Dansk Sundhedspsykologisk Selskab, bestyrelsesmøde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Sundhedspsykologisk Selskab, bestyrelsesmøde 09.06.2005"

Transkript

1 Dansk Sundhedspsykologisk Selskab, bestyrelsesmøde Tilstede: Bo Snedker Boman, Camilla Schrøder Lassen, Eva Gall, Lotte Mølsted, Alice Cleaver og Lars Bak (ref.), fraværende: Berit Winsløv. Dagsorden: 1) Ambitionsniveau og visioner 2) Årsplan 3) Hjemmeside 4) Efterårets arrangement 5) Nyhedsbrev 6) Socialpolitisk udvalg udviklingsmuligheder 7) Kræftplan II 8) Fagnævnet 9) Økonomi 10) Evt. Ad 1) Ambitionsniveau og visioner: Det er bestyrelsens første fælles møde efter generalforsamlingen den 8. april Vi tog derfor en runde med personlige motiver, lyst og tanker ift. bestyrelsesarbejdet og selskabets fremtid. Løse punkter var: De gamle i bestyrelsen var kørt trætte, som følge af en række aflyste kurser. Vi har i varierende grad brug for ny energi, at komme op i omdrejninger igen, at tro på de kommende arrangementer kan vække interesse blandt medlemmerne. Formands- og kassererposter er gået til de nyvalgte bestyrelsesmedlemmer. Man føler sig velkommen i selskabet, via den uhøjtidelige stemning og bredden i selskabet. Kontakten til medlemmerne skal være tjekket, det vil sige pålidelig, præcis og løbende, via hjemmesiden og mail om nyt på hjemmesiden. Arrangementer skal udbydes i god tid, med remindere bagefter, så travle medlemmer når at beslutte og tilmelde sig. Der er brug for en politisk og samfundsmæssig profilering i selskabet: alt er ikke terapi! Vi er opfordret til at trække på husets ressourcer i DPF. Udmeldingen er, at man vil gå langt for at sikre at selskabet kommer godt gennem krisen, og bliver aktiv indenfor det sundhedspsykologiske felt igen. Vi kunne betale for at få lavet noget af det mere trivielle/tekniske arbejde, der tidligere har kostet mange timer og energi.

2 Vi skal tage det roligt med ambitionerne i starten, satse på et godt arrangement i efteråret, der annonceres i god tid, og se om vi kan få medlemmerne til at komme. Ad 2) Årsplan: Hen over sommeren skal vi have nogle administrative ting op at køre igen: hjemmesiden, opdatere maillister, skifte kasserer (vi skal skifte bank til Lån&Spar Bank, og et opdateret PBS system skal indkøres), og vi skal aftale efterårets arrangement. I efteråret (evt. vinter) skal vi afvikle et styk velbesøgt, attraktivt arrangement, der bliver en form for eksamen for den nye bestyrelse, og en pejling på om selskabet har en berettigelse. Næste forår (2006) skal der afholdes generalforsamling og årsmøde. Dette skal efter vedtægterne senest være i marts, men må ikke være den 25. til 26. marts, hvor DP har generalforsamling. Ad 3) Hjemmeside: Camilla er DSS webmaster på DP s hjemmeside, hvor der kun skal stå en henvisning (link) til vores egen hjemmeside. Camilla er også kontaktperson til Tine Wanning, der har oprettet og som vedligeholder vores hjemmeside. Vi sender ikke nyhedsbreve ud på mail mere, men en kort reminder om at se på vores hjemmeside (evt. med et link i mailen?). Det har tidligere været problematisk at sende nyhedsbreve ud på mail, fordi spamfiltre blokerede for forsendelsen. Det forlyder, at dette kan skyldes størrelsen af filen, og at der er grafik med. Vi har været nødt til at opdele maillisten i mindre grupper, hvilket til gengæld besværliggør opdatering. Camilla spørger Tine W. om hun kan administrere en mailingliste, eller om der kan laves et system, så Camilla let kan gøre dette. Spørger også om Tine skal sende mail om nyt på hjemmesiden ud til medlemmerne, eller om vi (Camilla) kan gøre dette selv. Bo taler med redaktør Jørgen Carl (Psykolog Nyt), om vi kan få en regelmæssigt gentaget reminder i bladet, der henviser til hjemmesiden, som en lille PR-kampagne for selskabet. Også om vi må anvende DP s logo, med tilføjelsen: sundhedspsykologerne, som vores logo. Vi enes om at grøn vil være en passende farve til dette logo.

3 Fagnævnet skal skrive om den nye specialistuddannelse til vores hjemmeside, hvilket Bo vil snakke med Stefan fra fagnævnet om (det er så heldigt, at Bo og Stefan arbejder samme sted) Vi overvejer at sende repræsentanter til internationale konferencer og kongresser, søge tilskud hertil via foreningen, evt. selv at give et tilskud, mod at den udsendte skriver referater/reportager til Psykolog Nyt og vores hjemmeside. Ad 4) Efterårets arrangement: Vi laver brainstorm på ideer til kurser: Det narrative (med Michael White) Stressbehandling, f.eks. Mindfulness eller Coaching Formidlingskurset en gang til, det er nu obligatorisk til specialistuddannelsen Angst og angstbehandling Kognitiv terapi (Tine Falck) Sygdomsangst Tværkulturelle sygdoms- og sundhedsopfattelser Sexologi Existentiel sundhedspsykolog Krop og vægt Workshops, med både planlagte og inviterede workshopholdere, og workshops arrangeret og styret af medlemmerne Træningskursus Community Health Psychology terapi på samfundet, i stedet for individet. I løbet af diskussionen taler mest for stressbehandling, med fokus på én metode til at arbejde med stress, ud af mange mulige. En i bestyrelsen har været på kursus med englænderen Mark Williams assisteret af Antonia Sumbondu (Skt. Hans), og blev meget begejstret for metoden de underviste i. Den kaldes Mindfulness Based Stress Reduction, MBSR. Efter kurset var det muligt umiddelbart at indføre denne måde at arbejde på i privat praksis. Dette bliver Plan A. Vi satser på 2 til 3 dage i november, helst i uge 46, men dato afhænger af underviserne, som Eva vil kontakte. Vi går efter Hotel Jens Baggesen i Korsør, der for en rimelig pris tidligere har arrangeret velkørende kurser, med god mad. Stedet er rimelig let at komme til, fra både Sjælland, Fyn og Jylland.

4 Plan B bliver så Det narrative. Bo skal på kongres i Hong Kong snart, hvor han ved at Michael White vil deltage. At lave en aftale med Michael kræver at mulighederne for Williams/Sumbondu i løbet af kort tid er prøvet og udelukket. Kursusannoncen skal være færdig til den 8. august, hvor der er deadline til Psykolog Nyt, der udkommer den 26. august. Det vil give næsten tre måneders frist til tilmelding. Der holdes bestyrelsesmøde i København den 11. juli, evt. i Lottes nye klinik, og evt. kun med bestyrelsesmedlemmer fra Kbh. Her skal de sidste ting omkring kursusprogram, pris osv., gøres færdigt. Medmindre Bo melder andet ud senere, deltager ut. og Berit fra Jylland ikke. Ad 5) Nyhedsbrev: Medlemmerne har ikke hørt noget fra bestyrelsen siden indkaldelsen til den udskudte generalforsamling den 8. april. I oplægget fortalte vi, at selskabet var i krise. Bo og Lotte laver et brev til medlemmerne, med en henvisning til hjemmesiden, hvor der kan findes referat fra generalforsamlingen og en liste over den nye bestyrelse. Brevet fortæller kort, at det blev en barnedåb, i stedet for en begravelse. Ad 6) socialpolitisk udvalg udviklingsmuligheder: Lotte har været til møde, hvor en række forhold af betydning for psykologydelser, sundhedspsykologi og sundhedspsykologers arbejdsforhold blev drøftet. Udvalget ser gerne at bestyrelsen i Sundhedspsykologisk Selskab melder tilbage om: Ønsker vi at socialpolitisk udvalg arbejder for at brede psykologtilbudene i det offentlige ud, så det ikke kun gælder kræftpatienter, men også andre sygdomskategorier af alvorlig/kronisk art? Har vi en holdning til de privatpraktiserende selskabs forbud mod at den enkelte psykolog reklamerer med evt. specialistgodkendelse og særlige metoder eller målgrupper? Aleneproblematikker i Somatikken: hvordan skal vi sikre psykologer, der arbejder alene, at de kan ajourføre deres viden, at de finder faglige netværk, undgår nedslidning og udbrændthed m.m.? Er der andet vi som selskab har brug for, at dette udvalg arbejder med? Ad 7) Kræftplan II: I planen, udgivet af Sundhedstyrelsen, står der flere ting, vi bør forholde os til. Bl.a. at der ikke er dokumenteret effekt af psykologisk behandling på kræftsygdomme, og at psykologer mest underviser, men ikke behandler kræftpatienter. Der kan ligge flere

5 motiver bag en sådan udmelding, men som fagligt selskab bør vi forholde os og melde noget ud. Det når vi så først at forholde os til næste gang. Rapporten kan findes på Ad 8) Fagnævnet: Fagnævnet er fuldtallige nu, men skal suppleres til næste år. Vi skal foreslå kandidater. Som nævnt før vil Bo bede Stefan skrive om den nye specialistuddannelsesplan til hjemmesiden. Ad 9) Økonomi: Økonomien har det fint, men på den uheldige baggrund, at vi har måttet aflyse kurser. Vi skal arrangere et kursus til efteråret, hvor valget står mellem et specialistgodkendt kursus (minimum 12 timer, maks. 20 deltagere), eller et kursus der får stor søgning, men som så måske får problemer ift. godkendelse. Vi vælger at søge så stor deltagelse som muligt, vi er nødt til at vide om medlemmerne finder vores ideer til kurser gode nok, så selskabet har en fremtid. En del af de opsparede midler kan så bruges til at gøre kurset billigere/hente større navne ind, end vi normalt har råd til. Eva overtager kassererpost. Hun skal stå for skift til Laan&Spar Bank, som DP ønsker at samtlige regioner og selskaber skifter til i Samtidig er der kommet nyt og efter reklamen forbedret PBS system ud, der ikke bruger et gammeldags modem, men ADSL eller webspeed forbindelser. Det bør så være noget mere moderne, brugervenligt og forståeligt (håber den gamle kasserer!). Referat fra generalforsamling og referat fra konstituerende bestyrelsesmøde skal foreligge til Eva, så hun kan få fuldmagt til at trække på selskabets konto. Det skal egentlig underskrives af hele bestyrelsen, men Bo havde dem ikke med, så det når vi ikke i dag. Referaterne er skrevet, skal blot fremsendes til Eva, og indleveres til Camilla, så de kan komme på hjemmesiden. Vi prøver med Bo s underskrift (formand) og Eva s (kasserer), og ser om den nye bank er tilfreds med det. Ad 10) Evt.: De næste bestyrelsesmøder bliver den 11. juli (sikkert kun for Københavnerne), den 26. august fra klokken 11 i DP s lokaler i Kbh., og den 26 september fra klokken 11 i DP s lokaler i Kbh.

6 Vi har en række emner, vi allerede nu kan sætte på dagsordenen til næste møde: Giver vi tilskud til deltagelse i kurser og kongresser, mod at den, der får et tilskud skriver om det i nyhedsbrevet? Hvem kan få tilskud, hvor meget, hvordan skal det afgøres, etc.? Kræftens Bekæmpelse er en meget stor organisation, der traditionelt har talt for ansættelse af flere psykologer i sundhedsvæsenet, og også har mange psykologer ansat. Organisationen er begyndt at indskrive nyuddannede psykologer til ulønnet arbejde med kræftpatienter. I bytte for det ulønnede arbejde får psykologerne lidt supervision, nogle kurser og noget arbejdserfaring, de kan søge arbejde på! Skal bestyrelsen melde noget ud? Udmelding omkring påstande i Kræftplan II? Alice giver referat fra Coaching kursus hun skal på snart. Bo giver ligeledes referat fra kongressen i Hong Kong, om det narrative. Vi har igangsat, men ikke fuldført et projekt, hvor særligt vidende/centralt placerede psykologer beskriver sundhedspsykologiske arbejdsfelter, til vores hjemmeside. Det kan være om stress, børn, fedme, rygestop, handikap, smerter, kræft m.m. Projektet skal koordineres igen og fastholdes, hvis det skal lykkes at lave dette alternativ til den sundhedspsykologiske pjece. Lars Bak, ref.

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013 Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013 Bestyrelsens beretning for året 2012 til generalforsamlingen den 12. januar 2013. Så er der gået et år igen, og vi er samlet for at prøve at lave status

Læs mere

SAND møde d. 23. januar 2008

SAND møde d. 23. januar 2008 SAND møde d. 23. januar 2008 Deltagere: Jørgen Jensen, Torben C. (Nord), Stig B. (Skansegården), Michael B. Frederiksen, Jørgen V. Jensen (Roskilde), Tommy Olsen, Jens Dorow (Forsorgscenter Sydfyn), Martin,

Læs mere

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til bestyrelsesmødet... 2 2. Siden sidst... 2 3. Valg af mødeleder og referent... 2 4. Godkendelse af dagsorden og referat af sidste

Læs mere

Vi bringer længere nede en stribe mails fra medlemmer. Vi håber at det kan være med til at starte en debat om grunden til den manglende deltagelse.

Vi bringer længere nede en stribe mails fra medlemmer. Vi håber at det kan være med til at starte en debat om grunden til den manglende deltagelse. NOVEMBER 2014 Siden sidst: NYHEDSBREV Der har været en del aflyste arrangementer i år på grund af for få tilmeldte. Det er rigtig ærgerligt, ikke mindst for dem der har tilmeldt sig, og sat tid af til

Læs mere

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 OM UNGDOMMENS RØDE KORS OG RØDE KORS 4 Selvstændig i 1988 4 Både tale og handling 4 Verdensomspændende bevægelse 4 Samarbejde

Læs mere

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas Kære regionsrådsmedlemmer, Referat af regions-råds møde i IDA-K d. 16. februar Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas 1.

Læs mere

Power Weekend April 2007. 1. Valg af referent: Charlotte er valgt.

Power Weekend April 2007. 1. Valg af referent: Charlotte er valgt. Power Weekend April 2007 1. Valg af referent: Charlotte er valgt. 2. Tilstede: Ole, Kenneth, Laila og Charlotte. Afbud: Annette, Camilla, Claus og Kjeld. 3. Valg af Dirigent: Ole er valgt. 4. Godkendelse

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer 3. Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet d. 10.02.12 4.

Læs mere

Mundtlig beretning ved Generalforsamlingen 2011

Mundtlig beretning ved Generalforsamlingen 2011 Danske Fysioterapeuter, Region Hovedstaden Mundtlig beretning ved Generalforsamlingen 2011 Indledning Selvom vi alle hver især nok kan finde meget at glædes over i det forløbne år, har det ikke desto mindre

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00 ! Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00 Valg af dirigent: Peter Broen (Sponsor fra Storm Broen Advokatfirma) Valg af referent: Alexander Schmidt(Webmaster)

Læs mere

Nyhedsbrev April 2011

Nyhedsbrev April 2011 Nyhedsbrev April 2011 Kære læsere af foreningens nyhedsbrev Dette er foreningens andet nyhedsbrev i år, og jeg beklager længden! Men der har været meget travlt på flere fronter, så det planlagte nyhedsbrev

Læs mere

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 DGS, Vibevej 31, 2400 København NV, Tlf. 70 20 40 17 www.gymnasieelever.dk Tak til

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Vi har brug for, at du spreder oplysninger

Vi har brug for, at du spreder oplysninger Netværk også i agurketiden Så er MedlemsNyt på banen igen efter en forrygende sommerferie med masser af sol og varme. Som du nok ved, har vi haft åbent her på kontoret hver dag hen over sommeren. Trods

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Grundejerforeningen Fuglebakken. Grundejerforeningen Fuglebakken. Medlemsblad nr. 4, Okt. 2009. Medlemsblad nr. 2, Okto-

Grundejerforeningen Fuglebakken. Grundejerforeningen Fuglebakken. Medlemsblad nr. 4, Okt. 2009. Medlemsblad nr. 2, Okto- Grundejerforeningen Fuglebakken Grundejerforeningen Fuglebakken Medlemsblad nr. 4, Okt. 2009 Medlemsblad nr. 2, Okto- Kære Medlem Til dette sensommernummer af bladet har vi måttet udvide med hele 4 sider.

Læs mere

Min første Formanden beretning

Min første Formanden beretning Min første Formanden beretning Den første gang: Jeg vil egentlig starte min beretning med at berette om dengang, jeg startede i Ventilen. I 2005 afholdte Aarhus Ung Uge 38, hvor alle ungdomsorganisationer

Læs mere

Servicegruppens arbejde

Servicegruppens arbejde ACA Voksne Børn af Alkoholikere og andre dysfunktionelle familier Servicegruppens arbejde Procedurevejledning for arbejdet i ACA Danmarks servicegruppe (ACA SG Danmark) Dette dokument er senest blevet

Læs mere

Generalforsamling NJK 2010-03-02

Generalforsamling NJK 2010-03-02 Generalforsamling NJK 2010-03-02 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger skriftlig beretning til godkendelse 3. Arbejdsudvalgene aflægger mundtlig beretning 4. Kassereren forelægger det

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer MESTRINGSPROGRAMMER Lær at tackle Håndbog for koordinatorer Lær at tackle-kurserne Håndbog for koordinatorer Komiteen for Sundhedsoplysning 2015 ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-21-0 Publikationen

Læs mere

Bestyrelsesmøde i DcH Brenderup den 24. Oktober 2012 kl. 19 i klubhuset

Bestyrelsesmøde i DcH Brenderup den 24. Oktober 2012 kl. 19 i klubhuset Bestyrelsesmøde i DcH Brenderup den 24. Oktober 2012 kl. 19 i klubhuset 1. Valg af mødeleder a)benny blev valgt Dagsorden: 2. Nyt fra Formanden a)torben, Spar Nord Fonden Torben oplyser at han har kontaktet

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Silkeborg Karateklub

Silkeborg Karateklub Dagsorden Dagsorden Referat Opfølgning/aftaler 1. Gennemgang af ref. fra sidste møde. Gennemgang af ref. fra generalforsamlingen. 2. struktur, og forventnings afklaring. Der skal være respekt for mødets

Læs mere