8. Tagdækning og membranisolering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "8. Tagdækning og membranisolering"

Transkript

1 Vedligeholdelse og renovering af tagdækninger Et Icopal-tag er et godt og holdbart tag med lang levetid, men i løbet af årene nedbrydes tagdækningen ligesom alt andet, der udsættes direkte for vejrliget og på et eller andet tidspunkt skal en renovering gennemføres. Bygherren eller husejeren kan selv gøre meget for at forlænge tagets levetid, så den gennemgribende renovering kan udsættes i en lang årrække. De fleste skader skyldes manglende, jævnlige eftersyn af tagets tilstand. Et sådant eftersyn kan man selv foretage, men hvis man ikke er tilstrækkelig kyndig, kan det foretages af en fagmand. Manglende vedligeholdelse betyder også større risiko for, at mindre skader udvikler sig og resulterer i reduceret levetid for konstruktionen som følge af hygrotermisk nedbrydning ved angreb af svamp m.v. Utætheder, der ikke repareres, medfører samtidig opfugtning af isoleringen med nedsat isoleringsevne og dårlig varmeøkonomi til følge. Længere tids opfugtning af konstruktionen giver også større risiko for indeklimaproblemer pga. øget svampe- og skimmelvækst. For større tage kan der på basis af en tilstandsvurdering udarbejdes en service- og vedligeholdelseskontrakt, hvor Icopal entreprise-selskaberne overtager ansvaret for tagets vedligeholdelse over en specificeret årrække. Forebyggelse For alt offentligt støttet byggeri skal der ifølge Bekendtgørelse nr. 540 af udarbejdes drifts- og vedligeholdelsesplaner. En sådan planlagt vedligeholdelse kan anbefales foretaget af alle bygningsejere. Regelmæssigt og planlagt vedligeholdelse forlænger tagets levetid, mindsker de samlede vedligeholdelsesomkostninger og medvirker til at værdisikre bygningen. Bygningsejeren eller dennes repræsentant kan gøre en effektiv indsats for at undgå skader og dermed forlænge tagets levetid betydeligt ved at foretage et, eller bedre to årlige eftersyn. På tage med risiko for meget trafik, f.eks. skoler, bør eftersynet foretages oftere.

2 Eftersynsskema Tag Ejendom Tagmateriale: Ejer: Alder ca: Taghældning: Adresse: Tagtype: Postnr.: By: Besigtiget den: Tlf.: Talt med: Rapport den: Konklusion: Anbefalet ny besigtigelse den: Emne Tilstand 1-5 Bemærkninger Tagflader Inddækninger - ovenlys - hætter/brønde - skorsten m.v. Kantinddækninger - tagfod - stern/vindskede Ovenlys Tagrender Eventuelle andre forhold Spær/lægter Isolering Ventilation Blikkenslagerarbejde Tilstandskarakter 1 Bør udskiftes / repareres snarest 2 Bør udskiftes / inden 1 år 3 Bør udskiftes / inden 3 år 4 Bør udskiftes / vurderes inden 5 år 5 Levetid vurderet over 5 år (Stempel/underskrift) 19810

3 Følgende punkter tjekkes og udbedres om nødvendigt: 1. Om afløbsforholdene er i orden og eventuelt foretage oprensning af tagrender og indvendige afløb. I frostperioder skal det sikres, at afløb er frostfri. 2. Rense tagfladen og fjerne eventuelle fremmedlegemer såsom glasskår, sten, mursten, søm og lignende. 3. Om inddækninger er i orden. Efterse alle gennemføringer og tagkanter. 4. Om hætter er intakte. Monter eventuelt nye topstykker. 5. Om ovenlys er intakte. Udskift flangelys med ovenlys på karm. 6. Om der er sprængninger i tagbelægningen forårsaget af bevægelser i underlaget eller af issprængninger. 7. Om der er mekanisk beskadigelse, som kan medføre utætheder på taget, for eksempel ved etablering eller udskiftning af ovenlys, opsætning af skilte eller lysreklamer, kølesystemer m.m. 8. Om der er efterladt/henlagt materialer på taget. 9. Om eventuelt andet arbejde på taget har forårsaget skader. 10. Fuger efterses for vedhæftning og/eller krakelering og udskiftes om nødvendigt. Er ovennævnte forhold i orden, vil taget have en fortsat lang levetid, og egentlig yderligere vedligeholdelse vil normalt ikke være nødvendig. Det vil i så tilfælde kun være bagateller, der skal bringes i orden. På den følgende side ses et eksempel på eftersynsskema. Før en renovering iværksættes er der en lang række spørgsmål, som man skal have afklaret, herunder bl.a. valg af renoveringsform, valg af isolering, tagdækningsspecifikationer, løsning af detaljer og meget mere. Når vedligeholdelse skal foretages, vil der være følgende alternativer: Overstrygning Overstrygning med Icopal Tagasfalt kan i mange tilfælde, evt. i kombination med en reparation af defekte inddækninger m.v., være en rimelig og billig løsning. Men en overstrygning kan ikke vedvarende tætne et utæt tag. På helt nedslidte tage kan en overstrygning ikke anbefales. På tage uden fald må overstrygningens levetid forventes reduceret. Der findes et utal af overstrygningsmidler på det danske marked. Nogle er gode, andre er mindre gode. Skal man vælge overstrygningsmiddel, skal man sikre sig, at materialet er foreneligt med den eksisterende tagdækning, idet nogle overstrygningsmidler har tendens til at opløse tagdækningen, og andre har tilbøjelighed til at efterlade en hård overflade, som krakelerer. Man skal derfor sikre sig, at produktet er egnet til formålet.

4 Det er i praksis vanskeligt at kontrollere en overstrygnings tykkelse, idet den er vanskelig målbar og vil variere stærkt alt efter underlagets ujævnheder. Det færdige resultat er derfor behæftet med en vis usikkerhed, og overstrygning må påregnes gentaget med passende mellemrum. Moderne tagpap må kun stryges med asfalt, og det almindelige udtryk at tjære tag har i årtier været misinformerende. Hvis asfalttagpap overstryges med tjære, ødelægges det. Icopal Tagasfalt kan anvendes på gamle tjærepaptage. Under forudsætning af at taget ikke er blevet overstrøget med tjære inden for de sidste 2-3 år. Fortsatte overstrygninger skal derefter foretages med Icopal Tagasfalt. Icopal-overstrygningsmidler til nedslidt tagpap findes i to kvaliteter, Icopal Tagasfalt, der er opløsningsmiddelbaseret, og Icopal 2000 Tagasfalt, der er vandbaseret. Reparation Mindre utætheder og skader bør straks udbedres. Det anbefales at fjerne større dampbuler ved opskæring og nedklæbning af bulen samt efterfølgende påsvejsning af en bane Icopal Top 500 P. Mindre revner renses og fastsømmes, hvorefter der strimles med en bane Icopal Top 500 P. Åbninger i overlæg eller ved inddækninger svejses eller koldklæbes og trædes til. Ved større skader fjernes inddækningen helt og erstattes med ny inddækning. Renovering Alt efter tagets hældning og tilstand kan der normalt udføres en enkelt eller dobbelt dækning direkte på det eksisterende tag. Er taget, fra gammel tid, udført som vandret tag, bør der skabes et fald på taget mod afløb på minimum 1:40 (2,5 cm pr. m). Dette kan etableres ved at udlægge kileskåret isolering på den eksisterende tagdækning - der så fungerer som dampspærre - og derefter udføre en ny tagdækning på den nyudlagte isolering. Det vil være hensigtsmæssigt at anvende de nye SBS-polymerbitumenprodukter, fordi de har en længere levetid og samtidig har forbedrede kulde- og elasticitetsegenskaber. Ved renovering af gamle APP-tagdækninger anbefales der indledningsvist foretaget klæbeforsøg, der skal sikre, at Icopal-produkterne er forenelige med den gamle tagdækning, jævnfør afsnit 8.2.

5 Renovering med merisolering Når man skal tage stilling til, om taget skal efterisoleres, er det vigtigt at kende tagets nuværende U-værdi. En U-værdi udtrykker konstruktionens isoleringsevne. I opvarmede, nye bygninger (over 18 C) kræves der i dag en U-værdi på 0,15 W/m² K. I Bygningsreglement 2010 er der sket en skærpelse af isoleringskravene. Som hovedregel skal der ved en renovering ske en opgradering af isoleringen til dagens standard. Såfremt renoveringen omfatter mindre end halvdelen af taget, er merisolering dog ikke et lovkrav. Merisoleringen skal også kun foretages, såfremt den, efter nærmere fastlagte definitioner, kan betragtes som rentabel. Udskiftes taget derimod, ved f.eks. påsvejsning af tagpap på et ETERNIT-skifer tag, skal der altid, uanset rentabilitet, isoleres op til BR10-niveau. Da en merisolering kan ændre de konstruktionsfysiske forhold, skal efterisolering kun foretages i det omfang, det kan ske fugtteknisk forsvarligt. Ved renovering af tage uden fald, bør merisoleringen ske i form af kileskåret isolering, så det anbefalede minimumsfald på 1:40 opnås. Det kan endvidere med fordel indgå i overvejelserne, samtidig med merisoleringen, at etablere en vedvarende energiproduktion på taget i form af et Icopal Energitag. Tagfald (hældning)/levetid Ifølge vejledningsteksten til Bygningereglement 2010 (BR10) skal tage udføres med tilstrækkeligt fald, så vand kan ledes væk på forsvarlig måde. Bygningsreglementet anviser for tage med tagpap og folie et minimum fald på tagfladen på 1:40 - svarende til 2,5 cm pr. meter. Et tagpaptag med en sådan hældning forventes at have en levetid på år. Ved større hældning forøges tagets levetid. Tagdækningens levetid er naturligvis afhængig af de påvirkninger, den udsættes for, men levetiden kan forlænges meget ved en systematisk rengørings- og eftersynsrutine. Gennemføres disse enkle vedligeholdelsesforanstaltninger, har man et tag, hvis levetid ofte overstiger en række andre tagdækningsmaterialers. Ved renovering vil den eksisterende tagdækning i de fleste tilfælde danne et udmærket underlag for den nye tagdækning. Hvem skal udføre arbejdet? Det er vigtigt inden indhentning af tilbud at gøre sig klart, hvilke tagfirmaer man vil have til at udføre arbejdet. Udvælg kun velrenommerede tagdækningsfirmaer, om hvilke man skønner, at de besidder den tilstrækkelige faglige kompetence og evne til at udføre det ønskede arbejde.

6 Det kan ikke altid betale sig at acceptere det billigste tilbud, da pris og kvalitet normalt følger hinanden. Man skal derfor omhyggeligt sammenligne de tilbudte ydelser. Det er vigtigt, at det pågældende firma er solidt og har sit kvalitetsstyringssystem i orden, så det kan leve op til de krav, en bygherre stiller til arbejdets udførelse.

Icopal Alt om taget. taget. Råd og vejledning om tag

Icopal Alt om taget. taget. Råd og vejledning om tag Alt Icopal Alt om taget om taget Råd og vejledning om tag 1 Icopal Danmark a/s er i dag med sine 4.000 ansatte i Europa og Nordamerika blandt de førende selskaber inden for beskyttelse af bygninger og

Læs mere

energiløsninger til renovering af eksisterende bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret november 2010

energiløsninger til renovering af eksisterende bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret november 2010 energiløsninger til renovering af eksisterende bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret november 2010 Kom godt i gang med energirenovering Nu er det blevet nemmere at komme i gang

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kruså. Udløbsdato 23-01-2016. Lb. nr. H-15-03303-0064. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kruså. Udløbsdato 23-01-2016. Lb. nr. H-15-03303-0064. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Heinz Helmut Büttner dresse Åbjerg 12B Postnr. 6340 Dato 23-07-2015 By Kruså Udløbsdato 23-01-2016 Kommunenr./Ejendomsnr. 580-14 Matrikel/Ejerlav: 366 Kruså, Bov Internt sagsnummer

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Hampen. Udløbsdato 12-08-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Hampen. Udløbsdato 12-08-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Skov- og Naturstyrelsen dresse Palsgårdvej 10 Postnr. 7362 Dato 12-02-2015 By Hampen Udløbsdato 12-08-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 756-1624 Matrikel/Ejerlav: 1g Palsgård, Nr. Snede

Læs mere

ENERGILØSNINGER. til klimaskærm. Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret december 2013

ENERGILØSNINGER. til klimaskærm. Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret december 2013 ENERGILØSNINGER til klimaskærm Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret december 2013 Kom godt i gang med energirenovering Nu er det blevet nemmere at komme i gang med energirenovering.

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Lejre. Udløbsdato 19-12-2015. Lb. nr. H-15-02897-0098. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Lejre. Udløbsdato 19-12-2015. Lb. nr. H-15-02897-0098. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Poul Rævdal dresse Rødkildebanken 13 Postnr. 4320 Dato 19-06-2015 By Lejre Udløbsdato 19-12-2015 H-15-0-0098 Kommunenr./Ejendomsnr. 350-11887 Matrikel/Ejerlav: 4DO Højby By, Rorup

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi. By Sydals. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi. By Sydals. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi dresse Skovsholm 1 Postnr. 6470 Dato 30-03-2015 By Sydals Udløbsdato 30-09-2015 H-15-0-0100 Kommunenr./Ejendomsnr. 540-19322 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: KØBENHAVNS KOMMUNE. By København S. Udløbsdato 06-07-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: KØBENHAVNS KOMMUNE. By København S. Udløbsdato 06-07-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: KØBENHVNS KOMMUNE dresse Ove Billes Vej 12 Postnr. 2300 Dato 06-01-2015 By København S Udløbsdato 06-07-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 101-423034 Matrikel/Ejerlav: 928 Sundbyvester,

Læs mere

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan I Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan Forening AB Kongelysvej 18-26 Kongelysvej 2820 Gentofte Udført af: Christian Funch Jensen Per Pedersen Besigtiget: 06.09.2011 NRGi Rådgivning A/S

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Vemb. Udløbsdato 08-02-2015. Lb. nr. H-14-02567-0062. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Vemb. Udløbsdato 08-02-2015. Lb. nr. H-14-02567-0062. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: lma Larsen dresse Blomstervænget 5 Postnr. 7570 Dato 08-08-2014 By Vemb Udløbsdato 08-02-2015 H-14-0-0062 Kommunenr./Ejendomsnr. 661-183916 Matrikel/Ejerlav: 10MT Vemb By, Vemb Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Helsinge. Udløbsdato 04-09-2015. Lb. nr. H-15-01440-0050. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Helsinge. Udløbsdato 04-09-2015. Lb. nr. H-15-01440-0050. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Tony Selvig dresse Lærkevej 34 Postnr. 3200 Dato 04-03-2015 By Helsinge Udløbsdato 04-09-2015 H-15-0-0050 Kommunenr./Ejendomsnr. 270-22463 Matrikel/Ejerlav: 8FQ Helsinge By, Helsinge

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Søby Ærø. Udløbsdato 27-05-2015. Lb. nr. H-14-03497-0178. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Søby Ærø. Udløbsdato 27-05-2015. Lb. nr. H-14-03497-0178. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Ærø Kommune dresse Østerbro 31 Postnr. 5985 Dato 27-11-2014 By Søby Ærø Udløbsdato 27-05-2015 H-14-0-0178 Kommunenr./Ejendomsnr. 492-3125 Matrikel/Ejerlav: 11K Søby By, Søby Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Merete og Peter Verner Krogh. By Ølstykke. Udløbsdato 24-04-2013. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Merete og Peter Verner Krogh. By Ølstykke. Udløbsdato 24-04-2013. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Merete og Peter Verner Krogh dresse Egevej 14 Postnr. 3650 Dato 24-10-2012 By Ølstykke Udløbsdato 24-04-2013 H-12-0-0210 Kommunenr./Ejendomsnr. 240-9715 Matrikel/Ejerlav: 7TD Udlejre

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Hjerm. Udløbsdato 28-02-2013. Lb. nr. H-12-02635-0142. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Hjerm. Udløbsdato 28-02-2013. Lb. nr. H-12-02635-0142. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Struer kommune dresse Hjermvej 67 Postnr. 7560 Dato 29-08-2012 By Hjerm Udløbsdato 28-02-2013 Kommunenr./Ejendomsnr. 671-20162 Matrikel/Ejerlav: 1B Hjerm Hede, Hjerm Internt sagsnummer

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Galten. Udløbsdato 14-10-2015. Lb. nr. H-15-01182-0073. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Galten. Udløbsdato 14-10-2015. Lb. nr. H-15-01182-0073. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Mette Lundkær Dam dresse Samsøvej 35 Postnr. 8464 Dato 14-04-2015 y Galten Udløbsdato 14-10-2015 H-15-0-0073 Kommunenr./Ejendomsnr. 746-2558 Matrikel/Ejerlav: 6DC Skovby y, Skovby

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Dødsbo v/ Christian & Peter Helleberg Olsen. By Næstved. Udløbsdato 03-12-2015

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Dødsbo v/ Christian & Peter Helleberg Olsen. By Næstved. Udløbsdato 03-12-2015 for ejendommen Sælger: Dødsbo v/ Christian & Peter Helleberg Olsen dresse bildhøj 10 Postnr. 4700 Dato 03-06-2015 y Næstved Udløbsdato 03-12-2015 H-15-0-0112 Kommunenr./Ejendomsnr. 370-10978 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Lisbeth Malene Montell. By Langå. Udløbsdato 28-10-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Lisbeth Malene Montell. By Langå. Udløbsdato 28-10-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Lisbeth Malene Montell dresse Skovstien 1 Postnr. 8870 Dato 28-04-2015 By Langå Udløbsdato 28-10-2015 H-15-00-0098 Kommunenr./Ejendomsnr. 730-32777 Matrikel/Ejerlav: 5FN Langå By,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Viborg. Udløbsdato 07-11-2012. Lb. nr. H-12-02769-0104. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Viborg. Udløbsdato 07-11-2012. Lb. nr. H-12-02769-0104. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Søren Klejnstrup dresse Bekkasinvej 2 Postnr. 8800 Dato 07-05-2012 By Viborg Udløbsdato 07-11-2012 H-12-0-0104 Kommunenr./Ejendomsnr. 791-9014 Matrikel/Ejerlav: 162Z Viborg Markjorder

Læs mere

Energirenovering af parcelhuse fra 1960erne 70erne

Energirenovering af parcelhuse fra 1960erne 70erne 2012 Energirenovering af parcelhuse fra 1960erne 70erne Thomas Bruun 13-03-2012 Titelblad Titel: Energirenovering af parcelhuse fra 1960erne 70erne. Speciale: 7. semester, årgang 2012 Forfatter: Sted:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Odense SV. Udløbsdato 18-07-2013. Lb. nr. H-13-02700-0022. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Odense SV. Udløbsdato 18-07-2013. Lb. nr. H-13-02700-0022. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Mie Cecilie Ottesen dresse Sanderumvej 180 Postnr. 5250 Dato 18-01-2013 By Odense SV Udløbsdato 18-07-2013 Kommunenr./Ejendomsnr. 461-340768 Matrikel/Ejerlav: 27M Sanderum By, Sanderum

Læs mere

GODE TAGE DIN GENVEJ TIL GOD TAGRENOVERING

GODE TAGE DIN GENVEJ TIL GOD TAGRENOVERING GODE TAGE DIN GENVEJ TIL GOD TAGRENOVERING BvB BYGGETEKNIK TEMAHÆFTE MAJ 2005 1 GODE TAGE din genvej til god tagrenovering En vejledning for bygherrer, rådgivere og entreprenører. Udgiver: BvB (Byggeskadefonden

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Maria & Jonas Lindhardsen. By Slagelse. Udløbsdato 26-07-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Maria & Jonas Lindhardsen. By Slagelse. Udløbsdato 26-07-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Maria & Jonas Lindhardsen dresse Rosenkildevej 29 Postnr. 4200 Dato 26-01-2015 y Slagelse Udløbsdato 26-07-2015 H-15-0-0010 Kommunenr./Ejendomsnr. 330-23481 Matrikel/Ejerlav: 19U

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løkken. Udløbsdato 30-12-2015. Lb. nr. H-15-02574-0052. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løkken. Udløbsdato 30-12-2015. Lb. nr. H-15-02574-0052. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Hjørrin Kommune dresse Lyngbyvej 140 Postnr. 9480 Dato 30-06-2015 By Løkken Udløbsdato 30-12-2015 H-15-0-0052 Kommunenr./Ejendomsnr. 860-27944 Matrikel/Ejerlav: 1c LYNGBY BY, LYNGBY

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Silkeborg. Udløbsdato 25-12-2014. Lb. nr. H-14-02364-0131. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Silkeborg. Udløbsdato 25-12-2014. Lb. nr. H-14-02364-0131. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Silkeborg Kommune dresse Valdemarsgade 2 Postnr. 8600 Dato 25-06-2014 By Silkeborg Udløbsdato 25-12-2014 Kommunenr./Ejendomsnr. 740-16161 Matrikel/Ejerlav: 120bl Silkeborg Markjorder

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Lystrup. Udløbsdato 17-04-2013. Lb. nr. H-12-02698-0148. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Lystrup. Udløbsdato 17-04-2013. Lb. nr. H-12-02698-0148. Kommunenr./Ejendomsnr. Huseftersyn Tilstandsrapport for ejendommen Sælger: Århus Kommune Adresse Asmusgårdsvej 4 Postnr. 8520 Dato 17-10-2012 HE nr. 2698 By Lystrup Udløbsdato 17-04-2013 Lb. nr. H-12-02698-0148 Kommunenr./Ejendomsnr.

Læs mere

Energirenoveringstiltag - katalog

Energirenoveringstiltag - katalog Energirenoveringstiltag - katalog Henrik Tommerup (redaktør) Rapport Institut for Byggeri og Anlæg 2010 DTU Byg-Rapport R-223 (DK) Juli 2010 Forord Dette katalog over energirenoveringstiltag er udarbejdet

Læs mere

B Y G G E S K A D E F O N D E N

B Y G G E S K A D E F O N D E N B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E STATISTIK OM TAGE BvB STATISTIK MAJ 24 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Skibby. Udløbsdato 05-02-2015. Lb. nr. H-14-02125-0117. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Skibby. Udløbsdato 05-02-2015. Lb. nr. H-14-02125-0117. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: DLR KREDIT /S dresse Stenledsvej 2 Postnr. 4050 Dato 05-08-2014 By Skibby Udløbsdato 05-02-2015 H-14-0-0117 Kommunenr./Ejendomsnr. 250-18767 Matrikel/Ejerlav: 1L Selsø Hgd., Selsø

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Svend Aage Sundenaes. By Roskilde. Udløbsdato 11-12-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Svend Aage Sundenaes. By Roskilde. Udløbsdato 11-12-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Svend age Sundenaes dresse Hyldeholm 8 Postnr. 4000 Dato 11-06-2015 By Roskilde Udløbsdato 11-12-2015 H-15-0-0228 Kommunenr./Ejendomsnr. 265-47335 Matrikel/Ejerlav: 12NV Veddelev

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Theodor Antonius Nyholm Ommen. By Kruså. Udløbsdato 01-06-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Theodor Antonius Nyholm Ommen. By Kruså. Udløbsdato 01-06-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Theodor ntonius Nyholm Ommen dresse Fjordvejen 95 Postnr. 6340 Dato 01-12-2014 By Kruså Udløbsdato 01-06-2015 H-14-0-0334 Kommunenr./Ejendomsnr. 580-395 Matrikel/Ejerlav: 314 Hokkerup,

Læs mere