UKLASSIFICERET Fagplan 3400 DeMars DIR D FEB/2014 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UKLASSIFICERET Fagplan 3400 DeMars DIR D 02805227 FEB/2014 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN"

Transkript

1 UKLASSIFICERET Fagplan 3400 DeMars DIR D FEB/2014 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn Ledelse Maritimt Officerskursus B. Kort navn LED MOK FAGPLAN C. Formål Faget skal udvikle den enkelte kursists forudsætninger bedst muligt for at kunne virke som leder for en division. Derudover skal kursisten kunne iværksætte konflikthåndtering på gruppeniveau. D. Mål Ved lektionernes afslutning skal kursisten gennemføre virksomhed i forbindelse med opgaveløsning, samt kunne føle sig overbevist om lederens rolle i en division og som officer, herunder understøtter samspillet mellem mennesker samt kunne anvende lederens styringsværktøjer. Resultatet er tilfredsstillende såfremt kursisten ved modtagelse af en opgave: Udnytter de faglige ressourcer som er i denne gruppe. Gennemføre med opgaveløsningen. Fremstå som rollemodel Løser konflikter gennem konflikthåndtering/problembehandling Anvende forsvarets ledelses principper Kommunikerer på en hensigtsmæssig måde, så det er accepteret af modtager Undlade overspringshandlinger Tage ansvar for løsning af pålagte opgaver også ved opgaver, som ikke detailbeskrevet, og hvor vilkårene for opgaveløsning ikke er optimale. E. Indhold Faget indeholder følgende emner: Kontrolvirksomhed i divisionen Ledelse af sammensat enhed Motivation i praksis, kunne sælge varen, øvelser etc. Problembehandling Konflikthåndtering i egen division Personelsamtaler DIF som rollemodel Personprofiler Ledelse gennem ledere Vejledning om hensigtsmæssig HJV TJ Kommunikation intern og ekstern i divisionen Kunne anvende forsvarets ledelsesprincipper F. 27t + 45 min.

2 UKLASSIFICERET Fagplan 3400 DeMars DIR D FEB/2014 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 2 G. Forudsætninger Se UDIR H. Formidler Der gives ikke særskilt Q for faget I. Tilrettelæggelse og gennemførelse Tilrettelægges og gennemføres af Marinehjemmeværnsskolen J. Henvisninger Ledelse FKOPUB PS , Ledelse og uddannelse. Lærervejledning ledelse. DISK Personprofil hæfte, DISK personfaktor profil bestilles til hver kursist ved Persolog Forsvarets ledelsesgrundlag Beskrivelse af forsvaret i lille folder, enten som hæfte eller fil. K. Kontrol Kontrol foretages i forbindelse med den enkeltes løsning af, og deltagelse i opgaven. Denne indgår i den samlede vurdering af kursisten. L. Lærer-/instruktørforudsætninger Vejlederkursus MOK kursus Det er ønskeligt at instruktøren har solid viden og erfaring med ledelse fra enten virke i Marinehjemmeværnet, eller på anden vis. M. Ydelser Se UDIR N. Særlige bestemmelser NIL

3 Side min Kontrolvirksomhed i divisionen kunne gennemføre på tværs af divisionen Resultatet er tilfredsstillende når kursisten af egen drift kan: Iværksætte af gruppernes opgaveløsning og om nødvendigt foretage korrigerende handlinger, i forbindelse med løsningen af operative opgaver. Føre med den faglige tjeneste i divisionen og om nødvendigt foretage korrigerende handlinger.* Kontrolvirksomhed i forbindelse med opgaveløsning. Korrigerende handlinger På baggrund af befalinger gennemfører kursisten med den praktiske udførelse. Lærervejledning ledelse på AOK min Motivation i praksis * kan med fordel afvikles med taktik delen kunne motivere sin enhed. Resultatet er tilfredsstillende såfremt medkursisterne føler sig overbevist om at ville deltage i aktiviteten/øvelsen. Motivation af personellet. Sælger en aktivitet/øvelse. Personlig fremtræden og engagement. DIF fremlægger herefter på skift for de øvrige i GRP. en lærerstyret Lærervejledning ledelse på V

4 Side min 4 60 min Problembehandling Beskrivelse af anvendte problembehandlingsmodel. Konflikthåndtering kunne anvende anviste problembehandlingsmodel. Resultatet er tilfredsstillende, når kursisten i en gruppe kan anvende problembehandlingsmodel til løsning af et specifikt problem. have forståelse for løsningen af konflikter. Resultatet er tilfredsstillende, når kursisten kan forklare hvordan han vil løse en opstået konflikt, ud fra anviste model. Problembehandlingsmodellen Vigtigheden af modellen. Respekt for alle i gruppen. Styring i gruppen. Konflikttrappen Johari s vindue Konfliktløsningsmodel gruppeopgave. Som afslutning på opgaven vil der være en lærerstyret gruppeopgave. Som afslutning på opgaven vil der være en lærerstyret Beskrivelse af anvendte konflikthåndteringsmodel

5 Side min Personelsamtaler kunne gennemføre en personelsamtale. Resultatet er tilfredsstillende, når kursisten I en gruppe påtager sig at tilrettelægge og gennemføre en personelsamtale, som opleves positivt af modtageren. Fordele og ulempe ved personelsamtaler. Forberedelse og gennemførelse af personelsamtaler. Varighed. et videooplæg styret af en udpeget leder med udstukne rammer. Efter afslutning af Video opgaven reflekteres. Herefter opstiller kursisten sine egne læringsmål. På baggrund af disse forberedes og gennemføres personelsamtale. Lektionen skal ligge i starten af kurset, således der kan laves en opfølgningssamtale i midten og i slutningen af kurset. Ledelse og uddannelse FKOPUB PS

6 Side min min DIF som rollemodel Personprofiler have forståelse DIF som rollemodel Resultatet er tilfredsstillende, når kursisten: Kan give eksempler på DIF som rollemodel, og anvender denne viden i resten af kurset. Er opmærksom på evt. egne overspringshandlinger i rollen som leder, fører samt uddanner Søger at minimere egne overspringshandlinger til et niveau således at: o Kursisten fremstår troværdig og leret o Evt. overspringshandlinger ikke virker forstyrrende i forhold til at virke som rollemodel. have forståelse personprofiler herunder DISK Resultatet er tilfredsstillende, når kursisten, får lavet sin egen DISK-profil, samt kan give eksempler på hvordan kursisten ser denne viden anvendt i egen enhed. Profil af en officer DIF som rollemodel Overspringshandlinger Troværdighed og sikkerhed DISK gruppeopgave. Som afslutning på opgaven vil der være en lærerstyret Kontrollen af og vejledningen vedrørende overspringshandlinger gennemføres kontinuerligt på kursus. Kendskab til personprofiler kan med fordel kædes sammen med konflikthåndtering. Ledelse og uddannelse FKOPUB PS Lektionen bør ligge først på kursus, således at det lærte kan inddrages i den senere undervisning. Personprofil hæfte fra Persolog: DISK person Faktor Profil

7 Side min 9 60 min Ledelse gennem ledere Vejledning om hensigtsmæssig HJV TJ have forståelse af officerens ledelsesmæssige rolle i underafdelingen. Resultatet er tilfredsstillende, når kursisten: I en gruppe med egne ord forklarer officerens ekspertise og ledelsesmæssige rolle i underafdelingen. Tager ansvar for løsning af opgaver stillet på kursus, herunder: o Søger at få optimeret opgavebeskrivelse og opgavevilkår ved kursusledelsen o Opstiller selvstændigt manglende kriterier og manglende detailbeskrivelse af stillede opgaver, og søger at få godkendt disse inden opgaveløsning, kunne vejlede om hensigtsmæssig HJV TJ Resultatet er tilfredsstillende når kursisten i sin vejledning tager højde for: Prioritering af manglende uddannelse Familie Arbejdsmæssige forhold Fysiske forhold Den enkeltes interesseområder Ekspertise og ledelse Ansvar for opgaver: Uddybning af opgavebeskrivelser Opstilling af nødvendige kriterier og detailopgavebeskrivelser Accept fra nærmeste leder. HJV database Div. AKOS Stamkort Civileforhold gruppeopgave med en formel leder. en lærerstyret Herefter går man i makkerpar og gennemfører vejledning en lærerstyret feedback. Ledelse og uddannelse FKOPUB PS Lærervejledning ledelse på VOK. Her kan med fordel refereres til forudgående lektioner

8 10 60 min min Kommunikation intern og eksternt i divisionen Ledelse i forsvaret, kunne redegøre for udformning og indhold i intern og ekstern i divisionen, kunne redegøre for, hvordan der kan kommunikeres intern i divisionen, herunder fordele og ulemper samt forskellen på intern og ekstern kommunikation, kunne redegøre for forsvarets gældende ledelsesgrundlag. Kommunikation intern SMS Mail Telefon Hjv.dk Brev Øvrige medier Sprogbrug Kommunikation ekstern Samarbejdspartner Øvrige myndigheder Forsvarets gældende ledelsesværktøj. gruppeopgave med en formel leder. en lærerstyret Side 8 Lærervejledning ledelse på VOK. Her kan med fordel refereres til forudgående lektion 9 Forsvarets beskrivelse af gældende ledelsesværktøj min Personelsamtaler på GRP niveau Resultatet er tilfredsstillende såfremt kursisten med egne ord kan redegøre for forsvarets gældende ledelsesgrundlag., kunne gennemføre gruppesamtale Resultatet er tilfredsstillende når kursisten, får identificeret og formuleret GRP oplevelser fra dagens undervisning, og videre givet dem til LÆ i en konstruktiv form. Tilbagemeldinger Refleksion. Gennemføres dagligt som afslutning på dagens undervisning Forløbs

9 Side min Langsigtet målsætning kunne planlægge for personeludskiftning i en underlagt BES/GRP. Resultatet er tilfredsstillende, såfremt kursisten i gruppen, ud fra forventet afgang kan opstille en plan for nødvendig tilgang, under hensyn til såvel normalt uddannelsesforløb, som frafald under uddannelsesforløb. Planlægning af behov for tilgang. Hensyn til uddannelsesforløb. Hensyn til forventeligt frafald. Begrundelser med udgangspunkt i eget daglig virke. gruppeopgave med en formel leder. en lærerstyret MHV uddannelser

UKLASSIFICERET FAGPLAN

UKLASSIFICERET FAGPLAN UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG Alment Befalingsmandskursus, 2000 Udgivelse Marts 2014 2. FAGETS MÅL Ved/efter fagets afslutning skal deltageren (eleven, kursisten eller tilsvarende): Viden I rammen af bevogtningsgruppen

Læs mere

Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2. Klinik Medicin

Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2. Klinik Medicin Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2 Klinik Medicin Juli 2013 Indholdsfortegnelse 1. Uddannelsesmæssige forhold i Klinik Medicin...2 1.1 Syn på læring... 2 1.2 Rammer

Læs mere

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag.

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag. Skolens politikker Indhold Uddannelsespolitik o Pædagogisk og didaktisk fundament o Læringsmiljø Sundhedspolitik Personalepolitik o Politik for trivsel o Politik for kompetenceudvikling o Politik for ansættelse

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

FAGPLAN. Formål: Kursus skal give eleven det fornødne grundlag for at kunne anvende FX-våben i uddannelsen ved hjemmeværnets enheder.

FAGPLAN. Formål: Kursus skal give eleven det fornødne grundlag for at kunne anvende FX-våben i uddannelsen ved hjemmeværnets enheder. UKLASSIFICERET UDIR 4032 DeMars DIR D: intet 02/10 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 Langt navn: Omskoling for skydeledere m. fl. til FX-våben. Kort navn: OMSK-FX FAGPLAN Formål: Kursus skal give eleven det fornødne

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009 KARRIERE 2009 VIDEN UDVIKLING FREMTID Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD Kursusprogram 2009 Personlig KompetenceUdvikling kurser, der giver overskud i hverdagen! På Forsikringsakademiet

Læs mere

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fødevareministeriets Fælles Kommunikationsenhed Kontor/initialer: FFK Sagsnr.: Dato: 5. maj 2010 Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS.

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS. MUS koncept Indhold Medarbejderudviklingssamtalens formål Afsnittet beskriver formålet med MUS. Samtalen skal dels evaluere det forgange års arbejdsopgaver og udviklingsplaner, dels se fremad med henblik

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

værdier - kompetencer - potentialer - kommunikation præsentation - troværdighed - integritet - personlighed kurser 2013 / 2014

værdier - kompetencer - potentialer - kommunikation præsentation - troværdighed - integritet - personlighed kurser 2013 / 2014 ValueLab værdier kompetencer potentialer kommunikation præsentation troværdighed integritet personlighed troværdig kommunikation kurser 2013 / 2014 ValueLab Hareskovvej 19 DK 4400 Kalundborg T: 23 10 44

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV 2007 GODE RÅD OM Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Hvad er MUS? 3 Hvorfor afholde MUS? 3 Hvordan forberedes MUS-samtalen?

Læs mere

--> Året der gik --> Opgaver og udvikling --> Trivsel og samarbejde -->

--> Året der gik --> Opgaver og udvikling --> Trivsel og samarbejde --> Hvad er MUS? En systematisk, periodisk, planlagt og velforberedt dialog mellem en medarbejder og den leder, som medarbejderen refererer til MUS er en samtale om mål og muligheder Formålet er at medarbejderens

Læs mere

Bilag 1. Studieordning OFFICERSUDDANNELSE FOR HÆREN

Bilag 1. Studieordning OFFICERSUDDANNELSE FOR HÆREN Bilag 1 Studieordning OFFICERSUDDANNELSE FOR HÆREN AUTORISATION Nærværende studieordning autoriseres herved til brug for Officersuddannelsen for Hæren. X.X. XXXX DOKUMENTHISTORIK Dokumentversion Revisionsdata

Læs mere

KODEKS TIL EFTERTANKE...

KODEKS TIL EFTERTANKE... KODEKS TIL EFTERTANKE... 2 KODEKS FOR GOD SKOLELEDELSE god skoleledelse er... 1. at afklare sit ledelsesrum og påtage sig lederskabet 2. at påtage sig ansvar for, at skolen efterlever lokale, kommunale

Læs mere

Målene for praktikken og hjælp til vejledning

Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken 2 Det er vejlederens opgave i samarbejde med eleven at lave en handleplan for opfyldelse af praktikmålene. Refleksionsspørgsmålene, der

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN. 1. FAG Informationsgrundkursus - 1080. JAN 2015

UKLASSIFICERET FAGPLAN. 1. FAG Informationsgrundkursus - 1080. JAN 2015 UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG Informationsgrundkursus - 1080. JAN 2015 2. FAGETS MÅL Uddannelsen skal udvikle den enkelte deltagers forudsætninger bedst muligt for selvstændigt og ansvarligt at kunne deltage

Læs mere

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Vejledning

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Vejledning Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen Vejledning Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen Vejledning Udarbejdet af Undervisningsministeriet i samarbejde med UCC, VIAUC, UC Sjælland og Institut

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende Om Rådgivningsmodellen en vejledning om støtte til nydiagnos ti cerede demente og familier Denne pjece om Rådgivningsmodellen forklarer trin for trin, hvordan man bruger en målrettet model for støtte til

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

GRUPPEPSYKOEDUKATION. Introduktion til facilitator. Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6

GRUPPEPSYKOEDUKATION. Introduktion til facilitator. Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6 Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6 Her kan du læse om: Gruppepsykoedukation hvad er det? Program for gruppeforløbet Gode råd til planlægning af forløbet Facilitatorens rolle i forløbet Gruppepsykoedukation

Læs mere

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE PRAKTIKUDDANNELSENS TILRETTELÆGGELSE 3 PRAKTIKPERIODE 1 3 PRAKTIKPERIODE 2 9 STANDPUNKTSBEDØMMELSE 16 KLAGEMULIGHED 16

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. April 2015. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro. Den Sundhedsfaglige Højskole. VIA University College

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. April 2015. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro. Den Sundhedsfaglige Højskole. VIA University College Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse April 2015 Den Sundhedsfaglige Højskole Side 1 af 12 Modulets tema Modulet retter sig mod den udviklingsorienterede selvstændige og kritiske professionsudøvelse

Læs mere