Sorg og kriseplan for Glumsø Børnehus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sorg og kriseplan for Glumsø Børnehus"

Transkript

1 Om regler for oplysningsret- og pligt. Om vigtigheden af, at barnet bevarer tilknytningen til begge forældre. Om vigtigheden af, at I oplyses om rammerne for samvær, ikke mindst hvis disse ændres. At barnet kan have brug for psykologsamtaler. Hvad skal/kan vi gøre direkte i forhold til barnet? Knytte en bestemt voksen til barnet, der er særlig opmærksom overfor det. Være opmærksom på de signaler barnet sender. Være tilgængelig som samtalepartner. Ikke presse barnet til at tale om det, der sker hjemme. Skabe kontakt mellem barnet og andre, der måske har oplevet det samme, for på den måde at etablere rammerne for samtalerelationer Skabe et frirum for barnet: Helle fra at skulle tale om det svære. Sorg og kriseplan for Glumsø Børnehus Søge at skabe ro for barnet, når det skal på samvær. Især når det hentes af den anden forælder i institutionen. Hvis barnet i sådanne situationer er meget uroligt, da være sammen med det, når det afleveres. De signaler børn i skilsmisse kan sende til omgivelserne Manglende evne til at opleve glæde Psykosomatiske symptomer, som ufrivillig vandladning, ondt i maven, neglebidning m.v. Voldsomme raseriudbrud Ringe selvværdsfølelse og manglende selvtillid Indesluttethed Tilbagetrukkethed Mistænksomhed Manglende tillid til omgivelserne Indlæringsvanskeligheder Koncentrationsbesvær Klæbende overfor voksne, hænger

2 VED ULYKKE, HVOR ET BARN DØR ELLER BLIVER ALVORLIGT SKADET I VORES VARETÆGT. Akut på ulykkesstedet: Stands ulykken og bring de øvrige børn i sikkerhed. Den ene voksne bliver ved børnegruppen, den anden/de andre handler som følger og i rækkefølge : Yd livgivende førstehjælp Alarmer 112, spørg evt. hvor ambulancen kører hen. Bliv hos barnet til hjælpen kommer og følg, så vidt muligt, med i ambulancen. Kontakt institutionen, fortæl hvad der er sket, hvor det er sket og evt. hvor ambulancen er kørt hen. Man må ikke overlade de tilbageværende børn til kun fremmede. I institutionen Når beskeden er modtaget fra ulykkesstedet, handles der efter følgende plan og efter ulykkens omfang: Forældrene kontaktes altid hurtigst muligt, fortæl hvad der er sket og hvor deres barn er. Send hjælp ud for at hente den tilbageværende børnegruppe hjem Kontakt forvaltningen, -kriseberedskab træder i kraft. Få overblik i institutionen mht. pasning af hjemmebørn, indkald evt. ekstra hjælp (vikar, personale fra naboinst., forvaltning) Gør en stue klar til modtagelsen af de børn, der har overværet ulykken. Børnene og det personale der har overværet ulykken samles for at snakke, evt. tegne og bearbejde det skete. Personaler fra inst. hjælper. Ved dødsfald: Ringe til forældre til hjemmebørn om at hente deres børn ( fortælle kort at der er sket en ulykke, der ikke implicerer deres børn, men at huset har brug for aflastning) Ringe til forældre til de børn, der har overværet ulykken ( bede dem komme til inst. for at være med til videre bearbejdning sammen med deres børn ) Lav skrivelse til forældre, samt forældremøde indkaldelse til møde samme aften. Brevet skal overrækkes personligt. Evt. køre ud til fraværende børns forældre. Afklaring, forældrene snakker om skilsmissen, afprøver om det nu er det, man skal. Diskussioner om forældremyndighed, samvær m.v. Bruddet/adskillelse, forældrene flytter fra hinanden. Ny familie skabes, barnet lever enten alene med den ene forældre, eller der etableres nye parforhold omkring begge barnets forældre. Barnet er nu ikke længere medlem af én kernefamilie, men af en to - kernefamilie Oplysningen om forældrenes skilsmisse kan komme fra: Forældrene Barnet Andre Kommer oplysningen fra enten forældrene eller barnet, eller udefra, spørger vi ind til situationen, og gør opmærksom på at det er vigtigt for barnet at vi ved hvad der sker. Nedenstående kan følges for at hjælpe og støtte barnet og familien bedst muligt, i det omfang vi oplever, barnet viser behov herfor. Hvad kan vi spørge forældrene om hvilke oplysninger har vi brug for? Er det aftalt, hvor barnet skal bo? Er der ændringer i den delte forældremyndighed? Evt. samværsaftaler? Det er en god idé at nedskrive disse. Har I snakket med barnet? Hvad har I evt. sagt? Hvordan har barnet reageret, når/hvis I har fortalt noget om det, der skal ske? Hvis der er søskende, skal de så forblive sammen eller skilles? Er der noget, som vi kan gøre for jer, for jeres barn? Hvilke oplysninger kan vi give til forældrene, hvis de har brug for det? Om mulighed for rådgivning i Statsamtet, Familieafdelingen o. lign. Om vigtigheden af, at der bliver talt med børnene. At børnene ikke må inddrages i eller overvære voldsomme konflikter mellem de voksne. At børnene ikke må bruges i forældrenes indbyrdes kamp. At børnene ikke direkte må konfronteres med valg om, hvor de vil bo. At man i institutionen kan gøre rammerne ekstra trygge i en ellers omskiftelig periode.

3 være med sammen med børnene i den videre bearbejdning af det oplevede. Kriseberedskab i institutionen træder i kraft. Dagen efter/tiden efter Hvis den pågældende personale er alvorligt skadet, holder vi, lederen samt nærmeste kolleger, kontakten, ved besøg på sygehuset, i hjemmet, efter aftale med de pårørende. På personalemøder vendes jævnligt, hvordan vi kan støtte den syge kollega bedst muligt, samt hvordan hverdagen kan fungere med sygdommen. Efter aftale med den sygemeldte underrettes forældre og børn i den form og det omfang, der skønnes nødvendigt. Personalet søger støtte og hjælp hos vore tilknyttede fagfolk (psykolog) i det omfang den enkelte eller alle har brug for det. Ved dødsfald (i alle tilfælde) Når meddelelsen om dødsfaldet gives børnehaven eller lederen, samles personalet snarest muligt, så alle kan være ens informeret. Personalet søger støtte og hjælp hos vore tilknyttede fagfolk (psykolog) i det omfang den enkelte eller alle har brug for det. Når dødsfaldet er sket, holder vi samling med alle børn og personale og hejser vores flag på halvt. Vi fortæller børnene i korte letforståelige vendinger, hvad der er sket. Vi taler om at være ked af det, at savne og sørge. Alle børn får brev med hjem (skal overrækkes). Brevet sendes til fraværende børn. Personalet deltager i begravelsen i størst muligt omfang. Der medbringes eller sendes en buket fra børnehaven. Der flages på halvt på begravelsesdagen. Personalet tager initiativ til at tale med hinanden om afdøde, om savnet og sorgen. Se afsnittet om sorg- og krisebearbejdning for børn og voksne HANDLEPLAN VED SKILMISSE: Skilsmissens faser Overvejelsen, hvor den ene af forældrene for sig selv overvejer muligheden af at lade sig skille. Bomben sprænger, den forælder, der har overvejet skilsmissen, begynder at tale om det. Kontakt fagforeningen. Kontakt resten af personalegruppen og bed dem møde ind. Forældremøde samme aften/ Deltagere: Alle personaler, Pæd. konsulent, eller dag.inst chefen, alle forældre. ( Handleplan for hvordan forvaltningen støtter daginst.og personale) Dagen efter/tiden efter: Det er vigtigt at respektere forældrenes ønsker og behov i situationen; forældrene skal også have mulighed for at godkende evt. opslag. Så vidt muligt handler vi som følgende: Hvis barnet er alvorligt skadet, holder vi kontakten til familien Hvis barnet er dødt, hejses flaget på halvt, både på dødsdagen og på begravelsesdagen. For begge gælder: Kontaktperson: Der skal vælges en kontaktperson, så det er den samme der kontakter familien i tiden efter. Besøg i hjemmet med en buket blomster (hvis forældrene vil have det). Hvis forældrene afviser besøg, sender vi en buket med et kort. Tilbud om flere besøg i hjemmet, og evt. forældrebesøg i inst. Begravelse: Alle personaler fra stuen deltager ( Hvis vi må ), samt Leder/stedfortræder. Hvis forældrene ikke vil have vi deltager i begravelsen, sendes blomster med kort. SORG OG KRISEBEARBEJDNING: Den implicerede gruppe: hvordan går det? Har vi brug for hjælp? Hvordan? Blandt personalet: Individuel hjælp Fælles snak i personalegruppen, om forebyggende rutiner og en gennemgang af, hvad der egentlig skete i forbindelse med ulykken. Positiv/negativ kritik som kan føre til evt. revidering af handleplanen. Hjælp fra forvaltningen Kollega omsorg. Evt. vælge en sparringspartner der kan tage over hvis det bliver for svært. For børnene: Bearbejde det skete, tale med børnene på stuen om det.

4 Barnets følelsesmæssige reaktioner, skal opfattes som signaler, der er barnets måde at håndtere tabet på. NOGLE AF DE MEST ALMINDELIGE SORGREAKTIONER ER: Angst Søvnforstyrrelser Tristhed, længsel, savn Vrede og opmærksomhedskrævende adfærd Skyld, selvbebrejdelser, skam Fysiske gener som muskelspændinger, hoved/mavepine, træthed Overfølsomhed overfor lys, lyd, berøring Andre mulige reaktioner, man skal være opmærksom på : Regressiv adfærd (barnet går i en periode tilbage i udvikling ) Social tilbagetrækning Personlighedsforandringer Fremtidspessimisme Fantasier Pædagogisk sorgbehandling i hverdagen: Livet og døden er en del af hverdagen, tal med børnene om livet og døden når det falder naturligt. Tal om døde man har kendt og mistet, om døde kæledyr der evt. er begravet i baghaven. Naturens gang. Gå på besøg på kirkegården. Reaktioner på længere sigt : Tænkning barnet vil tankemæssigt beskæftige sig med og arbejde med at erkende, at man kan miste personer man føler sig nært knyttet til. Skyldfølelser barnet op til 12 års alderen forstår verden med udgangspunkt i sig selv. Det er derfor typisk, at barnet har tanker om, hvad det selv har gjort, der kan være årsagen til ulykken eller dødsfaldet. hvis jeg ikke havde været så umulig... Disse tanker er på den ene side udtryk for barnets endnu umodne tænkning, på den anden side fungerer de som et forsvar. Når man selv tror, man har indflydelse på, hvad der sker, kan man reducere den skræmmende følelse af hjælpeløshed. Vores opgave i forbindelse med børns sorg og krisebearbejdning: ALVORLIG SYGDOM/DØD BLANDT PERSONALET: Under sygdom /ventet dødsfald: Gennemgå handleplan, når information om kritisk sygdom gives. Det er vigtigt, at kollegerne fastholder kontakten til den syge via besøg, telefonsamtaler, breve, evt. nyhedsbreve til forældre tilsendes. Det er kollegerne, der må bære ansvaret for at holde kontakten, også selvom der er afvisninger/urimeligheder fra den sygemeldtes side. På personalemøder vendes jævnligt, hvordan vi kan støtte den syge kollega bedst muligt, samt hvordan hverdagen i børnehaven kan fungere. Efter aftale med den sygemeldte underrettes forældre og børn i den form og det omfang, det skønnes nødvendigt. Personale søger støtte og hjælp hos vore tilknyttede fagfolk (psykologer) idet omfang, den enkelte eller alle har brug for det. Pludseligt dødsfald uden for arbejdstid Når vi får besked fra hjemmet, LYT til, hvad der bliver sagt. Personalet orienterer lederen hjemme, hvis denne ikke er mødt ind husk også at orientere fraværende personaler (også vikarer). Pludseligt opstået sygdom/ ulykke/ dødsfald i arbejdstiden Akut på ulykkesstedet Stands ulykken Yd livgivende førstehjælp Alarmer 112 Kontakt nærmeste pårørende Kontakt leder eller souschef (hvis de ikke er til stede) En af personalerne eller lederen tager så vidt muligt med i ambulancen I institutionen Når besked modtages fra ulykkestedet, vurderes efter ulykkens omfang: Send hjælp ud for at hente børnegruppen hjem Afhængig af omfanget, kontakt forvaltningen. kriseberedskab træder i kraft Afhængigt af situationen hvad har børnene oplevet eller set, vurderes videre forløb, samt om forældrene evt. skal kontaktes og

5 gerne skal oplæses jævnligt i børnegruppen (om nødvendigt på den voksnes initiativ) Personalet søger støtte og hjælp hos vore tilknyttede fagfolk (psykolog) i det omfang den enkelte eller alle har brug for det. Pludseligt dødsfald: Når vi får besked fra hjemmet, LYT til, hvad der bliver sagt. Personalet orienterer lederen hjemme, hvis denne ikke er mødt ind husk også at orientere fraværende personaler (også vikarer). Når meddelelsen om dødsfaldet gives børnehaven, samles personalet snarest muligt, så alle kan være ens informeret. Personalet søger støtte og hjælp hos vore tilknyttede fagfolk (psykolog) i det omfang den enkelte eller alle har brug for det. Når dødsfaldet er sket (begge tilfælde): Når dødsfaldet er sket, holder vi samling med alle børn og personale og hejser vores flag på halvt. Vi fortæller børnene i korte letforståelige vendinger, hvad der er sket. Vi taler om at være ked af det, at savne og sørge. Hvis barnet er i børnehaven denne dag, inddrages det i forberedelserne til samlingen. Er barnet ikke i børnehaven til den fælles samling, holdes en ekstra samling på stuen, når barnet er tilbage igen, hvor der tales om dødsfaldet. Dog ikke hvis der er tale om et vuggestuebarn, her er personalet blot ekstra opmærksom på at tale med barnet om dødsfaldet i det omfang barnet har sprog til det. Alle får et brev med hjem om dødsfaldet. Information gives efter aftale og med respekt for familiens ønsker. I brevet oplyses om almindelige reaktioner hos børn i forbindelse med dødsfald. Begravelsen: 2-3 medarbejdere (fra barnets stue, evt. lederen) deltager i selve begravelsen, hvor det er muligt. Under alle omstændigheder sendes en buket fra børnehaven. Tiden efter: Personalet tager initiativ til at tale jævnligt med barnet og familien om den afdøde og forløbet omkring dødsfaldet. Der holdes skærpet opmærksomhed på barnet fremover (Se afsnittet om børns sorgog krisereaktioner). Efter vurdering, blandt andet af barnets alder, besøges kirkegård og gravsted. SIG DET, SOM DET ER!! Børn har brug for at kende sandheden, uanset hvor grum den er. Fantasier og forestillinger er ofte langt værre end virkeligheden. Men den skal selvfølgelig formuleres så den passer til barnets udvikling og modenhed. Samtidig skal man heller ikke fortælle mere end der faktisk er blevet spurgt om. Det er en balancegang mellem at fortælle barnet sandheden men samtidig ikke overbebyrde med unødige forklaringer, der kan skabe mere utryghed og angst. Det er misforstået omsorg, når man undlader at fortælle barnet sandheden, eller når man skjuler sine følelser. Børn fornemmer følelsesmæssige stemninger og de hører ofte brudstykker af voksnes samtaler. Det kan derfor få alvorlige konsekvenser for barnets tillid til de voksne, hvis det oplever at man skjuler sandheden. For hvordan skal man kunne tro på de voksne, når de ikke er ærlige omkring de faktiske forhold! Lyt til barnet (ord, adfærd, kropssprog) Vær altid ærlig overfor barnet. Lad være med at omskrive sandheden. Lad være med at skjul dine egne følelser. Barnet kan godt tåle at se dig ked af det, men vær opmærksom på et det er barnets behov der skal være i focus når vi yder omsorg. Vær åben og fortæl tingene som de er. Feks. Ved kritisk sygdom hos søskende eller forældre: børn har brug for informationer, (afpasset alder og modenhed) om sygdomsforløber og har brug for at blive forberedt på døden. Oplever du, at der er tegn på, at barnet ikke kan magte sin sorg, og er du bekymret for barnets trivsel og udvikling, kan du i samarbejde med forældrene kontakte forvaltningen. Efterbehandling. Spørg ind til barnet/forældrene, hvordan de har det. Spørg til savnet, - og kan du huske? Sig at det er i orden at være ked af det og at vise det med vrede og gråd. Lav tegninger sammen, læs bøger mm. Hjælp barnet med at delagtiggøre de andre børn i sorgen. Besøg gravstedet sammen med barnet og kammeraterne. Lyt, vær nærværende, tal med om barnets tanker og oplevelser. Glem aldrig den sorg barnet har haft.

6 NÅR ET BARN DØR - UDENFOR BØRNEHAVENS VA- RETÆGT: Ventet dødsfald: Gennemgå handleplan, når information om alvorlig sygdom gives. Under sygdomsforløbet holdes tæt kontakt til familien. En medarbejder vælges som kontaktperson for den berørte familie. Aftal forældresamtaler under sygdomsforløbet, gerne ved hjemmebesøg. Vi skal lytte meget til familien og spørge ind til, hvordan vi kan støtte barnet/familien bedst. Der skal skabes enighed mellem børnehaven og familien om, hvor meget barnet skal vide, og på hvilken måde informationerne gives. Vi skal søge oplysninger fra familien om, hvad de fortæller barnet om døden og det efterfølgende. Der gives løbende information til stuens børn om det syge barn efter aftale med barnets forældre. Kontaktpersonen kan besøge barnet hjemme eller på sygehus, hvis barnet er fraværende fra børnehaven gennem længere tid. Der sendes jævnligt tegninger og breve til det syge barn. Vi skal sørge for, at de bøger, vi har i huset om sygdom/død, er lettilgængelige for børnene, så de kan læses højt på opfordring. Bøgerne skal oplæses jævnligt i børnegruppen (om nødvendigt på den voksnes initiativ). Personale søger støtte og hjælp hos vores tilknyttede fagfolk (psykolog med videre) i det omfang, den enkelte eller alle har brug for det. Pludseligt dødsfald: Når vi får besked fra hjemmet, LYT til, hvad der bliver sagt. Personalet orienterer lederen hjemme, hvis denne ikke er mødt ind husk også at orientere fraværende personaler (også vikarer). Når meddelelsen om dødsfaldet gives børnehaven, samles personalet snarest muligt, så alle kan være ens informeret. Personalet søger støtte og hjælp hos vore tilknyttede fagfolk (psykolog) i det omfang den enkelte eller alle har brug for det. Når dødsfaldet er sket (begge tilfælde): Når dødsfaldet er sket, holder vi samling med alle børn og personale og hejser vores flag på halvt. Vi fortæller børnene i korte letforståelige vendinger, hvad der er sket. Vi taler om at være ked af det, at savne og sørge. Hvis et søskendebarn er i børnehaven denne dag, inddrages det i forberedelserne til samlingen. Er søskendebarnet ikke i børnehaven til den fælles samling, holdes en ekstra samling på stuen, når barnet er tilbage igen, hvor der tales om dødsfaldet. Dog ikke hvis der er tale om et vuggestuebarn, her er personalet blot ekstra opmærksom på at tale med barnet om dødsfaldet i det omfang, barnet har sprog til det. Alle får et brev med hjem om dødsfaldet. Information gives efter aftale og med respekt for familien. I brevet oplyses om almindelige reaktioner hos børn i forbindelse med dødsfald. Begravelsen: 2-3 medarbejdere (fra barnets stue og evt. ledelsen) deltager i selve begravelsen, hvor det er muligt. Under alle omstændigheder sendes en buket fra børnehaven. Tiden efter dødsfaldet: Personalet tager initiativ til at tale jævnligt med familien om det døde barn og forløbet omkring dødsfaldet, hvis familien fortsat er tilknyttet børnehaven. Der holdes skærpet opmærksomhed på eventuelle søskendebørn fremover (se afsnittet om børnenes sorgog krisebearbejdning). NÅR EN FORÆLDER DØR: Ventet dødsfald: Gennemgå handleplan, når information om alvorlig sygdom gives. Under sygdomsforløbet holdes tæt kontakt til familien. En medarbejder (fra barnets stue) vælges som kontakt personer for den berørte familie. Aftal forældresamtaler under sygdomsforløbet, gerne ved hjemmebesøg. Vi skal lytte meget til familien og spørge ind til, hvordan vi bedst kan støtte barnet/familien. Der skal skabes enighed mellem børnehaven og familien om, hvor meget barnet skal vide, og på hvilken måde informationerne gives. Vi skal søge oplysninger fra familien om, hvad de fortæller barnet om døden og det efterfølgende. Vi skal sørge for, at de bøger, vi har i huset om sygdom/død er lettilgængelige for børnene, så de kan læses højt på opfordring. Bø-

SORG OG KRISEPLAN I MÆLKEBØTTEN

SORG OG KRISEPLAN I MÆLKEBØTTEN SORG OG KRISEPLAN I MÆLKEBØTTEN Indholdsfortegnelse VI GØR FØLGENDE FOR AT FOREBYGGE RUTINER INDEN ULYKKER:... 3 Legepladsen:... 3 På ture:... 3 VED MEGET ALVORLIG ULYKKE, ELLER HVIS ET BARN DØR I VORES

Læs mere

SORGPLAN FOR BØRNEHUSET MARTHAGÅRDEN

SORGPLAN FOR BØRNEHUSET MARTHAGÅRDEN SORGPLAN FOR BØRNEHUSET MARTHAGÅRDEN Indholdsfortegnelse. side Forord 3 Når et barn mister et nært familiemedlem 4 Ventet dødsfald 4 Rådgivning til forældre 4 Pludselig dødsfald 5 Begravelse 5 Tiden efter

Læs mere

Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død. Grævlingehulen Klintholm Filuren

Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død. Grævlingehulen Klintholm Filuren Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død Grævlingehulen Klintholm Filuren Introduktion I krise, ulykke og sorg er det godt at have en plan for, hvad vi bør og skal gøre. Følgende handlingsplan

Læs mere

Sorg og krise. Handleplan ved. Skilsmisse, sygdom og dødsfald. Det er omsorg i praksis, når et barn føler sig set, hørt og forstået

Sorg og krise. Handleplan ved. Skilsmisse, sygdom og dødsfald. Det er omsorg i praksis, når et barn føler sig set, hørt og forstået Sorg og krise Handleplan ved Skilsmisse, sygdom og dødsfald Det er omsorg i praksis, når et barn føler sig set, hørt og forstået Indholdsfortegnelse: Side 1 Målsætning Side 2 Omsorgshandleplan - skilsmisse

Læs mere

Sorgplan For Stentevang børnehave 2011

Sorgplan For Stentevang børnehave 2011 Sorgplan For Stentevang børnehave 2011 Dette er retningslinier og handleplaner, der iværksættes i tilfælde af, at det der ikke må ske - Sker HVORDAN DRAGER VI OMSORG, HVIS KRISEN OPSTÅR? Vi har taget stilling

Læs mere

HJALLERUP BØRNEHAVE OMSORGSPLAN

HJALLERUP BØRNEHAVE OMSORGSPLAN HJALLERUP BØRNEHAVE OMSORGSPLAN INDHOLD Indledning... side 2 Ledelsen skal straks orienteres... side 2 Hvis der sker en ulykke i børnehaven... side 3 Et barn i børnehaven dør... side 3 Alvorlig sygdom

Læs mere

Omsorgsplan for. Gentofte Dagpleje 2016.

Omsorgsplan for. Gentofte Dagpleje 2016. Omsorgsplan for Gentofte Dagpleje 2016. 1 Omsorgsplan for Gentofte Dagpleje. Indhold: Side 3 Hvorfor en omsorgsplan? Side 4 Om at miste Side 4 Skilsmisse Side 4 Ulykker på tur med dagplejen Side 4 Forholdsregler

Læs mere

Baggrund: I Danmark dør 1200 personer i alderen 20-54 år af kræft og nogle af dem er forældre.

Baggrund: I Danmark dør 1200 personer i alderen 20-54 år af kræft og nogle af dem er forældre. Omsorgsplan Sammenskrivning af Rødkilde Skoles omsorgsplan: Baggrund: I Danmark dør 1200 personer i alderen 20-54 år af kræft og nogle af dem er forældre. Hver dag oplever 10-20 børn at deres mor eller

Læs mere

OmSorg. Handleplan for GXU

OmSorg. Handleplan for GXU OmSorg for GXU Indhold: Ved forældres/søskendes død s. 2 Ved elevs alvorlig sygdom eller sygdom i nærmeste familie s. 2 Ved ulykke i skolen s. 3 Ved elevs død s. 3 Ved dødsfald blandt personalet s. 4 Ved

Læs mere

Omsorgsplan for Børnehuset Bullerbo.

Omsorgsplan for Børnehuset Bullerbo. Omsorgsplan for Børnehuset Bullerbo. Børnehuset Bullerbo Skolegade 5 A og B 7100 Vejle Tlf: 76818500 Mail: Annje@vejle.dk www. Bullerbo.vejle.dk Indholdsfortegnelse: Mål med denne omsorgsplan side 3 Et

Læs mere

HVIS ET BARN MISTER MOR ELLER FAR.

HVIS ET BARN MISTER MOR ELLER FAR. OMSORGSPLAN INDLEDNING. Det er vores indtryk at denne omsorgsplan vil bære præg af at vi her i Lærkereden desværre har været i den triste situation at vi har prøvet hvad det vil sige at miste, da en af

Læs mere

HJÆLP BØRNENE NÅR MOR OG FAR GÅR FRA HINANDEN - handleplan. Skilsmissebørn i Daginstitutionen Agtrupvej / Brunebjerg

HJÆLP BØRNENE NÅR MOR OG FAR GÅR FRA HINANDEN - handleplan. Skilsmissebørn i Daginstitutionen Agtrupvej / Brunebjerg HJÆLP BØRNENE NÅR MOR OG FAR GÅR FRA HINANDEN - handleplan Skilsmissebørn i Daginstitutionen Agtrupvej / Brunebjerg I vores institutionen vil vi gerne støtte børn og forældre, samt hjælpe med at tackle

Læs mere

Omsorgsplan. for. Børnehuset Giraffen. Børnehuset Giraffen Sønderbakken 25A, Glud 8700 Horsens. Tlf. 75683666 Email: giraffen@hedensted.

Omsorgsplan. for. Børnehuset Giraffen. Børnehuset Giraffen Sønderbakken 25A, Glud 8700 Horsens. Tlf. 75683666 Email: giraffen@hedensted. Omsorgsplan for Børnehuset Giraffen Børnehuset Giraffen Sønderbakken 25A, Glud 8700 Horsens Tlf. 75683666 Email: giraffen@hedensted.dk 0 Målet med en omsorgsplan, er at give en nødvendig og tilstrækkelig

Læs mere

Når et barn mister en af sine nærmeste, dvs. far, mor og søskende. I børnehaven holdes der samling med alle børn og voksne, hvor der kort snakkes om

Når et barn mister en af sine nærmeste, dvs. far, mor og søskende. I børnehaven holdes der samling med alle børn og voksne, hvor der kort snakkes om Når et barn mister en af sine nærmeste, dvs. far, mor og søskende. Ved pludselig dødsfald: Personale samles. Information til alle i personalegruppen. Opringning til altpersonale der ikke er på arbejde.

Læs mere

Omsorgsplan for Børnehuset Blommehaven.

Omsorgsplan for Børnehuset Blommehaven. Omsorgsplan for Børnehuset Blommehaven. Dette er et redskab til at håndtere krisesituationer. Det kan være en alvorlig ulykke, skilsmisse, langvarig sygdom, eller et dødsfald hvor børn / voksne i Blommehaven

Læs mere

Sorghandleplan for Skovgårdsskolen

Sorghandleplan for Skovgårdsskolen Sorghandleplan for Skovgårdsskolen Sorghandleplan for Skovgårdsskolen Denne sorghandleplan er udarbejdet som en hjælp for lærere, GFO personale og ledelse på Skovgårdsskolen, så de i et samspil med forældre

Læs mere

Mange mennesker er ikke parate til at forholde sig til sorg og død. I afmagt vælges derfor den eneste løsning, som ikke duer... nemlig at lade som

Mange mennesker er ikke parate til at forholde sig til sorg og død. I afmagt vælges derfor den eneste løsning, som ikke duer... nemlig at lade som Mange mennesker er ikke parate til at forholde sig til sorg og død. I afmagt vælges derfor den eneste løsning, som ikke duer... nemlig at lade som ingenting. Det er det værste man kan gøre. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sorg og Krise plan for Børnehuset Diamanten. Dette er retningslinjer og handleplaner, der iværksættes i tilfælde af, at. det der ikke må ske Sker

Sorg og Krise plan for Børnehuset Diamanten. Dette er retningslinjer og handleplaner, der iværksættes i tilfælde af, at. det der ikke må ske Sker Sorg og Krise plan for Børnehuset Diamanten Dette er retningslinjer og handleplaner, der iværksættes i tilfælde af, at det der ikke må ske Sker Hvordan drager vi omsorg, hvis krisen opstår? Vi har taget

Læs mere

Små børn kan have svært ved at skelne fantasi og virkelighed fra hinanden og her er det godt at vi som hjælper kender barnets historie.

Små børn kan have svært ved at skelne fantasi og virkelighed fra hinanden og her er det godt at vi som hjælper kender barnets historie. Sorg og kriseplan for Espebo Børnecenter: Når børn mister eller er udsat for andre alvorlige hændelser, påhviler det de voksne, der har daglig omgang med barnet at tage hånd om situationen. Det er der

Læs mere

At støtte et barn i sorg kræver ikke, at du er et overmenneske, blot at du er et medmenneske.

At støtte et barn i sorg kræver ikke, at du er et overmenneske, blot at du er et medmenneske. Sorg og kriseplan i Hadsten By Området: Indledning: Vi ved, at børn som har mistet bærer på en sorg og nogle følelser, som vi ikke kan tage fra dem og som vi heller ikke skal tage fra dem, men som vi i

Læs mere

for ansatte i Børnehuset Østerled Hedensted

for ansatte i Børnehuset Østerled Hedensted for ansatte i Børnehuset Østerled Hedensted 2011 For at tage del i en omsorgsplan kræves ikke et overmenneske kun et medmenneske Indhold: Side 2: Hvis et af vore børn rammes af skilsmisse, og / eller kaossituationer

Læs mere

Omsorgsplan Rødkilde Skole. Baggrund

Omsorgsplan Rødkilde Skole. Baggrund Omsorgsplan Rødkilde Skole Baggrund I Danmark dør 1200 personer i alderen 20-54 år af kræft og nogle af dem er forældre. Hver dag oplever 10-20 børn at deres mor eller far dør. På enhver skole kan elever

Læs mere

Denne plan skal opfattes som et redskab, der kan bruges, når det, der ikke må ske, sker

Denne plan skal opfattes som et redskab, der kan bruges, når det, der ikke må ske, sker omsorgsplan Denne plan skal opfattes som et redskab, der kan bruges, når det, der ikke må ske, sker For at tage del i kræves ikke et overmenneske kun et medmenneske. Alligevel er det legalt ikke at kunne,

Læs mere

SORG - HANDLEPLAN. Det er ikke muligt eller ønskeligt at opliste alle de forskellige situationer, der kan opstå, for to tilfælde er ikke ens.

SORG - HANDLEPLAN. Det er ikke muligt eller ønskeligt at opliste alle de forskellige situationer, der kan opstå, for to tilfælde er ikke ens. SORG - HANDLEPLAN Forord: En omsorgsplan er et praktisk værktøj, man kan gribe til, i tilfælde af alvorlige ulykker og dødsfald blandt børn, forældre og ansatte. Hensigten er at hjælpe den eller de ansatte

Læs mere

Darum skoles omsorgsplan. April 2013.

Darum skoles omsorgsplan. April 2013. Forord: Denne omsorgsplan er tænkt som en vejledning for skolens personale, hvis en ulykke, alvorlig sygdom eller et dødsfald skulle finde sted blandt skolens elever, personale eller pårørende til disse.

Læs mere

Handleplan i forbindelse med dødsfald og ulykker

Handleplan i forbindelse med dødsfald og ulykker Handleplan i forbindelse med dødsfald og ulykker Ved alvorlige ulykker i og ved skolen Den/de medarbejdere, der først er til stede, tilkalder om nødvendigt ambulance, og forsøger - så vidt muligt at holde

Læs mere

Omsorg og sorgplan for Børnehusene i Assens by.

Omsorg og sorgplan for Børnehusene i Assens by. Omsorg og sorgplan for Børnehusene i Assens by. "Du kan ikke forhindre sorgens fugl i, at flyve over dit hoved - du kan forhindre den i at bygge rede i dit hår." - Kinesisk ordsprog Omsorg og omsorgshandleplan

Læs mere

Børneborgens sorg og kriseplan

Børneborgens sorg og kriseplan Børneborgens sorg og kriseplan At børn og voksne rammes af sorg- og krisesituationer, kan vi ikke ændre, men måden, vi tackler dem på, kan vi gøre noget ved. Ved en krise forstås en ændring i barnets livssituation,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag.

Indholdsfortegnelse. Bilag. 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Når et barn dør som ikke er i Regnbuens varetægt... 4 Når en søskende til et barn i institutionen dør:... 6 Når en forælder til et barn i institutionen dør:... 8 Når

Læs mere

Krise-sorgpjece. Vi har i MED-udvalget vedtaget Gladsaxe Kommunes omsorgsplan, som vi regner med alle gør sig bekendt med.

Krise-sorgpjece. Vi har i MED-udvalget vedtaget Gladsaxe Kommunes omsorgsplan, som vi regner med alle gør sig bekendt med. Krise-sorgpjece Vi har i MED-udvalget vedtaget Gladsaxe Kommunes omsorgsplan, som vi regner med alle gør sig bekendt med. For overskuelighedens skyld har vi lavet denne pjece med hovedpunkterne. Der vil

Læs mere

Ved alvorligt ulykkestilfælde. Placer eleverne, så de ikke er i kontakt med ulykkesstedet.

Ved alvorligt ulykkestilfælde. Placer eleverne, så de ikke er i kontakt med ulykkesstedet. Sorgplan Ved alvorligt ulykkestilfælde. I mest naturlige rækkefælge I tilfælde af, at man ikke har umiddelbar adgang til telefon. Send ansvarlig elev efter hjælp. Bliv selv ved ulykkessted. Har man telefon.

Læs mere

SORG OG KRISEPLAN VED SKILSMISSE, SYGDOM OG DØDSFALD

SORG OG KRISEPLAN VED SKILSMISSE, SYGDOM OG DØDSFALD Samlet procedure vedr. dødsfald: SORG OG KRISEPLAN VED SKILSMISSE, SYGDOM OG DØDSFALD 1. Send en buket m/kort til efterladte, så snart man er blevet informeret om dødsfaldet. F.eks. med følgende ordlyd.

Læs mere

Vadgård Skoles Omsorgsplan

Vadgård Skoles Omsorgsplan Vadgård Skoles Omsorgsplan Skolen fylder en meget stor del af et barns hverdag og må derfor medvirke til at ledsage børn gennem kriser. Det er vigtigt at understrege, at den hjælp, skolen umiddelbart kan

Læs mere

STORKEREDENS HANDLINGSPLAN

STORKEREDENS HANDLINGSPLAN STORKEREDENS HANDLINGSPLAN I FORBINDELSE MED DØDSFALD & ALVORLIGE ULYKKER. Indholdsfortegnelse: Handlingsplan i forbindelse med: * Et barns dødsfald Side 2 * En kollegas dødsfald Side 4 * Et barn mister

Læs mere

SORG- OG KRISEPLAN. Side 1 af 16. Brumbassen. Skårup Vinkelvej Skårup Fyn Tlf

SORG- OG KRISEPLAN. Side 1 af 16. Brumbassen. Skårup Vinkelvej Skårup Fyn Tlf Side 1 af 16 Forord... 2 Vigtige telefonnumre... 3 Tilkaldeliste... 4 Hvad gør vi... Når et barn mister i nærmeste familie... 5 Skilsmisse... 6 Alvorlig sygdom blandt børn - personale... 7 Når Brumbassens

Læs mere

SOS - Samtale Om Sorg og det der følger med.

SOS - Samtale Om Sorg og det der følger med. SOS - Samtale Om Sorg og det der følger med. Du kan ikke forhindre sorgens fugle i at flyve over dit hoved, men du kan forhindre dem i at bygge rede i dit hår. Kinesisk ordsprog OmSorg et tilbud om sorg/samtalegrupper

Læs mere

gladsaxe.dk Omsorgsplan

gladsaxe.dk Omsorgsplan gladsaxe.dk Omsorgsplan Dagtilbud og Skole 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... Side 3 Hvis barnet oplever forældres skilsmisse... Side 4 Opmærksomheden skærpes på barnet... Side 6 Alvorlig sygdom og

Læs mere

Barnet skal føle sig set, hørt og forstået så en kontinuerlig kontakt med den efterlevende forældre er et must.

Barnet skal føle sig set, hørt og forstået så en kontinuerlig kontakt med den efterlevende forældre er et must. Vi er som pædagoger den professionelle i mødet med børn/forældre i sorg. Vi er derfor til stede omkring den, som Musehullet har mistet, er en slags garanti for, Side at livet 1 trods alt går 29-03- videre.

Læs mere

OM - SORGS - PLAN. Fjelstervang Skole. der opstår situationer som: SKILSMISSE, ALVORLIG SYGDOM OG ANDRE KAOSSITUATIONER

OM - SORGS - PLAN. Fjelstervang Skole. der opstår situationer som: SKILSMISSE, ALVORLIG SYGDOM OG ANDRE KAOSSITUATIONER OM - SORGS - PLAN Fjelstervang Skole Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges, når der opstår situationer som: SKOLEN MISTER EN ELEV EN MEDARBEJDER ET BARN MISTER I NÆRMESTE FAMILIE SKILSMISSE,

Læs mere

http://www.agerskovbornehus.dk/ FORORD

http://www.agerskovbornehus.dk/ FORORD http://www.agerskovbornehus.dk/ FORORD Agerskov Børnehusets sorg og kriseplan er et beredskab der skal bruges hvis: Et barn dør Et barn mister mor, far, søskende, eller andre der står barnet nær En ansats

Læs mere

Sorgplan for Arden Skole

Sorgplan for Arden Skole Sorgplan for Arden Skole Efteråret 2012 Indholdsfortegnelse: Forord Når en elev mister en af sine nærmeste 1. Tiden lige efter dødsfaldet 2. Begravelsen 3. Opfølgning Når en elev dør 4. Tiden lige efter

Læs mere

Den Selvejende Institution Nældebjerg Børnegård Pileås 22, 2670 Greve

Den Selvejende Institution Nældebjerg Børnegård Pileås 22, 2670 Greve Den Selvejende Institution Nældebjerg Børnegård Pileås 22, 2670 Greve Indholdsfortegnelse: Indledning. Dødsfald i nærmeste familie. Alvorlig sygdom i nærmeste familie eller problemfyldt skilsmisse. Alvorlig

Læs mere

OMSORGSPLAN HVIS ET BARN PÅ FRISKOLEN MISTER FAR, MOR ELLER SØSKENDE

OMSORGSPLAN HVIS ET BARN PÅ FRISKOLEN MISTER FAR, MOR ELLER SØSKENDE OMSORGSPLAN HVIS ET BARN PÅ FRISKOLEN MISTER FAR, MOR ELLER SØSKENDE Den, der først får kendskab til dødsfaldet kontakter skoleleder / souschef. Det er som udgangspunkt ledelsens ansvar at sætte omsorgsplanen

Læs mere

Sorgplan. Når et barn mister

Sorgplan. Når et barn mister Sorgplan Mange mennesker er tilsyneladende ikke parate til at forholde sig til sorg og død. I afmagt vælger de den eneste løsning, der ikke duer... Nemlig at lade som ingenting. Det er godt at huske.:

Læs mere

Omsorgsplan for. Gentofte Dagpleje 2014.

Omsorgsplan for. Gentofte Dagpleje 2014. Omsorgsplan for Gentofte Dagpleje 2014. 1 Omsorgsplan for Gentofte Dagpleje. Indhold: Side 2 Hvorfor en omsorgsplan? Side 3 Om at miste Side 3 Skilsmisse Side 4 Ulykker på tur med dagplejen Medbring altid

Læs mere

Trækronerne omsorgsplan september Når nogen mister

Trækronerne omsorgsplan september Når nogen mister Trækronerne omsorgsplan september 2006 Når nogen mister Når børn bearbejder sorg Børns sorgproces er anderledes end voksnes. Børn går ofte ind og ud af sorgen og har en naturlig evne til at fortrænge voldsomme

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord 3. Når et barn mister et nært familiemedlem 4 Skabelon til brev til familien 5. Når en familie mister et barn 5

Indholdsfortegnelse. Forord 3. Når et barn mister et nært familiemedlem 4 Skabelon til brev til familien 5. Når en familie mister et barn 5 1 Indholdsfortegnelse. Forord 3 Når et barn mister et nært familiemedlem 4 Skabelon til brev til familien 5 Når en familie mister et barn 5 Dødsfald eller alvorlig ulykke i Lindegården 6 Udkast til et

Læs mere

Sorg- og Kriseplan Børnehuset Livstræet

Sorg- og Kriseplan Børnehuset Livstræet Sorg- og Kriseplan Børnehuset Livstræet Udarbejdet august 2011 Indhold Indledning.... 3 Ulykker.... 5 Et barn bliver sygt og indlagt i en længere periode.... 7 Når et barn dør (barnet er ikke i institutionen)....

Læs mere

Beskrevet med input fra pædagog Tina Stræde, Ginne Mikkelsen og souschef Ingerlise Kristensen, Spjald Børnehave, Ringkøbing-Skjern Kommune BAGGRUND

Beskrevet med input fra pædagog Tina Stræde, Ginne Mikkelsen og souschef Ingerlise Kristensen, Spjald Børnehave, Ringkøbing-Skjern Kommune BAGGRUND 128 Sorgkassen Beskrevet med input fra pædagog Tina Stræde, Ginne Mikkelsen og souschef Ingerlise Kristensen, Spjald Børnehave, Ringkøbing-Skjern Kommune Systematik og overblik Sorgkassen BAGGRUND Kort

Læs mere

Omsorgsplanen bruges til råd og vejledning i en sorg og krise situation. Vi tager altid udgangspunkt i det enkelte menneske og dets behov.

Omsorgsplanen bruges til råd og vejledning i en sorg og krise situation. Vi tager altid udgangspunkt i det enkelte menneske og dets behov. Omsorgsplan Børnehuset Katamaranen Omsorgsplanen bruges til råd og vejledning i en sorg og krise situation. Vi tager altid udgangspunkt i det enkelte menneske og dets behov. Vi vil optræde åbne og lyttende,

Læs mere

Omsorgsplan. Vordingborg Gymnasium & HF. Vejledende retningslinier ved dødsfald, ulykker og andre traumatiske hændelser. Vordingborg Gymnasium & HF

Omsorgsplan. Vordingborg Gymnasium & HF. Vejledende retningslinier ved dødsfald, ulykker og andre traumatiske hændelser. Vordingborg Gymnasium & HF Vordingborg Gymnasium & HF Omsorgsplan Vejledende retningslinier ved dødsfald, ulykker og andre traumatiske hændelser November 2009 Omsorgsplan November 2009 1 Indholdsfortegnelse: EN ELEVS DØDSFALD...

Læs mere

Forord. Vi håber, at materialet er fyldestgørende og at både forældre og personale i en given situation vil kunne gøre brug heraf.

Forord. Vi håber, at materialet er fyldestgørende og at både forældre og personale i en given situation vil kunne gøre brug heraf. Forord. Dette materiale er udarbejdet af Børnehuset Bakkebo s personale og er en blanding af en kriseplan på det mere tekniske niveau og en omsorgsplan, på det sociale og følelsesmæssige plan. Materialet

Læs mere

Ingen forløb er ens og hvert forløb afstemmes situationen og de involveredes behov og ønsker.

Ingen forløb er ens og hvert forløb afstemmes situationen og de involveredes behov og ønsker. Sorg- og kriseplan Vi kan ikke beskytte os mod den del af livet der handler om tab, sorg og død. Sorg er den naturlige, uundgåelige lidelse, som hører menneskelivet til. Sorg og krise kan opstå ved dødsfald,

Læs mere

Erfaringer fra en gruppe børn med skilte forældre Vinteren 2008-09

Erfaringer fra en gruppe børn med skilte forældre Vinteren 2008-09 Erfaringer fra en gruppe børn med skilte forældre Vinteren 2008-09 Af cand pæd psych Lisbeth Lenchler-Hübertz og familierådgiver Lene Bagger Vi har gennem mange års arbejde mødt rigtig mange skilsmissebørn,

Læs mere

Krisehåndtering på Skolerne i Elev og Hårup

Krisehåndtering på Skolerne i Elev og Hårup Krisehåndtering på Skolerne i Elev og Hårup Denne plan er tænkt som en hjælp for skolens personale i situationer, hvor der blandt elever, kolleger, forældre og nærmeste familie sker dødsfald, sker alvorlige

Læs mere

Psykologisk kriseintervention

Psykologisk kriseintervention Psykologisk kriseintervention i daginstitution og skole Psykologenheden Indhold Forord... 4 1. Struktur, omsorg og information...5 Struktur... 5 Omsorg... 5 Information... 6 2. Børns typiske krisereaktioner...7

Læs mere

Psykologisk kriseintervention

Psykologisk kriseintervention Psykologisk kriseintervention i daginstitution og skole Psykologenheden Lay out: Vejen Kommune Tekst: Psykologenheden Fotos: Colourbox.dk Ordrenr.: 639-16 Tryk: Vejen Kommune Udgivet: Januar 2016 Indhold

Læs mere

SORGPLAN FOR BØRNEGALAXEN FARUM

SORGPLAN FOR BØRNEGALAXEN FARUM 1 Du kan ikke hindre sorgens fugle i at flyve over dit hoved, men du kan forhindre dem i at bygge rede. (Kinesisk ordsprog) SORGPLAN FOR BØRNEGALAXEN FARUM GÜLHAN GEZEN 1 2 Indholdsfortegnelse Forord 3

Læs mere

Assensskolen. Handleplan vedrørende sorgbearbejdning.

Assensskolen. Handleplan vedrørende sorgbearbejdning. Assensskolen. Handleplan vedrørende sorgbearbejdning. 2009 1 Indholdsfortegnelse: Forord side 3 Ved en elevs dødsfald side 4 Når en elev mister en af sine nærmeste side 5 Ved en elevs alvorlige sygdom

Læs mere

LANGELAND KOMMUNE. Børn og unge i sorg. - en handlingsvejledning

LANGELAND KOMMUNE. Børn og unge i sorg. - en handlingsvejledning LANGELAND KOMMUNE Børn og unge i sorg - en handlingsvejledning November 2008 Introduktion og vejledning Denne handlingsvejledning med bilag er udarbejdet af sundhedsplejerske Inge-Lise Bøilerehauge, Langeland

Læs mere

Handleplan for sorg og krise i Markusskolens Børnehave

Handleplan for sorg og krise i Markusskolens Børnehave Handleplan for sorg og krise i Markusskolens Børnehave At være i sorg og at være i krise kan være forårsaget af mange ting: - Alvorlig fysisk og psykisk sygdom - Dødsfald - Skilsmisse - Omsorgssvigt -

Læs mere

Handleplan. i forbindelse med SKILSMISSE

Handleplan. i forbindelse med SKILSMISSE Handleplan i forbindelse med SKILSMISSE 1. Kontaktpersonen tager kontakt til forældrene i institutionen og stiller afklarende spørgsmål (se bilag 1) 2. Hvis/når skilsmissen er en realitet udleveres gode

Læs mere

Sorg- og kriseplan. Tove Ditlevsens Skole. Sorgplan Tove Ditlevsens Skole 1

Sorg- og kriseplan. Tove Ditlevsens Skole. Sorgplan Tove Ditlevsens Skole 1 Sorg- og kriseplan Tove Ditlevsens Skole Sorgplan Tove Ditlevsens Skole 1 Indholdsfortegnelse Den første tåre.. side 3 Ved en elevs forventede dødsfald side 4 Ved en elevs akutte dødsfald side 6 Hvis en

Læs mere

Handleplan. i forbindelse med SKILSMISSE

Handleplan. i forbindelse med SKILSMISSE Handleplan i forbindelse med SKILSMISSE Udarbejdet i januar 2011 1. Primærpersonen tager kontakt til forældrene i institutionen og stiller afklarende spørgsmål (se bilag 1) 2. Hvis/når skilsmissen er en

Læs mere

HANDLEPLAN I FORBINDELSE MED DØDSFALD ULYKKER OG ANDRE TRAUMATISKE HÆNDELSER I KASKELOTTEN

HANDLEPLAN I FORBINDELSE MED DØDSFALD ULYKKER OG ANDRE TRAUMATISKE HÆNDELSER I KASKELOTTEN Den aldersintegrerede institution Kaskelotten Ca. 90 børn Leder: Torben Andersen E-post: takas@esbjergkommune.dk Tlf. 76 16 77 99 HANDLEPLAN I FORBINDELSE MED DØDSFALD ULYKKER OG ANDRE TRAUMATISKE HÆNDELSER

Læs mere

Sorg- og kriseplan. Børnehus Syd

Sorg- og kriseplan. Børnehus Syd Sorg- og kriseplan Børnehus Syd 1 Indhold: Handleplan ved barns dødsfald 3 Handleplan ved begravelse for barn 4 Handleplan ved personalets dødsfald 5 Handleplan ved begravelse for personale 6 Handleplan

Læs mere

Børnehusene Syvstjernen. Handleplan vedrørende børn og sorg.

Børnehusene Syvstjernen. Handleplan vedrørende børn og sorg. Børnehusene Syvstjernen. Handleplan vedrørende børn og sorg. SYVSTJERNEN Handleplan i forbindelse med Børn og Sorg Indledning: Handleplanen skal betragtes som en guide i forbindelse med, når børn mister

Læs mere

At tage del i et andet menneskes følelse af tab og sorg kræver ikke et overmenneske kun et medmenneske.

At tage del i et andet menneskes følelse af tab og sorg kræver ikke et overmenneske kun et medmenneske. Omsorg handlingsplan for Børnehaven Helgolandsgade, tlf. 96 11 63 95 Denne plan skal opfattes som et redskab, der gør det lettere for personalet i Børnehaven Helgolandsgade at handle bedst muligt, i tilfælde

Læs mere

Sorghandleplan for MØN Skole/SFO

Sorghandleplan for MØN Skole/SFO 1 Sorghandleplan for MØN Skole/SFO Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges når det der ikke må ske alligevel sker. 1 Når et barn mister forældre eller søskende. 2 Alvorlig sygdom hos

Læs mere

OMSORGS- PLAN. Kernehuset-Engblommen og Engbjergskolen. Side 1

OMSORGS- PLAN. Kernehuset-Engblommen og Engbjergskolen. Side 1 OMSORGS- PLAN Kernehuset-Engblommen og Engbjergskolen Side 1 Omsorgsplan for Kernehuset-Engblommen og Engbjergskolen Indholdsfortegnelse: Indledning side 2 Skilsmisse i barnets hjem side 3 Alvorlig sygdom

Læs mere

Bagsværd Skole Sorg- og kriseplan

Bagsværd Skole Sorg- og kriseplan Bagsværd skole Bagsværd Hovedgade 62, 2880 Bagsværd Tlf. 3957 3100 Fax 3957 3106 e-mail: bagsvaerd@gladsaxe.dk 11.01.2011 Bagsværd Skole Sorg- og kriseplan I alle situationer i skolesammenhænge er vi de

Læs mere

Omsorgsplan. Dagtilbud Broen

Omsorgsplan. Dagtilbud Broen Omsorgsplan Dagtilbud Broen Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges når det, der ikke må ske, sker. Som udgangspunkt kan vi ikke tage sorgen fra et menneske, men vi kan dele sorgen med

Læs mere

SOLSIKKENS DØDSFALD OG HANDLINGSPLAN I FORBINDELSE MED ALVORLIGE ULYKKER.

SOLSIKKENS DØDSFALD OG HANDLINGSPLAN I FORBINDELSE MED ALVORLIGE ULYKKER. SOLSIKKENS HANDLINGSPLAN I FORBINDELSE MED DØDSFALD OG ALVORLIGE ULYKKER. 1 Indholdsfortegnelse: Side 2: Side 3: Side 4: Side 5: Side 6: Side 7: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn i Distrikt Bremdal.

Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn i Distrikt Bremdal. Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn i Distrikt Bremdal. Bremdal Dagtilbud, SFO og Skole. Indledning Dette beredskabs- skriv retter sig mod alle medarbejdere og ledere ansat på Bremdal

Læs mere

Ta det første skridt! Sådan kan du hjælpe din kollega eller medarbejder, der har det svært.

Ta det første skridt! Sådan kan du hjælpe din kollega eller medarbejder, der har det svært. Ta det første skridt! Sådan kan du hjælpe din kollega eller medarbejder, der har det svært. Det første skridt er tit det sværeste tag fat i din kollega Vidste du, at hver femte dansker på et eller andet

Læs mere

Sorg & kriseplan. Birkerød Skole

Sorg & kriseplan. Birkerød Skole Sorg & kriseplan Birkerød Skole 2012 Et gammelt kinesisk ordsprog siger: "Du kan ikke forhindre sorgens fugle i at flyve over dit hoved, men du kan forhindre dem i at bygge rede i dit hår". Evalueres 2014

Læs mere

Sorg- og kriseplan. Sundby Børnehus. Linde Alle 42 4800 Nykøbing F. Guldborgsund kommune

Sorg- og kriseplan. Sundby Børnehus. Linde Alle 42 4800 Nykøbing F. Guldborgsund kommune Sorg- og kriseplan Sundby Børnehus Linde Alle 42 4800 Nykøbing F. Guldborgsund kommune Definition af krise: Kortvarigt forløb, som efterfølges af sorg. Eller: Truende forstyrrelse i et menneskes livssituation,

Læs mere

Indledning side 2. Definition på sorg og krise side 3. Arbejdet med børn/unge i sorg og krise side 4

Indledning side 2. Definition på sorg og krise side 3. Arbejdet med børn/unge i sorg og krise side 4 Indholdsfortegnelse Indledning side 2 Definition på sorg og krise side 3 Arbejdet med børn/unge i sorg og krise side 4 Handlerplanerne: - Forældres skilsmisse side 5 - Dødsfald eller alvorlig ulykke på

Læs mere

Hvad gør vi hvis et barn kommer ud for en ulykke:...2. Information til børnegruppen/forældre/personale...2. Hvad gør vi hvis et barn dør:...

Hvad gør vi hvis et barn kommer ud for en ulykke:...2. Information til børnegruppen/forældre/personale...2. Hvad gør vi hvis et barn dør:... Sorg og Krise 2009 Indholdsfortegnelse Hvad gør vi hvis et barn kommer ud for en ulykke:...2 Information til børnegruppen/forældre/personale...2 Hvad gør vi hvis et barn dør:...2 Hvad gør vi hvis et barn

Læs mere

Omsorgsplan. Indholdsfortegnelse: Denne omsorgsplan træder i kraft ved følgende. 01. Orientering om omsorgsplan. 02

Omsorgsplan. Indholdsfortegnelse: Denne omsorgsplan træder i kraft ved følgende. 01. Orientering om omsorgsplan. 02 Opdateret 27-03-2015 Omsorgsplan Indholdsfortegnelse: Side Denne omsorgsplan træder i kraft ved følgende. 01 Orientering om omsorgsplan. 02 Handleplan ved livstruende ulykker. 03 Hvis et barn dør. 04 Hvis

Læs mere

Børnehuset Hyrdehøjs - handleplan vedrørende sorg og krise.

Børnehuset Hyrdehøjs - handleplan vedrørende sorg og krise. Børnehuset Hyrdehøjs - handleplan vedrørende sorg og krise. Hvorfor handleplan vedrørende sorg og tab? Fordi vores opgave også er at ledsage børn og hinanden gennem sorg og krise. Den hjælp vi kan og skal

Læs mere

Forord. side 1. Hvis en elev dør. side 2. Hvis en elev mister mor far eller søskende. side 3. Hvis en elev mister en nærtstående person.

Forord. side 1. Hvis en elev dør. side 2. Hvis en elev mister mor far eller søskende. side 3. Hvis en elev mister en nærtstående person. December 2013. Side 1. Indholdsfortegnelse: Forord. side 1 Hvis en elev dør. side 2 Hvis en elev mister mor far eller søskende. side 3 Hvis en elev mister en nærtstående person. side 4 Hvis en ansat dør.

Læs mere

Sorghandleplan for Mariagerfjord 10. klassecenter

Sorghandleplan for Mariagerfjord 10. klassecenter Sorghandleplan for Mariagerfjord 10. klassecenter Nogle ord om emnet: Når den unge mister eller er udsat for andre alvorlige hændelser, påhviler det de voksne, der har daglig omgang med den unge, at tage

Læs mere

Skilsmissebørn i Børnegården

Skilsmissebørn i Børnegården Skilsmissebørn i Børnegården Her i institutionen tager vi udgangspunkt i, hvordan vi hjælper og støtter barnet samt hjælper forældrene med at tackle barnets situation. Vores forældresamarbejde i forhold

Læs mere

Krise og sorgplan for Skolen i Ryparken

Krise og sorgplan for Skolen i Ryparken Krise og sorgplan for Skolen i Ryparken Skolen i Ryparkens krise- og sorgplan er udarbejdet med det formål, at vi på Skolen i Ryparken har et fælles grundlag at handle ud fra i situationer, hvor ulykken

Læs mere

SORG-KRISE HANDLEPLAN

SORG-KRISE HANDLEPLAN SORG-KRISE HANDLEPLAN VED ELEVS DØDSFALD: Den der først får kendskab til dødsfaldet kontakter skolens ledelse, som orienterer klasselæreren. Ledelsen orienterer hurtigst mulig fritidshjem og øvrige involverede

Læs mere

Betydningen af at få en diagnose som voksen ADHD

Betydningen af at få en diagnose som voksen ADHD Betydningen af at få en diagnose som voksen ADHD Forskelle og fællestræk Vi er alle forskellige, det er personer med ADHD også. Derfor kan man ikke generalisere. Alligevel gør vi det når vi taler om ADHD,

Læs mere

Solgårdens syge-og sundhedspolitik.

Solgårdens syge-og sundhedspolitik. Solgårdens syge-og sundhedspolitik. MED oktober 2011 1 Thisted kommunes overordnede politik om sygefravær. Målet med sygefraværspolitikken er at skabe et kollegialt miljø med engagerede medarbejdere, der

Læs mere

Egegård Skole. OmSorg. Handleplan

Egegård Skole. OmSorg. Handleplan Egegård Skole OmSorg OmSorg Ved forældres død: 1. Får man viden om et dødsfald orienteres skolelederen. Man skal sikre at informationen er korrekt. 2. Klasseteamet, SFO en og evt. klubben (hvis der er

Læs mere

STANDARD FOR OMSORG TIL DØENDE BØRN OG DERES FORÆLDRE. Målgruppe Alle døende børn indlagt på Neonatalklinikken og deres familier.

STANDARD FOR OMSORG TIL DØENDE BØRN OG DERES FORÆLDRE. Målgruppe Alle døende børn indlagt på Neonatalklinikken og deres familier. STANDARD FOR OMSORG TIL DØENDE BØRN OG DERES FORÆLDRE Kvalitetsmål At der ydes pleje, omsorg og behandling af det døende barn: hvor barnets umiddelbare behov er styrende hvor forældrenes ønsker og behov

Læs mere

Handleplan - unge i sorg og krise

Handleplan - unge i sorg og krise Handleplan - unge i sorg og krise 1 Indhold Dødsfald (elev) 1.0 Lige efter dødsfaldet 2.0 Om begravelsen 3.0 Opfølgning Dødsfald (personale) 1.0 Lige efter dødsfaldet 2.0 Om begravelsen 3.0 Opfølgning

Læs mere

FØVLING SKOLE. SORGPLAN ved ulykker eller dødsfald. ***************************** Om sorgplan ved ulykker eller dødsfald.

FØVLING SKOLE. SORGPLAN ved ulykker eller dødsfald. ***************************** Om sorgplan ved ulykker eller dødsfald. FØVLING SKOLE SORGPLAN ved ulykker eller dødsfald. ***************************** Om sorgplan ved ulykker eller dødsfald. Denne handleplan er tænkt som en vejledning for Føvling Skoles personale, hvis en

Læs mere

SORG OG KRISEPLAN I DAGPLEJEN

SORG OG KRISEPLAN I DAGPLEJEN SORG OG KRISEPLAN I DAGPLEJEN Telefonliste: Ledelsen i Dagplejen Navn: Mobil ARBEJDE Tlf ARBEJDE Mobil PRIVAT Ole Lund 4019 6785 4019 6785 2255 5691 Gitte Waters 5129 1068 6223 4615 2073 7543 Ulla Dinesen

Læs mere

Sorg- og krisehandleplan for Gandrup Skole

Sorg- og krisehandleplan for Gandrup Skole Den største sorg i verden her, er dog at miste den man har kær. Steen Steensen Blicker At trøste kræver ikke et overmenneske kun et medmenneske. Det er ofte nok bare at lytte og være til stede. Denne omsorgsplan

Læs mere

Beredskabsplan. Vejledende retningslinier ved dødsfald, ulykker og andre traumatiske hændelser på Frederikssund Gymnasium

Beredskabsplan. Vejledende retningslinier ved dødsfald, ulykker og andre traumatiske hændelser på Frederikssund Gymnasium Beredskabsplan Vejledende retningslinier ved dødsfald, ulykker og andre traumatiske hændelser på Frederikssund Gymnasium 1 November 2005 Indholdsfortegnelse: Ressourcegruppens sammensætning og opgaver

Læs mere

Udarbejdet af: LSW, DOM & AJ

Udarbejdet af: LSW, DOM & AJ Udarbejdet af: LSW, DOM & AJ 1 Der er sorg nok til alle og det kommer også til nogen af os. Derfor har vi på Vorbasse Skole udarbejdet en handleplan om sorg og krise. Denne plan skal opfattes som et redskab,

Læs mere

Handleplan i forbindelse med skilsmisse.

Handleplan i forbindelse med skilsmisse. Handleplan i forbindelse med skilsmisse. Udarbejdet i Rosenkilde Vuggestue og Børnehave 2016 1. Primærpersonen tager kontakt til forældrene i institutionen og stiller afklarende spørgsmål (se bilag 1)

Læs mere

Gladsaxe Skole. OmSorg. Handleplaner om sorg

Gladsaxe Skole. OmSorg. Handleplaner om sorg Gladsaxe Skole OmSorg Handleplaner om sorg Indholdsfortegnelse: Børns forståelse af døden side 3 Handleplan ved forældres død side 4 Handleplan ved elevs død side 5 Handleplan ved medarbejders død side

Læs mere

Når børn mister. (Kilde til nedenstående: www.cancer.dk)

Når børn mister. (Kilde til nedenstående: www.cancer.dk) Når børn mister Børn viser sorg på forskellige måder. Nogle reagerer med vrede, andre vender sorgen indad og bliver stille. Børns sorgproces er på flere måder længere og sejere end voksnes. (Kilde til

Læs mere

Sorghandleplan for. Udarbejdet April 2008

Sorghandleplan for. Udarbejdet April 2008 Sorghandleplan for Indholdsfortegnelse: Sorghandleplan... 2 Den voksne:... 2 Barnet:... 2 Sorgreaktioner... 2 Sorgens 4 stadier:... 2 1. Det personlige tab: når en elev mister forældre eller søskende...

Læs mere