StålSkorSten til pilleovne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "StålSkorSten til pilleovne"

Transkript

1 Stålskorsten til pilleovne

2 Model varde Pl400 skorstenspakken består af: i H A B C Startfod 1 x 2,0 m pejserør 1 x 0,9 m isoleret startelement D G 444 cm D 1 x 1,0 m isoleret element E 1 x 0-10 graders loftkrave med gummipakning F 200 cm F G 1 x spærstyr 1 x 5-32 graders blyfri inddækning J til eternit- og tegltag H I 1 x silikonepakning til regnkrave 1 x skorstenshætte C E J 1 x isoleringsrørskål B 200 cm A 44 cm SE SIDE 10/11 FOR MONTERING 02

3 Indhold 04 Før du går i gang 04 Lovkrav 05 Klassificering Ø80 mm 06 Anvendelse 08 Skorstenens højde 09 Rensning/skorstensfejning 10 Vejledning i montering 12 Montering 13 Reklamationsret 14 CE-mærkning 15 CE-konformitetserklæring 03

4 Før du går i gang Før du går i gang med opstillingen af din nye skorsten, er det vigtigt, at du læser monteringsanvisningen nøje igennem. Kontakt din forhandler eller den lokale skor-stensfejer ved tvivlspørgsmål vedrørende de gældende regler og krav for opstilling. EU-standarden for stålskorstene betegnes EN , og skorstene, der er fremstillet i henhold til denne standard, har en klassifikationskode. Lovkrav Installation af ildsted og skorsten skal udføres i overensstemmelse med det på installationstidspunktet gældende bygningsreglement og denne installationsvejledning. Varde Ovne stålskorsten opfylder kravene til maksimal overflade-temperatur <80 C jf. EN afsnit og BR08 afsnit stk. 1 samt SBI anvisning 216. Varde Ovnes stålskorsten kan således opstilles UDEN SKAKT! Efter montage af det nye ildsted og skorsten skal installationen anmeldes til skorstensfejeren i det distrikt, hvori ejendommen ligger. Skorstensfejeren syner og kontrollerer, at montagen overholder kravene i det gældende bygningsreglement. Skorstensfejeren kan forlange tagtrin monteret på taget. Vær opmærksom på, at der gælder særlige regler for huse med stråtag. 04

5 Klassificering Ø80 mm Klassifikation for Varde Ovnes stålskorsten Ø80 mm: EN T400 N1 D V3 L50050 G25 Klassifikationen har følgende betydning: EN : EU-skorstensstandard. T400: Maksimal driftstemperatur 400 C N1: Negativt træk. Kan anvendes til skorstene, der har undertryk (træk). D: Driftsform tør. Anvendes til skorstene med en røgtemperatur, der er tilstrækkelig til at holde skorstenen tør. Dette er tilfældet ved brændeovne. V3: Står for korrisionsklasse. Der er foretaget korrisionstest. L50050: Specifikation af det materiale, der er anvendt til skorstenens inderrør. Syrefast, rustfrit stål, materialetype L50 (W1.4404). Godstykkelse 0,5 mm. G25: Sodildtestet. Minimum afstand til brændbart materiale 25 mm. Bemærk: Hvor bygningsreglementet kræver isolering helt ind til skorstenen, skal der holdes en afstand på min. 50 mm til brændbart materiale. Afstanden på 50 mm er gældende ved anvendelse af Varde Ovnes isoleringsrørskål monteret omkring skorstenen. Minimumsafstanden til brændbart materiale på 25 mm er kun gældende, hvor der ikke er isoleret omkring skorstenen, dvs. hvor der er fri luftpassage omkring selve skorstenen. G100: Sodildtestet. 100 mm afstand gennem isolering til brændbart materiale. Dette gælder ved anvendelse af dampspærremanchet. 05

6 Anvendelse 1. Installation med loftgennemføring eller etageadskillelse. Se fig. 1 og 2. Afstand til brændbart materiale min. 25 mm. Bemærk: Hvor bygningsreglementet kræver isolering helt ind til skorstenen, skal der holdes en afstand på min. 50 mm til brændbart materiale. Afstanden på 50 mm er gældende ved anvendelse af Varde Ovnes isoleringsrørskål monteret omkring skorstenen. Minimumsafstanden til brændbart materiale på 25 mm er kun gældende, hvor der ikke er isoleret omkring skorstenen, dvs. hvor der er fri luftpassage omkring selve skorstenen. EN T400 N1 D V3 L50050 G25 (G50) Loftsgennemføring med loftkrave på nederste side Isoleret startsektion Brændbart materiale Varde Ovnes isoleringsrørskål Tegning 1 Fig. 1 Etagegennemføring med loftkraver på begge sider 50 mm Loftbeklædning Loftkrave Silikoneliste Tegning 2 Isoleret startsektion Varde Ovnes isoleringsrørskål Brændbart materiale Silikoneliste Loftkrave Gulv Fig mm Loftbeklædning Loftkrave Silikoneliste 06

7 2. Installation med loftgennemføring og tætning på nederste side (loftkrave) samt montering af dampspærremanchet og isolering med 200 mm Rockwool Flexi A-batts, der ligger tæt ind mod dampspærremanchetten. Se fig. 3. Afstand til brændbart materiale min. 100 mm. EN T400 N1 D V3 L50050 G Såfremt isoleringstykkelsen på loftet eller ved etageadskillelsen overstiger 200 mm, skal det overskydende isoleringsmateriale fjernes efter montage af Varde Ovnes isoleringsrørskål. Se fig. 4. Dette er også gældende ved anvendelse af dampspærremanchet. Etagegennemføring med loftkraver på begge sider Startsektion Brændbart materiale Tegning 3 Dampspærremanchet Fig. 3 Loftbeklædning Loftkrave 100 mm 50 mm Silikoneliste Isoleret startsektion Brændbart materiale Varde Ovnes isoleringsrørskål Tegning 4 Fig mm Loftbeklædning Loftkrave Silikoneliste 07

8 Skorstenens højde Skorstenen skal have en sådan højde, at den leder røgen væk uden gener, og at trækforholdene for forbrændingen er i orden. Skorstenen bør altid have en min. Min. 80 cm højde på 3 meter målt fra toppen af ovnen til toppen af skorstenen. Min. 80 cm Højden skal naturligvis være tilpasset den aktuelle bygning, så de nævnte krav om tilfredsstillende trækforhold og afkast sikres. Det anbefales, at skorstenen føres over tagrygshøjde af hensyn til vindturbulens. Skorstenspiben bør altid gennembryde Min. den 80 cmstiplede linie (se skitser). Min. 80 cm Min. 80 cm Min. 80 cm 08

9 Rensning/skorstensfejning Skorstenen skal være tilgængelig for skorstensfejning. Er skorstenens frie højde mere end 1,5 meter over tag, skal der træffes foranstaltninger for at lette fejningen. Det kan f.eks. gøres ved at indsætte en rensesektion. Skorstensfejeren kan forlange tagtrin monteret på taget. Opstilling af ildstedet Før monteringen af skorstenen påbegyndes, skal ildstedet opstilles korrekt. Enhver installation af ildsted og skorsten skal udføres i overensstemmelse med det på installationstidspunktet gældende bygningsreglement. Følgende punkter er væsentlige Underlaget, hvorpå ildstedet skal opstilles, skal kunne bære vægten af ildsted og skorsten. Ildstedet skal opstilles på et ubrændbart underlag (f.eks. klinker, stål- eller glasplade e.l.) Ved lukkede brændeovne (med låge) skal dette underlag dække mindst 150 mm langs ovnens sider og 300 mm foran brændeovnen. Placér helst ildstedet således, at skorstenen kan føres op, uden at det er nødvendigt at skulle skære i stolper, spær, bjælker eller lægter. Dette kan medføre en svækkelse af bygningskonstruktionen og derved gøre en fordyrende udveksling i konstruktionen nødvendig. Vær opmærksom på, at afstand til brændbare materialer overholdes for såvel ildsted som skorsten. 09

10 Vejledning i montering A 1. Placer ovnen jvf. afstandskrav angivet på typeskiltet. Tilpas længden af pejserøret, så den isolerede del af skorstenen går mindst 22,5 cm ned i lokalet. D 2. Placér forsigtigt loftkraven (D) oven på ovnen, evt. med et klæde imellem og omkring røret, så den efterfølg-ende kan føres op over pejserøret (A). 3. Startsektionen (B) monteres på pejserøret (A). Startsektionens nippel skal gå ned i pejserøret. B 4. Placér isoleringsrørskålen(i) rundt om startsektionen, ovenfra og ned mod loftkraven. Derefter monteres loftkraven. I 5. Spærstyret (E), der kan justeres efter hældning, monteres. Kontrollér at skorstenen er lodret. E 10

11 C 6. Placér herefter de enkelte sektioner (C) ovenpå. Montér spændebånd mellem de enkelte sektioner. F G 7. Udvendigt på taget monteres taginddækningen (F). Fjern så lidt som muligt af eksisterende tagsten eller tagplade. Inddækningen trækkes ned over skorstenen og centreres. Inddækningen føres op under tagbeklædningen oven for skorstenen og formes forsigtigt efter det eksisterende tag. Montér silikonepakningen (G). 8. Montér herefter regnkraven over inddækningen så tæt som muligt på denne. H 9. Montér skorstenshætten (H). Se også video om montering af skorsten på vores hjemmeside vardeovne.dk 11

12 Montering 1. Påsé, at montage kan ske således, at sikkerhedsafstanden til brændbart materiale overholdes, (se principtegninger og forklaring side 6 og 7). Afstanden mellem det uisolerede røgrør og brændbar væg skal være min. 225 mm for DS- og CE-mærkede ovne og 300 mm for ovne der ikke er DS- og CE-mærkede. Afstandskravene fremgår af ovnens mærkeplade. 2. Uisolerede røgrør må kun anvendes i det rum, hvor ovnen er opstillet. 3. Ved hjælp af lodsnor afmærkes centrum af hul for loftgennemføring. Hul i taget markeres på tilsvarende måde. Huller afmærkes og skæres 50 mm større end den udvendige diameter af skorstenen. Bemærk: Nye lovkrav om tæthed i parcelhuse kræver tætning mellem dampspærre og skorsten. Kontakt forhandler for yderligere oplysninger og lovkrav. 4. Fjern tagsten eller tagplade og skær hul der, hvor skorstenen skal føres gennem taget. 5. Placér loftkraven på ovnen, så den efterfølgende kan føres op over det uisolerede røgrør. 6. På det uisolerede røgrør monteres startsektionen. Startsektionens nippel skal gå ned i det uisolerede røgrør. Afstanden mellem det uisolerede røgrør og brændbar loftbeklædning skal være min. 225 mm for DSog CE-mærkede ovne og 300 mm for ovne der ikke er DS- og CE-mærkede. Afstandskravene fremgår af ovnens mærkeplade. 7. Placér herefter de enkelte sektioner ovenpå. HUSK at montere Varde Ovnes isoleringsrørskål og loftkrave før montage! Montér spændebånd mellem de enkelte sektioner. 8. Mellem loftet og taget afstøttes skorstenen med et spærstyr, der kan justeres efter hældning. 9. Udvendigt på taget monteres taginddækningen. Husenes tagbeklædning er meget varierende, og der skal derfor anvendes korrekt inddækning. Fjern så lidt som muligt af eksisterende tagsten eller tagplade. 12

13 Reklamationsret Bemærk: Hvor der anvendes undertag, anbefales det at montere en undertagskrave, der forhindrer indtrængning af slagregn og fygesne. Inddækningen trækkes ned over skorstenen og centreres. Inddækningen føres op under tagbeklædningen oven for skorstenen. Inddækningen formes forsigtigt efter det eksisterende tag. Undgå, at inddækningen revner under tilpasningen til taget. 10. Montér herefter regnkraven over inddækningen så tæt som muligt på denne. Anvend silikone elastik eller fugelim til at tætne med. Fug først på den isolerede del og pres derefter regnkraven på. Fugen skal/bør efterses én gang årligt. Overstiger skorstenshøjden 2 meter fra sidste tagbæring, skal der anvendes tagstyr. Anvend også barduner eller støtterør, hvis skorstenens længde over tag overstiger halvdelen af den totale længde. Varde Ovnes skorsten er udviklet og testet specifikt til det danske brændeovnsmarked. Skorstenen fremstilles på en af Europas største og mest moderne fabrikker og er konstrueret med henblik på netop de krav, det omskiftelige danske vejr stiller. Skulle der på trods af grundig kvalitetskontrol alligevel opstå en fabrikationsfejl, tilbyder Varde Ovne 10 års reklamationsret mod gennemtæring. Den 10-årige reklamationsret gælder dog ikke selve lakeringen. Reklamationsretten bortfalder, såfremt: der er anvendt uegnede brændselstyper der er anvendt uoriginale dele skorstenen er fejlagtigt monteret skorstenen er fejlagtigt anvendt 11. Montér skorstenshætten. 12. Montér silikoneliste ved loftkrave. 13

14 CE-mærkning Det vedlagte CE-mærke skal udfyldes med installationsdato og montør og påsættes et synligt sted på skorstenen. varde ovne StålSkorSten Ø150 MM/Ø80 MM DS/EN poll SYSTEM iii T400-N1-D-V3-L50050-G25 Minimumsafstand til brændbart materiale skal være 25 mm. Dog skal der, hvor bygningsreglementet kræver isolering helt ind til skorstenen, holdes en afstand på 50 mm til brændbart materiale. Afstanden på 50 mm er gældende ved anvendelse af medfølgende isoleringsmateriale fra Varde Ovne. Ved anvendelse af dampspærremanchet skal der, hvor bygningsreglementet kræver isolering helt ind til skorstenen, holdes en afstand på 100 mm til brændbart materiale. Installatør: Installationsdato: Installatørens adresse: Afstand til brændbart materiale i loft/etagegennemføring: mm Advarsel: Denne mærkeplade må ikke fjernes eller tildækkes! 0432-CpD Varde Ovne, Kongevej 246, DK-6510 Gram 14

15 15

16 Kongevej 246, DK Gram, Danmark, Tel , vardeovne.dk OPENING.DK

Stålskorsten Monteringsanvisning

Stålskorsten Monteringsanvisning Stålskorsten Monteringsanvisning Indholdsfortegnelse: Klassificering Ø100/Ø150 mm s. 3 Anvendelse s. 4 Klassificering Ø200 mm s. 6 Lovkrav s. 8 Skorstenens højde s. 9 Rensning/skorstensfejning s. 10 Opstilling

Læs mere

Monteringsanvisning Aduro Robust stålskorsten

Monteringsanvisning Aduro Robust stålskorsten Monteringsanvisning Aduro Robust stålskorsten Monteringsanvisning Det er vigtigt, at du læser denne monteringsanvisning grundigt igennem, inden du begynder med monteringen af din nye skorsten. Er der tvivlsspørgsmål

Læs mere

MONTAGEANVISNING. Dobbeltvægget isoleret sektionsskorsten

MONTAGEANVISNING. Dobbeltvægget isoleret sektionsskorsten MONTAGEANVISNING Dobbeltvægget isoleret sektionsskorsten Topmontering eller Bagudmontering Gå til det kapitel, der vedrører netop den monteringsmetode, som du skal anvende i din installation. Topmontering

Læs mere

Den originale Aspirotor. Installationsmanual CALORINOX Ø244 / Ø150

Den originale Aspirotor. Installationsmanual CALORINOX Ø244 / Ø150 Den originale Aspirotor Installationsmanual CALORINOX Ø244 / Ø0 1. udgave 1.9.2006 Indholdsfortegnelse Side Emne 3 Produktbeskrivelse 3 Udfyldning af produktskilt 4 Godkendelser og certifikater 5 Opmåling

Læs mere

Scan-Line 10/20/30 20B/30B. Betjeningsvejledning. www.heta.dk

Scan-Line 10/20/30 20B/30B. Betjeningsvejledning. www.heta.dk Betjeningsvejledning Scan-Line 10/20/30 20B/30B www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig hvis

Læs mere

Varde Thurø 11. Installations og Brugervejledning. 1. udgave 01.06.2012 FOR-1141 DK

Varde Thurø 11. Installations og Brugervejledning. 1. udgave 01.06.2012 FOR-1141 DK Varde Thurø 11 Installations og Brugervejledning 1. udgave 01.06.2012 FOR-1141 DK 1 2 Tillykke med Deres nye brændeovn Varde Ovne A/S er et dansk firma, der har specialiseret sig i funktionelle, miljørigtige

Læs mere

Scan Line 25 og 25 S. Betjeningsvejledning. www.heta.dk

Scan Line 25 og 25 S. Betjeningsvejledning. www.heta.dk Scan Line 25 og 25 S Betjeningsvejledning www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig hvis De

Læs mere

Bygningsreglement for småhuse, om: Pejse- og brændeovne

Bygningsreglement for småhuse, om: Pejse- og brændeovne Bygningsreglement for småhuse, om: Pejse- og brændeovne Denne pjece fortæller om de bestemmelser i småhusreglementet*, der skal overholdes, når der opsættes en pejs eller en brændeovn. Ifølge småhusreglementet

Læs mere

Panorama & panorama xl Pejseindsats. Betjeningsvejledning. Opstillings og. www.heta.dk

Panorama & panorama xl Pejseindsats. Betjeningsvejledning. Opstillings og. www.heta.dk Panorama & panorama xl Pejseindsats Opstillings og Betjeningsvejledning www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye pejseindsats, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres

Læs mere

Fler og fler. mærkede stålskorstene stikker piben i sky

Fler og fler. mærkede stålskorstene stikker piben i sky Fler og fler mærkede stålskorstene stikker piben i sky MTERLE O PRODUTESRVELSE Sektionsskorstenen har været fremstillet på H. Nielssons Maskinfabrik /S siden 1967 og har i alle årene på grund af sin enkle,

Læs mere

Monterings- og brugsvejledning Pejseindsats Unico. Version 2, 30/08-2014

Monterings- og brugsvejledning Pejseindsats Unico. Version 2, 30/08-2014 Monterings- og brugsvejledning Pejseindsats Unico Version 2, 30/08-2014 Indledning Tillykke med din nye Lotus-pejseindsats Vi håber og tror, at den vil give dig mange varme stunder. Men før du rigtig

Læs mere

Monteringsanvisning på enkelt modulskorstene

Monteringsanvisning på enkelt modulskorstene Monteringsanvisning på enkelt modulskorstene Montageanvisning for enkelt modul skorstene CE-mærket Certifikat Producent Er godkendt til følgende temperaturklasser: T400 = Godkendt til 400 C T450 = Godkendt

Læs mere

Contura 580W. Installation Instructions SE DK NO GB

Contura 580W. Installation Instructions SE DK NO GB Installation Instructions 511911 IAV SE/EX 0740-1 SE DK NO GB Installationsanvisning 2 Monteringsvejledning 10 Installasjonsanvisning 20 Installation Instructions 30 Contura 580W Kære Contura-ejer Vi vil

Læs mere

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3)

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) Service Reservedele NH Bioservice SCANINCO Viborgvej 52 Krøsbærvej 17 8766 Nørre Snede 7330 Brande Tlf 21662288 Tlf. - 61123446 Installations-, funktions-

Læs mere

Model: SL-350TRS-CE-D. Installationsvejledning ADVARSEL

Model: SL-350TRS-CE-D. Installationsvejledning ADVARSEL Model: SL-350TRS-CE-D Installationsvejledning 0086 ADVARSEL: Hvis oplysningerne i denne vejledning ikke følges nøje, kan det resultere i brand eller eksplosion og tingskade, personskade eller død. Undgå

Læs mere

MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING. Scan DSA 12

MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING. Scan DSA 12 MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING Scan DSA 12 Tillykke med din nye Scan indbygningsovn Du har valgt et produkt fra en af Europas førende producenter af brændeovne, og vi er overbeviste om, at du vil få stor

Læs mere

Væghængt centralvarmekedel for olie

Væghængt centralvarmekedel for olie Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side 1 DK/137544/02/26-04-2005 Væghængt centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af

Læs mere

BRUGERMANUAL/ BRUKERVEILEDNING

BRUGERMANUAL/ BRUKERVEILEDNING BRUGERMANUAL/ BRUKERVEILEDNING RAIS RIVA NORDISK MILJØMÆRKNING 578 005 1 FYR MILJØVENLIGT! 5 Miljøvenlige råd til fornuftig fyring - sund fornuft for både miljø og pengepung. 1. Effektiv optænding. Brug

Læs mere

Solcelleanlæg. Baggrundsrapport for montage- og installationsvejledninger. - En anvisning til de mest gængse tagtyper. april 2013 version 1

Solcelleanlæg. Baggrundsrapport for montage- og installationsvejledninger. - En anvisning til de mest gængse tagtyper. april 2013 version 1 Solcelleanlæg Baggrundsrapport for montage- og installationsvejledninger - En anvisning til de mest gængse tagtyper april 2013 version 1 Solcelleanlæg Baggrundsrapport for montage- og installationsvejledninger

Læs mere

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006.

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006. Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato DK/137474/04/01-06-2006 Side 1 Centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af Det Norske Veritas,

Læs mere

Håndbog STÅBI afsnit 0. Teknisk ståbi. Page 1 of 172

Håndbog STÅBI afsnit 0. Teknisk ståbi. Page 1 of 172 Håndbog STÅBI afsnit 0 Teknisk ståbi Page 1 of 172 Håndbog STÅBI afsnit 0 O. Introduktion I denne publikation omtales de bygningsdele, som indgår ved de beskikkede bygningssagkyndiges besigtigelse i forbindelse

Læs mere

Monteringsvejledning C 750 C 750A. www.contura.eu

Monteringsvejledning C 750 C 750A. www.contura.eu Monteringsvejledning C 750 C 750A www.contura.eu 62 CERTIFIKAT PRÆSTATIONSERKLÆRING Nr. C750 / C750A-CPR-130612-SE-1 PRODUKT Produkttype Typebetegnelse Serienummer Tiltænkt anvendelse Brændsel Brændeovn

Læs mere

NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032

NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032 NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032 EN303-5 2012 Klasse 5 godkendt ved DTI. Godkendt til trykekspansion. Energi mærket AA. Producent: NBE Production A/S Brinken 6-10 Øster Vrå Denmark www.nbe.dk INDHOLDS FORTEGNELSE:

Læs mere

Divoroll og Veltitech Undertag klassificeret af DUKO

Divoroll og Veltitech Undertag klassificeret af DUKO MONTERINGSANVISNING Divoroll og Veltitech Undertag klassificeret af DUKO more power to your roof Indhold Fra understrygning til undertag 4 Klassifikation af undertagsprodukter på det danske marked 5 Diffusionsåbne

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere

Installation og brandsikring. Sådan fyrer du med biobrændsel

Installation og brandsikring. Sådan fyrer du med biobrændsel Installation og brandsikring Sådan fyrer du med biobrændsel Udarbejdet af FOFA(Foreningen af Producenter af Fastbrændsels Anlæg) i samarbejde med Skorstensfejerlauget, Teknologisk Institut, Forsikring

Læs mere

Konstruktionskatalog. Bygningsdele med Papiruld

Konstruktionskatalog. Bygningsdele med Papiruld Konstruktionskatalog Bygningsdele med Papiruld Forord Dette konstruktionskatalog er udarbejdet for at vise de mange muligheder ved isolering med Papiruld. Kataloget beskriver isolering af adskillige konstruktioner

Læs mere

GR-B-4. 5 Skorstene og aftrækssystemer. 07-09-2010 1 af 15

GR-B-4. 5 Skorstene og aftrækssystemer. 07-09-2010 1 af 15 GR-B-4 5 Skorstene og aftrækssystemer 07-09-2010 1 af 15 5. AFTRÆKSSYSTEMER 5.1. Terminologi 5.1.1. Miljø og emissioner Listevirksomhed Virksomhed, som er nævnt i bilag 1 eller 2 i Miljøstyrelsens bekendtgørelse

Læs mere