Specialafsnit om lovens krav. Fåes i størrelserne fra ø80 til ø900 mm ALCON SEKTIONSSTÅLSKORSTENE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Specialafsnit om lovens krav. Fåes i størrelserne fra ø80 til ø900 mm ALCON SEKTIONSSTÅLSKORSTENE"

Transkript

1 ALCON SEKTIONSSTÅLSKORSTENE PAKKELØSNINGER Vi har gjort det nemt for dig! I dette katalog finder du en række pakkeløsninger som på en nem og overskuelig måde, fortæller dig hvilke komponenter du skal anvende. NYHED! Skorstenene fåes nu også med kun afstand til brændbare bygningsdele (G) MANGE STØRRELSER! Fåes i størrelserne fra ø80 til ø900 HVAD SIGER LOVEN? Specialafsnit om lovens krav MALING! Kan leveres i alle RAL farver

2 Velkoen Side 1 Velkoen til vores katalog om ALCON Sektionsstålkorstene. Dette katalog omhandler vores store leveringsprogram indenfor ALCON Sektionsstålskorstene og røgrør. Kataloget henvender sig både til dem, som på en nem og overskuelig måde, har brug for at finde ud af hvilken skorsten der passer til dem, men også til dem der har brug for at gå i dybden med de tekniske detaljer. Med dette katalog introducerer vi også vores nye serie af skorstene med SUPERWOOL isolering. Denne specialisolering gør at minimumsafstanden til brændbare bygningsdele, er helt nede på (G). I dette katalog er der vist en række pakkeløsninger, som på en nem og overskuelig måde fortæller dig, hvilke komponenter du skal anvende. Skulle du have brug for yderligere information, end det kataloget kan bidrage med, eller har du brug for en snak om en specifik løsning, hører vi gerne fra dig. God læselyst! Svend Bisgaard Kristensen Indholdsfortegnelse Velkoen og indholdsfortegnelse CE-Mærkning af isolerede sektionsstålskorstene. Afstand til brændbare bygningsdele Hvad siger loven Rockwool kontra Superwool. Oversigt over varenumre og materialevalg Skorstenshøjde og diameter Pakkeløsning 1 & 2 Pakkeløsning 3 & 4 Isolerede Skortensrør 1 mtr. og 0,25 mtr. Isolerede Skorstensrør 0,5 mtr. Isolerede T-Stykker 85 gr. og 45 gr. Isolerede Vinkler 85 gr. og 45 gr. Isolerede Vinkler 30 gr. Isolerede Inspektionsluger med dør Isolerede Inspektionsluger med prop. Isolerede Spjæld Lukkedæksler. Topdæksler Bunddæksler. Isolerede Drænstykker Uisolerede Skorstensrør 1 mtr., 0,25 mtr. og 0,5 mtr. Uisolerede T-Stykker 85 gr. og 45 gr. Uisolerede Vinkler med inspektion (45gr.). Uisolerede Overgangsstykker og Drænstykker Regnhatte. Regnhatte med gnistfanger Turbo Regnhatte. Loftkraver. Bardundele Gulvbæringer (Justerbar). Vægbeslag med nippel Vægbeslag med muffe. Spændebånd Vægholdere med spændebånd. Etage Bæringer (lille) Etage Bæringer (stor). Tagstyr. Vægbeslag med hul Lige Røgrør Knærør med renseklap og runding. Murbøsninger Taginddækninger Side 1 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16 Side 17 Side 18 Side 20 Side 21 Side 22 Side 23 Side 24 Side 25 Side 26 Side 27 Side 28 Der tages forbehold for konstruktionsændringer og trykfejl.

3 CE-Mærkning af isolerede sektionsstålskorstene Side 2 Alle isolerede sektionsstålskorstene monteret på anlæg under 120 kw skal være CE-Mærkede. Mærkningen giver information om hvordan skorstenen er testet, og hvilke anlæg skorstenen må benyttes til. En typisk mærkningskode kan se således ud: EN1856-1:9-T600-N1-W-Vm-L0-G100 CE-Mærkningskoder Mærkningskode Beskrivelse Mulige/typiske koder Kode "EN" Koden angiver after hvilken standard skorstenen er testet og CE-mærket EN :9 Kode "T" Koden angiver skorstenens temperaturklasse T80 T100 T120 T140 T160 T T2 T T T4 T600 Kode "N/P/H" Koden angiver skorstenens trykklasse N1 = Undertryk max. 40 Pa (lækage < 2,0 (l*s -1-2 *m )) P = Overtryk max. Pa (lækage < 0,006 (l*s *m )) -1-2 P2 = Overtryk max. Pa (lækage < 0,120 (l*s *m )) H1 = -00 Pa (lækage < 0,006 (l*s -1-2 *m )) H2 = -00 Pa (lækage < 0,120 (l*s -1-2 *m )) Kode "W/D" Koden angiver om skorstenen må anvendes til våd drift W = Våd drift D = Tør drift Kode "V" Kode "L" Kode "G/O" Koden angiver skorstenens korrosionsklasse Koden angiver inderrørets materialetype og godstykkelse Koden angiver modstandsevnen overfor sodild, samt afstanden til brændbare bygningsdele Vm = Deklaration i henhold til mærkningskode "L" V1 = Korrosionstest i henhold til EN :9 A.1 V2 = Korrosionstest i henhold til EN :9 A.2 L40xxx = Stål AISI 316L : Lxxx = Stål AISI 316L : a L60xxx = Stål AISI 316L : Gxxx = Modstandsdygtig overfor sodild Oxxx = Ikke modstandsdygtig overfor sodild xxx = Minimum afstand til brændbare bygningsdele målt i V3 = Korrosionstest i henhold til EN :9 A.3 L70xxx = Stål AISI 316L : xxx = Materialetykkelse (Eksempel: 0 = 0,5) Lovkrav i henhold til Bygningsreglementet (Gældende fra 30/6 2010), samt mærkningskoder på Alcon s lagerførte skorstene Mærkningskode Pejseindsats Brændeovne Åbne Pejse Brændekedler Stokerkedler Oliekedler Gaskedler Rockwool isolering Ø80-Ø Rockwool isolering Ø2- Superwool isolering Ø80-Ø Superwool isolering Ø2- Kode "T" T T T Højere T klasse end ildstedets røgtemperatur Højere T klasse end ildstedets røgtemperatur Højere T klasse end ildstedets røgtemperatur T600 T600 T4 T4 Kode "N/P/H" N1 N1 N1 N1 N1 P1/P2 N1 N1 N1 N1 Kode "W/D" D D D D W W D D D D Kode "V" Vm/V3 Vm/V3 Vm/V3 Vm/V3 Vm/V3 Vm/V1 Vm Vm Vm Vm Kode "L" Minimum L40100 eller L040 Minimum L40100 eller L040 Minimum L40100 eller L040 Minimum L40100 eller L040 Minimum L40100 eller L040 Minimum L40100 eller L040 L0 L060 L0 L060 Kode "G/O" Alcons lagerførte skorstene kan anvendes *1 G G G *1 = Andre modeller kan naturligvis leveres. = Mærkningskode på Alcon s lagerførte skorstene. Varenr. 2xxxx/4xxxx : Varenr. 5xxxx/6xxxx : G Ved montage af en isoleret sektionsstålskorsten, er det vigtigt at sikre sig at afstanden til brændbare bygningsdele (Gxxx ) er overholdt. På varenr. 2xxxx/4xxxx er G=100. På varenr. 5xxxx/6xxxx er G=. Bemærk venligst at det i Danmark kun er varenr. 5xxxx/6xxxx der må anvendes der hvor man gennembryder en brændbar bygningsdel. G/O Afstand til brændbare bygningsdele O G100 G100 G G Gulv Gulv Gulv Gulv Spær Spær Spær Spær

4 Hvad siger loven Side 3 Bygningsreglementet (BR10) stiller en række krav vedrørende installation af sektionsstålskorstene. Samtidig giver SBI-anvisning 189 og en række uddybende anvisninger på hvordan skorstenen kan/skal monteres. Da det kan være et lidt tungt arbejde at sætte sig ind i lovteksterne har vi derfor her prøvet at svare på de ofte stillede spørgsmål. A. Jeg har et hus med fast tag. Hvor høj skal skorstenen være? BR stk.3 : " Aftrækssystemer fra anlæg til fyring med fast brændsel bør altid være højere end bygningens højeste punkt. For at leve op til miljøbeskyttelseslovens krav bør der ved fastlæggelse af aftrækshøjden, specielt for brændeovne og andre anlæg til fyring med faste brændsler, tages hensyn til spredningsforholdene, dvs. turbulens fra bygning og beplantning, afstand til og højden af omgivende huse samt den fremherskende vindretning i forhold til naboerne". SBI189: " Som toelfingerregel benyttes normalt at føre skorstenen ca. 1 meter op over tagryggen eller den højeste del af taget. Skorstensmundingen bør under alle omstændigheder ikke placeres lavere end tagets højeste punkt".se figur 1. B. Jeg har et hus med stråtag. Hvordan skal skorstenen installeres? BR stk.1 : " I forbindelse med tagdækninger, som ikke kan klassificeres som klasse T tagdækning, skal skorstene/aftrækssystemer udføres og opsættes på en sådan måde, at der opnås tilstrækkelig sikkerhed mod brand". SBI189 : " Stålskorstene skal fra mindst under taget og opefter føres igennem en skakt med en diameter, som mindst er større end skorstenens diameter. Skorstene inden for en afstand af 6 meter fra et stråtag eller andet let antændelig tagmateriale skal føres mindst 0,8 meter op over tagryggen og bør ikke forsynes med skorstenstage, skorstenshætter, gnistfang og lignende, da disse foranstaltninger kan medføre øget risiko for brandspredning, hvis der opstår en skorstensbrand". Se figur 2 C. Skal der være renselem på skorsten og røgrør? BR stk.4 : " Hvis rensning af røgrør ikke kan ske uhindret, skal der monteres renselem på røret". SBI stk.4 : " Ved røgrør med 90 bøjning eller knæk er renseleen normalt anbragt i bøjningen, så der kan fejes i begge retninger. Ved lige røgrør og skorstene, som står direkte på ildstedet fejes soden ned i dette, og ildstedet skal derfor renses ved skorstensfejning". D. Skal der være adgang til skorstenen i uudnyttede tagrum? SBI stk.5 : " Der skal også være adgang til en skorsten, der går gennem uudnyttede tagrum. Det betyder blandt andet, at der skal være en gangbro fra loftlem til skorsten". E. Hvor stor skal lysningsdiameteren være? BR stk.1 : " Den indfyrede effekt vil for de fleste fyringsanlæg kunne oplyses af fabrikanten. Det er vigtigt, at lysningsdiameteren er tilpasset den indfyrede effekt. En forkert lysningsdiameter kan give en dårlig forbrænding og dermed risiko for kulilteforgiftning". Se mere på side 5 vedrørende diametre. Ideel 1 mtr. Minimum Afstande under 6 mtr. 0,8 m Fast tag Fast tag Fast tag Stråtag Figur 1. Bygninger med fast tag Se punkt A for uddybende forklaring Figur 2. Bygninger med stråtag Se punkt B for uddybende forklaring

5 Rockwool kontra Superwool Side 4 Vi kan nu også tilbyde vores sekstionsstålskorstene med den såkaldte Superwool isolering. Med Superwool isolering kan man reducere afstanden til brændbare bygningsdele til kun (Med Rockwool isolering er afstanden 100). Skorstene er naturligvis testet efter Den Europæiske Standard EN :9, og lever derfor op til alle krav i Bygningsreglementet. Gulv Spær Skorstensrør isoleret med Superwool Gulv Spær OBS! Vi gør opmærksom på, at det i Danmark kun er tilladt, at anvende vore Superwool isolerede skorstensrør, de steder hvor man gennembryder en brændbar bygningsdel. Oversigt over varenumre og materialevalg Nedenfor kan man se en oversigt over vores varernumre, samt en beskrivelse af materialet. Varenumre og materialevalg Varenuer 1xxxx Beskrivelse Sort malet Materialevalg i standardudgaven Isolerede skorstene - 25 Rockwool isolering Inderrør Yderrør = L0x0 (AISI 316L: a) = Blank AISI 304: xxxx Isolerede skorstene - Rockwool isolering Inderrør Yderrør = L0x0 (AISI 316L: a) = Blank AISI 304: xxxx Uisolerede rør Blank L0x0 (AISI 316L: a) 4xxxx Isolerede skorstene - Rockwool isolering Inderrør Yderrør = L0x0 (AISI 316L: a) = Malet (farven sort) AISI 304: xxxx Isolerede skorstene - Superwool isolering Inderrør Yderrør = L0x0 (AISI 316L: a) = Blank AISI 304: xxxx Isolerede skorstene - Superwool isolering Inderrør Yderrør = L0x0 (AISI 316L: a) = Malet (farven sort) AISI 304: xxxx 9xxxx CM xxxx CT xxxx Tilbehør Tilbehør Røgrør med mål (Ny standard) Røgrør med toe mål (Gl. standard) Malet (farven sort) varmtgalvaniseret stål, eller AISI 304: Varmtgalvaniseret stål, eller Blank AISI 304: Malet (farven sort) stål S235 Malet (farven sort) stål S235 (Ved varenr. CT 19xx dog 4 Ubehandlet Cortén stål)

6 Skorstenshøjde og diameter - Brændekedler & -ovne Side 5 Kedeleffekt (Indfyret effekt) Skorstenshøjde 25 kw kw 75 kw 100 kw 125 kw 1 kw 175 kw kw 225 kw 2 kw 275 kw kw 5 meter Ø1 Ø1 Ø1 Ø Ø Ø Ø2 Ø2 Ø2 Ø2 Ø Ø 7,5 meter Ø1 Ø1 Ø1 Ø1 Ø Ø Ø Ø Ø2 Ø2 Ø2 Ø2 10 meter Ø1 Ø1 Ø1 Ø1 Ø Ø Ø Ø Ø2 Ø2 Ø2 Ø2 Ø1 = Minimumskrav i henhold til bygningsreglementet. Diameteren på skorstenen må aldrig være mindre end røgafgangen på kedlen. Spørg altid kedelfabrikanten og skorstensfejeren til råds, ved valg af skorstenshøjde og diameter. Skorstenshøjde og diameter - Åbne Pejse Kedeleffekt (Indfyret effekt) Skorstenshøjde 25 kw kw 75 kw 100 kw 125 kw 1 kw 175 kw kw 225 kw 2 kw 275 kw kw 5 meter Ø1/ Ø1/ Ø1/ Ø/ Ø/ Ø Ø2 Ø2 Ø2 Ø2 Ø Ø 7,5 meter Ø1/ Ø1/ Ø1/ Ø1/ Ø/ Ø Ø Ø Ø2 Ø2 Ø2 Ø2 10 meter Ø1/ Ø1/ Ø1/ Ø1/ Ø/ Ø/ Ø Ø Ø2 Ø2 Ø2 Ø2 Ø1/ Ø/ = Hvis pejsens frie åbning er større end 2.0 cm², skal diameteren være Ø. Hvis pejsens frie åbning er mindre, skal diameteren være Ø1. = Hvis pejsens frie åbning er større end 2.0 cm², skal diameteren være Ø. Hvis pejsens frie åbning er mindre, skal diameteren være Ø. Diameteren på skorstenen må aldrig være mindre end røgafgangen på pejsen. Spørg altid pejsefabrikanten og skorstensfejeren til råds, ved valg af skorstenshøjde og diameter. Bygningsreglementet stk.2. (Gældende 30/6 11): "Diameteren i aftrækssystemet skal være mindst Ø. Hvis pejsens frie åbning ikke er større end 2.0 cm², kan diameteren nedsættes til Ø1". Skorstenshøjde og diameter - Stoker- & oliekedler Kedeleffekt (Indfyret effekt) Skorstenshøjde 25 kw kw 75 kw 100 kw 125 kw 1 kw 175 kw kw 225 kw 2 kw 275 kw kw 5 meter Ø100 Ø Ø1 Ø Ø Ø Ø2 Ø2 Ø2 Ø2 Ø Ø 7,5 meter Ø100 Ø Ø Ø1 Ø Ø Ø Ø Ø2 Ø2 Ø2 Ø2 10 meter Ø80 Ø Ø Ø1 Ø Ø Ø Ø Ø2 Ø2 Ø2 Ø2 Ø80 = Minimumskrav i henhold til bygningsreglementet. Diameteren på skorstenen må aldrig være mindre end røgafgangen på kedlen. Spørg altid kedelfabrikanten og skorstensfejeren til råds, ved valg af skorstenshøjde og diameter.

7 Pakkeløsning 1 & 2 Side 6 Pakkeløsning 1 * Skorstenen løber indvendig i bygningen * Vandret røgrørstilslutning * Skorstenen løber igennem loftet og taget * Inklusive 3 meter skorstensrør Bemærk! Hvis en skorstensdel gennembryder en brændbar bygningsdel (f.eks. et loft) skal delen være 5xxxx Pakkeløsning 2 * Skorstenen løber udvendig på bygningen * Vandret røgrørstilslutning * Skorstenen løber igennem taget * Inklusive 3 meter skorstensrør Bemærk! Hvis en skorstensdel gennembryder en brændbar bygningsdel (f.eks. et loft) skal delen være 5xxxx 952xx Regnhat 247xx Topdæksel 972xx Trippelbånd 210xx / 510xx Rør 210xx / 510xx Rør 984xx / 985xx / 986xx Taginddækning 952xx Regnhat 247xx Topdæksel 972xx Trippelbånd Stålwire Beslag - Ej inkluderet Wirelås 210xx / 510xx Rør 210xx / 510xx Rør 984xx / 985xx / 986xx Taginddækning De viste varenumre er med blank overflade. Ønskes delene malet, se oversigten på side xx Tagstyr 978xx Etagebæring De viste varenumre er med blank overflade. Ønskes delene malet, se oversigten på side xx Vægbeslag 988xx Loftkrave 210xx / 510xx Rør 220xx / 520xx T-stykke 248xx Bunddæksel 289xx Vægbeslag 949xx Drænstykke Skorstenen fastgøres for cirka for hver 2 mtr. Hvis røret stikker mere end 1 mtr. op over taget skal det fastgøres. 210xx / 510xx Rør 220xx / 520xx Rør 988xx Loftkrave 213xx / 513xx Rør 248xx Bunddæksel 289xx Vægbeslag 949xx Drænstykke Skorstenen fastgøres for cirka for hver 2 mtr. Hvis røret stikker mere end 1 mtr. op over taget skal det fastgøres.

8 Pakkeløsning 3 & 4 Side 7 Pakkeløsning 3 * Skorstenen løber udvendig på bygningen * Vandret røgrørstilslutning * Skorstenen løber udenom taget * Inklusive 3 meter skorstensrør Bemærk! Hvis en skorstensdel gennembryder en brændbar bygningsdel (f.eks. et loft) skal delen være 5xxxx Pakkeløsning 4 * Skorsten løber indvendig i bygningen * Lodret røgrørstilslutning * Skorstenen løber igennem taget * Inklusive 3 meter skorstensrør Bemærk! Hvis en skorstensdel gennembryder en brændbar bygningsdel (f.eks. et loft) skal delen være 5xxxx 952xx Regnhat 247xx Topdæksel 972xx Trippelbeslag Beslag - Ej inkluderet 210xx / 510xx Rør 210xx / 510xx Rør 974xx Vægbeslag 952xx Regnhat 247xx Topdæksel 972xx Trippelbeslag Stålwire Wirelås 210xx / 510xx Rør 210xx / 510xx Rør 984xx / 985xx / 986xx Taginddækning De viste varenumre er med blank overflade. Ønskes delene malet, se oversigten på side 4. Skorstenen fastgøres for cirka for hver 2 mtr. Hvis røret stikker mere end 1 mtr. op over taget skal det fastgøres. 979xx Tagstyr 978xx Etagebæring 210xx / 510xx Rør 220xx / 520xx T-stykke 988xx Loftkrave 215xx / 515xx Rør 248xx Bunddæksel 213xx / 513xx Rør 949xx Drænstykke 281xx Gulvbæring 988xx Loftkrave 210xx / 510xx Rør 248x Bunddæksel De viste varenumre er med blank overflade. Ønskes delene malet, se oversigten på side 4. Skorstenen fastgøres for cirka for hver 2 mtr. Hvis røret stikker mere end 1 mtr. op over taget skal det fastgøres.

9 Isolerede Skorstensrør - Længde 1 mtr. Side 8 Varenr. Rockwool, blank Varenr. Rockwool, malet Varenr. Superwool, blank Varenr. Superwool, malet Indvendig diameter (Ød) Udvendig diameter (ØD) Total højde Godkendelse Rockwool T600-N1-W-Vm-L0-G100 T600-N1-W-Vm-L060-G100 Rockwool xxx xxx-100 Godkendelse Superwool T4-N1-W-Vm-L0-G T4-N1-W-Vm-L060-G Superwool xxx xxx-100 Isolerede Skorstensrør - Længde 0,25 mtr. Varenr. Rockwool, blank Varenr. Rockwool, malet Varenr. Superwool, blank Varenr. Superwool, malet Indvendig diameter (Ød) Udvendig diameter (ØD) Total højde Godkendelse Rockwool T600-N1-W-Vm-L0-G100 T600-N1-W-Vm-L060-G100 Rockwool xxx xxx-025 Godkendelse Superwool T4-N1-W-Vm-L0-G T4-N1-W-Vm-L060-G Superwool xxx xxx-025

10 Isolerede Skorstensrør - Længde 0,5 mtr. Side 9 Varenr. Rockwool, blank Varenr. Rockwool, malet Varenr. Superwool, blank Varenr. Superwool, malet Indvendig diameter (Ød) Udvendig diameter (ØD) Total højde Godkendelse Rockwool T600-N1-W-Vm-L0-G100 T600-N1-W-Vm-L060-G100 Rockwool xxx xxx-0 Godkendelse Superwool T4-N1-W-Vm-L0-G T4-N1-W-Vm-L060-G Superwool xxx xxx-0 Alcon A/S er meget andet end skorstene... Vidste du at Alcon A/S er meget andet end skorstene? Hos Alcon er vi specialister i varmeanlæg til alle typer af biomasse. Vi udvikler, producerer og sælger anlæg fra 12 kw til 1 MW. Ring eller skriv til os og for at høre nærmere om det store produktprogram. Du kan også læse nærmere på

11 Isolerede T-Stykker - 85 gr. Side 10 Varenr. Rockwool, blank Varenr. Rockwool, malet Varenr. Superwool, blank Varenr. Superwool, malet Indvendig diameter (Ød) Udvendig diameter (ØD) Højde (L) Studslængde (Z) Afgangshøjde (X) Godkendelse Rockwool T600-N1-W-Vm-L0-G100 T600-N1-W-Vm-L060-G100 Rockwool xxx xxx-085 Godkendelse Superwool T4-N1-W-Vm-L0-G T4-N1-W-Vm-L060-G Superwool xxx xxx-085 Isolerede T-Stykker - 45 gr. Varenr. Rockwool, blank Varenr. Rockwool, malet Varenr. Superwool, blank Varenr. Superwool, malet Indvendig diameter (Ød) Udvendig diameter (ØD) Højde (L) Studslængde (Z) Afgangshøjde (X) Godkendelse Rockwool T600-N1-W-Vm-L0-G100 T600-N1-W-Vm-L060-G100 Rockwool xxx xxx-045 Godkendelse Superwool T4-N1-W-Vm-L0-G T4-N1-W-Vm-L060-G Superwool xxx xxx-045

12 Isolerede Vinkler - 85 gr. Side 11 Varenr. Rockwool, blank Varenr. Rockwool, malet Varenr. Superwool, blank Varenr. Superwool, malet Indvendig diameter (Ød) Udvendig diameter (ØD) Centermål (A) Centermål (B) Godkendelse Rockwool T600-N1-W-Vm-L0-G100 T600-N1-W-Vm-L060-G100 Rockwool xxx xxx-085 Godkendelse Superwool T4-N1-W-Vm-L0-G T4-N1-W-Vm-L060-G Superwool xxx xxx-085 Isolerede Vinkler - 45 gr. Varenr. Rockwool, blank Varenr. Rockwool, malet Varenr. Superwool, blank Varenr. Superwool, malet Indvendig diameter (Ød) Udvendig diameter (ØD) Centermål (A) Centermål (B) Godkendelse Rockwool T600-N1-W-Vm-L0-G100 T600-N1-W-Vm-L060-G100 Rockwool xxx xxx-045 Godkendelse Superwool T4-N1-W-Vm-L0-G T4-N1-W-Vm-L060-G Superwool xxx xxx-045

13 Isolerede Vinkler - 30 gr. Side 12 Varenr. Rockwool, blank Varenr. Rockwool, malet Varenr. Superwool, blank Varenr. Superwool, malet Indvendig diameter (Ød) Udvendig diameter (ØD) Centermål (A) Centermål (B) Godkendelse Rockwool T600-N1-W-Vm-L0-G100 T600-N1-W-Vm-L060-G100 Rockwool xxx xxx-030 Godkendelse Superwool T4-N1-W-Vm-L0-G T4-N1-W-Vm-L060-G Superwool xxx xxx-030 Isolerede Inspektionsluger med dør Varenr. Rockwool, blank Varenr. Rockwool, malet Varenr. Superwool, blank Varenr. Superwool, malet Indvendig diameter (Ød) Udvendig diameter (ØD) Total højde Godkendelse Rockwool T600-N1-W-Vm-L0-G100 T600-N1-W-Vm-L060-G100 Rockwool xxx xxx-000 Godkendelse Superwool T4-N1-W-Vm-L0-G T4-N1-W-Vm-L060-G Superwool xxx xxx-000

14 Isolerede Inspektionsluger med prop Side 13 Varenr. Rockwool, blank Varenr. Rockwool, malet Varenr. Superwool, blank Varenr. Superwool, malet Indvendig diameter (Ød) Udvendig diameter (ØD) Total højde (L) Godkendelse Rockwool T600-N1-W-Vm-L0-G100 T600-N1-W-Vm-L060-G100 Rockwool xxx xxx-000 Godkendelse Superwool T4-N1-W-Vm-L0-G T4-N1-W-Vm-L060-G Superwool xxx xxx-000 Isolerede Spjæld Varenr. Rockwool, blank Varenr. Rockwool, malet Varenr. Superwool, blank Varenr. Superwool, malet Indvendig diameter (Ød) Udvendig diameter (ØD) 2 3 Total højde (L) Godkendelse Rockwool T600-N1-W-Vm-L0-G100 T600-N1-W-Vm-L060-G100 Rockwool xxx xxx-000 Godkendelse Superwool T4-N1-W-Vm-L0-G T4-N1-W-Vm-L060-G Superwool xxx xxx-000

15 Lukkedæksler Side 14 Varenr. Rockwool, blank Varenr. Rockwool, malet Indvendig diameter (Ød) Udvendig diameter (ØD) Godkendelse Rockwool T600-N1-W-Vm-L0-G100 Rockwool xxx T600-N1-W-Vm-L060-G xxx-000 Topdæksler Varenr. Rockwool, blank Varenr. Rockwool, malet Indvendig diameter (Ød) Udvendig diameter (ØD) Total højde Godkendelse Rockwool T600-N1-W-Vm-L0-G100 T600-N1-W-Vm-L060-G100 Rockwool xxx xxx-000

16 Bunddæksler Side 15 Varenr. Rockwool, blank Varenr. Rockwool, malet Indvendig diameter (Ød) Udvendig diameter (ØD) Total højde Godkendelse Rockwool T600-N1-W-Vm-L0-G100 T600-N1-W-Vm-L060-G100 Rockwool xxx xxx-000 Isolerede Drænstykker Varenr. Rockwool, blank Varenr. Rockwool, malet Varenr. Superwool, blank Varenr. Superwool, malet Indvendig diameter (Ød) Udvendig diameter (ØD) Godkendelse Rockwool T600-N1-W-Vm-L0-G100 Rockwool xxx-000 Godkendelse Superwool T4-N1-W-Vm-L0-G Superwool xxx T600-N1-W-Vm-L060-G xxx-000 T4-N1-W-Vm-L060-G xxx-000

17 Uisolerede Skorstensrør - Længde 1 mtr. Side 16 Varenuer Total højde Godkendelse (EN1856-1) T600-N1-W-Vm-L0-G0 T600-N1-W-Vm-L060-G xxx xxx-100 Uisolerede Skorstensrør - Længde 0,25 mtr. Varenuer Total højde Godkendelse (EN1856-1) T600-N1-W-Vm-L0-G0 T600-N1-W-Vm-L060-G xxx xxx-025 Uisolerede Skorstensrør - Længde 0,5 mtr. Varenuer Total højde Godkendelse (EN1856-1) T600-N1-W-Vm-L0-G0 T600-N1-W-Vm-L060-G xxx xxx-0

18 Uisolerede T-Stykker - 85 gr. Side 17 Varenuer Højde (L) Studslængde (Z) Afgangshøjde (X) Godkendelse (EN1856-1) T600-N1-W-Vm-L0-G0 T600-N1-W-Vm-L060-G xxx xxx-085 Uisolerede T-Stykker - 45 gr. Varenuer Højde (L) Studslængde (Z) Afgangshøjde (X) Godkendelse (EN1856-1) T600-N1-W-Vm-L0-G0 T600-N1-W-Vm-L060-G xxx xxx-045

19 Uisolerede Vinkler med inspektion - 45gr. Side 18 Varenuer Centermål (A) Centermål (B) Godkendelse (EN1856-1) T600-N1-W-Vm-L0-G0 T600-N1-W-Vm-L060-G xxx xxx-045 Uisolerede Overgangsstykker Varenuer Muffe til Alcon Vilpra (ØD) Muffe til røgrør (Ød) Vi specialproducerer gerne en overgang, der passer til netop dine ønsker! Godkendelse (EN1856-1) T600-N1-W-Vm-L0-G0 T600-N1-W-Vm-L060-G xxxx xxxx-033 Uisolerede Drænstykker Varenuer - Blank Varenuer - Malet Total højde Godkendelse (EN1856-1) T600-N1-W-Vm-L0-G0 T600-N1-W-Vm-L060-G xxx xxx-000

20 Vi fører også... Side 19 Alcon har i dette katalog, kun medtaget de mest populære uisolerede skorstensdele. Vi fører et stort udvalg af andre uisolerede skorstensdele. Nedenfor kan du se et udpluk. 953XX H-Regnhat 954XX T-Regnhat 956XX Gnisterf. med deflektor 332XX Vinkel 30gr. 331XX Vinkel 45gr. 330XX Vinkel 85gr. 333XX Vinkel 85gr. med insp. 342XX Spjæld 341XX Inspektion med prop

21 Regnhatte Side 20 Varenuer - Blank Varenuer - Malet Total bredde (ØA) Højde (L) Godkendelse (EN1856-1) T600-N1-W-Vm-L0-G0 T600-N1-W-Vm-L060-G xxx xxx-000 Regnhatte med gnistfanger Varenuer - Blank Varenuer - Malet Total bredde (ØA) Højde (L) Godkendelse (EN1856-1) T600-N1-W-Vm-L0-G0 T600-N1-W-Vm-L060-G xxx xxx-000

22 Turbo Regnhatte Side 21 Varenuer - Blank Varenuer - Malet Godkendelse (EN1856-1) T600-N1-W-Vm-L0-G xxx-000 T600-N1-W-Vm-L060-G x-0xxx-00 Loftkraver Varenuer - Galv Varenuer - Malet Indvendig diameter (Ød) Udvendig diameter (ØD) xxxx-000 Bardundele Varenuer Beskrivelse Stålwire 3, Plastbelagt Wirelås 3

23 Gulvbæringer - Justerbar Side 22 Varenuer - Blank Varenuer - Malet Indvendig diameter (Ød) Udvendig diameter (ØD) Total højde minimum Total højde maximum Bredde/Dybde (B) xxx-000 Vægbeslag med nippel Varenuer - Blank Varenuer - Malet Indvendig diameter (Ød) Udvendig diameter (ØD) Højde (H) Bredde/Dybde (B) xxx-000

StålSkorSten til pilleovne

StålSkorSten til pilleovne Stålskorsten til pilleovne Model varde Pl400 skorstenspakken består af: i H A B C Startfod 1 x 2,0 m pejserør 1 x 0,9 m isoleret startelement D G 444 cm D 1 x 1,0 m isoleret element E 1 x 0-10 graders

Læs mere

Gode Råd og vejledninger. Dobbeltvægget isoleret Sektionsskorstene

Gode Råd og vejledninger. Dobbeltvægget isoleret Sektionsskorstene Gode Råd og vejledninger Dobbeltvægget isoleret Sektionsskorstene Gode råd og vejledninger Generelt Det til enhver tid gældende Bygningsreglement skal respekteres nøje. Underlaget for dette afsnit er BR08,

Læs mere

Pejse og brændeovne. Bygningsreglement 2010

Pejse og brændeovne. Bygningsreglement 2010 Pejse og brændeovne Bygningsreglement 2010 Forord Bygningsreglement 2010, der trådte i kraft den 1. december 2010, indeholder i afsnit 8 en række byggetekniske be stemmelser, der skal overholdes, når der

Læs mere

Pejse og brændeovne. Bygningsreglement for småhuse 1998

Pejse og brændeovne. Bygningsreglement for småhuse 1998 Pejse og brændeovne Bygningsreglement for småhuse 1998 Forord Bygningsreglement for småhuse (småhusreglementet), der trådte i kraft den 15. september 1998, indeholder i afsnit 8 en række byggetekniske

Læs mere

MONTAGEANVISNING. Dobbeltvægget isoleret sektionsskorsten

MONTAGEANVISNING. Dobbeltvægget isoleret sektionsskorsten MONTAGEANVISNING Dobbeltvægget isoleret sektionsskorsten Topmontering eller Bagudmontering Gå til det kapitel, der vedrører netop den monteringsmetode, som du skal anvende i din installation. Topmontering

Læs mere

Monteringsanvisning Aduro Robust stålskorsten

Monteringsanvisning Aduro Robust stålskorsten Monteringsanvisning Aduro Robust stålskorsten Monteringsanvisning Det er vigtigt, at du læser denne monteringsanvisning grundigt igennem, inden du begynder med monteringen af din nye skorsten. Er der tvivlsspørgsmål

Læs mere

StålSkorSten til brændeovne

StålSkorSten til brændeovne Stålskorsten til brændeovne Model varde V350 H G skorstenspakken består af: A B 1 x 1,5 m pejserør 1 x 0,9 m isoleret startelement C F C 1 x 1,0 m isoleret element D 1 x 0-10 graders loftkrave med gummipakning

Læs mere

StålSkorSten MonteringSanviSning

StålSkorSten MonteringSanviSning Stålskorsten Monteringsanvisning indhold 04 Før du går i gang 05 Klassificering Ø150 mm 10 Lovkrav 11 Skorstenens højde 12 Rensning/skorstensfejning 13 Topmontering 15 Bagudmontering 16 Brændsel 17 Reklamationsret

Læs mere

StålSkorSten MonteringSanviSning

StålSkorSten MonteringSanviSning Stålskorsten Monteringsanvisning 02 indhold 04 Før du går i gang 05 Klassificering Ø150 mm 10 Lovkrav 11 Skorstenens højde 12 Rensning/skorstensfejning 13 Topmontering 15 Bagudmontering 16 Brændsel 17

Læs mere

OBS! På huse med stråtag SKAL skorstenspiben føres mindst 80 cm. over tagryg.

OBS! På huse med stråtag SKAL skorstenspiben føres mindst 80 cm. over tagryg. Spørgsmål & Svar sp: Hvor høj skal en skorsten være? sv: I det nugældende Bygningsreglement er der ikke angivet en mindstehøjde i cm. Der opereres med et "funktionskrav" som siger at en skorsten skal have

Læs mere

Stålskorsten Monteringsanvisning

Stålskorsten Monteringsanvisning Stålskorsten Monteringsanvisning Indholdsfortegnelse: Klassificering Ø100/Ø150 mm s. 3 Anvendelse s. 4 Klassificering Ø200 mm s. 6 Lovkrav s. 8 Skorstenens højde s. 9 Rensning/skorstensfejning s. 10 Opstilling

Læs mere

Bygningsreglement for småhuse, om: Pejse- og brændeovne

Bygningsreglement for småhuse, om: Pejse- og brændeovne Bygningsreglement for småhuse, om: Pejse- og brændeovne Denne pjece fortæller om de bestemmelser i småhusreglementet*, der skal overholdes, når der opsættes en pejs eller en brændeovn. Ifølge småhusreglementet

Læs mere

Gastekniske Dage 2011. Michael Strøm Kierulff a/s METALBESTOS

Gastekniske Dage 2011. Michael Strøm Kierulff a/s METALBESTOS Michael Strøm Kierulff a/s METALBESTOS CE mærkning og brandsikring i henhold til Byggevaredirektivet og Bygningsreglementet BR10 Emnet er opdelt således: 1. CE mærkning iht. Byggevaredirektivet (CPD) 2.

Læs mere

Fler og fler. mærkede stålskorstene stikker piben i sky

Fler og fler. mærkede stålskorstene stikker piben i sky Fler og fler mærkede stålskorstene stikker piben i sky MTERLE O PRODUTESRVELSE Sektionsskorstenen har været fremstillet på H. Nielssons Maskinfabrik /S siden 1967 og har i alle årene på grund af sin enkle,

Læs mere

Aduro 5-1. Indbygningsvejledning. www.aduro.dk / www.aduro.no

Aduro 5-1. Indbygningsvejledning. www.aduro.dk / www.aduro.no Aduro 5-1 Indbygningsvejledning www.aduro.dk / www.aduro.no Installation af pejseindsatsen Du må gerne selv installere din pejseindsats det kan dog anbefales at tage din skorstensfejer med på råd. Du kan

Læs mere

mere end blot varme og sikkerhed...

mere end blot varme og sikkerhed... SKORSTENSSYSTEMER SKORSTENSSYSTEMER NIKO mere end blot varme og sikkerhed... NIKO skorstenssystemer er designet og fremstillet i overensstemmelse med de nyeste standarder inden for bortledning af røg og

Læs mere

Monteringsanvisning på enkelt modulskorstene

Monteringsanvisning på enkelt modulskorstene Monteringsanvisning på enkelt modulskorstene Montageanvisning for enkelt modul skorstene CE-mærket Certifikat Producent Er godkendt til følgende temperaturklasser: T400 = Godkendt til 400 C T450 = Godkendt

Læs mere

Dobbeltvægget isoleret Sektionsskorstene

Dobbeltvægget isoleret Sektionsskorstene PRODUKTGuide Dobbeltvægget isoleret Sektionsskorstene Velkommen til GRAMETA GRAMETA s historie rækker helt tilbage til 1904 hvor virksomheden etablerede sig indenfor traditionelt blikkenslagerhåndværk.

Læs mere

Den originale Aspirotor. Installationsmanual CALORINOX Ø244 / Ø150

Den originale Aspirotor. Installationsmanual CALORINOX Ø244 / Ø150 Den originale Aspirotor Installationsmanual CALORINOX Ø244 / Ø0 1. udgave 1.9.2006 Indholdsfortegnelse Side Emne 3 Produktbeskrivelse 3 Udfyldning af produktskilt 4 Godkendelser og certifikater 5 Opmåling

Læs mere

Monteringsanvisning på dobbelt modulskorstene

Monteringsanvisning på dobbelt modulskorstene Monteringsanvisning på dobbelt modulskorstene Montageanvisning for dobbelt modul skorstene CE-mærket Certifikat 0036 CPD 90219 001 Producent Schiedel Skorstene A/S Industrivej 23 DK-7470 Karup T450 = temperaturklasse

Læs mere

KONTROL AF AFTRÆK OG SKORSTENE

KONTROL AF AFTRÆK OG SKORSTENE KONTROL AF AFTRÆK OG SKORSTENE Skorstene Kedler med gasblæseluftbrændere er altid tilsluttet en skorsten, der enten er muret eller af metal. Andre kedler med åbent forbrændingskammer kan også være tilsluttet

Læs mere

SKORSTENE I RUSTFRIT STÅL

SKORSTENE I RUSTFRIT STÅL SKORSTENE I RUSTFRIT STÅL 4 5 6 7 8 10 100 mm 130 mm 150 mm 180 mm 200 mm 250 mm Traditionelle-kedler Lavtemperatur-kedler Kondenserende-kedler rændeovne Gas iobrændsel Olie Højisoleret 50 mm Helt i rustfrit

Læs mere

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Tillykke med din nye solfanger. Med den rette placering får du glæde af den i mange år fremover. Den medfølgende kontakt placeres på loftet eller på vægen

Læs mere

Produktoversigt Installationsvejledning. Traditionelle kedler Lavtemperatur-kedler Kondenserende kedler Brændeovne Gas Træ Olie

Produktoversigt Installationsvejledning. Traditionelle kedler Lavtemperatur-kedler Kondenserende kedler Brændeovne Gas Træ Olie November 2010 3 4 5 6 7 8 10 80 mm 100 mm 130 mm 150 mm 180 mm 200 mm 250 mm Produktoversigt Installationsvejledning 50mm S M leret atur Højiso fladetemper SKKT n e d u r e e Lav ov t til montag d n Godke

Læs mere

Produktoversigt Installationsvejledning. Traditionelle kedler Lavtemperatur-kedler Kondenserende kedler Brændeovne Gas Træ Olie

Produktoversigt Installationsvejledning. Traditionelle kedler Lavtemperatur-kedler Kondenserende kedler Brændeovne Gas Træ Olie November 2010 3 4 5 6 7 8 10 80 mm 100 mm 130 mm 150 mm 180 mm 200 mm 250 mm Produktoversigt Installationsvejledning 50mm S M leret atur Højiso fladetemper SKKT n e d u r e e Lav ov t til montag d n Godke

Læs mere

Traditionelle kedler Lavtemperatur-kedler Kondenserende kedler Brændeovne Gas Biobrændsel Olie. Højisoleret 50 mm Helt i rustfrit stål 6 til 500 kw

Traditionelle kedler Lavtemperatur-kedler Kondenserende kedler Brændeovne Gas Biobrændsel Olie. Højisoleret 50 mm Helt i rustfrit stål 6 til 500 kw 3 4 5 6 7 8 10 80 mm 100 mm 130 mm 150 mm 180 mm 200 mm 250 mm Traditionelle kedler Lavtemperatur-kedler Kondenserende kedler rændeovne Gas iobrændsel Olie Sept. 06 Sf (28)iy Højisoleret 50 mm Helt i rustfrit

Læs mere

MILJØRIGTIGE BRÆNDEOVNE I DANSK DESIGN

MILJØRIGTIGE BRÆNDEOVNE I DANSK DESIGN 2014/201 MILJØRIGTIGE BRÆNDEOVNE I DANSK DESIGN DEN NYE APP FRA VARDE SE OVNEN I DIT HJEM FØR DU KØBER! Hos VARDE ved vi, at den helt rigtige brændeovn skal have den bedste placering i dit hjem og aldrig

Læs mere

ME20i - ME40i - ME80i

ME20i - ME40i - ME80i INSTALLATIONSVEJLEDNING ME20i - ME40i - ME80i Udgave 1.3 af Maj 2011 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes! Samling af fyr... side 2 Tilslutning til varmekreds... side 3 Tilslutning

Læs mere

Resultaterne fra skorstensprojektet

Resultaterne fra skorstensprojektet I N T E L L I G E N T G A S T E C H N O L O G Y Resultaterne fra skorstensprojektet Skorstene til store gasfyrede anlæg Lars Jørgensen ljo@dgc.dk Resultaterne fra skorstensprojektet Projektdeltagere FAU

Læs mere

1) Oversvømmelser, 2) Lugtgener, 3) Aflejringer, der kan forringe kapaciteten.

1) Oversvømmelser, 2) Lugtgener, 3) Aflejringer, der kan forringe kapaciteten. 28. juni 2010 114 1) Oversvømmelser, 2) Lugtgener, 3) Aflejringer, der kan forringe kapaciteten. Der henvises til Rørcenter-anvisning 011 Vacuumsystemer i bygninger Vejledning i projektering, udførelse

Læs mere

Monteringsanvisning på Schiedel Rondo

Monteringsanvisning på Schiedel Rondo Monteringsanvisning på Schiedel Rondo Schiedel Rondo CE-mærket Certifikat Producent 0989-CPD-0579 Schiedel Skorstene A/S Industrivej 23 DK-7470 Karup Tekniske specifikationer for Schiedel Rondo: Strømningsmodstand:

Læs mere

Masser af kvalitet for pengene med Scotte Plus pillefyr

Masser af kvalitet for pengene med Scotte Plus pillefyr Masser af kvalitet for pengene med Scotte Plus pillefyr Et skift til træpiller sparer mange penge Med en kedel til træpiller kan en gennemsnitlig dansk husholdning spare op til 50-60% på varmeregningen

Læs mere

RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404

RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404 RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404 RAIS A/S Industrivej 20, 9900 Frederikshavn. Danmark Telefon 98 47 90 33 Telefax 98 47 92 91 E-mail: info@rais.dk Website: http://rais.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Advarsel. Pas på med at købe en brugt stålskorsten. Der er flere ældre modeller, der ikke længere er godkendte, og derfor ikke må bruges i dag!

Advarsel. Pas på med at købe en brugt stålskorsten. Der er flere ældre modeller, der ikke længere er godkendte, og derfor ikke må bruges i dag! Pejse og brændeovne - opstilling, skorsten og fyring Nedenstående er udarbejdet på grundlag af pjecer fra skorstensfejermestrene Henrik B. Jensen og Benny Lassen, København, Bygningsreglementet for småhuse

Læs mere

Glasfiberskabe. El-komponenter & kapslinger

Glasfiberskabe. El-komponenter & kapslinger Glasfiberskabe & kapslinger Glasfiberskabe uden plexiglas Tekniske data 7 størrelser Modulopbygget og justerbar ramme Højdejusterbare DIN-skinner Robust konstruktion Innovativt design Hurtig og nem montering

Læs mere

Fra ildsted til skorsten med Isokern produkter

Fra ildsted til skorsten med Isokern produkter Fra ildsted til skorsten med Isokern produkter Indhold Side 3/5 Åben pejs Side 6/7 Placering Side 8/9 Opbygning Side 10/11 Pejse i mange størrelser Side 12/17 Der er mange måder at få varmen på Side 18/21

Læs mere

Sådan får du mest brændeovn for pengene Skab dine egne rammer med WIKING Cubic Nyhed WIKING Bazic Nu får alle råd til kvalitet

Sådan får du mest brændeovn for pengene Skab dine egne rammer med WIKING Cubic Nyhed WIKING Bazic Nu får alle råd til kvalitet Sådan får du mest brændeovn for pengene Side 2 Skab dine egne rammer med WIKING Cubic Side 8 Nyhed WIKING Bazic Nu får alle råd til kvalitet Side 10 Hvor stor skal brændeovnen være? Side 12 Derfor får

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

Råderet inde i boligen

Råderet inde i boligen 3606-0 Engvadgård Råderet inde i boligen Reglerne er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 15. juni 2006 - Nr. 627 i 82 til og med 95. Alle forbedringer er tilladt Ifølge bekendtgørelsen

Læs mere

TILBEHØRSKATALOG TIL ALCON HALMFYR. Brændkammer (Pladetykkelse og ståltype) Display på Alcon halmfyrscomputer. "Plug and play løsning i halmfyret

TILBEHØRSKATALOG TIL ALCON HALMFYR. Brændkammer (Pladetykkelse og ståltype) Display på Alcon halmfyrscomputer. Plug and play løsning i halmfyret TILBEHØRSKATALOG TIL ALCON HALMFYR Brændkammer (Pladetykkelse og ståltype) Alle vore kedler er som standard født med 12 mm stål S235. Hvis det ønskes, kan vi tilbyde at anvende en anden tykkelse i brændkammeret.

Læs mere

Scan Line 25 og 25 S. Betjeningsvejledning. www.heta.dk

Scan Line 25 og 25 S. Betjeningsvejledning. www.heta.dk Scan Line 25 og 25 S Betjeningsvejledning www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig hvis De

Læs mere

Nordisk innovation Porduktkatalog

Nordisk innovation Porduktkatalog Nordisk innovation Porduktkatalog ROTTESPÆR TX11 STOPPER ROTTErne FØR DE GØR SKADE VA-godkendt på Teknologisk Institut Fra Ø100 til Ø200mm, også til strømpeforet rør i ovenstående dimensioner Udført i

Læs mere

HPK. Biobrændsel. Stokerkedel til træpiller eller træflis

HPK. Biobrændsel. Stokerkedel til træpiller eller træflis Biobrændsel HPK Stokerkedel til træpiller eller træflis Virkningsgrad > 9 % Opfylder kravene i EN 0.5 - klasse 5 Modulerende drift fra 0-00% Mulighed for brug af fastbrændsel Automatisk rensning af røgrør

Læs mere

Betjeningsvejledning. Scan-Line 400 410/411 og 420. www.heta.dk

Betjeningsvejledning. Scan-Line 400 410/411 og 420. www.heta.dk Betjeningsvejledning Scan-Line 400 410/411 og 420 www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig

Læs mere

DUKA VILLAVENTILATION PRAKTISK MONTERINGSEKSEMPEL

DUKA VILLAVENTILATION PRAKTISK MONTERINGSEKSEMPEL DUKA VILLAVENTILATION PRAKTISK MONTERINGSEKSEMPEL Husk altid at læse alle medfølgende vejledninger inden du går i gang med arbejdet!!! Varerne leveres på installations-stedet DUKA VillaVentilations pakken

Læs mere

Scan-Line 10/20/30 20B/30B. Betjeningsvejledning. www.heta.dk

Scan-Line 10/20/30 20B/30B. Betjeningsvejledning. www.heta.dk Betjeningsvejledning Scan-Line 10/20/30 20B/30B www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig hvis

Læs mere

Råderet inde i boligen

Råderet inde i boligen Råderet inde i boligen Reglerne er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 23. juni 2005 - Nr. 627 i 82 til og med 95. Alle forbedringer er tilladt Ifølge bekendtgørelsen er alle

Læs mere

Ventilationsforhold i kolde skunke og hanebåndslofter i konstruktioner med diffusionsåbne undertage

Ventilationsforhold i kolde skunke og hanebåndslofter i konstruktioner med diffusionsåbne undertage Ventilationsforhold i kolde skunke og hanebåndslofter i konstruktioner med diffusionsåbne undertage 20-6-2012 Søren Peter Bjarløv Lektor Minisymposium 20. juni 2012 kl. 13-16 lokale 151 Ventilationsforhold

Læs mere

Ved reklamation eller spørgsmål til produktet, kontakt da Harald Nyborg A/S på tlf. 63959508 eller henvend dig i en af vore butikker.

Ved reklamation eller spørgsmål til produktet, kontakt da Harald Nyborg A/S på tlf. 63959508 eller henvend dig i en af vore butikker. Havepejs Manual (OBS! Gem den til senere brug.) Model M120 Nødvendigt værktøj (ej inkl.) ADVARSEL FARE! Havepejsen er KUN til udendørs brug. Fyr aldrig op i havepejsen, og lad den aldrig nedkøle, indendørs

Læs mere

ELEMENTPEISER. Element model: Nominell effekt: Effekt: [ min - max ] Virkningsgraden: Vekt: Røystuds:

ELEMENTPEISER. Element model: Nominell effekt: Effekt: [ min - max ] Virkningsgraden: Vekt: Røystuds: Element model: Nominell effekt: Effekt: [ min - max ] Virkningsgraden: Vekt: Røystuds: Linear S / 600 5 kw 4,2-6,5 kw 80 kg Linear M / 700 7 kw 4,9-9,1 kw 95 kg Linear L / 800 10 kw 7-13 kw 110 kg Linear

Læs mere

Afløbsrende uden sump til beton- eller flisebelægning

Afløbsrende uden sump til beton- eller flisebelægning Type 670. arenummerdefinition 670 X X XXX-XX X X Afløbsrende uden sump til beton- eller flisebelægning Afløbsrenden fremstilles i følgende standardbredder: 147 mm, 197 mm, 297 mm og 397 mm indvendig rammemål

Læs mere

VIESMANN. VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedler for tilladte fremløbstemperaturer indtil 120 C Nominel varmeydelse 8,0 til 20,0 MW.

VIESMANN. VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedler for tilladte fremløbstemperaturer indtil 120 C Nominel varmeydelse 8,0 til 20,0 MW. VIESMANN VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedler for tilladte fremløbstemperaturer indtil 120 C Nominel varmeydelse 8,0 til 20,0 MW Datablad Best.nr. og priser på forespørgsel For valg af kedel henvises

Læs mere

DA 600. Teknisk info

DA 600. Teknisk info Teknisk info Teknisk info 3 1 Produktbeskrivelse komponenterne anvendes til udsugning af luft fra stalde. er aerodynamisk og giver stor luftydelse med lille energiforbrug. er fremstillet af en speciel

Læs mere

Stålskorsten Monteringsanvisning

Stålskorsten Monteringsanvisning Stålskorsten Monteringsanvisning Januar 2015 Januar 2015-5631 Skorstens montering.indd 2 21/01/15 10.42 Indholdsfortegnelse: Klassificering Ø80-Ø150 mm s. 3 Anvendelse s. 5 Klassificering Ø200 mm s. 8

Læs mere

Fernco Koblinger - skaber tætte rørsamlinger

Fernco Koblinger - skaber tætte rørsamlinger Fernco Koblinger - skaber tætte rørsamlinger Til nyanlæg og reparationer Universelle rørsamlinger Godkendte løsninger edre økonomi Den bedste løsning Ambolten 1 DK-6800 Varde Telefon: +45 7516 9029 Fax:

Læs mere

C E N T R A L S T Ø V S U G E R E

C E N T R A L S T Ø V S U G E R E Centralvac A5 DK Sep 2007 11/09/07 9:52 Side 1 Lette at installere lette at bruge Diskret og upåfaldende installation Centralstøvsugere fra NILFISK er lige så lette at installere i eksisterende huse som

Læs mere

OURA SERIEN BETJENINGSVEJLEDNING

OURA SERIEN BETJENINGSVEJLEDNING OURA SERIEN BETJENINGSVEJLEDNING www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig hvis De følger nedenstående

Læs mere

Monterings- og brugsvejledning. Pejseindsatse, Lotus H470W H570W. (Lotus H470W, H570W) Version 4, 23/08-2014

Monterings- og brugsvejledning. Pejseindsatse, Lotus H470W H570W. (Lotus H470W, H570W) Version 4, 23/08-2014 Monterings- og brugsvejledning Pejseindsatse, Lotus H470W H570W (Lotus H470W, H570W) Version 4, 23/08-2014 Indledning Tillykke med din nye Lotus-pejseindsats Vi håber og tror, at den vil give dig mange

Læs mere

Herning Kommune Uforstående over for, at krav til aftrækssystemer i 11, stk. 2, kun omfatter anlæg op til 30 kw og ikke op til 120 kw.

Herning Kommune Uforstående over for, at krav til aftrækssystemer i 11, stk. 2, kun omfatter anlæg op til 30 kw og ikke op til 120 kw. NOTAT Miljøteknologi J.nr. / MST-5230-00221 Ref. lahal, brk, chste Den 29. juni 2015 Høringsnotat om ændringsbekendtgørelse til bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra fyringsanlæg til fast

Læs mere

Inddækninger til facade (Trapez og sinus)

Inddækninger til facade (Trapez og sinus) Inddækninger til facade (Trapez og sinus) 326201 Udvendigt hjørne Stål: 76001, 76022, 76064, 76070 L = 00 mm 76001, 76070* 326214 Udvendigt hjørne Stål: 76xxx L = 00 mm Blank 76xxx 49 3262 Udvendigt hjørne

Læs mere

To hurtige måder at lave lysninger på. VELUX lysningspanel VELUX lysningskit

To hurtige måder at lave lysninger på. VELUX lysningspanel VELUX lysningskit To hurtige måder at lave lysninger på lysningspanel lysningskit Danmark A/S velux.dk lysningsløsninger Den perfekte ramme om ovenlysvinduet En komplet installation betyder en flottere, lysere og mere energieffektiv

Læs mere

8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering. 8.5 Tagafvanding

8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering. 8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering I Bygningsreglementet (BR 95) kap. 7. stk. 4 står der om tagvand: Tage skal have en sådan hældning, at regn og smeltevand fra sne, på forsvarlig måde kan løbe af. Tagvand

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8109 Oversigt over klagepunkter: 1. Vindafstivning i tagkonstruktion ikke udført i henhold til normer og SBI anvisninger. 2. Isolering ligger uregelmæssig i forskellig tykkelse.

Læs mere

MFS - MONIER FORSTÆRKNINGSSYSTEM TIL GITTER-SPÆR

MFS - MONIER FORSTÆRKNINGSSYSTEM TIL GITTER-SPÆR MFS - MONIER FORSTÆRKNINGSSYSTEM TIL GITTER-SPÆR Vejledning Denne vejledning skal anvendes som hjælp til at udfylde formularen på side 4 og 5 med korrekte oplysninger. Som en forudsætning for at spærene

Læs mere

11. Mindre træpilleanlæg

11. Mindre træpilleanlæg 11. Mindre træpilleanlæg Moderne træpillefyrede anlæg er indrettet til automatisk drift, således at brændselstilførsel og regulering af forbrændingen kræver et minimum af manuel indgriben. Derfor har træpillefyr

Læs mere

system Reducerer driftomkostninger og CO 2 udslip med op til 50%

system Reducerer driftomkostninger og CO 2 udslip med op til 50% system Reducerer driftomkostninger og CO 2 udslip med op til 50% systemet - med energieffektivitet i fokus Mindste varmetab Laveste CO 2 udslip Betydelige besparelser på driftsomkostningerne Betydelige

Læs mere

Scan-Line 100/95 BETJENINGSVEJLEDNING. www.heta.dk

Scan-Line 100/95 BETJENINGSVEJLEDNING. www.heta.dk Scan-Line 100/95 BETJENINGSVEJLEDNING www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig hvis De følger

Læs mere

Prisliste Flexoduct Punktsug

Prisliste Flexoduct Punktsug 2010 Prisliste Flexoduct Punktsug Martin Olsen JRV A/S 01-04-2010 Type JPV..til montage på væg. Standard farve hvid Ral 9012 eller *Ral 7042(*ej lager) JPV kan leveres med tilslutning nedefra. Type JPN.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Universal inddækninger 0-48 side. 15. Wakaflex samt tilbehør - VIGTIG side. 3. Universal ventilationshætter side.

Indholdsfortegnelse. Universal inddækninger 0-48 side. 15. Wakaflex samt tilbehør - VIGTIG side. 3. Universal ventilationshætter side. Indholdsfortegnelse Wakaflex samt tilbehør - VIGTIG side. 3 WakaFLEX ruller side. 4 SabetoFIX side. 5 NYHEDER side. 6 NYHEDER side. 7 Blyfrie inddækninger 5-32 side. 8 Blyfrie inddækninger 31-45 side.

Læs mere

Fjerring A/S, Rådgivende ingeniører F.R.I. Kongstedvej 4, 4200 Slagelse Telefon: 58 52 01 43 Telefax: 58 53 24 60 Email : fjerring@fjerring.

Fjerring A/S, Rådgivende ingeniører F.R.I. Kongstedvej 4, 4200 Slagelse Telefon: 58 52 01 43 Telefax: 58 53 24 60 Email : fjerring@fjerring. SB Slagelse boligselskab - Kastaniegården Dato: 2014-04-14 FORSIDE TIL TILBUDSLISTE Undertegnede firma tilbyder herved at udføre det samlede arbejde i henhold til udbudsbrevet. Prisen skal være inkl. alle

Læs mere

ISOLERET RØR-PANEL. Monteringsvejledning DS 452 ISOLERET

ISOLERET RØR-PANEL. Monteringsvejledning DS 452 ISOLERET ISOLERET RØR-PANEL DS 452 ISOLERET TESTET AF DANSK TEKNOLOGISK INSTITUT April 2005 Monteringsvejledning SfB (51)x VIGTIGT! 1. Anvend kun originale Gabotherm-dele af hensyn til Kierulff a/s produktgaranti.

Læs mere

Biovarmeanlæg: (træpillefyr m.m.)

Biovarmeanlæg: (træpillefyr m.m.) 1 Side 1/1 Biovarmeanlæg: (træpillefyr m.m.) Aftalegrundlag og servicekontrakt For at sikre det bedst mulige resultat i forbindelse med, at en boligejer skal have installeret et biovarmeanlæg er det vigtigt,

Læs mere

Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler

Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler modulært ovenlys 4.1 Orientering bips B2.285, Basisbeskrivelse glasfacader og tage er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende

Læs mere

10 - PEM/PEL-rør, samlefittings, isiflo

10 - PEM/PEL-rør, samlefittings, isiflo 10 - PEM/PEL-rør, samlefittings, isiflo Klik på tekst eller billede for at gå direkte til den ønskede side: PEM- og PEL-rør i hele ruller PP samlemuffe PP samlevinkel PP t-stykke side 10-2 side 10-3 side

Læs mere

Bygningsreglementets funktionskrav

Bygningsreglementets funktionskrav Bygningsreglementets funktionskrav Brandtekniske begreber Baggrunden for bygningsreglementets funktionsskrav Brandtekniske begreber Ofte støder I på underlige koder i de forskellige brandtekniske vejledninger,

Læs mere

Ophængssystemer EL & VVS

Ophængssystemer EL & VVS Ophængssystemer EL & VVS Forord Velkommen til Solar's nye ophængskatalog I det nye ophængskatalog, har vi sammensat et fælles program for El- og VVS-branchen fra Walraven i Holland. Kataloget er opdelt

Læs mere

Bruksanvisning Golvvärmekit Lattialämmityssarjan käyttöohjeet Manual Floor Heating Kit Brugsanvisning Gulvvarmekit

Bruksanvisning Golvvärmekit Lattialämmityssarjan käyttöohjeet Manual Floor Heating Kit Brugsanvisning Gulvvarmekit DVK-00094-001 DANSK VARMEKABEL A/S Bruksanvisning Golvvärmekit Lattialämmityssarjan käyttöohjeet Manual Floor Heating Kit Brugsanvisning Gulvvarmekit S HandyKit 10 komplet HandyKit 10 Standard Brugsanvisning

Læs mere

FASTBRÆNDSELSKEDEL 500 kw - 5 MW

FASTBRÆNDSELSKEDEL 500 kw - 5 MW FASTBRÆNDSELSKEDEL 500 kw - 5 MW INDUSTRIVARMES FASTBRÆNDSELSKEDEL Kedlen er en cylindrisk, højeffektiv, 3-træks røgrørs varmtvandskedel. Kedlen er beregnet til fyring med flis, træpiller og andre fastbrændselstyper.

Læs mere

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 47 Adresse: Koppen 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2990 Nivå BBR-nr.: 210-012079-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Forskrift for brug af brændeovne m.v.

Forskrift for brug af brændeovne m.v. Forskrift for brug af brændeovne m.v. Forskrift nr. 1/2009 Teknik og Miljø Baggrund 1. Som hjælp til borgerne, har Sønderborg Kommune udarbejdet denne forskrift. Den indeholder regler for korrekt brug

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 8014 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Der mangler aftræk fra toiletrum på 1 sal 2. Der mangler aftræk fra fyrrum 3. Der mangler radiatorer på hele 1 sal 4. Der mangler redningsåbning fra

Læs mere

KOMPAKTKEDEL MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 5/25 M 40

KOMPAKTKEDEL MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 5/25 M 40 KOMPAKTKEDEL MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 5/25 M 40 INDHOLD INDLEDNING PRÆSENTATION 3 TEKNISKE DATA 4 MONTERINGSVEJLEDNING INSTALLATION 6 AFTRÆK 6 RØRTILSLUTNING 12 ELTILSLUTNING 13 OPSTART 14 INDSTILLINGER

Læs mere

Aduro 9 Brugsvejledning Ecolabel - Sintef 110-0332 - EN 13240 www.aduro.dk / www.aduro.no

Aduro 9 Brugsvejledning Ecolabel - Sintef 110-0332 - EN 13240 www.aduro.dk / www.aduro.no Aduro 9 Brugsvejledning Ecolabel - Sintef 110-0332 - EN 13240 www.aduro.dk / www.aduro.no Tillykke med din nye Aduro brændeovn! For at få mest mulig glæde og nytte af din nye Aduro brændeovn, er det vigtigt,

Læs mere

VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold

VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold I overensstemmelse med: Bygningsreglement 1995 Tekniske forskrifter Indholdsfortegnelse Generelt Brandkam og brandkamserstatning.

Læs mere

Notat. Ofte stillede spørgsmål og svar om brændefyring og luftforurening

Notat. Ofte stillede spørgsmål og svar om brændefyring og luftforurening Notat Erhverv J.nr. MST-523-00072 Ref. RALAS Den 4. juni 2008 Ofte stillede spørgsmål og svar om brændefyring og luftforurening Miljøministeriet får et utal af henvendelser vedr. røggener fra brændeovne

Læs mere

PJ Production Produktprogram 2010

PJ Production Produktprogram 2010 PJ Production Produktprogram 2010 Indhold: CPU-holder Tilbehør til CPU-holder Kabelbakke Rekvisitskuffe Opbevaring og udtræk til laptop Fladskærmsbeslag Projektorophæng Kabelgennemføring og div. Svingarm

Læs mere

CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED:

CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED: NYHED! Januar 2015 UDSTILLING CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED: Distributør: NSI Electronic ApS Bredskifte Allé 7 DK- 8210 Århus V. Tel.: +45 87 45 46 00 Email: mb@nsi-el.dk www.nsi-el.dk FUNKTIONEL,

Læs mere

Frostsikring af udhuse

Frostsikring af udhuse Frostsikring af udhuse Under den kraftige kulde vi havde vinteren 2011/12, havde flere beboere problemer med frosne vandrør i udhusene. Derfor har bestyrelsen besluttet at udarbejde denne guide, som forhåbentligt

Læs mere

Monterings- og brugsvejledning Pejseindsats Unico. Version 2, 30/08-2014

Monterings- og brugsvejledning Pejseindsats Unico. Version 2, 30/08-2014 Monterings- og brugsvejledning Pejseindsats Unico Version 2, 30/08-2014 Indledning Tillykke med din nye Lotus-pejseindsats Vi håber og tror, at den vil give dig mange varme stunder. Men før du rigtig

Læs mere

Monterings og Brugervejledning

Monterings og Brugervejledning Monterings og Brugervejledning Version 3 den 4 november 2006, ifølge den nye fælles Europæiske norm DS/EN 13240 For Svendsen Pejse type: Svendsen 3. Indledning / vigtig. Det er en vanskelig beslutning

Læs mere

Der har i de senere år været en stigende fokus på råd og svamp i konstruktionerne, grundet utæt dampspærre, fugeløsninger og rørgennemføringer.

Der har i de senere år været en stigende fokus på råd og svamp i konstruktionerne, grundet utæt dampspærre, fugeløsninger og rørgennemføringer. 1 af 5 GENNEMFØRINGER I TRÆBASEREDE (TAG)ELEMENTER Der har i de senere år været en stigende fokus på råd og svamp i konstruktionerne, grundet utæt dampspærre, fugeløsninger og rørgennemføringer. I det

Læs mere

FLAME. Brugsvejledning

FLAME. Brugsvejledning FLAME Brugsvejledning 10.2004 1 2 Indholdsfortegnelse Dansk Brugsvejledning Placering af løsdele...5 Montering og brugsvejledning...6 Fyringsvejledning...7 Generelt om fyring...8 Skorstenen...9 Brændeovnens

Læs mere

Tæt byggeri. Problemstilling Krav til utætheder i BR Måling af utæthed Typiske utætheder Tætningsforanstaltninger Tæthed og energimærkning

Tæt byggeri. Problemstilling Krav til utætheder i BR Måling af utæthed Typiske utætheder Tætningsforanstaltninger Tæthed og energimærkning Tæt byggeri Problemstilling Krav til utætheder i BR Måling af utæthed Typiske utætheder Tætningsforanstaltninger Tæthed og energimærkning René Østergaard Lars Olsen rene.ostergaard@teknologisk.dk lars.olsen@teknologisk.dk

Læs mere

Velkommen til gå-hjem-møde i Byggeriet i Bevægelse. Tætte bygninger Et samfundsanliggende

Velkommen til gå-hjem-møde i Byggeriet i Bevægelse. Tætte bygninger Et samfundsanliggende Velkommen til gå-hjem-møde i Byggeriet i Bevægelse Tætte bygninger Et samfundsanliggende Hvad er en tæt bygning? Hvad er en tæt bygning? Hvad er en tæt bygning? Hvordan virker en dampspærre Dampspærren

Læs mere

PERFORM Form og Fals

PERFORM Form og Fals PERFORM Form og Fals Tips til... Inddækning mod mur Gode råd og nyttig viden Inddækning ved skorsten ved rygning på tagfladen falsede samlinger limede samlinger Miljørigtige inddækninger PERFORM flexibel

Læs mere

Manual NBE Pellets Systems. Bio-comfort

Manual NBE Pellets Systems. Bio-comfort Bio-comfort MONTERINGS VEJLEDNING El tilslutning. Styringen forsynes gennem en Overkog-sikring ( DTO ) monteret på kedlen. Termostat delen bruges ikke. Montering i kedlen: 1. Kontroller at brænderen ikke

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Øbyvej 12 6990 Ulfborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 24. september 2012 Til den 24. september 2022. Energimærkningsnummer 310005802

Læs mere

Brandtætning af el-installationer

Brandtætning af el-installationer Brandtætning af el-installationer Udarbejdet af: Se Esben Pretzmann og Ole Thestrup lukke huller Se mere på www.brandsikker.dk 1 Selv en stor brand kan komme igennem et lille hul Branden udvikler sig i

Læs mere