Sag 12 og 13 hhv. Styrkelse af handicapområdet for børn samt forslag fra Venstre om styrkelse af handicapområdet i Aarhus Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sag 12 og 13 hhv. Styrkelse af handicapområdet for børn samt forslag fra Venstre om styrkelse af handicapområdet i Aarhus Kommune"

Transkript

1 Sag 12 og 13 hhv. Styrkelse af handicapområdet for børn samt forslag fra Venstre om styrkelse af handicapområdet i Aarhus Kommune Vi går videre til sag nummer 12 og 13, henholdsvis styrkelse af handicapområdet for børn og forslag fra Venstre om styrkelse af handicapområdet i Aarhus Kommune. Hvem ønsker ordet til den? Hüseyin Arac. Og så bedes man indtegne sig under Hüseyin Arac. Værsgo. Hüseyin Arac (S): Mange tak. Styrkelse af handicapområdet for børn, det er en god sag, det er et vigtigt område for. Socialdemokraterne har sagt, og det vil vi gentage i dag igen, vi agter området meget højt og sætter fokus på området. Regeringen og Lars Løkkes påtvungne besparelser over for kommunerne gør arbejdet lidt mere besværligt for os. Men vi må selvfølgelig arbejde videre for at finde løsninger med de muligheder vi har. Når jeg læser indstillingen, så kan jeg se, at der er rigtig mange gode og fornuftige forslag og ideer fra forskellige personer og organisationer. Jeg er meget glad for vores magistratsafdelinger har taget forældreorganisationer og interesseorganisationer med i det her arbejde. Nogle af forslagene kan sættes i gang her og nu. Magistratsafdelingerne har taget forslagene til sig og sat nogle af forslagene i gang. Og det er vi meget glade for. For eksempel bedre tilgængelighed, styrkelse af skriftlig kommunikation, kontaktinformationer til forældre og pårørende, både telefonisk og skriftligt forbedres. Sagsbehandlingen, én indgang til kommunen, koordinerende sagsbehandlere, samspil mellem kommunen og frivillige. Rådmanden har sat nogle initiativer i gang, det har jeg sagt, og det synes vi Socialdemokrater er rigtig godt, og det bakker vi hundrede procent op omkring. Vi behøver ikke at vente på hverken den her indstilling eller nogle af de andre ting. Hvis der er nogle ting, der kan gøres bedre og hurtigere, så skal det gøres. Vi Socialdemokrater synes, det er godt, vi arbejder på tværs af magistraterne i vores kommune. Samarbejde er nøgleord på mange arbejdsområder. Specielt på handicapområdet. Jeg har læst alle høringssvarene fra faglige og interesseorganisationer. Nogle ord nævnes gang på gang lige efter hinanden. Nemlig samarbejde, bedre kommunikation, inddragelse, synlighed og fokus, bedre information og ikke mindste flere ressourcer. Så vil jeg gå over til forslaget fra byrådsmedlem Christian Budde, som vi har sagt farvel til i dag. Jeg vil rose vores byrådskollega Christian Budde for han også sat fokus på det her område med sit forslag, som vi Socialdemokrater har altid gjort, og vi bakker op omkring hans forslag også. Vi synes, det er et sympatisk forslag, Christian Budde kommer med, vi kan bakke omkring. Jeg håber, flertallet af byrådet med Socialdemokraterne i spidsen vil gøre, alt hvad vi kan for at styrke handicapområdet. I det mindste undgå besparelse på handicapområdet. Jeg vil på Socialdemokraternes vegne sige, vi tager den beskrivelse af proces for styrkelse af handicapområdet til efterretning, vi tager magistratsafdelingernes beslutning om at omsætte forslaget i bilag to i efterretning. Vi tiltræder, at det beskrevne forslag skal indgå i forbindelse med budgetforhandlingerne også. Det vil sige, at vi er enige i planen og beskrivelsen af indstillingen. Vi er enige i politikken om, at vi skal styrke handicapområdet. Vi er enige i tidsplanen. Så må alle partier i byrådet give en hånd for at styrke handicapområdet. Som sagt, det bliver svært med regeringens påtvungne besparelser over for alle kommuner i Danmark, men vi må gøre, hvad vi kan, især på handicapområdet, det er trængt. Tak.

2 Selv tak. Så er det Lene Horsbøl, Venstre. Lene Horsbøl (V): Jo tak. Jeg har fået en mail fra Christian Budde med de input, som han ville have sagt her i dag, hvis han stadig havde været her i salen endnu, og dem vil jeg så prøve efter bedste evne at læse lige så godt op, som Christian kunne have sagt dem selv. Christian han har skrevet, at med V-briller, så er det jo dejligt at læse, hvordan MSB og rådmanden sammen med MBU har taget handling på den alvorlige situation, som handicapområdet står i. Den oprindelige indstilling fra Venstre, som vi jo også behandler her i aften, den blev jo aktualiseret rigtig meget med den forældrebetalingssag, som vi alle sammen var vidne til. En sag, der udpenslede behovet for kommunikation, inddragelse og en gennemgang af praksis på området, og så selvfølgelig sekundært en snak om ressourcer, som jeg også synes, vi har haft igennem flere debatter. Derudover så ros til rådmanden for at tage reel handling med den indstilling, som vi så sidder med i aften. Det er et meget vigtigt første skridt. Og derudover så peger indstillingen jo på en række lavt hængende frugter. Det er for eksempel kommunikation, vidensdeling og inddragelse, hvor der kan og skal handles med det samme. Samtidigt så er der også nogle strukturelle og organisatoriske og kulturelle spørgsmål, som kræver en endnu mere grundig proces og dialog med MSB, MBU og MSO. Det er proces, som når man har siddet til nogle af møderne godt kan synes en lille smule tung, men hvor man samtidig kan tænke, det er da utroligt, at vi ikke kan finde ud af at snakke bedre sammen i afdelingerne. Så jeg er rigtig glad for, at de her indstillinger har fokus på lige præcis de tværmagistratslige udfordringer, som vi til stadigvæk sidder med. Og så spørgsmålet om flere ressourcer, det er jo højaktuelt. Og fra Venstres side, der vil vi meget gerne topprioritere handicapområdet, men det hjælper heller ikke noget at udskrive en blanco check, det handler jo i høj grad om, hvordan ressourcerne bruges og om vi bruger dem rigtigt. Det handler om, at vi får mest effekt for borgerne i Aarhus Kommune. Og så kan jeg alligevel ikke helt lade være med lige at tilføje lidt selv, det er ordføreren fra Socialdemokratiet, som jo brokker sig en hel del over, at Venstre er kommet i regering og det omprioriteringsbidrag, der er kommet. Det er alt sammen fint nok, men når ordføreren så siger, at handicapområdet med Socialdemokraterne i spidsen, altså så må jeg altså også spørge Socialdemokraterne, hvor er forslagene henne i forhold til at forbedre handicapområdet? Det er trods alt jer, der sidder oppe i borgmesterstolen, det er jer, der har flertal i byrådssalen, så hvis i virkelig brænder for det her område, så er det jo bare med at sende forslagene af sted. Venstre er i hvert fald klar til at bakke jer op. Men det handler også om nogle gange at sætte handling bag de meget flotte skåltaler, som jo tit kommer fra Socialdemokraternes side, når det handler om handicappede borgere i Aarhus Kommune. Ingen direkte tale i byrådssalen. Jette Jensen, Enhedslisten / De Rød-Grønne, værsgo. Jette Jensen (EL):

3 Ja, Venstres ordfører kan jo have ret i, at det bliver spændende at høre i morgen, hvor mange partier der så prioriterer handicapområdet, også børnehandicapområdet i en situation, hvor der måske ikke er så mange penge at dele ud af. Den her indstilling, styrkelse af handicapområdet for børn, er jo afslutningen, den foreløbige må jeg hellere sige afslutning, på et længere forløb, hvor magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse har inviteret forældreorganisationer ind til en diskussion af, hvordan kan vi styrke området til gavn for børnene. Det hele kom jo nok lidt i kølvandet på en rigtig, rigtig træls sag, nemlig forældrebetalingssagen. Og jeg vil håbe, at arbejdsprocessen indtil nu har været med til at genoprette den tillid, der kan man sige gik fløjten i sagen om forældrebetalingen. Men hvis den tillid, der er forsøgt genoprettet med det her, skal bevares, så tror jeg, det er vigtigt at sige, som også Venstres ordfører sagde, at det her kan kun være et første skridt. Det er jo, må man sige, lidt uambitiøst og i allerhøjeste grad de lavest hængende frugter, man har hentet frem her. Så hvis vi skal sikre den tillid, som er nødvendig at forældre til børn med handicap har til Aarhus Kommune og til Sociale Forhold og Beskæftigelse, ja så tror jeg altså, at der skal mere på bordet, der skal arbejdes videre, og at processen skal ind og omfatte nogle af de områder, som forældreorganisationer i den grad har peget på. Jeg vil sige det sådan, for mig at se kan det her ikke gøres uden en økonomisk styrkelse af området. Det er vi parate til. Vi er også parate til at gå ind og snakke om, og vi har ikke lagt os fast på, om det skal hedde kvalitetsstandarder eller om man kunne vælge andre ting, men vi vil gerne have, at byrådet faktisk fastsætter niveauet for, hvad vi mener, er værdigt. Og det er igen med henvisning til forældrebetalingssagen, men også med de nedskæringer, der er blevet varslet på børnehandicapområdet, hvor jeg ikke er overbevist om, at alle byrådets partier kunne nikke til, at det var det rigtige sted at spare penge. Så med håbet om, at det her det er allerførste skridt i en lang videre proces, der både har fokus på at genskabe en tillid men også i høj grad at forbedre hverdagen for de familier, der har børn med handicap, ja så vil vi sige, at vi tiltræder indstillingen. Tak for det. Så er det Anne Nygaard, Det Radikale Venstre. Anne Nygaard (R): Det er rigtig glædeligt, at se hvad det er, der er kommet ud af hele den proces, der er kørt i forlængelse af, hvad man må kalde, mildt sagt store udfordringer, der opstod her i vinters, som flere af de øvrige partier i byrådssalen allerede har refereret til, nemlig forældrebetalingssagen. I Radikale Venstre er det vigtigt for os, at vi hjælper de borgere, der har allermest brug for hjælpen. Det er derfor meget positivt at se den her indstilling på byrådsdagsordenen i dag. Indstillingen den ligger ikke alene op til en række markante forandringer inden for handicapområdet, men indstillingen ligger også op til et dybdegående arbejde, der på sigt gerne skulle løfte hele området. Det virker også til, at der har været en fin dialog mellem alle de interessenter, der er på området. Men det har selvfølgelig især været vigtigt for forældrene og børnene i forhold til hele inddragelsen omkring den her politik, der nu er blevet udarbejdet på området. Det er dem, der skal være i fokus, for det er dem, som det hele handler om. Mere tillid. Vi bakker op i Radikale Venstre.

4 Så er det Knud N. Mathiesen, Dansk Folkeparti. Knud N. Mathiesen (DF): Dansk Folkeparti, de kan også bakke op omkring indstillingen, og det kan vi stort set til alt, hvad der vil forbedre forholdene for handicappede og ikke mindst handicappede børn. Socialdemokraternes ordfører nævnte, at han var måske en lille smule betænkelig, at det var Lars Løkke Rasmussen, der var blevet statsminister. Jeg kan berolige Hüseyin Arac, at der er mange partier i Folketinget, som helt klart vil bakke op om det her og være med til at styrke det område, vi har på dagsordenen her. Jette Jensen siger, at der skal mere på bordet. Ja, det vil Dansk Folkeparti også være med til at bakke op om, når bare det er en styrkelse af området. Og hvis vi tager den rigtig kedelig forældrebetalingssag, så vil jeg ikke komme nærmere ind på den, fordi den skal vi nu en gang evaluere i morgen, og der bliver det lidt spændende at se, hvad man kommer frem til. Og indstillingen, som kommer fra Venstre, den bakker vi hundrede procent op om. Vi synes, det er en rigtig, rigtig god indstilling. Jeg vil sige det på den måde, kort og godt, at alt hvad der er med til at styrke området omkring handicappede, handicappede børn, det vil Dansk Folkeparti til enhver tid være med til at bakke op om. Tak. Så er det Marc Perera Christensen, Det Konservative Folkeparti. Marc Perera Christensen (K): Hvis vi alene måler partiernes intentioner på et politisk område ud fra, hvor mange forslag man har stillet på området, så kan det godt være, at vi får et ikke fuldstændigt fyldestgørende billede. Jeg tror måske, vi skal måle det på, hvordan beslutningen ser ud, når der er indgået et budgetforlig. Lad det være den ene del. Den anden del, som jeg lige vil kommentere sådan indledningsvist, det er, at det er selvfølgelig opportunt fra Socialdemokraternes ordfører at anlægge en kurs, hvor det er regeringen, der er skyld i, at man ikke kan indfri de behov, der er. Det er jo klassisk politisk retorik. Og det vil også stå rigtig, rigtig stærkt, hvis ikke det var fordi, at det her område jo også har haft en negativ udvikling under den forrige regerings levetid. Det er klart, at hvis vi under den forrige regerings levetid, altså mens Helle Thorning-Schmidt stadigvæk var statsminister, og her tænker jeg ikke kun på den periode efter at Margrethe Vesterager slap posten, men også i perioden inden, hvis Helle Thorning-Schmidts regering havde medført en stigning i budgetterne og at vi i Aarhus Kommune havde haft mulighed for at øge indsatserne og bevillingerne, ja så havde Hüseyin Aracs kommentar jo være reelt, for så havde man jo kunne se en realpolitisk forskel. Men det er dog ikke tilfældet. Det kan godt være, at penge ikke er alt, men det er klart, at vi kommer da til at forholde os til nogle af de dagsordener, der har været. Jeg vil ikke stå og remse op, hvad alle har sagt omkring den proces, det har været en rigtig fin proces, ros få at få den sat i gang og alle de der ting. Og rigtig fint at få sat de her mindre

5 processer i gang, de nu så fint omtalte lavt hængende frugter. Og så må tiden fra i morgen jo vise, hvad der kan lade sig gøre, hvad der er det politisk muliges kunst i et bysamfund, der skal hænge sammen, og hvor vi aldrig har taget et område og sagt alt andet må hvile, for at vi kan løse lige præcis det her område. Men hvor enhver politisk beslutning og enhver økonomisk spørgsmål ses i en kontekst og en balanceret kontekst, hvor byens samlede ambitioner skal indfries, det er jo det politiske arbejde der ligger og venter i morgen. Men lad os se på beslutningerne, når de er truffet, mere end paraderne inden. Så er det Lars Boje Mathiesen, Liberal Alliance. Lars Boje Mathiesen (LA): Jeg kan gøre det meget kort. Liberal Alliance lægger ikke stemmer til besparelse på det her område, vi har ikke noget imod at udpointe det her område, som et område, som vi mener, skal friholdes fra besparelser. Så er det rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse, Thomas Medom, SF. Thomas Medom (SF): Et af velfærdssamfundets absolut vigtigste opgaver, det må være at støtte familier, som har nogle helt særlige behov, hvor børnene har handicaps, og støtte dem til at kunne leve så almindelige en tilværelse som muligt. Og der er jo ingen tvivl om, at stram økonomi og besparelse, det har fyldt og det fylder alt for meget for både familierne og for børnene. Derfor er det også rigtig positivt, at vi hen over ja især i foråret har haft et rigtig godt forløb, hvor medarbejdere, hvor politikere, hvor organisationer, samarbejdspartnere, ikke mindst forældre til børn med handicap, de har drøftet, hvordan vi kan styrke indsatsen. Jeg synes, det har været et godt forløb, og jeg vil også gerne kvittere for både godt med- og modspil. Vi står med rigtig mange konstruktive forslag til forbedringer. Der er allerede nogen, der er gennemført, og nogen der er i fuld gang med at blive gennemført. Det handler om øget tilgængelighed på telefon og mail, tydeligere kontaktinformation, gennemskrivning af standardbreve sammen med forældrene, klare procedure for sagsbehandlerskift, koordinerende sagsbehandlere, velkomstmøder for nye familie, åbne vidensdelingsarrangementer med forældre og familie, nedsættelse af forældreråd, søskendemøder med øget opmærksomhed på hele familien og fælles information fra MSB og Børn og Unge. 25 forslag er omsat eller er i gang med at blive omsat. Resten af de mange forslag er så enten ikke så gode forslag, som for eksempel det øgede fokus på diagnoser frem for hele familien, det er nogen, som koster mange penge, kræver politisk prioritering, hjemmebesøg eller mange flere rådgivere og sagsbehandlere. Eller mere proces, det er jo spørgsmålet om kvalitetsstandarder, som altså er lagt fuldstændigt åbent op til byrådet nu, skal vi gå videre med den proces eller ej? Så det kræver om ikke en udvalgsbehandling, så i hvert fald en eller anden stillingtagen andet end det der bare står i ad-punktet nu. Og så er der nogle af tingene, der kræver juridisk afklaring, fordi der skal sammentænkes lovgivning, hvor der gives midler til institutionerne i Børn og Unge, hvor der gives til familierne eller barnet i MSB. Så tror jeg, det er vigtigt at sige, at det her, det er gode løsninger, men økonomi er altså en væsentligt del af ligningen. Og hvis vi gennemfører de besparelser, der umiddelbart er lagt op til i budgetforslaget, så er vi altså slået længere tilbage end start. Vi foreslår i indstillingen, at der arbejdes videre med nogle af tingene i

6 en forlænget proces. Det handler om kvalitetsstandarder, mere fleksibel hjælpeordning, og så den her Sverigesmodel med flere sagsbehandlere. Det er nogle af de ting, der vil kunne gå ind og gøre en forskel. Der ligger jo også forskellige budgetforslag, der er tre forskellige partier i byrådet, der har stillet forslag på handicapområdet for børn, så det er jo i høj grad allerede i spil også i de drøftelser, vi skal have i morgen. Jeg tænker, det er helt naturligt både at fortsætte med nogle af de her ting, der handler om kultur, der handler om samarbejde, der handler om information, som altså også er en væsentlig del af de ting, hvor det heldigvis går i den rigtige vej, hvor der er kommet mere tillid ind, men altså hvor jeg også synes, det er vigtigt at holde fast, at økonomien altså er den helt afgørende del at få på plads, hvis vi for alvor skal have genoprettet handicapområdet i Aarhus. Så er det Hüseyin Arac, Socialdemokraterne. Hüseyin Arac (S): Mange tak. Jeg har stor respekt for demokratiet, hvis man er i tvivl, det vil jeg gentage igen, befolkningen i Danmark har talt, selvom et parti har mistet mange mandater, de fik lov til at danne regering, fordi de fik opbakning fra andre partier, og det respekterer jeg, og det respekterer vi alle sammen. Det er Danmarks regering, og det er Danmarks statsminister, vi snakker om. Men når det er sagt, når de kommer med nogle besparelser over for kommunerne, så er jeg nødt til at nævne det, uanset om det er Helle Thorning-Schmidt, der er statsminister, eller det er Lars Løkke. Det er realitet. Jeg synes, man har lavet et flot stykke arbejde her, jeg har rost både magistraterne, jeg har rost forældreorganisationen, jeg har rost alle organisationer, der har været med til arbejdet. Så spørger Lene Horsbøl efter forslagene. Man mangler ikke forslag på det her område. Når jeg lægger det forslag, der er sendt til byrådet, det er et trecifret millionbeløb, vi kunne sagtens have lavet nogle populistiske forslag og have sendt dem til byrådet, men Socialdemokraterne er et ansvarligt parti, der vil have styr både på økonomien og på de ting de har sagt, vi skal realisere. Hvis vi er det mindste i tvivl, så vil vi ikke love noget, og den linje holder jeg fast i. Men vi har sagt, vi gentager igen, hele handicapområdet synes vi skal have et løft. Det har vi sagt fra første dag, det siger vi også i dag, det vil vi muligvis også gentage i morgen igen. Så til min gode ven hr. Knud Mathiesen, det glæder mig meget, at du loven på Dansk Folkepartis vegne, at de vil give en hånd til kommunens økonomi, det er dejligt. Jeg håber, de kan levere varen, som du siger, undskyld som de siger, i dag. Det her er det er flot, flot, flot, du kan gå ind og garantere, at Dansk Folkeparti skal nok give en hånd, og det forventer vi meget og glæder os meget til det. Men kære venner, selvom viljen er der fra vores side, vi vil gerne se tingene sammenlangt. Økonomien er afgørende. Jeg siger ikke, at man ikke skal bruge pengene på det her område, jeg har sat det skal have et løft, og det mener vi, vi vil gøre fra Socialdemokraternes side med de midler, med de muligheder vi har, og det holder vi fast i. Tak. Selv tak. Vores omgangsform er tydeligvis en udfordring, selvom man er en gammel ræv i byrådssalen, men der er heller ingen direkte tale, selvom man har en høj anciennitet. Knud N. Mathiesen, Dansk Folkeparti.

7 Knud N. Mathiesen (DF): Jeg bliver nødt til lige at komme med en kommentar til den socialdemokratiske ordfører. Han var ved at belære byrådet, om at Venstre havde tabt mange mandater, og så alligevel var blevet statsminister. Der burde Hüseyin Arac nok tænke tilbage til dengang Helle Thorning-Schmidt blev statsminister, hvad var billedet der? Fuldstændig det samme. Sådan er demokratiet, og det bliver vi nødt til at respektere, uanset om man er Socialdemokrat, Venstre eller man kommer fra Dansk Folkeparti. Jeg synes lige, at hr. Hüseyin Arac er ude i de helt store skåltaler, når han siger, at jeg havde på mit partis vegne sagt, at jeg nok skulle finde en hel masse penge til handicapområdet. Det kan jeg garantere for, at Dansk Folkeparti, det er noget, de vil forsøge på. Men det, jeg sagde, var, at der var mange partier i Folketinget, der vil være med til det her. Tak. Godt. Jamen, det sidste synes jeg jo er fremragende, og Dansk Folkeparti har jo en vis indflydelse i forhold til den nuværende regering, så det vil være dejligt, hvis man kan omsætte det til midler til det her område. Det vil vi glæde os til at se, og det bliver der jo ret hurtigt mulighed for også at kunne levere på, da finanslovsforhandlingerne også står for døren inden for så forfærdeligt længe. Sagen er med de bemærkninger, der har været, tiltrådt, og jeg synes sådan set, at ikke mindst i lyset af den første sag vi havde på dagsordenen, at vi skylder en venlig tak til Christian Budde, som har været én af fædrene og mødrene bag det vi har behandlet her, så tak til ham og alle de andre, der i øvrigt har været involveret, fordi det er jo et stort arbejde, der ligger forud. Rådmand Thomas Medom for en afsluttende bemærkning. Thomas Medom (SF): Det er bare en lille ting, fordi jeg havde jo forudset, at der ville komme en udvalgsbehandling, og derfor havde jeg lagt det her spørgsmål om kvalitetsstandarder fuldstændigt åbent op. Udgangspunktet var egentligt, at første udkast til indstillingen, der lagde vi op at anbefale byrådet, at der skulle være kvalitetsstandarder, men så kunne jeg se i høringssvarene, at der var relativ stor kritik fra organisationerne på området, at det ville være en overbureaukratisering af området, og derfor er det ændret til, at det nu er lagt op til byrådet, vil man det her alligevel, fordi det jo så er stadigvæk byrådets måde at få et mere synligt serviceniveau på. Så kan vi ikke tage den beslutning i udvalg, eller vi skal i hvert fald lige finde en eller anden måde at forholde os til det på, om det er den vej byrådet vil. Godt, jamen lad os gøre det. Altså, der er jo ikke noget i den her sag, der haster mere end der jager, og det for så vidt relativ god pointe, at det skal vi nok have forholdt os til. Så lad os tage den del, som handler om kvalitetsstandarder i udvalg, og hvis der så skulle være andre spørgsmål, der relaterer sig det her, så går udvalgsbehandlingen nok ikke i stykker af, at det også bliver taget med der. Det er godt, det sender vi til Socialudvalget.

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 1 Ændring i Feriekalenderen

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 1 Ændring i Feriekalenderen Sag 1 Ændring i Feriekalenderen Så går vi tilbage til sag 1 på dagsordenen, som er et forslag fra Liberal Alliance: Ændring i Feriekalenderen. Og der skal jeg bede om indtegnet under Lotte Cederskjold,

Læs mere

Aarhus Byråd onsdag den 9. september 2015. Sag 5 - Rammeaftale for 2016 for det sociale område

Aarhus Byråd onsdag den 9. september 2015. Sag 5 - Rammeaftale for 2016 for det sociale område Sag 5 - Rammeaftale for 2016 for det sociale område Og vi kan gå videre til næste, og det er rammeaftale for 2016 på det sociale område. Hvem ønsker ordet til den? Hüseyin Arac, Socialdemokraterne. Værsgo.

Læs mere

Aarhus byråd onsdag den 7. oktober 2015. Sag 5 Orientering om fattigdom i Aarhus Kommune

Aarhus byråd onsdag den 7. oktober 2015. Sag 5 Orientering om fattigdom i Aarhus Kommune Sag 5 Orientering om fattigdom i Aarhus Kommune Og så kan vi gå videre til sag nummer 5, orientering om fattigdom i Aarhus. Der skal jeg bede om indtegnede. Hvem ønsker ordet? Hüseyin Arac, Socialdemokraterne,

Læs mere

Aarhus byrådsmøde onsdag den 14. september Sag 17: Rammeaftale 2017 for det specialiserede socialområde

Aarhus byrådsmøde onsdag den 14. september Sag 17: Rammeaftale 2017 for det specialiserede socialområde Sag 17: Rammeaftale 2017 for det specialiserede socialområde Sag nummer 17, rammeaftale 2017 for det specialiserede socialområde. Bemærkninger til den? Er det kort? Ja. Det er kort. Hele vejen rundt. Hüseyin

Læs mere

Aarhus byråd onsdag den 24. februar 2016. Sag 5: Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Aarhus

Aarhus byråd onsdag den 24. februar 2016. Sag 5: Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Aarhus Sag 5: Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Aarhus Godt, så er vi nået til sag nummer 5, kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Aarhus. Der var bemærkninger. Steen B. Andersen,

Læs mere

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Vi starter med sag nummer 1 fra borgmesterens afdeling, Aarhus Vand A/S, generalforsamling 2015. Nogle korte bemærkninger? Ja, jeg beder jer undertegne under

Læs mere

Socialdemokraternes ordførertale Ved 1. behandling af budget 2013-2016

Socialdemokraternes ordførertale Ved 1. behandling af budget 2013-2016 Socialdemokraternes ordførertale Ved 1. behandling af budget 2013-2016 Ved Lotte Cederskjold, Politisk ordfører (S) (Det talte ord gælder) Indledning Aarhus er en dejlig by, og jeg er stolt af at være

Læs mere

Med de senere års store omvæltninger inden for det sociale område, en ny handicappolitik

Med de senere års store omvæltninger inden for det sociale område, en ny handicappolitik Budgetforslag fra Socialdemokraterne Borgere med handicap Med de senere års store omvæltninger inden for det sociale område, en ny handicappolitik samt status på handicap-politikken på vej, er der behov

Læs mere

Opsamling på Temadag 17. december 2014

Opsamling på Temadag 17. december 2014 Opsamling på Temadag 17. december 2014 Indledning Dette dokument er et forsøg på at indfange essensen af de emner, som de mange post-its beskriver under hvert af de fem temaer fra handlingsplanen. Dokumentet

Læs mere

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 11: Byudvikling på Godsbanen

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 11: Byudvikling på Godsbanen Sag 11: Byudvikling på Godsbanen Vi går videre, sag nummer 11, byudvikling på Godsbanen. Kan vi klare den med de korte bemærkninger? Hele vejen rundt? Vi skal lige have Steen Stavnsbo ud fra Det Konservative

Læs mere

Et dobbelt så gæstfrit land - UgebrevetA4.dk 14-09-2015 22:15:42

Et dobbelt så gæstfrit land - UgebrevetA4.dk 14-09-2015 22:15:42 VENDEPUNKT? Et dobbelt så gæstfrit land Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Maria Jeppesen @MariaJeppesen Tirsdag den 15. september 2015, 05:00 Del: Danskernes vilje til at tage imod flygtninge er vokset

Læs mere

Sag 3 og 4: Ansættelsesformer for chefer i Aarhus Kommune og Forslag fra SF om stop for dyre ansættelsesformer

Sag 3 og 4: Ansættelsesformer for chefer i Aarhus Kommune og Forslag fra SF om stop for dyre ansættelsesformer Sag 3 og 4: Ansættelsesformer for chefer i Aarhus Kommune og Forslag fra SF om stop for dyre ansættelsesformer Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på transskriberingen Vi går videre til

Læs mere

Nyt fra Christiansborg

Nyt fra Christiansborg H-Consulting, Bastrupvej 141, 4100 Ringsted, tlf. 5764 3100 Nyt fra Christiansborg April 2016 Grænsekontrol forlænges Regeringen har besluttet at forlænge den midlertidige grænsekontrol frem til 3. maj

Læs mere

Samfundsfag, niveau C Appendix

Samfundsfag, niveau C Appendix Samfundsfag, niveau C Appendix SAMFUNDSFAG, NIVEAU C APPENDIX 1 Den politiske situation i Danmark efter valget i juni 2015 I maj 2015 udskrev den daværende statsminister Helle Thorning-Schmidt folketingsvalg

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. Til lovforslag nr. L 184 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 20. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Udvidelse af ordningen

Læs mere

HVEDEBRØDSDAGE Vil Mette Frederiksen ændre dansk politik for evigt? Af Gitte Redder @GitteRedder Mandag den 29. juni 2015, 05:00

HVEDEBRØDSDAGE Vil Mette Frederiksen ændre dansk politik for evigt? Af Gitte Redder @GitteRedder Mandag den 29. juni 2015, 05:00 HVEDEBRØDSDAGE Vil Mette Frederiksen ændre dansk politik for evigt? Af Gitte Redder @GitteRedder Mandag den 29. juni 2015, 05:00 Del: Den nye smalle V-regering giver Socialdemokraternes nykronede leder,

Læs mere

Sag 4: Udtalelse fra MTM vedr. forslag fra Enhedslisten om restaurering af rådhusklokkerne

Sag 4: Udtalelse fra MTM vedr. forslag fra Enhedslisten om restaurering af rådhusklokkerne Sag 4: Udtalelse fra MTM vedr. forslag fra Enhedslisten om restaurering af rådhusklokkerne Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. Borgmesteren: Sag fra Magistraten for

Læs mere

Årsplan for Københavnsbestyrelsen 2016-17

Årsplan for Københavnsbestyrelsen 2016-17 1 Årsplan for Københavnsbestyrelsen 2016-17 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Indledning Enhedslisten- Københavns årsplan beskriver både tilbagevendende og nye arrangementer, som Københavnsbestyrelsen

Læs mere

Sag 6: Eventuel flytning af Aarhus Lufthavn til ny lufthavn i Aarhusområdet/Østjylland

Sag 6: Eventuel flytning af Aarhus Lufthavn til ny lufthavn i Aarhusområdet/Østjylland Sag 6: Eventuel flytning af Aarhus Lufthavn til ny lufthavn i Aarhusområdet/Østjylland Godt, så går vi over til byrådsdagsordenen, og det punkt vi er i gang med at behandle, det er sag nummer 6, eventuel

Læs mere

Dagpengeaftale ligger på den flade hånd - UgebrevetA4.dk 20-10-2015 10:05:45

Dagpengeaftale ligger på den flade hånd - UgebrevetA4.dk 20-10-2015 10:05:45 HURTIG AFTALE Dagpengeaftale ligger på den flade hånd Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Iver Houmark Andersen @IHoumark Tirsdag den 20. oktober 2015, 05:00 Del: Der er udsigt til hurtigt at kunne lande

Læs mere

L 213 Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love.

L 213 Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love. Page 1 of 5 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 213 Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love. (Midlertidig

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge m.v. Til lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge m.v. Til lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10 Til lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 16. november 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og

Læs mere

I morgen stemmer Danmark

I morgen stemmer Danmark I morgen stemmer Danmark Hvem må stemme? og hvordan stemmer man? Side 1 af 9 Lektion 1: Hvem kan stemme? Opgave 1 Instruktion: Match synonymerne Ord og udtryk fra teksten 1. valgkort 2. afstemningsdagen

Læs mere

L 21 Forslag til lov om ændring af lov om beskatning af indkomst i forbindelse med kulbrinteindvinding i Danmark.

L 21 Forslag til lov om ændring af lov om beskatning af indkomst i forbindelse med kulbrinteindvinding i Danmark. Page 1 of 11 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 21 Forslag til lov om ændring af lov om beskatning af indkomst i forbindelse med kulbrinteindvinding

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge m.v.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge m.v. Socialudvalget 2009-10 L 35 Bilag 4 Offentligt Til lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 0. november 2009 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Svar Jeg vil besvare spørgsmålene samlet.

Svar Jeg vil besvare spørgsmålene samlet. Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 490 Offentligt Miljøministerens besvarelse af samrådsspørgsmålene BK og BL, stillet af Torben Hansen (S) Spørgsmål BK: Er det ministerens opfattelse,

Læs mere

TNS Gallup - Public. Den kommende regering Hvem vil lege med hvem? Public

TNS Gallup - Public. Den kommende regering Hvem vil lege med hvem? Public TNS Gallup - Public Den kommende regering Hvem vil lege med hvem? Public Metode Tema: 1-2. november 2007 Målgruppe: Alle vælgere landet over på 18 år og derover Metode: G@llupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om indfødsrets meddelelse

Betænkning. Forslag til lov om indfødsrets meddelelse 2014/1 BTL 45 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Indfødsretsudvalget den 11. december 2014 Betænkning over Forslag til lov om indfødsrets

Læs mere

TILSYN Arbejdstilsynet trues af massefyring - igen Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 26. august 2015, 05:00

TILSYN Arbejdstilsynet trues af massefyring - igen Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 26. august 2015, 05:00 TILSYN Arbejdstilsynet trues af massefyring - igen Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 26. august 2015, 05:00 Del: En stor del af Arbejdstilsynets aktiviteter har været baseret på midlertidige

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af byggeloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af byggeloven 2009/1 BTL 78 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Boligudvalget den 26. januar 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af byggeloven

Læs mere

Bilag 2 Statsministerens nytårstale den 1. januar 2013 DET TALTE ORD GÆLDER

Bilag 2 Statsministerens nytårstale den 1. januar 2013 DET TALTE ORD GÆLDER Bilag 2 Statsministerens nytårstale den 1. januar 2013 DET TALTE ORD GÆLDER Godaften. Vi danskere er grundlæggende optimister. Vi tror på, at hårdt arbejde betaler sig. Vi tror på, at vi kan komme videre

Læs mere

Anne Nygaard (R): Theresa Blegvad, Venstre. Og hvis jeg kunne få markeringerne under Theresa, så vil det være rigtig super.

Anne Nygaard (R): Theresa Blegvad, Venstre. Og hvis jeg kunne få markeringerne under Theresa, så vil det være rigtig super. Sag 9: Aarhus Internationale Sejlsportscenter Og vi går videre til Kultur og Borgerservices sag nummer 9, Aarhus Internationale Sejlsportscenter. Er der nogen, der har nogle kommentarer kan de klares med

Læs mere

(Det talte ord gælder)

(Det talte ord gælder) +HOOH7KRUQLQJ6FKPLGWVWDOHWLO/2 6NRQJUHVGHQRNWREHU (Det talte ord gælder) Kære kongres Tak fordi jeg måtte lægge vejen forbi jer i dag. Det er en af de aftaler, jeg virkelig har glædet mig til. Både før

Læs mere

Flertal for offentliggørelse af skoletests men størst skepsis blandt offentligt ansatte

Flertal for offentliggørelse af skoletests men størst skepsis blandt offentligt ansatte Af forskningschef Geert Laier Christensen Direkte telefon 61330562 5. marts 2010 Flertal for offentliggørelse af skoletests men størst skepsis blandt offentligt ansatte En spørgeskemaundersøgelse, gennemført

Læs mere

HER ER ARGUMENTERNE, DER VINDER FOLKEAFSTEMNINGEN

HER ER ARGUMENTERNE, DER VINDER FOLKEAFSTEMNINGEN NOTAT HER ER ARGUMENTERNE, DER VINDER FOLKEAFSTEMNINGEN Kontakt: Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk RESUME Omkring en tredjedel af vælgerne er i tvivl om, hvad de vil stemme til

Læs mere

RØDE ELLER BLÅ FANER? Hver tredje dansker kan ikke få øje på et lønmodtagerparti Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29.

RØDE ELLER BLÅ FANER? Hver tredje dansker kan ikke få øje på et lønmodtagerparti Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. RØDE ELLER BLÅ FANER? Hver tredje dansker kan ikke få øje på et lønmodtagerparti Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. april 2016, 05:00 Del: Faglærte og ufaglærte arbejdere er dem, der har

Læs mere

Borgerlige vælgere sender blå blok på bænken

Borgerlige vælgere sender blå blok på bænken Borgerlige vælgere sender blå blok på bænken 43 procent af de vælgere, der ved seneste valg stemte borgerligt, mener, at blå blok trænger til at komme i opposition. Det fremgår af en meningsmåling, som

Læs mere

L 16 Forslag til lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Israel.

L 16 Forslag til lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Israel. Page 1 of 8 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 16 Forslag til lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Israel. Af skatteministeren

Læs mere

Aarhus byråd onsdag 18. november Sag 5 Etablering af Fjordgades Forenings- og fritidshus

Aarhus byråd onsdag 18. november Sag 5 Etablering af Fjordgades Forenings- og fritidshus Sag 5 Etablering af Fjordgades Forenings- og fritidshus Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på transskriberingen Vi går videre til sag nummer 5, som er etablering af Fjordsgades Forenings-

Læs mere

19.08.09 Side 1 af 6. Teglværksgade 27 2100 København Ø. Tlf +45 51 32 47 46 analyse@cevea.dk www.cevea.dk

19.08.09 Side 1 af 6. Teglværksgade 27 2100 København Ø. Tlf +45 51 32 47 46 analyse@cevea.dk www.cevea.dk 19.08.09 Side 1 af 6 'DQVNHUQHXQGHUNHQGHUIO\JWQLQJHSROLWLNNHQ 1RWDWIUD&HYHD Teglværksgade 27 2100 København Ø Tlf +45 51 32 47 46 analyse@cevea.dk www.cevea.dk XGDIGDQVNHUHHULPRGDW'DQPDUNWURGVHU)1 VDQEHIDOLQJHURJ

Læs mere

Nye standpunkter og 2020-forlig

Nye standpunkter og 2020-forlig En kommentar fra Kritisk Debat Nye standpunkter og 2020-forlig Skrevet af: Bent Gravesen Offentliggjort: 15. april 2011 Man kan ikke tage patent på bevingede ord. Det gælder også politikere. Derfor behøver

Læs mere

TNS Gallup - Public Tema: København 29. september 2008. Public

TNS Gallup - Public Tema: København 29. september 2008. Public TNS Gallup - Public Tema: København 29. september 2008 Public Metode Feltperiode: 24.-29. september 2008 Målgruppe: Borgere i Københavns kommune over på 18 år og derover Metode: G@llupForum (webinterviews)

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af navneloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af navneloven 2008/1 BTL 107 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Retsudvalget den 2. april 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af navneloven

Læs mere

Generalforsamling 2014 Formandens beretning

Generalforsamling 2014 Formandens beretning Hvem er I? Hvad vil I? Generalforsamling 2014 Formandens beretning Sådan spurgte Henrik Vinther bestyrelsen, på et møde vi havde inviteret ham til i november. DTLAa har nu eksisteret i 6 år, og vi har

Læs mere

Borgmesteren: Vi er kommet til sag nummer 7. Det er en sag fra Sundhed og Omsag om udbud af hjemmepleje.

Borgmesteren: Vi er kommet til sag nummer 7. Det er en sag fra Sundhed og Omsag om udbud af hjemmepleje. Sag 7: Udbud hjemmepleje Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. Borgmesteren: Vi er kommet til sag nummer 7. Det er en sag fra Sundhed og Omsag om udbud af hjemmepleje.

Læs mere

Jeg er rigtig glad for her på samrådet at få mulighed for igen at tilkendegive min holdning til vakuumpakket mad til ældre.

Jeg er rigtig glad for her på samrådet at få mulighed for igen at tilkendegive min holdning til vakuumpakket mad til ældre. Socialudvalget 2014-15 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 59 Offentligt Samrådstale om ældremad og ældremilliarden Den 4. november 2014 Jeg er rigtig glad for her på samrådet at få mulighed for igen

Læs mere

Aarhus byrådsmøde onsdag 18. marts 2015. Sag 10: Charter for mangfoldighed

Aarhus byrådsmøde onsdag 18. marts 2015. Sag 10: Charter for mangfoldighed Sag 10: Charter for mangfoldighed Så er vi nået til sag nummer 10, som er charter for mangfoldighed. Jeg vil egentligt foreslå, hvis byrådet er med på det, at vi behandler den sammen med sag nummer 8,

Læs mere

Formandsberetning 2008

Formandsberetning 2008 Formandsberetning 2008 Jeg har valgt at opbygge formandsberetningen på følgende måde: Tilbageblik på året der gik Bestyrelsens arbejde Udfordringer for fremtiden Afslutning Tilbageblik på året der gik

Læs mere

Bedre forhold for børn og voksne med handicap

Bedre forhold for børn og voksne med handicap BUDGETFORSLAG FRA SF Bedre forhold for børn og voksne med handicap - Aarhus Kommune bruger langt færre penge på børn og voksne med handicap, end mange andre kommuner. Det kan Aarhus Byråd ganske enkelt

Læs mere

Betænkning afgivet af Retsudvalget den 26. maj 2011. Betænkning. over. [af Martin Henriksen (DF) m.fl.]

Betænkning afgivet af Retsudvalget den 26. maj 2011. Betænkning. over. [af Martin Henriksen (DF) m.fl.] Til beslutningsforslag nr. B 64 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 26. maj 2011 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om hurtig lokalisering af bortførte børn ved at

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på dette båndreferat.

Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på dette båndreferat. Side: 1 Århus Byråds møde onsdag den 6. juni 2012 Herredsvej og Paludan -Müllers Vej, anlægsbevilling Punkt nr: 2 Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på dette båndreferat. Rabih Azad-Ahmad:

Læs mere

Aarhus Byråd onsdag den 26. april Sag 9: Opfølgning på investeringsmodeller. Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på afskriften

Aarhus Byråd onsdag den 26. april Sag 9: Opfølgning på investeringsmodeller. Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på afskriften Sag 9: Opfølgning på investeringsmodeller Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på afskriften Så går vi videre til næste sag på dagsordenen, det er sag nummer 9, som er opfølgning på investeringsmodeller.

Læs mere

Vrede vestjyder afviser Løkkes stemmefiskeri

Vrede vestjyder afviser Løkkes stemmefiskeri Vrede vestjyder afviser Løkkes stemmefiskeri På trods af VK-regeringens hjælpepakke til peger kun hver 11. vestjyde på Venstre som partiet, der vil løse udkantsdanmarks problemer. Kan koste venstre sejren

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik og udlændingeloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik og udlændingeloven Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2009-10 L 87 Bilag 5 Offentligt Til lovforslag nr. L 87 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 0.

Læs mere

Dansk Folkeparti står foran en krise

Dansk Folkeparti står foran en krise Dansk Folkeparti står foran en krise To ud af tre vælgere - og over halvdelen af Venstres vælgere - ønsker mindre til Dansk Folkeparti. Kun inden for ældreplitik vurderer flertallet at DF har positiv.

Læs mere

Sag 1: Halvårsregnskab og forventet regnskab Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift.

Sag 1: Halvårsregnskab og forventet regnskab Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. Sag 1: Halvårsregnskab og forventet regnskab 2013 Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. Så er det sag nummer 1, halvårsregnskab og forventet regnskab 2013. Lotte Cederskjold:

Læs mere

Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere. I er i dag en del af en historisk begivenhed, som vil blive husket.

Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere. I er i dag en del af en historisk begivenhed, som vil blive husket. KLAUSUL: DET ER DET TALTE ORD, DER GÆLDER Tale til stormøde om efterløn den 2. februar 2011 i Odense Indledning Harald Børsting Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere.

Læs mere

Aarhus byråd onsdag den 7. oktober 2015. Sag 8 Forslag til Planstrategi 2015, offentlig høring

Aarhus byråd onsdag den 7. oktober 2015. Sag 8 Forslag til Planstrategi 2015, offentlig høring Sag 8 Forslag til Planstrategi 2015, offentlig høring Det første vi tager fat på nu er sag nummer 8, forslag til planstrategi 2015, offentligt høring. Som jeg tidligere tilkendegav, så er der et ønske

Læs mere

Dansk Blindesamfund Landsforening af blinde og svagsynede i Danmark Østjylland

Dansk Blindesamfund Landsforening af blinde og svagsynede i Danmark Østjylland Til: Byrådet i Aarhus kommune Dansk Blindesamfund Landsforening af blinde og svagsynede i Danmark Østjylland Aarhus, den 3. juli 2014 Kommentarer til byrådsindstilling vedr. serviceniveau 2015 for pleje,

Læs mere

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi FÆLLES OM ODENSE Civilsamfundsstrategi 1 FORENINGSFRIVILLIG Corperate Volunteer ADD-ON MODEL MEDLEM SERIEL ENKELTSTÅENDE DEN STRATEGISK INTEGREREDE MODEL UORGANISEREDE ELLER VIRTUEL FRIVILLIG OFFENTLIG

Læs mere

TNS Gallup - Public Tema: SR udspil om asylpolitik FOLKETINGSVALG 13. NOVEMBER 2007. Public

TNS Gallup - Public Tema: SR udspil om asylpolitik FOLKETINGSVALG 13. NOVEMBER 2007. Public TNS Gallup - Public Tema: SR udspil om asylpolitik FOLKETINGSVALG 13. NOVEMBER 2007 Public Socialdemokraterne og De Radikale er netop blevet enige om, at alle asylansøgere også de afviste skal have mulighed

Læs mere

2008/1 TBL 37 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016. Tillægsbetænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 5. november 2008.

2008/1 TBL 37 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016. Tillægsbetænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 5. november 2008. 2008/1 TBL 37 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Tillægsbetænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 5. november 2008 Tillægsbetænkning over Forslag til

Læs mere

Sygefravær er individuelt, men løsningerne er et fælles anliggende.

Sygefravær er individuelt, men løsningerne er et fælles anliggende. Sygefravær er individuelt, men løsningerne er et fælles anliggende. I denne powerpoint finder du som leder eller personaleansvarlig forskellige slides og øvelser, du kan bruge til at sætte spot på sygefraværet

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om udlodning af overskud fra lotteri og heste- og hundevæddemål

Betænkning. Forslag til lov om udlodning af overskud fra lotteri og heste- og hundevæddemål 2009/1 BTL 193 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Kulturudvalget den 26. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om udlodning af overskud

Læs mere

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData Håndbog for vælgere Jens Baunsgaard SejsData 1. udgave 2012 EAN 9788789052007 ISBN-13 978-87-89052-00-7 E-mail sejsdata@hotmail.com 2 Indhold Indledning... 4 Oversigt over valgsystemet... 5 Valgkampen

Læs mere

Vil gerne starte med at fortælle jer om en oplevelse, jeg havde, mens jeg gik på gymnasiet:

Vil gerne starte med at fortælle jer om en oplevelse, jeg havde, mens jeg gik på gymnasiet: Vil gerne starte med at fortælle jer om en oplevelse, jeg havde, mens jeg gik på gymnasiet: Odense gågaden - En hjemløs råber efter mig føler mig lidt utilpas hvad vil han. han ville bare snakke så jeg

Læs mere

ANALYSEBUREAUET OGTAL ANALYSEBUREAUET OGTAL EU-OPSTILLING UNDERSØGELSE AF EU-OPSTILLING FOR ENHEDSLISTEN

ANALYSEBUREAUET OGTAL ANALYSEBUREAUET OGTAL EU-OPSTILLING UNDERSØGELSE AF EU-OPSTILLING FOR ENHEDSLISTEN ANALYSEBUREAUET OGTAL ANALYSEBUREAUET OGTAL EU-OPSTILLING UNDERSØGELSE AF EU-OPSTILLING FOR ENHEDSLISTEN EU-OPSTILLING 2013 EU opstilling 2013 Undersøgelse af EU opstilling for Enhedslisten Udarbejde af:

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotsholmsgade 10-12 Den 24. august 2011 1216 København K D.nr. 1424-001

Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotsholmsgade 10-12 Den 24. august 2011 1216 København K D.nr. 1424-001 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotsholmsgade 10-12 Den 24. august 2011 1216 København K D.nr. 1424-001 Sagsbeh. Hans Andersen Vedr.: Brev til Indenrigsministeriet om forslag til billeder og logos på

Læs mere

Aarhus Byråd onsdag den 3. februar 2016. Sag 2: Medborgerskab. Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på transskriberingen!

Aarhus Byråd onsdag den 3. februar 2016. Sag 2: Medborgerskab. Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på transskriberingen! Sag 2: Medborgerskab Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på transskriberingen! Vi går til den næste sag på dagsordenen, nemlig sag nummer 2, medborgerskab. Hvem ønsker ordet til den?

Læs mere

Borgmesteren: Så går vi videre til sag nummer 11, som er implementering af kontanthjælpsreformen.

Borgmesteren: Så går vi videre til sag nummer 11, som er implementering af kontanthjælpsreformen. Sag 11: Implementering af kontanthjælpsreformen Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. Borgmesteren: Så går vi videre til sag nummer 11, som er implementering af kontanthjælpsreformen.

Læs mere

Lars Løkke kan halvere Venstre

Lars Løkke kan halvere Venstre Lars Løkke kan halvere Venstre Kun hver fjerde vælger forventer, at Anders Fogh Rasmussen står i spidsen for Venstre ved næste Folketingsvalg. Hvis kronprins Lars Løkke Rasmussen overtager, vil kun hver

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om friplejeboliger, lov om leje og lov om leje af almene boliger

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om friplejeboliger, lov om leje og lov om leje af almene boliger 2007/2 BTL 44 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Boligudvalget den 19. februar 2008 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

INDSIGT Kort enakter af Kaj Himmelstrup. Udgivet i antologien "Drama ti minutter 15 nye danske enaktere", Borgens Forlag 1987.

INDSIGT Kort enakter af Kaj Himmelstrup. Udgivet i antologien Drama ti minutter 15 nye danske enaktere, Borgens Forlag 1987. INDSIGT Kort enakter af Kaj Himmelstrup. Udgivet i antologien "Drama ti minutter 15 nye danske enaktere", Borgens Forlag 1987. Personerne: Pascal, Basic og A. Scenen: Et bart rum. Et lille bart bord, to

Læs mere

Informationsbrev nr. 1/13

Informationsbrev nr. 1/13 Udsendt 12. oktober 2013 Informationsbrevet nu elektronisk! vil gerne takke alle de medlemmer, der tog sig tid til at svare på medlemsundersøgelsen om Informationsbrevet skulle være trykt eller elektronisk.

Læs mere

Til deres beskrivelser af en byggebranche, der var gået fuldstændig i stå.

Til deres beskrivelser af en byggebranche, der var gået fuldstændig i stå. Kære venner! For halvandet år siden det var dengang Lars Løkke var statsminister - modtog jeg et brev fra nogle murersvende. De prøvede at komme i kontakt med nogen inde på Christiansborg. De var dødtrætte

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder) Tak for ordet. Og endnu engang tak til Allinge og Bornholm for at stable dette fantastiske folkemøde på benene. Det er nu fjerde

Læs mere

Åbningsdebat, Folketinget. Oktober 2008.

Åbningsdebat, Folketinget. Oktober 2008. Lars-Emil Johansen Ordførertale, Siumut Åbningsdebat, Folketinget. Oktober 2008. Sig nærmer tiden Næsten symbolsk for historiens forløb afgik tidligere folketingsmedlem og en af grundlæggerne for Grønlands

Læs mere

Generalforsamling 5. april 2011.

Generalforsamling 5. april 2011. Generalforsamling 5. april 2011. Der er så dejligt ude på landet, således begynder et af H. C. Andersens mest kendte eventyr: Den grimme ælling, og det er vel på sin plads at citere netop denne berømte

Læs mere

Pårørendepolitik for Børn og unge med handicap

Pårørendepolitik for Børn og unge med handicap Pårørendepolitik for Børn og unge med handicap Forord: Ny politik styrker samarbejdet Handicaprådet i Aalborg Kommune har opfordret til, at der med udgangspunkt i Aalborg Kommunes overordnede handicappolitik

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af radio- og fjernsynsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af radio- og fjernsynsloven Kulturudvalget L 38 - Bilag 7 Offentlig Til lovforslag nr. L 38 Folketinget 2004-05 Betænkning afgivet af Kulturudvalget den 1. december 2004 Betænkning over Forslag til lov om ændring af radio- og fjernsynsloven

Læs mere

Aarhus Byråd onsdag den 26. april Sag 5: Forslag fra SF om loft over Airbnb udlejning i Aarhus

Aarhus Byråd onsdag den 26. april Sag 5: Forslag fra SF om loft over Airbnb udlejning i Aarhus Sag 5: Forslag fra SF om loft over Airbnb udlejning i Aarhus Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på afskriften Sag nummer 5, forslag fra SF om loft over Airbnb udlejning i Aarhus. Er

Læs mere

Tale til sommerafslutning 2010

Tale til sommerafslutning 2010 Tale til sommerafslutning 2010 Velkommen på denne skønne sommerdag. Velkommen først og fremmest til 9. årgang, der er æresgæster i dag. Men selvfølgelig også til alle andre elever, til forældre og pårørende

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om social service

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om social service Socialudvalget 2014-15 L 27 Bilag 8 Offentligt Til lovforslag nr. L 27 Folketinget 2014-15 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 4. december 2014 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

Socialudvalget 2008-09 L 117 Bilag 10 Offentligt

Socialudvalget 2008-09 L 117 Bilag 10 Offentligt Socialudvalget 2008-09 L 117 Bilag 10 Offentligt Til lovforslag nr. L 117 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 17. marts 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om et testcenter for store vindmøller ved Østerild

Betænkning. Forslag til lov om et testcenter for store vindmøller ved Østerild Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 L 206 Bilag 32 Offentligt Til lovforslag nr. L 206 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Miljø- og Planlægningsudvalget den 0. maj 2010 1. udkast Betænkning over

Læs mere

Amors tjener Første udkast. Benjamin Dahlerup ONLINE KOPI FRA BENJAMINDAHLERUP.COM. Efter en ide af Shahbaz Sarwar

Amors tjener Første udkast. Benjamin Dahlerup ONLINE KOPI FRA BENJAMINDAHLERUP.COM. Efter en ide af Shahbaz Sarwar Amors tjener Første udkast Af Benjamin Dahlerup ONLINE KOPI FRA BENJAMINDAHLERUP.COM Efter en ide af Shahbaz Sarwar Benjamin Dahlerup (2013) Dette manuskript må ikke produceres uden forudgående aftale

Læs mere

Gallup om DF som regeringsparti

Gallup om DF som regeringsparti TNS Dato: 22. april 2013 Projekt: 59252 Feltperiode: Den 17/4-22/4 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

C-Nyt Gladsaxe. Det handler om frihed!

C-Nyt Gladsaxe. Det handler om frihed! C-Nyt Gladsaxe Vi har for at beholde magten måtte give afkald på borgerlige kerneområder som den personlige frihed og lavere skatter. Blot for at se at Dansk Folkeparti årligt kræve deres pris for at støtte

Læs mere

Klimabarometeret. Oktober 2010

Klimabarometeret. Oktober 2010 Klimabarometeret Oktober 2010 1 Indledning Klimabarometeret er CONCITOs måling af den danske befolknings holdning til klimaet. I februar 2010 publicerede CONCITO første udgave af Klimabarometeret, og fremover

Læs mere

Gode takter i beskæftigelsesudspil og a-kassesamarbejde

Gode takter i beskæftigelsesudspil og a-kassesamarbejde Gode takter i beskæftigelsesudspil og a-kassesamarbejde Arbejdsmarkedet På flere måder er det ved at lysne med beskæftigelsen. Ledigheden er stagneret i forhold til sidste år, og flere nyuddannede har

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om luftfart

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om luftfart 2010/1 BTL 152 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Trafikudvalget den 12. april 2011 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Temadagen den 6. oktober 2012 For bofællesskaberne i Rødovre - og Hvidovre Kommune

Temadagen den 6. oktober 2012 For bofællesskaberne i Rødovre - og Hvidovre Kommune Temadagen den 6. oktober 2012 For bofællesskaberne i Rødovre - og Hvidovre Kommune Indhold: Spørgsmål og svar fra dagen Side 3 10. Alle spørgsmål i samlet rækkefølge Side 11 Hjælpe spørgsmål til uddybning

Læs mere

Formandens beretning på repræsentantskabsmødet 2013:

Formandens beretning på repræsentantskabsmødet 2013: Formandens beretning på repræsentantskabsmødet 2013: Samarbejdet i bestyrelsen. Vi har afholdt 6 bestyrelsesmøder i 2012 med deltagelse af alle medlemmer. Herudover deltager bestyrelsesmedlemmerne i mange

Læs mere

Budgetaftale for budgetåret 2016 og overslagsårene 2017, 2018 og 2019.

Budgetaftale for budgetåret 2016 og overslagsårene 2017, 2018 og 2019. Budgetaftale for budgetåret 2016 og overslagsårene 2017, 2018 og 2019. Partierne Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal

Læs mere

SF's budgettale ved 1. behandlingen af Budget 2013-2016

SF's budgettale ved 1. behandlingen af Budget 2013-2016 SF's budgettale ved 1. behandlingen af Budget 2013-2016 Ved Jan Ravn Christensen, formand for Økonomiudvalget Aarhus Kommune står igen overfor besparelser. Den økonomiske krise er fortsat over byen, landet

Læs mere

Vores børn og unge har brug for sammenhæng i tilværelsen

Vores børn og unge har brug for sammenhæng i tilværelsen Vores børn og unge har brug for sammenhæng i tilværelsen Nyt fra Projektet Samdrift af institutionerne på Ørbækvej 47-53 OTOBER 2009 Fem arbejdsgrupper skal i gang Alle forældre, medarbejdere og ledere

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. og registreringsafgiftsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. og registreringsafgiftsloven Til lovforslag nr. L 78 Folketinget 2011-12 Betænkning afgivet af Transportudvalget den 29. marts 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. og registreringsafgiftsloven

Læs mere

teknikker til mødeformen

teknikker til mødeformen teknikker til mødeformen input får først værdi når det sættes ift. dit eget univers Learning Lab Denmarks forskning i mere lærende møder har vist at når man giver deltagerne mulighed for at fordøje oplæg,

Læs mere

Danske vælgere 1971-2015

Danske vælgere 1971-2015 Danske vælgere 1971-15 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Kasper Møller Hansen, Kristoffer Callesen, Andreas Leed & Christine Enevoldsen 3. udgave, april 16 ISBN 978-87-7335-4-5

Læs mere

Svar: Jamen, jeg vil da indlede med at takke Finansudvalget for anledningen til at følge op på samrådet fra april.

Svar: Jamen, jeg vil da indlede med at takke Finansudvalget for anledningen til at følge op på samrådet fra april. Finansudvalget 2009-10 FIU alm. del Svar på 17 Spørgsmål 11 Offentligt T A L E september 2010 Samråd i FiU den 14. september 2010 kl. 10 om ferie-/efterløn 2010-0003606 Samrådsspørgsmål B til 17: Ministeren

Læs mere