Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL"

Transkript

1 Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grønnegården, Violskrænten 10 i Grenaa Mødet forsætter i gæstekantinen på rådhuset Dato: Tirsdag den 23. juni 2015 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Olaf Krogh Madsen (L) Lars Sørensen (V) Inger K. Andersen (O) Pia Bjerregaard (A) Lars Møller (A) Lars Pedersen (A) Helle Kierkegaard Plougmann (uden for partierne) Fraværende: Inger K. Andersen (O) Helle Kierkegaard Plougmann (uden for partierne) Norddjurs Kommune

2 Voksen- og plejeudvalget Indholdsfortegnelse Side 1. Indvielse af kunst på Grønnegården, kl Forslag til nye kvalitetsstandarder Forslag til kvalitetsstandard for sygepleje Sammensætning af bestyrelsen i Djurs Mad I/S Sundhedsstyrelsens årsrapport om tilsyn med plejecentre Strategi for udviklingen af socialøkonomiske virksomheder i Norddjurs Kommune Budgetopfølgning ultimo maj Orientering om fritvalgspriser for Tilsynsrapporter fra Socialtilsyn Midt Midlertidigt ophold i boliger på sundheds- og omsorgsområdet og socialområdet Voksen- og plejeudvalgets arbejdsplan Orientering Ankeafgørelser Ankeafgørelser...26 Bilagsoversigt...27 Norddjurs Kommune

3 Voksen- og plejeudvalget Indvielse af kunst på Grønnegården, kl A00 11/7309 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Forud for voksen- og plejeudvalgets møde er der indvielse af kunst på Grønnegården, Violskrænten 10 i Grenaa. Invitationen er vedlagt som bilag. Bilag: 1 Åben Invitation til indvielse af kunst på Grønnegården 87931/15 Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den Den nye kunst på Grønnegården består af, dels en lang rød bænk med indbygget grønt og rødt lys og en tilhørende rød belægning ved hovedindgangen, og dels en stor gul blomst i aluminium med indbygget hvidt lys, der er monteret på en facade ved byggeriets gårdsplads/have. 1

4 Voksen- og plejeudvalget Forslag til nye kvalitetsstandarder A00 15/1816 Åben sag Sagsgang: VPU, høring, VPU, ØK, KB Sagsfremstilling Velfærdsforvaltningen har i foråret 2015 udarbejdet en model for en ny type kvalitetsstandarder, der kan bidrage til at skabe en mere ensartet struktur i de mange forskellige kvalitetsstandarder på velfærdsområdet og derved skabe en øget overskuelighed. Indholdet i kvalitetsstandarderne er udarbejdet af medarbejdere på tværs af afdelinger og områder i velfærdsforvaltningen med udgangspunkt i serviceniveauet i de eksisterende standarder. Således er snitflader mellem afdelinger, paragraffer og kvalitetsstandarder afklaret og skrevet ind i de nye kvalitetsstandarder. Alle nye kvalitetsstandarder bliver opbygget efter en fælles skabelon og omfatter beskrivelser af, hvad borgeren kan forvente ud fra Norddjurs Kommunes serviceniveau. Al øvrig information, der relaterer sig til de indsatser og tilbud, som kvalitetsstandarden omhandler, vil fremadrettet være at finde i særlige indsatsbeskrivelser eller mere overordnet serviceinformation til borgerne. Indsatsbeskrivelserne er udvalgte indsatser fra kvalitetsstandarderne, der beskrives detaljeret. De beskrevne indsatser indeholder fastlagte kvalitetsmål og samles i et indsatskatalog. Ved behov fremsendes indsatserne til politisk godkendelse sammen med kvalitetsstandarderne. I forlængelse af arbejdet med de nye kvalitetsstandarder vil der desuden blive udarbejdet en mere overordnet serviceinformation til borgerne. Serviceinformationen er en samlet beskrivelse af de enkelte tilbud eller den enkelte institution. Den indeholder faktuelle oplysninger om sted, og om hvilke ydelser borgeren typisk kan forvente at modtage i det aktuelle tilbud eller ud fra deres aktuelle situation. Den indeholder desuden kontaktoplysninger, oplysninger om tidsfrister samt praktiske informationer. Følgende kvalitetsstandarder sendes nu til politisk behandling: 2

5 Voksen- og plejeudvalget Merudgifter til voksne med varigt nedsat funktionsevne Beskyttet beskæftigelse/særligt tilrettelagt beskæftigelsesforløb Aktivitets- og samværstilbud Omsorgstandpleje Specialtandpleje. Kvalitetsstandarderne er vedlagt som bilag. I løbet af 2015 er det planen at sende samtlige nye kvalitetsstandarder på velfærdsområdet til politisk godkendelse. Desuden udarbejdes der en række sammenhængende/tværgående kvalitetsstandarder, hvor det i første omgang er planen at tage udgangspunkt i følgende konkrete målgrupper: Erhvervet hjerneskade Kommunikationsområdet Demens Aflastning og støtte/kontaktperson Socialområdets forebyggende foranstaltninger og indsatser til udsatte eller handicappede børn og unge under 18 år Familieundervisning Forebyggende foranstaltninger for udsatte eller handicappede børn og unge under 18 år. Forslagene til reviderede kvalitetsstandarder for merudgifter, beskyttet beskæftigelse/særligt tilrettelagt beskæftigelsesforløb, aktivitets- og samværstilbud, omsorgstandpleje og specialtandpleje har været sendt til høring i ældrerådet og handicaprådet. Høringssvarene er vedlagt som bilag. 3

6 Voksen- og plejeudvalget Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at forslaget til nye kvalitetsstandarder for merudgifter, beskyttet beskæftigelse/særligt tilrettelagt beskæftigelsesforløb, aktivitets- og samværstilbud, omsorgstandpleje og specialtandpleje godkendes. Bilag: 1 Åben Forslag til kvalitetsstandard for dækning af nødvendige merudgifter 80033/15 2 Åben Forslag til kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse/særligt 80044/15 tilrettelagt beskæftigelsesforløb 3 Åben Forslag til kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud 80049/15 4 Åben Forslag til kvalitetsstandard for omsorgstandpleje 80054/15 5 Åben Forslag til kvalitetsstandard for specialtandpleje 80068/15 6 Åben Høringssvar fra ældrerådet vedr. forslag til nye kvalitetsstandarder 88135/15 7 Åben Høringssvar fra handicaprådet - Merudgifter til voksne med varigt 87973/15 nedsat funktionsevne 8 Åben Høringssvar fra handicaprådet - Beskyttet beskæftigelse/særligt 89819/15 tilrettelagt beskæftigelsesforløb 9 Åben Høringssvar fra handicaprådet - Aktivitets- og samværstilbud 89822/15 10 Åben Høringssvar fra handicaprådet - Omsorgstandpleje 87967/15 11 Åben Høringssvar fra handicaprådet - Specialtandpleje 87966/15 Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den Tiltrådt. Lars Pedersen deltog ikke i behandlingen af punktet. 4

7 Voksen- og plejeudvalget Forslag til kvalitetsstandard for sygepleje A00 15/1816 Åben sag Sagsgang: VPU, høring, VPU, ØK, KB Sagsfremstilling Velfærdsforvaltningen har i foråret 2015 udarbejdet en model for en ny type kvalitetsstandarder, der kan bidrage til at skabe en mere ensartet struktur i de mange forskellige kvalitetsstandarder på velfærdsområdet og derved skabe en øget overskuelighed. Indholdet i kvalitetsstandarderne er udarbejdet af medarbejdere på tværs af afdelinger og områder i velfærdsforvaltningen med udgangspunkt i serviceniveauet i de eksisterende standarder. Således er snitflader mellem afdelinger, paragraffer og kvalitetsstandarder afklaret og skrevet ind i de nye kvalitetsstandarder. Alle nye kvalitetsstandarder bliver opbygget efter en fælles skabelon og omfatter beskrivelser af, hvad borgeren kan forvente ud fra Norddjurs Kommunes serviceniveau. Al øvrig information, der relaterer sig til de indsatser og tilbud, som kvalitetsstandarden omhandler, vil fremadrettet være at finde i særlige indsatsbeskrivelser eller mere overordnet serviceinformation til borgerne. Indsatsbeskrivelserne er udvalgte indsatser fra kvalitetsstandarderne, der beskrives detaljeret. De beskrevne indsatser indeholder fastlagte kvalitetsmål og samles i et indsatskatalog. Ved behov fremsendes indsatserne til godkendelse sammen med kvalitetsstandarderne. I forlængelse af arbejdet med de nye kvalitetsstandarder vil der desuden blive udarbejdet en mere overordnet serviceinformation til borgerne. Serviceinformationen er en samlet beskrivelse af de enkelte tilbud eller den enkelte institution. Den indeholder faktuelle oplysninger om sted, og om hvilke ydelser borgeren typisk kan forvente at modtage i det aktuelle tilbud eller ud fra deres aktuelle situation. Den indeholder desuden kontaktoplysninger, oplysninger om tidsfrister samt praktiske informationer. Kvalitetsstandarden for sygepleje sendes nu til politisk behandling. 5

8 Voksen- og plejeudvalget Som tillæg til kvalitetsstandarden er der udarbejdet indsatsbeskrivelser for følgende udvalgte indsatser: Akutfunktion Ernæring Inkontinens Instrumentelle målinger, undersøgelse og behandling Medicinadministration Medicingivning Mestring af sundhedstilstand (rehabilitering) Palliation Stomipleje Sårbehandling Vejrtræning. Kvalitetsstandarden og de tilhørende indsatsbeskrivelser er vedlagt som bilag. I løbet af 2015 er det planen at sende samtlige nye kvalitetsstandarder på velfærdsområdet til godkendelse. Desuden udarbejdes der en række sammenhængende kvalitetsstandarder, hvor det i første omgang er planen at tage udgangspunkt i følgende konkrete målgrupper: Erhvervet hjerneskade Kommunikationsområdet 6

9 Voksen- og plejeudvalget Demens Aflastning og støtte/kontaktperson Socialområdets forebyggende foranstaltninger og indsatser til udsatte eller handicappede børn og unge under 18 år Familieundervisning Forebyggende foranstaltninger for udsatte eller handicappede børn og unge under 18 år. Forslag til revideret kvalitetsstandard for sygepleje og de tilhørende indsatsbeskrivelser skal sendes til høring i ældrerådet og handicaprådet. Høringsfristen er fastsat til den 12. august Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at forslaget til ny kvalitetsstandard for sygepleje og de tilhørende indsatsbeskrivelser sendes til høring i ældrerådet og handicaprådet. Bilag: 1 Åben Forslag til kvalitetsstandard til sygepleje 89647/15 2 Åben Indsatskatalog for sygepleje 89671/15 Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den Godkendt. Lars Pedersen deltog ikke i behandlingen af punktet. 7

10 Voksen- og plejeudvalget Sammensætning af bestyrelsen i Djurs Mad I/S G01 15/536 Åben sag Sagsgang: VPU, ØKU, KB Sagsfremstilling På nuværende tidspunkt består bestyrelsen for Djurs Mad I/S af 9 medlemmer. Byrådet i Syddjurs Kommune og kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune udpeger hver 3 medlemmer til bestyrelsen. Desuden er medarbejdere i Djurs Mad I/S berettiget til at udpege 2 medlemmer til bestyrelsen, og ældrerådene i Syddjurs Kommune og Norddjurs Kommune er berettiget til i fællesskab at udpege ét medlem. På bestyrelsesmødet den 15. juni 2015 blev muligheden for at styrke ældrerådenes repræsentation i bestyrelsen drøftet. På den baggrund foreslår en enig bestyrelse, at ældrerådene i de to kommuner ud over den nuværende fælles bestyrelsespost også tildeles én fælles observatørpost i bestyrelsen. Observatøren vil kunne deltage i bestyrelsesmøderne på lige fod med de øvrige medlemmer, dog ikke ved afstemninger. Hermed søges hensynet til ønsket om en styrket repræsentation fra ældrerådenes side tilgodeset samtidig med, at der tages hensyn til at bevare et ulige antal bestyrelsesmedlemmer. Forslaget vil medføre, at 5.2 i interessentskabskontrakten skal ændres fra: Bestyrelsen består af 9 medlemmer. Byrådet for Syddjurs Kommune udpeger 3 medlemmer til bestyrelsen samt en stedfortræder for hver af disse. Kommunalbestyrelsen for Norddjurs Kommune udpeger ligeledes 3 medlemmer til bestyrelsen samt en stedfortræder for hver af disse. Blandt de af byrådet for Syddjurs Kommune og af kommunalbestyrelsen for Norddjurs Kommune udpegede bestyrelsesmedlemmer og stedfortrædere skal mindst 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 stedfortrædere udpeges blandt medlemmerne af byrådet henholdsvis kommunalbestyrelsen i de respektive kommuner. Herudover er Interessentskabets medarbejdere berettiget til at udpege 2 medlemmer til bestyrelsen samt en stedfortræder for hver af disse. Desuden er ældrerådene i Syddjurs Kommune og 8

11 Voksen- og plejeudvalget til: Norddjurs Kommune berettiget til i fællesskab at udpege ét medlem til bestyrelsen samt én stedfortræder for denne. Bestyrelsen består af 9 medlemmer. Byrådet for Syddjurs Kommune udpeger 3 medlemmer til bestyrelsen samt en stedfortræder for hver af disse. Kommunalbestyrelsen for Norddjurs Kommune udpeger ligeledes 3 medlemmer til bestyrelsen samt en stedfortræder for hver af disse. Blandt de af byrådet for Syddjurs Kommune og af kommunalbestyrelsen for Norddjurs Kommune udpegede bestyrelsesmedlemmer og stedfortrædere skal mindst 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 stedfortrædere udpeges blandt medlemmerne af byrådet henholdsvis kommunalbestyrelsen i de respektive kommuner. Herudover er Interessentskabets medarbejdere berettiget til at udpege 2 medlemmer til bestyrelsen samt en stedfortræder for hver af disse. Desuden er ældrerådene i Syddjurs Kommune og Norddjurs Kommune berettiget til i fællesskab at udpege ét medlem til bestyrelsen og én observatør samt én stedfortræder for hver af disse. Desuden medfører forslaget, at interessentskabskontraktens 5.3 skal ændres fra: Bestyrelsesmedlemmerne, der udpeges af Syddjurs Kommune og Norddjurs Kommune, vælges for den kommunale valgperiode, medens bestyrelsesmedlemmerne udpeget af medarbejderne samt ældrerådene i Syddjurs Kommune og Norddjurs Kommune vælges for en to-årig periode, som løber fra 1. januar til 31. december, dog således, at bestyrelsen fungerer, indtil ny bestyrelse er valgt. Det af ældrerådene udpegede bestyrelsesmedlem vælges på skift af de to råd. til: Bestyrelsesmedlemmerne, der udpeges af Syddjurs Kommune og Norddjurs Kommune, vælges for den kommunale valgperiode, medens bestyrelsesmedlemmerne udpeget af medarbejderne samt ældrerådene i Syddjurs Kommune og Norddjurs Kommune vælges for en to-årig periode, som løber fra 1. januar til 31. december, dog således, at bestyrelsen fungerer, indtil ny bestyrelse er valgt. Den af ældrerådenes udpegede observatør vælges ligeledes for en to-årig periode. Ældrerådenes bestyrelsesmedlem og observatør vælges på skift af de to råd. Ældrerådet i den kommune, hvorfra bestyrelsesformanden kommer, udpeger observatøren i bestyrelsen, 9

12 Voksen- og plejeudvalget mens ældrerådet i den kommune, hvorfra næstformanden kommer, udpeger det bestyrelsesmedlem, der har stemmeret. Forslaget om at ændre sammensætningen i bestyrelsen har været til behandling i ældrerådene i Syddjurs Kommune og Norddjurs Kommune. Udtalelser fra de to ældreråd er sammen med den nuværende interessentskabskontrakt vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller: 1. at ældrerådene i Syddjurs Kommune og Norddjurs Kommune ud over den nuværende fælles bestyrelsespost i Djurs Mad I/S også tildeles én fælles observatør i bestyrelsen. 2. at den foreslåede ændring af 5.2 og 5.3 i interessentskabskontrakten for Djurs Mad I/S godkendes. Bilag: 1 Åben Gældende interessentskabskontrakt (10 af 10) 42031/10 2 Åben Udtalelse fra ældrerådet i Norddjurs Kommune 84333/15 3 Åben Udtalelse fra ældrerådet i Syddjurs Kommune 84454/15 Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den Tiltrådt. Lars Pedersen deltog ikke i behandlingen af punktet. 10

13 Voksen- og plejeudvalget Sundhedsstyrelsens årsrapport om tilsyn med plejecentre K09 14/572 Åben sag Sagsgang: VPU, høring, VPU, KB Sagsfremstilling Sundhedsstyrelsen har fremsendt en samlet årsrapport om de gennemførte tilsynsbesøg på Norddjurs Kommunes plejecentre i De enkelte rapporter fra hvert af de tilsyn, som er beskrevet i årsrapporten, har tidligere været forelagt for voksen- og plejeudvalget inkl. høringssvar fra ældrerådet og de lokale bruger- og pårørenderåd. Der er i 2014 gennemført tilsyn på: Violskrænten Møllehjemmet Fuglsanggården Digterparken Bakkely. Glesborg Plejecenter og Farsøhthus har været fritaget for tilsyn i Generelt har Sundhedsstyrelsen fundet de sundhedsfaglige forhold tilfredsstillende. På Violskrænten, Fuglsanggården og Bakkely i et sådant omfang, at de er fritaget for tilsyn i Årsrapporten skal sendes til høring i ældrerådet, handicaprådet samt bruger- og pårørenderådene. Høringsfristen er fastsat til den 22. september Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. 11

14 Voksen- og plejeudvalget Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at Sundhedsstyrelsens årsrapport om de gennemførte tilsynsbesøg på Norddjurs Kommunes plejecentre i 2014 sendes til høring i ældrerådet, handicaprådet samt bruger- og pårørenderådene. Bilag: 1 Åben Embedslægens rapport 84085/15 Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den Godkendt. Lars Pedersen deltog ikke i behandlingen af punktet. 12

15 Voksen- og plejeudvalget Strategi for udviklingen af socialøkonomiske virksomheder i Norddjurs Kommune G01 15/8622 Åben sag Sagsgang: AU, Høring, AU, ØK, KB Sagsfremstilling Norddjurs Kommune har besluttet at afsøge mulighederne for udvikling af socialøkonomiske virksomheder. Herunder hvordan socialøkonomiske virksomheder kan medvirke til at bringe sårbare ledige tættere på arbejdsmarkedet. På den baggrund har forvaltningen udarbejdet et forslag til strategi for at udvikle og anvende socialøkonomiske virksomheder i kommunen. Forslaget er vedlagt som bilag. Strategien har til formål, at Norddjurs Kommune aktivt medvirker til udviklingen og etableringen af nye registrerede socialøkonomiske virksomheder beliggende i kommunen. Det er væsentligt, at arbejdet med udvikling af socialøkonomiske virksomheder sker i tæt sammenhæng med kommunens erhvervsindsats. Herudover er det formålet, at socialøkonomiske virksomheder bidrager til den kommunale beskæftigelsesindsats. Ligeledes er det målet, at den kommunale beskæftigelsesindsats er med til at understøtte etableringen af socialøkonomiske virksomheder. Endelig foreslås det, at Norddjurs Kommunes screening og rådgivning vedrørende mikrolån fra 2016 indarbejdes i arbejdet med socialøkonomiske virksomheder. Forvaltningen foreslår, at udviklingsarbejdet organiseres som et projekt, der skal understøtte strategien. For projektet foreslås følgende faser: 2015: 1. Udvælgelse og kontakt til kendte ildsjæle samt opstart af etablering af første virksomhed. 2. Udarbejdelse af budgetforslag for

16 Voksen- og plejeudvalget Ansættelse af projektmedarbejder i en 3-årig projektperiode, der skal: - Forestå screening af potentielle private virksomheder i Norddjurs Kommune med forretningsmæssigt potentiale til etablering af socialøkonomiske virksomheder. - Forestå screening af potentielle kommunale opgaver med forretningsmæssigt potentiale til etablering af socialøkonomiske virksomheder. - Understøtte etableringen af de private socialøkonomiske virksomheder med vejledning ift. samarbejdet med kommune, erhvervsrådgivning m.m.. - Være projektleder på etableringen af kommunalt afknoppede virksomheder. - Være kommunal tovholder på samarbejdet med ildsjæle, virksomheder og erhvervsrådgivere : 4. Screening af virksomheder og kommunale opgaver 5. Udvikling og afknopning af socialøkonomiske virksomheder Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på sit møde den 21. maj 2015 følgende ændringer til strategi for udvikling af socialøkonomiske virksomheder i Norddjurs Kommune: Norddjurs Kommunes mål om at skabe 1-2 socialøkonomiske virksomheder ved afknopning fra kommunal virksomhed inden medio 2017 skal ændres til inden medio Norddjurs Kommunes mål om at skabe 2-4 nye socialøkonomiske virksomheder ved at udvikle erhvervspotentialer i private virksomheder inden udgangen af 2018 skal ændres til inden udgangen af

17 Voksen- og plejeudvalget Arbejdsmarkedsudvalget besluttede desuden på sit møde den 21. maj 2015, at strategien for udvikling af socialøkonomiske virksomheder i Norddjurs Kommune skal sendes til høring hos fagudvalg, NBR, Handicaprådet, Ældrerådet, Ungdomsrådet og andre interessenter på arbejdsmarkedsområdet med frist for høringssvar den 5. august Økonomiske konsekvenser Arbejdsmarkedsudvalget har i 2015 afsat 0,60 mio. kr. til opstarten af arbejdet med etablering af socialøkonomiske virksomheder. Midlerne foreslås anvendt således: Aktivitet 2015 Køb af analyser og forberedende arbejder 0,30 mio. kr. Ansættelse af projektmedarbejder 0,20 mio. kr. Informationsmaterialer, annoncering m.m. 0,10 mio. kr. Der udarbejdes et forslag til budget 2016 og overslagsår for den samlede økonomi i projektet. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at voksen- og plejeudvalget udarbejder et høringssvar til forslaget til strategi for udviklingen af socialøkonomiske virksomheder i Norddjurs Kommune. Bilag: 1 Åben Strategi for udvikling af socialøkonomiske virksomheder i Norddjurs Kommune.pdf 74207/15 Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den Voksen- og plejeudvalget finder det positivt, at der nu tages hul på arbejdet med at etablere socialøkonomiske virksomheder i Norddjurs Kommune. 15

18 Voksen- og plejeudvalget Budgetopfølgning ultimo maj S00 15/7 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Budgetopfølgning ultimo maj 2015 for voksen- og plejeudvalget Drift På voksen- og plejeudvalgets område viser budgetopfølgningen ultimo maj 2015, at der samlet set forventes et mindreforbrug på driftsbudgettet på 7,8 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært, at der i budgetopfølgningen indgår overførte driftsmidler på 13,6 mio. kr. Af de overførte midler forventes 8,9 mio. kr. anvendt i Når der set bort fra overførslerne, forventes der et mindreforbrug på driftsbudgettet på ca. 3,1 mio. kr. Mindreforbruget på driftsbudgettet skyldes: at der i forbindelse med STU-forløb er en forventet mindreudgift på ca. 0,5 mio. kr. at der i forbindelse med betalinger til/fra kommuner på handicap- og psykiatriområdet er et forventet mindreforbrug på ca. 1,6 mio. kr. at der i forbindelse med særligt dyre enkeltager forventes en ekstra refusionsindtægt i 2015 på ca. 1,0 mio. kr. Anlæg På anlæg forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug på ca.0,2 mio. kr. En uddybende redegørelse for budgetopfølgningen er vedlagt som bilag. 16

19 Voksen- og plejeudvalget Økonomiske konsekvenser Budget 2015 Korrigeret Forventet Afvigelse* Forventet (Mio. kr.) budget regnskab tillægsbevillingsbehov Drift i alt 668,2 660,4-7,8 0 Anlæg 10,2 10,4 0,2 0 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at voksen- og plejeudvalget godkender budgetopfølgningen. Bilag: 1 Åben Bilag til voksen- og plejeudvalgets budgetopfølgning ult. maj /15 2 Åben Anlægsoversigt - ult. maj /15 Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den Godkendt. 17

20 Voksen- og plejeudvalget Orientering om fritvalgspriser for A00 14/15267 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Ifølge serviceloven skal der i forbindelse med Norddjurs Kommunes aflæggelse af årsregnskab foretages en kontrol af, at priskravene til leverandører af praktisk hjælp, personlig pleje og madservice i det forgangne regnskabsår har været fastsat korrekt. Forvaltningen har på baggrund af regnskabstallene for 2014 og registreringer af leverede timer hos borgerne foretaget en kontrolberegning af priskravene for 2014 vedrørende praktisk hjælp og personlig pleje. Desuden er der på baggrund af regnskabet for 2014 i Djurs Mad I/S foretaget en kontrolberegning af priskravet for Kontrolberegningen vedrørende madservice viser følgende: Ydelse Madservice med udbringning (pris pr. leveret portion): Hovedret Hovedret inkl. biret Biret Hovedret diæt Hovedret diæt inkl. biret Oprindeligt priskrav i ,75 65,00 14,25 67,50 81,00 Endelig afregning i ,00 64,00 13,25 66,50 80,00 18

21 Voksen- og plejeudvalget Kontrolberegningen for 2014 vedrørende praktisk hjælp og personlig pleje viser følgende: Ydelse/Område Vest Øst Anholt Praktisk hjælp i dagtimerne (mandag til fredag kl ) (370) (348) (528) Praktisk hjælp i dagtimerne (hjælp til rengøring) (-) (297) (-) Personlig pleje i dagtimerne Personlig pleje aften på hverdage (mandag til fredag kl ) Personlig pleje nat på hverdage (mandag til fredag kl ) Personlig pleje i dagtimer weekenden (kl ) Personlig pleje i aftentimer weekenden (kl ) (370) 518 (388) 620 (602) 451 (378) 656 (496) Personlig pleje nat weekenden (kl ) 610 (348) 419 (400) 492 (524) 413 (451) 539 (442) 645 (528) 573 (633) 585 (647) 637 (651) 708 (781) 749 (788) (712) Anm.: Tallene i parentes er de oprindelige priskrav, der har været gældende i (829) Økonomiske konsekvenser Der skal i forbindelse med efterreguleringen af fritvalgspriserne for 2014 foretages en beskeden efterbetaling til de godkendte leverandører af hjælp til rengøring/praktisk hjælp i dagtimerne. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den Godkendt. 19

22 Voksen- og plejeudvalget Tilsynsrapporter fra Socialtilsyn Midt K09 15/5457 Åben sag Sagsgang: VPU, høring, VPU Sagsfremstilling Socialtilsyn Midt har fremsendt tilsynsrapporter fra uanmeldte besøg på følgende institutioner i Norddjurs Kommune: Skovstjernen Område Ørsted Nøddebo i Ørum Bofællesskaberne i Ørum Ørum bo- og aktivitetscenter. Tilsynsrapporten har været sendt til høring i handicaprådet, ældrerådet og bruger- og pårørenderådene. Tilsynsrapporterne med tilhørende høringssvar samt et notat med bemærkninger fra ledelsen på socialområdet er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at tilsynsrapporterne godkendes. Bilag: 1 Åben Tilsynsrapport - Skovstjernen 48589/15 2 Åben Tilsynsrapport - Område Ørsted 48588/15 3 Åben Tilsynsrapport - Nøddebo 48587/15 4 Åben Tilsynsrapport - Bofællesskaberne i Ørum 48583/15 20

23 Voksen- og plejeudvalget Åben Tilsynsrapport - Ørum bo- og aktivitetscenter 48582/15 6 Åben Høringssvar fra handicaprådet 77945/15 7 Åben Høringssvar fra ældrerådet 64889/15 8 Åben Høringssvar fra bruger- og pårørenderåd Skovstjernen 67370/15 9 Åben Høringssvar fra bruger- og pårørenderåd Område Ørsted 67368/15 10 Åben Bemærkninger fra ledelsen på socialområdet 89736/15 Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den Godkendt. 21

24 Voksen- og plejeudvalget Midlertidigt ophold i boliger på sundheds- og omsorgsområdet og socialområdet P21 15/9992 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling På voksen- og plejeudvalgets møde vil der blive orienteret om lovgivningen, myndighedsskøn, tilbuddets varighed, borgerens egenbetaling, beregning af takster m.v. i forbindelse med midlertidigt ophold i en akutbolig eller genoptræningsbolig på sundheds- og omsorgsområdet samt ophold på en aflastningsplads på socialområdet. Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den Godkendt. På voksen- og plejeudvalgets møde den 18. august 2015 vil der blive forelagt et forslag til en kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i boliger på sundheds- og omsorgsområdet og socialområdet. 22

25 Voksen- og plejeudvalget Voksen- og plejeudvalgets arbejdsplan A00 15/981 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Velfærdsforvaltningen har udarbejdet et forslag til en revideret arbejdsplan for voksen- og plejeudvalget i Den reviderede arbejdsplan er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at voksen- og plejeudvalgets reviderede arbejdsplan for 2015 godkendes. Bilag: 1 Åben Arbejdsplan for voksen- og plejeudvalget /15 Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den Godkendt. 23

26 Voksen- og plejeudvalget Orientering G01 15/1143 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling På voksen- og plejeudvalgets møde vil der blive orienteret om følgende: Nyhedsbrev Forebyggelse af sygehusindlæggelser, maj Nyhedsbrevet er vedlagt som bilag. Antal flygtninge i perioden Oversigt er vedlagt som bilag. Der er indkaldt til møde i dialogforum for integration den 17. august Der er indkaldt til møde i dialogforum for socialt udsatte den 27. august Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: 1 Åben Nyhedsbrev - Projekt "Forebyggelse af indlæggelse" 87994/15 2 Åben Flygtninge - antal i perioden /15 Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den Godkendt. 24

27 Voksen- og plejeudvalget Ankeafgørelser A00 14/1720 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling På voksen- og plejeudvalgets møde vil der blive orienteret om aktuelle ankeafgørelser i 2015 fra Ankestyrelsen. Siden voksen- og plejeudvalgets møde den 2. juni 2015 er der modtaget to nye ankeafgørelser, hvor myndighedsafdelingen har truffet afgørelse. Afgørelserne er blevet stadfæstet. Der er ingen nye sager, hvor hjælpemiddelafdelingen har truffet afgørelse. En oversigt over ankeafgørelsernes indhold fremgår af det lukkede dagsordenspunkt vedrørende ankeafgørelser. Oversigten behandles under den lukkede dagsorden, idet beskrivelsen kan indeholde personhenførbare oplysninger. Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den Godkendt. 25

28 Voksen- og plejeudvalget Ankeafgørelser A00 14/1720 Lukket sag Sagsgang: VPU Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den Godkendt. 26

29 Voksen- og plejeudvalget Bilagsoversigt 1. Indvielse af kunst på Grønnegården, kl Invitation til indvielse af kunst på Grønnegården (87931/15) 2. Forslag til nye kvalitetsstandarder 1. Forslag til kvalitetsstandard for dækning af nødvendige merudgifter (80033/15) 2. Forslag til kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse/særligt tilrettelagt beskæftigelsesforløb (80044/15) 3. Forslag til kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud (80049/15) 4. Forslag til kvalitetsstandard for omsorgstandpleje (80054/15) 5. Forslag til kvalitetsstandard for specialtandpleje (80068/15) 6. Høringssvar fra ældrerådet vedr. forslag til nye kvalitetsstandarder (88135/15) 7. Høringssvar fra handicaprådet - Merudgifter til voksne med varigt nedsat funktionsevne (87973/15) 8. Høringssvar fra handicaprådet - Beskyttet beskæftigelse/særligt tilrettelagt beskæftigelsesforløb (89819/15) 9. Høringssvar fra handicaprådet - Aktivitets- og samværstilbud (89822/15) 10. Høringssvar fra handicaprådet - Omsorgstandpleje (87967/15) 11. Høringssvar fra handicaprådet - Specialtandpleje (87966/15) 3. Forslag til kvalitetsstandard for sygepleje 1. Forslag til kvalitetsstandard til sygepleje (89647/15) 2. Indsatskatalog for sygepleje (89671/15) 4. Sammensætning af bestyrelsen i Djurs Mad I/S 1. Gældende interessentskabskontrakt (10 af 10) (42031/10) 2. Udtalelse fra ældrerådet i Norddjurs Kommune (84333/15) 3. Udtalelse fra ældrerådet i Syddjurs Kommune (84454/15) 5. Sundhedsstyrelsens årsrapport om tilsyn med plejecentre Embedslægens rapport (84085/15) 6. Strategi for udviklingen af socialøkonomiske virksomheder i Norddjurs Kommune 1. Strategi for udvikling af socialøkonomiske virksomheder i Norddjurs Kommune.pdf (74207/15) 7. Budgetopfølgning ultimo maj Bilag til voksen- og plejeudvalgets budgetopfølgning ult. maj 2015 (89502/15) 2. Anlægsoversigt - ult. maj 2015 (87975/15) 9. Tilsynsrapporter fra Socialtilsyn Midt 1. Tilsynsrapport - Skovstjernen (48589/15) 2. Tilsynsrapport - Område Ørsted (48588/15) 3. Tilsynsrapport - Nøddebo (48587/15) 4. Tilsynsrapport - Bofællesskaberne i Ørum (48583/15) 5. Tilsynsrapport - Ørum bo- og aktivitetscenter (48582/15) 6. Høringssvar fra handicaprådet (77945/15) 27

30 Voksen- og plejeudvalget Høringssvar fra ældrerådet (64889/15) 8. Høringssvar fra bruger- og pårørenderåd Skovstjernen (67370/15) 9. Høringssvar fra bruger- og pårørenderåd Område Ørsted (67368/15) 10. Bemærkninger fra ledelsen på socialområdet (89736/15) 11. Voksen- og plejeudvalgets arbejdsplan Arbejdsplan for voksen- og plejeudvalget 2015 (89744/15) 12. Orientering 1. Nyhedsbrev - Projekt "Forebyggelse af indlæggelse" (87994/15) 2. Flygtninge - antal i perioden (88016/15) 28

31 Voksen- og plejeudvalget Underskriftsside Olaf Krogh Madsen (L) Lars Sørensen (V) Inger K. Andersen (O) Pia Bjerregaard (A) Lars Møller (A) Lars Pedersen (A) Helle Kierkegaard Plougmann (uden for partierne) 29

32 Bilag: 1.1. Invitation til indvielse af kunst på Grønnegården Udvalg: Voksen- og plejeudvalget Mødedato: 23. juni Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 87931/15

33 Invitation til indvielse af kunst på Grønnegården Arbejdet med etablering af kunst til Grønnegården nærmer sig sin afslutning. Du inviteres derfor til indvielse Tirsdag den 23. juni kl Grønnegården, Violskrænten 10 i Grenaa Efter den formelle indvielse vil der være et let traktement, ligesom der vil være mulighed for at besigtige kunsten. Med venlig hilsen Jan Petersen Borgmester

34 Bilag: 2.5. Forslag til kvalitetsstandard for specialtandpleje Udvalg: Voksen- og plejeudvalget Mødedato: 23. juni Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 80068/15

35 Kvalitetsstandard: Specialtandpleje Målgruppe Målgruppen er borgere, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen: Borgere med betydelig og varig nedsat funktionsevne Sindslidende, psykisk udviklingshæmmende o.a. Visse borgere med cerebral parese, autisme samt andre betydelige funktionsnedsættelser; eksempelvis borgere som har sklerose. Kriterier og omfang Borgeren er berettiget til undersøgelse, forebyggelse og tandbehandling efter alment anerkendte tandlægefaglige kriterier. Behandlingsomfanget sigter mod den bedst mulige løsning under hensyntagen til den enkelte borgers funktionsniveau. Formål Tandplejen skal sikre, at der bliver skabt rammer for hensigtsmæssige tandplejevaner og sunde tænder, mund og kæber gennem hele livet: Forebyggende og behandlende tandpleje, så borgerens tand-/ mund-/ og kæberegion bevares i funktionsdygtig stand under hensyntagen til den enkeltes samlede funktionsniveau. At borgeren i videst muligt omfang bevarer sin fysiske, psykiske og sociale trivsel livet igennem. Afgørelse Visitation foretages af overtandlægen og sker ud fra en bedømmelse af borgerens evne og mulighed for at benytte de øvrige tandplejetilbud. Der indgår tillige en tandlægefaglig bedømmelse af borgerens tandfaglige behov for specialbehandling. I forbindelse med visitationen afgøres det, om borgeren kan behandles i omsorgstandplejen, i den kommunale specialtandpleje eller skal viderehenvises til den regionale specialtandpleje. Fagpersoner, der har jævnlig kontakt med patienten og har kendskab til dennes funktionsnedsættelse, kan henvise til specialtandpleje gennem Den 1

36 Kommunale Tandpleje. Læger, tandlæger, hospitalspersonale på psykiatriske hospitalsafdelinger, herunder distriktspsykiatriske ordninger, kan henvise til specialtandplejen via Den Kommunale tandpleje. Hospitalspersonale på psykiatriske hospitalsafdelinger, herunder distriktspsykiatriske ordninger kan henvise til nødbehandling direkte til Den Regionale Specialtandpleje. Den Kommunale Tandpleje kan henvise 0 17 årige omfattet af servicelovens 32 om særlige dagtilbud eller folkeskolelovens 20 samt omsorgstandplejepatienter direkte til Den Regionale Specialtandpleje. Levering Den Kommunale Tandpleje visiterer og udfører den opsøgende, tandbehandlende og forebyggende opgave. For patienter, hvor specialiseringsgraden og kompleksiteten overstiger, hvad kommunen kan udføre på egne klinikker, benyttes behandlingspladser i Den Regionale Specialtandpleje. Der er en årlig medbetaling for modtagelse af tilbud om specialtandpleje. Kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune har i 2015 besluttet at opkræve en medbetaling på maksimalt kr. Borgere mellem 0-17 år er ikke omfattet af medbetaling. Medbetalingen kan ikke overstige maksimumbeløbet uanset, hvor mange konsultationer eller behandlinger der er behov for. Opkrævning og regningsudsendelse for medbetalingen sker månedsvis fra tandplejens administration. Kommunen yder ikke tilskud til transport til tandpleje i specialtandplejen. Aktiviteter Opsøgende tiltag specielt til borgere med en psykiatrisk lidelse, og som ofte vil har et svingende funktionsniveau. Forebyggelse - både individuelle og generelle tiltag i nært samarbejde med de persongrupper, der omgiver borgeren i det daglige (pårørende, støtte- og kontaktpersoner, sygeplejefagligt eller pædagogisk personale), 2

37 herunder undervisning af disse. Undersøgelse af tand-, mund og kæberegion. Behandling af symptomer, sygdomme og funktionsforstyrrelser i tænder, mund og kæber, herunder nødvendige tandprotetiske behandlinger (behandlinger af rehabiliterende karakter og ofte indenfor det højteknologiske område). Til børn og unge tilbydes de nødvendige tandreguleringsbehandlinger. Diagnostisk udredning forud for behandlingsplanlægning og behandling skal være så udtømmende som muligt, både hvad angår almenlidelser, og hvad angår patientens generelle situation, for at kunne tilpasse behandlingsplanen til patientens helhedssituation. Ofte gennemføres undersøgelser og behandlinger ved anvendelse af helbedøvelse (generel anæstesi). Kvalitetskrav Personalet har en relevant tandplejefaglig uddannelse og fornøden viden om målgruppen. De er omfattet af den samme lovgivning, som er gældende for arbejde på tandklinikker. Første undersøgelse foretages af en tandlæge. Generel og individuel forebyggelse varetages af tandplejer og klinikassistent. Undersøgelse, behandling og forebyggelse tilrettelægges efter odontologiske og individuelle kriterier. Første undersøgelse tilrettelægges ud fra individuel vurdering af behov. Ved akutte tilfælde tilses borgeren hurtigst muligt. Der afleveres skriftlig information efter behov. Borgere henvist til Den Regionale Specialtandpleje indkaldes efter en aktuel venteliste og med størst mulig individuel vurdering i forhold til fx smerteniveau. Opfølgning Borgerens tandforhold, journaliseres efter gældende retningslinjer jf. journalføringsbekendtgørelsen. 3

38 Alle besøg herunder indkaldeintervaller tilrettelægges efter den enkeltes behov. Klage og ankemuligheder Sundhedsloven indeholder ikke særlige regler vedrørende klageadgang på tandplejeområdet, og der er intet særligt klageorgan, hvortil personer, der er uenige i afgørelser truffet efter loven, kan klage. Ydelser givet i henhold til sundhedsloven på tandplejeområdet betragtes som en del af sundhedsvæsenets tilbud, og klageadgangen kan dermed paralleliseres hermed. Klager over den faglige virksomhed rettes til patientombuddet: Patientombuddet Finsensvej Frederiksberg Telefon: (Telefontid dagligt 10-14) Hjemmeside: Faglig virksomhed er i denne sammenhæng ensbetydende med, at den faglige virksomhed skal være relateret til egentlig patientbehandling eller undersøgelse. Lovgrundlag Sundhedsloven, LBK nr af 14/11/ og 134 og tilhørende ændringer af forskriften. Vejledning af 30. juni 2006 om Omfanget af og kravene til den kommunale og regionale tandpleje og et tillæg til denne vejledning af 26/03/2012. Autorisationsloven LBK 1202 af 14/11/2014. Kap. 11, 21 og 22. Journalføringsbekendtgørelsen BEK nr. 3 af 02/01/2013. Kontaktinformationer Adresser, telefonnumre og mailadresser på de fire kommunale klinikker, de tre private klinikker og på tandplejens ledelse og administration kan findes på Norddjurs Kommunale Tandplejes hjemmeside: tandpleje.norddjurs.dk 4

39 Ved akut behov rettes henvendelse til Vigtig information Patienter kan blive udskrevet fra tilbud om specialtandpleje. Det drejer sig fortrinsvis psykiatriske patienter, der vurderes at kunne benytte det almene sygesikringstilbud. Denne udskrivning foretages efter en samlet vurdering. Det vil derfor regelmæssigt blive vurderet, hvorvidt indskrevne patienter skal henvises til et andet niveau i tandplejesystemet, således at princippet om, at patienten behandles på det nødvendige, men mindst specialiserede niveau, tilgodeses. Henvisningsblanketter findes på og sen- des til: Norddjurs Kommunale tandplejen, Åboulevarden 64, 8500 Grenaa. Att.: Overtandlægen. Et eventuelt afslag om indskrivning i specialtandplejen - med begrundelse og klagegang - sendes til borgeren og med kopi til henviser. 5

40 Bilag: 2.4. Forslag til kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Udvalg: Voksen- og plejeudvalget Mødedato: 23. juni Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 80054/15

41 Kvalitetsstandard: Omsorgstandpleje Målgruppe Målgruppen er borgere, der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap kun vanskeligt kan benytte de almindelige tandplejetilbud. Borgere, som selv kan bevæge sig til tandlæge eller som har mulighed for hjælp til ledsagelse hertil af nærtstående, er ikke omfattet af ydelsen. Kriterier og omfang Omsorgstandpleje omfatter forebyggelse og behandling af tand-, mund- og kæbesygdomme. Formål Omsorgstandplejen skal: Sikre bedst mulig tyggeevne Forebygge at smertefulde tilstande opstår. Hvis brugerens mulighed for samarbejde eller de fysiske rammer begrænser behandlingsmulighederne, er målet at lindre smerte. Fordelene ved en behandling skal være større end de ulemper, der kan være forbundet med behandlingen. Afgørelse Omsorgstandpleje tilbydes på baggrund af en individuel faglig vurdering og tager afsæt i borgerens egenomsorg og helbredstilstand. Vurderingen kan foretages af: Visitator, for ældre borgere Den kommunale tandpleje, for 18-årige Specialtandplejen, for patienter der er indskrevet i specialtandplejen, hvis omsorgstandplejen skønner at kunne imødekomme borgerens behov for tandpleje. Revisitering sker, når borgerens funktionsniveau har ændret sig, så forudsætningerne, der lå til grund for visitationen, ikke længere er til stede. Vurderingen tager udgangspunkt i borgerens tandplejebehov og funktionsniveau. Ud fra tandlægefaglige kriterier kan der ligeledes henvises fra omsorgstandplejen til specialtandplejen. Når ansøgningen er visitationsafdelingen i hænde, træffes en afgørelse 1

42 senest 1 uge efter. Afgørelsen sendes til omsorgstandplejens administration dagen efter bevillingen. Bevillingen formidles straks videre til omsorgstandplejen, som kontakter borgeren/plejecentret for at aftale en tid. Det er ikke muligt selv at tilmelde sig omsorgstandplejen. Levering Norddjurs Øst: Tandplejepersonale fra de kommunale tandklinikker. Norddjurs Vest: Tandpleje tilbydes hos de privat praktiserende tandlæger, som Norddjurs Kommune har indgået en aftale med. Omsorgstandpleje kan tilbydes: I eget hjem eller boligen på plejecenteret På en kommunal tandklinik, hvor loftslift forefindes I den vestlige del af Norddjurs Kommune hos privatpraktiserende tandlæger, som Norddjurs Kommune har indgået aftale med. Ved akutte tilstande tilses borgeren hurtigst muligt. Længste interval mellem undersøgelser er 1 år. Der er en årlig medbetaling. I 2015 er prisen fastsat til maximalt 485 kr. årligt, uanset hvor mange konsultationer eller behandlinger, der er behov for. Det årlige beløb fordeles ud over årets måneder og opkræves af Norddjurs Kommunale Tandpleje første gang efter det 1. besøg fra den kommunale tandpleje hos borgeren. Udgift til evt. transport til klinikken afholdes af den enkelte borger. Aktiviteter Omsorgstandplejetilbuddet omfatter: Regelmæssig undersøgelse af tænder og/eller proteser efter individuelt behov. Hjælp til forebyggelse af tandsygdomme og lidelser i munden. Vejledning i renholdelse. Behandling af symptomer og sygdomme i tænder og mund. Behandlinger af tænder og tandkød, samt proteser og slimhinder. Proteser repareres og justeres, når det er nødvendigt. Første undersøgelse tilrettelægges ud fra individuel vurdering af 2

43 behov og foretages af en tandlæge. Undersøgelsesintervaller tilrettelægges ud fra faglige og individuelle kriterier. Undervisning, instruktion og vejledning af relevant omsorgspersonale på plejecentre eller i hjemmeplejen. Kvalitetskrav Generel og individuel forebyggelse varetages af tandplejer og klinikassistent. Personalet har en relevant tandplejefaglig uddannelse og fornøden viden om målgruppen. Undersøgelse, forebyggelse og behandling tilbydes efter odontologiske kriterier. Opfølgning Alle forhold, der angår borgerens tandforhold, journaliseres efter retningslinjer jf. journalføringsbekendtgørelsen. Der afleveres skriftlig information til bruger og/eller støtteperson efter hvert besøg. Klage og ankemuligheder Sundhedsloven indeholder ikke særlige regler vedrørende klageadgang på tandplejeområdet, og der er intet særligt klageorgan, hvortil personer, der er uenige i afgørelsen, kan klage. Ydelser i henhold til sundhedsloven på tandplejeområdet, betragtes som en del af sundhedsvæsenets tilbud, og klageadgangen kan dermed paralleliseres hermed. Klager over den faglige virksomhed rettes til patientombuddet: Patientombuddet Finsensvej Frederiksberg Telefon: (Telefontid dagligt 10-14) Hjemmeside: Faglig virksomhed er i denne sammenhæng ensbetydende med, at den faglige virksomhed skal være relateret til egentlig patientbehandling eller undersøgelse. Lovgrundlag Sundhedsloven, LBK 1202 af 14/11/2014: Afsnit IX, kapitel 37 om omsorgstandpleje 131 og 132 3

44 Tandplejebekendtgørelsen nr. 179 af 28/02/2012 med ændringen BEK nr af 18/12/2012 Vejledning af 30. juni 2006 om Omfanget af og kravene til den kommunale og regionale tandpleje og et tillæg til denne vejledning af 26/03/2012. Autorisationsloven LBK nr.1202 af 14/11/2014. Kap. 11, 21 og 22. Journalføringsbekendtgørelsen BEK nr. 3 af 02/01/2013 Kontaktinformationer Adresser, telefonnumre og mailadresser på de fire kommunale klinikker, de tre private klinikker og på tandplejens ledelse og administration kan findes på Norddjurs Kommunale tandplejes hjemmeside: tandpleje.norddjurs.dk Ved akut behov rettes henvendelse til Vigtig information Borgere, der selv kan bevæge sig til tandlæge, eller som har mulighed for hjælp til ledsagelse af nærtstående, er ikke omfattet af ydelsen. Den er ej heller målrettet personer, der af sociale eller andre grunde har fravalgt de eksisterende tandplejetilbud. 4

45 Bilag: 2.3. Forslag til kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud Udvalg: Voksen- og plejeudvalget Mødedato: 23. juni Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 80049/15

46 Kvalitetsstandard: Aktivitets- og samværstilbud Målgruppe Målgruppen er borgere med betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller sociale problemer, som gennem aktivitets- eller samværstilbud kan opretholde eller forbedre personlige færdigheder eller livsvilkår. Kriterier og omfang Borgeren er berettiget til et aktivitets- og samværstilbud, der tilgodeser behov for aktiviteter og socialt samvær og giver mulighed at opøve, vedligeholde og udvikle sociale og praktiske færdigheder. Der foretages en helhedsvurdering af borgerens samlede behov for rehabilitering, hjælp og støtte, herunder eksempelvis behov for hjælpemidler, dækning af merudgifter, træning mv. Formål Formålet med aktivitets- og samværstilbud er at øge borgerens livskvalitet i dagligdagen. Aktivitets- og samværstilbud kan også have en vigtig funktion som et fristed, der kan give gode betingelser for personlig udvikling. Afgørelse Afgørelse om tildeling af aktivitets- og samværstilbud træffes på baggrund af en individuel faglig vurdering. På et møde mellem borger, sagsbehandler og visitator udarbejdes en vurdering af borgerens behov. Mødet foregår oftest i borgerens hjem eller på rådhuset. Sagsbehandleren udarbejder efter mødet en handleplan. Borgeren modtager senest 14 dage efter visitationsmødet en skriftlig afgørelse fra visitator. Ved afgørelsen lægges vægt på: Ønske og ansøgning Funktionsniveau Sociale forhold Tidligere indsats. Levering Hjælpen leveres af socialområdet. Der er ikke mulighed for at vælge anden leverandør. 1

47 Der er ingen udgifter for borgeren til aktivitets- og samværstilbud. Der er ingen udgifter for borgeren til kørsel. Aktiviteter Aktivitetstilbud kan blandt andet omfatte: Sanse- og motoriske aktiviteter Kreative udfordringer Sang og bevægelse. Kvalitetskrav Personale ansat i aktivitets- og samværstilbud er uddannede pædagoger og værkstedsassistenter. Der er sagsbehandlingsfrist på max 6 uger efter alle relevante oplysninger foreligger. Borgeren tilbydes et aktivitets- og samværstilbud en uge efter afgørelsen er truffet. Aktivitets- og samværstilbud aflyses i forbindelse med ferier. Øvrige aflysninger vil blive annonceret med en uges varsel. Opfølgning En gang årligt udarbejdes en pædagogisk helhedsplan i samarbejde med borgeren. Der følges op på borgerens ønsker for fremtidige aktiviteter og samværstilbud. Klage og ankemuligheder Klageadgangen fremgår af den klagevejledning, der følger med den skriftlige afgørelse, borgeren modtager. Klagen skal sendes til: Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen Torvet Grenaa Såfremt Norddjurs Kommune ikke giver borgeren medhold i klagen, videresendes klagen til Ankestyrelsen, som efterfølgende vil behandle klagen. Lovgrundlag Lov om social service 104 2

48 Kontaktinformationer Myndighedsafdelingen Torvet Grenaa Tlf.:

49 Bilag: 2.2. Forslag til kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse/særligt tilrettelagt beskæftigelsesforløb Udvalg: Voksen- og plejeudvalget Mødedato: 23. juni Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 80044/15

50 Kvalitetsstandard: Beskyttet beskæftigelse/særligt tilrettelagt beskæftigelsesforløb Målgruppe Målgruppen er borgere, som på grund af betydelig og varig funktionsnedsættelse, har brug for hjælp, støtte og vejledning for at kunne bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet. Kriterier og omfang Tilbuddet tilpasses borgerens individuelle ønsker og behov vedrørende indhold, struktur og et aktivt arbejdsliv. Der lægges vægt på muligheden for at udvikle, lære og vedligeholde færdigheder og opbygge en arbejdsidentitet. Formål Formålet med beskyttet beskæftigelse er, at borgeren får indhold, struktur og et aktivt arbejdsliv, samt mulighed for at udvikle, lære og vedligeholde færdigheder og arbejdsidentitet og for at erhverve sig et job. Afgørelse Beskyttet beskæftigelse/særligt tilrettelagt beskæftigelsesforløb tilbydes efter en individuel faglig vurdering af borgerens støttebehov. På et møde mellem borger, sagsbehandler og visitator udarbejdes en vurdering af borgerens behov. Mødet foregår oftest i borgerens hjem eller på rådhuset. Sagsbehandleren udarbejder efter mødet en handleplan. Ved afgørelsen bliver der lagt vægt på: Ønske og ansøgning Funktionsniveau Sociale forhold Diagnose og øvrige lægelige oplysninger Tidligere indsats. Levering Hjælpen leveres af socialområdet. Der er ikke valgmulighed i forhold til leverandør. Der vil være en egenbetaling i forbindelse med kørsel til beskæftigelsen. Fastsættelse af lønnen sker efter en konkret og individuel måling der indeholder følgende faktorer: Produktionstiden (den faktiske tid der er arbejdet med produktion) 1

51 Optælling af produkter (hvad er der produceret) Timelønnen fastsættes som en andel af den sats, der er på normalløn området. Mindstelønnen for borgeren er iflg. lovgivningen min 5 % af normallønnen. Aktiviteter Arbejdets karakter og indhold kan variere fra produktionsrelaterede opgaver til mere serviceorienterede funktioner. Indholdet i et beskæftigelsestilbud kan eksempelvis være: Produktion og montageopgaver (f.eks. metal, træ og samling af delkomponenter) Havehold Mindre bygningsvedligeholdelse Gårdproduktion Serviceopgaver (f.eks. køkken- og kantinedrift, pedel, rengøring). Kvalitetskrav Personale ansat i beskyttet beskæftigelsestilbud er uddannede pædagoger og værkstedsassistenter. Der er en sagsbehandlingsfrist på højest 6 uger efter alle relevante oplysninger foreligger. Borgeren tilbydes beskyttet beskæftigelse en uge efter afgørelsen er truffet. Beskyttet beskæftigelsestilbud aflyses i forbindelse med ferier. Er der øvrige aflysninger, vil de blive annonceret med en uges varsel. Opfølgning En gang årligt udarbejdes en pædagogisk helhedsplan i samarbejde med borgeren. Der følges op på de mål, der er opstillet i handleplanen og på den produktionstid borgeren er i stand til at udføre. Der vil i forbindelse med opfølgningen blive vurderet, om tilbuddet stadig er relevant. Klage og ankemuligheder Klageadgangen fremgår af den klagevejledning, der følger med den skriftlige afgørelse, borgeren modtager. Klagen skal sendes til: Norddjurs Kommune 2

52 Myndighedsafdelingen Torvet Grenaa Såfremt Norddjurs Kommune ikke giver borgeren medhold i klagen, videresendes klagen til Ankestyrelsen, som efterfølgende vil behandle klagen. Lovgrundlag Lov om social service 103 Kontaktinformationer Myndighedsafdelingen Norddjurs Kommune Torvet Grenaa Tlf.:

53 Bilag: 2.1. Forslag til kvalitetsstandard for dækning af nødvendige merudgifter Udvalg: Voksen- og plejeudvalget Mødedato: 23. juni Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 80033/15

54 Kvalitetsstandard: Dækning af nødvendige merudgifter Målgruppe Målgruppen er borgere mellem 18 år og folkepensionsalderen, der grundet en varig nedsat funktionsevne har merudgifter forbundet med den daglige livsførelse. Kriterier og omfang Merudgifterne er udgifter, der relaterer sig til en varigt nedsat funktionsevne. Der skal være tale om udgifter, som andre borgere på samme alder og i samme livssituation, men uden funktionsnedsættelse, ikke vil have. Der foretages en helhedsvurdering af borgerens samlede behov for hjælp og støtte, herunder eksempelvis behov for personlig og praktisk hjælp og støtte, hjælpemidler, træning mv. Følgende kriterier kan ligge til grund for tildeling: Den nedsatte funktionsevne skal have indgribende karakter i den daglige tilværelse, så der ofte skal sættes ind med væsentlige hjælpeforanstaltninger f.eks. medicinsk behandling, hjælp fra netværk eller hjemmepleje, hjælpemidler etc. Lægelig dokumentation på at en borger uden medicinsk behandling vil være akut livstruet eller i akut risiko for væsentlig funktionsnedsættelse. Borgere med en ikke synlig eller umiddelbart konstaterbar medfødt lidelse kan få hjælp til dækning af merudgiften til diæt, når forskrifter om diæt følges. Det kan eksempelvis gøre sig gældende ved særlig fødevareallergi. Borgere, som på grund af deformiteter eller ganske særlig legemsbygning, har behov for særligt dyrt eller særligt udformet tøj. Det samme gælder merudgifter til beklædning, der er nødvendig på grund af ekstraordinært slid på tøj og sko. Ved tildeling af dækning af nødvendige merudgifter lægges der vægt på borgerens samlede livssituation, herunder aktivitetsniveau, boligforhold, erhvervsforhold samt personlige forhold. Der kan ikke ydes dækning af nødvendige merudgifter til udgifter, der kan søges dækket efter anden lovgivning. 1

55 Der er via lovgivningen fastsat en årlig bagatelgrænse, som i 2015 udgør kr. pr. år. Det betyder, at man som borger skal have merudgifter ud over denne grænse. Formål Formålet med dækning af nødvendige merudgifter er: at yde kompensation til borgere med en varig nedsat funktionsevne, hvor der er nødvendige merudgifter på grund af funktionsnedsættelsen. at medvirke til, at borgere med en varigt nedsat funktionsevne kan have en tilværelse, der er sammenlignelig med andre borgere på samme alder og i samme livssituation uden funktionsnedsættelse. Afgørelse Dækning af nødvendige merudgifter tilbydes efter en individuel faglig vurdering. Sagsbehandleren behandler en ansøgning om dækning af nødvendige merudgifter således, at det opleves mindst muligt indgribende for borgeren. Det er op til borgeren at sandsynliggøre sine nødvendige merudgifter. Hvorvidt der er behov for en personlig samtale i forbindelse med afgørelsen, vil være afhængig af den konkrete ansøgning. Det vil ofte være nødvendigt at udarbejde en funktionsevnevurdering, der kan suppleres af lægelig dokumentation, før der kan træffes en endelig afgørelse om tildeling. Indhentning af lægelig dokumentation sker efter borgerens samtykke. Borgeren modtager en skriftlig afgørelse. Levering Dækning af nødvendige merudgifter udbetales til borgerens Nem-konto. Der ydes en kontant udbetaling månedsvis forud. Merudgifterne fastsættes efter et samlet skøn af de faktiske merudgifter oprundet til nærmeste hele hundrede. Borgeren har oplysningspligt og dermed pligt til at oplyse Norddjurs Kommune om evt. ændringer i deres livssituation, som kan have betydning for merudgifterne. Aktiviteter Nedenstående er eksempler på, hvad der kan være nødvendige merudgifter. Listen er ikke udtømmende, men skal blot ses som nogle af 2

56 de hyppigst forekommende merudgifter: Medicinudgifter Befordring Kost og diætpræparater Ekstra vask og tørring af tøj Håndsrækninger til f.eks. havearbejde, snerydning, vinduespudsning. Driftsudgifter til bil, hvis borgeren grundet sin nedsatte funktionsevne har en særlig stor og driftsmæssig dyr bil Beklædning. Kvalitetskrav Der er sagsbehandlingsfrist på 6 uger efter alle relevante oplysninger foreligger. Bevillingen vil som udgangspunkt gælde fra den førstkommende måned efter ansøgningstidspunktet. Opfølgning Bevillingen revurderes minimum 1 gang årligt. Ved revurderingen vurderes det, om borgeren fortsat opfylder betingelserne for modtagelse af dækning af nødvendige merudgifter. Resultatet af opfølgning fremsendes skriftligt til borgeren og dokumenteres ved elektronisk journalføring. Bevillingen ophører, når borgeren påbegynder folkepension. Klage og ankemuligheder Klageadgangen fremgår af den klagevejledning, der følger med den skriftlige afgørelse, borgeren modtager. Såfremt borgeren ikke er enig i den afgørelsen, har borgeren mulighed for at klage til Norddjurs Kommune indenfor en frist på 4 uger. Klagen sendes til: Myndighedsafdelingens voksenteam Torvet Grenaa Tlf.: Såfremt Norddjurs Kommune ikke giver borgeren medhold i klagen, 3

57 videresender Norddjurs Kommune klagen til Ankestyrelsen, som efterfølgende behandler klagen. Lovgrundlag Lov om social service 100 og bekendtgørelse nr af 23. december 2012 (nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse) Lov om social service 148 stk. 2. (opfølgning og revurdering) Kontaktinformationer Myndighedsafdelingens voksenteam Torvet Grenaa Tlf.: Vigtig information Borgere, der er tilkendt førtidspension før 2003, er ikke berettiget til dækning af merudgifter, medmindre de samtidig er bevilliget Borgerstyret Personlig Assistance efter Lov om social service 95 eller lov om social service 96. 4

58 Bilag: 2.6. Høringssvar fra ældrerådet vedr. forslag til nye kvalitetsstandarder Udvalg: Voksen- og plejeudvalget Mødedato: 23. juni Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 88135/15

59 Voksen- og plejeudvalget Afdeling: Velfærdssekretariatet Dato: Reference: Anne Chapion Tlf.: Høringssvar fra ældrerådet vedr. forslag til nye kvalitetsstandarder Ældrerådet behandlede på møde den 11. juni 2015 Forslag til nye kvalitetsstandarder. Ældrerådet tager kvalitetsstandarderne for merudgifter, borgerstyret personlig assistance, beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud/særligt tilrettelagt beskæftigelsesforløb, omsorgstandpleje og specialtandpleje til efterretning. På ældrerådets vegne Anne Chapion Sekretær

60 Bilag: 2.7. Høringssvar fra handicaprådet - Merudgifter til voksne med varigt nedsat funktionsevne Udvalg: Voksen- og plejeudvalget Mødedato: 23. juni Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 87973/15

61 Norddjurs Kommune Voksen- og plejeudvalget Grenaa, den 15. juni 2015 Høringssvar Merudgifter til voksne med varigt nedsat funktionsevne Handicaprådet tager forslaget til efterretning. Med venlig hilsen Jens Holst Formand Handicaprådet

62 Bilag: Høringssvar fra handicaprådet - Omsorgstandpleje Udvalg: Voksen- og plejeudvalget Mødedato: 23. juni Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 87967/15

63 Norddjurs Kommune Voksen- og plejeudvalget Grenaa, den 15. juni 2015 Høringssvar Omsorgstandpleje Handicaprådet tager forslaget til efterretning. Med venlig hilsen Jens Holst Formand Handicaprådet

64 Bilag: Høringssvar fra handicaprådet - Specialtandpleje Udvalg: Voksen- og plejeudvalget Mødedato: 23. juni Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 87966/15

65 Norddjurs Kommune Voksen- og plejeudvalget Grenaa, den 15. juni 2015 Høringssvar Specialtandpleje Handicaprådet tager forslaget til efterretning. Med venlig hilsen Jens Holst Formand Handicaprådet

66 Bilag: 2.9. Høringssvar fra handicaprådet - Aktivitets- og samværstilbud Udvalg: Voksen- og plejeudvalget Mødedato: 23. juni Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 89822/15

67 Norddjurs Kommune Voksen- og plejeudvalget Grenaa, den 15. juni 2015 Høringssvar Aktivitets- og samværstilbud Handicaprådet tager forslaget til efterretning. Med venlig hilsen Jens Holst Formand Handicaprådet

68 Bilag: 2.8. Høringssvar fra handicaprådet - Beskyttet beskæftigelse/særligt tilrettelagt beskæftigelsesforløb Udvalg: Voksen- og plejeudvalget Mødedato: 23. juni Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 89819/15

69 Norddjurs Kommune Voksen- og plejeudvalget Grenaa, den 15. juni 2015 Høringssvar Beskyttet beskæftigelse/særligt tilrettelagt beskæftigelsesforløb Handicaprådet tager forslaget til efterretning. Med venlig hilsen Jens Holst Formand Handicaprådet

70 Bilag: 3.1. Forslag til kvalitetsstandard til sygepleje Udvalg: Voksen- og plejeudvalget Mødedato: 23. juni Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 89647/15

71 Kvalitetsstandard: Sygepleje Målgruppe Målgruppen er alle borgere med behov for sygepleje, der opholder sig i Norddjurs Kommune, uanset alder og boform. Kriterier og omfang Sygepleje udføres med fokus på rehabilitering (hjælp til selvhjælp), mestring og lindring. Sygeplejen tilbydes som udgangspunkt i en sygeplejeklinik. I særlige tilfælde kan hjælpen tilbydes i eget hjem. For at modtage sygepleje i eget hjem skal der være behov for sygepleje eller behandling i nærmiljøet. Det kan eksempelvis være: Sygepleje ved alvorlig eller pludselig opstået sygdom Der er behov for særlige behandlingsredskaber, sygeplejeartikler eller hjælpemidler, som er i hjemmet Der skal tages særlige hensyn på grund af smitsom sygdom. Der kan ydes sygeplejefaglig bistand hele døgnet. Ved behov tilbydes rådgivning og vejledning inden for f.eks. demens, kontinens, sår, diabetes og palliation. Rådgivning og vejledning udføres primært af sygeplejersker med specialefunktioner. Der foretages en helhedsvurdering af borgerens samlede behov for hjælp og støtte, herunder eksempelvis behov for personlig og praktisk hjælp og støtte, hjælpemidler, træning mv. For nærmere information om omfanget af konkrete indsatser henvises til kommunens indsatskatalog. Formål Formålet med indsatsen er at understøtte og udvikle borgernes egne sundhedsbevarende ressourcer gennem inddragelse og rehabiliterende tiltag. Der er fokus på følgende: At forebygge sygdom At fremme sundhed At yde sygepleje og behandling ved akut eller kronisk sygdom, eller andre komplicerede sygdomsforløb 1

72 At medvirke til koordinering af den sygeplejefaglige indsats, hvor der er flere aktører. Afgørelse Sygepleje tilbydes efter en individuel faglig vurdering af borgerens behov og ydes oftest på baggrund af lægens eller hospitalets ordination. Afgørelse om hvilke indsatser, borgeren er berettiget til, træffes på baggrund af en sygeplejefaglig udredning. Udredningen udarbejdes af en sygeplejerske eventuelt i samarbejde med andre sundhedspersoner. Borgeren modtager ikke skriftlig afgørelse på tildelt sygeplejefaglig indsats. Der kan søges aktindsigt i den sygeplejefaglige udredning. Levering Sygepleje udføres af autoriserede sygeplejersker og andre personalegrupper med de nødvendige uddannelsesmæssige kvalifikationer. Ansvaret for tildeling af sygepleje påhviler Norddjurs Kommune og kan ikke overdrages til private leverandører. Sygepleje er gratis. Der kan dog være tale om udgifter til materialer, som borgeren selv skal betale. Kørsel til sygeplejeklinikken anses på lige fod med kørsel til egen læge og kan derfor ikke refunderes. Aktiviteter Der ydes sygeplejefaglig bistand inden for: Forebyggelse Udredning Råd og vejledning Sygepleje Opfølgning Kommunikation. Ovenstående uddybes i kommunens indsatskatalog. Kvalitetskrav Sygepleje udføres af autoriseret sygeplejepersonale og kan efter systematisk oplæring delegeres til andre. Det er lederen for den 2

73 kommunale enhed, der vurderer, hvornår delegering er forsvarlig. Ved komplekse sygeplejefaglige problemstillinger vil der altid blive tilknyttet et sygeplejeteam. Sygepleje iværksættes som hovedregel indenfor 24 timer efter henvendelse/henvisning. Akut sygepleje kan dog iværksættes inden for få timer. Der ydes sygepleje hele døgnet. Opfølgning Der føres daglige optegnelser over observationer og behandling i Norddjurs Kommunes elektroniske borgerjournal. Autoriseret sundhedspersonale vurderer løbende, om det er relevant at iværksætte tiltag, der bevirker, at indsatsen kan varetages helt eller delvist af borgeren eller dennes pårørende. Klage og ankemuligheder Er borgeren ikke tilfreds med afgørelsen eller med måden, sygeplejen gives på, opfordres borgeren til at kontakte: Sundhed og omsorg Østergade Grenaa Klager over den faglige virksomhed rettes til patientombuddet: Patientombuddet Finsensvej Frederiksberg Telefon: (Telefontid dagligt 10-14) Hjemmeside: Lovgrundlag Sygepleje bevilges efter Sundhedsloven. Sundhedsstyrelsens vejledning vedr. dokumentation. Tavshedspligt/aktindsigt: Bekendtgørelse nr. kap

74 Kontaktinformationer Ved akut behov for hjælp kontaktes: Hjemmeplejen Grenaa: Tlf Hjemmeplejen Auning/Allingåbro: Tlf Vigtig information Optegnelser føres ud fra Sundhedsstyrelsen bestemmelser jf. Vejledning om sundsfaglige optegnelser: Følgende indsatser er beskrevet i indsatskatalog: Akutfunktion Ernæring Inkontinens Instrumentelle målinger, undersøgelse og behandling Medicinadministration Medicingivning Mestring af sundhedstilstand (rehabilitering) Palliation Stomipleje Sårbehandling Vejrtræning. 4

75 Bilag: 3.2. Indsatskatalog for sygepleje Udvalg: Voksen- og plejeudvalget Mødedato: 23. juni Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 89671/15

76 Indsatskatalog, sygepleje Akutindsats Målgruppe Målgruppen er: Borgere, der i forvejen er tilknyttet en kommunal indsats, som får en uventet ændring i almentilstanden. Borgere, der får en uventet ændring i almentilstanden, der efter at være tilset af en læge vurderes at have behov for en sygeplejefaglig indsats. Kvalitetsmål Målet er, at borgen undgår unødvendig indlæggelse, når dette kan forebygges via en akut sygeplejeindsats og et tæt samarbejde med praktiserende læger/vagtlæger. Aktiviteter, der kan indgå i indsatsen Akut sygepleje iværksættes via: Henvendelse fra praktiserende læge eller vagtlæge Nødkald fra borgeren Opkald fra hjemmeplejen Henvendelse fra sygehus Henvendelse fra andre samarbejdspartnere. Følgende aktiviteter kan indgå i akut sygepleje: Fysisk og psykisk pleje og omsorg TOBS (Tidlig Opsporing af Begyndende Sygdom) Undersøgelse og behandling Kontakt til læge Midlertidig iværksættelse af praktisk bistand Praktiske/administrative foranstaltninger i forbindelse med tilbud om midlertidigt ophold på en af kommunens akutstuer Praktiske/administrative foranstaltninger i forbindelse med akut indlæggelse/udskrivelse Medicin administration. Indsatser, der ikke indgår i tilbuddet: Besøg, der erstatter lægebesøg Tilsyn til borgere, der kræver intensiv observation. Borgerens opgaver Ingen. Side 1 af 17

77 Indsatskatalog, sygepleje Vejledende tidsforbrug Indsatsen ydes efter behov. Varighed/tidsbegrænsning Der kan ydes akut sygepleje hele døgnet til alle borgere med fast eller midlertidigt ophold i kommunen. Der planlægges et evalueringstidspunkt, når indsatsen iværksættes. Side 2 af 17

78 Indsatskatalog, sygepleje Ernæring Målgruppe Målgruppen er borgere, der vurderes at have behov for væsentlig hjælp/guidning til at opnå den bedst mulige ernæringstilstand. Kvalitetsmål Målet er, at borgeren opnår og bibeholder den bedst mulige ernæringstilstand. Aktiviteter, der kan indgå i indsatsen Råd, vejledning og oplæring til borgere og evt. pårørende om ernæring Kontakt til samarbejdspartnere Væske- og ernæringsregistrering Pleje og kontrol af sonde Indgift af sondeernæring efter ordination Skift af sonde Indgift af parenteral ernæring efter ordination Hjælp til bestilling af relevante remedier/hjælpemidler/ sondeernæring. Borgerens opgaver Sikre at den nødvendige ernæring er til stede. Vejledende tidsforbrug Hjælpen ydes fortrinsvis i dagtimerne. Sondeernæring kan som hovedregel indgives 4 gange i døgnet. Varighed/tidsbegrænsning Ved midlertidig indsats planlægges en evalueringsdato. Klinik Indsatsen ydes på sygeplejeklinik, men kan efter en individuel konkret vurdering ydes i borgerens eget hjem. Side 3 af 17

79 Indsatskatalog, sygepleje Kontinens Målgruppe Målgruppen er: Borgere, der er inkontinente med urin og/eller afføring, som vurderes at have brug for støtte til udredning og behandling. Borgere, der efter en klinisk udredning, har fået konstateret en varig inkontinens med urin og/eller afføring, som har behov for støtte til at afdække hvilke hjælpemidler, der kan benyttes til at afhjælpe gener. Kvalitetsmål Målet er: At borgeren bliver udredt og ved behov behandles for inkontinens. At borgeren har færrest mulige komplikationer og gener af sin varige inkontinens. Aktiviteter, der kan indgå i indsatsen Vejledning i og støtte til indsatser, der iværksættes i forbindelse med udredning. Det kan fx være: o at udføre korrekt nedre toilette o at forebygge og behandle forstoppelse o genoptræning af bækkenbund o brug af medicin, der kan være relevant for at afhjælpe inkontinens Hjælp til ansøgning om blebevilling og andre inkontinenshjælpemidler Afprøvning af bleer og andre inkontinenshjælpemidler Oprette blebevilling samt opfølgning på denne Pleje og observation af katetre: skylning af katetre og evt. forbindskift Engangskaterisering Skiftning af katetre (Uretral og topkatetre) Oplæring i håndtering af kateter til borgere og pårørende, herunder bl.a. hygiejne Hjælp til anskaffelse af materialer til opgaven Kontakte samarbejdspartnere, fx læge/speciallæge, hvis borgeren ikke selv er i stand til dette. Følgene indgår ikke, men kan ved varig lidelse bevilges som hjælpemiddel: Side 4 af 17

80 Indsatskatalog, sygepleje Skyllevæske til regelmæssig blæreskylning Katetre og -/sygeplejeartikler til planlagte kateterskift Levering af bleer. Borgerens opgaver Ved midlertidigt behov anskaffer borgeren selv bleerne Bortskaffe affald, hvis ydelsen leveres i borgerens eget hjem Udgifter til hudplejemidler Udgifter til lægeordinerede medikamenter. Ved midlertidigt behov for kateter leverer sygehuset materialerne. Vejledende tidsforbrug Indsatsen ydes efter behov og leveres fortrinsvis i dagtimerne. Varighed/tidsbegrænsning Ved midlertidig ydelse planlægges en evalueringsdato på visitationstidspunktet. Klinik Indsatsen ydes på sygeplejeklinik, men kan efter en individuel konkret vurdering ydes i borgerens eget hjem. Side 5 af 17

81 Indsatskatalog, sygepleje Stomipleje Målgruppe Målgruppen er: Borgere og evt. pårørende, der har behov for at lære at udføre opgaver, der er forbundet med stomipleje. Borgere med stomi, som har vanskeligt ved eller er ude af stand til at klare opgaven selv helt eller delvist. Kvalitetsmål Målet er: At borgeren og evt. pårørende selvstændigt kan varetage plejen af stomien. At stomien fungerer med færrest mulige komplikationer og gener for borgeren. Aktiviteter, der kan indgå i indsatsen Vejledning og oplæring i stomipleje, inklusiv: o oplæring vedrørende relevant observation af stomi og hudomgivelser o skiftning af pose/plade o tømning af pose o forebyggelse og behandling af komplikationer Hos borgere, der ikke vurderes selv at kunne varetage opgaven, tilbydes pleje og observation af stomi og hudomgivelser, skiftning af pose/plade, forebyggelse og behandling af komplikationer, samt hjælp til anskaffelse af stomimaterialer. Borgerens opgaver Bortskaffe affald, hvis ydelsen leveres i borgerens eget hjem. Bestilling af stomimaterialer og indkøb af afvaskningsklude. Supplerende information: Hos borgere, der har en midlertidig stomi, er det den behandlende hospitalsafdeling, der udleverer materialet til stomiplejen. Vejledende tidsforbrug Hjælpen ydes efter behov og leveres så vidt muligt i dagtimerne. Varighed/tidsbegrænsning Ved midlertidig ydelse planlægges en evalueringsdato på Side 6 af 17

82 Indsatskatalog, sygepleje visitationstidspunktet. Klinik Indsatsen ydes på sygeplejeklinik, men kan efter en individuel konkret vurdering ydes i borgerens eget hjem. Side 7 af 17

83 Indsatskatalog, sygepleje Instrumentelle målinger og undersøgelse Målgruppe Målgruppen er: Borgere, der er ude af stand til selv at foretage lægeordinerede målinger/undersøgelser og agere på disse. Borgere, der får en uventet ændring i almentilstanden, hvor det kan være relevant at tage kontakt til en læge. Kvalitetsmål Målet er: At støtte og/eller følge op på iværksat behandling, så borgeren så vidt muligt bevarer eller genvinder den for borgeren bedst mulige sundhedstilstand. At udrede og eventuelt iværksætte opfølgning og/eller behandling. Aktiviteter, der kan indgå i indsatsen Indsatser, der leveres efter lægeordination indeholder: Beskrivelse af indsats, årsag, forventede tilbagemeldinger inklusiv evt. grænseværdier og hyppighed samt forventet tidshorisont Vejledning og oplæring i relevante målinger og undersøgelser: måling af blodtryk måling af puls måling af temperatur blodsukkermåling vejning urinstiks opsamling af urin til undersøgelse opsamling af afføring til undersøgelse opsamling af expectorat (slim) til undersøgelse Hos borgere, der ikke vurderes selv at kunne varetage opgaven, tilbydes relevant assistance, inklusiv kontakt til læge med henblik på orientering om resultatet og evt. opfølgning på dette. Borgerens opgaver (hvor det er relevant) Side 8 af 17 At anskaffe blodsukkerapparat og teststrimler, hvis daglig blodsukkermåling er relevant (bevilges efter 112) At anskaffe et termometer

84 Indsatskatalog, sygepleje At anskaffe en personvægt Aflevere prøvemateriale til videre undersøgelse. Vejledende tidsforbrug Ydelsen leveres døgnet rundt, dog fortrinsvis i dagtimerne. Varighed/tidsbegrænsning Evalueringsdato aftales på ordinations- eller planlægningstidspunktet. Klinik Indsatsen ydes på sygeplejeklinik, men kan efter en individuel konkret vurdering ydes i borgerens eget hjem. Side 9 af 17

85 Indsatskatalog, sygepleje Medicinadministration Målgruppe Målgruppen er: Borgere, der har hyppige ændringer i ordineret medicin, som vurderes at have brug for støtte for at være sikker på at få den rette medicin i den rette dosis på det rette tidspunkt. Borgere, der har behov for medicin, der ikke kan pakkes af apoteket (dosisdispensering), som vurderes at have brug for støtte for at være sikker på at få den rette medicin i den rette dosis på det rette tidspunkt. Kvalitetsmål Målet er: At borgeren får den fornødne faglige støtte til at sikre, at hans/hendes medicin doseres korrekt. At borgeren får mulighed for at få kendskab til medicinens virkning og evt. bivirkninger. Aktiviteter, der kan indgå i indsatsen Faglig vurdering af borgerens aktuelle og/eller potentielle ressourcer for selv at kunne varetage opgaven. Relevant støtte til dosering af medicin i æsker beregnet til medicindosering. Understøtte borgers ønske om at tilegne sig viden om virkning og bivirkning ordineret medicin. Observation af medicinens virkning og evt. bivirkninger. Støtte/vejlede borgeren i relation til kontakt til medicinordinerende læge. Støtte/vejlede borgeren i forbindelse med bestilling af medicin. Relevant sygeplejefaglig dokumentation. Borgerens opgaver Borgeren skal selv købe æsker, der er godkendt til medicindosering. Afhentning af medicin på apoteket Supplerende information: Hvis borgeren eller pårørende ikke kan hente medicinen, sendes denne med post eller bud til borgerens hjem. Side 10 af 17

86 Indsatskatalog, sygepleje Vejledende tidsforbrug Fra 15 min. til 60 min. Ydelsen leveres fortrinsvis på hverdage i dagtiden. Varighed/tidsbegrænsning Ved midlertidig indsats, planlægges en evalueringsdato på visitationstidspunktet. Som udgangspunkt tilbydes indsatsen hver 14. dag. Hyppigheden kan dog ændres ud fra et fagligt skøn. Ved stabilt medicinbehov overgår borgeren som udgangspunkt til dosisdispensering, hvis borgeren fortsat ikke er i stand til selv at varetage opgaven. Klinik Indsatsen ydes på sygeplejeklinik, men kan efter en individuel konkret vurdering ydes i borgerens eget hjem. Side 11 af 17

87 Indsatskatalog, sygepleje Medicingivning Målgruppe Målgruppen er: Borgere, der er ude af stand til selv at tage medicin. Borgere, der har behov for støtte til at lære at tage medicin ex. Injektioner, stikpille eller tabletter. Indsatsen leveres ud fra lægeordination. Kvalitetsmål Målet er at sikre, at borgeren får sin ordinerede medicin i rette mængde, på rette måde og på rette tidspunkt. Aktiviteter, der kan indgå i indsatsen Støtte og hjælp til medicinindtagelse og /eller medicinindgift efter lægeordination Vurdering af virkning og bivirkning samt vurdering af behovet for medicinen Rengøring og vedligeholdelse af hjælpemidler, der bruges i forbindelse med medicinindtagelsen, hvor andre ikke kan udføre opgaven Afprøvning af hvorvidt et hjælpemiddel kan gøre borgeren helt eller delvist selvhjulpen Levering af doseret medicin, hvis borgerens medicin ikke kan opbevares i eget hjem Kontakt til relevante samarbejdspartnere I forhold til intravenøs behandling leveres ydelsen i overensstemmelse med klinisk instruks for medicinhåndtering. Borgerens opgaver At betale udgifter til medicin/dosismedicin/hjælpemidler Afhentning af medicin på apoteket. Vejledende tidsforbrug Ydelsen leveres fortrinsvis i dagtimerne. Varighed/tidsbegrænsning Ved midlertidig indsats planlægges en evalueringsdato på visitationstidspunktet. Klinik Indsatsen ydes på sygeplejeklinik, men kan efter en individuel konkret vurdering ydes i borgerens eget hjem. Side 12 af 17

88 Indsatskatalog, sygepleje Palliation Målgruppe Målgruppen er: Borgere og pårørende med en uhelbredelig sygdom og et palliativt sygdomsforløb. Borgere med livstruende sygdom (fx kræft, hjerte-kar og lungesygdomme, demens og andre neurologiske sygdomme) og med symptomer/ problemstillinger, der kræver indsats fra sundhedsprofessionelle. Kvalitetsmål Målet er: At fremme livskvaliteten hos borger og pårørende, som står overfor de problemer, der er forbundet med livstruende sygdom. Indsatsen forebygger og lindrer lidelse gennem tidlig diagnosticering og umiddelbar vurdering og behandling af smerter og andre symptomer af både fysisk, psykisk, psykosocial og åndelig art. At minimere borgerens behov for indlæggelser. Aktiviteter, der kan indgå i indsatsen Støtte og omsorg til den syge borger og pårørende i forhold til fysiske, psykiske, sociale og åndelige problemstillinger, der kan være forbundet med kronisk og/eller livstruende sygdom. Løbende vurdering af borgerens helbredstilstand og advisering af praktiserende læge om ændringer/symptomer. Rådgivning og vejledning med henblik på, at borgeren kan leve så aktivt som muligt på trods af sygdom. Indsatsen kan indsættes tidligt i sygdomsforløbet i sammenhæng med andre behandlinger, som udføres med henblik på livsforlængelse, som for eksempel kemo- eller stråleterapi. Bistå borgeren i den palliative medicinske behandling mod lindring af smerter og andre generende symptomer i samarbejde med læge. Koordinering af den samlede palliative indsats internt i kommunen og i relation til eksterne samarbejdspartnere. Vurdere behov for hjælpemidler og sørge for, at de installeres i hjemmet. Side 13 af 17

89 Indsatskatalog, sygepleje Borgerens opgaver Ingen Supplerende information: Hvis borgeren er døende, har borgeren og/eller dennes pårørende mulighed for at søge: Terminal tilskud til lægeordineret medicin mm. Plejeorlov. Vejledende tidsforbrug Ydelsen leveres efter behov og leveres hele døgnet. Varighed/tidsbegrænsning Ydelsen evalueres og justeres løbende. Klinik Indsatsen ydes på sygeplejeklinik, men kan efter en individuel konkret vurdering ydes i borgerens eget hjem. Side 14 af 17

90 Indsatskatalog, sygepleje Sårbehandling Målgruppe Målgruppen er borgere med sår, der har brug for: instruktion eller sygeplejefaglig rådgivning i forbindelse med sårbehandling. at få udført sygeplejefaglig behandling af et eller flere sår. Indsatsen leveres ud fra lægeordination. Kvalitetsmål At borgeren eller dennes pårørende helt eller delvist bliver i stand til selv at varetage sårbehandlingen, der hvor der - ud fra en sygeplejefaglig vurdering - skønnes at dette er muligt. At såret heler med færrest mulige komplikationer og gener for borgeren. At mindske gener fra kroniske sår. At forebygge, der opstår nye sår. Aktiviteter, der kan indgå i indsatsen Vejledning og undervisning af borgere og pårørende i hygiejne, sårbehandling og optimale helingsbetingelser Behandling af sår Iværksætte sårrelateret kompressionsbehandling Kontakte samarbejdspartnere, eks. egen læge/speciallæge, hvis borgeren ikke selv er i stand til dette Instruere borgere, der indgår i et telemedicinsk behandlingstilbud. Borgerens opgaver Bortskaffe affald, hvis ydelsen leveres i borgerens eget hjem. At betale udgifter til lægeordinerede medikamenter At betale udgifter til hudplejemidler Vejledende tidsforbrug Hjælpen ydes efter behov og leveres så vidt muligt i dagtimerne. Varighed/tidsbegrænsning Ydelsen er midlertidig og der planlægges en evalueringsdato på opstartstidspunktet. Klinik Indsatsen ydes på sygeplejeklinik, men kan efter en individuel konkret vurdering ydes i borgerens eget hjem. Side 15 af 17

91 Indsatskatalog, sygepleje Vejrtrækning Målgruppe Målgruppen er: Borgere med vejrtrækningsproblemer, der har behov for sygeplejefaglig støtte og instruktion. Borgere der har behov for observation og pleje i forbindelse med lægeordineret iltbehandling, C-PAP, Bi-PAP og inhalationer. Kvalitetsmål Målet er at understøtte luftvejskompenserende behandling og vejledning af borgeren i eget hjem. Aktiviteter, der kan indgå i indsatsen Oplæring og vejledning af borger og pårørende, så behandlingen i videst muligt omfang kan varetages af borger/pårørende Hjælpe borgeren med åndedrætsøvelser og opbringning af ekspektorat f.eks. ved hjælp af C-PAP, BI-PAP, PEEP- fløjter Støtte til indtagelse af lægeordineret medicin - fx hjælp til inhalationer og støtte til brug af inhalationsapparater og iltbehandling Støtte borgeren i at finde gode hvilestillinger og lejringer Pleje af trachealkanyle og sugning i trachealkanyle Sugning i øvre luftveje Henvise til rehabilitering i Sundhedshuset Understøtte borgeren i relation til den tværfaglige indsats Kontakte samarbejdspartnere, fx læge/speciallæge, hvor borgerne ikke selv er i stand til dette Rengøring og vedligeholdelse af inhalationsapparater, hvor borger og/eller pårørende ikke er i stand til dette Hjælp til bestilling af ilt og relevante sygeplejeartikler, hvor borger og/eller pårørende ikke er i stand til dette. Borgerens opgaver Borger køber selv inhalationsmedicin og evt. PEEP-fløjte Rengøring og vedligeholdelse af inhalationsapparater Bestilling af ilt og sygeplejeartikler Bortskaffelse af affald, hvor indsatsen leveres i borgerens hjem. Supplerende information: Ilt, sug og inhalationsapparater leveres af behandlende sygehusafdeling. Side 16 af 17

92 Indsatskatalog, sygepleje Vejledende tidsforbrug Indsatsen ydes efter behov og leveres fortrinsvis i dagtimerne. Varighed/tidsbegrænsning Ved midlertidig ydelse planlægges en evalueringsdato på visitationstidspunktet. Klinik Indsatsen ydes på sygeplejeklinik, men kan efter en individuel konkret vurdering ydes i borgerens eget hjem. Side 17 af 17

93 Bilag: 4.1. Gældende interessentskabskontrakt (10 af 10) Udvalg: Voksen- og plejeudvalget Mødedato: 23. juni Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 42031/10

94 PCH/dha Januar.2014 Ver. 10 af 10 INTERESSENTSKABSKONTRAKT vedrørende Djurs Mad I/S

95 Indholdsfortegnelse 1. Interessenterne Navn og hjemsted Formål Ejerforhold og kapitalgrundlag Bestyrelse Bestyrelsens og Interessenternes beslutninger Hæftelse Regnskab, revision, bankforbindelse og advokat Etablering af produktionsfaciliteter Afregningspris og afregningsform Moms og skat Over- og underskud Kapitalkonti Tegningsret Optagelse af nye Interessenter Varighed og ophør Misligholdelse Opgørelse af værdier Overdragelse af andel Tavshedspligt Behandling af personoplysninger Tvister Genforhandling Underskrifter

96 1. Interessenterne 1.1 Mellem undertegnede Norddjurs Kommune Torvet Grenaa og Syddjurs Kommune Hovedgaden Rønde i det følgende benævnt Interessenterne er der den 23. marts 2009 truffet aftale om at etablere fælles Interessentskab med virkning fra den 23. marts 2009 under navnet Djurs Mad I/S (i det følgende benævnt Interessentskabet ) på følgende vilkår: 1.2 Denne Interessentskabskontrakt indgås i forbindelse med etableringen af Interessentskabet. Interessentskabet stiftes med det overordnede formål at forestå levering og udbringning af mad til boenheder, dagcentre og hjemmeboende pensionister m.v. i Norddjurs Kommune og Syddjurs Kommune. Interessentskabet stiftes med to ligeværdige ejere i form af Syddjurs Kommune og Norddjurs Kommune. 1.3 Der er mellem Interessenterne enighed om, at Interessentskabet skal udarbejde en forretningsplan for Interessentskabet vedrørende Interessentskabets fremtidige udvikling, idet forretningsplanen som minimum skal tage stilling til følgende forhold: Ide og forretningsgrundlag Marked og kunder Aktiviteter og produkter Forholdet til offentligheden/interessegrupper Konkurrenter Leverandører Produktionsanlæg og fast ejendom IT-situation. 3

97 1.3.9 Væsentlige forretningsprocesser Interessentskabets struktur og organisation Personale Økonomiske forhold Swot analyse Opdeling i forretningsområder Formulering af målet for de enkelte forretningsområder Risikovurdering Kritiske succesfaktorer pr. forretningsproces Handlingsplan med tilhørende budget Målefaktorer Brancheoplysning m.m. 2. Navn og hjemsted 2.1 Interessentskabets navn er Djurs Mad I/S. 2.2 Interessentskabets hjemsted er Norddjurs Kommune, og Interessentskabet drives fra Industrivej 27, 8963 Auning, der samtidig er Interessentskabets postadresse. 3. Formål 3.1 Interessentskabets formål er at producere og levere ernæringsrigtig mad med valgmuligheder til Interessenternes brugere fra et køkken, som på både kort og langt sigt drives på et økonomisk bæredygtigt grundlag. 3.2 Det er desuden Interessentskabets formål, at Interessentskabet indenfor lovgivningens rammer kan levere mad til andre offentligt og/eller private virksomheder og institutioner. 4. Ejerforhold og kapitalgrundlag 4.1 Hver Interessent ejer i kraft af lige store kapitalindskud 1/2 af Interessentskabet, uanset forskel i størrelsen af leverancer til Interessenterne. 4.2 Interessenterne er forpligtet til i lige forhold at indskyde kapital i Interessentskabet med henblik på at sikre Interessentskabet det fornødne kapitalgrundlag til at opføre og drive 4

98 de af Interessenterne i fællesskab planlagte produktionsfaciliteter. Interessenterne har i fællesskab udarbejdet et foreløbigt anlægsbudget for opførelsen af produktionsfaciliteterne, der viser en samlet anlægssum på ca. DKK 37 millioner. Herudover skal der indskydes et fornødent beløb til at sikre Interessentskabet arbejdskapital. Dette kapitalbehov anslås foreløbig til yderligere DKK 3 millioner. 4.3 Interessenterne er således forpligtet til tilsammen at tilvejebringe Interessentskabet et kapitalgrundlag på i alt ca. DKK 40 millioner, idet beløbet dog afstemmes/reguleres når endeligt anlægs-, drifts- og likviditetsbudget er udarbejdet af bestyrelsen, jf. nærmere nedenfor punkt Interessenternes forpligtelse til at indskyde kapital kan opfyldes på forskellig vis, herunder dels ved kontantindskud, dels via leasingaftaler og dels fremskaffelse af anden finansiering. Interessenterne kan løbende aftale dette indenfor rammerne af denne Interessentskabskontrakt. 5. Bestyrelse 5.1 Interessentskabets øverste ledelse er bestyrelsen. 5.2 Bestyrelsen består af 9 medlemmer. Byrådet for Syddjurs Kommune udpeger 3 medlemmer til bestyrelsen samt en stedfortræder for hver af disse. Kommunalbestyrelsen for Norddjurs Kommune udpeger ligeledes 3 medlemmer til bestyrelsen samt en stedfortræder for hver af disse. Blandt de af byrådet for Syddjurs Kommune og af kommunalbestyrelsen for Norddjurs Kommune udpegede bestyrelsesmedlemmer og stedfortrædere skal mindst 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 stedfortrædere udpeges blandt medlemmerne af byrådet henholdsvis kommunalbestyrelsen i de respektive kommuner. Herudover er Interessentskabets medarbejdere berettiget til at udpege 2 medlemmer til bestyrelsen samt en stedfortræder for hver af disse. Desuden er ældrerådene i Syddjurs Kommune og Norddjurs Kommune berettiget til i fællesskab at udpege ét medlem til bestyrelsen samt én stedfortræder for denne. 5

99 5.3 Bestyrelsesmedlemmerne, der udpeges af Syddjurs Kommune og Norddjurs Kommune, vælges for den kommunale valgperiode, medens bestyrelsesmedlemmerne udpeget af medarbejderne samt ældrerådene i Syddjurs Kommune og Norddjurs Kommune vælges for en to-årig periode, som løber fra 1. januar til 31. december, dog således, at bestyrelsen fungerer, indtil ny bestyrelse er valgt. Det af ældrerådene udpegede bestyrelsesmedlem vælges på skift af de to råd. 5.4 Stedfortræderen møder ved et medlems forfald. Ved et medlems udtræden vælger den pågældende Interessent henholdsvis medarbejderne og ældrerådene, 1 nyt medlem for resten af valgperioden. 5.5 Formanden og næstformanden for bestyrelsen vælges på skift af og mellem de af Syddjurs Kommune og Norddjurs Kommune udpegede medlemmer. Bestyrelsesmedlemmer fra Syddjurs Kommune vælger bestyrelsesformand frem til 30. juni Bestyrelsesmedlemmer fra Norddjurs Kommune vælger bestyrelsesformand for perioden 1. juli 2011 frem til 31. december Næstformanden udpeges af og blandt de bestyrelsesmedlemmer, der er udpeget af den af Interessenterne, som i det pågældende år ikke udpeger formanden for bestyrelsen. Formanden og næstformanden vælges herefter på skift for to år ad gangen, således at valgperioden for bestyrelsesmedlemmer følger den kommunale valgperiode. Såfremt formanden afgår i en valgperiode, træder næstformanden i dennes sted indtil førstkommende bestyrelsesmøde, hvor der vælges en ny formand fra samme kommune som den afgående formand. 5.6 Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. 5.7 Der afholdes bestyrelsesmøde mindst fire gange årligt og i øvrigt, når formanden, en af Interessenterne eller lederen af køkkenet anmoder om det. 5.8 Der udsendes dagsorden for og referat fra møderne, såvel til mødedeltagerne som til Interessenterne. Lederen af køkkenet eller en dertil udpeget og bemyndiget fungerer som sekretær for bestyrelsen. 6

100 6. Bestyrelsens og Interessenternes beslutninger 6.1 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 bestyrelsesmedlemmer er til stede, og alle Interessenterne er repræsenteret. Hvert medlem har én stemme. Medmindre andet er bestemt i denne Interessentskabskontrakt, træffes alle beslutninger i bestyrelsen ved almindelig stemmeflerhed. I sager hvor der er stemmelighed, bortfalder forslaget. 6.2 Beslutninger foretaget af Interessenterne går forud for beslutninger foretaget af bestyrelsen. 6.3 Alle beslutninger af væsentlig betydning for Interessentskabet og Interessenterne kræver tilslutning fra minimum 2/3 af bestyrelsens medlemmer. Som væsentlige beslutninger anses blandt andet følgende, idet det understreges, at opregningen ikke er udtømmende: Beslutning om udformning og kvaliteten af Interessentskabets bygninger og driftsmidler i forbindelse med etableringen heraf samt efterfølgende i forbindelse med vedligeholdelse/udbygning heraf Fastlæggelse af Interessentskabets sortiment og udbud af varer m.v Investeringer i og/eller salg af aktiver, der er væsentlige for Interessentskabets fortsatte driftsmæssige aktiviteter, fast ejendom, værdipapirer, aktier, anparter eller lignende, jf. dog punkt Igangsætning af udviklingsprojekter, der må antages at medføre udgifter ud over DKK ,00 i 2009 pris- og lønniveau Indgåelse eller ophævelse af væsentlige kunde- eller leverandørkontrakter Ændringer i bestyrelsens forretningsorden Ansættelse eller afskedigelse af lederen af køkkenet. 6.4 Følgende beslutninger kræver enighed fra begge Interessenter: Salg af hele eller væsentlige dele af Interessentskabets virksomhed Opkøb af eller deltagelse i andre virksomheder eller selskaber Indgåelse af aftaler om optagelse af lån eller anden form for finansiering, der vil udløse deponeringspligt for Interessenterne Optagelse af nye Interessenter Anskaffelser af driftsmidler og lignende over DKK ,00 i 2009 pris- og lønniveau. 7

101 6.4.6 Indgåelse af leasingaftaler med en samlet værdi over DKK ,00 i 2009 pris- og lønniveau Opløsning af Interessentskabet Antagelse af og afskedigelse af Interessentskabets revisor Ændringer i Interessentskabskontrakten Tilførsel af ny kapital samt principper for indbetalingsplan Valg af udbudsform og anvendelse af SKI-aftaler i forbindelse med anlægsopgaver mv. 6.5 Bestyrelsen fastsætter de til enhver tid gældende regler for Interessentskabets daglige ledelse og drift. 6.6 Den daglige ledelse i såvel administrativ som faglig henseende varetages af lederen af køkkenet, der ansættes af bestyrelsen. 6.7 Lederen af køkkenet ansætter og afskediger de øvrige medarbejdere i overensstemmelse med de til enhver tid af bestyrelsen fastsatte regler herfor. Løn- og øvrige ansættelsesforhold for det i Interessentskabet ansatte personale skal godkendes af Kommunernes Lønningsnævn, jf. 67 i den kommunale styrelseslov. 7. Hæftelse 7.1 Interessenterne hæfter personligt, ubegrænset og solidarisk overfor tredjemand for de forpligtelser, der påhviler Interessentskabet. 7.2 I det indbyrdes forhold hæfter Interessenterne i overensstemmelse med de i denne kontrakt angivne ejerforhold. 8. Regnskab, revision, bankforbindelse og advokat 8.1 Interessentskabets revisor udarbejder åbningsbalancen. Udgifterne hertil afholdes af Interessentskabet. Regnskabet revideres af den revisor, der reviderer regnskabet hos den Interessent, som ikke er ansvarlig for at yde budget- og regnskabsmæssig bistand til den daglige ledelse i Interessentskabet. 8

102 8.2 Regnskabet følger det kommunale regnskabsår. 8.3 Regnskabet føres og afsluttes af Interessentskabet til forelæggelse for bestyrelsen snarest muligt efter regnskabsårets afslutning, dog senest den 15. marts. 8.4 Regnskab udarbejdes efter årsregnskabslovens bestemmelser for mellemstore virksomheder (regnskabsklasse B) og i overensstemmelse med god regnskabsskik. 8.5 Det reviderede og godkendte regnskab forelægges snarest efter regnskabsårets afslutning Interessenterne til godkendelse. 8.6 Regnskabet med revisionspåtegning skal være tilgængeligt for offentligheden. 8.7 Bestyrelsen udarbejder og godkender budget for det kommende regnskabsår. Budgettet fremsendes inden udgangen af oktober måned til Interessenternes orientering. 8.8 Selskabet har som bankforbindelse den bankforbindelse, som benyttes af den Interessent, der er ansvarlig for at yde budget- og regnskabsmæssig bistand til den daglige ledelse i Interessentskabet. 8.9 Valg af advokat træffes af bestyrelsen. 9. Etablering af produktionsfaciliteter 9.1 Interessentskabet skal opføre nye produktionsfaciliteter på adressen Industrivej 27, 8963 Auning. Interessenterne har i fællesskab på forhånd udarbejdet et foreløbigt anlægsbudget, der viser en samlet anlægssum på ca. DKK 37 millioner. Herudover forventer Interessenterne at skulle tilføre Interessentskabet en arbejdskapital i forbindelse med etableringen af Interessentskabet med et beløb på DKK 3 millioner, eller i alt ca. DKK 40 millioner. 9.2 Straks efter stiftelsen af Interessentskabet skal bestyrelsen udarbejde en endelig indbetalingsplan. På baggrund heraf skal der udarbejdes et endeligt budget for 9

103 Interessentskabet med (1) endeligt anlægsbudget, (2) driftsbudget samt (3) likviditetsbudget. Interessenterne er dog enige i, at hver af Interessenterne i forbindelse med stiftelsen af Interessentskabet og dettes registrering skal indbetale a conto hver DKK ,00 af Interessentskabets kapitalgrundlag. 9.3 Bestyrelsen skal udarbejde det fornødne grundlag for den endelige projektering og opførelse af produktionsfaciliteterne. Bestyrelsen skal i nødvendigt omfang og efter aftale med Interessenterne, indgå aftale med eksterne rådgivere. Bestyrelsen kan endvidere i nødvendigt omfang, efter aftale med Interessenterne, købe rådgivning fra relevante medarbejdere i henholdsvis Norddjurs Kommune og Syddjurs Kommune. 9.4 Udbud af entreprisen med hensyn til opførelse af produktionsfaciliteterne skal ske efter aftale med Interessenterne. 9.5 Ved etablering af køkkenet skal bestyrelsen og ledere af køkkenet tilstræbe, at ca. halvdelen af medarbejderne til produktionen overføres fra henholdsvis Norddjurs Kommunes og Syddjurs Kommunes nuværende produktionskøkkener. Interessenterne er enige om, at principperne i virksomhedsoverdragelsesloven finder anvendelse. I øvrigt afholder interessenterne egne omkostninger til medarbejdere, der afskediges fra de eksisterende produktionskøkkener hos de to interessenter. 10. Afregningspris og afregningsform 10.1 Interessenterne er enige om, at Interessentskabets aktiviteter med hensyn til levering af mad til Interessenterne som udgangspunkt ikke skal være overskudsgivende. Derimod kan Interessentskabet indenfor de i lovgivningen fastsatte rammer herfor etablere overskudsgivende aktiviteter, herunder forestå levering af mad til offentlige eller private virksomheder og institutioner Interessenterne aftager leverancerne fra Interessentskabet til den aftalte listepris. Der indgås i den forbindelse særskilte aftaler mellem Interessentskabet og Interessenterne Priserne beregnes efter fritvalgsbestemmelserne i serviceloven eller på baggrund af de til enhver tid gældende lovbestemmelser for beregning af madservicepriser. 10

104 10.4 Der beregnes priser på alle produkttyper, der sælges fra køkkenet. Priserne skal afspejle produktionsomkostningerne til de enkelte produkttyper Der afregnes ud fra faktisk antal dagligt leverede ydelser i henhold til de aftalte listepriser Interessentskabet betaler de respektive interessenter for de ydelser, Interessenterne yder Interessentskabet jf. punkt Moms og skat 11.1 Interessenterne er undtaget fra skattepligten, jf. selskabsskattelovens 3, stk. 1, nr Interessentskabet pålægger ikke moms på ydelser til Interessenterne, jf. momslovens 9, idet leverancer fra en institution, der drives i fællesskab af flere kommuner, til de kommuner, som er parthavere i institutionen, er undtaget fra momsforpligtelsen Med henblik på opførelse af produktionsfaciliteterne samt for at sikre Interessentskabet mulighed for at afløfte moms, momsregistreres Interessentskabet Der etableres med henblik på afløftning af Interessentskabets indkøbsmomsen regnskabsføring, der muliggør opsplitning af henholdsvis momsbelagte og ikkemomsbelagte indkøb, således at denne opsplitning kan videreføres på regningen til Interessenterne. 12. Over- og underskud 12.1 Resultatet af Interessentskabets drift fordeles i forhold til Interessenternes omsætning med Interessentskabet. Dog fordeles overskud eller underskud ved salg til tredjemand i forhold til ejerandelene jf. punkt Interessenterne er berettigede til at hæve et eventuelt overskud og forpligtede til at dække et eventuelt underskud, når revisionens årsrapport på baggrund af regnskabet er godkendt af Interessenterne. 11

105 12.3 Overskud, som ikke hæves af Interessenterne og ikke anvendes til konsolidering, godskrives Interessentens kapitalkonto. 13. Kapitalkonti 13.1 For hver af Interessenterne føres en kapitalkonto, der udviser de værdier, den enkelte Interessent har indskudt i Interessentskabet, herunder et eventuelt senere kapitalindskud, det overskud, der tilkommer Interessenten og det underskud, der påhviler Interessenten samt forrentning heraf. Eventuelle værdistigninger/-tab fordeles mellem kapitalkontiene i forhold til ejerandelene. I Interessentskabets åbningsbalance anføres størrelsen af Interessenternes kapitalkonti Kapitalkontiene udgør tilsammen Interessentskabets egenkapital Interessenterne er forpligtede til at påse, at kapitalkontiene til enhver tid udtrykker Interessenternes ideelle andele i Interessentskabet. Det anses for væsentlig misligholdelse, såfremt en Interessents negative saldo ikke er udlignet inden 30 dage efter påkrav fra den anden Interessent Bestyrelsen træffer beslutning om eventuel forrentning af kapitalkontiene Interessenterne er alene berettigede til at hæve et eventuelt overskud i forbindelse med årsregnskabets godkendelse. Der kan ikke foretages a conto hævninger på kapitalkontiene i løbet af året Bestyrelsen kan beslutte, at Interessenterne er forpligtede til at lade en vis %-del af årets overskud blive stående i Interessentskabet, indtil kapitalkontiene tilsammen udgør et vist af bestyrelsen nærmere fastsat beløb. 14. Tegningsret 14.1 Interessentskabet tegnes af lederen af køkkenet og bestyrelsesformanden i forening eller af 6 bestyrelsesmedlemmer i forening. 12

106 14.2 Bestyrelsen kan udstede skriftlig fuldmagt Beslutninger omfattet af de i nærværende kontrakt nævnte dispositioner, der alene kan foretages med Interessenternes godkendelse, samt optagelse af kortvarige kreditter, kræver dog uanset om tegningsreglen eller en konkret fuldmagt benyttes altid formandens eller næstformandens underskrift. 15. Optagelse af nye Interessenter 15.1 Indtræden af nye Interessenter kan kun ske med samtykke fra begge Interessenter Optagelsen af en ny Interessent sker ved oprettelse af et tillæg til Interessentskabskontrakten eller ved indgåelse af en ny Interessentskabskontrakt En ny Interessent indtræder i forhold til Medinteressenterne i alle Interessentskabets rettigheder og forpligtelser. 16. Varighed og ophør 16.1 Interessentskabskontrakten træder i kraft ved Interessenternes underskrivelse Interessentskabskontrakten er uopsigelig indtil 31. december Herefter kan begge Interessenter opsige kontrakten med 12 måneders skriftligt varsel til udgangen af et år Uanset uopsigelighedsbestemmelsen ovenfor er Interessenterne dog med 12 måneders skriftligt varsel berettigede til at opsige Interessentskabskontrakten, såfremt væsentlige forudsætninger for Interessentskabskontrakten, herunder ændret lovgivning, brister I tilfælde af en Interessents opsigelse opløses Interessentskabet Afvikling af Interessentskabets aktiver og passiver sker ved likvidation af en af Interessenterne udpeget likvidator. Såfremt der ikke senest 2 måneder efter ophørstidspunktet er opnået enighed om valg af likvidator, er Interessenterne enige om at anmode skifteretten om at forestå likvidationen. 13

107 17. Misligholdelse 17.1 I tilfælde af væsentlig eller oftere gentagen misligholdelse er den krænkede Interessent berettiget til at hæve Interessentskabskontrakten uden varsel Det er en forudsætning for ophævelse, at den krænkede Interessent påberåber sig ophævelsen senest 14 dage efter, at misligholdelsen er kommet til den pågældendes kundskab. I modsat fald fortabes Interessentens ret til ophævelse Såfremt den misligholdende Interessent inden 14 dage protesterer mod ophævelsen ved at kræve mediation, suspenderes ophævelsen, indtil mediation har været afholdt. Hvis ikke Interessenterne inden 14 dage efter en af dem har fremsat ønske om mediation er blevet enige om, hvem der skal være mediator, kan hver af Interessenterne anmode Mediatoradvokater c/o Advokatsamfundet, Kronprinssegade 28, 1306 København (tlf , om at bringe en mediator i forslag Er mediationen forgæves, indbringes sagen for voldgiftsretten jf. punkt 22. Findes ophævelsen berettiget, er voldgiftsretten beføjet til at fastsætte ophørstidspunktet. Findes ophævelsen uberettiget, kan voldgiftsretten efter påstand herom statuere, at ophævelsen skal betragtes som væsentlig misligholdelse I tilfælde af misligholdelse opløses Interessentskabet i overensstemmelse med bestemmelserne om likvidation i nærværende Interessentskabskontrakt Den krænkede interessent kan gøre erstatningskrav gældende mod den misligholdende Interessent i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler. Et eventuelt erstatningskrav kan kræves modregnet i og udbetalt af den misligholdende Interessents tilgodehavende i Interessentskabet. 18. Opgørelse af værdier 18.1 Ved enighed om at opløse Interessentskabet realiseres Interessentskabets aktiver. Den realiserede fortjeneste, respektive tab, fordeles mellem Interessenterne i overensstemmelse med det i kontrakten nævnte ejerforhold. 14

108 18.2 I tilfælde af at en Interessent opsiger Interessentskabskontrakten modtager denne 90 pct. af den på udtrædelsestidspunktet fastsatte værdi af den ejerandel som Interessenten har i Interessentskabet. Den tilbageværende Interessent kan tilbagebetale i form af en betalingsrække fordelt som en annuitet på 5 år med en årlig ydelse og en rente svarende til diskontoen plus 1 pct Den udtrædende Interessent er forpligtet til at overtage en andel af de medarbejdere der er ansat i Interessentskabet, der svarer til det i Interessentskabskontrakten nævnte ejerforhold Der foretages en fordeling af de forpligtigelser der vedrører medarbejderne, der svarer til det i Interessentskabskontrakten nævnte ejerforhold Før fordeling af fortjeneste eller tab foretages, skal der afsættes de fornødne beløb til imødegåelse af Interessentskabets løbende forpligtelser. Værdiansættelsen foretages af Interessentskabets revisor på baggrund af den i bilag 1 anførte metode for værdiansættelsen. Kan en af Interessenterne ikke godkende den af revisor foretagne værdiansættelse, kan værdiansættelsen indenfor en frist på 14 dage påklages til en af Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (FSR) uvildig skønsmand, der med endelig og bindende virkning for Interessenterne foretager værdiansættelsen Såfremt Interessentskabets kapitalkonti herefter sammenlagt er positive, udbetales de indestående beløb til Interessenterne Såfremt Interessentskabets kapitalkonti sammenlagt er negative, er Interessenterne forpligtede til inden 1 måned efter Interessentskabets opløsning at betale deres tilsvar, der beregnes i overensstemmelse med de i Interessentskabskontrakten nævnte ejerforhold. 19. Overdragelse af andel 19.1 Ingen af Interessenterne kan overføre sin andel til andre uden den anden Interessents skriftlige samtykke. 15

109 20. Tavshedspligt 20.1 Medmindre andet følger af lov, herunder Forvaltningslovens 27-28, er Interessenterne underlagt tavshedspligt med hensyn til alle oplysninger om Interessenternes forhold, der måtte komme til Interessentens kundskab som led i denne Interessentskabskontrakt. 21. Behandling af personoplysninger 21.1 I forbindelse med Interessentskabets varetagelse af madproduktionen får Interessentskabet adgang til personoplysninger via parternes IT-systemer Interessenterne er i den sammenhæng dataansvarlige, og Interessentskabet er selvstændig dataansvarlig i henhold til lov om behandling af personlysninger Interessentskabet handler alene efter instruks fra Interessenterne Interessentskabet skal træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lov om behandling af personoplysninger. Der henvises til Datatilsynets sikkerhedsvejledning nr. 37 af 2. april 2001 om foranstaltninger til beskyttelse af personoplysninger Interessentskabet skal på Interessenternes anmodning give Interessenterne tilstrækkelige oplysninger til, at denne kan påse, at de nævnte tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er truffet Bestemmelserne i Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 528 af 15. juni 2000 som ændret ved bekendtgørelse nr. 201 af 22. marts 2001 om sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personoplysninger, som behandles for den offentlige forvaltning, er ligeledes gældende for Interessentskabet. 16

110 22. Tvister 22.1 Enhver tvist om forståelse af nærværende kontrakt mellem Interessentskabet og Interessenterne eller mellem Interessenterne indbyrdes samt enhver tvist mellem samme Interessenter i relation til det samarbejde, der etableres med grundlag i nærværende Interessentskabskontrakt, afgøres endeligt af en af Det Danske Voldgiftsinstitut nedsat voldgiftsret i overensstemmelse med instituttets regler Medmindre der mellem Interessenterne er enighed om at lade voldgiftsretten bestå af blot ét medlem, skal voldgiftsretten have tre medlemmer, der udpeges af præsidenten for Vestre Landsret. Formanden skal opfylde betingelserne for at være dommer og have behørig erfaring med tvister om tilsvarende forhold. Interessenterne kan afgive indstilling om de to andre, der udpeges med passende hensyntagen til den særlige sagkundskab, der må anses for ønskelig ved bedømmelsen af den indbragte tvist Voldgiftsretten fastsætter selv sin procedure og træffer afgørelse om fordelingen af sagens omkostninger på Interessenterne under hensyn til afgørelsens udfald. Voldgiftsrettens kendelse, der skal være motiveret, skal afsiges snarest muligt og inden et halvt år efter voldgiftsrettens nedsættelse. Voldgiftsrettens kendelse kan danne grundlag for umiddelbar tvangsfuldbyrdelse. 23. Genforhandling 23.1 Interessenterne er enige om at optage forhandlinger om vilkårene i Interessentskabskontrakten senest den 31. december Såfremt én af Interessenternes køb eller forventede køb af ydelser fra Interessentskabet falder med mere end 20% i forhold til det for det forudgående regnskabsår budgetterede niveau, kan den anden Interessent kræve, at der sker genforhandling af Interessentskabskontrakten samt leveringsaftalen. Dette gælder uanset årsagen til, at Interessentens køb af ydelser fra Interessentskabet er faldet, herunder også selv om dette skyldes færre brugere eller på grund af frit leverandørvalg Interessenterne er endvidere berettigede til at kræve genforhandling af forudsætningerne for Interessentskabskontrakten og/eller leveringsaftalen, såfremt der 17

111 sker væsentlige ændringer i forudsætningerne, der lå til grund for indgåelsen af disse aftaler En genforhandling kan dog ikke ændre ved Interessenternes ejerforhold (lige sameje). 24. Underskrifter 24.1 Denne Interessentskabskontrakt er oprettet i 2 eksemplarer. Hver Interessent modtager ét eksemplar Ebeltoft, den januar 2014 For Syddjurs Kommune: Borgmester Claus Wistoft 24.3 Grenaa, den januar 2014 For Norddjurs Kommune: Borgmester Jan Petersen 18

112 Bilag: 4.2. Udtalelse fra ældrerådet i Norddjurs Kommune Udvalg: Voksen- og plejeudvalget Mødedato: 23. juni Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 84333/15

113 Djurs Mad I/S Afdeling: Velfærdssekretariatet Dato: Reference: Anne Chapion Tlf.: Udtalelse fra ældrerådet vedr. Sammensætning af bestyrelsen i Djurs Mad I/S Ældrerådet behandlede på møde den 21. maj 2015 Sammensætning af bestyrelsen i Djurs Mad I/S. Ældrerådet anbefaler, at ændringen gennemføres som foreslået. På ældrerådets vegne Anne Chapion Sekretær

114 Bilag: 4.3. Udtalelse fra ældrerådet i Syddjurs Kommune Udvalg: Voksen- og plejeudvalget Mødedato: 23. juni Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 84454/15

115 Til Djurs Mad I/S 19. maj 2015 Sammensætning af bestyrelsen i Djurs Mad Ældrerådet i Syddjurs Kommune behandlede på sit møde den 19. maj 2015 ovenstående emne. Ældrerådet i Syddjurs tilslutter sig den foreslåede ændrede repræsentation i bestyrelsen for Djurs Mad. Ældrerådet i Syddjurs Kommune drøfter i den forbindelse en præcisering af ældrerådsrepræsentanternes juridiske rolle i bestyrelsesarbejdet. Sundheds- og omsorgschefen undersøger dette. Venlig hilsen Ældrerådet i Syddjurs Kommune 1

116 Bilag: 5.1. Embedslægens rapport Udvalg: Voksen- og plejeudvalget Mødedato: 23. juni Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 84085/15

117 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Norddjurs Kommune 2014

118 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Norddjurs Kommune 2014 Sundhedsstyrelsen, Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade København S URL: Emneord: Plejehjem, embedslægeinstitutioner, tilsyn, medicinhåndtering, sundhedsfaglig dokumentation, journalføring Sprog: Dansk Version: 1.0 Versionsdato: Format: pdf Udgivet af Sundhedsstyrelsen maj Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Norddjurs Kommune / 16

119 Indhold 1 Formål og lovgrundlag for Plejehjemstilsynet 4 2 Tilsynene i Norddjurs Kommune 6 3 Konklusioner 6 4 Målepunkter, instrukser og hygiejne 7 5 Målepunkter, dokumentation i de sygeplejefaglige optegnelser 9 6 Målepunkter, medicinhåndtering 11 7 Målepunkter, patienters retsstilling 14 8 Målepunkter, Tema Øvrige forhold 16 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Norddjurs Kommune / 16

120 1 Formål og lovgrundlag for Plejehjemstilsynet Ifølge Sundhedsloven 219, stk. 1 og 2 og lovbekendtgørelse nr. 913 af 13. juli 2010, foretager Sundhedsstyrelsen årlige tilsyn med de sundhedsfaglige forhold på landets plejehjem. Tilsynet varetages af Sundhedsstyrelsens embedslægeinstitutioner. Formålet med tilsynet er at medvirke til at forbedre den sundhedsmæssige indsats over for de svage ældre på landets plejehjem. Plejehjemmenes ledelse og forvaltningen i kommunen er ansvarlige for, at de sundhedsmæssige forhold på plejehjemmene er i overensstemmelse med gældende love og vejledninger. Deraf følger en forpligtelse til opfølgning på de eventuelle krav, der bliver givet efter Sundhedsstyrelsens tilsyn, således at disse bliver fulgt. Ved ændring af Lov nr. 538 af 17. juni 2008 blev det indført, at tilsynet på et plejehjem kan undlades det følgende år, hvis der ved et tilsynsbesøg ikke konstateres fejl og mangler, eller hvis der alene konstateres fejl og mangler, der efter Sundhedsstyrelsens skøn ikke har patientsikkerhedsmæssige konsekvenser. Plejehjemmets ledelse og forvaltningen i kommunen fremsender en handleplan og er ansvarlige for, at de konstaterede fejl og mangler rettes. Kommunen skal i disse tilfælde fremsende en skriftlig vurdering efter implementering af handleplansindsats, der dokumenterer, at kravene er opfyldt. Plejehjemmets ledelse og forvaltningen i kommunen er ligeledes ansvarlige for, at der sker en kontinuerlig opfølgning på indsatsen, således at det sundhedsfaglige niveau fastholdes. Sundhedsstyrelsen vurderer den sundhedsmæssige indsats ved at se på den sygeplejefaglige dokumentation og medicinhåndteringen hos tilfældigt udvalgte beboere med komplekse plejebehov, som beskrevet i målepunkterne for tilsynet. Der er 9 målepunkter på området vedrørende instrukser og hygiejne, der er 7 målepunkter vedrørende dokumentationen i de sygeplejefaglige optegnelser, der er 20 målepunkter vedrørende medicinhåndtering samt to målepunkter i forhold til patienters retsstilling i Sundhedsstyrelsen har et årstema, som i 2014 var Behandling af plejehjemsbeboere med antipsykotiske lægemidler. Sundhedsstyrelsen har i undersøgelser haft fokus på behandling med antipsykotiske lægemidler på landets bosteder og plejecentre 1. Undersøgelserne blev igangsat, fordi der var behov for at øge patientsikkerheden for psykisk syge patienter, der var i medicinsk behandling på landets bosteder og plejehjem. Undersøgelserne viste blandt andet, at behandling med antipsykotiske lægemidler til ældre stiller særlige krav til omhyggelighed, fordi ældre er mere følsomme for lægemidlers virkning, og fordi de kan have vanskeligt ved at gøre opmærksom på eventuelle bivirkninger 2. 1 Sundhedsstyrelsen: Forbruget af Antipsykotiske Lægemidler blandt Ældre (2005); Behandling med Antipsykotiske Lægemidler på Bosteder og Plejeboliger (2010); Tilsyn med Medicineringen på Landets Botilbud, Plejecentre og Plejehjem (2012). 2 Sundhedsstyrelsen: Nyt om bivirkninger april 2012/Medicinsk behandling af ældre. Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Norddjurs Kommune / 16

121 Som en del af opfølgningen på de tidligere undersøgelser har Sundhedsstyrelsen besluttet, at det faglige tema ved plejehjemstilsynet i 2014 skal belyse, om de sygeplejefaglige optegnelser dokumenterer forholdsregler, observationer og evaluering i forbindelse med behandling af ældre med antipsykotika 3. Temaundersøgelsen retter opmærksomheden mod arbejdsprocedurer og retningslinjer, som allerede skal findes på plejehjemmene, og disse belyses i 6 målepunkter. Målepunkternes numre vedrører udelukkende Sundhedsstyrelsens interne dataopsamling. Retningslinjer og lovgrundlag for Plejehjemstilsynet, kan findes på Sundhedsstyrelsen hjemmeside: og på 3 Sundhedsstyrelsens Vejledning om behandling med antipsykotiske lægemidler til personer over 18 år (2014) Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Norddjurs Kommune / 16

122 2 Tilsynene i Norddjurs Kommune 2014 Sundhedsstyrelsen har gennemført i alt 5 tilsynsbesøg på følgende plejehjem, som kommunen skriftligt har anvist Sundhedsstyrelsen: Plejehjemmet Violskrænten Auning Pensionistcenter Møllehjemmet Plejehjemmet Fuglsanggården Plejecenter Digterparken Plejecenter Bakkely Følgende plejehjem var undtaget for tilsyn i 2014: Glesborg Plejecenter Plejecenter Farsøhthus Der blev ved tilsynene foretaget 15 stikprøver hos de 226 beboere på kommunens plejehjem for at belyse de sundhedsfaglige og sundhedsrelaterede forhold. 3 Konklusioner Konklusionskategorier Tilsynet har ikke fundet anledning til bemærkninger Tilsynet har fundet få fejl og mangler, som samlet kun indebærer ringe risiko for patientsikkerheden Tilsynet har fundet fejl og mangler, som indebærer patientsikkerhedsmæssige risici Tilsynet har fundet alvorlige fejl og mangler Tilsynet har fundet anledning til alvorlig kritik Antal plejehjem På 3 plejehjem opfyldte forholdene kravene for at blive undtaget for tilsyn i 2015: Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Norddjurs Kommune / 16

123 Plejehjemmet Violskrænten Plejehjemmet Fuglsanggården Plejecenter Bakkely Af de plejehjem som blev undtaget for tilsyn i 2015, var Plejehjemmet Violskrænten også undtaget for tilsyn i Der blev ikke fundet alvorlige fejl og mangler på de plejehjem i 2014, som var undtaget for tilsyn i På et plejehjem var der en alvorlig fejl og mangel. Ledelsen fulgte straks op på denne fejl, og derfor vil tilsynets opfølgning ske sammen med det tidlige ordinære tilsyn i Målepunkter, instrukser og hygiejne 415:Personalets kompetence, ansvars- og opgavefordeling Ledelsen skal sikre, at der er en skriftlig instruks for personalets kompetence, ansvars- og opgavefordeling. Den skriftlige instruks skal beskrive kompetence, ansvars- og opgavefordeling for alle ansatte personalegrupper, herunder vikarer, samt regler for delegation af sundhedsfaglige opgaver. Opfyldt Ikke opfyldt Antal plejehjem :Instrukser om beboernes behov for behandling Ledelsen skal sikre, at der er en skriftlig instruks for personalets opgaver i forbindelse med beboernes behov for behandling. Den skriftlige instruks skal beskrive, hvordan personale skal forholde sig i forbindelse med ulykkestilfælde, smitsom sygdom, akut sygdom, kronisk sygdom og ved terminal behandling hos beboere, herunder krav til dokumentation af lægens anvisninger vedrørende delegerede opgaver og tilkald af læge Opfyldt Ikke opfyldt Antal plejehjem :Sundhedsfaglig dokumentation Ledelsen skal sikre, at der er en skriftlig instruks for føring, opbevaring og adgang til de sygeplejefaglige optegnelser. Den skriftlige instruks skal beskrive personalets opgaver og ansvar i forhold til føring, opbevaring og adgang til de sygeplejefaglige optegnelser, samt krav til indhold og systematik i den sundhedsfaglige dokumentation Opfyldt Ikke opfyldt Antal plejehjem :Medicinhåndtering Ledelsen skal sikre, at der er en skriftlig instruks for medicinhåndtering. Den skriftlige instruks skal beskrive Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Norddjurs Kommune / 16

124 -modtagelse af medicin, herunder kontrol og dokumentation af, at medicinen er i overensstemmelse med ordinationen - personalegruppernes kompetence i forhold til medicinhåndtering - dokumentation af medicinordinationer - identifikation af beboeren og beboerens medicin - hvordan medicin dispenseres - medicinadministration og håndtering af dosisdispenseret medicin Opfyldt Ikke opfyldt Antal plejehjem :Samarbejde med de behandlende læger Ledelsen skal sikre, at der er en skriftlig instruks for samarbejdet med de behandlende læger. - Den skriftlige instruks skal beskrive personalets opgaver og ansvar i samarbejdet med de behandlende læger, herunder håndtering af telefonordinationer, ordinationsændringer, receptfornyelse og ophør med medicin. - Den skriftlige instruks skal beskrive personalets opgaver og ansvar i samarbejdet med den behandlingsansvarlige læge om den medicinske behandling, herunder gennemgang og revision af den ordinerede medicin og aftaler om kontrol af behandlingens virkning og bivirkning. - Den skriftlige instruks skal beskrive personalets opgaver og ansvar i samarbejdet med den behandlende læge om behandling og kontrol af kroniske sygdomme Opfyldt Ikke opfyldt Antal plejehjem :Håndhygiejne Lederen skal sikre, at der er en skriftlig instruks for håndhygiejne, der beskriver arbejdsgange og hjælpemidler til opfyldelse af almindelig anerkendt hygiejnisk standard Opfyldt Ikke opfyldt Antal plejehjem :Håndhygiejne i overensstemmelse med instrukser etc. Ledelsen skal sikre, at personalet har mulighed for at udføre håndhygiejne i overensstemmelse med instruksen, og at denne overholdes Opfyldt Ikke opfyldt Antal plejehjem :Formelle krav til instrukser Lederen skal sikre, at de skriftlige instrukser overholder de formelle krav til instrukser. - De skriftlige instrukser skal være daterede, indeholde oplysning om, hvem der er ansvarlig for udarbejdelsen, og de skal være forsynet med dato for ikrafttrædelse og seneste ajourføring. - De skriftlige instrukser skal indeholde en entydig og relevant fremstilling af emnet med en præcisering af den personalegruppe, som instruksen er rettet mod. - De skriftlige instrukser skal have en udformning, et omfang og en placering, så de er anvendelige i det daglige arbejde Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Norddjurs Kommune / 16

125 Opfyldt Ikke opfyldt Antal plejehjem :Personalet har kendskab til instrukserne, og følger retningslinjerne i disse Ledelsen skal sikre, at personalet har kendskab til instruksernes indhold og opbevaring, og at de følger disse i det daglige arbejde. - Ledelsen skal sikre, at personalet introduceres til instrukserne - Ledelsen skal sikre, at personalet følger instrukserne i det daglige arbejde Opfyldt Ikke opfyldt Antal plejehjem 4 1 For nærmere detaljer om målepunktsområderne, henvises til de enkelte plejehjems tilsynsrapporter. 5 Målepunkter, dokumentation i de sygeplejefaglige optegnelser 2110:De 11 områder i den sundhedsfaglige dokumentation Den sundhedsfaglige dokumentation skal som minimum indeholde en beskrivelse af, hvorvidt beboeren har aktuelle eller potentielle problemer inden for følgende problemområder: - Aktivitet (ADL) - Sanseindtryk, inkl. syn og hørelse - Kommunikation, inkl. hukommelse og sprogfunktion og vurdering af trænings behov - Smerter - Bevægeapparat, inkl. balance og faldtendens og vurdering af træningsbehov - Vejrtrækning og kredsløb - Søvn og hvile - Psykosociale forhold, inkl. stimulation og intellektuel funktion samt evt. misbrug - Hud og slimhinder, herunder vurdering af risiko for udvikling af tryksår - Udskillelse af affaldsstoffer, herunder inkontinens og obstipation - Ernæring, inklusiv vægt og vurdering af ernæringsbehov Opfyldt Ikke opfyldt Antal plejehjem :Oversigt over beboernes sygdomme og handikap Der skal udarbejdes en oversigt over beboernes sygdomme og handikap ved indflytningen, og den skal revideres ved ændringer i beboerens helbredstilstand Opfyldt Ikke opfyldt Antal plejehjem :Aftaler der er med den behandlende læge Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Norddjurs Kommune / 16

126 Den sundhedsfaglige dokumentation skal indeholde en beskrivelse af de aftaler om kontrol og behandling af beboernes kroniske sygdomme og handikap, som er indgået med de behandlende læger ved indflytning. Denne beskrivelse skal revideres ved ændringer i beboernes tilstand og/eller ændring af aftalerne Opfyldt Ikke opfyldt Antal plejehjem :Aktuel beskrivelse af pleje og behandling Den sundhedsfaglige dokumentation skal indeholde en beskrivelse af pleje og behandling og indikation for denne, som er iværksat hos beboeren i forhold til aktuelle helbredsmæssige problemer og sygdomme Opfyldt Ikke opfyldt Antal plejehjem :Beskrivelse af opfølgning og evaluering Den sundhedsfaglige dokumentation skal indeholde en beskrivelse af opfølgning og evaluering den pleje og behandling, som er iværksat hos beboeren i forhold til aktuelle helbredsmæssige problemer og sygdomme. Der er dokumenteret oplysninger om lægens tilkendegivelser efter lægekontakt, og der er dokumentation for, at de aftalte tiltag følger aftalerne med den behandlende læge Opfyldt Ikke opfyldt Antal plejehjem :Dokumentationen er overskuelig og systematisk Dokumentationen i de sygeplejefaglige optegnelser skal føres overskueligt og systematisk Opfyldt Ikke opfyldt Antal plejehjem :Dokumentation føres i én journal Den sundhedsfaglige dokumentation skal føres i én journal, som er tilgængelig for notater fra personale, der deltager i observation, pleje og behandling samt opfylder de formelle krav til dokumentation af identifikation, datering, rettelser og opbevaring af sundhedsfaglig dokumentation. Det skal fremgå tydeligt af dokumentationen i journalen, hvis dele af denne føres på fx papir, og hvad disse omhandler. For at overholde systematik og entydig journalføring, vil oplysninger fra hjælpeark til en handleplan, hvor indsatsen håndteres i den elektroniske journal, skulle indføres i denne for at give et fyldestgørende overblik, og kan ikke indgå som separat bilag. Relevante bilag skal opbevares i jorunalen eller ved brug af elektronisk journal i en separat manuel journal og i mindst 5 år Opfyldt Ikke opfyldt Antal plejehjem 4 1 Der var indført nyt dokumentations system i Norddjurs Kommune i For nærmere detaljer om målepunktsområderne, henvises til de enkelte plejehjems tilsynsrapporter. Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Norddjurs Kommune / 16

127 6 Målepunkter, medicinhåndtering 1112:Dato for ordinationen og/eller seponering Ved en medicinordination, herunder dosisdispenseret medicin, skal dato for ordinationen (dag, måned, år) og/eller seponering være dokumenteret i den sundhedsfaglige dokumentation Opfyldt Ikke opfyldt Antal plejehjem :Ordinerende læges navn eller navnet på sygehusafdelingen Ved en medicinordination, herunder dosisdispenseret medicin, skal den ordinerende læges navn eller navnet på sygehusafdelingen, hvor lægerne har ordineret medicin, være dokumenteret i den sundhedsfaglige dokumentation Opfyldt Ikke opfyldt Antal plejehjem :Præparatets navn, dispenseringsform og styrke Ved en medicinordination, herunder dosisdispenseret medicin, skal præparatets aktuelle handelsnavn, dispenseringsform (f.eks. tabletter, mikstur) og styrke være dokumenteret i den sundhedsfaglige dokumentation Opfyldt Ikke opfyldt Antal plejehjem :Enkeltdosis og døgndosis, herunder tidspunkt Ved en medicinordination, herunder dosisdispenseret medicin, skal enkeltdosis og døgndosis, herunder tidspunkt for indgift af fast medicin være dokumenteret i den sundhedsfaglige dokumentation Opfyldt Ikke opfyldt Antal plejehjem :Enkeltdosis og maksimal døgndosis for pn-medicin Ved en medicinordination, herunder dosisdispenseret medicin, skal enkeltdosis og maksimal døgndosis for pn-medicin fremgå af den sundhedsfaglige dokumentation Opfyldt Ikke opfyldt Ikke relevant Antal plejehjem :Behandlingsindikationer skal fremgå Ved en medicinordination, herunder dosisdispenseret medicin, skal behandlingsindikationer for den medicinske behandling fremgå af den sundhedsfaglige dokumentation Opfyldt Ikke opfyldt Antal plejehjem 5 0 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Norddjurs Kommune / 16

128 1118:Medicinlisten føres systematisk og entydigt Ved en medicinordination, herunder dosisdispenseret medicin, skal medicinlisten føres systematisk og entydigt i den sundhedsfaglige dokumentation Opfyldt Ikke opfyldt Antal plejehjem :Medicingennemgang Det skal fremgå af de sygeplejefaglige optegnelser, hvornår den behandlende læge har gennemgået beboernes medicin, og personalet har dokumenteret de relevante faglige oplysninger og de delegerede sundhedsfaglige opgaver vedrørende medicinhåndteringen Opfyldt Ikke opfyldt Antal plejehjem :Overensstemmelse mellem ordinerede og den i medicinlisten anførte medicin Ledelse og personale skal sikre, at der er overensstemmelse mellem den ordinerede og den i medicinlisten anførte medicin Opfyldt Ikke opfyldt Antal plejehjem :Overensstemmelse mellem antal tabletter på medicinliste og æsker Ledelse og personale skal sikre, at der er overensstemmelse mellem antallet af tabletter på medicinlisten og antallet af tabletter i doseringsæskerne Opfyldt Ikke opfyldt Antal plejehjem :Den ordinerede medicin findes i medicinbeholdning Ledelse og personale skal sikre, at den ordinerede medicin findes i beboerens medicinbeholdning Opfyldt Ikke opfyldt Antal plejehjem :Ophældt p.n.-medicin Ledelse og personale skal sikre, at ophældt p.n.-medicin er doseret i ordinerede doser og mærket med beboerens navn, personnummer, præparatets navn, styrke og dosis samt dato for ophældning og udløbsdato Opfyldt Ikke opfyldt Ikke relevant Antal plejehjem :Identifikation ved medicinudlevering - Personalet skal sikre, at beboerens identitet er i overensstemmelse med angivelse af navn og personnummer på doseringsæsken eller anden medicinbeholder. Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Norddjurs Kommune / 16

129 - Udlevering af medicin skal ske på grundlag af identifikation af beboeren enten ved navn og personnummer eller fødselsdato og år eller ved sikker genkendelse Opfyldt Ikke opfyldt Antal plejehjem :Medicinen opbevares forsvarligt Medicinen skal opbevares forsvarligt og utilgængeligt for uvedkommende Opfyldt Ikke opfyldt Antal plejehjem :Hver enkelt beboers medicin opbevares adskilt Hver enkelt beboers medicin skal opbevares adskilt fra de øvrige beboeres medicin Opfyldt Ikke opfyldt Antal plejehjem :Aktuel medicin opbevares adskilt fra ikke aktuel medicin Aktuel medicin skal opbevares adskilt fra ikke aktuel medicin Opfyldt Ikke opfyldt Ikke relevant Antal plejehjem :Ingen fælles medicin Reglen om, at der ikke må forefindes fælles medicin med undtagelse af adrenalin, bliver overholdt Opfyldt Ikke opfyldt Antal plejehjem :Holdbarhedsdatoen er ikke overskredet Holdbarhedsdatoen på beboerens medicin og opbevarede sterile produkter til brug ved den sundhedsfaglige pleje og behandling må ikke være overskredet Opfyldt Ikke opfyldt Antal plejehjem :Der er anbrudsdato Der skal være anbrudsdato på medicinske salver, dråber mv. med begrænset holdbarhed efter åbning Opfyldt Ikke opfyldt Ikke relevant Antal plejehjem :Doseringsæsker er mærket korrekt Doseringsæsker, og andre beholdere med ophældt medicin, skal være mærket med beboerens navn og personnummer Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Norddjurs Kommune / 16

130 Opfyldt Ikke opfyldt Antal plejehjem 5 0 For nærmere detaljer om målepunktsområderne, henvises til de enkelte plejehjems tilsynsrapporter. 7 Målepunkter, patienters retsstilling 911:Varetagelse af helbredsmæssige interesser Den sundhedsfaglige dokumentation indeholder oplysninger om information til beboerne eller de pårørende om planlagt pleje og behandling af beboeren, og beboerens eller de pårørendes tilkendegivelser herpå (informeret samtykke/stedfortrædende samtykke). Det skal fremgå af den sundhedsfaglige dokumentation, om beboeren vurderes til helt eller delvist selv at have evnen til at give et informeret samtykke til pleje og behandling. Hvis det er pårørende/værge, der giver stedfortrædende samtykke, skal dette fremgå af den sundhedsfaglige dokumentation Opfyldt Ikke opfyldt Antal plejehjem :Informeret samtykke dokumenteret Det skal fremgå af den sundhedsfaglige dokumentation, at der er indhentet informeret samtykke til behandling og pleje Opfyldt Ikke opfyldt Antal plejehjem 4 1 For nærmere detaljer om målepunktsområderne, henvises til de enkelte plejehjems tilsynsrapporter. 8 Målepunkter, Tema 2014 Der blev ved tilsynene udtaget én stikprøve på hvert plejehjem vedrørende temaspørgsmålene. Hvis der på tilsynsdagen ikke var en beboer på plejehjemmet, der blev fast medicineret med antipsykotisk medicin, blev temaspørgsmålene registreret som ikke relevante. T01:Indikation for antipsykotisk behandling Indikationen for behandling med antipsykotisk medicin skal fremgå af de sygeplejefaglige optegnelser Opfyldt Ikke opfyldt Ikke relevant Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Norddjurs Kommune / 16

131 T02:Observation af behandlingseffekt Det skal fremgå af de sygeplejefaglige optegnelser, at den behandlingsansvarlige læge har givet anvisninger om observation af behandlingens effekt Opfyldt Ikke opfyldt Ikke relevant T03:Observation af bivirkninger Det skal fremgå af de sygeplejefaglige optegnelser, at den behandlingsansvarlige læge har givet anvisninger om observation af de vigtigste bivirkninger Opfyldt Ikke opfyldt Ikke relevant T04:Opfølgning på den antipsykotiske behandling Det skal fremgå af de sygeplejefaglige optegnelser, at den behandlingsansvarlige læge har truffet aftale om opfølgning på behandlingen Opfyldt Ikke opfyldt Ikke relevant T05:Registrering af kontrolparametre Det skal fremgå af de sygeplejefaglige optegnelser, at den behandlingsansvarlige læge har truffet aftale om registrering af kontrolparametre Opfyldt Ikke opfyldt Ikke relevant T06:Effekten af antipsykotisk behandling er evalueret Det skal fremgå af de sygeplejefaglige optegnelser, at behandlingens effekt er evalueret i overensstemmelse med planen for behandlingen Opfyldt Ikke opfyldt Ikke relevant Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Norddjurs Kommune / 16

132 9 Øvrige forhold Adgang til sundhedsfaglige ydelser: Det blev oplyst, at samarbejdet med beboernes praktiserende læger generelt fungerede tilfredsstillende. Det blev oplyst, at samarbejdet med vagtlæger, speciallæger, omsorgstandplejen samt gerontopsykiatrisk team fungerede tilfredsstillende. Det blev oplyst, at der som regel var et velfungerende samarbejde med de lokale sygehuse og hospitaler. Plejehjemmenes ledere oplyste, at der var fokus på at arbejde forebyggende, for at nedsætte beboernes behov for indlæggelse. Det blev oplyst, at beboerne var orienteret om muligheden for influenzavaccination og om Fødevarestyrelsens og Sundhedsstyrelsens anbefaling af D- vitamin og kalciumtilskud. Bygningsforhold og indeklima: Det blev oplyst, at der på plejehjemmene ikke var bygnings- og indretningsforhold, som medførte særlig risiko for ulykker, eller indeklimamæssige problemer, som havde betydning for beboernes sundhed. Kvalitetssikring: Plejehjemmene indberettede alle de rapporteringspligtige utilsigtede hændelser, og der foregik internt på plejehjemmene en systematisk opfølgning af disse med henblik på forebyggelse. Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Norddjurs Kommune / 16

133 Bilag: 6.1. Strategi for udvikling af socialøkonomiske virksomheder i Norddjurs Kommune.pdf Udvalg: Voksen- og plejeudvalget Mødedato: 23. juni Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 74207/15

134 Strategi for udviklingen af socialøkonomiske virksomheder i Norddjurs Kommune Dato: Reference: Michael Engelsbæk Norddjurs Kommune har besluttet at afsøge mulighederne for udvikling af socialøkonomiske virksomheder. Herunder hvordan socialøkonomiske virksomheder kan medvirke til at bringe sårbare ledige tættere på arbejdsmarkedet. Dette notat beskriver Norddjurs Kommunes strategi for at udvikle og anvende socialøkonomiske virksomheder. 1. Norddjurs Kommunes mål for udviklingen af socialøkonomiske virksomheder Norddjurs Kommunes ønsker med denne strategi at medvirke til udviklingen af nye registrerede socialøkonomiske virksomheder beliggende i kommunen. Norddjurs Kommune vil derfor skabe 1-2 socialøkonomiske virksomheder ved afknopning fra kommunal virksomhed inden medio 2017 og medvirke til etableringen af 2-4 nye socialøkonomiske virksomheder ved at udvikle erhvervspotentialer i private virksomheder inden udgangen af Norddjurs Kommune ønsker endvidere, at de socialøkonomiske virksomheder kommunen medvirker til udviklingen af, også understøtter den kommunale beskæftigelsesindsats og omvendt. Norddjurs Kommune har derfor som mål at etablere arbejdspladser for borgere med særlige behov eller for borgere med nedsat arbejdsevne i de etablerede socialøkonomiske virksomheder. Ligeledes er det målet at skabe ordinære arbejdspladser i de socialøkonomiske virksomheder. 2. Kendetegn for socialøkonomiske virksomheder Socialøkonomiske virksomheder er: selvstændige virksomheder, der arbejder helt eller delvist med erhvervsdrift, og geninvesterer overskuddet i virksomheden. 1

135 I figuren* nedenfor er forskellige typer erhvervsvirksomheder med sociale formål, herunder socialøkonomiske virksomheder, kategoriseret efter nogle af de væsentligste kendetegn. * Kilde: Regeringens udvalg for socialøkonomiske virksomheder Fra 2014 har socialøkonomiske virksomheder mulighed for at registrere sig i et offentligt register. Kravene hertil er: At virksomheden skal have et socialt formål. At virksomheden skal være erhvervsdrivende. At virksomheden skal være uafhængig af det offentlige. At virksomheden skal være inddragende og ansvarlig. At virksomheden skal have en social håndtering af overskud efter skat. Norddjurs Kommune vil arbejde for at udvikle socialøkonomiske virksomheder, der kan registreres indenfor de 3 midterste kategorier i figur Udvikling af socialøkonomiske virksomheder i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune vil anvende to metoder i udviklingen af socialøkonomiske virksomheder: Afknopning Udvikling af erhvervspotentialer 2

136 Det forventes, at de to metoder især vil understøtte etableringen af socialøkonomiske virksomheder indenfor kategorierne Almennyttig organisation med erhvervsdrift og Social virksomhed (se figur 1). Afknopning fra kommunal virksomhed Norddjurs Kommune vil via en udviklingsindsats afsøge mulighederne for etablering socialøkonomiske virksomheder ved afknopning. Afknopning kan ske ved, at Norddjurs Kommune udskiller et kommunalt projekt i en selvstændig juridisk enhed. Det kan fx ske med udgangspunkt i nye eller eksisterende værksteds- eller cafétilbud. Eller fx indenfor genbrug, miljø- eller vandsektoren. Der er dog en grundforudsætning, at kommunen skal have hjemmel til opgaven, der skal være almennyttig og ikke må være konkurrenceforvridende. Norddjurs Kommune har som mål at skabe 1-2 socialøkonomiske virksomheder ved afknopning fra kommunal virksomhed inden medio Udvikling af erhvervspotentialer fra private virksomheder Norddjurs Kommune vil ligeledes understøtte skabelsen nye af socialøkonomiske virksomheder ved afknopning fra eksisterende private virksomheder eller som nye iværksættervirksomheder. Norddjurs Kommune vil, i samarbejde med iværksætter-ildsjæle og eksisterende virksomheder, medvirke til at identificere forretningsmæssige potentialer for socialøkonomiske virksomheder i kommunens eksisterende erhvervsstruktur. Det kan fx være, som datterselskaber fra eksisterende virksomheder eller som nye iværksættervirksomheder. Norddjurs Kommune har som mål at etablere 2-4 nye socialøkonomiske virksomheder ved at udvikle erhvervspotentialer i private virksomheder inden udgangen af Sammenhæng til Norddjurs Kommunes beskæftigelsesindsats Norddjurs Kommune har desuden som mål, at de socialøkonomiske virksomheder bidrager til udviklingen af den kommunale beskæftigelsesindsats ved: At skabe alternative tilbud om afklaring og opkvalificering af ledige. At skabe arbejdspladser, der giver ledige et tilbud om job (fx fleksjob) så tæt på ordinære vilkår som muligt. At skabe nye (ordinære) jobs i kommunen. At anvende færre offentlige ressourcer, ved at en del af beskæftigelsesindsatsen placeres i virksomheder, der skaber indtjening på markedsvilkår. Norddjurs Kommune vil, ud over at medvirke ved udviklingen af socialøkonomiske virksomheder, endvidere kunne understøtte udviklingen ved at anvende en række af de redskaber, som kommunen har til rådighed. De væsentligste er: Vejledning og opkvalificering Virksomhedspraktik Fleksjob/løntilskud 3

137 Mentorstøtte Økonomisk driftsstøtte (gælder kun ved afknopning af kommunal virksomhed) Indkøb i de socialøkonomiske virksomheder For anvendelsen af kommunens understøttende redskaber gælder kravet om merbeskæftigelse ; dvs. at ansættelse af medarbejdere i fx praktik ikke må erstatte ordinært ansatte. Ligeledes gælder rimelighedskravet ; dvs. at der maksimalt være en ansat på særlige vilkår for hver 5 ordinært ansatte. Norddjurs Kommune har som mål at etablere arbejdspladser for borgere med særlige behov eller for borgere med nedsat arbejdsevne i de etablerede socialøkonomiske virksomheder. Ligeledes er det målet at skabe ordinære arbejdspladser i de socialøkonomiske virksomheder. 4

Målgruppen er borgere, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen:

Målgruppen er borgere, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen: Kvalitetsstandard: Specialtandpleje Målgruppe Målgruppen er borgere, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen: Borgere

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grønnegården, Violskrænten 10 i Grenaa Mødet forsætter i gæstekantinen på rådhuset Dato: Tirsdag den 23. juni 2015 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 18:00 Medlemmer:

Læs mere

Norddjurs Kommunale Tandpleje. Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje

Norddjurs Kommunale Tandpleje. Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Norddjurs Kommunale Tandpleje Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje 1. Hvad er s lovgrundlag 2. Hvilket behov dækker 3. Hvilke mål er der med Sundhedsloven 131 og 132 Forebyggelse og behandling af tand-/

Læs mere

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Torsdag den 11. juni 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Jens Holst Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask

Læs mere

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Torsdag den 11. juni 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Jens Holst Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask

Læs mere

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Torsdag den 6. august 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 18:15 Medlemmer: Jens Holst Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask Olaf Krogh

Læs mere

Kvalitetsstandard for specialtandpleje

Kvalitetsstandard for specialtandpleje Kvalitetsstandard for specialtandpleje Indholdsfortegnelse Formål med ydelsen... 4 Hvem kan modtage specialtandpleje... 4 Visitation... 5 Beskrivelse af ydelsen... 5 Transport... 6 Organisering... 6 Kvalitetskrav

Læs mere

Kvalitetsstandard for specialtandpleje

Kvalitetsstandard for specialtandpleje Kvalitetsstandard for specialtandpleje Indholdsfortegnelse Formål med ydelsen... 4 Hvem kan modtage specialtandpleje... 4 Visitation... 5 Beskrivelse af ydelsen... 5 Transport... 6 Organisering... 6 Kvalitetskrav

Læs mere

Kvalitetsstandard for Omsorgstandplejen

Kvalitetsstandard for Omsorgstandplejen Kvalitetsstandard for Omsorgstandplejen Indholdsfortegnelse Lovgrundlag... 4 Formål med ydelsen... 4 Hedensted Kommunes målsætning... 4 Hvem kan modtage omsorgstandpleje... 4 Visitation... 5 Beskrivelse

Læs mere

Målgruppen er alle borgere i Norddjurs Kommune, der:

Målgruppen er alle borgere i Norddjurs Kommune, der: Kvalitetsstandard: Personlig og praktisk hjælp Målgruppe Målgruppen er alle borgere i Norddjurs Kommune, der: ikke selv kan udføre personlig pleje og praktiske gøremål i hjemmet efter et rehabiliteringsforløb

Læs mere

Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Godkendt i Socialudvalget, den 6. juni 2013 Lovgrundlag Indenrigs- og Sundhedsministeriet har med bekendtgørelse nr. 727 af 15. juni 2007

Læs mere

Kvalitetsstandard for Omsorgstandplejen

Kvalitetsstandard for Omsorgstandplejen Kvalitetsstandard for Omsorgstandplejen Indholdsfortegnelse Lovgrundlag... 4 Formål med ydelsen... 4 Hedensted Kommunes målsætning... 4 Hvem kan modtage omsorgstandpleje... 4 Visitation... 5 Beskrivelse

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen Overordnet kvalitetsstandard 2015 Servicelovens 83 og 83a, 84 samt klippekort. Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget DAGSORDEN

Voksen- og plejeudvalget DAGSORDEN Voksen- og plejeudvalget DAGSORDEN Sted: Møllehjemmet Elme Alle 10 i Auning Dato: Tirsdag den 2. februar 2016 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Olaf Krogh Madsen (L) Lars Sørensen (V) Inger K.

Læs mere

Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune, der har brug for et boligtilbud for at udvikle eller bevare ressourcer og egenomsorg længst muligt.

Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune, der har brug for et boligtilbud for at udvikle eller bevare ressourcer og egenomsorg længst muligt. Kvalitetsstandard: Boliger Målgruppe Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune, der har brug for et boligtilbud for at udvikle eller bevare ressourcer og egenomsorg længst muligt. Kriterier og omfang Der

Læs mere

INDSATSKATALOG - ET GODT OG AKTIVT LIV MED VÆRDIGHED

INDSATSKATALOG - ET GODT OG AKTIVT LIV MED VÆRDIGHED INDSATSKATALOG - ET GODT OG AKTIVT LIV MED VÆRDIGHED Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Godkendt i Velfærds- og Sundhedsudvalget den 1 Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler:

Læs mere

Kvalitetsstandard for Specialtandpleje

Kvalitetsstandard for Specialtandpleje Samsø Kommune Kvalitetsstandard for Specialtandpleje 15.12.2015 Specialtandpleje er et specialiseret tandplejetilbud til børn og voksne, der på grund af psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse (handicap)

Læs mere

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp 2016 Skanderborg Kommune Indhold Kvalitetsstandard for pleje og omsorg... 4 Kvalitetsstandard for aflastning/afløsning... 6 Kvalitetsstandard for praktisk

Læs mere

Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 107)

Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 107) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 107) Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013 Acadre doc.: 150839-13

Læs mere

Høreområdet For at modtage indsatser på høreområdet, skal borgeren være hørehæmmet og høreapparatsbruger eller døv.

Høreområdet For at modtage indsatser på høreområdet, skal borgeren være hørehæmmet og høreapparatsbruger eller døv. Kvalitetsstandard: Kommunikation Målgruppe Målgruppen for tilbuddet er borgere over 18 år bosiddende i Norddjurs Kommune, der har behov for rådgivning, vejledning, hjælpemidler eller undervisning for at

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 1, rådhuset Dato: Tirsdag den 31. maj 2016 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 15:45 Medlemmer: Fraværende: Olaf Krogh Madsen (L) Lars Sørensen (V)

Læs mere

Kvalitetsstandard for botilbud til længerevarende ophold (SEL 108) Indhold

Kvalitetsstandard for botilbud til længerevarende ophold (SEL 108) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for botilbud til længerevarende ophold (SEL 108) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang)

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 108 Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Godkendt i Socialudvalget

Læs mere

LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2

LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD TRÆNING LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2 Første skoledag 0 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud 15. december 2015 Center for Handicap og Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. LOVGRUNDLAG... 3 2.1. FORMÅLET MED HJÆLPEN OG

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Sundhedspolitik for Norddjurs Kommune...1. 2. Kvalitetsstandard for praktisk bistand til rengøring...2

Indholdsfortegnelse. 1. Sundhedspolitik for Norddjurs Kommune...1. 2. Kvalitetsstandard for praktisk bistand til rengøring...2 Voksen- og Plejeudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 07/2008 Sted : Rådhuset Grenaa. Mødelokale 3 Dato : 9. juni 2008 Start kl. : 14.00 Slut kl. : Medlemmer Valdemar Haumand (A) (Formand) Kai Hansen (V) (Næstformand)

Læs mere

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Torsdag den 6. oktober 2016 Start kl.: 14:30 Slut kl.: 16:30 Medlemmer: Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask Peter Hjulmand Winnie

Læs mere

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig Plejebolig Information til dig der søger eller bor i plejebolig Kolofon: Udgivet af Frederiksberg Kommune 2013 GOD SERVICE PÅ FREDERIKSBERG... 3 VÆRDIGRUNDLAGET... 4 RESPEKT FOR DET ENKELTE MENNESKE...

Læs mere

1 of 17. Kvalitetsstandard 2014 Lov om social service 85 Bostøtte i eget hjem. Godkendt i byrådet den xx.xx.14

1 of 17. Kvalitetsstandard 2014 Lov om social service 85 Bostøtte i eget hjem. Godkendt i byrådet den xx.xx.14 1 of 17 Kvalitetsstandard 2014 Lov om social service 85 Bostøtte i eget hjem Godkendt i byrådet den xx.xx.14 2 of 17 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...2 BOSTØTTEYDELSER...3 KONTAKTINFORMATION...5 1.AFKLARINGSYDELSE...6

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 1, rådhuset Dato: Torsdag den 21. marts 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Niels Erik Iversen (A) Jytte Schmidt (F) Olaf Krogh

Læs mere

Kvalitetsstandard: Afløsning og aflastning

Kvalitetsstandard: Afløsning og aflastning Kvalitetsstandard: Afløsning og aflastning Målgruppe Målgruppen for afløsning eller aflastning er forældre, ægtefælle eller andre nære pårørende, der passer børn eller voksne borgere i en af følgende målgrupper:

Læs mere

Kvalitetsstandard for særlig kontaktperson til døvblinde efter Servicelovens 98

Kvalitetsstandard for særlig kontaktperson til døvblinde efter Servicelovens 98 Myndighedsafdelingen Forslag til revision af Kvalitetsstandard for særlig kontaktperson til døvblinde efter Servicelovens 98 Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 27.01.2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Sundhedsloven 2015 Indledning Fredensborg kommune tilbyder forebyggende og behandlende tandpleje til borgere, der på grund af

Læs mere

DAGSORDEN. Valdemar Haumand (A) (Formand) Kai Hansen (V) (Næstformand) Pia Bjerregaard (A) Jytte Schmidt (A) Bent Andersen (O)

DAGSORDEN. Valdemar Haumand (A) (Formand) Kai Hansen (V) (Næstformand) Pia Bjerregaard (A) Jytte Schmidt (A) Bent Andersen (O) Voksen- og Plejeudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 06/2007 Sted : Rådhuset i Grenaa, Mødelokale 3 Dato : 11. juni 2007 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 18.00 Medlemmer Valdemar Haumand (A) (Formand) Kai Hansen

Læs mere

Serviceområde: Sundhedsområdet

Serviceområde: Sundhedsområdet Serviceområde: Sundhedsområdet Fokusområde: Genoptræning efter sundhedslovens 140. Hvilke behov dækker ydelsen: Vederlagsfri genoptræning til personer, der efter udskrivning fra sygehus har et lægefagligt

Læs mere

Rubrik. RuOmsorgstandpleje. urub Kvalitetsstandard. Godkendt af byrådet

Rubrik. RuOmsorgstandpleje. urub Kvalitetsstandard. Godkendt af byrådet Rubrik RuOmsorgstandpleje urub Kvalitetsstandard Godkendt af byrådet 20. marts 2013 Omsorgstandpleje 1. Overordnede rammer 1. Formål Formålet med omsorgstandpleje er - gennem opsøgende, regelmæssige undersøgelser,

Læs mere

Godkendelse: Tandbehandling i henhold til lov om aktiv socialpolitik 82a

Godkendelse: Tandbehandling i henhold til lov om aktiv socialpolitik 82a Punkt 9. Godkendelse: Tandbehandling i henhold til lov om aktiv socialpolitik 82a 2014-003462 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalget orientering status på anvendelsen

Læs mere

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Dronningens Ferieby Dronningens Ferieby 1 i Grenaa Dato: Torsdag den 14. januar 2016 Start kl.: 10:00 Slut kl.: 16:30 Medlemmer: Fraværende: Preben Fruelund Kaj Aagaard

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 04-02-2010 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 04-02-2010 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 04-02-2010 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen Deltagere: Ulrik Sand Larsen, Masoum Moradi, Bo Hansen, Ulla Larsen, Torben Frost Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med 3. Hvilke aktiviteter indgår i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86

Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86 Kvalitetsstandard og ydelseskatalog 2016 Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86 Godkendt af kommunalbestyrelsen, Glostrup Kommune den 9. december 2015 Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskabet i Glesborg. den 6. juni 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskabet i Glesborg. den 6. juni 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bofællesskabet i Glesborg den 6. juni 2013. Juni 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

Intentionerne bag og indholdet i Sundhedslovens 133 om specialtandpleje. Lene Vilstrup Afdelingstandlæge, MPH, Ph.d.

Intentionerne bag og indholdet i Sundhedslovens 133 om specialtandpleje. Lene Vilstrup Afdelingstandlæge, MPH, Ph.d. Intentionerne bag og indholdet i Sundhedslovens 133 om specialtandpleje Lene Vilstrup Afdelingstandlæge, MPH, Ph.d. Sundhedsstyrelsen 1986 kommunal omsorgstandpleje kan tilbydes! Kommunerne kan tilbyde

Læs mere

Kvalitetsstandard for 108 botilbud på handicapog psykiatriområdet

Kvalitetsstandard for 108 botilbud på handicapog psykiatriområdet Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for 108 botilbud på handicapog psykiatriområdet Godkendt i Voksen- og Plejeudvalgets møde den 23.08.2012 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 11.09.2012 Acadre

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Den 1/1 2011 Jr. nr.: 2006/04953 Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Lovgrundlag Lov om social service 83 Her står, at: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1) personlig

Læs mere

Kvalitetsstandard. Sundhedsloven 131. Omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard. Sundhedsloven 131. Omsorgstandpleje Kvalitetsstandard Sundhedsloven 131 Omsorgstandpleje Godkendt i Byrådet den 26. juni 2012 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven er at fremme den enkeltes muligheder

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Erhvervet hjerneskade og kommunikation. jf. Lov om specialundervisning for voksne

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Erhvervet hjerneskade og kommunikation. jf. Lov om specialundervisning for voksne Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Erhvervet hjerneskade og kommunikation jf. Lov om specialundervisning for voksne Politisk godkendt januar 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag...

Læs mere

Omsorgstandpleje - visitation - ansøgning. 04 den 23. maj 07

Omsorgstandpleje - visitation - ansøgning. 04 den 23. maj 07 Omsorgstandpleje - visitation - ansøgning 04 den 23. maj 07 1 Omsorgstandpleje - visitation Formål med omsorgstandpleje. Formålet med omsorgstandpleje er at tilbyde forebyggende og behandlende tandpleje

Læs mere

Uddrag af serviceloven:

Uddrag af serviceloven: NOTAT Dato 13.11.2007 Uddrag af serviceloven: Kapitel 16 Personlig hjælp, omsorg og pleje samt plejetestamenter 83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 1) personlig hjælp og pleje og 2) hjælp eller støtte

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget arbejdsplan for 2012

Voksen- og plejeudvalget arbejdsplan for 2012 Norddjurs Kommune 17. august 2012 ANC Voksen- og plejeudvalget arbejdsplan for 2012 Torsdag den 26. januar, kl. 14.00-18.00 Møde i voksen- og plejeudvalget Behandling af forslag til høringssvar til Region

Læs mere

Kvalitetsstandard. Serviceloven 104. Daghjem for demente

Kvalitetsstandard. Serviceloven 104. Daghjem for demente Kvalitetsstandard Serviceloven 104 Daghjem for demente Godkendt i Byrådet den 29. januar 2013 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven er at fremme den enkeltes muligheder

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende botilbud

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Den 21/8-2013 Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Lovgrundlag Lov om social service 83 Her står, at: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1) personlig hjælp og pleje og

Læs mere

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85 Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85 Servicelovens 85 paragraffens ordlyd Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller

Læs mere

Kvalitetsstandard for Beskyttet beskæftigelse / særligt tilrettelagt beskæftigelsesforløb efter servicelovens 103

Kvalitetsstandard for Beskyttet beskæftigelse / særligt tilrettelagt beskæftigelsesforløb efter servicelovens 103 MYNDIGHEDSAFDELINGEN Kvalitetsstandard for Beskyttet beskæftigelse / særligt tilrettelagt beskæftigelsesforløb efter servicelovens 103 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på møde den 22. oktober 2013 Acadré

Læs mere

Thisted Kommunes servicetilbud til hjemmeboende med behov for hjælp og pleje omfatter:

Thisted Kommunes servicetilbud til hjemmeboende med behov for hjælp og pleje omfatter: Målsætning for hjemmeboende med behov for hjælp og pleje. Målet er at fremme den enkelte brugers muligheder for at opleve størst mulig grad af trivsel og livskvalitet ved: At hjælpe hjemmeboende brugere

Læs mere

BILAG 2. Lovgivning om Tandpleje til børn og unge

BILAG 2. Lovgivning om Tandpleje til børn og unge BILAG 2 Lovgivning om Tandpleje til børn og unge BILAG 2: LOVGIVNING OM TANDPLEJE TIL BØRN OG UNGE I bilag 3 findes uddrag af Sundhedsloven (målrettet tandplejen) Kommunal tandpleje Lov om tandpleje, har

Læs mere

Indkøb: skrive indkøbsseddel hjælp eller støtte til at ringe efter varer sætte varer på plads

Indkøb: skrive indkøbsseddel hjælp eller støtte til at ringe efter varer sætte varer på plads KVALITETSSTANDARD Praktiske opgaver - rengøring, tøjvask og indkøb 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Lov om Social Service: 83, stk 1: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp eller støtte til nødvendige

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for visitering til dag- og aktivitetscenter på ældreområdet

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for visitering til dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for visitering til dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Godkendt af Socialudvalget den 7. maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 2. GRUNDLAG... 1

Læs mere

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Version: xx.xx.xxxx Indholdsfortegnelse: Generelt gældende for at modtage omsorgstandpleje... 3 Formålet med omsorgstandplejen efter Sundhedsloven... 3 Vurdering

Læs mere

Kvalitetsstandard for aflastning på voksenområdet. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for aflastning på voksenområdet. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 13 Kvalitetsstandard for aflastning på voksenområdet Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet og

Læs mere

Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov

Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov Kvalitetsstandardernes formål Formålet med Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på områderne

Læs mere

Lov om social service 107

Lov om social service 107 Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Serviceloven 107 Midlertidigt botilbud Om kvalitetsstandarder - En kvalitetsstandard er kommunalbestyrelsens redskab til at skabe sammenhæng mellem det politisk fastsatte

Læs mere

Kvalitetsmål for praktisk hjælp til borgere i eget hjem

Kvalitetsmål for praktisk hjælp til borgere i eget hjem Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2016 Kvalitetsmål for praktisk hjælp til borgere i eget hjem Kvalitetsmål for praktisk hjælp til borgere i eget hjem Hjælpen tilrettelægges

Læs mere

Kvalitetsstandard. Praktisk hjælp Rengøring, tøjvask og indkøb. - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud. Serviceloven 83, stk. 1, nr.

Kvalitetsstandard. Praktisk hjælp Rengøring, tøjvask og indkøb. - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud. Serviceloven 83, stk. 1, nr. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp Rengøring, tøjvask og indkøb - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 2 Lovgrundlag Formål Indhold Målgruppe/tildelingskriterier 83. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Rubrik. u Omsorgstandpleje. urubindsatskatalog. Godkendt af byrådet

Rubrik. u Omsorgstandpleje. urubindsatskatalog. Godkendt af byrådet Rubrik u Omsorgstandpleje urubindsatskatalog Godkendt af byrådet 20. marts 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Beskrivelse af omsorgstandpleje... 4 2 1. Indledning Byrådet har godkendt en kvalitetsstandard

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Sygepleje i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Sygepleje i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Sygepleje i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.2 Indsatsens karakter... 2 3.3 Levering af indsatsen...

Læs mere

Kvalitetsstandard for individuel socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85.

Kvalitetsstandard for individuel socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85. Kvalitetsstandard for individuel socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85. Individuel socialpædagogisk støtte ydes til borgere over 18 år, der bor i selvstændig bolig og har betydelig nedsat fysisk

Læs mere

Nyttig viden om ældreområdet

Nyttig viden om ældreområdet Nyttig viden om ældreområdet Nyttig viden om Ældreområdet Indholdsfortegnelse Forord... 3 Byrådets visioner for ældreområdet... 3 Overordnet målsætning... 4 Hvem kan få hjælp?... 4 Formål... 4 Hvad kan

Læs mere

Kvalitetsstandard for botilbud til midlertidige ophold (SEL 107) Indhold

Kvalitetsstandard for botilbud til midlertidige ophold (SEL 107) Indhold kesocial og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for botilbud til midlertidige ophold (SEL 107) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde personlig hjælp og pleje, og hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet.

83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde personlig hjælp og pleje, og hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet. Kvalitetsstandard - Lov om social service 83 Personlig hjælp til borgere i eget hjem og ældrebolig Praktisk hjælp til borgere i eget hjem og ældrebolig Lovgrundlag 83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget REFERAT

Voksen- og plejeudvalget REFERAT Voksen- og plejeudvalget REFERAT Sted: Gæstekantinen på rådhuset i Grenaa Dato: Torsdag den 24. januar 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Niels Erik Iversen (A) Jytte Schmidt

Læs mere

Serviceinformation Til hjemmeboende med behov for hjælp og pleje

Serviceinformation Til hjemmeboende med behov for hjælp og pleje Serviceinformation Til hjemmeboende med behov for hjælp og pleje Indhold Målsætning for hjemmeboende...1 Hvordan søger du om hjælp?...2 Hvad omfatter tilbuddene?...2 Journalføring...3 Visitationsbesøg...3

Læs mere

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Kvalitetsstandard for Aktivitets- og samværstilbud efter Servicelovens 104

Kvalitetsstandard for Aktivitets- og samværstilbud efter Servicelovens 104 MYNDIGHEDSAFDELINGEN Kvalitetsstandard for Aktivitets- og samværstilbud efter Servicelovens 104 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på møde den 22. oktober 2013 Acadré: 13/141237. 1 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Visiteret dagcentertilbud Serviceloven 79

Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Visiteret dagcentertilbud Serviceloven 79 Sorø Kommune Kvalitetsstandard Visiteret dagcentertilbud Serviceloven 79 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Generel information om kvalitetsstandarder...3 Hvad er en kvalitetsstandard?...3 Sorø

Læs mere

Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice

Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice Godkendt i Byrådet den 15. december 2015 Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger Buhl Foged Sagsnr. 27.36.00-P23-1-15

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for Genoptræning og vedligeholdende træning efter lov om Social Service & Genoptræning efter Sundhedsloven Godkendt i Socialudvalget den 4. april 2013-1 - Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Ulla Larsen, Grete Schødts, Bjarne Hansen, Bente Bondebjerg, Tina Petersen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tandpleje til børn og unge

Tandpleje til børn og unge Tandpleje til børn og unge Sundhedsloven 127-134 Kvalitetsstandard Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget den 4. maj 2010 Sønderborg Kommune, Sundhed og Handicap Tandpleje til børn og unge 1. Overordnede

Læs mere

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Titel Midlertidigt botilbud Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til

Læs mere

Kvalitetsstandard for plejeboliger og midlertidigt ophold i Odense Kommune.

Kvalitetsstandard for plejeboliger og midlertidigt ophold i Odense Kommune. Den 25/10 2011 Jr. nr.: 2007/36556 Kvalitetsstandard for plejeboliger og midlertidigt ophold i Odense Kommune. Hvem kan få en plejebolig? Du kan få en plejebolig, hvis du har et stort behov for både støtte,

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 BRØNDBY KOMMUNE 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Visitationskriterier... 4 Serviceniveau og

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Sygepleje i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Sygepleje i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Sygepleje i Ærø Kommune Indhold 1.0 Lovgrundlag... 2 2.0 Formålet med sygeplejen... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.2 Indsatsens karakter... 2

Læs mere

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Torvet 3 i Grenaa Dato: Torsdag den 11. juni 2015 Start kl.: 8:45 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Jens Erik Madsen (formand) Birgit Jensen Erik Laursen

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune med et eller flere af følgende behov:

Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune med et eller flere af følgende behov: Kvalitetsstandard: Træning Målgruppe Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune med et eller flere af følgende behov: Borgere, der efter sygdom er midlertidigt svækkede Borgere, der har behov for træning

Læs mere

Kvalitetsstandard for Enhed for alvorligt syge og døende

Kvalitetsstandard for Enhed for alvorligt syge og døende Kvalitetsstandard for Enhed for alvorligt syge og døende Plejecenter Hjørnegården, Bredebro Hvad er Enhed for alvorligt syge og døende? Enheden er et tilbud om midlertidigt ophold for borgere der bliver

Læs mere

Rubrik. RuTandpleje til børn og unge. urub Kvalitetsstandard. Godkendt af byrådet

Rubrik. RuTandpleje til børn og unge. urub Kvalitetsstandard. Godkendt af byrådet Rubrik RuTandpleje til børn og unge urub Kvalitetsstandard Godkendt af byrådet 20. marts 2013 Tandpleje til børn og unge 1. Overordnede rammer 1.1. Formål Tandplejens mål er, at befolkningen ved en god

Læs mere

Tandpleje for borgere, der ikke kan benytte det almindelige tandplejesystem.

Tandpleje for borgere, der ikke kan benytte det almindelige tandplejesystem. Tandpleje for borgere, der ikke kan benytte det almindelige tandplejesystem. Viborg Kommunes Handicappolitik I Viborg Kommune skal borgere med handicap i videst muligt omfang have de samme muligheder som

Læs mere

Næstformand Henrik Hansen overtog mødeledelsen. Punkt 6 blev behandlet efter punkt 2. 1. Godkendelse af dagsorden...1

Næstformand Henrik Hansen overtog mødeledelsen. Punkt 6 blev behandlet efter punkt 2. 1. Godkendelse af dagsorden...1 Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 30. september 2015 - kl. 16:00 Sted Mødelokale 1 Bemærkning Udvalgsformand Betina Signe Stick var fraværende fra punkt 5. Næstformand Henrik Hansen overtog

Læs mere

TILBUD TIL ÆLDRE UDKAST Kvalitetsstandarder for hjemmeboende ældre 2008

TILBUD TIL ÆLDRE UDKAST Kvalitetsstandarder for hjemmeboende ældre 2008 TILBUD TIL ÆLDRE UDKAST Kvalitetsstandarder for hjemmeboende ældre 2008 Indhold Indhold Forord...3 Mål og værdier Mål for ældreområdet...4 Principper for indsatsen...4 Formål med tilbuddene...4 Generel

Læs mere

Svendborg Kommune. service til ældre og handicappede

Svendborg Kommune. service til ældre og handicappede Svendborg Kommunes service til ældre og handicappede - på plejecentre - i ældreboliger tilknyttet plejecentre Serviceinformation Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Forord:...3

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 24 Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2016 1 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede

Læs mere

Øvrige sundhedsområder (vederlagsfri fysioterapi, hospice og kørsel til genoptræning & læge/speciallæge)

Øvrige sundhedsområder (vederlagsfri fysioterapi, hospice og kørsel til genoptræning & læge/speciallæge) Politikområde Sundhed - Oversigt Frihedsgrader og bindinger Politikområdet Sundhed består af følgende delområder: Tandpleje Genoptræning Sundhedsfremme & forebyggelse Alkoholrådgivning Madservice Kommunikationsområdet

Læs mere

Serviceinformation. Personlig og praktisk hjælp jf. Lov om social service 83

Serviceinformation. Personlig og praktisk hjælp jf. Lov om social service 83 Serviceinformation Personlig og praktisk hjælp jf. Lov om social service 83 Hvad er Personlig og praktisk hjælp og hvem kan få? Personlig og praktisk hjælp er for dig, der er bosiddende i Lolland Kommune,

Læs mere

Kvalitetsstandard for Vederlagsfri Fysioterapi kommunalt tilbud

Kvalitetsstandard for Vederlagsfri Fysioterapi kommunalt tilbud Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 20 Kvalitetsstandard for Vederlagsfri Fysioterapi kommunalt tilbud Sundhedsloven 140a 2016 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder vederlagsfri fysioterapi til svært

Læs mere

Serviceramme - Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede

Serviceramme - Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede Serviceramme - Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Titel Serviceramme - Støtte i eget hjem og botilbud

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Sygehusvej 12, Grenaa Rådssalen på rådhuset i Grenaa (kl. 15-18) Dato: Tirsdag den 6. maj 2014 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Olaf Krogh

Læs mere