Monteringsanvisning på Schiedel Rondo

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Monteringsanvisning på Schiedel Rondo"

Transkript

1 Monteringsanvisning på Schiedel Rondo

2 Schiedel Rondo CE-mærket Certifikat Producent 0989-CPD-0579 Schiedel Skorstene A/S Industrivej 23 DK-7470 Karup Tekniske specifikationer for Schiedel Rondo: Strømningsmodstand: 0,0015 m. Varmeresistens: 0,465 m 2 K/W. Trykfasthed ydermodul: 5,5 Mpa. Trykfasthed inderrør: 7 Mpa. Fejetest: OK Frost test: Skorsten udendørs skal overfladebehandles T400 = temperaturklasse Godkendt til 400 grader. N1 = trykklasse Afprøvet v. 40 Pa T400 N1 D 3 G(00) G(00) = afstand til brændbart, intet krav. (Dog gælder de hidtige krav ved afstand til stråtag) G = Sootfire resistent. Afprøvet ved 1000 grader 3 = Alle brændsler. D = Tør skorsten. Temperatur over 150 grader CE-mærket i henhold til EN :2005 CE-mærket Certifikat 0989-CPD-0578 Producent Schiedel Skorstene A/S Industrivej 23 DK-7470 Karup T200 = temperaturklasse Godkendt til 200 grader. N1 = trykklasse Afprøvet v. 40 Pa T200 N1 W 2 O(00) G(00) = afstand til brændbart, intet krav. (Dog gælder de hidtige krav ved afstand til stråtag) O = Ikke Sootfire testet. 2 = Alle brændsler. W = Våd skorsten. Temperatur under 150 grader CE-mærket i henhold til EN :2005

3 Hvornår skal jeg vælge en Schiedel Rondo skorsten: Når der kan forekomme kondensvand og syre i skorstenen, f.eks. ved fyring med olie, korn mv. er Rondo skorstenen det rigtige valg. Det hårdtbrændte, kraftige keramikrør er totalt upåvirket af syre og fugt, og tåler således både høje og lave røgtemperaturer. Det store lag isolering (5,5 cm) sikrer en lav overfladetemperatur, så skorstenen kan monteres direkte mod brandbart materiale på to sider. Skorstenstype, anvendelse og afstand til brandbart Skorstenen kan monteres fritstående med de særlige armeringssæt af rustfrit stål, samt monteres med stigetrin. Alle materialer findes som originalt tilbehør. Skorstenen må anvendes som angivet i godkendelsesnr. (T400 N1 D 3 G(00)) og (T200 N1 W 2 O(00)) se forklaring på siden til venstre. Dette betyder, at der ikke er noget afstandskrav til brændbart materiale, dog skal følgende bemærkes: Renselåger skal generelt holde en afstand til brændbart materiale på 20 cm. Der må ikke befæstes materialer på skorstenen. Skorstenen skal kunne synes af skorstensfejeren. Stråtag Ved gennemførelse i stråtag skalmures skorstenen med min. ½ sten og pudses. Pudslaget skal være 3 cm armeret pudslag. Dette skal begynde 30 cm under stråtaget. Renselågen skal holde en afstand til stråtaget på min. 100 cm. 80 cm Skorstenshøjde Der anbefales en minimumshøjde på 5 meter (ikke lovkrav). I tvivlstilfælde, kontakt Schiedel Skorstene A/S eller din skorstensfejermester. Se tegning. Bygningsreglementets regler vedrørende skorstene og ildsteder skal altid følges. Vigtigt: Skorstenen skal placeres på et plant, stabilt og ubrændbart underlag, f.eks 10 cm betondæk eller lignende. Før montering tages stilling til placering af rensemodul og røgrørsindføring. Du kan hente mere information om montering på Specielle forhold du skal være opmærksom på: A Skorstenshøjde Skorstenstag - der er som udgangspunkt ikke behov for et skorstenstag pga. nedbør, men på sommerhuse, eller i områder hvor der falder meget nedbør, anbefales det. Taget reducerer farten på røggassen, men bør monteres, hvis der er fare for luftnedslag. A: Skorstenen længst til højre har den dårligste placering med de indtegnede vindretninger, men ville fungere bedre hvis skorstenen var højere (stiplet linie). B: Det kan være nødvendigt at montere et skorstenstag for at forhindre luftnedslag. B

4 Ydermodul etløbs markedets letteste, højeste og mindst pladskrævende Isoleringsplade 5 cm tyk mineraluld med skråtskåret spor. Holder varmen inde i skorstensrøret for et optimalt træk Keramisk inderrør syreresistent keramisk rør i 33 cm højde. Med fals for nemmere montering Keramisk rør til renselem Grundpakke alle smådele samlet på et sted. Indeholder produkter mærket * Armeringsjern rustfrit stål med gevind og samlemuffer T-stykke til røgrør anbefales. Du slipper for at lave hullet selv. Sikkert og enkelt ved skorstenens mest udsatte sted Frontplade m/monteringsvinkler monteres enkelt rundt om færdigmonteret røgrør og keramiske røgrør. Savblad* Keramisk røgindføring anvendes ved eftermontering af ildsted. Røgrørsovergang gør tilpasningen fra røgrør til røgindføring i det keramiske rør meget enkelt. Leveres i forskellige størrelser Rapid fugekit* til samling af keramiske rør, syrefast. 310 ml (fugepatron). Keramisk dæksel anvendes til forsegling af keramisk røgindføring og t-stykke til røgrør Dørsten anvendes i renselåge. Løs renselems-karm anvendes ved eftermontering af renselåge. Konsol anvendes ved skalmuring af skorstenstop Connect fugekit* til eftermontering af keramiske dele fx røgrørstilslutning mv ml Renselåge* isoleret med ramme som slutter tæt til renselemsrøret. Søm skabelon og nøgle følger med Kondenspotte* sikrer tæt konstruktion og opsamler evt. kondensvand Sodfanger* - gør det nemt at tage aske ud og lader evt. kondensvand passere Omstøbningsmørtel anvendes til udstøbning af armeringsjern Afdækning afleder regnvand. Findes til pudset eller skalmuret skorstenstop Skorstenstrin hvis der skal være adgang til skorstenstoppen for rensning. Findes til pudset eller skalmuret skorsten Afslutningskonus sikrer ventilation af isolationen, og leder regnvand ud på afdækningen Styrebøsning kan anvendes som styr under opbygning af ydermoduler (ikke påkrævet) Skorstensholder anvendes til at fæstne skorstenen i tagkonstruktionen

5 Åben grundpakken og læs monteringsanvisning grundigt før start 1 2 Fastgør det første element til fundamentet med Schiedel skorstenslim. Brug vaterpas under hele opbygningen. Placer kondenspotten i yderelementet. Tuden skal pege nedad og ud i rummet. Kondenspotten kan rettes til i skorstenslim. Husk at fjerne prop fra studs i kondenspotte. Der skal monteres et 32 mm pvc afløbsrør med muffe fra tuden på kondenspotten. Bor et 50 mm hul i yderelementet og før røret igennem. 3-4 Tilpas en isoleringsplade med vedlagte savblad. Resten af pladen bruges på modsatte side. 5 Påfør Rapid fugekit på kondenspottens øverste fals Monter renselemsstudsen og sørg for at rammen står lige i forhold til yderelementet. Monter en isoleringsplade bagved renselemsstudsen. Fjern overflødigt fugekit. 8 Mærk op efter det inderste mål på lågeskabelonen, der følger med renselågen (19 cm). Bor eller skær front ud af et yderelement. Dette kan evt. gøres senere blot skal man så huske, at afmærke på hvilken side renselågen skal monteres. 7 8 Gode råd Til opmuring af yderelementer anvendes Schiedel skorstenslim. Forbrug af lim ca. 2 kg pr. meter. Det anbefales at lodde to murersnore diagonalt i to hjørner fra taget til fundament. Der skal være en passage på minimum 1 cm mellem skorsten og etageadskillelsen/spær. De skråtskårede spor i isoleringspladerne skal vende ind mod det keramiske rør. Frosne elementer skal optøs før montering.

6 Påfør Schiedel skorstenslim hold luftkanalerne fri Monter yderelement og isoleringsplader Mærk op efter frontpladen. Skær eller bor fronten ud af elementet. Eftermontering af røgrør i keramiske rør For at fjerne spændinger i foringsrøret skal der bores huller i midten før boring (brug IKKE slagbor). Bor først med 5 mm bor og derefter 8-10 mm (slagbor). Man kan pudse direkte på frontpladen, men puds aldrig tæt ind til røgrøret. Der skal være en åbning på ca. 5 mm som tætnes med mineraluld. Pyntering dækker over åbningen. Vent minimum 2 døgn før tilkobling af ildsted og yderligere 1 døgn før ildstedet tages i brug. Anvend Connect fugekit ved eftermontering. NB! Lim aldrig røgrøret fra ildstedet til røgrørsindføringen fast. Her skal der anvendes keramisk snor for at undgå sprækker ved ekspansion. Det samme gælder for montering af røgrørsovergang Gode råd Vær sikker på at falsen på det keramiske rør altid er ren før der påføres Rapid fugekit. Vær opmærksom på, at renselemsstudsen vender rigtigt (se billede nedenfor). Hvis der er behov for en renselåge på loftet eller over taget, udføres dette på samme måde som for renselemsstudsen. Hvis renselågen skal eftermonteres, anvendes en løs renselåge, og der anvendes samme fremgangsmåde som ved eftermontering af røgrør i keramik

7 Monter røgrørsstudsen så den står lige i forhold til yderelementet. Fjern overflødigt fugekit. Påfør Schiedel skorstenslim. Montér yderelement og isoleringsplader Montér det næste yderelement Gode råd Ønsker man ikke at anvende mineraluldsfrontpladen, skal man bore et hul i elementet, som har en frigang på min. 1 cm rundt om studsen fra T-røret, da røret skal kunne ekspandere. Mellemrummet kan udfyldes med mineraluld

8 Frontpladen passer til både Ø16 og Ø20. Den tilpasses med vedlagte savblad. Frontpladen sørger for at det keramiske rør har mulighed for at ekspandere/bevæge sig, og varetager sikkerheden på skorstenens mest udsatte sted, røgrørsindføringen. Frontpladen fastgøres med monteringsbeslagene. Der kan overfladebehandles direkte på frontpladen. 33 Montér sodfanger. Benene kan justeres ind/ud for nøjagtig tilpasning. Fastgør renselågen til elementet med de vedlagte søm. Den indvendige ramme skubbes mod renselemsrøret VIGTIGT: Aluminiumsrammen i renselågen skubbes ind, så den ligger tæt ind mod den keramiske ramme. Sodfanger og dørsten sættes på plads igennem renselemsåbningen Montér de næste foringsrør, isoleringsplader og yderelementer ved hjælp af samme fremgangsmåde indtil skorstenen har den ønskede højde Montering armering og trin Fundament støbes inkl. armeringsjern. Det er vigtigt, at fundamentet støbes således, at dette er helt plant (kontroller med vaterpas). Montering af yderelementer sker ved, at de sænkes ned over armeringsjernet, efterhånden som det skrues sammen med samlemuffer. Der skal anvendes det originale armeringsjern med gevind og samlemuffer (bestilles sammen med skorsten). Skal der trin i skorstenen, monteres disse fra ca. 2,50 meters højde. Der skæres riller med vinkelsliber til trin i bunden af yderelement. Armerings-jern udstøbes med Schiedel omstøbningsmørtel (Vergussmörtel). Under udstøbning bevæges armeringsjernet for at sikre, at støbemassen fylder armeringshullet helt ud. Bemærk at omstøbningsmørtlen hærder meget hurtigt, og derfor bør der kun blandes en passende mængde ad gang-en (svarende til ca. 1 meter skorsten). Vær opmærksom på, at de sidste armeringsjern skal opmåles og afsaves ca. 2 cm under den øverste kant på yderelementet, inden der udstøbes med omstøbningsmørtel.

9 39 Fundamentshøjde: Fundament i frostfrit rum: 10 cm betondæk. Fundament i øvrigt: Frostfri dybde, minimum 90 cm. Betonkvalitet: Styrke MPa, f.eks. cement/støbemix i forholdet 1:6 eller cement/sand/sten i forholdet 1:3:4. Armeringsjern: Rustfrit gevindstål 10 mm med samlemuffer. OBS! Der må KUN anvendes armeringjern, samlemuffer, trin og omstøbningsmørtel (Vergüssmørtel) fra Schiedel, idet tingene skal være i henhold til skorstenens godkendelse. NB! Skorstenen SKAL armeres, hvis der er mere end 2 meter, der er fri (fx 2 meter over tag) - dette gælder således også selvom, der ikke skal monteres stigetrin. Der istøbes armering i fundamentet. Husk: Armering skal føres til bund i fundamentet. Der skal anvendes Schiedel omstøbningsmørtel (Vergüssmørtel) til istøbning af armeringsjernet i skorstenen. Armeringsjernet afsaves så det afsluttes ca. 2 cm under den øverste kant på yderelementet (inden omstøbning). Skorstensafslutning Det sidste rør afsluttes 14 cm over yderelementet. Afdækningen limes fast på yderelementet med Schiedel skorstenslim, eller fastskrues med de medfølgende skruer/ bøsninger (afhængig af model). Til sidst fæstnes beslagsringen til den koniske top, hvorefter denne klemmes på plads på inderrøret. Skorstens Rondo 39 Rondo 43 højde i m. Sidelængde Sidelængde 2,10 0,70 0,70 2,40 0,75 0,80 2,70 0,80 0,85 3,00 0,90 0,90 3,33 0,95 0,95 3,60 1,00 1,00 3,90 1,05 1,05 4,20 1,10 1,10 4,50 1,15 1,15 4,85 1,20 1,20 5,10 1,25 1,25 5,40 1,30 1,30 5,70 1,30 1,35 6,00 1,35 1,40 6,30 1,40 1,45 6,60 1,45 1,50 6,90 1,50 1,55 Gode råd Lim aldrig foringsrøret fast til afdækningen. Foringsrøret skal altid kunne bevæge sig frit i forhold til de omkringliggende konstruktioner. Vær opmærksom på, at der altid er en luftspalte mellem foringsrøret og yderelementet. Den del af skorstenen, der står udendørs, skal enten pudses eller skalmures. Skorstenen kan skalmures med fx mursten, skifer eller lignende. Vær særlig opmærksom på at sikre mod vandindtræk. Skorstenstoppen er stærkt udsat for vand og syre, og skal derfor udføres omhyggeligt, og gerne inspiceres jævnligt, da nedbrud kan give følgeskader.

10 Dobbelt modul skorsten Højtemperaturskorstenen er ekstra god, når den skal kunne bygges fri af bygningen, da der kan indstøbes jernarmering i skorstenen. Du skal vælge en dobbeltmodul skorsten, når du har brug for en skorsten, der tåler høje temperaturer, og kan bruges i forbindelse med mange typer brændsel. Skorstenen er opbygget med separat inder- og ydermodul med luftmellemrum, hvilket sikrer mod høje temperaturer på overfladen. Samtidig er den nem at passe ind i huset, da den kan bygges direkte mod brændbare byggematerialer, eller evt. bygges som fritstående skorsten udenfor huset. Her kan der indstøbes armeringsjern og stigetrin så skorstenen kan stå op til 11 meter (afhængig af model) uden støtte af bygning. Der er også mulighed for dobbelte skorstenselementer, så den åbne pejs og f.eks. brændeovn har hver deres skorsten i skorstenen. Skorstenen fåes i alle gængse størrelser, og kan derfor bruges til både store- og små ildsteder. Stort tilbehørsprogram incl. færdigstøbte kranse, der ligner en muret skorsten. Så kan alle bygge en smuk skorsten, der pynter på huset. Kan anvendes til følgende brændsler Træ Korn Halm Træpiller Flis Særdeles velegnet Bør ikke anvendes. Anvend Solid/Rondo Særdeles velegnet Særdeles velegnet Stoker, blandet brændsel Energikoks Kul Olie Gas Må ikke anvendes Anvend Solid/Rondo Enkelt modul skorsten Det enkleste skorstenssystem. Perfekt til brændovn og særligt egnet hvis skorstenen monteres inde i huset. Hvis en skorsten vurderes på sværhedsgrad, er en enkelt modul skorsten klart den enkleste at montere. Her monterer du ét komplet modul ad gangen, blot med lim imellem. Elementerne består af isolerende lavasten, så skorstenen aldrig bliver særlig varm på overfladen. Skorstenen skal derfor kun holde en afstand til brændbart materiale på 2 cm. Hvis du vil bygge en skorsten med mursten omkring, er enkelt modul den oplagte løsning, da det gør arbejdet nemt, hurtigt og økonomisk overkommeligt. Kan anvendes til følgende brændsler Træ Korn Halm Træpiller Flis Egnet, til moderne brændeovne Bør ikke anvendes. Anvend Solid/Rondo Bør ikke anvendes Anvend dobbelt modul Bør ikke anvendes Anvend dobbelt modul Stoker, blandet brændsel Bør ikke anvendes. Anvend dobbelt modul el. Solid/Rondo Energikoks Kul Olie Gas Må ikke anvendes. Anvend Solid/Rondo Rondo modul skorsten Det universelle skorstenssystem. Med syrefaste keramiske rør kan skorstenen anvendes til alle typer brændsler og alle røgtemperaturer. Denne skorsten kan bruges med alle typer brændsel. Lave temperaturer og syreholdig røg påvirker ikke det indvendige rør af hårdtbrændt keramik. Hvis du fyrer med korn eller andet brændsel, der kan give syre i røgen, er det absolut denne skorsten, du skal vælge. Er du i tvivl om, hvilken type brændsel du vil bruge i fremtiden, er det helt sikkert en løsning, du skal vælge. Den kan anvendes til næsten alle typer brændsler og kedler. Kan anvendes til følgende brændsler Træ Korn Halm Træpiller Flis Egnet, dog ikke til manuelle halmfyr Egnet, dobbel modul anbefales også Stoker, blandet brændsel Energikoks Kul Olie, dog ikke kondenserende kedler Gas

11 Schiedel Skorstenssystem Renoveringsrør ISOKERN Den enkle og traditionelle måde at forbedre en gammel skorsten. Man sænker blot en stamme isolerende rør ned i skorstenen, og slipper således for problemer med kondensvand og løbesod. Ny skorsten inde i den gamle. Du sænker blot en stamme af rør ned i den gamle murstensskorsten. Den traditionelle og enkle måde at renovere en skortsen på, er med ISOKERN rør, der er fremstillet af isolerende lavasten. På den måde bliver skorstenen isoleret, så du undgår kondensvand og løbesod. Omstøbningen med leca stabiliserer murværket, hvis den gamle skorsten er meget nedslidt. Løsningen er specielt egnet til fyring med træ, da den isolerende opbygning holder skorstenen varm og sikrer et godt, stabilt skorstenstræk, der får brændeovnen eller lignende til at virke perfekt. Renoveringsrør KERANOVA Den universelle løsning på skorstensrenovering. Syrefaste, højtemperaturbestandige rør, der afhængig af monteringsmetode kan anvendes til alle typer brændsel og både lave- og høje temperaturer. Hvis der monteres nyt effektivt oliefyr med lav røgtemperatur, kornfyr eller andet, som giver fugtig røg, der kan indeholde syre, skal du ubetinget vælge en skorstensrenovering med keramikrør. Rørene modstår alle belastninger, da de kan monteres forskelligt afhængig af fyringsform. Keranova rørene består af en særlig trykstøbt keramiktype, der gør at materialets tykkelse kan sættes helt ned til 8 mm. og samtidig holde fuld styrke. Lille godstykkelse giver lav vægt, hvilket er meget vigtigt da rørene skal sættes ned fra toppen af den gamle skorsten. Kan anvendes til følgende brændsler Træ Korn Halm Træpiller Flis Særdeles velegnet Bør ikke anvendes Anvend Keranova Særdeles velegnet Særdeles velegnet Stoker, blandet brændsel Energikoks Kul Olie Gas Må ikke anvendes Anvend Keranova Kan anvendes til følgende brændsler Træ Korn Halm Træpiller Flis Egnet, dog ikke til manuelle halmfyr Egnet ISOKERN rør kan også anbefales Stoker, blandet brændsel Energikoks Kul Olie, dog ikke kondenserende kedler Gas Dobbelt modul skorsten Renoveringsrør ISOKERN Enkelt modul skorsten Rondo modul skorsten Renoveringsrør KERANOVA

12 konceptas.dk Schiedel Skorstene A/S Industrivej 23 DK-7470 Karup J Tlf. (45) Fax (45) Schiedel Skorstene A/S er en del af Schiedelgruppen, en division af Lafarge Roofing. Schiedelgruppen har fabrikker og forhandlernet i 23 europæiske lande, herunder også Danmark. Schiedelgruppen er førende på det europæiske marked inden for udvikling, produktion og salg af skorstens- og pejseløsninger af høj kvalitet.

Monteringsanvisning på enkelt modulskorstene

Monteringsanvisning på enkelt modulskorstene Monteringsanvisning på enkelt modulskorstene Montageanvisning for enkelt modul skorstene CE-mærket Certifikat Producent Er godkendt til følgende temperaturklasser: T400 = Godkendt til 400 C T450 = Godkendt

Læs mere

MONTAGEANVISNING. Dobbeltvægget isoleret sektionsskorsten

MONTAGEANVISNING. Dobbeltvægget isoleret sektionsskorsten MONTAGEANVISNING Dobbeltvægget isoleret sektionsskorsten Topmontering eller Bagudmontering Gå til det kapitel, der vedrører netop den monteringsmetode, som du skal anvende i din installation. Topmontering

Læs mere

NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032

NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032 NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032 EN303-5 2012 Klasse 5 godkendt ved DTI. Godkendt til trykekspansion. Energi mærket AA. Producent: NBE Production A/S Brinken 6-10 Øster Vrå Denmark www.nbe.dk INDHOLDS FORTEGNELSE:

Læs mere

Montagevejledning. Til 28mm hytter. Har du grunden, så har vi huset...

Montagevejledning. Til 28mm hytter. Har du grunden, så har vi huset... 28 Montagevejledning Til 28mm hytter Bjælkehytter Bjælkehuse Træhuse Sommerhuse Fritidshuse Kolonihavehuse Jagthytter Anneks Campinghytter Redskabsrum Lysthuse Har du grunden, så har vi huset... Kære kunde

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere

Den originale Aspirotor. Installationsmanual CALORINOX Ø244 / Ø150

Den originale Aspirotor. Installationsmanual CALORINOX Ø244 / Ø150 Den originale Aspirotor Installationsmanual CALORINOX Ø244 / Ø0 1. udgave 1.9.2006 Indholdsfortegnelse Side Emne 3 Produktbeskrivelse 3 Udfyldning af produktskilt 4 Godkendelser og certifikater 5 Opmåling

Læs mere

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3)

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) Service Reservedele NH Bioservice SCANINCO Viborgvej 52 Krøsbærvej 17 8766 Nørre Snede 7330 Brande Tlf 21662288 Tlf. - 61123446 Installations-, funktions-

Læs mere

Monteringsanvisning Aduro Robust stålskorsten

Monteringsanvisning Aduro Robust stålskorsten Monteringsanvisning Aduro Robust stålskorsten Monteringsanvisning Det er vigtigt, at du læser denne monteringsanvisning grundigt igennem, inden du begynder med monteringen af din nye skorsten. Er der tvivlsspørgsmål

Læs mere

Stålskorsten Monteringsanvisning

Stålskorsten Monteringsanvisning Stålskorsten Monteringsanvisning Indholdsfortegnelse: Klassificering Ø100/Ø150 mm s. 3 Anvendelse s. 4 Klassificering Ø200 mm s. 6 Lovkrav s. 8 Skorstenens højde s. 9 Rensning/skorstensfejning s. 10 Opstilling

Læs mere

Panorama & panorama xl Pejseindsats. Betjeningsvejledning. Opstillings og. www.heta.dk

Panorama & panorama xl Pejseindsats. Betjeningsvejledning. Opstillings og. www.heta.dk Panorama & panorama xl Pejseindsats Opstillings og Betjeningsvejledning www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye pejseindsats, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres

Læs mere

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30 BIOMAX 16 BIOMAX 30 Index: INDLEDNING side 3 Installation og montage KOM GODT IGANG side 4 brugerindstillinger Start indstillinger tabel 1 montørindstillinger ORIENTERING OM DRIFTSYDELSE side 5 MONTERINGSVEJLEDNING

Læs mere

Scan-Line 10/20/30 20B/30B. Betjeningsvejledning. www.heta.dk

Scan-Line 10/20/30 20B/30B. Betjeningsvejledning. www.heta.dk Betjeningsvejledning Scan-Line 10/20/30 20B/30B www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig hvis

Læs mere

Scan Line 25 og 25 S. Betjeningsvejledning. www.heta.dk

Scan Line 25 og 25 S. Betjeningsvejledning. www.heta.dk Scan Line 25 og 25 S Betjeningsvejledning www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig hvis De

Læs mere

Installation og brandsikring. Sådan fyrer du med biobrændsel

Installation og brandsikring. Sådan fyrer du med biobrændsel Installation og brandsikring Sådan fyrer du med biobrændsel Udarbejdet af FOFA(Foreningen af Producenter af Fastbrændsels Anlæg) i samarbejde med Skorstensfejerlauget, Teknologisk Institut, Forsikring

Læs mere

Monterings- og brugsvejledning Pejseindsats Unico. Version 2, 30/08-2014

Monterings- og brugsvejledning Pejseindsats Unico. Version 2, 30/08-2014 Monterings- og brugsvejledning Pejseindsats Unico Version 2, 30/08-2014 Indledning Tillykke med din nye Lotus-pejseindsats Vi håber og tror, at den vil give dig mange varme stunder. Men før du rigtig

Læs mere

Kølig luft trækkes ind gennem panelets bagside. Luften varmes op. Den lune luft blæses ind i kælderen.

Kølig luft trækkes ind gennem panelets bagside. Luften varmes op. Den lune luft blæses ind i kælderen. 0 Færdig på en weekend Kølig luft trækkes ind gennem panelets bagside. Sværhedsgrad: LeT svært Du skal måle grundigt op. Og du må hellere købe et anlæg, der er lidt for stort, end et, der er for lille.

Læs mere

Bruger manual til Ekoheat pillefyr

Bruger manual til Ekoheat pillefyr Bruger manual til Ekoheat pillefyr Kære Kunde Tillykke med det nye Ekoheat pillefyr fra Ekopower. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt igennem, inden installationen påbegyndes. Side 2 : Montering

Læs mere

JACKON VÅDRUM Ì FUGTSIKRING Ì UNDERLAG TIL FLISER Ì VÆGGE, INDRETNING OG INDBYGNING. jackon.dk. Lette løsninger for et bedre klima!

JACKON VÅDRUM Ì FUGTSIKRING Ì UNDERLAG TIL FLISER Ì VÆGGE, INDRETNING OG INDBYGNING. jackon.dk. Lette løsninger for et bedre klima! JACKON VÅDRUM Ì FUGTSIKRING Ì UNDERLAG TIL FLISER Ì VÆGGE, INDRETNING OG INDBYGNING 10-2014 (1. revidering 07-2015) erstatter 02-2013 jackon.dk Lette løsninger for et bedre klima! Byg fugtsikre badeværelser

Læs mere

Isola Mestertekk. Et-lags tagbelægning. Til alle tagløsninger. Tørre og sunde huse!

Isola Mestertekk. Et-lags tagbelægning. Til alle tagløsninger. Tørre og sunde huse! Isola Mestertekk Et-lags tagbelægning Til alle tagløsninger Tørre og sunde huse! Tage til alle forhold! Det nordiske klima er blandt verdens hårdeste. Dermed byder det på udfordringer, som har præget vores

Læs mere

Sæt mineraluld uden på huset og få isolering i klasse A ++

Sæt mineraluld uden på huset og få isolering i klasse A ++ LeT Sværhedsgrad: Produkterne er nok lettere at arbejde med end traditionel puds, men begyndere med et pudsebræt har meget at lære. tidsforbrug: -4 uger, hvis du ikke laver andet og ikke løber tør for

Læs mere

BRUGERMANUAL/ BRUKERVEILEDNING

BRUGERMANUAL/ BRUKERVEILEDNING BRUGERMANUAL/ BRUKERVEILEDNING RAIS RIVA NORDISK MILJØMÆRKNING 578 005 1 FYR MILJØVENLIGT! 5 Miljøvenlige råd til fornuftig fyring - sund fornuft for både miljø og pengepung. 1. Effektiv optænding. Brug

Læs mere

Varde Thurø 11. Installations og Brugervejledning. 1. udgave 01.06.2012 FOR-1141 DK

Varde Thurø 11. Installations og Brugervejledning. 1. udgave 01.06.2012 FOR-1141 DK Varde Thurø 11 Installations og Brugervejledning 1. udgave 01.06.2012 FOR-1141 DK 1 2 Tillykke med Deres nye brændeovn Varde Ovne A/S er et dansk firma, der har specialiseret sig i funktionelle, miljørigtige

Læs mere

Klimaskærm Ventilation Isolering Vinduer Varme. Miljørigtigt byggeri og energibesparelse

Klimaskærm Ventilation Isolering Vinduer Varme. Miljørigtigt byggeri og energibesparelse Klimaskærm Ventilation Isolering Vinduer Varme Miljørigtigt byggeri og energibesparelse Indhold: Forord Klimaskærmen Isolering Ventilation Vinduer Varme 1 Energi- og miljøvenligt byggeri 2 Nye regler i

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-11 Stage

Læs mere

Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte BV-Trappen A/S som leverandør af Deres nye trappe.

Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte BV-Trappen A/S som leverandør af Deres nye trappe. Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte som leverandør af Deres nye trappe. Denne monteringsvejledning er ment som en hjælp til samling og montering af Deres trappe. Den dækker de almindelige ting

Læs mere

BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04

BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04 Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04 Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller Afsnit Bruger og brugerens ansvar (1) Automatiseringsmuligheder (2) Installationsanvisninger (3) Tekniske

Læs mere

HÅNDBOG FOR FUGTSIKRING AF MURVÆRK indvendig og udvendig

HÅNDBOG FOR FUGTSIKRING AF MURVÆRK indvendig og udvendig HÅNDBOG FOR FUGTSIKRING AF MURVÆRK indvendig og udvendig HÅNDBOG FOR FUGTSIKRING AF MURVÆRK indvendig og udvendig Udgiver: Håndbog for fugtsikring af murværk er udgivet af Skalflex A/S, Industrivej 20B,

Læs mere

Tagfladens bredde og tagstenens dækbredder Højslev Vingetegl Lille Dansk Format - 2

Tagfladens bredde og tagstenens dækbredder Højslev Vingetegl Lille Dansk Format - 2 Oplægningsvejledning Højslev Vingetegl Lille Dansk format Indhold 2 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 3 Tagfladens højde og lægtning 4 Mål vedrørende rygning Afstand fra kip til 1. lægte og afstand

Læs mere

Jackon. vådrum. Den professionelle vådrumsplade til komplette indretninger og renoveringer V Å D R U M. Godkendelse MK 7.32/1651.

Jackon. vådrum. Den professionelle vådrumsplade til komplette indretninger og renoveringer V Å D R U M. Godkendelse MK 7.32/1651. Jackon vådrum V Å D R U M Den professionelle vådrumsplade til komplette indretninger og renoveringer Væg Gulv Godkendelse MK 7.32/1651 Godkendelse MK 7.22/1687 01-2013 erstatter 06-2011 2Jackon vådrum

Læs mere

MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING. Scan DSA 12

MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING. Scan DSA 12 MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING Scan DSA 12 Tillykke med din nye Scan indbygningsovn Du har valgt et produkt fra en af Europas førende producenter af brændeovne, og vi er overbeviste om, at du vil få stor

Læs mere