Ændringshistorik for 7. udgave, januar 2008:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ændringshistorik for 7. udgave, januar 2008:"

Transkript

1 Udgaven ændres fra: VinduesIndustrien Tekniske Bestemmelser 6. Udgave, maj 2005 VinduesIndustrien Tekniske Bestemmelser 7. Udgave, januar 2008 Ændringshistorik for 7. udgave, januar 2008: Kapitel 1 Indledning Følgende ændres fra: Denne udgave af bestemmelserne er godkendt af VinduesIndustriens Tekniske Udvalg i maj 2005 og seneste version nr. 3 i december Denne udgave af bestemmelserne er godkendt af VinduesIndustriens Tekniske Udvalg i december Kapitel 2.4 Brochuremateriale og brugervejledning For hver af virksomhedens produkttyper skal der foreligge en brugervejledning, der informerer om produktets, brug, og vedligehold For hver af virksomhedens produkttyper skal der foreligge en brugervejledning, der informerer om produktets opbevaring, håndtering, installation, brug, vedligehold og sikkerhed under brug. Kapitel 2.6 Oplysninger om funktionsprøvning: Sidste linje i afsnittet er tilføjet: Prøvningsrapporterne skal opbevares så længe produktet er i produktion plus mindst 5 år. Kapitel 2.8 Produktansvar: Beløbet ændres fra: Forsikringen skal tillige dække med op til 5 mio. kr. i forbindelse med personskader.

2 2 Forsikringen skal tillige dække med op til 10 mio. kr. i forbindelse med personskader. Kapitel 2.9 Forbrugersikring Følgende tilføjes: Vinduesproducenten skal afgive en garantierklæring, minimum som VinduesIndustriens Vinduesproducenten skal endvidere være tilsluttet en garantisikringsordning, der sikrer forbrugerne som minimum i det angivne omfang. Som alternativ til en garantisikringsordning kan forpligtigelserne være afdækket i et anerkendt forsikringsselskab med kontor i Danmark. Vinduesproducenten skal være i besiddelse af, og til enhver tid pligtig til på certificeringsorganets opfordring at fremvise garantidokumenterne inkl. garantiens betingelser og omfang. Reklamationer over mangler ved en leverance med garantidækning skal ske inden 5 år fra leveringstidspunktet. Garantiordningen skal være virksom i de tilfælde, hvor leverandøren ikke kan eller vil foretage afhjælpning af mangler. Reklamationer skal behandles ved Byggeriets Ankenævn, og afhjælpning foretages i overensstemmelse med ankenævnets afgørelse. Reklamationer skal yde dækning for op til DKK inkl. moms pr. komponent/enhed og op til DKK inkl. moms pr. byggesag. Garantisikringsordningen skal indeholde et dækningsomfang på mindst DKK inkl. moms pr. kalenderår for den 5 års garantiperiode, således mindst DKK inkl. moms. Kapitel 3.1 Dokumentation af kvalitetssystemet Under afsnit i. Inspektions-, måle- og prøvningsudstyr Følgende ændres fra: Bilag 15 Bilag 13 2

3 3 Kapitel I første afsnit ændres følgende fra: (kontrolbesøg) 2 gange pr. år kan verificeres (kontrolbesøg) kan verificeres Kapitel Kriterier for godkendelse eller afvisning Bilagsnummer under Kritiske fejl Normal kontrol : (se punkt og bilag 9 og 10) (se punkt og bilag 9) Under Skærpet kontrol : Følgende slettes: følgende tilføjes: Umiddelbart efter det besøg, hvor den ledende medarbejder har deltaget, må der kun forekomme et besøg med overskridelse af ØKGa, før der iværksættes inddragelse af certifikatet. Proceduren for såvel ordinær som skærpet kontrol er skematisk vist på bilag 10. Overskrides ØKG a ved det efterfølgende besøg vil certifikatet blive inddraget. Kapitel 5.1 Indbrudshæmning Følgende afsnit ændres fra: Ruder må ikke kunne demonteres i hel stand fra udvendig side. (Dette krav regnes opfyldt ved overholdelse af reglerne i punkt 5.9.3, 2. afsnit). Ruder må ikke kunne demonteres i hel stand fra udvendig side. (Dette krav regnes opfyldt når ruden er i en punktvis klæbeforbindelse med den indvendige side af glasfalsen). 3

4 4 5.2 Termiske forhold Følgende ændres fra: For hvert produktsystem skal der foreligger dokumentation af vinduets U- værdi, rudens g-værdi samt vinduets glasandel i % for et enkeltfløjet fast og oplukkeligt vindue i størrelsen 1230 x 1480 mm med virksomhedens anvendte standardrude. For yderdøre skal værdierne være angivet for en rammedør med 2 stk. standardruder og et spændstykke samt en pladedør i standardstørrelsen 1230 x 2180 mm. Værdierne skal være angivet på bilag 1. (afsnittet er gældende fra ) For hvert produktsystem skal der foreligge dokumentation for et 1-fags fast og oplukkeligt vindue i størrelsen 1230 x1480 mm med virksomhedens anvendte standardrude. For yderdøre skal værdierne være angivet for en rammedør med 2 stk. standardruder og et spændstykke samt en pladedør i standardstørrelsen 1230 x 2180 mm. Følgende ændres fra: Virksomheden skal endvidere på forespørgsel fra kunder give oplysning om vinduets eller yderdøres U-værdi og glasandel samt rudens totale sollystransmittans og solenergitransmittans i henhold til de til enhver tid gældende danske og europæiske standarder, jf. bl.a. SBi Anvisning 213. Virksomheden skal endvidere på forespørgsel fra kunder give oplysning om de aktuelle vinduers og/eller yderdørens U-værdi (U w ) og glasandel (A rude /A vindue ) samt rudens totale sollystransmittans (LT) og solenergitransmittans (g g ) i henhold til de til enhver tid gældende danske og europæiske standarder, jf. bl.a. SBi Anvisning Træmateriale Under afsnittet Træmateriale Ændres bilagsnummeret fra: Bilag 11 Bilag 10 Under afsnittet Grantræ Ændres bilagsnummeret fra: Deklarationen skal mindst omfatte de punkter, der er angivet i Bilag 13. Deklarationen skal mindst omfatte de punkter, der er angivet i Bilag 12 4

5 5 Under afsnittet Lærketræ,..Træmaterialet skal overholde den specifikation vedr. definitioner. Træets densitet skal. tilføjes: som middelværdi Sidst i afsnittet ændres bilagsnummeret fra: Deklarationen skal mindst omfatte de punkter, der er angivet i Bilag 12. Deklarationen skal mindst omfatte de punkter, der er angivet i Bilag 11 Under afsnittet Fyrretræ,..Træmaterialet skal overholde den specifikation vedr. definitioner. Træets densitet skal. tilføjes: som middelværdi Sidst i afsnittet ændres bilagsnummeret fra: Deklarationen skal mindst omfatte de punkter, der er angivet i Bilag 12. Deklarationen skal mindst omfatte de punkter, der er angivet i Bilag 11 Under afsnittet Krav til Kerneandel for fyrretræ Ændres bilagsnumrene fra: Ved behandlingssystem 1 og 2 jf. pkt skal kerneandelen i de områder, der på Bilag 11 er vist med skravering, udgøre min. 60 %. For laminerede profiler skal hver lamel i de områder, der på Bilag 11 er vist med skravering, have en kerneandel på min. 60 %. Ved behandlingssystem 2 ØKO jf. pkt skal kerneandelen i de områder, der på Bilag 11 er vist med skravering, udgøre min. 90 %. For laminerede profiler skal hver lamel i de områder, der på Bilag 11 er vist med skravering, have en kerneandel på min. 90 %. Ved behandlingssystem 1 og 2 jf. pkt skal kerneandelen i de områder, der på Bilag 10 er vist med skravering, udgøre min. 60 %. For laminerede profiler skal hver lamel i de områder, der på Bilag 10 er vist med skravering, have en kerneandel på min. 60 %. Ved behandlingssystem 2 ØKO jf. pkt skal kerneandelen i de områder, der på Bilag 10 er vist med skravering, udgøre min. 90 %. For laminerede profiler skal hver lamel i de områder, der på Bilag 10 er vist med skravering, have en kerneandel på min. 90 %. 5

6 6 I afsnittet Kontrol af kerneandel behandlingssystem 1 og 2 : Ændres bilagsnummeret i første afsnit fra: Bilag 11 Bilag 10 I afsnittet Kontrol af kerneandel behandlingssystem 2 ØKO : Ændres bilagsnummeret i første afsnit fra: Bilag 11 Bilag 10 Kapitel Emner af hårdtræ: 5 Knaster Enkelte fastsiddende perleknaster tilladt for eg 5 Knaster Enkelte fastsiddende perleknaster tilladt Kapitel Supplerende definitioner og krav for emner af nåletræ I afsnittet Radiære ridser og revner Ændres skemabetegnelsen fra: skema skema I afsnittet Kontrol og prøvning Ændres antallet af år i 4. sidste afsnit fra: Alle registreringsskemaer skal opbevares i mindst 5 år og være tilgængelige for den eksterne kontrol. Alle registreringsskemaer skal opbevares i mindst 6 år og være tilgængelige for den eksterne kontrol. 6

7 7 I afsnittet Laminering : Ændres bilagsnummeret i første afsnit fra: Bilag 11 Bilag 10 Kapitel Konstruktiv udformning: Eksempelvis skal udadgående vinduer, lemme og døre udføres med skrå karmbundfals med en hældning på mindst 7º. Såvel underramme som bundkarm skal være forsynet med dryprille. Eksempelvis skal udadgående vinduer, lemme og døre udføres med skrå karmbundfals med en hældning på mindst 7º. Underrammer skal være forsynet med dryprille Generelt Afsnittet ændres fra: De anførte krav til lagtykkelse på overfladebehandlingen gælder for alle synlige flader ved lukket element. I false, noter og på endetræ kan lagtykkelsen være mindre, men den skal altid være så stor (dækket flade), at træets farve ikke skinner igennem. Overfladebehandlingen skal i øvrigt opfylde de krav, der er angivet i Bilag 16 i disse bestemmelser. De anførte krav til lagtykkelse på overfladebehandlingen gælder for alle synlige flader ved lukket element. I false, noter og på endetræ kan lagtykkelsen være mindre, men overfladen må ikke være sugende. Overfladebehandlingen skal i øvrigt opfylde de krav, der er angivet i Bilag 14 i disse bestemmelser Behandlingssystemer for nåletræ: I afsnittet Behandlingssystem 1: Overfladebehandlingen 3. sidste afsnit ændres fra: Bilag 16 Bilag 14 7

8 8 I afsnittet Behandlingssystem 2: Overfladebehandlingen Bilag 16 Bilag 14 I afsnittet Behandlingssystem 2 ØKO, Overfladebehandlingen Bilag 16 Bilag Behandlingssystemer for hårdtræ: I afsnittet Behandlingssystem 4: (dækkende), Overfladebehandlingen 5. afsnit Bilag 16 Bilag Beslag I afsnittene indledende med beslag og skruer er DS/EN ISO tilføjet: Beslag og skruer af ikke korrosionsbestandigt materiale, der ligger uden for elementets udvendige side, skal være varmforzinkede eller med anden overfladebehandling, som sikrer bestandighed i korrosionsklasse 4 jf. DS/EN Dokumentation herfor kan ske ved salttågetest i henhold til DS/EN ISO 9227 med en varighed af 240 timer. Bedømmelse af prøvningens udfald skal ske i henhold til DS/EN ISO 10289, og vurderingstallet skal være mindst 4. Beslag og skruer mellem tætningsplanet og udvendig side skal være af et materiale eller have en overfladebehandling, som sikrer bestandighed i korrosionsklasse 3 jf. DS/EN Dokumentation herfor kan ske ved salttågetest i henhold til DS/EN ISO 9227 med en varighed af 96 timer. Bedømmelse af prøvningens udfald skal ske i henhold til DS/EN ISO 10289, og vurderingstallet skal være mindst 4. Beslag og skruer inden for tætningsplanet skal være af et materiale eller have en overfladebehandling, som sikrer bestandighed i korrosionsklasse 2 jf. DS/EN Dokumentation herfor kan ske ved salttågetest i henhold til DS/EN ISO 9227 med 8

9 9 en varighed af 48 timer. Bedømmelse af prøvningens udfald skal ske i henhold til DS/EN/ISO 10289, og vurderingstallet skal være mindst 4. Kapitel Beslåning 4. sidste afsnit ændres fra: Evt. udfræsninger for beslag skal være tilpasset beslagets geometriske form og tykkelse. Ingen udfræsninger eller gennemboringer må give mulighed for indtrængen af vand til mursiden af karmprofiler. Evt. udfræsninger for beslag skal være tilpasset beslagets geometriske form og tykkelse. Ingen udfræsninger eller gennemboringer må udføres til mursiden af karmprofiler. Følgende overskrift ændres fra: Kapitel 5.9 Glas og glasisætning Kapitel 5.9 Glas/fyldninger og rudemontering Kapitel Glas og fyldninger Følgende slettes: Følgende tilføjes: Termoruder skal være fremstillet og mærket i henhold til EN 1279, og de enkelte glaslag må ikke give anledning til billedforvrængninger, indeholde glasfejl eller urenheder i større omfang, end det er beskrevet i EN De enkelte glaslag må ikke give anledning til billedforvrængninger eller indeholde glasfejl eller urenheder i større omfang, end det er beskrevet i Glasindustriens kriterier for termoruders visuelle kvalitet. Termoruder skal være fremstillet i overensstemmelse med EN 1279, og rudeproducenten skal være tilsluttet en ekstern akkrediteret certificeringsordning, der efterlever DS/SBC 1279 eller tilsvarende særlige bestemmelser. Følgende overskrift ændres fra: Kapitel Glaslister Kapitel Rudemontering 9

10 10 Tekst ændres Termoruder kan monteres i henhold til den til enhver tid gældende monteringsanvisning fra Glasindustrien (GS). Monteringssystemer, der fraviger denne anvisning, kan anvendes efter godkendelse fra Glasindustrien, og ruderne er omfattet af Glasindustriens Garantisikring. Hos virksomheder, der er certificeret efter VinduesIndustriens tekniske bestemmelser, skal der forefindes en skriftlig aftale med rudeleverandøren, der angiver den pågældende virksomheds system(er) for rudemontering og indeholder alle oplysninger om evt. afvigelser fra GS monteringsanvisning. Aftalen mellem vinduesproducenten og rudeleverandøren skal endvidere omfatte garantibestemmelser for leverede termoruder. I forbindelse med produkteftersyn (kontrolbesøg) vurderes fejl ved rudemonteringen i henhold til bilag 8, pkt. 5.9 under hensyntagen til evt. afvigende bestemmelser i aftalen mellem vinduesproducenten og rudeleverandøren. Kapitel Glasisætning Udgår Kapitel 6.1 Indbrudshæmning Ruder må ikke kunne demonteres i hel stand fra udvendig side. (Dette krav regnes opfyldt ved overholdelse af reglerne i punkt 5.9.3, 2. afsnit). Ruder må ikke kunne demonteres i hel stand fra udvendig side. (Dette krav regnes opfyldt når ruden er i en punktvis klæbeforbindelse med den indvendige side af glasfalsen). 6.2 Termiske forhold Følgende ændres fra: Der skal foreligge dokumentation for alle data, der vedrører produkternes energimæssige egenskaber i henhold til DS 418 eller DS/EN del 1 og 2. For hvert produktsystem skal der foreligger dokumentation af vinduets U-værdi, rudens g-værdi samt vinduets glasandel i % for et enkeltfløjet fast og oplukkeligt vindue i størrelsen 1230 x 1480 mm med virksomhedens anvendte standardrude. For yderdøre skal værdierne være angivet for en rammedør med 2 stk. standardruder og et spændstykke samt en pladedør i standardstørrelsen 1230 x 2180 mm. Værdierne skal være angivet på bilag 1. (afsnittet er gældende fra ) Virksomheden skal endvidere på forespørgsel fra kunder give oplysning om vinduets eller yderdørens U-værdi og glasandel samt rudens totale 10

11 11 sollystransmittans og solenergitransmittans i henhold til de til enhver tid gældende danske og europæiske standarder, jf. bl.a. SBi Anvisning 213. Der skal foreligge dokumentation for alle data, der vedrører produkternes energimæssige egenskaber i henhold til DS 418 eller DS/EN del 1 og 2. For hvert produktsystem skal der foreligge dokumentation for et 1-fags fast og oplukkeligt vindue i størrelsen 1230 x1480 mm med virksomhedens anvendte standardrude. For yderdøre skal værdierne være angivet for en rammedør med 2 stk. standardruder og et spændstykke samt en pladedør i standardstørrelsen 1230 x 2180 mm. Virksomheden skal endvidere på forespørgsel fra kunder give oplysning om de aktuelle vinduers og/eller yderdørens U-værdi (Uw) og glasandel (Arude/Avindue) samt rudens totale sollystransmittans (LT) og solenergitransmittans (gg) i henhold til de til enhver tid gældende danske og europæiske standarder, jf. bl.a. SBi Anvisning 213. Kapitel Bearbejdning af profiler Rammefalsmål: Rammemål: Kapitel Samlinger Ændres 3. afsnit fra: Mindst 2 gange om året skal der foretages en dokumenteret kontrolmåling af, hvorvidt svejsespejlets temperatur samt tid og tryk ved kontakt med svejsespejlet stemmer overens med instrumentvisningen og profilleverandørens forskrifter. Ved hvert ordinært kontrolbesøg skal der foretages en dokumenteret kontrolmåling af, hvorvidt svejsespejlets temperatur samt tid og tryk ved kontakt med svejsespejlet stemmer overens med instrumentvisningen og profilleverandørens forskrifter. Ændres 3. sidste afsnit fra: Såfremt virksomheden selv foretager/lader foretage regelmæssig dokumenteret prøvning af rammehjørners styrke, skal ekstern akkrediteret prøvning udføres 1 gang om året. Foretager virksomheden ikke prøvning som angivet, skal ekstern prøvning udføres 2 gange om året med tilfredsstillende resultater. Såfremt virksomheden selv foretager/lader foretage regelmæssig dokumenteret prøvning af rammehjørners styrke, skal ekstern akkrediteret prøvning udføres 1 gang om året. Foretager virksomheden ikke prøvning som angivet, skal ekstern prøvning udføres ved hvert ordinært kontrolbesøg med tilfredsstillende resultater. 11

12 12 Ændres 2. sidste afsnit fra:. I forbindelse med termoruder skal det samlede areal af drænhuller svare til det krav, der anføres i produktaftalen monteringsanvisningen fra Glasindustrien. Drænhullerne må ingen steder have forbindelse til hulrum med indlagt armering.. I forbindelse med termoruder skal det samlede areal af drænhuller svare til det krav, der anføres i produktaftalen indgået med rudeleverandøren. Drænhullerne må ingen steder have forbindelse til hulrum med indlagt armering. Kapitel Beslag I slutningen af kapitlet er DS/EN tilføjet i teksten: Vippe- og top-svingvinduer skal være forsynet med en anordning, der kan fastholde rammen, når den er vendt til pudsestilling. Ved denne stilling må den øverste glaskant ikke rage mere end 0,15 m over den indvendige lysning på overkarmen. Beslag og skruer af ikke korrosionsbestandigt materiale, der ligger uden for elementets udvendige side, skal være varmforzinkede eller med anden overfladebehandling, som sikrer bestandighed i korrosionsklasse 4 jf. DS/EN Dokumentation herfor kan ske ved salttågetest i henhold til DS/EN ISO 9227 med en varighed af 240 timer. Bedømmelse af prøvningens udfald skal ske i henhold til DS/EN/ISO 10289, og vurderingstallet skal være mindst 4. Beslag og skruer mellem tætningsplanet og udvendig side skal være af et materiale eller have en overfladebehandling, som sikrer bestandighed i korrosionsklasse 3 jf. DS/EN Dokumentation herfor kan ske ved salttågetest i henhold til DS/EN ISO 9227 med en varighed af 96 timer. Bedømmelse af prøvningens udfald skal ske i henhold til DS/EN/ISO 10289, og vurderingstallet skal være mindst 4. Beslag og skruer inden for tætningsplanet skal være af et materiale eller have en overfladebehandling, som sikrer bestandighed i korrosionsklasse 2 jf. DS/EN Dokumentation herfor kan ske ved salttågetest i henhold til DS/EN ISO 9227 med en varighed af 48 timer. Bedømmelse af prøvningens udfald skal ske i henhold til DS/EN/ISO 10289, og vurderingstallet skal være mindst 4. Mellem beslag og deri placerede skruer uden for tætningsplanet skal der være en fordragelighed, som forhindrer dannelsen af galvanisk korrosion. Følgende overskrift ændres fra: Kapitel 6.8 Glas og glasisætning Kapitel 6.8 Glas/fyldninger og rudemontering 12

13 13 Kapitel Glas og fyldninger Følgende slettes: Følgende tilføjes: Termoruder skal være fremstillet og mærket i henhold til EN 1279, og de enkelte glaslag må ikke give anledning til billedforvrængninger, indeholde glasfejl eller urenheder i større omfang, end det er beskrevet i EN De enkelte glaslag må ikke give anledning til billedforvrængninger eller indeholde glasfejl eller urenheder i større omfang, end det er beskrevet i Glasindustriens kriterier for termoruders visuelle kvalitet. Termoruder skal være fremstillet i overensstemmelse med EN 1279, og rudeproducenten skal være tilsluttet en ekstern akkrediteret certificeringsordning, der efterlever DS/SBC 1279 eller tilsvarende særlige bestemmelser. Følgende overskrift ændres fra: Kapitel Glaslister Kapitel Rudemontering Tekst ændres Termoruder kan monteres i henhold til den til enhver tid gældende monteringsanvisning fra Glasindustrien (GS). Monteringssystemer, der fraviger denne anvisning, kan anvendes efter godkendelse fra Glasindustrien, og ruderne er omfattet af Glasindustriens Garantisikring. Hos virksomheder, der er certificeret efter VinduesIndustriens tekniske bestemmelser, skal der forefindes en skriftlig aftale med rudeleverandøren, der angiver den pågældende virksomheds system(er) for rudemontering og indeholder alle oplysninger om evt. afvigelser fra GS monteringsanvisning. Aftalen mellem vinduesproducenten og rudeleverandøren skal endvidere omfatte garantibestemmelser for leverede termoruder. I forbindelse med produkteftersyn (kontrolbesøg) vurderes fejl ved rudemonteringen i henhold til bilag 8, pkt. 5.9 under hensyntagen til evt. afvigende bestemmelser i aftalen mellem vinduesproducenten og rudeleverandøren. Kapitel Glasisætning udgår 13

14 14 Kapitel 7.1 Indbrudshæmning Ruder må ikke kunne demonteres i hel stand fra udvendig side. (Dette krav regnes opfyldt ved overholdelse af reglerne i punkt 7.8.3, 4. afsnit.). Ruder må ikke kunne demonteres i hel stand fra udvendig side. (Dette krav regnes opfyldt når ruden er i en punktvis klæbeforbindelse med den indvendige side af glasfalsen). 7.2 Termiske forhold Følgende ændres fra: Der skal foreligge dokumentation for alle data, der vedrører produkternes energimæssige egenskaber i henhold til DSD 418 eller DS/EN del 1 og 2. For hvert produktsystem skal der foreligger dokumentation af vinduets U-værdi, rudens g-værdi samt vinduets glasandel i % for et enkeltfløjet fast og oplukkeligt vindue i størrelsen 1230 x 1480 mm med virksomhedens anvendte standardrude. For yderdøre skal værdierne være angivet for en rammedør med 2 stk. standardruder og et spændstykke samt en pladedør i standardstørrelsen 1230 x 2180 mm. Værdierne skal være angivet på bilag 1. (afsnittet er gældende fra ) Virksomheden skal endvidere på forespørgsel fra kunder give oplysning om vinduets eller yderdørens U-værdi og glasandel samt rudens totale sollystransmittans og solenergitransmittans i henhold til de til enhver tid gældende danske og europæiske standarder, jf. bl.a. SBi Anvisning 213. Der skal foreligge dokumentation for alle data, der vedrører produkternes energimæssige egenskaber i henhold til DSD 418 eller DS/EN del 1 og 2. For hvert produktsystem skal der foreligge dokumentation for et 1-fags fast og oplukkeligt vindue i størrelsen 1230 x1480 mm med virksomhedens anvendte standardrude. For yderdøre skal værdierne være angivet for en rammedør med 2 stk. standardruder og et spændstykke samt en pladedør i standardstørrelsen 1230 x 2180 mm. Virksomheden skal endvidere på forespørgsel fra kunder give oplysning om de aktuelle vinduers og/eller yderdørens U-værdi (U w ) og glasandel (A rude /A vindue ) samt rudens totale sollystransmittans (LT) og solenergitransmittans (g g ) i henhold til de til enhver tid gældende danske og europæiske standarder, jf. bl.a. SBi Anvisning

15 15 Kapitel Bearbejdning af profiler: Udadgående berøringsmulige hjørner på rammer må ikke fremstå så spidse og skarpe, at de fremkalder direkte ubehag ved berøring. Udadgående berøringsmulige hjørner på rammer må ikke fremstå så spidse og skarpe, at det kan være til skade eller gene ved betjening og rengøring. Kapitel Bearbejdning af profiler Rammefalsmål: Rammemål: Kapitel Samlinger 2. sidste afsnit ændres fra: Glasindustrien, se bilag 14. der anføres i produktaftalen indgået med rudeleverandøren. Kapitel Beslag I slutningen af kapitlet er DS/EN tilføjet i teksten: Beslag og skruer af ikke korrosionsbestandigt materiale, der ligger uden for elementets udvendige side, skal være varmforzinkede eller med anden overfladebehandling, som sikrer bestandighed i korrosionsklasse 4 jf. DS/EN Dokumentation herfor kan ske ved salttågetest i henhold til DS/EN ISO 9227 med en varighed af 240 timer. Bedømmelse af prøvningens udfald skal ske i henhold til DS/EN/ISO 10289, og vurderingstallet skal være mindst 4. Beslag og skruer mellem tætningsplanet og udvendig side skal være af et materiale eller have en overfladebehandling, som sikrer bestandighed i korrosionsklasse 3 jf. DS/EN Dokumentation herfor kan ske ved salttågetest i henhold til DS/EN ISO 9227 med en varighed af 96 timer. Bedømmelse af prøvningens udfald skal ske i henhold til DS/EN/ISO 10289, og vurderingstallet skal være mindst 4. Beslag og skruer inden for tætningsplanet skal være af et materiale eller have en overfladebehandling, som sikrer bestandighed i korrosionsklasse 2 jf. DS/EN Dokumentation herfor kan ske ved salttågetest i henhold til DS/EN ISO

16 16 med en varighed af 48 timer. Bedømmelse af prøvningens udfald skal ske i henhold til DS/EN/ISO 10289, og vurderingstallet skal være mindst 4. Mellem beslag og deri placerede skruer uden for tætningsplanet skal der være en fordragelighed, som forhindrer dannelsen af galvanisk korrosion. Kapitel Beslåning Ændres 3. sidste afsnit fra: Evt. udfræsninger for beslag skal være tilpasset beslagets geometriske form og tykkelse. Ingen udfræsninger eller gennemboringer må give mulighed for indtrængen af vand til mursiden af karmprofiler. Evt. udfræsninger for beslag skal være tilpasset beslagets geometriske form og tykkelse. Ingen udfræsninger eller gennemboringer må udføres til mursiden af karmprofiler. Følgende overskrift ændres fra: Kapitel 7.8 Glas og glasisætning Kapitel 7.8 Glas/fyldninger og rudemontering Kapitel Glas og fyldninger Følgende slettes: Følgende tilføjes: Termoruder skal være fremstillet og mærket i henhold til EN 1279, og de enkelte glaslag må ikke give anledning til billedforvrængninger, indeholde glasfejl eller urenheder i større omfang, end det er beskrevet i EN De enkelte glaslag må ikke give anledning til billedforvrængninger eller indeholde glasfejl eller urenheder i større omfang, end det er beskrevet i Glasindustriens kriterier for termoruders visuelle kvalitet. Termoruder skal være fremstillet i overensstemmelse med EN 1279, og rudeproducenten skal være tilsluttet en ekstern akkrediteret certificeringsordning, der efterlever DS/SBC 1279 eller tilsvarende særlige bestemmelser. Følgende overskrift ændres fra: Kapitel Glaslister Kapitel Rudemontering 16

17 17 Tekst ændres Termoruder kan monteres i henhold til den til enhver tid gældende monteringsanvisning fra Glasindustrien (GS). Monteringssystemer, der fraviger denne anvisning, kan anvendes efter godkendelse fra Glasindustrien, og ruderne er omfattet af Glasindustriens Garantisikring. Hos virksomheder, der er certificeret efter VinduesIndustriens tekniske bestemmelser, skal der forefindes en skriftlig aftale med rudeleverandøren, der angiver den pågældende virksomheds system(er) for rudemontering og indeholder alle oplysninger om evt. afvigelser fra GS monteringsanvisning. Aftalen mellem vinduesproducenten og rudeleverandøren skal endvidere omfatte garantibestemmelser for leverede termoruder. I forbindelse med produkteftersyn (kontrolbesøg) vurderes fejl ved rudemonteringen i henhold til bilag 8, pkt. 5.9 under hensyntagen til evt. afvigende bestemmelser i aftalen mellem vinduesproducenten og rudeleverandøren. Kapitel Glasisætning udgår 8.1 Indbrudshæmning Ruder må ikke kunne demonteres i hel stand fra udvendig side. (Dette krav regnes opfyldt ved overholdelse af reglerne i punkt 5.9.3, 2. afsnit).ved overholdelse af reglerne i punkt 8.8.3, 4. afsnit). Ruder må ikke kunne demonteres i hel stand fra udvendig side. (Dette krav regnes opfyldt når ruden er i en punktvis klæbeforbindelse med den indvendige side af glasfalsen). 8.2 Termiske forhold Følgende ændres fra: Der skal foreligge dokumentation for alle data, der vedrører produkternes energimæssige egenskaber i henhold til DSD 418 eller DS/EN del 1 og 2. For hvert produktsystem skal der foreligger dokumentation af vinduets U-værdi, rudens g-værdi samt vinduets glasandel i % for et enkeltfløjet fast og oplukkeligt vindue i størrelsen 1230 x 1480 mm med virksomhedens anvendte standardrude. For yderdøre skal værdierne være angivet for en rammedør med 2 stk. standardruder og et spændstykke samt en pladedør i standardstørrelsen 1230 x 2180 mm. Værdierne skal være angivet på bilag 1. (afsnittet er gældende fra ) 17

18 18 Virksomheden skal endvidere på forespørgsel fra kunder give oplysning om vinduets eller yderdørens U-værdi og glasandel samt rudens totale sollystransmittans og solenergitransmittans i henhold til de til enhver tid gældende danske og europæiske standarder, jf. bl.a. SBi Anvisning 213. Der skal foreligge dokumentation for alle data, der vedrører produkternes energimæssige egenskaber i henhold til DSD 418 eller DS/EN del 1 og 2. For hvert produktsystem skal der foreligge dokumentation for et 1-fags fast og oplukke- ligt vindue i størrelsen 1230 x1480 mm med virksomhedens anvendte standardrude. For yderdøre skal værdierne være angivet for en rammedør med 2 stk. standardruder og et spændstykke samt en pladedør i standardstørrelsen 1230 x 2180 mm. Virksomheden skal endvidere på forespørgsel fra kunder give oplysning om de aktuelle vinduers og/eller yderdørens U-værdi (U w ) og glasandel (A rude /A vindue ) samt rudens totale sollystransmittans (LT) og solenergitransmittans (g g ) i henhold til de til enhver tid gældende danske og europæiske standarder, jf. bl.a. SBi Anvisning Træmateriale I 3. afsnit ændres bilagsnummereringen fra: Bilag 11 Bilag 10 Under afsnittet Grantræ ændres bilagsnummereringen fra: Bilag 13. Bilag 12 Under afsnittet Lærketræ,..Træmaterialet skal overholde den specifikation vedr. definitioner. Træets densitet skal. tilføjes: som middelværdi I sidste linje ændres bilagsnummereringen fra: Bilag 12. Bilag 11 18

19 19 Under afsnittet Fyrretræ,..Træmaterialet skal overholde den specifikation vedr. definitioner. Træets densitet skal. tilføjes: som middelværdi I sidste linje ændres bilagsnummereringen fra: Bilag 12. Bilag 11 Under afsnittet Krav til kerneandel for fyrretræ ændres bilagsnummereringen fra: Bilag 11. Bilag 10 Under afsnittet Kontrol af kerneandel behandlingssystem 1, 2 og 5 Ændres bilagsnummereringen fra: Bilag 11. Bilag Emner af hårdtræ: Ændres pkt. 5 fra: 5 Knaster Enkelte fastsiddende perleknaster tilladt for eg 5 Knaster Enkelte fastsiddende perleknaster tilladt Kapitel Typeprøvning Følgende tilføjes: For dørelementer gennemføres prøvningen på en udadgående dør med rammebredde og rammehøjde = 950 x 2100 mm. 19

20 20 Prøvestand og opstilling I 2. linie tilføjes: elementets Prøvningsprocedure - 90 åbning Vinduesrammen drejes til 90 åbning eller evt. mindre maksimal åbningsvinkel, og denne stilling sikres med sidestyr. Der påføres en lodret last på rammens overside i en afstand af 50 mm fra det yderste rammehjørne. Belastningen påføres med lasttrin på 200 N og med 3 min. interval mellem trin 200 og trin 400. Under belastningen på 400 N foretages de registreringer, der er angivet under Prøvningsregistreringer. Når registreringer under lasttrin 400 N er gennemført, foretages aflastning og efterfølgende målinger. Vinduesrammen/dørrammen drejes til 90 åbning eller evt. mindre maksimal åbningsvinkel, og denne stilling sikres med sidestyr. Der påføres en lodret last på rammens overside i en afstand af 50 mm fra det yderste rammehjørne. Belastningen påføres med lasttrin på 200 N og med 3 min. interval mellem hvert trin. Under belastningen på 400 N foretages de registreringer, der er angivet under Prøvningsregistreringer. Når registreringer under lasttrin 400 N (for døre: lasttrin 600 N) er gennemført, foretages aflastning og efterfølgende målinger. Prøvningsprocedure 30 åbning Vinduesrammen Vinduesrammen/dørrammen Sikkerhedsprøvning Vinduesrammen drejes til 90 åbning eller evt. mindre maksimale åbningsvinkel, og denne stilling sikres med sidestyr. Der påføres en samlet lodret last på 600 N på rammens overside i en afstand af 50 mm fra det yderste rammehjørne. Efter 3 min. foretages aflastning og samme prøvning foretages ved en åbningsvinkel på 30 20

21 21 Vinduesrammen/dørrammen drejes til 90 åbning eller evt. mindre maksimale åbningsvinkel, og denne stilling sikres med sidestyr. Der påføres en samlet lodret last på 600 N (for døre: lasttrin 800 N) på rammens overside i en afstand af 50 mm fra det yderste rammehjørne. Efter 3 min. foretages aflastning og samme prøvning foretages ved en åbningsvinkel på 30 Prøveregistreringer Under lasttrin 400 N foretages en registrering af målelige bevægelser/deformationer ved karmfalsens tilslutning til den indvendige karmdel. Denne registrering skal være koncentreret om de områder, hvor hængsler er monteret. Efter aflastning af lasttrin 400 N foretages efter 3-5 minutter en måling og registrering af blivende deformationer mellem karmfals og den indvendige karmdel. Efterfølgende foretages en måling af fugebredde mellem ramme og karm, der sammenholdes med den indledende måling. Dette gælder både ved 90 og 30 åbning. Efter lasttrin 400 N, 30 åbning, klimabetingelser 2 foretages en registrering af tilspændingen af de skruer i hængsler, der er fastholdt i kunststof. Under belastningen på 600 N foretages registrering af evt. svigt eller brud. Under klimabetingelse 2 foretages de ovennævnte målinger først efter 10 minutters akklimatisering af kunststofmaterialet ved hængselsiden. Værdi for lasttrin er tilføjet og ændres Under lasttrin 400 N (for døre: lasttrin 600 N) foretages en registrering af målelige bevægelser/deformationer ved karmfalsens tilslutning til den indvendige karmdel. Denne registrering skal være koncentreret om de områder, hvor hængsler er monteret. Efter aflastning af lasttrin 400 N (for døre: lasttrin 600 N) foretages efter 3-5 minutter en måling og registrering af blivende deformationer mellem karmfals og den indvendige karmdel. Efterfølgende foretages en måling af fugebredde mellem ramme og karm, der sammenholdes med den indledende måling. Dette gælder både ved 90 og 30 åbning. Efter lasttrin 400 N (for døre: lasttrin 600 N), 30 åbning, klimabetingelser 2 foretages en registrering af tilspændingen af de skruer i hængsler, der er fastholdt i kunststof. Under belastningen på 600 N (for døre: lasttrin 800 N) foretages registrering af evt. svigt eller brud. Under klimabetingelse 2 foretages de ovennævnte målinger først efter 10 minutters akklimatisering af kunststofmaterialet ved hængselsiden. 21

22 22 Godkendelseskriterier I sidste afsnit tilføjes i parentes værdi for lasttrin: Ved sikkerhedsprøvning må der under belastningen på 600 N (for døre: lasttrin 800 N) ikke forekomme svigt eller brud ved karmfalsens fastgørelse til trædelen, i hængsler og deres befæstigelse eller i rammens hjørnesamlinger. Kapital Generelt I næstsidste afsnit ændres fra: Bilag 16 Bilag 15 Kapitel Generelt I 2. sidste afsnit ændres bilagsnummereringen fra: Bilag 16 Bilag 14 Kapitel Behandlingssystem for træ-alu elementer I afsnittet Overfladebehandlingen 5. afsnit: Ændres bilagsnummereringen fra: Bilag 16. Bilag 14. Kapitel Beslag I slutningen af kapitlet er DS/EN tilføjet i teksten: Beslag og skruer af ikke korrosionsbestandigt materiale, der ligger uden for elementets udvendige side, skal være varmforzinkede eller med anden overfladebehandling, som sikrer bestandighed i korrosionsklasse 4 jf. DS/EN Dokumentation herfor kan ske ved salttågetest i henhold til DS/EN ISO 9227 med en varighed af 240 timer. Bedømmelse af prøvningens udfald skal ske i henhold til DS/EN/ISO 10289, og vurderingstallet skal være mindst 4. 22

23 23 Beslag og skruer mellem tætningsplanet og udvendig side skal være af et materiale eller have en overfladebehandling, som sikrer bestandighed i korrosionsklasse 3 jf. DS/EN Dokumentation herfor kan ske ved salttågetest i henhold til DS/EN ISO 9227 med en varighed af 96 timer. Bedømmelse af prøvningens udfald skal ske i henhold til DS/EN/ISO 10289, og vurderingstallet skal være mindst 4. Beslag og skruer inden for tætningsplanet skal være af et materiale eller have en overfladebehandling, som sikrer bestandighed i korrosionsklasse 2 jf. DS/EN Dokumentation herfor kan ske ved salttågetest i henhold til DS/EN ISO 9227 med en varighed af 48 timer. Bedømmelse af prøvningens udfald skal ske i henhold til DS/EN/ISO 10289, og vurderingstallet skal være mindst 4. Mellem beslag og deri placerede skruer uden for tætningsplanet skal der være en fordragelighed, som forhindrer dannelsen af galvanisk korrosion. Følgende overskrift ændres fra: Kapitel 8.9 Glas og glasisætning Kapitel 8.9 Glas/fyldninger og rudemontering Kapitel Glas og fyldninger Følgende slettes: Følgende tilføjes: Termoruder skal være fremstillet og mærket i henhold til EN 1279, og de enkelte glaslag må ikke give anledning til billedforvrængninger, indeholde glasfejl eller urenheder i større omfang, end det er beskrevet i EN De enkelte glaslag må ikke give anledning til billedforvrængninger eller indeholde glasfejl eller urenheder i større omfang, end det er beskrevet i Glasindustriens kriterier for termoruders visuelle kvalitet. Termoruder skal være fremstillet i overensstemmelse med EN 1279, og rudeproducenten skal være tilsluttet en ekstern akkrediteret certificeringsordning, der efterlever DS/SBC 1279 eller tilsvarende særlige bestemmelser. Følgende overskrift ændres fra: Kapitel Glaslister Kapitel Rudemontering 23

24 24 Tekst ændres Termoruder kan monteres i henhold til den til enhver tid gældende monteringsanvisning fra Glasindustrien (GS). Monteringssystemer, der fraviger denne anvisning, kan anvendes efter godkendelse fra Glasindustrien, og ruderne er omfattet af Glasindustriens Garantisikring. Hos virksomheder, der er certificeret efter VinduesIndustriens tekniske bestemmelser, skal der forefindes en skriftlig aftale med rudeleverandøren, der angiver den pågældende virksomheds system(er) for rudemontering og indeholder alle oplysninger om evt. afvigelser fra GS monteringsanvisning. Aftalen mellem vinduesproducenten og rudeleverandøren skal endvidere omfatte garantibestemmelser for leverede termoruder. I forbindelse med produkteftersyn (kontrolbesøg) vurderes fejl ved rudemonteringen i henhold til bilag 8, pkt. 5.9 under hensyntagen til evt. afvigende bestemmelser i aftalen mellem vinduesproducenten og rudeleverandøren. Kapitel Glasisætning udgår Bilagsoversigt Følgende udgår: Bilag 10 Bilag 14 Skematisk fremstilling af kontrolprocedure Monteringsanvisning for termoruder (udgivet af Glasindustrien) Bilagsnumrene ændrer sig efterfølgende. Bilag 1 Minimumskrav til omfang af oplysninger i brochuremateriale Bilagsnummeret under 4.2 Bilag 16 Bilag Funktionsprøvning: Ja/Nej (ved ja angives prøvningsmetode og udfald) 5.1 Funktionsprøvning: Ja/Nej (ved ja angives prøvningsmetode og klasse iht. EN ) 24

25 25 Følgende slettes: 6.1 U-værdi W/m² C Bilag 8 side 3 I næstsidste afsnit ændres bilagsnummeret fra: Bilag 15 Bilag 13 Bilag 8 side 5 Følgende tilføjes øverst i skemaet: 5.1 og 8.1 Indbrudshæmning Manglende klæbning til indvendig fals V 5.1 Følgende linje ændres reference fra: Den målte årringsbreddes middelværdi > 4 mm V 5.3.3, Den målte årringsbreddes middelværdi > 4 mm V 5.3., 8.3. Bilag 8 side 6 Bilagsnummeret ændrer sig fra: Harpiksudtræk B Bilag 15 Harpiksudtræk B Bilag 14 Bilag 8 side 10 Følgende linje udgår: Manglende tætning ved overkant U

26 26 Pkt. 5.6 Lim og limning Ændres punkterne følgende fra: Manglende udfyldning med lim. (Dette forhold gælder også for punkterne og ) V Manglende udfyldning med lim. (Dette forhold gælder også for punkterne og ) V Bilag 8 side 12 Følgende tilføjes: Manglende aftalegrundlag med rudeleverandør V Følgende ændres fra: Billedforvrængning, fejl i glas eller urenheder større end beskrevet i EN 1279 Billedforvrængning, fejl i glas eller urenheder større end beskrevet i Glasindustrien kriterier for visuel kvalitet V V 5.9.1, , Bilag 8 side 14 Referencenummer ændres fra: Manglende tæthed mellem træ og alu ved overramme V Manglende tæthed mellem træ og alu ved overramme V Bilag 8 side 15 Følgende tilføjes øverst i skemaet: 26

27 Indbrudshæmning Manglende klæbning til indvendig fals V 6.1 Bilag 8 side 17 Følgende tilføjes under 6.8 Glas og glasisætning Manglende aftale med rudeleverandør V Billedforvrængning, fejl i glas eller urenheder større end beskrevet i EN 1279 V Billedforvrængning, fejl i glas eller urenheder større end beskrevet i Glasindustrien kriterier for visuel kvalitet V Bilag 8 side 19 Følgende tilføjes øverst i skemaet: 7.1 og 8.1 Indbrudshæmning Manglende klæbning til indvendig fals V 7.1, 8.1 Bilag 8 side 20 pkt. 7.5 Overfladebehandling Følgende ændringer samt tilføjelser fra: Hvis gennemsnit af lagtykkelse på lakeret overflade på det enkelte emne er under 40µm V 7.5.1, Hvis gennemsnit af lagtykkelse på lakeret overflade på hele stikprøven falder uden for µm for (regnes som 1 fejl for hele stikprøven) U 7.5.1, Hvis gennemsnit af lagtykkelse på anodiseret overflade er under 16 eller 12 µm (regnes som 1 fejl for hele stikprøven) U 7.5.2,

28 28 Hvis gennemsnit af lagtykkelse på lakeret overflade på det enkelte emne er under 40µm for vådlakering og 50 µm for pulverlakering Hvis gennemsnit af lagtykkelse på lakeret overflade på hele stikprøven falder uden for µm for pulverlakering og µm for vådlakering (regnes som 1 fejl for hele stikprøven) Hvis gennemsnit af lagtykkelse på anodiseret overflade er under 16 eller 12 µm (regnes som 1 fejl for hele stikprøven) V 7.5.1, V 7.5.1, V 7.5.2, Bilag 8 side 23 under 7.8 Glas og glasisætning Tilføjes følgende: Manglende aftale med rudeleverandør V 7.8.2, Ændring fra: Billedforvrængning, fejl i glas eller urenheder større end beskrevet i EN 1279 V 7.8.1, Billedforvrængning, fejl i glas eller urenheder større end beskrevet i Glasindustrien kriterier for visuel kvalitet V 7.8.1, Bilag 10 Skematisk fremstilling af kontrolprocedure Udgår Bilagsnummer ændres fra: Bilag 11 Krav til minimumsandel af kernetræ - Principskitse - udadgående vinduer: Bilag 10 Krav til minimumsandel af kernetræ - Principskitse - udadgående vinduer Bilagsnummer ændres fra: Bilag 12 Paradigma til deklaration af fyrretræ/lærketræ Bilag 11 Paradigma til deklaration af fyrretræ/lærketræ 28

29 29 Følgende 3-stjernet henvisning er tilføjet: ***) Ved dokumentation af densitet anbefales det, at der på hver pakke er angivet vægt og rumfang. Bilagsnummer ændres fra: Bilag 13 Paradigma til deklaration af grantræ Bilag 12 Paradigma til deklaration af grantræ Bilag 14 Monteringsanvisning Grundlag for garantiordningen Udgår Bilagsnummer ændres fra: Bilag 15 Krav til kontrol og nøjagtighed af måleudstyr Bilag 13 Krav til kontrol og nøjagtighed af måleudstyr Bilagsnummer ændres fra: Bilag 16 Forventet udfald af industrielt overfladebehandlede træelementer Bilag 14 Forventet udfald af industrielt overfladebehandlede træelementer Bilagsnummer ændres fra: Bilag 17 Oversigt over standarder Bilag 15 Oversigt over standarder (Nummerering på henvisende sider er tilsvarende ændret) Bilagsnummer ændres fra: Bilag 18 Tekniske Bestemmelser Historik Bilag 16 Tekniske Bestemmelser - Historik 29

Forslag til ændringer i VinduesIndustriens tekniske bestemmelser 7. udgave, rev.1,dec. 2008

Forslag til ændringer i VinduesIndustriens tekniske bestemmelser 7. udgave, rev.1,dec. 2008 Høring Århus, 8.januar 2009 Forslag til ændringer i VinduesIndustriens tekniske bestemmelser 7. udgave, rev.1,dec. 2008 8.4.3 Konstruktiv udformning Note: Ved andre vandrette trækomponenter skal slagregn

Læs mere

Til: Tekniske Bestemmelser 7. udgave, rev. 2 juli 2010

Til: Tekniske Bestemmelser 7. udgave, rev. 2 juli 2010 Side 1 af 32 Ændringshistorik Fra: Tekniske Bestemmelser 7. udgave rev. 1, december 2009 med blå-rød ændringer Til: Tekniske Bestemmelser 7. udgave, rev. 2 juli 2010 Udgaven ændres fra: Tekniske Bestemmelser

Læs mere

Anvendelse af de tekniske bestemmelser til certificering eller kontrol er kun tilladt efter skriftlig aftale med VinduesIndustrien.

Anvendelse af de tekniske bestemmelser til certificering eller kontrol er kun tilladt efter skriftlig aftale med VinduesIndustrien. December 2006: - Version 3 Kapitel 1 Indledning Følgende tilføjes: (efter myndighedskrav og normer) i Danmark Følgende tilføjes efter sidste afsnit: Anvendelse af de tekniske bestemmelser til certificering

Læs mere

Ændringshistorik TB for DRV i henhold til EN 1279, 1. udgave, juni 2014 rev. 1, januar 2016 Dansk

Ændringshistorik TB for DRV i henhold til EN 1279, 1. udgave, juni 2014 rev. 1, januar 2016 Dansk Opdateret 010714 Opdateret januar 2016 Tekniske bestemmelser for Rude Verifikation, DRV, i henhold til EN 1279. 1. udgave, juni 2012 Tekniske bestemmelser for Rude Verifikation, DRV, i henhold til EN 1279.

Læs mere

FPC-system. Del 3. Arbejds- og kontrolinstruktioner

FPC-system. Del 3. Arbejds- og kontrolinstruktioner FPC-system Del 3 Arbejds- og kontrolinstruktioner Indholdsfortegnelse Udgave 3.1 Produktionsproces - Kontrolplan 3.2 Afkortning 3.3 Firkanthøvling 3.4 Tapning 3.5 Hulstemmer 3.6 Profilering 3.7 Rammesamling

Læs mere

Sikringskatalog Kapitel 9 Sikringsglas

Sikringskatalog Kapitel 9 Sikringsglas Forsikring & Pension Januar 2014 Sikringskatalog Kapitel 9 Sikringsglas Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse 10 Indledning...

Læs mere

Godkendt januar 2016 TB for DVV, 7. udgave Rev. 5 januar 2016

Godkendt januar 2016 TB for DVV, 7. udgave Rev. 5 januar 2016 Godkendt januar 2016 VinduesIndustrien Sekretariat: VinduesIndustrien Inge Lehmanns Gade 10 8000 Århus C Tlf.: 8620 5010 Tekniske Bestemmelser for Dansk Vindues Verifikation, 7. udgave, Rev. 5 januar 2016

Læs mere

Omfang: Arbejdet omfatter levering af nye vinduer, som koblede elementer med kitfalse, til hele ejendommen.

Omfang: Arbejdet omfatter levering af nye vinduer, som koblede elementer med kitfalse, til hele ejendommen. Udbudsbeskrivelse koblede vinduer. Omfang: Arbejdet omfatter levering af nye vinduer, som koblede elementer med kitfalse, til hele ejendommen. Der benyttes følgende trævinduestype: Vipo Vinduer Tlf.: 9794

Læs mere

<Identifikationskode;CCS-kode;Sfb-kode> Vinduer/Vinduespartier

<Identifikationskode;CCS-kode;Sfb-kode> Vinduer/Vinduespartier Udbudsbeskrivelse: Vinduer og vinduespartier med VELFAC 200 Energy Producent: VELFAC A/S - Bygholm Søpark 23-8700 Horsens Anvendelse: Nærværende tekst stilles til rådighed for arkitekter til inspiration

Læs mere

ÆNDRINGSHISTORIK TB FOR DVV, 7. UDGAVE, REV. 3, 2012.

ÆNDRINGSHISTORIK TB FOR DVV, 7. UDGAVE, REV. 3, 2012. Side 1 ÆNDRINGSHISTORIK TB FOR DVV, 7. UDGAVE, REV. 3, 2012. Generelt vedrørende standarderne: Betegnelsen DS er fjernet (eks. DS/EN hedder således nu EN.) Generelt er VinduesIndustriens Tekniske Bestemmelser

Læs mere

Problemer med vinduer og termoruder

Problemer med vinduer og termoruder Problemer med vinduer og termoruder Vinduer Kravet om totaløkonomi i det støttede byggeri medfører ønske om lave vedligeholdelsesudgifter Hvordan håndterer rådgivere og entreprenører opgaven?? Træ/alu,

Læs mere

Energimærkning Tekniske Bestemmelser for vinduer Marts 2008

Energimærkning Tekniske Bestemmelser for vinduer Marts 2008 Energimærkning Sekretariat Teknologisk Institut Byggeri Teknologiparken 8000 Århus C Tlf. 7220 1110 Fax 7220 1111 Energimærkning Tekniske Bestemmelser for vinduer Marts 2008 Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

Aftale om tilslutning til ordningen

Aftale om tilslutning til ordningen MELLEM ANSØGER/FORHANDLER (i det følgende kaldet virksomheden) Navn på virksomhed (står på certifikatet) CVR nr. for virksomhed Adresse på virksomhed Postnr. By, land Kontaktperson Tlf./ mobil nr. Mail

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING FOR PERSIENNER I TERMORUDER

MONTERINGSVEJLEDNING FOR PERSIENNER I TERMORUDER MONTERINGSVEJLEDNING FOR PERSIENNER I TERMORUDER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Montering af termoruder med manuelt betjente persienner...... Side 1 1.1 Betjeningsmekanismens pladsbehov........ Side 1 1.2 Montering

Læs mere

BR10 kap. 7. Energikrav til vinduer og yderdøre

BR10 kap. 7. Energikrav til vinduer og yderdøre BR10 kap. 7 Energikrav til vinduer og yderdøre Energikrav til vinduer iht. BR10 Indholdsfortegnelse: Side 2 Generel information Side 3 Oversigt energikrav iht. BR10 kap. 7 Side 4 Nåletræsvinduer - Forenklet

Læs mere

Særlige bestemmelser for DS-certificering af DS/SBC 13187 termografiinspektion af bygninger gennemført efter DS/EN 13187 2007-12-01

Særlige bestemmelser for DS-certificering af DS/SBC 13187 termografiinspektion af bygninger gennemført efter DS/EN 13187 2007-12-01 Certificering af virksomheder der udfører termografiinspektioner 0 Indledning Denne SBC er udarbejdet med henblik på DS-certificering af termografiinspektion af bygninger gennemført efter DS/EN 13187.

Læs mere

Designguide for bestemmelse af russervinduers lydisolation

Designguide for bestemmelse af russervinduers lydisolation Designguide for bestemmelse af russervinduers lydisolation Rapport udarbejdet af Lars S. Søndergaard Henrik S. Olesen DELTA DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Danmark Tlf. +45 72 19 40 00 Fax +45 72 19

Læs mere

Ændringshistorik TB for DVV, 7.udgave, rev.3 2012 4 2013

Ændringshistorik TB for DVV, 7.udgave, rev.3 2012 4 2013 blå gennemstreget tekst slettes Rød tekst tilføjes Kapitel 1 Indledning Tekst rettes: Denne udgave af bestemmelserne er godkendt af VinduesIndustriens Tekniske Udvalg i maj 2012 Denne udgave af bestemmelserne

Læs mere

Energimærkning. Tekniske Bestemmelser for ruder. Januar 2008

Energimærkning. Tekniske Bestemmelser for ruder. Januar 2008 Energimærkning Sekretariat Teknologisk Institut Byggeri Teknologiparken 8000 Århus C Tlf. 7220 1110 Fax 7220 1111 Energimærkning Tekniske Bestemmelser for ruder Januar 2008 Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

Strækning: Entreprenør: Udgave: 1.0. Entreprise: Arbejde: Transparente støjskærmskassetter Dato: 22.04.2012. Hvornår kontrolleres og frekvens

Strækning: Entreprenør: Udgave: 1.0. Entreprise: Arbejde: Transparente støjskærmskassetter Dato: 22.04.2012. Hvornår kontrolleres og frekvens H437.03.45 Entreprise: Arbejde: : 22.04.2012 AAB/ Prøvnings 1. Alment 1. 1 + 2.4+ 3.2 Fremvisning af prototype af transparent aluminiumskassette. Visuel inspektion Sammenhæng med krav i og tegning H437-93-29514

Læs mere

Modtagelse & opbevaring

Modtagelse & opbevaring Vinduer & døre Modtagelse & opbevaring Montering, fastgørelse & fugning Vedligehold, rengøring & smøring Udluftning af boligen Funktion & betjening Garantierklæring 3 4-11 12-14 14 15-18 19 Opklodsning

Læs mere

PRISLISTE Døre og vinduer

PRISLISTE Døre og vinduer KPK PRISliste april 2011 2. udgave PRISLISTE Døre og vinduer Kernefyr Ekskl. moms website www.kpk-vinduer.dk Online prøverum Inspirationskatalog Galleri og fakta KORT OG GODT! Med KPK Døre og vinduer får

Læs mere

Regler vedr. brug af varmtvandskedler

Regler vedr. brug af varmtvandskedler Regler vedr. brug af varmtvandskedler Bo Ransfort Marine Engineer Inspector Pressure equipment Direct: +45 43 26 70 00 Mobile: +45 22 69 73 58 4. marts 2011 Bekendtgørelser 4 væsentlige bekendtgørelser:

Læs mere

Dørbladet udføres som en rammedør til glasisætning. Under falsene udføres en række indskæringer således at falsen udluftes.

Dørbladet udføres som en rammedør til glasisætning. Under falsene udføres en række indskæringer således at falsen udluftes. NY TERRASSEDØR 1 - BESKRIVELSE Generelt Varmings Tegnestue har i foråret/sommeren 2012 redigeret eksisterende tegningsmateriale samt udarbejdet supplerende tegningsmateriale for Kulturstyrelsen. Redigeringen

Læs mere

Energimærkning. Tekniske Bestemmelser for Glasfacader. 1. udkast 2001

Energimærkning. Tekniske Bestemmelser for Glasfacader. 1. udkast 2001 Energimærkning Tekniske Bestemmelser for Glasfacader 1. udkast 2001 11/04-2001 Indholdsfortegnelse Indledning 2 1. Definitioner 3 2. Krav til virksomheden 5 3. Krav til kvalitetsstyring 7 4. Regler for

Læs mere

Energiberegning på VM plast udadgående Energi

Energiberegning på VM plast udadgående Energi www.vmplast.dk Energiberegning på VM plast udadgående Energi VM plast udadgående Energi A VM plast udadgående Energi B VM plast udadgående Energi C Vinduer & døre i plast VM Plastvinduer & Døre Energimærkningsordningen

Læs mere

Pleje og vedligeholdelse for opretholdelse af garanti

Pleje og vedligeholdelse for opretholdelse af garanti Brugervejledning - VELFAC vinduer Uddrag til A/B Mønten - 2016 Pleje og vedligeholdelse for opretholdelse af garanti For alle VELFAC produkter gælder nogle generelle retningslinier, som skal imødekommes

Læs mere

TERMISK HÆRDET GLAS DS/EN 12150

TERMISK HÆRDET GLAS DS/EN 12150 TERMISK HÆRDET GLAS DS/EN 12150 DATABLAD 1. Generelt Dette datablad giver et resume af produktstandarden DS/EN 12150-1 Bygningsglas termisk hærdet sodakalksilikatsikkerhedsglas Del 1: Definition og beskrivelse

Læs mere

INTERGLAS GLASPROGRAM

INTERGLAS GLASPROGRAM INTERGLAS GLASPROGRAM 3 lags Lavenergi termorude: Vare nr Opbygning udv. afstandl. Indv Tykkelse mm Vægt Kg / m2 Ug værdi W / m2k Lydreduktion db Lystransmission % g- Værdi % Fås med Varmkant 10.090 4

Læs mere

Store termoruder og andre problemer med vinduer

Store termoruder og andre problemer med vinduer Store termoruder og andre problemer med vinduer Revnede termoruder: Termiske revner Kantskader fra produktion eller montage Svigt i opklodsning af ruden Svigt i montage af karme Konstruktive forhold i

Læs mere

PRISLISTE Døre og vinduer

PRISLISTE Døre og vinduer KPK PRISliste træ/alu oktober 2012 1. udgave PRISLISTE Døre og vinduer træ/alu Priser ekskl. moms website www.kpk-vinduer.dk Online prøverum Inspirationskatalog Galleri og fakta K O R T O G G O D T! Med

Læs mere

Glaskeramiske kogeplader KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216

Glaskeramiske kogeplader KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216 Monteringsanvisning Glaskeramiske kogeplader KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216 Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation

Læs mere

Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) er supplerende, særlig arbejdsbeskrivelse til AAB Fælles for vejudstyr og AAB Afmærkningsmateriel

Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) er supplerende, særlig arbejdsbeskrivelse til AAB Fælles for vejudstyr og AAB Afmærkningsmateriel 1 af 6 SAB Afmærkning H1114.45 Afmærkningsmateriel 1. Alment Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) er supplerende, særlig arbejdsbeskrivelse til AAB Fælles for vejudstyr og AAB Afmærkningsmateriel 1.1 Omfang

Læs mere

SPAANDEX VÆG/GULV. Spånplader til gulve og vægge! MONTERINGSANVISNING

SPAANDEX VÆG/GULV. Spånplader til gulve og vægge! MONTERINGSANVISNING Spånplader til gulve og vægge! SPAANDEX VÆG/GULV MONTERINGSANVISNING 1 Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk TYPE BLAD 2 FAS Monteringsanvisning - NOVOPAN

Læs mere

Energimærkning. Tekniske Bestemmelser for ruder

Energimærkning. Tekniske Bestemmelser for ruder Energimærkning Tekniske Bestemmelser for ruder Juni 2000 Indholdsfortegnelse Indledning 2 1. Definitioner 3 2. Krav til virksomheden 5 3. Krav til produktionskontrol 7 4. Regler for overvågning 8 5. Krav

Læs mere

Prisliste 2009 Udgave 2009 - Jan

Prisliste 2009 Udgave 2009 - Jan Prisliste 2009 Udgave 2009 - Jan - 1 - Vi byder dig velkommen i prislisten Alle priser er i d.kr. ekskl. moms, og levering sker fragt frit til din adresse ved køb over d.kr. 10.000. Her i prislisten finder

Læs mere

Monteringsvejledning FISKELØKKEN 10 5330 MUNKEBO TLF. 65975400 FAX 65975949. www.total-vinduer.dk email: info@total-vinduer.dk

Monteringsvejledning FISKELØKKEN 10 5330 MUNKEBO TLF. 65975400 FAX 65975949. www.total-vinduer.dk email: info@total-vinduer.dk Monteringsvejledning FISKELØKKEN 10 5330 MUNKEBO TLF. 65975400 FAX 65975949 www.total-vinduer.dk email: info@total-vinduer.dk Modtagelse og opbevaring 1. Overdragelse af døre og vinduer sker ved vognkant

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse side 1 Arbejdsbeskrivelse 14-02-2013 Rev: ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1. Bygningsdele.

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse side 1 Arbejdsbeskrivelse 14-02-2013 Rev: ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1. Bygningsdele. Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1 Bygningsdele 2 Andre ydelser 2 Referencer 2 Arbejdets kvalitet 3 BYGNINGSDELSBESKRIVELSE, produkter

Læs mere

TERMISK HÆRDET GLAS DS/EN 12150

TERMISK HÆRDET GLAS DS/EN 12150 TERMISK HÆRDET GLAS DS/EN 12150 DATABLAD Generelt Termisk hærdet sodakalksilikatsikkerhedsglas er varmebehandlet floatglas med permanent indbyggede overfladespændinger, fremstillet i en proces hvor glasset

Læs mere

Stikfals MONTERINGSVEJLEDNING

Stikfals MONTERINGSVEJLEDNING 2012 Stikfals MONTERINGSVEJLEDNING 2 VMZ Stikfals Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse VMZ stikfals side 4 Produktinformation/anbefalinger side 5 Paneler side 6 Tilbehør side 8 Fastgørelse/befæstigelse

Læs mere

Udfaldskrav. Trægulve. Branchevejledningen angiver retningslinjer for vurdering af udfaldskrav. Vejledningen kan anvendes:

Udfaldskrav. Trægulve. Branchevejledningen angiver retningslinjer for vurdering af udfaldskrav. Vejledningen kan anvendes: 02 Trægulve Udfaldskrav Branchevejledningen angiver retningslinjer for vurdering af udfaldskrav. Vejledningen kan anvendes: I byggesager med direkte henvisning til vejledningen Som udgangspunkt for egne

Læs mere

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD PLACER DENNE SEDDEL TYDELIGT VED PUSLEBORDET VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD Barnet må ALDRIG efterlades alene på puslebordet. HÅNDBETJENINGEN skal altid efterlades uden

Læs mere

Håndværker- & Brugervejledning VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ-ALU

Håndværker- & Brugervejledning VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ-ALU Håndværker- & Brugervejledning VINDUER OG YDERDØRE I TRÆ-ALU INDHOLDS fortegnelse DET SIKRE valg 2 Det sikre valg... 3 VinduesIndustrien... 4 Modtagelse og opbevaring... 4 Montering, fastgørelse og fugning...

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR DANSK DØR KONTROL

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR DANSK DØR KONTROL TEKNISKE BESTEMMELSER FOR DANSK DØR KONTROL KONTROLORDNING FOR INDVENDIGE og UDVENDIGE DØRE 8. udgave, december 2015 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 2. PRODUKTIONSFORHOLD OG -RAMMER... 5 2.1 Alment...

Læs mere

kernefyr Døre og vinduer 10 ÅRS Priser ekskl. moms Vi giver 3 lags ruder KPK PRISliste kernefyr maj 2014 1. udgave 29 vinduer 40 vinduesdøre 41 døre

kernefyr Døre og vinduer 10 ÅRS Priser ekskl. moms Vi giver 3 lags ruder KPK PRISliste kernefyr maj 2014 1. udgave 29 vinduer 40 vinduesdøre 41 døre KPK PRISliste kernefyr maj 2014 1. udgave Døre og vinduer kernefyr Priser ekskl. moms Vi giver 10 ÅRS på alle produkter 3 lags ruder 29 vinduer 40 vinduesdøre 41 døre Rogalandsvej 3 7900 Nykøbing M Tlf.

Læs mere

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I DK FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I Monterings- og brugsanvisning 2 DK DK 3 4 DK DK 5 6 DK Følg instruktionerne i denne vejledning nøje. Der hæftes ikke for mulige mangler og skader -

Læs mere

kernefyr Døre og vinduer 10 ÅRS Priser ekskl. moms Vi giver 2 lags ruder KPK PRISliste kernefyr maj 2014 1. udgave 3 vinduer 14 vinduesdøre 15 døre

kernefyr Døre og vinduer 10 ÅRS Priser ekskl. moms Vi giver 2 lags ruder KPK PRISliste kernefyr maj 2014 1. udgave 3 vinduer 14 vinduesdøre 15 døre KPK PRISliste kernefyr maj 2014 1. udgave Døre og vinduer kernefyr Priser ekskl. moms Vi giver 10 ÅRS på alle produkter 2 lags ruder 3 vinduer 14 vinduesdøre 15 døre Rogalandsvej 3 7900 Nykøbing M Tlf.

Læs mere

Energimærkning. Tekniske Bestemmelser for vinduer, Juli 2006

Energimærkning. Tekniske Bestemmelser for vinduer, Juli 2006 Energimærkning Sekretariat Teknologisk Institut Byggeri Teknologiparken 8000 Århus C Tlf. 7220 1110 Fax 7220 1111 Energimærkning Tekniske Bestemmelser for vinduer, Juli 2006 Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

Energimærke. Adresse: Knasten 84 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Knasten 84 Postnr./by: SIDE 1 AF 51 Adresse: Knasten 84 Postnr./by: 9260 Gistrup BBR-nr.: 851-551581-001 Energikonsulent: Jørgen Stengaard-Pedersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

3.4.1. y 2. 274 Gyproc Håndbog 9. Projektering / Etagedæk og Lofter / Gyproc TCA-Etagedæk. Gyproc TCA-Etagedæk. Dimensionering

3.4.1. y 2. 274 Gyproc Håndbog 9. Projektering / Etagedæk og Lofter / Gyproc TCA-Etagedæk. Gyproc TCA-Etagedæk. Dimensionering Projektering / Etagedæk og Lofter / Dimensionering Dimensioneringstabeller De efterfølgende tabeller 1 og 2 indeholder maksimale spændvidder for Gyproc TCA etagedæk udført med C-profiler. Spændvidder er

Læs mere

Det store udvalg åbner alle vinduer og døre...

Det store udvalg åbner alle vinduer og døre... Det store udvalg åbner alle vinduer og døre... Alle mål uden for standardmål uden ekstra tillæg 1 Vi skaber de smukke rammer... Nye vinduer og døre danner rammen om dit liv i mange år, det er derfor vigtigt

Læs mere

Amroc cementspånplader anvendt som facadebeklædning på underlag af træ

Amroc cementspånplader anvendt som facadebeklædning på underlag af træ Oplæg til beskrivelsespositioner for: Rev. 02.12.04 Amroc cementspånplader anvendt som facadebeklædning på underlag af træ Leverandør: Holbæk Byggemateriale Compagni A/S, tlf. 59 44 12 00 www.hbc-as.dk

Læs mere

ANLÆGSPROJEKTERING FANE 030. 10 Alment Sikringsniveau Dækningsområder Overvågningsform Skiltning

ANLÆGSPROJEKTERING FANE 030. 10 Alment Sikringsniveau Dækningsområder Overvågningsform Skiltning FANE 030 0 Alment Sikringsniveau Dækningsområder Overvågningsform Skiltning 20 Valg af detektor Generelt Skalovervågning/celleovervågning Rumovervågning Objektovervågning Anvendelse og placering Forsikring

Læs mere

Læggevejledning FEB. 2004

Læggevejledning FEB. 2004 Læggevejledning P L A N K E R For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser og billeder er vejledende. P A R K E T - O

Læs mere

LAMINERET GLAS og lamineret

LAMINERET GLAS og lamineret LAMINERET GLAS og lamineret sikkerhedsglas DS/EN 14449 Folielamineret DATABLAD Udarbejdet af Glasindustrien Maj 2005 Generelt Lamineret glas består af to eller flere glaslag sammenklæbet/lamineret ved

Læs mere

EG Slotsplanke. Planker til fastmontering på strøer, svømmende samt fuldklæbning.

EG Slotsplanke. Planker til fastmontering på strøer, svømmende samt fuldklæbning. Planker til fastmontering på strøer, svømmende samt fuldklæbning. 1 Dimensioner Tykkelse: Bredde: Længde: 21 mm 260 mm 1200 + 2400 mm Opbygning Hørning Slotsplanke leveres lamineret af 6 mm europæisk eg,

Læs mere

Prisliste. april 2010. Ekskl. moms

Prisliste. april 2010. Ekskl. moms Prisliste april 2010 Ekskl. moms Kort og godt! Med KPK Døre og vinduer får du et produkt i en ensartet høj kvalitet. Træmaterialet er deklareret nordlandsk fyrretræ med et stort kerneindhold Produkterne

Læs mere

Installations og betjeningsvejledning: Denne ovn må kun monteres på ikke brandbare bygningsdele. TT40W (EN 13240/CE mærket)

Installations og betjeningsvejledning: Denne ovn må kun monteres på ikke brandbare bygningsdele. TT40W (EN 13240/CE mærket) Installations og betjeningsvejledning: Denne ovn må kun monteres på ikke brandbare bygningsdele TT40W (EN 13240/CE mærket) Tillykke med din nye TermaTech brændeovn. For at få størst mulig glæde af din

Læs mere

Særlige bestemmelser for DS-certificering af tæthedsmåling gennemført DS/SBC efter DS/EN

Særlige bestemmelser for DS-certificering af tæthedsmåling gennemført DS/SBC efter DS/EN Certificering af virksomheder 0 Indledning Denne SBC er udarbejdet med henblik på DS-certificering af tæthedsmåling af bygninger gennemført efter DS/EN 13829 anneks A.3 1 Forudsætninger for certificering

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR DANSK DØR KONTROL

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR DANSK DØR KONTROL TEKNISKE BESTEMMELSER FOR DANSK DØR KONTROL KONTROLORDNING FOR INDVENDIGE og UDVENDIGE DØRE 1 4. udgave, maj 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. PRODUKTIONSFORHOLD OG -RAMMER... 6 2.1 ALMENT...

Læs mere

6. Vind & Vandtæthed Konstruktionen er overfalset, det gør vinduet ekstrem vind & vandtæt, da det giver mulighed for montering

6. Vind & Vandtæthed Konstruktionen er overfalset, det gør vinduet ekstrem vind & vandtæt, da det giver mulighed for montering Teknisk information - det ultimative vindue i et unikt design Vrøgum har udviklet det ultimative vindue svarre. Vinduet kombinerer et unikt design med et vedligeholdelsesfrit eksteriør med nogle af de

Læs mere

SDS - Røgspjæld (RS) til rektanglære kanaler SDS. Røgspjæld (RS) til rektanglære kanaler

SDS - Røgspjæld (RS) til rektanglære kanaler SDS. Røgspjæld (RS) til rektanglære kanaler SDS Røgspjæld (RS) til rektanglære kanaler Opfylder kravene til et RS-spjæld jævnfør DS 428, 2009 ( = E 30 (ve,ho, io) S) Opfylder også brandklasse E 90 (ve,ho, io) S, EI 15 (ve,ho, io) S og E

Læs mere

Årlig inspektion af legepladsredskaber iht. DS/EN 1176

Årlig inspektion af legepladsredskaber iht. DS/EN 1176 Inspektionsdato: 17. September 2012 Side 1 af 17 Legepladsinspektør: Henrik Carlson Certifikat fra: TÜV SÜD Produkt Service Certifikat nr. 713001037 Gyldig til 28/2 2014 Henrik Carlson ApS Ternevej 14

Læs mere

Monteringsanvisning for Snorudløb type 1

Monteringsanvisning for Snorudløb type 1 1.1 Montering af betjeningssnor på hjul Figur 1 Hvis betjeningssnor med hjul ikke er monteret på glasset gøres dette med en unbrako nøgle. Se efter at snorens længde er den rigtige til glassets højde.

Læs mere

Døre og vinduer 10 ÅRS. Priser ekskl. moms. Vi giver. 3 lags ruder. KPK PRISliste TRÆ/alu maj 2014 1. udgave. 27 vinduer. 38 vinduesdøre.

Døre og vinduer 10 ÅRS. Priser ekskl. moms. Vi giver. 3 lags ruder. KPK PRISliste TRÆ/alu maj 2014 1. udgave. 27 vinduer. 38 vinduesdøre. KPK PRISliste TRÆ/alu maj 2014 1. udgave Døre og vinduer TRÆ/alu Priser ekskl. moms Vi giver 10 ÅRS på alle produkter 3 lags ruder 27 vinduer 38 vinduesdøre 39 døre Rogalandsvej 3 7900 Nykøbing M Tlf.

Læs mere

Døre og vinduer 10 ÅRS. Priser ekskl. moms. Vi giver. 2 lags ruder. KPK PRISliste TRÆ/alu maj 2014 1. udgave. 3 vinduer. 14 vinduesdøre.

Døre og vinduer 10 ÅRS. Priser ekskl. moms. Vi giver. 2 lags ruder. KPK PRISliste TRÆ/alu maj 2014 1. udgave. 3 vinduer. 14 vinduesdøre. KPK PRISliste TRÆ/alu maj 2014 1. udgave Døre og vinduer TRÆ/alu Priser ekskl. moms Vi giver 10 ÅRS på alle produkter 2 lags ruder 3 vinduer 14 vinduesdøre 15 døre Rogalandsvej 3 7900 Nykøbing M Tlf. 96

Læs mere

Beskrivelse af produktprogram

Beskrivelse af produktprogram ovenlysmoduler Beskrivelse af produktprogram Produktprogram for ovenlysmoduler ovenlysmoduler er et modulært ovenlyssystem til erhvervs- og offentligt byggeri. Systemet består af et komplet produktprogram

Læs mere

LAMINERET GLAS Mange varianter

LAMINERET GLAS Mange varianter LAMINERET GLAS Mange varianter VEJLEDNING 1. Lamineret Lamineret glas er udført iht. DS/EN 14449 og DS/EN ISO 12543. Lamineret glas består af to eller flere lag glas, som er lagt sammen med mellemlag af

Læs mere

ap facader a/s Industrivej 35 9700 Brønderslev Tlf: 98 82 07 44 Fax: 98 80 02 44 www.ap-facader.dk CVR: 13 10 83 90 Side 24

ap facader a/s Industrivej 35 9700 Brønderslev Tlf: 98 82 07 44 Fax: 98 80 02 44 www.ap-facader.dk CVR: 13 10 83 90 Side 24 ap facader a/s Industrivej 35 9700 Brønderslev Tlf: 98 82 07 44 Fax: 98 80 02 44 www.ap-facader.dk CVR: 13 10 83 90 Side 24 Montagevejledning Drift & vedligeholdelsesvejledning Vinduer 1074 og 1086 Døre

Læs mere

Udskiftning af vinduer med ét lag glas. Fordele

Udskiftning af vinduer med ét lag glas. Fordele Energiløsning UDGIVET APRIL 2011 Udskiftning af vinduer med ét lag glas Vinduer begyndende tegn på råd eller andet tegn på nedbrydning bør udskiftes til nye koblede vinduer med en 2-lags energirude i den

Læs mere

med følgende resultat: Z-værdien (vanddampdiffusionsmodstanden) for 40 mm tykke pudsprøveemner blev i forhold til ovennævnte metode bestemt til:

med følgende resultat: Z-værdien (vanddampdiffusionsmodstanden) for 40 mm tykke pudsprøveemner blev i forhold til ovennævnte metode bestemt til: Prøvningsrapport Sag nr. For: Dr. Neergaards Vej 15 2970 Hørsholm Afdelingen for Byggeteknik og Produktivitet P.O. Box 119 Dr. Neergaards Vej 15 DK-2970 Hørsholm T +45 4586 5533 F +45 4586 7535 E info@by-og-byg.dk

Læs mere

Tagbeklædning med Harmoni:

Tagbeklædning med Harmoni: Tagbeklædning med : Tagbeklædning med bølgeplader i stål 4.1 Orientering bips B2.360, Basisbeskrivelse tagdækning er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende for arbejdet. 4.2 Omfang

Læs mere

Bilag 2.1. Materialespecifikationer for ledninger af plast

Bilag 2.1. Materialespecifikationer for ledninger af plast Bilag 2.1 Materialespecifikationer for ledninger af plast Tekniske krav: Plastrør skal som minimum overholde kravene i efterfølgende tabeller. Side 2 af 9 Tabel 1.1 - er for Glat PVC rør Reference til

Læs mere

GLASTAG VEJLEDNING VALG OG MONTERING AF GLAS I TAGKONSTRUKTIONER. Udarbejdet af Glasindustrien Revideret november 2012

GLASTAG VEJLEDNING VALG OG MONTERING AF GLAS I TAGKONSTRUKTIONER. Udarbejdet af Glasindustrien Revideret november 2012 GLASTAG VALG OG MONTERING AF GLAS I TAGKONSTRUKTIONER VEJLEDNING 1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over vigtige emner, som indgår i beskrivelsen af et glastag. Formålet er at: - give vejledning

Læs mere

Gennemfarvet facadeplade fra Power-Board

Gennemfarvet facadeplade fra Power-Board Gennemfarvet facadeplade fra Power-Board Projektering og anvendelse Indhold Power Board - C plader Power Board - C montering Detaljer 5 Facader byggeeksempler 6 Power Board -C Plank 7 Power Board - C Plank

Læs mere

Eter-Color. et naturligt og stærkt valg. Gennemfarvet fibercement. Stærk kvalitet naturlige, spændende farver. Minimal vedligeholdelse

Eter-Color. et naturligt og stærkt valg. Gennemfarvet fibercement. Stærk kvalitet naturlige, spændende farver. Minimal vedligeholdelse August 2012 2.122 DK Eter-Color et naturligt og stærkt valg Gennemfarvet fibercement Stærk kvalitet naturlige, spændende farver Minimal vedligeholdelse Til alle slags facader Eter-Color er en vejrbestandig

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1.

Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse 1. 1. Indholdsfortegnelse 2. Salling Plast AS 3. Ordliste 4. Muffer 4.1. Lige muffer 4.1.1. Krympemuffe 4.1.2. Svejsemuffe 4.1.3. Oval krympemuffe 4.1.4. Skydemuffe 4.2. Reduktionsmuffer

Læs mere

Beklædnings klasser. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/006 8. udgave Januar 2014. Telefax 45 76 33 20

Beklædnings klasser. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/006 8. udgave Januar 2014. Telefax 45 76 33 20 MK 6.00/006 8. udgave Januar 2014 Beklædnings klasser MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon 45 76 20 20 Telefax 45 76 33 20 Forudsætninger...

Læs mere

Brugervejledning for VELFAC 200 + Edge (uddrag af VELFAC Brugervejledning)

Brugervejledning for VELFAC 200 + Edge (uddrag af VELFAC Brugervejledning) Brugervejledning for VELFAC 200 + Edge (uddrag af VELFAC Brugervejledning) Pleje og vedligeholdelse for opretholdelse af garanti For alle VELFAC produkter gælder nogle generelle retningslinier, som skal

Læs mere

DANSK / EUROPÆISK STANDARD DS/EN 1838

DANSK / EUROPÆISK STANDARD DS/EN 1838 Ikke-autoriseret oversættelse 2/12 DANSK / EUROPÆISK STANDARD DS/EN 1838 Denne standard er frit oversat fra engelsk og må ikke anvendes som reference. Bilag er ikke oversat, men medtaget på originalsproget.

Læs mere

Energimærkning Tekniske Bestemmelser for vinduer Januar 2001

Energimærkning Tekniske Bestemmelser for vinduer Januar 2001 Energimærkning Tekniske Bestemmelser for vinduer Januar 2001 Indholdsfortegnelse Indledning 2 1. Definitioner 3 2. Krav til virksomheden 5 3. Krav til kvalitetsstyring 7 4. Regler for overvågning 8 5.

Læs mere

Bygninger over 1600 m 2

Bygninger over 1600 m 2 Metode for certificerede virksomheders trykprøvning efter EN 13829 og gældende bygningsreglement Trykprøvning/Tæthedsprøvning: Efter måling udstedes et bygningscertifikat til bygherre/rekvirenten, som

Læs mere

Fremtidens standard ligger i huldækket. Indstøbningsboks til huldæk

Fremtidens standard ligger i huldækket. Indstøbningsboks til huldæk Fremtidens standard ligger i huldækket Indstøbningsboks til huldæk 100% ny installationsstandard Udviklingen af moderne konstruktionsteknikker betyder, at vi skal være på forkant, når det gælder installationsstandarder.

Læs mere

DS 418 Beregning af bygningers varmetab. Dansk Standard 2002. DS 474 Norm for specifi kation af termisk indeklima. Dansk Standard 1993 Rett.

DS 418 Beregning af bygningers varmetab. Dansk Standard 2002. DS 474 Norm for specifi kation af termisk indeklima. Dansk Standard 1993 Rett. 74 Noter Referencer Standarder Danske DS 418 Beregning af bygningers varmetab. Dansk Standard 2002 DS 474 Norm for specifi kation af termisk indeklima. Dansk Standard 1993 Rett.1:1995 DS 490: Lydklassifi

Læs mere

Montagevejledning HODY. forskallings- og armeringsplade. HODY forskallings- og armeringsplade

Montagevejledning HODY. forskallings- og armeringsplade. HODY forskallings- og armeringsplade Montagevejledning HODY EFTEX ApS - HI-PARK 411-7400 HERNING - Tlf 86 66 20 00 - Fax 86 66 23 96 - WWW.EFTEX.DK Indholdsfortegnelse Side 2 Fordele ved HODY pladen HODY Tekniske data Side 3 Lagring af HODY

Læs mere

Cembrit Fiberline. Facader med translucens, styrke og tekstur. www.cembrit.dk

Cembrit Fiberline. Facader med translucens, styrke og tekstur. www.cembrit.dk Cembrit Fiberline Facader med translucens, styrke og tekstur Indhold Produktinformation og tilbehør 2 Facadens opbygning 3 Montering 4 Lodret beklædning 7 Ventilation 8 Detaljer 9 Komposit profiler 10

Læs mere

Håndværker- og. brugervejledning. Træ & træ/aluelementer

Håndværker- og. brugervejledning. Træ & træ/aluelementer Håndværker- og brugervejledning Træ & træ/aluelementer INDHOLDS fortegnelse 2 Det sikre valg 3 VinduesIndustrien 4 Modtagelse og opbevaring 4 Montering, fastgørelse og fugning 5 Funktion og betjening 8

Læs mere

SCANGLAS INFO. Glas viden Information 15-01-2001 Harald Brauer redigeret: 01-05-2011

SCANGLAS INFO. Glas viden Information 15-01-2001 Harald Brauer redigeret: 01-05-2011 SCANGLAS INFO 5,6,9.19.3 Kvalitets Håndbog, Korsør, Kjellerup Fakta om glas Glas viden Information 15-01-2001 Harald Brauer redigeret: 01-05-2011 Indhold 1. Sikkerhed 5. Glasskader 2. Anvendelse 6. Vedligeholdelse

Læs mere

Lav et prisoverslag ved hjælp af prislisten, eller ring til os og få oplyst den nøjagtige pris. PRISLISTE 2014. Marts

Lav et prisoverslag ved hjælp af prislisten, eller ring til os og få oplyst den nøjagtige pris. PRISLISTE 2014. Marts Lav et prisoverslag ved hjælp af prislisten, eller ring til os og få oplyst den nøjagtige pris. PRISLISTE 2014 Marts VINDUER TIL ALLE PROJEKTER Designvinduer til nybyggeri og renovering VELFAC sortimentet

Læs mere

Sign: Side 1 af 7 Udg. 1 SUPPLERENDE BESTEMMELSER FOR CERTIFICERING AF FALDUNDERLAG

Sign: Side 1 af 7 Udg. 1 SUPPLERENDE BESTEMMELSER FOR CERTIFICERING AF FALDUNDERLAG Supplerende bestemmelser for certificering af faldunderlag Dato 2012-07-31 Sign: Side 1 af 7 SUPPLERENDE BESTEMMELSER FOR CERTIFICERING AF FALDUNDERLAG 0. Generelt Nærværende supplerende bestemmelser for

Læs mere

Modtagelse af produktet Ansvaret for leverede PRO TEC vinduer og døre overgår til kunden, umiddelbart efter at elementerne er leveret ved vognsiden.

Modtagelse af produktet Ansvaret for leverede PRO TEC vinduer og døre overgår til kunden, umiddelbart efter at elementerne er leveret ved vognsiden. REKLAMATIONSVEJLEDNING Kære kunde! PRO TEC VINDUER tilstræber at levere fejlfrie elementer. Men desværre kan der undtagelsesvis opstå fabrikationsfejl eller skader på elementerne på deres vej fra fabrik

Læs mere

At-VEJLEDNING. Periodiske undersøgelser af trykbærende udstyr. At-vejledning B.4.10

At-VEJLEDNING. Periodiske undersøgelser af trykbærende udstyr. At-vejledning B.4.10 At-VEJLEDNING Periodiske undersøgelser af trykbærende udstyr At-vejledning B.4.10 August 2009 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes.

Læs mere

FDR - Brand- og røgspjæld (BRS) til rektangulære kanaler. Halton FDR. Brand- og røgspjæld (BRS) til rektangulære kanaler

FDR - Brand- og røgspjæld (BRS) til rektangulære kanaler. Halton FDR. Brand- og røgspjæld (BRS) til rektangulære kanaler Halton FDR Brand- og røgspjæld (BRS) til rektangulære kanaler Opfylder kravene til et BRS-spjæld jævnfør DS 428, 2009 ( = EI 60 (ve,ho, io) S) Opfylder også brandklasse EI 120 (ho, io) S Brandtestet

Læs mere

GTC CERTIFICERINGSBESTEMMELSER FOR TERMORUDER I HENHOLD TIL EN 1279

GTC CERTIFICERINGSBESTEMMELSER FOR TERMORUDER I HENHOLD TIL EN 1279 GTC CERTIFICERINGSBESTEMMELSER FOR TERMORUDER I HENHOLD TIL EN 1279 1. udgave, juni 2008 Glasindustrien Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 2. GENERELLE KRAV... 5 2.1 ALMENT... 5 2.2 MILJØMÆSSIGE FORHOLD...

Læs mere

SDE - Røgspjæld (RS) til runde kanaler SDE. Røgspjæld (RS) til runde kanaler

SDE - Røgspjæld (RS) til runde kanaler SDE. Røgspjæld (RS) til runde kanaler SDE Røgspjæld (RS) til runde kanaler Opfylder kravene til et RS-spjæld jævnfør DS 428, 2009 ( = E 60 (ve,ho, io) S) Opfylder også brandklasse E 90 (ve,ho, io) S, EI 5 (ve,ho, io) S og E 20 (ve,ho,

Læs mere

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse GLAS TIL ELEVATORER Valg af glas til elevatorstolens vægge, elevatordøre og skaktvægge VEJLEDNING 1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse af elevatorer.

Læs mere

Vedligeholdelse af håndildslukkere i teknikrum Banenorm BN1-174-1

Vedligeholdelse af håndildslukkere i teknikrum Banenorm BN1-174-1 Udgivet 31.08.2009 Overordnet ansvar: Steen P Kristensen Ansvar for indhold: Per Lyneborg Ansvar for fremstilling: Mette Weiglin Johansson Vedligeholdelse af håndildslukkere i teknikrum Banenorm BN1-174-1

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING/ MONTAGE

BRUGERVEJLEDNING/ MONTAGE BRUGERVEJLEDNING/ MONTAGE HVIS KVALITET OG SERVICE ER LIGE SÅ VIGTIG SOM PRISEN Indholdsfortegnelse Det sikre valg... 3 Modtagelse og opbevaring... 3 Montering, fastgørelse og fugning...4 Udluftning af

Læs mere

CS 80 MAGNEO. Skydedørsautomatik. Montagevejledning Dør med: Glasklemliste på væg Glasklemliste i væg. Montage af glasdør med glasklemliste på væg

CS 80 MAGNEO. Skydedørsautomatik. Montagevejledning Dør med: Glasklemliste på væg Glasklemliste i væg. Montage af glasdør med glasklemliste på væg glasklemliste på væg glasklemliste på væg CS 80 MAGNEO Skydedørsautomatik Montagevejledning Dør med: Glasklemliste på væg Glasklemliste i væg glasklemliste på væg glasklemliste på væg For at monterer et

Læs mere

Inspektion af legepladsredskaber udarbejdet for Grundejerforeningen Plantagen I Horsens

Inspektion af legepladsredskaber udarbejdet for Grundejerforeningen Plantagen I Horsens Legepladsinspektør Kent S. Pedersen Certifikat nr. 105 fra Teknologisk Institut gældende til 31.12.2009 www.legepladskontrollen.dk Legepladsinspektør Kent S. Pedersen Symfonialle 18 DK 8700 Horsens E-mail

Læs mere