LeDELSE PÅ DISTANCEN STYRK SAMMENHÆNGSKRAFT OG SYNERGI I PRIVATE OG OFFENTLIGE ORGANISATIONER --->

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LeDELSE PÅ DISTANCEN STYRK SAMMENHÆNGSKRAFT OG SYNERGI I PRIVATE OG OFFENTLIGE ORGANISATIONER --->"

Transkript

1 LeDELSE PÅ DISTANCEN STYRK SAMMENHÆNGSKRAFT OG SYNERGI I PRIVATE OG OFFENTLIGE ORGANISATIONER --->

2 KOMPLEKSITET LEADERSHIP KompleKsitet i organisationer teamfacilitator management ORDEN LOKAL GLOBAL teamleader MEDledelse SYNKRONT ASYNKRONT LEDELSE Trends i distanceledelse Alting er i bevægelse - fra gamle paradigmer mod nye horisonter, fra noget vi kender godt til noget, der er på vej. At lede mennesker, som arbejder på andre lokationer betyder, at du som leder aktivt må forholde dig til en række nye vilkår. Det kræver særlige kompetencer både af dig og dine medarbejdere. POTENTIALE PERFORMANCE EN KULTUR MANGE KULTURER Fra forskningen på området og gennem flere års praksis, har vi identificeret 12 bevægelser, som karakteriserer en kompleksitet i den globale verden. Bevægelser der er som penduler, der svinger mellem forskellige paradigmer - eksempelvis fra én kultur til mange kulturer eller fra ledelse til medledelse. tilstede I Helweg & Pedersen har vi metoder og værktøjer, som kan kvalificere lederskab og samarbejde i den virtuelle organisation. VÆRDI FÅ platforme MIN VIDEN tilgængelig Tag en tur rundt i modellen og vurder, hvilke af de 12 bevægelser, der influerer mest på dit lederskab. På de følgende sider vil du kunne finde inspiration til at se på dine og din organisations udfordringer og muligheder i en verden af kompleksitet. ETIK MANGE platforme VORES VIDEN Helweg & Pedersen

3 LEDERSKAB PÅ DISTANCEN 3M I forbindelse med etableringen af vores nordiske organisation indgik vi et samarbejde med Helweg & Pedersen, som i kraft af viden om både kulturaspekter, forandringsledelse og distanceledelse, hjalp vore ledere med indsigt og redskaber til bedre at håndtere deres nye ledelsesmæssige udfordringer. Helweg & Pedersen gennemførte i alt 10 workshops for ca. 70 ledere i de fire nordiske hovedstæder, og de fik med udviklingsaktiviteterne øget ledernes engagement og forståelse for, hvordan vores fælles nordiske organisation skal udvikles. Sanne Dinesen HRD Manager, 3M Nordic Region At lede på distancen handler om at forvandle kompleksitet til sammenhængskraft og overskud At lede på distancen En væsentlig udfordring for lederskabet på distancen er, at du ikke er tilstede med dine medarbejdere i det daglige. Derfor er det nødvendigt at erstatte fysisk tilstedeværelse og samvær med tilgængelighed og oplevelsen af nærvær. At lede effektivt på distancen betyder, at du må skabe tydelige strukturer, sikre adgang til nødvendig information, og have fokus på at skabe optimale rammer og vilkår for den enkelte medarbejders medledelse. Det kræver, at medarbejderen oplever et organisatorisk tilhørsforhold, hvor lederen bakker op og engagerer sig. Derfor er din rolle som distanceleder i høj grad at formidle visioner, mål og rammer, og med det som baggrund, at opbygge og fastholde tætte relationer. Hvis det personlige møde ikke er en mulighed, må du afgøre ud fra mål, om telefon, mail, sms, intranet, blog, chat, sociale medier, video er den rette kanal. Derfor er det afgørende at have evnen til at skabe kontakt, til at kommunikere tydeligt og vise vejen. Det kræver, at du og dine medarbejdere har overblik, viden og kompetencer til at anvende netop den teknologi, der bedst støtter en levende kommunikation. At opbygge virtuelle teams I takt med digitalisering og globalisering spredes mange teams over flere fysiske arbejdspladser. Det giver en række udfordringer i relation til at skabe synergi og sammenhængskraft. Mange virksomheder får ikke udnyttet de muligheder, der er tilstede i de nye arbejdsformer. STRUKTURELLE Psykologiske De fysiske distancer dækker over andre forhold, der reelt skaber udfordringerne i distanceledelse. DISTANCER Kulturelle TEKNOLOGISKE Faglige At kommunikere på distancen Skiftehold, tidszoner, åbningstider, hjemmearbejde, rejseaktivitet etc. medfører, at du som leder arbejder mere asynkront end synkront med dine medarbejdere. Derfor er det, i det virtuelle univers, vigtigt at tage stilling til de virkemidler og teknologiske platforme, du benytter dig af. Nogle medier er bedst til information, andre er bedst til kommunikation. I lederrollen må du skabe fokus på deling af viden, erfaring og succeser. Dette sker ikke kun gennem systemer. Du og teamet må udvikle forpligtende fælles etik og regler for, hvordan I udnytter potentialerne i den virtuelle verden. At forstå forskellige kulturer stiller krav om indsigt i, hvad der får mennesker til at samarbejde. At kunne sætte forskelligheder i spil på en konstruktiv måde er helt afgørende, hvis de fulde potentialer i virtuelle teams skal udnyttes. DISTANCE LEADERSHIP TILSTEDE Distance Leder Kompasset er et af flere konkrete værktøjer vi anvender, når vi uddanner i distanceledelse. MANAGEMENT Helweg & Pedersen skaber løsninger ved: at afholde workshops i distanceledelse at gennemføre lederuddannelser hvor distanceledelse indgår

4 Falck Falck har de seneste år gennemgået en stor udvikling ikke kun internationalt, men også i Danmark, hvor markedssituationen har forandret sig væsentligt de sidste 5 år. Det har bl.a. betydet forandringer i ledelsesstrukturen og i ansvarsområder hele vejen rundt i virksomheden, så vi er tilpasset de nye markedsvilkår. Distanceledelse i offentlige ORGANISATIONER I dag har mange af vores ledere mellem 50 og 100 medarbejdere, der kan være spredt på et stort geografisk område. Lederen ser ikke nødvendigvis sine medarbejdere til daglig, fordi de er ude at servicere borgere, kommuner, private kunder og virksomheder. Derfor arbejder Falck i dag sammen med Helweg & Pedersen, der træner vores ledere i at lede på distancen. Charlotte Steenstrup Sejr HR Afdelingsleder Falck A/S fra digitalisering af forvaltninger til indførsel af område- og klyngeledelse. Det stiller store krav til dig som leder Den offentlige sektor er præget af digitalisering og effektivisering Den offentlige leder i bevægelse Kravene om en effektiv offentlig sektor betyder, at der indføres nye ledelsesformer og strukturer, der skal sikre kvalitet og handlekraft. De organisatoriske omstillinger spænder vidt: fra digitalisering af forvaltninger til indførelse af område- og klyngeledelse af institutioner. Det stiller store krav til dig som leder. Og det stiller krav til medarbejderne, om at kunne lede sig selv indenfor rammerne af de nye organisationsformer. Bevægelserne væk fra gamle paradigmer mod nye betyder, at I må gennem faser, der kan opleves som vanskelige. Her må du som leder tilpasse dine personlige kompetencer og adfærd til at kunne navigere i kompleksitet. Denne medfører blandt andet, at du må kunne håndtere krydspresset mellem forskellige interessenter som politikere, borgere og medarbejdere. Nærvær i fravær Mere og mere ledelse i offentlige organisationer foregår på distancen, hvor lederen og den enkelte medarbejder er adskilte i hverdagen. Bevægelsen fra tilstedeværelse til tilgængelighed betyder, at du som leder må skabe tydelighed om rammerne, og sikre at ledelse skaber værdi og nærvær for den enkelte. Gamle paradigmer, hvor du i lederrollen havde fagligt detailkendskab til den enkelte medarbejders opgaver, erstattes af medledende medarbejdere forbundet i netværk, hvor det forventes at den enkelte arbejder selvstændigt inden for rammerne af jeres mål og værdier. Mål og rammestyring viser retning og giver frihed, når du som leder - også på distancen - er synlig og formår at sætte hjørneflag. For at den offentlige sektor skal få det fulde udbytte af de potentialer, der er i effektiviseringer, må du som leder kunne facilitere udviklings- og forandringsprocesser, delegere og sikre medledelse fra distancen. Helweg & Pedersen skaber resultater gennem: uddannelse i distanceledelse for ledere i offentlige virksomheder foredrag eller workshops - fra 3 timer til 3 dage

5 GfK Lederne i Danmark og Sverige oplevede undervisningen som autentisk og inspirerende. Og trods nationale kulturforskelle lederne imellem, fik hver enkelt en klar opfattelse og plan for, hvordan de skal arbejde med ledelse på distancen. Også et forløb for vores baltiske management team har været udfordrende og meget lærerigt. Deltagerne beskriver undervisningen som meget kompetent, med en rigtig god indlevelsesevne i deres egne, unikke udfordringer. Natascha Wordolff Scandinavian HR Director, GfK Medarbejdere på distancen At være medarbejder på distancen stiller krav til den enkeltes evne til at lede sig selv Relationer Relationerne mellem medarbejderne i funktionen eller i projektgruppen er afgørende, når samarbejdet skal være effektivt i en virtuel organisation. Viden, erfaring og kompetencer går til spilde, når medarbejdere ikke har sunde og professionelle relationer, såvel indadtil i egen afdeling som udadtil mod den øvrige organisation, kunder og brugere. Konsekvenserne heraf er fejlfortolkninger, passiv modstand og manglende evne til at eksekvere. Derfor er det nødvendigt, at medarbejdere på distancen tilegner sig kompetencer i at kunne opbygge relationer baseret på tillid. Medledelse En medarbejder på distancen må lede såvel opad som udad i organisationen. Dette kræver tydelige rammer, aftalte spilleregler og en stærk tro hos den enkelte medarbejder på, at det man bidrager med skaber værdi for helheden. Teamwork Organisationer skaber teams på tværs af kulturer, sprog og fagligheder for at sikre effektivitet, fleksibilitet og bedre resultater. Desværre får organisationer alt for ofte ikke den værdi ud af samarbejdet, som der er potentiale til. Medarbejdere på forskellige lokationer, i forskellige kulturer og ofte i asynkront samarbejde, må have ressourcer til reelt at kunne bygge relationer, dele viden, skabe ny praksis. Samtidig må teamets kompetencer udvikles i en retning, hvor den enkelte kan se og anerkende, at forskelligheder kan skabe den kreativitet og nytænkning, der ikke bare sikrer organisationens overlevelse, men også dens innovationsevne og udvikling. Fakta Internationale undersøgelser peger på, at når teams skal være effektive og højtydende, må lederen sikre, at medarbejderne ved hvad der forventes får adgang til nødvendig viden for at kunne udføre opgaverne bliver vist individuel interesse oplever at bidrag bliver anvendt har mulighed for at anvende sig selv optimalt har muligheder for at udvikle sig fagligt og personligt Kilde: Gallup Helweg & Pedersen bidrager med: workshops for medarbejdere i selvledelse og kommunikation teamudvikling for virtuelle teams teamudvikling for projektteams Medarbejderne må ses, og se sig selv, som medledende i de processer, der skal skabe effektivitet, sammenhængskraft og synergi. På den ene side kræver medledelse, at der er højt til loftet med udvist tillid og opbygning af selvtillid og på den anden side kræver det evnen til i praksis at kunne fortolke klare rammer og intentioner. PWT Group Gennem veltilrettelagt kursus og med særdeles kyndige undervisere har Helweg & Pedersen hjulpet Wagner-kæden til at kunne se, implementere og arbejde med værktøjerne og disciplinerne, således der er en rød tråd igennem ledelsen, værktøjerne og kommunikationen. Forløbet har været til stor tilfredshed blandt de ansatte. Jan Jensen HR chef, PWT Group (Wagner & Tøjeksperten)

6 Case Scan koden og se vores engelsksprogede case video Resultatskabende ledelsesog organisationsudvikling Statoil Fuel & Retail blev i 2010 udskilt som selvstændigt selskab fra Statoil Koncernen, og udviklede på den baggrund en ny strategi. 8 lande 2300 afdelinger 100 Area Sales Managers ca ansatte Ledelse i nærvær og på distancen Ledelse på distance og i nærvær, opbygning af kommunikationskanaler og forankring, nationalt og internationalt, har været fokusområder for koncernledelsen, de nationale ledelser, salgsdirektører og funktionschefer. Statoil Fuel & Retail er en organisation med ca medarbejdere i 8 lande, og med ca afdelinger, der ledes af ca. 100 salgschefer. Fra Oslo og via nationale hovedkontorer i yderligere syv lande er der fokus på at udvikle organisation og ledelse, der kan skabe sammenhængskraft, synergi og resultater på et nyt niveau. Da Helweg & Pedersen indgik samarbejdet med Statoil Fuel & Retail, var det fra starten vigtigt for os at skabe en tydelig sammenhæng til virksomhedens strategiske målsætninger. Vi besluttede derfor, at udviklingsprogrammet skulle indeholde 50% operationel fokus og 50% ledelsesfokus. For at sikre dette blev der nedsat en strategisk følgegruppe, der fungerede som sparringspartner for os gennem hele forløbet. Som en forudsætning for succes blev alle relevante direktører og chefer involveret i en række workshops. Her fik de indsigt i programmet og metoderne, og mulighed for at øve indflydelse. Dette var et vigtigt træk, som har betydet, at der i dag er en meget stor grad af sammenhængskraft i organisationen på tværs af de 8 lande. Der skabes i 2013 sikkerhed for, at nye ledere tilegner sig de ønskede kompetencer: Gennem et on-boarding program, baseret på blended learning, har vi sammen med Statoil Fuel & Retail skabt et unikt on-line program, der sikrer, at nye ledere hurtigt kommer på niveau med organisationen. Samarbejde om distanceledelse Statoil Fuel & Retail Helweg & Pedersen er en fremragende træningsleverandør: tydelig i deres indgående forretningsforståelse og kendskab til kundernes behov. Udfordrende som forretningspartner med deres ekspertise i og fokus på praktisk anvendelse af træning direkte tilknyttet vores forretningskoncepeter. Sidst, men ikke mindst, leverer de storartet undervisning i de mange workshops, vi har gennemført siden 2010 i Skandinavien og Central/Østeuropa. Statoil Fuel & Retails samarbejde med Helweg & Pedersen har klart bidraget til salgsudvikling og -resultater gennem udvikling af vores ledere og vores kultur. Og samarbejdet har bidraget signifikant til en salgsvækst på et 9-cifret millionbeløb på toplinien og et 8-cifret resultat på bundlinien. Finn Legaard Kopart Director, Business Support Central Eastern Europe samarbejdet har bidraget signifikant til en salgsvækst på et 9- cifret millionbeløb på toplinien og et 8-cifret resultat på bundlinien Når I ønsker at styrke kompetencerne i distanceledelse, og udvikle kulturen i den virtuelle organaisation, vil I med med vores praksisnære måde at arbejde på opleve forandringer. Vi skaber resultater gennem: Rådgivning og udvikling af ledelse og samarbejde på distancen Udvikling og gennemførelse af kurser og uddannelser i distanceledelse og samarbejde Afholdelse af kortere workshops og foredrag

7 Growing people - Growing business Henrik Helweg Lars Pedersen Er en inspirerende og kreativ sparringspartner for enhver Er en erfaren konsulent, som kompetent formår at koble organisation. Som konsulent er Henrik i stand til at spotte organisationens rammer og vilkår med behovet for nye virksomhedens potentialer, og kan, med sin teoretiske viden og praksisnære tilgang, koble nye idéer og metoder kompetencer. til eksisterende. Henriks høje faglighed og smittende begejstring har skabt resultater blandt ledere i ind- og udland klarhed og vished for, hvordan man med enkle og praktiske I komplekse organisatoriske systemer evner Lars at skabe gennem en årrække. midler skaber nye og holdbare løsninger. Lars fungerer som konsulent på tværs af forskellige brancher og kulturer, og Både som udvikler, underviser og foredragsholder har Henrik inspireret til kreativitet og mod hos utallige ledere og har undervist ledere fra et stort antal lande. medarbejdere fra mere end 20 lande. Han har en baggrund Lars er kandidat fra Københavns Universitet og har uddannet sig indenfor systemisk teori og i NLP. Han er p.t. master i den pædagogiske verden og som leder i det offentlige, og har siden udviklet sine kompetencer gennem uddannelser i studerende i organisatorisk læring og innovation. Lars har Danmark og udlandet. Henrik har PD i psykologi, er master i mange års erfaring som personale- og uddannelseschef i NLP og internationalt certificeret coach gennem ICF. danske og internationale organisationer. Vi grundlagde Helweg & Pedersen i Det er vores mission at skabe menneskeligt overskud, der kan aflæses på bundlinien. Med vores netværk i ind- og udland af engagerede og kvalificerede ledelseskonsulenter og medarbejdere, danner vi et stærkt team, som vi altid matcher op mod behovene i den enkelte opgave eller projekt. Om Helweg & Pedersen Helweg & Pedersen er din partner indenfor: generel lederudvikling for nye og erfarne ledere uddannelse i ledelsesbaseret coaching teamledelse og udvikling performance leadership udvikling af ledergrupper Copyright 2013 Helweg & Pedersen ApS. Modeller eller dele heraf må ikke gengives uden tilladelse fra Helweg & Pedersen. Design: subo.dk De værdier, vi i Helweg & Pedersen arbejder efter er: Vi gør det sgu Vi går til kanten Vi gør det enkelt Vi udvikler overskud Vi gi r tilbage Helweg & Pedersen ApS

MANNAZ UPDATE. Produktivitet og motivation. Det starter med dit lederskab. LEDERUDVIKLING www.mannaz.com/da

MANNAZ UPDATE. Produktivitet og motivation. Det starter med dit lederskab. LEDERUDVIKLING www.mannaz.com/da MANNAZ UPDATE Produktivitet og motivation. Det starter med dit lederskab. LEDERUDVIKLING www.mannaz.com/da Motivation og produktivitet. Kender du rækkefølgen? Vidensmedarbejderen anno 2014 sætter sine

Læs mere

projektledelse Succesrige projekter Professionalisering af projektledelse i SOS International

projektledelse Succesrige projekter Professionalisering af projektledelse i SOS International Projektlederens nutid og fremtid Internationalisering, forandringsledelse og kommunikation Succesrige projekter Professionalisering af projektledelse i SOS International Synspunkt Hvordan bliver vi en

Læs mere

Kompetenceudvikling 2010 Professionel projektledelse for alle. Det er os med projektledelse. www.mannaz.com

Kompetenceudvikling 2010 Professionel projektledelse for alle. Det er os med projektledelse. www.mannaz.com Kompetenceudvikling 2010 Professionel projektledelse for alle Det er os med projektledelse www.mannaz.com Kompetence er meget mere end viden Efter et år i krisens tegn står du i dag midt i en ny virkelighed.

Læs mere

executive Lederskab i en global fremtid De seneste tendenser inden for global lederudvikling Side 04

executive Lederskab i en global fremtid De seneste tendenser inden for global lederudvikling Side 04 Lederskab i en global fremtid De seneste tendenser inden for global lederudvikling Side 04 Selv de dygtigste kan blive bedre Jeg fik bekræftet mine styrker og udfordringer Side 10 Træd et skridt tilbage

Læs mere

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Erfaringer med omstillinger og forandringer - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Resumé Den første del af rapporten peger på nogle mere generelle opmærksomhedspunkter

Læs mere

2012-13 LEDERUDVIKLING. lederuddannelser Projekt- og Procesledelse coaching- og netværksledelse Økonomi og jura kommunikation

2012-13 LEDERUDVIKLING. lederuddannelser Projekt- og Procesledelse coaching- og netværksledelse Økonomi og jura kommunikation lederuddannelser Projekt- og Procesledelse coaching- og netværksledelse Økonomi og jura kommunikation LEDERUDVIKLING 2012-13 kursuskatalog inspirationsmøder lederkurser Butiksledelse Personlig lederudvikling

Læs mere

MANNAZ UPDATE. Virkeligheden er ny. Er din ledelse fulgt med? LEDERUDVIKLING www.mannaz.com

MANNAZ UPDATE. Virkeligheden er ny. Er din ledelse fulgt med? LEDERUDVIKLING www.mannaz.com MANNAZ UPDATE Virkeligheden er ny. Er din ledelse fulgt med? LEDERUDVIKLING www.mannaz.com Lederudvikling hos Mannaz Vejen til succes går gennem ny viden og nye kompetencer. Hos Mannaz udbyder vi lederforløb,

Læs mere

MANOVA KURSUS KATALOG

MANOVA KURSUS KATALOG MANOVA KURSUS KATALOG MANOVA KURSUS KATALOG VELKOMMEN TIL MANOVAS KURSUSKATALOG Mange års kursusvirksomhed gør, at vi i dag kan præsentere et spændende kursuskatalog fyldt med inspirerende og udfordrende

Læs mere

refleks 2015 Uddannelsesweekend

refleks 2015 Uddannelsesweekend refleks 2015 Uddannelsesweekend En weekend med fem vinkler på ledelse af frivillige i DUFs medlemsorganisationer. Lørdag den 12. september til søndag den 13. september 2015 i Haslev. refleks2015 velkommen

Læs mere

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2014-15 KURSUSKATALOG FORRETNINGSFORSTÅELSE FORANDRINGSLEDELSE DET PERSONLIGE LEDERSKAB LEDELSE

Læs mere

Confex kursuskatalog 2011

Confex kursuskatalog 2011 Mød os på www.confex.dk Tid til ledelse og personlig udvikling? Confex kursuskatalog 2011 KURSUS 2011 Her bliver du præsenteret for et udsnit af de kurser, konferencer og uddannelser, Confex kan tilbyde

Læs mere

Læs om... Et fælles løft Journalistiske arbejdspladskurser med afsæt i den enkelte medievirksomhed er en kursusform, der vinder indpas.

Læs om... Et fælles løft Journalistiske arbejdspladskurser med afsæt i den enkelte medievirksomhed er en kursusform, der vinder indpas. #3 2014 Læs om... 4 6 12 14 16 18 19 20 22 2 Redaktion: Marlene Jørgensen (ansv.), Klaus Hollmann, Christina Jo Larsen, Lars Bo D. Hansen, Stine Charlotte Hansen og Ralf Andersson Design: Sanne Timmermann

Læs mere

WORKZ 2015 INTRODUKTION TIL VORES YDELSER OG PRODUKTER

WORKZ 2015 INTRODUKTION TIL VORES YDELSER OG PRODUKTER WORKZ 2015 INTRODUKTION TIL VORES YDELSER OG PRODUKTER 2 1 INDHOLD Om Workz side 4 Strategi og Innovation side 6 Udrulning og forandringskommunikation side 8 Ledelsesudvikling og træning side 10 Kulturforandring

Læs mere

Styrk dit personlige lederskab. Skab øget motivation og bedre resultater. Tag afsæt i dine styrker KURSER OG UDDANNELSER FOR LEDERE 2014

Styrk dit personlige lederskab. Skab øget motivation og bedre resultater. Tag afsæt i dine styrker KURSER OG UDDANNELSER FOR LEDERE 2014 KURSER OG UDDANNELSER FOR LEDERE 2014 Skab øget motivation og bedre resultater Styrk dit personlige lederskab Tag afsæt i dine styrker Få personlig og målrettet rådgivning på 3283 3610 Kursusrådgivning

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 Organisering og ansvar Værktøjer og brugere Anvendelse internt og eksternt Prioritering og fremtid FORORD Denne rapport indeholder resultaterne af en undersøgelse af

Læs mere

LEDELSE SOM VÆKSTGENERATOR

LEDELSE SOM VÆKSTGENERATOR LEDELSE SOM VÆKSTGENERATOR Erfaringerne fra Vækst via Ledelse viser, at lederudvikling er et helt afgørende sted at sætte ind for at sikre øget vækst i Danmarks små og mellemstore virksomheder. Anders

Læs mere

Aalborg Kommunes HR-strategi

Aalborg Kommunes HR-strategi Aalborg Kommunes HR-strategi HR-strategien er en strategi, der fortæller, hvordan vi i Aalborg Kommune har fokus på udvikling og innovation gennem medarbejderudvikling, lederudvikling og udvikling af kommunens

Læs mere

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE kodeks for god mellemledelse 2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Kodeksets brug... 4 2. Anbefalinger... 6 3. Mellemlederens udfordringer...12 4. at lede mennekser... 2 1 3

Læs mere

WESTERGAARD KURSER 2015

WESTERGAARD KURSER 2015 WESTERGAARD KURSER 2015 DIN SERVICE MANAGEMENT SPECIALIST IT-SERVICE BORGERSERVICE KUNDESERVICE Danske kursusmaterialer Dansk pædagogik Erfarne instruktører 2015 KURSUSKATALOG 1 Et videnshus fyldt med

Læs mere

Talentudfordringer. - 13 historier om virkelighedens talentudvikling

Talentudfordringer. - 13 historier om virkelighedens talentudvikling Talentudfordringer - 13 historier om virkelighedens talentudvikling KOLOFON Casesamlingen er udarbejdet af: Frances Jørgensen, ASB, Anna Gerstrøm, ASB, Thorkil Molly-Søholm, AAU, Lotte Pedersen, Odense

Læs mere

Skab trivsel og varige resultater. Partner. Motivation Factor / partner 1

Skab trivsel og varige resultater. Partner. Motivation Factor / partner 1 Skab trivsel og varige resultater Partner Motivation Factor / partner 1 Partner Motivation Factor Partner Bliv partner hos Motivation Factor Institute og få adgang til et struktureret procesværktøj, der

Læs mere

Avanceret proceskonsultation

Avanceret proceskonsultation Avanceret proceskonsultation Valgfagspakke til Diplom i ledelse Proceskonsultation er i høj kurs hos mange offentlige og private organisationer, når målet er deltagerinvolverende organisationsudvikling

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

1-dags Master Classes

1-dags Master Classes Ledernes 1-dags Master Classes Strategiudvikling Udvikling af effektive organisationer Change Management Strategiimplementering Innovation Bæredygtig forretningsudvikling strategisk brug af sociale medier

Læs mere

DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET KOMPETENCE- UDVIKLING

DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET KOMPETENCE- UDVIKLING Kompetence opdatering Få opdateret virksomhedens kompetencer DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET Decentralisering af HR Opnå fordele med decentrale løsninger af HR KOMPETENCE- Nr. 1 / Maj 09 UDVIKLING

Læs mere

HR-strategi 2011 2014

HR-strategi 2011 2014 HR-strategi 2011 2014 Forord...3 Indledning...3 Målgrupper...3 Hvordan arbejder Fødevarestyrelsen med HR...4 Værdiskabende HR...4 Innovativ HR...4 Effektiv HR...4 Indsats 2011-2014...6 Hvad skal Fødevarestyrelsen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Velkommen. Hvem er vi? 3 ting vi lover dig. Hvad gør vi? Skræddersyede forløb. Produkt- og metodematrix.

Indholdsfortegnelse. Velkommen. Hvem er vi? 3 ting vi lover dig. Hvad gør vi? Skræddersyede forløb. Produkt- og metodematrix. Indholdsfortegnelse Produktion: www.hj-grafisk.dk 1 Velkommen 3 Hvem er vi? 5 3 ting vi lover dig 6 Hvad gør vi? 7 Skræddersyede forløb 8 Produkt- og metodematrix 9 Metodetilgange 10 Åbne kurser 13 Teambuilding

Læs mere

Store forandringer for HR

Store forandringer for HR 22. august 2011 I 12 Årgang 21 Human Resources NYT OM VIDEREUDDANNELSE, LEDELSE OG LÆRING Kanindrab spøger stadig i branchen for teambuilding FOKUS Læs om kaniner nej tak, kompetencer ja tak på side 2-3

Læs mere