De autoriserede forhandlere taber kampen om de gode ledere!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "De autoriserede forhandlere taber kampen om de gode ledere!"

Transkript

1 De autoriserede forhandlere taber kampen om de gode ledere! Over 80 % af branchens mellemledere er faglærte på erhvervsuddannelses niveau og har ikke en formel lederuddannelse. Der er stor risiko for at tabe både konkurrenceevne og leder-talenter til de virksomheder, der kan og vil kompetence-udvikle deres mellemledere, og i sidste ende kan denne passivitet, resultere i mistet indtjening. Undersøgelserne peger på, at både bilforhandleren og mellemlederen selv er meget positiv overfor uddannelse. Der er dog imidlertid ikke tradition for- eller afsat ressourcer til, at mellemlederen tager efter-/ videreuddannelse. Læs nedenstående resume af rapporten. God læselyst Maj Johnny G. Nedergaard, HD Studerende ved Syddansk Universitet.

2 Autobranchens mellemledere en analyse om uddannelse Forord Når forandringens vinde blæser i autobranchen bygger nogle læhegn og håber på bedre tider mens andre skifter kurs og sætter spileren! Vil man skifte kurs, er der behov for at tænke nyt og agere på andre måder. Det gælder både produktudvikling, forretningsudvikling og i særdeleshed medarbejderudvikling. Rapporten omhandler det sidste og stiller spørgsmålstegn ved, om virksomhedens vigtigste ressource (medarbejderne), er klar til kursændringerne. Rapportens omdrejningspunkt er specifikt mellemlederen hos de aut. bilforhandlere dvs. værkfører, reservedelschef og salgschef. Rapporten henvender sig til autoriserede bilforhandlere, med det formål, at skabe debat og opmærksomhed omkring uddannelse i autobranchen. Johnny Gehrke Nedergaard

3 Kompetencer, kurser eller uddannelse. Hvis ikke andet er nævnt dækker begrebet uddannelse i dette resume, over alt fra længerevarende formelle uddannelser til korte kurser og seminarer. Jeg ønsker således ikke at debattere indholdet i de enkelte uddannelser, kortlægge udbuddet eller måle effekten af relevante kurser og uddannelser. Jeg antager generelt, at uddannelse og kurser vil resultere i nye eller styrkede kompetencer. Kompetence begrebet er i sig selv genstand for megen debat. Jeg har således i afsnittet med paradigme og valg af teoretisk afsæt, redegjort for dette begreb. Problemformulering Indenfor hvilke faglige områder, er der behov for og ønske om formel uddannelse hos autobranchens mellemledere, set ud fra et mellemleder-, virksomheds- og brancheperspektiv. Metode 1. Hvilket uddannelsesniveau har branchens mellemledere 2. Hvilket ønske og behov ser virksomhedslederne? 3. Hvilket ønske har mellemlederne selv? 4. Hvilke konsekvenser vil den autoriserede bilforretning kunne formodes at få, hvis valget er, ikke at uddanne sine mellemledere? De empiriske undersøgelser omfatter data indsamling fra 62 respondenter, samt nyere litteratur: Spørgeskema til bilforhandlere, filialchefer og direktører. Telefonisk interview vha. spørgeskema mellemledere i autobranchen. Benchmarking - Interview af nuværende og tidligere ledende medarbejdere hos FTZ og Dansk supermarked. Studie af tidligere analyser og litterære udgivelser vedr. emnet 1. Data fra virksomhedsledere Analyse af problemf. Spg Data fra mellemledere 3. Data fra benchmarking Tolkning Analyse af problemf. Spg. 2 Analyse af problemf. Spg. 3 Konklusion 4. Data fra litteraturstudie Analyse af problemf. Spg. 4

4 1. Undersøgelse af bilforhandlerens krav til mellemlederen. Hvis du skulle anbefale et kursus / en uddannelse til din reservedelschef, hvad skulle kurset så indeholde? Reservedelschef Ledelse, samarbejde, kommunikation og motivering Økonomi, budget, nøgletal og driftsoptimering Personligt salg, mersalg og kundebetjening Produktviden eller tekniske kurser IT kurser i relevante programmer Hvis du skulle anbefale et kursus / en uddannelse til din værkfører / eftermarkedschef, hvad skulle kurset så indeholde? Værkfører / eftermarkedschef Ledelse, samarbejde, kommunikation og motivering Økonomi, budget, nøgletal og driftsoptimering Personligt salg, mersalg og kundebetjening Produktviden eller tekniske kurser IT kurser i relevante programmer Hvis du skulle anbefale et kursus / en uddannelse til din salgschef, hvad skulle kurset så indeholde? Salgschef Ledelse, samarbejde, kommunikation og motivering Økonomi, budget, nøgletal og driftsoptimering Personligt salg, mersalg og kundebetjening Produktviden eller tekniske kurser IT kurser i relevante programmer

5 2. Resultat af spørgeskema til mellemledere: Andet Eftermarkedschef Salgschef Værkfører Reservedelschef Hvilken jobfunktion/titel har du? 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Ingen af delene Ansvar for personale og ledelse Økonomisk/budget ansvar Begge dele 50 + personer personer personer 4-10 personer 1-3 personer Hvilke ansvar har du? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Hvis du har personale ledelsesansvar - Hvor mange medarbjedere er du leder / chef for? 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Kandidat, Master eller tilsvarende. LVU HD, Bachelor eller tilsvarende. MVU Merkonom, Biløkonom eller tilsvarende. KVU Faglært indenfor mit nuværende job. EUD Selvlært, autodidakt eller faglært i andet fag Hvilken afsluttet uddannelse har du? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

6 Hvad synes du er mest udfordrende i dit job?- giv karakteren 4 til den mest udfordrende og 3 til næst mest... osv. produkttekniske, nye produkter, teknisk info Salg og kundebetjening Økonomi, nøgletal og budget rengskab Personale ledelse og motivation 0% 20% 40% 60% 80% Indenfor hvilke områder har du behov for uddannelse og kurser? indholdet skulle omhandle: Ledelse, motivation og kommunikation Økonomiske emner, Nøgletal ønsker ikke kurser eller uddannelse Salg og kundebetjening Produkttekniske 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Kvalitative data udsagn ifbm. telefon interview Data indsamlet til brug i spørgeskemaet blev foretaget ved hjælp at telefonisk henvendelse. Det viste sig imidlertid at resultere i en række uformelle og kvalitative informationer. Her løseligt transskriberet i korte sætninger: Vi (mellemlederen)har ingen tid til at dygtiggøre os der er konstant driftsopgaver på bordet Vi har her i krisen skåret helt ind til benet så der er ingen tid til kurser Det er svært at finde en relevant uddannelse eller kurser Vi måles hele tiden på kundetilfredshed Jeg får ikke de økonomiske nøgletal fra ledelsen Jeg skal lære at uddelegere mine arbejdsopgaver mere Importøren har tidligere afholdt mange kurser, men er stoppet her i krisen Kunderne er mere prisbevidste og sværere at tilfredsstille Jeg bruger meget tid på at sende tilbud til kunder, der aldrig dukker op Jeg savner af og til erfaringsudveksling med andre værkfører Vi (værkførere) sidder på øretævernes holdeplads Jeg kan godt se at jeg mangler noget økonomisk forståelse

7 3. Benchmarking Interview (Dansk Supermarked og FTZ) Dansk Supermarked gruppen har i mange år haft fast struktur på et uddannelsesforløb, der kunne håndtere medarbejdernes karriere, fra deres første dag som flaskedreng op til varehuschef. Således kan man i dag, tilbyde alle medarbejdere muligheder for at dygtiggøre sig, ud fra egne ønsker og ikke mindst forventninger fra ledelsen. Det sidste er et interessant område, da der ligger en klar forventning om, at en stor del af de butikselever man tager i butikkerne, skal efter endt erhvervsuddannelse, videre med interne uddannelser og kurser. Vil man være mellemleder i eksempelvis Føtex, er der sammensat et uddannelsesforløb til dette. Dette uddannelsesforløb består af en række kurser af 2-3 dages varighed på arbejdsmarkedsuddannelses niveau (AMU). Den videre karrierevej hen i mod en driftslederstilling eller som varehuschef kræver at deltageren gennemfører en tilrettelagt lederuddannelse, startende på AMU niveau, men hvor den afsluttende del af lederuddannelsen, foregår på akademimerkonom niveau. Uddannelsesstrukturen hos FTZ er udviklet i de seneste år, til at omhandle alle medarbejdere. Der tilbydes i kurser og uddannelser tilrettelagt af virksomheden selv, samt mulighed for den enkelte medarbejder at søge kurser ude på uddannelsesmarkedet betalt af virksomheden. FTZ har opbygget en uddannelsesstruktur med 3 spor. Det ene spor kendetegnes ved, at indeholde kurser af kortere varighed uden nogen videre sammenhæng. Disse udbydes til relevante faggrupper og kaldes almen kompetenceudvikling. Det andet spor, er et ledelsesspor, der kendetegnes ved ikke at indeholde nogen eksamener. Dette spor kaldes kursusvejen. Det sidste og tredje spor er ligeledes et ledelsesspor, men indeholder formelle eksamener på AU niveau med opnåelse af 5-10 ECTS point pr. fag. Fælles for de 2 sidstnævnte spor er, at kommende og til dels nuværende FTZ ledere, skal følge og bestå et af disse uddannelsesspor. FTZ betaler kursusgebyret, bøgerne og medarbejderens løn under lederuddannelsen. Der forventes at den enkelte medarbejder bruger den fornødne tid, (herunder også fritid) således en evt. eksamen kan bestås. Respondenterne fra FTZ var slutteligt enige i, at de nuværende uddannelsesmuligheder i FTZ har resulteret i en bedre medarbejder trivsel og at det ligeledes bevirker at virksomheden fremstår mere attraktiv i forhold til, at rekruttere nye medarbejdere. I en rapport initieret af HR afdelingen hos FTZ og udarbejdet af en studerende ved Aalborg Universitet, fremkommer flere konkrete organisatoriske forbedringer ved en ændret ledelsespraksis hos de mellemledere, der har deltaget på ledelsesuddannelserne.

8 4. Et udpluk af litteraturstudie Dårlig ledelse koster på bundlinjen 1 Det er ikke særlig rart at tale om dårlig ledelse. Han eller hun er jo fagligt dygtig, og opgaverne bliver jo løst. Derfor har dårlig ledelse ofte ingen konsekvenser. I bedste fald bliver de dårlige personaleledere sendt på lederkurser. I værste fald sker dette ikke, fordi det er for pinagtigt og for ydmygende at sende en erfaren mangeårig leder på grundlæggende lederuddannelse. Skaderne får lov at brede sig med øget utilfredshed blandt medarbejderne og i værste fald mange sygemeldinger, der koster på bundlinjen. Analyse af bilforhandlerens økonomi januar 2013 Bolette Christensen er cand.psyk og MBA, CEO i BØRNEfonden. det er vigtigere end nogensinde, at medarbejderne har de rette kompetencer og kan tilpasse sig forandringer......kravene til den enkelte medarbejders kompetencer defineres ud fra den rolle og det ansvar, der er forbundet med den konkrete stilling. Eksempelvis stilles der typisk store krav til mekanikerens tekniske produktkendskab, hvorimod der til en værkfører stilles langt større krav til kompetencer inden for eksempelvis kundeservice og mersalg. Rapport udarbejdet af Deloittes Markedsgruppe Auto, indeholdende denne artikel: Medarbejderudvikling med fokus på de forretningsmæssige mål - Af Pernille Wellejus, HR-konsulent, Deloitte 2 Ledelse i øjenhøjde mellemlederen i centrum september Erfaringer viser, at mange virksomheder typisk rekrutterer nye mellemledere blandt de fagligt dygtigste medarbejdere. Men dermed risikerer man at miste en dygtig fagspecialist og måske få en knap så egnet leder. For mange af de udfordringer, som mellemlederen i vidensamfundet konfronteres med, handler ikke om faglig ekspertledelse. Det handler om at mestre kunsten at lede både mennesker og processer i et krydspres af modsatrettede forventninger. Som topledelse må man derfor overveje, om man rekrutterer de rigtige mennesker til de rigtige stillinger. Er det en faglig ekspert, en menneskekender eller en hybridleder, som spænder over begge kompetencer, der er brug for? DEA Tænketank, referencegruppe og sekretariat, Henrik Holt Larsen m.fl. 1 Christensen, Bolette ( ) Dårlig ledelse koster på bundlinjen, 08/businesssøndag, Berlingske, 3. sektion Læs hele artiklen i bilag 6 2 Wellejus, Pernille (2013): Medarbejderudvikling med fokus på de forretningsmæssige mål, Analyse af Bilforhandlerens økonomi - januar 2013, KBH, s Larsen, Henrik Holt m.fl. (2008): Hvidbog Ledelse i øjenhøjde mellemlederen i centrum, DEA

9 Samlet konklusion -Indenfor hvilke faglige områder, er der behov for og ønske om formel uddannelse hos autobranchens mellemledere, set ud fra et mellemleder-, virksomheds- og samfundsmæssigt perspektiv? Mellemlederen Der er en generel interesse fra mellemledernes side om, at tage kurser og uddannelser og især indenfor ledelse og økonomi. Arbejdsbyrden og organiseringen i virksomheden indbyder dog desværre ikke til, at mellemlederen er fraværende i længere tid. Med en formel uddannelse på EUDniveau, hvor ledelse ikke har været en del af pensum, synes der at være et behov for efteruddannelse. Mellemlederens ledelsesmæssige kompetencer er generelt opnået gennem erfaringer og de er sikkert dygtige til deres arbejde. Min anbefaling lyder derfor, at man bør tilføje mellemlederens realkompetencer 4 med salgs-, erhvervsøkonomisk- og ledelsesteori igennem formel uddannelse. Resultatet må derved uden tvivl blive, at disse ledere bliver endnu dygtigere til deres job. Virksomheden Med en organisation hvor mellemledere har personaleansvar for op mod 25 medarbejdere, er der behov for kendskab og viden om ledelse. Virksomhedslederne er derfor, når de bliver spurgt, meget opsatte på, at deres medarbejdere har de rigtige kompetencer. Kurser og uddannelse omkring ledelse, er også på bilforhandlerens ønskeliste. Der bliver imidlertid ikke i virksomheden afsat ressourcer tileller krævet kompetenceudvikling hos mellemlederne. Synlighed og viden om uddannelsesmuligheder synes her, at være den største hindring. FTZ og DSG har en åbenlys fordel, da de har centraliseret deres uddannelses- og kursus udbud i en HR afdeling og derved skabt en struktur og et overblik, som den lille bilforhandler ikke har. Der kan konkluderes, at det er afgørende for bilforhandleren og dennes lønsomhed, at man får skabt en uddannelseskultur, som kontinuerligt udvikler medarbejdernes faglige- og formelle kompetencer. Bilforhandleren skal være opmærksom på, at man i samfundet generelt oplever stigende tendens til kompetenceudvikling 5 og endnu vigtigere, sker det pt. hos konkurrenterne. Branchen Jf. Deloitte analysen, er det selv med flere solgte enheder, blevet sværere at nå samme nettoresultat. Der er derfor behov for nytænkning. Skærpede krav fra forbrugeren og fra globaliseringen (den fri handel) kræver, at branchen udvikler og tiltrækker kompetente medarbejdere. I branchen generelt, har man således behov for, at fremstå attraktivt overfor potentielle medarbejdere. En løsning kunne være, at brancheforeningerne samlet danner en HR funktion, med det formål, at skabe et overblik over formelle kurser og uddannelser til deres medlemsvirksomheder (aut. bilforhandlere) og dermed de enkelte medarbejdere. Hvis man ikke kan motivere kan man ikke beskylde sine medarbejdere for, at være u-motiverede Hvis man ikke kender begrebet dækningsgrad er den svær at forbedre Hvis man ikke kan anvende salgsteknik bestemmer kunderne din omsætning Citat: Johnny G. Nedergaard Sydals Juni 2013 Johnny G. Nedergaard Kommentarer eller yderligere info kan rettes til 4 Realkompetencer er kompetencer opnået gennem arbejde, skole og fritid. kilde: 5 Juul, Jonas Schytz m.fl. (2012): Uddannelse skal styrkes gennem hele livet, A.E.

Rapport om. Lederes læringsmiljøer

Rapport om. Lederes læringsmiljøer Rapport om Lederes læringsmiljøer Ledernes Hovedorganisation Juli 03 Indhold Forord...3 Sammenfatning...4 Fremtidens læringsformer...5 Læringsformer lederuddannelser og korte kurser i ledelse...7 Kompetencegivende

Læs mere

Fremtidens Maskinmester

Fremtidens Maskinmester Erhvervsudvalget, Det Energipolitiske Udvalg, Uddannelsesudvalge ERU alm. del - Bilag 289,EPU alm. del - Bilag 291,UDU alm. del - B Offentligt Fremtidens Maskinmester Analyser og dokumentation Fremtidens

Læs mere

Undersøgelse af Master in Management of Technology

Undersøgelse af Master in Management of Technology Undersøgelse af Master in Management of Technology Kvalitativ og kvantitativ undersøgelse blandt dimittender og aftagere Udarbejdet af Oxford Research A/S November 2005 Forfatter: nif Sidst gemt: 15-11-2005

Læs mere

100% I SPIL TALENT. Tag på kursus/efteruddannelse via kompetencefonden. Dansk Supermarked Gå efter det bedste tilbud

100% I SPIL TALENT. Tag på kursus/efteruddannelse via kompetencefonden. Dansk Supermarked Gå efter det bedste tilbud Produktkendskab og fag-/ områdespecifikke kurser Kunne du godt tænke dig at lære produkterne i din afdeling bedre at kende for at give kunderne en bedre vejledning? Er der opgaver i dit daglige arbejde,

Læs mere

Læs om... Et fælles løft Journalistiske arbejdspladskurser med afsæt i den enkelte medievirksomhed er en kursusform, der vinder indpas.

Læs om... Et fælles løft Journalistiske arbejdspladskurser med afsæt i den enkelte medievirksomhed er en kursusform, der vinder indpas. #3 2014 Læs om... 4 6 12 14 16 18 19 20 22 2 Redaktion: Marlene Jørgensen (ansv.), Klaus Hollmann, Christina Jo Larsen, Lars Bo D. Hansen, Stine Charlotte Hansen og Ralf Andersson Design: Sanne Timmermann

Læs mere

På baggrund af ovenstående har det været interessant at evaluere uddannelsens succes på følgende

På baggrund af ovenstående har det været interessant at evaluere uddannelsens succes på følgende Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Resumé... 3 1. Indledning... 7 1.1 Baggrund... 7 1.2 Design og metode... 8 1.3 Metodiske betragtninger vedrørende udbytte og effekt... 10 2. Aktivitet på uddannelsen

Læs mere

Hvidbog Ledelse i øjenhøjde mellemlederen i centrum. Hvidbog. centrum

Hvidbog Ledelse i øjenhøjde mellemlederen i centrum. Hvidbog. centrum Hvidbog Ledelse i øjenhøjde mellemlederen i centrum Hvidbog Ledelse i øjenhøjde mellemlederen i centrum 2 INDHOLDSFORTEGNELSE TÆNKETANK, REFERENCEGRUPPE OG SEKRETARIAT... 3 FORORD... 4 1. HVIDBOGENS FORMÅL

Læs mere

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE kodeks for god mellemledelse 2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Kodeksets brug... 4 2. Anbefalinger... 6 3. Mellemlederens udfordringer...12 4. at lede mennekser... 2 1 3

Læs mere

Det uforløste potentiale. - 10 udfordringer til dansk personaleledelse. Hovedrapport. Mandagmorgen. NyhedernesTænketank

Det uforløste potentiale. - 10 udfordringer til dansk personaleledelse. Hovedrapport. Mandagmorgen. NyhedernesTænketank NyhedernesTænketank Det uforløste potentiale - 10 udfordringer til dansk personaleledelse. Hovedrapport Det uforløste potientale - 10 udfordringer til dansk personaleledelse Udgivet af Mandag Morgen Copyright

Læs mere

Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet

Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen Anne C. Bech FORORD Denne rapport

Læs mere

Analyse af begrebet service og værtskab inden for hotel- og restaurantområdet set i forhold til gæstebetjening

Analyse af begrebet service og værtskab inden for hotel- og restaurantområdet set i forhold til gæstebetjening Analyse af begrebet service og værtskab inden for hotel- og restaurantområdet set i forhold til gæstebetjening Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen MOGENS

Læs mere

Kampen om kompetencerne

Kampen om kompetencerne Kampen om kompetencerne Udgivet af Finansrådet, DEA og CBS Marts 2009 Trykt hos Baurs offset i 250 antal ex. Layout: Finansrådet/Maja Blarke ISBN 978-87-918-8726-0 INDHOLD Indholdsfortegnelse KAPITEL

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Finansforbundet. Marts 2008

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Finansforbundet. Marts 2008 Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Finansforbundet Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk - www.ftf.dk

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde med Grøn Puls Systemanalyse Institut for Systemer, Produktion og Ledelse Danmarks

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening.

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening. Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Danmarks Lærerforening Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk -

Læs mere

Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling

Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling 2013 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling

Læs mere

Dokumentationsrapport Undersøgelse af medarbejderdreven innovation på private og offentlige arbejdspladser

Dokumentationsrapport Undersøgelse af medarbejderdreven innovation på private og offentlige arbejdspladser Dokumentationsrapport Undersøgelse af medarbejderdreven innovation på private og offentlige arbejdspladser Udarbejdet af Rambøll Management for LO Forord Hvad skal Danmark leve af i fremtiden, og hvor

Læs mere

Den Globale Købmand 2007 www.futurelab.dk

Den Globale Købmand 2007 www.futurelab.dk www.futurelab.dk Den Globale Købmand Klassiske dyder - vejen til bedre bundlinie 2007 Om Future Lab Business Consulting Future Lab Business Consulting er en managementkonsulent virksomhed i Grey / WPP,

Læs mere

Motivation når ledelsen ikke motiverer

Motivation når ledelsen ikke motiverer Motivation når ledelsen ikke motiverer Bacheloropgave HA 6.semester 2011 Søren Riisager Gruppe nr. 61 1 Motivation når ledelsen ikke motiverer Af Søren Riisager Erhvervsøkonomisk Bachelorprojekt 2011 Aalborg

Læs mere

Vidensdeling i danske virksomheder. - En kvalitativ undersøgelse af danske virksomheders fokus mod medarbejdernes interne vidensdeling.

Vidensdeling i danske virksomheder. - En kvalitativ undersøgelse af danske virksomheders fokus mod medarbejdernes interne vidensdeling. Vidensdeling i danske virksomheder - En kvalitativ undersøgelse af danske virksomheders fokus mod medarbejdernes interne vidensdeling. Fremforsk, Center for fremtidsforskning Praktikant Julie Nygaard,

Læs mere

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Produktivitet DI, marts 2009 1 DI s undersøgelse 435 ledende medarbejdere fra medlemmer af DI har deltaget i en undersøgelse

Læs mere

Karriere og coaching - buzz eller behov?

Karriere og coaching - buzz eller behov? Karriere og coaching - buzz eller behov? Ledernes Hovedorganisation Juni 2007 Indledning For blot et par år siden var en karriere forbeholdt de få, der allerede var avanceret opad eller godt på vej i den

Læs mere

de frafaldstruede unge og deres uddannelsesrejse

de frafaldstruede unge og deres uddannelsesrejse Parat til uddannelse? de frafaldstruede unge og deres uddannelsesrejse DEA 2011 1 Indhold DEL 1 Centrale tal om de unges uddannelsesvalg og frafald DEL 2 De unge frafaldstruede historier og indsigter DEL

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

MEDARBEJDERSAMTALER 2006

MEDARBEJDERSAMTALER 2006 MEDARBEJDERSAMTALER 2006 Erfaringer, effekt og værdi Undersøgelse gennemført i juni 2006 med svar fra 177 danske virksomheder Bülow Management a/s Rosensgade 14 8300 Odder PID-Personalechefer I Danmark

Læs mere

HRM AFDELINGEN UNDER KRISEN

HRM AFDELINGEN UNDER KRISEN HRM AFDELINGEN UNDER KRISEN Udarbejdet af: Cömert Sertdemir Waqar Mahmood Tuna Halil Baysal Gruppe 19 3 semester Hus 19.1 Det Samfundsvidenskabelige Basisstudium Roskilde Universitet 2009 Vejleder: Søren

Læs mere

DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET KOMPETENCE- UDVIKLING

DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET KOMPETENCE- UDVIKLING Kompetence opdatering Få opdateret virksomhedens kompetencer DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET Decentralisering af HR Opnå fordele med decentrale løsninger af HR KOMPETENCE- Nr. 1 / Maj 09 UDVIKLING

Læs mere