Silkeborg Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Silkeborg Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag"

Transkript

1 1

2 2

3 Silkeborg Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag 3

4 Syn for Sogn 2011 Lokalhistorier fra Silkeborgegnen Silkeborg Arkiv og forfatterne Redaktion: Bent Thor Rita Nielsen Teddy Greibe Peter Mouritsen Lis Thavlov Lay-out, dtp og omslag: Teddy Greibe ISSN: Silkeborg Arkiv Hostrupsgade 41A 8600 Silkeborg Tlf.: Mail: På nettet: På omslaget : Rytterholt som det tager sig ud i Foto: Jørgen Kristiansen. Bagside: Lokalhistoriske foreninger og kontaktpersoner 4

5 Forord Indhold Dreng i Alderslyst under krigen Af Vagn Bjørnholt Lemming G & IF og Gøglervognen Af Elva Lundorff Jensen (født Nedergaard) En rottefængers dagbog Af Bent Kjeldsen Møbelsnedker og bådebygger Fritz Madsen Af Kurt N. Christensen Kragelund mølle og købmandsbutik Af Margit Jensen Silkeborgs Dyrlæger Af Teddy Schøler Historien om skomageren Af Aage Arnoldsen Rytterholt. Af Rita Nielsen Erindringer om min barndom på Vestergade 31 Af Aage Hedegaard Mikkelsen side

6 Forord Der er stor interesse for det lokalhistoriske arbejde og for lokalhistorien i disse år. Det mærker vi bl.a. ved de mange lokalhistoriske arrangementer og når vi gennem årene har udgivet Syn for Sogn. Det lokalhistoriske arbejde i den tidligere Silkeborg Kommune foregår i et tæt samarbejde mellem Silkeborg Arkiv og de lokalhistoriske foreninger og enkeltpersoner, som repræsenterer de gamle sognekommunerne før kommunesammenlægningen i Det er er et meget vigtigt arbejde, der foregår her det er nu vi skal indsamle og dokumentere fortiden for fremtiden. Meget forsvinder i disse år, hvor der sker så store forandringer. I virkeligheden må vi konstatere, at dagen i dag bliver historie i morgen! Lad dette samtidig være en opfordring til, at du også medvirker meld dig ind i en af de lokalhistoriske foreninger, og/eller skriv en artikel til Syn for Sogn om din forening, din gård, dit hus, din familie, din skole, din barndom, dit arbejde eller din arbejdsplads det er alt sammen lokalhistorie. Hvis du har eller finder papirer og sager fra nedlagte lokale foreninger, virksomheder eller lignende, så er der et sted, hvor du kan sikre det for eftertiden på Silkeborg Arkiv. God fornøjelse! 6

7 Dreng i Alderslyst under krigen (Spredte erindringer og små-oplevelser fra de 5 forbandede år ) Af Vagn Bjørnholt Jeg var kun 10 år, da Danmark blev besat af tyskerne 9. april Så det er ret begrænset, hvad jeg husker af den første tid. Og dog det første militær jeg så, var en kolonne af soldater efterfulgt af mange hestevogne med materiel på vej nordpå gennem Borgergade. Jeg stod i stuen i nr. 110 og kiggede på dem, mens jeg var hold-ved-montør for min far, da han var i gang med at sætte mørkelægningsgardiner op. Det må have være kort tid herefter og bl.a. inspireret af kolonnen, han bestemte, at vores flagstang i haven skulde ned. Som han sagde: Der skal s.. ikke et hagekorsflag op i vores flagstang. Flagstangen gav senere god varme i køkkenets komfur. Men ellers gik dagene deres vante gang, uden at vi børn vel var særlig berørte af, hvad der skete i verden omkring os. På Alderslyst skole blev gymnastiksalen (muligvis også andre lokaler) beslaglagt, og i skolegården var der militære køretøjer. Men ellers fortsatte lærer Larsen med at lære os at regne og frk. Sloth fortalte os bibelhistorie som hidtil. Men militæret i skolen betød også, at det hele skulle passes på af forskellige vagtposter. På fortovet ude foran skolens indkørsel fra Borgergade var posteret et par soldater med maskinpistolerne pegende i retning mod fortovet. Det var en ret ubehagelig fornemmelse at skulle forbi sådan et par karle en mørk aften på vej hjemad. Lige overfor mit hjem lå Alderslyst Kro, hvor salen, verandaen og gården ret hurtigt blev beslaglagt af det tyske militær. I salen sad sadelmagere og syede bl.a. seletøj af det fineste læder til militærets heste. Efter krigens afslutning lykkedes det mig at beslaglægge et par ruller fint læder derovre! For enden af vores have der, hvor Aldi nu ligger -, havde tyske soldater gravet skyttegrave i zig -zag langs gaden. Jeg mindes nu ikke nogensinde at have set soldater i dem, men vi drenge fandt en god legeplads i hullerne. Lidt østpå - på marken hvor Nørrevængets baghaver nu er - godt nedgravet og gemt bag jordvolde - lå en telegrafstation bemandet med kvindelige telegrafister. Den blev plyndret af folk efter krigen der var sågar en, som slæbte et chassis til en bil hjem! På Alderslyst Sportsplads i nærheden af kirken øvede soldaterne 7

8 Alderslyst kro fotograferet i sig i at skyde med maskingeværer dog med løst krudt. Vi betragtede det fra behørig afstand, og når soldaterne var gået hjem, samlede vi masser af tomme patronhylstre sammen. Det betød således, at vi havde tyske soldater næsten hele vejen omkring os, men retfærdigvis må nævnes, at de ikke generede beboerne i det yderste af Borgergade. Der var endda en af dem Karl hed han der en gang om ugen fejede fortov og gade for de omkringboende. I nabohuset til kroen øverst oppe under taget boede et sølle, ældre ægtepar. En forkuet mand, der blev kaldt skæv-anton og hans kone, tyk -Anne. Der kom en del tyske soldater op til dem og fik aftenkaffe mv, men det var vist ganske harmløst. Alle beboere i kvarteret foragtede dog naturligvis ægteparret. Der var selvfølgelig også danske piger, som følte sig tiltrukket af de mange soldater feltmadrasser kaldtes de, og tit var det mindre begavede piger, der servicerede soldaterne. Men der var da også pænere piger, som gik med tyskere deriblandt datteren af et familiemedlem. 8

9 En aften, vi var på vej ud ad Borgergade efter et familiebesøg, kom vi forbi Inga, der var ude at promenere med en soldat under armen. Lige idet vi passerede dem, kunne min far ikke dy sig, og det spruttede ud af ham: Fy for satan, Inga. Mens vi er ved det med tyskerpigerne: Hen mod krigens slutning var danskerne lidt mere dristige og viste i ord og gerning deres foragt for disse piger. I nogle af de sidste aprildage i 1945 kort før krigens afslutning var der stillet et lille TIVOLI med luftgynger og karrusel op ved Borgergade foran Færgebakken (hvor Nørretorv nu er), og jeg var selvfølgelig dernede om aftenen der skete ikke så meget i byen i de dage. På et tidspunkt havde en stor flok unge mennesker fået øje på et par tyskerpiger, og så skulle der ske noget. De blev jagtet op ad Birkevej (nu Falstersgade) af hele flokken, og pigerne forsøgte at slippe væk gennem haverne. Men de blev indhentet, tøjet blev flået af dem, og de blev klippet skaldede. Så var de mærket for et stykke tid. Jeg var ikke direkte involveret - kun tilskuer fra sikker afstand, men jeg fik alligevel besked af min far om at holde mig væk fra optøjerne. Der kunne jo have været en skydegal tysker i nærheden. I nogle år efter 1.verdenskrig ( ) kom en del tyske børn til Danmark på et halvt til et års ophold for at komme under bedre forhold og blive fedet op. De gik i skole sammen med andre børn og talte snart godt dansk. Min far og hans daværende kone havde Frida fra Essen boende. Fra samme by kom Anne til min onkel og tante på Richtersvej og modist frk. Lomborg havde Martha. Det gav mange gode venskaber, som blev holdt vedlige lang tid efter 2. verdenskrigs afslutning. Min fars Frida havde en stor familie, mange brødre, og engang under krigen kom der et brev på tysk fra en af dem, der var stationeret som soldat i Aalborg. Genboen, dyrlæge Albertsen, kunne noget tysk og oversatte. Det viste sig, at Fridas broder gerne ville komme på besøg i Silkeborg. Far svarede via Albertsen, at han ville være velkommen som Fridas bror, hvis han kom som civil men absolut ikke i tysk uniform. Han dukkede heldigvis aldrig op! En ande mand, der var blevet gift med en af de tre piger, var også stationeret som soldat her i landet, men ham hørte vi først fra lang tid efter krigens afslutning. Han havde opfattet situationen. Luftbombardementer var der jo ikke i Silkeborg, selvom tyskernes hovedkvarter var på Silkeborg Bad. Det nærmeste, jeg kom bombebrag, var i begyndelsen af krigen, da der pludse- 9

10 lig lød nogle dumpe drøn i sydøstlig retning. Senere viste det sig, at det var engelske bombemaskiner, der havde tømt deres last ud over Gammel Rye flyveplads, som tyskerne benyttede i mindre omfang. Pladsen var iøvrigt anlagt af Gunnar Larsen, der boede på Højkol. Han var direktør i F.L. Schmidts cementfabrik i Aalborg, og fløj på arbejde hver dag. Han var tyskervenlig og blev under krigen minister i Scaveniusregeringen. Der blev rejst sag mod ham efter krigen, og senere bosatte han sig i Irland. De sidste par krigsår var der ikke sjældent luftalarm i Silkeborg, varslet med en sirenes hylen i svingende tonefald og mest om natten. Så gjaldt det om at komme i beskyttelsesrum. Det var nede i kælderen, hvor min far havde lavet nogle sandfyldte kasser foran vinduerne. Der sad vi så ret op og ned på nogle stole, til der så måske flere timer senere - lød afblæsning. Man var godt søvnig dagen efter hvorfor pokker blev der ikke lavet nogle intermistiske senge? En dag, da min far kom hjem fra arbejdet på slagteriet, sagde han noget i retning af: Nå, så blev jeg da ikke skudt i dag. Stor bestyrtelse! Vi fik forklaringen: I folkestuen, som man dengang kaldte frokoststuen på arbejdspladserne, var der også nogle enkelte tyske soldater, som holdt en slags vagt på slagteriet. En stor del af produktionen gik jo til Tyskland. (Betalt med checks udstedt af Danmarks Nationalbank.) Soldaterne havde en radio kørende de hørte åbenbart en af Hitlers skrigende taler, og den var sat til at drøne meget højt. Det var noget, der irriterede min far, som gerne ville have sin frokostpause i ro, så han gik hen og slukkede for radioen. Hvordan tyskerne reagerede, husker jeg ikke, men der skete ham i hvert fald ikke noget. Han blev ikke skudt! I januar 1944 hentede det tyske Schalburgkorps præsten Kaj Munk i Vedersø. I sine bøger, skuespil, foredrag og prædikener havde han talt tyskerne midt imod. Han havde fået mange advarsler om, at han burde flygte til Sverige men uden virkning. Han blev likvideret undervejs mod Aarhus og efterladt i grøften ved Hørbylunde Bakker. Næste morgen blev han funder af lokale folk og ført til Silkeborg Sygehus. Det skete bredte sig som en løbeild overalt i landet og selvfølgelig også i Silkeborg. Jeg tror egentlig ikke, vi unge mennesker vidste ret meget om, hvad Kaj Munk stod for, og hvad han havde gjort for Danmark. I hundredvis samledes silkeborgenserne på pladsen foran sygehusets kapel, og det uanset, at der var forsamlingsforbud for mere end fem personer. 10

11 Optoget gennem Vestergade i Silkeborg med Kaj Munks kiste i 1944 Jeg var der naturligvis sammen med kammeraterne efter skoletid, og det forlød, at hans kiste skulle føres fra sygehuset til Vedersø Kirke efter obduktion. Jeg forestillede mig vist lidt makabert, at lægerne derinde bag ruderne stod og skar i ham. Vi ventede meget længe, og da det endelig skete, blev rustvognen fulgt af tusinder af mennesker fra sygehuset, ud gennem Vestergade, forbi AVISEN og til Lysbro, hvor der holdtes en kort mindeandagt ved bygrænsen. Besynderligt nok foretog tyskerne sig intet for at sprede optoget. En stikkerlikvidering skete ved det gamle postkontor på Drewsensvej, hvor en cyklende modstandsmand med revolverskud dræbte en af tyskernes danske håndlangere. Min kusine var lige i nærheden og råbte: Det var ham der!. Han slap væk, men det ubetænksomme udbrud kunne have fået fatale følger. På Mellemskolen gik dagene deres 11

12 vante gang, og selvfølgelig var vi optaget af det, der skete i verden omkring os. Og endnu mere optaget blev vi af noget, der skete for en af eleverne, som vi kan kalde Hans. Jeg gengiver, som jeg husker det efter næsten 70 års forløb. Hans i parallelklassen var måske knap så interesseret i lektierne og forsømte temmelig mange timer. Til sidst blev det for sjældent, klasselærerinden så ham, og derfor cyklede hun ud og besøgte hans forældre. Moderen hævdede, at han skam gik til skole hver dag. Det viste sig dog, at mange skoletimer blev tilbragt på biblioteket med at studere det, der især interesserede ham dengang: krudt og kugler og sprængstof. Han fulgtes en dag med en jævnaldrende, der var bydreng hos en af byens mange købmænd. De skulle aflevere bestilte varer til nogle tyske soldater, som var i Sønderports kælder. Under afregningen så Hans sit snit til at hugge noget fra den ene tysker (vist nok en bajonet eller en dolk) og gemte den i den medbragte købmandskurv. Tyskerne kunne hurtigt regne ud, at det måtte være stjålet af bydrengene under aflevering af varerne og henvendte sig til købmanden. Bydrengen kendte ikke sin ledsager særlig godt men vidste dog, at han gik på Mellemskolen, så det var ikke svært at finde frem til Hans. Med overlærerens mellemkomst blev det stjålne afleveret, og vist uden at tyvens identitet blev afsløret. Skolens slap med at få en reprimande af tyskerne, og en endnu større fik Hans Alle vi elever blev samlet i aulaen. Overlærer Paulsen nævnte ikke synderens navn men sagde meget alvorligt, at sådan noget absolut ikke måtte finde sted. Tyskerne havde sagt, at hvis det skete igen, var der tale om dårlig ledelse af skolen, og så ville tyskerne selv tage affære. Kort sagt skolens lærere var næsten taget som gidsler eleverne skulle opføre sig ordentligt og alle forstod vist alvoren bag ordene. Min onkel vi kan kalde ham F. - boede i Virklund og var i hvert fald det man i begyndelsen af krigen kaldte tyskervenlig. Han plejede ikke omgang med tyskerne og var heller ikke medlem af nazipartiet, men han sympatiserede med og beundrede deres handlinger. Han kunne ikke holde sin mund med sympatierne, og han og far havde nogle voldsomme diskussioner, der endte med, at de ikke kom sammen i flere år efter krigen. Resten af familien tog også afstand fra ham ikke mindst min farbror, der boede i nærheden. Han stod bag et anonymt brev vedlagt en revolverkugle til F., hvori han blev truet med at blive skudt. Det var sikkert kun tomme trusler, men han blev forfærdelig bange, og holdt op med at 12

13 Ebstrup Mejeri hvor der blev hentet fløde. Billedet er udateret. udtale sine sympatier. Resten af familien godtede sig, da de fandt ud af, hvor bange han var blevet. Nogle gange drev kæmpemæssige, slunkne spærreballoner ind over Midtjylland. Disse gasfyldte balloner hang forankrede nogle hundrede meter over de engelske storbyer. De skulle afholde tyske fly fra at gå lavt hen over byerne og smide deres bombelast. Det skete selvfølgelig nogle gange, at en ballon rev sig løs og drev afsted helt til Midtjylland. Engang fik jeg et lille stykke vel 5 x 5 cm af en ballon. Det var et lille klenodie, - tænk, det var kommet flyvende helt ovre fra England! Illegale blade så jeg ikke meget til. Engang fandt jeg nogle stykker på et toilet ude på stadion og tog dem med hjem. Men de lugtede lidt for kraftigt af toilet, så de blev hurtigt smidt ud. Rigtig mange varer var rationerede, da grænserne jo var lukkede for næsten al import, og hen ad vejen måtte man gribe til erstatningsvarer. Jeg 13

14 skal ikke gå i detaljer om de mange forskellige og mindre heldige forsøg på at erstatte de originale varer. Blot fortælle egne erfaringer f. eks. min fars forsøg på at dyrke tobaksplanter i haven. Bladene blev høstet om efteråret og hængt til tørre nede i kælderen for senere at blive smuldret. Det lignede, men smagte efter sigende overhovedet ikke af Virginia-tobak! Sæbe var også en mangelvare, så hvorfor ikke prøve selv at lave det? Kælderens vaskehus blev inddraget, og fra et familiemedlem, der var brugsuddeler, skaffedes de nødvendige ingredienser. I en af de store vaskebaljer blev det til klumper, der af udseende lignede sæbe men absolut ikke havde den samme virkning! Smør var jo også rationeret, så en dag blev jeg sendt pr. cykel op til Ebstrup Mejeri for at købe en liter fløde. Af en eller anden grund havde landmejeriernes produkter et større indhold af fedt end det, mælkehandler Bak i hestevogn kørte rundt og solgte på Borgergade. Så rystede vi det inderligt og godt i en mælkeflaske, indtil det blev tyktflydende, og dernæst blev det pisket med et håndpiskeris (elpiskeren var endnu ikke opfundet). Der kom da også udmærket smør ud af anstrengelserne - en besværlig proces, der kun blev forsøgt enkelte gange. Men på Alderslyst Mejeri blev der solgt flødeskum søndag formiddag 1 kr.for en dåsefuld. Der må være blandet noget kunstigt stads i mejeriproduktet, så det stivnede. Jeg stod tit i en lang kø helt ud til gaden, men det gjorde alle gerne for at få en lille portion til søndagsæblekagen. Det var meget småt med benzin under krigen, og kun læger, ambulancer o.lign. kunne få del i de sparsomme dråber alle andre måtte klare sig på anden vis, og her kom gasgeneratoren ind i billedet. På bilen var hængt en slags brændeovn, hvori man afbrændte træ, og røgudviklingen frembragte en gas, som ved ændring af motoren kunne bruges til drift af køretøjet. Det gav dog ikke den store stabilitet, trækkraft eller hastighed. Der blev benyttet bøgetræ, som det også var lidt småt med, så man måtte have noget at drøje det med: GRANKOGLER fra nåletræerne! Den fidus opdagede min far, og sammen med sin bror Søren fik de to eneret på at måtte samle grankogler overalt i Silkeborg-skovene endda vist givet dem personligt af den legendariske kongelige skovrider Schoubye, R.a.Dbg. Med grankoglernes store indhold af harpiks var de glimrende til at blande mellem bøgetræet. Og så gik de i gang med at samle. Det var heldigt, at der netop det år var det, man kalder kogleår, og det ser man kun med flere års 14

15 mellemrum. Der var så mange kogler i skovene, at de kunne rive dem sammen med haveriven. De blev samlet i sækkelærredssække, som de må have haft ret mange af, for dagsproduktionen var oppe på sækkefulde. De fik en aftale med byens største lastbilvognmand - Aksel Svendsen - om at aftage det hele, og en af hans lastbiler kørte hver aften til et aftalt sted i skoven efter dagens høst Jeg var med flere gange, og det var jo altid en usædvanlig oplevelse at køre i lastbil. Hos Svendsen blev det hele læsset af i en garage i en enorm dynge, sækkene pakket sammen til næste dags levering, og koglerne var klar til at blive blandet med bøgetæet. Det gik fint hele sommeren, selvom der var konkurrence fra andre koglesamlere. Dem jog de væk de var meget stolte af at have fået eneret på indsamling i statsskovene, selvom der såmænd var nok til alle. Det gav gode penge men var jo ikke et helårsjob. Det var godt, så længe det varede. Da kogleriet af naturlige årsager holdt op, måtte der findes på noget andet. Det blev til REVLING. Det man før krigen lavede stive gadekoste af var PISAVA fra Fjernøsten. Erstatningen hed revlingris. Revling vokser på heden, ofte under lyng, og det har lange, tynde grene, som i 1-2 meters længde kravler hen ad jorden. De kunne bruges til koste, så det var bare med at komme i gang med at ruske revling De fik igen eneret denne gang hos nogle bønder vest for Silkeborg om at måtte hente revlingris i deres hedebakker. De så mange hugorme, men var heldige ikke at blive bidt. Der blev lavet specielle bagagebærere, og cykelhjulene blev forstærkede, så de kunne bære dagens høst store bundter i 1½ til 2 meters længde og af anseelig vægt. Det var ikke helt let at manøvrere lasten ned ad Funder Bakke på cykler med faste dæk og om til revling- Aksel på Drewsensvej. Han havde en lille fabrik, som lavede risene til koste. De holdt nu ikke så længe, så der var hele tiden afsætning af revlingris til nye koste! Imod slutningen af krigen kunne man fra Silkeborg se og høre enorme formationer af allierede bombefly på vej ned over Jylland mod Berlin, Hamburg, Kiel og andre store byer med deres bombelast. Da havde krigslykken vendt, Tyskland var udmarvet og havde slet ikke fly til at angribe dem. Men de gik nu også meget højt. I foråret 1945 var der tydelige tegn på, at krigen nærmede sig sin afslutning, som ville ende med tyskernes nederlag, og man blev nok lidt mere dristig i, hvad man foretog sig. 15

16 Der var lavet en FRIHEDS- SANG, som hed En vinter lang og mørk og hård, som de fleste af vi skolebørn havde hørt via BBC s danske udsendelser. Vi kunne den udenad, og i timerne med Mellemskolens mest tolerante lærere sang vi den selvfølgelig. Alle var meget usikre på og ængstelige for, hvordan afslutningen af krigen ville komme til at foregå. Det kunne jo i værste fald blive en blodig affære, så for ikke at stå med ansvaret for hundreder af skoleelever og af sikkerhedsmæssige grunde blev skolerne lukket en af de første majdage. Der var vild jubel, da budskabet om kapitulationen kom fra BBC 4. maj. Jeg for over til naboen, der ikke havde radio, og fortalte det - og så ind til festaftenen i byens gader. De næste dages festligheder og glæde er beskrevet af mange, så det vil jeg undlade. Men selvfølgelig gjaldt det om at være med til det hele en jublende glædesrus, som vist kun de, der har været midt i det, forstår. Frikvarter på Alderslyst Skole 1946 i den nybefriede skolegård. Nu var der igen plads til børns leg frem for militære køretøjer. 16

17 Lemming G & IF og Gøglervognen Af Elva Lundorff Jensen (født Nedergaard) Omkring 1950 opfordrede nogle unge mænd i Lemming sogn mejerist Holger Skov Jensen til at oprette en fodboldklub. Med bred støtte, blandt andet fra mejerister på det nu nedlagte Ebstrup Mejeri, der var trætte af at spille håndbold i den lokale klub, blev fodboldklubben oprettet omkring Klubben fik navnet: Boldklubben Frem. Kort efter klubstarten opstod en forbindelse til Hvidovre Boldklub, via (Sigfred) Kresten Henriksen (kaldet K.H.), som på det tidspunkt var i bestyrelsen der. Han var på besøg hos sin søster Karen Bondrup og bror Frode Henriksen i Lemming. Krestens søn Lars var på ferie hos familien og blev med jævnaldrende kammerater opfordret til at deltage i fodboldtræningen. På et tidspunkt faldt Holger Skov Jensen og K.H. i snak om udveksling af drengene i en ferie. Drengene fra Nisset-Lemming skulle til Hvidovre den følgende sommer og dernæst skulle drengene fra Hvidovre herover. Men der var et problem, for man kunne da ikke sende drengene her fra det mørke Jylland til hovedstaden uden, at de var pænt klædt på med ens trøjer. Der var ikke penge i kassen til en sådan udgift. På det tidspunkt kørte der i radioen en udsendelse med Sv. Pedersen, der hed Gøglervognen. TV var ikke så udbredt den gang, men det var radioen. Alle havde hørt denne udsendelse og var meget begejstrede, for her kom almindelige folk i æteren. Radioudsendelsen gav idéen til en lokal udgave af Gøglervognen, hvor man her i området opfordrede forskellige personer til at give et nummer til fælles bedste. Der var tale om noget helt nyt, for man havde ellers kun været vant til, at der var dilettant i forsamlingshuset om vinteren. Premieredatoen blev aftalt. Der var ikke råd til de store avisannoncer, så man fik trykt en plakat, som blev ophængt i de mange forskellige forretninger, der var i Lemming den gang. Man sendte den også ud med mælkekuskene til leverandørerne på det daværende Ebstrup Mejeri. Så blev der pyntet op til fest i det gamle forsamlingshus i Lemming. På billedet af Gårdsangerne kan man se hvordan loftet er pyntet med snoede creppapirstrimler. Orkestret ALSIA med pianist Tage Skovborg fra Nisset trænede med de udøvende kunstnere og da aftenen 17

18 Annonce for Gøglervognen. Som det ses endda med deltagelse af en af de rigtige gøglere fra radioprogrammet. 18

19 oprandt fulgte resten af orkestret med. Det bestod desuden af Knud Erik Andersen, violin, Niels Anton Nielsen, trommer og Sv. Aage Davidsen, trækbasun og kontrabas, som han for øvrigt selv havde bygget. Det store trækplaster var nok Regnemesteren, som havde været med i den originale udgave af Gøglervognen i radioen. Vi var meget imponeret over hans kunnen - bankmanden Knud Erik Andersen fra orkestret kunne ikke følge med på regnemaskinen, når han skulle regne med. Succesen med Gøglervognen rygtedes til flere af de omkringliggende byer, hvor nogle optrædende fra Lemming tog ud og optrådte sammen med nogen lokale optrædende. Det blev en succes på flere måder, særligt fordi der kom penge i kassen. Men for en af initiativtagerne Holger Skov Jensen blev det også springbræt til en anden levevej for han sagde op på mejeriet, flyttede fra Lemming og blev impresario på fuld tid. Hele historien med Gøglervognen begyndte jo med, at fodbolddrengene skulle have ordentlige trøjer at have på til Hvidovre. Missionen var lykke- Gårdsangerne optræder på den festligt oppyntede scene. Bemærk det sirligt snoede crepepapir. 19

20 des - der kom penge i kassen til drengenes fodboldtur. Det følgende år var drengene fra Hvidovre så på genvisit i sognet. Det har sikkert været en stor oplevelse for dem. Årene var omkring Senere har pedel på Lemming skole Rigmor Nielsen fortalt hvordan hun en dag så en mand gå omkring på sin bopæl. Hun regnede med at det var en fra kommunen. Men det var en mand, der havde sine børn med. Han fortalte dem om den gang han havde været på ferie i Lemming som barn og havde boet hos Inger og Holger Skov Jensen. På samme måde siges turen til Hvidovre også at have gjort indtryk på de lokale drenge fra den gang. For at udnytte sportsfaciliteterne bedre og få flere bestyrelsesmedlemmer besluttede man 20. januar 1954 at lægge de tre idrætsforeninger Nisset Gymnastikforening, Lemming Gymnastikforening og Boldklubben Frem sammen. Den nye bestyrelse kom til at bestå af Formand mejerist Holger Skov Jensen (Nisset-Lemming), Næstformand gårdejer Arne Brandstrup, Henry Lundorff, kasserer (fodbold), Ruth Rasmussen, og Elva Lundorff Jensen for håndbold og gymnastik. Gymnastikken blev flyttet til den nybyggede Lemming skole og der var opvisning på sportspladsen samt atletik og håndboldkampe. Der er masser af billeder derfra bl.a. i Lis Lidegaards samling, men der mangler hjælp til at få navne på. Også med den nye bestyrelse fulgtes idræt og optræden. Den følgende vinter var der dilettant med soldaterkomedien 65, 66 og mig., som samlede en del publikum. Et par gange var der besøg af soldater fra Karup. De spillede fodbold søndag eftermiddag og blev beværtet med aftensmad hos private. Om aftenen gav de underholdning og bagefter var der bal. Og der er vished for at der kom mindst et ægteskab ud af de arrangementer. Gøglervognen fortsatte nogle år i endnu med optræden og musik mest i omegnen, hvor de blandt andet optrådte på Sønderport i Silkeborg, men også andre steder fik besøg over de næste 4-5 år. Denne artikel har forbindelse til en artikel i Syn for Sogn 2009 s. 33 af samme forfatter. 20

21 En rottefængers optegnelser Af Bent Kjeldsen Jeg er søn af Elna og Ingvar Kjeldsen, der havde en ejendom på 18 td. land på Ørevadbrovej 18 i Serup, hvoraf 2 td. var eng neden for Serup skov ved Hinge sø. Ejendommen blev drevet med 12 malkekøer + ungkreaturer og 2 grisesøer. Smågrisene blev fedet op til slagtning og de 150 kyllinger kunne betale købmandsregningen. Min far kørte i flere år mælk til mejeriet i Serup sammen med en nabo. I 1930 erne var der smalhals og far fortalte, at der ikke altid var 2 kr. i pungen. Vi havde to kulsorte frederiksborg-heste. De var rigtig flotte, når de fik det nikkelglimtende seletøj på og blev spændt for ponyvognen. Der var ikke noget, der hed biler til private, da jeg var dreng. Så familiebesøg foregik med hestekøretøj eller på cykel. I dag bor jeg på min fødegård, jorden er dog solgt fra. Da jeg var fem år gammel fik jeg en lillebror. Han blev døbt Anton, men kaldte sig Tonne. To år gammel skete der noget forfærdeligt. Han trådte op i en gryde med kogende mælk, der var sat til afkøling - skrækkeligt. Jeg kan endnu høre hans skrig, mens vi kørte i lillebil til sygehuset i Kjellerup med ham. 14 dage senere døde Anton af lungebetændelse, meget trist og sørgeligt. Da jeg var 11 år fik jeg en søster, som hedder Birthe. Hun blev senere gift med autohandler Harald Boldsen. Som voksen blev jeg indkaldt til militærtjeneste i Den Danske Brigade i Tyskland. Derefter meldte en af mine stuekammerater og jeg os på Ry Højskole - det var i vinteren Selv om jeg ikke for alt i verden ville have undværet brigadetjenesten, var det som at komme i paradis. Efter højskolen var jeg hjemme i få måneder, prøvede igen landbruget nogle få år og fik så tilbudt plads på en maskinstation. Det blev til 12 år med et frit og meget interessant arbejde, men det var et rakkerliv. Så en sommerdag sagde min kollega Christian og jeg op, uden at vi havde andet arbejde på hånden. Vi søgte dog og fik minsandten begge arbejde ved Silkeborg kommunes vejvæsen. Nu var vi så pludselig blevet kommunale - men de` va` no slet æ så ring` endda. Jeg var der i 19 år og Christian er der endnu. Vi startede begge to, om jeg så må sige, i jorden med skovl i kloakken. Efter nogle år fik jeg tilbudt pladsen som rådhusbetjent og hvad der af følger med omdeling og frankering af al post. Der var dog 21

22 også en del forskudt arbejde, bl.a. på lørdage med bryllupper, hvor der skulle klargøres med vin og glas til efter ceremonien. Min lønningspose var dog skrumpet en del, så til sidst sagde jeg farvel og tak. Nu hed det så skovlen igen, indtil min formand kort tid efter spurgte om, jeg ikke kunne tænke mig stillingen som rottefænger. Hvad har jeg nu gjort? sagde jeg. Han lo og sagde, at det skam ikke var ment som en straf. Og pludselig havde Christian og jeg så fået eget kontor - og ansvar og et arbejde, vi selv skulle styre. En dag var der sat en tekst op Rottebekæmpelse. To rottefængere i færd med at finde rottehuller ved at sende røg ind i rørerne. Foto: Bent Kjeldsen. på døren, hvor der stod Rottereden. Det passede jo meget godt. Vi fik mange skoser af f. eks. kontorpigerne. Vi sad jo bare der i bilerne, syntes de, og lavede ikke ret meget, men det havde jeg et godt middel imod. Jeg sagde til en af dem: I morgen rykker du en time ud af kalenderen. Du skal med ud at se, hvad vi laver og så tog jeg hende med en tur ind til byen. Vi kom ind i et køkken. Se i skabet, sagde jeg til hende. Der var alt andet end sobert og pludselig for hun ud af huset og ud på fortovet. Og så vendte bøtten. Jeg fik aldrig stikpiller mere. Skadedyrsbekæmpelse. For rotter og halsbåndmus er bekæmpelsen gratis. Når det drejer sig om bekæmpelse i bymæssig bebyggelse, så skal husejeren ringe ind, mens alt i oplandet besøges rutinemæssigt to gange om året. Vi var to mand om arbejdet. I første omgang forsøgte vi med præventiv bekæmpelse d.v.s gift blev hængt i kloakbrønde (bromadiolone) med antikoagulerende effekt. Hvis folk ringede, at de havde fået huller ved deres hussokkel, blændede vi deres kloakbrønd af og blæste røg ind i systemet. Hvis røgen kom op af hullerne, var der hul i kloaksystemet, og så var det kloakmesteren der skulle hentes. Rotten er et meget intelligent dyr og den opdager straks, når der er ændret noget, f.eks. lagt gift 22

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

En købmandsfamilie i Sydvestjylland.

En købmandsfamilie i Sydvestjylland. 1 Alslev Vindmølle omkring 1915 En købmandsfamilie i Sydvestjylland. Da lærer Karl Kristiansen (1858-1941) omkring 1925 flyttede fra Sjelborg og købte vindmøllen i Alslev af bygmester Alfred Knudsen, blev

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen Spritteren Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen med at gøre rent efter formiddagens arbejde. Det bliver gjort grundigt og der

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Lokalhistoriske. arrangementer. Sinding, 1950

Lokalhistoriske. arrangementer. Sinding, 1950 Lokalhistoriske arrangementer Sinding, 1950 Silkeborg efterår 2009 BESØG PÅ FUNDER RADIOMUSEUM Onsdag 19. august kl.19 Bjarne Jensen vil vise og fortælle om sine 1685 gamle radioer, grammofoner, fjernsyn

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Søren Andreasen er kendt for at fly e ud i en jord/halmhy e om sommeren, mens han opdyrkede sit stykke land på Lamme orden. Man mener, at da Søren

Læs mere

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Min far, Herluf Ballegaard, og min mor, Elisabeth Hasseriis Ballegaard, har før skrevet til slægtsbladet.

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

2. Hvad lavede Churchill-klubben?

2. Hvad lavede Churchill-klubben? 2. Hvad lavede Churchill-klubben? Churchill-klubben gjorde hvad de kunne for at drille og genere tyskerne. De stjal tyske våben og ødelagde tyske skilte. De prøvede at ødelægge motoren på parkerede tyske

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015 Indsamlingsuge. I uge 3 havde vi vores årlige indsamlingsuge, hvor vi samler penge ind til de vores 2 fadderskaber gennem SOS Børnebyerne. Aktiviteten i år var gode gerninger og med jer forældre som sponsorer

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Drømmen om at bo for sig selv

Drømmen om at bo for sig selv Artikel i Muskelkraft nr. 2, 2001 Drømmen om at bo for sig selv Peter Bang Jensen er glad for, at han flyttede væk fra en institution og ud i egen lejlighed, men hverdagen kan være svær uden hjælpere Af

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Martin i Laos indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Indhold Børnene ved Mekong 10 Dyrene i landsbyen 14 Hvad spiser man i Laos 16 Martin i rismarken 18 Børnene vaccineres 20 Nee og Noo står op

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Sådan boede man i gamle dage

Sådan boede man i gamle dage Sådan boede man i gamle dage Langt de fleste gamle fotografier er enten taget i et fotoatelier eller i fri luft og viser følgelig mest personer eller bygninger og arbejdsprocesser i det fri. Sjældnere

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Her slutter historien om Kasper.

Her slutter historien om Kasper. KASPERS HISTORIE Hvert år forsvinder der hundredevis af danskere uden at give deres familie eller andre pårørende besked : en mand går ned i kiosken på hjørnet en søndag eftermiddag og kommer aldrig tilbage.

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt.

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt. Ind-led-ning Det, du nu skal læ-se, er rig-tig sket. Det ske-te for mang-e år si-den. Den sør-ge-li-ge be-gi-ven-hed fandt sted i 1866. Hvor læng-e si-den mon det er? Det er så sør-ge-ligt det, der ske-te,

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Eksempler på historier:

Eksempler på historier: Eksempler på historier: Der var engang en mand Der havde en fisk Akvariet blev for gammelt Derfor skulle han købe et nyt Men han havde ikke noget at putte fisken i Derfor døde den og kom op i himlen Der

Læs mere

Af Freja Gry Børsting

Af Freja Gry Børsting Af Freja Gry Børsting Flygtningelejren i Jonstrup Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2015 Flygtningelejren i Jonstrup Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og

Læs mere

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse Materialer Vis, hvad du kan Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse INDHOLD Aktivitet 1, 2 og 3 Samtalebillede: Idrætslektion Aktivitet 4. Skønlitterær tekst 3.-4. klasse: Fablen Løven og musen (version

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

side 9 manden Portræt af den ny landsklubformand:

side 9 manden Portræt af den ny landsklubformand: StilladsInformation nr. 67 - april 2003 side 9 manden Portræt af den ny landsklubformand: Navn: John Jakobsen Bopæl: Valby Alder: 42 Start i branchen: 1986 Nuværende firma: JG Stilladser Tillidshverv:

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Sandheden om stress. www.xstress.dk. Ifølge Lars Lautrup-Larsen. 1. Udgave.

Sandheden om stress. www.xstress.dk. Ifølge Lars Lautrup-Larsen. 1. Udgave. Sandheden om stress Ifølge Lars Lautrup-Larsen 1. Udgave. Copyright 2013 by Lars Lautrup-Larsen Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet af dette hæfte må ikke gengives helt eller delvist uden forfatterens

Læs mere

Langdyssen ved Lundsbjergvej

Langdyssen ved Lundsbjergvej Langdyssen ved Lundsbjergvej 2014/2 Siden sidst Tirsdag den 14. januar Der blev afholdt foredrag i Ferritslev Friskole v/ Anna Marie Helfer om forfatteren og billedkunstneren William Heinesen. Meget interessant

Læs mere

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har'

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' 21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' Pernille Lærke Andersen fortæller om den dag, hun faldt om med en blodprop, og hele livet forandrede sig Af Karen Albertsen, 01. december

Læs mere

Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under.

Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under. Filmens optakt (læs og forstå) Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under. Lars Hansen er en ung mand. Han har ikke nogen kæreste. Han er

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Titelblad Navn Mark Friis (10512) Email mark-f.r.i.i.s@hotmail.com Semester Forår 2012 Dagens dato 13 August 2012 Spørgsmål: Hvilke faktorer motiverede dig til

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne

Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne Nu om dage har stort set alle et digitalt fotografiapparat af den ene eller den anden slags, og det koster stort set intet at tage et billede. Anderledes var det før i

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Matematik i børnehøjde

Matematik i børnehøjde Matematik i børnehøjde Uglerne 2009 Hættegården Vi spillede kryds og bolle Det begyndte nærmest ved en tilfældighed. Et par piger gik rundt med en kurv med murerværktøj i plastik og vi faldt i snak om,

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Stenalderen. Jægerstenalderen

Stenalderen. Jægerstenalderen Stenalderen Helt tilbage til år 12.000 f. kr. var der istid i Danmark. Hele landet var dækket af is med over en kilometer i tykkelse, så der var ikke meget liv. Langsomt begyndte isen at smelte, og istiden

Læs mere

JURGEN BRAUN ANTON SCHMIDT GUSTAV MULLER FRIEDRICH MENDEL. Om at forhøre folk: Om at forhøre folk: Om at forhøre folk: Om at forhøre folk: Værnemagten

JURGEN BRAUN ANTON SCHMIDT GUSTAV MULLER FRIEDRICH MENDEL. Om at forhøre folk: Om at forhøre folk: Om at forhøre folk: Om at forhøre folk: Værnemagten BESÆTTELSEN ROLLER Værnemagten ANTON SCHMIDT Du er 27 år gammel, og det er dig, der bestemmer over den deling af soldater, som Værnemagten har sendt til Vimmerslev. Du er stolt af at være soldat i den

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget mig, var jeg lidt beklemt, især over min mor.

ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget mig, var jeg lidt beklemt, især over min mor. Chatollet Jeg husker mit barndomshjem som et meget stille sted. Der var ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget til mig om at være stille, eller at stemningen var trykket. Det

Læs mere

På jagttur til Mayogi-safaris. i Sydafrika. Nr. 1/2012 BigGame

På jagttur til Mayogi-safaris. i Sydafrika. Nr. 1/2012 BigGame På jagttur til Mayogi-safaris i Sydafrika 100 For et år siden tog fire danske par på jagt efter bl.a. springbuk, bleesbuk, duiker, black wildebeest og kudu nær Port Elisabet, og den tur kom de ikke til

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 1 TEMA: REJSER Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 Familien Aakjær rejser meget. I dette hæfte vil du få et lille indblik i hvordan først Jeppe

Læs mere

Den frygtelige pest og kampen mod den

Den frygtelige pest og kampen mod den Den frygtelige pest og kampen mod den Den Sorte Død og alle de andre epidemier For 700-200 år siden hærgede mange sygdomme. Den frygteligste af dem alle og den som folk var mest bange for dengang, var

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

Find vej i Blovstrød

Find vej i Blovstrød Find vej i Blovstrød Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb, og man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De fleste Find vej i -ruter er i skove og

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Skatten. Kapitel 1 Jeg er Mads. Og ham der er Stuart. Vi er i et skib på vej til Mombasa. Wow hvor er hun lækker. Stuart det der er min kæreste, din forræder. Men Stuart hørte ikke noget han var bare så

Læs mere

Byens Avis og dens ansatte

Byens Avis og dens ansatte Byens Avis og dens ansatte Vores avis hedder byens avis. Vi er 13 ansatte, og vi hedder Janus, Matilde Degania, Christina, Hanne, Zenia, Asger, Mads, Joachim, Frederik, Patrick, Frida og Lena. Dens ansatte

Læs mere

Temauge. Kend din by. Fra 22.oktober -26.oktober På Kildeskolen i Valby. Redaktion: Dana, Elisabeth, Khansa, Leonora, Semina og Umema

Temauge. Kend din by. Fra 22.oktober -26.oktober På Kildeskolen i Valby. Redaktion: Dana, Elisabeth, Khansa, Leonora, Semina og Umema Temauge Fra 22.oktober -26.oktober På Kildeskolen i Valby Kend din by Redaktion: Dana, Elisabeth, Khansa, Leonora, Semina og Umema Introduktion Vi har i uge 43 her på Kildeskolen beskæftiget os med vores

Læs mere

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950 Frysehusenes korte æra Fra gammel tid har man benyttet sig af saltning, røgning eller tørring til at konservere kød. I en periode var henkogning det helt store hit, men i tiden omkring 1950 kom ny teknologi

Læs mere

Gid han var død af noget andet

Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet. Sådan havde jeg det. Som om jeg ikke havde ret til at sørge og græde, fordi min stedfar havde drukket sig selv ihjel, og ikke var død af en

Læs mere

"KØD" 4. Draft. Niels H. F. Jensby. Station Next Toppen. niels@falk.dk 27 64 46 43

KØD 4. Draft. Niels H. F. Jensby. Station Next Toppen. niels@falk.dk 27 64 46 43 "KØD" 4. Draft af Niels H. F. Jensby Station Next Toppen niels@falk.dk 27 64 46 43 2. EXT. S HUS - AFTEN En 70 er forstadsvilla. Gående ned af indkørselen kommer (30). Han er klædt i et par jeans og en

Læs mere

Udvandringen til USA. Fra land til by. Drømmen om Amerika. Fakta. Pull- eller push-effekten. De sorte får. Vidste du, at...

Udvandringen til USA. Fra land til by. Drømmen om Amerika. Fakta. Pull- eller push-effekten. De sorte får. Vidste du, at... Historiefaget.dk: Udvandringen til USA Udvandringen til USA Der har altid været mennesker, som rejser fra hjemlandet, enten på ferie, pga. arbejde nogle få år eller måske for hele livet! Fra 1861 til 1930

Læs mere

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN E ELEVHÆFT Johannes Larsen Johannes Larsen blev født i Kerteminde i 1867. Hans forældre havde en stor køb- mands-forretning, og de var ret rige. Forældrene havde

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Et aktivt liv på sin egen måde

Et aktivt liv på sin egen måde Artikel i Muskelkraft nr. 4, 2005 Et aktivt liv på sin egen måde Om et halvt år flytter 29-årige Marc Jørgensen hjemmefra og ind i sit eget hus en opfyldelse af et af hans mål i livet Af Jane W. Schelde

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1.

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1. Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU Brugerråds bladet Første udgave 2012 Nr 1. Brugerrådets medlemmer er repræsentanter for alle i Aktiv-Bo & Beskæftigelse samt STU. Brugerrådet I må gerne komme med forslag

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Gatta-fisken var enorm. Meget større end nogen anden flyvefisk Sirius nogensinde havde set.

Gatta-fisken var enorm. Meget større end nogen anden flyvefisk Sirius nogensinde havde set. LÆS STARTEN AF 1 Dræberfisken Sirius holdt godt fast i sit svævebræt mens han spejdede nervøst gennem skyerne. Han frøs, for han havde holdt udkig i mange timer. Skyerne var tætte. Hver gang han drev gennem

Læs mere

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene KRONBORG FR B RN Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder at kende Svarene findes i børnerummene til sidst KONGENS KAMMER I Kongens Kammer finder du sporene af de to konger, der har

Læs mere

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Hip, hip,hip Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far.. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Notater: 2 11 For 3 år siden kom far på sygehus med

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

Når boligen bliver et HJeM

Når boligen bliver et HJeM fotos: bam/scanpix Når boligen bliver et HJeM Vores hjem er ikke blot vores bolig, den er en del af os selv og vores identitet. På godt og ondt for vi er ikke så gode til at acceptere forskellighed og

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Billund Foderstof- og gødningsforening.

Billund Foderstof- og gødningsforening. Billund Foderstof- og gødningsforening. Den første foderstofforening. I slutningen af 1800-tallet blev der oprettet en brugsforening i Billund. Vi mangler forhandlingsprotokollen for de første år i foreningens

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

R A N P D E L S. Gentofte Brandmuseum RÅD MOD BRAND

R A N P D E L S. Gentofte Brandmuseum RÅD MOD BRAND RÅD MOD BRAND ME D Leg aldrig med ild! Tænd aldrig stearinlys, uden der er en voksen sammen med dig! Dæk aldrig elektriske pærer til! Røgalarmer er vigtige at have der hvor man bor! Ring 112 hvis du opdager

Læs mere