Villaforsikring / Forsikringsbetingelser nr Villaforsikring / 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Villaforsikring / Forsikringsbetingelser nr. 1204. Villaforsikring / 1"

Transkript

1 Villaforsikring / Forsikringsbetingelser nr Villaforsikring / 1

2 Fortrydelsesret FORTRYDELSESRET Gælder alene for private forbrugerforsikringer. Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men fortrydelsesretten er afhængig af 3 forskellige situationer: Du har mødt vores repræsentant, da du købte din forsikring Du har ikke mødt vores repræsentant fysisk, da du købte din forsikring (fjernsalg) Din forsikring er blevet ændret, og du har derfor ret til at fortryde ændringen Du kan evt. læse mere om fortrydelsesretten i Lov om forsikringsaftale 34e og 34i. FORTRYDELSESFRIST Fortrydelsesfristen er altid 14 dage, og fristens begyndelse afhænger af, hvordan aftalen er indgået, punkt / Har du mødt vores repræsentant, da du købte forsikringen, starter fristen på det seneste af følgende tidspunkter: a Fra den dag, du har fået besked om, at du har købt forsikringen b Eller fra den dag, du har fået tydelig skriftlig besked om fortrydelsesretten 2 / Ved fjernsalg starter fristen på det seneste af følgende tidspunkter: a Fra den dag, du har fået besked om, at du har købt forsikringen b Når du har fået de oplysninger, vi har pligt til at give dig enten på papir eller pr. mail 3 / Fristen ved ændringer følger reglerne, der er beskrevet under 1 og 2. Du skal være opmærksom på, at det alene er ændringen, ved en udvidelse af dækningen, der kan fortrydes. Fristen på 14 dage beregnes således: Hvis du fx køber din forsikring mandag den 1. og først har modtaget oplysningerne onsdag den 3., har du frist til og med onsdag den 17. Hvis fortrydelsesfristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, udløber fristen først den følgende hverdag. Vi gør opmærksom på, at for bygningsbrandforsikringer er fortrydelsesretten begrænset af Lov om finansiel virksomhed 60, således at fortrydelse er betinget af, at du inden for 14-dagesfristen dokumenterer, at bygningbrandforsikringen er tegnet i et andet selskab med tilbagevirkende kraft. HVORDAN FORTRYDER DU Inden fortrydelsesfristen udløber, skal du give os besked om, at du har fortrudt dit køb. Du kan give os besked enten pr. brev eller . Hvis du vil have bevis for, at du har sendt beskeden, inden fristen udløber, kan du sende et anbefalet brev og gemme kvitteringen. Du skal sende besked om, at du har fortrudt købet til: Tryg Klausdalsbrovej Ballerup HVIS DU FORTRYDER Hvis du fortryder dit køb af forsikring, bliver købet ophævet, og du skal ikke betale noget for forsikringen. Det betyder også, at hvis der sker en skade i perioden fra du har købt forsikringen, til du fortryder, så er skaden ikke dækket af forsikringen. Har du købt forsikringen ved fjernsalg, kan du ophæve købet, hvis du ikke har fået de øvrige relevante oplysninger fra os. Købet bliver ophævet fra det tidspunkt, hvor du sender besked til os om ophævelsen. Du skal dog være opmærksom på, at du skal betale for din forsikring, indtil du ophæver købet, bortset fra de første 14 dage, som er den almindelige fortrydelsesfrist. Vi beregner prisen i forhold til den tid, du har været forsikret og ud fra den aftale, vi oprindeligt havde indgået om køb af forsikringen. Villaforsikring / 2

3 Indholdsfortegnelse HUSK, HVIS DER SKER EN SKADE! 1 / Anmeld skaden hurtigst muligt til os på 2 / Eller anmeld skaden på / Du skal straks forsøge at begrænse skadens omfang. 4 / Du må ikke udbedre skaden og/eller fjerne beskadigede genstande, før vi har godkendt det. 5 / Tyveri og hærværksskader skal anmeldes til politiet straks efter skaden opdages. HUSK, NÅR DU LÆSER BETINGELSERNE! 1 / Dækningerne gælder kun, hvis de står i din police. 2 / For at sikre dig, at en skade er dækket, skal du se både under den konkrete dækning og generelle bestemmelser og fællesbestemmelser. 3 / Vær opmærksom på, hvordan erstatningen beregnes. DÆKNINGER generel information 1. Brandskade side 4 Brand og brandslukning Tilsodning Eksplosion Direkte lynnedslag Kortslutning m.m. Andre skadeårsager 2. Stormskade m.m side 5 VEJRSKADE Frostsprængning i rør og installationer Sne og hagl Vand Storm AndEN pludselig skade side 6 Tyveri og hærværk Udstrømning af væske Uheld 3. Skjult rør- og kabelskade side 7 Utætheder og fejl 4. Stikledningsskade side 8 Utætheder og fejl 5. Glas- og sanitetsskade side 9 Brud, afskalning eller ridser 6. Insekt- og svampeskade side 10 Insekter Svamp 7. Rådskade side Husejeransvar side Privat retshjælp side Udvidet tryghed side 14 Udvidet vandskade Kosmetiske forskelle Byggematerialer Mekaniske funktionsfejl i faste elektriske installationer Skade lavet af dyr Haveanlæg dækkes mod tyveri, hærværk og påkørsel Fortrydelsesret side Beregning af erstatning side 16 Opgørelse af erstatning Erstatninger efter tabeller Rådskade Udvendig udsmykning Haveanlæg m.m. Bygninger, der er under renovering/modernisering Bygninger bestemt for nedrivning Erstatning til fri rådighed Restværdi Andre udgifter, som dækkes Selvrisiko 12. Generelle bestemmelser side 20 Hvem og hvad er dækket Følgende dele er ikke dækket Vedligeholdelse Hvad skal vi have besked om Forsikring i andet selskab Bygning under opførelse 13. Fællesbestemmelser side 22 Generelle undtagelser Betaling af forsikringen Indeksregulering Forsikringens varighed og opsigelse Ændring af betingelser og priser Klagemulighed Aftalegrundlaget Tilsyn og garantifond Villaforsikring / 3

4 1. Brandskade Dækker skader efter Brand og brandslukning Brand er løssluppen og flammedannende ild, der kan brede sig ved egen kraft. Tilsodning Pludselig tilsodning, som kommer fra fyringsanlæg, pejse eller brændeovne, men forsikringen dækker kun, hvis de er installeret og indrettet korrekt. Pludselig tilsodning som følge af madlavning, levende lys o.l. Eksplosion Eksplosion er en meget hurtig kemisk proces, der udvikler stærk varme og danner et voldsomt tryk, der til sidst får luften til at udvide sig. Direkte lynnedslag Der er tale om direkte lynnedslag, når der på forsikringsstedet kan ses skade på bygningen og/eller bygningsdele, der er en direkte følge af elektriske varme- eller kraftpåvirkninger i forbindelse med lynets afledning til jorden. Kortslutning m.m. Skader på de elektriske ledninger eller installationer, der fx kan opstå pga. tordenvejr (indirekte lynnedslag), kortslutninger i elektriske kredsløb, overspænding (fejl i elforsyningen) eller lignende. Andre skadeårsager Tørkogning af kedel til opvarmning af rum. Sprængning af luft- og damptætte kedler. Nedstyrtende luftfartøj eller dele fra dette. Dækker ikke skader efter Svidning m.m. Skader, der er opstået ved svidning, forkulning, misfarvning, overophedning eller smeltning, uden at der har været brand. De skader kunne fx være: Skader, der skyldes gløder fra tobak, pejse eller ildsteder. Skader, der skyldes varme gryder, pander eller strygejern. Løbesod Skader, der er opstået på grund af løbesod. Skjulte elkabler til opvarmning Kortslutning, overspænding eller lignende i skjulte elkabler til opvarmning af rum er ikke dækket, medmindre du har valgt dækningen Skjult rør- og kabelskade. Bygningsdele Følgende dele er dækket Bygninger, haveanlæg udsmykninger m.m. Bygninger med fastmonteret bygningstilbehør inkl. udvendig udsmykning. Fastmonterede installationer samt anlæg til vedvarende energi. Bygningernes fundamenter og pilotering. Bygninger under opførelse, hvis det fremgår af policen, at denne dækning er valgt, se punkt Bygninger under tilbygning, se punkt Byggematerialer, som skal monteres i eller ved eksisterende bygninger, når de befinder sig på forsikringsstedet. Pergolaer, plankeværker, stakitter og murede hegn. Drivhuse til hobbybrug. Antenner. Medforsikret svømmebassin eller udendørs spa med tilhørende faste installationer samt over- eller tildækning. Haveskulpturer, solure, fuglebade, flagstænger o.l., hvis disse er fastmonteret på støbt fundament. Haveanlæg som fx beplantning, stensætninger, terrasser, havefliser, fritliggende trapper, springvand, fiskebassiner og småstensbelægning i blomsterbede og havegange. Villaforsikring / 4

5 2. Stormskade m.m. / Vejrskade Dækker skader efter Frostsprængning i rør og installationer Frostsprængning i rør, der tilfører de forsikrede bygninger vand eller varme, og skader som følge af frostsprængning i indendørs røranlæg og forbundne installationer. Sne og hagl Skader sket ved snetryk, sneskred og hagl, der beskadiger de forsikrede bygninger. Vand Voldsomt tøbrud eller skybrud, hvor vandet ikke kan få normalt afløb, men oversvømmer bygningerne og/eller trænger ind i bygningerne gennem naturlige utætheder som fx. kælderskakter og ventilationsåbninger. Vandskader som følgeskade af en anden dækket skade. Får du en vandskade i din kælder, som er dækket af forsikringen, skal reetablering ske uden brug af organiske materialer, fx trægulve, laminatgulve, isoleringsvægge, gipsvægge og glasvæv. Genoprettes det beskadigede med organiske materialer, er disse genstande ikke dækket ved fremtidige vandskader. Eventuelle merudgifter til reetablering med ikke organiske materialer er ikke dækket af forsikringen. Ved voldsomt skybrud forstås en nedbørsmængde fra 1-2 mm i minuttet inden for en kort periode. Man vil typisk opleve det som, at himmel og hav står i ét. Eller en større nedbørsmængde inden for et døgn ca. 30 mm. Eller vedvarende kraftig nedbør, hvor der i løbet af 5-7 dage måles en gennemsnitlig nedbørsmængde på ca. 20 mm pr. døgn. Voldsomt tøbrud er, når mængden af nedbør eller smeltevand inden for et kort tidsrum er så stor, at de korrekt dimensionerede afløbssystemer ikke kan fjerne vandet. Storm Ved storm forstås vindstyrke/vindstød på mindst 17,2 meter pr. sekund. Dækker ikke skader efter Utilstrækkelig opvarmning Frostsprængning i lokaler, der er utilstrækkeligt opvarmede, medmindre skaden skyldes tilfældigt svigtende varmeforsyning. Tilfældigt svigtende varmeforsyning er forhold, som hverken ejer eller bruger har haft indflydelse på. Det er ikke tilfældigt, hvis den svigtende varmeforsyning skyldes fx manglende oliebeholdning. Frost Skader, der opstår som følge af frost på udvendige udsmykninger på bygningerne som fx vægmalerier og relieffer. medforsikret svømmebassin eller udendørs spa med tilhørende faste installationer samt over- eller tildækning. haveskulpturer, solure, fuglebade, flagstænger o.l. Vand fra tagrender og nedløbsrør Vandskader efter vand fra tagrender og nedløbsrør, medmindre det er en følgeskade af en dækket sky- eller tøbrudsskade. Vandskader, der er sket, fordi tagrender/afløb ikke er korrekt vedligeholdt, dimensioneret eller monteret. Oversvømmelse Oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb. Bygge- og reparationsarbejde Skade som følge af bygge- og reparationsarbejde. Fejl Skade, der opstår som følge af udførelsesfejl, materialefejl eller fejlkonstruktion, hvis forsikringstageren vidste eller burde have haft kendskab til forholdet. Svamp og råd Følgeskader i form af svamp eller råd, medmindre du har valgt dækningerne Insekt- og svampeskade, og Rådskade. Glas og sanitet Glas og sanitet medmindre du har valgt dækningen Glasog sanitetsskade. Bygningsdele Følgende dele er dækket Bygninger m.m. Bygninger med fastmonteret bygningstilbehør inkl. udvendig udsmykning. Fastmonterede installationer samt anlæg til vedvarende energi. Bygningernes fundamenter og pilotering. Bygninger under opførelse, hvis det fremgår af policen, at denne dækning er valgt, dog dækkes kun storm, se punkt Tilbygninger, der er ved at blive opført, dog dækkes kun storm samt frostsprængning i rør og installationer, se punkt Byggematerialer, som skal monteres i eller ved eksisterende bygninger, når de befinder sig på forsikringsstedet. Pergolaer, plankeværker, stakitter og murede hegn. Drivhuse til hobbybrug. Antenner. Medforsikret svømmebassin eller udendørs spa med tilhørende faste installationer samt over- eller tildækning. Haveskulpturer, solure, fuglebade, flagstænger o.l. Det er et krav, at de nævnte bygninger m.m. skal være opført på muret eller støbt sokkel, sokkelsten eller nedgravede trykimprægnerede stolper. Følgende dele er ikke dækket Haveanlæg m.m. Haveanlæg som fx beplantning, stensætninger, terrasser, havefliser, fritliggende trapper, springvand, fiskebassiner og småstensbelægning i blomsterbede og havegange. VISSE MATERIALER I KÆLDER Organiske materialer og gipsvægge i kælder ved 2. vandskade. Villaforsikring / 5

6 2. Stormskade m.m. / Anden pludselig skade Dækker skader efter Tyveri og hærværk Tyveri og hærværk, som er begået af personer uden lovlig adgang til de forsikrede bygninger. Udstrømning af væske Vand, olie, kølevæske, damp o.l. fra rør og forbundne installationer, der pludselig strømmer ud. Det gælder også for køle- og fryseanlæg samt beholdere og akvarier. Vand, der pludselig stiger op gennem afløbsledninger. Uheld Pludselige skader, som ikke kan henføres til forsikringens øvrige dækninger, undtagelser og begrænsninger. Ved pludselig skade forstås en skade, som skyldes en udefra kommende og øjeblikkelig virkende årsag. Årsag og virkning skal ske samtidig. Eksempler på en pludselig skade: En ophængt fladskærm falder ned og ødelægger parketgulvet. Skaden på parketgulvet er dækket. En bil kører ind i bygningen. Skaden på bygningen vil være dækket. Et træ vælter ned i taget på dit hus. Skaden på bygningen vil være dækket. Dækker ikke skader efter Nedbør og frost Nedbør og frost er ikke en pludselig skade. Udsivning af væsker Vand, olie, kølevæske o.l., der drypper eller siver. Påfyldning eller aftapning Påfyldning eller aftapning af olietanke. Sætninger Sætninger, rystelser fra trafik o.l. Bygge- og reparationsarbejde Skade som følge af bygge- og reparationsarbejde. FEJL Skade, der opstår som følge af udførelsesfejl, materialefejl eller fejlkonstruktion, hvis forsikringstageren vidste eller burde have haft kendskab til forholdet. Svamp og råd Følgeskader i form af svamp eller råd, medmindre du har valgt dækningerne Insekt- og svampeskade, se punkt 6 og Rådskade, se punkt 7. Kosmetiske skader Ridser, skrammer, afskalning, medmindre det er en følge af tyveri og hærværk. Dyr Skader lavet af dyr, som gnaver, forurener, bygger rede m.m., medmindre du har valgt dækningen Udvidet Tryghed, se punkt 10.5, Skade lavet af dyr. Bygningsdele Følgende dele er dækket Bygninger m.m. Bygninger med fastmonteret bygningstilbehør inkl. udvendig udsmykning. Fastmonterede installationer samt anlæg til vedvarende energi. Bygningernes fundamenter og pilotering. Tilbygninger, der er ved at blive opført, se punkt Byggematerialer, som skal monteres i eller ved eksisterende bygninger, når de befinder sig på forsikringsstedet, dog kun mod udstrømning af væske. Hvis du har valgt Udvidet Tryghed, se punkt 10.3, dækker vi også mod tyveri og hærværk samt uheld. Pergolaer, plankeværker, stakitter og murede hegn. Drivhuse til hobbybrug. Antenner. Medforsikret svømmebassin eller udendørs spa med tilhørende faste installationer samt over- eller tildækning. Haveskulpturer, solure, fuglebade, flagstænger o.l., hvis disse er fastmonteret på støbt fundament. Følgende dele er ikke dækket Bygninger under opførelse Bygninger under opførelse, se punkt Haveanlæg m.m. Haveanlæg som fx beplantning, stensætninger, terrasser, havefliser, fritliggende trapper, springvand, fiskebassiner og småstensbelægning i blomsterbede og havegange. Dog dækkes tyveri, hærværk og påkørsel, hvis du har valgt dækningen, Udvidet Tryghed, se punkt Skjulte rør, kabler og stikledninger Dog dækkes, hvis der sker en skade som følge af en påkørsel. Villaforsikring / 6

7 3. Skjult rør- og kabelskade Dækker skader efter Utætheder og fejl Utætheder i skjulte rørinstallationer. Utætheder i slanger bag indbyggede hårde hvidevarer. Fejl i skjulte elkabler til opvarmning af rum. Skjult betyder, at der ikke er direkte adgang til installationerne uden brug af værktøj eller permanent trappe. Det kan fx være installationer, der er støbt ind i eller skjult i gulve, kanaler, krybekældre, vægge, skunkrum o.l. Installationer, der kun er dækket af isolering, er ikke skjulte. Forsikringen dækker: Udgifter til at finde fejlen eller utætheden, hvis det er aftalt med os. Følgeskader på bygninger efter en dækket utæthed eller fejl. Dækker ikke skader efter Frostsprængning Skader som følge af frostsprængning. Svamp og råd Følgeskader i form af svamp og råd, medmindre du har valgt dækningerne Insekt- og svampeskade, se punkt 6, og Rådskade, se punkt 7. Bygningsdele Følgende dele er dækket Skjulte rør og kabler Skjulte rørinstallationer i bygning. Skjulte rørinstallationer i tilbygninger, der er ved at blive opført, se punkt Skjulte elkabler til opvarmning af rum. Følgende dele er ikke dækket Beholdere m.m. Beholdere, varmevekslere og kedler, samt rørene i disse. Integrerede rør Rør i varmepumper, solfangere, vaskemaskiner, opvaskemaskiner, olie- og gasfyringsanlæg o.l. Bygninger under opførelse Bygninger under opførelse, se punkt Har du købt Udvidet Tryghed kan du vælge at få udskiftet ubeskadigede fliser/klinker, se dækningen Kosmetiske forskelle punkt Villaforsikring / 7

8 4. Stikledningsskade Dækker skader efter Utætheder og fejl Utætheder og fejl i de rørinstallationer og kabler, som du selv har pligt til at vedligeholde. Utætheder og fejl i afløbsinstallationer i jord dækkes hvis det medfører funktionssvigt eller skade på bygningen, eller der ved en tv-inspektion af kloakken bliver konstanteret fejlklasse 3- eller 4-skader. Ved en tv-inspektion af afløbsledninger bruges et klassificeringssystem for at kategorisere fejlenes skadevirkning. Fejlklasse 1 eller 2 er mindre fejl, hvor afløbsrørets funktion ikke er væsentligt berørt. Typisk kan det afhjælpes med almindelig vedligeholdelse fx spuling. Fejlklasse 3 eller 4 er der, hvor funktionen er væsentlig nedsat eller blokeret. Forsikringen dækker: Udgifter til at finde fejlen eller utætheden, hvis det er aftalt med os. Følgeskader på bygninger efter en dækket utæthed eller fejl. Dækker ikke skader efter Frostsprængning Skader som følge af frostsprængning. Svamp og råd Følgeskader i form af svamp og råd, medmindre du har valgt dækningerne Insekt- og svampeskade, se punkt 6, og Rådskade, se punkt 7. Signalforstyrrelser Signalforstyrrelser i eget ledningsnet. Blokerede afløbsledninger m.m. Skade, der kan forhindres ved normal vedligeholdelse, fx spuling af kloak. Skade, der skyldes at afløbsledningen er lagt med for lidt fald. Bygningsdele Følgende dele er dækket Stikledninger Ledninger, kabler og rør i luft og jord samt den del af fællesledninger, som du selv er ansvarlig for at vedligeholde. Stikledninger til medforsikrede svømmebassiner/udendørs spa til bygningen. Følgende dele er ikke dækket Drænrør og integrerede rør Skader på eller fra drænrør samt olietanke, septiktanke, trixtanke, stenfaskiner o.l. eller skader på eventuelle rør i disse. Bygninger under opførelse Bygninger under opførelse, se punkt Har du købt Udvidet Tryghed kan du vælge at få udskiftet ubeskadigede fliser/klinker, se dækningen Kosmetiske forskelle punkt Villaforsikring / 8

9 5. Glas- og sanitetsskade Dækker skader efter Brud, afskalning eller ridser Glas og sanitet, som bliver ubrugeligt pga. brud, afskalning eller ridser. Det er en forudsætning, at de forsikrede ting er endeligt monteret på deres blivende plads i bygningen. Med glas menes glas, spejle eller lignende materialer i vinduer, døre, brusekabiner, indbyggede skabe, kogeplader, ovne samt indmurede spejle. Med sanitet menes håndvaske, toiletkummer, badekar, fodbadekar, bideter, cisterner, køkkenvaske o.l. Dækker ikke skader efter Punktering Punkterede termoruder, uanset årsagen. Ombygning, tilbygning m.m. Skader, der sker i forbindelse med ombygning, tilbygninger, vedligeholdelse, montering, demontering eller reparation af den skadede genstand. Bygningsdele Følgende dele er dækket Bygninger m.m. Bygninger med fastmonteret bygningstilbehør og fastmonterede installationer. Drivhuse til hobbybrug. Følgende dele er ikke dækket Bygninger under opførelse Bygninger under opførelse, se punkt Forsikringen dækker: Følgeskader efter nedbør der trænger ind i bygningen umiddelbart efter en dækket glasskade. Udgifter til vandhaner, blandingsbatterier, toiletsæder og andet tilbehør, som ikke kan genanvendes efter en skade på sanitet. Har du købt Udvidet Tryghed kan du vælge at få udskiftet ubeskadigede glas eller sanitet, se dækningen Kosmetiske forskelle punkt Villaforsikring / 9

10 6. Insekt- og svampeskade Dækker skader efter Insekter Aktive angreb af insekter, der ødelægger træværk samt bekæmpelse af husbukke. Svamp Aktive angreb af svamp, der nedbryder træværk. Ved svampeangreb forstås en hurtig nedbrydning af trækonstruktionen i forhold til konstruktionens forventede levetid. Angrebet skal være konstateret og anmeldt i forsikringstiden, eller inden 6 måneder efter forsikringen er ophørt. Dækker ikke skader efter Insektangreb Insektangreb, hvor træværkets bæreevne ikke er svækket. Insektbekæmpelse Bekæmpelse af insekter, der ødelægger træværk, med undtagelse af aktive angreb af husbukke. Murbier Murbier, som ødelægger murværk, og bekæmpelse af disse. Rådborebiller Rådborebilleangreb og bekæmpelse af disse. Manglende ventilation Skader, der er opstået som følge af tillukkede eller blokerede ventilationsåbninger. Kosmetiske skader Skader, der kun har betydning for træværkets udseende, fx misfarvning pga. blåsplint. Råd Følgeskader i form af råd, medmindre du har valgt dækningen Rådskade, se punkt 7. Bygningsdele Følgende dele er dækket Bygninger m.m. Bygninger med fastmonteret bygningstilbehør og fastmonterede installationer samt anlæg til vedvarende energi. Tilbygninger, der er ved at blive opført, se punkt Bygningernes fundamenter. Det er et krav, at de nævnte bygninger m.m. skal være opført på muret eller støbt sokkel, sokkelsten eller nedgravede trykimprægnerede stolper. Følgende dele er ikke dækket Udsmykninger Udsmykninger på bygningerne som fx vægmalerier og relieffer. Særligt udsatte bygningsdele Verandaer, altaner, udendørs trapper, terrasser, balkoner, solafskærmninger og lignende åbne trækonstruktioner. Derudover pilotering af træ, sternbeklædninger, vindskeder, tilhørende dæklister og fritragende, uafdækkede spær-, bjælke- og remender. Til denne gruppe hører også træbeklædning og træbelægning i kældre med tilhørende underlag af træ. Plankeværker m.m. Plankeværker, stakitter, pergolaer m.m. Bygninger under opførelse Bygninger under opførelse, se punkt BINDINGSVÆRK OG PUDSET TRÆYDERVÆGGE Skade der konstateres på eller udbreder sig fra disse. Villaforsikring / 10

11 7. Rådskade Dækker skader efter Råd Råd beskrives som skader på træ, der skyldes svampe og/eller bakterier, som langsomt ødelægger træet. Rådskaden skal have betydning for træets funktions- eller bæreevne. Reparation af vinduer og døre dækkes uden dette krav. Angrebet skal være konstateret og anmeldt i forsikringstiden, eller inden 6 måneder efter forsikringen er ophørt. Dækker ikke skader efter Overfladeråd Skader, der skyldes overfladeråd. Overfladeråd opstår i træ, som er udsat for høj fugtighed og er en langsom forløbende proces, der er begrænset til træets yderzoner. Manglende ventilation Skader, der er opstået som følge af tillukkede eller blokerede ventilationsåbninger. Bygningsdele Følgende dele er dækket Bygninger m.m. Bygninger med fastmonteret bygningstilbehør og fastmonterede installationer samt anlæg til vedvarende energi. Tilbygninger, der er ved at blive opført, se punkt Bygningernes fundamenter. Det er et krav, at de nævnte bygninger m.m. skal være opført på muret eller støbt sokkel, sokkelsten eller nedgravede trykimprægnerede stolper. Følgende dele er ikke dækket Udsmykninger Udsmykninger på bygningerne som fx vægmalerier og relieffer. Særligt udsatte bygningsdele Verandaer, altaner, udendørs trapper, terrasser, balkoner, solafskærmninger og lignende åbne trækonstruktioner. Derudover pilotering af træ, sternbeklædninger, vindskeder, tilhørende dæklister og fritragende, uafdækkede spær-, bjælke- og remender. Til denne gruppe hører også træbeklædning og træbelægning i kældre med tilhørende underlag af træ. Plankeværker m.m. Plankeværker, stakitter, pergolaer m.m. Bygninger under opførelse Bygninger under opførelse, se punkt BINDINGSVÆRK OG PUDSET TRÆYDERVÆGGE Skade der konstateres på eller udbreder sig fra disse. Villaforsikring / 11

12 8. Husejeransvar Dækker Erstatningsansvar Erstatningsansvar for handlinger, hvor du bliver juridisk ansvarlig, og hvor handlingen er sket i forsikringens dækningsperiode, og som vedrører den forsikrede ejendom og dens pasning. Efter dansk retspraksis er man juridisk ansvarlig, hvis man forvolder skade ved fejl eller forsømmelse. Hovedreglen er, at man har forsømt at gøre noget, eller man har gjort noget, man ikke burde have gjort. Denne hovedregel står ikke skrevet i nogen lov, men er opstået gennem lang tids retspraksis. Ved juridisk ansvar dækkes personskader med indtil 10 mio. kr., og skader på ting og dyr dækkes med indtil 2 mio. kr. pr. skade. Indeksreguleres ikke. Omkostninger og renter Omkostninger ved erstatningsspørgsmålets afgørelse dækkes. Det er en betingelse, at dette er aftalt med os. Omkostningerne bliver betalt, selv om beløbet overskrider forsikringssummen. Det samme gælder for renter af erstatningsbeløb, som er omfattet af forsikringen. Kontakt os altid, inden du påtager dig et erstatningsansvar. Husejeransvarsforsikringens formål er at betale, hvis du bliver mødt med et krav, hvis du har pådraget dig et erstatningsansvar, eller hjælpe dig, hvis der rejses et uberettiget erstatningskrav mod dig. Du bør derfor ikke anerkende ansvaret eller kravets størrelse, fordi du kan komme til at forpligte dig uden at være sikker på, om forsikringen dækker. Bliver du mødt med et krav om erstatning, bør du lade os afgøre, hvordan kravet skal behandles. Dækker ikke Hændeligt uheld Er du uden skyld i skaden, kaldes skaden hændelig. For hændelige skader er du ikke ansvarlig. Derfor må den, der har lidt et tab, selv bære tabet. Forsætlig handling Har du forvoldt en skade med vilje, bliver skaden kaldt forsætlig. Den slags skader er kun dækket, hvis den, der har forvoldt skaden, er under 14 år eller har manglet evnen til at handle fornuftmæssigt pga. sin sindstilstand. Bortfald af erstatningsansvar Er skaden omfattet af en anden forsikring, fx familie-, bygnings-, bil- eller erhvervsforsikring hos den, som har haft skaden, falder erstatningsansvaret bort, medmindre skaden er forvoldt forsætligt eller groft uagtsomt. Selvforskyldt beruselse Skader, forvoldt i selvforskyldt beruselse eller under påvirkning af narkotika eller andre lignende giftstoffer. Aftaler/formuetab Tab, der er opstået ved at undlade at opfylde en indgået aftale, fx en kontrakt eller en lejeaftale. Udøvelse af erhverv Skader, der er opstået i forbindelse med en erhvervsvirksomhed, der drives på forsikringsstedet. Egne, lånte og lejede genstande m.m. Skader på ting. som tilhører ejeren, brugeren eller medhjælperen. Skader på ting, som ejeren, brugeren eller medhjælperen: låner eller lejer. bruger eller har brugt. opbevarer, transporterer, bearbejder eller behandler. er i besiddelse af eller har i sin varetægt af andre grunde end de nævnte. Motordrevne køretøjer Skader, forvoldt af motordrevne køretøjer. Dog dækkes ansvaret for motoriserede haveredskaber med op til 25 hk. Hvis sikrede er ansvarlig efter færdselsloven, dækker vi med de forsikringssummer, der er nævnt i færdselsloven. Forurening Skader, der er opstået i forbindelse med forurening af luft, jord eller vand, medmindre skaden er opstået uventet, utilsigtet eller ved pludseligt uheld, og sikrede har overholdt de offentlige forskrifter, som gælder for området. Villaforsikring / 12

13 9. Privat retshjælp Dækker Uenigheder Uenigheder, som er opstået i privatlivet, og som vil kunne behandles af en domstol efter retsplejelovens regler om civile sager. Uenigheder af samme art som ovenfor, der i stedet behandles ved voldgift efter aftale mellem parterne. Dækker ikke Eksempler på områder, der ikke er dækket Arbejds- eller lønspørgsmål. Skatte- og afgiftssager. De fleste familieretlige spørgsmål. Opløsning af ægteskab eller andre formuefællesskaber. Skiftesager. Sager, der kan blive behandlet og afsluttet ved et godkendt klagenævn. Betingelser for dækning For at opnå retshjælp skal du blandt andet: Have tegnet dækningen Stormskade m.m. på policen. Være ejer af den forsikrede ejendom eller bruger af ejendommen i sin helhed. Ved uenigheder forstås konkrete, aktuelle konflikter, som med rimelighed kan danne grundlag for et civilretligt søgsmål. Eksempler på områder, der er dækket Køb og salg af ejendom. Byggeentrepriser på ejendommen. Naboretlige konflikter. Dette er blot et kort uddrag af betingelserne for privat retshjælp. Du kan bestille de fuldstændige betingelser hos vores retshjælpsafdeling på , eller via mail til Retshjælpsdækningen dækker omkostninger i forbindelse med visse private retlige uenigheder. Villaforsikring / 13

14 10. Udvidet Tryghed 10.1 UDVIDET VANDSKADE Hvad dækkes Skade efter nedbør der trænger ind i bygningen. Skade efter opstigning af grundvand. Skade efter fygesne, hvor loftet ikke er umiddelbart tilgængeligt pga. bygningskonstruktionen. Skade efter udsivning fra synlige installationer som fx radiator. I forbindelse med en dækningsberettiget skade på rør/ stikledninger dækker forsikringen tab af vand og olie. Det er et krav, at skaden hverken er dækket eller undtaget i dækningen Stormskade m.m./vejrskade. Efter vandskade i kælder, skal reetablering ske uden brug af organiske materialer, se punkt 2. Stormskade m.m. / Vejrskade. Det er et krav for dækningen, at årsagen til vandskaden repareres/udbedres straks efter skaden. Disse udgifter betales ikke af forsikringen. Hvad Dækkes ikke Udbedring af årsagen til, at vand eller fygesne er trængt ind i bygningen, fx reparation af revner i fundamentet eller etablering af manglende omfangsdræn. Skader, som skyldes kondens eller grundfugt. lugtgener. Vandskader opstået i forbindelse med ombygning eller tilbygning. Skader på bygninger under opførelse, se punkt Skade, som følge af vand, der kommer ind i bygningen gennem åbne vinduer eller døre. Eksempler, hvor loftet ikke er umiddelbart tilgængeligt Loft- og skunkrum, hvor der ikke er en lem eller anden adgangsmulighed eller loft- og skunkrum, hvor der ikke er en gangbro og det ikke er muligt at træde på spærfod/ bjælker, fordi der er isoleret hen over. Dele af loft- og skunkrum hvor adgangen er blokeret af skorsten, ventilationsrør eller lignende faste bygningsdele Kosmetiske forskelle Fliser/Klinker Vi dækker 50% af udgifterne til udbedring af kosmetiske forskelle mellem de skadede og de ubeskadigede fliser/ klinker, hvis der er en dækket skade på dækningerne Skjult rør- og kabelskade. Stikledningsskade. Dækningen gælder i et afgrænset areal svarende til gulv eller vægge afhængig af, hvor skaden er i følgende rum: Toilet/baderum. Bryggers. køkken/alrum. Forsikringen dækker kun, hvis det ikke har været muligt at anskaffe fliser/klinker, der er identiske med de beskadigede. Vælger du ikke denne løsning, vil kun de beskadigede fliser/klinker i et afgrænset areal fx gulv eller væg blive udskiftet, selv om det ikke er muligt at skaffe fliser/ klinker magen til. Glas/Sanitet Vi dækker 50% af udgifterne til udbedring af kosmetiske forskelle mellem det skadede og det ubeskadigede glas/sanitet, hvis der er en dækket skade på dækningen Glas- og sanitetsskade. Dækningen for sanitet gælder i det toilet eller baderum, hvor skaden er sket. Dækningen omfatter ikke ubeskadiget indmuret badekar eller fodbadekar. Dækningen for glas gælder for det vindues- eller dørparti, hvor skaden er sket. Det er en betingelse, at det ikke er muligt at skaffe samme farve og/eller mønster og/eller konstruktion, der er identisk med det ødelagte BYGGEMATERIALER Vi dækker dine byggematerialer, som skal monteres i eller ved eksisterende bygninger, når de befinder sig på forsikringsstedet, og indtil de er monteret dog maks. 3 måneder fra leveringsdatoen. Hvad dækkes Vi dækker anden pludselig skade (som beskrevet under punkt 2 Stormskader m.m./anden pludselig skade, fx tyveri og hærværk). Der dækkes med de dækninger, undtagelser og begrænsninger, der er nævnt under denne dækning. Hvor dækkes Udendørs dækkes tagbelægning, mursten, isolering, cement, træ til konstruktion (fx spær, taglægter, remme o.l.), havefliser og grus. i forsvarligt aflåst container, bygning eller garage/ udhus dækkes alle andre byggematerialer, fx gulvbelægning, køkkenelementer, vvs-elementer, hårde hvidevarer eller vinduer og døre. Forsikringssum Forsikringen dækker med indtil kr. pr. forsikringsår. Beløbet indeksreguleres ikke. Dokumentation Du skal kunne fremvise dokumentation for, hvornår materialerne er købt og leveret/afhentet. Erstatningen bortfalder, hvis dokumentationen ikke kan fremvises. Villaforsikring / 14

15 10. Udvidet Tryghed 10.4 MEKANISKE FUNKTIONSFEJL I FASTE ELEKTRISKE INSTALLATIONER Hvad dækkes Vi dækker fejl og svigt i faste elektriske bygningsinstallationers normalfunktion (funktionsfejl). Bygningsinstallationerne er dækket i 4 år fra installationernes første købsdato. Hvad Dækkes ikke Skade, der skyldes slitage mangelfuld vedligeholdelse, fejlbehandling, fejltilslutning, forkert reparation eller skader, der sker under reparation. Fejl i eller tab af software, data m.v. samt pixelfejl. Skade, som er dækket af en garanti, serviceordning eller sælgers ansvar i henhold til de køberetslige regler. Brugte apparater, der var beskadigede på anskaffelsestidspunktet. Følgende dele er dækket Faste elektriske bygningsinstallationer som fx centralvarmefyr, hårde hvidevarer, indendørs spa, tyverialarm, elektriske markiser o.l. Elektriske installationer til medforsikrede svømmebassiner/udendørs spa Skade lavet af dyr Hvad dækkes Ved skader lavet af dyr, dækker vi reparation eller udskiftning af de beskadigede bygningsdele i beboelsesbygninger. Det er en forudsætning for dækningen, at bekæmpelse og forebyggelse sker, inden bygningsdelene repareres. HVAD DÆKKES IKKE Skader lavet af husdyr (fx hunde og katte). Skader lavet af insekter (fx murbier og rådborebiller). Kosmetiske skader, fx skjolder og ridser. Bekæmpelse og forebyggelse. Lugtgener, fjernelse af ekskrementer m.m. Genhusning og huslejetab m.m. Følgende dele er dækket Bygninger der anvendes til beboelse. Rotter har gnavet sig ind i huset og ødelagt gulve og karme. Forsikringen dækker reparation af gulve og karme, når rotterne er bekæmpet. En husmår har boet oppe på loftet. Forsikringen dækker udskiftning af det ødelagte isoleringsmateriale, når husmåren er fjernet og dens adgangsvej blokeret HAVEANLÆG DÆKKES MOD TYVERI, HÆRVÆRK OG PÅKØRSEL Hvad dækkes Tyveri og hærværk forvoldt af personer uden lovlig adgang til forsikringsstedet. Haveanlæg, som påkøres af en person, der ikke er ejer eller bruger af ejendommen. FØLGENDE DELE ER DÆKKET Haveanlæg som fx beplantning, stensætninger, terrasser, havefliser, fritliggende trapper, springvand, fiskebassiner og småstensbelægning i blomsterbede og havegange. Villaforsikring / 15

16 11. Beregning af erstatning 11.1 Opgørelse af erstatning Erstatningen udbetales, når skaderne er udbedret, medmindre andet er aftalt med os. Vi kan fx aftale, at erstatningen udbetales i rater i takt med, at skaderne udbedres. Erstatningen opgøres som nyværdi, undtagen ved Skader på de genstande, der er nævnt i tabellerne under punkt Erstatningen udregnes efter tabellerne. rådskader, se punkt Skader på udvendig udsmykning, se punkt Skader på haveanlæg m.m., se punkt Skader på bygninger, der er under renovering/modernisering, se punkt Skader på bygninger, der skal rives ned, se punkt Udregning af erstatning til fri rådighed, se punkt Nyværdi Erstatning efter nyværdi vil sige det beløb, som det på skadetidspunktet vil koste at genoprette det beskadigede som nyt på samme sted og med samme byggemåde. Erstatningen kan ikke baseres på dyrere byggematerialer og tilbehør end det beskadigede, eller på byggematerialer, tilbehør og byggemetoder, der ikke er almindeligt brugt på det tidspunkt, skaden er sket. Hvis det, der er blevet skadet, ikke kan genanskaffes, opgøres erstatningen ud fra, hvad det vil koste at skaffe noget tilsvarende i samme standard, og som er almindeligt brugt på det tidspunkt, skaden skete. Rent kosmetiske forskelle er ikke dækket. Det er fx ved farveforskelle mellem det, der er blevet erstattet, og det der ikke er skadet. Det gælder uanset, om det ikke har været muligt at skaffe samme materialer, som de skadede. I forbindelse med en skade, fx på badeværelset, vil der kun blive udskiftet fliser/klinker i et afgrænset areal, som svarer til gulv eller en væg, hvor skaden er sket. Har du valgt dækningen Udvidet Tryghed, se punkt Der er ikke dækning for eventuelle formuetab pga. forskellene Erstatninger efter tabeller Alt efter hvor gammelt det beskadigede var på tidspunktet for skaden, udregner vi et fradrag i nyværdierstatningen. Erstatningen udregnes efter tabellerne i dette afsnit. Fradraget beregnes af den samlede udgift til dækning af skaden, dvs. inklusiv arbejdsløn m.m. Ved reparation betaler vi fuldt ud, dog højest den nævnte procent af det beskadigedes nyværdi Kedler/varmevekslere og beholdere samt olie- og gasfyr, dog ikke ved el-skader Alder indtil Erstatning 10 år...100% 15 år...70% 20 år...55% 25 år...40% 30 år...25% derefter...20% Hårde hvidevarer og el-drevne genstande Alder indtil Antenner og tagbelægning af plast, pvc o.l Tagbeklædning af pap, undertage af plast o.l. Erstatning 5 år...100% 10 år...70% 15 år...50% derefter...20% Alder indtil Erstatning 5 år...100% 7 år...70% 10 år...40% derefter...20% Alder indtil Erstatning 15 år...100% 20 år...70% 25 år...50% 30 år...30% derefter...20% Villaforsikring / 16

17 11. Beregning af erstatning Tagbelægning af strå/rør Alder indtil INDVENDIGE MALEDE OVERFLADER SAMT OVERFLADER AF TAPET OG LIGNENDE. GULVBELÆG- NING I FORM AF TÆPPER, VINYL OG ANDRE LIGN. PRODUKTER, HERUNDER LAMINAT Alder indtil 11.3 RåDSKADE Erstatning 20 år...100% 25 år...70% 30 år...60% 35 år...50% 40 år...40% 45 år...30% derefter...20% Erstatning 10 år...100% derefter...70% Ved ødelagt træ erstatter vi udgifter til afstivning eller reparation, så træets og konstruktionens bæreevne sikres. Hvis træets funktionsevne er nedsat på grund af destruktion, giver vi erstatning i form af udskiftning af det træ, som er skadet. Der gælder en selvrisiko på kr. pr. bygningsdel (fx pr. vindue/dør) UDVENDIG UDSMYKNING Udvendig udsmykning som vægmalerier, relieffer på den forsikrede bygning samt haveskulpturer, solure og fuglebade er dækket med deres håndværksmæssige værdi, dvs. det beløb det vil koste en håndværker at lave en tilsvarende udsmykning. Den kunstneriske værdi er ikke dækket, og den samlede erstatning kan ikke overstige kr. (2013). Beløbet indeksreguleres Haveanlæg m.m. HVAD DÆKKES Brandskader Skader, der er en direkte følge af en skade dækket af forsikringen, fx hvis tagsten pga. storm falder ned og ødelægger dit springvand eller blomsterbed. Skader der er en direkte følge af en skade på en anden ejendoms bygninger, fx hvis tagsten pga. storm falder ned fra naboens tag og ødelægger dit springvand eller blomsterbed. Det er en betingelse, at skaden på den anden ejendom ville have været dækket af din forsikring, hvis skaden var sket på dit eget hus. Vi erstatter med udgiften til nyplantning af højst 4 år gamle blomster/planter/buske/træer m.m. Vi betaler kun erstatning, hvis skaden udbedres. Den samlede erstatning kan ikke overstige kr. (2013). Beløbet indeksreguleres. FØLGENDE DELE ER DÆKKET Haveanlæg som fx beplantning, stensætninger, terrasser, havefliser, fritliggende trapper, springvand, fiskebassiner og småstensbelægning i blomsterbede og havegange Bygninger, der er under renovering/modernisering For skader på bygninger eller bygningsdele, hvor skaden opdages under eller før renoveringen eller moderniseringen, dækker vi kun merudgiften til reparationen af skaden og ikke de udgifter, som du alligevel skulle have betalt. For skader på bygninger eller bygningsdele som skulle bruges igen, erstatter vi med nyværdi. For skader på øvrige bygninger eller bygningsdele, der alligevel skulle rives ned, dækker vi udgifterne til oprydning, men ikke udgifterne til nedrivning. Erstatningen kan ikke overstige bygningens eller bygningsdelens handelsværdi, dvs. det bygningen eller bygningsdelen vurderes at kunne sælges til umiddelbart før skaden Bygninger bestemt for nedrivning For skader på bygninger eller bygningsdele, der skulle rives ned, dækker vi udgifterne til oprydning, men ikke udgifterne til nedrivning. Derudover erstatter vi bygningsdele, der skulle bruges igen, til den værdi, de havde umiddelbart før skaden (dagsværdi), hvor der tages hensyn til bl.a. alder og slid. Vi dækker ikke udgifter til demontering. Villaforsikring / 17

18 11. Beregning af erstatning 11.8 Erstatning til fri rådighed Hvis skaden ikke udbedres, betaler vi en kontant erstatning, som du frit kan råde over. Erstatningen vil svare til den værdi, det ødelagte havde umiddelbart før skaden (dagsværdi), hvor der tages hensyn til bl.a. alder og slid. Ønsker forsikrede ikke at få de ting/materialer genleveret, som vi har tilbudt, betaler vi en kontant erstatning, svarende til den pris vi skal betale for tilsvarende ting/ materialer hos den eller de leverandører, vi har anvist. Dette gælder ved genlevering af nye ting/materialer. Erstatningen kan ikke overstige handelsværdien, dvs. det bygningen eller bygningsdelen vurderes at kunne sælges til umiddelbart før skaden. For skader, der er dækket af dækningen Brandskade, men som ikke udbedres, udbetaler vi kun erstatningen til fri rådighed, hvis der gives skriftligt samtykke fra samtlige panthavere Restværdi Hvis en dækket skade på bygningen er på mindst 50% af værdien i dag (nyværdi), kan man i stedet for reparation vælge at få opført en tilsvarende bygning som ny. Beregningen sker for hver enkelt bygning på ejendommen for sig. Ved beregningen af, hvor stor en procent skaden på bygningen er, indgår ikke: Værdien af anvendelige rester. Udgifter til lovliggørelse. Udgifter til oprydning og nedrivning. Følgeudgifter og meromkostninger, der er nødvendige ved en reparation af skaden. Det er en betingelse, at de rester, som kan bruges igen, rives ned, og at der bygges nyt. Vi dækker udgifterne til at få fjernet resterne. Der må højst rives ned til eventuel brugbar kælder. Der erstattes efter nyværdi, og tabellerne i punkt 11.2 bruges ikke. For skader på bygninger og bygningsdele, der alligevel skulle rives ned, renoveres eller moderniseres, udbetaler vi ikke erstatning for restværdi ANDRE UDGIFTER SOM DÆKKES I forbindelse med en dækket skade, dækker vi følgende: REDNING OG BEVARING Rimelige udgifter til redning og bevaring af de dele af ejendommen, der er forsikret. Desuden dækker vi rimelige udgifter til at forhindre en umiddelbart truende skade. OPRYDNING Udgifter til oprydning og fjernelse af de forsikrede dele, der efter skaden ikke kan bruges igen. FORØGEDE BYGGEUDGIFTER TIL LOVLIGGØRELSE Ekstra byggeudgifter, som er nødvendige for at opfylde de nye krav i byggelovgivningen, når en skadet bygning skal opføres igen. De ekstra udgifter kan højst udgøre 20% af den enkelte bygnings værdi i dag (nyværdi), dog højst kr. (2013). Beløbet indeksreguleres. Betingelser for erstatning: Udgifterne skal være til den del af bygningen, som skal erstattes. Du har søgt dispensation, men fået afslag på at fravige de nye krav i byggelovgivningen. Der skal ske istandsættelse eller genopførelse. Udgifterne må ikke skyldes mangelfuld vedligeholdelse af bygningen. Udgifterne må ikke kunne være krævet af byggemyndighederne, inden skaden skete. UDGIFTER TIL FLYTNING Hvis en bygning til beboelse ikke kan benyttes på grund af en dækket skade, får du dækket: rimelige og dokumenterede merudgifter til leje af en erstatningsbolig ved midlertidig fraflytning. Nødvendige udgifter til ud- og indflytning samt til opmagasinering af privat indbo. Villaforsikring / 18

19 11. Beregning af erstatning Rimelige og dokumenterede udgifter ved flytningen. Dokumenteret tab af lejeindtægt for udlejet lokale eller bolig. Vi betaler udgifterne i indtil 1 måned efter skaden er udbedret, dog højst i 12 måneder efter skaden er sket. Hvis bygningen opføres på en anden måde, eller skaden slet ikke udbedres, modtager du kun erstatning for den tid, det ville have taget at bygge den skadede bygning på samme måde som før skaden. Hvis du selv er skyld i, at udbedringen forsinkes, får du ikke erstatning for de udgifter, der er forbundet med forsinkelsen. Vi dækker ikke: Erstatning for eventuelle ulemper og gener i forbindelse med, at bygningen sættes i stand efter en skade. Erstatning for eventuelle ulemper i forbindelse med flytningen. Eventuelle lejere og logerende. Du modtager kun erstatning for de udgifter, der er nævnt i punkt 11.10, hvis skaderne er sket, mens forsikringen var i kraft. Det gælder også, hvis skaden er omfattet af dækningerne Insekt- og svampeskade eller Rådskade, selvom disse ellers er dækket i op til 6 måneder, efter forsikringen er ophørt SELVRISIKO Har du købt forsikringen med selvrisiko, fremgår det af policen. Selvrisikoen gælder for hele forsikringen pr. skade. Der er dog ikke selvrisiko på skader dækket af Glasog sanitetsskade og på Husejeransvar. For skader dækket af Rådskade, gælder altid en selvrisiko på kr. pr. bygningsdel fx pr. dør, vindue eller beklædning af træ. For skader dækket af Kosmetiske forskelle, kan man få en ekstra dækning mod en egenbetaling på 50%, se afsnit På udgifter dækket af Privat retshjælp, er selvrisikoen altid 10% af udgiften, dog minimum kr. For vandskader dækket af Storm m.m. / Vejrskade, gælder en selvrisiko på kr. pr. skade ved skader forårsaget af tø- eller skybrud. Hvis forsikringen er oprettet med en højere selvrisiko, er det den der gælder. For nedbørskader dækket af Udvidet Tryghed, gælder en selvrisiko på kr. pr. skade. Hvis forsikringen er oprettet med en højere selvrisiko, er det den der gælder. Villaforsikring / 19

20 12. Generelle bestemmelser 12.1 HVEM OG HVAD ER DÆKKET HVOR OG HVORNÅR Forsikringen dækker ejeren eller brugeren af ejendommen. Hvis ejendommen er ejet af en virksomhed, er virksomheden ikke dækket af Privat retshjælp. Personer, som hjælper med at passe ejendommen, er kun dækket af Husejeransvar. Forsikringen omfatter ejendommen på forsikringsstedet, som er den adresse, der står på policen. Forsikringen dækker skader, der er sket efter forsikringen er trådt i kraft FØLGENDE DELE ER IKKE DÆKKET indbo (kræver særskilt forsikring). Bygningstilbehør, bygningsdele og installationer, af erhvervsmæssig art. Genstande, der i forvejen er dækket af garanti eller serviceordninger. Genstande, der er mangelfulde, hvor du har mulighed for at gøre indsigelse gældende over for en anden person. Svømmebassiner, der ikke er specielt konstruerede til at bevare stabiliteten, når de er tømte. Vindmøller Vedligeholdelse For at forsikringen dækker fuldt ud, skal ejendommen løbende vedligeholdes. Opstår en skade pga. mangelfuld vedligeholdelse, modtager du kun nedsat eller slet ingen erstatning. Eksempler på vedligeholdelse: Træværk skal behandles med træbeskyttelse og/eller maling. rådne, rustne, tærede, slidte og defekte dele skal udskiftes. Tagrender, afløb o.l. skal renses, og taget skal eventuelt understryges. Utætte skotrender/inddækninger skal repareres. Forsikringen ophører ved ejerskifte. Den nye ejer er dækket, indtil en ny forsikring købes, dog højst i 4 uger efter den nye ejer har overtaget ejendommen. Bygning under opførelse samt om- og tilbygning Entreprenørdækning Entreprenører og underentreprenører på byggeriet er dækket mod skader som følge af brand og storm, hvis dækningerne er valgt, når kontraktgrundlaget er AB92 (Almindelige betingelser for forarbejder og leverancer af 10. december 1992, 8 stk. 1) eller ABT93 (Almindelige betingelser for totalentreprise af 22. december 1993) eller SL97 (salgs- og leveringsbetingelser, som gælder for byggeri opført af Nyhusforeningens medlemmer). Varmt arbejde De dækkede entreprenører eller underentreprenører har en selvrisiko på kr. ved alle brandskader ved varmt arbejde, hvor Dansk Brandteknisk Instituts brandtekniske vejledning nr. 10, 10A (tagdækning) og 10B (metalforarbejdning) ikke er overholdt. Villaforsikring / 20

21 12. Generelle bestemmelser 12.4 HVAD SKAL VI HAVE BESKED OM Hvis vi ikke får besked om visse ændringer, kan det betyde, at retten til erstatning kan blive nedsat eller helt bortfalde. Det er derfor vigtigt, at du giver os besked om: Forkerte oplysninger i policen. ændringer i betalingsadressen. Nybygninger, ombygninger eller tilbygninger på forsikringsstedet. Dog skal vi kun have besked omkring udhuse, carporte, garager, havestuer, drivhuse, redskabsskure eller lignende småbygninger, hvis de herefter samlet udgør mere end 75m 2. ændring af bygningernes tagbeklædning fra eller til stråtag. indretning af rum til lovlig beboelse. ændring i bygningernes anvendelse, fx hvis en del af en bygning skal bruges til erhverv. Etablering af nedgravet svømmebassin eller opstilling af udendørs spa. installation af halmfyr FORSIKRING I ANDET SELSKAB Vi betaler erstatning, hvis du ikke har tegnet forsikring mod samme skade i et andet forsikringsselskab. Har du tegnet en forsikring mod samme type skade i et andet forsikringsselskab, er der tale om dobbeltforsikring, og du skal anmelde skaden til begge selskaber. Vi betaler ikke erstatning for skader, som du modtager fuld dækning for hos et andet forsikringsselskab. Har det andet selskab begrænset dækning i tilfælde af dobbeltforsikring, gælder de samme begrænsninger i forsikringen hos os. Dermed er vi og det andet forsikringsselskab forpligtede til at betale forholdsmæssig erstatning BYGNING UNDER OPFØRELSE Forsikring for bygninger under opførelse kan købes fra det tidspunkt, hvor arbejdet begynder og kaldes Villa under opførelse. Når du køber forsikringen Villa under opførelse, skal du oplyse os, hvornår byggeriet forventes færdigt. Når byggeriet er færdigt, skal din forsikring ændres til en almindelig villaforsikring. Kombineret Entrepriseforsikring, der blandt andet omfatter ansvar ved pilotering m.m., kan du købe særskilt ved at kontakte os på , eller via HVAD DÆKKES Under opførelsen dækker forsikringen. Brand m.m., se dækningen Brandskade. Storm, som det er nævnt i Stormskade m.m./vejrskade. Husejeransvar. Retshjælp. Se dækningerne på de relevante sider. BYGGEMATERIALER Forsikringen omfatter også de byggematerialer, som befinder sig på byggepladsen, og som skal monteres i bygningen. Dog skal glas og sanitet være endeligt monteret på deres blivende plads i bygningen. Villaforsikring / 21

Forsikringsbetingelser for Hus

Forsikringsbetingelser for Hus Forsikringsbetingelser for Hus Forsikringsbetingelser nr. 14T9 Gælder fra 01.03.2015 TJM 518-5 (12.15) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 1/17 Tjenestemændenes Forsikring Hus Forsikringsbetingelser

Læs mere

Hus Forsikringsbetingelser nr. 1409

Hus Forsikringsbetingelser nr. 1409 Hus Forsikringsbetingelser nr. 1409 Aftalegrundlag Forsikringen består af forsikringsaftalen (policen), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Hus Forsikringsbetingelser nr. 1409

Hus Forsikringsbetingelser nr. 1409 Hus Forsikringsbetingelser nr. 1409 Aftalegrundlag Forsikringen består af forsikringsaftalen (policen), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Fritidshus

Forsikringsbetingelser for Fritidshus Forsikringsbetingelser for Fritidshus Forsikringsbetingelser nr. 13T8 Gælder fra 01.10.2013 TJM 509-2 (08.15) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 1/22 Tjenestemændenes Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser VILLAFORSIKRING

Forsikringsbetingelser VILLAFORSIKRING Forsikringsbetingelser VILLAFORSIKRING VERSION 10-101 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Villaforsikring Indhold

Læs mere

EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011

EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011 EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011 For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. Forsikringsbetingelserne er indholdet af den aftale, der gælder mellem dig

Læs mere

Bygningsforsikring - Beboelsesejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4401 og de nye betingelser nr. 4401.

Bygningsforsikring - Beboelsesejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4401 og de nye betingelser nr. 4401. Sammenligning Bygningsforsikring - Beboelsesejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4401 og de nye betingelser nr. 4401. De redaktionelle ændringer, herunder anvendelsen

Læs mere

I TILSLUTNING TIL DANSK LOVGIVNING OM FORSIKRINGSAFTALER OG OM FORSIKRINGSVIRKSOMHED 8 ANSVARSFORSIKRING 9 RETSHJÆLPSFORSIKRING

I TILSLUTNING TIL DANSK LOVGIVNING OM FORSIKRINGSAFTALER OG OM FORSIKRINGSVIRKSOMHED 8 ANSVARSFORSIKRING 9 RETSHJÆLPSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PARCELHUSFORSIKRING (FOR 1- OG 2-FAMILIESHUSE) I TILSLUTNING TIL DANSK LOVGIVNING OM FORSIKRINGSAFTALER OG OM FORSIKRINGSVIRKSOMHED 1 HVEM ER SIKRET? 2 HVOR DÆKKES? 3 HVAD OMFATTER

Læs mere

Fritidshusforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-201

Fritidshusforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-201 Forsikringsbetingelser Fritidshusforsikring Version 10-201 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

16.3.7. Glas og sanitet 12. 16.4.8. Stikledninger 12. 16.5.9. Skjulte rør og kabler 12. 16.6.1. Svamp 13 16.6.2. Råd 13 16.6.3.

16.3.7. Glas og sanitet 12. 16.4.8. Stikledninger 12. 16.5.9. Skjulte rør og kabler 12. 16.6.1. Svamp 13 16.6.2. Råd 13 16.6.3. Familiens bedste forsikringsselskab Aros Husforsikring Forsikringsbetingelser P19-02 For 1- og 2- familie huse Indholdsfortegnelse Fælles bestemmelser 1. Hvem er sikret 2 2. Hvor dækkes? 2 3. Hvad omfatter

Læs mere

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen?

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen? Ejerskifteforsikring Forsikringsbetingelser Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. I henhold til lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom. For Standarddækningen

Læs mere

Du kan evt. læse mere om fortrydelsesretten i lov om forsikringsaftaler 34e og 34i.

Du kan evt. læse mere om fortrydelsesretten i lov om forsikringsaftaler 34e og 34i. FORSIKRINGSBETINGELSER Indledende bemærkninger. Denne forsikring kan tegnes med nogle tillæg der udvider forsikringens dækning. Det fremgår af forsikringsbetingelserne, hvornår der er tale om forhold der

Læs mere

Villaforsikring / Forsikringsbetingelser nr. 0805. Villaforsikring / 1

Villaforsikring / Forsikringsbetingelser nr. 0805. Villaforsikring / 1 Villaforsikring / Forsikringsbetingelser nr. 0805 Villaforsikring / 1 Fortrydelsesret FORTRYDELSESRET Gælder alene for private forbrugerforsikringer. Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer,

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 9405

FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 9405 FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 9405 Aftalegrundlaget Forsikringsbetingelserne, policen og eventuelle policetillæg udgør tilsammen den aftale, der er indgået med

Læs mere

Husforsikring. Forsikringsbetingelser 2131008

Husforsikring. Forsikringsbetingelser 2131008 Husforsikring Forsikringsbetingelser 2131008 Gælder fra marts 2012 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-16 Side 3 2. Hvor og hvad dækkes afsnit 17-20 Side 7 3. Brand afsnit 21-24 Side 8 4.

Læs mere

Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser

Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser Aftalegrundlag Forsikringsaftalen består af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder Lov om

Læs mere

Fortrydelsesfrist Fortrydelsesretten er 14 dage og fristen afhænger af, hvordan aftalen er indgået, punkt 1-3..

Fortrydelsesfrist Fortrydelsesretten er 14 dage og fristen afhænger af, hvordan aftalen er indgået, punkt 1-3.. FORSIKRINGSBETINGELSER Indledende bemærkninger. Denne forsikring kan tegnes med nogle tillæg der udvider forsikringens dækning. Det fremgår af forsikringsbetingelserne, hvornår der er tale om forhold der

Læs mere

Tryg Dækforsikring. Fortrydelsesret

Tryg Dækforsikring. Fortrydelsesret Tryg Dækforsikring Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af forsikringsbeviset og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder desuden dansk lovgivning, herunder Lov om finansiel virksomhed

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR HUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR HUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR HUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche P15 Betingelser 180610 Side A Dækningsomfang... 2 B Brandforsikring

Læs mere

Købsforsikring for MasterCard World Signia, Danmark. Gælder fra 1. januar 2009

Købsforsikring for MasterCard World Signia, Danmark. Gælder fra 1. januar 2009 Købsforsikring for MasterCard World Signia, Danmark Gælder fra 1. januar 2009 Forsikringsbetingelserne gælder fra 1. januar 2009 og erstatter alle tidligere forsikringsbetingelser til købs forsikring.

Læs mere

DÆKNINGSOMFANG - FORENINGER BYGNINGSFORSIKRING

DÆKNINGSOMFANG - FORENINGER BYGNINGSFORSIKRING BYGNINGSFORSIKRING Alle de til ejendommen hørende bygninger og anlæg (herunder skure, udhuse, lysthuse, halvtage og hegn), der er opført på muret eller støbt fundament eller betonblokke, samt trykimprægneret

Læs mere

Husforsikring. Bygningskaskodækning. 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? Forsikringsbetingelser. udgifter til optøning.

Husforsikring. Bygningskaskodækning. 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? Forsikringsbetingelser. udgifter til optøning. Husforsikring Forsikringsbetingelser Bygningskaskodækning 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? 1.1 Tyveri og hærværk 1.1.1 Forsikringen dækker skader ved tyveri eller tyveriforsøg samt hærværk. Hærværk

Læs mere

Fritidshusforsikring. Forsikringsbetingelser 2134005

Fritidshusforsikring. Forsikringsbetingelser 2134005 Fritidshusforsikring Forsikringsbetingelser 2134005 Gælder fra marts 2012 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-16 Side 3 2. Bygning afsnit 17-20 Side 7 3. Brand afsnit 21-23 Side 8 4. Anden

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ALL-RISK

Forsikringsbetingelser for ALL-RISK Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ALL-RISK i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er dækket? 2 Hvor dækker

Læs mere

Fritidshusforsikring Forsikringsbetingelser Nr. FH-01

Fritidshusforsikring Forsikringsbetingelser Nr. FH-01 Fritidshusforsikring Forsikringsbetingelser Nr. FH-01 Gældende fra november 2013 Alka Forsikring, Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka - CVR-nr.

Læs mere

Betingelser. Husforsikring. Husforsikring Nr. HU 1406

Betingelser. Husforsikring. Husforsikring Nr. HU 1406 Betingelser Husforsikring Husforsikring Nr. HU 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 Vejledning... 3 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem dækker forsikringen?... 5 1.2. Hvor dækker forsikringen?... 5 1.3. Hvad skal

Læs mere

Sommerhusforsikring Vilkår nr. 44-2, januar 2016

Sommerhusforsikring Vilkår nr. 44-2, januar 2016 Sommerhusforsikring Vilkår nr. 44-2, januar 2016 Tlf.: 33 11 77 55 www.lb.dk Tlf.: 33 15 15 45 www.bauta.dk Tlf.: 33 32 22 00 www.runa.dk Tlf.: 33 91 66 88 www.fdmforsikring.dk LB Forsikring Forsikringsaktieselskab

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Husforsikring. Bygningskaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? Forsikringsbetingelser

Husforsikring. Bygningskaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? Forsikringsbetingelser Husforsikring Forsikringsbetingelser Bygningskaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? 1.1 Tyveri og hærværk 1.1.1 Forsikringen dækker skader

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hus

Forsikringsbetingelser for Hus Forsikringsbetingelser for Hus Forsikringsbetingelser nr. 14T9 Gælder fra 01.03.2015 TJM 518-2 (05.15) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 1/17 Tjenestemændenes Forsikring Hus Forsikringsbetingelser

Læs mere

Landbo Forsikring. Forsikringsbetingelser 0615

Landbo Forsikring. Forsikringsbetingelser 0615 Thisted Forsikring Landbo Forsikring Forsikringsbetingelser 0615 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Indhold

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. FH 1406 Afsnit 2. Bygningsforsikring Dækningsskema

Forsikringsbetingelser nr. FH 1406 Afsnit 2. Bygningsforsikring Dækningsskema Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af de gamle betingelser nr. 75/1, med tilhørende ændringer. DOKUMENTET ER BLOT

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FRITIDSHUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FRITIDSHUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FRITIDSHUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche P20 Betingelser nr. 1 Side 1 Generelt... 2 1 Nyværdiforsikring...

Læs mere

Boligaftale for A/B Gilholm

Boligaftale for A/B Gilholm 1 Boligaftale for Denne boligaftale mellem (e) og Andelsboligforeningen Gilholm har til formål at fastlægge de vigtigste rettigheder og pligter for aftalens parter Boligaftalen er udfærdiget

Læs mere

Hus Forsikringsbetingelser nr. 1409

Hus Forsikringsbetingelser nr. 1409 Hus Forsikringsbetingelser nr. 1409 Aftalegrundlag Forsikringen består af forsikringsaftalen (policen), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Indflytning & vedligeholdelse

Indflytning & vedligeholdelse Kære lejer. Velkommen til din nye bolig. Forholdet mellem udlejer og lejer er reguleret af lejelovgivningen og af de forhold, der er aftalt i din lejekontrakt. Lovgivningen på området er imidlertid indviklet,

Læs mere

Hus Forsikringsbetingelser nr. 14G9

Hus Forsikringsbetingelser nr. 14G9 Hus Forsikringsbetingelser nr. 14G9 Aftalegrundlag Forsikringen består af forsikringsaftalen (policen), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov om forsikringsaftaler

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M70 Betingelser 310308 Side Fællesbetingelser... 2 1 Hvem

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJENDOMSFORSIKRING - VILLA

Forsikringsbetingelser for EJENDOMSFORSIKRING - VILLA Lokal Forsikring G/S Holsted Park 15 4700 Næstved CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for EJENDOMSFORSIKRING - VILLA i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Afdeling Birkeparken Dato: 1. Januar 2000 Side 1 af 7 sider din bolig Om hvordan du skal vedligeholde og renholde Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Side 1 af 7 sider Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne ved fraflytning? Godkendt på afdelingsmøde

Læs mere

Betingelser nr. 41-3 Husforsikring

Betingelser nr. 41-3 Husforsikring Betingelser nr. 41-3 Husforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er altid 14 dage. Fortrydelsesfristens

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 FRITIDSHUSFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Hvilke personer dækker forsikringen... 3 Hvor dækker forsikringen... 3 Hvilke bygninger og genstande omfatter forsikringen...

Læs mere

Vedligeholdelses- reglement

Vedligeholdelses- reglement SORGENFRIVANG I Side 11 af 33 Vedligeholdelses- reglement Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Stationær Campingvogn

Forsikringsbetingelser for Stationær Campingvogn Forsikringsbetingelser for Stationær Campingvogn Forsikringsbetingelser nr. 3924 Gælder fra 01.08.1992 TJM 90395-2 (01.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER EJERSKIFTEFORSIKRING. Forsikringsbetingelser 1104. Indhold Side Indhold Side

FORSIKRINGSBETINGELSER EJERSKIFTEFORSIKRING. Forsikringsbetingelser 1104. Indhold Side Indhold Side FORSIKRINGSBETINGELSER EJERSKIFTEFORSIKRING Forsikringsbetingelser 1104 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg, tilstandsrapporten og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

danbolig 3. februar 2017 Husforsikring årlig pris kr Indeks

danbolig 3. februar 2017 Husforsikring årlig pris kr Indeks danbolig Nørre Alslev Nr Alslev Langgade 11 B 4840 Nørre Alslev Tilbud om forsikring På baggrund af dine oplysninger følger her tilbud på den forsikring, du har efterspurgt: forsikring årlig pris 2.228

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER VILLAFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. EJ12. Vejledning om forsikringsbetingelserne findes på næste side

FORSIKRINGSBETINGELSER VILLAFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. EJ12. Vejledning om forsikringsbetingelserne findes på næste side FORSIKRINGSBETINGELSER VILLAFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. EJ12 Aftalegrundlaget Forsikringsbetingelserne, policen og eventuelle policetillæg udgør tilsammen den aftale, der er indgået med Tryg

Læs mere

3410.11 Besætning hvorved forstås husdyr som ikke befinder sig i en beboelsesbygning (som hunde, katte og lign. typisk gør) f.eks.

3410.11 Besætning hvorved forstås husdyr som ikke befinder sig i en beboelsesbygning (som hunde, katte og lign. typisk gør) f.eks. 3400 Diverse løsøre 3410 Hvilke genstande er omfattet 3410.10 Følgende genstande er omfattet af forsikringen, når sikrede er ejer eller i øvrigt bærer risikoen for dem forudsat de befinder sig i eller

Læs mere

Villaforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING

Villaforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING ORSIKRIN G IKRINGFORS RSIKRING FORSIKRING FOR Betingelser Villaforsikring FORS FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING IKRINGFORS FORSIKRING FORSIKRING IDA Forsikring IDAs forsikringsgruppe Forsikringsagentvirksomhed

Læs mere

Udvidet Forsikring Radio/TV Forsikringsbetingelser nr gældende fra 1. oktober 2009

Udvidet Forsikring Radio/TV Forsikringsbetingelser nr gældende fra 1. oktober 2009 Udvidet Forsikring Radio/TV Forsikringsbetingelser nr. 646-10 gældende fra 1. oktober 2009 Fortrydelsesret Fortrydelsesretten gælder alene for private forbrugerforsikringer. Du har ret til at fortryde

Læs mere

Bygningsforsikring - Erhvervsejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr og de nye betingelser nr

Bygningsforsikring - Erhvervsejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr og de nye betingelser nr Sammenligning Bygningsforsikring - Erhvervsejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4301 og de nye betingelser nr. 4301. De redaktionelle ændringer, herunder anvendelsen

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen, når du flytter ind? Hvordan er reglerne

Læs mere

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende:

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende: Familiens bedste forsikringsselskab Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01 Forsikringsaftalen med Aros Forsikring udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kombineret Løsøreforsikring

Forsikringsbetingelser. for. Kombineret Løsøreforsikring Betingelser nr. 400802 Forsikringsbetingelser for Kombineret Løsøreforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for

Læs mere

Fritidshus Bygningsforsikring og Indboforsikring Forsikringsbetingelser nr. 13G8

Fritidshus Bygningsforsikring og Indboforsikring Forsikringsbetingelser nr. 13G8 Fritidshus Bygningsforsikring og Indboforsikring Forsikringsbetingelser nr. 13G8 Aftalegrundlag Forsikringen består af forsikringsaftalen (policen), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring

Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er altid 14 dage. Fortrydelsesfristens

Læs mere

ALM. BRAND BYGNINGSFORSIKRING LANDBRUG

ALM. BRAND BYGNINGSFORSIKRING LANDBRUG ALM. BRAND BYGNINGSFORSIKRING LANDBRUG WWW.ALM BRAND.DK ALM. SUND FORNUFT Her kan du læse om de væsentligste forskelle på de nuværende betingelser 5103 og de nye betingelser 4201. + viser forbedringer,

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser MOTORCYKELFORSIKRING VERSION 20-201 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Motorcykelforsikring

Læs mere

Boligselskabet KØLVRÅ

Boligselskabet KØLVRÅ Vedligeholdelsesreglement. Model A normalistandsættelse Gældende for: Boligselskabet Kølvrå, afdeling 1 A-ordningen kort fortalt. Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med

Læs mere

Beboerhåndbog for Kildemarken III. Afsnit 9 - Vedligeholdelses reglement. Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig

Beboerhåndbog for Kildemarken III. Afsnit 9 - Vedligeholdelses reglement. Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Afsnit 9 - Vedligeholdelses reglement Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne ved fraflytning?

Læs mere

Fritidshus Bygningsforsikring og Indboforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1308

Fritidshus Bygningsforsikring og Indboforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1308 Fritidshus Bygningsforsikring og Indboforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1308 Aftalegrundlag Forsikringen består af forsikringsaftalen (policen), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Side 1 af 7 sider Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne ved fraflytning? Side 2 af 7 sider

Læs mere

24. september 2013 EKN Kundenr. 71686191

24. september 2013 EKN Kundenr. 71686191 Codan Forsikring A/S Spotorno Alle 10 2630 Taastrup A/B Nørre Alle 13-13H Att.: Grubbe Advokater Åbenrå 31 1124 København K Tlf. 33 55 40 75 Fax 33 55 21 22 Internet: www.codan.dk E-mail: codan@codan.dk

Læs mere

POLICE. Ændring. Ejendomsforsikring Helårlig præmie i kr. (2015) A/B Elverparken ved/willis I/S Rundforbivej 303 2850 Nærum

POLICE. Ændring. Ejendomsforsikring Helårlig præmie i kr. (2015) A/B Elverparken ved/willis I/S Rundforbivej 303 2850 Nærum POLICE Ændring A/B Elverparken ved/willis I/S Rundforbivej 303 2850 Nærum Policenummer 3354042 Kundenummer 3302759457 Aftaleperiode 3-årig Gælder fra 1. januar 2015 Udløb 1. januar 2017 Hovedforfald 1.

Læs mere

Ejerskifteforsikring Forsikringsvilkår nr. 45-7, april 2003

Ejerskifteforsikring Forsikringsvilkår nr. 45-7, april 2003 Ejerskifteforsikring Forsikringsvilkår nr. 45-7, april 2003 1.00 Hvem er sikret Forsikringstageren er sikret som ejer af ejendommen. 2.00 Hvad omfatter forsikringen 2.10 Forsikringen omfatter 1. Alle bygninger

Læs mere

Indhold Indhold. Opsigelse 7 Præmieregulering 8 Præmiens betaling 9 Forhold ved skadetilfælde 10 Forsikrings andetsteds 11 Værneting og lovvalg 12

Indhold Indhold. Opsigelse 7 Præmieregulering 8 Præmiens betaling 9 Forhold ved skadetilfælde 10 Forsikrings andetsteds 11 Værneting og lovvalg 12 FORSIKRINGSBETINGELSER ANSVARSFORSIKRING FOR MEDLEMMER AF LÆGEFORENINGEN Forsikringsbetingelser 1097 (18.02.2014) For forsikringen gælder reglerne i Lov nr. 129 af 15. april 1930 med senere ændringer om

Læs mere

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed 1 Drivhusforsikring Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser En forsikring som giver dig tryghed Tillykke med din drivhusforsikring hos Dansk Glasforsikring. Her kan du læse relevant information

Læs mere

POLICE Ejendomsforsikring Policenummer 4718284

POLICE Ejendomsforsikring Policenummer 4718284 POLICE Ejendomsforsikring Policenummer 4718284 Beboelsesbygning Forsikringsbetingelser R345121 Ny forsikring gælder fra 7. december 2012 Hvad er forsikret Bygninger på forsikringsstedet: Paludan Müllers

Læs mere

Retningslinjer og vejledning. for Hobro Boligforening

Retningslinjer og vejledning. for Hobro Boligforening Retningslinjer og vejledning for Hobro Boligforening Retningslinier og vejledning Retningslinier og vejledning i forbindelse med vedligeholdelse, forbedringer, ændringer og moderniseringer af boligforeningens

Læs mere

Forsikringsbetingelser ejendomsforsikring/indboforsikring for fritidshuse. Forsikringsbetingelser nr. FR 01

Forsikringsbetingelser ejendomsforsikring/indboforsikring for fritidshuse. Forsikringsbetingelser nr. FR 01 Forsikringsbetingelser ejendomsforsikring/indboforsikring for fritidshuse Forsikringsbetingelser nr. FR 01 Aftalegrundlaget Forsikringsbetingelserne, policen og eventuelle policetillæg udgør tilsammen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Sammenligning Husforsikring Side 1

Sammenligning Husforsikring Side 1 Sammenligning Husforsikring Side 1 B. Forsikrede genstande 1. Bygningsbrandforsikring omfatter: Dækningsskema 1.1. Forsikrede genstande De på forsikringsstedet beliggende bygninger incl. fundament indtil

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT FOR BILLUND BOLIGFORENING «Selskab_Nr» «Afdeling_nr»

VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT FOR BILLUND BOLIGFORENING «Selskab_Nr» «Afdeling_nr» VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT FOR BILLUND BOLIGFORENING «Selskab_Nr» «Afdeling_nr» MODEL A - med istandsættelse ved fraflytning.«lejekontrakt_selskab»«lejekontrakt_afdeling» «Lejekontrakt_Lejemål» «Lejekontrakt_Lejernr»

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v.

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Knallert/EU-knallert Version 1-2010 FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Forsikringen omfatter en af følgende dækninger, når det fremgår af policen: A. Ansvarsforsikring

Læs mere

120.10 Forsikringen omfatter skade indtruffet i Danmark (incl. Grønland og Færøerne).

120.10 Forsikringen omfatter skade indtruffet i Danmark (incl. Grønland og Færøerne). Erhvervsansvarsforsikring - betingelser Redigeret af Kis Boel 8. august 2005 Forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende Lov om Forsikringsaftaler, hvilken lovs bestemmelser gælder for forsikringen,

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse VORDINGBORG BOLIGSELSKAB AFDELING 435 - MISLEHØJVEJ

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse VORDINGBORG BOLIGSELSKAB AFDELING 435 - MISLEHØJVEJ Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for musikinstrumenter

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for musikinstrumenter Betingelser nr. 605401 Forsikringsbetingelser for All-risksforsikring for musikinstrumenter KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

P19-02 VILLAFORSIKRING. Fællesbetingelser. for 1- og 2- familie huse. 5. Bygning under opførelse, om- eller tilbygning. 1. Hvem er sikret?

P19-02 VILLAFORSIKRING. Fællesbetingelser. for 1- og 2- familie huse. 5. Bygning under opførelse, om- eller tilbygning. 1. Hvem er sikret? P19-02 VILLAFORSIKRING for 1- og 2- familie huse Fællesbetingelser 1. Hvem er sikret? 1.1 Forsikringstager er sikret, som ejer eller bruger af ejendommen. 1.2 Under ansvarsforsikringen er medhjælp, der

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Tillæg til gældende vedligeholdelsesreglement Model A med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) for Afd. 22 Torveparken. Følgende er et tillæg til det for ARBEJDERNES

Læs mere

Forsikringsbetingelser for LANDBRUGS MASKINER

Forsikringsbetingelser for LANDBRUGS MASKINER Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for LANDBRUGS MASKINER i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er dækket 6.1

Læs mere

Danbolig Stenløse/Ølstykke A/S 10. januar Sælgeransvar pris kr Indeks

Danbolig Stenløse/Ølstykke A/S 10. januar Sælgeransvar pris kr Indeks Danbolig Stenløse/Ølstykke A/S 10. januar 2017 Stenløse Egedal Centret 25 3660 Stenløse Tilbud om forsikring På baggrund af dine oplysninger følger her tilbud på den forsikring, du har efterspurgt: pris

Læs mere

Forsikringsbetingelser Ejerskifteforsikring 10-årig Forsikringsbetingelser nr. E31 med udvidet dækning 1. maj 2012

Forsikringsbetingelser Ejerskifteforsikring 10-årig Forsikringsbetingelser nr. E31 med udvidet dækning 1. maj 2012 Forsikringsbetingelser Ejerskifteforsikring 10-årig Forsikringsbetingelser nr. E31 med udvidet dækning 1. maj 2012 1. Hvem er sikret på policen Sikret på policen er den i policen oplyste forsikringstager

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING, FÆLLESPOLICE. Forsikringsbetingelser nr. FPA1

FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING, FÆLLESPOLICE. Forsikringsbetingelser nr. FPA1 FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING, FÆLLESPOLICE Forsikringsbetingelser nr. FPA1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For

Læs mere

Nedlagt landbrug Forsikringsvilkår 01-1

Nedlagt landbrug Forsikringsvilkår 01-1 Nedlagt landbrug Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT. for TOFTEGÅRDEN. Tillæg til gældende vedligeholdelsesreglement

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT. for TOFTEGÅRDEN. Tillæg til gældende vedligeholdelsesreglement ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT for TOFTEGÅRDEN Tillæg til gældende vedligeholdelsesreglement Model A med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) Følgende er et tillæg til det

Læs mere

Vilkår for Maskinforsikring - ikke stationære

Vilkår for Maskinforsikring - ikke stationære Vilkår for Maskinforsikring - ikke stationære 9908-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger mv. Som kunde

Læs mere

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Knallertforsikring. Hvad omfatter ansvarsdækningen?

Læs mere

Obligatorisk byggeskadeforsikring

Obligatorisk byggeskadeforsikring 22. februar 2008 Sag 07/05004 /anl Obligatorisk byggeskadeforsikring Fra den 1. april 2008 har professionelle bygherrer pligt til at tegne og betale for en byggeskadeforsikring, når de opfører nybyggeri

Læs mere

Nedlagt landbrug Forsikringsvilkår 01-1

Nedlagt landbrug Forsikringsvilkår 01-1 Nedlagt landbrug Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

Bygningsforsikring. Bygningsforsikring - Erhverv

Bygningsforsikring. Bygningsforsikring - Erhverv Bygningsforsikring Bygningsforsikring - Erhverv BETS - TT2009180003729930 - Betingelser_Bygningsforsikring - 1 Generelle bestemmelser 1. Risikoforandring og ejerskifte 1 2. Anmeldelse af skade 1 3. Anden

Læs mere

Entreprisekursus All-risks forsikring

Entreprisekursus All-risks forsikring Entreprisekursus All-risks forsikring Den 19. maj 2009 Jannik Johansson fagkonsulent Tingskade, Offentlig og Erhverv Oversigt Entrepriseforsikring for bygge- og anlægsarbejder 1. All-risks forsikring 2.

Læs mere

Rammer for forbedring, vedligehold og ændringer i boligen

Rammer for forbedring, vedligehold og ændringer i boligen Rammer for forbedring, vedligehold og ændringer i boligen Domea Boliger i hele Danmark Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse Formål og anvendelse. Side 3 Om råderet.. side 3 Forbedring eller forandring. Side

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002 Hundeforsikring Forsikringsbetingelser 2150002 Gælder fra juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser for hundeforsikring afsnit 1-16 Side 3 2. Lovpligtig hundeansvar afsnit 17-19 Side 6 3. Fortrydelsesret

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Transportforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Transportforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Transportforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse 1 Anvendelsesområde 2 Dækkede risici og skader 3 Dækkede omkostninger 4 Undtagelsesbestemmelser 5 Undtagne varer

Læs mere

POLICE. Ny forsikring. Ejendomsforsikring Helårlig præmie i kr. (2014) A/B Hedebygade 11 ved/willis Rundforbivej 303 2850 Nærum

POLICE. Ny forsikring. Ejendomsforsikring Helårlig præmie i kr. (2014) A/B Hedebygade 11 ved/willis Rundforbivej 303 2850 Nærum POLICE Ny forsikring A/B Hedebygade 11 ved/willis Rundforbivej 303 2850 Nærum Policenummer 1944775 Kundenummer 3302704603 Aftaleperiode 3-årig Gælder fra 1. oktober 2014 Udløb 1. oktober 2017 Hovedforfald

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement / Afdeling 78 Model A Normalistandsættelse. A-ordningen - kort fortalt

Vedligeholdelsesreglement / Afdeling 78 Model A Normalistandsættelse. A-ordningen - kort fortalt Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Privatsikring

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser BILFORSIKRING VERSION 20-101 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Bilforsikring Indholdsfortegnelse

Læs mere