Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse Dato:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse Dato: 19.12.14"

Transkript

1 Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse Dato: Nummer Navn på kursusforløb Samlet varighed AMU På vej ind i anlægsbranchen På vej til stilladsmontør 24 På vej til tagdækker 27 På vej til vejasfaltør 27 Bygningsmaler - Indvendig Og Renovering 28.5 Kursusindhold Deltageren kan komme i beskæftigelse som ufaglært anlægsarbejder/specialarbejder. Kombinationen af praktisk erfaring og flere kurser kan give merit til faglært struktør. Jobrettet uddannelsesforløb for ufaglærte uden forudsætninger for branchen. Praktisk erfaring og flere kurser kan give merit til faglært tagdækker. Jobrettet uddannelsesforløb for ufaglærte uden forudsætninger fra branchen. Praktisk erfaring og flere kurser kan give merit til uddannelsen som faglært tagdækker. Jobrettet uddannelsesforløb for ufaglærte. Kursusdeltageren kan derfor komme i beskæftigelse som asfaltarbejder uden grunduddannelse efter uddannelsen, ligesom kombinationen af praktisk erfaring og flere kurser med tiden kan give merit til kontraktuddannelsen som vejasfaltør. Jobrettet uddannelsesforløb for faglærte og ufaglærte bygningsmalere. For ufaglærte vil der med praktisk erhvervserfaring og flere kurser kunne opnås merit til bygningsmaleruddannelsen. Jobrettet uddannelsesforløb for faglærte og ufaglærte bygningsmalere. For ufaglærte vil der med praktisk erhvervserfaring og flere kurser kunne opnås merit til FKB-kode AMUkode Titel Varighed dage Etablering af indkørsler i belægningssten og fliser Arbejdsmiljø inden for faglærte og ufaglærte job Kommunikations- og samarbejdsmetoder på byggeplads Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj Anvendelse af bygge- og anlægstegninger Vejbygning - bygning af fortovsarealer Vejen som arbejdsplads - Certifikat Nivellering Grundlæggende faglig regning Grundlæggende faglig matematik Systemstillads - opstilling mv Evakuering og redning inden for byggeri og montage Gaffeltruck certifikatkursus B Tagdækning - Vandrette og lodrette flader Brandforanstaltninger ved tagdækkerarbejde Anvendelse af bygge- og anlægstegninger Rulle- og bukkestillads - opstilling mv Tagdækning - Sikkerhed ved bitumen og asfaltmat Tagdækning - Lægning af APP-papper Affaldshåndtering og -sortering på byggepladsen Nivellering Grundlæggende faglig regning Grundlæggende faglig matematik Vejasfaltarbejde - Arbejdsmetoder og udlægning Komprimering Asfaltlapning Vejen som arbejdsplads certifikat Varetagelse af sundhed og sikkerhed certifikat Fuger udfyldning med acrylfugemasse Behandlingsopbygning og lakering af træværk Aktuelle malermaterialer og teknikker Malerbehandling af betonoverflader Spartling af gipsplader Spartling af vanskelige overflader Malerens håndtering af skimmelvækst og fugt Faglige stoffer i byggebranchen fortidens synder Kvalitetssikring af malerarbejde Bygningsmaler sprøjtespartling med Airless Bygningsmaler anvendelse af airless sprøjte Bygningsmalerens arbejds- og aftaleforhold Aktuelle malermaterialer og teknikker Malerbehandling af betonoverflader 2 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 1

2 Bygningsmaler - Udvendig renovering Autolakerer Energirenovering - fortrinsvis Tømrer, Snedker Skiltetekniker Energirenovering - Murer 29.5 erhvervserfaring og flere kurser kunne opnås merit til bygningsmaleruddannelsen. For ufaglærte vil der med praktisk erhvervserfaring og flere kurser kunne opnås merit til uddannelsen som autolakerer For ufaglærte vil der med praktisk erhvervserfaring og flere kurser kunne opnås merit til uddannelsen som skiltetekniker Kursusforløbet henvender sig til faglærte, der opkvalificeres til energirenoveringsopgaver. Kursusforløbet henvender sig til faglærte, der opkvalificeres til energirenoveringsopgaver Malerbehandling af udvendigt træværk Faglige stoffer i byggebranchen fortidens synder Affaldshåndtering og sortering på byggepladsen Malerens håndtering af fugt i byggeriet Bygningsmaler malerbehandling af facader Kvalitetssikring og planlægning af malerarbejde Tyndpudsede overflader fabriksfremstillet mørtel Bygningsmaler rensning af facader Bygningsmalerens arbejds- og aftaleforhold Autolakering - Klargøring til lakering Autolakering - Klargøring efter lakering Autolakering - Reparation og lakering af plastdele Autolakering - Reparation af flerlagslakering Autolakering - OEM garantireparation Autolakering - Optimering af slibeprocesser Autolakering - Nye laksystemer og teknikker Autolakering - Nye sprøjte- og påføringstekniker Autolakering - Anvendelse af farvescanner Skilteteknik - Brug af grafikprogrammer til print Skilteteknik - Foliemontering på vanskelige emner Skilteteknik - Brug af udstillingsmaterialer Skilteteknik - Lys, skiltning og brug af LED Skilteteknik - Trend og design for skilteteknik Skilteteknikerens virkemidler i forbindelse med profilering Skilteteknikerens brug af typografi ved skiltning Bæredygtigt byggeri - byggematerialers livscyklus Tagvinduer og solfanger montering i tag Isolering energirigtige løsninger ved isolering Bygningsreglementet Brandforhold, Indeklima *) Bygningsreglementet energiforbrug, fugt og holdbarhed *) Energioptimering af boliger Dampspærre renovering af tagkonstruktion Dampspærre renovering af ydervægge Termografering af bygninger Råd og svamp udbedring af skimmelsvamp Radonsikring i byggeriet Praktisk energioptimering i bevaringsværdige huse Energi-/klimarenovering og drift i & ved ejendomme Kundefokus og valg af klimaløsninger Montering af solpaneler på tag Digital ansøgning i bygge- og miljøsager Bæredygtigt byggeri - byggematerialers livscyklus Isolering energirigtige løsninger ved isolering Mursamlinger i.h.t. isoleringskrav Bygningsreglementet energiforbrug, fugt og holdbarhed Energioptimering af boliger Termografering af bygninger Radonsikring i byggeriet Udvendig isolering sokkel og tilslutninger Udvendig tillægsisolering på let underlag Udvendig isolering på tungt underlag 1 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 2

3 Jobskifte til betonarbejde for faglærte i bygge- & anlægsbranchen På vej til isolatør 25 På vej ind i bygningsbranchen På vej til betonmager 27 Stillads- offshore 25 Kursusforløbet henvender sig til faglærte med erfaring fra byggeog anlægsbranchen, der skifter job, hvor der er jobåbninger, inden for betonområdet. Deltageren kan komme i beskæftigelse som ufaglært anlægsarbejder/specialarbejder. Kombinationen af praktisk erfaring og flere kurser kan give merit til faglært stuktør. Deltageren kan komme i beskæftigelse som ufaglærte/specialarbejder-beton. Kombinationen af praktisk erfaring og flere kurser kan give merit ift. faglært struktør. Kursusforløbetet henvender sig til ufaglærte og faglærte som skal arbejde inden for Offshorebranchen Deltageren kan komme i beskæftigelsesom ufaglært isolatør/specialarbejder vedr. isolering af tekniske anlæg. Kombinationen af praktisk erfaring og flere kurser kan give merit i forhold til faglærtstruktør Udvendig isolering kreativ udsmykning Armeret håndpuds Slut- og tyndpudser på armeret grundpuds Praktisk energioptimering i bevaringsværdige huse Energi-/klimarenovering og drift i & ved ejendomme Kundefokus og valg af klimaløsninger Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj Armering - udarbejdelse af klippe- og bukkelister Armering - anv. af elektriske klippe-/bukkemask Slap armering - udførelse af enkle opgaver Forskalling - udførelse af enkle løsninger Forskalling - udførelse af specielle løsninger Systemforskalling - udfør. af specielle løsninger Systemforskalling - opstilling af vægforskalling Forskalling - opstilling til vibreringsfri beton Udstøbning af byggepladsbeton Arbejdsmiljø inden for faglærte og ufaglærte job Mindre blandeanlæg - mørtel og beton Armering - udarbejdelse af klippe- og bukkelister Slap armering - udførelse af enkle løsninger Forskalling - udførelse af enkle løsninger Anvendelse af bygge- og anlægstegninger Rulle- bukkestillads- opstiling mv Vejen som arbejdsplads - Certifikat Nivellering Grundlæggende faglig regning Grundlæggende faglig matematik Beton - industriel produktion Tværfaglig udførelse af mindre betonkonstruktioner Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj Forskalling - enkle løsninger Anvendelse af bygge- og anlægstegninger Nivellering Grundlæggende faglig regning Grundlæggende faglig matematik Systemstilladser offshore Industristillads Rør og kobling, hængestillads Rør og kobling, fritstående og facadestillads Tryktelte med stilladskonstruktioner Anvendelse af faldsikringsudstyr Evakuering og redning inden for Byggeri & Montage Sikkerhed ved udførelse af teknisk isolering Teknisk isolering, pap og lærred Teknisk isolering, PVC-folie PCB - Håndtering, fjernelse og bortskaffelse Anvendelse af bygge- og anlægstegninger Rulle- og bukkestillads - opstilling mv Affaldshåndtering og -sortering på byggepladsen Nivellering Grundlæggende faglig regning 2 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 3

4 På vej til kloakrørlægger På vej til kloakmester På vej til maskinfører 28 På vej til murerarbejdsmand På vej til nedriver Omsorg for borgere med demens 28 Deltageren kan arbejde som ufaglært kloakrørlægger og får merit til rørlæggeruddannelsen. Med yderligere 7 dages AMU-kursus kan man blive kloakrørlægger. Kloakrørlægger kan med praktisk erfaring og flere kurser give merit til faglært struktør Deltageren kan arbejde som kloakrørlægger og har påbegyndt forløbet på vej til kloakmester. Efter yderligere 40 dages AMUkursus kan deltageren indstille sig til kloakmestereksamen. Praktisk erfaring og kloakmesterforløbet kan give merit til faglært struktør. Forløbet giver merit til maskinføreruddannelsens modul 1 i skoleophold 1 (Dvs. de første 3 uger ud af 6 uger i første skoleophold). Med praktisk erfaring og flere kurser kan der opnås merit til faglært struktør Murerarbejdsmand er en kontraktuddannelse og dette forløb giver merit til murerarbejdsmandsuddannelsen. Praktisk erhvervserfaring og flere kurser kan give merit til faglært murer. Ufaglærte til nedrivningsbranchen. Deltagere, der kommer i beskæftigelse kan få merit til kontraktuddannelsen og få uddannelsesbevis som nedriver Forløbet retter sig mod social- og sundhedshjælpere, der ønsker at styrke deres kompetencer i arbejdet med borgere med demens i hjemmeplejen og på plejecentre. Forløbet indeholder viden om tidlig opsporing af demens, personer med demens, aktiviteter og livskvalitet, uhensigtsmæssig adfærd og udadreageren ved demens, neurorehabilitering af senhjerneskadede, borgere med Grundlæggende faglig matematik Kloakering - Arbejdsmiljø Kloakering - Afløbssystemers formål og indretning Kloakering Anvendelse af lægningsbest Kloakering - Beregn. af koter, fald og rumfang mv Kloakering - KS af afløbsinstallationer Kloakering - Opmåling og valg af afløbsmaterialer Kloakering Udførelse af afløbsinstallationer Vejen som arbejdsplads - certifikat Grundlæggende faglig regning CAD - 2D på byggepladsen Brug af PC på arbejdspladsen Anvend informationer fra internettet til jobbrug Kloakering KS i autoriseret virksomhed Kloakering - Udskilleranlæg Kloakering - I det åbne land Kloakering - Ved landbrugets driftsbygninger Kloakering - Pumpe Anvendelse af regneark til enkle beregninger Kloakering - Anvendelse og afledning af regnvand Betjening af minidumpere og motorbører Betjening af minigravere og minilæssere Komprimering med entreprenørmaskiner Pasning og vedligeh. af entreprenørmaskiner Kabelarbejde - etablering af nyanlæg Anvendelse af bygge- og anlægstegninger Vejen som arbejdsplads Certifikat Betjening af entreprenørmaskiner Nivellering Teleskoplæsser med gafler - betjening Teleskoplæsser m.kranfunkt.- betjening, B-cert Arbejdsmiljø inden for faglærte og ufaglærte job Anhugning på byggepladsen Mindre blandeanlæg - mørtel og beton Betjening af minidumpere og motorbører Systemstillads - opstilling mv Teleskoplæsser med gafler - betjening Affald fraktioner PCB - Håndtering, fjernelse og bortskaffelse Brandforanstaltninger ved gnistproducerende arbejde Anvendelse af bygge- og anlægstegninger Nedrivning anvendelse af love og regler Nedrivning bygge- og anlægskonstruktioner Nedrivning Anv. af skærebrænder og plasmaskæring Nedrivning indvendig Sikkerhed ved arbejde med asbestholdige materialer Farlige stoffer i byggebranchen - Fortidens synder Neurorehabilitering af senhjerneskade Personer med demens aktiviteter og livskvalitet Palliativ omsorg for mennesker med demens Uhensigtsmæssig adfærd og udadreageren ved demens 5 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 4

5 Rehabilitering og det gode hverdagsliv Dokumentation og kvalitet I omsorgsarbejdet Rehabilitering og det sammenhængende borgerforløb Social- og sundhedsassistenten som nøgleperson i omsorgen for demente borgere. Social- og sundhedsassistenten på det pykiatriske sygehusområde demens, neurorehabilitering af senhjerneskadede, borgere med misbrugsproblemer, palliativ omsorg for mennesker med demens samt samarbejde med pårørende. Uddannelsesforløbet retter sig mod social- og sundhedshjælpere, der ønsker at styrke deres kompetencer inden for arbejdet med rehabilitering og det gode hverdagsliv i hjemmeplejen og på plejecentre. Forløbet indeholder en række kompetencer inden for rehabilitering og hverdagslivet i omsorgsarbejdet. Forløbet indeholder ligeledes viden om sundhedspædagogik, velfærdsteknologi og dokumentation i omsorgssystemer samt et fokus på samarbejde med pårørende og frivillige. Forløbet retter sig mod social- og sundhedshjælpere, der ønsker at styrke deres kompetencer inden for dokumentation og kvalitet i omsorgsarbejdet i hjemmeplejen og på plejecentre. Forløbet sætter fokus på dokumentationsopgaven, skrivefærdigheder, arbejdet med handleplaner og anvendte omsorgssystemer samt færdigheder i brug af It. Forløbet fokuserer endvidere på anvendelsen af dokumentation inden for en række anvendelsesområder eksempelvis patientsikkerhed, ernæringsscreening og tidlig opsporing af sygdomstegn. Forløbet retter sig mod social- og sundhedsassistenter, der ønsker at styrke deres kompetencer i arbejdet med rehabilitering og det sammenhængende borgerforløb i hjemmeplejen og på plejecentre. Forløbet indeholder en række kompetencer inden for rehabilitering, sundhedspædagogik, velfærdsteknologi samt dokumentation i omsorgssystemer. Derudover sætter forløbet fokus på social- og sundhedsassistentens rolle som nøgleperson og social- og sundhedsassistentens rolle i det tværgående samarbejde. Uddannelsesforløbet retter sig mod social- og sundhedsassistenter, der ønsker at styrke deres rolle og kompetencer inden for omsorgen af demente borgere. Forløbet indeholder viden om rollen som nøgleperson, tidlig opsporing af demens, uhensigtsmæssig adfærd og udadreageren ved demens, neurorehabilitering af senhjerneskadede, borgere med misbrugsproblemer samt palliativ omsorg for mennesker med demens. Uddannelsesforløbet retter sig mod social- og sundhedsassistenter, der ønsker at styrke deres kompetencer i forhold til at arbejde inden for den regionale psykiatri. Forløbet indeholder et 20 dages supplerende uddannelsesforløb, der fokuserer på psykiatrisk sygepleje. Derudover indeholder forløbet viden om borgere med misbrugsproblemer og viden om støtte til borgere med selvskadende adfærd samt færdigheder i injektion af medicin. Uddannelsesforløbet retter sig mod social- og sundhedsassistenter, der ønsker at styrke deres kompetencer i forhold til at arbejde inden for socialpsykiatrien. Forløbet indeholder et 10 dages uddannelsesforløb om fagligt samarbejde Tidlig opsporing af demens Samarbejde med pårørende Borgere med misbrugsproblemer Rehabilitering som arbejdsform Medvirken til rehabilitering Hverdagslivet i omsorgsarbejdet Neurorehabilitering af senhjerneskadede Samarbejde med pårørende Velfærdsteknologi i det daglige omsorgsarbejde Træning i eget hjem Sundhedspædagogik i omsorgsarbejdet Dokumentation i omsorgssystemer i hjemmeplejen Samarbejde med frivillige i velfærdsarbejdet Implementering af handleplaner ifølge serviceloven Dokumentation og evaluering af pæd./sosuarbejde Patientsikkerhed og utilsigtede hændelser Innovation - gennemførelse og formidling Ernæringsscreening i ældreplejen mm Brug af pc på arbejdpladsen Informationssøgning på internettet til jobbrug Anvend informationer fra internettet til jobbrug Tidlig opsporing af sygdomstegn Velfærdsteknologi i det daglige omsorgsarbejde Dokumentation i omsorgssystemer i hjemmeplejen Omsorgssystemer på PDA i hjemmeplejen Rehabilitering som arbejdsform Selvstændigt arbejde med rehabilitering Tværsektorielt arbejde med rehabilitering Neurorehabilitering af senhjerneskadede Assistenten i det tværgående samarbejde Velfærdsteknologi i det daglige omsorgsarbejde Sundhedspædagogik i omsorgsarbejdet Dokumentation i omsorgssystemer i hjemmeplejen Assistenten som nøgleperson Neurorehabilitering af senhjerneskadede Palliativ omsorg for mennesker med demens Uhensigtsmæssig adfærd og udadreageren ved demens Tidlig opsporing af demens Borgere med misbrugsproblemer Assistenten som nøgleperson Arbejde med sindslidende med misbrug Psykiatrisk suppleringsuddannelse Støtte ved selvskadende adfærd Injektion af medicin Handleplaner ifølge serviceloven Arbejde med sindslidende med misbrug 5 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 5

6 Social- og sundhedsassistenten i socialpsykiatrien. Social- og sundhedsassistenten på det somatiske sygehus. Den rehabiliterende tilgang i det praktiske arbejde på ældreområdet Familieplejer 1. Familieplejer Dagplejer 1. indeholder et 10 dages uddannelsesforløb om fagligt samarbejde i socialpsykiatrien. Derudover indeholder forløbet viden om medicinadministration og farmakologi, samt arbejdet med handleplaner. Forløbet giver ligeledes et øget kendskab til arbejdet med borgere med sindslidelser, misbrug eller kognitive funktionsnedsættelser. Uddannelsesforløbet retter sig mod social- og sundhedsassistenter, der ønsker at styrke deres kompetencer i forhold til at arbejde på somatisk sygehus. Forløbet indeholder et 20 dages uddannelsesforløb, der fokuserer på klinisk observation, refleksion og handling. Derudover indeholder forløbet viden om pleje og omsorg for indlagte patienter med demens, indlagte patienter med psykiske lidelser og/eller misbrugslidelser. Uddannelsesforløbet retter sig mod ufaglærte medarbejdere, der ønsker en introduktion til social- og sundhedsområdet samt til ufaglærte medarbejdere inden for social- og sundhedsområdet, der ønsker et uddannelsesmæssigt supplement til den praktiske erfaring. Forløbet indeholder viden om praktisk hjælp og rehabiliterende arbejde med ældre, samt en bred introduktion til arbejdet på området. Kurset retter sig mod jobfunktionen som familieplejer. Kursisten får indsigt i betydningen af omsorgs- og relationsarbejde ift. plejebørn, herunder trivsel, læring og udvikling, betydning af børns livshistorie, samt inddragelse og deltagelse i hverdagslivet. Der er fokus på samarbejdet med forældre/pårørende og øvrige netværk, samt gældende lovgivning på området. Der vil desuden blive sat fokus på særlige forhold som at arbejde med plejebørn i puberteten, udsatte og sårbare børn, samt sorg- og krisearbejde. Endelig er der medtænkt redskaber til at agere som plejefamilie, herunder relationer til plejefamiliens børn og metoder til konflikthåndtering. Kurset retter sig mod ledige, der har haft jobfunktion som familieplejer og derfor har det obligatoriske grundmodul. Modulet tilbyder en samling af supplerende viden, hvor kursisten får indsigt i betydningen af omsorgs- og relationsarbejde ift. plejebørn; herunder trivsel, læring og udvikling, betydning af børns livshistorie, samt inddragelse og deltagelse i hverdagslivet. Der arbejdes derudover med betydningen af samarbejdet med forældre/pårørende og øvrige netværk, samt gældende lovgivning på området. Der vil blive sat særligt fokus på sociale mediers betydning ift. børn og unge og ligeledes emnet, der omhandler børn og unge med adfærds- og kontaktforstyrrelser. Kurset retter sig mod jobfunktionen som dagplejer, og er for deltagere, der ikke tidligere har arbejdet på området. Kursisten får indsigt i basal viden om børn, pædagogik og hvordan man tilrettelægger rammer og pædagogiske aktiviteter. Dette suppleres med viden om lovgivning, læreplaner, dokumentation og evaluering. Der vil desuden blive arbejdet specielt med inklusion, inkluderende pædagogiske miljøer og stimulering af barnets sproglige udvikling gennem leg. Kurset retter sig mod jobfunktionen som dagplejer, og er for ledige dagplejere, der har grundkurset. Kursisten får supplerende viden om børns motorik, sansning og bevægelse, pædagogik og hvordan man tilrettelægger rammer og pædagogiske aktiviteter Neurorehabilitering af senhjerneskadede Fagligt samarbejde i socialpsykiatrien Medicinadministration Farmakologi Klinisk observation, refleksion og handling Pt. med psyk. og/eller misbrug på somatisk sygehus Pt. med demens på somatisk sygehus Rehabilitering som arbejdsform De almindeigst forekommende sygdomme hos ældre Praktisk hjælp til ældre Introduktion til 1. hjælp på jobbet Anerkendende kommunikation i omsorgsarbejdet Akut nødhjælp Almen fødevarehygiejne Arbejde med plejebørn i puberteten Arbejdet med anbragte børns livshistorie Arbejdet med udsatte og sårbare børn og unge Konflikthåndtering i pædagogisk arbejde Sorg -og krisearbejde i omsorgs - og pæd.område Anbragte børns udvikling Plejebarnets relation til plejefamiliens børn Samarbejde med plejebarnets forældre/netværk Arbejdet som familieplejer Arbejdet med anbragte børns livshistorie Børn og unge med adfærds -og kontaktforstyrrelser Arbejdet med udsatte og sårbare børn og unge Konflikthåndtering i pædagogisk arbejde Sorg -og krisearbejde i omsorgs - og pæd.område Sociale medier i børne -og ungdomskulturen Anbragte børns udvikling Plejebarnets relation til plejefamiliens børn Samarbejde med plejebarnets forældre/netværk Dokumentation og evaluering af pæd./sosuarbejde Leg med sprog Inkluderende pædagogiske miljøer i dagtilbud og SFO Arbejdet som dagplejer Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Dokumentation og evaluering af pæd./sosuarbejde Leg med sprog Inkluderende pædagogiske miljøer i dagtilbud og SFO 5 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 6

7 Dagplejer 2. Derudover er der særligt fokus på barnets sproglige udvikling gennem leg, samspil og relationer i det pædagogiske arbejde, samt leg og læring med digitale medier i dagtilbud. Endelig indgår viden om lovgivning og dokumentation. Pædagogmedhjælper 1. Pædagogmedhjælper 2. Omsorgsmedhjælper 29 Kurset retter sig mod jobfunktionen som pædagomedhjælper i daginstitutioner og skolefritidsordninger. Kursisten får indsigt i pædagogisk arbejde, samt pædagogiske aktiviteter og samspilsprocesser i forhold til børn,forældre og kollegaer. Der sættes iøvrigt fokus på inklusion, inkluderende pædagogiske miljøer og leg og læring med digitale medier i dagtilbud. Kurset retter sig mod jobfunktionen som pædagomedhjælper i daginstitutioner og skolefritidsordninger, og er for ledige pædagogmedhjælpere, der har grundmodulet. Kursisten får yderligere viden om pædagogisk arbejde, herunder pædagogiske aktiviteter og samspilsprocesser ift. børn,forældre og kollegaer. Der arbejdes særligt med inklusion og inkluderende pædagogiske miljøer, og der sættes særligt fokus på leg, dels ift. stimulering af barnets sproglige udvikling og leg og læring med digitale medier. Kurset retter sig mod jobfunktionen som omsorgsmedhjælper indenfor specialområdet. Målgruppen er personer, der ikke har kendskab til området eller personer, der har arbejdet indenfor området, og som enten ikke har grundmodulet, eller evt. har et ældre grundmodul. Kursisten får derfor en bred introduktion til lovgivning, samfundssyn, pædagogiske begreber og metoder ift. brugergruppen, samt kommunikationsteori. Derudover er der specielt fokus på begreber som magt og omsorg, neuropædagogik som redskab i det pædagogiske arbejde, dokumentation og handleplaner, samt hvordan man skal arbejde professionelt i medvirken ved lægemiddelbrug Samspil og relationer i pædagogisk arbejde Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Børns motorik, sansning og bevægelse leg og læring med digitale medier i dagtilbud Inkluderende pædagogiske miljøer i dagtilbud og SFO Pædagogmedhjælpere i daginstitutioner Planlægning af pædagogiske aktiviteter Leg og læring med digitale medier i dagtilbud Leg og sprog Inkluderende pædagogiske miljøer i dagtilbud og SFO Børns leg Samspil og relationer i pædagogisk arbejde Planlægning af pædagogiske aktiviteter Leg og læring med digitale medier i dagtilbud Implementering af handleplaner ifølge serviceloven Omsorgsmedhjælper -arbejde med udviklingshæmmede Anerkendende kommunikation i omsorgsarbejdet Magt og Omsorg Neuropædagogik som redskab i det pædagogiske arbejde Medvirken ved lægemiddelbrug i omsorgsarbejdet Klubmedarbejder Værkstedsassistent Bygningsinstallation Kurset retter sig mod jobfunktionen som klubmedarbejder. Kursisten får indsigt i unges udvikling, ungdomskulturer og klubarbejdets formål, som primært har fokus på aktiviteter, der kan medvirke til udvikling, inklusion og samspilsformer og processer hos unge. Der vil desuden blive set på klubarbejdets bidrag til forebyggende arbejde og hvordan der kan arbejdes kritisk med sociale medier. Endelig er der medtænkt redskaber for klubmedarbejderen; metoder til konflikthåndtering og ideer til at indgå i forandringsprocesser på arbejdspladsen. Kurset retter sig mod jobfunktionen som værkstedsassistent indenfor specialområdet. Dvs. ledige, der ikke har kendskab til området, eller ledige, der har arbejdet indenfor området, men enten ikke har grundmodulet, eller evt. et ældre grundmodul. Mangler at blive beskrevet færdigt ift. kursusindhold. Kursusforløbet gennemgår de vigtigste elementer af elinstallationsarbejde vedrørende belysning, IBI, CTS og relevant lovgivning, og forbedrer deltagerens kompetencer ift. at søge arbejde i el-installationsvirksomheder Ungdomspædagogik og ungdomskultur i klubarbejdet Inkluderende aktiviteter og fællesskaber i klubber Forebyggende arbejde for og med udsatte unge Konflikthåndtering i pædagogisk arbejde Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser Sociale medier i børne -og ungdomskulturen Implementering af handleplaner ifølge serviceloven Planlægning af pædagogiske aktiviter Arbejdet som værkstedsassistent Neuropædagogik som redskab i pædagogisk arbejde Voldsforebyggelse, konfliktløsning og udvikling Belysning, energioptimering af belysningsanlæg IBI/CTS, rådgivning om BMS Belysning, dimensionering af anlæg Belysning valg af lyssætning Belysning, installation af nød og panikanlæg IBI/CTS, systemopbygning af decentrale anlæg IBI/CTS, programmering af decentrale IBI anlæg L-AUS, tavle- og installationsarbejde Installationer udført efter Bygningsreglementet 1 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 7

8 Sikrings- og alarmteknik 28 Netværk og fiber 28 Automatik Installationsteknik - service/anlæg Ventilation industri/ejendomme - installation og optimering 29.6 Kurset retter sig mod elektrikere, der skal arbejde med ADK, TVovervågning, AIA og brandsikring i sikringsbranchen inden for brand-, tyveri- og TV-sikring af bygninger o.l. Kursusrækken forbedrer deltagerens kompetencer ift. at søge arbejde i elbranchens virksomheder. Kurset retter sig mod elektrikere, der skal arbejde med udførelsen af kommunikations- og dataanlæg inden for kablingsog opsætningsopgaver. Kursusrækken forbedrer deltagerens kompetencer ift. at søge arbejde i el-branchens virksomheder. Kurset retter sig mod elektrikere, der skal arbejde med opsætning af automatisk styrede anlæg i industrivirksomheder hvor maskinanlæg er en central del af opgaverne. Kursusrækken forbedrer deltagerens kompetencer ift. Maskinanlæg, robotteknik og PLC og forbedrer dermed deltagerens kompetencer ift. at søge arbejde i el-branchens virksomheder. Kursusforløbet gennemgår de vigtigste elementer af vvsinstallationsarbejde og forbedrer deltagerens kompetencer i forhold til at søge arbejde i VVS-installationsvirksomheder. Alle former for ventilationsopgaver, f.eks. ifm. større bygge- og anlægsprojekter såsom Femern Bælt og hospitaler. Retter sig mod VVS'ere, der skal arbejde med svejsning af varmeinstallationer inden for større byggeri- og LED-belysning, dimensionering, inst. og vedl Det digitale byggeri CTS-anlæg, systemkendskab Energioptimering af HVAC anlæg CTS-anlæg, programmering og visualisering SB Større Installationer, industri og andet byggeri SB Mindre install., bolig m. særlige områder SB/KLS Kvalitetssikring, eftersyn og afprøvning Brand, enkle installationer ADK, Installation Brand, tætning af installationsgennemføringer AIA, installation AIA, design af anlæg TV-overvågning, grundlæggende TV-overvågning, netværksbaseret Dataanlæg, fejlfinding på fiberinstallationer Dataanlæg, opsætning af TCP/IP Dataanlæg, dimensionering af netværkskomponenter Dataanlæg, kabling med kobber Dataanlæg, kabling af fiber Dataanlæg, opsætning af lokalnetværk WLAN-opsætning og konfiguration Switch i netværk PLC Grundlæggende Maskinanlæg og sikkerhedsforanstaltninger Robotteknik, off-line programmering PLC Industrielle bussystemer Grundlæggende styringsteknik PLC Implementering af operatørpanel Robot, idriftsættelse Innovativ anvendelse af robotteknik Maskinanlæg, installation af AC-generatorer Energiservice, tekniske installationer Installation af varmeproducerende anlæg Installation af varmefordelende anlæg El-teknik i VVS-installationer Fejlfinding på el-tekniske komponenter i vvs installationer Styring og regulering af varmefordelende anlæg Eftersyn og service af fjernvarmeanlæg Salg af energibesparende installationer Tjek på vandinstallationer Ændring af eksisterende varmeanlæg Egentlig beregning af vandinstallationer Måleteknik og tæthedsprøvning af ventilationskanaler Vedligeholdelse af ventilationsanlæg Brugervejledning ved montage og indregulering af ventilations-automatik Klimateknik drift af klima- og ventilationsanlæg Klimatekniske målinger og komponenter Klimateknik, service og drift Indregulering af klima- og ventilationsanlæg Teleskoplæsser med gaffel betjening 5 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 8

9 Svejsning i bygninger og på distributionsledninger - gas/ilt Svejsning i bygninger og på distributionsledninger - elektrode Blikkenslager - tagarbejde Installationsteknik - vedvarende energi Svejsning i bygninger og på distributionsledninger - TIG Projektleder 20 varmeinstallationer inden for større byggeri- og infrastrukturprojekter, f.eks. Femern Bælt, superhospitaler og alment boligbyggeri. Retter sig mod vvs'ere, der skal arbejde med svejsning af varmeinstallationer inden for større byggeri- og infrastrukturprojekter, f.eks. Femern Bælt, superhospitaler, alment boligbyggeri. De vil med kurset kunne udføre svejsning i forbindelse med rørinstallations montage og forbedrer deltagerens kompetencer i forhold til at søge arbejde i vvsbranchens virksomheder. Kurset retter sig mod traditionelt blikkenslagerarbejde, inden for tag-, facade- og skifferarbejde ifm. ny byggeri, reparation og vedligeholdelse på gamle bygninger. Kursusforløbet gennemgår de vigtigste elementer af VVSinstallationsarbejde i relation til vedvarende energi-installationer og forbedrer deltagerens kompetencer ift. at søge arbejde i VVSinstallationsvirksomheder. Retter sig mod VVS'ere, der skal arbejde med svejsning af varmeinstallationer inden for større byggeri- og infrastrukturprojekter, f.eks. Femern Bælt, superhospitaler og alment boligbyggeri. Formålet med forløbet er at lære, hvad god projektledelse er og træne i at kunne varetage projektlederrollen i gennemførelsen af projekter på operationelt niveau. Uddannelsen giver dig værktøjer til at planlægge, organisere og følge op på projektstatus samt ressourcestyring. Dette kursusforløb er til dig som gerne vil arbejde som Accountmanager personlig sikkerhed ved arbejde med epoxy og isocyanater Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk Gassvejsning af stumpsømme rør, proces Gassvejsning af stumpsømme rør Lys b svejsning kants plade/rør Lys b svejsning stumps rør alle pos personlig sikkerhed ved arbejde med epoxy og isocyanater Lys b svejsning adgang Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk Fremstilling af tagrender og nedløb Fremstilling af formstykker til tagrender og nedløb Falset tag og facade Afslutningsdetaljer ved falset tag- og facadearbejde Rededækning af tage og facader Inddækning af kvisttage Inddækning af flunker på kviste Inddækning af front/spejl på kviste Inddækning af skorstene og ovenlys Bånddækning af tage og facader Energiservice, tekniske installationer Installation af varmeproducerende anlæg Installations af varmefordelende anlæg El-teknik i vvs installationer Fejlfinding på el-tekniske komponenter i vvs installationer Styring og regulering af varmefordelende anlæg Salg af energibesparende installationer Varmepumpeinstallation Installation af solvarmeanlæg Installation af mindre biomassekedler og ovne Ændring af eksisterende varmeanlæg TIG-svejs-kants uleg plade/rør TIG-svejs-stumps uleg plade TIG-svejs-stumps uleg rør alle pos personlig sikkerhed ved arbejde med epoxy og isocyanater TIG-svejsning Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk Lederens projektplanlægning Projektledelse Lederens forhandlingsteknik Resultatbudgettering (Projektets økonomistyring) Projektudvikling og gennemførelse Projektorienteret arbejde Udarbejdelse af projektrapporter Ledelse og samarbejde Markedsanalyse i detail- og handelserhvervet Anvendelse af forhandlingsteknik i detailhandlen Anvendelse af præsentationsprogrammer Konflikthåndtering for salgsmedarbejderen Projektorienteret arbejde Personligt salg kundens behov og løsninger 3 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 9

10 Accountmanager 29 Salgskonsulent 26 Salg og markedsføring 24 Frontmedarbejder inden for salg, service og anden kundebetjening Forløbet vil klæde dig på i forhold til de mangfoldige kompetencer den attraktive salgskonsulent skal have. Har du tidligere arbejdet i salgs- og servicefaget og ønsker et brush-up på salgsteknikker? Er du iværksætter med manglende indsigt i salgsrelaterede aktiviteter? Kurset for dig der er virksomhedens første møde med kunden. Er du i job som eller søger du job som f.eks. kundeservicemedarbejder, salgskonsulent, servicemedarbejder, kundekonsulent, receptionist. Et grundlæggende must i alle jobfunktioner. Bliv fortrolig i arbejdet med en computer og få kendskab til de mest anvendte programmer Rådgiverrollen indenfor B2B-handel Opsøgende salgsarbejde på B2B markedet Produkt- og kundevejledning i handelsvirksomheden Indskrivning og formatering af mindre tekster Anvendelse af regneark til enkle beregninger Kulturafstemt kommunikation i salg og service Skriftlig kommunikation sprog og sprogbrug Segmentering og målgruppevalg i markedsføring Opbygning/anvendelse af kundedatabase i CRM-system Anvendelse af forhandlingsteknik i detailhandlen Kreativitet i grafisk produktion - grafisk design Nye kunder via viral markedsføring Præsentationsteknik i administrative funktioner Reklamationshåndtering Konflikthåndtering for salgsmedarbejderen E-markedsføring og reklameindsats Personligt salg - kundens behov og løsninger Online kundeservice og -rådgivning Telefonisk problemløsning i kundekontaktfunktioner Telefonisk salg i kundekontaktfunktioner Kundeservice i administrative funktioner Sociale medier som kommunikationskanal i detail Markedsanalyse i detail- og handelserhvervet Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere Nye kunder via viral markedsføring Fastlæggelse af mål ved personligt salg Konflikthåndtering for salgsmedarbejderen Salgsstyring i detailhandlen E-markedsføring og reklameindsats Personligt salg - kundens behov og løsninger Fastlæggelse af markedsføringsmål Segmentering og målgruppevalg i markedsføring Effektiv anvendelse af - og kalendersystemer Fletning af dokumenter til masseproduktion Jobrelateret fremmedsprog med balsalt ordforråd Konflikthåndtering for salgsmedarbejderen Samarbejde i grupper i virksomheden Online kundeservice og -rådgivning Opstilling og layout i tekst Indskrivning og formatering af mindre tekster Anvendelse af regneark til enkle beregninger Samtaler og kundetyper i kundekontaktfunktioner Samtalestyring i kundekontaktfunktioner Kundeservice i administrative funktioner Kommunikation og feedback i administrativt arbejde Skriftlig kommunikation - sprog og sprogbrug Tekster på papir - formulering og opbygning Bilagsbehandling med efterfølgende kasserapport Præsentation af tal i regneark Anvendelse af etb til administrative opgaver 1 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 10

11 Grundlæggende it 25 Finansiel rådgiver 24 Den vejledende kunderådgiver 12 Den Grundlæggende Lederuddannelse 13 Salgsmedarbejder 21 programmer. Dette kursusforløb er til dig som gerne vil arbejde som finansiel rådgiver. Som kunderådgiver skal du hver dag kunne skifte kommunikationsform mange gange. Kursuspakken giver dig det bedst mulige grundlag for, på kortest mulige tid, at pejle dig ind på kundernes forventninger gennem en respektfuld og effektiv spørgeteknik. Og du vil lære, hvordan konflikter i vanskelige samtaler kan forebygges eller opløses. Den Grundlæggende Lederuddannelse er for dig, der har brug for en praktisk uddannelse og en solid værktøjskasse, som du kan anvende i den daglige ledelse, selvom du ikke har en lang teoretisk uddannelsesbaggrund. Uddannelsen har til formål at udvikle dine faglige og personlige ledelseskompetencer og er baseret på læringsformer, som er aktivitets- og erfaringsbaserede. Du får derfor mulighed for hele tiden, at forholde det du lærer til din egen hverdag og erfaringer. Forløbet henvender sig til dig, der arbejder eller vil arbejde i detailhandlen og yde en optimal kundeservice. Du vil lære om salg og den personlige kontakt til kunden, at kunne gennemføre og afslutte et salg samt at arbejde med forskellige kundetyper og kulturer. Målrettet job i supermarkeder og butikker. Kursusforløbet stiler mod jobfunktioner i både den offentlige og private sektor, som omhandler administration med særlig vægt på tal og økonomi Jobrelateret brug af styresystemer på pc Anvendelse af præsentationsprogrammer Brug af pc på arbejdspladsen Integration af data mellem adm. it-systemer Informationssøgning på internettet til jobbrug Anvend informationer fra internettet til jobbrug Brug af grafik i tekstbehandlingsprogram Opstillinger og layout i tekst Tastaturbetjening ved brug af 10-fingersystem Indskrivning og formatering af mindre tekster Anvendelse af regneark til enkle beregninger til jobbrug Markedsanalyse i detail- og handelserhvervet Salgsteknik for salgs- og service medarbejdere Anvendelse af forhandlingsteknik i detailhandlen Anvendelse af præsentationsprogrammer Projektorienteret arbejde Personligt salg kundens behov og løsninger Indskrivning og formatering af mindre tekster Anvendelse af regneark til enkle beregninger Kulturafstemt kommunikation i salg og service Skriftlig kommunikation sprog og sprogbrug Segmentering og målgruppevalg i markedsføring Effektiv anvendelse af - og kalendersystemer Kvalitet og kundeservice i kundekontaktfunktioner Samtaler og kundetyper i kundekontaktfunktioner Telefonisk problemløsning i kundekontaktfunktioner Samtalestyring i kundekontaktfunktioner Telefonisk salg i kundekontaktfunktioner Produktvejledning i kundekontaktfunktioner Medarbejderinvolvering i ledelse Kommunikation som ledelsesværktøj Lederens konflikthåndtering og vanskelige samtaler Ledelse og samarbejde Mødeledelse Anvendelse af situationsbestemt ledelse Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere Salgsplanlægning i Detailhandlen Lean i administrative funktioner Optimering ved 5S af den administrative funktion Lean-kortlægning af værdistrøm i administration Salgsledelse Fastlæggelse af mål ved personligt salg Reklamationshåndtering Kundeservice i detailhandlen Konflikthåndtering for salgsmedarbejderen Mersalg i butikken Personligt salg Kundens behov og løsninger Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen Årsafslutning af bogholderiet 2 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 11

12 Grundlæggende regnskab Controller 24 Løn og personale 23 Grundlæggende administration på tal og økonomi. Et forløb for dig der har erfaring med arbejde i en regnskabsafdeling. Stillingsbetegnelse: Lønmedarbejder, Kontormedarbejder med løn og personale som speciale. Jobfunktioner: lønberegning, udarbejdelse og afstemning af lønsedler, håndtere overenskomster ifm. løn, praktisk håndtering af personalejuridiske opgaver, personalesamtaler og administrativ behandling af afskedigelsessager. Alle virksomheder har brug for medarbejdere med uddannelse og indsigt i administration, hvad enten de er store eller små. Hvis du gerne vil udvikle dig i et job i den branche, har vi et grundlæggende kursus til dig. Kurset består af lige dele administration-salg-udvikling, IT og regnskab. Du vil blive præsenteret for mål og strategier for administrative medarbejdere, skriftlig kommunikation og tekstformulering, elementær brug af regneark samt brug af internettets mange muligheder. På regnskabsdelen vil du kunne lære at behandle kontotyper og kasserapporter, du kan lære fakturahåndtering og andre vigtige funktioner inden for virksomhedens regnskab. Medarbejdere med uddannelse og indsigt i administration Design og automatisering af regneark Økonomiske styring af lageret Kontering af køb, salg, drift af biler og ejendom Kreditorstyring Kontoplaner og virksomhedens rapporteringsbehov Konteringsinstrukser Debitorstyring Placering af resultat- og balancekonti Registreringsmetoder ved virksomhedens drift Daglig registrering i et økonomisystem Anvendelse af regneark til enkle beregninger Udarbejdelse og afstemning af lønsedler Bilagsbehandling med efterfølgende kasserapport Anvendelse af periodisk beregning og registrering Årsafslutning af bogholderiet Økonomisk styring af lagret Kontering af køb,salg,drift af biler og ejendom Kreditorstyring Kontorplaner og virksomhedens rapporteringsbehov Konteringsinstrukser Debitorstyring Placering af resultat- og balancekonti Registeringsmetoder ved virksomhedens drift Daglig registrering i et økonomistyringsprogram Controlling af kreditor, indkøb og lager Controlling af salgs- og debitorområdet Anvendelse af regneark til enkle beregninger Personalejura i lønberegning Lønberegning og lønrapportering De svære samtaler - procedurer og værktøjer Praktisk håndtering af personalejuridiske opgaver Formidling af information om personalejura Gennemførelse af personalesamtaler Administrativ anv. af tidsregistreringssystemer Administrativ behandling af afskedigelsessager Skriftlig kommunikation sprog og sprogbrug Udarbejdelse og afstemning af lønsedler Overenskomster mm. i lønberegning Anvendelse af periodisk beregning og registrering Praktisk administrativ håndtering af sygefravær Lean i administrative funktioner Anvendelse af præsentationsprogrammer Placering af resultat- og balancekonti Daglig registrering i økonomistyringsprogram Mål og strategier for administrative medarbejdere Arbejdsplanlægning i den administrative funktion Kvalitetsudvikling af den administrative funktion Informationssøgning på internettet til jobbrug Indskrivning og formatering af mindre tekster Anvendelse af regneark til enkle beregninger til jobbrug 2 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 12

13 64 65 Administrativ it 26 Kommunikations- og administrationsmedarbejder 66 Administration med salgsfokus 25 Opgradér dine kompetencer med det mål at blive virksomhedens professionelle bruger af relevante it- & kommunikationsværktøjer. Forløbet tilgodeser både dig, som ønsker et brush-up inden for dine nuværende administrative jobfunktioner og dig, som måske har et ønske om at skifte branche og derfor har brug for nye kompetencer inden for it og administration. Forløbet henvender sig til medarbejdere inden for sundhedssektoren, den offentlige eller den private sektor. Lær at mestre de nyeste redskaber inden for kommunikation og administration. En moderne kommunikations- og administrationsmedarbejder skal kunne langt mere end for få år siden. Engelsk er blevet det dominerende, internationale handelssprog, og vi bruger elektroniske værktøjer til alt fra udarbejdelse af præsentationer til markedsføring via internettet. Virksomhedens moderne kommunikations- og administrationsmedarbejder. For alle, der arbejder med eller skal arbejde med kommunikation i bredeste forstand. Hvis du vil arbejde med administration, men også har flair for og lyst til at sælge, har vi et kursus i administration med fokus på salg. Du vil blive præsenteret for skriftlig kommunikation, notatteknik og mødetilrettelæggelse, projektorienteret arbejde og kundeservice samt forskellige teknikker til brug ved kundekontakt i din virksomhed. Kurset vil sætte dig i stand til at få indsigt i organisationens strukturelle opbygning og at arbejde med kvalitetsudvikling, især på området kundeservice. Administration, men også flair for og lyst til at sælge Kommunikation og feedback i administrativt arbejde Referat- og notatteknik Skriftlig kommunikation sprog og sprogbrug Tekster på papir formulering og opbygning Virksomhedens sprogpolitik i praksis Bilagsbehandling med efterfølgende kasserapport Anvendelse af ESDH til sagsbehandling Anvendelse af store datamængder i regneark Effektiv anvendelse af - og kalendersystemer Anvendelse af pivot-tabeller Effektiv anvendelse af teksthandling Samarbejde om dokumenter Elektronisk korrektur med PDF Anvendelse af regneark til statistik Forretningsforståelse og nøgletal i it-systemer Oprettelse af database til jobbrug Oprette brugerflader og udskrifter i database Design og automatisering af regneark Standardisering af virksomhedens dokumenter Fletning af dokumenter til masseproduktion Anvendelse af præsentationsprogrammer Integration af data mellem adm. it-systemer Anvendelse af elektronisk samarbejdsrum på job Håndtering og strukturering af længere tekster Opstillinger og layout i tekst Anvendelse af præsentationsprogrammer Møde- og konferencetilrettelæggelse Præsentationsteknik i administrative funktioner Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd Projektudvikling og gennemførelse Projektorienteret arbejde Kommunikation og feedback i administrativt arbejde Referat- og notatteknik Skriftlig kommunikation - sprog og sprogbrug Tekster på papir - formulering og opbygning Virksomhedens sprogpolitik i praksis Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere Møde- og konferencetilrettelæggelse Organisationens strukturelle opbygning Mål og strategier for administrative medarbejdere Projektorienteret arbejde Kvalitetsudvikling af den administrative funktion Administrationens rolle i salg, indkøb og lager Administrative opgaver i salgsarbejdet Samtaler og kundetyper i kundekontaktfunktioner Telefonisk problemløsning i kundekontaktfunktioner Samtalestyring i kundekontaktfunktioner Mersalg i kundekontaktfunktioner Kundeservice i administrative systemer Referat- og notatteknik Skriftlig kommunikation sprog og sprogbrug 2 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 13

14 Godt i gang med webshop Telemarketing og kundeservice 25 Sekretær i sundhedssektoren 20 HR- og personalemedarbejder 25 3 ugers kursus for dig som gerne vil arbejde med hvordan man opretter en webshop og ønsker en grundig introduktion. Stillingsbetegnelse: Call center medarbejder, kundeservicemedarbejder/konsulent, servicemedarbejder, telemarketingkonsulent, salgsmedarbejder/konsulent. Jobfunktioner: Salg og service, herunder bl.a. telefonsalg Få en bred indføring i jobbet som sekretær i sundhedssektoren.på dette kompetenceforløb lærer du at anvende den medicinske terminologi, du får kendskab til de typiske arbejdsområder og kommunikationsopgaver indenfor sundhedsområdet samt bliver klædt på til at håndtere de digitale opgaver. Sekretærer m.fl. i eller uden for sundhedssektoren, der ønsker en grundig indføring i jobbet.som sundhedsfaglig sekretær. Kursusforløbet er for dig, der ønsker at blive rustet til at indgå i en personaleadministration og være med til at håndtere forandringsprocesser i organisationen. Vi arbejder med emner som rekruttering af personale, arbejdsplanlægning, organisationsopbygning og organisering af arbejdsgange og processer. Kurset indfører dig i grundlæggende kommunikationsog coachingprincipper, som kan bruges i dagligdagen ifm. coaching af kollegaer og kommunikationen i forskellige situationer også de vanskelige. Vil du kunne oprette og redigere en hjemmeside? Og vil du gerne vide hvordan du bedst optimerer og vedligeholder en hjemmeside for en virksomhed? Ønsker du - kort sagt - at arbejde med Tekster på papir formulering og opbygning Virksomhedens sprogpolitik i praksis Design af hjemmesider med CMS Grafik og tekster til virksomhedens webside Billedredigering i medarbejderens jobfunktion E-administration og betalingssystemer Medvirken til virksomhedens webstrategi Opbygning af virksomhedens website Tekster til nettet - formulering og opbygning Valg af markedsføringskanal Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere Effektiv anvendelse af - og kalendersystemer Fastlæggelse af mål ved personligt salg Personlig udvikling til arbejde og uddannelse Konflikthåndtering for salgsmedarbejderen Samarbejde i grupper i virksomheden Kvalitet og kundeservice i kundekontaktfunktioner Samtaler og kundetyper i kundekontaktfunktioner Telefonisk problemløsning i kundekontaktfunktioner Telefonisk salg i kundekontaktfunktioner Mersalg i kundekontaktfunktioner Kulturafstemt kommunikation i salg og service Kundeservice i administrative funktioner Kommunikation og feedback i administrativt arbejde Anvendelse af ESDH til sagsbehandling Effektiv anvendelse af - og kalendersystemer Samarbejde om dokumenter Grundlæggende diagnoselatin Kommunikation i patientforløbet Brug af DRG - diagnoserelaterede grupper Beskrivelser af anatomi i medicinske journaler Arbejdet med recepter, attester og registre Anvendelse af diagnoselatin i journaler Medicinsk fagsprog fordanskning Håndtering af personoplysninger HR-støtte til konfliktløsning Ansættelse af nye medarbejdere Forebyggelse af stress på arbejdspladsen Administrativ HR-støtte ved stress Vejledning om personlig planlægning De svære samtaler - procedurer og værktøjer Formidling af information om personalejura Gennemførelse af personalesamtaler Medarbejdere som deltager i forandringsprocesser Præsentationsteknik i administrative funktioner Organisationens strukturelle opbygning Mål og strategier for adm. medarbejdere Administrativ behandling af afskedigelsessager Kommunikation og feedback i administrativt arbejde Design af hjemmesider med CMS Oprettelse af e-formularer 2 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 14

15 Webmedarbejder Turisme og oplevelsesøkonomi Turisme og service Kommunikation og service Svejsning proces 111 Sort stål Svejsning proces 135 Sort stål for en virksomhed? Ønsker du - kort sagt - at arbejde med hjemmesider og billedbehandling og planlægge webbaseret kommunikation? Så læs her! På Webredaktør får du mulighed for at opbygge en hjemmeside fra A til Z. Du lærer bl.a. at skrive tekster til nettet, at redigere billeder til web, at varetage virksomhedens søgemaskineoptimering og lave markedsføring på nettet. Forløbet henvender sig til administrative medarbejdere i turismeog oplevelsesbranchen, der yder salg og kunderådgivning. Forløbet henvender sig til servicemedarbejdere i turisme- og oplevelsesbranchen, der skal have viden om sikkerhed, førstehjælp, hygiejne og grundlæggende salg og rengøring.. Ingen beskrivelse Kursuspakken retter sig mod personer, der søger eller har beskæftigelse i metalindustrien inden for svejse/skære området og som skal beherske svejseprocessen 111 på højeste certifikatniveau. Kursuspakken retter sig mod personer der søger eller har beskæftigelse i metalindustrien inden for svejse/skære området og som skal beherske svejseprocessen 135 på højeste certifikatniveau Anvendelse af hyperlinkteknik Databasevedligeholdelse til jobbrug Anvendelse af præsentationsprogrammer Grafik og tekster til virksomhedens webside Billedredigering i medarbejderens jobfunktion Billedfremstilling i medarbejderens jobfunktion It-ressourcer til virksomhedens online profilering Opbygning af virksomhedens website Planlægning og valg af virksomhedens webløsning Programmering i virksomhedens adm. it-systemer Udvikling og vedligeholdelse af virksomhedens web Skriftlig kommunikation - sprog og sprogbrug Tekster til nettet - formulering og opbygning Introduktion til førstehjælp på jobbet Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd Udvikling af oplevelsesprodukter Grundlæggende salg i turist- og rejsebranchen Rådgivning af turister i Danmark - Incoming Målrettet mersalg i turist- og rejsebrancen Kunderådgivning i rejsebranchen - Outgoing Værdibaseret turisme Kulturafstemt kommunikation i salg og service Hygiejne for fødevarehåndtering under bagatelgræns Introduktion til førstehjælp på jobbet Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd Grundlæggende salg i turist- og rejsebranchen Hygiejne for fødevarehåndtering under bagatelgræns Periodisk rengøring Sociale medier som kommunikationskanal i detail Segmentering og målgruppevalg i markedsføring Anvendelse af præsentationsprogrammer Kommunikation og konflikthåndtering service Virksomhedens sprogpolitik i praksis Samtalestyring i kundekontaktfunktioner Samtaler og kundetyper i kundekontaktfunktioner Kvalitet og kundeservice i kundekontakfunktioner Online kundeservice og -rådgivning Telefonisk problemløsning i kundekontaktfunktioner Kommunikation og feedback i administrativt arbejde Tekster på papir formulering og opbygning Kulturafstemt kommunikation i salg og service Referat- og notatteknik Kundeseervice Skriftlig kommunikation sprog og sprogbrug Lys b. svejs-kants plade/plade Lys b svejs-stumps plade pos PA-PF Lys b svejs-stumps plade alle pos MAG-svejs-kants plade/plade pr MAG-svejs-kants plade/rør pr MAG-svejs-stumps plade pos PA-PF pr MAG-svejs-stumps plade alle pos pr Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

16 Svejsning proces 141 Sort stål og rustfast stål Svejsekoordinator 28 Intro til pladebearbejdning i jern- og metal Intro til CNC-bearbejdning i jernog metal 84 Rigger offshore/onshore Svejsning proces 141 Aluminium Svejsning proces 131 Aluminium Intro til fødevarerindustrien 29 Kursuspakken retter sig mod personer der søger, eller har beskæftigelse i metalindustrien inden for svejse/skære området og som skal beherske svejseprocessen 141 på højeste certifikatniveau. Kursuspakken retter sig mod personer der søger eller har beskæftigelse i metalindustrien inden for svejse/skære området og som skal beherske svejseprocessen 141 på højeste certifikatniveau. Kursuspakken retter sig mod personer der søger eller har beskæftigelse i metalindustrien inden for svejse/skære området og som skal beherske svejseprocessen 131 på højeste certifikatniveau. Uddannelsesforløbet til svejsekoordinator er et tilbud der retter sig mod de virksomheder, som fremstiller blivende bygnings- og konstruktionskomponenter og skal CE-mærke deres produkter i henhold til DS/EN 1090-serien. Forløbet henvender sig til alle, der arbejder inden for stålbranchen i forhold til bygningsreglementet BR10 og ønsker at opkvalificere sig inden for svejsekoordination Kursuspakken er til dig, som ønsker at arbejde med pladebearbejdning i jern og metalindustrien. Kursuspakken giver dig et grundlæggende kendskab til de materialer, værktøjer og maskiner, som bruges til bukning, skæring og anden pladebearbejdning. Kursuspakken er til dig, der ønsker at arbejde med CNC spåntagende bearbejdning inden for jern- og metalindustrien. Kursuspakken giver dig et grundlæggende kendskab til de materialer, værktøjer og maskiner, som bruges i produktionen. Du lærer også at tegne enkle emner og bruge simple måleværktøjer. Kursuspakken er til dig, som ønsker at arbejde i fødevarerindustrien. Kursuspakken giver dig viden om fremstilling og kvalitetskontrol af fødevarer. Du lærer også om Lean og effektivisering af produktionen i fødevarerindustrien. Kursusforløbet er målrettet til personer som ønsker arbejde med rigning on-/offshore Kursusforløbet er målrettet til personer som ønsker arbejde indenfor olie- og gas installationen MAG-svejs-stumps rør alle pos pr TIG-svejs-kants uleg plade/rør TIG-svejs-stumps uleg plade TIG-svejs-stumps uleg rør alle pos TIG-svejs-stumps tynd rustfri plade TIG-svejs-stumps svær rustfri plade TIG-svejsning, aluminium tynd plade, kantsømme TIG-svejsning, aluminium svær plade, kantsømme TIG-svejsning, aluminium tynd plade, stumpsømme MIG-svejsning, aluminium tynd plade, kantsømme MIG-svejsning, aluminium svær plade, kantsømme MIG-svejsning, aluminium tynd plade, stumpsømme Materialelære rustfri stål Materialelære stål Materialeforståelse aluminium Kvalitetsstyringssystem og svejsekoordination Skæreprocesser og fugeformer Svejseprocesser og kontrol af svejsearbejde Kvalitetsstyring af svejsearbejde Grundlæggende faglig matematik Arbejds-miljø inden for faglærte og ufaglærte job Laserskæring for operatører Pladeudfoldning klippe-, bukke- og valsemaskiner Operatør ved CNC-styret revolverstanser Manuel Statistisk Proces Control (SPC) IT-baseret Statistisk Proces Control (SPC) Operatør i metalindustrien, brancheintroduktion CNC fræsning, overvågning og produktion CNC fræsning, produktion og emnemåling Emnetegning i retvinklet projektion Tegningsinformation og -fremstilling Kontrolmåling med fast og stilbart måleværktøj CNC drejning, overvågning og produktion CNC drejning, produktion og emnemåling CNC plan- og profildrejning, programmering Produktions optimering for operatører v.h.a. Lean Lean værktøjs anvendelse for operatører Sensoriske undersøgelser for operatører Systematisk problemløsning for operatører HACCP/egen kontrol - operatører i fødevareindustri Almen fødevare hygiejne - obligatorisk certifikat Styringsteknik for operatører, procesindustri Processer og råvarer i levnedsmiddelindustrien Lean support i produktionen Komplekse løfteopgaver for riggere Faldsikring Evakuering og redning inden for Byggeri & Montage Lastbilmonteret kran, certifikat D Gaffeltruck certifikatkursus B Personlig sikkerhed ved arbejde med epoxy og isocyanater 2 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 16

17 Roustabout Intro til medicinalindustrien - automatisk pakkeri og påfyldning Intro til medicinalindustrien - basisproduktion Intro til medicinalindustrien - færdigvareproduktion Intro til procesindustri (f.eks. byggemateriale, emballage og andet kemisk industri) Intro til sprøjtestøbning i plastindustrien Intro til termoformning i plastindustrien Intro til ekstrudering i plastindustrien Intro til polyester- og epoxystøbning i plastindustrien indenfor olie- og gas installationen Kursuspakken er til dig, som ønsker at arbejde inden for automatisk pakkeri og påfyldning i medicinalindustrien. Kursuspakken giver dig grundlæggende færdigheder inden for betjening af automatiserede procesanlæg. Du lærer også om kvalitetskontrol i medicinalindustrien. Kursuspakken er til dig, som ønsker at arbejde inden for medicinalindustriel produktion. Kursuspakken giver dig viden om betjening af procesanlæg, kemiske processer og anvendelse af måleudstyr. Kursuspakken er til dig, som ønsker at arbejde inden for medicinalindustriel produktion. Kursuspakken giver dig viden om fremstilling og kvalitetskontrol af medicinale produkter. Kursuspakken er til dig, der ønsker at arbejde med fremstilling af produkter i procesindustrien. f.eks. fremstilling af kemikalier, byggematerialer, ingridienser og enzymer, emballager samt fødeog drikkevarer. Kursuspakken er til dig, der ønsker at arbejde med sprøjtestøbning af plastemner. Du lærer at betjene maskiner til sprøjestøbning. Herudover får du kendskab til forskellige termoplastmaterialer. Du får også et indblik i Lean. Kursuspakken er til dig, der ønsker at arbejde med termoformning. Du lærer at betjene og overvåge maskiner til opgaverne med termoformning. Du får et kendskab til forskellige termoplastmaterialer. Du får også et indblik i Lean. Kursuspakken er til dig, der ønsker at arbejde med ekstrudering af plastemner og emballage. Du får et kendskab til forskellige plastmaterialer. Du får også et indblik i Lean. Kursuspakken er til dig, der ønsker at arbejde med fremstilling af epoxy- og polyesteremner i eksempelvis plastindustrien, vindmølleindustri og på værfter. Du får certifikat inden for epoxyog isocyanater. Du får viden om reparation og færdiggørelse af polyesteremner. Du lærer om sikkerhed ved polyesterstøbning Faldsikring Mekanisk forbehandling af stålkonstruktioner Tårn- & svingkraner m. integr. anhugning, A-cert Evakuering og redning inden for Byggeri & Montage Instruktion og oplæring på procesanlæg Tavlemøder for selvstyrende produktionsgrupper Anvendelse af emballage for operatører Betjening af procesanlæg under GMP og ISOregler Medicinalindustriel produktion Anvendelse af lokalvisende procesmåleudstyr Anvendelse af fjernvisende procesmåleudstyr Effektivisering for operatører i procesindustrien Uorganisk kemi for operatører i procesindustrien Anvendelse af proceskemiske enhedsoperationer Betjening af procesanlæg under GMP og ISOregler Medicinalindustriel produktion Anvendelse af lokalvisende procesmåleudstyr Anvendelse af fjernvisende procesmåleudstyr Kvalitetskontrol for medicooperatører Fremstilling af steril batch Medicinalindustriel produktion Fremstilling af sterile lægemidler GMP i praksis Inspektion for operatører i procesindustrien Operatør vedligehold, mekanisk intro Operatør vedligehold, automatik intro Produktionsoptimering for operatører v.h.a. Lean Anvendelse af 5-S modellen for operatører Produktionskemi for operatører Maskin- og el-sikkerhed, procesind Tavlemøder for selvstyrende produktionsgrupper Kvalitetsbevidsthed ved industriel produktion Sikker adfærd i produktionsvirksomheder Produktion for operatører i procesindustrien Grundlæggende faglig regning Grundlæggende faglig matematik Produktionsoptimering for operatører v.h.a. Lean Anvendelse af termoplast materialer Betjening af sprøjtestøbe maskiner Montage og indstilling af sprøjtestøbe forme Produktionsoptimering for operatører v.h.a. Lean Anvendelse af termoplast materialer Betjening af termoform maskiner Drift af termoform anlæg Produktionsoptimering for operatører v.h.a. Lean Anvendelse af termoplast materialer Betjening af enkle ekstruderingsanlæg Drift af ekstruderingsanlæg Sikkerhed ved polyester støbning Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater RTM vakuumstøbning af glasfiberemner 10 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 17

18 epoxystøbning i plastindustrien Intro til vindmølleindustrien Intro til automatisering og robot Intro til elektronikindustrien 29 Intro til EL-forsyning og tavlemontage Intro til overfladebehandling - komponenter Intro til overfladebehandling - konstruktioner polyesteremner. Du lærer om sikkerhed ved polyesterstøbning. Kursuspakken er til dig, der ønsker at arbejde inden for vindmølleindustrien. Kursuspakken giver dig viden om indhold og opbygning af vindenergianlæg. Du lærer bl.a. om hydraulik, sikkerhed og montage. Kursuspakken er til dig, der ønsker at arbejde med betjening af automatiske produktionsprocesser. Du lærer at betjene robotter. Du får en introduktion til PLC-programering. Kursuspakken er til dig, der ønsker at arbejde i elektronikindustrien. Kursuspakken giver dig viden om lodning og montage af elektronikkomponenter. Du lærer at arbejde under ESD-sikring. Du får ligeledes industriens Lean-kørekort. Kursuspakken er til dig, der ønsker at arbejde inden for elforsyningsbranchen. Kursuspakken kan også bruges af dig, der ønsker at arbejde som tavlemontør. Du lærer om arbejdet på elforsyningsanlæg med baggrund og viden om L-AUS. Du lærer om el- og relæteknik. Du får endvidere industriens Lean-kørekort. Du opnår certifikat inden for vejen som arbejdsplads. Dette er relevant for dig, som ønsker at arbejde inden for el-forsyning. Kursuspakken er til dig, som ønsker beskæftigelse inden for overfladebehandlig med fokus på pulverlakering samt vådlakering af komponenter. Kursuspakken er til dig, der ønsker at arbejde med overfaldebehandling af store konstruktioner, eksempelvis offshore platforme og vindmøllekonstruktioner. Du lærer at overfladebehandle stålkonstruktioner. Kursuspakken giver dig et certifikat i sikkerhed ved arbejde med epoxy og isocyanater Finish og reparation af polyesteremner Støbning af glasfiberarmeret polyesteremner Mekatronik, mekanisk demontage/montage-fejlfinding Automatiske anlæg, hydraulik og fejlfinding Momenttilspænd/efterspænd af bolte, Off Vindmøller Vindenergianlæg, sikkerhed Vindenergianlæg, fejlfinding og reparation Vindenergianlæg, hydraulik Vindenergianlæg, mekaniske komponenter/systemer Anvendelse og kontrol af olie og fedt produkter Robotter i industrien for operatører Robotbetjening for operatører PLC introduktion, automatiske maskiner og anlæg El-introduktion for maskinreparatører, el-lære El-introduktion for maskinreparatører, relæteknik Robot, fejlfinding på periferiudstyr - operatør Robot, montage/betjening periferiudstyr operatør Installation af pneumatiske komponenter Fejlfinding på pneumatiske anlæg Produktionsoptimering for operatører v.h.a. Lean Lean værktøjsanvendelse for operatører Identifikation af specielle elektronikkomponenter Identifikation af gængse elektronikkomponenter ESD-sikring af elektronikarbejdspladser Systematisk problemløsning for operatører Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater Lean support i produktionen Grundlæggende montage- og loddeteknik på print produktionsoptimering for operatører Lean værktøjsanvendelse for operatører Operatør arbejde på el-forsyningsanlæg El-komponent kendskab for operatører Systematisk problemløsning for operatører Automatiske anlæg, el-lære og relæteknik L-AUS, tavle- og installationsarbejde Montage af kabler Brandforanstaltninger ved el-forsynings arbejde Lean-support i produktionen Vejen som arbejdsplads Certifikat Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater Kemisk forbehandling på industrianlæg Pulverlakering - materialer og processer komponent vådlakering operatører komponent vådlakering operatører Vandige malematerialer operatører Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater Metallisering af stålkonstruktioner Fristråleblæsning af stålkonstruktioner Mekanisk forbehandling af stålkonstruktioner Airless og pneumatisk malingspåføring Opbygning af malingssystemer efter specifikation 5 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 18

19 Intro til CNC drejebænke 25 Intro til CNC fræsemaskiner 25 Intro til programmering af CNC drejebænke Intro programmering af CNC fræsemaskiner 25 Køkken 24 Café/restuarant 29 Kursuspakken er til dig, som ønsker at arbejde med produktion på CNC drejebænke i jern- og metalindustrien. Kursuspakken giver dig viden om betjening og overvågning af CNC drejebænke til produktion af emner i større serier. Du lærer også at tegne og måle emner, kontrollere produkternes kvalitet samt forebygge og håndtere fejl og afvigelser i produktionen. Kursuspakken er til dig, som ønsker at arbejde med produktion på CNC fræsemaskiner i jern- og metalindustrien. Kursuspakken giver dig viden om betjening og overvågning af CNC fræsemaskiner til produktion af emner i større serier. Du lærer også at tegne og måle emner, kontrollere produkternes kvalitet samt forebygge og håndtere fejl og afvigelser i produktionen. Kursuspakken er til dig, som ønsker at arbejde med produktion på CNC drejebænke i jern- og metalindustrien. Kursuspakken giver dig viden om betjening og enkel programmering af CNC drejebænke, kontrolmåling, emnetegning, værktøjsskift samt lettere opstilling og indkøring. Kursuspakken er til dig, som ønsker at arbejde med produktion på CNC fræsemaskiner i jern- og metalindustrien. Kursuspakken giver dig viden om betjening og enkel programmering af CNC fræsemaskiner, kontrolmåling, emnetegning, værktøjsskift samt lettere opstilling og indkøring. Ingen beskrivelse Ingen beskrivelse Kvalitetskontrol overflade IT-baseret Statistisk Proces Control (SPC) Emnetegning i CAD, introduktion Præcisionsmåling med stilbart kontrolværktøj CNC drejning, overvågning og produktion CNC drejning, produktion og emnemåling CNC plan- og profildrejning, programmering Antikollision på CNC drejebænk IT-baseret Statistisk Proces Control (SPC) CNC fræsning, overvågning og produktion CNC fræsning, produktion og emnemåling CNC fræsning, enkel programmering og bearbejdning Tegningsinformation og -fremstilling Emnetegning i CAD, introduktion Præcisionsmåling med stilbart kontrolværktøj Emnetegning i CAD, assembly med 2-4 parter GPS målsætning Måleteknisk kontroldokumentation i metalindustrien CAM drejning CNC drejning, programmering med cyklus/dialog CNC drejning, programmering og opstilling, 1-sidet CNC fræsning, enkel programmering og bearbejdning CNC fræsning, programmering og opstilling, 1-sidet CNC fræsning, programmering og opstilling, 2-sidet Emnetegning i CAD, assembly med 2-4 parter GPS målsætning Måleteknisk kontroldokumentation i metalindustrien CAM fræsning (2D) Arbejdsmiljø inden for faglærte og ufaglærte job Gastronomi uden fødevareallergi Grundtilberedning i restaurant og kantine Sammensætning af menu i restaurant og kantine Almen Fødevarehygiejne Prisberegning i den daglige madproduktion Sundere retter med Nøglehulsmærke på spisesteder Værktøjer til risikoanalyse i madproduktionen Råvarer i køkkenet Salg og service i gæstebetjening Arbejdsmiljø i faglærte og ufaglærte job Servering ved a la carte Revenue management ved gæstebetjening Kalkulation ved gæstebetjening Servering og gæstebetjening ved selskaber Servering af vin Fremstilling og servering af kaffe, kakao og te Servering af øl og andre drikkevarer Menuvejledning i gæstebetjeningen Kommunikation i en serviceorienteret gæstebetjening Kulturforståelse anvendt i gæstebetjeningen Rundt om konflikter med gæsten Salg og service i gæstebetjeningen 1 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 19

20 Hotel Opvask 13 Plejecentre 25 Daginstitution 26 Ernæringsassistent - Mester i mad og sundhed Automatiske maskiner og anlæg, PLC-programmering, pneumatik, hydraulik og energioptimering Ingen beskrivelse Ingen beskrivelse Ingen beskrivelse Ingen beskrivelse Opdateret på de nyeste trends indenfor kostområdet. Kursusforløbet henvender sig primært til faglærte inden for metalområdet, f.eks. mekanikere, smede, industriteknikere/maskinarbejdere eller andre, som har en grundlæggende viden svarende til forløbet "Introduktion til automatiske maskiner og anlæg". Kursusforløbet giver dig mulighed for at opgraduere din uddannelse, så du kan arbejde med reparation og opstilling på automatiske maskiner og anlæg Service og værtskab på hotel og restaurant Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd Brug af PC på arbejdspladsen I frontlinjen i receptionen Data- og bookingsystemer i receptionen Anvend informationer fra internettet til jobbrug Branchejura og erstatning i hotelbranchen Kommunikation i en serviceorienteret gæstebetjening Rundt om konflikter med gæsten Turisme i gæstebetjeningen Salg og service i gæstebetjeningen Service og værtskab på hotel og restaurant branchekorrespondance i receptionen Takt og tone i gæstebetjeningen Receptionens innovative serviceydelser Branding og afsætning i receptionen Arbejdsmiljø indenfor faglærte og ufaglærte job Almen fødevarehygiejne - Obligatorisk certifikat Grundlæggende rengøringshygiejne Rengøringsmidler og materialekendskab Service i rengøringsarbejdet Produktionskøkkenets redskaber, maskiner og udstyr Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job Tilberedningsmetoder i institutionskøkkener Mad og måltider til forskellige brugergrupper Råvarer i køkkenet Grundlæggende ernæring og måltidsplanlægning Grundlæggende madproduktion Grundlæggende kost- og menuplanlægning Inspirationskøkkenet i daginstitutioner og SFO Tilberedningsmetoder i institutionskøkkener Kostplanlægning i forhold til småbørn Måltidet i pædagogisk arbejde Grundlæggende madproduktion Sensorisk anretning med værtsskab Kommunikation og konflikthåndtering - service Madlavningstekniske egenskaber i madfremstilling Smagen i centrum Prisberegning i den daglige madproduktion Økologi i den daglige madproduktion Omlægning til økologisk madproduktion Indførelse af økologi i storkøkkener Reducering af madspild Kød som råvare i madproduktionen Alt godt fra fisk i storkøkkener PLC programmering af kombinatoriske styringer PLC programmering af sekventielle styringer Automatiske anlæg, fejlf. relæstyringer og motorer Automatiske anlæg, El-pneumatik fejlfinding L-AUS, tavle- og installationsarbejde 1 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 20

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 40006 Valg af afsætningsalternativer 40007 Regnskabsafstemninger

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende fra 01-01-2014 til 31-12-2014)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende fra 01-01-2014 til 31-12-2014) Side 1 af 6 743402 Handelsskolen Silkeborg Kompetencebeskrivelse: Periode: Godkendelsestype: 2275 Administration 01-08-2014 og fremefter Godkendt til udbud 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere

Læs mere

Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse Dato: 11.3.2015

Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse Dato: 11.3.2015 Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse Dato: 11.3.20 Nummer 1 2 3 4 5 Navn på uddannelsesforløb Samlet varighed af uddannelsesforløbet På vej ind i anlægsbranchen På vej til stilladsmontør

Læs mere

Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse 19.12.14

Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse 19.12.14 Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse Dato: 19.1.14 Nummer Navn på kursusforløb Varighed Kursusindhold AMU-kode Titel 1 På vej ind i anlægsbranchen På vej til stilladsmontør 4 3 På

Læs mere

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål Side 1 af 5 Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse 2275 Administration Følgende mål har denne FKB som moder-fkb: Mål Periode 40022 Effektive, individuelle brugerflader (AD) 12-09-2014 og fremefter

Læs mere

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål Side 1 af 5 Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse 2791 Administration Følgende mål har denne FKB som moder-fkb: Mål Periode 40022 Effektive, individuelle brugerflader (AD) 20-05-2008 og fremefter

Læs mere

Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse Dato: 11.3.2015

Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse Dato: 11.3.2015 Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse Dato: 11.3.20 Nummer 1 2 3 4 5 Navn på uddannelsesforløb Samlet varighed af uddannelsesforløbet På vej ind i anlægsbranchen På vej til stilladsmontør

Læs mere

6 ugers jobrettede kurser - opdelt på brancher

6 ugers jobrettede kurser - opdelt på brancher 6 ugers jobrettede kurser - opdelt på brancher Branche Kursusgruppenummer Administration 62-66 + 69-70 + 74 Akademiuddannelse 163-221 Bygge & anlæg 1-6 + 11-13 + 16-20 El 39-42 Maler 5 + 6 Murer 10 Tømrer

Læs mere

Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse Dato: 11.3.2015

Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse Dato: 11.3.2015 Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse Dato: 11.3.20 Nummer Navn på uddannelsesforløb Samlet varighed af uddannelsesforløbet Kursusindhold FKB-kode AMUkode Titel på AMU-kursus Varighed

Læs mere

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 40006 Valg af afsætningsalternativer 40007 Regnskabsafstemninger

Læs mere

6 ugers jobrettet uddannelse

6 ugers jobrettet uddannelse 6 ugers jobrettet uddannelse For ledige Uddannelsespakker Omsorg for borgere med demens 28 dage (Forløb nr. 21 på den landsdækkende positivliste) Dokumentation og kvalitet i omsorgsarbejdet 28 dage (Forløb

Læs mere

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2015 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2015 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2015 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens (615402) 01-01-2015 til 30-04-2015 41744 Tapetopsætning

Læs mere

Fælles kompetencebeskrivelser med detaljer Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse

Fælles kompetencebeskrivelser med detaljer Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse Side 1 af 6 BILAG 1 Nummer: 2791 Administration Adm Godkendelsesperiode: 29-04-2008 og fremefter 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere AD 2,0 30-04-2008 og fremefter 40015 Kvalitet og kundeservice

Læs mere

seks ugers jobrettet uddannelse 2. halvår 2015

seks ugers jobrettet uddannelse 2. halvår 2015 seks ugers jobrettet uddannelse 2. halvår 2015 Oversigt Grundlæggende IT Bliv fortrolig med at arbejde med at arbejde med en computer og anvendelse af de mest anvendte programmer. Grundlæggende regnskab

Læs mere

6 ugers jobrettet uddannelse på SOSU Nord

6 ugers jobrettet uddannelse på SOSU Nord For ledige 6 ugers jobrettet uddannelse på SOSU Nord Inden for social- og sundhedområdet samt det pædagogiske område. Efteråret 2015 Omsorg for borgere med demens (Forløb nr. 21 på den landsdækkende positivliste)

Læs mere

Tradium - 2014. Beståelsesprocent. Antal elever. Gennemførelsesprocent. UVM Fag betegnelse

Tradium - 2014. Beståelsesprocent. Antal elever. Gennemførelsesprocent. UVM Fag betegnelse UVM Fag betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Gennemførelsesprocent Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 100 145 100 Produktinformation og vejledning i detailhandlen 100 53 100 Årsafslutning

Læs mere

6 ugers jobrettet uddannelse på SOSU Nord

6 ugers jobrettet uddannelse på SOSU Nord For ledige 6 ugers jobrettet uddannelse på SOSU Nord Inden for social- og sundhedområdet samt det pædagogiske område. Omsorg for borgere med demens (Forløb nr. 21 på den landsdækkende positivliste) (Kursusnummer:

Læs mere

FKB AMU-mål Titel på AMU-mål Fra skole Startdato Fradato 2257 45874 Smagen i centrum Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 30.09.

FKB AMU-mål Titel på AMU-mål Fra skole Startdato Fradato 2257 45874 Smagen i centrum Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 30.09. FKB AMU-mål Titel på AMU-mål Fra skole Startdato Fradato 2257 45874 Smagen i centrum Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 30.09.13 2257 42485 Ernæring og sundhed Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 30.09.13

Læs mere

1. Kvartal 2014. Beståelsespr ocent. Antal elever

1. Kvartal 2014. Beståelsespr ocent. Antal elever UVM-fag UVM_fag_betegnelse Beståelsespr ocent Antal elever Gennemførelsespr ocent 40007 Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen 100 14 100 40008 Årsafslutning af bogholderiet 100 14 100 40022 Effektive,

Læs mere

KURSUS. jobrettede uddannelsesforløb for ledige. Efterår 2015. Esnord.dk. Uddannelsespakker med EUD EUX HHX HTX 10 KURSUS

KURSUS. jobrettede uddannelsesforløb for ledige. Efterår 2015. Esnord.dk. Uddannelsespakker med EUD EUX HHX HTX 10 KURSUS KURSUS Efterår 2015 Uddannelsespakker med jobrettede uddannelsesforløb for ledige April 2015 VÆLG MELLEM SIDE Grundlæggende administration........... 2 Grundlæggende IT..................... 3 Administrativ

Læs mere

Beståelsesproc ent. Antal elever

Beståelsesproc ent. Antal elever UVM-fag UVM_fag_betegnelse Beståelsesproc ent Antal elever Gennemførelsespr ocent 40007 Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen 100 13 100 40008 Årsafslutning af bogholderiet 100 14 100 40011 Udarbejdelse

Læs mere

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2014 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 46933 Moderne flødekager EUC Nord (821413) 01-01-2014 til

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2014 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 46933 Moderne flødekager EUC Nord (821413) 01-01-2014 til Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2014 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 46933 Moderne flødekager EUC Nord (821413) 01-01-2014 til 31-03-2014 40547 Behandlingsopbygning og lakering af træværk

Læs mere

KURSUS. jobrettede uddannelsesforløb for ledige. Esnord.dk. Uddannelsespakker med EUD EUX HHX HTX 10 KURSUS

KURSUS. jobrettede uddannelsesforløb for ledige. Esnord.dk. Uddannelsespakker med EUD EUX HHX HTX 10 KURSUS KURSUS 2015 Uddannelsespakker med jobrettede uddannelsesforløb for ledige Marts 2015 VÆLG MELLEM SIDE Grundlæggende administration........... 2 Grundlæggende IT..................... 3 Administrativ IT........................

Læs mere

Positivliste AMU Kurser HAKL

Positivliste AMU Kurser HAKL Positivliste AMU Kurser HAKL Nr Niv. Titel Antal dage Udd. nr. Gebyr pr. dag Løntabsgodtgørelse pr. dag 2607 FKB IKT-administration og vedligeholdelse 40137 - Fagunderstøttende dansk som andetsprog for

Læs mere

Hvem udbyder hvad? SoSu- Aarhus. SoSu- Randers

Hvem udbyder hvad? SoSu- Aarhus. SoSu- Randers Hvem udbyder hvad? Målnr. Og Titel SoSu- Aarhus SoSu- Randers SoSu- Silkeborg 31202 Patienttransport og løft m.v. 40063 Arbejdet med børnemiljø i dagtilbud 40080 Individuel kompetencevurdering i AMU 40081

Læs mere

Bliv guld værd med kurser og efteruddannelse!

Bliv guld værd med kurser og efteruddannelse! Bliv guld værd med kurser og efteruddannelse! AMU-kurser og efteruddannelse fra Kursuscentret på Roskilde Handelsskole gør dig ekstra attraktiv på arbejdsmarkedet. Populære kompetencer Kom videre med it

Læs mere

DIN TID OPTIMALT. og forøg dine jobmuligheder... Selvvalgt kursusforløb for nyledige

DIN TID OPTIMALT. og forøg dine jobmuligheder... Selvvalgt kursusforløb for nyledige UDNYT DIN TID OPTIMALT og forøg dine jobmuligheder... Selvvalgt kursusforløb for nyledige Kursusforløbene er udformet i et samarbejde mellem Roskilde Handelsskole, Køge Handelsskole og Zealand Business

Læs mere

gør dig klar! Oversigt over medarbejderuddannelser

gør dig klar! Oversigt over medarbejderuddannelser gør dig klar! Oversigt over medarbejderuddannelser TIL KLAR NYE ER HED G I L U M Gør dine medarbejdere klar til nye muligheder I projektet Klar til nye muligheder tilbydes medarbejdere i virksomheder,

Læs mere

6praksis DU VÆLGER SELV. - Brug din ret til. 2. halvår 2013

6praksis DU VÆLGER SELV. - Brug din ret til. 2. halvår 2013 DU VÆLGER SELV 2. halvår 2013 6praksis teori - Brug din ret til 2. halvår 2013 byder på tre forskellige kursuslinier for ledige med ret til seks ugers selvvalgt uddannelse. Kurserne er sammensat af en

Læs mere

arbejdsmarkeds uddannelse (amu) Svejsning jobrettet uddannelse positivlisten 2015

arbejdsmarkeds uddannelse (amu) Svejsning jobrettet uddannelse positivlisten 2015 arbejdsmarkeds uddannelse (amu) Svejsning jobrettet uddannelse positivlisten 2015 Positivliste :: svejsning 6 UGERS JOBRETTET UDDANNELSE - DEN LANDSDÆKKENDE POSITIVLISTE - GÆLDER FOR HELE 2015 Her kan

Læs mere

SVEJSNING - 6 ugers jobrettet uddannelse P SITIVLISTEN 6 UGERS JOBRETTET UDDANNELSE. - et samarbejde mellem AMU SYD og HANSENBERG KOLDING

SVEJSNING - 6 ugers jobrettet uddannelse P SITIVLISTEN 6 UGERS JOBRETTET UDDANNELSE. - et samarbejde mellem AMU SYD og HANSENBERG KOLDING 2015 SVEJSNING - 6 ugers jobrettet uddannelse KOLDING JSNING SVE P SITIVLISTEN 6 UGERS JOBRETTET UDDANNELSE - et samarbejde mellem AMU SYD og HANSENBERG SVEJSNING - POSITIVLISTEN 6 UGERS JOBRETTET UDDANNELSE

Læs mere

Kursusoversigt. Ledelse/personlig udvikling/projektarbejde/vejledning/samarbejde. Personlig udvikling til arbejde og uddannelse ny job - ny karriere

Kursusoversigt. Ledelse/personlig udvikling/projektarbejde/vejledning/samarbejde. Personlig udvikling til arbejde og uddannelse ny job - ny karriere Kursusoversigt Ledelse/personlig udvikling/projektarbejde/vejledning/samarbejde Personlig udvikling til arbejde og uddannelse ny job - ny karriere 3/9-7/9 8/10-12/10 Hold 3: 5/11-9/11 Hold 4: 10/12-4/12

Læs mere

Kurser godkendt i 2013 sidst opdateret 17/12

Kurser godkendt i 2013 sidst opdateret 17/12 AD Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse 40383 Administrativ HR-støtte ved stress (AD) (08-04-2013 og fremefter) 40680 Købmandsskab og forretningsforståelse i detail (AD) (21-06-2013 og fremefter)

Læs mere

Fag 2012 2013 Beståelses-% Gennemførelses-% Beståelses-% Gennemførelses-%

Fag 2012 2013 Beståelses-% Gennemførelses-% Beståelses-% Gennemførelses-% ADR Grund- og Specialiseringskursus - Tank + Kl. 1 97,8 97,8 95,3 98,1 ADR Repetition - Grundkursus 100,0 100,0 100,0 100,0 ADR Repetition - Grundkursus + Klasse 1 100,0 100,0 ADR Repetition - Grundkursus

Læs mere

6praksis DU VÆLGER SELV. - Brug din ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse... 1. halvår 2012

6praksis DU VÆLGER SELV. - Brug din ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse... 1. halvår 2012 DU VÆLGER SELV 1. halvår 2012 6praksis teori - Brug din ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse... 1. halvår 2012 byder på seks forskellige kursuslinier for ledige med ret til seks ugers selvvalgt uddannelse.

Læs mere

NORDJYSK BYGGEBOOM. giver gode jobmuligheder! Tag en efteruddannelse, som styrker dine muligheder på det nordjyske jobmarked.

NORDJYSK BYGGEBOOM. giver gode jobmuligheder! Tag en efteruddannelse, som styrker dine muligheder på det nordjyske jobmarked. NORDJYSK BYGGEBOOM giver gode jobmuligheder! Tag en efteruddannelse, som styrker dine muligheder på det nordjyske jobmarked. Efteruddannelse målrettet Rørlæggeruddannelsen Rørlæggeruddannelsen giver dig

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice. AMU Statistik. For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: AMU Hoverdal

SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice. AMU Statistik. For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: AMU Hoverdal SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice AMU Statistik Januar 2012 For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: AMU Hoverdal AMU Nordjylland AMU Syd CPH West Erhvervsskolen

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice. For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler:

SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice. For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice Marts 2015 AMU Statistik For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: - AMU Hoverdal - AMU Nordjylland - Københavns Tekniske

Læs mere

UVM_fag_kort_betegnelse UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Gennemførelsesprocent

UVM_fag_kort_betegnelse UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Gennemførelsesprocent UVM_fag_kort_betegnelse UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Gennemførelsesprocent U-tag banevarer Undertage - montering af banevarer 100 22 100 TL med gafler Teleskoplæsser med gafler - betjening

Læs mere

CØSA formål Betegnelse UVM-fag Niveau UVM_fag_kort_betegnelse UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Gennemførelsesprocent 2411

CØSA formål Betegnelse UVM-fag Niveau UVM_fag_kort_betegnelse UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Gennemførelsesprocent 2411 CØSA formål Betegnelse UVM-fag Niveau UVM_fag_kort_betegnelse UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Gennemførelsesprocent 2411 Arbejdsmarkedsuddannelser 6 - Service Service 96,8 156 100 2411

Læs mere

Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse(kurser over 6 uger )

Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse(kurser over 6 uger ) Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse(kurser over 6 uger ) Dato: 11.3.2015 Nummer Navn på uddannelsesforløb Samlet varighed af uddannels esforløbet (dage) 1 Kloakrørlægger 37 2 Kloakmester

Læs mere

Fleksibelt IT-værksted. Tag pa kursus na r det passer dig

Fleksibelt IT-værksted. Tag pa kursus na r det passer dig Fleksibelt IT-værksted Tag pa kursus na r det passer dig Arbejdsmarkedsuddannelser Eftera r 2015 Tilmeld dig på www.efteruddannelse.dk Har du spørgsmål vedrørende din tilmelding hjælper vi dig gerne. Fleksibelt

Læs mere

Tabel 22 - hele 2014 - Antal kursister fordelt på FKB'ere og uddannelsesmål/enkeltfag i HAKL

Tabel 22 - hele 2014 - Antal kursister fordelt på FKB'ere og uddannelsesmål/enkeltfag i HAKL FKB Administration 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 1.488 1.059 686 40007 Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen 1.287 1.149 604 40008 Årsafslutning af bogholderiet 1.345 1.328 716

Læs mere

Udlægning af undervisning BE, Rev. 10. april 2014

Udlægning af undervisning BE, Rev. 10. april 2014 Udlægning af undervisning BE, Rev. 10. april 2014 EUC Sjælland udlægger til anden skole i 2014 Bygge- og anlægsopgaver i tungere materialer, FKB nr. 2211 Roskilde tekniske Skole 46672 Udvendig isolering

Læs mere

Uddannels es nr. Titel på uddannelse Godkendt skole Afholdende skole

Uddannels es nr. Titel på uddannelse Godkendt skole Afholdende skole Uddannels es nr. Titel på uddannelse Godkendt skole Afholdende skole 40889 Inspiration til ny frisuredesign 43409 Langthårsfrisering 43410 Aktuel klipning og frisuredesign 42853 Inspiration til det lange

Læs mere

Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse(kurser over 6 uger )

Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse(kurser over 6 uger ) Landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse(kurser over 6 uger ) Dato: 19.12.14 Nummer Navn på kursusforløb Samlet varighed AMU 1 Kloarkrørlægger 37 2 Kloakmester 70 3 Fra ufaglært til

Læs mere

Bygge og anlæg 2015. Kloakering. 23. januar 2015

Bygge og anlæg 2015. Kloakering. 23. januar 2015 23. januar 2015 Bygge og anlæg 2015 Kloakering Nivellering 5 47665 Projektforståelse bygge og anlæg 2,1 41949 Udfør. af afløbinstall. i stål mv. 10 44533 Udfør. af afløbsinstall. i plast 16 46976 Udøvelse

Læs mere

Så er der serveret! - du bliver, hvad du lærer. 2. halvår 2011

Så er der serveret! - du bliver, hvad du lærer. 2. halvår 2011 Faglige kompetencer Så er der serveret! - du bliver, hvad du lærer 2. halvår 2011 Almene kompetencer Personlige ko mpetencer Kurser 2. halvår 2011 Lederudvikling Grundlæggende Lederuddannelse AMU 43563,

Læs mere

DIN TID OPTIMALT. og forøg dine jobmuligheder... Selvvalgt uddannelsesforløb for nyledige

DIN TID OPTIMALT. og forøg dine jobmuligheder... Selvvalgt uddannelsesforløb for nyledige UDNYT DIN TID OPTIMALT og forøg dine jobmuligheder... Selvvalgt uddannelsesforløb for nyledige Uddannelsesforløbene er udformet i et samarbejde mellem Roskilde Handelsskole, Køge Handelsskole og Zealand

Læs mere

Kursusoversigt 1. halvår 2013

Kursusoversigt 1. halvår 2013 Ledelse/personlig udvikling/projektarbejde/vejledning/samarbejde Virksomhedens økonomimedarbejder 18.02-26.03 Hold 2: 16.09-29.10 2 2.640 45965 47381 45969 45967 47382 45960 45962 45963 40008 40008 45961

Læs mere

Kursus Type Start Varighed Pris Afvikling Kurser 1. halvår 2011 Kursus Type Start Varighed Pris Afvikling Kursus Type Start Varighed Pris Afvikling

Kursus Type Start Varighed Pris Afvikling Kurser 1. halvår 2011 Kursus Type Start Varighed Pris Afvikling Kursus Type Start Varighed Pris Afvikling er du klædt rigtigt på? 1. halvår 2011 Kurser 1. halvår 2011 Lederudvikling Grundlæggende Lederuddannelse AMU 43563, 43562, 31.01, 07.03 13 dage 2288,- 08.00-15.20 43561, 43560, 43559 Anvendelse af situationsbestemt

Læs mere

grupper 40073 Teleskoplæsser med gafler - betjening (AF) 01-01-2010 og fremefter 2602 Anvendelse af entreprenørmateriel (AF) Herningsholm kursus

grupper 40073 Teleskoplæsser med gafler - betjening (AF) 01-01-2010 og fremefter 2602 Anvendelse af entreprenørmateriel (AF) Herningsholm kursus grupper 40073 Teleskoplæsser med gafler - betjening (AF) 01-01-2010 og fremefter 2602 Anvendelse af entreprenørmateriel (AF) Herningsholm kursus 40073 Teleskoplæsser med gafler - betjening (AF) 01-01-2010

Læs mere

Uddannels es nr. 40889 Inspiration til ny frisuredesign Syddansk Erhvervsskole

Uddannels es nr. 40889 Inspiration til ny frisuredesign Syddansk Erhvervsskole Uddannels Titel på uddannelse es nr. Godkendt skole Afholdende skole 40889 Inspiration til ny frisuredesign Randers Tradium (280051) 43409 Langthårsfrisering Randers Tradium (280051) 43410 Aktuel klipning

Læs mere

Er du ledig - og tæt på at miste dagpengeretten?

Er du ledig - og tæt på at miste dagpengeretten? Er du ledig - og tæt på at miste dagpengeretten? Så tilmeld dig uddannelsesordningen! Læs mere i brochuren: - Du kan øge dine muligheder for at komme i job - Du kan få uddannelsesydelse i op til 26 uger

Læs mere

Ind- og Udlån 2013 EUC Syd har på denne baggrund indgået aftaler med andre skoler om at gennemføre kurser ifølge nedenstående liste:

Ind- og Udlån 2013 EUC Syd har på denne baggrund indgået aftaler med andre skoler om at gennemføre kurser ifølge nedenstående liste: Ind- og Udlån 2013 EUC Syd har på denne baggrund indgået aftaler med andre skoler om at gennemføre kurser ifølge nedenstående liste: FKB Skolefag og titel på kursus Udlagt af EUC Syd Periode 2257 47066

Læs mere

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen 5 Ugers kursuspakke for byggebranchen Bygge og Anlæg 25 dage HANSENBERGteknia bygge & anlæg 1 Kurser AMU-mål Se noter Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uge 43 Dampspærre, nye bygninger Dampspærre, reno.

Læs mere

Godkendte kurser November 2014

Godkendte kurser November 2014 Opdateret 10. juni 2015 Positivliste for kurser under Kantineoverenskomsten Godkendte kurser November 2014 Indhold: 1 Arbejdsmiljø/ergonomi 2 2 Brød, kager, desserter og konfektfremstilling 2 3 Dørmand

Læs mere

Kursister fordelt på år og EUU/HAKL

Kursister fordelt på år og EUU/HAKL Opsummering: Året der er gået i tal 2014 Aktiviteten på AMU er fortsat nedadgående samlet set i forhold til tidligere år. I 2014 har der været 564.276 kursister på hele AMU-området, heraf 145.333 inden

Læs mere

T e a m b u i l. A n r e t n i n. K v a l i t e t. T r. A r m e r. L y s b u e L E A N. I n. K o m m. A k I T. L e d. d i n g. u c.

T e a m b u i l. A n r e t n i n. K v a l i t e t. T r. A r m e r. L y s b u e L E A N. I n. K o m m. A k I T. L e d. d i n g. u c. Markedsforingmors.dk T r A k u c a d e k I T hvem du er! Ligemeget T m i f I n L e d e g n a g i n g s n o v a t e l s e A r m e r K o m m f o r s t i n g i o n I L E A N u n i k a t i å e l s e eucnordvest.dk

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 7 Nummer: 2237 Titel: Administration i sundhedssektoren Kort titel: admsundhed Status: GOD Godkendelsesperiode: 03-06-2009 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Administration

Læs mere

August 2008. Debatoplæg - Valgfri specialefag og studie-/erhvervsrettet påbygning

August 2008. Debatoplæg - Valgfri specialefag og studie-/erhvervsrettet påbygning August 2008 Debatoplæg - Valgfri specialefag og studie-/erhvervsrettet påbygning Det faglige udvalg ønsker, at de lokale uddannelsesudvalg drøfter, hvilke valgfrie specialefag der skal udbydes på skolen,

Læs mere

Curriculum Vitae. Svejsning af maskindele i alm./rustfrit stål. Svejsning af stålkonstruktioner i rustfrit stål.

Curriculum Vitae. Svejsning af maskindele i alm./rustfrit stål. Svejsning af stålkonstruktioner i rustfrit stål. Personlige oplysninger: Curriculum Vitae Navn: E-mail: linkedin: Claus Fredborg bocude@gmail.com http://www.linkedin.com/in/clausfredborg Resume : Jeg er en mand som har bred erfaring som Rustfast Klejnsmed/Klejnsmed,

Læs mere

Pædagogiske AMU-kurser efterår 2015

Pædagogiske AMU-kurser efterår 2015 Pædagogiske AMU-kurser efterår 2015 WWW.UCC.DK/AMU AMU-kurser med kompetence AMU-kurser giver reel kompetence til videre uddannelse. Uanset om du har en kort eller lang uddannelse, kan du deltage. Uddannelserne

Læs mere

Kurser.... efter dit behov

Kurser.... efter dit behov Kurser... efter dit behov 2. halvår 2012 Indhold 3 Medarbejderudvikling Kommunikation og sprog 4 5 6 Akademiuddannelse Lederudvikling Strategi- og organisationsudvikling Lean, kvalitet og teambuilding

Læs mere

Korte kurser nye kompetencer

Korte kurser nye kompetencer Efterår 2008 Korte kurser nye kompetencer - brug din ret til seks ugers selvvalgt uddannelse - søg efteruddannelse - brug din jobplan Korte kurser, nye kompetencer efterår 2008 Har du ret til seks ugers

Læs mere

Københavns Tekniske Skole Beståelses- og gennemførelsesprocenter for AMU 2014. Gennemførelsesprocent. UVM-fag UVM-fag betegnelse

Københavns Tekniske Skole Beståelses- og gennemførelsesprocenter for AMU 2014. Gennemførelsesprocent. UVM-fag UVM-fag betegnelse 40000 Syn af boliger, råderet, vedligeholdelsesordninger 88,9 36 88,9 40080 Individuel kompetencevurdering i AMU 64,1 78 64,1 40131 Vurdering af basale færdigheder 89,8 186 90,9 40137 Fagunderstøttende

Læs mere

Teknisk service på hoteller, konference - og feriecentre. Varighed i Teknisk service på dage idræts- og fritidsanlæg

Teknisk service på hoteller, konference - og feriecentre. Varighed i Teknisk service på dage idræts- og fritidsanlæg Profilpakke Nr. Mål Varighed i Teknisk service på dage idræts- og fritidsanlæg Teknisk service på hoteller, konference - og feriecentre plejesektoren, på institutioner og uddannelsessteder Ejendomsservice

Læs mere

40473 Kamerateknik og optagelse af digitale fotos 40474 Lys og komposition til digital fotografering 40475 Digital fotografering "on location" 40476

40473 Kamerateknik og optagelse af digitale fotos 40474 Lys og komposition til digital fotografering 40475 Digital fotografering on location 40476 Fag nr. Titel 40473 Kamerateknik og optagelse af digitale fotos 40474 Lys og komposition til digital fotografering 40475 Digital fotografering "on location" 40476 Ombrydning - kreative og komplekse opgaver

Læs mere

Tabel 21 - hele 2014 - Antal kursister fordelt på uddannelsesmål/enkeltfag i HAKL

Tabel 21 - hele 2014 - Antal kursister fordelt på uddannelsesmål/enkeltfag i HAKL Uddannelseesmål/enkeltfag 2012 2012 i % 2013 2013 i % 2014 2014 i % 3869 Rådgiveren i den finansielle sektor 13 0,0 20 0,0 3874 Kunden i den finansielle sektor 13 0,0 18 0,0 3876 Virksomheder i den finansielle

Læs mere

FAGSTÆRKE KURSER 2012 FOR TØMRERE, MURERE, VVS ERE, MALERE OG ANDRE FAGFOLK

FAGSTÆRKE KURSER 2012 FOR TØMRERE, MURERE, VVS ERE, MALERE OG ANDRE FAGFOLK FAGSTÆRKE KURSER 2012 FOR TØMRERE, MURERE, VVS ERE, MALERE OG ANDRE FAGFOLK Fagstærke kurser til dig Fagstærke kurser, der kvalificerer dig til tidens udfordringer Virksomhedstilpassede kurser A t kvalificere

Læs mere

Arbejdsmarkedsuddannelser Kursusoversigt forår 2011

Arbejdsmarkedsuddannelser Kursusoversigt forår 2011 Arbejdsmarkedsuddannelser Kursusoversigt forår 2011 Indledning Kursusafdelingen på Erhvervsakademiet København Nord har et varieret kursustilbud, der indeholder arbejdsmarkedsuddannelser, kurser under

Læs mere

Beståelsesprocent/gennemførelsesprocent på AMU SYD 1. kvartal 2013. Beståelses % Antal elever

Beståelsesprocent/gennemførelsesprocent på AMU SYD 1. kvartal 2013. Beståelses % Antal elever 40602 Sikkerhed ved polyesterstøbning 100 3 100 42893 Reparation af vingestrukturer 100 3 100 43996 Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater 100 6 100 47209 Støbning af epoxy komposit emner 100

Læs mere

Kurser.... efter dit behov

Kurser.... efter dit behov Kurser... efter dit behov 1. halvår 2012 Fremtiden tilhører dem, der kan omstille sig og lære nyt uden at gå i panik Citat - Anders Lund Madsen Omstilling og læring kan ske på mange niveauer: Virksomheden,

Læs mere

WWW.AHKURSER.DK ÅBENT LÆRINGSCENTER 1. HALVÅR 2015. Kursusafdelingen

WWW.AHKURSER.DK ÅBENT LÆRINGSCENTER 1. HALVÅR 2015. Kursusafdelingen Kursusafdelingen ÅBENT LÆRINGSCENTER 1. HALVÅR 2015 I ÅBENT LÆRINGSCENTER KAN DU SAMMENSÆTTE ET PERSONLIGT KURSUS- FORLØB MED UDGANGSPUNKT I DINE ØNSKER OG KOMPETENCER. VÆLG MELLEM MERE END 30 FORSKELLIGE

Læs mere

Eksempel på en fælles kompetencebeskrivelse og de tilkoblede arbejdsmarkedsuddannelser

Eksempel på en fælles kompetencebeskrivelse og de tilkoblede arbejdsmarkedsuddannelser Eksempel på en fælles kompetencebeskrivelse og de tilkoblede arbejdsmarkedsuddannelser FKB 2615 Stilladsmontage (uddrag) Bilag 1 Definition af jobområdet Inden for jobområdet opstilles og nedtages forskellige

Læs mere

Efteruddannelse bygningshåndværkere

Efteruddannelse bygningshåndværkere Efteruddannelse bygningshåndværkere ri o e t Fra raksis til p 1 Indholdsfortegnelse Kurser - Energi og bygninger... Side 2 40991 Energioptimering af boliger 42795 Montering af dampspærre og trykprøvning

Læs mere

Vvs-branchens praktikvejledning Speciale Vvs og blikkenslager

Vvs-branchens praktikvejledning Speciale Vvs og blikkenslager Til brug for praktikperioden forud for Hovedforløbet. Grundforløb Praktik 1. hovedforløb Praktik 2. hovedforløb Praktik 3. hovedforløb Praktik 4. hovedforløb Praktik Praktik forud for 1. hovedforløb Udføre

Læs mere

Oplæg til sammenligning af grundfag (hg) med amu-udannelser

Oplæg til sammenligning af grundfag (hg) med amu-udannelser Der tages udgangspunkt i grundfagene Dansk, Informationsteknologi, Salg og Service og Erhvervsøkonomi i forhold til Bek: 1055 af 23/10 2006. Fremmedsprog og samfundsfag bliver ikke medtaget i dette projekt.

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 12 Nummer: 2275 Titel: Administration Kort titel: adm Status: GOD Godkendelsesperiode: 11-09-2014 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Administration er enten en selvstændig

Læs mere

REGNSKAB. Grundlæggende AMU PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE

REGNSKAB. Grundlæggende AMU PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE AMU Grundlæggende REGNSKAB PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE Vi udbyder bl.a. korte kurser indenfor følgende: -Regneark, anvendelse, design og automatisering -Placering af resultat- og balancekonti

Læs mere

Ledig? Længerevarende forløb. Brug tiden til at blive dygtigere. Ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kurser 1. halvår 2011.

Ledig? Længerevarende forløb. Brug tiden til at blive dygtigere. Ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kurser 1. halvår 2011. Ledig? Ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse Kurser 1. halvår 2011 Længerevarende forløb Brug tiden til at blive dygtigere Lerpyttervej 52 DK-7700 Thisted Limfjordsvej 95 DK-7900 Nykøbing M Tel +45 99 19

Læs mere

Kompetenceudvikling af pædagogmedhjælpere og PGU ere. Få ny inspiration og få din faglige viden løftet yderligere

Kompetenceudvikling af pædagogmedhjælpere og PGU ere. Få ny inspiration og få din faglige viden løftet yderligere Kompetenceudvikling af pædagogmedhjælpere og PGU ere Få ny inspiration og få din faglige viden løftet yderligere 2 3 Om uddannelsesforløbet s Kursus- og Udviklings- Center tilbyder et uddannelsesforløb

Læs mere

kursusoversigt efterår 2014

kursusoversigt efterår 2014 kursusoversigt efterår 2014 Nye kompetencer giver nye muligheder Sønderhøj 9 8260 Viby J Tlf. 8936 3000 business@aabc.dk business.aabc.dk 1 Velkommen til Business Centret, Århus Købmandsskoles kursusafdeling.

Læs mere

Ansøgning til PAU- erhvervsuddannelse for voksne (EUV) for ansøgere over 25 år

Ansøgning til PAU- erhvervsuddannelse for voksne (EUV) for ansøgere over 25 år Ansøgning til PAU- erhvervsuddannelse for voksne (EUV) for ansøgere over 25 år EUV - PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE Jeg : (sæt krydser) Er fyldt 25 år d. 29. februar 2016 Har mindst 2 års erhvervserfaring,

Læs mere

Lokal undervisningsplan for struktør uddannelsen på AMU-Nordjylland

Lokal undervisningsplan for struktør uddannelsen på AMU-Nordjylland Lokal undervisningsplan for struktør uddannelsen på AMU-Nordjylland Grundforløb AMU-Nordjylland d. 2011-03-18 1 Kompetencemål for grundforløbet 4. De fælles kompetencemål,eleverne skal opfylde for at begynde

Læs mere

Positivliste Enkeltefag EUD Merkantil

Positivliste Enkeltefag EUD Merkantil Positivliste Enkeltefag EUD Merkantil Nr Niv. Titel Antal dage Udd. nr. Gebyr pr. dag Løntabsgodtgørelse pr. dag 1915 Det merkantile område - handel, kontor og finans 23004 D Dansk 10 1915 200-10018 C

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 7 Nummer: 2693 Titel: Installation og service af klima og ventilation Kort titel: ventilation Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af

Læs mere

IT IT-værkstedet - Mere fleksibel kan det ikke blive

IT IT-værkstedet - Mere fleksibel kan det ikke blive Tidspunkt Løbende optag. Undervisning Man. ons. Kl. 08.00 15.25 Materialer Kan lånes eller købes. Kursusgebyr* Individuel pris. Kontakt os. VEU-godtgørelse Der kan søges VEU- godtgørelse efter gældende

Læs mere

Nye kompetencer. 2. halvår 2014. læs mere på www.ahkurser.dk. Kursusafdelingen

Nye kompetencer. 2. halvår 2014. læs mere på www.ahkurser.dk. Kursusafdelingen Kursusafdelingen Nye kompetencer 2. halvår 2014 læs mere på www.ahkurser.dk Kurser for dig, der... vil have suppleret din viden med en efteruddannelse har ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse har fået

Læs mere

Grundlæggende regnskab

Grundlæggende regnskab Grundlæggende regnskab (6 ugers jobrettet forløb) NYE KURSUSHOLD Se nærmere på KURSUSCENTRET 6 ugers jobrettet regnskabsforløb Grundlæggende regnskab Ønsker du at lære bogføring fra bunden Skal din regnskabsviden

Læs mere

Kursusprogram KURSUSCENTRET

Kursusprogram KURSUSCENTRET Kursusprogram KURSUSCENTRET 20 5 Ledelse Projektmedarbejder/it Sprog, kommunikation og formidling Økonomi/Regnskab Optimering og effektivisering Salg/Markedsføring Sikkerhed/Industri/CNC og CAD Auto/Landbrug/Maler/Tømrer

Læs mere

IT-CENTRET. Stedet, hvor du kan lære IT på dit eget niveau, i dit eget tempo og din læringsstil AMU PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE

IT-CENTRET. Stedet, hvor du kan lære IT på dit eget niveau, i dit eget tempo og din læringsstil AMU PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE AMU IT-CENTRET PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE Stedet, hvor du kan lære IT på dit eget niveau, i dit eget tempo og din læringsstil Vi udbyder korte kurser indenfor følgende: Start din PC - Tekstbehandling

Læs mere

Kursusprogram KURSUSCENTRET

Kursusprogram KURSUSCENTRET Kursusprogram KURSUSCENTRET 20 5 Ledelse Projektmedarbejder/it Sprog, kommunikation og formidling Økonomi/Regnskab Optimering og effektivisering Salg/Markedsføring Sikkerhed/Industri/CNC og CAD Auto/Landbrug/Maler/Tømrer

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 5 Nummer: 2707 Titel: Køleteknisk område Kort titel: Køl Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet omfatter alle de

Læs mere

SVEJSECERTIFICERING OG TRÆNING HERNINGSHOLM VIRKSOMHEDSCENTER

SVEJSECERTIFICERING OG TRÆNING HERNINGSHOLM VIRKSOMHEDSCENTER SVEJSECERTIFICERING OG TRÆNING HERNINGSHOLM VIRKSOMHEDSCENTER VARMT ARBEJDE - KURSUS Varmt arbejde omfatter bygningsarbejde med maskiner og værktøj, som afgiver gnister eller varme og derfor kan være årsag

Læs mere

- et bedre sted at lære. 12. april kl. 20-21 Der vil først være lyd på kl. 20. Indtil da kan du hygge dig i chatten

- et bedre sted at lære. 12. april kl. 20-21 Der vil først være lyd på kl. 20. Indtil da kan du hygge dig i chatten Inspiration til uddannelse 12. april kl. 20-21 Der vil først være lyd på kl. 20. Indtil da kan du hygge dig i chatten Velkommen Kirsten Jensen Mette Will Gitte Jensen Har du deltaget i et webinar før?

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler:

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service April 2013 AMU Statistik For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: AMU Syd AMU Vest AMU Fyn AMU Nordjylland Campus Bornholm

Læs mere

HAKL. Gennemsnit for HAKL Total for hele AMU Gennemsnit total

HAKL. Gennemsnit for HAKL Total for hele AMU Gennemsnit total Antal kursister Efteruddannelsesudvalget for AMU-statistik: Året der er gået i tal 2012 Aktiviteten på AMU er fortsat nedadgående men i fjerde og sidste kvartal af 2012 ses små tegn på, at aktivitetsnedgangen

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 15 Nummer: 2245 Titel: Offentlig forvaltning og sagsbehandling Kort titel: forvalt Status: GOD Godkendelsesperiode: 16-04-2010 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet

Læs mere