Udarbejdet den 15. marts Miljø- og klimaredegørelse 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udarbejdet den 15. marts 2013. Miljø- og klimaredegørelse 2012"

Transkript

1 Udarbejdet den 15. marts 2013 Miljø- og klimaredegørelse 2012

2 Indhold 1. Oplysninger om virksomheden 3 2. Ledelsens beretning 3 3. Beskrivelse af virksomheden 4 Virksomhedens aktiviteter 4 Corporate social responsibility (CSR) 4 4. Miljø- og klimapolitik 4 5. Miljø- og klimakortlægning 5 Oversigt 5 Krav til leverandører 6 Produkt 6 Råvarer 6 Hjælpestoffer 6 Uønskede stoffer 7 Energi 8 Transport 8 Luftemissioner 8 Affald og genanvendelse 9 Nøgletal 10 Arbejdsmæssige risici Vurdering og prioritering Mål og handlingsplan 12 Bilag: Oversigt over miljøkortlægning 14 2

3 1. Oplysninger om virksomheden Navn og adresse: Hotpaper.dk ApS Rågelundvej Odense NØ Telefon: Web adresse: Ansvarlig ledelse: Indehaver samt miljø- og klimaansvarlig: Claus Mikkelsen Antal ansatte: Vi er 4-7 medarbejdere på nuværende tidspunkt, antallet af ansatte stiger i travle perioder. Tilsynsmyndighed: Odense Kommune Hotpaper er ikke tilsynspligtig og har ingen miljøgodkendelser eller spildevandstilladelser. Hotpaper er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen, da vi ikke anvender stoffer i større mængder, som fx giftige, brandfarlige eller miljøfarlige. Dette er Hotpapers første klima- og miljøredegørelse. 2. Ledelsens beretning Hos Hotpaper har vi stort fokus på miljø, kvalitet og tilfredse kunder. Vi tilbyder miljøvenlig isolering eller isolering med omtanke, som vi kalder det. Vi har stor erfaring indenfor papirisolering og vores medarbejdere uddannes løbende til energivejledere samt tager på kurser indenfor indblæsningsteknikker i hulmurs- og loftisolering samt materialekendskab. Miljøet er vigtigt for os, hvilket også er grunden til, vi har valgt at udarbejde en klima- og miljøredegørelse. Miljøkortlægningen hjælper os til at få overblik over vores nuværende forbrug af energi og ressourcer og få det ned på papir, så det bliver tydeligt, hvor vi fortsat kan lave miljøforbedringer. Denne redegørelse er derfor væsentlig som udgangspunkt for vores fremtidige miljøarbejde, da den giver os en status på vores nuværende situation og et sammenligningsgrundlag fremover. Et af de væsentligste områder vi efterfølgende vil tage fat på er at undersøge muligheden for at anvende borfri papirisolering. Det kræver dog, at der findes et produkt af samme høje kvalitet som det vi allerede anvender. Det er vigtigt for os, at kunderne får en fremtidssikret og sikker løsning og at egenskaber som brandklasse og holdbarhed er i top. Odense, den 15. marts

4 3. Beskrivelse af virksomheden Hotpaper startede i 2007 med Peter Hansen og Claus Mikkelsen, hvor vi så en stigende interesse for miljøprodukter. I 2010 overtog Claus Mikkelsen Hotpaper alene og har siden da vækstet til de 7 personer vi tæller i dag. Vi har gennem virksomhedens udvikling haft fokus på miljø og arbejdsmiljø. Vores primære arbejdsområder er energirenovering, herunder hulmurs- og loftsisolering samt isolering af nybyggeri. Virksomhedens aktiviteter Isolering af hulmure, lofter, isolering af etageadskillelser, efterisolering samt rådgivning inden for isoleringsopgaver. Hovedisoleringsmaterialet er papirisolering, men vi har også andre isoleringsmaterialer som flamingo og knauf glasuld. Dette udgør dog under 5 % af de opgaver vi har og behandles derfor ikke for sig i denne redegørelse. Vores væsentligste miljø-, klima- og ressourcemæssige forhold er den transport vi har ud til kunderne, hvor isoleringsarbejdet foregår. Herefter er det mængderne af papirisolering, der anvendes samt transporten af dette fra leverandøren. Virksomheden består af en lagerhal og en mindre kontorbygning. Energiforbruget på kontoret er af begrænset mængde og er derfor ikke medtaget i miljøkortlægningen. Corporate social responsibility (CSR) Hotpaper er sig sit sociale ansvar bevidst. Vores primære fokus er at levere miljøvenlig, bæredygtig isolering af højeste kvalitet og til konkurrencedygtig pris. Vores store fokus på miljø indebærer, at den papirisolering, vi anvender til vores isoleringsopgaver, er garanteret miljøvenlig. Garantien for vores papirisolerings bæredygtighed er bl.a. at det er mærket med det anerkendte tyske miljømærke Der Blaue Engel. Herudover støtter Hotpaper ADHD Foreningen for børn, Åsum Idrætsforening, Afrika-indsamlingen 2013 ( kr.), Næsby Boldklub og Kirkens Korshær i Odense. I 2012 forærede virksomheden Kirkens Korshær i Odense en gave bestående af efterisolering af varmestuen for socialt udsatte i Nørregade. Dette sker som resultat af, at Hotpaper årligt stiller to dage til rådighed for alle medarbejdere, hvor de kan lave frivilligt arbejde til gavn for miljø og samfund. Virksomheden betaler for de materialer medarbejderne bruger til dette arbejde og for deres løn. 4. Miljø- og klimapolitik Hotpaper er en virksomhed, der sælger et miljørigtigt produkt. Vi fokuserer på miljø, arbejdsmiljø og sikkerhed. Vi vil gerne tage ansvar for de påvirkninger vores aktiviteter har på miljøet samt i forhold til samfundet som helhed. For at sikre dette i vores daglige arbejde vil vi: - Tænke miljø ind i alle sammenhænge og så vidt muligt tage miljørigtige valg - Fortsat arbejde for at gøre Hotpaper endnu grønnere ved hele tiden at være opmærksom på muligheder for at reducere vores ressourceforbrug, og på nye og mere miljøvenlige tiltag og produkter på markedet 4

5 - Arbejdsmiljø og medarbejdernes sikkerhed er meget vigtig og vi går ikke på kompromis, når det kommer til gode arbejdsforhold og unødig belastning - Løbende sikre, at vores medarbejdere er opdaterede med den sidste nye viden på området - Være vores sociale ansvar bevidst ved at støtte lokalområdet, gode formål samt at udføre frivilligt arbejde til gavn for miljøet 5. Miljø- og klimakortlægning Da dette er Hotpapers første klima- og miljøredegørelse handler miljøkortlægningen for 2012 om at få overblik over vores energi- og ressourceforbrug og hvor de forskellige oplysninger findes. Denne redegørelse er dermed udgangspunktet for fremtidige redegørelser, hvilket ligeledes betyder, at vi først i næste redegørelse reelt kan sammenligne vores forbrug og eventuelle ændringer heri. På side 14 findes bilag med oversigt over miljøkortlægningen. Oversigt Nedenstående figur viser Hotpapers massebalance. Emissioner CO 2 : 23,4 ton/år SO 2 : 0,2 kg/år NO x : 0,05 ton/år Input Papirisolering: 300 ton/år Træ: 7 ton/år Vindstopplader: 1260 kg/år Elforbrug: 359 kwh/år Diesel: 8798 liter/år Overtryksmaske filtre: ca. 75 stk./år Støvmasker m/ventil: ca. 150 stk./år Engangskedeldragter: ca. 150 stk./år Handsker: ca. 150 par/år Biler: 4 stk. Kemikalier Skruer, beslag mv. Affald Genbrug: 2,1 ton/år Forbrænding: 0,22 ton/år Bla. Affald: 0,16 ton/år Output Udført isoleringsopgave 5

6 Krav til leverandører Hos Hotpaper har vi ikke særlige leverandørkrav, men vi har krav til isoleringsmaterialet. Dette har medført en afprøvning af forskellige papirisoleringsmaterialer på markedet, for at finde det bedste produkt med de nødvendige egenskaber. De krav vi stiller til isoleringsmaterialet omhandler isoleringsevne (lambdaværdi 37), miljøhensyn, støvindhold, indhold af borater, ligesom det er vigtigt for os, at materialet er modstandsdygtigt overfor ild og fugt. Dette har resulteret i valget af Dämmstatts produkt, som vi mener, har den bedste isoleringsevne og samtidig er miljømærket. Vi er ligeledes opmærksomme på de forhold vores mulige leverandører har for deres medarbejdere og besøger først fabrikken, før vi tager den endelige beslutning. Det er dermed kombinationen af kvalitet, pris og produktet som helhed, der er afgørende for vores valg. Produkt Hotpaper tilbyder en service i form af en total isoleringsløsning for kunden. Her indgår vejledning af kunderne omkring den rette isoleringsløsning og tilskudsordning til deres behov, ligesom vi leverer isoleringsmaterialet og udfører arbejdet. Vi har altså ikke egen produktion. Det vi kan betegne som vores produkt, indeholder ca. 99 % papirisolering. Resten udgøres af træ til at lave gangbro på lofter for at arbejdet kan udføres, vindstopplader, skruer mv. samt den generelle service forbundet med arbejdet. Vores produkt er så at sige en ydelse overfor kunden. Råvarer Papirisoleringen fremstilles af genbrugsaviser, hvilket kræver mindre forarbejdning og dermed energiforbrug i produktionen. Papirisoleringen leveres i sække af polyethylen a 12,5 kg, som er pakket med 21 stk. på en engangspalle. Dämmstatts celluloseisoleringsmateriale er CE-mærket, Ü-mærket og har det tyske miljømærke Der Blaue Engel. Produktet har også den europæiske, tekniske godkendelse ETA-04/0080. Producenten er ligeledes ISO 9001-certificeret. Papirisoleringen består af % avispapir, borsyre < 4 % og aluminiumhydroxid < 8 %. Borsyren tilsættes som flammehæmmer og aluminiumhydroxiden har en konserverende virkning og tilfører fugtafvisende egenskaber til papirisoleringen. Tilsætningsstofferne tilfører altså isoleringen nødvendige egenskaber i forhold til brand og holdbarhed. Hjælpestoffer I papirisoleringsarbejdet anvender vi træ til gangbroer, vindstopplader af polypropylen samt skruer og beslag. Træet er så vidt muligt FSC-mærket, ligesom PP-pladerne er valgt pga. deres lave miljøbelastning. Herudover anvender vi beskyttende udstyr i form af engangskedeldragter, handsker samt støv- og overtryksmasker. De kemikalier vi anvender, har vi valgt at arbejde med i KEMIguiden og her klarlægge indholdsstoffer mv. Resultatet heraf gennemgås i efterfølgende afsnit om uønskede stoffer. 6

7 Mængdemæssigt er beskyttelsesudstyret og kemikalierne ikke væsentlige, hvilket understreges af kemikalieoversigten samt skemaet fra miljøkortlægningen. Uønskede stoffer Der er udført en screening i KEMIguiden for at give overblik over, hvilke kemikalier og uønskede stoffer der indgår i vores arbejde, og hvilke lovlister de findes på. Dette giver et godt udgangspunkt for vores fremtidige miljøarbejde, hvor vi kan undersøge eventuelle muligheder for at substituere de produkter, der er problematiske. Resultatet af screeningen kan ses i kemikalieoversigten herunder: Da en stor andel af produkterne forbruges i liter og ikke i kg, der er den eneste valgmulighed KEMIguiden, er det i disse tilfælde antaget at 1 kg = 1 liter. Hvor mængde ikke er udfyldt, er disse meget begrænsede. Som det fremgår af kemikalieoversigten har vi nogle problematiske produkter og stoffer, hvor produkter markeret med rød er de mest problematiske, og dem vi i første omgang bør arbejde med. Det produkt der har den væsentligste mængde er naturligvis papirisoleringen, hvor de øvrige røde anvendes i meget begrænsede mængder. Det problematiske stof i isoleringsmaterialet er borsyre, som, i kombination med aluminiumhydroxid, tilsættes papirisoleringen. Borsyre findes på tre af lovlisterne (Listen over Harmoniseret Klassificering, Listen over uønskede stoffer og Reach A). På grund af det tilbagevendende fokus på problematikken ved brug af borsyre i isoleringsmateriale, overvejer vi løbende mulighederne for at erstatte den papirisolering vi har med en borsyrefri udgave. Dette vil dog medføre en forskel i isoleringens kvalitet og egenskaber, hvilket er grunden til vi i første omgang har valgt det nuværende materiale. Borsyreindholdet i vores produkt ligger ligeledes under de tilladte grænseværdier og produktet har det tyske miljømærke. Vi er dog løbende opmærksomme på, om der kommer bedre alternativer på markedet. 7

8 Energi Elforbruget dækker det vi bruger i vores lagerhal, hvor de fleste af virksomhedens aktiviteter på egen adresse foregår. I elforbruget indgår kørsel med truck i lagerhallen. Hvad der ikke er indeholdt, er den el, vi bruger under selve isoleringsarbejdet hos kunden, eftersom det umiddelbart kan være vanskeligt at opgøre, og da det indgår i kundens elforbrug. På sigt kunne det dog være interessant, at undersøge mulighederne for at opgøre vores elforbrug hos kunderne, evt. ved at montere en kwh-måler. Vi har gjort os overvejelser omkring brug af diesel/benzingeneratorer hos kunden, men el er valgt i stedet på grund af hensyn til emission samt larm og lugt for medarbejdere, naboer mv. Vi er begyndt at udskifte til LED-pærer i lagerhallen, på kontoret samt i de lamper vi bruger i forbindelse med loftisolering. Det har vi planer om løbende at gøre, efterhånden som pærerne skal skiftes. Forbruget af olie er begrænset og indgår som en del af forbruget til opvarmning af den tilstødende private bolig. Det er derfor vanskeligt at trække det konkrete forbrug for kontorbygningen ud af den samlede opgørelse. Dette er også grunden til det ikke er medtaget i denne klima- og miljøredegørelse. Dette er ligeledes gældende for vandforbrug og spildevand. Transport Hotpapers interne transport inkluderer transporten i virksomhedens egne biler ud til kunderne, hvor isoleringsarbejdet udføres. Herudover har vi en ekstern transport. Denne inkluderer transporten af papirisoleringen fra producenter i Berlin til vores adresse. Vi forsøger at mindske denne post ved at sikre transport af store partier af papirisolering ad gangen, som vi opbevarer på lager. Dette mindsker både antal af ture og omkostninger ved transporten. Blue Water står for denne transport, og vi har forsøgt at få nærmere udspecificeret, hvilke typer lastbiler der anvendes for at kunne udregne det omtrentlige brændstofforbrug. Dette kan de dog ikke give et konkret svar på, på nuværende tidspunkt, da de anvender forskellige underleverandører og dermed lastbiler. Nogle af bilerne har euro 5 diesel filter på, men det er vanskeligt at generalisere. Vindstoppladerne leveres i store partier én gang om året af en dansk leverandør, som står for importen fra Tyskland. Luftemissioner Til udregning af emissioner til luft fra energiforbrug og intern transport er anvendt nøgletal fra Key2Green for henholdsvis el og diesel. Tallene kan ses herunder: Emissionsfaktor g/kwh CO 2 SO 2 NO x El i DK 303 0,06 0,25 Emission CO 2 SO 2 NO x Dieselolie (10 ppm svovl) 2,65 kg/liter 0,02 g/liter 6 kg/liter 8

9 Dette giver følgende samlede, årlige udledning til luften for Hotpaper: CO 2 SO 2 NO x Samlet årlig luftemission 23,4 ton 0,2 kg 0,05 ton Affald og genanvendelse Hotpaper har kun ubetydelige mængder dagrenovation som kaffefiltre og andre småting fra kontor og lagerbygning. Herudover sorteres pap, plastik, træ, jern/metal og batterier til genanvendelse. Der er opstillet containere til pap og plastik som sammen med brændbart restaffald og blandet affald afhentes af City Container. Pap og papir udgør en betydelig mængde sammenlignet med de øvrige affaldsfraktioner. Dette består primært af emballage fra indkøb af maskiner samt fra øvrige tilsendte materialer/produkter og er på det grundlag svært at nedbringe. Plast udgør bl.a. emballage af polyethylen som papirisoleringen leveres i. I brændbart restaffald og blandet affald indgår restaffald/byggeaffald fra isoleringsarbejdet hos kunden, som kan være trærester fra gangbroer, rester af vindstopplader, engangskedeldragter mv. Affald af jern/metal og batterier findes kun i begrænsede mængder og køres på genbrugsstationen engang imellem af medarbejderne. Dette indbefatter bl.a. filtre fra overtryksmasker, som indgår i jernaffaldet samt skruer, beslag mv. Engangspaller fra transport af papirisoleringen sælges videre til (H1 emballage). Selve papirisoleringen giver ikke anledning til restaffald, da evt. overskydende isolering hos kunden suges tilbage i beholderen og kan anvendes igen. 9

10 Nøgletal Det er mest hensigtsmæssigt for Hotpaper at beregne nøgletal i relation til det årlige forbrug af papirisolering. Nedenstående tabel viser den årlige mængde af de relevante forhold for beregning af nøgletallene. Tabel 1. Tabellen viser nøgletal for den årlige mængde af energi- og ressourceforbrug pr. ton papirisolering. Årlig mængde Nøgletal Årlig mængde pr. ton papirisolering Elforbrug 359 kwh 1,2 kwh Dieselforbrug/intern transport liter 29 liter Luftemission: Fra energiforbrug: - CO2 - SO2 - NOx Fra transport, internt: - CO2 - SO2 - NOx Affald: - Brændbart restaffald - Bla. Affald Genanvendelse: - Pap/papir - Plast - Træ - Jern 108,8 kg 22 g 0,09 kg kg 176 g 52,8 kg 0,22 ton 0,16 ton 1,20 ton 0,20 ton 0,60 ton 0,12 ton 0,36 kg 0,073 g 0,0003 kg 77,72 kg 0,59 g 0,18 kg 0,73 kg 0,53 kg 4 kg 0,66 kg 2 kg 0,4 kg Arbejdsmæssige risici De primære arbejdsmæssige risici forbundet med Hotpapers aktiviteter består af selve isoleringsarbejdet og håndteringen af kemikalier. Isoleringsarbejdet foregår hos kunden og indbefatter ofte ophold på lofter, hvor isoleringen indblæses. Medarbejderne skal her være iført engangskedeldragter, handsker og overtryksmaske hver gang de befinder sig på lofter. Dette af hensyn til medarbejdernes helbred og en risiko for der bl.a. kan være drysset asbest fra taget ned på den gamle isolering/loftet. Filteret i overtryksmaskerne udskiftes efter behov for at sikre optimal effekt. Dette gøres ved løbende kontrol af iltgennemstrømningen i maskerne for at sikre de fungerer som de skal, og medarbejderne ikke bliver dårlige. I forhold til håndteringen af kemikalier er det et mål at gøre brug af den kemikalieoversigt, vi har fået ud af KEMIguiden og efterfølgende arbejde på håndteringen og sorteringen af kemikalier samt at udarbejde arbejdspladsbrugsanvisning for de relevante produkter. Foreløbig tages det forbehold, at når medarbejderne håndterer saltsyre, skal de have maske og handsker på. 10

11 6. Vurdering og prioritering I løbet af vores arbejde med at finde oplysningerne til miljøkortlægningen frem, er vi blevet opmærksomme på hvilke af vores aktiviteter, der har de største miljøpåvirkninger, og som vi umiddelbart kan arbejde med at forbedre miljømæssigt. Vi har haft miljøarbejdet i tankerne i lang tid, så vi har allerede indført en del tiltag. Disse er dog af mindre karakter i sammenligning med den mængde af papirisolering vi årligt bruger. Derfor er vores væsentligste fokusområde på nuværende tidspunkt indholdet af borsyre i papirisoleringen, hvilket vi yderligere har fået understreget af screeningen i KEMIguiden. Som nævnt gør vi os løbende overvejelser omkring muligheder for at skifte til produkter uden bor. Indtil videre har der dog ikke vist sig et alternativ, hvor vi ikke behøver gå på kompromis. Brandklassen er et meget væsentligt argument for os i at vælge papirisolering med borsyre. Vi er meget fokuserede på kvaliteten af vores produkt og at der ikke er usikre faktorer, når vi leverer en ydelse. Nye papirisoleringsprodukter udvikles dog løbende og vi vil derfor sætte endnu hårdere ind på at undersøge mulighederne for at substituere med et borfrit produkt. I første omgang undersøges muligheden for at anvende borfri papirisolering til loftsisolering, da det egner sig bedst hertil. Eksempelvis har vores nuværende producent et borfrit alternativ som vi vil undersøge. Dog skal det ligeledes vurderes om produktet vil være stærkt nok i forhold til fugt. Vi kræver som sagt, at vi er 100 % sikre på det produkt vi vælger har den rette kvalitet og er fremtidssikret. Den anden væsentlige miljøpåvirkning vi har, er luftemissionen fra vores interne transport til kunderne. Det vil dog være begrænset, hvad vi kan hente af besparelser i udledning ved at købe nyere biler, på grund af de materialemængder vi transporterer. En mulighed er dog, at sende medarbejderne på transportkursus for at lære at køre mere økonomisk og miljøvenligt. Dette bliver dog ikke prioriteret i første omgang, men relevante kursusmuligheder undersøges løbende. Screeningen i KEMIguiden gav os ligeledes andre resultater end borsyren, og det vil være interessant at undersøge om der findes mindre skadelige alternativer til de ting vi bruger og få udarbejdet arbejdspladsbrugsanvisninger, hvor det er nødvendigt. Generelt tænker vi løbende muligheder for miljømæssige forbedringer ind i vores dagligdag, hvilket medfører nye tiltag og muligheder for reducering af energi- og ressourceforbrug. Som eksempel kan nævnes, at vi er begyndt at udskifte til LED-pærer. På sigt kunne det være interessant at detaljere vores miljøkortlægning yderligere og eksempelvis medtage elforbruget hos forbrugerne, transport fra leverandører mv. Det kunne ligeledes være interessant at beregne papirisolerings CO 2 -aftryk. 11

12 7. Mål og handlingsplan De vurderinger og prioriteringer vi har foretaget på baggrund af miljøkortlægningen har resulteret i følgende mål og handlingsplan: Miljø- og klimapolitik Fortsat arbejde for at gøre Hotpaper endnu grønnere ved hele tiden at være opmærksom på muligheder for at reducere vores ressourceforbrug, og på nye og mere miljøvenlige tiltag og produkter på markedet Arbejdsmiljø og medarbejdernes sikkerhed er meget vigtig og vi går ikke på kompromis, når det kommer til gode arbejdsforhold og unødig belastning Arbejdsmiljø og medarbejdernes sikkerhed er meget vigtig og vi går ikke på kompromis, når det kommer til gode arbejdsforhold og unødig belastning Fortsat arbejde for at gøre Hotpaper endnu grønnere ved hele tiden at være opmærksom på muligheder for at reducere vores ressourceforbrug, og på nye og mere miljøvenlige tiltag og produkter på markedet Fortsat arbejde for at gøre Hotpaper endnu grønnere ved hele tiden at være opmærksom på muligheder for at reducere vores ressourceforbrug, og på nye og mere miljøvenlige tiltag og produkter på markedet Fortsat arbejde for at gøre Hotpaper endnu grønnere ved hele tiden at være opmærksom på muligheder for at reducere vores Miljø- og klimapåvirkning Luftemission, indeklima, arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Luftemission Forskellige påvirkninger Forskellige påvirkninger Mål Handling Tidsplan Ansvarlig for udførelse Udelukkende borfri loftsisolering Få styr på kemikalier/ uønskede stoffer Få styr på kemikalier/ uønskede stoffer Nedbringe miljøbelastningen i forhold til nøgletallet for papirisolering i 2012 Nedbringe miljøbelastningen i forhold til nøgletallet for papirisolering i 2012 Beregne papirisolerings CO 2 - aftryk eller lave Undersøge muligheder for at skifte til borfri papirisolering Undersøge muligheder for substitution af problematiske produkter/stoffer Udarbejde arbejdspladsbrugsanvisning for relevante kemikalier Undersøge muligheder for at sætte kwh-målere på elforbruget hos kunden Lav mere detaljeret miljøkortlægning og medtage øvrige isoleringsmaterialer, værktøj, ekstern transport mv. Undersøge muligheder for hvordan dette bedst gøres og for evt. brug af konsulenter 2013 CM* Til næste redegørelse CM 2013 CM Til næste redegørelse Til næste redegørelse Til næste redegørelse CM CM CM 12

13 ressourceforbrug, og på nye og mere miljøvenlige tiltag og produkter på markedet Være vores sociale ansvar bevidst ved at støtte lokalområdet, gode formål samt at udføre frivilligt arbejde til gavn for miljøet Fortsat arbejde for at gøre Hotpaper endnu grønnere ved hele tiden at være opmærksom på muligheder for at reducere vores ressourceforbrug, og på nye og mere miljøvenlige tiltag og produkter på markedet Tænke miljø ind i alle sammenhænge og så vidt muligt tage miljørigtige valg Fortsat arbejde for at gøre Hotpaper endnu grønnere ved hele tiden at være opmærksom på muligheder for at reducere vores ressourceforbrug, og på nye og mere miljøvenlige tiltag og produkter på markedet *Claus Mikkelsen CSR Luftemission Forskellige påvirkninger Luftemission livscyklus-analyse Hotpaper er sig sit sociale ansvar bevidst Nedbringe miljøbelastningen i forhold til nøgletallet for papirisolering i 2012 Nedbringe miljøbelastningen i forhold til nøgletallet for papirisolering i 2012 Nedbringe miljøbelastningen i forhold til nøgletallet for papirisolering i 2012 hertil Hver medarbejder udfører 2 dages frivilligt arbejde til gavn for miljøet Årligt CM Udskifte til LED-pærer Løbende CM Undersøge markedet for nye og mere miljøvenlige produkter, materialer mv. Transportkursus for medarbejderne Løbende CM 2015 CM 13

14 Bilag: Oversigt over miljøkortlægning Anvendelse Årlig mængde Bemærkning Produkt Produktet indeholder ca. 99 % papirisolering herudover er lidt gangbro, vindstopplader, skruer mm. reelt set også en del af produktet Råvarer Papirisolering Hos kunden 300 ton Produceret af Dämmstatt W.E.R.F. GmbH, Berlin Hjælpestoffer Træ til gangbroer Hos kunden 7 ton FSC-mærket så vidt muligt Kemikalier/uønskede stoffer Lagerhal og hos kunden - Se kemikalieoversigt Vindstopplader polypropylen: Hos kunden kg PP kanalplade som bruges til vindstop, hvid x x 3 mm, stk. á i alt kg Skruer, beslag og lign. Hos kunden Begrænset mængde Overtryksmaske filtre Hos kunden Ca. 75 stk. Støvmasker m/ventil Hos kunden Ca. 150 stk. Engangskedeldragter Hos kunden Ca. 150 stk. Handsker Hos kunden Ca. 150 par Energi El Lagerhal 359 kwh Forhandlet hos NEF Kerteminde. Truckkørsel indgår. Kontor Begrænset mængde Transport Biler - 1 stk. Iveco Transport til kunder km Diesel 6 km/liter Brændstofforbrug /6 = liter/år - 1 stk. Fiat Transport til kunder km Diesel 6 km/liter Brændstofforbrug /6 = liter/år - 1 stk. VW Touran Transport til kunder km Diesel 13 km/liter Brændstofforbrug /13 = liter/år - 1 stk. VW Transport Transport til kunder km Diesel 8 km/liter 14

15 Brændstofforbrug /8 = liter/år Samlet dieselforbrug liter Anvendelse Årlig mængde Bemærkning Luftemissioner El emission fra elforbrug Nøgletal fra Key2Green for el er anvendt - CO 2 0,1 ton - SO 2 0,022 kg - NO x 0,09 kg Transport samlet emission fra bilerne Nøgletal fra Key2Green for diesel er anvendt - CO 2 23,3 ton - SO 2 0,2 kg - NO x 52,8 kg Affald og genanvendelse Brændbart restaffald 0,22 ton City Container Bla. affald 0,16 ton City Container Dagrenovation Lagerhal og kontor Begrænset mængde Kaffefiltre og småting generelt Genanvendelse: - Pap/papir Emballage 1,20 ton City Container - Plast Emballage 0,20 ton City Container isoleringssække - Træ 0,6 ton City Container - Jern 0,12 ton Køres på genbrugsstation engang imellem. - Batterier Begrænset mængde Køres på genbrugsstation engang imellem. - Paller stk. Sælges til pallehandler (H1 Emballage firma) Arbejdsmæssige risici Selve isoleringsarbejdet, ophold/arbejde på lofter mv. Hos kunden Overtryksmaske, hvid dragt + handsker, støvmasker/alm masker. Håndtering af kemikalier/saltsyre Lagerhal og hos kunden Medarbejdere får besked på både at have maske og handsker på når de arbejder med det. 15

CO 2 -opgørelse, 2009. Genanvendelse af papir, pap og plast fra genbrugspladser og virksomheder

CO 2 -opgørelse, 2009. Genanvendelse af papir, pap og plast fra genbrugspladser og virksomheder CO 2 -opgørelse, 2009 Genanvendelse af papir, pap og plast fra genbrugspladser og virksomheder 1. november 2011 Indhold FORMÅL 4 FAKTA 4 RESULTAT 4 EJERS VURDERING AF OPGØRELSEN 5 BESKRIVELSE AF ANLÆG/TEKNOLOGI/PROCES

Læs mere

INDLEDENDE OPLYSNINGER... 3 BESKRIVELSE AF VIRKSOMHEDEN... 4 REDEGØRELSE FOR MEDARBEJDERINDDRAGELSE... 5 MILJØPOLITIK... 5 MILJØKORTLÆGNING...

INDLEDENDE OPLYSNINGER... 3 BESKRIVELSE AF VIRKSOMHEDEN... 4 REDEGØRELSE FOR MEDARBEJDERINDDRAGELSE... 5 MILJØPOLITIK... 5 MILJØKORTLÆGNING... Side 2 INDLEDENDE OPLYSNINGER... 3 BESKRIVELSE AF VIRKSOMHEDEN... 4 REDEGØRELSE FOR MEDARBEJDERINDDRAGELSE... 5 MILJØPOLITIK... 5 MILJØKORTLÆGNING... 6 KRAV TIL LEVERANDØRER... 6 RÅVARER OG HJÆLPESTOFFER...

Læs mere

Miljøredegørelse. Lantmännen Danpo i Aars

Miljøredegørelse. Lantmännen Danpo i Aars Miljøredegørelse 211 Lantmännen Danpo i Aars Miljøredegørelse 211 - Aars Indholdsfortegnelse: Ledelsens redegørelse... 2 Miljøpolitik... 3 Miljømålsætninger... 3 Miljøhandlingsplan 211... 4 Miljøhandlingsplan

Læs mere

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. (Blokken)

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. (Blokken) Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven (Blokken) Miljøberetning 2011 Indledning Denne Miljøberetning omhandler Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. Selvom

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

Odense Kommune CO 2 regnskab 2008-09

Odense Kommune CO 2 regnskab 2008-09 Odense Kommune CO 2 regnskab 2008-09 Marts 2011 1/15 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Samlet CO2-opgørelse... 4 Samlet energiopgørelse... 6 Odense Kommunes varmeforbrug... 8 Odense Kommunes elforbrug...

Læs mere

RAPPORT OM MILJØ- OG SAMFUNDSANSVAR 2012

RAPPORT OM MILJØ- OG SAMFUNDSANSVAR 2012 RAPPORT OM MILJØ- OG SAMFUNDSANSVAR 2012 INDHOLD CSR XL-BYG CF Gruppen - året der gik... 3 XL-BYG CF Gruppen - vi passer på miljø og klima... 4 XL-BYG CF Gruppen - vi har omtanke for og tager hensyn til

Læs mere

Gunnar Lund Olieservice A/S Reg. nr. 164042. Statusopgørelse D. 01.05.12 30.04.13

Gunnar Lund Olieservice A/S Reg. nr. 164042. Statusopgørelse D. 01.05.12 30.04.13 Gunnar Lund Olieservice A/S Reg. nr. 164042 Statusopgørelse D. 01.05.12 30.04.13 Præsentation af selskabet Selskabet: Gunnar Lund Olieservice A/S Olievej 10-12 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 86 00 Fax 75 13 04

Læs mere

Miljøredegørelse 2015 Indholdsfortegnelse

Miljøredegørelse 2015 Indholdsfortegnelse Ribe BioGas a/s Miljøredegørelse 215 Miljøredegørelse 215 Indholdsfortegnelse 1 Indledende oplysninger... 3 2 Ledelsens beretning... 3 3 Beskrivelse af Ribe BioGas... 4 4 Redegørelse for medarbejderinddragelse...

Læs mere

Træfib. helt naturlig isolering

Træfib. helt naturlig isolering Træfib helt naturlig isolering Det isolerer bedre, det giver et sundere indeklima, det lydisolerer, og det virker brandhæmmende. Kan man ønske sig mere af et isoleringsmateriale? Vi tegner et portræt af

Læs mere

Først beskrives den nuværende situation på Djursland, herunder økonomien ved afsætning af affaldet fra de nuværende kuber til flasker/glas/dåser.

Først beskrives den nuværende situation på Djursland, herunder økonomien ved afsætning af affaldet fra de nuværende kuber til flasker/glas/dåser. NOTAT Dato: 2. marts 2016 Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Muligheder for optimering af bringeordninger (kuber) 1 Indledning Dette notat beskriver overordnet resultaterne af forsøgsprojektet med

Læs mere

Containerhaven Rudersdal Kommune

Containerhaven Rudersdal Kommune Containerhaven Rudersdal Kommune Miljøberetning 2007 Indledning Fra årets start blev Containerhavens åbningstider harmoniseret med kommunens anden genbrugsplads, og antallet af åbningstimer blev dermed

Læs mere

2013 CO2-regnskab for Stevns Kommune som virksomhed

2013 CO2-regnskab for Stevns Kommune som virksomhed CO 2 -regnskab for Stevns Kommune 2013 Side 2 af 11 2013 CO2-regnskab for Stevns Kommune som virksomhed Stevns Kommune arbejder aktivt for nedsættelse af CO2 udledningen og dermed være med til, at begrænse

Læs mere

Allerød Genbrugsplads

Allerød Genbrugsplads Allerød Genbrugsplads Miljøberetning 2007 Indledning Siden Allerød Genbrugsplads blev åbnet i 2001, og frem til og med 2007, er mængden af tilført affald steget med 35 procent og antallet af besøgende

Læs mere

Vi regner vores samlede miljøbelastninger ud (ressourceforbrug, affald til genanvendelse, forbrænding og deponi)

Vi regner vores samlede miljøbelastninger ud (ressourceforbrug, affald til genanvendelse, forbrænding og deponi) Hvad vil vi opnå? Et renere miljø Bedre beslutningsgrundlag Vide hvordan vi måler på miljøet Vide hvad vi får ud af det m.h.t. miljø, arbejdsmiljø og økonomi Styr på vores processer og forbrug Minimere

Læs mere

for Gribskov Kommune CO2 beregning 2014 (basisår) og Klimahandleplan 2015-18

for Gribskov Kommune CO2 beregning 2014 (basisår) og Klimahandleplan 2015-18 CO2 beregning 2014 (basisår) og Klimahandleplan 2015-18 for Gribskov Kommune 1 CO2 beregning 2014 (basisår) og Klimahandleplan 2015-18 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Indledning...3 2. CO2

Læs mere

MILJØREDEGØRELSE 2013 for

MILJØREDEGØRELSE 2013 for MILJØREDEGØRELSE 213 for Udarbejdet februar 214 Miljøredegørelse 213 Indholdsfortegnelse Ledelsens redegørelse... 2 Miljøpolitik... 3 Miljømålsætninger... 3 Vurdering og prioritering... 4 Vurdering og

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Hi 051 Esthersvej 34 2900 Hellerup Bygningens energimærke: Gyldig fra 19. oktober 2012 Til den 19. oktober 2019. Energimærkningsnummer

Læs mere

Beregning af energibesparelser

Beregning af energibesparelser Beregning af energibesparelser Understøtter energibesparelser den grønne omstilling? Christian Holmstedt Hansen, Kasper Jessen og Nina Detlefsen Side 1 Dato: 23.11.2015 Udarbejdet af: Christian Holmstedt

Læs mere

Brønderslev, den 17. marts 2014 Side 1 af 10

Brønderslev, den 17. marts 2014 Side 1 af 10 Brønderslev, den 17. marts 2014 Side 1 af 10 Forord Dette grønne regnskab for A/S Peder Nielsen Beslagfabrik (PN-Beslag) omfatter alle aktiviteter på adressen Nørregade 25, 9700 Brønderslev. Virksomheden

Læs mere

EKJ deltager aktivt i Københavns Miljønetværk, som er et frivilligt forum for virksomheder, der ønsker at arbejde aktivt med miljøforbedringer.

EKJ deltager aktivt i Københavns Miljønetværk, som er et frivilligt forum for virksomheder, der ønsker at arbejde aktivt med miljøforbedringer. EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. Fra EKJ s domicil på hjørnet af Fredensgade og Blegdamsvej ydes rådgivning vedrørende planlægning,

Læs mere

SE FREMTIDEN GENNEM BÆREDYGTIGE VINDUER I SMUKT DANSK DESIGN

SE FREMTIDEN GENNEM BÆREDYGTIGE VINDUER I SMUKT DANSK DESIGN SE FREMTIDEN GENNEM BÆREDYGTIGE VINDUER I SMUKT DANSK DESIGN TAG ANSVAR FOR FREMTIDEN Som forbrugere i dagens Danmark er vi så privilegerede at have muligheden for at gøre en stor forskel for miljøet.

Læs mere

SPAR OP TIL 50% ved at efterisolere

SPAR OP TIL 50% ved at efterisolere 10 gode grunde til ISOLERING MED PAPIRULD SPAR Moderne og effektiv isolering OP TIL 50% ved at efterisolere Høj brandmodstand Test fortaget af Dansk Brandteknisk Institut og test vist i TV har vist, at

Læs mere

Miljøredegørelse 2011

Miljøredegørelse 2011 Miljøredegørelse 2011 Indholdsfortegnelse 1. Oplysninger om virksomheden side 2 2. Ledelsens beretning side 3 3. Virksomhedens historie side 4 4. Miljø og energipolitik side 4 5. Arbejdsmiljøpolitik side

Læs mere

Vejledning om asbest i Byggematerialer. Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00

Vejledning om asbest i Byggematerialer. Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Vejledning om asbest i Byggematerialer Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Januar 2013 Forord Denne vejledning henvender sig til borgere, bygherrer, rådgivere,

Læs mere

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune Teknik og Miljø Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune o o Indledning Resultater o Hvad skal der ske i 2013 Hvad fortæller tallene Metodebeskrivelse Forbruget måles o o o o o o o Elforbrug

Læs mere

CO 2 -regnskab for Holbæk Kommune.

CO 2 -regnskab for Holbæk Kommune. CO 2 -regnskab for Holbæk Kommune. Byrådet har vedtaget, at et af de overordnede mål for bæredygtig udvikling i Holbæk Kommune er at reducere udledningen af drivhusgasser, herunder udledningen af CO 2

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Læsevejledning... 4 3. Opsamling... 4 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 3.2 Supplerende data-2013 vedrørende kommunale indsamlingsordninger... 5 3.2.1 Genanvendelsesprocent

Læs mere

Kørsel i kommunens egne køretøjer - Kultur, Miljø & Erhverv. - Social & Sundhed - Staben & Jobcenter. Kørselsgodtgørelse. Elektricitet (bygninger)

Kørsel i kommunens egne køretøjer - Kultur, Miljø & Erhverv. - Social & Sundhed - Staben & Jobcenter. Kørselsgodtgørelse. Elektricitet (bygninger) CO 2 -beregning 2014 Kortlægning af Aabenraa Kommunes CO 2 -udlednin g som virksomhed Juni 2015 1 2 Indhold Indledning... 4 Resultater 2014... 5 Den samlede CO 2 -udledning 2014... 5 El og varme i bygninger...

Læs mere

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Læsevejledning Offentlige myndigheder skal foretage en miljøvurdering af planer og programmer, der kan få en væsentligt indvirkning på miljøet,

Læs mere

MILJØ REDEGØRELSE 2014-2015

MILJØ REDEGØRELSE 2014-2015 MILJØ REDEGØRELSE 2014-2015 Vores papirarbejde er i orden - også når det handler om miljøet Johnsen Graphic Solutions A/S har gennem mere end 20 år ført en dokumenteret og målrettet miljøpolitik til gavn

Læs mere

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato Juli 2015 FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED FAXE KOMMUNE CO2-OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Revision 1C Dato

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 11. september 2015 CVR-nummer 32091008 P-nummer 1015185208 Virksomhed A/S Inventarsnedkeriet Adresse Rudolfgårdsvej

Læs mere

Ny affaldsløsning BRØNDBY KOMMUNE

Ny affaldsløsning BRØNDBY KOMMUNE Ny affaldsløsning BRØNDBY KOMMUNE Velkommen til Skraldetanterne dine nye affaldsbeholdere Brøndby Kommune gør det nu lettere for dig at sortere dit affald, så det kan blive genbrugt. Derfor får alle med

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Østvej 1 Postnr./by: 4880 Nysted BBR-nr.: 376-012074 Energikonsulent: Frederik Kindt Toubro Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Preben

Læs mere

Sådan sorterer du dit affald

Sådan sorterer du dit affald SKRALDETANTERNE Sådan sorterer du dit affald Madaffald skal i beholderen til madaffald Restaffald skal i beholderen til restaffald Restaffald Madaffald alt madaffald uden kattegrus snavset emballage farligt

Læs mere

restaffald til forbrænding Madaffald metal plast glas papir karton Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre

restaffald til forbrænding Madaffald metal plast glas papir karton Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre restaffald til forbrænding Madaffald papir karton metal plast glas Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre restaffald til forbrænding Madaffald papir karton metal plast

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Miljøberetning 2009 Indledning Denne Miljøberetning omhandler Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. Selvom de to pladser

Læs mere

Miljøredegørelse 2010

Miljøredegørelse 2010 Virksomheden: Furesø Golfklub - CVR nr.: 54278314 Stamdata ved afslutning: Miljø- og arbejdsmiljøpolitik: Ansvarlig leder: Miljømyndighed: Hestkøb Vænge 4 3460 Birkerød Tlf. nr.: 45817444 Fax: 45820224

Læs mere

Sådan sorterer du dit affald

Sådan sorterer du dit affald PAPIR RESTAFFALD TIL FOR- BRÆNDING MAD- AFFALD KARTON METAL PLAST GLAS Sådan sorterer du dit affald Fællesløsning TEKNIK OG MILJØ RESTAFFALD TIL FOR- BRÆNDING MAD- AFFALD PAPIR KARTON METAL PLAST GLAS

Læs mere

4. At mindre etageejendomme tilbydes bokse til opsamling af farligt affald og småt elektronikaffald. Boksene tømmes efter bestilling.

4. At mindre etageejendomme tilbydes bokse til opsamling af farligt affald og småt elektronikaffald. Boksene tømmes efter bestilling. Notat til indsamling af elektronikaffald og farligt affald Bygge, Plan og Miljø (BPM) har gennemført et forsøg med indsamling af småt elektronik i beholdere fra ca. 90 ejendomme. Desuden er der gennemført

Læs mere

Post Danmark, emissionsberegninger og miljøvaredeklaration

Post Danmark, emissionsberegninger og miljøvaredeklaration Post Danmark, emissionsberegninger og miljøvaredeklaration v. Søren Boas, Post Danmark Ninkie Bendtsen og Mads Holm-Petersen, COWI Baggrund og formål Hver dag transporterer Post Danmark over 4 millioner

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: Elme Alle 6A 8963 Auning BBR-nr.: 707-114253-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER KOMMISSIONEN

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER KOMMISSIONEN 28.3.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 82/3 II (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) AFGØRELSER

Læs mere

Bilagsrapport 4: Systembeskrivelse for affaldsindsamling Århus Kommune

Bilagsrapport 4: Systembeskrivelse for affaldsindsamling Århus Kommune Bilagsrapport 4: Systembeskrivelse for affaldsindsamling Århus Kommune 16. juni, 2007 Anna Warberg Larsen Institut for Miljø & Ressourcer Danmarks Tekniske Universitet Indhold DIESELMÅLINGER... 2 RESTAFFALD...

Læs mere

Energi og miljø ved transport og behandling af forbrændingsegnet

Energi og miljø ved transport og behandling af forbrændingsegnet Notat Dato: 25. juli 2011 Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Energi og miljø ved transport og behandling af forbrændingsegnet affald I dette notat redegøres der for energiforbrug og miljøbelastning

Læs mere

5 nemme trin. Den enkle løsning mod dårligt skorstenstræk. - sådan tænder du op

5 nemme trin. Den enkle løsning mod dårligt skorstenstræk. - sådan tænder du op Den enkle løsning mod dårligt skorstenstræk Ved at installere en exodraft-røgsuger skaber du optimalt træk i skorstenen uanset vind og vejr, og opnår tilmed: Bedre forbrænding og brændselsøkonomi Sundere

Læs mere

AKUSTIK. Membran. Enkel lyddæmpning. hurtig og enkelt direkte på gipspladen

AKUSTIK. Membran. Enkel lyddæmpning. hurtig og enkelt direkte på gipspladen AKUSTIK Membran Enkel lyddæmpning hurtig og enkelt direkte på gipspladen Akustik- Membran Forbedrer akustikken Minimal konstruktionstykkelse (inkl. gipsplade) < 15 mm Enkel montage Gyproc AkustikMembran

Læs mere

Stamblad for Biersted Skole og Bissen SFO praktisk miljøledelse

Stamblad for Biersted Skole og Bissen SFO praktisk miljøledelse Data fra spørgeskema Biersted Skole Allerede igangsatte aktiviteter Kontrol med forbrug og adfærd omkring forbrug Ikke igangsatte aktiviteter Grøn ordning Miljøretningslinjer og -handleplan Affaldssortering

Læs mere

Eter-Color. et naturligt og stærkt valg. Gennemfarvet fibercement. Stærk kvalitet naturlige, spændende farver. Minimal vedligeholdelse

Eter-Color. et naturligt og stærkt valg. Gennemfarvet fibercement. Stærk kvalitet naturlige, spændende farver. Minimal vedligeholdelse August 2012 2.122 DK Eter-Color et naturligt og stærkt valg Gennemfarvet fibercement Stærk kvalitet naturlige, spændende farver Minimal vedligeholdelse Til alle slags facader Eter-Color er en vejrbestandig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Blankegaardsvej 1 Postnr./by: 5466 Asperup BBR-nr.: 410-014922 Energikonsulent: Jørn Olsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: OT consult

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kildeagervej 14 Postnr./by: 2690 Karlslunde BBR-nr.: 253-051639 Energikonsulent: Finn Albrechtsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Valsemøllen CSR-politik (Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99a)

Valsemøllen CSR-politik (Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99a) Valsemøllen CSR-politik (Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99a) Generelt: Corporate Social Responsibility (CSR) kan bedst oversættes til dansk som: Virksomheders samfundsmæssige

Læs mere

A WORLD OF HUMIDIFICATION

A WORLD OF HUMIDIFICATION A WORLD OF HUMIDIFICATION KOR R EKT LU F TF UGTIGH ED ER EN ESSENTI EL FAKTOR Luftfugtighed er et vigtigt parameter i de klimatiske forhold her på jorden. Naturen og klimaet iværksætter i sig selv en meget

Læs mere

Rødekro Andelsboligforening

Rødekro Andelsboligforening Rødekro Andelsboligforening H v a d s k a l j e g k i k k e p å, f o r a t s p a r e p e n g e p å e l f o r b r u g e t t i l l y s Få mere at vide om de nye sparepærer og LED Belysning 2 Sådan vælger

Læs mere

(Kilde: The European Commission s Joint Research Centre, Institute for Environment and Sustainability)

(Kilde: The European Commission s Joint Research Centre, Institute for Environment and Sustainability) Er der virkelig sol nok i Danmark Selv om vi ikke synes det, så er der masser af solskin i Danmark. Faktisk så meget, at du skal langt ned i Sydtyskland for at få mere. Derfor er konklusionen, at når solceller

Læs mere

NYT FRA PILOTFORSØGET

NYT FRA PILOTFORSØGET NYT FRA PILOTFORSØGET DECEMBER 2012 GODT I GANG! Kære pilotdeltager Du har nu været i gang med at sortere affald til genbrug i godt fire måneder, og vi håber, at det er blevet en del af din dagligdag.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Tunderup Strandvej 14 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-024367 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO2-opgørelse 2010 og handlingsplan 2011. Indledning

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO2-opgørelse 2010 og handlingsplan 2011. Indledning Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune CO2-opgørelse og handlingsplan 2011 Indledning 1 Ringsted Kommune underskrev aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at blive klimakommune den 16. marts.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Afd. 1, Mølleparken 1 (1/2) Lillemosevej 4 Bygningernes energimærke: Gyldig fra 27. juni 2014 Til den 27. juni 2024. ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT

Læs mere

Notat om metoder til fordeling af miljøpåvirkningen ved samproduktion af el og varme

Notat om metoder til fordeling af miljøpåvirkningen ved samproduktion af el og varme RAMBØLL januar 2011 Notat om metoder til fordeling af miljøpåvirkningen ved samproduktion af el og varme 1.1 Allokeringsmetoder For et kraftvarmeværk afhænger effekterne af produktionen af den anvendte

Læs mere

Isocell papirisolering viser ingen tegn på materialesvækkelse

Isocell papirisolering viser ingen tegn på materialesvækkelse Selv efter flere årtier ligger Isocell lige så præcist og formstabilt som den første dag Isocell papirisolering viser ingen tegn på materialesvækkelse Papirisolering fra ISOCELL kendes ikke kun på dens

Læs mere

Sådan sorterer du dit affald

Sådan sorterer du dit affald Sådan sorterer du dit affald BRØNDBY KOMMUNE Madaffald skal i beholderen til madaffald Restaffald skal i beholderen til restaffald Restaffald Madaffald alt madaffald uden kattegrus snavset emballage farligt

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Gelskovvænget 17 5230 Odense M Bygningens energimærke: Gyldig fra 31. oktober 2012 Til den 31. oktober 2019. Energimærkningsnummer

Læs mere

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret Grønne regnskaber 2001/2002 1 Esbjerg afdelingen Miljøledelse på afdeling Esbjerg Der er i løbet af regnskabsåret ansat en miljømedarbejder der skal være»tovholder«i indførelse af miljøledelse på afdeling

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 28 kwh el 0,71 Ton træpiller, i pose

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 28 kwh el 0,71 Ton træpiller, i pose SIDE 1 AF 8 Adresse: Ballevej 8 Postnr./by: 8560 Kolind BBR-nr.: 706-017577-001 Energikonsulent: Aage Hjortshøj Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Efterisolering er en god investering

Efterisolering er en god investering Efterisolering er en god investering Valget er let efterisolér nu! allergivenligt indeklima større boligkomfort lavere energiforbrug højere boligværdi energimærkning bedre pladsudnyttelse Hvis du overvejer

Læs mere

CO₂ regnskab for Aarstidernes kasseforretning

CO₂ regnskab for Aarstidernes kasseforretning CO₂ regnskab for Aarstidernes kasseforretning 20122015 Denne udgave er opdateret: 21042016 Indtransport Mellemtransport Sluttransport Firmarejser Pendling Energi Emballage Papir 1. Indledning Som økologisk

Læs mere

Side 1 / 7 Side 2 / 7 Side 3 / 7 Side 4 / 7 Side 5 / 7 Side 6 / 7 Side 7 / 7 Svendborg Kraftvarme Miljøberetning for 2012 1) Miljøpolitik Gældende for strategiplan 2010-20122012 og virksomhedsplan 2012-2013.

Læs mere

CO2-opgørelse Virksomheden Fredericia Kommune

CO2-opgørelse Virksomheden Fredericia Kommune CO2-opgørelse 215 Virksomheden Fredericia Kommune 1. Generelle bemærkninger til CO 2 -opgørse 215 Midt i 214 blev driften af plejecentre og ældreboliger overtaget af boligselskabet Lejrbo, og data for

Læs mere

Spar penge på køling - uden kølemidler

Spar penge på køling - uden kølemidler Spar penge på køling - uden kølemidler En artikel om et beregningseksempel, hvor et sorptivt køleanlæg, DesiCool fra Munters A/S, sammenlignes med et traditionelt kompressorkølet ventilationssystem. Af

Læs mere

Repetition fra workshop 2 og 3

Repetition fra workshop 2 og 3 Repetition fra workshop 2 og 3 Kortlægning af energiforbruget Medarbejderinvolvering Hvem er jeg? Christine Weibøl Bertelsen DTU Maskinlinje, energi DONG Energirådgiver i produktionsvirksomheder, kommuner

Læs mere

BBR-nr.: 461-116981 Energimærkning nr.: 200011317 Gyldigt 5 år fra: 10-03-2009 Energikonsulent: Lars Christensen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 461-116981 Energimærkning nr.: 200011317 Gyldigt 5 år fra: 10-03-2009 Energikonsulent: Lars Christensen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Fangel Bygade 73 Postnr./by: 5260 Odense S BBR-nr.: 461-116981 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

4. Afblegning af hår må kun foretages i striber eller så det ikke kommer i kontakt med hovedbunden

4. Afblegning af hår må kun foretages i striber eller så det ikke kommer i kontakt med hovedbunden GRØN SALON Drift med miljøhensyn En skal opfylde 6 obligatoriske krav, for at blive godkendt. Salonkravene vedrører kemi i salonen. Herefter skal salonen lave løbende miljøledelse. Det betyder at der hvert

Læs mere

Reparation og genbrug skal være er trendy

Reparation og genbrug skal være er trendy Reparation og genbrug skal være er trendy Lone Mikkelsen, seniorrådgiver i kemikalier, Det Økologiske Råd 26. oktober 2015, Tølløse Det Økologiske Råd Miljøorganisation der arbejder for at fremme bæredygtig

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2013 BERETNING 2013 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Energimærke. Beregnet varmeforbrug. Kan det blive bedre? Samlet besparelse - her og nu

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Energimærke. Beregnet varmeforbrug. Kan det blive bedre? Samlet besparelse - her og nu SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kraghave Gaabensevej 36 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-005012 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

REFA Kraftvarmeværk fik sin seneste miljøgodkendelse i 2004 i form af en revision af den eksisterende:

REFA Kraftvarmeværk fik sin seneste miljøgodkendelse i 2004 i form af en revision af den eksisterende: P-nummer: 1.003.387.611 Tilsynsmyndighed: Miljøstyrelsen Godkendelsespunkt: 5.2: Bortskaffelse eller nyttiggørelse af affald i affaldsforbrændingsanlæg eller affaldsmedforbrændingsanlæg. Hovedaktivitet:

Læs mere

Postillonen og miljøet:

Postillonen og miljøet: Postillonen og miljøet: Postillonen er en virksomhed, som primært beskæftiger sig med kurértransport af stykgods. Vi udfører desuden transporter af levende vilde dyr, og vi udfører fast firmakørsel. Vi

Læs mere

Valg af personligt beskyttelsesudstyr

Valg af personligt beskyttelsesudstyr Valg af personligt beskyttelsesudstyr Afgrænsning Generelt Dette kapitel om personlig beskyttelse skal læses som en vejledning til brug for redningsberedskabets valg af personligt beskyttelsesudstyr ved

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Næstvedvej 315 Postnr./by: 4760 Vordingborg BBR-nr.: 390-020122 Energikonsulent: Kurt Mieritz Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Mieritz-Consulting

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1001 liter Fyringsgasolie, 50 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1001 liter Fyringsgasolie, 50 kwh el SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lyngbyvej 301 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2900 Hellerup BBR-nr.: 157-120255 Energikonsulent: Jan Chrillesen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Stamblad for Jetsmark Centralskole og Moseby Skole praktisk miljøledelse

Stamblad for Jetsmark Centralskole og Moseby Skole praktisk miljøledelse Data fra spørgeskema Allerede igangsatte aktiviteter Kontrol af forbrug Ikke igangsatte aktiviteter Grøn ordning Adfærd omkring forbrug affaldssortering Grønne indkøb Bemærkninger Jetsmark skole har været

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. Samlet varmebesparelse: 4800 kr./år. Samlet elbesparelse: 87 kr./år. Samlet vandbesparelse: 0 kr.

Årlig besparelse i energienheder. Samlet varmebesparelse: 4800 kr./år. Samlet elbesparelse: 87 kr./år. Samlet vandbesparelse: 0 kr. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Overgårdsvej 1 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-021415 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

AFFALD SOM EN RESSOURCE Undervisningsmodul 2. Affald hvad kan jeg bruge det til?

AFFALD SOM EN RESSOURCE Undervisningsmodul 2. Affald hvad kan jeg bruge det til? AFFALD SOM EN RESSOURCE Undervisningsmodul 2 Affald hvad kan jeg bruge det til? Hvad er affald? I Danmark smider vi ting i skralde spanden, når vi ikke kan bruge dem længere. Det, vi smider ud, kaldes

Læs mere

Pressemeddelelse. Miljøøkonomisk vismandsrapport

Pressemeddelelse. Miljøøkonomisk vismandsrapport Pressemeddelelse Miljøøkonomisk vismandsrapport Materialet er klausuleret til onsdag den 26. februar 2014 kl. 12 Vismændenes oplæg til mødet i Det Miljøøkonomiske Råd den 26. februar indeholder fem kapitler:

Læs mere

Husholdningsapparater m.m. får forlænget levetid. NOTAT. Projekt Blødgøring hos Nordvand - status jan 2016 Bo Lindhardt Nordvands bestyrelse Kopi til

Husholdningsapparater m.m. får forlænget levetid. NOTAT. Projekt Blødgøring hos Nordvand - status jan 2016 Bo Lindhardt Nordvands bestyrelse Kopi til NOTAT Projekt Blødgøring hos Nordvand - status jan 2016 Fra Bo Lindhardt Til Nordvands bestyrelse Kopi til MULIGHEDERNE FOR CENTRAL BLØDGØRING AF DRIKKEVANDET HOS NORDVAND STATUS FEBRUAR 2016 Nordvands

Læs mere

Effektive pakkeløsninger. -til dine forsendelser

Effektive pakkeløsninger. -til dine forsendelser Effektive pakkeløsninger -til dine forsendelser Boblepose Luft beskytter og vejer minimalt, hvilket er grunden til, at bobleposer er populær til forsendelse. Det luftpolstrede og vandafvisende indre beskytter

Læs mere

Klimaregnskab for anlægsgartnerbedrifter. Troværdighed. Er der styr på klima- og miljøforholdene i din virksomhed?

Klimaregnskab for anlægsgartnerbedrifter. Troværdighed. Er der styr på klima- og miljøforholdene i din virksomhed? Klimaregnskab for anlægsgartnerbedrifter Er der styr på klima- og miljøforholdene i din virksomhed? Bente Mortensen Hortonom, Master of Environmental Management GreenProject, +45 4119 8995 Hvorfor fokusere

Læs mere

REPORT. Esbjergværket ISO-rapport til GREENET 2013

REPORT. Esbjergværket ISO-rapport til GREENET 2013 REPORT Esbjergværket ISO-rapport til GREENET 2013 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger 2. Ledelsessystemer og certificering 3. Politik for kvalitet, arbejdsmiljø og miljø 4. Forbrug og emissioner 5.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ingemannsvej 21 Postnr./by: 7000 Fredericia BBR-nr.: 607-052727 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Odense Bæredygtighedspris

Odense Bæredygtighedspris Odense Bæredygtighedspris Du indstiller initiativer til Odense Bæredygtighedspris ved at udfylde skemaerne herunder og sende filen til Torben Jarlstrøm Clausen, Odense Kommunes Bæredygtighedssekretariat

Læs mere

Vi har brug for DIN hjælp til at sortere affald

Vi har brug for DIN hjælp til at sortere affald Oktober 2015 5. info Vi har brug for DIN hjælp til at sortere affald Hvordan sorterer din nabo? Kære beboer i Lærkeparken Vores pilotprojekt Affald er ressourcer, der skal genanvendes er stadig godt i

Læs mere

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2012 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2012 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato Juli 2013 FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2012 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED FAXE KOMMUNE CO2-OPGØRELSE 2009-2012 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Revision 02 Dato

Læs mere

CO₂ regnskab for 2010

CO₂ regnskab for 2010 CO₂ regnskab for 2010 Moe & Brødsgaard, Rødovre Februar 2011 Udarbejdet af: Helle Lundsgaard Hansen Kontrolleret af: Bente Mortensen Godkendt af: Morten Andersson Dato: 20.4.2011 Version: 0.2 Projekt nr.:

Læs mere

Stamblad for Tranum skole, Uglen og Tranen praktisk miljøledelse

Stamblad for Tranum skole, Uglen og Tranen praktisk miljøledelse Data fra spørgeskema Allerede igangsatte aktiviteter Kontrol med forbrug og adfærd omkring forbrug Affaldssortering Grønne indkøb Ikke igangsatte aktiviteter Grøn ordning Miljøplan og miljøretningslinjer

Læs mere

Klimakommune Brønderslev

Klimakommune Brønderslev Klimakommune Brønderslev Klimahandlingsplan 2009 Indhold Indledning...Side 3 Kommunale bygninger...side 4 Kommunens kørsel...side 7 Affaldsområdet (AVV)...Side 9 Øvrige områder...side 13 Sammendrag...Side

Læs mere

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Miljøregnskab 2010 2011 NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Basisoplysninger Nybro Gasbehandlingsanlæg Nybrovej 185 6851 Janderup CVR-nr.: 27.21.05.38 P-nr.: 1.003.049.158 Nybro Gasbehandlingsanlæg er en behandlingsenhed

Læs mere