Brugsanvisning H162 BY2000

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugsanvisning H162 BY2000"

Transkript

1 Brugsanvisning H162 BY2000

2 Tak for dit køb af dette Citizen ur. Før du bruger uret, bedes du læse denne brugsanvisning omhyggeligt for at sikre korrekt brug. Efter at have læst vejledningen, skal den opbevares på et sikkert sted til senere brug. Udsæt urskiven for lys og oplad uret fuldt før brug. For optimal præstation, stil uret i direkte sollys i flere timer mindst en gang om måneden. Særlig information På grund af den særlige teknologi, anbefales det kun at få uret repareret på et autoriseret service center. Alle anmodninger om reparationer skal rettes til en autoriseret service center. Funktioner Uret modtager et radiosignal og justerer tiden automatisk, når man opholder sig i Europa Når du justerer tid og dato i et område, hvor du ikke kan modtage radiosignal, se manuel indstilling. Dive mode(dykkeprogrammet) sikrer nøjagtig tids visning under dykning Eco-Drive intet behov for udskiftning af batteri. Evighedskalender: intet behov for dato justering ved udgangen af hver måned eller ved 28 dage i februar Tidsforskels justerings funktion Let at indstille til den lokale tid oversøisk For at undgå viser forskydning efter stød eller magnetisme Stød afslørings funktionen: Denne funktion forhindrer uønsket flytning af timer, minutter og sekund viserne, når uret modtager et udefra kommende stød. Viser justerings funktion (Reference position auto-justerings funktion): I Reference positionen bliver viserne kontrolleret med regelmæssige mellemrum, og hvis der er nogen forskydning, på time, minut og sekunder viserne bliver de hurtigt korrigeret for at opretholde den korrekte tid. Sikkerhedsregler Dykning er en potentielt farlig sport. Når du bruger dette ur til dykning, så sørg for at have en korrekt forståelse for de procedurer og for brug af uret som beskrevet i denne vejledning og følg de korrekte procedurer. Brug af dette ur på en måde, der strider mod den, der beskrives i denne brugervejledning kan forhindre, at uret ikke fungere korrekt. DETTE UR ER IKKE BEREGNET TIL BRUG SOM DET PRIMÆRE DYKKER INSTRUMENT.

3 For at undgå skade Bær ikke uret, hvor temperaturen bliver meget høj, såsom i en sauna. Uret kan blive varmt og brænde huden. Vær forsigtig, når du udfører anstrengende motion eller arbejde, for at undgå skade på dig selv eller andre. Vær særlig omhyggelig, når du holder et lille barn og har uret på. Urkassen og remmen kommer i direkte berøring med huden. Når uret bæres kan det forårsage kløe eller udslæt, hvis du har sart hud eller under visse fysiske betingelser. Hvis du tror der er noget galt, så tag straks uret af og kontakt din læge. Mulige årsager til udslæt kan være Allergi over for visse metaller eller læder Rust, snavs eller sved på urkasse eller rem Ophobning af fremmede stoffer på rem og urkasse Sikkerhedsregler General dykning forholdsregler I tilfælde af at dette ur anvendes til dykning, så sørg altid for at du modtager korrekt dyknings uddannelse fra en godkendt instruktør til at erhverve de erfaringer og færdigheder, der kræves for sikker dykning. Sørg for at du har helt styr på brug og drift af dette ur. Selv rekreativ dykning kan være potentielt farlig. Dykning uden korrekt eller passende uddannelse kan føre til en alvorlig ulykke. DETTE UR ER IKKE BEREGNET TIL BRUG SOM DET PRIMÆRE DYKKER INSTRUMENT. Hver dykker skal tage ansvaret for at planlægge og gennemføre sin egen dykning for at sikre en sikker dykning. Dette ur er ikke udstyret med en funktion, der forhindrer dykkersyge. Desuden er dette ur også ude af stand til at se forskelle i fysiologiske funktioner af individuelle dykkere eller forskelle i fysiske stand på denne dag. Da forekomsten af dykkersyge er i høj grad påvirkes af fysisk betingelse, graden af risikoen for dykkersyge varierer afhængigt af Deres fysiske tilstand på denne dag. Det anbefales at undgå dykning, når du er i dårlig fysisk tilstand, som f. eks når du er syg, træt, har ikke haft nok søvn eller har tømmermænd. Forholdsregler vedrørende brugen af dette ur Dette ur er ikke udstyret med en funktion, der angiver, dekompressions dykning. Deltag ikke i dekompressions dykning, mens du bruger dette ur. Når du bruger dette ur til dykning, skal du altid sørge for at bruge uret i kombination med andre dykke instrumenter (dykker tabellen, dykkere se, residual manometer eller vand dybdemåler). Pludselige atmosfæriske udsving og ændringer i vandtemperaturen kan have en effekt på brugen uret. Sørg altid for at kontrollere alle funktioner i uret før hvert dyk for at forhindre funktionsfejl og ulykker forårsaget af brug af forkerte indstillinger. I særdeleshed, skal du sørge for at kontrollere, om uret er tilstrækkeligt opladet, og at der ikke er advarselstegn på skive. Brugen af dette ur til dykning er begrænset til rekreativ dykning (non dekompression dykning) ved en vandtemperatur på 0 Ú C/32 Ú F til 50 Ú C/122 Ú F. Brug ikke dette ur for følgende typer af dykning: - Dykning uden for de ovennævnte temperatur område - Dekompressions dykning - Mætningsdykning hjælp af helium gas - Ferskvands dykning (dette ur er kalibreret til saltvand dykning) Tillad en tilstrækkelig margen under dykning med hensyn til ikke dekompression dykning grænse tid. Du må ikke skifte fra snorkling til dykning, efter dykning med flaske, da dette kan have en alvorlig effekt på dit helbred. Dette ur har ingen funktion til at skelne mellem dykning og snorkel svømning

4 Kontroller dit ur som følger før du bruger det: Kontrol af gang reserve Når du udsætter dit ur for lys efter en periode med mørke, kan viserne begynde at dreje hurtigt. Det viser at uret er i strømbesparende funktion. Dette er ikke en fejl. Tillad uret at vende tilbage til fuld normal drift før du bruger til dykning eller anden funktion. Vent, indtil den hurtige bevægelse af viserne stopper. Oplad ur. En del navne og deres vigtigste funktioner Sekundviserens spids viser modtagelses resultatet Sekundviserens nederste spids viser modtagelses resultatet

5 Sådan betjenes skruekronen og den låsbare trykknap Nogle modeller er udstyret med en skruekrone og låsbare trykknap. Skruekronen og låsbare trykknap forhindrer utilsigtet betjening. Lås op for dem, når du vil betjene uret. Sådan bruges envejs dreje krans Du kan nemt tjekke brugt tid eller resterende tid fra eller til et bestemt tidspunkt ved at dreje kransen. Dette er nyttigt for at kontrollere dykningens varighed. < Fastslå brugt time> Sæt mærket ud for minut viserens nuværende position. Du kan se den tid der er gået siden mærket blev indstillet. Ex.: 10 minutter gået, efter indstilling Indstilling af tid (8:40) Brugt tid (10 minutter) Den ensrettede dreje krans kan kun drejes mod uret eller venstre) af sikkerheds grunde ved dykning < Fastslå resterende tid> Sæt mærke til den planlagte tid. Du kan se den resterende tid indstil den planlagte tid. Ex.: 10 minutter tilbage til planlagt tid Nuværende tid (8:40) Resterende tid (10 minutter) Planlagt tid (8:50)

6 Modtagning af radiosignal for indstilling af tid og kalender Før modtagelsen af signalet(reference position check) Sikre dig at Reference position er korrekt eller ej før modtagelsen af signalet. Den korrekte reference position for tid og dato er SUN (søndag), 12:00:00, 1 (1.dag). Hvis Reference position er forkert, vil uret ikke vise tid og kalender korrekt, selv efter modtagelsen af radiosignalet. Reference position kan blive forkert hvis uret bliver udsat for kraftig magnetisme, statisk elektricitet eller et pludseligt opstået stød. Juster reference position, hvis tiden og kalender ikke vises korrekt efter modtagelsen af radiosignalet. Korrekt reference position Ugedagsviser peger på Sun (søndag). time, minut og sekund visere peger på 12:00. Dato vindue viser 1. Check Reference position 1. Træk kronen ud i position 1. Sekundviseren viser den aktuelle indstilling af tidsforskellen. 2. Tryk på og hold den øverste højre knappen (B) nedtrykket i fem eller flere sekunder. Den nuværende reference position bliver vist. (Denne proces kan tage op til 7 minutter.) 3. Kontroller reference position. Gå til trin 3 på side 60, hvis reference position er forkert. 4. Tryk kronen ind til position 0 for at afslutte kontrollen. Alle visere bevæger sig og indstiller sig på den aktuelle tid. Modtagelse af radiosignal for at indstille tid og kalender Radio kontrolleret ur Dette ur modtager radiosignal fra en radiosender og justerer automatisk tid og kalender. Der er også en funktion som viser resultatet af signal modtagelsen (succes / fiasko), og betingelserne for modtagelse (signalmodtagelses styrke (niveau)). Signalet er normalt udsendes kontinuerligt 24 timer i døgnet, men kan lejlighedsvis afbrydes på grund af vedligeholdelse. Selv når uret modtager signalet med succes, kan uret vise off (fra) en lille smule afhængigt af tidspunkt på døgnet miljø og intern behandling. Uden modtagelse af signalet, vil uret fortsat have en nøjagtighed på± 15 sekunder pr måned. Radiosignalet har ingen effekt på den menneskelige krop eller medicinsk udstyr.

7 Modtagelses område for radiosignal Frankfurt senderen udsender radiosignalet i Europa. Dette ur modtager automatisk kun signalet fra denne radiosender. Dette ur kan kun modtage det Tyske signal (DCF77), og kan ikke modtage signalet fra alle andre områder. Mainflingen senderen Selv i det illustrerede sendeområde, kan det ske at uret ikke vil være i stand til at modtage radiosignalet, afhængigt af vejret, radio bølgeforhold, eller modtagelses miljøet. Modtager radiosignal for at indstille tid og kalender Placering for bedste modtagelse Fjern uret fra armen og placer det på en stabil overflade, hvor det kan modtage radiosignalet bedre, f. eks i en vindueskarm. Urets modtagelses antenne er placeret ved kl. 9:00 i uret. Placer uret med 9:00 positionen rettet mod senderen. (mod syd) Flyt ikke uret i den tid signalmodtagelse står på, ellers bliver den afbrudt. Modtagelsen kan være ustabil, afhængigt af miljøet(omgivelserne). Kontroller urets modtagelses niveau (se side 33) og find den retning og sted på bopælen der giver den bedste signalmodtagelse.

8 Modtager radiosignal for at indstille tid og kalender Modtagelse af signalet Der er to måder at modtage signalet på: O Automatisk modtagelse: automatisk, modtager signalet til tiden (se side 27) O Manuel modtagelse: modtagelse af signalet, når du ønsker at justere tid og kalender (se side 28) Signalmodtagelse sker automatisk efter genopladning af uret hvis det har været stoppet på grund af manglende opladning Forsigtig! Sørg for at deaktivere Dive-mode (DIVE) før du starter radiosignal modtagelse. Automatisk modtagelse Placer ur i henhold til Placering for bedste modtagelse. Uret modtager automatisk radiosignalet kl. 03:00 hver dag. Hvis signalet ikke kan modtages kl.03:00 om morgenen, vil den automatisk prøve igen kl.04:00 morgenen Se side 30 for, hvordan viserne bevæger sig, når uret modtager radiosignal. Modtager radiosignal for at indstille tid og kalender 1. Tryk kronen ind i stilling Tryk på og hold den nederste højre knap (A) inde i to eller flere sekunder. Sekundviseren viser det sidste signalmodtagelses resultat (NO, H, M eller L), og peger så på RX. 3. Placer ur i henhold til Placering for bedre modtagelse. Undlad at flytte uret, før alle viserne begynder at bevæge sig igen. Se hvordan viserne bevæger sig, når der modtages et radiosignal. Forsigtig Uret kan ikke modtage radiosignalet, mens dato og ugedag er under indstilling. Udfør manuel modtagelse, efter at de har indstillet sig.

9 Afbryd modtagelsen af signalet 1. Tryk på og hold den nederste højre knap (A) nede to eller flere sekunder. Signalmodtagelse vil blive annulleret, og alle viserne bevæge sig til det aktuelle tidspunkt. Forsigtig Hvis modtagelsen bliver afbrudt af en eller anden grund, vil tid og kalender ikke blive automatisk opdateret. Viser bevægelser under signalmodtagelse Når du modtager signalet, bevæger viserne sig som følger: <Forbered Modtagelsen> <Under Modtagelsen> <Modtagelse afsluttes> Sekund viser peger på RX. Sekundviseren viser modtagelse niveauet ved at pege på H,M eller L. Det kan tage tid, afhængigt af forholdene (max. 13 minutter) Forsigtig Når du betjener uret under modtagelse af signal, bliver modtagelsen afbrudt. Når modtagelsen er afsluttet. Når modtagelse er fuldført, vil uret vise den korrekte tid. Hvis signalmodtagelse mislykkes, vil tiden ikke blive justeret. Kontrol af signalmodtagelse Du kan kontrollere, om den sidste modtagelse af radiosignalet lykkedes eller ej. Du kan også se signalmodtagelsens niveau, hvis det er lykkedes at modtage signalet. 1. Tryk kronen ind i stilling Tryk på den nederste højre knap (A). Sekund viser bevæger sig for at vise resultatet af den sidste signalmodtagelse og modtagelses niveauet. Resultatet der vises, er den sidst afsluttede gennemførte signal modtagelse. Afbrudt modtagelses forsøg ignoreres. Alle viserne begynder at bevæge sig. Forsigtig Du kan ikke kontrollere signalmodtagelse, mens dato og ugedag er begyndt at skifte. Check det efter datoskift er afsluttet.

10 Resultat af modtagelse H / M / L: Signalmodtagelse lykkedes NO: signalmodtagelse mislykkedes Hvis NO vises, så find et sted og en retning, hvor modtagelsen er bedre og udfør manuel modtagelse igen. Signalmodtagelses Niveau H (Høj) Meget godt signal for modtagelse. M (Middle) god signal modtagelse. L (Lav) Ikke god signal modtagelse. H, M og L viser kun betingelsen for modtagelse, og er ikke relateret til urets præstation. Hvis tiden ikke er angivet korrekt, selv efter vellykket signalmodtagelse, korriger reference position. Vende tilbage til almindelig tids visning Tryk på den nederste højre knap (A) igen. Uret vender automatisk tilbage til tiden10 sekunder efter at have vist modtagelse resultatet. Justering af tid / kalender manuelt 1. Træk kronen ud i position 2 Sekundviseren viser sommertids indstilling. 2. Tryk på den nederste højre knap (A). Du kan ændre sommertids indstillingen ved at dreje kronen. 3. Tryk på den nederste højre knap (A) igen. Sekundviseren stiller sig i position 12:00. Hvis dykker-funktionen er aktiveret, fungere kronen og knapperne ikke, før dive-mode viseren, peger på den aktuelle ugedag. Nu kan du justere tiden. Du kan springe justering af tidspunktet over og tilpasse dato ved at trykke på den nederste højre knap (A). 4. Drej kronen for at justere tiden. Time, minut og sekunder viserne bevæger sig. Hvis du drejer hurtigt på kronen vil de tre viserne bevæge sig kontinuerligt. For at stoppe viserne, drej på kronen. Når du har indstillet tiden til 12:00, vil indikationerne for dato og ugedagen starte med at skifte. Gå til trin 5 når viserne til dato og ugedag viser stopper. 5. Tryk på den nederste højre knap (A). Nu kan du justere dato.

11 Hver gang du trykker på den nederste højre knap (A), skifter den justerbare funktion som følger: Datovisning flytter: Dato Ugedags viser flytter: Ugedag Sekundviser drejeren en omgang: Måned og år Tids justering Justering af tid / kalender manuelt 6. Drej kronen til at justere det valgte emne. Hvis du konstant drejer hurtigt på kronen, begynder datoen at bevæge sig kontinuerligt. For at stoppe datoen, drej på kronen. 7. Gentag trin 5 og 6, når du har brug for at justere de andre funktioner. 8. Tryk kronen ind på stilling 0 på et tidssignal fra en radio, TV, osv. for at afslutte med at justere tiden / kalender. Forsigtig Alle viserne bevæger til det aktuelle tidspunkt. Mens viserne er i bevægelse, kan du ikke gå til næste trin. Perpetual dato(evighedskalender) Datoen justeres automatisk til 28 i februar frem til Så du behøver ikke at rette datoen ved månedsskift. Måned og års visning Du kan tjekke år (år gået siden skudår) og måneden vises hvor Sekundviser peger. Du kan se antallet af år der er gået siden sidste skudår, ved at kontrollere hvilke minutter sekundviser peger på. Quick reference oversigt for antallet af år siden, skudår

12 Ændring af sommertid (DST) indstilling 1. Træk kronen ud i position 2. Sekundviseren viser sommertids indstilling. Når du kun vil tjekke indstillingen gå til trin 4 for at afslutte kontrol. 2. Tryk på den nederste højre knap (A). 3. Drej kronen til at skifte indstilling. 4. Tryk kronen ind til position 0 for at afslutte indstillingen. Alle viserne bevæger sig til gældende tidspunkt. Indstilling til den lokale (rejse) tid (tidsforskels justerings funktion) Når du rejser til en anden tidszone, kan du nemt indstille uret til den lokale (rejse) tid midlertidigt. Indstilling til den lokale (rejse) tid (tidsforskellen justerings funktion) 1. Træk kronen ud i position 1. Når du kun vil kontrollere indstilling, gå til trin 4 for at afslutte kontrol. 2. Tryk på den nederste højre knap (A). 3.Flyt sekundviser ved at dreje på kronen. Du kan indstille tidsforskellen med et interval på ± 27 timer i forhold til Tysk/Dansk tid (se side 41). 4. Tryk kronen ind på position 0 for at afslutte indstillingen af tidsforskel. Den lokale (rejse) tid vises. Vend tilbage til Tysk/Dansk tid Sæt Sekundviseren tilbage til 0 sekunder (± 0 timer) indstilling som trin 3. Du kan justere tidsforskellen ± 1time pr skridt med sekundviseren. Hvis dykker-funktionen er aktiveret, fungere kronen og knapperne ikke, før dive-mode viseren igen viser den aktuelle ugedag.

13 Brug af uret, når du dykker Dykning er en potentielt farlig sport. Når du bruger dette ur til dykning, så sørg altid for at du får den rigtige dykke undervisning og uddannelse af en godkendt instruktør og overhold de regler, efter at have erhvervet erfaring og færdigheder for sikker dykning. Selv rekreativ dykning kan være potentielt farlig. Dykning uden ordentlig og tilstrækkelig uddannelse kan føre til en fatal eller alvorlig ulykke. Når du bruger dette ur til dykning, så sørg for du har en korrekt forståelse af procedurer for brug og drift af uret og overholde disse procedurer. Brug af dette ur på en måde, der strider mod den, der beskrives i denne brugermanual kan forhindre, at uret i at fungere korrekt. Sørg altid for at inspicere alle funktioner i dette ur, før dykning for at sikre de fungerer korrekt. Dette ur er ikke beregnet til at blive brugt som en primær dykke instrument. I tilfælde af at uret bruges, skal du altid sørge for at bruge uret i kombination med andre dyknings instrumenter (såsom et dyk tabel, rest manometer eller vand dybdemåler). Brugen af dette ur til dykning er begrænset til rekreativ dykning (ikke dekompression dykning) ved en vandtemperatur på 0 Ú C til 50 Ú C. Brug ikke dette ur ved følgende typer af dykning: - Dykning uden for det ovennævnte temperaturområde - Dekompression dykning - Mætningsdykning ved hjælp af helium gas - Ferskvands dykning (dette ur er kalibreret til saltvand dykning) Tillad en tilstrækkelig margen under dykning med hensyn til ikke dekompression dykning grænse tid. Lav tilstrækkelig sikkerhed signal ser og dekompression stopper. Sørg for, at den roterende krans bevæger sig ordentligt. Forbudte spørgsmål, når du bruger under dykning Brug ikke dette ur til dykning i følgende tilfælde: Når Sekund viser bevæger sig i spring på 2 sekunder på grund af utilstrækkelig opladning af uret. Når den utilstrækkelige opladnings advarsel funktionen er aktiv, kan du ikke skifte til Dive program. Når uret er stoppet eller ikke fungerer korrekt. Når uden for området af den garanterede temperatur. Under farlige opførsel eller livstruende situationer. I en helium atmosfære (som i mætningsdykning). Ferskvand dykning (dette ur er kalibreret til saltvands dykning). Forholdsregler før dykning Sørg for at kontrollere følgende: Sørg altid for at kontrollere alle funktioner i dette ur forud for dykning. Er remmen/lænken forsvarligt fastgjort til uret? Er der revner, ridser eller revner på rem eller glas? Er dato og klokkeslæt indstillet korrekt? Er skruekronen og låsbar trykknap (r) låst? Er uret tilstrækkeligt opladet til at sikre korrekt funktion? Er den utilstrækkelige opladnings advarsels funktion inaktive?

14 Forholdsregler under dykning Undgå hurtigt opstigning. En hurtig opstigning kan forårsage dykkersyge og andre skadelige virkninger på kroppen. Oprethold en sikker opstigningshastighed. Brug ikke uret, når der er en fejl eller fysisk skade på uret. Ved dykning sørg samtidig for at have tilstrækkelig margen for ikke-dekompressions grænse tid for at garantere sikkerheden. Når opstigning, skal du altid sørge for at gøre dekompressions stop i henhold til en dykke tabel for at sikre sikkerheden. Brug ikke nogen knapper eller kronen af uret under dykning. Forholdsregler efter dykning Sørg for at hvile tilstrækkeligt efter dykning. Det anbefales at undgå at flyve i mindst 24 timer efter afslutningen af en dykning. skyl forsigtigt havvand, mudder eller sand som har fæstnet sig til uret af, og tør derefter den overskydende fugt væk med en tør klud. Brug under dykning Dive-mode Brug af dykke program. Sørg for at aktivere dykke programmet, når du dykker for at forhindre, at uret stopper viserne for søge efter radiosignal modtagelse under dykning. 1. Sæt kronen til stilling Tryk på og hold den øverste højre knappen (B) for syv eller flere sekunder. Dive-mode viser peger på DIVE og Divemode er aktiveret. Det tager ca. 1 minut for at dive-mode viseren at skifte til at Dive tegnet på skiven. Du kan ikke bruge signalmodtagelses funktion, når Dive-mode er aktiveret. Deaktivere Dive-mode Sæt kronen til stilling 0,og tryk derefter på og holde den øverste højre knap (B) nede i syv eller flere sekunder. Dive-mode viser bevæger sig tilbage for at vise den aktuelle ugedag i ugen. Forsigtig Du kan ikke aktivere / deaktivere Dive-mode, mens den utilstrækkelige opladnings advarsel funktion (se side 51) er aktiv. Brug kun uret hvis det er fuldt opladet. Du kan ikke aktivere / deaktivere Dive-mode, mens de indikationer for dato og ugedag er under skift. Aktivere / deaktivere efter at de har ændret sig. Sørg for at deaktivere Dive-mode efter dykning.

15 Opladning af uret Dette ur har en genopladelig celle, som bliver opladet ved at udsætte urskiven for lys, såsom direkte sollys eller lysstofrør. Oplad ikke uret ved en for høj temperatur (ca. 60 Ú C eller højere). For at opnå optimal ydeevne: Udsæt uret for lys, med urskiven pegende direkte mod sollys, i flere timer mindst en gang om måneden. Efter uret er taget i brug, læg det i en position, således at urskiven er udsat for stærkt lys, f. eks i et vindue. Før opbevaring af uret på et mørkt sted i en længere periode, skal du sørge for at oplade det fuldt ud. Hvis uret er ikke bliver udsat for lys nok til opladning, såsom når det er dækket af lange ærmer, kan uret ikke oplades tilstrækkeligt til normal drift. Prøv at sørge for at uret får lys nok til opladning. Opladning af dit ur Hvis du oplader uret efter at det er stoppet på grund af utilstrækkelig opladning, søger uret automatisk efter radiosignalet 1 gang (gendan ved automatiske modtagelse) når det er tilstrækkeligt opladet. For at gøre modtagelse sikrere, placere uret i henhold til Placering for bedste radiomodtagelse mens du oplader det. Når uret har nået en for lav strøm reserve aktiveres -utilstrækkelig strøm reserve advarselsfunktion Når strøm reserve bliver for lav, springer sekundviseren kun en gang hvert 2 sekund Dette er den utilstrækkelige strøm reserve advarsel funktion. Oplad uret ved at udsætte urskiven for sollys. Når uret er opladet, vil sekundviser springe normalt. Hvis du ikke har opladet uret inden for 2 dage efter den utilstrækkelige strøm reserve advarsel startede, vil uret løbe tør for strøm og stoppe. BEMÆRK: Du kan ikke kontrollere eller justere indstillingerne mens denne advarsel er aktiv, selvom du kan se at tiden passer.

16 Opladningstid Nedenfor er de omtrentlige tider der er nødvendige for at oplade uret, når urskiven udsættes for lys konstant. Brug tabellen nedenfor som en vejledende oversigt Lysstyrke LUX Miljø En dags drift Opladningstid fra stoppet til start når cellen har været tom Opladningstid fra stoppet til fuldt opladet når cellen har været tom 500 Indendørs lys 4 timer 13 timer Under 30w lysstofrør i afstand på 60 cm. 2 timer 6 timer Under 30w 40 minutter 2,5 timer 110 timer lysstofrør i afstand på 20 cm Overskyet vejr 11 minutter 4 timer 45 timer Direkte sollys 5 minutter 40 minutter 30 timer Efter uret er fuldt opladet - overopladnings funktion Når uret er fuldt opladet, starter den automatisk overopladnings funktion for at forhindre overopladning. Strømbesparende funktion Når uret er ikke udsættes for lys i mere end 7 dage, eller når du gemmer det på et mørkt sted, som i et ur etui eller skuffe, stopper alle viserne automatisk for at spare strøm. (Strømspare funktion) Under den strømbesparende funktion... Time, minut og sekund viserne stopper ved position 12:00. Dato og ugedag skifter med 1 dag kl 0:00 hver dag. Annullere den strømbesparende funktion Udsætte uret for lys nok som ved en opladning. Alle viserne begynder at bevæge sig for at vise den aktuelle tid, den strømbesparende funktion annulleres. Fortsæt med at udsætte uret for lys nok til opladning, hvis sekundviseren springer med 2 sekunders interval. (Se side 50) Forsigtig Du kan ikke annullere den strømbesparende funktion med kronen eller knapper. Hvis den angivne tid er ikke korrekt, efter at du annullerede den strømbesparende funktion, udfør manuel modtagelse af radiosignal eller juster tid og kalender manuelt.

17 Justering af reference position Hvis tiden og kalender ikke er angivet korrekt, selv efter modtagelse af radiosignal, skal du justere reference position. 1.Træk kronen ud i position 1. Sekundviser bevæger sig for at angive måned og år. 2. Tryk på og hold den øverste højre knappen (B) nede i fem eller flere sekunder. Den nuværende reference position vises. (Denne proces kan tage op til 7 minutter.) Gå til trin 7, hvis referencepositionen er korrekt( Sun, 0:00:00, og 1 ). 3. Træk kronen ud i position 2. Sekund viser peger på 0 sekund position, og du kan justere referencen position 4. Tryk på den nederste højre knap (A) gentagne gange for at vælge funktionen du ønsker at justere. Hver gang du trykker på den nederste højre knap (A), ændres den justerbare funktion som følger: 5. Drej kronen for at justere den valgte funktion. Hvis du drejer kontinuerligt hurtigt på kronen, vil den valgte funktion (ugedagsviser,sekundviser, eller dato) starte med at bevæge sig konstant. For at stoppe funktionen, skal du dreje på kronen. 6. Gentag trin 4 og 5 for at justere funktionen til SUN 0:00:00, og Tryk kronen ind i stilling 0 for at afslutte reference positionens justering. Alle viserne bevæger sig frem til den aktuelle tid.

18 Forholdsregler Vandtæthed Dette ur er vandtæt til 200 meter. Selv om det kan bruges til dykning med en luft tank (dykning), kan det ikke bruges til mætningsdykning som indebærer anvendelse af helium

19 Tillykke med dit nye CITIZEN ECO-DRIVE ur. For at du får mest muligt glæde af uret anbefaler vi, at du bruger et par minutter på at læse denne lille folder. Dit nye ur er udstyret, med den nyeste ECO-DRIVE teknologi, der bevirker at du aldrig skal skifte batteri i uret. Dette gavner både miljøet og pengepungen. ECCO-DRIVE udnytter det naturlige lys omkring dig til at skabe den energi, som skal til for at drive urets elektronik. Denne energi bliver gemt i en mikrocelle (kapasitor), og det betyder, at så længe du sørger for, at uret regelmæssigt får lys, vil uret ikke gå i stå og have gangreserve til en periode uden lys. Før du bærer og tager uret i brug første gang, anbefaler vi at du sørger for at uret bliver fuldt opladet. Det gør du bedst ved at lægge uret i dagslys gerne sollys i et antal timer, se opladningstabellen for uret i brugsanvisningen. Nogle ure stopper automatisk (strømbesparende funktion) når de pakkes ind eller lægges i mørke i kortere eller længere tid. Derfor kan du godt have fået et ECO-DRIVE ur der er stoppet når du pakker det ud. Dette er ingen fejl, det fortæller dig blot at strømspare programmet virker. Nogle modeller starter omgående når de får lys andre først når automatikken slår viserne til og justerer dem ind. For at drive uret skal det have lys, men hvis uret ikke bliver udsat for lys i nogen tid, går det ikke i stå. Det bruger så den gemte energi i microcellen til at drive værket men ikke evigt! Efter nogen tid skal uret igen udsættes for lys for ikke at stoppe. ECO-DRIVE urene har en gangreserve på ca 6 måneder fra fuldt opladet til de går i stå. Ure med strømbesparelse mellem 9 og 24 måneder alt efter model. Når den lagrede energi er ved at slippe op gør uret opmærksom på det. Analog ure: Sekundviseren springer i intervaller på 2 sekunder Kronografer: Sekundviser bliver stående i opladningsposition. På denne måde fortæller uret at det er tid til at oplade microcellen ved at tage det af og lægge det i dagslys i et antal timer så det kan blive fuldt opladet. Et godt råd kan være at lade uret ligge nogle timer i dagslys hver weekend i vinterhalvåret da uret for det meste sidder gemt under tøjet. Når uret har fået lys nok starter sekundviseren (hvis udstyret med en sådan) med at springe igen, men følg skemaet fra brugsanvisningen, og lad dit ur blive helt opladet inden du tager det på igen. Når uret har været gemt bort i mørke for længe gør uret opmærksom på det. Analog ure: Sekundviseren springer i intervaller på 2 sekunder Kronografer: Sekundviser bliver stående i set position Så har uret været gået i stå, skal det lades op igen med masser af lys. Helst 10 timer i sollys, så er uret ladet fuldt op og har energi nok til en lang mørk periode igen. Husk at indstille tiden efter opladningen, hvis ikke det er et radiostyret der automatiske selv retter tiden. Der er stor forskel på energi værdien af de forskellige typer af lys. ECO DRIVE ure udnytter selv det svageste lys til at lade på microcellen. Jo flere LUX der er i lyset jo hurtigere oplades microcellen. Det allerbedste er sollys eller dagslys. Kunstlys indeholder ikke så mange LUX, og det tager derfor længere tid at oplade uret inden døre. Brugsanvisningen indeholder et skema som omhandler lige netop det ur du har købt og her kan du se de anbefalede opladningstider. Vigtigt!! Du kan ikke overoplade dit ur så selv om du skulle glemme det, og det får mere lys end i skemaet, sker der ikke noget, da elektronikken selv slår fra når det er fuldt opladet. Hvis uret har ligget meget længe, uden at blive brugt, og ikke har været opladet regelmæssigt, kan der ske det, at cellen ikke kan genoplades. Er dette tilfælde må man udskifte microcellen med en ny.

20 Tillykke med dit ny Citizen ur

Brugsanvisning. BU0010- Cal 8730

Brugsanvisning. BU0010- Cal 8730 Brugsanvisning BU0010- Cal 8730 Start med at oplade dit nye ur ved at give det sollys. Vi anbefaler at uret får 4-5 timers opladning på en solskinsdag hver måned. Uret skal oplades for at virke korrekt,

Læs mere

BRUGSANVISNING CALIBER U700 JW0071

BRUGSANVISNING CALIBER U700 JW0071 BRUGSANVISNING CALIBER U700 JW0071 Indstilling af banelængde. 1. Tryk på knap M for at skifte til RAC (race) 2. Træk kronen ud i position 1 3. Tryk på knap A for at få vist YES tryk og hold knap M inde

Læs mere

Brugsanvisning CALIBER E670 REFERENCE AS4015 AS4020 AS4050

Brugsanvisning CALIBER E670 REFERENCE AS4015 AS4020 AS4050 Brugsanvisning CALIBER E670 REFERENCE AS4015 AS4020 AS4050 Tag først uret ibrug når det er tilstrækkeligt opladet! Sekundviseren skal springe med et interval på 1 sekund Dette ure er radiostyret og modtager

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

Brugsanvisning E210. Ref AV0020 + AV0030

Brugsanvisning E210. Ref AV0020 + AV0030 Brugsanvisning E210 Ref AV0020 + AV0030 Beskrivelse af viser funktioner. Denne instruktion beskriver urets funktioner baseret på at uret holdes som vist på tegningen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A B C D E F G

Læs mere

CALIBER H460 REFERENCE AS2010 AS2040

CALIBER H460 REFERENCE AS2010 AS2040 CALIBER H460 REFERENCE AS2010 AS2040 Tag først uret ibrug når det er tilstrækkeligt opladet! Sekundviseren skal springe med et interval på 1 sekund Dette ure er radiostyuretog modtager radiosignalet fra

Læs mere

Eco-Drive Chronograph

Eco-Drive Chronograph Eco-Drive Chronograph Urets karakteristik Kaliber E860 Dette ur er forsynet med solceller, der leverer den nødvendige energi til at drive urværk og alarmlyde ved at omdanne lysenergien til elektrisk energi.

Læs mere

Brugsanvisning. Caliber U600 JY0020

Brugsanvisning. Caliber U600 JY0020 Brugsanvisning Caliber U600 JY0020 Se denne oversigt igennem inden ibrugtagning Dette ure er radiostyret og modtager radiosignalet fra Europa, USA og i Asien. Uret er udstyret med automatisk modtagefunktion

Læs mere

FØR BRUG Indstilling af tid. Indstilling af dato

FØR BRUG Indstilling af tid. Indstilling af dato BRUGSANVISNING B877 FØR BRUG Dette ur er ikke drevet med et almindelig batteri, men ved at omdanne lys energi til elektrisk energi. Før du bruger uret, udsættes for dagslys, og sørg for uret er tilstrækkeligt

Læs mere

BRUGSANVISNING H144 CB C 00 B 21-57E 7

BRUGSANVISNING H144 CB C 00 B 21-57E 7 BRUGSANVISNING H144 CB0021-57E Indholdsfortegnelse Specifikationer Komponent identifikation... 2 Kontrol af gangreserve... 3 Kontrol af radiosignal modtagelse... 4 Indstilling af by...4 Bemærkninger om

Læs mere

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1 Brugermanual Terapi- / Dagslys ELE018896A Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Introduktion: 3 Hvordan virker Terapi- / Dagslys lampen? 3 Tegn og symboler 4 Sikkerhed og ydeevne 4 Bemærkninger 5 Beskrivelse

Læs mere

CDPE 6320. Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning User instructions OPVASKEMASKINE DISKMASKIN ASTIANPESUKONE OPPVASKMASKIN DISHWASHER

CDPE 6320. Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning User instructions OPVASKEMASKINE DISKMASKIN ASTIANPESUKONE OPPVASKMASKIN DISHWASHER DA SV FI NO EN Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning User instructions CDPE 6320 OPVASKEMASKINE DISKMASKIN ASTIANPESUKONE OPPVASKMASKIN DISHWASHER Tillykke Med Deres nye Candy opvaskemaskine.

Læs mere

fejemaskine til gulve og tæpper, som hjælper dig med at gøre rent hurtigere og nemmere, end det er muligt med andre ledningsfrie fejemaskiner.

fejemaskine til gulve og tæpper, som hjælper dig med at gøre rent hurtigere og nemmere, end det er muligt med andre ledningsfrie fejemaskiner. Brugervejledning Tillykke med din nye - den ledningsfri fejemaskine til gulve og tæpper, som hjælper dig med at gøre rent hurtigere og nemmere, end det er muligt med andre ledningsfrie fejemaskiner. Hemmeligheden:

Læs mere

Brugsanvisning. Kaliber U100 JV0000JV0050-

Brugsanvisning. Kaliber U100 JV0000JV0050- Brugsanvisning Kaliber U100 JV0000JV0050- Oplad dit ur helt inden du tager det i brug Start med at oplade dit ur til niveau 5 ved at udsætte det for sol- eller dagslys indtil batteriviseren står ud for

Læs mere

Brugsanvisning til Elexo badetoilet stol

Brugsanvisning til Elexo badetoilet stol Brugsanvisning til Elexo badetoilet stol INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 2 Sikkerhed 2 Stand-by mode 2 Bremser 2 Aktivering 3 Sidde ned 3 Armlæn 3 Aktivering af hejs 3 Sænkning af stolen 4 Brug af bækken

Læs mere

Quarzwerk mit Chronoscope Quartz movement with Chronoscope J645.82 J645.83 JUNGHANS DIE DEUTSCHE UHR

Quarzwerk mit Chronoscope Quartz movement with Chronoscope J645.82 J645.83 JUNGHANS DIE DEUTSCHE UHR Quarzwerk mit Chronoscope Quartz movement with Chronoscope J645.82 J645.83 JUNGHANS DIE DEUTSCHE UHR JUNGHANS THE GERMAN WATCH D A N S K Hjerteligt tillykke med erhvervelsen af Deres nye ur fra Junghans.

Læs mere

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0 Fodermaskine 1: Manuel Brugermanual for styreskab 88.340 - DK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION Se side Styringens funktioner. 3 Styreskab, display og tastatur. 4-5 Hovedmenu oversigt. 6-7 Servicemenu oversigt.

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

BRIO Sense. Brugsanvisning og råd om vedligeholdelse

BRIO Sense. Brugsanvisning og råd om vedligeholdelse BRIO Sense Brugsanvisning og råd om vedligeholdelse VIGTIGT! Læs denne brugsanvisning grundigt før Alt som hænger på styret indvirker på 2 vognen tages i brug, og gem den til fremtidig brug. vognens stabilitet.

Læs mere

DS Multi-8 S ET 328_DA / /7

DS Multi-8 S ET 328_DA / /7 DS Multi-8 FUNKTIONER Funktion Beskrivelse A1 A2 S ET VALG AF FUNKTIONER Visning Side DATO Evighedskalender (skudår og månedsafslutning programmeret indtil 2099) med: dag, ugedag, kalenderuge, måned, år.

Læs mere

Avanceret vejrstation med radioforbindelse til atomur Model: BAR208HG

Avanceret vejrstation med radioforbindelse til atomur Model: BAR208HG Avanceret vejrstation med radioforbindelse til atomur Model: BAR208HG BRUGERVEJLEDNING INDHOLD Oversigt...2 Forside...2 Bagside...3 Fjernsensor...3 Sådan kommer du i gang...3 Isætning af batterier...3

Læs mere

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR I denne brugsanvisning kan høreapparat, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Ret til ændringer forbeholdes. Høreapparater, tilbehør

Læs mere

GUMMIBÅD FISHMAN. Instruktions manual

GUMMIBÅD FISHMAN. Instruktions manual GUMMIBÅD FISHMAN Instruktions manual Vigtige sikkerhedsretningslinjer for brug af gummibåden. Læs og forstå disse retningslinjer, før båden tages i brug. ISO 6185-1 Båd Type I/II Båden er konstrueret til

Læs mere

Vejledning til Tidtagningssystem til ridebanespring. Sønderborg. Knap for addering af 6 sekunder ved total nedrivning af forhindring.

Vejledning til Tidtagningssystem til ridebanespring. Sønderborg. Knap for addering af 6 sekunder ved total nedrivning af forhindring. Tidsur til Ridebanespring Model: Sønderborg Med visning af tid for hovedspring / omspring. Visning af fejl Automatisk addering af fejl ved overskridelse af fejlfri tid Visning af starttid for næste klasse.

Læs mere

Vejledning til Tidtagningssystem til ridebanespring. Sønderborg. Manuel Signal ( Radiosignal ) knap på pult ( Stopursfunktion )

Vejledning til Tidtagningssystem til ridebanespring. Sønderborg. Manuel Signal ( Radiosignal ) knap på pult ( Stopursfunktion ) Model: Sønderborg Valgfri portrækkefølge. Visning af tid for hovedspring / omspring. Visning af fejl Automatisk addering af fejl ved overskridelse af fejlfri tid Mulighed for visning af starttid for næste

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 DK DANSK SIKKERHEDSFORSKRIFTER Maskinen er udstyret med følgende symboler for at huske Dem på, at der skal

Læs mere

ELIPSE TRAINER JE-520

ELIPSE TRAINER JE-520 ELIPSE TRAINER JE-520 HN 11136 Brugervejledning Læs brugervejledning omhyggeligt før maskinen tages i brug. Gem brugervejledningen til senere brug. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion og sikkerhedsanvisninger

Læs mere

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug AFFUGTER DH10M Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug Indhold Brug venligst tid på at læse denne manual igennem og gem den til senere brug. Specifikationer Hvordan den virker Placering

Læs mere

DK..... Light Assist

DK..... Light Assist DK... Light Assist Light Assist er en flytbar motor til hjælp for assisterende personer, der skubber en manuel kørestol. Dens rolle er at gøre dagligdagens kørsel på fortove, gader og stier lettere. Den

Læs mere

Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451

Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451 Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451 Indhold Salgspakkens indhold...2 Knapper og stik...2 På forsiden...2 På bagsiden...3 Langs overkanten...3 Opladning...3

Læs mere

LÆS DETTE FØR DU SÆTTER BATTERIER I APPARATERNE!

LÆS DETTE FØR DU SÆTTER BATTERIER I APPARATERNE! Gratulerer! Vi takker for tilliden ved dit valg af PrimaNOVA Digital Babycall, model GI-D4. Produktet er udstyret med digital teknologi og praktiske sikkerhedsfunktioner, så du kan være tryg ved, at apparaterne

Læs mere

SeeTool - KNX løsninger til

SeeTool - KNX løsninger til SeeTool - KNX løsninger til Erhversbygninger Program 8.0.0.0.0.3 Kontinuert dagsregulering med PIR og manuel dæmp/ betjening Lysreguleringsfunktioner Lyset tændes og slukkes automatisk afhængigt af folks

Læs mere

Instruktionsmanual. Kidzone ECE R44 / 04. Fremadvendende med sikkerhedssele 9-18 kilo. Bagudvendende med sikkerhedssele 9-25 kilo

Instruktionsmanual. Kidzone ECE R44 / 04. Fremadvendende med sikkerhedssele 9-18 kilo. Bagudvendende med sikkerhedssele 9-25 kilo Instruktionsmanual Kidzone Bagudvendende med sikkerhedssele 9-25 kilo Fremadvendende med sikkerhedssele 9-18 kilo Fremadvendende med sikkerhedssele for voksne 15-25 kilo Testet og godkendt i henhold til

Læs mere

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730 FOR SELVKØRENDE SÅMASKINE BOBY 730 IMPORTØR: SØNDERUP MASKINHANDEL A/S TLF. 98 65 32 55 FAX 98 65 33 00 www.ferrarimaskiner.dk - www.bcsmaskiner.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE CE... 3 INTRODUKTION... 3 1.0 FORHINDRING

Læs mere

Man behøver kun at se dets skive og holde det i hånden for at forstå navnet. Schweiziske urbyggere har konstrueret et ur, som helt handler om de 60

Man behøver kun at se dets skive og holde det i hånden for at forstå navnet. Schweiziske urbyggere har konstrueret et ur, som helt handler om de 60 Rå fuldblod Dansk Tom Kristensen har sat sin underskrift midt på urskiven på Rosendahls nye Le Mans ur. Et ur der fortæller meget mere end tiden 24 timers løbet Le Mans er verdens mest rå racerløb for

Læs mere

KAL. V172 Analog Quartz Solar 1/5 Alarm chronograph

KAL. V172 Analog Quartz Solar 1/5 Alarm chronograph KAL. V172 Analog Quartz Solar 1/5 Alarm chronograph Funktioner Tid og dato Chronograph/stopur måler op til 60 minutter i 1/5 sekund intervaller med måling af mellemtid Enkel alarm indenfor 12 timer Drives

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. SEA-DOO er et registreret varemærke tilhørende Bombardier Inc. og bruges under licens til Daka Development Ltd.

INDHOLDSFORTEGNELSE. SEA-DOO er et registreret varemærke tilhørende Bombardier Inc. og bruges under licens til Daka Development Ltd. INDHOLDSFORTEGNELSE OVERSIGT... 3 SIKKERHEDSHENVISNINGER... 4 IBRUGTAGNING... 6 VAND-SCOOTER brugt til svømning og snorkling... 6 VAND-SCOOTER brugt til dykning... 8 BATTERIBRUG... 10 Oplad batteri...

Læs mere

Brugsanvisning 700 Yacht Timer

Brugsanvisning 700 Yacht Timer Brugsanvisning 700 Yacht Timer 700 YACHT TIMER DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og længst mulig gavn af det, anbefaler vi dig

Læs mere

Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol

Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol Scan QR koden og læs mere om produktet INDHOLDSFORTEGNELSE Side Indledning 2 Sikkerhed 2 Bremser 3 Aktivering 3 Elektronisk stop knap/nødstop 3 Sidde ned / stå

Læs mere

50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual

50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual 50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual Vare nr. 10054001 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 Montagevejledning... 5 Før første brug... 5 Betjeningsvejledningen...

Læs mere

VELKOMMEN TIL PEARL. Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender.

VELKOMMEN TIL PEARL. Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender. 1 VELKOMMEN TIL PEARL DK Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender. Indtil du har vænnet dig til at bruge produktet, kan det i starten

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-Cars eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle reparationer

Læs mere

2 Tilbage ( ) 3 OK (OK) 4 Op (p)

2 Tilbage ( ) 3 OK (OK) 4 Op (p) 60 Brugsanvisning Cardio 60 1 2 3 1 Lys / Tænd/Sluk( / ) 2 Tryk og hold på for at tænde for enheden. For at slukke for enheden, skal du holde knappen nede for at åben undermenuen, og bruger herefter op-

Læs mere

PooL-Lift Brugervejledning. fra POOLLIFT.DK

PooL-Lift Brugervejledning. fra POOLLIFT.DK PooL-Lift Brugervejledning fra POOLLIFT.DK 1. Sikkerhedsanvisninger Før du bruger Pool lift, skal du sørge for at: brugeren / pårørende har fået passende instruktion og oplæring. denne brugsanvisning er

Læs mere

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * *

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * Læs denne brugsanvisning grundigt før du anvender duovognen første gang og gem den for fremtidigt brug. Dit barn kan komme til skade, hvis du ikke følger

Læs mere

Dansk brugsanvisning. Airon Wireless Kropsanalysevægt. Airon Wireless Aktivitetstracker Trin Kalorier Afstand Søvn Ur

Dansk brugsanvisning. Airon Wireless Kropsanalysevægt. Airon Wireless Aktivitetstracker Trin Kalorier Afstand Søvn Ur Versjon: 1.0 Andre Airon Wireless produkter Airon Wireless system er en serie af produkter, der giver dig et godt overblik over nogle af dine vigtigste sundhedsrelaterede data i samme program. Prøv også:

Læs mere

BRUGSANVISNING KARMA

BRUGSANVISNING KARMA 1 BRUGSANVISNING KARMA Inden du kører ud på din Karma scooter venligst læs denne vejledning nøje igennem. Karma scooteren er forsynet med drejesæde, som kan låses i 4 positioner. Når man forflytter sig

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE

BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE Side 1 til den udendørssirene Introduktion Den udendørs sirene bruges som en ekstra sikkerhed, for at naboer kan høre og se, at der er gået en alarm og for at stresse en

Læs mere

Gasgrill - Model Midi Brugermanual

Gasgrill - Model Midi Brugermanual 1. udgave: 12. marts 2010 2010 Gasgrill - Model Midi Brugermanual Vigtigt: Læs disse instruktioner nøje for at få kendskab til gasgrillen inden brug. Gem denne manual til fremtidig brug. 1 Stykliste Tjek

Læs mere

Arbejdsmiljøhåndbog Værktøj

Arbejdsmiljøhåndbog Værktøj Maskinsikkerhed, Specielt vedr. maskiner i sløjdlokaler: Nødstop Spændingsfaldsudløser Afskærmning Tvangsafbryder/ switch på skærm Bremse på klinge, bånd eller lign. Aflåsning af maskiner Processug Skiltning

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Set forfra: 1. Teleskophåndtag 2. Håndtag 3. Frakoblingsstopknap 4. Søjle 5. Glidedel til batteri. 6. Krog 7. Fastspændingsskrue til ring 8.

Set forfra: 1. Teleskophåndtag 2. Håndtag 3. Frakoblingsstopknap 4. Søjle 5. Glidedel til batteri. 6. Krog 7. Fastspændingsskrue til ring 8. DK... Light Drive Light Drive er en monterbar strømforsyningsenhed, som omdanner din manuelle kørestol til en elektrisk letvægtskørestol. Den er designet til hjælpe dig med at komme omkring indendørs,

Læs mere

Din brugermanual DELONGHI EO 1831.A http://da.yourpdfguides.com/dref/3384026

Din brugermanual DELONGHI EO 1831.A http://da.yourpdfguides.com/dref/3384026 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

ALFA 56. Tips til sikker kørsel Side 1-2. Oversigt over kørestolen Side 3-4. Justeringer Side 5-6. Brugervejledning Side 7-8

ALFA 56. Tips til sikker kørsel Side 1-2. Oversigt over kørestolen Side 3-4. Justeringer Side 5-6. Brugervejledning Side 7-8 ALFA 56 Indholdsfortegnelse Tips til sikker kørsel Side 1-2 Oversigt over kørestolen Side 3-4 Justeringer Side 5-6 Brugervejledning Side 7-8 Opladning af batterier.. Side 9 Bemærk følgende Side 10 Vedligeholdelse

Læs mere

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER Instruktioner til brug og vedligeholdelse af SousVide Supreme -vakuumforsegler LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER For yderligere oplysninger bedes du besøge vores hjemmeside på SousVideSupreme.com Dette apparat

Læs mere

Kaliber No. C440 & C450

Kaliber No. C440 & C450 Bliv fortrolig med uret Kaliber No. C440 & C450 Tak for købet af dette CITIZEN QUARTZ-ur. Læs denne brugsanvisning omhyggeligt for at blive fortrolig med urets funktioner. Kontroller venligst at der er

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vigtige sikkerhedsregler...3. Grundlæggende instruktioner...4. Sikkerhedsforanstaltninger 5-7. Udpakning af dit bidet...

Indholdsfortegnelse. Vigtige sikkerhedsregler...3. Grundlæggende instruktioner...4. Sikkerhedsforanstaltninger 5-7. Udpakning af dit bidet... Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsregler....3 Grundlæggende instruktioner...4 Sikkerhedsforanstaltninger 5-7 Udpakning af dit bidet...8-9 Betjening via hoveddelen...10 Fjernbetjeningens opbygning...11

Læs mere

DK BRUGERMANUAL. Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem. manualen til senere brug.

DK BRUGERMANUAL. Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem. manualen til senere brug. DK BRUGERMANUAL Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem manualen til senere brug. Indholdsfortegnelse GENEREL INFORMATION RÅD OM LEDNINGSNET OG BATTERI SIKKERHEDSINFORMATION FØRSTE

Læs mere

Brugervejledning til 2-hjuls Scooter

Brugervejledning til 2-hjuls Scooter Brugervejledning til 2-hjuls Scooter 1 Denne brugervejledning medfølger til din 2-hjuls scooter. Brugervejledningen er gældende for alle 2-hjuls scootere, der er produceret på vores fabrik. Nogle funktioner,

Læs mere

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 0 Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * *

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * Læs denne brugsanvisning grundigt før du anvender klapvognen første gang og gem den for fremtidigt brug. Dit barn kan komme til skade, hvis du ikke følger

Læs mere

KEELER HÅNDTAG C-STØRRELSE

KEELER HÅNDTAG C-STØRRELSE KEELER HÅNDTAG C-STØRRELSE 13A 13B LÆS OG FØLG DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Keeler håndtag C-størrelse Læs dette instruktionsafsnit omhyggeligt inden Keeler-produktet tages i brug. For egen og kundernes

Læs mere

echarger Brugervejledning

echarger Brugervejledning echarger Brugervejledning Indhold Indhold Din echarger 22 Tilsigtet brug 23 Vigtige bemærkninger 24 Batterier 27 Opladning 28 Nyttige tips vedrørende opladning 33 Vedligeholdelse og behandling 34 Tekniske

Læs mere

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk Zoomax Snow Brugsvejledning Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk BL-04 Beskrivelse Zoomax Snow er en letvægts elektronisk lup med en 4,3 tommer

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er udstyret

Læs mere

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Manual Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Vigtige sikkerhedsforskrifter Må ikke skilles ad, repareres eller ændres ved. Service skal udføres af uddannede serviceteknikere.

Læs mere

Brugervejledning Fun2Go

Brugervejledning Fun2Go Brugervejledning Fun2Go Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Bemærk Introduktion Tekniske data Inden første cykeltur Tilpasning

Læs mere

Dansk version. Introduktion. Windows Vista og XP-installation. LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps

Dansk version. Introduktion. Windows Vista og XP-installation. LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps Introduktion Udsæt ikke Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps for ekstreme temperaturer. Anbring ikke enheden i direkte sollys eller tæt ved varmekilder.

Læs mere

Bison 80 Brugervejledning 1. udgave - april 2005. Indholdsfortegnelse

Bison 80 Brugervejledning 1. udgave - april 2005. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Introduktion til din trappelift...2 2 Hovedkomponenter...2 3 Betjening...3 3.1 Oplade din trappelift... 3 3.2 Sikker drift... 4 4 Anvende din trappelift...5 5 Ekstraudstyr...6 5.1

Læs mere

Funktionstaster. MODE = Funktion. NE/RE/- = Næste/nulstil/minus. ST/SP/+ = Start/stop/plus. EL/BT = EL-baggrundslys/Bluetooth.

Funktionstaster. MODE = Funktion. NE/RE/- = Næste/nulstil/minus. ST/SP/+ = Start/stop/plus. EL/BT = EL-baggrundslys/Bluetooth. DANSK 1 (A.L.T.) Funktionstaster MODE = Funktion NE/RE/- = Næste/nulstil/minus ST/SP/+ = Start/stop/plus EL/BT = EL-baggrundslys/Bluetooth Indhold Afsnit Side Funktioner... 3 Symboler... 3 Opsætning/app...

Læs mere

Da: Betjeningsvejledning Solo

Da: Betjeningsvejledning Solo Da: Betjeningsvejledning Solo Side 1 ikke løber noget vand ind i emfanget under rengøringen. Sikkerhedsinstruktioner Denne betjeningsvejledning indeholder vigtige instruktioner, som skal følges for at

Læs mere

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 3 FØRSTE GANGS BRUG Tilslut skabet til elforsyningen. På modeller med elektronik kan

Læs mere

Dansk Manual 2015 Dato: 31.03.15. Læs manualen før brug! RX-4 automatisk tablet tæller. Operatør Manual

Dansk Manual 2015 Dato: 31.03.15. Læs manualen før brug! RX-4 automatisk tablet tæller. Operatør Manual Dansk Manual 2015 Dato: 31.03.15 Læs manualen før brug! RX-4 automatisk tablet tæller Operatør Manual 1 Indhold Pakkens indhold:... 3 Beskrivelse af maskinen:... 3 Betjeningsvejledning:...:... 4 Placering

Læs mere

Thule Urban Glide 1 & 2 Instruktioner

Thule Urban Glide 1 & 2 Instruktioner Thule Urban Glide 1 & 2 Instruktioner B 51100987 INDHOLD 1 INTRODUKTION 1.1 Tilsigtet anvendelse af vejledning 04 1.2 Tilsigtet anvendelse af vogn 04 1.3 Specifikationer 04 2 SIKKERHED 2.1 Symboler og

Læs mere

Indhold. Testo 926 Termometer. Betjeningsvejledning

Indhold. Testo 926 Termometer. Betjeningsvejledning Testo 926 Termometer Betjeningsvejledning Indhold Vejledningsinformation...2 1. Sikkerhedsinformation...2 2. Påtænkt brug af instrumentet...3 3. Produktbeskrivelse...4 3.1 Display og betjeningsknapper...4

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

DK 45 STRØMFORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGSKABEL CTEK COMFORT CONNECT OPLADERKABEL MODE-KNAP FEJLLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT clamp

DK 45 STRØMFORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGSKABEL CTEK COMFORT CONNECT OPLADERKABEL MODE-KNAP FEJLLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT clamp 12V/3 MANUAL TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

Modul No Bliv fortrolig med uret

Modul No Bliv fortrolig med uret Modul No. 3425 Bliv fortrolig med uret Tillykke med dit valg af dette CASIO ur. For at få mest ud af dit køb skal du læse denne brugsanvisning omhyggeligt og have den tilgængelig for senere opslag. Brugsanvisningen:

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

Brugsanvisning Chronograph serie 300, 600 Diver, 650, Ocean Master

Brugsanvisning Chronograph serie 300, 600 Diver, 650, Ocean Master Brugsanvisning Chronograph serie 300, 600 Diver, 650, Ocean Master CHRONOGRAPH 1/10-sek. DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-Listener eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle

Læs mere

ZappBug Oven 2. Brugermanual. Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE

ZappBug Oven 2. Brugermanual. Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE ZappBug Oven 2 Brugermanual Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE 1 ! Vigtige oplysninger om sikkerhed Information Alle sikkerhedsoplysninger skal overholdes, når

Læs mere

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. DK bruger manual

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. DK bruger manual DCP41 Deltaco TALA Tålig Robust mobile phone DK bruger manual Indhold af pakken Kom igang med telefonen Velkommen, denne mobiltelefon er designet til at være nem at bruge, også under barske forhold. Den

Læs mere

Brugsanvisning Dive Master

Brugsanvisning Dive Master Brugsanvisning Dive Master DIVE MASTER DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og længst mulig gavn af det, anbefaler vi dig at læse

Læs mere

MODEL: RC421-WL TO RADIO FREKVENS RØG ALARM LÆS MANUALEN OMHYGGELIGT FØR BRUG OG GEM DEN FOR FREMTIDIG REFERENCE

MODEL: RC421-WL TO RADIO FREKVENS RØG ALARM LÆS MANUALEN OMHYGGELIGT FØR BRUG OG GEM DEN FOR FREMTIDIG REFERENCE MANUAL MODEL: RC421-WL TO RADIO FREKVENS RØG ALARM LÆS MANUALEN OMHYGGELIGT FØR BRUG OG GEM DEN FOR FREMTIDIG REFERENCE 1 INDHOLD: SPECIFICATION 2 SIKKERHEDS INFORMATION... 2 BATTERI FORBINDELSE 3 ANBEFALEDE

Læs mere

SeeTool - KNX løsninger til

SeeTool - KNX løsninger til SeeTool - KNX løsninger til Erhversbygninger Program 8.0.0.0.0.3 Kontinuert dagsregulering med PIR og manuel betjening - enkelt Lysreguleringsfunktioner Lyset tændes og slukkes automatisk afhængigt af

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 BETJENINGSVEJLEDNING Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 Den rette afskaffelse af dette produkt (elektrisk og elektronisk affald) (Anvendes i den Europæiske Union og andre Europæiske lande med separat genbrugsanordninger)

Læs mere

Karma 737 el-scooter. Den perfekte allround-model til både land og by. Tekniske specifikationer:

Karma 737 el-scooter. Den perfekte allround-model til både land og by. Tekniske specifikationer: Karma 737 el-scooter Den perfekte allround-model til både land og by. Stabil, velkørende og lydsvag Affjedret undervogn Programmerbar hastighed etc. Lys, blinklys, stoplys Personvægt max. 135 kg Drejesæde

Læs mere

ZappBug Room. Brugermanual. VIGTIGT: Læs manualen før brug

ZappBug Room. Brugermanual. VIGTIGT: Læs manualen før brug ZappBug Room Brugermanual VIGTIGT: Læs manualen før brug Tanaco Danmark A/S Glentevej 11 6705 Esbjerg Ø tlf.: +45 75144800 tanaco@tanaco.dk www.tanaco.dk1 Vigtig sikkerhedsinformation Alle sikkerhedsforskrifter

Læs mere

Før du påbegynder et træningsprogram, herunder træning med Gymform ABS & CORE, bør du rådføre dig med din læge eller fysioterapeut.

Før du påbegynder et træningsprogram, herunder træning med Gymform ABS & CORE, bør du rådføre dig med din læge eller fysioterapeut. BRUGSANVISNING TIL Gymform ABS & CORE Vi tager din sikkerhed alvorligt. Vi beder dig derfor om at gennemlæse alle oplysningerne i denne brugsanvisning, før du begynder at bruge Gymform ABS & CORE. Det

Læs mere

Med tryk på (C) skiftes mellem de forskellige programmer. I alle programmer belyses displayet ved tryk på (B).

Med tryk på (C) skiftes mellem de forskellige programmer. I alle programmer belyses displayet ved tryk på (B). Bliv fortrolig med uret Modul No.3768/3769 Tillykke med dit valg af dette CASIO ur. For at få mest ud af dit køb skal du læse denne brugsanvisning omhyggeligt og have den tilgængelig for senere opslag.

Læs mere

Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft

Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft Advarsel: For at sikre korrekt brug af TA. bade/toiletløfter skal denne brugsanvisning læses grundigt før brug. Der skal rettes opmærksomhed specielt

Læs mere

KETTLE WK 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU

KETTLE WK 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU KETTLE WK 7280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU B C A D E F G L H K J I 3 DANSK 05-10 SUOMI 11-16 NORSK 17-22 SVENSKA 23-28 ITALIANO 29-34 PORTUGUÊS 35-40 NEDERLANDS 41-45 MAGYAR 46-50 ČESKY 51-55

Læs mere

VELA Tango 100, 100EL, 200 & 200EL BRUGERMANUAL VARIANT: Manual. nr. 105015. VELA Tango 200El. Artrodese VELA Tango 100 VELA Tango 200

VELA Tango 100, 100EL, 200 & 200EL BRUGERMANUAL VARIANT: Manual. nr. 105015. VELA Tango 200El. Artrodese VELA Tango 100 VELA Tango 200 BRUGERMANUAL DK Tango VARIANT: 100, 100EL, 200 & 200EL Manual. nr. 105015 Tango 100 Artrodese Tango 100 Tango 200 Tango 100El Tango El Ståstøtte Tango 200El INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. INDLEDNING 3 1.1. SIKKERHED

Læs mere

Strømstyring Brugervejledning

Strømstyring Brugervejledning Strømstyring Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

DK bruger vejledning

DK bruger vejledning brugervejledning DK Tak... for dit køb af Tanda Zap. Tanda Zap spotbehandling er klinisk dokumenteret. Kraftfuldt blåt LED lys nedbryder de bakterier, der forårsager akne udbrud, mens let vibration og

Læs mere