Roadmap for en fossilfri transportsektor inden Trafikdage 2013 v/ Tine Lund Jensen, kontorchef, Transportministeriet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Roadmap for en fossilfri transportsektor inden 2050. Trafikdage 2013 v/ Tine Lund Jensen, kontorchef, Transportministeriet"

Transkript

1 Roadmap for en fossilfri transportsektor inden 2050 Trafikdage 2013 v/ Tine Lund Jensen, kontorchef, Transportministeriet

2 Roadmap for en fossilfri transportsektor Målsætning CO2 emissionerne i samfundet skal reduceres med 40% i 2020 ift niveau I 2050 skal samfundet og dermed også transportsektoren - være fossilfri Klimaplan offentliggjort medio august følges op af roadmap for transport af (samarbejde mellem Transportministeriet og Klimaministeriet) Proces for udarbejdelsen 2 følgegrupper: brancheorganisationer og grønne organisationer/repræsentanter for konkrete løsninger Inddragelse af virksomheder, eksperter, andre interesseorganisationer gennem tematiserede arrangementer Bred konference i den afsluttende fase (primo januar) udgivelse senere på foråret Transportministeriet Side 2

3 Rammerne for køreplan for grøn omstilling af transportsektoren Regeringens energistrategi: Transportsektoren skal være uafhængige af fossilt brændstof i 2050 Målsætningen bygger på Klimakommissionens rapport 10 pct. vedvarende energi i transportsektoren i 2020 Opfylder EU s energidirektiv vedtaget i 2009 Indfase iblanding af 10 pct. biobrændstoffer i 2020 Kickstart: Pulje på 70 mio. i perioden til statslig medfinansiering af ladestandere til el-biler, infrastruktur til brint og infrastruktur til gas for tung transport Bl.a. led i regeringens ønske om elektrificering af personbiler, jernbaner og i et vist omfang busser og varevogne Transportministeriet Side 3

4 Rammerne for en. II Klimakommissionens anbefalinger vedr. omlægning af transportsektoren fra 2010: Konkrete anbefalinger vedr. understøttelse af indfasningen af nye teknologier videreførelse af afgiftsfritagelse for el-biler dog begrænset til biler, gradvis udfasning samt omfattelse af hybridbiler, mv. Plan for udbygning af infrastruktur til opladning af el-biler Skabe rammer for at køretøjer med et høj brændstofforbrug kan skifte til biogas/naturgas En tilgang til arbejdet i transportsektoren Lang sigtet indsats, der tager højde for den teknologiske udvikling Transportministeriet Side 4

5 Rammerne for en. III Regeringens udmeldinger vedr. transport : Transport og mobilitet er vigtigt for samfundet Det meste af væksten i trafikken skal ske i den kollektive trafik Understøttes blandt andet af udmeldingen om Togfonden.dk samt de seneste års fokuserede indsats vedr. kollektiv transport Energieffektive køretøjer skal fremmes Kommende omlægning af registreringsafgiften Transportministeriet Side 5

6 Drivmidler Teknologidelen er helt central Nye teknologier skal afløse benzin- og dieseldrevne køretøjer Teknologi udvikling skal sikre, at behovet for en god mobilitet går hånd i hånd med en grøn transportsektor Gas/biogas, biobrændstof, el men også vanskelig Begrænsede påvirkningsmuligheder i DK Den internationale dimension afgørende Risiko for at fremme de forkerte drivmidler Vi skal på den ene side presse på Og på den anden side sikre, at drivmidler som udgangspunkt vinder som følge af deres potentiale for at reducere CO2 mest omkostningseffektivt Transportministeriet Side 6

7 Kobling og muligheder for afkobling Økonomisk velfærd Efterspørgsel persontransport Efterspørgsel godstransport Persontrafik Godstrafik Energiforbrug Belastning af klimaet Transportministeriet Side 7

8 Eksempler på virkemidler 1 Afgiften på at købe køretøjer og afgiften på brændstof. Lokalisering af boliger og arbejdspladser, så transport reduceres Efterspørgsel persontransport Økonomisk velfærd Efterspørgsel godstransport Persontrafik Godstrafik Energiforbrug Belastning af klimaet Transportministeriet Side 8

9 Eksempler på virkemidler 2 Efterspørgsel persontransport Persontrafik Økonomisk velfærd Efterspørgsel godstransport Godstrafik Optimering af infrastrukturen Bedre udnyttelse af lastbilernes kapacitet. Godstog på lange distancer. Bro i stedet for færge Flere personer i bilen Udbygning af den kollektive trafik, hvor der er mange som skal transporteres. Cykle og gang i stedet for bil Energiforbrug Belastning af klimaet Transportministeriet Side 9

10 Eksempler på virkemidler 3 Økonomisk velfærd Efterspørgsel persontransport Efterspørgsel godstransport Persontrafik Godstrafik Forbedret motorteknologi Vedligeholdelse af motorer Korrekt dæktryk Ecodriving Energioptimeret kørehastighed Energiforbrug Belastning af klimaet Transportministeriet Side 10

11 Eksempler på virkemidler 4 Økonomisk velfærd Efterspørgsel persontransport Efterspørgsel godstransport Persontrafik Godstrafik Energiforbrug Belastning af klimaet Forbrug af energikilder med lavt kulstofindhold per energienhed: Biobrændstof Elbiler - Hybridbiler Transportministeriet Side 11

12 Eksempler på virkemidler - samlet Afgiften på at købe køretøjer og afgiften på brændstof. Lokalisering af boliger og arbejdspladser, så transport reduceres Forbedret motorteknologi Vedligeholdelse af motorer Korrekt dæktryk Ecodriving Energioptimeret kørehastighed Efterspørgsel persontransport Persontrafik Økonomisk velfærd Energiforbrug Efterspørgsel godstransport Godstrafik Optimering af infrastrukturen Bedre udnyttelse af lastbilernes kapacitet. Godstog på lange distancer. Bro i stedet for færge Flere personer i bilen Udbygning af den kollektive trafik, hvor der er mange som skal transporteres. Cykle og gang i stedet for bil Belastning af klimaet Forbrug af energikilder med lavt kulstofindhold per energienhed: Biobrændstof Elbiler - Hybridbiler Transportministeriet Side 12

13 Roadmap en skal Beskrive status, udfordringer og dilemmaer på transportområdet Beskrive overordnede principper for arbejdet med transport og klima eks.: Omkostningseffektivitet, teknologi-neutralitet, fremme af grøn vækst, fortsat udvikling af mobiliteten, det meste af trafikvæksten i den kollektive trafik, mv. Afdække prioritering og timing af konkrete tiltag og vigtige beslutningspunkter Frem mod 2020 Efter Transportministeriet Side 13

14 Workshop Road map Trafikdage 2013 Chefkonsulent Niels-Anders Nielsen

15 Effektivisering og udfordringen Fremgsmåde/metode? Udfordringen Indfasning af teknologi (Et overblik)

16 Samfundets velstand / Økonomisk vækst Efterspørgsel af mobilitet / Person- og Godstransport Transport / Vej, Bane, Luft og Sø Energiforbrug / Fossile energiprodukter, VE Afkoble velfærd fra behov for mobilitet Løse transport med færrest køretøjskilometer Flest køretøjskilometer per energiforbrug Mindst CO 2 udledning per energiforbrug CO 2 udledning / Fossile energiprodukter

17 Fremgangsmåde/metode?

18 - Værktøjskassen mange tiltag med henblik på effektivisering - Opdeles i temaer fire niveauer * Afkoble velfærd fra behov for mobilitet * Løse transport med færrest køretøjskilometer * Flest køretøjskilometer per energiforbrug * Mindst CO2 udslip per energiforbrug - Hvordan får vi vurderet potentialet og økonomi - Sammenhæng til den energipolitik, der er besluttet * 2035 VE i energisektoren - Er der kun el til transportsektoren? - Transportsektorens energiforbrug udgør omkring 200 PJ, som også er ca. det bæredygtige biomasse potentiale i DK

19 Derfor er energieffektivisering vigtigt Sammenhæng med EU globalt?

20 Transportens Energiforbrug Svarer stort set til CO2 el på tog Energiforbrug i transportsektoren Fly 3,4% Skib 4,6% Lastbiler 13,1% Tog 2,6% Busser 3,5% Personbil 52,4% Varebil 20,4%

21 Transportarbejde Transportarbejde personkilometer Cykel/knallert 3% Turistbus 5% Rutebus 4% MC 1% S-tog 1% Metro 0% Fly 1% Tog 7% Færger 0% Bil 78%

22 Vejtransport er udfordringen Transportarbejdet personkilometer 2050? Fly 0% Færger 0% S-tog 2% Metro 1% Tog 12% Cykel/knallert 3% Turistbus 9% MC 1% Rutebus 6% Bil 66%

23 Status for bilparken

24 Bestanden er køretøjer - Personbiler ca levetid ca år - Busser ca år - Lastbiler ca år - Varebiler ca år Salget af nye biler Lange indfasningsperioder for ny teknologi Elbiler > (faktisk heraf små 300 med batteriskifte) Gasbiler > 30 (+flaskegas) Brint > 10 Hybridbiler > 500 Plug in hybrid > 20

25 Indfasningsmodel Demonstration Få kunder - kun flådekøretøjer Etablering Mange kunder - flest flådekøretøjer Marked Flådekøretøjer udgør mindre del

26 Forventninger til den generelle globale udvikling

27 Drivmidler

28 Elbiler

29 Forventningen er DK i 2020 små biler? Langt fra de bud der kom for år tilbage om biler i 2020

30 Elbilen - perspektiver Høj energieffektivitet Passer fint ind i et energisystem med svingende energiforsyning som fx vind intelligent ladning Et stort potentiale for persontransporten Lette busser og lastbiler til bynære opgaver Simpel konstruktion med færre sliddele Udbuddet af elbiler skal øges Priser skal reduceres Rækkevidde er en barriere infrastruktur til hurtigladning eller batteriskifte kan hjælpe batteriskifte eller hurtigladning (20 minutter) kræver større grad af tilvænning

31 Plug-in hybrid - perspektiver Energieffektivitet afhænger af anvendelse Passer fint ind i et energisystem med svingende energiforsyning som fx vind intelligent ladning Potentiale for persontransporten Lette busser og lastbiler til bynære opgaver Udbuddet skal øges Kompliceret konstruktion med mange sliddele Høj pris

32 Brint Det er muligt der produceres enkelte demonstrationsbiler - Prisen er meget høj - Visse bilfabrikanter satser på konkurrencedygtige biler i forhold til elbiler i Vindenergi kan bruges til brintproduktion - Bilerne har længere rækkevidde end elbiler og kan tankes hurtigt - Energieffektivitet ikke så god som elbilen, men i fremtiden på højde med hybridbiler

33 Biobrændstoffer - Vil få (stor) betydning? - Kan anvendes i den eksisterende bilpark - Der findes infrastruktur - Begrænset ressource den danske biomasse kan ca. dække transportsektorens energibehov - Bæredygtighed fødevarer og areal

34 Natur- og biogas - Markedsmoden teknologi tændrørsmotor - I forhold til benzin mindre CO2-udslip - I forhold til diesel meget begrænset reduktion af CO2-udslip - Biogas stor reduktion af CO2-udslip begrænset ressource - Naturgas kan medvirke til bedre forsyningssikkerhed - Nye teknologier dual fuel kompressionstænding kendt fra skibsfart - Prisen afkobles fra de forventede prisstigninger på olie - Et vist udbud af biler person- og varebiler samt lastbiler og busser - Ny infrastruktur - Demonstration i Danmark afdække potentialet (energi og miljø) og økonomi - Hvad med flaskegas?

35

36 Naturgas Energiforbrug og CO2 Emission 2012

37

38

39

40

41 Mere energieffektivitet Vi kan halvere energiforbruget i 2050 ift. i dag

42 Trafikdage 2013 Analyse af de klima- og energimæssige forhold ved alternative drivmidler Thomas Capral Henriksen

43 Det overordnede mål kort fortalt

44 Sammentænkning af mål TITEL PÅ OPLÆG AFDELINGSNAVN DATO: 24/01/12

45 Energiaftalens ordlyd...en model til udvikling af analyse af de klima- og energimæssige forhold ved anvendelse af alternative drivmidler. Arbejdet skal understøtte reduktion af CO2 fra transportsektoren. Et element i dette arbejde vil være drivmidlernes samspil med energisystemet. Der gennemføres en ændring af biobrændstofloven med henblik på at sikre iblanding af 10 pct. biobrændstoffer i Gennemførelsen afventer dog en analyse af alternativer til at leve op til EU s forpligtelse ift. VE i transport. Analysen færdiggøres i TITEL PÅ OPLÆG AFDELINGSNAVN DATO: 24/01/12

46 Flere analyser og flere formål overvejelser om samspil Analyser (9 mio. kr.): Alternative drivmidler Beregninger af policy-tiltag Vækstpotentialer Opdaterede fremskrivninger Input fra andre analyser: Biogasanalysen Biomasseanalysen Energiaftalen: Strategi for opfyldelse af 10% VE i 2020 (el, iblanding, gas mv.) Road map 2050: Strategi for opfyldelse af 100 % VE i 2050 (drivmidler, kollektiv trp. mv.) TITEL PÅ OPLÆG AFDELINGSNAVN DATO: 24/01/12

47 Videreudvikling af model om alternative drivmidler Udvides med: skibe og fly nye drivmiddelspor, herunder de tunge køretøjer samt hybridløsninger Skal være lettere at kombinere drivmidler, så man f.eks. kan regne med blandede brændstoffer Udvidelse af modellen fra kun til 2030 med teknologifremsyn helt til Teknologifremskrivninger indenfor relevante køretøjs- og drivmiddelteknologier Analyse af de vækstmæssige potentialer TITEL PÅ OPLÆG AFDELINGSNAVN DATO: 24/01/12

48 Ny modeludvikling Dynamiske effekter af forskellige typer virkemidler - hvilke mekanismer, der er afgørende for valg af teknologi på transportområdet. Modellen skal kunne virke i transportsektoren, men også i en bredere sammenhæng Energistyrelsens ligevægtsmodel. På sigt vil modellen kunne opstille scenarier for, hvordan man under givne forudsætninger kan opfylde målene for transportsektoren i 2020 og TITEL PÅ OPLÆG AFDELINGSNAVN DATO: 24/01/12

49 Udbytte Samlet vil analyserne bidrage til analysen af alternativer til at leve op til EU s forpligtelse ift. VE i transport i Tilbagevendende teknologivurderinger for transportsektoren jf. energiaftalen. Bidrag til Transportministeriet og Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets samarbejde om Roadmap Bedre beslutningsgrundlag TITEL PÅ OPLÆG AFDELINGSNAVN DATO: 24/01/12

50 Spørgsmål til debatten Hvordan bør vægtningen være mellem kort sigt (2020) og langt sigt (2050)? Hvor meget bør analyser af vækstpotentiale fylde i analyserne? Bestemte barrierer, der bør medtænkes i modelarbejdet? TITEL PÅ OPLÆG AFDELINGSNAVN DATO: 24/01/12

51 2050 Fossilfri Transport i Danmark Betragtninger på vejen dertil Præsentation af Lærke Flader, branchechef 27. august 2013

52 Dansk Energi Energiselskabernes organisation

53 Udgangspunkt Klimapolitiske målsætninger: Omstilling af energisystemet med mere vedvarende energi Fossilfri transport i Danmark i Fossil uafhængighed i 2050 Bæredygtighedskriterier for biomasse Antal Køretøjer Klimaplan 40% CO2 reduktioner i Konventionelle brændstoffer i de europæiske byer udgør max 50% i Personbiler Busser Varebiler Lastbiler Kilde: Scenarier for transportsektorens energiforbrug i Danmark. EA for EOF (2011) I 2050 skal alle de fossile drivmidler være udfaset i dansk vejtransport. I praksis skal det sidste fossile køretøj derfor være solgt et godt stykke tid i forvejen. Kilde: Danmarks Statistik

54 Udvikling i DK energimiks til Elproduktion (TWh) Solceller Offshore vind Onshore vind Biogas Affald Flis+Halm Træpiller Naturgas Kul Elforbrug I 2035 vil el produktionen være baseret på 100% vedvarende energi Godt 50% vil komme fra fluktuerende ressourcer som vind og sol, resten fra termisk produktion baseret på biomasse Kilde: Power to the People II, Grønt Scenarie. Dansk Energi (2013)

55 Virkemidler i vejtransporten Motoreffektiviseringer DK 2010: 132 gco2/km (B) og 128 gco2/km (D) Stor udvikling de seneste 5 år EU-krav i 2020: PSN 95 gco2/km VB 147 gco2/km Slår igennem på krav til samtlige nyregistrerede biler Gennemføres med mandater, konkurrenceevne! Iblandingskrav for biobrændstoffer Iblandingskrav i 2010: 5,75% og 2020: 10% Tvivlsomt hvor meget der kan iblandes person- og varebiler. Tunge køretøjer kan håndtere 30% Iblandingskrav Gram CO2 per km % 30% 20% 10% Motoremissioner for Personbiler Benzin Diesel Iblandingskrav for Biobrændstoffer Slår igennem på krav til samtlige eksisterende biler Gennemføres med mandater, konkurrenceevne! Alternative drivmidler Meget få alternative drivmidler på de danske veje i dag Person og varebiler: El, plug-in hybrid, biogas og brint Busser og lastvogne: Biogas og brint Indfases via markedsandele i nyregistrerede biler Støtte til markedsmodning og infrastruktur 0% Personbiler Busser Varebiler Lastbiler Indtrægning af personbiler Alternative Drivmidler Konventionelle Drivmidler Markedsandel Alternative Drivmidler (sek. akse) 120% 80% 40% 0%

56 Scenarier for alternative drivmidler Personbiler 120% Varebiler 120% % % % % Alternative Drivmidler Konventionelle Drivmidler Markedsandel Alternative Drivmidler (sek. akse) 0% Alternative Drivmidler Konventionelle Drivmidler Markedsandel Alternative Drivmidler (sek. akse) 0% Busser Lastvogne % % % % % % % Alternative Drivmidler Konventionelle Drivmidler Markedsandel Alternative Drivmidler (sek. akse) 0% Alternative Drivmidler Konventionelle Drivmidler Markedsandel Alternative Drivmidler (sek. akse) 0%

57 Udvikling i CO2 emissioner fra vejtransporten MtCO Personbiler Busser Varebiler Lastbiler Udvikling i bestanden af alternative drivmidler mod Personbiler Varebiler Busser Lastvogne Forfatter, Titel

58 Reduktionsbidrag fordelt på virkemidler Virkemiddelbidrag MtCO VB LV PSN BUS VB PSN BUS VB LV VM BL PSN, BUS, VB, ME LV, ME PSN, BB BUS, BB VB, BB LV,BB PSN, ADBUS, AD VB, AD LV, AD CO2 CO2 ME Motoreffektiviseringer ME Biobrændstoffer Alternative Drivmidler 2030 CO BL Virkemiddelbidrag MtCO dato PSN, PSN ME BUS, BUS ME VB, VB ME LV, LV ME PSN, PSN BB BUS, BUS BB VB, VB BB LV,BB PSN, PSN AD BUS, BUS AD VB, AD VB LV, AD LV CO2 BL Motoreffektiviseringer Biobrændstoffer Alternative Drivmidler CO2 8 Forfatter, Titel Forklaringer: PSN: Personbil VB: Varebil LV: Lastvogne VM: Virkemiddeleffekt BL: Baseline uden virkemidler

59 Anbefalinger Fokus på det langsigtede mål. Der er brug for et konsolideret grundlag, med CO2 delmål i 2020 og Klarhed og troværdige rammevilkår er fundamentet for fortsatte investeringer og innovation. Der skal være fokus på sammenhængende systemer Vind er samfundsøkonomisk ok i 2035, hvis vi indretter vores system, så vi også forbruger den. Biomasse er er en knap ressource, og der skal udarbejdes kriterier for bæredygtighed mv. Omlægning af bilbeskatningen, så nye grønne teknologier gøres attraktive. Også behov for omlægning af firmabilbeskatningen, eftersyn af vores afgiftssystem osv. OPP ml det offentlige og det private. Fx via rammevilkår, eller forpligtende indkøb. Nedbrydning af barrierer. Fx behov for eftersyn af energiselskabernes netregulering. Koordination. Fx et Office for Low Emission Vehicles (OLEV), som i UK hvor embedsmænd fra transport-, energi- og erhvervsministeriet sidder sammen og koordinerer policyudviklingen indenfor grøn transport.

60 Tak for opmærksomheden Lærke Flader Branchechef Dansk Elbil Alliance Telefon: Mobil:

Klima-, energi- og bygningsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål J om omlægning af bilafgifterne i Folketingets Skatteudvalg den 31.

Klima-, energi- og bygningsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål J om omlægning af bilafgifterne i Folketingets Skatteudvalg den 31. Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 84 Offentligt DET TALTE ORD GÆLDER Klima-, energi- og bygningsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål J om omlægning af bilafgifterne i

Læs mere

Fra miljø til million - De politiske rammer for arbejdet med miljø og godstransport. Af Tine Lund Jensen, Kontorchef, Transportministeriet

Fra miljø til million - De politiske rammer for arbejdet med miljø og godstransport. Af Tine Lund Jensen, Kontorchef, Transportministeriet Fra miljø til million - De politiske rammer for arbejdet med miljø og godstransport Af Tine Lund Jensen, Kontorchef, Transport og økonomisk vækst følges ad Mobilitet er afgørende for det moderne samfund

Læs mere

CO2-reduktioner pa vej i transporten

CO2-reduktioner pa vej i transporten CO2-reduktioner pa vej i transporten Den danske regering har lanceret et ambitiøst reduktionsmål for Danmarks CO2-reduktioner i 2020 på 40 % i forhold til 1990. Energiaftalen fastlægger en række konkrete

Læs mere

En ny energiaftale og transportsektoren. Kontorchef Henrik Andersen

En ny energiaftale og transportsektoren. Kontorchef Henrik Andersen En ny energiaftale og transportsektoren Kontorchef Henrik Andersen Energipolitiske milepæle frem mod 2050 2020: Halvdelen af det traditionelle elforbrug er dækket af vind VE-andel i transport øges til

Læs mere

Grøn Roadmap Scenarier og virkemidler til omstilling af transportens energiforbrug

Grøn Roadmap Scenarier og virkemidler til omstilling af transportens energiforbrug Grøn Roadmap 2030 - Scenarier og virkemidler til omstilling af transportens energiforbrug 1 Summer School 1 september 2016 Hans Henrik Lindboe, Ea Energianalyse a/s Projektet støttet af Energifonden Med

Læs mere

Er Danmark på rette vej? En opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2015

Er Danmark på rette vej? En opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2015 Er Danmark på rette vej? En opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2015 Marts 2015 Opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Indledning I 2009 udarbejdede IDA en plan over, hvordan Danmark i 2050 kan have reduceret

Læs mere

E-mobilitet Køreplan 2020

E-mobilitet Køreplan 2020 E-mobilitet Køreplan 2020 Segmenteret markedstilgang er nøglen til effektiv udbredelse af elbiler Oktober, 2012 Det gælder ikke om at løse 2015 eller 2020 udfordringerne nu Det gælder om at løse udfordringerne

Læs mere

Model til beregning af vej- og banetransportens CO 2 -emissioner

Model til beregning af vej- og banetransportens CO 2 -emissioner Model til beregning af vej- og banetransportens CO 2 -emissioner Ålborg Trafikdage 25. august 2008 Senior projektleder Eva Willumsen, COWI 1 Præsentationens formål og indhold Beskrive og illustrere CO

Læs mere

Muligheder på trafikområdet

Muligheder på trafikområdet Muligheder på trafikområdet Henrik Duer COWI 19 November 2007 1 Indhold 1. Forskellige muligheder for energibesparelser 2. Udviklingen 3. Teknologiske muligheder 4. Indpasning i energisystemet 2 Energiforbrug

Læs mere

Hvilke brændstoffer skal drive morgendagens transportsystem? Ved Henrik Andersen, Energistyrelsen

Hvilke brændstoffer skal drive morgendagens transportsystem? Ved Henrik Andersen, Energistyrelsen Hvilke brændstoffer skal drive morgendagens transportsystem? Ved Henrik Andersen, Energistyrelsen Pct. Transportsektorens andele af CO 2 - udledning og energiforbrug 35 30 25 20 15 10 5-1980 1990 2000

Læs mere

Transportens energiforbrug og udledning af CO 2 frem til 2050

Transportens energiforbrug og udledning af CO 2 frem til 2050 Transportens energiforbrug og udledning af CO 2 frem til 2050 Roadmap afsluttende seminar for de to følgegrupper 27. maj 2014 Anders Kofoed-Wiuff Ea Energianalyse Formål med referencefremskrivninger At

Læs mere

Status og vejen frem for elbilen

Status og vejen frem for elbilen Status og vejen frem for elbilen Segmenteret markedstilgang er nøglen til at få igangsat en effektiv udbredelse af elbiler Branchechef, Lærke Flader El baseret på vind og sol bliver en bærende del af den

Læs mere

Varmepumper i et energipolitisk perspektiv. Troels Hartung Energistyrelsen trh@ens.dk

Varmepumper i et energipolitisk perspektiv. Troels Hartung Energistyrelsen trh@ens.dk Varmepumper i et energipolitisk perspektiv Troels Hartung Energistyrelsen trh@ens.dk Dagsorden: Den energipolitiske aftale 2012 Stop for installation af olie- og naturgasfyr Den energipolitiske aftale

Læs mere

Grøn Roadmap Scenarier og virkemidler til omstilling af transportens energiforbrug

Grøn Roadmap Scenarier og virkemidler til omstilling af transportens energiforbrug Grøn Roadmap 2030 - Scenarier og virkemidler til omstilling af transportens energiforbrug 1 Energinet.dk 6 oktober 2016 Hans Henrik Lindboe, Ea Energianalyse a/s Projektet støttet af Energifonden Med det

Læs mere

Gas til transportformål - DK status v. Energistyrelsen. IDA 29. september 2014 Ulrich Lopdrup Energistyrelsen

Gas til transportformål - DK status v. Energistyrelsen. IDA 29. september 2014 Ulrich Lopdrup Energistyrelsen Gas til transportformål - DK status v. Energistyrelsen IDA 29. september 2014 Ulrich Lopdrup Energistyrelsen Disposition Langt sigt! Hvorfor overhovedet gas i transport? Scenarieanalyserne Kort sigt! Rammerne

Læs mere

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar TALEMANUSKRIPT Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar Indledning I er med til at gøre en forskel Udfordringen i transporten Tak fordi jeg måtte komme og være en del af den 4. Fossil Frie Thy

Læs mere

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends SDU 31. maj 12 Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends På vej mod en vedvarende energi-region Syddanmark / Schleswig-Holstein Sune Thorvildsen, DI Energibranchen Dagsorden Energiaftale af 22. marts

Læs mere

I tilknytning til hvert af temaerne er der i samarbejde med regionens kommuner gennemført tilsvarende temamøder.

I tilknytning til hvert af temaerne er der i samarbejde med regionens kommuner gennemført tilsvarende temamøder. Dette notat indgår som ét af flere notater, der er udarbejdet af Region Midtjylland i forbindelse med forberedelse af arbejdet med strategisk energiplanlægning. Arbejdet hen imod den strategiske energiplanlægning

Læs mere

Fremtidens danske energisystem

Fremtidens danske energisystem Fremtidens danske energisystem v. Helge Ørsted Pedersen Ea Energianalyse 25. november 2006 Ea Energianalyse a/s 1 Spotmarkedspriser på råolie $ pr. tønde 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1970 '72 '74 '76 '78

Læs mere

Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem. Ole Damm SE Big Blue. 4. juli Ole Damm SE Big Blue

Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem. Ole Damm SE Big Blue. 4. juli Ole Damm SE Big Blue Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem 1 Centrale målsætninger i Energiaftalen 22-3-2012 2020: 50% vindenergi i elforbruget 2020: 40% reduktion af drivhusgasser set i forhold til 1990

Læs mere

PROGRAMMET. Velkomst. De nye biler i 2020? Hvad kører de på? Nye teknikker på vej? Søren W. Rasmussen, FDM

PROGRAMMET. Velkomst. De nye biler i 2020? Hvad kører de på? Nye teknikker på vej? Søren W. Rasmussen, FDM PROGRAMMET Velkomst De nye biler i 2020? Hvad kører de på? Nye teknikker på vej? Søren W. Rasmussen, FDM Forbrugernes forventninger til hybridbiler og el-biler Pascal Feillard, PSA Peugeot Citroën Pause

Læs mere

Biogas i Danmark hvornår? Michael Dalby, E.ON Danmark Biofuel Seminar, 28. april 2011

Biogas i Danmark hvornår? Michael Dalby, E.ON Danmark Biofuel Seminar, 28. april 2011 Biogas i Danmark hvornår? Michael Dalby, E.ON Danmark Biofuel Seminar, 28. april 2011 En oversigt over E.ON Globalt En af verdens største privat investor ejede el og gas selskaber Ca. 85.000 ansatte skabte

Læs mere

Udvikling i nye bilers brændstofforbrug 2013

Udvikling i nye bilers brændstofforbrug 2013 Udvikling i nye bilers brændstofforbrug 2013 August 2014 3 Udvikling i nye bilers brændstofforbrug 2013 Forord Forord Trafikstyrelsen monitorerer udviklingen af nyregistrerede bilers energiegenskaber.

Læs mere

Tænketankens formål er at medvirke til et lavere udslip af drivhusgasser og en begrænsning af skadevirkningerne af den globale opvarmning.

Tænketankens formål er at medvirke til et lavere udslip af drivhusgasser og en begrænsning af skadevirkningerne af den globale opvarmning. Hvad vil CONCITO? Tænketankens formål er at medvirke til et lavere udslip af drivhusgasser og en begrænsning af skadevirkningerne af den globale opvarmning. CONCITOs vedtægter CONCITO Annual Climate Outlook

Læs mere

Annual Climate Outlook 2014 CONCITOs rådsmøde, 21. november 2014

Annual Climate Outlook 2014 CONCITOs rådsmøde, 21. november 2014 Annual Climate Outlook 2014 CONCITOs rådsmøde, 21. november 2014 Status Klimamål og emissioner Energiproduktion- og forbrug Transportsektoren Landbrug og arealanvendelse Drivhusgasudledning og klimamål

Læs mere

vejen til en grøn BilPaRk DAnSK elbil AlliAnCE

vejen til en grøn BilPaRk DAnSK elbil AlliAnCE Vejen til en grøn bilpark dansk elbil alliance 1 En grøn forandring af bilparken Dansk Energi har skabt en grøn model for bilbeskatning, der baner vejen ud af olieafhængigheden og knækker biltransportens

Læs mere

Bæredygtige biobrændstoffer Nationalmuseet den 12. september 2012

Bæredygtige biobrændstoffer Nationalmuseet den 12. september 2012 Bæredygtige biobrændstoffer Nationalmuseet den 12. september 2012 Naturgas Fyn 5,9% 25,7% Omsætning 2011: DKK 1,8 mia. 7,9% 16,1% 8,4% 14,2% 8,8% 13% Resultat før skat 2011: DKK 82 mio. Ansatte: 85 Naturgas

Læs mere

Status for arbejdet med roadmap for en fossilfri transportsektor

Status for arbejdet med roadmap for en fossilfri transportsektor Status for arbejdet med roadmap for en fossilfri transportsektor Indsæt billede her 8,1 cm. højt x 16,3 cm. bredt - Martin Hellung-Larsen, Trafikstyrelsen, TØF konferencen om Kollektiv Trafik 6.-7. oktober

Læs mere

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del Bilag 56 Offentligt. Fossilfri Vejtransport 2050

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del Bilag 56 Offentligt. Fossilfri Vejtransport 2050 Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del Bilag 56 Offentligt Fossilfri Vejtransport 2050 Analyse nr. 10 2013 27. november 2013 Resume I dette notat er de teknologiske muligheder for at opnå en fossilfri vejtransport

Læs mere

DI og bilafgifter. Michael Carlsen, DI

DI og bilafgifter. Michael Carlsen, DI 04 05 10 DI og bilafgifter Michael Carlsen, DI Omlægning af bilafgifter: Hvad ville regeringen i dec. 2008? " Regeringen vil fremsætte lovforslag i folketingssamlingen 2009-10 med henblik på at indføre

Læs mere

Energipolitisk aftale 2012

Energipolitisk aftale 2012 PI årsdag 2012 29. mar. 12 Energipolitisk aftale 2012 Procesindustriens årsdag Aftaleelementer Mere vedvarende energi Mere effektiv udnyttelse af energien Smart elnet mv. Transport Forskning, udvikling,

Læs mere

Klima og transport. Susanne Krawack

Klima og transport. Susanne Krawack Klima og transport Susanne Krawack To analyser 1. indfasning af forskellige alternative teknologier og trafikale virkemidler i transportsektoren - modelberegninger på klimakommissionens model 2. skatter

Læs mere

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Gastekniske dage 18. maj 2009 Dorthe Vinther, Planlægningschef Energinet.dk 1 Indhold 1. Fremtidens energisystem rammebetingelser og karakteristika 2.

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om klimatiltag via omstilling af transportsektorens energiforsyning

Forslag til folketingsbeslutning om klimatiltag via omstilling af transportsektorens energiforsyning 2015/1 BSF 159 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 1. april 2016 af Henning Hyllested (EL), Maria Reumert Gjerding (EL) og Søren Egge Rasmussen

Læs mere

Status og orientering Energi på Tværs

Status og orientering Energi på Tværs Status og orientering Energi på Tværs KTC 27.02.2015 Energi på Tværs skal At finde svar på, hvordan regionen bedst muligt kan bane vejen for en omstilling af energi- og transportsystemet: Udarbejde en

Læs mere

Dansk Sammenfatning Nov. 2010. A portfolio of power-trains for Europe: a fact-based analysis. McKinsey & Company:

Dansk Sammenfatning Nov. 2010. A portfolio of power-trains for Europe: a fact-based analysis. McKinsey & Company: Dansk Sammenfatning Nov. 2010 A portfolio of power-trains for Europe: a fact-based analysis McKinsey & Company: A portfolio of power-trains for Europe: a fact-based analysis Rapport baggrund En faktabaseret

Læs mere

s Udfordringer for dansk klimapolitik Peter Birch Sørensen Formand for Klimarådet Oplæg på Miljøstrategisk årsmøde den 23.

s Udfordringer for dansk klimapolitik Peter Birch Sørensen Formand for Klimarådet Oplæg på Miljøstrategisk årsmøde den 23. s Udfordringer for dansk klimapolitik Peter Birch Sørensen Formand for Klimarådet Oplæg på Miljøstrategisk årsmøde den 23. november 2015 Præsentation af Klimarådet Klimarådet skal bidrage med uafhængig

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler mb/d UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE- OG GASRESSOURCER 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non-conventional oil Crude

Læs mere

Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik. Power to the People. Jørgen S. Christensen, Dansk Energi

Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik. Power to the People. Jørgen S. Christensen, Dansk Energi Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik Power to the People Jørgen S. Christensen, Dansk Energi 1 Agenda De energipolitiske udfordringer Der er behov for flere brændselstyper

Læs mere

Udvikling i nye bilers EUtypegodkendte

Udvikling i nye bilers EUtypegodkendte Udvikling i nye bilers EUtypegodkendte forbrug Oktober 2015 3 brændstofforbrug 2014 Forord Indhold Forord 4 Udvikling i nye solgte biler 5 Energiklasser Udvikling af CO 2 -udledningen for nyregistrerede

Læs mere

Elbiler perspektiver frem mod 2020

Elbiler perspektiver frem mod 2020 Elbiler perspektiver frem mod 2020 Delvejsseminar Test-en-elbil 13.marts 2013 Michael Rask Energistyrelsen Oversigt Kort om ENS forsøgsordning for elbiler 2008-12 og 2013-15 Kort om infrastrukturpuljen

Læs mere

DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET

DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET Selvforsyning, miljø, jobs og økonomi gennem en aktiv energipolitik. Socialdemokratiet kræver nye initiativer efter 5 spildte år. Danmark skal være selvforsynende med energi,

Læs mere

PLADS TIL GAS. Gas mere grøn end træ

PLADS TIL GAS. Gas mere grøn end træ PLADS TIL GAS Gas mere grøn end træ Er der plads til gas? Fremtidens energiforsyning er baseret på vedvarende energi. Men både el og varme, når vinden vi bruge gas til at producere vejen til den grønne

Læs mere

Erhvervspotentialer i energibranchen

Erhvervspotentialer i energibranchen Energitopmøde 2012 28. jun. 12 Erhvervspotentialer i energibranchen Hans Peter Branchedirektør Dagsorden Intro til DI Energibranchen Vi har en stærk energisektor Muligheder i grøn omstilling Udnyttelse

Læs mere

Betingelser for fremtidig massiv udrulning af elbiler

Betingelser for fremtidig massiv udrulning af elbiler Betingelser for fremtidig massiv udrulning af elbiler v/branchechef Lærke Flader, Dansk Energi TINV den 27. september 2010 2 Danmark har en ambitiøs klimamålsætning frem mod 2020 og 2050 ikke mindst for

Læs mere

Fremtidens energisystem

Fremtidens energisystem Fremtidens energisystem Besøg af Netværket - Energy Academy 15. september 2014 Ole K. Jensen Disposition: 1. Politiske mål og rammer 2. Fremtidens energisystem Energinet.dk s analyser frem mod 2050 Energistyrelsens

Læs mere

Regeringens planer for elbiler

Regeringens planer for elbiler Det Energipolitiske Udvalg 2010-11 EPU alm. del Bilag 181 Offentligt Klima- og energiministerens besvarelse af samrådsspørgsmål M om regeringens planer for udrulning af en infrastruktur til opladning af

Læs mere

Grøn omstilling af den kollektive bustrafik

Grøn omstilling af den kollektive bustrafik Grøn omstilling af den kollektive bustrafik TJØF Transportøkonomisk Forening Kollektiv Trafik Konference 2013 Chefkonsulent Niels-Anders Nielsen Center for biler og grøn Transport Priser Udviklingen i

Læs mere

Gassens mulige rolle i fremtidens energisystem

Gassens mulige rolle i fremtidens energisystem Gassens mulige rolle i fremtidens energisystem Affaldets rolle i fremtidens energisystem 15. maj 2014 Vestforbrænding Anders Bavnhøj Hansen Chefkonsulent, Msc Udvikling, Forskning og miljø abh@energinet.dk

Læs mere

Centrale målsætninger i regeringsgrundlaget

Centrale målsætninger i regeringsgrundlaget På vej mod Danmarks klimapolitik 06-11-2012 Rasmus Tengvad Centrale målsætninger i regeringsgrundlaget 2020: 50% vindenergi i elforbruget 2020: 40% reduktion af drivhusgasser set i forhold til 1990 2030:

Læs mere

Notat om aktioner i den Strategiske Energiplan for Varde Kommune

Notat om aktioner i den Strategiske Energiplan for Varde Kommune Dato 07.10.2013 Dok.nr. 142691/13 Sagsnr. 12/6001 Ref. Poul Sig Vadsholt Notat om aktioner i den Strategiske Energiplan for Varde Kommune I den Strategiske Energiplan beskrives, at Byrådet ønsker en ren

Læs mere

CO 2 -tiltag her og nu

CO 2 -tiltag her og nu CO 2 -tiltag her og nu Center for Grøn Transport v/civilingeniør Dorte Kubel TINV Alternative brændstoffer 26. Marts 2010 Program Om Center for Grøn Transport Puljer under Center for Grøn Transport Biodiesel

Læs mere

Nærmere beskrivelser scenarier for regionens energiforsyning i 2025

Nærmere beskrivelser scenarier for regionens energiforsyning i 2025 Nærmere beskrivelser af scenarier for regionens energiforsyning i 2025 Perspektivplanen indeholder en række scenarieberegninger for regionens nuværende og fremtidige energiforsyning, der alle indeholder

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt Til Folketingets skatteudvalg Dok. ansvarlig: SJA Sekretær: Sagsnr.: s2014-305 Doknr.: d2014-17176-0.1 9. december 2014 Henvendelse til Skatteudvalget

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE OG GASRESSOURCER mb/d 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non conventional oil Crude

Læs mere

Gas i transportsektoren Naturgas Fyns strategi for transport Direktør Hans Duus Jørgensen, Bionaturgas Danmark

Gas i transportsektoren Naturgas Fyns strategi for transport Direktør Hans Duus Jørgensen, Bionaturgas Danmark Gas i transportsektoren Naturgas Fyns strategi for transport Direktør Hans Duus Jørgensen, Bionaturgas Danmark Gas i transportsektoren Et nyt marked derfor vigtigt. Potentielt stort energiforbruget til

Læs mere

INTEGRATION AF ENERGISYSTEMERNE

INTEGRATION AF ENERGISYSTEMERNE INTELLIGENT ENERGI INTEGRATION AF ENERGISYSTEMERNE Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kib@danskfjernvarme.dk 18. november 2015 100 % VEDVARENDE ENERGI ER IKKE UTOPI I DANMARK Sammenhængende effektive

Læs mere

Scenarier for et fossil-frit dansk transportsystem

Scenarier for et fossil-frit dansk transportsystem Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Hvilke muligheder er der for anvendelse af naturgas i transportsektoren?

Hvilke muligheder er der for anvendelse af naturgas i transportsektoren? Hvilke muligheder er der for anvendelse af naturgas i transportsektoren? "Morgendagens brændstoffer Udfordringer og muligheder" København, 31. maj 2010 Asger Myken asgmy@dongenergy.dk Agenda Hvor skal

Læs mere

Danmark som grøn vindernation

Danmark som grøn vindernation Danmark som grøn vindernation Danmark som grøn vindernation En gennemgribende omstilling af det danske samfund skal skabe en ny grøn revolution. Vi skal skabe et grønt samfund baseret på vedvarende energi,

Læs mere

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor VARMEPLAN DANMARK2010 vejen til en CO 2 -neutral varmesektor CO 2 -udslippet fra opvarmningssektoren kan halveres inden 2020, og opvarmningssektoren kan blive stort set CO 2 -neutral allerede omkring 2030

Læs mere

Energiscenarier for 2030

Energiscenarier for 2030 Energiscenarier for 2030 Niels Træholt Franck, Forskning og udvikling 30. november 2016. Dok 15/08958-162 1 Agenda Kort introduktion? Hvorfor lave scenarier? Tilblivelse af scenarierne De fire scenarier

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler Transport 18. januar 2011 Niels Buus Kristensen

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler Transport 18. januar 2011 Niels Buus Kristensen vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler Transport 18. januar 2011 Kommissorium Klimakommissionen skal belyse, hvorledes Danmark pålang sigt kan frigøre sig fra afhængigheden af af fossile

Læs mere

Varmepumpefabrikantforeningen

Varmepumpefabrikantforeningen Varmepumpefabrikantforeningen Foreningens formål er at samle fabrikanter af varmepumpeanlæg med henblik på at koordinere de enkelte fabrikanters branchemæssige og merkantile interesse, for herigennem at

Læs mere

Teknologirådets scenarier for det fremtidige danske energisystem

Teknologirådets scenarier for det fremtidige danske energisystem Teknologirådets scenarier for det fremtidige danske energisystem Baseret på resultater udarbejdet af projektets Arbejdsgruppe fremlagt af Poul Erik Morthorst, Risø - DTU Teknologirådets scenarier for energisystemet

Læs mere

Brint til transport Planer & rammer 2012-2025

Brint til transport Planer & rammer 2012-2025 Brint til transport Planer & rammer 2012-2025 Oktober 2012 Planlægning af 2015+ markedsintroduktion Globale partnerskaber planlægger udrulning af biler og tankstationer Nordisk erklæring om markedsintroduktion

Læs mere

Fordele ved vejtransport på gas nu og i fremtiden

Fordele ved vejtransport på gas nu og i fremtiden Fordele ved vejtransport på gas nu og i fremtiden Konference om omstillinger i den dieseldrevne, professionelle transport Christiansborg, 27. maj 2008 Asger Myken, DONG Energy asgmy@dongenergy.dk 1 Disposition

Læs mere

Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune

Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune Mod en fossilfri fremtid Hvor er vi, hvor skal vi hen og hvordan når vi målet? Marie-Louise Lemgart, Klimakonsulent Teknik- og Miljøcenter, Høje-Taastrup

Læs mere

FRA MILJØ TIL MILLION

FRA MILJØ TIL MILLION Hvilke klimamål skal og kan nås for godstransportsektoren på kort og lang sigt? Hvilke virkemidler og teknologier kan der peges på? Hvorledes kan miljøstrategier understøtte indtjening og forretningsskabelse?

Læs mere

Hvordan kan afgiftssystemet bedre understøtte energipolitikken? 5 februar 2015. Hans Henrik Lindboe Ea Energianalyse a/s www.eaea.

Hvordan kan afgiftssystemet bedre understøtte energipolitikken? 5 februar 2015. Hans Henrik Lindboe Ea Energianalyse a/s www.eaea. Hvordan kan afgiftssystemet bedre understøtte energipolitikken? 5 februar 2015 Hans Henrik Lindboe Ea Energianalyse a/s www.eaea.dk Energipriser er en international konkurrenceparameter Kr/GJ Energi og

Læs mere

Klimavenlig transport vejen derhen

Klimavenlig transport vejen derhen Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Varmepumper. Frigør Danmark fra fossile brændsler. Dansk Energi februar 2011

Varmepumper. Frigør Danmark fra fossile brændsler. Dansk Energi februar 2011 Varmepumper Frigør Danmark fra fossile brændsler Dansk Energi februar 2011 Danmark har brug for varmepumper Varmepumper hjælper til at frigøre Danmark fra fossile brændsler og sænke udslippet af CO2. Varmepumpen

Læs mere

Dansk transport uden kul og olie Hvordan?

Dansk transport uden kul og olie Hvordan? Dansk transport uden kul og olie Hvordan? Et bud på, hvordan dansk transport bliver uafhængig af fossile brændsler inden 2050 Lars Klüver Teknologirådet lk@tekno.dk Transportens CO 2 2010-50 Fossilfri

Læs mere

Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan 2050. Status 2013

Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan 2050. Status 2013 Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2013 November 2013 Opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 I 2009 udarbejdede IDA en plan over, hvordan Danmark i 2050 kan have reduceret

Læs mere

Gas i transportsektoren Indlæg på 4. Konference, Fossil frie Thy transport. Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Gas i transportsektoren Indlæg på 4. Konference, Fossil frie Thy transport. Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi 28. Februar 2013 Gas i transportsektoren Indlæg på 4. Konference, Fossil frie Thy transport. Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Jonny Trapp Steffensen, senior manager jts@bionaturgasdanmark.dk Bionaturgas

Læs mere

NOTAT 2009/6-8A Jnr. 08.004.086 /IL Den 13. november 2009. Projektbeskrivelse/ projektforslag på basis af forprojekt: BÆREDYGTIG TRANSPORT I DANMARK

NOTAT 2009/6-8A Jnr. 08.004.086 /IL Den 13. november 2009. Projektbeskrivelse/ projektforslag på basis af forprojekt: BÆREDYGTIG TRANSPORT I DANMARK NOTAT 2009/6-8A Jnr. 08.004.086 /IL Den 13. november 2009 Projektbeskrivelse/ projektforslag på basis af forprojekt: BÆREDYGTIG TRANSPORT I DANMARK Teknologirådets bestyrelse besluttede i august 2009 at

Læs mere

Solenergi i dansk energiforsyning, EUDPs rolle og grøn eksport

Solenergi i dansk energiforsyning, EUDPs rolle og grøn eksport Overskrift Solenergi i dansk energiforsyning, EUDPs rolle og grøn eksport Solcellekonference af TEKNIQ og Dansk Solcelleforening Mandag den 18. april 2016 Energiteknologisk Udviklings- og DemonstrationsProgram

Læs mere

Krav til det offentliges indkøb af transport

Krav til det offentliges indkøb af transport Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon +45 7221 8800 Fax 7221 8888 nfr@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk N O T A T J.nr. 20707- Dato 5. august 2013 Krav til det offentliges indkøb af transport

Læs mere

Initiativer vedrørende varmepumper

Initiativer vedrørende varmepumper Initiativer vedrørende varmepumper Den lille blå om Varmepumper Kolding 2.november 2011 v. Lene K. Nielsen Energistyrelsen De energipolitiske udfordringer Regeringen vil hurtigst muligt fremlægge et forslag

Læs mere

ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2014 SAMMENFATNING OG ANBEFALINGER

ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2014 SAMMENFATNING OG ANBEFALINGER CONCITO 2014 ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2014 SAMMENFATNING OG ANBEFALINGER Sammenfatning og anbefalinger Den klimapolitiske, økonomiske og samfundsmæssige udvikling i det forgangne år har bevirket, at Danmarks

Læs mere

Naturgassens rolle i fremtidens energiforsyning

Naturgassens rolle i fremtidens energiforsyning Naturgassens rolle i fremtidens energiforsyning Dansk Gas Forenings årsmøde Hotel Nyborg Strand, November 2007 Hans Henrik Lindboe, Ea Energianalyse www.eaea.dk Disposition Naturgas i Danmark Udsyn til

Læs mere

Lokale energihandlinger Mål, muligheder og risici

Lokale energihandlinger Mål, muligheder og risici Lokale energihandlinger Mål, muligheder og risici Energiplan Fyn 5. Februar 2015, Tøystrup Gods Hans Henrik Lindboe, Ea Energianalyse a/s 1 Ea Energianalyse Systemanalyse Strategier Marked F&U Konsulentfirma.

Læs mere

Elforbrug eller egen energiproduktion Bioenergichef Michael Støckler, Videncentret for Landbrug, Planteproduktion

Elforbrug eller egen energiproduktion Bioenergichef Michael Støckler, Videncentret for Landbrug, Planteproduktion Elforbrug eller egen energiproduktion Bioenergichef Michael Støckler, Videncentret for Landbrug, Planteproduktion 1. Bioenergi i energipolitik Bioenergi udgør en del af den vedvarende energiforsyning,

Læs mere

Roadpricing - halvering af registreringsafgiften

Roadpricing - halvering af registreringsafgiften 1 Socialdemokraterne Analyse- og Informationsafdelingen Roadpricing - halvering af registreringsafgiften Massiv sænkning af registreringsafgiften for miljøvenlige biler med lavt CO2-udslip skal sikre hidtil

Læs mere

Udkast, revideret 28/3-2014

Udkast, revideret 28/3-2014 28-03-2014 Udkast, revideret 28/3-2014 Scenarier til køreplan for udfasning af fossile brændstoffer metode og beskrivelse Som en del af køreplanen udvikles scenarier for udfasning af fossile brændsler

Læs mere

EU s 2030 klimaplan kan Danmark nå målene

EU s 2030 klimaplan kan Danmark nå målene EU s 2030 klimaplan kan Danmark nå målene Sekretariatsleder, DI Bioenergi Gastekniske Dage Billund, 24. maj 2017 Photo: 2 Agenda Introduktion EU s 2030 målsætninger i Danmark Udfordringer i ikke-kvote

Læs mere

Elbiler som metode til at få mere af transportområdet ind under kvotesystemet ad bagvejen. v/lærke Flader, Dansk Energi

Elbiler som metode til at få mere af transportområdet ind under kvotesystemet ad bagvejen. v/lærke Flader, Dansk Energi Elbiler som metode til at få mere af transportområdet ind under kvotesystemet ad bagvejen v/lærke Flader, Dansk Energi Indhold: 1. Transport ind under kvotereguleringen vil tage presset af den ikke-kvote

Læs mere

Kristine van het Erve Grunnet. Kraftvarmeteknologi. 28. feb. 11. Kraftvarmeteknologi

Kristine van het Erve Grunnet. Kraftvarmeteknologi. 28. feb. 11. Kraftvarmeteknologi Kraftvarmeteknologi 28. feb. 11 Kraftvarmeteknologi Vision Danmark skal være det globale kompetencecenter for udvikling og kommercialisering af bæredygtig teknologi og viden på bioenergiområdet. Bidrage

Læs mere

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO 2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave KORT SAMMENFATNING BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID BRINT

Læs mere

Mindre CO2 og mere VE Konkrete udfordringer for Hovedstadsområdet

Mindre CO2 og mere VE Konkrete udfordringer for Hovedstadsområdet Varmeplan Hovedstaden - Klima mål, miljø og VE Varme-seminar I Dansk Design center 9. juni 2008 Mindre CO2 og mere VE Konkrete udfordringer for Hovedstadsområdet Henrik Lund Professor i energiplanlægning

Læs mere

Trafikdage i Aalborg. Biogas til tungere transport. Henrik Duer, COWI 28 AUGUST 2012

Trafikdage i Aalborg. Biogas til tungere transport. Henrik Duer, COWI 28 AUGUST 2012 Trafikdage i Aalborg Biogas til tungere transport Henrik Duer, COWI 1 Agenda Formål med biogas til transport Det generelle billede Svenske og tyske erfaringer Konklusioner 2 Formål Hvorfor biogas til transport?

Læs mere

ENERGIFORSYNING DEN KORTE VERSION

ENERGIFORSYNING DEN KORTE VERSION ENERGIFORSYNING 23 DEN KORTE VERSION ENERGIFORSYNING 23 Fjernvarmen i Danmark Fjernvarmen leveres i dag af mere end 4 fjernvarmeselskaber. Fjernvarmen dækker 5 % af det samlede behov for opvarmning. 1,7

Læs mere

Grafikken nedenfor viser de kommunale køretøjstyper der er blevet undersøgt i forhold til egnetheden af forskellige bæredygtige teknologier.

Grafikken nedenfor viser de kommunale køretøjstyper der er blevet undersøgt i forhold til egnetheden af forskellige bæredygtige teknologier. Teknik- og Miljøforvaltningen NOTAT Bilag 2 31. juli 2007 Oversigt over projektforslagene For at identificere de bedst mulige projektforslag vedrørende anvendelse af renere teknologier og brændstoffer

Læs mere

vejen mod et dansk fossile brændsler Klimakommissionens Rapport Poul Erik Morthorst, Risø DTU

vejen mod et dansk fossile brændsler Klimakommissionens Rapport Poul Erik Morthorst, Risø DTU vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler Klimakommissionens Rapport Præsenteret af Poul Erik Morthorst, Risø DTU KLIMAKOMMISSIONENS KOMMISSORIUM Klimakommissionen i i skal klbl belyse, hvorledes

Læs mere

Center for Grøn Transport. v/niels-anders Nielsen Centerleder

Center for Grøn Transport. v/niels-anders Nielsen Centerleder Center for Grøn Transport v/niels-anders Nielsen Centerleder Vision Center for GrønTransport skal være det danske kompetencecenter for bæredygtig transport og CO2 udledning. Center for Grøn Transport skal

Læs mere

Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne. Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011

Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne. Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011 Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011 Disposition Resumé af Energistrategi 2050 Energistrategi 2050 s betydning for kommunernes

Læs mere

NOTAT Energibalance, Virkemidler og Scenarier

NOTAT Energibalance, Virkemidler og Scenarier NOTAT Energibalance, Virkemidler og Scenarier Status for energibalance Frederiksberg Kommunes endelige energiforbrug udgjorde 5.775 TJ i 2011. Energiforbruget per indbygger i Frederiksberg Kommune var

Læs mere

vejen mod et dansk fossile brændsler Klimakommissionens Rapport Poul Erik Morthorst, Risø DTU

vejen mod et dansk fossile brændsler Klimakommissionens Rapport Poul Erik Morthorst, Risø DTU vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler Klimakommissionens Rapport Præsenteret af Poul Erik Morthorst, Risø DTU KLIMAKOMMISSIONENS KOMMISSORIUM Klimakommissionen i i skal klbl belyse, hvorledes

Læs mere

Elbiler - kort hjemlig og international status

Elbiler - kort hjemlig og international status Elbiler - kort hjemlig og international status Trafikdage 2012 Michael Rask Energistyrelsen 28. august 2012 Oversigt Sammenfatning/konklusioner Status over danske virkemidler Erfaringer fra ENS forsøgsordning

Læs mere

En mobilitetsplan efter hollandsk forbillede bør indeholde følgende, som infrastrukturkommissionen ikke har gjort ret meget ud af:

En mobilitetsplan efter hollandsk forbillede bør indeholde følgende, som infrastrukturkommissionen ikke har gjort ret meget ud af: Udspil fra Danske Regioner 14-12-2007 Danmark har brug for en mobilitetsplan Danske Regioner opfordrer infrastrukturkommissionen til at anbefale, at der udarbejdes en mobilitetsplan efter hollandsk forbillede.

Læs mere