Gode råd om. Arbejdsmiljøuddannelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gode råd om. Arbejdsmiljøuddannelse"

Transkript

1 Gode råd om Arbejdsmiljøuddannelse

2 Formål: Arbejdsmiljøorganisationens medlemmer skal holde deres viden om arbejdsmiljø vedlige. Derfor er der fastsat regler i arbejdsmiljøloven om obligatoriske og supplerende uddannelser til arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere. For at holde styr på Jeres behov for arbejdsmiljøuddannelse, skal I udarbejde en kompetenceudviklingsplan. Formålet med en kompetenceudviklingsplan er, at få beskrevet den viden som virksomheden skal bruge, for at gennemføre sine mål på arbejdsmiljøområdet, og sikre at arbejdsmiljøorganisationen får den viden der skal til. Før virksomheden tager skridt til at skaffe sig viden udefra, kan der spares mange ressourcer og ærgrelser ved i stedet at bruge den viden, man allerede råder over. Mange ledere og medarbejdere sidder inde med viden og kompetencer, som med fordel kan inddrages i arbejdsmiljøarbejdet. En af pointerne er, at I selv skal finde jeres behov for uddannelse. Praktisk erfaring Viden Gode løsninger 2

3 De grundlæggende krav til arbejdsmiljøorganisationens uddannelse Krav til kompetenceudviklingsplan Arbejdsgivere, i virksomheder med arbejdsmiljøorganisation, skal hvert år sørge for at der ud fra virksomhedens arbejdsmiljøbehov, udarbejdes en kompetenceudviklingsplan for supplerende uddannelse for arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere i arbejdsmiljøorganisationen. I bør drøfte og udarbejde planen i forbindelse med den årlige arbejdsmiljødrøftelse i arbejdsmiljøorganisationen hvor arbejdsgiver, arbejdsledere og arbejdsmiljørepræsentanter er samlet. Arbejdsmiljøorganisationen skal rådgive arbejdsgiveren om virksomhedens kompetenceudviklingsplan. Krav til arbejdsmiljøorganisationens uddannelse Medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationen skal gennemgå en obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse senest 3 mdr. efter at de er blevet valgt. Desuden skal arbejdsgiveren tilbyde medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationen supplerende arbejdsmiljøuddannelser. 3 dages obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse Arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere i arbejdsmiljøorganisationen har ret og pligt til, at deltage i den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse. Uddannelsen skal foregå hos en af de udbydere, som er godkendt af Arbejdstilsynet og det er arbejdsgiveren som skal sørge for tilmeldingen. 3

4 2 dages supplerende arbejdsmiljøuddannelse Arbejdsgiveren skal tilbyde arbejdsmiljørepræsentanten og arbejdslederne i arbejdsmiljøorganisationen 2 dages supplerende arbejdsmiljøuddannelse. 1½ dags årlig supplerende arbejdsmiljøuddannelse Arbejdsgiveren skal tilbyde arbejdsmiljørepræsentanten og arbejdslederne i arbejdsmiljøorganisationen 1½ dags supplerende arbejdsmiljøuddannelse hvert år de er medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. Selvom arbejdsgiveren skal tilbyde supplerende arbejdsmiljøuddannelse, stiller arbejdsmiljøloven ikke krav om, at medlemmerne af arbejdsmiljøgrupperne skal tage imod tilbuddet. Kompetenceudviklingsplan Arbejdsgivere i virksomheder med arbejdsmiljøorganisation, skal sørge for, at der ud fra virksomhedens arbejdsmiljøbehov, udarbejdes en kompetenceudviklingsplan for arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere i arbejdsmiljøorganisationen vedrørende den supplerende uddannelse. Betaling af kursusudgift, løn og transport Det er arbejdsgiveren som betaler udgifterne til uddannelserne og godtgør arbejdsmiljørepræsentantens og arbejdslederens eventuelle tab af indtægt. Uenigheder om betaling afgøres ved fagretlig behandling. Find reglerne her: Arbejdstilsynets vejledning om arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen nr. F.3.7 Paragraffer: Arbejdsmiljøloven 6 d. Stk. 3, 9 og 10. Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed 17, 34, 35, 36, 37, 38 og 39 Bekendtgørelse om godkendelse af udbydere af de obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser 2 og 3 4

5 Nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter og udpegede arbejdsledere Frist: 3 mdr. efter valg eller udpegning 3 dages obligatorisk uddannelse Frist: 9 mdr. efter obligatorisk uddannelse 2 dages supplerende uddannelse Frist: Fra 12 mdr. efter valg eller udpegning 1½ dags supplerende uddannelse hvert funktionsår Arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere 5

6 6 Arbejdsmiljøorganisationens medlemmer skal holde deres viden om arbejdsmiljø vedlige...

7 7

8 Sådan gør I: Jeres årlige kompetenceudviklingsplan for arbejdsmiljøorganisationen kan enten være en samlet plan for alle medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationen eller for hvert medlem. Det er ledelsens ansvar, at kompetenceudviklingsplanen bliver udarbejdet. Ved at sætte efteruddannelsen af Jeres arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere i arbejdsmiljøorganisationen i system undgår I, at det bliver tilfældigt hvem der kommer på efteruddannelse, og hvilke emner de dækker. Det sikrer også, at I overholder fristerne for de supplerende arbejdsmiljøuddannelser. Arbejdet med kompetenceudviklingsplanen kan med fordel tage udgangspunkt i Jeres årlige arbejdsmiljødrøftelse: Hvilken viden mangler vi om de arbejdsmiljøproblemer, som vi har valgt at arbejde med det næste år? F.eks. viden om: Konkrete problemer, f.eks. indenfor psykisk eller ergonomisk arbejdsmiljø Hvordan man laver en kortlægning og vurdering af problemerne, f.eks. støj Hvilke løsninger der findes, f.eks. sanering og substitution af farlige kemikalier Hvilken viden mangler vi, om de metoder og redskaber vi vil bruge for at nå vores arbejdsmiljømål det næste år? F.eks. ulykkesanalyse, forebyggelse af ulykker, arbejdsmiljøledelse, 5S eller Lean. Hvilke interne ressourcer/viden har vi i øvrigt der kan understøtte arbejdsmiljøarbejdet? Har vi behov for at effektivisere og systematisere vores arbejdsmiljøarbejde? Samarbejdet i arbejdsmiljøorganisationen eller blive bedre til at motivere ansatte og ledelsen i virksomheden? Er der nye arbejdsmiljøproblemer eller løsninger indenfor vores branche, som vi bør være opmærksomme på? 8

9 Uddannelse Styrke Når I har fået overblik over den viden, der kan styrke Jeres mulighed for at nå Jeres arbejdsmiljømål, skal I beslutte hvordan I vil skaffe den. Udover uddannelse af arbejdsmiljøorganisationens medlemmer, har I også mulighed for at trække på ekstern rådgivning, f.eks. fra en autoriseret arbejdsmiljørådgiver. Uddannelse af arbejdsmiljøgruppernes medlemmer kan f.eks. ske ved, at lade ekspertise internt i virksomheden undervise, trække på eksterne eksperter eller benytte tilbud om ekstern undervisning. Det kan give et godt overblik, at lave en oversigt over de uddannelser som de enkelte medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen har, så I ved hvilke kompetencer I råder over. Det vil gøre Jer i stand til, at opbygge en liste over Jeres behov for yderligere viden og derefter afgøre, hvilke medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen, som skal tilbydes de enkelte uddannelser. I skal også overveje om virksomhedens behov betyder, at alle skal tilbydes den sammen efteruddannelse, eller skal det foregår enkeltvis, arbejdsleder og arbejdsmiljørepræsentant sammen eller i grupper. Det kan være fornuftigt at tage fælles uddannelse, hvis virksomheden ønsker at fokusere på et særligt område et givent år, eller hvis virksomheden gerne vil have at alle får et fælles udgangspunkt, det kunne også være hvis efteruddannelsen skal understøtte et særligt strategisk fokus i organisationen i øvrigt. Hvis I bruger særlige metoder eller redskaber i arbejdsmiljøarbejdet, som ikke indgår i den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse, f.eks. arbejdsmiljøledelse eller Lean, vil det være en fordel at vælge uddannelser om dette på den første 2 dages supplerende uddannelse. 9

10 Meningen er, at uddannelserne skal være et supplement til den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse. Det kan f.eks. også være uddannelse om: Håndtering af stor arbejdsmængde og tidspres Projektledelse Konflikthåndtering Forhandlingsteknik Ergonomi Strategisk planlægning Kommunikation Forebyggende arbejde Bedre arbejdsmiljø 10

11 Mere information Arbejdstilsynets vejledning om samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte nr. F.3.1 Arbejdstilsynets vejledning om samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med ansatte nr. F.3.2 Arbejdstilsynets vejledning om samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte nr. F.3.3 Paragraffer: Arbejdsmiljøloven 6 d og 12 Bekendtgørelsen om samarbejde om sikkerhed og sundhed 4 og 9 Kontaktoplysninger: Jan Toft Rasmussen, Dansk Metal: Jan Lorentzen, Dansk Industri: Lars Andersen, Lederne:

12 Industriens Branchearbejdsmiljøråd

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7 At-VEJLEDNING Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen At-vejledning F.3.7 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.1 Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse, marts 2006 2 Hvad

Læs mere

Uddannelse af AMO repræsentanter

Uddannelse af AMO repræsentanter VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM arbejdsmiljøuddannelse og kompetenceudviklingsplan PÅ KONTORER Uddannelse af AMO repræsentanter Arbejdsmiljøuddannelse og kompetenceudviklingsplan Obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse

Læs mere

Kort og godt om den supplerende uddannelse

Kort og godt om den supplerende uddannelse Kort og godt om den supplerende indledning Den årlige supplerende inden for arbejdsmiljø er et tilbud til medlemmer af AMO og har til formål at sikre, at arbejdsmiljøledere og - repræsentanter har viden

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT - SÅDAN GØR DU! Få overblik over dine muligheder og dit ansvar.

ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT - SÅDAN GØR DU! Få overblik over dine muligheder og dit ansvar. ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT - SÅDAN GØR DU! Få overblik over dine muligheder og dit ansvar. DIT HVERV SOM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANT Arbejdsmiljøarbejdet giver resultater, når både ledelsen og dine kolleger

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation Denne pjece har til formål at bidrage til at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed i mejeriindustrien og sætter fokus på roller - opgaver - ansvar og forventninger i forhold til arbejdsmiljøet Fremtidens

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006,

Læs mere

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT Værd at vide som arbejdsmiljørepræsentant - Nyttige informationer når du er nyvalgt Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Opbygning af en sikkerhedsorganisation

Opbygning af en sikkerhedsorganisation Opbygning af en sikkerhedsorganisation Alle virksomheder uanset størrelse har, ifølge arbejdsmiljøloven, de samme arbejdsmiljøopgaver, og samarbejdet om opgaverne skal i alle virksomheder foregå mellem

Læs mere

Nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant

Nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant Nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant Velkommen Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3F byder dig velkommen som arbejdsmiljørepræsentant og ønsker dig held og lykke med tillidshvervet. At blive valgt til

Læs mere

Sikkerhedsrepræsentant

Sikkerhedsrepræsentant Arbejdsmiljø F O A F A G O G A R B E J D E Sikkerhedsrepræsentant hvad så? Valgt som sikkerhedsrepræsentant hvad så? Dine kolleger har valgt dig til sikkerhedsrepræsentant for en 2-årig periode. FOA ønsker

Læs mere

FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. Arbejdsmiljørådet for Luftfart

FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. Arbejdsmiljørådet for Luftfart vejledning for luftfart FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET i luften Arbejdsmiljørådet for Luftfart Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Hjælp os med at gøre materialerne bedre! BAR transport og engros

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-VEJLEDNING Arbejdspladsvurdering Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-vejledning D.1.1 Juli 2009 2. udgave 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Arbejdspladsvurdering for Generelle forhold

Arbejdspladsvurdering for Generelle forhold Arbejdspladsvurdering for enerelle forhold Samarbejde om sikkerhed og sundhed, Lovpligtige uddannelser, Sygefravær, Velfærdsforanstaltninger, Unges arbejde, ravides arbejde Hvordan bruges APV skemaerne

Læs mere

Layout: Mariann Pedersen - Tryk: Pekema

Layout: Mariann Pedersen - Tryk: Pekema Layout: Mariann Pedersen - Tryk: Pekema Arbejdsmiljøkurser 2014 PROGRAM 2014 I 2010 blev den obligatoriske uddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøgrupper gjort kortere. Idéen bag den kortere uddannelse

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV!

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! INDHOLD 4 FORORD 6 HVAD ER APV? HVORFOR LAVE APV? KORT OM KRAVENE TIL APV 8 ARBEJDSMILJØFORHOLD I APV FYSISKE OG ERGONOMISKE FORHOLD

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV!

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! INDHOLD 4 FORORD 6 HVAD ER APV? HVORFOR LAVE APV? KORT OM KRAVENE TIL APV 8 ARBEJDSMILJØFORHOLD I APV FYSISKE OG ERGONOMISKE FORHOLD

Læs mere

Arbejdsmiljøreformen i praksis. Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 116 Offentligt

Arbejdsmiljøreformen i praksis. Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 116 Offentligt Arbejdsmiljøreformen i praksis Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 116 Offentligt Finanssektorens Arbejdsgiverforening Indhold Forord 3 Elementerne i arbejdsmiljøreformen 4 Arbejdstilsynet screener

Læs mere

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER TEKNIK BYGGEPLADSINDRETNING ARBEJDSPROCESSER VÆRNEMIDLER Håndbogen udgives af Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg og kan bestilles via

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSUDVALG I STATEN Arbejdspladsvurdering - samarbejdsudvalgets opfølgning Marts 2010 Denne vejledning beskriver samarbejdsudvalgets

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 1 Indholdsfortegnelse: 2 Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3 Nyvalgt/genvalgt 4 Uddannelse 5 Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 Arbejdsmiljøarbejdet 8 Arbejdsmiljøarbejdet i Mariagerfjord Lærerkreds

Læs mere

INSTRUKTION OG INTRODUKTION AF NYE MEDARBEJDERE I AUTOBRANCHEN

INSTRUKTION OG INTRODUKTION AF NYE MEDARBEJDERE I AUTOBRANCHEN INSTRUKTION OG INTRODUKTION AF NYE MEDARBEJDERE I AUTOBRANCHEN ! Denne pjece kan rekvireres hos Dansk Metal, Dansk Industri, Motorbranchens Arbejdsgiverforening og Ledernes Hovedorganisation, samt hos

Læs mere

Arbejdsmiljø. Indhold

Arbejdsmiljø. Indhold 2 6 4 8 Nr. 15 november 2010 Indhold Nye veje til sikker adfærd hos Arla Nye regler om samarbejdet om arbejdsmiljø Tilskud til arbejdsmiljørådgivning Slut med tunge løft hos DLG Løftevogn mod nedslidning

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 22. marts 2011 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 Danmark

Læs mere

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Gældende pr.. januar 204 Indhold Forord... 3 Område... 3 2 Formål... 3 3 Medindflydelse og medbestemmelse... 4 4 Form og struktur... 4 5

Læs mere

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Håndbog om Arbejdsmiljøledelse - Helt enkelt 1 Arbejdsmiljøarbejdet 2 APV 3 Kommunikation 4 Daglig drift 5 Særlige situationer 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Arkiv 7 Aktive handlingsplaner 8 Afsluttede

Læs mere