Gode ledere og gode medarbejdere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gode ledere og gode medarbejdere"

Transkript

1 Gode ledere og gode medarbejdere Lederes og medarbejderes vurdering af, hvad der kendetegner den gode leder og den gode medarbejder i den private sektor Lederne Oktober 2013

2 Introduktion Hvad kendetegner den gode leder, og hvad kendetegner den gode medarbejder? Det belyses i denne undersøgelse, hvor ledere og medarbejdere er blevet bedt om at vurdere, hvilke personlige egenskaber der kendetegner den gode leder. I forhold til medarbejderne belyser undersøgelsen blandt andet, hvilke personlige egenskaber der ifølge lederne karakteriserer den gode medarbejder i lederens afdeling/team. Tilsvarende svarer medarbejderne på, hvilke personlige egenskaber blandt medarbejderne de oplever, at deres nærmeste chef lægger mest vægt på. Undersøgelsen omfatter ledere og medarbejdere i den private sektor, se nærmere om respondenterne i afsnittet Om undersøgelsen. 2

3 Hvad kendetegner den gode leder ifølge ledere Der er næppe en entydig facitliste for, hvad der er god ledelse, og hvad den gode skal kunne. Nogle af de kompetencer og kvalifikationer, den gode leder skal besidde, vil variere afhængig af blandt andet ledelsesniveau og stilling. Derimod kan de personlige egenskaber, som den gode leder skal besidde, i højere grad anvendes som en fællesnævner for, hvad der karakteriserer den gode leder. Lederes vurdering af, hvilke personlige egenskaber der kendetegner den gode leder fremgår af tabel 1. Tabel 1. Ledere. Vælg blandt nedenstående de tre personlige egenskaber 1, som efter din mening bedst karakteriserer den gode leder? Sæt tre krydser. Prioriteret. Procent. Troværdig 47 Handlekraftig 43 Ærlig og ligefrem 36 Helhedsorienteret 33 Ansvarlig 27 Uddelegerende 23 God coach 22 Resultatorienteret 16 Visionær 15 God mentor 15 Retfærdig 14 Loyal 8 Respondenterne har fået mulighed for at vælge tre egenskaber hverken mere eller mindre. De personlige egenskaber en leder skal besidde vil naturligvis indeholde en bredere vifte, men når der skal træffes et valg, er det følgende personlige egenskaber, som de fleste ledere peger på, kendetegner den gode leder: Troværdig Handlekraftig Ærlig og ligefrem 1 Der er blevet udvalgt et antal personlige egenskaber, som respondenterne er blevet bedt om at vælge i mellem. Der er langt flere personlige egenskaber end de udvalgte. De personlige egenskaber, som er udvalgt til denne undersøgelse, er udvalgt på baggrund af resultaterne fra undersøgelsen Ledelse af generationer, Lederne, september

4 Ledelsesniveauet kan spille en rolle for, hvilke personlige egenskaber lederen vurderer bedst karakteriserer den gode leder. Svarene i tabel 1 er derfor opdelt på ledelsesniveau, se tabel 2. Tabel 2. Ledere fordelt på ledelsesniveauer. Vælg blandt nedenstående de tre personlige egenskaber, som efter din mening bedst karakteriserer den gode leder. Sæt tre krydser. Prioriteret. Procent angivet i parentesen. Direktion (N=94) Mellemleder (N=220) Linjeleder (N=486) Ledere uden pers. ansvar/særlig betroet medarbejder (N=222) Troværdig (45) Handlekraftig (48) Troværdig (50) Troværdig (43) Handlekraftig (37) Troværdig (45) Handlekraftig (43) Handlekraftig (42) Ærlig og ligefrem (35) Ærlig og ligefrem (40) Ærlig og ligefrem (34) Ærlig og ligefrem (39) Helhedsorienteret (33) Helhedsorienteret (32) Helhedsorienteret (33) Helhedsorienteret (35) Uddelegerende (30) God coach (25) Ansvarlig (33) Uddelegerende (28) Resultatorienteret (27) Uddelegerende (22) God coach (23) God mentor (24) God coach (24) Ansvarlig (21) Uddelegerende (21) Ansvarlig (21) Visionær (21) Resultatorienteret (20) Retfærdig (16) Visionær (19) Ansvarlig (16) Visionær (20) Resultatorienteret (15) God coach (18) Retfærdig (16) God mentor (12) God mentor (13) Retfærdig (12) God mentor (11) Retfærdig (10) Visionær (10) Resultatorienteret (10) Loyal (5) Loyal (7) Loyal (10) Loyal (9) Note: Som det fremgår, er der forholdsvis få respondenter i gruppen Direktion Uanset niveau er der flest ledere, der mener, at det er følgende personlige egenskaber, der kendetegner den gode leder: Troværdig Handlekraftig Ærlig og ligefrem Helhedsorienteret 4

5 Blandt forskellene er der ikke overraskende en større andel af ledere i gruppen Direktion, der peger på visionær (21 procent) mod kun 10 procent af linjelederne. Hvad kendetegner den gode leder ifølge medarbejderne Medarbejdere i den private sektor er blevet stillet det samme spørgsmål med de samme svarmuligheder som lederne. Dermed bliver det belyst, om medarbejdere og ledere har den samme opfattelse af, hvilke personlige egenskaber den gode leder skal besidde. Medarbejderne har også fået mulighed for at vælge tre egenskaber hverken mere eller mindre. Medarbejdernes svar fremgår af tabel 3. Tabel 3. Medarbejdere. Vælg venligst de tre personlige egenskaber, som efter din mening bedst karakteriserer den gode leder? Sæt tre krydser. Prioriteret. Procent. Ærlig og ligefrem 50 Troværdig 45 Handlekraftig 41 Ansvarlig 31 Retfærdig 28 Helhedsorienteret 21 God coach 20 Uddelegerende 17 Loyal 17 God mentor 15 Visionær 9 Resultatorienteret 6 Det er følgende personlige egenskaber, som de fleste medarbejdere peger på, karakteriserer den gode leder: Ærlig og ligefrem Troværdig Handlekraftig 5

6 Forskelle og ligheder i medarbejderes og lederes vurdering af den gode leder I tabel 4 er medarbejdernes og lederes svar sammenlignet. Tabel 4. De tre personlige egenskaber, der bedst karakteriserer den gode leder. Prioriteret. Procent angivet i parentesen. Ledere Medarbejdere Troværdig (47) Ærlig og ligefrem (50) Handlekraftig (43) Troværdig (45) Ærlig og ligefrem (36) Handlekraftig (41) Helhedsorienteret (33) Ansvarlig (31) Ansvarlig (27) Retfærdig (28) Uddelegerende (23) Helhedsorienteret (21) God coach (22) God coach (20) Resultatorienteret (16) Uddelegerende (17) Visionær (15) Loyal (17) God mentor (15) God mentor (15) Retfærdig (14) Visionær (9) Loyal (8) Resultatorienteret (6) Samlet set viser svarene, at såvel flest ledere som medarbejdere peger på følgende personlige egenskaber som dem, der karakteriserer den gode leder: Troværdig Handlekraftig Ærlig og ligefrem Der er dog særligt forskel på, hvor stor en andel af lederne og medarbejderne, der peger på Ærlig og ligefrem. Det gør 36 procent af lederne, og 50 procent af medarbejderne. Blandt forskellene i lederes og medarbejderes vurdering kan der blandt andet peges på, at 28 procent af medarbejderne mener, at Retfærdig er en personlig egenskab, som kendetegner den gode leder mod 14 procent af lederne. Omvendt mener 16 6

7 procent af lederne, at Resultatorienteret er en personlig egenskab, som kendetegner den gode leder. Det mener kun 6 procent af medarbejderne. Hvad kendetegner den gode medarbejder ifølge lederne Heller ikke når det gælder medarbejdere, er der en generel facitliste for, hvad den gode medarbejder skal kunne. En del af de kompetencer og kvalifikationer, den gode medarbejder skal være i besiddelse af, vil variere afhængig af, hvilken stilling og funktion medarbejderne udfylder. Som for ledere kan de personlige egenskaber dog i høj grad beskrive nogle egenskaber, som er mindre afhængige af den konkrete stilling og funktion, medarbejderen udfylder. Ledernes svar fremgår af tabel 5. Tabel 5. Ledere. Vælg blandt nedenstående de tre personlige egenskaber, som efter din mening bedst karakteriserer den gode medarbejder i din afdeling/team? Sæt tre krydser. Prioriteret. Procent. Procent Ansvarlig 63 Energisk og proaktiv 48 Positiv attitude 38 Samarbejdsvillig 35 Serviceminded 30 Ærlig og ligefrem 20 Godt humør 19 Konstruktiv 18 Loyal 13 Troværdig 12 Kreativ 4 Note: Respondenterne er ledere med direkte medarbejdere, der ikke er ledere. Respondenterne har fået mulighed for at vælge tre egenskaber hverken mere eller mindre. 7

8 De fleste ledere mener således, at det er følgende personlige egenskaber, der kendetegner den gode medarbejder i deres afdeling/team: Ansvarlig Energisk og proaktiv Positiv attitude Hvilket ledelsesniveau (direktion, mellemleder, linjeleder) medarbejderen refererer til, kan have betydning for lederens vurdering af de vigtigste personlige egenskaber. Svarene i tabel 5 er derfor opdelt på ledelsesniveauer, se tabel 6. Tabel 6. Ledere fordelt på ledelsesniveauer. Vælg blandt nedenstående de tre personlige egenskaber, som efter din mening bedst karakteriserer den gode medarbejder i din afdeling/team? Sæt tre krydser. Prioriteret. Procent angivet i parentesen. Direktion Mellemleder Linjeleder Ansvarlig (66) Ansvarlig (60) Ansvarlig (63) Energisk og proaktiv (52) Energisk og proaktiv (45) Energisk og proaktiv (48) Positiv attitude (34) Positiv attitude (39) Positiv attitude (38) Samarbejdsvillig (30) Samarbejdsvillig (35) Samarbejdsvillig (37) Serviceminded (30) Serviceminded (33) Serviceminded (28) Ærlig og ligefrem (23) Ærlig og ligefrem (21) Godt humør (20) Konstruktiv (16) Konstruktiv (19) Ærlig og ligefrem (19) Troværdig (15) Godt humør (19) Konstruktiv (18) Godt humør (13) Loyal (13) Loyal (13) Loyal (11) Troværdig (12) Troværdig (12) Kreativ (9) Kreativ (4) Kreativ (2) Note. Forholdsvis få svar fra respondenter i gruppen Direktion på dette spørgsmål (79 respondenter) Som det fremgår af tabel 6 er der ikke tale om markante forskelle i de tre ledelsesniveauers vurdering af, hvilke personlige egenskaber der kendertegner den gode medarbejder. 8

9 Hvad mener lederen kendetegner den gode medarbejder ifølge medarbejderne Medarbejderne er tilsvarende blevet spurgt, hvilke personlige egenskaber de oplever, deres nærmeste chef lægger mest vægt på i deres nuværende job. Medarbejderne har fået de samme personlige egenskaber at vælge ud fra som lederne, og som lederne har de fået mulighed for at vælge tre hverken mere eller mindre. Svarene fremgår af tabel 7. Tabel 7. Medarbejdere. Vælg venligst de tre personlige egenskaber, som du oplever, at din nærmeste chef lægger mest vægt på i dit job? Prioriteret. Procent. Procent af alle Ansvarlig 57 Samarbejdsvillig 45 Energisk og proaktiv 37 Serviceminded 34 Positiv attitude 31 Loyal 21 Ærlig og ligefrem 18 Konstruktiv 18 Godt humør 16 Troværdig 15 Kreativ 7 Det er således følgende personlige egenskaber, flest medarbejdere oplever, at deres nærmeste chef lægger mest vægt på i deres nuværende job: Ansvarlig Samarbejdsvillig Energisk og proaktiv 9

10 Forskelle og ligheder i lederes og medarbejderes vurdering af den gode medarbejder I tabel 8 er medarbejdernes og lederes svar sammenlignet. Tabel 8. De tre personlige egenskaber, der bedst karakteriserer den gode medarbejder. Prioriteret. Procent angivet i parentesen. Ledere Medarbejdere Ansvarlig (63) Ansvarlig (57) Energisk og proaktiv (48) Samarbejdsvillig (45) Positiv attitude (38) Energisk og proaktiv (37) Samarbejdsvillig (35) Serviceminded (34) Serviceminded (30) Positiv attitude (31) Ærlig og ligefrem (20) Loyal (21) Godt humør (19) Ærlig og ligefrem (18) Konstruktiv (18) Konstruktiv (18) Loyal (13) Godt humør (16) Troværdig (12) Troværdig (15) Kreativ (4) Kreativ (7) Som det fremgår af tabellen, er der enkelte forskelle på ledernes og medarbejdernes vurdering. Det samlede billede er dog, at der er god overensstemmelse mellem medarbejdernes og ledernes vurdering. Den vigtige medarbejderadfærd ifølge lederne Hvad er vigtigt for ledere, når det gælder medarbejdernes adfærd på jobbet, og oplever medarbejderne tilsvarende, at det er en vigtig adfærd for deres nærmeste leder? Ledere og medarbejdere er blevet bedt om at forholde sig til vigtigheden af medarbejderadfærden på en række områder. Ledernes svar fremgår af tabel 9. 10

11 Tabel 9. Ledere. Hvor vigtig er nedenstående medarbejderadfærd i din afdeling/team for dig som leder? Procent. Ledere Ikke vigtig Mindre vigtig Noget vigtig Vigtig Meget vigtig Ikke relevant Ved ikke At være villig til overarbejde At møde på arbejde til tiden At holde private gøremål og arbejde adskilt At gøre tingene rigtigt første gang At være villig til at hjælpe en kollega, der har for meget at lave At komme med forslag til forbedringer At løse opgaverne til den aftalte tid Deltage aktivt i virksomhedens sociale arrangementer Note: Respondenterne er ledere med direkte medarbejdere, der ikke er ledere. Prioriteret efter andelen af ledere, der har svaret Meget vigtigt viser svarene følgende, se tabel 10. Tabel 10. Hvor vigtigt er nedenstående medarbejderadfærd i din afdeling/team for dig som leder? Procent. Prioriteret i forhold til Meget vigtigt. Ledere At være villig til at hjælpe en kollega, der har for meget at lave At løse opgaverne til den aftalte tid At komme med forslag til forbedringer Meget vigtigt At møde på arbejde til tiden 42 At gøre tingene rigtigt første gang 40 At være villig til overarbejde 16 At holde private gøremål og arbejde adskilt Deltage aktivt i virksomhedens sociale arrangementer

12 Over halvdelen af lederne mener, At være villig til at hjælpe en kollega, der har for meget at lave At løse opgaverne til den aftalte tid At komme med forslag til forbedringer er en meget vigtig medarbejderadfærd. Og mindre end hver sjette leder mener, At være villig til overarbejde At holde private gøremål og arbejde adskilt Deltage aktivt i virksomhedens sociale arrangementer er en meget vigtig medarbejderadfærd. Det er klart, at medarbejderens funktion og stilling vil have betydning for, hvor vigtig den enkelte leder vurderer, at medarbejderadfærden er. For eksempel kan medarbejdernes stilling og funktion betyde, at det at møde til tiden er meget vigtigt for, at teamet/afdelingen kan løse sine opgaver optimalt, hvorimod det er mindre vigtigt, hvis det ikke er afgørende for opgaveløsningen. Hvad lederen mener er vigtig medarbejderadfærd ifølge medarbejderne Tilsvarende er medarbejderne blevet spurgt, hvad de oplever, deres leder vurderer, er vigtig medarbejderadfærd. Svarene fremgår af tabel 11. Tabel 11. Hvor vigtigt oplever du, at det er for din nærmeste chef, at du har følgende adfærd på arbejdet? Procent. Ikke vigtigt Mindre vigtigt Noget vigtigt Vigtigt Meget vigtigt Ikke relevant Ved ikke At være villig til overarbejde At møde på arbejde til tiden At holde private gøremål og arbejde adskilt At gøre tingene rigtigt første gang At være villig til at hjælpe en kollega, der har for meget at lave At komme med forslag til forbedringer At løse opgaverne til den aftalte tid Deltage aktivt i virksomhedens sociale arrangementer

13 Prioriteret efter andelen af medarbejdere, der har svaret Meget vigtigt, viser svarene følgende, se tabel 12. Tabel 12. Hvor vigtigt oplever du, at det er for din nærmeste chef, at du har følgende adfærd på arbejdet? Procent. Prioriteret i forhold til Meget vigtigt. Medarbejdere At løse opgaverne til den aftalte tid At være villig til at hjælpe en kollega, der har for meget at lave Meget vigtigt At møde på arbejde til tiden 27 At komme med forslag til forbedringer 25 At gøre tingene rigtigt første gang 23 At være villig til overarbejde 18 At holde private gøremål og arbejde adskilt Deltage aktivt i virksomhedens sociale arrangementer 9 8 Mere end hver fjerde medarbejder oplever, At løse opgaverne til den aftalte tid At være villig til at hjælpe en kollega, der har for meget at lave At møde på arbejde til tiden er meget vigtig medarbejderadfærd for deres nærmeste chef. Mindre end hver femte medarbejder oplever, At være villig til overarbejde At holde private gøremål og arbejde adskilt Deltage aktivt i virksomhedens sociale arrangementer er meget vigtig medarbejderadfærd for deres nærmeste chef. 13

14 Forskelle og ligheder i lederes og medarbejderes vurdering af den vigtige medarbejderadfærd I tabel 13 er ledernes og medarbejdernes svar sammenlignet. Tabel 13. Medarbejderadfærd. Prioriteret i forhold til Meget vigtigt. Procent angivet i parentesen. Ledere At være villig til at hjælpe en kollega, der har for meget at lave (68) At løse opgaverne til den aftalte tid (58) At komme med forslag til forbedringer (53) At møde på arbejde til tiden (42) Medarbejdere At løse opgaverne til den aftalte tid (47) At være villig til at hjælpe en kollega, der har for meget at lave (32) At møde på arbejde til tiden (27) At komme med forslag til forbedringer (25) At gøre tingene rigtigt første gang (40) At gøre tingene rigtigt første gang (23) At være villig til overarbejde (16) At være villig til overarbejde (18) At holde private gøremål og arbejde adskilt (14) Deltage aktivt i virksomhedens sociale arrangementer (6) At holde private gøremål og arbejde adskilt (9) Deltage aktivt i virksomhedens sociale arrangementer (8) I det samlede billede er der generelt en fælles forståelse af, hvad der er vigtig medarbejderadfærd, når det vurderes ud fra en prioritering. Til gengæld er der betydelige forskelle på graden af vigtighedsvurderingen blandt ledere og medarbejdere, hvor langt flere ledere end medarbejdere vurderer medarbejderadfærden som meget vigtigt, når det gælder At være villig til at hjælpe en kollega, der har for meget at lave At løse opgaverne til den aftalte tid At komme med forslag til forbedringer At møde på arbejde til tiden At gøre tingene rigtigt første gang Den gode kollega ifølge medarbejderne Hvad kendetegner den gode kollegaadfærd ifølge medarbejderne? Det spørgsmål er medarbejderne blevet stillet. Medarbejderne er blevet stillet over for de samme svarmuligheder som på spørgsmålet om, hvad de oplever deres chef vurderer, er vigtig medarbejderadfærd. 14

15 Svarene fremgår af tabel 14. Tabel 14. I hvilket omfang karakteriserer, efter din mening, følgende adfærd den gode kollega? At være villig til at hjælpe en kollega, der har for meget at lave At løse opgaverne til aftalt tid At komme med forslag til forbedringer At møde på arbejde til tiden At gøre tingene rigtigt første gang At være villig til overarbejde At deltage aktivt i virksomhedens sociale arrangementer At holde private gøremål og arbejde adskilt Slet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad I meget høj grad Ved ikke Prioriteret efter andelen af medarbejdere, der har svaret I meget høj grad, viser svarene følgende, se tabel 15. Tabel 15. Den gode kollega. Prioriteret efter andelen, der svarer I meget høj grad. At være villig til at hjælpe en kollega, der har for meget at lave 32 At løse opgaverne til aftalt tid 20 At møde på arbejde til tiden 18 At komme med forslag til forbedringer 11 At gøre tingene rigtigt første gang 10 At holde private gøremål og arbejde adskilt 6 At være villig til overarbejde 4 At deltage aktivt i virksomhedens sociale arrangementer 4 15

16 Mere end hver sjette medarbejder mener således, At være villig til at hjælpe en kollega, der har for meget at lave At løse opgaverne til den aftalte tid At møde på arbejde til tiden i meget høj grad kendetegner den gode kollega. Lederes og medarbejderes svar på spørgsmålet om, hvad de mener, er god medarbejderadfærd sammenholdt med medarbejdernes vurdering af, hvad der kendetegner den gode kollega, viser følgende, se tabel 16. Tabel 16. Medarbejdere. Medarbejderadfærd ifølge ledere og medarbejdere sammenholdt med den gode kollega. Procent. Prioriteret i forhold til andel, der svarer Meget vigtigt og andel, der svarer i meget høj grad. Vigtig medarbejderadfærd ifølge lederne (meget vigtigt) Vigtig medarbejderadfærd ifølge medarbejderne (meget vigtigt) God kollegaadfærd ifølge medarbejderne (I meget høj grad) At være villig til at hjælpe en kollega, der har for meget at lave At løse opgaverne til den aftalte tid At komme med forslag til forbedringer At møde på arbejde til tiden At gøre tingene rigtigt første gang At løse opgaverne til den aftalte tid At være villig til at hjælpe en kollega, der har for meget at lave At møde på arbejde til tiden At komme med forslag til forbedringer At gøre tingene rigtigt første gang At være villig til at hjælpe en kollega, der har for meget at lave At løse opgaverne til den aftalte tid At møde på arbejde til tiden At komme med forslag til forbedringer At gøre tingene rigtigt første gang At være villig til overarbejde At være villig til overarbejde At holde private gøremål og arbejde adskilt At holde private gøremål og arbejde adskilt Deltage aktivt i virksomhedens sociale arrangementer At holde private gøremål og arbejde adskilt Deltage aktivt i virksomhedens sociale arrangementer At være villig til overarbejde Deltage aktivt i virksomhedens sociale arrangementer Også her er der alt i alt en ganske god overensstemmelse set ud fra en prioriteringsmæssig sammenhæng 2. 2 Bemærk dog forskellige svarskalaer i forhold til sammenligning. Når det gælder medarbejderadfærd, var svarskalaen: Ikke vigtigt, Mindre vigtigt, Noget vigtigt, Vigtigt, Meget vigtigt. Når det gælder kollegaadfærd var svarskalaen: Slet ikke, I mindre grad, I nogen grad, I høj grad, I meget høj grad. 16

17 Er lederens forventninger til medarbejderne klare? Forskellen i graden af vigtighedsvurderingen, når det gælder medarbejderadfærd (se side 14), kan ses i sammenhæng med, om lederens forventninger til medarbejderne er klare for medarbejderne. Ledernes og medarbejdernes vurdering heraf fremgår af tabel 14 og 15. Tabel 17. Ledere. I hvilken grad er dine forventninger til dine medarbejdere klare for dem? Procent Slet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad I meget høj grad Ledere Note: Respondenterne er ledere med direkte medarbejdere, der ikke er ledere. Tabel 18. Medarbejdere. I hvilken grad er din chefs forventninger til dig klare for dig? Slet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad I meget høj grad Medarbejdere Svarene viser, at der er forskel på ledernes og medarbejdernes vurdering. Således vurderer 81 procent af lederne, at deres forventninger i høj grad/i meget grad er klare for medarbejderne. Det samme gælder 54 procent af medarbejderne. 17

18 OM UNDERSØGELSEN Undersøgelsen er gennemført som to spørgeskemaundersøgelser. En blandt ledere i den private sektor, og en blandt medarbejdere i den private sektor. Undersøgelsen blandt ledere er gennemført af Lederne i perioden 13. til 23. juni Respondenterne er ledere i den private sektor fra Ledernes spørgepanel. Undersøgelsen blandt medarbejdere er gennemført af analyseinstituttet YouGov. Der er i alt gennemført CAWI-interview med danskere i job i alderen år, i perioden 13. til 19. juni Nedenstående er en gennemgang af udvalgte baggrundsvariabler. Tabel A. Respondenternes køn ledere Frekvens % Mænd Kvinder Total Tabel B. Respondenternes køn medarbejdere Frekvens % Mænd Kvinder Total Tabel C. Uddannelsesniveau ledere Frekvens % Ingen ud over folkeskoleniveau 35 3 Student/HF/HH/HTX o.l Faglært, erhvervsfaglig o.l Videregående uddannelse Anden/uoplyst uddannelse Total Tabel D. Uddannelsesniveau medarbejdere Frekvens % Ingen ud over folkeskoleniveau 72 5 Student/HF/HH/HTX o.l Faglært, erhvervsfaglig o.l Videregående uddannelse Anden/uoplyst uddannelse 11 1 Total

19 Tabel E. Stillingsniveau ledere Frekvens % Direktion Mellemledere Linieledere Leder uden personaleansvar/særligt betroet medarbejder Øvrige Total I undersøgelsen blandt ledere er kvindelige respondenter relativt mindre repræsenteret i grupperne Direktion og Mellemledere. I tabeller med procentangivelser kan det ske, at summen angives til 100 procent, mens en simpel sammentælling af tallene giver 1 2 point højere eller lavere. Det er ikke udtryk for en fejl, men skyldes, at procentangivelsen er afrundet. Yderligere oplysninger om undersøgelsen kan fås ved henvendelse til analysechef Kim Møller Laursen, telefon Administrerende direktør samt øvrig direktion 4 Leder med ledelsesansvar for ledere og eventuel også andre medarbejdere 5 Leder med ledelsesansvar for medarbejdere, men ikke for andre ledere 6 Betegnelsen Øvrige dækker over Uoplyst ledelsesniveau/andet 19

Trivsel og stress blandt ledere i den private sektor

Trivsel og stress blandt ledere i den private sektor Trivsel og stress blandt ledere i den private sektor Lederne Oktober 2013 Indledning Undersøgelsen belyser privatansatte lederes trivsel, i hvilket omfang de føler sig stressede, årsagerne hertil, samt

Læs mere

Lederes opfattelse af diversitet

Lederes opfattelse af diversitet Lederes opfattelse af diversitet Lederne Juni 2 Indledning Undersøgelsen belyser hvordan ledere opfatter diversitet respondenternes vurdering af, om ledergrupper i Danmark generelt er tilstrækkeligt bredt

Læs mere

Topchefens vigtigste lederroller og motivation af medarbejdere

Topchefens vigtigste lederroller og motivation af medarbejdere Topchefens vigtigste lederroller og motivation af medarbejdere Lederne December 2013 Indledning Undersøgelsen belyser, hvilke lederroller der er de vigtigste for en topchef, hvad der er forudsætningerne

Læs mere

Hindringer for god ledelse

Hindringer for god ledelse Hindringer for god ledelse Lederne Februar 16 Indledning Undersøgelsen belyser hvilke forhold der ifølge respondenterne begrænser deres muligheder for at udøve god ledelse forskelle i vurderingen blandt

Læs mere

Lederes arbejdstid Undersøgelse om lederes arbejdstid fordelt på Administration og organisering, Mål- og resultatstyring, Personaleudvikling og

Lederes arbejdstid Undersøgelse om lederes arbejdstid fordelt på Administration og organisering, Mål- og resultatstyring, Personaleudvikling og Lederes Undersøgelse om lederes fordelt på Administration og organisering, Mål- og resultatstyring, Personaleudvikling og Forretningsudvikling Lederne Februar 16 Indledning Undersøgelsen belyser hvordan

Læs mere

Udviklingssamtaler og dialog

Udviklingssamtaler og dialog Udviklingssamtaler og dialog Undersøgelse om Lederudviklingssamtaler Medarbejderudviklingssamtaler Gruppeudviklingssamtaler Den daglige dialog Lederne Marts 215 Indledning Undersøgelsen belyser blandt

Læs mere

Tilfredshed, engagement og passion

Tilfredshed, engagement og passion Tilfredshed, engagement og passion Lederne December 214 Indledning Undersøgelsen belyser om respondenterne er tilfredse med deres nuværende job om jobbet giver mening, og hvor engagererede de er i jobbet

Læs mere

Tilbagetrækning Undersøgelse om lederes tilbagetrækningsplaner

Tilbagetrækning Undersøgelse om lederes tilbagetrækningsplaner Tilbagetrækning Undersøgelse om lederes tilbagetrækningsplaner Lederne November 2015 Indledning Undersøgelsen belyser hvor mange respondenter på 50 år og derover, der har planlagt eller overvejet, hvornår

Læs mere

Ledelsesudfordringer de tre kommende år

Ledelsesudfordringer de tre kommende år Ledelsesudfordringer de tre kommende år Lederne Januar 2016 Indledning Undersøgelsen belyser, hvilke ledelsesopgaver der ifølge ledere vil få betydning for deres lederjob de næste tre år. For ledere i

Læs mere

Work-life balance Lederne Februar 2015

Work-life balance   Lederne Februar 2015 Work-life balance Lederne Februar 15 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet om respondenterne har en god balance mellem arbejdsliv og privatliv om de overvejer at skifte job for at få en bedre balance

Læs mere

Samarbejdet i ledergruppen

Samarbejdet i ledergruppen Samarbejdet i ledergruppen Lederne Januar 16 Indledning Undersøgelsen belyser: Hvad der kendetegner ledergruppen og samarbejdet i ledergruppen Hyppigheden af uenighed i ledergruppen og årsagerne til uenighed

Læs mere

Distanceledelse Lederne September 2015

Distanceledelse  Lederne September 2015 Distanceledelse Lederne September 15 ndledning Undersøgelsen belyser: Hvor mange ledere der har distanceledelsesansvar Overordnet karakteristik af ledere med distanceledelsesansvar De ledelsesmæssige udfordringer

Læs mere

Lederens ferie Undersøgelse om lederes ferie sommeren 2013

Lederens ferie Undersøgelse om lederes ferie sommeren 2013 Lederens ferie Undersøgelse om lederes ferie sommeren 2013 Lederne Juni 2013 1 Introduktion Undersøgelsen belyser længden af lederes sommerferie, og i hvilket omfang ledere får holdt den ferie, de er berettiget

Læs mere

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 2. halvår 2015

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 2. halvår 2015 Ledernes forventninger til konjunkturerne i 2. halvår 2015 Lederne Juni 2015 Indledning Lederne undersøger hvert halve år privatansatte lederes forventninger til beskæftigelse, eksport og de økonomiske

Læs mere

Ledelseskompetencer og skandinavisk ledelsesstil

Ledelseskompetencer og skandinavisk ledelsesstil Ledelseskompetencer og skandinavisk ledelsesstil Lederne April 16 Indledning Undersøgelsen belyser: Hvilke kompetencer privatansatte topledere, mellemledere og linjeledere mener, er de vigtigste i deres

Læs mere

STRESS Lederne April 2015

STRESS Lederne April 2015 STRESS Lederne April 215 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet med baggrund i WHO-5 trivselsindekset, hvor mange respondenter der kan være i stor risiko for depression eller stressbelastning, kan

Læs mere

Kommunalvalg 2013. De vigtigste politiske områder ifølge ledere

Kommunalvalg 2013. De vigtigste politiske områder ifølge ledere Kommunalvalg 2013 De vigtigste politiske områder ifølge ledere Lederne November 2013 Indledning Undersøgelsen omfatter ledere og selvstændige, se nærmere om respondenterne i afsnittet Om undersøgelsen.

Læs mere

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014 Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014 Lederne December 2013 Indledning Lederne undersøger hvert halve år privatansatte lederes forventninger til beskæftigelse, eksport og de økonomiske

Læs mere

Lederens ferie 2016 Lederne August 2016

Lederens ferie 2016 Lederne August 2016 Lederens ferie 16 Lederne August 16 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet om respondenterne får holdt den ferie, de er berettiget til respondenternes virksomhed eller dele heraf holder sommerferielukket

Læs mere

Lederens ferie 2015 Lederne August 2015

Lederens ferie 2015 Lederne August 2015 Lederens ferie 15 Lederne August 15 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet om respondenterne får holdt den ferie, de er berettiget til respondenternes virksomhed eller dele heraf holder sommerferielukket

Læs mere

Jobmobilitet Lederne Maj 2015

Jobmobilitet Lederne Maj 2015 Jobmobilitet Lederne Maj 15 Indledning Undersøgelsen belyser jobmobiliteten blandt nuværende ledere og særligt betroede medarbejdere om respondenterne ville tage et job som almindelig medarbejder, hvis

Læs mere

Lederudvikling Lederne April 2015

Lederudvikling Lederne April 2015 Lederudvikling Lederne April 15 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet: Om respondenterne har gennemført en lederuddannelse, og hvilken lederuddannelse, de har gennemført Hvilke lederudviklingsaktiviteter

Læs mere

Lederansvar, medarbejderansvar eller fællesansvar

Lederansvar, medarbejderansvar eller fællesansvar Lederansvar, medarbejderansvar eller fællesansvar Undersøgelse om lederes og medarbejderes vurdering af, hvem der har ansvaret for samarbejdskultur, medarbejdernes efteruddannelse, arbejdsopgavernes løsning

Læs mere

Integration af flygtninge på arbejdsmarkedet

Integration af flygtninge på arbejdsmarkedet Integration af flygtninge på arbejdsmarkedet Lederne November 15 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet: Hvor mange ledere der er ansat på virksomheder, som har planer eller overvejelser om at ansætte

Læs mere

Sociale medier. Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier

Sociale medier. Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier Sociale medier Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier Lederne April 2014 Indledning Undersøgelsen belyser i hvilket omfang ledere bruger de sociale medier, og hvilke sociale medier

Læs mere

Jobsikkerhed og ledighedsbekymring 2015

Jobsikkerhed og ledighedsbekymring 2015 Jobsikkerhed og ledighedsbekymring 15 Lederne Marts 16 Indledning Undersøgelsen belyser: hvor mange respondenter der generelt er bekymrede for at blive ledige, og om de er mere eller mindre bekymrede for

Læs mere

Jobskifte. Lederes overvejelser om jobskifte anno 2014

Jobskifte. Lederes overvejelser om jobskifte anno 2014 Jobskifte Lederes overvejelser om jobskifte anno 2014 Lederne Juli 2014 Indledning Undersøgelsen belyser, hvor mange ledere der har konkrete planer eller overvejelser om at skifte job samt deres motiver

Læs mere

Flygtninge på arbejdsmarkedet

Flygtninge på arbejdsmarkedet Flygtninge på arbejdsmarkedet Lederne Marts 16 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet: Lederes initiativer til beskæftigelse af flygtninge Hvor mange ledere der personligt vil være villige til at

Læs mere

Køn, uddannelse og karriere

Køn, uddannelse og karriere Køn, og karriere Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser lederkarrieren, herunder hvordan lederne fik deres første lederjob, hvad der var deres væsentligste motiver til at blive leder, og hvilke

Læs mere

Jobskifte. Undersøgelse af lederes overvejelser om jobskifte anno 2013

Jobskifte. Undersøgelse af lederes overvejelser om jobskifte anno 2013 Jobskifte Undersøgelse af lederes overvejelser om jobskifte anno 2013 Lederne August 2013 JOBSKIFTE 2013 Introduktion Undersøgelsen belyser, hvor mange ledere, der har konkrete planer eller overvejelser

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø, konflikter mobning og sexchikane

Psykisk arbejdsmiljø, konflikter mobning og sexchikane Psykisk arbejdsmiljø, konflikter mobning og sexchikane Lederne Maj 16 Indledning Undersøgelsen sætter fokus på den aktuelle status for det psykiske arbejdsmiljø og konfliktniveauet på arbejdspladserne.

Læs mere

Ledighedsbekymring og jobsikkerhed

Ledighedsbekymring og jobsikkerhed Ledighedsbekymring og jobsikkerhed Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser hvor mange respondenter der generelt er bekymrede for at blive ledige, og om de er mere eller mindre bekymrede for

Læs mere

Lederjobbet Lederne April 2016

Lederjobbet Lederne April 2016 Lederjobbet Lederne April 16 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet lederens indflydelse på arbejdsvilkår og arbejdsopgaver, hvordan dagligdagen i lederjobbet ser ud samt rammerne og beføjelserne

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2014

Integration på arbejdsmarkedet 2014 Integration på arbejdsmarkedet 2014 Lederne Maj 2014 Indledning Undersøgelsen belyser, i hvilket omfang indvandrere og efterkommere fra vestlige lande er blevet integreret på arbejdspladserne. Undersøgelsen

Læs mere

Den målsættende, problemløsende og kommunikerende topchef

Den målsættende, problemløsende og kommunikerende topchef Den målsættende, problemløsende og kommunikerende topchef Mercuri Urval Lederne September 14 Indledning Undersøgelsen sætter fokus på, hvilke egenskaber den gode topleder skal besidde, når det gælder:

Læs mere

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 2. halvår 2013

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 2. halvår 2013 Ledernes forventninger til konjunkturerne i 2. halvår 2013 April 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 1. Konjunkturvurdering... 1 2. Arbejdsfordelinger og ansættelsesstop... 3 3. Rekrutteringssituationen...

Læs mere

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014 Faktaark om psykisk og jobtilfredshed 2014 Ref. KAB/- 12.06.2015 Indhold Hovedresultater... 2 Jobtilfredshed... 3 Trivsel... 5 Psykisk... 5 Tale åbnet om psykisk... 7 Forbedring af det psykiske... 8 Dette

Læs mere

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse)

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse sendt ud til et tilfældigt udtræk af Djøfs erhvervsaktive medlemmer i maj/juni måned 2016. Der er

Læs mere

Lederløn 2015 Lederne December 2015

Lederløn 2015 Lederne December 2015 Lederløn 2015 Lederne December 2015 Velkommen til Lederløn 2015 21 sider med de bedst underbyggede tal for lederes løn i Danmark netop nu. Lederløn 2015 giver mulighed for at sammenligne, hvad ledere i

Læs mere

Møder og mødekultur Lederne Oktober 2015

Møder og mødekultur Lederne Oktober 2015 Møder og mødekultur Lederne Oktober 215 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet: Hvor mange møder og hvor meget tid respondenterne bruger på møder Mødekulturen på interne møder Respondenternes udbytte

Læs mere

SENIORER PÅ ARBEJDSMARKEDET

SENIORER PÅ ARBEJDSMARKEDET SENIORER PÅ ARBEJDSMARKEDET Marts 2012 Indledning Vedtagelsen af tilbagetrækningsreformen i december 2011 får stor betydning for fremtidens arbejdsmarked. Reformen betyder, at flere vil blive tilskyndet

Læs mere

Ledelsesudfordringer Lederne Februar 2013

Ledelsesudfordringer  Lederne Februar 2013 Ledelsesudfordringer Lederne Februar 2013 LEDELSESMÆSSIGE UDFORDRINGER ANNO 2012 Indledning De ledelsesmæssige udfordringer sætter dagsordenen for de ledelsesmæssige prioriteringer og spiller blandt andet

Læs mere

Lederes holdning til og brug af sociale medier.

Lederes holdning til og brug af sociale medier. SOCIALE MEDIER Facebook, twitter og LinkedIn Lederes holdning til og brug af sociale medier. Juni 2010 Resumé... 1 Lederne aktive på sociale medier... 2 Begrænset aktivitet i arbejdstiden... 3 Sociale

Læs mere

Globalisering af ledelsesarbejdet. Rapport om rammer og vilkår i et job med ledelsesansvar for medarbejdere i udlandet

Globalisering af ledelsesarbejdet. Rapport om rammer og vilkår i et job med ledelsesansvar for medarbejdere i udlandet Globalisering af ledelsesarbejdet Rapport om rammer og vilkår i et job med ledelsesansvar for medarbejdere i udlandet Lederne April 2013 INTRODUKTION TIL UNDERSØGELSEN Lederne har i en lang række undersøgelser

Læs mere

Mødekultur og mødeledelse

Mødekultur og mødeledelse Mødekultur og mødeledelse Lederne Februar 2013 Indledning God ledelse handler i høj grad om kommunikation, og det er vigtigt for såvel den enkelte leder som virksomheden at sætte fokus på, hvorvidt de

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

DJØF. Køn og karriere. En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse

DJØF. Køn og karriere. En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse DJØF Køn og karriere En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse Indhold 1 Baggrund og resumé...3 1.1 Metode...5 1.2 Kort gennemgang af centrale variable...5 2 Ledere

Læs mere

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Sektor og stress... 7 Stillingsniveau og stress...

Læs mere

Lederne og det psykiske arbejdsmiljø. Specialanalyse fra Det Danske Ledelsesbarometer 2005

Lederne og det psykiske arbejdsmiljø. Specialanalyse fra Det Danske Ledelsesbarometer 2005 Lederne og det Specialanalyse fra Det Danske Ledelsesbarometer 2005 Ledernes Hovedorganisation, december 2005 INDLEDNING Gennem de seneste 10-15 år har begrebet skiftet. I dag lægges der langt mere vægt

Læs mere

Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016

Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016 Ref. KAB/- Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016 27.01.2017 Indhold Baggrund...1 Hovedresultater...2 Motivation og jobtilfredshed...3 Stressniveau på arbejdspladsen...5 Individuelt

Læs mere

BIBLIOTEKARFORBUNDETS STRESSRAPPORT

BIBLIOTEKARFORBUNDETS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Lederlønninger i den offentlige sektor 2012

Lederlønninger i den offentlige sektor 2012 Lederlønninger i den offentlige sektor 2012 Der oplyses ikke lønstigning, idet der er så få svar fra det offentlige område, så en beregning af stigningen ville give uanvendelige oplysninger, som ville

Læs mere

Ledernes vurderinger vedrørende klima og miljø 2009

Ledernes vurderinger vedrørende klima og miljø 2009 Ledernes vurderinger vedrørende klima og miljø 2009 December 2009 Resume...2 Indledning...3 1. Hvilke udfordringer får størst betydning for virksomhederne i de kommende år?...3 2. Hvordan inddrager virksomhederne

Læs mere

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Oktober 2013 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Dette faktaark

Læs mere

Faktaark: Ledelseskvalitet

Faktaark: Ledelseskvalitet Faktaark: Ledelseskvalitet Dette faktaark omhandler djøfernes vurdering af deres nærmeste personaleansvarlige leder i sammenhæng med forskellige faktorer i det psykiske arbejdsmiljø. Resultaterne stammer

Læs mere

INGENIØRERNES STRESSRAPPORT

INGENIØRERNES STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om ledere og lederskab

Det siger FOAs medlemmer om ledere og lederskab FOA Kampagne & Analyse 30. marts 2009 Det siger FOAs medlemmer om ledere og lederskab Denne undersøgelse er gennemført via FOAs elektroniske medlemspanel i marts 2009. 2.031 FOA-medlemmer har medvirket

Læs mere

Nye regler og muligheder på fraværsområdet. hvordan fungerer de i praksis?

Nye regler og muligheder på fraværsområdet. hvordan fungerer de i praksis? Nye regler og muligheder på fraværsområdet hvordan fungerer de i praksis? Oktober 2010 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 3 4-ugers samtalen... 5 Kendskab og anvendelse... 5 Erfaringer og holdninger...

Læs mere

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt læger Mobning køn Mobning aldersfordelt... 5

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt læger Mobning køn Mobning aldersfordelt... 5 1 Indhold Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen... 3 Mobning blandt læger... 3 Mobning køn... 4 Mobning aldersfordelt... 5 Mobning i det offentlige og private... 5 Mobning oplevet af ledere

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 1. halvår 2009. Tema: Hvad skal der til for at få medarbejderne til at arbejde mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 1. halvår 2009. Tema: Hvad skal der til for at få medarbejderne til at arbejde mere Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 1. halvår 2009 Tema: Hvad skal der til for at få medarbejderne til at arbejde mere December 2008 Indholdsfortegnelse Indledning...1 1. Konjunkturbaggrunden...1

Læs mere

2013 Dit Arbejdsliv. en undersøgelse fra CA a-kasse

2013 Dit Arbejdsliv. en undersøgelse fra CA a-kasse 2013 Dit Arbejdsliv en undersøgelse fra CA a-kasse Er du i balance? Er du stresset? Arbejder du for meget? Er du klædt på til morgendagens udfordringer? Hvad er vigtigt for dig i jobbet? Føler du dig sikker

Læs mere

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen.

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Faktaark: Stress Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Resultaterne stammer fra ACs arbejdsmiljøundersøgelse 2014. Undersøgelsen

Læs mere

FORBUNDET ARKITEKTER OG DESIGNERES MEDLEMMERS STRESSRAPPORT

FORBUNDET ARKITEKTER OG DESIGNERES MEDLEMMERS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Fører kommunal ledelse til velfærd?

Fører kommunal ledelse til velfærd? Fører kommunal ledelse til velfærd? Kvalitet, effektivitet og trivsel i kommunal ledelse Den socialretlige konference 23. september 2015 Vilkår, evner og viljer i kommunal ledelse IDA HOECK Det kommunale

Læs mere

Beskæftigelse, forbrug og jobadfærd en befolkningsundersøgelse

Beskæftigelse, forbrug og jobadfærd en befolkningsundersøgelse December 2013 Beskæftigelse, forbrug og jobadfærd en befolkningsundersøgelse I dette faktaark præsenteres resultaterne af en undersøgelse gennemført af Epinion for DeFacto i oktober 2013. Der er 1.070,

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

Resultater af Forum for Offentlig Topledelses E-survey 5. - Topledernes egen kompetenceudvikling

Resultater af Forum for Offentlig Topledelses E-survey 5. - Topledernes egen kompetenceudvikling Resultater af Forum for Offentlig Topledelses E-survey 5 - Topledernes egen kompetenceudvikling Resultater af Forums e-survey 5 Forum for Offentlig Topledelse 1. udgave, april 2009 Forums bestyrelse: Departementschef

Læs mere

Stress. Grundet afrunding af decimaler kan der være tilfælde hvor tabellerne ikke summer til 100.

Stress. Grundet afrunding af decimaler kan der være tilfælde hvor tabellerne ikke summer til 100. 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

2: Krisens betydning for det psykiske arbejdsmiljø. Marts 2013

2: Krisens betydning for det psykiske arbejdsmiljø. Marts 2013 2: Krisens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Marts 2013 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 2: Krisens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Dette faktaark

Læs mere

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet December 2016 Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Indhold Hovedresultater... 1 Forventet tilbagetrækningsalder... 2 Fastholdelse på arbejdsmarkedet... 4 Bekymringer på arbejdspladsen... 6 Arbejdsmarkedet...

Læs mere

OFFICERERNES STRESSRAPPORT

OFFICERERNES STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Stillingsniveau og stress... 6 Alder og stress... 7 Familiære forhold

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Omkring hver tredje dansker over 16 år har ikke en uddannelse, der giver adgang til arbejdsmarkedet. Særligt blandt indvandrere står det skidt til. Op mod halvdelen

Læs mere

GYMNASIELÆRERNES STRESSRAPPORT

GYMNASIELÆRERNES STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden...

Indholdsfortegnelse. Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden... Indholdsfortegnelse Balance mellem arbejde og privatliv... 2 Balance og fleksibilitet... 6 Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden... 8 1 Balance mellem arbejde og privatliv Undersøgelsen viser,

Læs mere

Tre ud af fire svarer, at deres kolleger i høj grad eller i meget høj grad er villige til at lytte til deres problemer med arbejdet.

Tre ud af fire svarer, at deres kolleger i høj grad eller i meget høj grad er villige til at lytte til deres problemer med arbejdet. 11. august 2014 Kollegaskab FOA har i perioden 9.-19. maj 2014 udført en undersøgelse om medlemmernes forhold til deres kolleger. Undersøgelsen blev udført via forbundets elektroniske medlemspanel. 2.228

Læs mere

Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau Balancen mellem arbejde og privatliv...

Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau Balancen mellem arbejde og privatliv... 1 Indhold Sygefravær... 3 Køn... 4 Alder... 4 Hjemmeboende børn... 4 Sektor... 5 Stillingsniveau... 5 Balancen mellem arbejde og privatliv... 6 God nærmeste leder... 6 Trivsel... 7 Psykisk arbejdsmiljø...

Læs mere

Stress... 3. Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4. Den vigtigste kilde til stress... 5. Køn og stress... 5. Sektor og stress...

Stress... 3. Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4. Den vigtigste kilde til stress... 5. Køn og stress... 5. Sektor og stress... 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

YNGRE LÆGERS STRESSRAPPORT

YNGRE LÆGERS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Stillingsniveau og stress... 6 Alder og stress... 7 Familiære forhold

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004

Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004 Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004 Som led i realiseringen af IDAs IT-strategi blev IDAs hjemmeside, portalen, i august 2004 relanceret med nyt design og ny struktur. For at undersøge hvordan brugerne

Læs mere

Nyhedsbrev. Månedlig særydelsesstatistik, februar 2017

Nyhedsbrev. Månedlig særydelsesstatistik, februar 2017 Nyhedsbrev Månedlig særydelsesstatistik, februar 2017 I nedenstående bliver nogle af hovedtallene fra særydelsesstatistikken for februar 2017 gennemgået og sammenlignet med samme måned året før. Gennemgangen

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Børnehus

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Børnehus Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Hundested Børnehus Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden...

Indholdsfortegnelse. Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden... Indholdsfortegnelse Balance mellem arbejde og privatliv... 2 Balance og fleksibilitet... 6 Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden... 7 1 Balance mellem arbejde og privatliv Undersøgelsen viser,

Læs mere

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold April 2016 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder Indhold Opsummering...2 Metode...2 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder...3 Ansættelse af studerende... 10 Tilskudsordninger... 11

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Børnehuset Baggersvej Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Faggruppernes troværdighed 2015

Faggruppernes troværdighed 2015 Faggruppernes troværdighed 2015 Radius Kommunikation November 2015 Troværdighedsanalysen 2015 Radius Kommunikation har undersøgt den danske befolknings holdning til forskellige faggruppers troværdighed.

Læs mere

Trivselsstyrelsen. Måling Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Trivselsstyrelsen. Måling Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Trivselsstyrelsen Måling 21 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt suppleret med spørgsmål

Læs mere

Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau Balancen mellem arbejde og privatliv...

Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau Balancen mellem arbejde og privatliv... 1 Indhold Sygefravær... 3 Køn... 4 Alder... 4 Hjemmeboende børn... 4 Sektor... 5 Stillingsniveau... 5 Balancen mellem arbejde og privatliv... 6 God nærmeste leder... 6 Trivsel... 7 Stress... 7 Sygenærvær...

Læs mere

Trivsel på arbejdspladsen. Psykisk arbejdsmiljø, konflikter og mobning på danske virksomheder - anno 2012

Trivsel på arbejdspladsen. Psykisk arbejdsmiljø, konflikter og mobning på danske virksomheder - anno 2012 Trivsel på arbejdspladsen Psykisk arbejdsmiljø, konflikter og mobning på danske virksomheder - anno 2012 Lederne September 2012 Indledning Fokus på vigtigheden og værdien af det psykiske arbejdsmiljø har

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Tandplejen. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Tandplejen. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Tandplejen Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Hovedresultater: Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau... 6

Hovedresultater: Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau... 6 1 Indholdsfortegnelse Hovedresultater:... 3 Sygefravær... 4 Køn... 5 Alder... 5 Hjemmeboende børn... 5 Sektor... 6 Stillingsniveau... 6 Balancen mellem arbejde og privatliv... 7 God nærmeste leder... 7

Læs mere

Undersøgelse af private arbejdsgiveres syn på færdiguddannedes kompetencer og studierelevante udlandsophold

Undersøgelse af private arbejdsgiveres syn på færdiguddannedes kompetencer og studierelevante udlandsophold Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Undersøgelse af private arbejdsgiveres syn på færdiguddannedes kompetencer og studierelevante udlandsophold Udgivet af: Styrelsen for Universiteter

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Lynæs Børnehave

Rapport - Trivselsundersøgelsen Lynæs Børnehave Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Lynæs Børnehave Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Dagpengesystemet. Indhold. December 2014

Dagpengesystemet. Indhold. December 2014 December 2014 Dagpengesystemet I dette faktaark præsenteres resultaterne af en survey om dagpengesystemet gennemført af Epinion for DeFacto i september/oktober 2014. Der er 1.066, der har besvaret undersøgelsen.

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

8: Social kapital. Februar 2014

8: Social kapital. Februar 2014 8: Social kapital Februar 2014 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 8: Social kapital Dette faktaark omhandler djøfernes vurdering af den sociale kapital på deres

Læs mere

Lederlønninger i den offentlige sektor september 2015

Lederlønninger i den offentlige sektor september 2015 Lederlønninger i den offentlige sektor september 2015 Der beregnes ikke lønstigning i den offentlige sektor, idet der er så få svar fra det offentlige område, at en beregning af stigningen ville give uanvendelige

Læs mere