Stillings- og personprofil. Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stillings- og personprofil. Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014"

Transkript

1 Stillings- og personprofil Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014

2 Opdragsgiver UU Djursland Ungdommens Uddannelsesvejledning på Djursland - et samarbejde mellem Norddjurs Kommune og Syddjurs Kommune Adresse Sønderport 6A, 1. sal 8500 Grenaa Telefon Stilling Leder, UU Djursland Refererer til Arbejdsmarkeds- og Borgerservicechef Karen Helene Skau, Norddjurs Kommune Ansættelsesforhold Ansættelsen sker i henhold til gældende overenskomst. Det formelle ansættelsessted er Norddjurs Kommune. Tiltrædelse er hurtigst muligt og helst 1. april Yderligere oplysninger Kan fås ved henvendelse til chefkonsulent Trine Schandorff, MUUSMANN, telefon , Arbejdsmarkeds- og Borgerservicechef Karen Helene Skau, Norddjurs Kommune, telefon eller Social- og beskæftigelseschef Hanne Beyer, Syddjurs Kommune, telefon Der henvises desuden til UU Djurslands hjemmeside Rekrutteringsprocessen Følgende datoer er planlagt i forløbet: Ansøgningsfrist: 4. februar 2014, kl samtale: 20. februar 2014 Test: 21. februar samtale: 26. februar

3 UU Djursland UU Djursland er et samarbejde mellem Norddjurs Kommune og Syddjurs Kommune om uddannelses- og erhvervsvejledning til børn og unge. UU Djursland står til rådighed for børn, unge, forældre, skoler, virksomheder og øvrige samarbejdspartnere. Det er ambitionen, at UU Djursland skal være en bærende kraft i samarbejdet mellem vejledere, skoler, uddannelsesinstitutioner, jobcentre og erhvervslivet så ungeindsatsen lykkes. Opgaven er: at vejlede elever i folkeskolen at vejlede unge om valg af uddannelse og erhverv at vejlede unge med særlige behov at vejlede unge der ikke er i uddannelse eller beskæftigelse Vejledningsindsatsen, som skal bidrage til at uddannelses- og erhvervs-valg, bliver til størst mulig gavn for den unge omfatter bl.a. følgende arbejdsområder: Uddannelsesplanen, fokus på åriges (uddannelses-)aktiviteter, uddannelsesparathedsvurdering, indstilling til særlige uddannelsesparathedsforløb, mentorordning i overgangen til ungdomsuddannelserne, opsøgende vejledning samt henvisning til e-vejledning. Aktiviteterne omfatter desuden introduktionskurser i 8. klasse, brobygningsaktiviteter i 9. og 10. klasse samt andre vejledningsaktiviteter, herunder individuelle forløb med henblik på at unge får kendskab til uddannelsesmuligheder efter grundskolen/10. klasse. Disse aktiviteter sker i samarbejde med skolerne. Endelig medvirker UU Djursland til udviklingen af projekter og forløb med henblik på at unge kan komme i gang med en uddannelse. Det er centralt, at vejledningen i særlig grad målrettes unge som uden særlig vejledningsindsats har vanskeligt ved at vælge, påbegynde eller gennemføre en uddannelse. UU indsatsen målrettes i højere grad unge med særlige behov og gøres mere erhvervsrettet. 21 vejledere løser opgaver lokalt på skolerne, jobcentrene og på hovedkontoret i Grenaa, hvor der tillige arbejder 2 administrative medarbejdere. UU Djursland løser således opgaver på en række forskellige matrikler på Djursland i Norddjurs Kommune og Syddjurs Kommune. UU Djursland er i begge kommuner forankret i beskæftigelsesområdet. Samarbejdet mellem de to kommuner fungerer godt, og begge kommuner prioriterer UU og unge-indsatsen. Der er således en indstilling til, at man vil et fælles UU på Djursland, og at dette giver særdeles god mening ud fra både en faglig og politisk betragtning. Da den tidligere leder af UU Djursland går på pension, søges en ny dynamisk, engageret og udviklingsorienteret leder. 3

4 UU lederens opgaver Lederen af UU Djursland har ansvaret for enhedens ledelse, drift og udvikling herunder den direkte personaleledelse af de 23 medarbejdere. Ledelsesopgaven består i at skabe mulighed for, at de unge ydes en professionel og kompetent uddannelses- og erhvervsvejledning, samt at samarbejdet med skoler, uddannelsesinstitutioner, jobcentre og erhvervslivet fungerer optimalt. Det er i den forbindelse væsentligt, at der sættes fokus på sammenhængen mellem uddannelsesområdet, myndighedsområdet og arbejdsmarkedsområdet. I ledelsesarbejdet skal lederen således sikre, at UU vejlederne ledes, udvikles og understøttes i vejledningsopgaven, samt at samarbejdet med skoler, uddannelsesinstitutioner, jobcentre, erhvervsliv og kommunernes andre ungeindsats-enheder styrkes. UU lederen skal skabe fælles retning for de faglige indsatser i UU enheden, og ejerskab til de forandringer, som vejledningsopgaven står overfor - f.eks. det skærpede fokus på unge med særlige behov. UU lederen formår i den sammenhæng at lede kompetent og professionelt i en stærk faglig kultur. Ledelsesopgaven omfatter: Personaleledelse for 21 uddannelsesvejledere og 2 administrative medarbejdere, herunder initiere og understøtte den løbende kompetenceudvikling, så enheden til stadighed matcher de krav og forventninger, som omgivelserne stiller. Strategisk ledelse, se muligheder og være på forkant med nationale og regionale udviklingstendenser, herunder kunne omsætte og implementere ny lovgivning, kunne se nye samarbejder samt kunne geare UU enheden til nye og fremadrettede opgaver. Sikre sikker drift og høj faglig kvalitet gennem samtidig udnyttelse og udfordring af de faglige og personlige kompetencer i UU enheden. Vurdere og prioritere udviklingsopgaver, herunder både initiere og indgå i projekter samt have blik for eksterne finansieringsmuligheder. Tage initiativ til tværsektorielle, strategiske samarbejder, alliancer og partnerskaber med skoler, uddannelsesinstitutioner, jobcentre, erhvervsområdet og øvrige kommunale enheder med henblik på at udvikle fleksible og individuelle løsninger for unge. Skabe netværk til uddannelsesinstitutioner og relationer til det lokale erhvervsliv. Profilere UU Djursland lokalt, men også i regional og national sammenhæng. Arbejde med evaluering af vejledningsindsatsens resultater med en evidensbaseret tilgang. 4

5 UU lederen skal arbejde som leder i to kommuner, som er vidt forskellige trods den geografiske nærhed. Det er vigtigt, at UU lederen formår at navigere og manøvrere i de to forskellige lokale kontekster, hvor forholdene er uens f.eks. at der eksisterer forskellige prioriteringer af indsatsen på uddannelsesvejledningsområdet. UU lederen indgår i den forbindelse i de to kommuners ledelsesorganisation i Norddjurs Kommune som en del af Arbejdsmarkeds- og borgerserviceområdet, og i Syddjurs Kommune som en del af Social- og beskæftigelsesområdet. Kompetenceprofil Uddannelse og erfaring Den nye leder har ikke en bestemt uddannelsesbaggrund, dog er det en fordel at have en ledelsesmæssig efteruddannelse. Der forudsættes stor viden på uddannelsesområdet, og det er ønskeligt, at UU lederen har erfaring med eller kendskab til beskæftigelsesområdet og samspil med erhvervsområdet. Et godt netværk til uddannelsesinstitutioner er tillige ønskeligt. Ledelseserfaring fra en politisk styret organisation er væsentlig, idet ledelsestalentet dog godt må fylde noget i lederens profil. Erfaringer opnået i en kommunal sammenhæng er ønskelige, men ikke en forudsætning. Et stærkt indblik i og erfaring med styring, økonomi og administration kendetegner ligeledes UU lederens erfaringsbaggrund. Personlige egenskaber UU lederen skal først og fremmest brænde for ungdomsuddannelsesområdet, og dermed kunne gå forrest i udviklingen af UU Djursland. Det er vigtigt, at den nye leder kan lede på distance, og herunder formår at blive opfattet med ledelsesmæssig synlighed. I ledelsesarbejdet formår UU lederen at have mange bolde i luften og er kendetegnet ved stort overblik, troværdighed og analytisk skarphed. Sikker dømmekraft, høj kvalitet samt en veludviklet strategisk og økonomisk sans er væsentlige egenskaber. UU lederen har politisk tæft og formår at navigere i en politisk styret organisation, herunder i en organisation som omfatter forskellige kommuner. UU lederen er samarbejdsorienteret og fungerer dygtigt i samspil og relationer. Evnen til at navigerer i en position, hvor flere modsatrettede interesser mødes, er tydelig, og UU lederen fungerer her med både diplomati, vedholdenhed og på en direkte facon. Ledelsesstilen har et autentisk og værdibaseret udgangspunkt, hvor loyalitet og ordentlighed er fremtrædende egenskaber. I samarbejdet med ledere og medarbejdere agerer UU lederen med åbenhed, tillid og situationsfornemmelse samt med blik for at inddrage og involvere bredt. Samspillet skal være præget af en uformel og uhøjtidelig tilgang. 5

6 Lederen af UU Djursland er personligt robust og fungerer med overblik og høj integritet, hvorfor vedkommende fremstår rodfæstet under pres. Naturlig gennemslagskraft samt gode evner til skriftlig og mundtlig formidling og kommunikation er nødvendige forudsætninger. UU lederen er således en dygtig formidler i mange forskellige sammenhænge. Andet Kandidater til stillingen skal være indstillet på at gennemgå et testforløb hos MUUSMANN. 6

Stillings- og personprofil. Rektor. Espergærde Gymnasium og HF

Stillings- og personprofil. Rektor. Espergærde Gymnasium og HF Stillings- og personprofil Rektor Espergærde Gymnasium og HF Januar 2012 Opdragsgiver Espergærde Gymnasium og HF Adresse Gymnasievej 2 3060 Espergærde Telefon: 49 13 42 22 www.eg-gym.dk Stilling Refererer

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør. ALBOA Almen Boligorganisation Aarhus

Stillings- og personprofil. Direktør. ALBOA Almen Boligorganisation Aarhus Stillings- og personprofil Direktør ALBOA Almen Boligorganisation Aarhus Juni 2015 Opdragsgiver Organisationsbestyrelsen, ALBOA Adresse Vestergårdsvej 15 8260 Viby J Tlf.: 87 40 67 00 www.alboa.dk Stilling

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Tranegårdskolen Februar 2015 Generelle oplysninger Adresse Tranegårdskolen Lindorffs Allé 5 2900 Hellerup Telefon: 3998 5300 Stilling Skoleleder Reference Ansættelsesvilkår

Læs mere

Version2 7/1/2015 Side 1

Version2 7/1/2015 Side 1 Stillings- og personprofil Områdeleder til visitations- og hjælpemiddelområdet Sundhed og Omsorg Norddjurs Kommune Juli 2015 Version2 7/1/2015 Side 1 Ansættelsessted Sundheds- og omsorgsområdet. Norddjurs

Læs mere

Stillings og personprofil. Direktør. Danske Fysioterapeuter Februar 2010

Stillings og personprofil. Direktør. Danske Fysioterapeuter Februar 2010 Stillings og personprofil Direktør Danske Fysioterapeuter Februar 2010 Opdragsgiver Danske Fysioterapeuter Adresse Danske Fysioterapeuter Nørre Voldgade 90 1358 København K Tlf.: 3341 4620 www.fysio.dk

Læs mere

Stillings- og personprofil. Rektor. Ribe Katedralskole

Stillings- og personprofil. Rektor. Ribe Katedralskole Stillings- og personprofil Rektor Ribe Katedralskole Juni 2015 Opdragsgiver Ribe Katedralskole Adresse Puggårdsgade 22 6760 Ribe Telefon: 75 42 02 66 www.ribekatedralskole.dk Stilling Refererer til Ansættelsen

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Stillings- og personprofil Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Kort om Danmarks Idrætsforbund Danmarks Idrætsforbund (DIF) er en organisation, der har eksisteret i mere end 100 år. DIF er en sammenslutning

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen 1. BAGGRUND Lederen af vores regnskabsafdeling har valgt at gå på pension, og derfor søger vi nu en ny afdelingsleder. Favrskov Kommune er en vækstkommune

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør AIDS-Fondet

Stillings- og personprofil. Direktør AIDS-Fondet Stillings- og personprofil Direktør AIDS-Fondet Oktober 2014 Opdragsgiver AIDS-Fondet Adresse AIDS-Fondet Vestergade 18E, 3.sal. 1456 København V Tlf.: 88 33 56 00 www.aidsfondet.dk Stilling Direktør Refererer

Læs mere

Stillings- og personprofil. Playmaker. til sport/event i Trekantområdet Trekantområdet Danmark Oktober 2014

Stillings- og personprofil. Playmaker. til sport/event i Trekantområdet Trekantområdet Danmark Oktober 2014 Stillings- og personprofil Playmaker til sport/event i Trekantområdet Trekantområdet Danmark Oktober 2014 Opdragsgiver Trekantområdet Danmark Adresse Trekantområdet Danmark Kolding Åpark 1 6000 Kolding

Læs mere

Job- og personprofil. Vicedirektør Social & Sundhed. Gentofte Kommune. Den 13. august 2014

Job- og personprofil. Vicedirektør Social & Sundhed. Gentofte Kommune. Den 13. august 2014 Job- og personprofil Vicedirektør Social & Sundhed Den 13. august 2014 Denne job- og personprofil for vicedirektør Social & Sundhed,, indeholder: Introduktion Jobbet Rammer og ansvar Fokusområder Personen

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Skovshoved Skole Maj 2015 Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Skovshoved Skole Korsgårdsvej 1 2920 Charlottenlund Telefon: 39 98 55

Læs mere

Forløbssleder (speciallæge eller psykolog) for Spiseforstyrrelsesenheden Psykiatrisk Center Ballerup

Forløbssleder (speciallæge eller psykolog) for Spiseforstyrrelsesenheden Psykiatrisk Center Ballerup Stillings- og personprofil Forløbssleder (speciallæge eller psykolog) for Spiseforstyrrelsesenheden Psykiatrisk Center Ballerup Region Hovedstadens Psykiatri Juni 2015 Opdragsgiver Psykiatrisk Center Ballerup

Læs mere

Danmarks Lærerforenings mål og værdier

Danmarks Lærerforenings mål og værdier F.1 Principprogrammet Den 17. september 2009 Emne: Principprogram Danmarks Lærerforenings mål og værdier Danmarks Lærerforening skal være medlemmernes fælles fagforening, der udvikles i en levende dialog

Læs mere

Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef

Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OM VESTHIMMERLANDS KOMMUNE... 3 3. STILLINGEN... 7 4. PROFILEN... 7 6. ANSÆTTELSESPROCES

Læs mere

Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og samarbejde i folkeskolerne i Hjørring Kommune gældende fra august 2014.

Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og samarbejde i folkeskolerne i Hjørring Kommune gældende fra august 2014. Partssamarbejdet bestående af repræsentanter for DLF Lærerkreds Nord, BUPL Nordjylland, FOA Hjørring og Hjørring Kommune, har udarbejdet nedenstående. Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og

Læs mere

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Social og Sundhed

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Social og Sundhed Jesper Lund og Evald Eriksen Aarhus 26. januar 2015 Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Social og Sundhed AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Strategiplan for studievejledning og fastholdelsesindsats på Køge Handelsskole 2014-2015

Strategiplan for studievejledning og fastholdelsesindsats på Køge Handelsskole 2014-2015 Strategiplan for studievejledning og fastholdelsesindsats på Køge Handelsskole 2014-2015 Bekendtgørelse af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. (uddrag)

Læs mere

Stillings- og personprofil. Ledende overlæge

Stillings- og personprofil. Ledende overlæge Stillings- og personprofil Ledende overlæge Anæstesiologisk Afdeling, Hospitalsenheden Vest Region Midtjylland Januar 2015 Opdragsgiver Hospitalsenheden Vest Adresse Hospitalsenheden Vest Lægårdsvej 12

Læs mere

KODEKS TIL EFTERTANKE...

KODEKS TIL EFTERTANKE... KODEKS TIL EFTERTANKE... 2 KODEKS FOR GOD SKOLELEDELSE god skoleledelse er... 1. at afklare sit ledelsesrum og påtage sig lederskabet 2. at påtage sig ansvar for, at skolen efterlever lokale, kommunale

Læs mere

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg Kompetencestrategi November 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Om udvikling... 5 3.1 Kompetenceområder medarbejdere... 5 3.2 Kompetenceområder ledere... 7 4. Læringsmiljø og

Læs mere

Strategi for ledelse 2013-16

Strategi for ledelse 2013-16 Strategi for ledelse 2013-16 1 Strategi for ledelse 2013-16 Baggrund God ledelse er en af de vigtigste forudsætninger for, at Esbjerg Kommune kan levere indsatser og service af høj kvalitet tæt på borgerne

Læs mere

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Nordfyns Kommune Derfor et ledelsesgrundlag Nordfyns Kommune er en politisk ledet organisation i udvikling. Internt i form af nye innovative arbejdsformer,

Læs mere

HK MidtVest. Faglig chef til HK MidtVest. Denne job - og personprofil indeholder følgende afsnit:

HK MidtVest. Faglig chef til HK MidtVest. Denne job - og personprofil indeholder følgende afsnit: HK MidtVest 9. januar 2012 Jens Kaptain Faglig chef til HK MidtVest Denne job - og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. HK MidtVest Forventningerne 4.

Læs mere

Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering

Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Fælles Mål 2009 Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Faghæfte 22 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 24 2009 Fælles Mål 2009 Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Faghæfte

Læs mere

Vilkårene... 2. 1. Overordnet om stillingen... 2. 2. Ansættelsesvilkår... 3. 3. Billund Kommune... 3. 4. Politik og Organisation...

Vilkårene... 2. 1. Overordnet om stillingen... 2. 2. Ansættelsesvilkår... 3. 3. Billund Kommune... 3. 4. Politik og Organisation... Billund Kommune rekrutterer chef til Politik og Organisation Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Indholdsfortegnelse Vilkårene... 2 1. Overordnet om stillingen.... 2 2. Ansættelsesvilkår....

Læs mere