Sammenhænge mellem udviklingen i miljøstrategier, Virkemidler i offentlig regulering Kompetencebehov hos

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sammenhænge mellem udviklingen i miljøstrategier, Virkemidler i offentlig regulering Kompetencebehov hos"

Transkript

1 Videregående uddannelse og e/eruddannelse om bæredyg4g udvikling som problembaseret og refleksiv læring. Fra rensning over miljøledelse 4l bæredyg4g innova4on og oms4lling RCE, 26. nov Michael Søgaard Jørgensen - i samarbejde med Andrés Valderrama Pineda Center for Design, InnovaIon og BæredygIg OmsIlling (DIST) Aalborg Universitet København E- mail:

2 Sammenhænge mellem udviklingen i miljøstrategier, virkemidler i offentlig regulering og kompetencebehov Miljøstrategi Virkemidler i offentlig regulering Kompetencebehov hos virksomheder, myndigheder, rådgivere, organisationer m.fl. med relevans for miljø Fortynding Afgørelse af tvister Byggeri og anlæg Jura Rensning Grænseværdier Miljøteknologi Miljøkemi Miljøvurdering Genanvendelse Grønne afgifter Logistik Forebyggende miljøarbejde: renere teknologi og miljøledelse Produktorientering Bæredygtig udvikling (alle de ovenstående + ) Grønne regnskaber Standarder for miljøledelse Sektorintegration Grønne afgifter Udviklingsprogrammer Miljømærker Offentlige grønne indkøb Nationale handlingsplaner Ledelse og organisation Produktionsproces-viden Miljøkommunikation Tværkulturel forståelse International solidaritet Miljøteknisk uddannelse Kursusudvikling Specialisering Efteruddannelse Livscyklusvurdering Produkt(re)design Kursusudvikling Markedsudvikling Specialisering Dialog om miljø Særskilt uddannelse Navigation som strategi Systemperspektiv: lukke kredsløb, produkt-service systemer, deleøkonomi Efteruddannelse starter

3 Arenaer for forandring Virksomhed Produktkæde Offentlige myndigheder Sektor- /brancheorganisa4oner o.l. Byen og lokalområde...

4 Delkomponenter i begreb for miljøkompetence - gennemgående i uddannelsesiniiaiver Viden og indsigt - handlingsorienteret Interak4onsevne Miljøkompetence Visionær og kri4sk tænkning Engagement, vilje og gå- på- mod Model udviklet 4l Na4onalt Kompetenceregnskab (Jensen & Jørgensen, 2002) 4

5 Fire dimensioner i handlingsorienteret miljøviden og indsigt Viden om årsager Viden om forandrings- strategier Miljø- forhold Viden om effekter Viden om alterna4ver Bekymringsorienteret miljøkompetence? Handlingsorienteret miljøkompetence? 5

6 Bæredyg?g udvikling i videregående Strategier: Add- on inden for curriculum (valgfrie kurser) Delvist integreret i uddannelse: konkurrencer, events (Grøn Dyst, Roskilde Fes4val m.m.) uddannelser Eksempler: Miljøteknologisk uddannelse ("end- of- pipe") (DTU) Specialisering i miljøledelse på ingeniøruddannelse (DTU/AAU) Miljøuddannelser Miljøteknologisk ("end- of- pipe") Generelt fokus på forebyggelse i produk4on og forbrug Integreret i sektoruddannelse E/eruddannelse (masteruddannelser) Bæredyg4ge byer (Kandidatuddannelse) Bæredyg4g energi (DTU/AAU) Sustainable Design (AAU Bachelor + Kandidat) Enkelte fag på skibsingeniøruddann (DTU) Miljøaspekt i Design & Innova4on (DTU) Teknisk Miljøledelse (DTU) Master i bæredyg4g oms4lling (AAU)

7 Kompetencebehov design og innova?on: Produkt- og systemudvikling Scrip?ng - indskrivning af (antagelser om) brugere, produkt m.m.: Beboere i lavenergiboliger Aquisi?on anskaffelse (af produkt, system) De- scrip?on: Appropria?on - domes?ca?on? - 4lpasning Assembly samling (af produkter, praksisser) Normaliza?on normalisering (normalt at...) Prac?ce - praksis

8 Nogle eleruddannelsesaktører og koncepter COK Center for Offentlig Kompetenceudvikling: Forvaltning i teknik og miljø for ledere og medarbejdere (10 ECTS) AMU centre: Personlig miljøbevidsthed: mo4vere 4l at handle miljøbevidst på det personlige, det virksomhedsmæssige og det samfundsmæssige plan (3 dage) Energibevidsthed DTU, ÅU m.fl.: Masteruddannelser i miljøledelse, miljø- og energiret, bæredyg4g oms4lling m.m. (60 ECTS)

9 Læringsformer i eleruddannelse Uddannelseslæring (formaliseret uddannelse) Praksislæring (dagligt arbejde; indbyrdes læring) Refleksiv læring = uddannelseslæring + praksislæring (masteruddannelse) Blandet gruppe af studerende med forskellige organisatorisk 4lhørsforhold Læring på tværs af praksisser: indsigt, inspira4on

10 ELeruddannelse i bæredyg?g udvikling ó miljøeleruddannelse Forandringsprocesser mod et ikke klart defineret mål Bevare og forandre Globale og lokale aspekter Fordeling rig fakg Nuværende frem4dige genera4oner Bæredyg4g udvikling: miljø, socialt, samfundsøkonomi

11 Udfordringer ved bæredyg?g oms?lling En række områder under pres for at skabe forandringer i mere bæredyg4g retning Fødevarer, energi, industri og transport Byudvikling, natur og landskab, affald og vand, boligforhold og mobilitet Behov for nye kompetencer, tankegange og måder at arbejde på Nye teknologiske kompetencer Brud med etablerede teknologiske regimer og sektorins4tu4oner som vi kender dem i dag Nye sociale, organisatoriske og ledelsesmæssige kompetencer Agere på tværs af etablerede ins4tu4oner Etablere nye faglige og poli4ske netværk Nye måder at forstå samspillet mellem bæredyg4ghedens tre dimensioner: Miljø, økonomi og sociale forhold

12 Master i Bæredyg?g Oms?lling, foråret 2014: Uddannelsens formål Sæle deltagerne i stand 4l at indgå i diskussioner af bæredyg4g oms4lling og implika4onerne for samfundet Formidle konkret viden og indsigt om de teknologiske og strukturelle oms4llingsbehov og - muligheder inden for udvalgte nøgleområder Viderebringe viden og indsigt om de organisatoriske og ins4tu4onelle rammer for bæredyg4g oms4lling herunder belyse samspillet mellem stat, marked og civilsamfund Give deltagerne faglige, ledelsesmæssige og personlige kompetencer 4l at navigere i komplekse netværk og engagere sig i konkrete oms4llingsprocesser

13 Uddannelsens målgrupper Private virksomheder Rådgivende ingeniørvirksomheder Offentlige forsyningsselskaber Offentlige myndigheder Formidlere, undervisere m.v., der arbejder med bæredyg4ghed og oms4lling

14 Overordnet indhold i uddannelsen (1) 1. semester: Udfordringer og strategier i den bæredyg4ge oms4lling At kunne ops4lle mål for en bæredyg4g oms4lling inden for udvalgte områder og vurdere fordele og ulemper ved forskellige strategier At kunne analysere et oms4llingsprojekt og komme med forslag 4l forbedringer

15 Overordnet indhold i uddannelsen (2) 2. semester: Ins4tu4onelle rammer for bæredyg4g oms4lling At have indsigt i ins4tu4onelle rammer for bæredyg4g oms4lling, herunder samspillet mellem stat, marked og civilsamfund samt mellem lovgivning og netværksregulering At have indsigt i reguleringen af udvalgte områder, herunder forståelse for forskellige planlægnings- og reguleringsmetoder At kunne iden4ficere ins4tu4onelle barrierer for en bæredyg4g oms4lling inden for et bestemt felt

16 Overordnet indhold i uddannelsen (3) 3. semester: Ledelse af oms4llingsprocesser At forstå hvordan poli4ske processer udspiller sig i og på tværs af forskellige typer af organisa4oner At kunne ops4lle og analysere strategi og handlingsplan for en bæredyg4g oms4lling med afsæt i et konkret problem At mestre evnen 4l at navigere i netværk, involvere relevante aktører og skabe alliancer

17 At kunne udvikle: EYeruddannelse af medarbejdere i virksomheder Fra data- leverandør 4l ak4v medarbejder Udviklingsprojekt med udvikling og afprøvning af e/eruddannelse i renere teknologi og miljøstyring for medarbejdere Uddannelse af arbejdsgruppe Kursusmoduler med oplæg, erfaringsudveksling m.m. afvekslende med kortlægning m.m. på arbejdspladsen

18 Strategier for eleruddannelse Uddannelseslæring vs. Refleksiv læring = uddannelseslæring + praksislæring Ny praksis? Ny rolle? Formel vs. uformel e/eruddannelse Arena- relet vs. Aktørrelet: F.eks. Virksomhed ó Medarbejdere, ledelse m.fl. Vidensbaseret vs. Forandringsbaseret Forandringsproces som del af e/eruddannelse E/eruddannelse af aktører vs. E/eruddannelse af forandringsagenter ( train- the- trainers )

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg Kompetencestrategi November 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Om udvikling... 5 3.1 Kompetenceområder medarbejdere... 5 3.2 Kompetenceområder ledere... 7 4. Læringsmiljø og

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk aau@aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk aau@aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk aau@aau.dk Akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse Master of Business Administration Masteruddannelsen Master of

Læs mere

INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017

INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017 INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017 SVÆRE VALG REELLE FREMSKRIDT PÅ MENNESKERETTIGHEDSOMRÅDET Vi har til opgave at beskytte og fremme menneskerettigheder nationalt og internationalt. I mere end 20 år har

Læs mere

Nøglekompetencer forskerbidrag til Det Nationale Kompetenceregnskab

Nøglekompetencer forskerbidrag til Det Nationale Kompetenceregnskab Nøglekompetencer forskerbidrag til Det Nationale Kompetenceregnskab Dokumentationsrapport fra Det Nationale Kompetenceregnskab Undervisningsministeriet 2002 Nøglekompetencer forskerbidrag til Det Nationale

Læs mere

Temahæfte 1. Kompetencer og uddannelser. Opkvalificering af region Sjælland til bæredygtigt byggeri

Temahæfte 1. Kompetencer og uddannelser. Opkvalificering af region Sjælland til bæredygtigt byggeri Temahæfte 1 Kompetencer og uddannelser Opkvalificering af region Sjælland til bæredygtigt byggeri Temahæfte 1: Kompetencer og uddannelser Fremtidens byggeri er bæredygtigt Omlægningen af Danmark til et

Læs mere

Region Hovedstaden. Grønt regnskab 2013. Grønt regnskab 2013. Region Hovedstaden. Regionens hospitaler, tværgående virksomheder og koncernstabe

Region Hovedstaden. Grønt regnskab 2013. Grønt regnskab 2013. Region Hovedstaden. Regionens hospitaler, tværgående virksomheder og koncernstabe Region Hovedstaden Grønt regnskab 2013 Grønt regnskab 2013 Region Hovedstaden Regionens hospitaler, tværgående virksomheder og koncernstabe 2 GRØNT REGNSKAB 2013 Indholdsfortegnelse Forord...4 1 Indledning...5

Læs mere

Strategi for lokal Agenda 21

Strategi for lokal Agenda 21 LANDSPLANAFDELINGEN Strategi for lokal Agenda 21 en vejledning Strategi for lokal Agenda 21 en vejledning 1 Strategi for lokal Agenda 21 en vejledning Udarbejdet af Miljøministeriet Landsplanafdelingen

Læs mere

Hvordan påvirker nanoteknologi faglært arbejde?

Hvordan påvirker nanoteknologi faglært arbejde? Hvordan påvirker nanoteknologi faglært arbejde? - en overbliksanalyse på tværs af brancher og erhvervsuddannelser Udarbejdet for Undervisningsministeriet Februar 2009 Bruno Clematide Rikke Fog-Møller Michael

Læs mere

LYS. kunst byrum vækst & arbejdspladser. Erfaringer

LYS. kunst byrum vækst & arbejdspladser. Erfaringer Erfaringer LYS kunst byrum vækst & arbejdspladser Musicon Valley Dansk Lydteknologi Kommunale strategier og udvikling LysLyd i Region Hovedstaden og Region Sjælland Projekt LYS/LYD hjp://www.lyslyd.com/da/

Læs mere

AALBORG UNIVERSITETS SAMARBEJDE MED OMGIVELSERNE

AALBORG UNIVERSITETS SAMARBEJDE MED OMGIVELSERNE AALBORG UNIVERSITETS SAMARBEJDE MED OMGIVELSERNE 2015 Indholdsfortegnelse Aalborg Universitets samarbejde med erhvervslivet... 2 Fokuspunkter for den erhvervsrettede kultur på AAU... 2 AAU-værktøjer og

Læs mere

Konferenceoplæg til Byer for og med mennesker Docken, mandag den 20. november kl. 09.30-12.15

Konferenceoplæg til Byer for og med mennesker Docken, mandag den 20. november kl. 09.30-12.15 Konferenceoplæg til Byer for og med mennesker Docken, mandag den 20. november kl. 09.30-12.15 Hvordan skaber vi byer for og med mennesker? Spørgsmålet er ikke let at besvare og svaret kræver både tankevirksomhed

Læs mere

Bæredygtig FM i fremtiden

Bæredygtig FM i fremtiden Bæredygtig FM i fremtiden DFM-årsmøde 20 års jubilæum Susanne Balslev Nielsen 28. Januar 2011 Hvem er jeg? Civil ingeniør 1993: bygninger byplanlægning planlægning Ph.D. 1998: Omstilling til bæredygtig

Læs mere

The individual learner as change agent in the Learning Society From European to national guidelines in promoting Valuation of Prior Learning

The individual learner as change agent in the Learning Society From European to national guidelines in promoting Valuation of Prior Learning NVR har i forbindelse med konferencen den 5. marts 2009 bedt Ruud Duvekot fra Holland om at skrive en artikel om de ting, der optager ham på sit forskningsfelt indenfor anerkendelse af realkompetence og

Læs mere

din profil Jeppe Andersen, 42 år, adm. direktør, SKS - Specialkonsulent Service

din profil Jeppe Andersen, 42 år, adm. direktør, SKS - Specialkonsulent Service din profil Som leder, kommende leder eller højt placeret medarbejder ønsker du at få en bedre forståelse af din virksomheds måde at fungere på i en stadig mere kompleks og globaliseret verden. Du har ledelseserfaring

Læs mere

Gør Danmark dygtigere. Erhvervsstrategi 2025

Gør Danmark dygtigere. Erhvervsstrategi 2025 Gør Danmark dygtigere Erhvervsstrategi 2025 Juni 2015 1 Forord Akademikerne ser det som en central opgave at bidrage til at udvikle den private sektor, der efter en alvorlig økonomisk krise nu igen skaber

Læs mere

REALDANIAS FILANTROPISKE STRATEGI. 2013-2016 august 2014

REALDANIAS FILANTROPISKE STRATEGI. 2013-2016 august 2014 REALDANIAS FILANTROPISKE STRATEGI august 2014 Vores mission er at skabe livskvalitet for alle i Danmark gennem det byggede miljø INDHOLD 4 Realdanias filantropiske strategi - v/jesper Nygård, adm. direktør

Læs mere

Vidensby Netværk Klima og Grøn Teknologi. Idékatalog til Lyngby-Taarbæk Vidensby 2020

Vidensby Netværk Klima og Grøn Teknologi. Idékatalog til Lyngby-Taarbæk Vidensby 2020 Vidensby Netværk Klima og Grøn Teknologi Idékatalog til Lyngby-Taarbæk Vidensby 2020 December 2011 Indholdsfortegnelse Indledning...1 Netværkets sammensætning og metode...1 Kort beskrivelse af undergruppernes

Læs mere

SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD

SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD Frivilligrådets strategi 2012-2015 frivilligrådet November 2012 2 SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD Frivilligrådets strategi 2012 2015 November 2012 Udgivet af: Frivilligrådet Nytorv 19,

Læs mere

Dette notat afdækker udfordringer ved akkreditering af masteruddannelser. Fokus er især på to forhold:

Dette notat afdækker udfordringer ved akkreditering af masteruddannelser. Fokus er især på to forhold: Notat Modtager(e): Akkrediteringsrådet ACE Notat om masteruddannelser: niveau og vurdering i forbindelse med akkreditering Dette notat afdækker udfordringer ved akkreditering af masteruddannelser. Fokus

Læs mere

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse Revideret 1. juli 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Uddannelsens formål 1 3. Uddannelses varighed 1 4. Uddannelsens titel 2 5. Adgangskrav 2

Læs mere

UAS Denmarks Road Map 2015-2017

UAS Denmarks Road Map 2015-2017 UAS Denmarks Road Map 2015-2017 VÆKST GENNEM NATIONAL STRATEGI Udarbejdet af UAS Denmark - det danske branchenetværk for UAS (Unmanned Aircraft Systems) WWW.UASDENMARK.DK Baggrund og status - en ny vækstbranche

Læs mere

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling på erhvervsuddannelserne muligheder og perspektiver

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling på erhvervsuddannelserne muligheder og perspektiver Uddannelse for Bæredygtig Udvikling på erhvervsuddannelserne muligheder og perspektiver Af Lasse Søndergaard Winther konsulent i Grønt Flag Grøn Skole, Friluftsrådet, september 2014 Titel: Uddannelse for

Læs mere

EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE

EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2012 / 2013 I EN GLOBALISERET VERDEN I KONSTANT FORANDRING KAN GÅRSDAGENS VIDEN LET VÆRE FORÆLDET I MORGEN. Finn Kjærsdam EN GOD INVESTERING I en globaliseret verden i konstant

Læs mere

Før-fasen til IKV for virksomheder

Før-fasen til IKV for virksomheder Håndbog Før-fasen til IKV for virksomheder Kompetencevurdering af ansatte i virksomheder Bilag til TUP 2012 - Projekt Før-fasen til IKV I AMU Materiale om IKV før-faseprocesser udarbejdet af VEU-Center

Læs mere

UDDANNELSE FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING. Eksempler til inspiration

UDDANNELSE FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING. Eksempler til inspiration UDDANNELSE FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING Eksempler til inspiration Indhold Hvad er Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU)?...3 Bæredygtighed i Gustavsminde børnehave...5 Lokalsamfundets bæredygtige udvikling

Læs mere

Innovation i Dagligvarebranchen

Innovation i Dagligvarebranchen Innovation i Dagligvarebranchen En undersøgelse af innovations-kulturen i branchen og en kortlægning af problemer og muligheder 13. marts 2014 Kort om DLF innovation score board Webbaseret spørgeskema,

Læs mere

REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN

REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN 18. april 2012 Danmark står over for en betydelig vækstudfordring, som ikke alene skyldes den aktuelle krise, men også at den danske

Læs mere

Master i teknisk-videnskabelig miljøvurdering

Master i teknisk-videnskabelig miljøvurdering Efter- og videreuddannelse Master i teknisk-videnskabelig miljøvurdering AAU2008-09 Indhold Miljøvurdering... 3 Uddannelsens formål... 4 Målgruppe og jobprofil... 4 Indhold og opbygning... 5 Arbejdsform...

Læs mere

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Samarbejdet med AMU-Syd betød, at vi kunne øge produktiviteten i vores produktion med 20 %. Vi er blevet klart mere konkurrencedygtige.

Læs mere

Skatteministeriets kompetencestrategi

Skatteministeriets kompetencestrategi Skatteministeriets kompetencestrategi Kompetencestrategien beskriver, hvordan vi systematisk arbejder med løbende udvikling af medarbejdernes kompetencer, således at 1) Skatteministeriet altid er i besiddelse

Læs mere