Afsluttende projekt på Træner- og Udviklingskonsulentuddannelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afsluttende projekt på Træner- og Udviklingskonsulentuddannelsen"

Transkript

1 Afsluttende projekt på Træner- og Udviklingskonsulentuddannelsen NLP Huset, Juni 2008 Enneagramkursus

2 Indholdsfortegnelse Tak... 2 Indledning... 3 Projekt forløbet Analysefasen Definition af opgaven Design Levering Evaluering af Enneagram kurset Justeringer Future pacing Selvudvikling som Træner- og udviklingskonsulent Bilag Tak Først og fremmest tak til Hans Polonius fra Human Proces NLP for tilliden og for din støtte til med kort varsel at tro på min ide og evner. Tak til Lene Bredahl og Gitte Hylby for et lærerigt uddannelsesforløb. Jeg tager mange ting med mig og har nydt det rum i har skabt til læring og som legeplads til at prøve sig af. Tak også til alle mine medkursister. I har alle bidraget og været medskabere til et kanon uddannelsesforløb. Både som gode sparringspartnere, genside lærere, støtter i særlige situationer og venner. Tak til jer alle Maiken, Stine, Søren, Hanne, Ole, Kaj, Henriette og Jette. Af Certificeret HR Coach NLP & Enneagram Master Enneagramtype: 3w4, Professionelle. Undertype: 1:1, Maskulin/Feminin. 2

3 Indledning Nærværende opgave er den afsluttende opgave på uddannelsen som Træner- og udviklingskonsulent fra NLP-Huset. Målgruppen for denne rapport er lærere og deltagerne på uddannelsen, hvorfor ord og terminologi fra uddannelsen vil blive andvendt. Det afsluttende projekt har til formål at demonstrerer færdigheder som træner- og udviklingskonsulent. Det forventes at principper og metoder lært på uddannelsen bruges og anvendes i den udstrækning det er relevant for opgaven, dette med et personlig præg. Projektforløbet startede for mit vedkommende i en gruppe med 3. Godt ½ vejs i forløbet begyndte gruppen at smuldre. Gruppen blev opløsts og jeg valgte at lave projektopgaven alene. Jeg valgte at tage kontakt med et uddannelsescenter, hvor jeg kender lederen og tilbyde ham et supplement til hans eksisternede kursus udbud. Dette resulterede i et 2½ dags kursus og nærværende projekt. Jeg har valgt at arbejde efter projekt modellen med 6 trin; analysefase, definition, design, levering, evaluering og justering. 3

4 Projekt forløbet 1. Analysefasen Tiden fra ideen til projektet dukkede op og til aftalen var på plads, var kort og præget af en impulsiv og intuitiv proces. Da jeg på forhånd kendte lederen, ringede jeg umiddelbart efter jeg fik ideen. Jeg havde en god mavefornemmelse og vidste jeg at jeg under alle omstændigheder ville komme nærmere en endelig form, ved at snakke med ham. Jeg opsøgte som sagt lederen for Human Proces NLP for at tilbyde ham et kursus, der kunne supplere det eksisterende kursus udbud i Human Proces NLP. Mit udgangspunkt var at Enneagrammet var en mulighed. Jeg vidste på forhånd at Enneagrammet var en del af pensum på deres NLP forløb, men at det ligeledes kun var en introduktion til Enneagrammet. Under interviewet med centerlederen fandt vi frem til at både Practitioner- og Master NLP uddannelsen samt coach uddannelsen med fordel kunne suppleres med et modul hvor fokus er menneske typer ud fra Enneagrammet. Vi blev således enige om at jeg skulle levere et Enneagram kursus for NLP Practitioners, NLP Masteres og Coaches. Lederen udtrykte ønske om at der kunne blive arbejdet med øvelser, sådan at en fysiskkropslig oplevelse af temaer og mønstre i forhold til typerne blev oplevet. Desuden skulle det inddraget hvordan hver type kan udvikle sig individuelt og arbejde med sine mønstre og vaner. Både i privat regi og i coaching/terapeutisk regi. Sidst men ikke mindst snakkede vi om hvordan begrebet Essens kunne introduceres som forlængelse af teorien om Holy Ideas. Min rolle i analysefasen Min rolle som udviklingskonsulent var kort og effektiv. Under 1. telefonsamtale blev vi enige om at iværksætte et Enneagram kursus. Jeg var undervejs i samtalen opmærksom på Kotters Nødvendighedsprincip. Kurset var som sådan ikke en nødvendighed, men et stærk supplement til eksisterende kursus udbud i Human Proces NLP. Hos andre NLP udbydere har Enneagrammet vist sig at være et positivt supplement og jeg har selv den opfattelse at et grundlæggende kendskab til menneskers indre univers er et kæmpe supplement til enhver der udøver NLP eller coaching. Som Enneagramtype 3 kunne mine umiddelbare svage punkter være mit til tider høje tempo, mængden af materialle og mit fokus på at komme i mål. For at dæmpe trangen til at konkludere og komme hurtigt i mål, var jeg i analyse fasen særlig opmærksom på at stille spørgsmål, afdække behov samt at forblive i en undersøgende stil. Dette hjalp mig til at blive i en tilstand af procesmode. Jeg bemærkede min trang til at konkluderer, da jeg kunne høre lederen pejlede sig i retning af et Enneagramkursus. Trangen til at konkluderer vil jeg være opmærksom på i min rolle som udviklingskonsulent, især i start fasen under analyse og behovs afdækning. I stedet vil jeg forblive åbne og divergent. 4

5 Rollen som udviklingskonsulent blev minimeret, da et mål tidligt blev afklaret. I forhold til Vygotsky, ligger en del af min strækzone idet at være proceskonsulent. Derfor valgte jeg af anvende en proces-undervisende metode i et undervisningsmodul. Nærmere beskrevet i afsnit om design. Hvad jeg ellers kunne have gjort i analysefasen Alternativt kunne jeg havde lavet en undersøgelse med færdige uddannede kursister om hvilket behov/supplement de ville finde nyttigt til deres uddannelse. Det nemmeste ville i den sammenhæng være at sende en spørgeskema ud til tidligere kursister og få en tilbagemelding direkte på behov og ønsker. Et interessant overvejelse er hvordan kunne situationen havde set ud hvis lederen havde været helt grøn? Givet min forbindelse til lederen og vel vidende at han også havde noget kendskab til Enneagrammet, var det muligt for mig at kaste mig ud i en behovsanalyse intuitivt. Havde jeg på forhånd vist at lederen, ingen kendskab havde til Enneagrammet ville jeg havde struktureret min samtale mere. Jeg ville være endnu mere opmærksom på John. P. Kotters model og især nødvendighedsprincippet. Jeg ville have brugt mere tid på behovs afdækning og forblive i en divergent og coachende tilstand. Her oplever jeg at Joseph O Conners Goalgrid er en god metode. 2. Definition af opgaven Lave et Enneagram kursus der giver NLP Practitioners, NLP Mastere og NLP Coaches indsigt i grundtemaer og mønstre for typerne i Enneagrammet. Herunder også pilene for stress og tryghed samt typernes udviklingsvej. Inddrage Enneagrammets spirituelle side, holy ideas og essens Bruge fysiske øvelser, så deltagerne mærker temaer i forhold til deres type 5

6 3. Design Programmet på 2½ dag var bygget op omkring følgende tanker og ideer. Generelt var min ide at tage højde for gruppeprocesser og imødekomme den fase med en gennemgang som kunne passe dertil. 1. dag: Forståelse for de 9 grundtyper, karakteristika og præsentation af Enneagrammet generelt, samt støtte i at finde egen type. Gennemgang af basistriaden. Vinger og ben. Øvelser med fokus på at dele genkendelse af typerne med hinanden 2og2 og i forum.1. dag (½ dag) skulle baseres på viden og tillade gruppen at danne sig og kom igennem forming og storming faserne. Sådan at alle kunne føle sig velkommen og have tillid til processen. Gruppeproces: Forming 2. dag: Dybere forståelse for de 9 typer, klassiske temaer og mønstre for typerne. Gennemgang af problemhåndteringstriaden og sociale triade. Øvelser med fokus på kontakt til ubehag, ubevidst væk fra motivation og sårbarhed Formål at få indsigt i følelsen og dermed drivkraften for typens mønstre. 2. Dagen skulle give mulighed for at åbne op og få kontakt til krop og følelser relateret til temaer og sårbarhed. Gruppeproces: Storming, performing 3. dag: Arbejde med nærvær og hvad er nærvær? Hvordan kan evnen til nærvær bruges sammen med Enneagrammet? Mere om stress og trygheds reaktionerne for hver type Udviklingsvejen Holy ideas og Essenskvaliteter Øvelser med fokus på at skabe kropskontakt til oplevelsen. På 3. Dagen fokus på høj selvindsigt, ekspansion og integration. Gruppeproces: Performing, transforming Overskrifterne i agendaen var: Hvad er Ennegrammet? De 9 typer i Enneagrammet De 3 centre Den sociale triade Problemløsningstriaden Vinger og ben Udviklingsvejen Essens 6

7 Undervisningsprincipper og indlæringsmetoder Undervisning var blandet teoretisk gennemgang, metaforer, forum diskussioner, coachinger og øvelser med brug af flipover og whiteboard. Opbygning af hver enkelt sektion var efter format modellen og derfor primært efter det formelle princip for indlæring. Jeg varierede ved at veksle mellem det induktiv og det deduktive princip og søgte så vidt muligt også at skifte chunkniveau så både element- og helhedsprincippet var opfyldt. Sidste nævte opfatter jeg som vigtigt i forhold til at møde en kombination af typer. Underviste ud fra VAKAD og tilstræbte at gentage vigtige pointer 3 gange, så vidt muligt fra forskellige repræsentationssystemmer. Under gennemgang af de 9 Enneagram typer var jeg bevidst om at skifte min brug af jeg form og du form. Jeg form, når jeg ville leve mig ind i typen og udtrykke mig ud fra typen og du form når jeg ønskede at guide dem til at genkende typens mønstre i sig selv. Øvelser Øvelser var baseret på at give muligheden for at opleve temaer kropsligt og herved flytte indlæring fra viden til oplevelse. En kombination af gulvøvelser, dialog øvelser og gruppe øvelser blev anvendt. Metaforer Havde ca. 5 korte metaforer med pointer i forhold til stoffet eller metabudskaber i forhold til Enneagrammet. Under min gennemgang af typerne brugte jeg så ofte som muligt metaforer og kropssprog til at gengive typerne. Proces orienteret sektion Som indledning til sektionen med udviklingsvejen og essens, startede jeg med at lave en procesorienteret undervisningssektion, hvor alles mening og udsagn om emnet nærvær/fravær og essens blev skrevet på tavlen. Jeg tænke det kunne være interessant da Enneagrammet kan blive meget teoretisk. Ideen opstod i det jeg har det bedst i rollen som træner, når jeg er forberedt og kan min stof. Et større udviklingsområde er derimod rollen som proceskonsulent. Så med udgangspunkt i Vygotsky ville jeg give mig selv den opgave at være i det procesorienterede felt og se hvad der kom ud af det. Samtidig bruge det som en måde at aktiverer gruppen til deltagelse. 7

8 4. Levering Leveringen fandt sted om planlagt med 2½ kursusdag. Der deltog 14 kursister, hvoraf en af dem var lederen som også deltog som praktisk assistent. Kurset blev afholdt fra den april Jeg fulgte i hovedtræk min instruktørplan og reviderede den undervejs. Jeg måtte skære dele af materialet væk, da det tidsmæssigt ikke lod sig gøre at få det hele med. Instruktørplanen indeholdt en tidsplan for undervisningssektioner, øvelser, metaforer og pauser, samt vigtige anekdoter jeg ville fremhæve. Som en del af leveringen var der forud for kursusdagene også en levering i form af procesmæssige elementer. Disse var: Flyer (bilag 1). Som markedsførings og salgsmateriale lavede jeg i samarbejde med Hans Polonius en flyer om kurset Mail før kursus (bilag 2). 1 uge før kurset sendte vi en mail ud til deltagerne med info om praktiske ting og samtidig en feedforward omkring de emner kursister ville lære på kurset Udarbejdelse af deltagerliste Hæfte med skriftligt materiale. Jeg ønskede deltagerne skulle have noget at gå hjem med og lavede derfor et hæfte med kerneelementer fra Enneagrammet. Øvelser (bilag 3) Instruktørplan Feedback og evalueringsskemaer (bilag 4) 5. Evaluering af Enneagram kurset Jeg har planlagt en mundtlig evaluering på ca. 30 minutter i slutningen af kurset. Da jeg senere savnede skriflige svar valgte jeg, efter aftale med lederen, at eftersende et spørgeskema. Selvevaluering af egentilstand, processen og resultatet Resultatet af kurset var særledes tilfredsstillende. Min egen fornemmelse stemmer godt overens med den tilbagemelding jeg fik. Oplever alle vigtige pointer blev leveret og at alle havde fået en god og lærerig oplevelse. Procesmæssigt var jeg også tilfreds i det jeg oplevede det som en glæde at være på og det meste af tiden nød processen. Dette noget jeg som type 3 ofte glemmer. Det meste af tiden havde jeg en god egentilstand. Specielt var det en god oplevelse at bruge det som sker i forløbet eller i pauserne og vende det til læring. Fornemmede en stor ro og glædede mig over at opleve en tilstand af at tage det som det kommer. Jeg oplevede også en fleksibilitet, som gav mig overskud til at være humoristisk og tage chancer. 8

9 Eksempler på gode erfaringer og udviklingsmråder Stol på din fornemmelse Tidligt i forløbet spurgte jeg lederen flere gange hvordan han synes det gik. Da han spottede mønsteret spurgte han mig Hvad synes du selv?, hvilket gjorte mig opmærksom på at det faktisk gik godt og at tvivlen handlede om mit indre behov for ydre anerkendelse. Opstart & gruppe Rapport Forming fasen er den fase jeg personligt arbejder mest med at forbedre. Oplevede en anelse træg start, hvor jeg ikke var 100% kongruent. Som en hjælp til at alle kunne præsenterer sig selv introducerede jeg nogle symbol kort de kunne snakke ud fra Hvilket kort fortæller noget om dig eller det hvor du er i dit liv lige nu?. Det virkede super godt og i processen oplevelsen af fællesskab og matchning. Hvor kommer ord fra? Bemærkede markant 2 forskellige tilstande jeg snakkede ud fra. Den ene hvor jeg taler frit og lader ordene komme til mig og den anden hvor jeg tænker over hvad jeg skal sige og er lidt på vagt hvordan mon de tænker om mig nu?. Det er i den 1. jeg oplever mig selv fri og i flow. Tilstanden kan også beskrives som en tilstand hvor jeg er flydende, præcis og velformuleret. I den 2. er har jeg travl men jeg snakker og har følelsen af der mangler noget. Tilbagetrukne grupper Tidligt opdagede jeg er gruppen overvejende var en tilbagetrukken gruppe. Dette påvirkede min egentilstand idet jeg opfattede det som mangleden evne til at få gruppen med mig. En anden gang vil jeg dels tillade det og stille flere spørgsmål der inddrager til gruppen. Tidsudfordring Et af mine store læringspunkter er estimering af tid til hver emne. Da jeg havde planlagt for meget indhold, følte jeg mig undervejs presset på tiden. Velvidende at jeg er type 3 i Enneagrammet, er det stadig et læring for mig at afgrænse mig og stole på at jeg vælger det som er der er behov for. Mit materiale grundlag var kæmpe stort. Som lederens feedback også pointerede, så var det på grænsen til at være for meget. Mindre mængder giver mere tid til integrering og fordøjelse af materialet. Proces sektionen med nærvær/fravær og essens Denne var sandsynligvis den bedste oplevelse, da jeg blev inspireret til at lave en model undervejs ud fra forum input. Samtidig en positiv oplevelse i forhold til at være i stræk zonen. Bevidst brug af her og nu hændelser En evne jeg gerne vil udvikle endnu mere. Min opmærksomhed var primært optaget af at undervise og holde tidsplanen. Havde det med mig et par gange og vil som eksempel bruge en episode som jeg fik hjælp til at 2 andre kursister som havde øjnene med sig. En dame som tvivlede på om hun var 1er havde undervejs fået en sms som havde gjort hende gal i skraldet. Det fik hende til konkret at handle på det med det samme. Lige 9

10 inden hun i pausen forlader lokalet spørger hun om vi bliver og ser efter hendes taske. Selv om vi svarer ja, vælger hun at tage den med sig. Episoden siger noget om hendes (mis)tillid, konkret behov og trangen til at få handling nu. Da hun var i tvivl om sin type og spurgte hende til denne episode gik hun i stærk proces. Hun udtalte hun følte sig blottet (positiv måde), meget varm og ekspanderende i brystet. Krise Krisen bestod i en oplevelse af at komme forkert igang. var i tvivl om jeg skulle starte et nyt kapitel i undervisningen eller blive i en diskussion og fortsætte med at stille spørgsmål til deltagerne. Den indre stemme var: er det nu tid til at gå videre eller skal jeg uddybe? Jeg var ikke tilfreds med mig selv og følte mig blottet samtidig med min indre stemme var skarp og hård. Jeg kom igennem det ved at gå videre, sænke mit tempo, trak vejret og gav mig tid. Da jeg bagefter spurgte hvordan jeg virkede i den situation, var svaret at det ikke havde været noget særligt at bemærke. En anden gang vil jeg hvile et øjeblik i min tvivl og ikke tage en hurtig beslutning for at komme videre. I stedet stille nogle spørgsmål enten til det faglige eller til processen eller egentilstand. Mine rolle som underviser/træner Lige op til kurset kom 2 tilmeldinger fra kursister som slet ikke havde nogen baggrund med NLP eller coaching. De havde begge i nogen tid været i terapi og ønskede at stifte bekendtskab med Enneagrammet. Jeg ændrede ikke noget i min planlægning eller forberedelse, men brugte især de 2 grønne som check på om min formidling var forstået. I rollen som underviser, gav lederen mig den feedback at en anderledes stemning blev skabt, dette kunne være en indirekte 2. Ordens kybernetik jeg havde på stedet. Deltagernes feedback Overordnet gav deltagerne kurset en særdeles god feedback. Af tilbagemeldingerne kan konkluderes at udbyttet var positivt både for kursisterne og ikke mindst for lederen for Human Proces NLP. Lederens forventninger var fuldt ud opfyldt og de mange positive tilbagemeldinger, samt ønsker om flere Enneagramkurser var tegn på tilfredse kursister. (se bilag) Uddrag af tilbagemeldinger: Hvornår kommer der et Enneagram 2? Kurset levede fuldt op til mine forventninger idet det var en grundig og meget humoristisk gennemgang af typerne. Du er en rigtig god og engageret underviser, der underholder og inspirerer. Og hvis du har lyst vil jeg foreslå dig, at du gentager succesen. På en skala fra 1 til 10, var kurset meget tæt på 10 med plads til det unikke. Kurset var både lærerigt og godt! og jeg kan jo ligeså godt indrømme det det var også vildt provokerende :o) 10

11 Det var været et rigtig godt og inspirerende kursus, med en god humor og indlevelse. Du er en rigtig god underviser og formidler af alle typer og for mig dejligt at du ikke sætter os i små kasser, men lader det være op til os selv at finde os selv. Hvis du kunne gøre noget andet, så kunne det være dejligt med mere af den spirituelle vinkel på enneagrammet. Forslag til forbedringer: Forbedring :o) Tja, der er ikke noget jeg føler trang til at nævne. Men men en kort pause hver 1½ time ville jeg synes var godt (5-10min.) Lad være med at bruge gul på Flipover og whiteboard, kan ikke ses Du kan arbejde på at have mindre stof, således at kurset ikke virker stresset pga. for meget interessant stof Fortæl noget mere om dig selv i opstartsfasen Når du peger mens du underviser, husk at spejle så kursister mødes i deres repræsentation og/eller tidsorienterin Evaluering af evalueringen Evalueringsprocessen kunne jeg have forberedt bedre. En anden gang vil jeg bruge flere spørgsmål med skalaer eller ja, nej, ved ikke. Det giver bedre mulig for sammenligninger. Jeg vil også sørge for at evaluering sker inden for kurset rammer. Flere har udtrykt intentioner om at svare men har ikke gjort det. 6. Justeringer I forhold til evaluering vil jeg næste gang ændre på følgende i prioriteret rækkefølge: Less is More Den overvejende justering er at nedsætte mit krav til mig selv om at skulle nå meget. Læringen er at lave planen og programmet med mere luft Personlig introduktion Bruge endnu mere tid på at præsenterer mig selv, for at give en mere uddybende billede af mig som underviser og skabe en endnu mere tillidsfuld opstart på kurset Opstart Min fornemmelse er at jeg kan komme fra en ok til en rigtig god start, ved at træne endnu mere i at være i startfasen. Min oplevelse er at den skal overstås og jeg som tidligere omtalt ikke taler fra et roligt sted i mig selv 11

12 Spotte de tilbagetrukne Skabe rapport og aktivt inddrage dem i undervisning Coaching i forum Bruge endnu mere tid på coaching i forum, da det giver læring til alle Navne Lære deres navne at kende. Oplever jeg glemmer deres navne og vil gerne vide det når jeg skal henvende mig og stille spørgsmål Sidst og absolut ikke mindst at bruge her og nu oplevelser i undervisningen. Dette oplever jeg som et træningssag og som en evne som vokser sammen med evnen til at være tilstede. Future pacing Der er lagt i kakkelovnen til en gentagelse af kurset hos Human Proces NLP. Derudover planlægger vi at tilbyde et Enneagram 2. Selvudvikling som Træner- og udviklingskonsulent Hvordan jeg skaber læring for mig selv efter hvert forløb? Og hvilken lærings cyclus tiltaler dig? Sparring Når jeg laver et nyt program, vil jeg bruge en sparringspartner til at afstemme hvor realistisk tid og mængde er. Dette er uden tvivl min største svaghed i planlægningsfasen. Indefra og udefra Da jeg er både ekstern og intern referende, virker det bedst for mig når jeg skiftevis går ind i mig selv og stoler på min kalibrering og spørger mig selv hvordan gik det?. Samtidig vil jeg gerne have andre kalibreringer og meninger udefra. Dette kan jeg gøre ved at planlægge det med assistent eller spørge kursister efter hvert sektion eller dag. Faglig og personlig klar En af mine erfaringer er at skelne mellem den faglige parathed og den personlig parathed i forberedelsesfasen. Det var noget jeg fik øje på under et af modulerne på uddannelsen og som jeg vil øve mig meget mere på. Jeg har oplevet at jeg kan være fagligt klar, men en personlig usikkerhed, kan komme til udtryk i at jeg revurderer mit indhold. Når jeg opdager dette får det bedre, når jeg sætter ord på det som reelt sker. En god læringscyclus for mig er Forberedelse 12

13 Skelne mellem faglig og personlig parathed, så jeg får adresseret det og handlet derefter Arbejde med Forslag til Justeringer og inddrage dem i min planlægning Kursus gennemgang Informerer feedbacker om mine justeringer så jeg for feedback på dem eller spørge gruppen hvordan oplevede i... under evaluering Træne mine justeringer Inddrage mindst 1 nyt område under fra Vygotsky strækområde Evaluering (under kursus) Modtage feedback (mundtlig og skriftlig) Give mig selv feedback (skriflig) Evaluere feedback Lave forslag til justering Bilag Følgende bilag er vedhæftet opgaven: Bilag 1: Flyer Bilag 2: Mail før kursus Bilag 3: Øvelser samlet Bilag 4: Feedback 13

Practitioner Coach uddannelse København, vinter/forår 2014

Practitioner Coach uddannelse København, vinter/forår 2014 Practitioner Coach uddannelse København, vinter/forår 2014 Bang Akademi, København og High Hopes, Aalborg tilbyder en unik coach-uddannelse, der giver dig stærke kommunikationsredskaber. Denne uddannelse

Læs mere

Hvad synes du om indholdet af kurset?

Hvad synes du om indholdet af kurset? Oversigt 2011 Evaluering af brugerundervisning Randers Bibliotek. Evaluering har i 2011 været op til underviserne om det skulle på programmet cirka 220 svar. Hvad synes du om indholdet af kurset? 86 40%

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 2. Foto: Christian Nesgaard KURSUSMATERIALE

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 2. Foto: Christian Nesgaard KURSUSMATERIALE GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 2 Foto: Christian Nesgaard KURSUSMATERIALE INDLEDNING Ung 2 er en opfølgende samtale på Ung 1 og henvender sig til samme målgruppe henholdsvis seniorvæbnere eller seniorer

Læs mere

Mindful Self-Compassion

Mindful Self-Compassion Mindful Self-Compassion Trænes over 8 uger eller 5 intense dage Give yourself the attention you need, so you don t need so much attention - Chris Germer MINDFUL SELF-COMPASSION Det originale Mindful Self-Compassion

Læs mere

Practitioner Coach uddannelse København, sensommer/efterår 2016

Practitioner Coach uddannelse København, sensommer/efterår 2016 Practitioner Coach uddannelse København, sensommer/efterår 2016 Bang Akademi, København og High Hopes, Aalborg tilbyder en unik coach-uddannelse, der giver dig stærke kommunikationsredskaber. Denne uddannelse

Læs mere

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne INSTRUKTØR UDDANNELSE i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne GENERELT Hvem bør deltage? Denne uddannelse henvender sig til dig, der ønsker at styrke dine personlige og professionelle

Læs mere

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012 Større trivsel, lavere sygefravær, mere tid til beboerne. Det er nogle af de ting, som Lean værktøjet PlusPlanneren har ført med sig. Den lyser op i hjørnet af kontoret med sin lysegrønne farve. Her giver

Læs mere

REBUS - Fælles uddannelse for folke- og skolebibliotekarer i Fredericia

REBUS - Fælles uddannelse for folke- og skolebibliotekarer i Fredericia Intern evalueringsopsamling Opsamling - EKSAMEN X = hold 1, hold 2, hold. Alle hold samlet 1. Formen: I hvilken har du oplevet, at eksamensformen har svaret til undervisningen på studieforløbet? I høj

Læs mere

NLP Master Coach Practitioner 2012-13 Uddannelsesbeskrivelse

NLP Master Coach Practitioner 2012-13 Uddannelsesbeskrivelse NLP Master Coach Practitioner 2012-13 Uddannelsesbeskrivelse NLP Master Coach Practitioner Uddannelsesbeskrivelse Denne NLP Master Coach Practitioner uddannelse er en overbygning til Asiscos NLP Coach

Læs mere

MasterCoach uddannelsen Modulopbygning

MasterCoach uddannelsen Modulopbygning MasterCoach uddannelsen Modulopbygning Modul 1: Livsformål og Enneagrammet På MasterCoach uddannelsens første modul bliver du introduceret til F.R.E.D. dit første skridt på din MasterCoach-rejse. F.R.E.D.

Læs mere

Hvorfor gør man det man gør?

Hvorfor gør man det man gør? Hvorfor gør man det man gør? Ulla Kofoed, lektor ved Professionshøjskolen UCC Inddragelse af forældrenes ressourcer - en almendidaktisk udfordring Med projektet Forældre som Ressource har vi ønsket at

Læs mere

Evaluering Arbejdsmiljøledelse, F14

Evaluering Arbejdsmiljøledelse, F14 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Vedligeholdelse af vaner og afslutning Hvordan vil jeg fremover arbejde med mine forandringer?

Vedligeholdelse af vaner og afslutning Hvordan vil jeg fremover arbejde med mine forandringer? 3. OPFØLGNING Afslutning Vedligeholdelse af vaner og afslutning Hvordan vil jeg fremover arbejde med mine forandringer? At støtte af livsstilsforandring At afslutte forløbet At etablere forstærkning ved

Læs mere

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 1 af 6; 08:30 15:30

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 1 af 6; 08:30 15:30 PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 1 af 6; 08:30 15:30 De første spæde skridt Introduktion 2 Titel på præsentation DAGENS PROGRAM 08:30

Læs mere

Min intention med denne ebog er, at vise dig hvordan du

Min intention med denne ebog er, at vise dig hvordan du Min intention med denne ebog er, at vise dig hvordan du får en bedre, mere støttende relation til dig selv. Faktisk vil jeg vise dig hvordan du bliver venner med dig selv, og især med den indre kritiske

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Elisabeth Flensted-Jensen Fridda Flensted-Jensen

Elisabeth Flensted-Jensen Fridda Flensted-Jensen Elisabeth Flensted-Jensen Fridda Flensted-Jensen KURSETS FORMÅL er at styrke dig i at bruge dig selv bedst muligt, når du kommunikerer på din arbejdsplads. Med nærvær og effektivitet. Du arbejder med din

Læs mere

FIND THE TRUTH stecherinsti.com

FIND THE TRUTH stecherinsti.com FIND THE TRUTH 3 FIND THE TRUTH Drømmer du om at finde ind til sandheden i dit liv, realisere dit potentiale og gå efter det, der gør dig lykkelig og giver glæde, så deltag i mit 10 ugers e-kursus FIND

Læs mere

Kursus & uddannelse Se oversigt side 7

Kursus & uddannelse Se oversigt side 7 Kursus & uddannelse Se oversigt side 7 Indhold: - Enneagram Kommunikation -og udviklingsværktøj - Stress Symptomer og forebyggelse - Virksomhedskurser Se kursus -og uddannelses oversigt på side 7 Enneagram:

Læs mere

Det her får du ud af at deltage på uddannelsen: MejlhedeHalskov.dk

Det her får du ud af at deltage på uddannelsen: MejlhedeHalskov.dk Integrativ NLP Practitioner og Master Practitioner Vi tilbyder nu en unik uddannelse, som kombinerer det bedste fra en NLP Practitioner og en NLP Master Practitioner med Enneagrammet indsat i en integral

Læs mere

LEDELSESBASERET COACHING & SAMTALETEKNIK

LEDELSESBASERET COACHING & SAMTALETEKNIK ARKMANN RAINING EDELSESBASERET OACHING & AMTALETEKNIK DIT KONKRETE UDBYTTE EFTER AT HAVE DELTAGET ER BL.A.» Du har lært at anvende de vigtigste og mest resultatskabende værktøjer indenfor ledelsesbaseret

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

Sådan får du anvendt dit kursus i praksis. - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus

Sådan får du anvendt dit kursus i praksis. - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus Sådan får du anvendt dit kursus i praksis - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus Introduktion Ifølge Robert Brinkerhoffs, studier om effekten af læring på kurser,

Læs mere

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget.

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Mindfulness kursus en mere mindful hverdag - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Kære læser I materialet kan du læse om kurset i Gentofte

Læs mere

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV 2007 GODE RÅD OM Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Hvad er MUS? 3 Hvorfor afholde MUS? 3 Hvordan forberedes MUS-samtalen?

Læs mere

Det dialogiske læringsrum -refleksion, repetition og videndeling

Det dialogiske læringsrum -refleksion, repetition og videndeling Det dialogiske læringsrum -refleksion, repetition og videndeling DUNK 2012 Program Læringsforståelse Baggrund for øvelsen Øvelsen i praksis Studerendes feedback Diskussion Samspilsproces Læringens fundamentale

Læs mere

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING COACHUDDANNELSE CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING En STYRKEBASERET coachuddannelse der udvikler dit indre LEDERSKAB & DIG som PROFESSIONEL COACH ICF AKKREDITERET Jeg

Læs mere

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Det tværfaglige kursus Den motiverende samtale blev en øjenåbner for 20 medarbejdere i Sundhedsafdelingen i

Læs mere

Medicotekniker-uddannelsen 25-01-2012. Vejen til Dit billede af verden

Medicotekniker-uddannelsen 25-01-2012. Vejen til Dit billede af verden Vejen til Dit billede af verden 1 Vi kommunikerer bedre med nogle mennesker end andre. Det skyldes vores forskellige måder at sanse og opleve verden på. Vi sorterer vores sanseindtryk fra den ydre verden.

Læs mere

Evaluering af 'Mindfulness '

Evaluering af 'Mindfulness ' 4. oktober 211 Evaluering af 'Mindfulness ' I perioden 13-5-211 til 16-9-211 blev kurset 'Mindfulness ' afholdt for 41 deltagere. I forbindelse med kurset er der foretaget en evaluering. Resultaterne af

Læs mere

Flyt dig med effektiv kommunikation

Flyt dig med effektiv kommunikation Flyt dig med effektiv kommunikation Mette Demkjær Baggrund Cand.merc -> Salg & marketing, kommunikationsrådgivning NLP Master Coach, Enneagram Practitioner Under uddannelse til NLP & Enneagram Træner og

Læs mere

Evaluering af TeenFit, foråret 2015

Evaluering af TeenFit, foråret 2015 Evaluering af TeenFit, foråret 2015 TeenFit er et forløb udbudt af Rebild Ungdomsskole, hvor fokus er at øge motivationen til en sund livsstil, der giver mening for den enkelte, samt støtte vedkommende

Læs mere

Kursist- og vejlederteam Intensiv afsnit OUH, Svendborg Sygehus

Kursist- og vejlederteam Intensiv afsnit OUH, Svendborg Sygehus Kursist- og vejlederteam Intensiv afsnit OUH, Svendborg Sygehus Afdelingssygeplejerske Tina Thomsen Uddannelses- og udviklingssygeplejerske Lene Lehmkuhl Program Proces Projekt/opgave afsnit ITA2, OUH

Læs mere

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Uddannelsen Ressourcedetektiv Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Under den overskrift har P-Huset nu fornøjelsen af at

Læs mere

Projektarbejde vejledningspapir

Projektarbejde vejledningspapir Den pædagogiske Assistentuddannelse 1 Projektarbejde vejledningspapir Indhold: Formål med projektet 2 Problemstilling 3 Hvad er et problem? 3 Indhold i problemstilling 4 Samarbejdsaftale 6 Videns indsamling

Læs mere

Personlig formidling med krop og stemme

Personlig formidling med krop og stemme Personlig formidling med krop og stemme Personlig formidling med krop og stemme Stå frem med gennemslagskraft, sikkerhed og overskud Styrk din præsentationsteknik med større gennemslagskraft Sæt fokus

Læs mere

Motivation Factor Job & Education

Motivation Factor Job & Education Styrk trivslen og motivationen - hos jeres målgruppe og jer selv! Motivation Factor Job & Education Sommerrabat på kurser, der afholdes internt i juni, august eller september 2015 3 dages internt kursus

Læs mere

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger?

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Evaluering, forældre Hvilket hold har dit barn deltaget på? Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Har dit barn deltaget

Læs mere

Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education

Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education 26.+27.+28. april 2016 Intensivt certificering-kursus Max. 10 deltagere Motivation Factor Job & Education er for dig, der Målgruppe Arbejder med ledige,

Læs mere

AUTENTISK LEDERSKAB. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske

AUTENTISK LEDERSKAB. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske AUTENTISK Et intensivt udviklingsforløb for ledere, der ønsker at fordybe og forstærke deres autentiske lederskab. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske

Læs mere

Konsulent virksomheden Personalesundhed Indehaver Pia Løbner Jeppesen Behandling skal tage udgangspunkt i det hele menneske

Konsulent virksomheden Personalesundhed Indehaver Pia Løbner Jeppesen Behandling skal tage udgangspunkt i det hele menneske M a g a s i n e t f o r M e d a r b e j d e r n e s T r i v s e l, S u n d h e d o g V e l v æ r e ISSN: 1604-2875 Nr. 3 Marts 2007 Konsulent virksomheden Create You Indehavere Mika Heilmann og Charlotte

Læs mere

Mental styrketræning Lørdag d. 7/6 2014 kl. 14.00-17.00. Martin Langagergaard

Mental styrketræning Lørdag d. 7/6 2014 kl. 14.00-17.00. Martin Langagergaard Mental styrketræning Lørdag d. 7/6 2014 kl. 14.00-17.00 Træningsøvelser som hjælper dig til at være mere effektiv og bedre forberedt mentalt, når du forsøger at nå dine mål både før, under og efter træning

Læs mere

Effektundersøgelse organisation #2

Effektundersøgelse organisation #2 Effektundersøgelse organisation #2 Denne effektundersøgelse er lavet på baggrund af interviews med etikambassadørerne, samt et gruppeinterview i aktivitets og samværstilbuddene. Denne undersøgelse er ikke

Læs mere

Det Samfundsvidenskabelig Fakultet. Evalueringsskema MPA10, 3. semester, F11. Antal respondenter: 8 stk.

Det Samfundsvidenskabelig Fakultet. Evalueringsskema MPA10, 3. semester, F11. Antal respondenter: 8 stk. Det Samfundsvidenskabelig Fakultet Evalueringsskema MPA10, 3. semester, F11 Antal respondenter: 8 stk. Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål? Jeg har været

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Hanne har givet mig feedback på en professionel og oprigtig måde, som har gjort at jeg har udviklet mig og fået mere selvtillid som Coach.

Hanne har givet mig feedback på en professionel og oprigtig måde, som har gjort at jeg har udviklet mig og fået mere selvtillid som Coach. Udtalelser supervision Joann Sønder Virksomhedskonsulent www.human-interaction.dk Min oplevelse af at få supervision på et assistent NLP Practitioner forløb: Som obligatorisk forløb for at blive HR coach

Læs mere

"Vi havde hørt godt om skolen fra nogle venner. Det havde også betydning, at skolen har niveau inddelt undervisning".

Vi havde hørt godt om skolen fra nogle venner. Det havde også betydning, at skolen har niveau inddelt undervisning. Selvevaluering 2012 Sammenfatning og konklusion. Bestyrelsen for Skanderup Efterskole og skolens ledelse har i år besluttet at spørge forældregruppen om deres tilfredshed med skoleåret. Vi finder det meget

Læs mere

"Den coachende samtale som metode

Den coachende samtale som metode "Den coachende samtale som metode - erfaringer med brug af coaching i arbejdet med udsatte kvinder med anden etnisk baggrund Mette Moes Oplæg på BiblioteksCenter for Integration 4. marts 2008 Disposition

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education

Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education 19. 20. 21. maj 2015 Intensivt certificering-kursus / Max. 10 deltagere [Målgruppe] Motivation Factor Job & Education er for dig, der Arbejder med

Læs mere

Motivation Factor Job & Education den 23. 24. 25. september 2014

Motivation Factor Job & Education den 23. 24. 25. september 2014 Motivation Factor Job & Education den 23. 24. 25. september 2014 Bliv uddannet i Motivation Factor Job & Education og få viden og metoder, der hjælper mennesker til at komme i mål med et job eller en uddannelse

Læs mere

Coachuddannelsen, modulopbygning

Coachuddannelsen, modulopbygning Coachuddannelsen, modulopbygning Modul 1: Dig i rollen som coach Tænk som en coach! På modul 1 kommer du godt i gang med at coache ved at bruge vores gennemprøvede og effektive coachingmodel De seks Trin.

Læs mere

NLP PRACTITIONER COACH

NLP PRACTITIONER COACH NLP PRACTITIONER COACH Uddannelsens opbygning 1 2 3 4 5 Hjernen & Læringsstile Webinar Værdier & Positioner Webinar Strategier & Reframing Webinar Sprogets effektfulde virkning Webinar Certificering 2

Læs mere

Evaluering af klinikophold med fokus på respirationslidelser for MedIS og medicinstuderende på 1. semester 27.11. 2012 til 30.11. 2012.

Evaluering af klinikophold med fokus på respirationslidelser for MedIS og medicinstuderende på 1. semester 27.11. 2012 til 30.11. 2012. Evaluering af klinikophold med fokus på respirationslidelser for MedIS og medicinstuderende på 1. semester 27.11. 2012 til 30.11. 2012. Antal tilbagemeldinger: 157 ud af 172 mulige 1: Havde du problemer

Læs mere

WEBINAR 5 TRIN I PILATES, der styrker dit helbred

WEBINAR 5 TRIN I PILATES, der styrker dit helbred WEBINAR 5 TRIN I PILATES, der styrker dit helbred ARBEJDSHÆFTE BENTE TROMBORG Side 1 Mange accepterer at have ondt i ryggen, som om det er en naturlig ting at have. Det BØR det ikke være. Vores krop er

Læs mere

Darum skole 12. august. Kommunikation - og en coachende tilgang. Lære om - og træne kommunikation, der gør en forskel

Darum skole 12. august. Kommunikation - og en coachende tilgang. Lære om - og træne kommunikation, der gør en forskel Darum skole 12. august Kommunikation - og en coachende tilgang Lære om - og træne kommunikation, der gør en forskel Charlotte Christensen Selvstændig: CC-lotus.dk Proceskonsulent & underviser Mastercoach,

Læs mere

PERSONLIG POWER & GENNEMSLAGSKRAFT

PERSONLIG POWER & GENNEMSLAGSKRAFT ARKMANN RAINING ERSONLIG POWER & ENNEMSLAGSKRAFT DIT KONKRETE UDBYTTE EFTER AT HAVE DELTAGET ER BL.A.» Du er langt dygtigere til at lave en god mental forberedelse og sætte dig selv op inden din præsentation.

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

Motivation Factor Education SPECIAL

Motivation Factor Education SPECIAL JobEdu udbyder i samarbejde med Nordic Coaching Motivation Factor Education SPECIAL den 26. 27 og 28. november 2013 Bliv uddannet i Motivation Factor Education SPECIAL og få viden og metoder, der hjælper

Læs mere

Få et internt mentorkursus hjem i Jeres organisation. Praksisværktøjer. der forandrer de sårbare liv

Få et internt mentorkursus hjem i Jeres organisation. Praksisværktøjer. der forandrer de sårbare liv Få et internt mentorkursus hjem i Jeres organisation Praksisværktøjer der forandrer de sårbare liv Vi ser ikke verden som dén er vi ser verden som vi er Jens Arentzen Internt mentorkursus for Jer, der

Læs mere

Mindfulness i hverdagen

Mindfulness i hverdagen Mindfulness i hverdagen Mindfulness i Hverdagen En workshop for dig, der vil være dit bedste jeg. Hver dag. Dette vil være den dag, du bagefter husker som den bedste investering i 2014. På få timer giver

Læs mere

Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig?

Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Coaching - og hvordan man anvender coaching i hverdagens ledelse. Konsulent, cand. mag. Dorte Cohr Lützen, Lützen Management. Coaching er et modeord inden for ledelse for tiden, mange ledere har lært at

Læs mere

Spiller du en rolle i SF! Vær med til at foregribe skævvridning af magten og gør arbejdsmiljøet i SF tiltrækkende!

Spiller du en rolle i SF! Vær med til at foregribe skævvridning af magten og gør arbejdsmiljøet i SF tiltrækkende! Forumspil for deltagere til sommermødet på Snoghøj Folkehøjskole den 14. august 2004 Spiller du en rolle i SF! Vær med til at foregribe skævvridning af magten og gør arbejdsmiljøet i SF tiltrækkende! Workshop

Læs mere

Evaluering af kursusforløb om sex og kærlighed

Evaluering af kursusforløb om sex og kærlighed Evaluering af kursusforløb om sex og kærlighed Et gruppeforløb efteråret 2012 Evalueringsrapporten er udarbejdet november 2012 af Irene Bendtsen 1 Resume 20 borgere deltager på kurset om sex og kærlighed,

Læs mere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Skab resultater med større power og personlig gennemslagskraft Personlig gennemslagskraft styrker dine forhandlinger

Læs mere

Professionel coaching og coaching som ledelsesværktøj ICF godkendt coaching uddannelse

Professionel coaching og coaching som ledelsesværktøj ICF godkendt coaching uddannelse Professionel coaching og coaching som ledelsesværktøj ICF godkendt coaching uddannelse Coaching som ledelsesværktøj Coaching er en anerkendt metode med effektive værktøjer til at udvikle medarbejdere og

Læs mere

Kompetencenetværk DANSK IT 3. februar 2009. Læringsstile Motivationsnøglen til læring

Kompetencenetværk DANSK IT 3. februar 2009. Læringsstile Motivationsnøglen til læring Kompetencenetværk DANSK IT 3. februar 2009 Læringsstile Motivationsnøglen til læring Program Overordnet hvad er læringsstile for noget? Hvad kan læringsstile bruges til? Hvad er årsagen til at det er vigtigt

Læs mere

Mentorordning elev til elev

Mentorordning elev til elev Mentorordning elev til elev Formidling af kontakt mellem elever på 2. og 3. år (mentor) og 1. år (mentee) Farmakonomuddannelsen Indhold Hvad er en mentor og en mentee?, 3 Formål med mentorordningen, 3

Læs mere

Livsstilshold (vægttab) Individuel coaching. Kostvejledning

Livsstilshold (vægttab) Individuel coaching. Kostvejledning Livsstilshold (vægttab) Individuel coaching Livsstilshold på arbejdspladsen Kostvejledning Som coach vil jeg hjælpe dig til at optimere dit liv ved at få dig til at tage det fulde ansvar og indse, hvad

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål?

Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Meget kvalificerede undervisere og udbytterige forelæsninger måden stoffet er blevet formidlet på har gjort, at jeg

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

Hvordan vurderer du kursets relevans for dig?

Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evalueringsskema - Kommunikation og ledelse, MPG-uddannelsen, E10 Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Modulet rettede sig i for høj grad imod ledere, der kommunikerede

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

Evaluering på Mulernes Legatskole

Evaluering på Mulernes Legatskole Evaluering på Mulernes Legatskole Undervisningsevaluering i STX og HF 1. Optimalt bør alle forløb evalueres formativt, men som minimum skal det ske på alle hold mindst to gange om året, og mindst én af

Læs mere

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen BYDELSMOR grunduddannelse DEL 1 Intro til grunduddannelsen DEL 2 DEL 3 Plan for grunduddannelsen Materialeliste DEL 4 Aktiviteter til grunduddannelsen INTRO til grunduddannelsen for Bydelsmødre 1 I introen

Læs mere

Evaluering af modulet som helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til fagets formål?

Evaluering af modulet som helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til fagets formål? Evaluering af modulet som helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til fagets formål? Da det er ledelse i det offentlige, der er i fokus, vil det forbedre udbyttet, hvis der

Læs mere

Vejledning til opfølgning

Vejledning til opfølgning Vejledning til opfølgning Metoder til opfølgning: HVAD KAN VEJLEDNING TIL OPFØLGNING? 2 1. AFTALER OG PÅMINDELSER I MICROSOFT OUTLOOK 3 2. SAMTALE VED GENSIDIG FEEDBACK 4 3. FÆLLES UNDERSØGELSE GENNEM

Læs mere

COACHING SOM LEDELSES VÆRKTØJ...

COACHING SOM LEDELSES VÆRKTØJ... Indhold COACHING SOM LEDELSES VÆRKTØJ... 4 Hovedkonklusioner fra Coaching Analysen 2004/05... 5 INTRODUKTION TIL COACHING... 6 Coaching i ledelse... 7 Hvor og hvornår er coaching relevant?... 8 Former

Læs mere

Guide til mindfulness

Guide til mindfulness Guide til mindfulness Mindfulness er en gammel buddistisk teknik, der blandt andet kan være en hjælp til at styre stress og leve i nuet. Af Elena Radef. Januar 2012 03 Mindfulness er bevidst nærvær 04

Læs mere

Hesteassisteret Læring (heal) Facilitator

Hesteassisteret Læring (heal) Facilitator Hesteassisteret Læring (heal) Facilitator En vidensbaseret facilitatoruddannelse, der sætter dig i stand til at facilitere udvikling og læreprocesser med heste for både voksne og børn. Som eksamineret

Læs mere

Kan vi fortælle andre om kernen og masken?

Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Det kan vi sagtens. Mange mennesker kan umiddelbart bruge den skelnen og den klarhed, der ligger i Specular-metoden og i Speculars begreber, lyder erfaringen

Læs mere

teknikker til mødeformen

teknikker til mødeformen teknikker til mødeformen input får først værdi når det sættes ift. dit eget univers Learning Lab Denmarks forskning i mere lærende møder har vist at når man giver deltagerne mulighed for at fordøje oplæg,

Læs mere

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente.

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. På et møde for pårørende blev der stillet følgende spørgsmål: Når vi besøger vores nære på plejehjemmet, er det for at glæde dem og se hvordan

Læs mere

FASTHOLD TILHØRERNES OPMÆRKSOMHED. 1 Fasthold tilhørernes opmærksomhed

FASTHOLD TILHØRERNES OPMÆRKSOMHED. 1 Fasthold tilhørernes opmærksomhed FASTHOLD TILHØRERNES OPMÆRKSOMHED 1 Fasthold tilhørernes opmærksomhed 9 F ASTHOLD TILHØRERNES OPMÆRKSOMHED 1.1 Opmærksomhedskurven "Vi lægger hårdt ud, og så øger vi undervejs." Sådan svarede den mangedobbelte

Læs mere

Fremtidens Mentor. -den relationskompetente procesarbejder - Kursusplan

Fremtidens Mentor. -den relationskompetente procesarbejder - Kursusplan Fremtidens Mentor -den relationskompetente procesarbejder - Kursusplan Kursusplan - Fremtidens Mentor Kursistmålgruppe Fokus for kurset: Mål: Arbejdsløse lærere, pædagoger, socialrådgivere og jobkonsulenter,

Læs mere

Offentlig Styring, F14

Offentlig Styring, F14 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du modulets relevans

Læs mere

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV 2007 GODE RÅD OM Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Hvad er MUS? 3 Hvorfor afholde MUS? 3 Hvordan forberedes MUS-samtalen?

Læs mere

3. og 4. årgang evaluering af praktik

3. og 4. årgang evaluering af praktik 3. og 4. årgang evaluering af praktik Februar 2013 52% af de spurgte har svaret 1. Hvor mange klasser har du haft timer i? Respondenter Procent 1 klasse 27 11,6% 2 klasser 73 31,3% 3 klasser 50 21,5% 4

Læs mere

Præsentation af Skab Dig Selv

Præsentation af Skab Dig Selv Præsentation af Skab Dig Selv Skab Dig Selv er et 12-16 ugers vejlednings- og afklaringsforløb for personer visiteret til fleksjob. Kurset blev iværksat i april 2006 af Huset Ventures Projekt og Uddannelsesafdeling.

Læs mere

Side 1 af 7. Vil du lære. at mestre dit (arbejds)liv? Sanne Holm Certificeret Coach

Side 1 af 7. Vil du lære. at mestre dit (arbejds)liv? Sanne Holm Certificeret Coach Side 1 af 7 Vil du lære at mestre dit (arbejds)liv? Sanne Holm Certificeret Coach Spiritualitet i dit liv et spørgsmål om opmærksomhed og væren Mentortimer, supervision og seks workshopdage på smukke Jegindø

Læs mere

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Mindful Company Compact

Mindful Company Compact Mindful Company Compact Mindfulness på bundlinjen Hvad vi kan Hvad siger deltagerne? Praktik Resultater fra gennemførte forløb Side 2 Hvorfor vi er gode til det vi gør Side 3 Hvad siger deltagere og indkøbere?

Læs mere

AMU-uddannelsen Vejen som arbejdsplads Interview med underviser ifm. testkursus i projektet Easy AMU

AMU-uddannelsen Vejen som arbejdsplads Interview med underviser ifm. testkursus i projektet Easy AMU AMU-uddannelsen Vejen som arbejdsplads Interview med underviser ifm. testkursus i projektet Easy AMU Interview med faglærer Stig Bieling, VIA Erhvervsuddannelser, Vejlevej 150, 8700 Horsens. Interviewet

Læs mere

Foredrag. Temadag. Konfliktcoach. Ledelse. Krisehjælp

Foredrag. Temadag. Konfliktcoach. Ledelse. Krisehjælp Foredrag Temadag Konfliktcoach Ledelse Krisehjælp Lars Mogensen Lars Mogensen holder inspirerende, nærværende og underholdende oplæg, temadage og uddannelse inden for trivsel, kommunikation og konflikt

Læs mere

Grow yourself ~ Grow your business Grow your business ~ Grow yourself

Grow yourself ~ Grow your business Grow your business ~ Grow yourself Grow yourself ~ Grow your business Grow your business ~ Grow yourself * Oplever du, at det nogen gange kan være svært at mærke, hvad du virkelig har lyst til? * Har du en velfungerende forretning, men

Læs mere

Mindfulness i PPR og sundhedsplejen - PPR og Sundhedsplejen i Mariager Fjord kommune. Kære læser

Mindfulness i PPR og sundhedsplejen - PPR og Sundhedsplejen i Mariager Fjord kommune. Kære læser Mindfulness i PPR og sundhedsplejen - PPR og Sundhedsplejen i Mariager Fjord kommune Kære læser I materialet kan du læse om kurset i Mariager Fjord PPR og sundhedspleje. Du kan også læse om Mariager fjords

Læs mere

Selvevaluering af Den Anerkendende Samtale (DAS) år 1 Skoleåret 2007/08 Unge Hjem Efterskolen i Århus, maj 2008

Selvevaluering af Den Anerkendende Samtale (DAS) år 1 Skoleåret 2007/08 Unge Hjem Efterskolen i Århus, maj 2008 Selvevaluering af Den Anerkendende Samtale (DAS) år 1 Skoleåret 2007/08 Unge Hjem Efterskolen i Århus, maj 2008 Evalueringen falder i følgende punkter: 1. Plan og mål for udviklingsarbejdet DAS 2. Metode:

Læs mere