Gode ledere og gode medarbejdere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gode ledere og gode medarbejdere"

Transkript

1 Gode ledere og gode medarbejdere Lederes og medarbejderes vurdering af, hvad der kendetegner den gode leder og den gode medarbejder i den private sektor Lederne Oktober 2013

2 Introduktion Hvad kendetegner den gode leder, og hvad kendetegner den gode medarbejder? Det belyses i denne undersøgelse, hvor ledere og medarbejdere er blevet bedt om at vurdere, hvilke personlige egenskaber der kendetegner den gode leder. I forhold til medarbejderne belyser undersøgelsen blandt andet, hvilke personlige egenskaber der ifølge lederne karakteriserer den gode medarbejder i lederens afdeling/team. Tilsvarende svarer medarbejderne på, hvilke personlige egenskaber blandt medarbejderne de oplever, at deres nærmeste chef lægger mest vægt på. Undersøgelsen omfatter ledere og medarbejdere i den private sektor, se nærmere om respondenterne i afsnittet Om undersøgelsen. 2

3 Hvad kendetegner den gode leder ifølge ledere Der er næppe en entydig facitliste for, hvad der er god ledelse, og hvad den gode skal kunne. Nogle af de kompetencer og kvalifikationer, den gode leder skal besidde, vil variere afhængig af blandt andet ledelsesniveau og stilling. Derimod kan de personlige egenskaber, som den gode leder skal besidde, i højere grad anvendes som en fællesnævner for, hvad der karakteriserer den gode leder. Lederes vurdering af, hvilke personlige egenskaber der kendetegner den gode leder fremgår af tabel 1. Tabel 1. Ledere. Vælg blandt nedenstående de tre personlige egenskaber 1, som efter din mening bedst karakteriserer den gode leder? Sæt tre krydser. Prioriteret. Procent. Troværdig 47 Handlekraftig 43 Ærlig og ligefrem 36 Helhedsorienteret 33 Ansvarlig 27 Uddelegerende 23 God coach 22 Resultatorienteret 16 Visionær 15 God mentor 15 Retfærdig 14 Loyal 8 Respondenterne har fået mulighed for at vælge tre egenskaber hverken mere eller mindre. De personlige egenskaber en leder skal besidde vil naturligvis indeholde en bredere vifte, men når der skal træffes et valg, er det følgende personlige egenskaber, som de fleste ledere peger på, kendetegner den gode leder: Troværdig Handlekraftig Ærlig og ligefrem 1 Der er blevet udvalgt et antal personlige egenskaber, som respondenterne er blevet bedt om at vælge i mellem. Der er langt flere personlige egenskaber end de udvalgte. De personlige egenskaber, som er udvalgt til denne undersøgelse, er udvalgt på baggrund af resultaterne fra undersøgelsen Ledelse af generationer, Lederne, september

4 Ledelsesniveauet kan spille en rolle for, hvilke personlige egenskaber lederen vurderer bedst karakteriserer den gode leder. Svarene i tabel 1 er derfor opdelt på ledelsesniveau, se tabel 2. Tabel 2. Ledere fordelt på ledelsesniveauer. Vælg blandt nedenstående de tre personlige egenskaber, som efter din mening bedst karakteriserer den gode leder. Sæt tre krydser. Prioriteret. Procent angivet i parentesen. Direktion (N=94) Mellemleder (N=220) Linjeleder (N=486) Ledere uden pers. ansvar/særlig betroet medarbejder (N=222) Troværdig (45) Handlekraftig (48) Troværdig (50) Troværdig (43) Handlekraftig (37) Troværdig (45) Handlekraftig (43) Handlekraftig (42) Ærlig og ligefrem (35) Ærlig og ligefrem (40) Ærlig og ligefrem (34) Ærlig og ligefrem (39) Helhedsorienteret (33) Helhedsorienteret (32) Helhedsorienteret (33) Helhedsorienteret (35) Uddelegerende (30) God coach (25) Ansvarlig (33) Uddelegerende (28) Resultatorienteret (27) Uddelegerende (22) God coach (23) God mentor (24) God coach (24) Ansvarlig (21) Uddelegerende (21) Ansvarlig (21) Visionær (21) Resultatorienteret (20) Retfærdig (16) Visionær (19) Ansvarlig (16) Visionær (20) Resultatorienteret (15) God coach (18) Retfærdig (16) God mentor (12) God mentor (13) Retfærdig (12) God mentor (11) Retfærdig (10) Visionær (10) Resultatorienteret (10) Loyal (5) Loyal (7) Loyal (10) Loyal (9) Note: Som det fremgår, er der forholdsvis få respondenter i gruppen Direktion Uanset niveau er der flest ledere, der mener, at det er følgende personlige egenskaber, der kendetegner den gode leder: Troværdig Handlekraftig Ærlig og ligefrem Helhedsorienteret 4

5 Blandt forskellene er der ikke overraskende en større andel af ledere i gruppen Direktion, der peger på visionær (21 procent) mod kun 10 procent af linjelederne. Hvad kendetegner den gode leder ifølge medarbejderne Medarbejdere i den private sektor er blevet stillet det samme spørgsmål med de samme svarmuligheder som lederne. Dermed bliver det belyst, om medarbejdere og ledere har den samme opfattelse af, hvilke personlige egenskaber den gode leder skal besidde. Medarbejderne har også fået mulighed for at vælge tre egenskaber hverken mere eller mindre. Medarbejdernes svar fremgår af tabel 3. Tabel 3. Medarbejdere. Vælg venligst de tre personlige egenskaber, som efter din mening bedst karakteriserer den gode leder? Sæt tre krydser. Prioriteret. Procent. Ærlig og ligefrem 50 Troværdig 45 Handlekraftig 41 Ansvarlig 31 Retfærdig 28 Helhedsorienteret 21 God coach 20 Uddelegerende 17 Loyal 17 God mentor 15 Visionær 9 Resultatorienteret 6 Det er følgende personlige egenskaber, som de fleste medarbejdere peger på, karakteriserer den gode leder: Ærlig og ligefrem Troværdig Handlekraftig 5

6 Forskelle og ligheder i medarbejderes og lederes vurdering af den gode leder I tabel 4 er medarbejdernes og lederes svar sammenlignet. Tabel 4. De tre personlige egenskaber, der bedst karakteriserer den gode leder. Prioriteret. Procent angivet i parentesen. Ledere Medarbejdere Troværdig (47) Ærlig og ligefrem (50) Handlekraftig (43) Troværdig (45) Ærlig og ligefrem (36) Handlekraftig (41) Helhedsorienteret (33) Ansvarlig (31) Ansvarlig (27) Retfærdig (28) Uddelegerende (23) Helhedsorienteret (21) God coach (22) God coach (20) Resultatorienteret (16) Uddelegerende (17) Visionær (15) Loyal (17) God mentor (15) God mentor (15) Retfærdig (14) Visionær (9) Loyal (8) Resultatorienteret (6) Samlet set viser svarene, at såvel flest ledere som medarbejdere peger på følgende personlige egenskaber som dem, der karakteriserer den gode leder: Troværdig Handlekraftig Ærlig og ligefrem Der er dog særligt forskel på, hvor stor en andel af lederne og medarbejderne, der peger på Ærlig og ligefrem. Det gør 36 procent af lederne, og 50 procent af medarbejderne. Blandt forskellene i lederes og medarbejderes vurdering kan der blandt andet peges på, at 28 procent af medarbejderne mener, at Retfærdig er en personlig egenskab, som kendetegner den gode leder mod 14 procent af lederne. Omvendt mener 16 6

7 procent af lederne, at Resultatorienteret er en personlig egenskab, som kendetegner den gode leder. Det mener kun 6 procent af medarbejderne. Hvad kendetegner den gode medarbejder ifølge lederne Heller ikke når det gælder medarbejdere, er der en generel facitliste for, hvad den gode medarbejder skal kunne. En del af de kompetencer og kvalifikationer, den gode medarbejder skal være i besiddelse af, vil variere afhængig af, hvilken stilling og funktion medarbejderne udfylder. Som for ledere kan de personlige egenskaber dog i høj grad beskrive nogle egenskaber, som er mindre afhængige af den konkrete stilling og funktion, medarbejderen udfylder. Ledernes svar fremgår af tabel 5. Tabel 5. Ledere. Vælg blandt nedenstående de tre personlige egenskaber, som efter din mening bedst karakteriserer den gode medarbejder i din afdeling/team? Sæt tre krydser. Prioriteret. Procent. Procent Ansvarlig 63 Energisk og proaktiv 48 Positiv attitude 38 Samarbejdsvillig 35 Serviceminded 30 Ærlig og ligefrem 20 Godt humør 19 Konstruktiv 18 Loyal 13 Troværdig 12 Kreativ 4 Note: Respondenterne er ledere med direkte medarbejdere, der ikke er ledere. Respondenterne har fået mulighed for at vælge tre egenskaber hverken mere eller mindre. 7

8 De fleste ledere mener således, at det er følgende personlige egenskaber, der kendetegner den gode medarbejder i deres afdeling/team: Ansvarlig Energisk og proaktiv Positiv attitude Hvilket ledelsesniveau (direktion, mellemleder, linjeleder) medarbejderen refererer til, kan have betydning for lederens vurdering af de vigtigste personlige egenskaber. Svarene i tabel 5 er derfor opdelt på ledelsesniveauer, se tabel 6. Tabel 6. Ledere fordelt på ledelsesniveauer. Vælg blandt nedenstående de tre personlige egenskaber, som efter din mening bedst karakteriserer den gode medarbejder i din afdeling/team? Sæt tre krydser. Prioriteret. Procent angivet i parentesen. Direktion Mellemleder Linjeleder Ansvarlig (66) Ansvarlig (60) Ansvarlig (63) Energisk og proaktiv (52) Energisk og proaktiv (45) Energisk og proaktiv (48) Positiv attitude (34) Positiv attitude (39) Positiv attitude (38) Samarbejdsvillig (30) Samarbejdsvillig (35) Samarbejdsvillig (37) Serviceminded (30) Serviceminded (33) Serviceminded (28) Ærlig og ligefrem (23) Ærlig og ligefrem (21) Godt humør (20) Konstruktiv (16) Konstruktiv (19) Ærlig og ligefrem (19) Troværdig (15) Godt humør (19) Konstruktiv (18) Godt humør (13) Loyal (13) Loyal (13) Loyal (11) Troværdig (12) Troværdig (12) Kreativ (9) Kreativ (4) Kreativ (2) Note. Forholdsvis få svar fra respondenter i gruppen Direktion på dette spørgsmål (79 respondenter) Som det fremgår af tabel 6 er der ikke tale om markante forskelle i de tre ledelsesniveauers vurdering af, hvilke personlige egenskaber der kendertegner den gode medarbejder. 8

9 Hvad mener lederen kendetegner den gode medarbejder ifølge medarbejderne Medarbejderne er tilsvarende blevet spurgt, hvilke personlige egenskaber de oplever, deres nærmeste chef lægger mest vægt på i deres nuværende job. Medarbejderne har fået de samme personlige egenskaber at vælge ud fra som lederne, og som lederne har de fået mulighed for at vælge tre hverken mere eller mindre. Svarene fremgår af tabel 7. Tabel 7. Medarbejdere. Vælg venligst de tre personlige egenskaber, som du oplever, at din nærmeste chef lægger mest vægt på i dit job? Prioriteret. Procent. Procent af alle Ansvarlig 57 Samarbejdsvillig 45 Energisk og proaktiv 37 Serviceminded 34 Positiv attitude 31 Loyal 21 Ærlig og ligefrem 18 Konstruktiv 18 Godt humør 16 Troværdig 15 Kreativ 7 Det er således følgende personlige egenskaber, flest medarbejdere oplever, at deres nærmeste chef lægger mest vægt på i deres nuværende job: Ansvarlig Samarbejdsvillig Energisk og proaktiv 9

10 Forskelle og ligheder i lederes og medarbejderes vurdering af den gode medarbejder I tabel 8 er medarbejdernes og lederes svar sammenlignet. Tabel 8. De tre personlige egenskaber, der bedst karakteriserer den gode medarbejder. Prioriteret. Procent angivet i parentesen. Ledere Medarbejdere Ansvarlig (63) Ansvarlig (57) Energisk og proaktiv (48) Samarbejdsvillig (45) Positiv attitude (38) Energisk og proaktiv (37) Samarbejdsvillig (35) Serviceminded (34) Serviceminded (30) Positiv attitude (31) Ærlig og ligefrem (20) Loyal (21) Godt humør (19) Ærlig og ligefrem (18) Konstruktiv (18) Konstruktiv (18) Loyal (13) Godt humør (16) Troværdig (12) Troværdig (15) Kreativ (4) Kreativ (7) Som det fremgår af tabellen, er der enkelte forskelle på ledernes og medarbejdernes vurdering. Det samlede billede er dog, at der er god overensstemmelse mellem medarbejdernes og ledernes vurdering. Den vigtige medarbejderadfærd ifølge lederne Hvad er vigtigt for ledere, når det gælder medarbejdernes adfærd på jobbet, og oplever medarbejderne tilsvarende, at det er en vigtig adfærd for deres nærmeste leder? Ledere og medarbejdere er blevet bedt om at forholde sig til vigtigheden af medarbejderadfærden på en række områder. Ledernes svar fremgår af tabel 9. 10

11 Tabel 9. Ledere. Hvor vigtig er nedenstående medarbejderadfærd i din afdeling/team for dig som leder? Procent. Ledere Ikke vigtig Mindre vigtig Noget vigtig Vigtig Meget vigtig Ikke relevant Ved ikke At være villig til overarbejde At møde på arbejde til tiden At holde private gøremål og arbejde adskilt At gøre tingene rigtigt første gang At være villig til at hjælpe en kollega, der har for meget at lave At komme med forslag til forbedringer At løse opgaverne til den aftalte tid Deltage aktivt i virksomhedens sociale arrangementer Note: Respondenterne er ledere med direkte medarbejdere, der ikke er ledere. Prioriteret efter andelen af ledere, der har svaret Meget vigtigt viser svarene følgende, se tabel 10. Tabel 10. Hvor vigtigt er nedenstående medarbejderadfærd i din afdeling/team for dig som leder? Procent. Prioriteret i forhold til Meget vigtigt. Ledere At være villig til at hjælpe en kollega, der har for meget at lave At løse opgaverne til den aftalte tid At komme med forslag til forbedringer Meget vigtigt At møde på arbejde til tiden 42 At gøre tingene rigtigt første gang 40 At være villig til overarbejde 16 At holde private gøremål og arbejde adskilt Deltage aktivt i virksomhedens sociale arrangementer

12 Over halvdelen af lederne mener, At være villig til at hjælpe en kollega, der har for meget at lave At løse opgaverne til den aftalte tid At komme med forslag til forbedringer er en meget vigtig medarbejderadfærd. Og mindre end hver sjette leder mener, At være villig til overarbejde At holde private gøremål og arbejde adskilt Deltage aktivt i virksomhedens sociale arrangementer er en meget vigtig medarbejderadfærd. Det er klart, at medarbejderens funktion og stilling vil have betydning for, hvor vigtig den enkelte leder vurderer, at medarbejderadfærden er. For eksempel kan medarbejdernes stilling og funktion betyde, at det at møde til tiden er meget vigtigt for, at teamet/afdelingen kan løse sine opgaver optimalt, hvorimod det er mindre vigtigt, hvis det ikke er afgørende for opgaveløsningen. Hvad lederen mener er vigtig medarbejderadfærd ifølge medarbejderne Tilsvarende er medarbejderne blevet spurgt, hvad de oplever, deres leder vurderer, er vigtig medarbejderadfærd. Svarene fremgår af tabel 11. Tabel 11. Hvor vigtigt oplever du, at det er for din nærmeste chef, at du har følgende adfærd på arbejdet? Procent. Ikke vigtigt Mindre vigtigt Noget vigtigt Vigtigt Meget vigtigt Ikke relevant Ved ikke At være villig til overarbejde At møde på arbejde til tiden At holde private gøremål og arbejde adskilt At gøre tingene rigtigt første gang At være villig til at hjælpe en kollega, der har for meget at lave At komme med forslag til forbedringer At løse opgaverne til den aftalte tid Deltage aktivt i virksomhedens sociale arrangementer

13 Prioriteret efter andelen af medarbejdere, der har svaret Meget vigtigt, viser svarene følgende, se tabel 12. Tabel 12. Hvor vigtigt oplever du, at det er for din nærmeste chef, at du har følgende adfærd på arbejdet? Procent. Prioriteret i forhold til Meget vigtigt. Medarbejdere At løse opgaverne til den aftalte tid At være villig til at hjælpe en kollega, der har for meget at lave Meget vigtigt At møde på arbejde til tiden 27 At komme med forslag til forbedringer 25 At gøre tingene rigtigt første gang 23 At være villig til overarbejde 18 At holde private gøremål og arbejde adskilt Deltage aktivt i virksomhedens sociale arrangementer 9 8 Mere end hver fjerde medarbejder oplever, At løse opgaverne til den aftalte tid At være villig til at hjælpe en kollega, der har for meget at lave At møde på arbejde til tiden er meget vigtig medarbejderadfærd for deres nærmeste chef. Mindre end hver femte medarbejder oplever, At være villig til overarbejde At holde private gøremål og arbejde adskilt Deltage aktivt i virksomhedens sociale arrangementer er meget vigtig medarbejderadfærd for deres nærmeste chef. 13

14 Forskelle og ligheder i lederes og medarbejderes vurdering af den vigtige medarbejderadfærd I tabel 13 er ledernes og medarbejdernes svar sammenlignet. Tabel 13. Medarbejderadfærd. Prioriteret i forhold til Meget vigtigt. Procent angivet i parentesen. Ledere At være villig til at hjælpe en kollega, der har for meget at lave (68) At løse opgaverne til den aftalte tid (58) At komme med forslag til forbedringer (53) At møde på arbejde til tiden (42) Medarbejdere At løse opgaverne til den aftalte tid (47) At være villig til at hjælpe en kollega, der har for meget at lave (32) At møde på arbejde til tiden (27) At komme med forslag til forbedringer (25) At gøre tingene rigtigt første gang (40) At gøre tingene rigtigt første gang (23) At være villig til overarbejde (16) At være villig til overarbejde (18) At holde private gøremål og arbejde adskilt (14) Deltage aktivt i virksomhedens sociale arrangementer (6) At holde private gøremål og arbejde adskilt (9) Deltage aktivt i virksomhedens sociale arrangementer (8) I det samlede billede er der generelt en fælles forståelse af, hvad der er vigtig medarbejderadfærd, når det vurderes ud fra en prioritering. Til gengæld er der betydelige forskelle på graden af vigtighedsvurderingen blandt ledere og medarbejdere, hvor langt flere ledere end medarbejdere vurderer medarbejderadfærden som meget vigtigt, når det gælder At være villig til at hjælpe en kollega, der har for meget at lave At løse opgaverne til den aftalte tid At komme med forslag til forbedringer At møde på arbejde til tiden At gøre tingene rigtigt første gang Den gode kollega ifølge medarbejderne Hvad kendetegner den gode kollegaadfærd ifølge medarbejderne? Det spørgsmål er medarbejderne blevet stillet. Medarbejderne er blevet stillet over for de samme svarmuligheder som på spørgsmålet om, hvad de oplever deres chef vurderer, er vigtig medarbejderadfærd. 14

15 Svarene fremgår af tabel 14. Tabel 14. I hvilket omfang karakteriserer, efter din mening, følgende adfærd den gode kollega? At være villig til at hjælpe en kollega, der har for meget at lave At løse opgaverne til aftalt tid At komme med forslag til forbedringer At møde på arbejde til tiden At gøre tingene rigtigt første gang At være villig til overarbejde At deltage aktivt i virksomhedens sociale arrangementer At holde private gøremål og arbejde adskilt Slet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad I meget høj grad Ved ikke Prioriteret efter andelen af medarbejdere, der har svaret I meget høj grad, viser svarene følgende, se tabel 15. Tabel 15. Den gode kollega. Prioriteret efter andelen, der svarer I meget høj grad. At være villig til at hjælpe en kollega, der har for meget at lave 32 At løse opgaverne til aftalt tid 20 At møde på arbejde til tiden 18 At komme med forslag til forbedringer 11 At gøre tingene rigtigt første gang 10 At holde private gøremål og arbejde adskilt 6 At være villig til overarbejde 4 At deltage aktivt i virksomhedens sociale arrangementer 4 15

16 Mere end hver sjette medarbejder mener således, At være villig til at hjælpe en kollega, der har for meget at lave At løse opgaverne til den aftalte tid At møde på arbejde til tiden i meget høj grad kendetegner den gode kollega. Lederes og medarbejderes svar på spørgsmålet om, hvad de mener, er god medarbejderadfærd sammenholdt med medarbejdernes vurdering af, hvad der kendetegner den gode kollega, viser følgende, se tabel 16. Tabel 16. Medarbejdere. Medarbejderadfærd ifølge ledere og medarbejdere sammenholdt med den gode kollega. Procent. Prioriteret i forhold til andel, der svarer Meget vigtigt og andel, der svarer i meget høj grad. Vigtig medarbejderadfærd ifølge lederne (meget vigtigt) Vigtig medarbejderadfærd ifølge medarbejderne (meget vigtigt) God kollegaadfærd ifølge medarbejderne (I meget høj grad) At være villig til at hjælpe en kollega, der har for meget at lave At løse opgaverne til den aftalte tid At komme med forslag til forbedringer At møde på arbejde til tiden At gøre tingene rigtigt første gang At løse opgaverne til den aftalte tid At være villig til at hjælpe en kollega, der har for meget at lave At møde på arbejde til tiden At komme med forslag til forbedringer At gøre tingene rigtigt første gang At være villig til at hjælpe en kollega, der har for meget at lave At løse opgaverne til den aftalte tid At møde på arbejde til tiden At komme med forslag til forbedringer At gøre tingene rigtigt første gang At være villig til overarbejde At være villig til overarbejde At holde private gøremål og arbejde adskilt At holde private gøremål og arbejde adskilt Deltage aktivt i virksomhedens sociale arrangementer At holde private gøremål og arbejde adskilt Deltage aktivt i virksomhedens sociale arrangementer At være villig til overarbejde Deltage aktivt i virksomhedens sociale arrangementer Også her er der alt i alt en ganske god overensstemmelse set ud fra en prioriteringsmæssig sammenhæng 2. 2 Bemærk dog forskellige svarskalaer i forhold til sammenligning. Når det gælder medarbejderadfærd, var svarskalaen: Ikke vigtigt, Mindre vigtigt, Noget vigtigt, Vigtigt, Meget vigtigt. Når det gælder kollegaadfærd var svarskalaen: Slet ikke, I mindre grad, I nogen grad, I høj grad, I meget høj grad. 16

17 Er lederens forventninger til medarbejderne klare? Forskellen i graden af vigtighedsvurderingen, når det gælder medarbejderadfærd (se side 14), kan ses i sammenhæng med, om lederens forventninger til medarbejderne er klare for medarbejderne. Ledernes og medarbejdernes vurdering heraf fremgår af tabel 14 og 15. Tabel 17. Ledere. I hvilken grad er dine forventninger til dine medarbejdere klare for dem? Procent Slet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad I meget høj grad Ledere Note: Respondenterne er ledere med direkte medarbejdere, der ikke er ledere. Tabel 18. Medarbejdere. I hvilken grad er din chefs forventninger til dig klare for dig? Slet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad I meget høj grad Medarbejdere Svarene viser, at der er forskel på ledernes og medarbejdernes vurdering. Således vurderer 81 procent af lederne, at deres forventninger i høj grad/i meget grad er klare for medarbejderne. Det samme gælder 54 procent af medarbejderne. 17

18 OM UNDERSØGELSEN Undersøgelsen er gennemført som to spørgeskemaundersøgelser. En blandt ledere i den private sektor, og en blandt medarbejdere i den private sektor. Undersøgelsen blandt ledere er gennemført af Lederne i perioden 13. til 23. juni Respondenterne er ledere i den private sektor fra Ledernes spørgepanel. Undersøgelsen blandt medarbejdere er gennemført af analyseinstituttet YouGov. Der er i alt gennemført CAWI-interview med danskere i job i alderen år, i perioden 13. til 19. juni Nedenstående er en gennemgang af udvalgte baggrundsvariabler. Tabel A. Respondenternes køn ledere Frekvens % Mænd Kvinder Total Tabel B. Respondenternes køn medarbejdere Frekvens % Mænd Kvinder Total Tabel C. Uddannelsesniveau ledere Frekvens % Ingen ud over folkeskoleniveau 35 3 Student/HF/HH/HTX o.l Faglært, erhvervsfaglig o.l Videregående uddannelse Anden/uoplyst uddannelse Total Tabel D. Uddannelsesniveau medarbejdere Frekvens % Ingen ud over folkeskoleniveau 72 5 Student/HF/HH/HTX o.l Faglært, erhvervsfaglig o.l Videregående uddannelse Anden/uoplyst uddannelse 11 1 Total

19 Tabel E. Stillingsniveau ledere Frekvens % Direktion Mellemledere Linieledere Leder uden personaleansvar/særligt betroet medarbejder Øvrige Total I undersøgelsen blandt ledere er kvindelige respondenter relativt mindre repræsenteret i grupperne Direktion og Mellemledere. I tabeller med procentangivelser kan det ske, at summen angives til 100 procent, mens en simpel sammentælling af tallene giver 1 2 point højere eller lavere. Det er ikke udtryk for en fejl, men skyldes, at procentangivelsen er afrundet. Yderligere oplysninger om undersøgelsen kan fås ved henvendelse til analysechef Kim Møller Laursen, telefon Administrerende direktør samt øvrig direktion 4 Leder med ledelsesansvar for ledere og eventuel også andre medarbejdere 5 Leder med ledelsesansvar for medarbejdere, men ikke for andre ledere 6 Betegnelsen Øvrige dækker over Uoplyst ledelsesniveau/andet 19

Køn, uddannelse og karriere

Køn, uddannelse og karriere Køn, og karriere Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser lederkarrieren, herunder hvordan lederne fik deres første lederjob, hvad der var deres væsentligste motiver til at blive leder, og hvilke

Læs mere

Kommunalvalg 2013. De vigtigste politiske områder ifølge ledere

Kommunalvalg 2013. De vigtigste politiske områder ifølge ledere Kommunalvalg 2013 De vigtigste politiske områder ifølge ledere Lederne November 2013 Indledning Undersøgelsen omfatter ledere og selvstændige, se nærmere om respondenterne i afsnittet Om undersøgelsen.

Læs mere

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014 Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014 Lederne December 2013 Indledning Lederne undersøger hvert halve år privatansatte lederes forventninger til beskæftigelse, eksport og de økonomiske

Læs mere

Lederes holdning til og brug af sociale medier.

Lederes holdning til og brug af sociale medier. SOCIALE MEDIER Facebook, twitter og LinkedIn Lederes holdning til og brug af sociale medier. Juni 2010 Resumé... 1 Lederne aktive på sociale medier... 2 Begrænset aktivitet i arbejdstiden... 3 Sociale

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Lederlønninger i den offentlige sektor 2012

Lederlønninger i den offentlige sektor 2012 Lederlønninger i den offentlige sektor 2012 Der oplyses ikke lønstigning, idet der er så få svar fra det offentlige område, så en beregning af stigningen ville give uanvendelige oplysninger, som ville

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 1. halvår 2009. Tema: Hvad skal der til for at få medarbejderne til at arbejde mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 1. halvår 2009. Tema: Hvad skal der til for at få medarbejderne til at arbejde mere Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 1. halvår 2009 Tema: Hvad skal der til for at få medarbejderne til at arbejde mere December 2008 Indholdsfortegnelse Indledning...1 1. Konjunkturbaggrunden...1

Læs mere

Økonomen som leder. -CA sætter fokus på lederne. En undersøgelse fra CA s medlemspanel. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning.

Økonomen som leder. -CA sætter fokus på lederne. En undersøgelse fra CA s medlemspanel. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning Økonomen som leder -CA sætter fokus på lederne En undersøgelse fra CA s medlemspanel marts 2005 Økonomen som leder er udgivet af CA, Økonomernes a-kasse og

Læs mere

Trivsel på arbejdspladsen. Psykisk arbejdsmiljø, konflikter og mobning på danske virksomheder - anno 2012

Trivsel på arbejdspladsen. Psykisk arbejdsmiljø, konflikter og mobning på danske virksomheder - anno 2012 Trivsel på arbejdspladsen Psykisk arbejdsmiljø, konflikter og mobning på danske virksomheder - anno 2012 Lederne September 2012 Indledning Fokus på vigtigheden og værdien af det psykiske arbejdsmiljø har

Læs mere

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Sektor og stress... 7 Stillingsniveau og stress...

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

Sundhedsledelse 2011

Sundhedsledelse 2011 Sundhedsledelse 2011 Ledelsens og lederes holdninger og udfordringer November 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 2 Resume... 2 Om undersøgelsen... 2 Hvilke sundhedsordninger

Læs mere

Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004

Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004 Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004 Som led i realiseringen af IDAs IT-strategi blev IDAs hjemmeside, portalen, i august 2004 relanceret med nyt design og ny struktur. For at undersøge hvordan brugerne

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Undersøgelsen blev offentliggjort i forbindelse med KL s Ledertræf den 17. september 2008.

Undersøgelsen blev offentliggjort i forbindelse med KL s Ledertræf den 17. september 2008. Ledelsessurvey I forbindelse med delprojektet Ledelse med ambitioner under Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt har KL foretaget en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse om kommunernes lederudviklingsaktiviteter.

Læs mere

Værdi af lederuddannelse

Værdi af lederuddannelse Værdi af lederuddannelse En undersøgelse af brugernes udbytte af Akademi- og Ledernes Hovedorganisation December 2004 Indledning Kompetenceudvikling af ledere er afgørende for at sikre virksomheders og

Læs mere

Evaluering af unges brug af alkohol social pejling april 2013

Evaluering af unges brug af alkohol social pejling april 2013 Evaluering af unges brug af alkohol social pejling april 213 83 respondenter har gennemført undersøgelsen. Respondenternes baggrund På figur 1 kan det ses at de fleste respondenter har været henholdsvis

Læs mere

Lederlønninger i den offentlige sektor september 2013

Lederlønninger i den offentlige sektor september 2013 Lederlønninger i den offentlige sektor september 2013 Der oplyses ikke lønstigning, idet der er så få svar fra det offentlige område, at en beregning af stigningen ville give uanvendelige oplysninger,

Læs mere

LEDERKARRIEREN ANNO 2012

LEDERKARRIEREN ANNO 2012 LEDERKARRIEREN ANNO 2012 Juni 2012 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Resumé side 3 Lederkarrieren i gennemsnit side 6 Efteruddannelse i ledelse side 9 Ledighed side 11 Erfaring som opsagt Årsag til

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Omkring hver tredje dansker over 16 år har ikke en uddannelse, der giver adgang til arbejdsmarkedet. Særligt blandt indvandrere står det skidt til. Op mod halvdelen

Læs mere

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. unge mangler skompetencerne til at begå sig på arbejdsmarkedet Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. eller hvad der svarer til 3 pct. af de 16-29-årige er ikke i gang med eller har

Læs mere

Kvinder og ledelse Ledernes Hovedorganisation, Februar 2003

Kvinder og ledelse Ledernes Hovedorganisation, Februar 2003 Kvinder og ledelse Ledernes Hovedorganisation, Februar 2003 Kvinder som ledere Indhold: Kvinder som ledere...1 Sammenfatning...2 Kvindelige lederes placering på arbejdsmarkedet...3 Evnen til at lede...5

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Tredje del En undersøgelse af brugerbetaling i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Om Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Datagrundlag

Læs mere

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Knap hver tredje respondent (29%) er ikke bekendt med, at de kan ændre på privatlivsindstillingerne i deres browser,

Læs mere

Personaleledelse. Resume

Personaleledelse. Resume juni 2010 Personaleledelse Resume Kort afstand mellem top og bund, mindre formel ledelsesstil og højere grad af tillid præger oftere danske virksomheder end andre europæiske virksomheder, viser ny undersøgelse

Læs mere

People Test 360 Et testværktøj til at vurdere lederperformance fra alle vinkler

People Test 360 Et testværktøj til at vurdere lederperformance fra alle vinkler People Test 360 Et testværktøj til at vurdere lederperformance fra alle vinkler People Test 360 - PT360 Performance PT360 måler fokuspersonens performance på fem ledelsesmæssige ansvarsområder. Fokuspersonens

Læs mere

ARBEJDSFORHOLD. Karrieremuligheder 2. Elev hos JYSK 3 JYSK VALUES 4. Psykisk og fysisk arbejdsmiljø 5 JYSK LEADERSHIP 6 JYSK CUSTOMER PROMISES 7

ARBEJDSFORHOLD. Karrieremuligheder 2. Elev hos JYSK 3 JYSK VALUES 4. Psykisk og fysisk arbejdsmiljø 5 JYSK LEADERSHIP 6 JYSK CUSTOMER PROMISES 7 ARBEJDSFORHOLD Karrieremuligheder 2 Elev hos JYSK 3 Oms 3,9b JYSK VALUES 4 Psykisk og fysisk arbejdsmiljø 5 JYSK LEADERSHIP 6 JYSK CUSTOMER PROMISES 7 JYSK SALG OG SERVICE 8 GO JYSK 9 1 KARRIEREMULIGHEDER

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

IFKA. Danskernes holdninger til kvinder som ledere August 2003. Institut for Konjunktur-Analyse

IFKA. Danskernes holdninger til kvinder som ledere August 2003. Institut for Konjunktur-Analyse IFKA Institut for Konjunktur-Analyse Danskernes holdninger til kvinder som ledere August 2003 Institut for Konjunktur-Analyse Aabenraa 29 1124 København K Telefon 33 32 82 70 Fax 33 93 03 67 E-mail info@ifka.dk

Læs mere

Indledning. Vi har i koncernens handlingsplan 2013-15 fokus på at styrke resultatorientering og ledelse.

Indledning. Vi har i koncernens handlingsplan 2013-15 fokus på at styrke resultatorientering og ledelse. spolitik Indledning Vi har i koncernens handlingsplan 2013-15 fokus på at styrke resultatorientering og ledelse. spolitikken skal bidrage til at udfordre og udvikle den daglige ledelse i retning af øget

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Rapport om. Lederes læringsmiljøer

Rapport om. Lederes læringsmiljøer Rapport om Lederes læringsmiljøer Ledernes Hovedorganisation Juli 03 Indhold Forord...3 Sammenfatning...4 Fremtidens læringsformer...5 Læringsformer lederuddannelser og korte kurser i ledelse...7 Kompetencegivende

Læs mere

Vælgerne dømmer politikere hårdest for pjæk og pjank

Vælgerne dømmer politikere hårdest for pjæk og pjank Vælgerne dømmer politikere hårdest for pjæk og pjank Via videnskabelig metode er vælgerne for første gang spurgt om hvilken type skandale, de finder mest skadelig for folkevalgte politikere. Mens 3 ud

Læs mere

Forum for Offentlig Topledelse: e-survey

Forum for Offentlig Topledelse: e-survey 1 Forum for Offentlig Topledelse: e-survey Den offentlige topleder - et billede af profil, karriere, arbejdsområder og ledelsesudfordringer E-survey en blev sendt ud til i alt 392 topledere, hvoraf 158

Læs mere

Hvad synes de unge selv? Et subjektivt blik på liv og trivsel

Hvad synes de unge selv? Et subjektivt blik på liv og trivsel 2 Hvad synes de unge selv? Et subjektivt blik på liv og trivsel Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Martha Nina Osmec 19 1. Indledning I dette kapitel forfølger vi det første spor i vores undersøgelse

Læs mere

3F s ledighed i februar 2012

3F s ledighed i februar 2012 3F s ledighed i februar 2012 Ledigheden stiger og det gør uddannelsesbehovet også I hovedpunkter viser notatet bl.a.: Bruttoledigheden (inkl. de aktiverede) for 3F s medlemmer steg med ca. 1.200 fuldtidspersoner

Læs mere

Indholdsfortegnelse Akademikernes psykiske arbejdsmiljøanalyse... 4 Det psykiske arbejdsmiljø er en samfundsudfordring... 4 Psykisk arbejdsmiljø...

Indholdsfortegnelse Akademikernes psykiske arbejdsmiljøanalyse... 4 Det psykiske arbejdsmiljø er en samfundsudfordring... 4 Psykisk arbejdsmiljø... 1 Indholdsfortegnelse Akademikernes psykiske arbejdsmiljøanalyse... 4 Det psykiske arbejdsmiljø er en samfundsudfordring... 4 Psykisk arbejdsmiljø... 6 Sektor... 6 Køn... 7 Alder... 7 Stillingsniveau...

Læs mere

Kommunikation og borgerdialog i Rudersdal Kommune. Undersøgelse udført for Borgerdialogudvalget, april 2015

Kommunikation og borgerdialog i Rudersdal Kommune. Undersøgelse udført for Borgerdialogudvalget, april 2015 Kommunikation og borgerdialog i Rudersdal Kommune Undersøgelse udført for Borgerdialogudvalget, april 2015 Undersøgelsens karakteristika Formålet med undersøgelsen er overordnet at afdække generelle holdninger

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden

Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden Hovedkonklusioner 143.000 borgere i Region Hovedstaden er læsesvage, 134.000 er regnesvage og 265.000 har meget ringe

Læs mere

Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse

Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har gennemført en internetbaseret undersøgelse af, hvad det er der betyder noget

Læs mere

Social arv i de sociale klasser

Social arv i de sociale klasser Det danske klassesamfund Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. I denne analyse undersøges det, om der er en sammenhæng mellem den

Læs mere

Rygning på arbejdspladsen

Rygning på arbejdspladsen Rygning på arbejdspladsen Ledernes Hovedorganisation August 2005 Sammenfatning Undersøgelsen viser, at der er sket et dramatisk skifte i rygepolitikken på danske arbejdspladser. Det viser denne spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

NR. 7-2009 Lederpanelundersøgelse

NR. 7-2009 Lederpanelundersøgelse NR. 7-2009 Lederpanelundersøgelse FTF og Væksthus for ledelse om ledernes oplevelse af anerkendelse, erfaring med manglen på arbejdskraft, oplevelse af eget ledelsesrum og oplevelse af politisk opbakning

Læs mere

1/7. Ledere og ledelse. En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse

1/7. Ledere og ledelse. En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse 1/7 Ledere og ledelse En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse Oktober 2008 2/7 Hovedresultater Færre kvinder i toppen flere i bunden 21 % af mandlige ledere arbejder med overordnet virksomhedsledelse eller

Læs mere

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Gennemgang af danskernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltog i i et voksen- eller efteruddannelsesforløb. Den største

Læs mere

Rapport om ledernes deltagelse i AMU-kurser 2002

Rapport om ledernes deltagelse i AMU-kurser 2002 Rapport om ledernes deltagelse i AMU-kurser 2002 Ledernes Hovedorganisation August 2003 Indledning Ledernes Hovedorganisation har nu for fjerde gang gennemført en undersøgelse af ledernes deltagelse i

Læs mere

Mette Rostgaard, der er medlem af TAT s hovedbestyrelse og formand for Jobcenterklubben har gennemgået og kommenteret resultaterne på TAT s område.

Mette Rostgaard, der er medlem af TAT s hovedbestyrelse og formand for Jobcenterklubben har gennemgået og kommenteret resultaterne på TAT s område. Kan du kende dig selv? FTF har gennemført Lederpejling 2008. Undersøgelsen fokuserer på lederuddannelse, ledernes vilkår og ledernes erfaring med lederevaluering. Formålet har været dels at tilvejebringe

Læs mere

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010 Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 1 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Tilfredshed og Loyalitet Vurderinger og sammenligninger 5 Hvordan skaber du større

Læs mere

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE 6. juni 2006 ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE Dette notat forsøger at give et billede af de personer på arbejdsmarkedet, som ikke er forsikret i en A-kasse. Datagrundlaget er Lovmodelregistret, der udgør

Læs mere

2015 KONJUNKTUR ANALYSE

2015 KONJUNKTUR ANALYSE 2015 KONJUNKTUR ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KONJUNKTURSITUATIONEN... 4 KONJUNKTURINDEKS... 4 KONJUNKTURKORT... 7 KONJUNKTURSITUATIONEN I DETALJER... 8 NUVÆRENDE KONJUNKTURSITUATION...

Læs mere

Færre bryder den sociale arv i Danmark

Færre bryder den sociale arv i Danmark Færre bryder den sociale arv i Danmark Unge, der er vokset op med veluddannede forældre får i langt højere grad en uddannelse end unge, der er vokset op med forældre, der ikke har anden uddannelse end

Læs mere

Ledernes læringsmiljø. en vej til god ledelse

Ledernes læringsmiljø. en vej til god ledelse Ledernes læringsmiljø en vej til god ledelse Ledernes Hovedorganisation Vermlandsgade 65 2300 København S Telefon 3283 3283 Telefax 3283 3284 e-mail lh@lederne.dk www.lederne.dk Trykt oktober 2003 Centraltrykkeriet

Læs mere

Sygeplejerskers tilfredshed med de fysiske rammer

Sygeplejerskers tilfredshed med de fysiske rammer Louise Kryspin Sørensen Maj 2010 www.dsr.dk/taloganalyse Sygeplejerskers tilfredshed med de fysiske rammer 57% af sygeplejerskerne er tilfredse eller meget tilfredse, mens 27% er utilfredse eller meget

Læs mere

Lederpanel runde 10 Ledelse af videnmedarbejdere

Lederpanel runde 10 Ledelse af videnmedarbejdere marts 2009 Lederpanel runde 10 Ledelse af videnmedarbejdere I denne runde af lederpanelet har vi spurgt ind til tre emner: netværk, rammevilkår og udflytning af værdikædeaktiviteter til udlandet. Netværk

Læs mere

Efteruddannelse. Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse

Efteruddannelse. Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse 2011 Efteruddannelse Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse Hovedresultater VALG AF EFTERUDDANNELSE: side 3 4 ud af 5 efteruddanner sig. HD er den populæreste uddannelse. Typisk efteruddannelse efter 6 år

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danida, februar 2013 1 D INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammenfatning... 3 2. Indledning... 5 3. Danskernes syn på udviklingsbistand... 6 Den overordnede

Læs mere

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 23. november 2012 Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 Hovedresultaterne til IDA Lønstatistik 2012 foreligger nu og offentliggøres hermed fredag den 23. november 2012. Lønudvikling De privatansatte

Læs mere

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Når unge tager en uddannelse giver det gode kort på hånden. Nye beregninger foretaget af AE viser således, at unge der får en ungdomsuddannelse har en

Læs mere

Unge på uddannelseshjælp i Silkeborg Kommune

Unge på uddannelseshjælp i Silkeborg Kommune Katrine Nøhr, Jacob Seier Petersen, Hans Knudsen og Hanne Søndergård Pedersen Unge på uddannelseshjælp i Silkeborg Kommune Hvilke strategier har de for deres boligsituation? Unge på uddannelseshjælp i

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE 2015 ARBEJDSKRAFT ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 MANGEL PÅ REGULÆR ARBEJDSKRAFT... 4 MANGEL PÅ LÆRLINGE, PRAKTIKANTER ELLER ELEVER... 7 KONJUNKTURSITUATION... 9 METODE...

Læs mere

Sygedagpenge Tema analyse 2014. Hvad kendetegner de 30 50 årige med over 26 ugers varighed

Sygedagpenge Tema analyse 2014. Hvad kendetegner de 30 50 årige med over 26 ugers varighed Sygedagpenge Tema analyse 2014 Hvad kendetegner de 30 50 årige med over 26 ugers varighed Baggrund DUR statistik over 26 uger sygemeldte 2 Datagrundlag Dataudtræk fra Opera den 26. oktober. 6 sygemeldt

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2014

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2014 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2014 December 2014 Alexander Clausen 1 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.

Læs mere

Erhvervslivets behov for kvinder som lederkandidater alle arbejdspladser Kryds på størrelse og respondentens køn

Erhvervslivets behov for kvinder som lederkandidater alle arbejdspladser Kryds på størrelse og respondentens køn alle arbejdspladser Kryds på størrelse og respondentens køn Procenter er beregnet af antal respondenter Bilag 1 Tabel 1 Nogle virksomheder tilkendegiver at der er behov for at få flere kvinder til at søge

Læs mere

Sikrings-rapporten 2009

Sikrings-rapporten 2009 Sikrings-rapporten 2009 UNDERSØGELSER BLANDT PROFESSIONELLE OG INDENDØRS-ANSATTE OM SIKKERHED 2009 KOMPAS KOMMUNIKATION INDHOLDSFORTEGNELSE Om undersøgelserne 4 Hovedkonklusioner 5 PROFESSIONELLE 6 Demografi

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om BoligJobordningen i befolkningen

Spørgeskemaundersøgelse om BoligJobordningen i befolkningen Notat April 2015 Spørgeskemaundersøgelse om BoligJobordningen i befolkningen Knap halvdelen af alle, der anvendte BoligJobordningen i 2014 har enten igangsat helt nyt arbejde eller udvidet allerede planlagte

Læs mere

Advokatvirksomhederne i tal

Advokatvirksomhederne i tal Retsudvalget L 168 - Bilag 9 Offentligt Advokatvirksomhederne i tal Brancheanalyse maj 2005 ADVOKAT SAMFUNDET BRANCHEANALYSE 2005 Indholdsfortegnelse Advokatbranchens struktur...2 Advokatbranchens sammensætning...3

Læs mere

BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING. Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen

BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING. Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen Med udgangspunkt i SFI s survey fra 2006, som er indsamlet i forbindelse med rapporten Handicap

Læs mere

Målgruppeanalyse Ungeindsats Himmerland D. 08.05.15. Målgruppeanalyse for Ungeindsats Himmerland

Målgruppeanalyse Ungeindsats Himmerland D. 08.05.15. Målgruppeanalyse for Ungeindsats Himmerland Målgruppeanalyse for Ungeindsats Himmerland 1 Indhold 1. Målgruppeanalyse af aktivitets- og uddannelsesparate unge i Himmerland... 3 1.1 - Formål... 3 1.2 - Hvem er målgrupperne?... 3 1.3 - Hvor mange

Læs mere

hvorvidt kommunen har formuleret en ligestillingspolitik, og i givet fald det nærmere indhold af den

hvorvidt kommunen har formuleret en ligestillingspolitik, og i givet fald det nærmere indhold af den Notat Til: Fra: Byrådet, Direktionen Mette Lunau Larsen Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 www.odder.dk Notat til sagen: Ligestillingsredegørelse 2011 Baggrund Ifølge Lov om ligestilling

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

4 ud af 10 på efteruddannelse

4 ud af 10 på efteruddannelse 4 ud af 10 på efteruddannelse Region Syddanmarks borgerpanel om efteruddannelse. Fire ud af ti borgere har deltaget i efteruddannelse i det seneste år. Ikke alle, der har ønsket sig efteruddannelse, har

Læs mere

Karrierekvinder og -mænd

Karrierekvinder og -mænd Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 35 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Jens Bonke København 2015 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Arbejdspapir

Læs mere

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse Juni 203 ISBN 978-87-92689-79-5 Københavns Kommune Juni 203 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade 3 Postboks 453 Københavns

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder Juni 2013 ISBN 978-87-92689-80-1 Københavns Kommune Juni 2013 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade

Læs mere

Job- og personprofil for viceområdechefer

Job- og personprofil for viceområdechefer Job- og personprofil for viceområdechefer Direktionsledelse Hvert af de 9 områder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ledes af en direktion, som tilsammen besidder kompetencerne indenfor både faglig,

Læs mere

Det psykiske arbejdsmiljø forværret under krisen

Det psykiske arbejdsmiljø forværret under krisen Det psykiske arbejdsmiljø forværret under krisen Ufaglærte har oftest det hårdeste fysiske arbejdsmiljø. Det er således den gruppe, der oftest er udsat for belastende arbejdsstillinger, tunge løft og hudpåvirkninger.

Læs mere

N G EN I KOMMUNERNE PÅ

N G EN I KOMMUNERNE PÅ S TATISTIK FOR M EDARBEJDERSAMMENSÆT NI N G EN I KOMMUNERNE PÅ K ØN, ALDER OG ETNICI TET Den 10. juni 2009 Ref AKA aka@kl.dk Kønsfordeling blandt kommunalt ansatte Som det ses i tabel 1, er fordeling af

Læs mere

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Børn og finanskrisen En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010 Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Tekst Trine Krab Nyby, Flemming Schultz, Børnerådets sekretariat

Læs mere

DJØFernes arbejdsliv i nye organisationsformer

DJØFernes arbejdsliv i nye organisationsformer DJØFernes arbejdsliv i nye organisationsformer Nye kilder til stress? Foreløbig afrapportering fra resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen i DJØFs stress-projekt. Marts 2004 Resumé Spørgeskemaundersøgelsen

Læs mere

Job- og kravprofil Sekretariatsleder af Forvaltningssekretariatet i Beskæftigelse og Social

Job- og kravprofil Sekretariatsleder af Forvaltningssekretariatet i Beskæftigelse og Social Job- og kravprofil Sekretariatsleder af Forvaltningssekretariatet i Beskæftigelse og Social Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OM VESTHIMMERLANDS KOMMUNE... 3 3. STILLINGEN... 7 4. PROFILEN... 7

Læs mere

Dansk Byggeri og 3F. Analyse af unge med uddannelsesaftale, som ikke fuldfører EUD bygge og anlæg. Kvantitativ belysning.

Dansk Byggeri og 3F. Analyse af unge med uddannelsesaftale, som ikke fuldfører EUD bygge og anlæg. Kvantitativ belysning. Dansk Byggeri og 3F Analyse af unge med uddannelsesaftale, som ikke fuldfører EUD bygge og anlæg Kvantitativ belysning April 2013 Seniorkonsulent Kim Madsen Side 1 Analyse af unge med uddannelsesaftale,

Læs mere

FAKTAARK OM PRODUKTION OG LÆSNING AF LITTERATUR

FAKTAARK OM PRODUKTION OG LÆSNING AF LITTERATUR Januar 2013 FAKTAARK OM PRODUKTION OG LÆSNING AF LITTERATUR Hvordan er udviklingen i danskernes læsning af bøger? Ifølge Kulturministeriets seneste kulturvaneundersøgelse er andelen af voksne danskere,

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Stort beskæftigelsespotentiale i bedre arbejdsmiljø og sundhed

Stort beskæftigelsespotentiale i bedre arbejdsmiljø og sundhed 19. april 2009 af senioranalytiker Jes Vilhelmsen Direkte tlf.: 33 55 77 21 / 30 68 70 95 Direktør Lars Andersen Direkte tlf.: 33 55 77 17 / 40 25 18 34 Stort beskæftigelsespotentiale i bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Formål med undersøgelsen side 3-5. Målgrupper side 6-12. Tolkning og grafisk fremstilling af data side 13-15. Offentliggørelse af data side 16-17

Formål med undersøgelsen side 3-5. Målgrupper side 6-12. Tolkning og grafisk fremstilling af data side 13-15. Offentliggørelse af data side 16-17 Danske Erhvervsskoler Undersøgelse blandt unge, forældre og virksomheder Opfølgning på undersøgelse fra 2009 Samlet summary rapport - grafer og kommentarer på hovedresultater København, maj 2010 Marie

Læs mere

HVEM ER I MARGINALGRUPPEN?

HVEM ER I MARGINALGRUPPEN? 2. juni 2006 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 HVEM ER I MARGINALGRUPPEN? Antallet af marginaliserede personer er omtrent blevet halveret i perioden 1997-2003 og var i 2003 på omkring 38.400 personer.

Læs mere

Yngre mænd og indvandrere er de nye ufaglærte

Yngre mænd og indvandrere er de nye ufaglærte Yngre mænd og indvandrere er de nye ufaglærte Ufaglærte har typisk været karakteriseret ved en almindelig dansk lønmodtager med ansættelse i den offentlige sektor eller i en. Sådan er det ikke længere.

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/ Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/ Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.kemin.dk/.

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse til beskrivelse af deltagernes læringsprofil

Spørgeskemaundersøgelse til beskrivelse af deltagernes læringsprofil Nordplus Voksen toårigt udviklingsprojekt Syv online værktøjer til læringsvurdering Arbejdspakke 2.2 For deltagere i organisationens læringstilbud Spørgeskemaundersøgelse til beskrivelse af deltagernes

Læs mere

Job- og kravprofil Afdelingsleder for Job og Uddannelse i Jobcenter Vesthimmerland

Job- og kravprofil Afdelingsleder for Job og Uddannelse i Jobcenter Vesthimmerland Job- og kravprofil Afdelingsleder for Job og Uddannelse i Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OM VESTHIMMERLANDS KOMMUNE... 3 3. STILLINGEN... 7 4. PROFILEN... 8 6. ANSÆTTELSESPROCES

Læs mere

MindKey - Data. Kompetencekataloget indeholder data til følgende tabeller i MindKey: Færdighedstyper Færdighedsniveauer Færdigheder

MindKey - Data. Kompetencekataloget indeholder data til følgende tabeller i MindKey: Færdighedstyper Færdighedsniveauer Færdigheder Kompetencekatalog Kompetencekataloget indeholder data til følgende tabeller i MindKey: Færdighedstyper Færdighedsniveauer Færdigheder Færdighedstyper FT1000 Forretning Evnen til at udvikle og implementere

Læs mere

Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, Kommunikationschef i FTF Foto: Colourbox Marts 2008 ISBN-nummer: 978-87-7356-112-6

Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, Kommunikationschef i FTF Foto: Colourbox Marts 2008 ISBN-nummer: 978-87-7356-112-6 Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, Kommunikationschef i FTF Foto: Colourbox Marts 2008 ISBN-nummer: 978-87-7356-112-6 Rapporten kan downloades på www.ftf.dk/lederpejling FTF-Hovedorganisation

Læs mere

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Nordfyns Kommune Derfor et ledelsesgrundlag Nordfyns Kommune er en politisk ledet organisation i udvikling. Internt i form af nye innovative arbejdsformer,

Læs mere