Afmærkning af vejarbejde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afmærkning af vejarbejde"

Transkript

1 Afmærkning af vejarbejde Hastighed og indfletning Adfærdsundersøgelse August 2005 Lene Herrstedt Poul Greibe Aps Forskerparken SCION DTU Diplomvej, bygning Kgs. Lyngby

2 Indhold 1 Indledning Baggrund og formål Måleprogram Forsøgsstrækning De fem forsøgsopstillinger Registrering af trafikanternes adfærd Programmering og placering af registreringsudstyr Resultater Nedskiltning af hastighed med spring på 30 km/t Vognbaneskift ved ændret afmærkning med E16-tavlen Sammenfatning og Konklusion Referencer...24 Bilag 1 De fem forsøgsopstillinger...25 Bilag 2 - Hastighedsdata for opstillingerne Bilag 3 - Trafikdata for opstillingerne Bilag 4 - Hastighedsdata for opstillingerne Bilag 5 - Trafikdata for opstillingerne

3 1 Indledning Vejdirektoratet har undersøgt trafikanternes adfærd i forbindelse med ændret afmærkning for nedskiltning af hastighed og vognbaneskift ved vejarbejde på den sønderjyske motorvej M50 syd for Kolding, hvor den generelle hastighedsbegrænsning er 130 km/t. Undersøgelsen er udført af. 1.1 Baggrund og formål Ifølge de gældende anbefalinger (DRI-526) for afmærkning af vejarbejder på motorveje opsættes i dag midlertidige hastighedsskilte (C55-tavler) med trin på 20 km/t med det formål at få bilisterne til at reducere hastigheden gradvist fra 130 km/t 110 km/t 90 km/t 70 km/t og evt. ned til 50 km/t på strækningen frem mod arbejdszonen. Undersøgelsen har to formål: at undersøge, hvordan trafikanternes adfærd ændrer sig, når springet i trinene for den gradvise hastighedsreduktion øges fra 20 km/t til 30 km/t, så hastigheden gradvist nedsættes fra 130 km/t 100 km/t 70 km/t 50 km/t. at belyse, hvordan forskellig placering af E16-tavlen (vognbaneforløb med sammenfletning i forbindelse med nedskiltning af hastigheden) påvirker trafikanternes adfærd mht. vognbaneskift. Figur 1.1: E16 tavlen der viser vognbaneforløb med sammenfletning. 3

4 2 Måleprogram Undersøgelsen er gennemført i forbindelse med et konkret vejarbejde på den sønderjyske motorvej M50 syd for Kolding i tidsrummet fra og med 23. maj til og med den 3. juni Forsøgsstrækningen Forsøgsstrækningen er beliggende på den sønderjyske motorvej rute nr. E45 mellem frakørsel nr. 65 og 66. Undersøgelsen omfatter trafikstrømmen i den nordgående vejdel mellem km og km Forsøgsstrækning Figur 2.1: Forsøgsstrækningen på motorvejen rute E45 syd for Kolding 2.2 De fem forsøgsopstillinger Der afprøves 5 forskellige opstillinger for afmærkning af reduktion af hastighed fra 130 km/t til 50 km/t og sammenfletning til 1 køre forbi arbejdsområdet. Principskitser for de fem forsøgsopstillinger er vist i bilag 1. Opstilling nr.1 Dette er referenceopstillingen. Den svarer til den nugældende anbefaling (DRI-526) for stationært vejarbejde. 4

5 Opstilling nr.2 Den svarer til opstilling nr.1 blot med den forskel at hastighedsskiltet med 110 km/t udskiftes med 100 km/t og hastighedsskiltet med 90 km/t udskiftes med 70 km/t Opstilling nr.3 Den svarer til opstilling nr. 2 blot med den forskel, at de 2 første hastighedsskilte der viser 70 km/t flyttes 100 meter længere væk fra arbejdszonen. Opstilling nr.4 Den svarer til opstilling nr. 1 (referenceopstillingen) blot med den forskel, at de to E16-tavler inklusiv undertavler, som er placeret i venstre vejside af den nordgående vejdel, tages ud. De to andre E16-tavler, som er placeret i nødet i højre vejside i km 68,200 og i km 68,800, henholdsvis 1000 m før og 400 m før sammenfletning af køre, bliver stående. Opstilling nr.5 Den svarer til opstilling nr. 1 (referenceopstillingen) blot med den forskel at de to første E16-tavler inklusive undertavler, som er placeret i km 68,200, i en afstand af 1000 m før sammenfletning af køre, tages ud, så der kun forekommer de to E16-tavler med undertavler 400 m før i km 68, 800. Alle opstillingerne er afprøvet i 22 timer over 1 døgn fra kl. 06:00 til kl. 04:00. Ændring af opstillinger er foretaget om morgenen mellem klokken 04:00 og 06: Registrering af trafikanternes adfærd Til beskrivelse af trafikanternes adfærd anvendes hastighed og vognbaneskift på strækningen frem mod arbejdszonens begyndelse. Desuden er det forsøgt at registrere tidsafstanden mellem køretøjer ved arbejdszonens start. Ud fra registreringerne forventes svar på følgende spørgsmål: Hvad sker der med trafikanternes hastighed på decelerationsstrækningen frem til selve arbejdsområdet, når springet i den skiltede hastighed øges fra 20 til 30 km/t? Overholder trafikanterne de skiltede hastighedsgrænser i større eller mindre udstrækning? Hvor på decelerationsstrækningen skifter trafikanterne vognbane ved de forskellige placeringer af E16-tavlen? Foretages vognbaneskift tidligere eller senere i forløbet? 5

6 2.3.1 Hastighed og antal køretøjer For at måle hastigheder og antal køretøjer anlægges en række målesnit opstrøms fra vejarbejdet i begge køre. Registreringen sker ved brug af Hi-Star plader monteret på kørebanen. Programmering og udlægning af Hi-Star pladerne er nærmere beskrevet i afsnit Tidsafstand For at undersøge tidsafstanden mellem køretøjerne nedlægges som supplement to sæt Hi-Star plader i to målesnit. Disse Hi-Star plader er specielt programmerede til udelukkende at registrere tidsafstand mellem køretøjerne. Det vil sige, at de er indstillet til at måle på enkeltkøretøjer i stedet for intervalmålinger. Konsekvensen er at de ikke kan oplagre data for mere end cirka et døgn af gangen. Derfor lægges de i sæt på tre plader, hvor plade 1 indstilles til at måle det første døgn, plade 2 det andet døgn og plade 3 det tredje døgn i måleperioden Vognbaneskift Forsøgsstrækningen er beliggende i en højrekurve og tilmed i et meget fladt terræn. Den samlede vurdering - ud fra en videooptagelse og besigtigelse af strækningen er, at det ikke er muligt at opnå tilstrækkeligt egnede kamerapositioner på denne lokalitet, med mindre kameraet opsættes på gitterstander i midterrabatten. Denne løsning er ud fra sikkerhedshensyn forkastet. Derfor er det besluttet at udelade videooptagelser i denne undersøgelse. Undersøgelsen af vognbaneskift baseres derfor alene på registreringerne med Hi- Star pladerne. Antallet af vognbaneskift kan opgøres ved at sammenholde antallet af registrerede køretøjer i de to vognbaner for alle målesnit hen gennem hele forsøgsstrækningen Vurderingsgrundlag I den efterfølgende analyse vil registreringerne af de beskrevne adfærdsparametre blive vurderet på baggrund af følgende logik: Andel af køretøjer, der overtræder hastighedsbegrænsning. Jo lavere desto bedre. Gennemsnitshastighed minus hastighedsbegrænsning. Jo lavere desto bedre. 6

7 85-percentil hastighed minus hastighedsbegrænsning. Jo lavere desto bedre. Hastighedsspredning i køre. Jo lavere desto bedre. Forskel i gennemsnitshastighed mellem køre. Jo lavere desto bedre. Trafikbelastning i de 2 køre. Jo tidligere vognbaneskift desto bedre. 2.4 Programmering og placering af registreringsudstyr Der blev anvendt i alt 26 stk. Hi Star plader til gennemførelse af registreringsprogrammet. Pladerne blev monteret i begge køre i nordlig retning. Den præcise placering af de 26 nummererede Hi Star plader fremgår af tabel 2.1 samt figur 2.2, figur 2.3 og figur 2.4. Den første udlægning foregik mandag den 23. maj 2005 efter kl og var tilendebragt inden tirsdag morgen den 24. maj kl Indtagning af pladerne foregik fredag den 27. maj efter kl Pladerne målte i tidsrummet fra og med tirsdag den 24. maj kl til og med fredag den 27. maj kl Den anden udlægning foregik mandag den 30. maj 2005 efter kl og var tilendebragt inden tirsdag den 31. maj om morgenen kl Indtagning af pladerne foregik fredag den 3. juni efter kl Pladerne målte i anden omgang i tidsrummet fra og med tirsdag den 31. maj kl til og med fredag den 3. juni kl Programmering af 20 plader til intervalmålinger. De første 20 plader (A1, B1,C1,C2 K1,K2) blev programmeret til intervalmåling (30 minutters intervaller) med hastighedsklasser Lav, Mellem eller Høj som det er anført i tabellen 2.1. De tre hastighedsklasser Lav, mellem og Høj er nærmere defineret i afsnit Pladerne blev placeret i de anførte stationeringer som vist i tabel

8 Måle nr. Stationering Programmering i forhold til hast. niveau A1 69,400 Lav B1 69,300 Lav C1 69,200 Lav C2 69,200 Lav D1 69,100 Lav D2 69,100 Lav E1 69,000 Mellem E2 69,000 Mellem F1 68,800 Mellem F2 68,800 Mellem G1 68,600 Høj G2 68,600 Høj H1 68,400 Høj H2 68,400 Høj I1 68,200 Høj I2 68,200 Høj J1 68,000 Høj J2 68,000 Høj K1 67,600 Høj K2 67,600 Høj Tabel 2.1: Hastighedsklasser og stationeringer for de 20 Hi-Star plader, der blev programmerede til intervalmålinger Definition af hastighedsklasserne Der anvendes tre forskellige programmer Lav, Mellem og Høj til programmering af de 20 Hi-Star plader til intervalmåling, som angivet i tabel 2.1. Definitionen af de tre programmer er vist herunder. Lav Hastighedsklas se Km/t

9 Mellem Hastighedsklas se Km/t Høj Hastighedsklas se Km/t Programmering af 6 plader til enkeltkøretøjsmålinger. De sidste 6 Hi-Star plader blev programmeret til at foretage enkeltkøretøjsmålinger ved målesnittene B1 og F1. Pladerne er nummereret S1, T1, U1 (placeret ved B1) og V1, X1, Y1 (placeret ved F1). Se figur 2.2, figur 2.3 og figur 2.4. Pladerne blev indstillet således, at S1 og V1 skulle tælle fra starten af det 1. døgn i måleperioden T1 og X1 skulle tælle fra starten af det 2. døgn i måleperioden U1 og Y1 skulle tælle fra starten af det 3. døgn i måleperioden Det betyder, at For den første måleperiode maj, var de 6 plader indstillet, så: S1 og V1 talte fra 24.maj kl. 06:00. T1 og X1 talte fra 25.maj kl. 06:00. U1 og Y1 talte fra 26. maj kl. 06:00. For den anden måleperiode 31. maj 3. juni, var de 6 plader indstillet, så: S1 og V1 talte fra 31.maj kl. 06:00.. T1 og X1 talte fra 1. juni kl. 06:00. U1 og Y1 talte fra 2. juni kl. 06:00. 9

10 67,6 68,1 68,0 67,9 67,8 67,7 K K1 K2 J J1 J2 Snit A-J markeret ved kantlinie A B C D E F G H I I1 H1 G1 F1 E1 D1 C1 B1 A1 I2 H2 G2 F2 E2 D2 C2 68,3 68,2 68,4 68,5 68,6 68,7 68,8 68,9 69,0 69,2 69,1 69,3 69,4 Figur 2.2: Placering af 20 Hi-Star plader til intervalmåling i de angivne målesnit. 10

11 A B C C1 C2 U1 T1 S1 B1 A1 69,4 69,3 69,2 Figur 2.3: Placering af 3 Hi Star plader til enkeltkøretøjsmåling (S1, T1, U1) ved målesnit B. F G G1 G2 Y1 X1 V1 F1 F2 68,8 68,6 Figur 2.4: Placering af 3 Hi Star plader til enkeltkøretøjsmåling (V1,X1,Y1)ved målesnit F. 11

12 3 Resultater Grundlaget for analyserne er de registrerede data i tidsrummet 06:00 04:00 men eksklusiv myldretiderne (07:00 09:00) og (15:00-18:00), hvor der er kødannelse, hvorfor trafikken ikke flyder frit. For hver opstilling er der registreret køretøjer Antal køretøjer i hver opstilling Sum af kl: og og Opstilling Figur 3.1: Antal registrerede køretøjer i hver af de fem opstillinger Sammenligning af trafikintensitet - snit A Antal køretøjer Opstilling1 Opstilling 2 Opstilling 3 Opstilling 4 Opstilling [06:00-07:00] [07:00-08:00] [08:00-09:00] [09:00-10:00] [10:00-11:00] [11:00-12:00] [12:00-13:00] [13:00-14:00] [14:00-15:00] [15:00-16:00] [16:00-17:00] [17:00-18:00] [18:00-19:00] [19:00-20:00] [20:00-21:00] [21:00-22:00] [22:00-23:00] [23:00-00:00] [00:00-01:00] [01:00-02:00] [02:00-03:00] [03:00-04:00] Figur 3.2: Trafikintensiteten for de fem opstillinger fordelt over tid 12

13 Såfremt der forekommer store forskelle i trafikintensiteten, må det forventes at kunne påvirke trafikantadfærden både med hensyn til hastighedsvalg og vognbaneskift. Det er derfor vigtigt, at trafikintensiteten for de opstillinger der sammenlignes ligger på nogenlunde samme niveau. Figur 3.1 viser, at trafikintensiteten for alle fem opstillinger ligger på et niveau omkring køretøjer. Figur 3.2 viser, at variationen i trafikintensitet over døgnets timer er nogenlunde ens for de fem opstillinger. 3.1 Nedskiltning af hastighed med spring på 30 km/t Trafikanternes hastighedsadfærd beskrives dels ud fra hastighedsprofiler og hastighedsspredninger samt omfanget af hastighedsgrænseoverskridelser Hastighedsprofilerne middelhastighed Middelhastighedsprofilerne for de tre første forsøgsopstillinger er for begge nordgående køre optegnet i figur Opstilling 1-3 Gennemsnitshastighed Opstilling 1 Langsomt Opstilling 1 Hurtigt Opstilling 2 Langsomt Km/t Opstilling 2 Hurtigt Opstilling 3 Langsomt Opstilling 3 Hurtigt ,4 67,6 67, ,2 68,4 68,6 68, ,2 69,4 69,6 Stationering Figur 3.3: Gennemsnitshastighedsprofiler for opstilling 1,2 og 3 13

14 Middelhastigheden ligger gennemgående en smule lavere for opstilling 2 og 3 sammenlignet med referenceopstilling 1. Det gælder for både det langsomme og det hurtige køre. Forskel i gennemsnitshastighed mellem langsomt og hurtigt synes ret ens for de tre opstillinger fra km , hvor den første hastighedstavle står. Middelhastigheden i km , hvor den første hastighedstavle er placeret, er for referenceopstillingen målt til 102 km/t i det langsomme og 119 km/t i det hurtige. Dette ændrer sig ikke nævneværdigt i opstilling 2 og 3, hvor hastighedstavlen med 110 km/t udskiftes med 100 km/t. Efter passagen af den første hastighedstavle decelererer trafikanterne og middelhastigheden ligger lavere for opstilling 2 og 3 sammenlignet med referenceopstillingen 1 helt frem til 50 km/t tavlen i km Det gælder begge køre. For alle tre opstillinger ses en lille øgning af middelhastigheden omkring km Det skyldes formodentlig, at trafikanter fra det hurtige fletter ind i det langsomme. Middelhastigheden ved 50 km/t tavlen (ved km ) ligger omkring 85 km/t for alle tre opstillinger. Hastigheden er dog lidt lavere for opstilling 2 og 3 i det langsomme. Hastighedsgrænsen på 50 km/t overskrides i væsentlig omfang, og det gælder begge køre. Helt fremme ved arbejdszonens start (km ), hvor de to køre er reduceret til ét, ligger middelhastigheden på omkring 75 km/t hvilket fortsat er en del højere end den skiltede hastighedsgrænse på 50 km/t. Figur 3.4: Middelhastigheden ligger omkring 75km/t ved 50km/t-tavlen 14

15 3.1.2 Hastighedsprofilerne 85%-fraktiler Hastighedsprofilerne baseret på 85% - fraktilerne er vist i figur 3.5. Profilerne ligger væsentlig højere sammenholdt med gennemsnitshastighederne og det gælder begge køre. En sammenligning af 85%- fraktil profilerne for de tre opstillinger viser ligesom for gennemsnitshastighederne at hastighedsniveauet i det langsomme for opstilling 2 og 3 generelt ligger lidt lavere end for referenceopstillingen. For det hurtige er profilerne stort set sammenfaldende helt frem til omkring km , hvorefter hastigheden for referenceopstillingen ligger en anelse højere på den sidste delstrækning frem til 50 km/t- tavlen, der står i km I målesnittet ved 50 km/t-tavlen ligger 85%- fraktilen omkring 90 km/t i det langsomme og over 100 km/t i det hurtige. Helt fremme ved arbejdszonens start ved km ligger 85% - fraktilen fortsat over 80 km/t. Ud fra 85% fraktil-hastighedsprofilerne er hastighedsforskellen mellem langsomt og hurtigt køre større for opstilling 2 og 3 sammenholdt med referenceopstillingen. 140 Opstilling 1-3 Hastighed - 85% fraktil Km/t Opstilling 1 Langsomt Opstilling 1 Hurtigt Opstilling 2 Langsomt Opstilling 2 Hurtigt Opstilling 3 Langsomt Opstilling 3 Hurtigt ,4 67,6 67, ,2 68,4 68,6 68, ,2 69,4 69,6 Stationering Figur 3.5: Hastighedsprofiler (85% - fraktiler) for opstillingerne 1, 2 og 3. 15

16 3.1.3 Hastighedsspredning 70 Opstilling 1-3 Hastighedsspredning (forskel mellem 85% og 15% fraktil) 60 Km/t Opstilling 1 Langsomt Opstilling 1 Hurtigt Opstilling 2 Langsomt Opstilling 2 Hurtigt Opstilling 3 Langsomt Opstilling 3 Hurtigt ,4 67,6 67, ,2 68,4 68,6 68, ,2 69,4 69,6 Stationering Figur 3.6: Hastighedsspredningen i de målte stationeringer fordelt på langsomt og hurtigt køre. Det må forventes, at der forekommer en øget hastighedsspredning i situationer med indfletningsmanøvrer. Hastighedsspredningen er beregnet for de to køre hver for sig og vist i figur 3.6. For det langsomme er spredningen på hastigheden jævnt aftagende helt frem til km , hvor den stiger igen, hvilket skyldes de sent indflettende biler fra det hurtige. Spredningsprofilet for det langsomme er ret ens for de tre opstillinger. Hastighedsspredningen i det hurtige er stigende hen gennem strækningen helt frem til omkring km , hvor hastighedsbegrænsningstavlen med 50 km/t står. Hastighedsspredningen synes på en væsentlig andel af strækningen - at være lidt større for opstillingerne 2 og 3 sammenlignet med referenceopstillingen. 16

17 3.1.4 Overskridelse af de skiltede hastighedsgrænser Det er undersøgt dels hvor stor en andel, der overskrider de skiltede hastighedsgrænser (se figur 3.7) og dels hvor meget disse grænser overskrides. I km hvor den første hastighedstavle er opsat er der 1/3 i det langsomme og 80 % i det hurtige, som kører over den skiltede hastighed 110 km/t for referenceopstillingen 1. For opstilling 2 og 3 er 110 km/t tavlen udskiftet med 100 km/t og dermed stiger andelen af bilister der kører over den skiltede hastighedsgrænse til 46 % i det langsomme og 92 % i det hurtige. For begge i alle tre opstillinger falder andelen, der kører over den skiltede hastighed frem til km Her nedskiltes hastighedsgrænsen til 90 km/t for referenceopstilling 1 og til 70 km/t for opstilling 2 og 3. Selv om hastighedsniveauet (se figur 3.3) er lavere for opstilling 2 og 3 sammenholdt med referenceopstillingen 1, er andelen, der overskrider den skiltede grænse, større. Opstilling 1-3 Andel over hastighedsgrænse Andel (%)) Opstilling 1 Langsomt Opstilling 1 Hurtigt Opstilling 2 Langsomt Opstilling 2 Hurtigt Opstilling 3 Langsomt 20 Opstilling 3 Hurtigt ,4 67,6 67, ,2 68,4 68,6 68, ,2 69,4 69,6 Stationering Figur 3.7: Andelen af køretøjer der overskrider den skiltede hastighedsgrænse i de enkelte målesnit fordelt på køre. De skiltede hastighedsgrænser overskrides i stort omfang for alle tre opstillinger. Selv om andelen, der overskrider den skiltede hastighedsgrænse ved starten på decelerationsstrækningen ved km , ligger mellem 30 % og 90 %, så viser 17

18 tabel 3.1, at størrelserne på overskridelse er relativ beskeden for det langsomme. Tendensen er, at overskridelserne er større for opstilling 2 og 3 end for 1 og større for det hurtige end for det langsomme. Hen mod slutningen af decelerationsstrækningen omkring km 69.1, hvor den skiltede hastighedsgrænse er nede på 50 km/t er hastighedsoverskridelsen stort set ens for alle tre opstillinger og for begge køre. LANGSOMME SPOR HURTIGE SPOR Station OPST 1 OPST 2 OPST 3 OPST 1 OPST 2 OPST 3 km km/t 1 km/t 1 km/t 8 km/t 16 km/t 19 km/t km km/t 27 km/t 26 km/t 23 km/t 40 km/t 40 km/t km km/t 18 km/t 18 km/t 17 km/t 32 km/t 34 km/t km km/t 32 km/t 32 km/t 35 km/t 35 km/t 35 km/t Tabel 3.1: Differens mellem middelhastigheden og skiltet hastighedsgrænse fordelt på de to køre Tidsafstand Måledata for de supplerende enkeltkøretøjsmålinger, som blev forsøgt foretaget i snit B ved km 69.3 og i snit F ved km 68.8 har vist sig at udgøre et utilstrækkeligt grundlag for at foretage en sammenlignende analyse for de forskellige opstillinger. Årsagen er, at flere af de monterede Hi Star plader satte ud af funktion Konklusion: Ud fra hastighedsprofilerne er der intet der tyder på, at en gradvis nedskiltning af hastigheden med spring på 30 km/t (130 km/t km/t 70 km/t 50 km/t) i stedet for de nugældende 20 km/t (130 km/t km/t 90 km/t 70 km/t 50 km/t) giver anledning til problemer. Tværtimod ser det ud til, at middelhastigheden gennemgående bliver en smule lavere på strækningen frem mod arbejdszonen sammenlignet med den gældende standard. Det gælder begge køre. Hastighedsspredningen i det langsomme er ret ens for de tre opstillinger, mens hastighedsspredningen for det hurtige er lidt større for opstilling 2 og 3. 18

19 Samtidigt viser 85 % - fraktilerne, at forskellen i hastighed mellem langsomt og hurtigt er lidt større for opstilling 2 og 3 sammenlignet med referenceopstilling 1. De skiltede hastighedsgrænser overskrides i væsentligt omfang for alle tre opstillinger. Tendensen er, at overskridelserne er større for opstilling 2 og 3 end for 1 og større for det hurtige end for det langsomme. Hen mod slutningen af decelerationsstrækningen er hastighedsoverskridelsen stort set ens for alle tre opstillinger og for begge køre. Gennemsnitshastigheden ligger for alle tre opstillinger - omkring 75 km/t ved starten af arbejdszonen, hvilket er en væsentlig overskridelse af den skiltede hastighedsgrænse på 50 km/t. 3.2 Vognbaneskift ved ændret afmærkning med E16-tavlen I opstilling 4 og 5 er antal og placering af E16-tavler (vognbaneforløb med sammenfletning) i forhold til referenceopstilling 1 ændret. Se bilag 1. Analysen her går ud på at undersøge, hvor på decelerationsstrækningen bilisterne skifter vognbane ved de tre opstillinger. 35 Opstilling 1, 4 og 5 Andel køretøjer i hurtigt Opstilling 1 Andel (%) Opstilling 4 Opstilling ,4 67,6 67, ,2 68,4 68,6 68, ,2 69,4 69,6 Stationering Figur 3.8: Andel af køretøjer i det hurtige køre 19

20 Figur 3.8 viser andelen af køretøjer i det hurtige for de tre opstillinger 1, 4 og 5. E16 tavlerne er placeret i station km 68.2 (1000 meter før sammenløb af vognbaner) og i km 68.8 (400 meter før sammenløb af vognbaner). I opstilling 1 er der E16-tavler i begge sider i begge stationer. I opstilling 4 er der E16-tavler i begge stationer men kun i højre side af køreretningen. I opstilling 5 er der kun E16- tavler i station 68.8 og de står i begge sider. Resultaterne i figur 3.8 viser, at indfletning fra det hurtige til det langsomme sker senere for opstilling 4 og 5, hvor antallet af E16 tavler er halveret i forhold til referenceopstillingen. Resultaterne viser også, at indfletningen sker senere for opstilling 5 sammenlignet med 4, hvilket formodentlig skyldes, at den første E16 tavle med information til trafikanterne om vognbaneforløb med sammenfletning gives 600 meter senere. Hastighedsprofilerne i figur 3.9 synes at vise et noget mere ujævnt profil for opstillingerne 4 og 5 sammenlignet med referenceopstilling 1. Der forekommer et tydeligt dyk i hastighedsprofilet omkring km Det kan muligvis skyldes, at der på delstrækningen fra km 68.2 frem til km 68.6 netop forekommer en øget koncentration af indfletning fra det hurtige, hvilket kan forstyrre trafikken i det langsomme. 140 Opstilling 1, 4 og 5 Gennemsnitshastighed Opstilling 1 Langsomt Opstilling 1 Hurtigt Opstilling 4 Langsomt Km/t Opstilling 4 Hurtigt Opstilling 5 Langsomt Opstilling 5 Hurtigt ,4 67,6 67, ,2 68,4 68,6 68, ,2 69,4 69,6 Stationering Figur 3.9: Middelhastighedsprofiler for opstilling 1, 4 og 5 20

21 3.2.3 Konklusion Resultaterne tyder på at trafikanterne reagerer på de E16-tavler, der normalt anvendes i referenceopstilling 1, på en sådan måde, at der foregår en indfletning jævnt fordelt hen over strækningen fra 1000 meter før og frem mod sammenløb af vognbaner. Når antallet af E16 tavler halveres, så der kun er tavler i højre side af køreretningen, sker indfletningen senere og mere koncentreret over en kortere kørestrækning. Når E16-tavlerne 1000 meter før sammenløb af vognbaner udelades, så der kun er tavler 400 meter før sammenløb, sker trafikanternes indfletning endnu senere i forløbet. Når indfletningerne fra det hurtige sker senere i forløbet foregår de mere koncentreret over en kortere delstrækning, og hastighedsprofilerne tyder da også på, at det kan give forstyrrelser med opbremsninger i det langsomme. Der er således intet i resultaterne, der taler for at reducere på antallet af E16 tavler. 21

22 4 Sammenfatning og konklusion Vejdirektoratet har undersøgt trafikanternes adfærd i forbindelse med ændret afmærkning for nedskiltning af hastighed og vognbaneskift ved vejarbejde på den sønderjyske motorvej syd for Kolding, hvor den generelle hastighedsbegrænsning er 130 km/t. Undersøgelsen har to hovedformål: at undersøge, hvordan trafikanternes adfærd ændrer sig, når springet i trinene for den gradvise hastighedsreduktion øges fra 20 km/t til 30 km/t, så hastigheden gradvist nedsættes fra 130 km/t 100 km/t 70 km/t 50 km/t i stedet for den nugældende praksis med 130 km/t 110 km/t 90 km/t 70 km/t 50 km/t. at belyse, hvordan forskellig placering af E16-tavlen (vognbaneforløb med sammenfletning i forbindelse med nedskiltning af hastigheden) påvirker trafikanternes adfærd mht. vognbaneskift. Der er afprøvet fem forskellige opstillinger, som er nærmere beskrevet i afsnit 2.2 og vist som principskitser i bilag 1. For hver opstilling er der registreret mellem og køretøjer. Nedskiltning af hastighed ved brug af trin på 30 km/t i stedet for 20 km/t Til belysning af dette spørgsmål sammenholdes referenceopstilling 1 (den nugældende praksis med trin på 20 km/t) med opstillingerne 2 og 3, der begge har trin på 30 km/t. Den eneste forskel på opstilling 2 og 3 er, at afstanden mellem hastighedsskiltene (C55) der viser henholdsvis 100 km/t og 70 km/t reduceres med 100 meter. Konklusion: Ud fra hastighedsprofilerne er der intet der tyder på, at en gradvis nedskiltning af hastigheden med spring på 30 km/t (130 km/t km/t 70 km/t 50 km/t) i stedet for de nugældende 20 km/t (130 km/t km/t 90 km/t 70 km/t 50 km/t) giver anledning til problemer. Tværtimod ser det ud til, at middelhastigheden gennemgående bliver en smule lavere på strækningen frem mod arbejdszonen sammenlignet med den gældende standard. Det gælder begge køre. Der kan ikke konstateres nogen tydelig forskel på hastighedsprofilerne for opstilling 2 og 3. 22

23 Hastighedsspredningen i det langsomme er ret ens for de tre opstillinger, mens hastighedsspredningen for det hurtige er lidt større for opstilling 2 og 3. Samtidigt viser 85 % - fraktilerne, at forskellen i hastighed mellem langsomt og hurtigt er lidt større for opstilling 2 og 3 sammenlignet med referenceopstilling 1. De skiltede hastighedsgrænser overskrides i væsentligt omfang for alle tre opstillinger. Tendensen er, at overskridelserne er større for opstilling 2 og 3 end for 1 og større for det hurtige end for det langsomme. Samlet set er der ikke noget i resultaterne, der tyder på, at nedskiltning af hastigheden med trin på 30 km/t i stedet for 20 km/t giver anledning til problemer i noget væsentligt omfang. Vognbaneskift ved ændret afmærkning med E16 tavlen Til belysning af dette spørgsmål er der foretaget er sammenligning af trafikanternes adfærd i referenceopstilling 1 og i opstilling 4 og 5, hvor antal og placering af E16 tavler (vognbaneforløb med sammenfletning) er ændret. Konklusion: Resultaterne tyder på at trafikanterne reagerer på de E16-tavler, der normalt anvendes i referenceopstilling 1, på en sådan måde, at der foregår en indfletning jævnt fordelt hen over strækningen fra 1000 meter før og frem mod sammenløb af vognbaner. Når antallet af E16 tavler halveres, så der kun er tavler i højre side af køreretningen, sker indfletningen senere og mere koncentreret over en kortere kørestrækning. Når E16-tavlerne 1000 meter før sammenløb af vognbaner udelades, så der kun er tavler 400 meter før sammenløb, sker trafikanternes indfletning endnu senere i forløbet. Når indfletningerne fra det hurtige sker senere i forløbet foregår de mere koncentreret over en kortere delstrækning, og hastighedsprofilerne tyder da også på, at det kan give forstyrrelser med opbremsninger i det langsomme. Der er således intet i resultaterne, der taler for at reducere på antallet af E16 tavler. 23

24 5 Referencer [1] Afmærkning af Vejarbejder. Supplerende bestemmelser på statsveje. Motorveje. DRI 526 [2] Afmærkning af Vejarbejder. Vejdirektoratet Vejregelrådet. November 2002 [3] Håndbog for afmærkning af Vejarbejder. Vejdirektoratet. November

25 Bilag 1 De fem forsøgsopstillinger Opstilling nr. 1 er referenceopstillingen. 25

26 26

27 27

28 Bilag 2 Hastighedsdata for opstillingerne Gennemsnitshastigheder og 85 % fraktiler i de enkelte målesnit. Opstilling1 Snithastighed (km/t) 15% fraktil (km/t) 85% fraktil (km/t) Målesnit Kmt Skiltet hastighed Langsomt Hurtigt Langsomt Hurtigt Langsomt Hurtigt K 67, J I 68, H 68, G 68, F 68, E D 69, C 69, B 69,3 50 A 69, Opstilling2 Snithastighed (km/t) 15% fraktil (km/t) 85% fraktil (km/t) Målesnit Kmt Skiltet hastighed Langsomt Hurtigt Langsomt Hurtigt Langsomt Hurtigt K 67, J I 68, H 68, G 68, F 68, E D 69, C 69, B 69,3 50 A 69,

29 Opstilling 3 Snithastighed (km/t) 15% fraktil (km/t) 85% fraktil (km/t) Skiltet hastighed Langsomt Hurtigt Langsomt Hurtigt Langsomt Hurtigt Målesnit Kmt K 67, J I 68, H 68, G 68, F 68, E D 69, C 69, B 69,3 50 A 69,

30 Bilag 3 Trafikdata for opstillingerne 1 2 3: Andel der kører hurtigere end den skiltede hastighed. Antal køretøjer fordelt på de to. Opstilling 1 Andel (%) over skiltet hast Antal køretøjer Målesnit Langsomt Hurtigt Langsomt Hurtigt sum % i Hurtigt ,2 K ,5 J I ,2 H ,4 G ,0 F ,2 E ,4 D ,3 C B ,0 A Opstilling2 Andel (%) over skiltet hast Antal køretøjer Målesnit Langsomt Hurtigt Langsomt Hurtigt sum % i Hurtigt ,0 K ,1 J I ,2 H ,4 G ,0 F ,9 E ,3 D ,4 C B ,0 A 30

31 Opstilling3 Andel (%) over skiltet hast Antal køretøjer Målesnit Langsomt Hurtigt Langsomt Hurtigt % i Hurtigt sum ,2 K ,4 J I ,8 H ,9 G ,1 F ,1 E ,7 D ,5 C B ,0 A 31

32 Bilag 4 Hastighedsdata for opstillingerne Opstilling1 Snithastighed (km/t) 15% fraktil (km/t) 85% fraktil (km/t) Målesnit km/t Skiltet hastighed Langsomt Hurtigt Langsomt Hurtigt Langsomt Hurtigt K 67, J I 68, H 68, G 68, F 68, E D 69, C 69, B 69,3 50 A 69, Opstiling 4 Snithastighed (km/t) Målesnit km/t Skiltet hastighed Langsomt Hurtigt K 67, J I 68, H 68, G 68, F 68, E D 69, C 69, B 69, A 69,

33 Opstilling 5 Snithastighed (km/t) Målesnit km/t Skiltet hastighed Langsomt Hurtigt K 67, J I 68, H 68, G 68, F 68, E D 69, C 69, B 69, A 69,

34 Bilag 5 Trafikdata for opstillingerne Opstilling 1 Antal køretøjer Langsomt Hurtigt % i Hurtigt Målesnit sum ,2 K ,5 J 1712 I ,2 H ,4 G ,0 F ,2 E ,4 D ,3 C B ,0 A Opstilling 4 Antal køretøjer Langsomt Hurtigt % i Hurtigt Målesnit sum ,6 K 6317 J ,3 I ,8 H ,4 G ,4 F ,5 E ,0 D 173 C ,0 B ,0 A 34

35 Opstilling 5 Antal køretøjer Langsomt Hurtigt % i Hurtigt Målesnit sum ,7 K 6373 J ,4 I ,0 H ,3 G ,1 F ,4 E ,9 D 248 C ,0 B ,0 A 35

Afmærkning af vejarbejde

Afmærkning af vejarbejde Afmærkning af vejarbejde Vognbaneskift Adfærdsundersøgelse 28. marts 2007 Lene Herrstedt Poul Greibe Belinda la Cour Lund Aps Forskerparken SCION DTU Diplomvej, bygning 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

Vognbaneskift ved vejarbejde

Vognbaneskift ved vejarbejde Lene Herrstedt, Direktør, Civilingeniør Ph.D. Trafitec lh@trafitec.dk VEJFORUM 2007-11-07 Vognbaneskift ved vejarbejde Undersøgelse af trafikanters adfærd med hensyn til vognbaneskift i forbindelse med

Læs mere

Evaluering af VMS tavler på M4

Evaluering af VMS tavler på M4 Evaluering af VMS tavler på M4 Forsøg med nedskiltning af hastighed ved arbejdskørsel Poul Greibe Belinda la Cour Lund 3. december 2012 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indhold

Læs mere

Rumlestriber ved vejarbejde på motorvej

Rumlestriber ved vejarbejde på motorvej Rumlestriber ved vejarbejde på motorvej Effekt på hastighed Lene Herrstedt Poul Greibe 9. juli 2012 tec Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold Sammenfatning og konklusion... 3 1. Introduktion...

Læs mere

Hastighedsmålinger på Gurrevej

Hastighedsmålinger på Gurrevej juli 2005 Belinda la Cour Lund Lene Herrstedt Poul Greibe Aps Forskerparken SCION DTU Diplomvej, bygning 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indhold Indledning...3 Hastighedsmålinger på Gurrevej...4 2

Læs mere

Trafikantadfærd i 2-sporede rundkørsler

Trafikantadfærd i 2-sporede rundkørsler Trafikantadfærd i -sporede rundkørsler Sporbenyttelse og konfliktende adfærd Indsæt foto så det fylder rammen ud Belinda la Cour Lund Poul Greibe 4. marts 008 Scion-DTU Diplomvej 376 800 Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

Smalle kørespor på motorvej

Smalle kørespor på motorvej Effekt på trafikafvikling og trafikantadfærd Foreløbig Poul Greibe September 211 Scion-DTU Diplomvej 376 28 Lyngby www.trafitec.dk Indhold Resumé... 3 1. Introduktion... 5 2. Analysestrækning... 6 Dataindsamling...

Læs mere

Brug af høj tavlevogn

Brug af høj tavlevogn Brug af høj tavlevogn Evaluering af hastighed og synlighed Foreløbig udgave Poul Greibe 2. juli 2012 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold 1 Sammenfatning og konklusion... 3 2 Introduktion...

Læs mere

M10 rumlestriber Hastighed og adfærd

M10 rumlestriber Hastighed og adfærd M10 rumlestriber Hastighed og adfærd Poul Greibe 31. oktober 2014 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Baggrund På M10 blev der den 28. august 2014 etableret rumlestriber på 4 forskellige

Læs mere

Trafikantadfærd på 2-1 vej

Trafikantadfærd på 2-1 vej Adfærdsanalyse på Marbjergvej ved Roskilde Per Bruun Madsen Belinda la Cour Lund Lene Herrstedt old Juni 2010 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk 1. Indledning og formål... 3 2. Metode...

Læs mere

Fartdæmpning ved vejarbejde på motorvej IDÉ udvikling

Fartdæmpning ved vejarbejde på motorvej IDÉ udvikling Fartdæmpning ved vejarbejde på motorvej IDÉ udvikling Evaluering af Powermoon og N42 korridor Poul Greibe Puk Kristine Andersson Lene Herrstedt Scion-DTU Diplomvej 376 20 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk 5.

Læs mere

Vognbaneskift. Bilisters anvendte tid til udførelse af vognbaneskift på motorveje. Puk Kristine Andersson Poul Greibe. Marts 2010

Vognbaneskift. Bilisters anvendte tid til udførelse af vognbaneskift på motorveje. Puk Kristine Andersson Poul Greibe. Marts 2010 Bilisters anvendte tid til udførelse af vognbaneskift på motorveje Puk Kristine Andersson Poul Greibe Marts 2010 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold Resumé... 3 Baggrund... 5 Manøvretid

Læs mere

Nordic Human Factors Guideline Dansk Case Study nr. 2

Nordic Human Factors Guideline Dansk Case Study nr. 2 Nordic Human Factors Guideline Dansk Case Study nr. 2 Rundkørsel ved Kolding Vest Lene Herrstedt 20. juli 2014 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indhold 1. Indledning... 3 2. Lokaliteten...

Læs mere

Bilistadfærd ved overskridelse af spærreflade på M3

Bilistadfærd ved overskridelse af spærreflade på M3 Bilistadfærd ved overskridelse af spærreflade på M3 Registrering af bilister der overskrider spærrefladen på specifik delstrækning af M3. Teknisk notat. Lene Herrstedt Belinda la Cour Lund Marts 2009 Scion-DTU

Læs mere

Afstandsmærker på motorveje hvordan virker de på adfærden? og på trafiksikkerheden?

Afstandsmærker på motorveje hvordan virker de på adfærden? og på trafiksikkerheden? Afstandsmærker på motorveje hvordan virker de på adfærden? og på trafiksikkerheden? Af Poul Greibe Seniorkonsulent Tlf: 2524 6734 Email: pgr@trafitec.dk Trafitec Scion-DTU, Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

2-sporede rundkørsler

2-sporede rundkørsler 2-sporede rundkørsler Vurdering af kapacitet i tilfartssporet Juli 2006 Marts 2007 Poul Greibe Belinda la Cour Lund Scion-DTU Diplomvej, bygning 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indhold Indledning...3

Læs mere

Evaluering af forsøg med stationær ATK

Evaluering af forsøg med stationær ATK Evaluering af forsøg med stationær ATK Stationær ATK s virkning på trafikkens hastighed Civilingeniør Henning Sørensen, Vejdirektoratet, has@vd.dk Forsøg med stationær og ubemandet ATK blev vedtaget af

Læs mere

Rundkørsel i Bredsten

Rundkørsel i Bredsten Rundkørsel i Bredsten Trafikantadfærd i 2-sporet rundkørsel før, 2 måneder efter samt 10 måneder efter ændret afmærkning. Belinda la Cour Lund Lene Herrstedt 17. september 2014 Scion-DTU Diplomvej 376

Læs mere

Evaluering af gul svelle

Evaluering af gul svelle Evaluering af gul svelle Undersøgelse af trafikantadfærd ved benyttelse af gul svelle med påsat N42 afmærkning på M60 Skærup-Vejle. Belinda la Cour Lund Puk Kristine Andersson 10. August 2012 Scion-DTU

Læs mere

Hastighedstilpasning. Evaluering af forsøg med brug af VMS- tavler. 20. december 2006. Lene Herrstedt Belinda la Cour Lund

Hastighedstilpasning. Evaluering af forsøg med brug af VMS- tavler. 20. december 2006. Lene Herrstedt Belinda la Cour Lund Hastighedstilpasning Evaluering af forsøg med brug af VMS- tavler 20. december 2006 Lene Herrstedt Belinda la Cour Lund Aps Forskerparken SCION DTU Diplomvej, bygning 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

Ballerup Kommune. Beskrivelse af vejbump

Ballerup Kommune. Beskrivelse af vejbump Ballerup Kommune Beskrivelse af vejbump Center for Miljø og Teknik - Vejteamet 2015 Indhold Vejbump... 3 Godkendte vejbump... 3 Permanente bump... 4 Cirkelformede bump... 4 Kombibump... 5 Kuppelformede

Læs mere

Teknisk notat. Roskilde Kommune Evaluering af helleanlæg i Herringløse. Version 2 1 BAGGRUND OG FORMÅL

Teknisk notat. Roskilde Kommune Evaluering af helleanlæg i Herringløse. Version 2 1 BAGGRUND OG FORMÅL Teknisk notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4348 6660 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Roskilde Kommune Evaluering af helleanlæg i Herringløse 23. marts 2015 Vores reference:

Læs mere

Hastighedstilpasning

Hastighedstilpasning Hastighedstilpasning Evaluering af VMS tavler C55 på veje ved skoler Indsæt foto så det fylder rammen ud Lene Herrstedt Poul Greibe Belinda la Cour Lund marts 2008 Trafitec Scion-DTU Diplomvej 376 2800

Læs mere

Supplerende tavletest

Supplerende tavletest Supplerende tavletest Færdselstavler og grønne linjer Trafikantforståelse Lene Herrstedt Belinda la Cour Lund 8. marts 2017 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Hastighed og uheldsrisiko i kryds

Hastighed og uheldsrisiko i kryds Trafiksikkerhed og Miljø Hastighed og uheldsrisiko i kryds Trafikdage på AUC 1996 Paper af: Civ. ing. Poul Greibe og Civ. ing. Michael Aakjer Nielsen Vejdirektoratet Trafiksikkerhed og Miljø Tel: 33 93

Læs mere

Variable hastighedstavler

Variable hastighedstavler Variable hastighedstavler Effektundersøgelse af variable hastighedstavler ved kryds på veje i åbent land Af: Civilingeniør Laura Sand Pedersen, Aalborg Universitet Nøgleord: Variable hastighedstavler,

Læs mere

Udvalgte færdselstavler

Udvalgte færdselstavler Udvalgte færdselstavler 59 6 Udvalgte færdselstavler Advarselstavler Advarselstavler er trekantede med rød kant. Spidsen vender opad. Tavlerne bruges til at advare trafikanterne om farer, som man ikke

Læs mere

VISNING AF RESTTID FOR CYKLISTER I SIGNALANLÆG

VISNING AF RESTTID FOR CYKLISTER I SIGNALANLÆG JULI 2013 FREDERIKSBERG KOMMUNE VISNING AF RESTTID FOR CYKLISTER I SIGNALANLÆG ADFÆRDSSTUDIE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JULI

Læs mere

Serviceniveau for til- og frakørsler på motorveje

Serviceniveau for til- og frakørsler på motorveje Vurdering af beregningsmetode Februar 2006 Poul Greibe Scion-DTU Diplomvej, bygning 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indhold Indledning...3 Baggrund...3 Formål...3 Dataindsamling...4 Trafik- og hastighedsmålinger...4

Læs mere

Tilsyn med faren for at blive påkørt ved vejarbejde

Tilsyn med faren for at blive påkørt ved vejarbejde Tilsyn med faren for at blive påkørt ved vejarbejde Instruks IN-2-2 Arbejdsmiljøemne: Ulykkesrisici Ansvarlig enhed: AFC, SD, B/A og Teknik Ikrafttræden: 1. juli 2015 Senest revideret: 1. EMNE OG BAGGRUND

Læs mere

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området.

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området. NOTAT Projekt Ombygning af krydset Søvej Rolighedsvej i Ringe Kunde Faaborg Midtfyn Kommune Notat nr. 2 Dato 29. juni 2012 Fra Erik Gersdorff Stilling 1. Baggrund Faaborg Midtfyn Kommune har i en trafiksikkerhedsrevision,

Læs mere

Er trafikanterne tilfredse med ITS på motorveje?

Er trafikanterne tilfredse med ITS på motorveje? Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Hjulpassager af vognbanelinjer

Hjulpassager af vognbanelinjer Hjulpassager af vognbanelinjer Projektforslag Lene Herrstedt 18. oktober 2017 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indhold Hjulpassager af vognbanelinjer... 3 Projektforslag... 3 Budget...

Læs mere

Evaluering af interimsmotorveje

Evaluering af interimsmotorveje Evaluering af interimsmotorveje Interimsmotorvejen vest for Slagelse og nord for Vejle Thomas Skallebæk Buch Poul Greibe Belinda la Cour Lund April 2013 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

Midteradskillelse på landevej 447, Vestbjerg-Hjørring

Midteradskillelse på landevej 447, Vestbjerg-Hjørring Midteradskillelse på landevej 447, Vestbjerg-Hjørring Ph.d.-studerende Michael Sørensen, AAU, Trafikforskningsgruppen, michael@plan.aau.dk Adjunkt Jens Christian Overgaard Madsen, AAU, Trafikforskningsgruppen,

Læs mere

Notat om Motorvejshastigheder. Status efter seks måneder med 130 km/t.

Notat om Motorvejshastigheder. Status efter seks måneder med 130 km/t. Notat om Motorvejshastigheder Status efter seks måneder med 130. Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Tlf. 3341 3333 Fax 3315 6335 vd@vd.dk www.vejdirektoratet.dk Notat Motorvejshastigheder

Læs mere

DRI-100 Generelle bemærkninger til tegningsbilaget for motorveje

DRI-100 Generelle bemærkninger til tegningsbilaget for motorveje DRI-100 Generelle bemærkninger til tegningsbilaget for motorveje Tegningseksemplerne er vejledende og kan betragtes som et paradigme ved udarbejdelse af afmærkningsplaner for et konkret vejarbejde. Tegningerne

Læs mere

OPLÆG TIL TRAFIKPLAN FOR TYRINGEVEJ MM. for VEJLAUGET SVANEPARKEN Notat af 2007.09.25 Principper og skitseforslag

OPLÆG TIL TRAFIKPLAN FOR TYRINGEVEJ MM. for VEJLAUGET SVANEPARKEN Notat af 2007.09.25 Principper og skitseforslag DINES JØRGENSEN & CO. A/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. OPLÆG TIL TRAFIKPLAN FOR TYRINGEVEJ MM. for VEJLAUGET SVANEPARKEN Notat af 2007.09.25 Principper og skitseforslag Baggrund og forudsætninger. Baggrunden

Læs mere

Trafikantforståelse af udvalgte symboler og færdselstavler

Trafikantforståelse af udvalgte symboler og færdselstavler Trafikantforståelse af udvalgte symboler og færdselstavler Lene Herrstedt 8. april 2011 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk 2 Trafikantforståelse af symboler og færdselstavler Indhold Sammenfatning

Læs mere

Variabelt 40 km/t skilt på Usserød Kongevej. - Evalueringsrapport

Variabelt 40 km/t skilt på Usserød Kongevej. - Evalueringsrapport - Evalueringsrapport Teknik og Miljø; Vej- og Parkafdelingen Thomas Meier juni 2004 Sammenfatning På den stærkt befærdede Usserød Kongevej, er der i et samarbejde imellem og Usserød Skole opstillet variable

Læs mere

Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen

Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen Afd.ing. Finn Krenk, Vejdirektoratet Nedenfor beskrives et rejsetids-informationssystem, der er implementeret på Helsingørmotorvejen for at forbedre

Læs mere

Analyse af sammenhæng. mellem vejr og hastigheder. udvalgte vejstrækninger

Analyse af sammenhæng. mellem vejr og hastigheder. udvalgte vejstrækninger Analyse af sammenhæng mellem vejr og hastighed på udvalgte vejstrækninger Vejdirektoratet har undersøgt, om bilisterne ændrer hastighed under forskellige vejrforhold. Analysen er bl.a. gennemført for bedre

Læs mere

temaanalyse 2000-2009

temaanalyse 2000-2009 temaanalyse DRÆBTE I Norden -29 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766554 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 dræbte i norden -29 Dette notat handler om ulykker med dræbte

Læs mere

Adfærdsparametre i prioriterede vejkryds

Adfærdsparametre i prioriterede vejkryds Adfærdsparametre i prioriterede vejkryds Kritisk interval og passagetid Belinda la Cour Lund Per Bruun Madsen Poul Greibe Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk December 2010 Indhold Resumé...

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSFOR BEDRINGER PÅ. Hvidovre Kommune. Beskrivelse af skitseprojekt. Oktober 2014 AVEDØRE TVÆRVEJ

TRAFIKSIKKERHEDSFOR BEDRINGER PÅ. Hvidovre Kommune. Beskrivelse af skitseprojekt. Oktober 2014 AVEDØRE TVÆRVEJ Til Hvidovre Kommune Dokumenttype TRAFIKSIKKERHEDSFOR Beskrivelse af skitseprojekt Dato BEDRINGER PÅ Oktober 2014 AVEDØRE TVÆRVEJ Forbedring af cykelforhold på Avedøre Tværvej Revision A Dato 2014-10-01

Læs mere

Byens cykelgade Jernbanegade, Næstved Lárus Ágústsson, laag@cowi.dk COWI A/S

Byens cykelgade Jernbanegade, Næstved Lárus Ágústsson, laag@cowi.dk COWI A/S Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Syd_M018 Vejstøj ved station Lolland Syd_Notat. Modtagekontrol

Syd_M018 Vejstøj ved station Lolland Syd_Notat. Modtagekontrol Syd_M018 Vejstøj ved station Lolland Syd_Notat Modtagekontrol Bemærkninger Notat ok. Opfylder behov. Fordelt til Kontrol udført (dato / sign.) 08.02.2011 / XTMO Ja Nej Journalnummer NIRAS A/S Sortemosevej

Læs mere

Bredde af cykelstier: Analyse af adfærd og kapacitet

Bredde af cykelstier: Analyse af adfærd og kapacitet Bredde af cykelstier: Analyse af adfærd og kapacitet Sammenfatningsrapport Thomas Skallebæk Buch Poul Greibe 4. februar 2015 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indhold 1 Introduktion...

Læs mere

Undersøgelse af bilisters adfærd ved passage af reklamefly ved motorvej

Undersøgelse af bilisters adfærd ved passage af reklamefly ved motorvej Undersøgelse af bilisters adfærd ved passage af reklamefly ved motorvej - distraktorer i trafikken Juni 2004 Lene Herrstedt Belinda la Cour Lund Aps Forskerparken SCION DTU Diplomvej, bygning 371 2800

Læs mere

Accelerations- og decelerationsværdier

Accelerations- og decelerationsværdier Accelerations- og decelerationsværdier for personbiler Baseret på data fra testkørsler med 20 testpersoner Poul Greibe Oktober 2009 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold 1. Introduktion...

Læs mere

EVALUERING AF TRAFIKLEDELSESSYSTEMER PÅ KØGE BUGT MOTORVEJEN

EVALUERING AF TRAFIKLEDELSESSYSTEMER PÅ KØGE BUGT MOTORVEJEN EVALUERING AF TRAFIKLEDELSESSYSTEMER PÅ KØGE BUGT MOTORVEJEN Projektkoordinator vedr. trafikafvikling, Charlotte Vithen, Hovedstadsprojekterne, Vejdirektoratet. Teknisk konsulent, Jens Toft Wendelboe,

Læs mere

Afstandsmærker på motorveje. april 2011

Afstandsmærker på motorveje. april 2011 Effekt efter 3 år Afstandsmærker på motorveje april 2011 Indhold Resumé 3 1. Introduktion 4 2. Analysestrækninger og dataindsamling 5 2.1 Analysestrækninger 5 2.2 Dataindsamling 5 2.3 Databehandling 6

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 27. september 2013 13/06643-5 René Juhl Hollen rhp@vd.dk MIDTVEJSSTATUS FORSØG MED DIFFERENTIEREDE HASTIGHEDER PÅ HOVEDLANDEVEJSNETTET Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg

Læs mere

Supplerende efterevaluering af Gurrevej

Supplerende efterevaluering af Gurrevej Supplerende efterevaluering af Gurrevej Mødeadfærd på fri strækning Juni 2006 Belinda la Cour Lund Trafitec Aps Forskerparken SCION DTU Diplomvej, bygning 373 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Supplerende

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning 2 1.1 Hastighed og ulykkesrisiko 3 1.2 Hastighed og støj 7. 2 Formål 8

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning 2 1.1 Hastighed og ulykkesrisiko 3 1.2 Hastighed og støj 7. 2 Formål 8 Hastighedsplan Hastighedsplan 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 1.1 Hastighed og ulykkesrisiko 3 1.2 Hastighed og støj 7 2 Formål 8 3 Målsætning 9 3.1 Hastigheden skal svare til hastighedsgrænsen 10

Læs mere

Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt

Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt A11 Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt Hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt. Tavlen opstilles hvor vejens forløb har betydning for nedsættelse af hastigheden.

Læs mere

Mikro simulering som værktøj til vurdering af trafikafvikling og kapacitet

Mikro simulering som værktøj til vurdering af trafikafvikling og kapacitet Mikro simulering som værktøj til vurdering af trafikafvikling og kapacitet Af Rasmus N. Pedersen og Søren Hansen, RAMBØLL NYVIG A/S Indledning I de sidste 10-15 års trafikplanlægning har vi vænnet os til

Læs mere

Vejbump kan udformes på mange forskellige måder. I kataloget for typegodkendte vejbump findes følgende typer asfaltbump:

Vejbump kan udformes på mange forskellige måder. I kataloget for typegodkendte vejbump findes følgende typer asfaltbump: NOTAT Sagsbehandler: Jón Petersen Oprettet: 24-03-2014 Notat om vejbump I Danmark findes der fjorten typer fartdæmpere, som man almindeligvis anvender. Af disse er vejbump den type, som bruges hyppigst

Læs mere

Evaluering af variable tavler på Helsingørmotorvejen under ombygningen

Evaluering af variable tavler på Helsingørmotorvejen under ombygningen STE Dato: 19. november 1998 Evaluering af variable tavler på Helsingørmotorvejen under ombygningen 1. Baggrund I perioden fra maj 1996 til december 1997 blev Helsingørmotorvejen ombygget fra 4 til 6 spor

Læs mere

Symboler på vejbanen

Symboler på vejbanen Evaluering af forsøg i Motorvejskryds Fredericia Lene Herrstedt Thomas Skallebæk Buch Belinda la Cour Lund Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Oktober 2012 2 Evaluering af forsøg i

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 2 Køretidsmålinger og tavlevisninger. Køretiderne er målt i begge retninger.

Indholdsfortegnelse. 2 Køretidsmålinger og tavlevisninger. Køretiderne er målt i begge retninger. Aalborg Kommune, VIKING Fremkommelighed på vejnettet - Aktivitet ATI 7 Analyse af trafik på Vesterbro mm. Rådgivende Ingeniører AS Parallelvej 15 2800 Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk

Læs mere

FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ

FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ Til Fredensborg Kommune Dokumenttype Notat Dato Juni 2014 FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ Revision 1 Dato 2014-06-23 Udarbejdet af RAHH, CM, HDJ Godkendt

Læs mere

Trafikantforståelse af symboler, færdselstavler og afmærkning

Trafikantforståelse af symboler, færdselstavler og afmærkning Trafikantforståelse af symboler, færdselstavler og afmærkning Test 2008 DEL II Lene Herrstedt Puk Andersson 10. marts 2009 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk 2 Indhold 1. Indledning...5

Læs mere

Virkemidler til fartdæmpning ved vejarbejde på motorveje

Virkemidler til fartdæmpning ved vejarbejde på motorveje KATALOG 1. Udgave Virkemidler til fartdæmpning ved vejarbejde på motorveje Afmærk 1 Testede eksempler Afmærk 2 Lene Herrstedt 10. december 2014 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

Trafikanters forståelse og brug af færdselstavler

Trafikanters forståelse og brug af færdselstavler Trafikanters forståelse og brug af færdselstavler og symboler Test 2016 Lene Herrstedt Belinda la Cour Lund 28. December 2016 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Titel: Trafikanters

Læs mere

Sammenhængende systemer Enkeltstående tavler

Sammenhængende systemer Enkeltstående tavler BILAG 3 VISNINGSBIBLIOTEK FOR VARIABLE TAVLER INDLEDNING Visningsbiblioteket er en liste over godkendte visninger for variable. I nærværende udgave indeholder visningsbiblioteket kun rene tekstvisninger,

Læs mere

Informationsoverbelastning af bilister på motorveje

Informationsoverbelastning af bilister på motorveje Informationsoverbelastning af bilister på motorveje Motorvejsforgrening Vendsyssel i Aalborg Februar 2011 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Belinda la Cour Lund Puk K. Andersson Poul

Læs mere

Grundejerforeningen Sommerbyen, Rønhøjgård Afd. B v./ Carsten Arim Ringtoften 161, 1. tv 2740 Skovlunde

Grundejerforeningen Sommerbyen, Rønhøjgård Afd. B v./ Carsten Arim Ringtoften 161, 1. tv 2740 Skovlunde Grundejerforeningen Sommerbyen, Rønhøjgård Afd. B v./ Carsten Arim Ringtoften 161, 1. tv 2740 Skovlunde CVR-NR. 18 41 18 30 BANK 3543 3534028210 DATO 2008.11.24 SAG NR. 9149 REF. FHH Vedr. etablering af

Læs mere

Vi baner vejen for bedre trafikforbindelser

Vi baner vejen for bedre trafikforbindelser Vi baner vejen for bedre trafikforbindelser Trafikale konsekvenser for dig i anlægsfasen Anlæg af Den nye bane København-Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og Solrød

Læs mere

DKK Rally-lydighed, Øvede-klassen. 40. Fristende 8-tal

DKK Rally-lydighed, Øvede-klassen. 40. Fristende 8-tal DKK Rally-lydighed, Øvede-klassen. 40. Fristende 8-tal Øvelsen består af 2 madskåle eller lignende fristelser samt 2 kegler, stolper eller personer og der skal gås et 8-tal rundt om de to yderste kegler.

Læs mere

6-benet Rundkørsel i Kolding Vest

6-benet Rundkørsel i Kolding Vest 6-benet Rundkørsel i Kolding Vest Undersøgelse af trafikanternes samspilsadfærd i ny 2-sporet rundkørsel Belinda la Cour Lund 7. September 2014 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

TRAFIKLEDELSE VED VEJARBEJDER PÅ KØGE BUGT MOTORVEJEN

TRAFIKLEDELSE VED VEJARBEJDER PÅ KØGE BUGT MOTORVEJEN TRAFIKLEDELSE VED VEJARBEJDER PÅ KØGE BUGT MOTORVEJEN Af civilingeniør Charlotte Vithen, afdelingen for Trafikal Drift, Vejdirektoratet. Artikel bragt i Dansk Vejtidsskrift Oktober 2002. I forbindelse

Læs mere

ITS - Aalborg. Trafikant- og brugertilfredshed. Per Bruun Madsen Poul V. Greibe. November 2012

ITS - Aalborg. Trafikant- og brugertilfredshed. Per Bruun Madsen Poul V. Greibe. November 2012 ITS - Aalborg Trafikant- og brugertilfredshed Per Bruun Madsen Poul V. Greibe November 2012 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk 2 Indhold Resumé og konklusion... 5 1. Baggrund og indledning...

Læs mere

Adfærd ved motorvejstilslutninger

Adfærd ved motorvejstilslutninger Fletteadfærd, vognbaneskift, tidsafstand November 2005 Poul Greibe Puk Kristine Andersson Scion-DTU Diplomvej, bygning 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indhold 1 Indledning...3 2 Måleprogram...5 2.1

Læs mere

Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev

Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev Slagelse Kommune Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev Trafiksikkerhedsrevision Juni 2009 COWI A/S Nørretorv 14 4100 Ringsted Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Slagelse

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Dispositionsplan til Lunden ved Kystvejen - Strøby Ladeplads UDKAST

VALLØ KOMMUNE. Dispositionsplan til Lunden ved Kystvejen - Strøby Ladeplads UDKAST VALLØ KOMMUNE Dispositionsplan til Lunden ved Kystvejen - Strøby Ladeplads UDKAST Juli 2001 Indhold: 1. Indledning... 1 2. Trafikale forhold... 1 3. Uheld... 1 4. Tværprofiler eksisterende... 1 5. Tværprofil

Læs mere

Analyse af trafikforhold på Kirke Værløsevej

Analyse af trafikforhold på Kirke Værløsevej 1 Værløse Kommune Analyse af trafikforhold på Kirke Værløsevej Hovedrapport August 1999 Dokument nr. 44438-001 Revision nr. 1 Udgivelsesdato August 1999 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt MSD 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

HASTIGHEDSPLAN Holstebro Kommune

HASTIGHEDSPLAN Holstebro Kommune Vinderup Sevel Thorsminde Holstebro Mejrup Vemb Nr. Felding Tvis Staby Ulfborg HASTIGHEDSPLAN Holstebro Kommune Holstebro Kommune Hastighedsplan Godkendt d. 18. august 2009 Udarbejdet af Holstebro Kommune

Læs mere

I browserens adressefelt skrives www.imastra.dk. Der logges ind på vanlig vis med brugernavn og password til imastra.

I browserens adressefelt skrives www.imastra.dk. Der logges ind på vanlig vis med brugernavn og password til imastra. December 2014 Vejarbejdsansvarlige modul i Mastra til analyse af trafik Kort vejledning 1. Formål Mastra er et system til lagring, efterbehandling og udtræk af trafiktællinger. Trafiktællinger er grundlaget

Læs mere

Virkning af saltværn, hævet vejrabat og afstand til vejkant

Virkning af saltværn, hævet vejrabat og afstand til vejkant Virkning af saltværn, hævet vejrabat og afstand til vejkant Af Lars Bo Pedersen, Skov & Landskab, KVL og Jens Jacob Knudsen, Vej og Park, Københavns Kommune Vejsalt forbedrer fremkommeligheden på det danske

Læs mere

Risiko i trafikken 2000-2007. Camilla Brems Kris Munch

Risiko i trafikken 2000-2007. Camilla Brems Kris Munch Risiko i trafikken 2000-2007 Camilla Brems Kris Munch November 2008 Risiko i trafikken 2000-2007 Rapport 2:2008 November 2008 Af Camilla Brems og Kris Munch Copyright: Udgivet af: Rekvireres hos: Hel eller

Læs mere

Christian Overgård 21. januar 2016 35425-009 rev A coh

Christian Overgård 21. januar 2016 35425-009 rev A coh FORELØBIGT NOTAT Titel Prognoseresultater for Basis 2020 og 2030 udført med LTM 1.1 Til Kontrol Godkendt Fra 1. Indledning Christian Overgård 21. januar 2016 35425-009 rev A coh Nærværende notat indeholder

Læs mere

Fotovogne - Holdninger - Adfærd. Trafikdage 2015 Søren Troels Berg Rådet for Sikker Trafik

Fotovogne - Holdninger - Adfærd. Trafikdage 2015 Søren Troels Berg Rådet for Sikker Trafik Fotovogne - Holdninger - Adfærd Trafikdage 2015 Søren Troels Berg Rådet for Sikker Trafik Agenda Politiets TV Spot og kampagne Befolkningens holdning til ATK Kontrol APP Fartkontrol.nu Kommunikationsindsats

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Hyldgårdsskolen

Skolevejsanalyse 2013 Hyldgårdsskolen Skolevejsanalyse 2013 Hyldgårdsskolen Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S

Læs mere

TRAFIKSIMULERING FOR MOTORVEJSKRYDS AARHUS NORD OG TILSLUTNINGSANLÆG 46

TRAFIKSIMULERING FOR MOTORVEJSKRYDS AARHUS NORD OG TILSLUTNINGSANLÆG 46 MAJ 2014 VEJDIREKTORATET TRAFIKSIMULERING FOR MOTORVEJSKRYDS AARHUS NORD OG TILSLUTNINGSANLÆG 46 HOVEDRAPPORT ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99

Læs mere

SE TRAFIK NOTAT NØRBYVEJ 2-1 VEJ I ÅBENT LAND. ETABLERING AF 2-1 VEJ.

SE TRAFIK NOTAT NØRBYVEJ 2-1 VEJ I ÅBENT LAND. ETABLERING AF 2-1 VEJ. SE TRAFIK NOTAT NØRBYVEJ 2-1 VEJ I ÅBENT LAND. ETABLERING AF 2-1 VEJ. SE Trafik 28. september 2015 Vangelystvej 10, 5250 Odense SV Tlf. 6160 7260 Mail: steen@setrafik.dk CVR-nr. 3492 6093 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Radardetektorer til trafikmålinger

Radardetektorer til trafikmålinger Vejforum 25 detektorer til trafikmålinger af civiling. Steen Lauritzen, Vejdirektoratet, e-mail: ste@vd.dk Baggrund Trafikdataopsamlingen på Motorring 3 (M3) har hidtil været foretaget med -systemet, der

Læs mere

Intelligent vejudstyr

Intelligent vejudstyr TEMA Vejudstyr Skilteportal på M3 med afdækkede skilte under test. Intelligent vejudstyr på Motorring 3 I forbindelse med udbygningen af Motorring 3 (M3) etableres en række trafikledelsessystemer (TL-systemer)

Læs mere

Anlægsområdet Hovedstadsprojekterne 16.oktober Indledning. Trafikale udfordringer i anlægsperioden

Anlægsområdet Hovedstadsprojekterne 16.oktober Indledning. Trafikale udfordringer i anlægsperioden Anlægsområdet Hovedstadsprojekterne 16.oktober 2005 Trafikafvikling på Motorring 3 - herunder erfaringer med brug af trafikledelsessystem under anlægsarbejdet. Af koordinator for trafikafvikling, Charlotte

Læs mere

Diff. hastigheder 10 strækninger

Diff. hastigheder 10 strækninger Forelæggelse til godkendelse Diff. hastigheder 10 strækninger Ind Ud Id-nr.: 107188 Sagsnr: Frist: Indstilling Sagsfremstilling Besked til sagsstyringsenheden Vedlagte dokumenter: Differentierede hastigheder

Læs mere

Trafikulykker og vejarbejde

Trafikulykker og vejarbejde Analyse af ulykker sket ved vejarbejde på motorveje (2006-2010) Puk Kristine Andersson Juli 2012 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold Resumé og konklusion... 3 1 Introduktion...

Læs mere

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts UDKAST Køge Kommune Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse NOTAT 22. februar 2013 IF/sts Indholdsfortegnelse 1 Skolevejsundersøgelse... 2 1.1 Besvarelse af spørgeskemaet... 3 1.2 Transport... 5 1.2.1

Læs mere

Vurdering af butiksplacering ved Kattegatvej

Vurdering af butiksplacering ved Kattegatvej Skagen Kommune Vurdering af butiksplacering ved Kattegatvej Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk 1 Baggrund Kommuneplanen

Læs mere

Trafikantforståelse af symboler og informationer på VMS tavler

Trafikantforståelse af symboler og informationer på VMS tavler Trafikantforståelse af symboler og informationer på VMS tavler Test 2009 Lene Herrstedt 22. december 2009 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk 2 Indhold 1. Indledning... 5 1.1 Formål...

Læs mere

Ny klassificering af vejnettet - faser og trin i processen

Ny klassificering af vejnettet - faser og trin i processen Ny klassificering af vejnettet - faser og trin i processen 7. oktober 2007 / Anette Jensen, SAMKOM sekretariatet Introduktion...2 Baggrund...3 Fase 1. Udpegning af trafikvejnet uden for de større byer...4

Læs mere

Sikre rundkørsler 26 TRAFIK & VEJE 2013 JUNI/JULI

Sikre rundkørsler 26 TRAFIK & VEJE 2013 JUNI/JULI UDFORMNING AF KRYDS Sikre rundkørsler Projektet Cyklisters sikkerhed i rundkørsler har gennem flere studier sat fokus på rundkørsler og trafiksikkerhed. Artiklen beskriver sikre design for både cyklister

Læs mere

Titel: Cyklisters sikkerhed i byer, rapport 10-1994. Udgivelsesår: Forfattere:

Titel: Cyklisters sikkerhed i byer, rapport 10-1994. Udgivelsesår: Forfattere: Titel: Cyklisters sikkerhed i byer, rapport 10-1994 Udgivelsesår: 1994 Forfattere: Lene Herrstedt (projektleder) Michael Aakjer Nielsen Lárus Agústsson Karen Marie Lei Else Jørgensen N.O. Jørgensen Oplag:

Læs mere

RETTELSESBLAD NR. 2 21. november 2011 KORREKTION AF OPGJORT TRAFIKARBEJDE, REJSETIDER OG EMISSIONER I VVM-UNDERSØGELSEN FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE

RETTELSESBLAD NR. 2 21. november 2011 KORREKTION AF OPGJORT TRAFIKARBEJDE, REJSETIDER OG EMISSIONER I VVM-UNDERSØGELSEN FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE RETTELSESBLAD NR. 2 21. november 2011 KORREKTION AF OPGJORT TRAFIKARBEJDE, REJSETIDER OG EMISSIONER I VVM-UNDERSØGELSEN FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE Der er gennemført nye beregninger af trafikarbejde

Læs mere

Bachelor- og Civilingeniøruddannelsen i Vej- og Trafikteknik 6.te semester Vejbygning og - Projektering. Valg af tværprofil

Bachelor- og Civilingeniøruddannelsen i Vej- og Trafikteknik 6.te semester Vejbygning og - Projektering. Valg af tværprofil Bachelor- og Civilingeniøruddannelsen i Vej- og Trafikteknik 6.te semester Vejbygning og - Projektering Valg af tværprofil Agenda Om kapacitet på strækninger Formler og Forudsætninger Serviceniveau og

Læs mere

SE TRAFIK TRAFIKSIKKERHEDSINSPEKTION AF UDVALGTE VEJE I AABENRAA KOMMUNE. Teknisk notat ver. 2.

SE TRAFIK TRAFIKSIKKERHEDSINSPEKTION AF UDVALGTE VEJE I AABENRAA KOMMUNE. Teknisk notat ver. 2. SE TRAFIK TRAFIKSIKKERHEDSINSPEKTION AF UDVALGTE VEJE I AABENRAA KOMMUNE. Teknisk notat ver. 2. SE Trafik Side 1 af 19 Vangelystvej 10, 5250 Odense SV Tlf. 6160 7260 Mail: steen@setrafik.dk CVR-nr. 3492

Læs mere