Specialafsnit om lovens krav. Fåes i størrelserne fra ø80 til ø900 mm ALCON SEKTIONSSTÅLSKORSTENE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Specialafsnit om lovens krav. Fåes i størrelserne fra ø80 til ø900 mm ALCON SEKTIONSSTÅLSKORSTENE"

Transkript

1 ALCON SEKTIONSSTÅLSKORSTENE PAKKELØSNINGER Vi har gjort det nemt for dig! I dette katalog finder du en række pakkeløsninger som på en nem og overskuelig måde, fortæller dig hvilke komponenter du skal anvende. NYHED! Skorstenene fåes nu også med kun afstand til brændbare bygningsdele (G) MANGE STØRRELSER! Fåes i størrelserne fra ø80 til ø900 HVAD SIGER LOVEN? Specialafsnit om lovens krav MALING! Kan leveres i alle RAL farver

2 Velkoen Side 1 Velkoen til vores katalog om ALCON Sektionsstålkorstene. Dette katalog omhandler vores store leveringsprogram indenfor ALCON Sektionsstålskorstene og røgrør. Kataloget henvender sig både til dem, som på en nem og overskuelig måde, har brug for at finde ud af hvilken skorsten der passer til dem, men også til dem der har brug for at gå i dybden med de tekniske detaljer. Med dette katalog introducerer vi også vores nye serie af skorstene med SUPERWOOL isolering. Denne specialisolering gør at minimumsafstanden til brændbare bygningsdele, er helt nede på (G). I dette katalog er der vist en række pakkeløsninger, som på en nem og overskuelig måde fortæller dig, hvilke komponenter du skal anvende. Skulle du have brug for yderligere information, end det kataloget kan bidrage med, eller har du brug for en snak om en specifik løsning, hører vi gerne fra dig. God læselyst! Svend Bisgaard Kristensen Indholdsfortegnelse Velkoen og indholdsfortegnelse CE-Mærkning af isolerede sektionsstålskorstene. Afstand til brændbare bygningsdele Hvad siger loven Rockwool kontra Superwool. Oversigt over varenumre og materialevalg Skorstenshøjde og diameter Pakkeløsning 1 & 2 Pakkeløsning 3 & 4 Isolerede Skortensrør 1 mtr. og 0,25 mtr. Isolerede Skorstensrør 0,5 mtr. Isolerede T-Stykker 85 gr. og 45 gr. Isolerede Vinkler 85 gr. og 45 gr. Isolerede Vinkler 30 gr. Isolerede Inspektionsluger med dør Isolerede Inspektionsluger med prop. Isolerede Spjæld Lukkedæksler. Topdæksler Bunddæksler. Isolerede Drænstykker Uisolerede Skorstensrør 1 mtr., 0,25 mtr. og 0,5 mtr. Uisolerede T-Stykker 85 gr. og 45 gr. Uisolerede Vinkler med inspektion (45gr.). Uisolerede Overgangsstykker og Drænstykker Regnhatte. Regnhatte med gnistfanger Turbo Regnhatte. Loftkraver. Bardundele Gulvbæringer (Justerbar). Vægbeslag med nippel Vægbeslag med muffe. Spændebånd Vægholdere med spændebånd. Etage Bæringer (lille) Etage Bæringer (stor). Tagstyr. Vægbeslag med hul Lige Røgrør Knærør med renseklap og runding. Murbøsninger Taginddækninger Side 1 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16 Side 17 Side 18 Side 20 Side 21 Side 22 Side 23 Side 24 Side 25 Side 26 Side 27 Side 28 Der tages forbehold for konstruktionsændringer og trykfejl.

3 CE-Mærkning af isolerede sektionsstålskorstene Side 2 Alle isolerede sektionsstålskorstene monteret på anlæg under 120 kw skal være CE-Mærkede. Mærkningen giver information om hvordan skorstenen er testet, og hvilke anlæg skorstenen må benyttes til. En typisk mærkningskode kan se således ud: EN1856-1:9-T600-N1-W-Vm-L0-G100 CE-Mærkningskoder Mærkningskode Beskrivelse Mulige/typiske koder Kode "EN" Koden angiver after hvilken standard skorstenen er testet og CE-mærket EN :9 Kode "T" Koden angiver skorstenens temperaturklasse T80 T100 T120 T140 T160 T T2 T T T4 T600 Kode "N/P/H" Koden angiver skorstenens trykklasse N1 = Undertryk max. 40 Pa (lækage < 2,0 (l*s -1-2 *m )) P = Overtryk max. Pa (lækage < 0,006 (l*s *m )) -1-2 P2 = Overtryk max. Pa (lækage < 0,120 (l*s *m )) H1 = -00 Pa (lækage < 0,006 (l*s -1-2 *m )) H2 = -00 Pa (lækage < 0,120 (l*s -1-2 *m )) Kode "W/D" Koden angiver om skorstenen må anvendes til våd drift W = Våd drift D = Tør drift Kode "V" Kode "L" Kode "G/O" Koden angiver skorstenens korrosionsklasse Koden angiver inderrørets materialetype og godstykkelse Koden angiver modstandsevnen overfor sodild, samt afstanden til brændbare bygningsdele Vm = Deklaration i henhold til mærkningskode "L" V1 = Korrosionstest i henhold til EN :9 A.1 V2 = Korrosionstest i henhold til EN :9 A.2 L40xxx = Stål AISI 316L : Lxxx = Stål AISI 316L : a L60xxx = Stål AISI 316L : Gxxx = Modstandsdygtig overfor sodild Oxxx = Ikke modstandsdygtig overfor sodild xxx = Minimum afstand til brændbare bygningsdele målt i V3 = Korrosionstest i henhold til EN :9 A.3 L70xxx = Stål AISI 316L : xxx = Materialetykkelse (Eksempel: 0 = 0,5) Lovkrav i henhold til Bygningsreglementet (Gældende fra 30/6 2010), samt mærkningskoder på Alcon s lagerførte skorstene Mærkningskode Pejseindsats Brændeovne Åbne Pejse Brændekedler Stokerkedler Oliekedler Gaskedler Rockwool isolering Ø80-Ø Rockwool isolering Ø2- Superwool isolering Ø80-Ø Superwool isolering Ø2- Kode "T" T T T Højere T klasse end ildstedets røgtemperatur Højere T klasse end ildstedets røgtemperatur Højere T klasse end ildstedets røgtemperatur T600 T600 T4 T4 Kode "N/P/H" N1 N1 N1 N1 N1 P1/P2 N1 N1 N1 N1 Kode "W/D" D D D D W W D D D D Kode "V" Vm/V3 Vm/V3 Vm/V3 Vm/V3 Vm/V3 Vm/V1 Vm Vm Vm Vm Kode "L" Minimum L40100 eller L040 Minimum L40100 eller L040 Minimum L40100 eller L040 Minimum L40100 eller L040 Minimum L40100 eller L040 Minimum L40100 eller L040 L0 L060 L0 L060 Kode "G/O" Alcons lagerførte skorstene kan anvendes *1 G G G *1 = Andre modeller kan naturligvis leveres. = Mærkningskode på Alcon s lagerførte skorstene. Varenr. 2xxxx/4xxxx : Varenr. 5xxxx/6xxxx : G Ved montage af en isoleret sektionsstålskorsten, er det vigtigt at sikre sig at afstanden til brændbare bygningsdele (Gxxx ) er overholdt. På varenr. 2xxxx/4xxxx er G=100. På varenr. 5xxxx/6xxxx er G=. Bemærk venligst at det i Danmark kun er varenr. 5xxxx/6xxxx der må anvendes der hvor man gennembryder en brændbar bygningsdel. G/O Afstand til brændbare bygningsdele O G100 G100 G G Gulv Gulv Gulv Gulv Spær Spær Spær Spær

4 Hvad siger loven Side 3 Bygningsreglementet (BR10) stiller en række krav vedrørende installation af sektionsstålskorstene. Samtidig giver SBI-anvisning 189 og en række uddybende anvisninger på hvordan skorstenen kan/skal monteres. Da det kan være et lidt tungt arbejde at sætte sig ind i lovteksterne har vi derfor her prøvet at svare på de ofte stillede spørgsmål. A. Jeg har et hus med fast tag. Hvor høj skal skorstenen være? BR stk.3 : " Aftrækssystemer fra anlæg til fyring med fast brændsel bør altid være højere end bygningens højeste punkt. For at leve op til miljøbeskyttelseslovens krav bør der ved fastlæggelse af aftrækshøjden, specielt for brændeovne og andre anlæg til fyring med faste brændsler, tages hensyn til spredningsforholdene, dvs. turbulens fra bygning og beplantning, afstand til og højden af omgivende huse samt den fremherskende vindretning i forhold til naboerne". SBI189: " Som toelfingerregel benyttes normalt at føre skorstenen ca. 1 meter op over tagryggen eller den højeste del af taget. Skorstensmundingen bør under alle omstændigheder ikke placeres lavere end tagets højeste punkt".se figur 1. B. Jeg har et hus med stråtag. Hvordan skal skorstenen installeres? BR stk.1 : " I forbindelse med tagdækninger, som ikke kan klassificeres som klasse T tagdækning, skal skorstene/aftrækssystemer udføres og opsættes på en sådan måde, at der opnås tilstrækkelig sikkerhed mod brand". SBI189 : " Stålskorstene skal fra mindst under taget og opefter føres igennem en skakt med en diameter, som mindst er større end skorstenens diameter. Skorstene inden for en afstand af 6 meter fra et stråtag eller andet let antændelig tagmateriale skal føres mindst 0,8 meter op over tagryggen og bør ikke forsynes med skorstenstage, skorstenshætter, gnistfang og lignende, da disse foranstaltninger kan medføre øget risiko for brandspredning, hvis der opstår en skorstensbrand". Se figur 2 C. Skal der være renselem på skorsten og røgrør? BR stk.4 : " Hvis rensning af røgrør ikke kan ske uhindret, skal der monteres renselem på røret". SBI stk.4 : " Ved røgrør med 90 bøjning eller knæk er renseleen normalt anbragt i bøjningen, så der kan fejes i begge retninger. Ved lige røgrør og skorstene, som står direkte på ildstedet fejes soden ned i dette, og ildstedet skal derfor renses ved skorstensfejning". D. Skal der være adgang til skorstenen i uudnyttede tagrum? SBI stk.5 : " Der skal også være adgang til en skorsten, der går gennem uudnyttede tagrum. Det betyder blandt andet, at der skal være en gangbro fra loftlem til skorsten". E. Hvor stor skal lysningsdiameteren være? BR stk.1 : " Den indfyrede effekt vil for de fleste fyringsanlæg kunne oplyses af fabrikanten. Det er vigtigt, at lysningsdiameteren er tilpasset den indfyrede effekt. En forkert lysningsdiameter kan give en dårlig forbrænding og dermed risiko for kulilteforgiftning". Se mere på side 5 vedrørende diametre. Ideel 1 mtr. Minimum Afstande under 6 mtr. 0,8 m Fast tag Fast tag Fast tag Stråtag Figur 1. Bygninger med fast tag Se punkt A for uddybende forklaring Figur 2. Bygninger med stråtag Se punkt B for uddybende forklaring

5 Rockwool kontra Superwool Side 4 Vi kan nu også tilbyde vores sekstionsstålskorstene med den såkaldte Superwool isolering. Med Superwool isolering kan man reducere afstanden til brændbare bygningsdele til kun (Med Rockwool isolering er afstanden 100). Skorstene er naturligvis testet efter Den Europæiske Standard EN :9, og lever derfor op til alle krav i Bygningsreglementet. Gulv Spær Skorstensrør isoleret med Superwool Gulv Spær OBS! Vi gør opmærksom på, at det i Danmark kun er tilladt, at anvende vore Superwool isolerede skorstensrør, de steder hvor man gennembryder en brændbar bygningsdel. Oversigt over varenumre og materialevalg Nedenfor kan man se en oversigt over vores varernumre, samt en beskrivelse af materialet. Varenumre og materialevalg Varenuer 1xxxx Beskrivelse Sort malet Materialevalg i standardudgaven Isolerede skorstene - 25 Rockwool isolering Inderrør Yderrør = L0x0 (AISI 316L: a) = Blank AISI 304: xxxx Isolerede skorstene - Rockwool isolering Inderrør Yderrør = L0x0 (AISI 316L: a) = Blank AISI 304: xxxx Uisolerede rør Blank L0x0 (AISI 316L: a) 4xxxx Isolerede skorstene - Rockwool isolering Inderrør Yderrør = L0x0 (AISI 316L: a) = Malet (farven sort) AISI 304: xxxx Isolerede skorstene - Superwool isolering Inderrør Yderrør = L0x0 (AISI 316L: a) = Blank AISI 304: xxxx Isolerede skorstene - Superwool isolering Inderrør Yderrør = L0x0 (AISI 316L: a) = Malet (farven sort) AISI 304: xxxx 9xxxx CM xxxx CT xxxx Tilbehør Tilbehør Røgrør med mål (Ny standard) Røgrør med toe mål (Gl. standard) Malet (farven sort) varmtgalvaniseret stål, eller AISI 304: Varmtgalvaniseret stål, eller Blank AISI 304: Malet (farven sort) stål S235 Malet (farven sort) stål S235 (Ved varenr. CT 19xx dog 4 Ubehandlet Cortén stål)

6 Skorstenshøjde og diameter - Brændekedler & -ovne Side 5 Kedeleffekt (Indfyret effekt) Skorstenshøjde 25 kw kw 75 kw 100 kw 125 kw 1 kw 175 kw kw 225 kw 2 kw 275 kw kw 5 meter Ø1 Ø1 Ø1 Ø Ø Ø Ø2 Ø2 Ø2 Ø2 Ø Ø 7,5 meter Ø1 Ø1 Ø1 Ø1 Ø Ø Ø Ø Ø2 Ø2 Ø2 Ø2 10 meter Ø1 Ø1 Ø1 Ø1 Ø Ø Ø Ø Ø2 Ø2 Ø2 Ø2 Ø1 = Minimumskrav i henhold til bygningsreglementet. Diameteren på skorstenen må aldrig være mindre end røgafgangen på kedlen. Spørg altid kedelfabrikanten og skorstensfejeren til råds, ved valg af skorstenshøjde og diameter. Skorstenshøjde og diameter - Åbne Pejse Kedeleffekt (Indfyret effekt) Skorstenshøjde 25 kw kw 75 kw 100 kw 125 kw 1 kw 175 kw kw 225 kw 2 kw 275 kw kw 5 meter Ø1/ Ø1/ Ø1/ Ø/ Ø/ Ø Ø2 Ø2 Ø2 Ø2 Ø Ø 7,5 meter Ø1/ Ø1/ Ø1/ Ø1/ Ø/ Ø Ø Ø Ø2 Ø2 Ø2 Ø2 10 meter Ø1/ Ø1/ Ø1/ Ø1/ Ø/ Ø/ Ø Ø Ø2 Ø2 Ø2 Ø2 Ø1/ Ø/ = Hvis pejsens frie åbning er større end 2.0 cm², skal diameteren være Ø. Hvis pejsens frie åbning er mindre, skal diameteren være Ø1. = Hvis pejsens frie åbning er større end 2.0 cm², skal diameteren være Ø. Hvis pejsens frie åbning er mindre, skal diameteren være Ø. Diameteren på skorstenen må aldrig være mindre end røgafgangen på pejsen. Spørg altid pejsefabrikanten og skorstensfejeren til råds, ved valg af skorstenshøjde og diameter. Bygningsreglementet stk.2. (Gældende 30/6 11): "Diameteren i aftrækssystemet skal være mindst Ø. Hvis pejsens frie åbning ikke er større end 2.0 cm², kan diameteren nedsættes til Ø1". Skorstenshøjde og diameter - Stoker- & oliekedler Kedeleffekt (Indfyret effekt) Skorstenshøjde 25 kw kw 75 kw 100 kw 125 kw 1 kw 175 kw kw 225 kw 2 kw 275 kw kw 5 meter Ø100 Ø Ø1 Ø Ø Ø Ø2 Ø2 Ø2 Ø2 Ø Ø 7,5 meter Ø100 Ø Ø Ø1 Ø Ø Ø Ø Ø2 Ø2 Ø2 Ø2 10 meter Ø80 Ø Ø Ø1 Ø Ø Ø Ø Ø2 Ø2 Ø2 Ø2 Ø80 = Minimumskrav i henhold til bygningsreglementet. Diameteren på skorstenen må aldrig være mindre end røgafgangen på kedlen. Spørg altid kedelfabrikanten og skorstensfejeren til råds, ved valg af skorstenshøjde og diameter.

7 Pakkeløsning 1 & 2 Side 6 Pakkeløsning 1 * Skorstenen løber indvendig i bygningen * Vandret røgrørstilslutning * Skorstenen løber igennem loftet og taget * Inklusive 3 meter skorstensrør Bemærk! Hvis en skorstensdel gennembryder en brændbar bygningsdel (f.eks. et loft) skal delen være 5xxxx Pakkeløsning 2 * Skorstenen løber udvendig på bygningen * Vandret røgrørstilslutning * Skorstenen løber igennem taget * Inklusive 3 meter skorstensrør Bemærk! Hvis en skorstensdel gennembryder en brændbar bygningsdel (f.eks. et loft) skal delen være 5xxxx 952xx Regnhat 247xx Topdæksel 972xx Trippelbånd 210xx / 510xx Rør 210xx / 510xx Rør 984xx / 985xx / 986xx Taginddækning 952xx Regnhat 247xx Topdæksel 972xx Trippelbånd Stålwire Beslag - Ej inkluderet Wirelås 210xx / 510xx Rør 210xx / 510xx Rør 984xx / 985xx / 986xx Taginddækning De viste varenumre er med blank overflade. Ønskes delene malet, se oversigten på side xx Tagstyr 978xx Etagebæring De viste varenumre er med blank overflade. Ønskes delene malet, se oversigten på side xx Vægbeslag 988xx Loftkrave 210xx / 510xx Rør 220xx / 520xx T-stykke 248xx Bunddæksel 289xx Vægbeslag 949xx Drænstykke Skorstenen fastgøres for cirka for hver 2 mtr. Hvis røret stikker mere end 1 mtr. op over taget skal det fastgøres. 210xx / 510xx Rør 220xx / 520xx Rør 988xx Loftkrave 213xx / 513xx Rør 248xx Bunddæksel 289xx Vægbeslag 949xx Drænstykke Skorstenen fastgøres for cirka for hver 2 mtr. Hvis røret stikker mere end 1 mtr. op over taget skal det fastgøres.

8 Pakkeløsning 3 & 4 Side 7 Pakkeløsning 3 * Skorstenen løber udvendig på bygningen * Vandret røgrørstilslutning * Skorstenen løber udenom taget * Inklusive 3 meter skorstensrør Bemærk! Hvis en skorstensdel gennembryder en brændbar bygningsdel (f.eks. et loft) skal delen være 5xxxx Pakkeløsning 4 * Skorsten løber indvendig i bygningen * Lodret røgrørstilslutning * Skorstenen løber igennem taget * Inklusive 3 meter skorstensrør Bemærk! Hvis en skorstensdel gennembryder en brændbar bygningsdel (f.eks. et loft) skal delen være 5xxxx 952xx Regnhat 247xx Topdæksel 972xx Trippelbeslag Beslag - Ej inkluderet 210xx / 510xx Rør 210xx / 510xx Rør 974xx Vægbeslag 952xx Regnhat 247xx Topdæksel 972xx Trippelbeslag Stålwire Wirelås 210xx / 510xx Rør 210xx / 510xx Rør 984xx / 985xx / 986xx Taginddækning De viste varenumre er med blank overflade. Ønskes delene malet, se oversigten på side 4. Skorstenen fastgøres for cirka for hver 2 mtr. Hvis røret stikker mere end 1 mtr. op over taget skal det fastgøres. 979xx Tagstyr 978xx Etagebæring 210xx / 510xx Rør 220xx / 520xx T-stykke 988xx Loftkrave 215xx / 515xx Rør 248xx Bunddæksel 213xx / 513xx Rør 949xx Drænstykke 281xx Gulvbæring 988xx Loftkrave 210xx / 510xx Rør 248x Bunddæksel De viste varenumre er med blank overflade. Ønskes delene malet, se oversigten på side 4. Skorstenen fastgøres for cirka for hver 2 mtr. Hvis røret stikker mere end 1 mtr. op over taget skal det fastgøres.

9 Isolerede Skorstensrør - Længde 1 mtr. Side 8 Varenr. Rockwool, blank Varenr. Rockwool, malet Varenr. Superwool, blank Varenr. Superwool, malet Indvendig diameter (Ød) Udvendig diameter (ØD) Total højde Godkendelse Rockwool T600-N1-W-Vm-L0-G100 T600-N1-W-Vm-L060-G100 Rockwool xxx xxx-100 Godkendelse Superwool T4-N1-W-Vm-L0-G T4-N1-W-Vm-L060-G Superwool xxx xxx-100 Isolerede Skorstensrør - Længde 0,25 mtr. Varenr. Rockwool, blank Varenr. Rockwool, malet Varenr. Superwool, blank Varenr. Superwool, malet Indvendig diameter (Ød) Udvendig diameter (ØD) Total højde Godkendelse Rockwool T600-N1-W-Vm-L0-G100 T600-N1-W-Vm-L060-G100 Rockwool xxx xxx-025 Godkendelse Superwool T4-N1-W-Vm-L0-G T4-N1-W-Vm-L060-G Superwool xxx xxx-025

10 Isolerede Skorstensrør - Længde 0,5 mtr. Side 9 Varenr. Rockwool, blank Varenr. Rockwool, malet Varenr. Superwool, blank Varenr. Superwool, malet Indvendig diameter (Ød) Udvendig diameter (ØD) Total højde Godkendelse Rockwool T600-N1-W-Vm-L0-G100 T600-N1-W-Vm-L060-G100 Rockwool xxx xxx-0 Godkendelse Superwool T4-N1-W-Vm-L0-G T4-N1-W-Vm-L060-G Superwool xxx xxx-0 Alcon A/S er meget andet end skorstene... Vidste du at Alcon A/S er meget andet end skorstene? Hos Alcon er vi specialister i varmeanlæg til alle typer af biomasse. Vi udvikler, producerer og sælger anlæg fra 12 kw til 1 MW. Ring eller skriv til os og for at høre nærmere om det store produktprogram. Du kan også læse nærmere på

11 Isolerede T-Stykker - 85 gr. Side 10 Varenr. Rockwool, blank Varenr. Rockwool, malet Varenr. Superwool, blank Varenr. Superwool, malet Indvendig diameter (Ød) Udvendig diameter (ØD) Højde (L) Studslængde (Z) Afgangshøjde (X) Godkendelse Rockwool T600-N1-W-Vm-L0-G100 T600-N1-W-Vm-L060-G100 Rockwool xxx xxx-085 Godkendelse Superwool T4-N1-W-Vm-L0-G T4-N1-W-Vm-L060-G Superwool xxx xxx-085 Isolerede T-Stykker - 45 gr. Varenr. Rockwool, blank Varenr. Rockwool, malet Varenr. Superwool, blank Varenr. Superwool, malet Indvendig diameter (Ød) Udvendig diameter (ØD) Højde (L) Studslængde (Z) Afgangshøjde (X) Godkendelse Rockwool T600-N1-W-Vm-L0-G100 T600-N1-W-Vm-L060-G100 Rockwool xxx xxx-045 Godkendelse Superwool T4-N1-W-Vm-L0-G T4-N1-W-Vm-L060-G Superwool xxx xxx-045

12 Isolerede Vinkler - 85 gr. Side 11 Varenr. Rockwool, blank Varenr. Rockwool, malet Varenr. Superwool, blank Varenr. Superwool, malet Indvendig diameter (Ød) Udvendig diameter (ØD) Centermål (A) Centermål (B) Godkendelse Rockwool T600-N1-W-Vm-L0-G100 T600-N1-W-Vm-L060-G100 Rockwool xxx xxx-085 Godkendelse Superwool T4-N1-W-Vm-L0-G T4-N1-W-Vm-L060-G Superwool xxx xxx-085 Isolerede Vinkler - 45 gr. Varenr. Rockwool, blank Varenr. Rockwool, malet Varenr. Superwool, blank Varenr. Superwool, malet Indvendig diameter (Ød) Udvendig diameter (ØD) Centermål (A) Centermål (B) Godkendelse Rockwool T600-N1-W-Vm-L0-G100 T600-N1-W-Vm-L060-G100 Rockwool xxx xxx-045 Godkendelse Superwool T4-N1-W-Vm-L0-G T4-N1-W-Vm-L060-G Superwool xxx xxx-045

13 Isolerede Vinkler - 30 gr. Side 12 Varenr. Rockwool, blank Varenr. Rockwool, malet Varenr. Superwool, blank Varenr. Superwool, malet Indvendig diameter (Ød) Udvendig diameter (ØD) Centermål (A) Centermål (B) Godkendelse Rockwool T600-N1-W-Vm-L0-G100 T600-N1-W-Vm-L060-G100 Rockwool xxx xxx-030 Godkendelse Superwool T4-N1-W-Vm-L0-G T4-N1-W-Vm-L060-G Superwool xxx xxx-030 Isolerede Inspektionsluger med dør Varenr. Rockwool, blank Varenr. Rockwool, malet Varenr. Superwool, blank Varenr. Superwool, malet Indvendig diameter (Ød) Udvendig diameter (ØD) Total højde Godkendelse Rockwool T600-N1-W-Vm-L0-G100 T600-N1-W-Vm-L060-G100 Rockwool xxx xxx-000 Godkendelse Superwool T4-N1-W-Vm-L0-G T4-N1-W-Vm-L060-G Superwool xxx xxx-000

14 Isolerede Inspektionsluger med prop Side 13 Varenr. Rockwool, blank Varenr. Rockwool, malet Varenr. Superwool, blank Varenr. Superwool, malet Indvendig diameter (Ød) Udvendig diameter (ØD) Total højde (L) Godkendelse Rockwool T600-N1-W-Vm-L0-G100 T600-N1-W-Vm-L060-G100 Rockwool xxx xxx-000 Godkendelse Superwool T4-N1-W-Vm-L0-G T4-N1-W-Vm-L060-G Superwool xxx xxx-000 Isolerede Spjæld Varenr. Rockwool, blank Varenr. Rockwool, malet Varenr. Superwool, blank Varenr. Superwool, malet Indvendig diameter (Ød) Udvendig diameter (ØD) 2 3 Total højde (L) Godkendelse Rockwool T600-N1-W-Vm-L0-G100 T600-N1-W-Vm-L060-G100 Rockwool xxx xxx-000 Godkendelse Superwool T4-N1-W-Vm-L0-G T4-N1-W-Vm-L060-G Superwool xxx xxx-000

15 Lukkedæksler Side 14 Varenr. Rockwool, blank Varenr. Rockwool, malet Indvendig diameter (Ød) Udvendig diameter (ØD) Godkendelse Rockwool T600-N1-W-Vm-L0-G100 Rockwool xxx T600-N1-W-Vm-L060-G xxx-000 Topdæksler Varenr. Rockwool, blank Varenr. Rockwool, malet Indvendig diameter (Ød) Udvendig diameter (ØD) Total højde Godkendelse Rockwool T600-N1-W-Vm-L0-G100 T600-N1-W-Vm-L060-G100 Rockwool xxx xxx-000

16 Bunddæksler Side 15 Varenr. Rockwool, blank Varenr. Rockwool, malet Indvendig diameter (Ød) Udvendig diameter (ØD) Total højde Godkendelse Rockwool T600-N1-W-Vm-L0-G100 T600-N1-W-Vm-L060-G100 Rockwool xxx xxx-000 Isolerede Drænstykker Varenr. Rockwool, blank Varenr. Rockwool, malet Varenr. Superwool, blank Varenr. Superwool, malet Indvendig diameter (Ød) Udvendig diameter (ØD) Godkendelse Rockwool T600-N1-W-Vm-L0-G100 Rockwool xxx-000 Godkendelse Superwool T4-N1-W-Vm-L0-G Superwool xxx T600-N1-W-Vm-L060-G xxx-000 T4-N1-W-Vm-L060-G xxx-000

17 Uisolerede Skorstensrør - Længde 1 mtr. Side 16 Varenuer Total højde Godkendelse (EN1856-1) T600-N1-W-Vm-L0-G0 T600-N1-W-Vm-L060-G xxx xxx-100 Uisolerede Skorstensrør - Længde 0,25 mtr. Varenuer Total højde Godkendelse (EN1856-1) T600-N1-W-Vm-L0-G0 T600-N1-W-Vm-L060-G xxx xxx-025 Uisolerede Skorstensrør - Længde 0,5 mtr. Varenuer Total højde Godkendelse (EN1856-1) T600-N1-W-Vm-L0-G0 T600-N1-W-Vm-L060-G xxx xxx-0

18 Uisolerede T-Stykker - 85 gr. Side 17 Varenuer Højde (L) Studslængde (Z) Afgangshøjde (X) Godkendelse (EN1856-1) T600-N1-W-Vm-L0-G0 T600-N1-W-Vm-L060-G xxx xxx-085 Uisolerede T-Stykker - 45 gr. Varenuer Højde (L) Studslængde (Z) Afgangshøjde (X) Godkendelse (EN1856-1) T600-N1-W-Vm-L0-G0 T600-N1-W-Vm-L060-G xxx xxx-045

19 Uisolerede Vinkler med inspektion - 45gr. Side 18 Varenuer Centermål (A) Centermål (B) Godkendelse (EN1856-1) T600-N1-W-Vm-L0-G0 T600-N1-W-Vm-L060-G xxx xxx-045 Uisolerede Overgangsstykker Varenuer Muffe til Alcon Vilpra (ØD) Muffe til røgrør (Ød) Vi specialproducerer gerne en overgang, der passer til netop dine ønsker! Godkendelse (EN1856-1) T600-N1-W-Vm-L0-G0 T600-N1-W-Vm-L060-G xxxx xxxx-033 Uisolerede Drænstykker Varenuer - Blank Varenuer - Malet Total højde Godkendelse (EN1856-1) T600-N1-W-Vm-L0-G0 T600-N1-W-Vm-L060-G xxx xxx-000

20 Vi fører også... Side 19 Alcon har i dette katalog, kun medtaget de mest populære uisolerede skorstensdele. Vi fører et stort udvalg af andre uisolerede skorstensdele. Nedenfor kan du se et udpluk. 953XX H-Regnhat 954XX T-Regnhat 956XX Gnisterf. med deflektor 332XX Vinkel 30gr. 331XX Vinkel 45gr. 330XX Vinkel 85gr. 333XX Vinkel 85gr. med insp. 342XX Spjæld 341XX Inspektion med prop

21 Regnhatte Side 20 Varenuer - Blank Varenuer - Malet Total bredde (ØA) Højde (L) Godkendelse (EN1856-1) T600-N1-W-Vm-L0-G0 T600-N1-W-Vm-L060-G xxx xxx-000 Regnhatte med gnistfanger Varenuer - Blank Varenuer - Malet Total bredde (ØA) Højde (L) Godkendelse (EN1856-1) T600-N1-W-Vm-L0-G0 T600-N1-W-Vm-L060-G xxx xxx-000

22 Turbo Regnhatte Side 21 Varenuer - Blank Varenuer - Malet Godkendelse (EN1856-1) T600-N1-W-Vm-L0-G xxx-000 T600-N1-W-Vm-L060-G x-0xxx-00 Loftkraver Varenuer - Galv Varenuer - Malet Indvendig diameter (Ød) Udvendig diameter (ØD) xxxx-000 Bardundele Varenuer Beskrivelse Stålwire 3, Plastbelagt Wirelås 3

23 Gulvbæringer - Justerbar Side 22 Varenuer - Blank Varenuer - Malet Indvendig diameter (Ød) Udvendig diameter (ØD) Total højde minimum Total højde maximum Bredde/Dybde (B) xxx-000 Vægbeslag med nippel Varenuer - Blank Varenuer - Malet Indvendig diameter (Ød) Udvendig diameter (ØD) Højde (H) Bredde/Dybde (B) xxx-000

MONTAGEANVISNING. Dobbeltvægget isoleret sektionsskorsten

MONTAGEANVISNING. Dobbeltvægget isoleret sektionsskorsten MONTAGEANVISNING Dobbeltvægget isoleret sektionsskorsten Topmontering eller Bagudmontering Gå til det kapitel, der vedrører netop den monteringsmetode, som du skal anvende i din installation. Topmontering

Læs mere

Stålskorsten Monteringsanvisning

Stålskorsten Monteringsanvisning Stålskorsten Monteringsanvisning Indholdsfortegnelse: Klassificering Ø100/Ø150 mm s. 3 Anvendelse s. 4 Klassificering Ø200 mm s. 6 Lovkrav s. 8 Skorstenens højde s. 9 Rensning/skorstensfejning s. 10 Opstilling

Læs mere

Monteringsanvisning Aduro Robust stålskorsten

Monteringsanvisning Aduro Robust stålskorsten Monteringsanvisning Aduro Robust stålskorsten Monteringsanvisning Det er vigtigt, at du læser denne monteringsanvisning grundigt igennem, inden du begynder med monteringen af din nye skorsten. Er der tvivlsspørgsmål

Læs mere

Den originale Aspirotor. Installationsmanual CALORINOX Ø244 / Ø150

Den originale Aspirotor. Installationsmanual CALORINOX Ø244 / Ø150 Den originale Aspirotor Installationsmanual CALORINOX Ø244 / Ø0 1. udgave 1.9.2006 Indholdsfortegnelse Side Emne 3 Produktbeskrivelse 3 Udfyldning af produktskilt 4 Godkendelser og certifikater 5 Opmåling

Læs mere

Monterings- og brugsvejledning Pejseindsats Unico. Version 2, 30/08-2014

Monterings- og brugsvejledning Pejseindsats Unico. Version 2, 30/08-2014 Monterings- og brugsvejledning Pejseindsats Unico Version 2, 30/08-2014 Indledning Tillykke med din nye Lotus-pejseindsats Vi håber og tror, at den vil give dig mange varme stunder. Men før du rigtig

Læs mere

Bygningsreglement for småhuse, om: Pejse- og brændeovne

Bygningsreglement for småhuse, om: Pejse- og brændeovne Bygningsreglement for småhuse, om: Pejse- og brændeovne Denne pjece fortæller om de bestemmelser i småhusreglementet*, der skal overholdes, når der opsættes en pejs eller en brændeovn. Ifølge småhusreglementet

Læs mere

Varde Thurø 11. Installations og Brugervejledning. 1. udgave 01.06.2012 FOR-1141 DK

Varde Thurø 11. Installations og Brugervejledning. 1. udgave 01.06.2012 FOR-1141 DK Varde Thurø 11 Installations og Brugervejledning 1. udgave 01.06.2012 FOR-1141 DK 1 2 Tillykke med Deres nye brændeovn Varde Ovne A/S er et dansk firma, der har specialiseret sig i funktionelle, miljørigtige

Læs mere

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006.

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006. Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato DK/137474/04/01-06-2006 Side 1 Centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af Det Norske Veritas,

Læs mere

Væghængt centralvarmekedel for olie

Væghængt centralvarmekedel for olie Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side 1 DK/137544/02/26-04-2005 Væghængt centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af

Læs mere

TILBEHØRSKATALOG TIL ALCON HALMFYR. Brændkammer (Pladetykkelse og ståltype) Display på Alcon halmfyrscomputer. "Plug and play løsning i halmfyret

TILBEHØRSKATALOG TIL ALCON HALMFYR. Brændkammer (Pladetykkelse og ståltype) Display på Alcon halmfyrscomputer. Plug and play løsning i halmfyret TILBEHØRSKATALOG TIL ALCON HALMFYR Brændkammer (Pladetykkelse og ståltype) Alle vore kedler er som standard født med 12 mm stål S235. Hvis det ønskes, kan vi tilbyde at anvende en anden tykkelse i brændkammeret.

Læs mere

Scan Line 25 og 25 S. Betjeningsvejledning. www.heta.dk

Scan Line 25 og 25 S. Betjeningsvejledning. www.heta.dk Scan Line 25 og 25 S Betjeningsvejledning www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig hvis De

Læs mere

Scan-Line 10/20/30 20B/30B. Betjeningsvejledning. www.heta.dk

Scan-Line 10/20/30 20B/30B. Betjeningsvejledning. www.heta.dk Betjeningsvejledning Scan-Line 10/20/30 20B/30B www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig hvis

Læs mere

NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032

NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032 NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032 EN303-5 2012 Klasse 5 godkendt ved DTI. Godkendt til trykekspansion. Energi mærket AA. Producent: NBE Production A/S Brinken 6-10 Øster Vrå Denmark www.nbe.dk INDHOLDS FORTEGNELSE:

Læs mere

Installation og brandsikring. Sådan fyrer du med biobrændsel

Installation og brandsikring. Sådan fyrer du med biobrændsel Installation og brandsikring Sådan fyrer du med biobrændsel Udarbejdet af FOFA(Foreningen af Producenter af Fastbrændsels Anlæg) i samarbejde med Skorstensfejerlauget, Teknologisk Institut, Forsikring

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3)

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) Service Reservedele NH Bioservice SCANINCO Viborgvej 52 Krøsbærvej 17 8766 Nørre Snede 7330 Brande Tlf 21662288 Tlf. - 61123446 Installations-, funktions-

Læs mere

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30 BIOMAX 16 BIOMAX 30 Index: INDLEDNING side 3 Installation og montage KOM GODT IGANG side 4 brugerindstillinger Start indstillinger tabel 1 montørindstillinger ORIENTERING OM DRIFTSYDELSE side 5 MONTERINGSVEJLEDNING

Læs mere

Fler og fler. mærkede stålskorstene stikker piben i sky

Fler og fler. mærkede stålskorstene stikker piben i sky Fler og fler mærkede stålskorstene stikker piben i sky MTERLE O PRODUTESRVELSE Sektionsskorstenen har været fremstillet på H. Nielssons Maskinfabrik /S siden 1967 og har i alle årene på grund af sin enkle,

Læs mere

Panorama & panorama xl Pejseindsats. Betjeningsvejledning. Opstillings og. www.heta.dk

Panorama & panorama xl Pejseindsats. Betjeningsvejledning. Opstillings og. www.heta.dk Panorama & panorama xl Pejseindsats Opstillings og Betjeningsvejledning www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye pejseindsats, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres

Læs mere

MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING. Scan DSA 12

MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING. Scan DSA 12 MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING Scan DSA 12 Tillykke med din nye Scan indbygningsovn Du har valgt et produkt fra en af Europas førende producenter af brændeovne, og vi er overbeviste om, at du vil få stor

Læs mere

BRUGERMANUAL/ BRUKERVEILEDNING

BRUGERMANUAL/ BRUKERVEILEDNING BRUGERMANUAL/ BRUKERVEILEDNING RAIS RIVA NORDISK MILJØMÆRKNING 578 005 1 FYR MILJØVENLIGT! 5 Miljøvenlige råd til fornuftig fyring - sund fornuft for både miljø og pengepung. 1. Effektiv optænding. Brug

Læs mere

GR-B-4. 5 Skorstene og aftrækssystemer. 07-09-2010 1 af 15

GR-B-4. 5 Skorstene og aftrækssystemer. 07-09-2010 1 af 15 GR-B-4 5 Skorstene og aftrækssystemer 07-09-2010 1 af 15 5. AFTRÆKSSYSTEMER 5.1. Terminologi 5.1.1. Miljø og emissioner Listevirksomhed Virksomhed, som er nævnt i bilag 1 eller 2 i Miljøstyrelsens bekendtgørelse

Læs mere

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side DK/137344/11/11-05-2009 1 INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT TYPE Afsnitsfortegnelse Afsnit Betjening og brugerens opgave/ansvar

Læs mere

DANMARKS GAMLE OLIEKEDLER SKAL FORNYS

DANMARKS GAMLE OLIEKEDLER SKAL FORNYS DANMARKS GAMLE OLIEKEDLER SKAL FORNYS Vejledning til vvs-installatører, servicemontører og andre, der ønsker at gøre en indsats for at forny Danmarks bestand af oliekedler Vær med til at udskifte Danmarks

Læs mere

Bruger manual til Ekoheat pillefyr

Bruger manual til Ekoheat pillefyr Bruger manual til Ekoheat pillefyr Kære Kunde Tillykke med det nye Ekoheat pillefyr fra Ekopower. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt igennem, inden installationen påbegyndes. Side 2 : Montering

Læs mere

Håndbog STÅBI afsnit 0. Teknisk ståbi. Page 1 of 172

Håndbog STÅBI afsnit 0. Teknisk ståbi. Page 1 of 172 Håndbog STÅBI afsnit 0 Teknisk ståbi Page 1 of 172 Håndbog STÅBI afsnit 0 O. Introduktion I denne publikation omtales de bygningsdele, som indgår ved de beskikkede bygningssagkyndiges besigtigelse i forbindelse

Læs mere

BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04

BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04 Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04 Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller Afsnit Bruger og brugerens ansvar (1) Automatiseringsmuligheder (2) Installationsanvisninger (3) Tekniske

Læs mere

Vis hvem du er med unikke yderdøre

Vis hvem du er med unikke yderdøre Yderdøre ADVANCE - LINE Vis hvem du er med unikke yderdøre spændende»stjerneskud«af yderdøre, der forener kvalitet med dit personlige udtryk 5 Stil krav til din yderdør 6 Klassiske yderdøre 8 Funktionelle

Læs mere

BIOMAX 16-30. Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30. Trinløs modulerende. Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk

BIOMAX 16-30. Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30. Trinløs modulerende. Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk BIOMAX 16-30 Trinløs modulerende Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30 Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk BIOMAX 16-30 Index: INDLEDNING side 3 Installation og montage KOM GODT IGANG side

Læs mere