LeDELSE PÅ DISTANCEN STYRK SAMMENHÆNGSKRAFT OG SYNERGI I PRIVATE OG OFFENTLIGE ORGANISATIONER --->

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LeDELSE PÅ DISTANCEN STYRK SAMMENHÆNGSKRAFT OG SYNERGI I PRIVATE OG OFFENTLIGE ORGANISATIONER --->"

Transkript

1 LeDELSE PÅ DISTANCEN STYRK SAMMENHÆNGSKRAFT OG SYNERGI I PRIVATE OG OFFENTLIGE ORGANISATIONER --->

2 KOMPLEKSITET LEADERSHIP KompleKsitet i organisationer teamfacilitator management ORDEN LOKAL GLOBAL teamleader MEDledelse SYNKRONT ASYNKRONT LEDELSE Trends i distanceledelse Alting er i bevægelse - fra gamle paradigmer mod nye horisonter, fra noget vi kender godt til noget, der er på vej. At lede mennesker, som arbejder på andre lokationer betyder, at du som leder aktivt må forholde dig til en række nye vilkår. Det kræver særlige kompetencer både af dig og dine medarbejdere. POTENTIALE PERFORMANCE EN KULTUR MANGE KULTURER Fra forskningen på området og gennem flere års praksis, har vi identificeret 12 bevægelser, som karakteriserer en kompleksitet i den globale verden. Bevægelser der er som penduler, der svinger mellem forskellige paradigmer - eksempelvis fra én kultur til mange kulturer eller fra ledelse til medledelse. tilstede I Helweg & Pedersen har vi metoder og værktøjer, som kan kvalificere lederskab og samarbejde i den virtuelle organisation. VÆRDI FÅ platforme MIN VIDEN tilgængelig Tag en tur rundt i modellen og vurder, hvilke af de 12 bevægelser, der influerer mest på dit lederskab. På de følgende sider vil du kunne finde inspiration til at se på dine og din organisations udfordringer og muligheder i en verden af kompleksitet. ETIK MANGE platforme VORES VIDEN Helweg & Pedersen

3 LEDERSKAB PÅ DISTANCEN 3M I forbindelse med etableringen af vores nordiske organisation indgik vi et samarbejde med Helweg & Pedersen, som i kraft af viden om både kulturaspekter, forandringsledelse og distanceledelse, hjalp vore ledere med indsigt og redskaber til bedre at håndtere deres nye ledelsesmæssige udfordringer. Helweg & Pedersen gennemførte i alt 10 workshops for ca. 70 ledere i de fire nordiske hovedstæder, og de fik med udviklingsaktiviteterne øget ledernes engagement og forståelse for, hvordan vores fælles nordiske organisation skal udvikles. Sanne Dinesen HRD Manager, 3M Nordic Region At lede på distancen handler om at forvandle kompleksitet til sammenhængskraft og overskud At lede på distancen En væsentlig udfordring for lederskabet på distancen er, at du ikke er tilstede med dine medarbejdere i det daglige. Derfor er det nødvendigt at erstatte fysisk tilstedeværelse og samvær med tilgængelighed og oplevelsen af nærvær. At lede effektivt på distancen betyder, at du må skabe tydelige strukturer, sikre adgang til nødvendig information, og have fokus på at skabe optimale rammer og vilkår for den enkelte medarbejders medledelse. Det kræver, at medarbejderen oplever et organisatorisk tilhørsforhold, hvor lederen bakker op og engagerer sig. Derfor er din rolle som distanceleder i høj grad at formidle visioner, mål og rammer, og med det som baggrund, at opbygge og fastholde tætte relationer. Hvis det personlige møde ikke er en mulighed, må du afgøre ud fra mål, om telefon, mail, sms, intranet, blog, chat, sociale medier, video er den rette kanal. Derfor er det afgørende at have evnen til at skabe kontakt, til at kommunikere tydeligt og vise vejen. Det kræver, at du og dine medarbejdere har overblik, viden og kompetencer til at anvende netop den teknologi, der bedst støtter en levende kommunikation. At opbygge virtuelle teams I takt med digitalisering og globalisering spredes mange teams over flere fysiske arbejdspladser. Det giver en række udfordringer i relation til at skabe synergi og sammenhængskraft. Mange virksomheder får ikke udnyttet de muligheder, der er tilstede i de nye arbejdsformer. STRUKTURELLE Psykologiske De fysiske distancer dækker over andre forhold, der reelt skaber udfordringerne i distanceledelse. DISTANCER Kulturelle TEKNOLOGISKE Faglige At kommunikere på distancen Skiftehold, tidszoner, åbningstider, hjemmearbejde, rejseaktivitet etc. medfører, at du som leder arbejder mere asynkront end synkront med dine medarbejdere. Derfor er det, i det virtuelle univers, vigtigt at tage stilling til de virkemidler og teknologiske platforme, du benytter dig af. Nogle medier er bedst til information, andre er bedst til kommunikation. I lederrollen må du skabe fokus på deling af viden, erfaring og succeser. Dette sker ikke kun gennem systemer. Du og teamet må udvikle forpligtende fælles etik og regler for, hvordan I udnytter potentialerne i den virtuelle verden. At forstå forskellige kulturer stiller krav om indsigt i, hvad der får mennesker til at samarbejde. At kunne sætte forskelligheder i spil på en konstruktiv måde er helt afgørende, hvis de fulde potentialer i virtuelle teams skal udnyttes. DISTANCE LEADERSHIP TILSTEDE Distance Leder Kompasset er et af flere konkrete værktøjer vi anvender, når vi uddanner i distanceledelse. MANAGEMENT Helweg & Pedersen skaber løsninger ved: at afholde workshops i distanceledelse at gennemføre lederuddannelser hvor distanceledelse indgår

4 Falck Falck har de seneste år gennemgået en stor udvikling ikke kun internationalt, men også i Danmark, hvor markedssituationen har forandret sig væsentligt de sidste 5 år. Det har bl.a. betydet forandringer i ledelsesstrukturen og i ansvarsområder hele vejen rundt i virksomheden, så vi er tilpasset de nye markedsvilkår. Distanceledelse i offentlige ORGANISATIONER I dag har mange af vores ledere mellem 50 og 100 medarbejdere, der kan være spredt på et stort geografisk område. Lederen ser ikke nødvendigvis sine medarbejdere til daglig, fordi de er ude at servicere borgere, kommuner, private kunder og virksomheder. Derfor arbejder Falck i dag sammen med Helweg & Pedersen, der træner vores ledere i at lede på distancen. Charlotte Steenstrup Sejr HR Afdelingsleder Falck A/S fra digitalisering af forvaltninger til indførsel af område- og klyngeledelse. Det stiller store krav til dig som leder Den offentlige sektor er præget af digitalisering og effektivisering Den offentlige leder i bevægelse Kravene om en effektiv offentlig sektor betyder, at der indføres nye ledelsesformer og strukturer, der skal sikre kvalitet og handlekraft. De organisatoriske omstillinger spænder vidt: fra digitalisering af forvaltninger til indførelse af område- og klyngeledelse af institutioner. Det stiller store krav til dig som leder. Og det stiller krav til medarbejderne, om at kunne lede sig selv indenfor rammerne af de nye organisationsformer. Bevægelserne væk fra gamle paradigmer mod nye betyder, at I må gennem faser, der kan opleves som vanskelige. Her må du som leder tilpasse dine personlige kompetencer og adfærd til at kunne navigere i kompleksitet. Denne medfører blandt andet, at du må kunne håndtere krydspresset mellem forskellige interessenter som politikere, borgere og medarbejdere. Nærvær i fravær Mere og mere ledelse i offentlige organisationer foregår på distancen, hvor lederen og den enkelte medarbejder er adskilte i hverdagen. Bevægelsen fra tilstedeværelse til tilgængelighed betyder, at du som leder må skabe tydelighed om rammerne, og sikre at ledelse skaber værdi og nærvær for den enkelte. Gamle paradigmer, hvor du i lederrollen havde fagligt detailkendskab til den enkelte medarbejders opgaver, erstattes af medledende medarbejdere forbundet i netværk, hvor det forventes at den enkelte arbejder selvstændigt inden for rammerne af jeres mål og værdier. Mål og rammestyring viser retning og giver frihed, når du som leder - også på distancen - er synlig og formår at sætte hjørneflag. For at den offentlige sektor skal få det fulde udbytte af de potentialer, der er i effektiviseringer, må du som leder kunne facilitere udviklings- og forandringsprocesser, delegere og sikre medledelse fra distancen. Helweg & Pedersen skaber resultater gennem: uddannelse i distanceledelse for ledere i offentlige virksomheder foredrag eller workshops - fra 3 timer til 3 dage

5 GfK Lederne i Danmark og Sverige oplevede undervisningen som autentisk og inspirerende. Og trods nationale kulturforskelle lederne imellem, fik hver enkelt en klar opfattelse og plan for, hvordan de skal arbejde med ledelse på distancen. Også et forløb for vores baltiske management team har været udfordrende og meget lærerigt. Deltagerne beskriver undervisningen som meget kompetent, med en rigtig god indlevelsesevne i deres egne, unikke udfordringer. Natascha Wordolff Scandinavian HR Director, GfK Medarbejdere på distancen At være medarbejder på distancen stiller krav til den enkeltes evne til at lede sig selv Relationer Relationerne mellem medarbejderne i funktionen eller i projektgruppen er afgørende, når samarbejdet skal være effektivt i en virtuel organisation. Viden, erfaring og kompetencer går til spilde, når medarbejdere ikke har sunde og professionelle relationer, såvel indadtil i egen afdeling som udadtil mod den øvrige organisation, kunder og brugere. Konsekvenserne heraf er fejlfortolkninger, passiv modstand og manglende evne til at eksekvere. Derfor er det nødvendigt, at medarbejdere på distancen tilegner sig kompetencer i at kunne opbygge relationer baseret på tillid. Medledelse En medarbejder på distancen må lede såvel opad som udad i organisationen. Dette kræver tydelige rammer, aftalte spilleregler og en stærk tro hos den enkelte medarbejder på, at det man bidrager med skaber værdi for helheden. Teamwork Organisationer skaber teams på tværs af kulturer, sprog og fagligheder for at sikre effektivitet, fleksibilitet og bedre resultater. Desværre får organisationer alt for ofte ikke den værdi ud af samarbejdet, som der er potentiale til. Medarbejdere på forskellige lokationer, i forskellige kulturer og ofte i asynkront samarbejde, må have ressourcer til reelt at kunne bygge relationer, dele viden, skabe ny praksis. Samtidig må teamets kompetencer udvikles i en retning, hvor den enkelte kan se og anerkende, at forskelligheder kan skabe den kreativitet og nytænkning, der ikke bare sikrer organisationens overlevelse, men også dens innovationsevne og udvikling. Fakta Internationale undersøgelser peger på, at når teams skal være effektive og højtydende, må lederen sikre, at medarbejderne ved hvad der forventes får adgang til nødvendig viden for at kunne udføre opgaverne bliver vist individuel interesse oplever at bidrag bliver anvendt har mulighed for at anvende sig selv optimalt har muligheder for at udvikle sig fagligt og personligt Kilde: Gallup Helweg & Pedersen bidrager med: workshops for medarbejdere i selvledelse og kommunikation teamudvikling for virtuelle teams teamudvikling for projektteams Medarbejderne må ses, og se sig selv, som medledende i de processer, der skal skabe effektivitet, sammenhængskraft og synergi. På den ene side kræver medledelse, at der er højt til loftet med udvist tillid og opbygning af selvtillid og på den anden side kræver det evnen til i praksis at kunne fortolke klare rammer og intentioner. PWT Group Gennem veltilrettelagt kursus og med særdeles kyndige undervisere har Helweg & Pedersen hjulpet Wagner-kæden til at kunne se, implementere og arbejde med værktøjerne og disciplinerne, således der er en rød tråd igennem ledelsen, værktøjerne og kommunikationen. Forløbet har været til stor tilfredshed blandt de ansatte. Jan Jensen HR chef, PWT Group (Wagner & Tøjeksperten)

6 Case Scan koden og se vores engelsksprogede case video Resultatskabende ledelsesog organisationsudvikling Statoil Fuel & Retail blev i 2010 udskilt som selvstændigt selskab fra Statoil Koncernen, og udviklede på den baggrund en ny strategi. 8 lande 2300 afdelinger 100 Area Sales Managers ca ansatte Ledelse i nærvær og på distancen Ledelse på distance og i nærvær, opbygning af kommunikationskanaler og forankring, nationalt og internationalt, har været fokusområder for koncernledelsen, de nationale ledelser, salgsdirektører og funktionschefer. Statoil Fuel & Retail er en organisation med ca medarbejdere i 8 lande, og med ca afdelinger, der ledes af ca. 100 salgschefer. Fra Oslo og via nationale hovedkontorer i yderligere syv lande er der fokus på at udvikle organisation og ledelse, der kan skabe sammenhængskraft, synergi og resultater på et nyt niveau. Da Helweg & Pedersen indgik samarbejdet med Statoil Fuel & Retail, var det fra starten vigtigt for os at skabe en tydelig sammenhæng til virksomhedens strategiske målsætninger. Vi besluttede derfor, at udviklingsprogrammet skulle indeholde 50% operationel fokus og 50% ledelsesfokus. For at sikre dette blev der nedsat en strategisk følgegruppe, der fungerede som sparringspartner for os gennem hele forløbet. Som en forudsætning for succes blev alle relevante direktører og chefer involveret i en række workshops. Her fik de indsigt i programmet og metoderne, og mulighed for at øve indflydelse. Dette var et vigtigt træk, som har betydet, at der i dag er en meget stor grad af sammenhængskraft i organisationen på tværs af de 8 lande. Der skabes i 2013 sikkerhed for, at nye ledere tilegner sig de ønskede kompetencer: Gennem et on-boarding program, baseret på blended learning, har vi sammen med Statoil Fuel & Retail skabt et unikt on-line program, der sikrer, at nye ledere hurtigt kommer på niveau med organisationen. Samarbejde om distanceledelse Statoil Fuel & Retail Helweg & Pedersen er en fremragende træningsleverandør: tydelig i deres indgående forretningsforståelse og kendskab til kundernes behov. Udfordrende som forretningspartner med deres ekspertise i og fokus på praktisk anvendelse af træning direkte tilknyttet vores forretningskoncepeter. Sidst, men ikke mindst, leverer de storartet undervisning i de mange workshops, vi har gennemført siden 2010 i Skandinavien og Central/Østeuropa. Statoil Fuel & Retails samarbejde med Helweg & Pedersen har klart bidraget til salgsudvikling og -resultater gennem udvikling af vores ledere og vores kultur. Og samarbejdet har bidraget signifikant til en salgsvækst på et 9-cifret millionbeløb på toplinien og et 8-cifret resultat på bundlinien. Finn Legaard Kopart Director, Business Support Central Eastern Europe samarbejdet har bidraget signifikant til en salgsvækst på et 9- cifret millionbeløb på toplinien og et 8-cifret resultat på bundlinien Når I ønsker at styrke kompetencerne i distanceledelse, og udvikle kulturen i den virtuelle organaisation, vil I med med vores praksisnære måde at arbejde på opleve forandringer. Vi skaber resultater gennem: Rådgivning og udvikling af ledelse og samarbejde på distancen Udvikling og gennemførelse af kurser og uddannelser i distanceledelse og samarbejde Afholdelse af kortere workshops og foredrag

7 Growing people - Growing business Henrik Helweg Lars Pedersen Er en inspirerende og kreativ sparringspartner for enhver Er en erfaren konsulent, som kompetent formår at koble organisation. Som konsulent er Henrik i stand til at spotte organisationens rammer og vilkår med behovet for nye virksomhedens potentialer, og kan, med sin teoretiske viden og praksisnære tilgang, koble nye idéer og metoder kompetencer. til eksisterende. Henriks høje faglighed og smittende begejstring har skabt resultater blandt ledere i ind- og udland klarhed og vished for, hvordan man med enkle og praktiske I komplekse organisatoriske systemer evner Lars at skabe gennem en årrække. midler skaber nye og holdbare løsninger. Lars fungerer som konsulent på tværs af forskellige brancher og kulturer, og Både som udvikler, underviser og foredragsholder har Henrik inspireret til kreativitet og mod hos utallige ledere og har undervist ledere fra et stort antal lande. medarbejdere fra mere end 20 lande. Han har en baggrund Lars er kandidat fra Københavns Universitet og har uddannet sig indenfor systemisk teori og i NLP. Han er p.t. master i den pædagogiske verden og som leder i det offentlige, og har siden udviklet sine kompetencer gennem uddannelser i studerende i organisatorisk læring og innovation. Lars har Danmark og udlandet. Henrik har PD i psykologi, er master i mange års erfaring som personale- og uddannelseschef i NLP og internationalt certificeret coach gennem ICF. danske og internationale organisationer. Vi grundlagde Helweg & Pedersen i Det er vores mission at skabe menneskeligt overskud, der kan aflæses på bundlinien. Med vores netværk i ind- og udland af engagerede og kvalificerede ledelseskonsulenter og medarbejdere, danner vi et stærkt team, som vi altid matcher op mod behovene i den enkelte opgave eller projekt. Om Helweg & Pedersen Helweg & Pedersen er din partner indenfor: generel lederudvikling for nye og erfarne ledere uddannelse i ledelsesbaseret coaching teamledelse og udvikling performance leadership udvikling af ledergrupper Copyright 2013 Helweg & Pedersen ApS. Modeller eller dele heraf må ikke gengives uden tilladelse fra Helweg & Pedersen. Design: subo.dk De værdier, vi i Helweg & Pedersen arbejder efter er: Vi gør det sgu Vi går til kanten Vi gør det enkelt Vi udvikler overskud Vi gi r tilbage Helweg & Pedersen ApS

UDVIKLING. Styrk ledelse, teams og organisation i private og offentlige organisationer

UDVIKLING. Styrk ledelse, teams og organisation i private og offentlige organisationer UDVIKLING af OVErskud Styrk ledelse, teams og organisation i private og offentlige organisationer ådan skaber vi succes for vores kunder og os selv rategisk intention Afdækning af behov Partnerskab Feedback

Læs mere

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid Salgslederuddannelse Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

Ledelse på Distancen POTENTIALE & INDSIGT. - en personlig analyse og reflektion om ledelse på distancen THE DISTANCE LEADERSHIP COMPANY

Ledelse på Distancen POTENTIALE & INDSIGT. - en personlig analyse og reflektion om ledelse på distancen THE DISTANCE LEADERSHIP COMPANY Ledelse på Distancen POTENTIALE & INDSIGT - en personlig analyse og reflektion om ledelse på distancen THE DISTANCE LEADERSHIP COMPANY THE DISTANCE LEADERSHIP COMPANY Potentiale & Indsigt En personlig

Læs mere

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 4 dage i Madrid - 2 dage i Kolding

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 4 dage i Madrid - 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid - 2 dage i Kolding Salgslederuddannelse Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

Lederuddannelse. Realisér dit lederpotentiale med en international uddannelse

Lederuddannelse. Realisér dit lederpotentiale med en international uddannelse Lederuddannelse Realisér dit lederpotentiale med en international uddannelse Leadership Acceleration Programme Bliv klædt på til at videreudvikle din lederrolle På vores lederuddannelse Leadership Acceleration

Læs mere

PERSONLIG POWER & GENNEMSLAGSKRAFT

PERSONLIG POWER & GENNEMSLAGSKRAFT ARKMANN RAINING ERSONLIG POWER & ENNEMSLAGSKRAFT DIT KONKRETE UDBYTTE EFTER AT HAVE DELTAGET ER BL.A.» Du er langt dygtigere til at lave en god mental forberedelse og sætte dig selv op inden din præsentation.

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Systemic Team Coaching

Systemic Team Coaching Systemic Team Coaching Styrk og udvikle lederteamets, ledernes og forretningens potentiale Systemic team coaching er en meget effektiv proces til at optimere performance af individuelle team medlemmer,

Læs mere

Børn & Unges leadership pipeline. Direktør

Børn & Unges leadership pipeline. Direktør Forvaltningschef Leder af ledere - skoleleder, DT-leder, FU-leder Børn & Unges leadership pipeline Direktør Leder af ledere - områdechef, FU-chef Leder af medarbejder Medarbejder Niveau 1: Direktør Arbejde

Læs mere

DISTANCELEDELSE for dig, der ikke møder dine medarbejdere dagligt

DISTANCELEDELSE for dig, der ikke møder dine medarbejdere dagligt DISTANCELEDELSE for dig, der ikke møder dine medarbejdere dagligt Sådan du med leder arbe spredt o jdere geografi ver eller tid Skab resultater trods distancen lær teknikker til målstyring, uddelegering

Læs mere

Mannaz Projektlederuddannelse

Mannaz Projektlederuddannelse Mannaz Projektlederuddannelse Værktøjer til at planlægge, lede og styre dine projekter På Mannaz Projektlederuddannelse bliver du klædt på med en helhedsforståelse for projektstyring og projektledelse.

Læs mere

Mannaz Projektlederuddannelse

Mannaz Projektlederuddannelse Mannaz Projektlederuddannelse Værktøjer til at planlægge, lede og styre dine projekter På Mannaz Projektlederuddannelse bliver du klædt på med en helhedsforståelse for projektstyring og projektledelse.

Læs mere

LEDERNES LEADERSHIP PROGRAM STYRK DIT LEDERSKAB OG UDVID DIT LEDELSESMÆSSIGE HANDLERUM. 6 dage fordelt på 3 moduler

LEDERNES LEADERSHIP PROGRAM STYRK DIT LEDERSKAB OG UDVID DIT LEDELSESMÆSSIGE HANDLERUM. 6 dage fordelt på 3 moduler LEDERNES LEADERSHIP PROGRAM STYRK DIT LEDERSKAB OG UDVID DIT LEDELSESMÆSSIGE HANDLERUM 6 dage fordelt på 3 moduler Vi tager udgangspunkt i dig og dit lederskab Ledernes Leadership Program henvender sig

Læs mere

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING COACHUDDANNELSE CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING En STYRKEBASERET coachuddannelse der udvikler dit indre LEDERSKAB & DIG som PROFESSIONEL COACH ICF AKKREDITERET Jeg

Læs mere

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç Du er i centrum Competenze Care tager altid udgangspunkt i dig og din virksomheds særlige behov og kultur. Vi hjælper dig som leder, dine medarbejdere og hele virksomheden til at yde optimalt både med

Læs mere

Strategi, vækst. og lederskab. Executive Lederudviklingsprogram. www.mannaz.com

Strategi, vækst. og lederskab. Executive Lederudviklingsprogram. www.mannaz.com vækst Strategi, og lederskab Executive Lederudviklingsprogram www.mannaz.com En deltager udtaler: Arbejdet med egne cases og konsulenternes inddragelse af praksiseksempler skabte en meget virkelighedsnær

Læs mere

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder Lederuddannelsen Den Bevidste Leder FORMÅL Formål med uddannelsen Ledelse handler om at få resultater gennem mennesker. Bevidste ledere er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser, og bevidst

Læs mere

GØR JERES LEDELSE TIL ET

GØR JERES LEDELSE TIL ET GØR JERES LEDELSE TIL ET GØR JERES LEDELSE TIL ET HIGH PERFORMANE TEAM SIDE 1:6 Nye udfordringer i en globaliseret verden kræver nye, stærke former for ledelse, hvis din virksomhed skal gå fra gode til

Læs mere

Strategi, vækst og lederskab

Strategi, vækst og lederskab Strategi, vækst og lederskab Selv de dygtigste ledere kan blive bedre Trænger du til ny inspiration i dit lederskab og til at få videndepoterne fyldt op? Vil du gerne udfordres på dit lederskab, styrke

Læs mere

Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer

Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer Niveau 1: Direktør - Det vi skal kunne Arbejde proaktivt og konstruktivt i et politisk system og samtidig være direktør for Børn og Unge, og sikre

Læs mere

Executive lederudviklingsprogram

Executive lederudviklingsprogram NO.99 Executive lederudviklingsprogram 2. har ledere fordelt på 98 hold ikke taget fejl Business Insight er et executive lederudviklingsprogram med en klar global og forretningsmæssig orientering. Det

Læs mere

Practitioner Coach uddannelse København, sensommer/efterår 2016

Practitioner Coach uddannelse København, sensommer/efterår 2016 Practitioner Coach uddannelse København, sensommer/efterår 2016 Bang Akademi, København og High Hopes, Aalborg tilbyder en unik coach-uddannelse, der giver dig stærke kommunikationsredskaber. Denne uddannelse

Læs mere

PROJEKTLEDERUDDANNELSE. Projektledelse 1-4. Henrik Bjerregaard Nielsen 30. oktober 2017

PROJEKTLEDERUDDANNELSE. Projektledelse 1-4. Henrik Bjerregaard Nielsen 30. oktober 2017 PROJEKTLEDERUDDANNELSE Projektledelse 1-4 Henrik Bjerregaard Nielsen 30. oktober 2017 1 Udbytte Deltagerne får et komplet og dybdegående fundament for at levere resultater i deres projekter på alle niveauer.

Læs mere

Attraktive og effektive

Attraktive og effektive Attraktive og effektive arbejdspladser ATTRAKTIVE OG EFFEKTIVE ARBEJDSPLADSER SIDE 1:6 Sæt arbejdspladsens sociale kapital på dagsordenen og opnå bedre resultater. Når I oplever en sammenhæng i det I gør,

Læs mere

VL89 Executives Changing the Game

VL89 Executives Changing the Game VL89 Executives Changing the Game VL89 Executives Changing the Game Opgradér til Leadership 2.0, den nye virkelighed "What got you here, won t get you there" Hvad er din virksomheds eksistensberettigelse

Læs mere

Ledernes. Styrk dit lederskab og din evne til at opbygge stærke relationer. Skab større motivation og bedre præstationer blandt medarbejdere

Ledernes. Styrk dit lederskab og din evne til at opbygge stærke relationer. Skab større motivation og bedre præstationer blandt medarbejdere ICF-godkendt uddannelse Ledernes COACHUDDANNELSE Styrk dit lederskab og din evne til at opbygge stærke relationer Skab større motivation og bedre præstationer blandt medarbejdere Få en internationalt godkendt

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Det Personlige Autentiske Lederskab & Coaching - Skab trivsel, udvikling og markante resultater

Det Personlige Autentiske Lederskab & Coaching - Skab trivsel, udvikling og markante resultater Det Personlige Autentiske Lederskab & Coaching - Skab trivsel, udvikling og markante resultater Overordnet udbytte Vi styrker din evne til kontakt og ligeværd og dermed din evne til at møde andre, hvor

Læs mere

Mannaz Projektlederuddannelse

Mannaz Projektlederuddannelse Mannaz Projektlederuddannelse - en praksisorienteret og virkelighedsnær uddannelse Værktøjer til at planlægge, lede og styre dine projekter Mannaz Projektlederuddannelse er Danmarks førende projektlederuddannelse.

Læs mere

Styrk din kulturelle intelligens i projekter

Styrk din kulturelle intelligens i projekter Styrk din kulturelle intelligens i projekter Tværkulturelle projekter med succes Arbejder du i et tværkulturelt projekt med deltagere fra forskellige kulturer, som måske også er spredt ud over forskellige

Læs mere

Practitioner Coach uddannelse København, vinter/forår 2014

Practitioner Coach uddannelse København, vinter/forår 2014 Practitioner Coach uddannelse København, vinter/forår 2014 Bang Akademi, København og High Hopes, Aalborg tilbyder en unik coach-uddannelse, der giver dig stærke kommunikationsredskaber. Denne uddannelse

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 48, Aarhus, marts 2018 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker Lund,

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag SYGEFRAVÆR NÆRVÆR Fra sygefravær til nærvær SIDE 1:6 Sænk sygefraværet mærkbart ved at udvikle Den Attraktive Arbejdsplads med en høj social kapital. Når medarbejderne oplever, at de skaber værdi, er fravær

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

LEDELSESBASERET COACHING & SAMTALETEKNIK

LEDELSESBASERET COACHING & SAMTALETEKNIK ARKMANN RAINING EDELSESBASERET OACHING & AMTALETEKNIK DIT KONKRETE UDBYTTE EFTER AT HAVE DELTAGET ER BL.A.» Du har lært at anvende de vigtigste og mest resultatskabende værktøjer indenfor ledelsesbaseret

Læs mere

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER LEDERNES COACHUDDANNELSE STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER SKAB STØRRE MOTIVATION OG BEDRE PRÆSTATIONER BLANDT MEDARBEJDERE FÅ EN INTERNATIONALT GODKENDT COACHUDDANNELSE

Læs mere

Toplederuddannelse. Styrk din forretningsudvikling med en international uddannelse

Toplederuddannelse. Styrk din forretningsudvikling med en international uddannelse Toplederuddannelse Styrk din forretningsudvikling med en international uddannelse Executive Management Programme INSEAD Opnå strategisk skarphed med den nyeste viden På vores toplederuddannelse Executive

Læs mere

Forandringens forandring

Forandringens forandring Forandringens forandring Hvad har vi lært om forandringer sammen med vores kunder i tiden efter finanskrisen? Del 2: Anbefalinger til udvikling af lederens rolle i en forandringsproces White paper Indhold

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER LEDERNES COACHUDDANNELSE STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER SKAB STØRRE MOTIVATION OG BEDRE PRÆSTATIONER BLANDT MEDARBEJDERE FÅ EN INTERNATIONALT GODKENDT COACHUDDANNELSE

Læs mere

Fremtidens ledelse. - et paradigmeskift er på vej. Mette Rosa Esbensen Konsulent HR Consult Helle Høyen VP Head of HR Telia Danmark

Fremtidens ledelse. - et paradigmeskift er på vej. Mette Rosa Esbensen Konsulent HR Consult Helle Høyen VP Head of HR Telia Danmark . Fremtidens ledelse - et paradigmeskift er på vej Mette Rosa Esbensen Konsulent HR Consult Helle Høyen VP Head of HR Telia Danmark Fremtidens ledelse - et paradigmeskift er på vej Kundeservicefunktionen

Læs mere

Uddannelsesforløb - også med anvendelse af læringsstile

Uddannelsesforløb - også med anvendelse af læringsstile Uddannelsesforløb - også med anvendelse af læringsstile Præsentationens indhold: Indledning Mål Kritiske succesfaktorer for at nå målet Uddybning af kritiske succesfaktorer Hvordan kommer vi i gang? Uddrag

Læs mere

ICF- COACHUDDANNELSE FOR LEDERE GODKENDT UDDANNELSE FÅ EFFEKTIVE VÆRKTØJER TIL AT MOTIVERE OG UDVIKLE MEDARBEJDERE

ICF- COACHUDDANNELSE FOR LEDERE GODKENDT UDDANNELSE FÅ EFFEKTIVE VÆRKTØJER TIL AT MOTIVERE OG UDVIKLE MEDARBEJDERE ICF- GODKENDT UDDANNELSE COACHUDDANNELSE FOR LEDERE FÅ EFFEKTIVE VÆRKTØJER TIL AT MOTIVERE OG UDVIKLE MEDARBEJDERE 1 OPLEV EN LEDELSESMÆSSIG TRANSFORMATION hvor DU bliver værktøjet som sætter dine medarbejdere

Læs mere

Mentor eller certificeret coaching

Mentor eller certificeret coaching Mentor eller certificeret coaching Præsentationens indhold: Indledning Hvad er coaching? Fordele? Udbytte? Hvem kan have glæde af coaching? Hvordan kommer vi i gang? Uddrag af reference 1 2 3 4 5 6 7 8

Læs mere

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder:

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder: - Mannaz Ledertest Dette er din individuelle rapport, som er baseret på dine svar i ledertesten. I rapporten får du svar på, hvilke ledelsesmæssige udfordringer der er de største for dig. Og du får tilmed

Læs mere

Mannaz Proceskonsulentuddannelse

Mannaz Proceskonsulentuddannelse Mannaz Proceskonsulentuddannelse Kraftfulde værktøjer til forandring Arbejder du med forandringsprocesser i organisationer, fx som leder, konsulent eller proceskonsulent, og vil du udvikle din systemforståelse,

Læs mere

VIRTUELLE PLATFORME. Working Virtual 2014 SUCCES MED VIRTUELLE MØDER!

VIRTUELLE PLATFORME. Working Virtual 2014 SUCCES MED VIRTUELLE MØDER! VIRTUELLE PLATFORME Working Virtual 2014 SUCCES MED VIRTUELLE MØDER! OM WORKING VIRTUAL Working Virtual er en konsulentvirksomhed med speciale i virtuelt samarbejde. Vi mener, at udnyttelse af det virtuelle

Læs mere

Projektledelse - og ledelse af mennesker

Projektledelse - og ledelse af mennesker Projektledelse - og ledelse af mennesker Udvikling/ Mennesker/ Resultater Projekter er en arbejdsform, der kan fremme innovation, udvikling, samarbejde og helhedsorienterede løsninger. Arbejdsformer og

Læs mere

Strategi, vækst og lederskab

Strategi, vækst og lederskab Strategi, vækst og lederskab Strategi, vækst og lederskab Virkelighedsnær sparring på dit lederskab og fokus på strategisk ledelse Selv de dygtigste ledere kan blive bedre Trænger du til ny inspiration

Læs mere

Ledelse for projektledere

Ledelse for projektledere Ledelse for projektledere Bliv leder af projektet For dig, der har mod på at fuldende din projektlederrolle og ikke bare at påtage dig titlen. Det er helt utroligt, hvordan alle AROS undervisere formår

Læs mere

Professionel coaching og coaching som ledelsesværktøj ICF godkendt coaching uddannelse

Professionel coaching og coaching som ledelsesværktøj ICF godkendt coaching uddannelse Professionel coaching og coaching som ledelsesværktøj ICF godkendt coaching uddannelse Coaching som ledelsesværktøj Coaching er en anerkendt metode med effektive værktøjer til at udvikle medarbejdere og

Læs mere

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager?

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager? Teamledelse Teamledelse Skab optimale rammer for dit team, og opnå bedre resultater Giv dit team god grund til at følge dig Fysiske teams, teams på distancen, nationale og globale teams skal ikke bare

Læs mere

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse Selvevaluering dine erfaringer med ledelse Velkommen Velkommen til din selvevaluering, som skal understøtte dine overvejelser omkring lederrollen. Selvevalueringen har to formål: Dels at give dig en introduktion

Læs mere

Bliv leder af projektet For dig, der har mod på at fuldende din projektlederrolle og ikke bare at påtage dig titlen. Copyright AROS BUSINESS ACADEMY

Bliv leder af projektet For dig, der har mod på at fuldende din projektlederrolle og ikke bare at påtage dig titlen. Copyright AROS BUSINESS ACADEMY Bliv leder af projektet For dig, der har mod på at fuldende din projektlederrolle og ikke bare at påtage dig titlen. Copyright AROS BUSINESS ACADEMY Det er helt utroligt, hvordan alle AROS undervisere

Læs mere

Wolfway v/preben Werther www.wolfway.biz. Full Circle. Et stærkt træningsprogram for skoleledere i Vejle Kommune

Wolfway v/preben Werther www.wolfway.biz. Full Circle. Et stærkt træningsprogram for skoleledere i Vejle Kommune Wolfway v/preben Werther www.wolfway.biz Full Circle Et stærkt træningsprogram for skoleledere i Vejle Kommune Hvorfor vælge dette træningsprogram De grundlæggende forudsætninger for menneskelig succes

Læs mere

Ledelses- og medarbejdergrundlag

Ledelses- og medarbejdergrundlag Ledelses- og medarbejdergrundlag Redigeret den 27. november 2015 1 of 9 Grundlæggende resultatansvar Kommunikere tydeligt 7 nøglekompetencer: Være rollemodel Være faglig stærk Kommunikere tydeligt Være

Læs mere

Bliv en stærkere personalechef

Bliv en stærkere personalechef INVITATION TIL Bliv en stærkere personalechef Udviklingsforløb for personalechefer i staten Kære personalechef Du inviteres hermed til at deltage i Personalestyrelsens udviklingsforløb for personalechefer

Læs mere

Job- og kravprofil. HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune

Job- og kravprofil. HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune Job- og kravprofil HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune Børn og Unge søger en forvaltningschef til at stå i spidsen for det strategiske arbejde med mennesker, kultur og samarbejde i hele

Læs mere

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE # VI OPLEVER, AT MANGE OFFENTLIGE ORGANISATIONER ER UNDER VOLDSOMT PRES. LAD OS HJÆLPE JER! 2 KOORDINERING AF KOMPLEKSE OG TVÆRGÅENDE ARBEJDSPROCESSER

Læs mere

Teams 7 bevidsthedsniveauer

Teams 7 bevidsthedsniveauer Teams 7 bevidsthedsniveauer Af Richard Barrett Oversat til dansk af Benjamin Lindquist og Thobias Laustsen Teams vækster og udvikler sig ved at mestre de syv niveauer af team bevidsthed. De syv forskellige

Læs mere

Forandringsledelse. På kurset arbejder du med: Succesfuld ledelse af forandringsprocesser. Hvem deltager?

Forandringsledelse. På kurset arbejder du med: Succesfuld ledelse af forandringsprocesser. Hvem deltager? Forandringsledelse Forandringsledelse Skab resultater gennem succesfulde forandringer Succesfuld ledelse af ser Reorganisering, besparelser og nye krav om optimering er hverdag for mange. Forandringer

Læs mere

Nye tanker nye muligheder

Nye tanker nye muligheder Nye tanker nye muligheder Værdiskabende ledelse på distancen - hvordan lykkes vi med det? Go Morgenmøde Værdiskabende ledelse på distancen hvordan lykkes vi med det? Velkommen, præsentation og program

Læs mere

Mindfulness skab resultater i balance

Mindfulness skab resultater i balance Mindfulness skab resultater i balance Mindfulness skab resultater i balance Bring din organisation til balance og bedre bundlinje gennem en fokuseret indsats på dig selv og din lederrolle. Balance, trivsel

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse

Mannaz Lederuddannelse Mannaz Lederuddannelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer På Mannaz Lederuddannelse sætter du dine erfaringer i spil, får sparring på konkrete ledelsesudfordringer i hverdagen

Læs mere

Effektiv eksekvering og implementering af strategi

Effektiv eksekvering og implementering af strategi Strategisk Ledelse Effektiv eksekvering og implementering af strategi Store tanker bliver ikke til virkelighed af sig selv det kræver strategisk ledelse. Din succes som leder afhænger af, at du kan skabe

Læs mere

Boost dine resultater med et kompetenceløft. Kursuskatalog. når HR skal skabe resultater

Boost dine resultater med et kompetenceløft. Kursuskatalog. når HR skal skabe resultater Boost dine resultater med et kompetenceløft Kursuskatalog 2014 Den gode opsigelse Opsigelser er af og til en nødvendighed i de fleste virksomheder, enten fordi virksomhedens forhold ændrer sig, eller fordi

Læs mere

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE Styrk dine personlige og faglige ledelseskompetencer med Ledernes Diplomuddannelse. En målrettet og fleksibel uddannelse, der kan forenes med karriere

Læs mere

Aktionslæringskonsulent uddannelse

Aktionslæringskonsulent uddannelse Aktionslæringskonsulent uddannelse Strategisk Aktionslæring - når medarbejdere og ledelse udvikler organisationen gennem praksis Strategisk aktionslæring - når medarbejdere og ledelse udvikler organisationen

Læs mere

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE Styrk dine personlige og faglige ledelseskompetencer med Ledernes Diplomuddannelse. En målrettet og fleksibel uddannelse, der kan forenes med karriere

Læs mere

Mentors rolle og ansvar. Lise Krogh Løvschal lise@kmpplus.com

Mentors rolle og ansvar. Lise Krogh Løvschal lise@kmpplus.com Mentors rolle og ansvar Lise Krogh Løvschal lise@kmpplus.com Lise Krogh Løvschal Executive Mentorcoach & Senior Konsulent Ansvarlig for Executive Business+Mentorkorpset Arriva Deloitte, Advodan Roche Helsingør

Læs mere

Nye tanker nye muligheder

Nye tanker nye muligheder Nye tanker nye muligheder Værdiskabende ledelse på distancen - hvordan lykkes vi med det? Go Morgenmøde Værdiskabende ledelse på distancen hvordan lykkes vi med det? Velkommen, præsentation og program

Læs mere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Skab resultater med større power og personlig gennemslagskraft Personlig gennemslagskraft styrker dine forhandlinger

Læs mere

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE Styrk dine personlige og faglige ledelseskompetencer med Ledernes Diplomuddannelse. En målrettet og fleksibel uddannelse, der kan forenes med karriere

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling Modul 7

Strategisk kompetenceudvikling Modul 7 Strategisk kompetenceudvikling Modul 7 jari@kea.dk Tlf: 2344 4682 Vi starter op med 15 min. summen om sidste gang og litteratur til denne gang Oplæg fra jer! Litteratur til i dag Vigtigt? Spørgsmål? Refleksioner?

Læs mere

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014 TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN Januar 2014 Oktober 2014 Et tværsektorielt udviklingsprogram målrettet topledere The Alchemist Experience er

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Ledelsesgrundlag

Ledelsesgrundlag. Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag I Halsnæs tør vi og vi tør sammen Halsnæs Kommune skal være attraktiv for borgere og erhvervsliv. Borgeren og erhvervslivet i Halsnæs Kommune skal opleve medarbejdere,

Læs mere

Coaching og mentoring det samme eller noget forskelligt? v/ Kirsten M. Poulsen

Coaching og mentoring det samme eller noget forskelligt? v/ Kirsten M. Poulsen Coaching og mentoring det samme eller noget forskelligt? v/ Kirsten M. Poulsen KMP+ Business Partner of the International Cross-Mentoring Program KMP+ mission og min kæphest! Løfte kvaliteten af organisatoriske

Læs mere

Uddannelse som virtuel projektleder

Uddannelse som virtuel projektleder Uddannelse som virtuel projektleder Udnytter din virksomhed potentialet i virtuel projektledelse? Nye teknologier tordner frem i virksomheder og giver mulighed for at kommunikere og samarbejde på nye måder.

Læs mere

Ledelsesbaseret lærende coaching

Ledelsesbaseret lærende coaching Ledelsesbaseret lærende coaching Bliv en stærkere kommunikerende leder Ledere, der arbejder med ledelsesbaseret coaching, fastholder ikke en bestemt idé, metode eller instrumentaliseret tilgang til samtale.

Læs mere

Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab

Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab LEDERSKABETS ESSENS LEDERSKAB MED BEVIDSTHED, EMPATI OG KANT. PERSONLIGT LEDERSKAB 0G UDVIKLING GENNEM FØLELSESMÆSSIG INTELLIGENS & SOCIAL KOMPETENCE For

Læs mere

When business gets personal! Mangler du som leder den kompetence, der skal til for at være excellent?

When business gets personal! Mangler du som leder den kompetence, der skal til for at være excellent? Leadership Program PLP When business gets personal! Mangler du som leder den kompetence, der skal til for at være excellent? When business gets personal! Acuity World sætter dine personlige ledelseskompetencer

Læs mere

LÆR AT ARBEJDE MED ORGANISATIONSOPSTILLING

LÆR AT ARBEJDE MED ORGANISATIONSOPSTILLING LÆR AT ARBEJDE MED ORGANISATIONSOPSTILLING PRAKTISK UDDANNELSESFORLØB TIL UDVIKLING AF DIT PERSONLIGE LEDERSKAB, TEAMS OG ORGANISATIONER AUGUST 2018 - MAJ 2019 Uddannelsen til dig, der vil have træning

Læs mere

IBC Kurser og kompetenceudvikling Lederuddannelser. Team Manager Program (TMP) Lederudviklingsprogram for både nye og erfarne teamledere.

IBC Kurser og kompetenceudvikling Lederuddannelser. Team Manager Program (TMP) Lederudviklingsprogram for både nye og erfarne teamledere. IBC Kurser og kompetenceudvikling Team Manager Program (TMP) Lederudviklingsprogram for både nye og erfarne teamledere. IBC Kurser og kompetenceudvikling Få udviklet dit teamlederskab og styrk din performance

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

DIPLOMCLASS DIGITALISERING

DIPLOMCLASS DIGITALISERING Fra strategi til handling DIPLOMCLASS DIGITALISERING - nye begreber at begribe med og værktøjer at handle med Diplomclass i Digitalisering Diplomclass i Digitalisering er en uddannelse på diplomniveau

Læs mere

Har du mulighed for at bruge dine styrker hver dag på arbejdet?

Har du mulighed for at bruge dine styrker hver dag på arbejdet? Har du mulighed for at bruge dine styrker hver dag på arbejdet? Brug styrkerne og skab vækst og øget engagement 20 % bruger deres styrker hver dag på jobbet Gør du hver dag det - du gør bedst på jobbet?

Læs mere

Stillingsbeskrivelse. Agil Coach

Stillingsbeskrivelse. Agil Coach Stillingsbeskrivelse Agil Coach Virksomhedsbeskrivelse Plan A blev etableret i 2005, en sund og succesrig konsulentvirksomhed som rådgiver og coacher nogle af de største kunder i Danmark. Deres succes

Læs mere

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

Frivillige ledere...

Frivillige ledere... Køb bøgerne i dag Frivillige ledere... V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven

Læs mere

STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE

STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE EFFEKTFULDE FORANDRINGER I PRAKSIS UDDANNELSE BYGHOLM PARKHOTEL AUGUST 2015 DECEMBER 2015 LEDELSE WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE Strategisk relationel

Læs mere

Ledelsesroller i Byens TMF

Ledelsesroller i Byens TMF Ledelsesroller i Byens TMF Med Byens TMF sætter vi yderligere fokus på at imødekomme Byens Behov og fremtidssikre TMF. Vi gør det ud fra følgende fire pejlemærker: Byens behov, Tværgående samarbejde, Mere

Læs mere

Om erhvervsskolers arbejde med fremtidens kompetencebehov

Om erhvervsskolers arbejde med fremtidens kompetencebehov DANSKE ERHVERVSSKOLER KORT OG GODTOG -GYMNASIER DANSKE ERHVERVSSKOLER OG -GYMNASIER DANSKE ERHVERVSSKOLER OG -GYMNASIER KORT OG GODT Om erhvervsskolers arbejde med fremtidens kompetencebehov 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Teori U - Uddannelsen

Teori U - Uddannelsen Teori U - Uddannelsen Teori U Akademiet - frisætter mennesker, forløser energi og skaber transformativ udvikling! Det er i livet og i hverdagen, det skal gøre en forskel! Teori U - Uddannelsen - deep diving!

Læs mere

God ledelse kræver god kommunikation. Retorisk Akademi er en uddannelse med individuel træning, ekspertoplæg og netværk.

God ledelse kræver god kommunikation. Retorisk Akademi er en uddannelse med individuel træning, ekspertoplæg og netværk. God ledelse kræver god kommunikation. Retorisk Akademi er en uddannelse med individuel træning, ekspertoplæg og netværk. Retorisk Akademi Du kan sikkert jeres strategier - men kan du kommunikere dem? Retorisk

Læs mere

Team Optimering. Ledergrupper og teams på alle niveauer

Team Optimering. Ledergrupper og teams på alle niveauer Team Optimering Ledergrupper og teams på alle niveauer Teamoptimering hvordan kommer dit team til at præstere på topniveau. Uddannelsen handler om at optimere et team til at yde det bedste, skabe bevidsthed

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Hvem er jeg? En forandringsleder der igennem de seneste 18 år har arbejdet

Læs mere