KUNSTNERNES STUDIESKOLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KUNSTNERNES STUDIESKOLE"

Transkript

1 FORTEGNELSE OVER DEN AF KUNSTNERNES STUDIESKOLE FORANSTALTEDE UDSTILLING A F ARBEJDER 1 UDSTILLINGSBYGNINGEN VED CHARLOTTENBORG. KJØBENHAVN. THIELES B OGTRYKKERI 1896.

2 Samtlige Maal ere i Tommer. SrøBSTAtøÅDEM! T 3S8UOTHSK, r I SI )

3 KUNSTNERNES STUDIESKOLE oprettedes i Begyndelsen af Firserne af en Kreds af Kunstnere, hvis Uddannelse paa Kunstakademiet var endt, og som ønskede at faa Lejlighed til at fortsætte Studiet efter nøgen Model. Til disse sluttede sig en Kreds af begyndende Kunstnere, der vare misfornøjede med Kunstakademiets Undervisningsforhold og ønskede kunstnerisk Vejledning hos enkelte af de Malere, der oprindeligt havde dannet»kunstnernes Studieskole«navnlig af Tuxen, Krøyer og Zahrtmann. Skolen har herefter udviklet sig saaledes, at den nu bestaaer af 3 Afdelinger: 1. Afdelingen for Viderekomne, det vil sige Kunstnere, som enten have udstillet paa mindst 5 af de aarlige Forårsudstillinger paa Charlottenborg eller have Afgangsbevis fra Kunstakademiet eller skjønnes at have tilsvarende Dygtighed. 2. Afdelingen for Krøyers Elever. 3. Afdelingen for Zahrtmanns Elever. Til at blive Elev paa en af de sidstnævnte 2 Afdelinger kræves den Modenhed, som udfordres for at faa Adgang til Kunstakademiets Malerskole og dets øverste Modelskole for Billedhuggere.

4 4 Der har i flere Aar kun været arbejdet i 2 Ateliers, saaledes at de Viderekomne arbejde sammen dels med Krøyers og dels med Zahrtmanns Elever. Skolen modtager af Staten en Understøttelse af 4000 Kr. aarlig. Nærværende Udstilling omfatter kun Arbejder af Kunstnere, hvis væsentligste Uddannelse skyldes en af Skolens Elev-Af delinger.

5 I. Kunstnere, som have faaet deres væsentligste Uddannelse paa den dels af Tuxen, dels af Krøyer ledede Afdeling. H. Agersnap. 1. Hedelandskab Tilhører Hr. Maler Achen. H. 24 B Elletræer ved Aaen Tilhører Hr. Forlagsboghandler Hegel. H. 46 B Ude paa Heden Tilhører Hr. Forlagsboghandler Hegel. H. 27 B Mens Lyngen blomstrer H.46 B. 78 Otto P. Balle. 5. Solnedgang ved Susaaen H. 19 B Kølig Eftermiddag i Høsttiden H. 19 B Udenfor en gammel Bondegaard H. 18 B Høstens Tid. Glænø H. 19 B. 26

6 6 Niels Bjerre. 9. En Huslærer imellem sine Skolebørn Tilhører Hr. Vinhandler Bestie. H. 22 B Vinter paa Landet Tilhører Hr. Maler H. Slott-Møller. H. 17 B Sommerdag ved Havet Tilhører Hr. Student Bjerre. H. 24 B Vaabenhuset Tilhører Hr. Assistent Axel Friedlander. H. 31 B, En kvindelig Folkehøjskole. Tilhører Hr. Grosserer Hirschsprung. H. 17 B. 27 Christian Bonnesen. 14..Hedelandskab. Motiv fra Vendsyssel Tilhører Hr. Sagfører Bonnesen. H. 26 B Studiehoved H. 19 B Landskabsstudie H. 16 B Studiehoved H. 18 B Landskabsstudie H. 15 B Aftenlandskab H. 30 B Landskabsstudie H. 18 B. 20 R. Christiansen. 21. Studie af en Officeer til Hest H. 18 B En Trainkonstabelskole ved Aarhus H. 24 B Feltartilleri i Galop H.46 B Den fortabte Søn H.45 B. 60

7 / Studie af en Dragon En Ordonnants Dragoner holde Hvil. Karton En Malkeplads Dameportræt En jysk Tyr En jysk Ko En græssende Ko Tjele Langsø Dameportræt. Tegning Kaagsejlads paa Nøraa Herreportræt Dameportræt Ramme med Tegninger \ Studier fra Ramme med Tegninger j Aargange. H. 21 B. 28 H.48 B. 7i n: CO 59 H. 60 B. 46 H.48 B. 72 H.45 B. 60 H. 21 B. 18 H.24 B. 35 H. 20 B. 27 H. 12 B. 9 H. 12 B. 9 forskjellige Christian Clausen. 40 4' Bondestue H. 18 B. 19 Portræt H. 35 B. 32 Musicerende Herre. H. 12 B. 8V-> Den røde Stue. Tilhører Hr. Tandlæge Alfred Bramsen. H. 15 B. 15 Modelstudie. H. 17 B. 11 Husholdningsregnskab Tilhører Hr. Overretssagfører V. Fischer. H. 21 B. 17 Portræt. H. 20 B. 14 Portræt. H. 20 B. [4 Portræt. H. 19 B. 15 Portræt. H. 22 B. 17

8 8 G. Clement. 50. En Pige fra Bretagne Tilhører Hr. Tandlæge Afred Bramsen. Akvarel. 51. Portræt af en ung Maler Tilhører Hr. Direktør V. Hansen. H. 17 B Portræt af en gammel Landsbypræst Tilhører Hr.cand.jur. Christensen. H. 18 B Venus. Kopi efter Lorenzo di Credi H.47 B Portræt af en ung Pige Tilhører Hr. Tandlæge Alfred Bramsen. H. 23 B. 18 N. V. Dorph Lawn-Tennis H. 52 B. 64 Portræt af kgl. Skuespiller P. Skram Tilhører Hr. Konsul Berendsen. H. 30 B. 25 Tosse Anne (Tidsvilde) H. 25 B. 16 Til Aftenfest H. 70 B. 47 Landskab H. 33 B. 27 Portræt af en ung Herre H. 17 B. 10 Aftenlandskab H. 34 B. 48 Villa i Maaneskin H.48 B. 35 Kvstparti. H. 18 B. 12 Ludvig Find. 64. Portræt af en ældre Mand H. 21 B Portræt af Arkitekt Bindesbøll Tilhører Hr. Grosserer Hertz. H. 18 B. 22

9 9 66. Interieur Portræt af en ung Mand Selvportræt Interieur. H. 18 B.14 H. 60 B. 48 H. 22 B. 17 H.22 B. 16 Johan French. 70. Dyrestudie \ 71. Dyrestudie Akvareller. 72. Dyrestudie I Carl Frydensberg. 73. En ung Pige H. 19 B Portræt H. 26 B. 22 Albert Gottschalk. 75. Efteraar. Motiv fra Kronborg Tilhører Hr. Grosserer Wandel. H. 19 B Paa en raseret Plads foran et gammelt Landsted H. 34 B Novemberdag i Skoven H. 19 B Tidligt Foraar H. 22 B Eftermiddag ved gi. Kjøgegaard. H. 30 B. 23 Fritz Guldbrandsen. 80. Interieur fra St. Petri Kirkes Kapel TilhørerHr. FabrikantAugustinus. H. 25 B Interieur fra St. Petri Kirkes Kapel Tilhører Hr. Grosserer Hertz. H. 25 B. 22

10 10 Vilhelm Hammershøj. 82. Studie af en kvindelig Model Tilhører Hr. Grosserer Wandel. H.48 B Portræt af Maleren Zahrtmann Tilhører Hr. Tandlæge Alfred Bramsen. H. 18 B Artemis H. 88 B Dameportræt. Tilhører Hr. Tandlæge Alfred Bramsen. H. 36 B En gammel Kone Tilhører Hr. Grosserer Hirschsprung. H. 26 B Fra Frederiksholms Kanal. Tilhører Hr. Tandlæge Alfred Bramsen. H. 17 B Søsters Portræt. H.42 B Interieur. TilhørerHr.GrossererWandel. H. 27 B Syerske. H. 13 B Dobbeltportræt. Kunstneren og hans Frue. Tilhører Hr. Tandlæge Alfred Bramsen. H. 13 B Interieur (den hvide Dør). Tilhører Hr. Tandlæge Alfred Bramsen. H. 23 B Portræt af Maleren Zahrtmann Tilhører Hr. Tandlæge Alfred Bramsen. H. 18 B 94 Selvportræt. Tilhører Hr. Tandlæge Alfred Bramsen. H. 19 B Landskab med Møllen. Tilhører Hr. Tandlæge Alfred Bramsen. H. 28 B Interieur med Klaver. Tilhører Hr. Tandlæge Alfred Bramsen. H. 15 B 20

11 11 97' 98, 99 ioo En Cellospiller. Tilhører Hr. Tandlæge Alfred Bramsen. H. 53 B. 41 Et antikt Relief fra Louvre. Tilhører Hr. Tandlæge Alfred Bramsen. H. 35 B. 35 Frederiksborg Slot. Tilhører Hr. Tandlæge Alfred Bramsen. H. 30 B. 34 Interieur med et Chatol. Tilhører Hr. Tandlæge Alfred Bramsen. H. 15 B. 14 Interieur med en Dame i en Sofa. Tilhorer Hr. Tandlæge Alfred Bramsen. H.21 B. 19 Landskab. Tilhører Hr. Tandlæge Alfred Bramsen.. H. 18 B. 21 Kystparti. Tilhører Hr. Tandlæge Alfred Bramsen. H. 12 B. 14 Christiansborg Slot. Tilhører Hr.Tandlæge Alfred Bramsen. H. 43 B. 56 Landskab. Tilhører Hr. Tandlæge Alfred Bramsen. H. 44 B. 55 Interieur. Tegning. Tilhorer Hr. Grosserer Hirschsprung. Herreportræt. Tegning. Tilhører Hr. Tandlæge Alfred Bramsen. Interieur. Tegning. Tilhører Hr. Tandlæge Alfred Bramsen. Peter Hansen Fra Byens Udkant H. 21 B. 24

12 12 G. Heilmann. 10, store Rammer med dekorative Tegninger mindre Rammer med dekorative Tegninger Porcelænskrukker L. V. Hinrichsen. 13 Mosedrag. Tidsvilde H. 24 B. 37 Gudmundsen Holmgren. H- 5-16, 7- Smaabørn i Sovekammeret H. 17 B. 22 En Fader H. 20 B. 20 Koppen er tømt H. 20 B. 12 Genre H. 23 B. 30 Carl Ho/soe Bryggers Tilhører Hr. Tandlæge Alfred Bramsen. H. 22 B. 22 Interieur Tilhører Hr. Grosserer Wandel. H. 24 B. 29 Kirkeinterieur Tilhører Fru Holsøe. H. 24 B. 21 Interieur Tilhører Hr. Direktør Kiihle. H. 23 B. 27 Interieur Tilhører Kunstforeningen. H. 20 B. 21

13 Landskab H.21 B Huse i Løkken. Tilhører Hr. Tandlæge Alfred Bramsen. H. 12 B Selvportræt. H. 17 B. 12 H. Kofoed Aftensol H. 29 B Kirkeinterieur H. 22 B Studiehoved H. 13 B. 12 Johannes Kragh Et Vrag H. 20 B Sommeraften H. 41 B Ruth H. 40 B Sommerdag H. 29 B. 39 Fr. Larsen Pileallé H. 22 B Landskabsstudie H. 12 B Portræt Ufuldført. H. 28 B. 19 Sigurd Neandros Sortkridtstegning Buste. Johannes Nørretranders Forstudie. Tegning

14 '4 Chr. Mourier-Petersen Interieur Tilhører Hr. Grosserer Wandel. H. 28 B Jysk Landskab H. 26 B Landskab. Efteraar H. 27 B Portræt. Tegning. Tilhører Hr. Overretssagfører Zeuthen. Repholtz Nøgen kvindelig Model. Pastel H. 27 B Interieur Tilhører Hr. Over-, retssagfører Zeuthen. H. 22 B. 22 Johan Rohde Interieur H. 30 B En Beværtningshave i Udkanten af Kjøbenhavn H. 30 B Kjøbenhavnsk Landskab H. 23 B Jysk Landskab. Salling H. 25 B Marsklandskab. Egnen ved Ribe H. 16 B Maaneskinsaften ved Herregaarden. Spøttrup H. 19 B Torvet i Ribe. Vinterdag H. 16 B Kold Sommerdag i Holland H. 18 B Udenfor Dortrecht H. 18 B Hollandsk Landskab. Medenblich H. 20 B Sildig Aften ved Havnemolen i Horn H. 19 B.24

15 > Ved Eideren. Luftstudie H. 18 B. 22 >57- Markedsdag i Tønning H. 16 B. 9.58, Ved Issefjorden H. '9 B Hollandsk Landskab. H. 18 B. 21 i6o. Hollandsk Landskab. H 18 B Jysk Moselandskab. H 25 B Lithografi efter J. F. Millet. Døden og Brændehuggeren Lithografi efter Vilhelm Hammershøj: En ung Dame som syer Lithografi: Maleren J. F. Willumsen Lithografi: Maleren Jan Verkade. J. C. Schlichtkrull Portræt af min Fader H.48 B Portræt af min Moder H.48 B Rokkelars H. 30 B Portræt af min Broder H. 21 B Henimod Aften. Motiv fra Voersaa H. 20 B Blomstrende Æbletræer H. 24 B Cortesgyde i Aalborg H. 34 B. 26 <73- Interieur fra en Bondestue H. 26 B. 22 Georg Seligmann. >74- Skulptur Tilhører Hr. Grosserer Hirschsprung. H. 13 B. '7 75- Spillestue i Studenterforeningen H. 34 B. 39

16 i Søndag paa Thorvaldsens Museum Tilhører Hr. Grosserer Hirschsprung. H. 35 B Portræt af Maleren Niels Skovgaard Tilhører Hr. Tandlæge Alfred Bramsen. H. 17 B Portræt af Maleren Viggo Pedersen Tilhører Hr. Tandlæge Alfred Bramsen. H. 18 B Skræpperne ved Nysø H. 38 B Esromsø Tilhører Hr. Generalkonsul Ruben. H. 39 B Interieur. Aften Tilhører Hr. Grosserer Bing. H. 16 B. 12 Schønhey der-moller Solen i Granerne. H. 45 B Middagssolen. H. 51 B Efteraarssolen. H. 34 B. 45 H. Slott-Møller Portræt af Frk. Agnes Rambusch Interieur med de to Lys Tilhører Hr. Tandlæge Alfred Bramsen. H. 29 B Fattigfolk Tilhører Hr. Grosserer Oskar Andersen. H. 50 B Portræt af Fru Slott-Møller Tilhører Hr. Tandlæge Alfred Bramsen. H. 19 B. 12

17 i9i 192 '93 '94 ' ' ' En gammel Vejrmølle Tilhører Hr. Højesteretssagfører Salomon. H. 16 B.18 Sommeraften Tilhører Hr. Grosserer Hirschsprung. H. 32 B.41 Landskab Tilhører Hr. Murermester A. N. Schioldann. H. 15 B.26 Interieur med den blaa Blomst. Tilhører Hr. Tandlæge Alfred Bramsen. H. 20 B. 22 En ung Dame sætter Blomster i Vand. Tilhører Hr. Grosserer Hirschsprung. H. 18 B. 14 Portræt af Frk. Marie Triepke. Tegning. Portræt af Georg Brandes. Tilhører Hr. Konsul Berendsen. H. 86 B. 72 Portræt af S. Schandorph. Tilhører Hr. Konsul Berendsen. H. 22 B. 16 Model i Atelieret. Tilhører Hr. Maler Achen. H. 34 B. 3 3 Interieur fra en Have. Tilhører Hr. Grosserer Wandel. H. 36 B. 45 Danmark. Tilhører Hr. Konsul Berendsen. H. 16 B. 26 Portræt af Frk. Marie Brodersen. Tilhører Hr. Kunsthandler Lemming. H. 22 B ^ Resen-Steenstrup. Et Æsel En Hestestald Heste paa Marken Studie af en sort Hest H. 14 B.16 H. 18 B. 30 H. 23 B. 36 H. 23 B.23

18 i8 Jens Vige Portræt H. 34 B Nyboder. Solskin H. 15 B Middagsstunden H. 26 B Portræt H. 17 B Portræt af Pastor Henning Jensen H. 42 B Nyboder H. 22 B Ved Solnedgang H. 30 B Fyrretræer H. 25 B Det gamle Hus. 1895, H.23 B.42 W. Wandahl Hedelandskab. Motiv fra Romø H. 14 B Fiskerhytter fra Nymindegab H. 14 B. 21. Albert Wang Kold Foraarsdag H. 12 B Udsigt over Frihavnsanlæget. Sildig Eftermiddag H. 16 B. 25. J. P. v. Wildenradt Skovinterieur Tilhører Fru Schierbeck. H. 15 B Gammelt Egekrat ved Hald Tilhører Hr. Musikhandler Vilhelm Hansen. H. 46 B. 72.

19 ' Solskin. Provence Tilhører Hr. Apotheker Otto Benzon. H. 24 B Inde i Skoven henimod Aften Tilhører Fru Schierbeck. H. 12 B. 10. J. Wilhjelm Et Vaabenhus H. 16 B Italiensk Pige. Brystbillede H. 11 B Pinier H. 25 B Anna Maria H. 22 B Annunziata H. 13 B Paa en Trappe i Civita d'antino H. 31 B.35. J. F. Willumsen Bondebryllup Tilhører Hr. H. Willumsen. H. 47 B Eftermiddagsbelysning i en Vandmølle Tilhører Hr. Maler Thorvald Niss. H. 21 B En Slagterboutik Tilhører Hr. Agent C. H. Meyer. H. 21 B Glasmagere Tilhører Hr. H. Willumsen En Præst i sin Have Tilbører H. 47 B.48. Hr. H. Willumsen. H. 2 2 B Snebelagt Gade Tilhører Hr. Apotheker Otto Benzon. H. 27 B En parisisk Vaskeanstalt H. 39 B Martssol i en Parra i Granada H. 37 CQ rvn

20 20 2}6, , , 246 Gade i en sydspansk Bjergby H. 37 B. 30. Myrthegaarden i Alhambra H. 18 B. 14. Pont Michel. Paris H. 58 B. 58. Udsigt over en Højslette H. 36 B. 42. Fjærne Bjærge, sete over en Sø H. 36 B. 42. Den gyldne Gemse H. 37 B. 37. Aborreparken i Januar. Radering. Spaserende Dame. Radering. Valgdagen. Farveradering. Helsingør. Radering. Faderen, Moderen og deres nyfødte Barn. Keramik. Skaal. Keramik.

21 II. Kunstnere, som have faaet deres Uddannelse paa den af Zahrtmann ledede Afdeling. Gerhard. Blom I Lysthuset. Eftermiddag H. 22 B En fynsk Landsbykirke i Solskin. H. 21 B. 28. Poul Christiansen Portræt H. 18 B Dante og Virgil ved Helvedes Port H. 70 B Dante og Beatrice i Paradis H. 70 B. 58. Svend Hammershøi Landskab Landskab Tegning til Krukker. H. 28 B. 36. H. 25 B. 23.

22 22 Asor Hansen Interieur fra et Hospital H. 30 B Gammel Mand i Solskin H. 25 B Fra Søranden ved Mandal H. 20 B. 28. Peter Hansen Pløjescene H. 30 B Rugmark H. 32 B En Friskolelærer med sine Børn H.40 B Bal H. 34 B. 48. Harald Holm Krysanthemum Tilhører Hr. Maler Zahrtmann. H Levkøjer H. 14 B Tjørne paa en Skrænt Tilhører Hr. cand. phil. Vilhelm Larsen. H. 12 B Zinnerarier H. 15 B Fuchsia H. 18 B Gyldenlakker H. 16 B Paaskelilier H. 15 B Fløjelsblomster H. 24 B. 33 Tycho Jessen Dameportræt H. 24 B Dameportræt H. 54 B. 33.

23 Støvet Solskinsdag i April Tilkører Hr. cand. theol. Lutzhoft. H. 25 B Huset i Skoven Tilhører Hr. cand. theol. Lutzhoft. H. 27 B. 36. Henry Lorup Italiensk Gadeparti Tilhører Fru Lørup. H. 21 B Portrætaf Maleren Harald Holm Tilhører Hr. Malermester Thomsen. H.48 B Portræt af Maleren Zahrtmann Tilhører Hr. Malermester Thomsen. H. 20 B. 16. Johan Mielche Dameportræt H. 14 B En ung Pige H. 14 B. 10. Friis Nybo Egetræer fra Charlottenlund Tilhører Hr. Grosserer Nybo H. 25 B Morgen efter Soldet Tilhører Hr. Højeretssagfører Salomon. H. 18 B Stueinterieur Tilhører Hr. Møbelhandler Knudsen. ' H. 30 B Stueinterieur Tilhører H. Grosserer Nybo. H. 36 B. 34. Oppermann Buste Tilh. Hr. Læge Lutzhoft

24 23 Hans Knudsen Aftenlandskab. 1894, H. 16 B Graa Vinterdag Tilhører Hr. Assessor Timm. H. 29 B Eftermiddags Solskin i April H. 20 B Klar Septemberdag H. 11 B Vinterlandskab Tilhører Kunstforeningen. H. 20 B. 28. Johannes Larsen Portræt H. '5 B Portræt H. 26 B Badende Drenge H. '7 B Octoberaften H. 34 B.46. to 00 to Regnfulde Augustdage H. 36 B Aprilaften H. 21 B Cinnerarie H. 10 B Andetræk. Akvarel Tilhører Hr. Grosserer Hirschsprung Raager. Akvarel Tilhører Hr. Grosserer Hirschsprung. Nicolaus Lutzhoft Lampelysstudie Tilhører Hr. Manufakturhandler Berg. H. 18 B Hvide Tulipaner Tilhører Hr. Corpslæge Lutzhoft H. 17 B: 14.

25 25 Kongstad Petersen Interieur. Tegning H /, B Tegning til H. C. Andersen: Hyrdinden og Skorstensfejeren. H. 21 '/ 2 B To Tegninger til samme Tegning til H. C. Andersen: Historien om en Moder Tegning til et Bogbind. Karl Schou Interieur H. 30 B Interieur med musicerende Damer Portræt H. 26 B. 26. H. 7 B Foraar i Ørstedsparken H. 19 B Popler ved Stranden H. 21 B. 30. Niels Larsen Stevns Portræt Ved Rokken H. 16 B. 13. H. 22 B. 16. Fritz Syberg Interieur fra en Svinesti Tilhører Hr. Tandlæge Alfred Bramsen. H. 17 B En Moder giver sit Barn Die Tilhører Hr. Dr. med. Brøndsted. H. 25 B En ung Pige Tilhører Hr. Apotheker A. Benzon. H. 18 B. 24.

26 Erotik paa Landet Tilhører Hr. Grosserer Wandel. H.40 B Ved Sengetid Tilhører Hr. Bagermester Gætje. H. 27 B Selvportræt Privat Eje. H. 20 B Dødsfald Tilhører Hr. Tandlæge Alfred Bramsen. H. 36 B P'oraaret Tilhører Baronesse Wedel Jarlsberg. H. 51 B. 37. Vilhelm Tetens Portræt Aften H. 22 B. 18. H. 23 B. 47. W. Wetlesen Fra Kirkegaarden H. 54 B Kopi efter Titian. Louvre H. 42 B. 36. III. I Forbindelse med de ovennævnte Arbejder er der udstillet en Samling Modelstudier, udførte i Skoleaaret af Krøyers og Zahrtmanns Elever.

Kunstakademiets Bibliotek

Kunstakademiets Bibliotek Kunstakademiets Bibliotek 300000199102 FORTEGNELSE OVER EN SAMLING MALERIER OG STUDIER FORHEN TILHØRENDE DR. ALFRED BRAMSEN UDSTILLEDE H OS V. WINKEL & MAGNUSSEN HØJBROPLADS 7, 2. SAL I JANUAR 1904 KØBENHAVN

Læs mere

240. H. KOFOED'S EFTERLADTE ARBEJDER UDSTILLET I DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING MARTS 1910

240. H. KOFOED'S EFTERLADTE ARBEJDER UDSTILLET I DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING MARTS 1910 > 240. H. KOFOED'S EFTERLADTE ARBEJDER UDSTILLET I DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING MARTS 1910 LANDSKABSMALER HANS PETER KOFOED FØDT I RØ PAA BORNHOLM 6 JULI 1868 DØD I KØBENHAVN 5 NOVEMBER 1908 # * # BESØGT

Læs mere

MALEREN EDV. WEIE S ARBEJDER

MALEREN EDV. WEIE S ARBEJDER KØBENHAVN 2 UDSTILLING AF MALEREN EDV. WEIE S ARBEJDER KUNSTFORENINGEN MARTS 1915 TRYKT HOS F. E. BORDING Maalene i Centimeter. Højden først. 1. 1899. FIGUR MOD ET VINDU. 43x35. Tilh. Vekselmægler Sam.

Læs mere

290. FRITZ SYBERG MALERIER, STUDIER, TEGNINGER OG AKVARELLER KUNSTFORENINGEN FEBR-MARTS 1904 KØBENHAVN TRYKT HOS F. E. BORDING

290. FRITZ SYBERG MALERIER, STUDIER, TEGNINGER OG AKVARELLER KUNSTFORENINGEN FEBR-MARTS 1904 KØBENHAVN TRYKT HOS F. E. BORDING 290. FRITZ SYBERG MALERIER, STUDIER, TEGNINGER OG AKVARELLER KUNSTFORENINGEN FEBR-MARTS 1904 KØBENHAVN TRYKT HOS F. E. BORDING FRITZ SYBERG MALERIER, STUDIER, TEGNINGER OG AKVARELLER KUNSTFORENINGEN FEBR.-MARTS

Læs mere

EN SAMLING MALERIER KATALOG EINAR JACOBSENS KUNSTHANDEL ODENSE EFTERSYN: ONSDAG 1 0-4 TORSDAG FO RM.10-12 PAA INDUSTRIPALÆET OVER IALT 147 STK.

EN SAMLING MALERIER KATALOG EINAR JACOBSENS KUNSTHANDEL ODENSE EFTERSYN: ONSDAG 1 0-4 TORSDAG FO RM.10-12 PAA INDUSTRIPALÆET OVER IALT 147 STK. KATALOG OVER EN SAMLING MALERIER IALT 147 STK. FRA EINAR JACOBSENS KUNSTHANDEL ODENSE SOM BORTSÆLGES VED AUKTION PAA INDUSTRIPALÆET TORSDAG DEN 13. MARTS 1919 KL. l*/a EFTERSYN: ONSDAG 1 0-4 TORSDAG FO

Læs mere

FRITZ SYBERG AKVARELLER 1910-1913 KUNSTFORENINGEN FEBR.-MARTS 1914

FRITZ SYBERG AKVARELLER 1910-1913 KUNSTFORENINGEN FEBR.-MARTS 1914 FRITZ SYBERG AKVARELLER 1910-1913 KUNSTFORENINGEN FEBR.-MARTS 1914 - m - 3 p ; : ' t : - ^ '-' ' "' t V X''^> : ' L «r - - : v.. -. ' ; *- " ^ ; - -r '. - y&i : - "-4>. ' - - r -Jr» ^ -*» 1 : ' Si"X r--".:'\'-:

Læs mere

CHR. KONGSTAD PETERSEN

CHR. KONGSTAD PETERSEN FORTEGNELSE 305. OVER ARBEJDER AF CHR. KONGSTAD PETERSEN KUNSTFORENINGEN JANUAR 1918 KØBENHAVN T*YKT HOS F S. BORDiHG V.--' v. V ' - : ' 1 Hvor ikke andet er bemærket, er Tegningerne udførte i Pen. O 1.

Læs mere

UDSTILLING AF MALEREN SIGURD WANDELS ARBEJDER KUNSTFORENINGEN FEBRITAK 1910 18F KØBENHAVN TKYKT HOS F F. BORDING

UDSTILLING AF MALEREN SIGURD WANDELS ARBEJDER KUNSTFORENINGEN FEBRITAK 1910 18F KØBENHAVN TKYKT HOS F F. BORDING 295 UDSTILLING AF MALEREN SIGURD WANDELS ARBEJDER KUNSTFORENINGEN FEBRITAK 1910 18F KØBENHAVN TKYKT HOS F F. BORDING ' ~ i' UDSTILLING AF MALEREN SIGURD WANDELS ARBEJDER KUNSTFORENINGEN FEBRUAR 1910 KØBENHAVN

Læs mere

GEORG JACOBSEN UDSTILLING AF MALERIER OG TEGNINGER 3. OKTOBER KL. 1-15. OKTOBER AABEN KL. 10-5

GEORG JACOBSEN UDSTILLING AF MALERIER OG TEGNINGER 3. OKTOBER KL. 1-15. OKTOBER AABEN KL. 10-5 m 3. -15 /i ee/ GEORG JACOBSEN UDSTILLING AF MALERIER OG TEGNINGER F R I A D G A N G 3. OKTOBER KL. 1-15. OKTOBER AABEN KL. 10-5 DEN FRIE UDSTILLINGS BYGNING LIGE OVERFOR ØSTBANEGAARDEN 1930 26. En Eva.

Læs mere

M fl b E RIE. GI. Kongevej 27«29. Falkenbergs Auktioner. Telefoner 1282-10,321. Falkenbergs Auktioner. Onsdag den 26. Juni 1918 KL \2%Middag

M fl b E RIE. GI. Kongevej 27«29. Falkenbergs Auktioner. Telefoner 1282-10,321. Falkenbergs Auktioner. Onsdag den 26. Juni 1918 KL \2%Middag Falkenbergs Auktioner Onsdag den 26. Juni 1918 KL \2%Middag bliver ved Auktion, der afholdes GI. Kongevej 27«29 (Det ny Teater) bortsolgt en Del gode M fl b E RIE EFTERSYN. Mandag den 24. Juni Kl. 10 5.

Læs mere

VILHELM HAMMERSHØIS ARBEJDER FORTEGN ELSE ALFR.BRAMSEN KJØBENHAVN UDARBEJDET AF GRÆ BES B OGTRYKKERI

VILHELM HAMMERSHØIS ARBEJDER FORTEGN ELSE ALFR.BRAMSEN KJØBENHAVN UDARBEJDET AF GRÆ BES B OGTRYKKERI VILHELM HAMMERSHØIS ARBEJDER FORTEGN ELSE UDARBEJDET AF ALFR.BRAMSEN KJØBENHAVN GRÆ BES B OGTRYKKERI 1900. signerede. V,ih. Hammershøis Arbejder er, naar ganske enkelte undtages, ikke De opgivne Maal er

Læs mere

Maleri - Auktionen. Katalog. paa Hotel Langeland" i Rudkøbing. Mandag den 3 Maj 1915 Kl. 2. \

Maleri - Auktionen. Katalog. paa Hotel Langeland i Rudkøbing. Mandag den 3 Maj 1915 Kl. 2. \ Katalog over Maleri - Auktionen paa Hotel Langeland" i Rudkøbing Mandag den 3 Maj 1915 Kl. 2. \ Malerierne er udstillede paa Auktionsstedet Søndag den 2. Maj fra Kl. 10-6, _ 3-13 * f 14. Carl Olsen: Sejlere

Læs mere

H. C. JENSEN, Auktionsholder.

H. C. JENSEN, Auktionsholder. Konditioner. i. Alt sælges under Forbehold af nærmere Approbation i den Stand, hvori det ved Hammerslaget er og forefindes, samt uden Ansvar for Undertegnede i nogen Retning og henligger samme for Køberens

Læs mere

KONTORCHEF E. FABERS DØDSBO? MALERISAMLING

KONTORCHEF E. FABERS DØDSBO? MALERISAMLING AUKTION OVER KONTORCHEF E. FABERS DØDSBO? MALERISAMLING ONSDAG DEN 12. DECEMBER 1917 KL. 12% i OVENLYSSALEN, BREDGADE 3+ 30. A. DORPH:»Stænget ude. E F T E R S YN : Søndag d. g., M andag d. 10. og Tirsdag

Læs mere

O 519. ældre og yngre danske Kunstnere FORTEGNELSE. Foreningen for national Kunst. D 27.768 ti Kunstakademiets Bibliotek. en Samling Billeder

O 519. ældre og yngre danske Kunstnere FORTEGNELSE. Foreningen for national Kunst. D 27.768 ti Kunstakademiets Bibliotek. en Samling Billeder D 27.768 ti Kunstakademiets Bibliotek 300000090372 O 519. FORTEGNELSE over en Samling Billeder af ældre og yngre danske Kunstnere Foreningen for national Kunst 1913 Charlottenborg En Salgsprotokol er fremlagt

Læs mere

KATALOG. Maleriauktionen Tirsdag d. 8. Marts 1910 Form. Kl. 111/a.

KATALOG. Maleriauktionen Tirsdag d. 8. Marts 1910 Form. Kl. 111/a. KATALOG Maleriauktionen Tirsdag d. 8. Marts 1910 Form. Kl. 111/a. H}l± AKTIESELSKABET SAGFØRERNES AUKTIONER Farvergade 6 Telefon 7352 KATA LOG til Auktionen lirsdag d. 8. Marts 1910 Form. Kl. l l ll

Læs mere

'/i. r 'é: Kunstakademiets Bibliotek. 300000097555 m

'/i. r 'é: Kunstakademiets Bibliotek. 300000097555 m M '/i Kunstakademiets Bibliotek 300000097555 m r 'é: i i I I I GEORG JACOBSEN UDSTILLING AF MALERIER OG TEGNINGER FRI ADGANG 3. OKTOBER KL. 1-15. OKTOBER AABEN KL. 10-5 DEN FRIE UDSTILLINGS BYGNING LIGE

Læs mere

ARBEJDER MALEREN NIELS BJER KUNSTFORENINGEN FEBRUAR 1932. Kunstakademiets Bibliotek J O

ARBEJDER MALEREN NIELS BJER KUNSTFORENINGEN FEBRUAR 1932. Kunstakademiets Bibliotek J O ARBEJDER AF MALEREN NIELS BJER KUNSTFORENINGEN FEBRUAR 1932 Kunstakademiets Bibliotek I 300000248359 J O ARBEJDER AF MALEREN NIELS BJERRE KUNSTFORENINGEN FEBRUAR 1932 KØBENHAVN TRYKT HOS F. E. BORDING

Læs mere

Maleri-Auktionen. Katalog. i Forsamlingsbygningen i Hjørring. M andag den 19. Juni 1916 K l. 2.

Maleri-Auktionen. Katalog. i Forsamlingsbygningen i Hjørring. M andag den 19. Juni 1916 K l. 2. Katalog over Maleri-Auktionen i Forsamlingsbygningen i Hjørring M andag den 19. Juni 1916 K l. 2. Malerierne er udstillede paa Auktionsstedet Søndag den 18. Juni fra Kl. 10-6. Nr. 1. J. Vermchren: Italienske

Læs mere

Fredag den 19. Marts 1920 Kl. 1 Eftrm.

Fredag den 19. Marts 1920 Kl. 1 Eftrm. Falkenbergs Auktioner Fredag den 19. Marts 1920 Kl. 1 Eftrm. bliver ved Auktion, der afholdes ( fil Jiongeøej 27 Sc 29 (D et n y T h e a te r) bortsolgt en Samling EFTERSYN: Torsdag den 18. Marts Kl. 10

Læs mere

ARBEJDER MALEREN G. F. CLEMENT KUNSTFORENINGEN NOVEMBER 1920 KØBENHAVN TRYKT HOS F. K. BORDING

ARBEJDER MALEREN G. F. CLEMENT KUNSTFORENINGEN NOVEMBER 1920 KØBENHAVN TRYKT HOS F. K. BORDING 321 ARBEJDER AF MALEREN G. F. CLEMENT KUNSTFORENINGEN NOVEMBER 1920 KØBENHAVN TRYKT HOS F. K. BORDING V ARBEJDER AF M A L E R E N G. F. CLEMENT KUNSTFORENINGEN NOVEMBER 1920 KØBENHAVN TRYKT HOS F.E. BORDING

Læs mere

021. G. A. Clemens. Efterladte Arbejder. Charlottenborg. 10. 24. December 1918

021. G. A. Clemens. Efterladte Arbejder. Charlottenborg. 10. 24. December 1918 021. G. A. Clemens Efterladte Arbejder Charlottenborg 10. 24. December 1918 i JSfc. * *' v

Læs mere

MALERIER EFTERSYN: Tirsdag den 1. Maj Kl. 10-6. Onsdag den 2. Maj Kl. 10-6.

MALERIER EFTERSYN: Tirsdag den 1. Maj Kl. 10-6. Onsdag den 2. Maj Kl. 10-6. Falkenbergs Auktioner Torsdag den 3. Maj 1917 Kl. 12% Middag bliver ved Auktion, der afholdes GI. Kongevej 27«29 (Det ny Teater) bortsolgt en fortrinlig Samling MALERIER EFTERSYN: Tirsdag den 1. Maj Kl.

Læs mere

Fredag den 19. December 1919 Kl. 1 Eftrm.

Fredag den 19. December 1919 Kl. 1 Eftrm. Falkønbergs Auktioner Fredag den 19. December 1919 Kl. 1 Eftrm. bliver ved Auktion, der afholdes ØM.

Læs mere

MALERIER STUDIER FRK. NICOLINE TUXEN O. V. LEMMINGS LOKALER BREDGADE NR. 28 FRA 17. FEBRUAR I897 TIL I7. MARTS I897 UDSTILLEDE I FRI ADGANG

MALERIER STUDIER FRK. NICOLINE TUXEN O. V. LEMMINGS LOKALER BREDGADE NR. 28 FRA 17. FEBRUAR I897 TIL I7. MARTS I897 UDSTILLEDE I FRI ADGANG MALERIER OG STUDIER AF FRK. NICOLINE TUXEN UDSTILLEDE I O. V. LEMMINGS LOKALER BREDGADE NR. 28 FRA 17. FEBRUAR I897 TIL I7. MARTS I897 FRI ADGANG

Læs mere

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Hotel Faxe i Faxe. Mandag d. 28. Febr. 1916 Kl. 3.

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Hotel Faxe i Faxe. Mandag d. 28. Febr. 1916 Kl. 3. Katalog over Maleri-Auktionen paa Hotel Faxe i Faxe Mandag d. 28. Febr. 1916 Kl. 3. Malerierne ere udstillede paa Auktionsstedet Søndag den 27. Februar fra Kl. 10 6. i Nr 1. Thorkild Christensen: Ved et

Læs mere

FORTEGNELSE OVER HARALD GIERSING'S AR BEJDER UDSTILLEDE 1 K U N S T~ FORENINGEN MARTS-APRIL 1918

FORTEGNELSE OVER HARALD GIERSING'S AR BEJDER UDSTILLEDE 1 K U N S T~ FORENINGEN MARTS-APRIL 1918 037. w I ' FORTEGNELSE OVER HARALD GIERSING'S AR BEJDER UDSTILLEDE 1 K U N S T~ FORENINGEN MARTS-APRIL 1918 CHR. CATO'S ETABLISSEMENT. KBH. 1918 M A L E 1 Granskov. 1901. Tilh. Hr. Ingeniør E. Giersing

Læs mere

BØRGE NYROPS UDSTILLING

BØRGE NYROPS UDSTILLING BØRGE NYROPS UDSTILLING I DEN FRIE UDSTILLINGSBYGNING FORTEGNELSE OVER SKITSER OG BILLEDER AABEN FRA 16. TIL 26. FEBRUAR HVER DAG FRA 10 4 1 Gammel Gaard. Søndervig. (1903). 2 En Smedie. (1905) 3 Stald.

Læs mere

C. F. Aagaard, CATALOG. Malerier af Landskabsmaler. > Wz, i. Charlottenborg. Mandig den 13. October 1890, Fm. Kl. 11.

C. F. Aagaard, CATALOG. Malerier af Landskabsmaler. > Wz, i. Charlottenborg. Mandig den 13. October 1890, Fm. Kl. 11. Privat Eftersyn i orsaag u. 710 r\». n o. > Wz, i. ^ STATENS kunsthistoriske FOTOGRAFI SAMLING. CATALOG over Malerier af Landskabsmaler C. F. Aagaard, h v i lk e b o r ts æ l g e s v e d A u e tio n p

Læs mere

IWalefier fpa Dypehaveu

IWalefier fpa Dypehaveu Y Udstilling 588. af IWalefier fpa Dypehaveu og Omegn. Septbr. 1916. T % O, UDSTILLING AF M A L E R I E R FRA DYREHAVEN OG OMEGN KLAMBENBORG KONCERTSAL SEPTEMBER 1916 KUNST TO Kl SAM l FORENINGEN DYREHAVENS

Læs mere

CHR. AIGENS MALERIER OG STUDIER DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING C H R. J. CATO. KØBENHAVN

CHR. AIGENS MALERIER OG STUDIER DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING C H R. J. CATO. KØBENHAVN CHR. AIGENS MALERIER OG STUDIER DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING C H R. J. CATO. KØBENHAVN 1. Den blinde Pige 2500 2. Portræt af Fru Poul Reumert 3. Pige som stopper sin Strømpe. Udstil. Charlottenborg Foraarsudstil

Læs mere

N. HANSEN-JACOBSEN UDSTILLING DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING

N. HANSEN-JACOBSEN UDSTILLING DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING N. HANSEN-JACOBSEN UDSTILLING 1901 DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING f ' / ''Sr :C. Radering af A. Hou. N. HANSEN-JACOBSEN Medlem af Société Nationale des Beaux-Arts i Paris. Født i Vejen 1861. c KUNSTAKADEMIETS

Læs mere

MALERIER. Niels Juelsøade Nr. 6. '-Sal - - FORTEGNELSE. Tirsdagen den 28. November 1916. C hr. H e e s E f t f., NIELS JUELSGADE 6 TELEFON 3581

MALERIER. Niels Juelsøade Nr. 6. '-Sal - - FORTEGNELSE. Tirsdagen den 28. November 1916. C hr. H e e s E f t f., NIELS JUELSGADE 6 TELEFON 3581 FORTEGNELSE over MALERIER som ifølge Begæring af Overretssagfører SVEND WARBURG bortsælges ved Auktion Tirsdagen den 28. November 1916 Formd. Kl. 11 i Niels Juelsøade Nr. 6. '-Sal - - Søndag den 26. Novbr.

Læs mere

BILLEDER, STUDIER OG TEGNINGER AF

BILLEDER, STUDIER OG TEGNINGER AF 30 5bo$ FORTEGNELSE OVER BILLEDER, STUDIER OG TEGNINGER AF Frk. BERTHA WEGMANN, hvilke Kunstnerinden lader sælge ved Auktion, som afholdes i Udstillingsbygningen ved Charlottenborg, Mandag1den 23de Februar

Læs mere

Foreningen for national Kunst

Foreningen for national Kunst 0 1 1. ^ FORTEGNELSE over Maleren PROFESSOR CHR. RLÅCHE' S Arbejder udstillede i Foreningen for national Kunst 1907, Malerier, Studier, Skitser og Tegninger. 1. Den gamle Havn ved Engelbrechts Badeanstalt.

Læs mere

CATALOG OVER SAMTLIGE DE AF AFDØDE PROFESSOR VED KUNSTAKADEMIET EFTERLADTE MALERIER OG STUDIER, HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION PAA CHARLOTTENBORG.

CATALOG OVER SAMTLIGE DE AF AFDØDE PROFESSOR VED KUNSTAKADEMIET EFTERLADTE MALERIER OG STUDIER, HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION PAA CHARLOTTENBORG. 3615. CATALOG OVER SAMTLIGE DE AF AFDØDE PROFESSOR VED KUNSTAKADEMIET FRANTS HENNINGSEN EFTERLADTE MALERIER OG STUDIER, HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION MANDAG D. 19. OG TIRSDAG D. 20. OKTOBER 1908, FM. KL.

Læs mere

KUNSTAUKTION TIRSDAG DEN 25. JANUAR 1910

KUNSTAUKTION TIRSDAG DEN 25. JANUAR 1910 KUNSTAUKTION TIRSDAG DEN 25. JANUAR 1910 Prof. Jul. Paulsen. Joh. Rohde. Wilhelm Rosenstand. Prof. Karl Thomsen. Prof. Chr. Zacho. Niels Holsøe. Carl Jensen. P. Mønsted. Prof. Karl Block. La Cour. Prof.

Læs mere

UDSTILLING UNG DANSK KUNST

UDSTILLING UNG DANSK KUNST 24 5 UDSTILLING = AF = = = = = UNG DANSK KUNST DECEMBER 1910 p p p m. 1g m g g g p i. "pr-- V - -- '-./ '. S : ;- UDSTILLING AF UNG DANSK KUNST $ DECEMBER 1910 CHR. CHRISTENSENS BOGTRYKKERI KØBENHAVN FORTEGNELSE

Læs mere

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Hotel Phønix" i Storehedinge. M a n d a g d. 31. J a n u a r 1916 K l. 2.

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Hotel Phønix i Storehedinge. M a n d a g d. 31. J a n u a r 1916 K l. 2. Katalog over Maleri-Auktionen paa Hotel Phønix" i Storehedinge M a n d a g d. 31. J a n u a r 1916 K l. 2. Malerierne er udstillet paa Auktionsstedet Søndag den 30. Januar fra Kl. 10-6. 1. Joh. Neumann:

Læs mere

FORTEGNELSE OVER ARBEJDER AF PROFESSOR CHRISTIAN KROHG UDSTILLEDE I KUNSTFORENINGEN FRA 8. FEBRUAR TIL 7. MARTS 1920 KØBENHAVN

FORTEGNELSE OVER ARBEJDER AF PROFESSOR CHRISTIAN KROHG UDSTILLEDE I KUNSTFORENINGEN FRA 8. FEBRUAR TIL 7. MARTS 1920 KØBENHAVN FORTEGNELSE OVER ARBEJDER AF PROFESSOR CHRISTIAN KROHG UDSTILLEDE I KUNSTFORENINGEN FRA 8. FEBRUAR TIL 7. MARTS 1920 & KØBENHAVN TRYKT HOS F. E. BORDING FORTEGNELSE OVER ARBEJDER AF PROFESSOR CHRISTIAN

Læs mere

317. FORTEGNELSE OVER ARBEJDER AF MALEREN GUSTAF WOLMAR KUNSTFORENINGEN JANUAR 1920 KØBENHAVN THYKT HOS F. E. BORDING

317. FORTEGNELSE OVER ARBEJDER AF MALEREN GUSTAF WOLMAR KUNSTFORENINGEN JANUAR 1920 KØBENHAVN THYKT HOS F. E. BORDING 317. FORTEGNELSE OVER ARBEJDER AF MALEREN GUSTAF WOLMAR KUNSTFORENINGEN JANUAR 1920 KØBENHAVN THYKT HOS F. E. BORDING 1 KANAL VED TERRACINA. 1902. Tilh. Kunsthdlr. Anton Hansen. 2 STRANDBRED. TERRACINA.

Læs mere

FORTEGNELSE VALD. ANDERSEN SS^HARALD MOLTKE

FORTEGNELSE VALD. ANDERSEN SS^HARALD MOLTKE FORTEGNELSE VALD. ANDERSEN SS^HARALD MOLTKE De med * betegnede Arbejder ere til Salg. En Prisfortegnelse er fremlagt ved Indgangen til Udstillingen. VALD. ANDERSEN. 1. Portræt. Kridttegning. 2. *Frederiksberg

Læs mere

FORTEGNELSE OVER NOGLE MALERIER STUDIER OG SKITSER LUDVIG KABELL SAMT NOGLE BLOMSTERMALERIER LUDOVICA KABELL-ROSENØRN SOM VILLE VÆRE UDSTILLEDE I

FORTEGNELSE OVER NOGLE MALERIER STUDIER OG SKITSER LUDVIG KABELL SAMT NOGLE BLOMSTERMALERIER LUDOVICA KABELL-ROSENØRN SOM VILLE VÆRE UDSTILLEDE I 5 f$8 087. Kunstakademiets Bibliotek^ I I II II II II 1 II II I II 300000249282 * FORTEGNELSE OVER NOGLE MALERIER STUDIER OG SKITSER AF LUDVIG KABELL SAMT NOGLE BLOMSTERMALERIER AF LUDOVICA KABELL-ROSENØRN

Læs mere

088. FORTEGNELSE. over Arbejder af LUDVIG KABELL. udstillede i. Foreningen for national Kunst 1902.

088. FORTEGNELSE. over Arbejder af LUDVIG KABELL. udstillede i. Foreningen for national Kunst 1902. 088. FORTEGNELSE over Arbejder af LUDVIG KABELL udstillede i Foreningen for national Kunst 1902. LUDVIG CHRISTIAN BRINCK-SEIDELIN KABELL. FØDT 21. JULI 1853. DØD 1. FEBRUAR 1902. r> Hvor ingen Ejer er

Læs mere

SEPTEMBER UDSTILLINGEN 1911

SEPTEMBER UDSTILLINGEN 1911 SEPTEMBER UDSTILLINGEN 1911 SEPTEMBER UDSTILLINGEN V C. V. AAGAARD o CHR. BONNESEN C. GODTFREDSEN o OLUF JENSEN o ERNST KØIE LARSEN SÆRSLØV o TONY MULLER MAX NATHAN o OSCAR JUL. PAULSEN STEPHAN USSING

Læs mere

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Centralhotellet i Skjern. Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m.

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Centralhotellet i Skjern. Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m. Katalog over Maleri-Auktionen # paa Centralhotellet i Skjern Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m. Malerierne er udstillede paa Auktionsstedet Søndag den 28. Maj fra Kl. 10-6. Nr 1. /. Vermehren: Italienske

Læs mere

AXEL BREDSDORFF UDSTILLING I DEN FRIE UDSTILLINGSBYGNING FORTEGNELSE OVER MALERIER OG STUDIER. (Billedfortegnelsen er ordnet kronologisk).

AXEL BREDSDORFF UDSTILLING I DEN FRIE UDSTILLINGSBYGNING FORTEGNELSE OVER MALERIER OG STUDIER. (Billedfortegnelsen er ordnet kronologisk). AXEL BREDSDORFF UDSTILLING I DEN FRIE UDSTILLINGSBYGNING FORTEGNELSE OVER MALERIER OG STUDIER (Billedfortegnelsen er ordnet kronologisk). AABENT FRA 1. TIL 13. FEBRUAR HVER DAG FRA 10 4 H m m h ^ ^ m m

Læs mere

MALERIER EFTERSYN: Onsdag den 21. Marts Kl. 10-6. Torsdag den 22. Marts Kl. 10-6.

MALERIER EFTERSYN: Onsdag den 21. Marts Kl. 10-6. Torsdag den 22. Marts Kl. 10-6. Falkenbergs Auktioner Fredag den 23. Marts 1317 Kl. 12% Middag bliver ved Auktion, der afholdes GI. Kongevej 27 $ 29 (Det ny Teater) bortsolgt en udmærket Samling MALERIER EFTERSYN: Onsdag den 21. Marts

Læs mere

Fredag den 1. November 1919 Kl. 1 Eftrm.

Fredag den 1. November 1919 Kl. 1 Eftrm. Falkenbergs Auktioner... i Fredag den 1. November 1919 Kl. 1 Eftrm. bliver ved Auktion, der afholdes (D et n y T h e a te r) bortsolgt en Samling EFTERSYN: Onsdag den 5. November Kl. 10 5. Torsdag den

Læs mere

FRITS THAULOW MALERIER STUDIER KØBENHAVN * F E B R U A R 1910

FRITS THAULOW MALERIER STUDIER KØBENHAVN * F E B R U A R 1910 FRITS THAULOW MALERIER OG STUDIER KØBENHAVN * F E B R U A R 1910 FRITS THAULOW MALERIER OG STUDIER CHARLOTTENBORG FEBRUAR 1910 K KØBENHAVN P. PETERSENS BOGTRYKKERI (EGMONT H. PETERSEN) MCMX FRITS THAULOW

Læs mere

SWL. ffioidfiusgade / ca. 65 Malerier. R. Nielsen, Boldhusgade Nr. 1. (Telefon 1016). Mandagen den 2den Februar 1891, JW 7. Kl. 11 3.

SWL. ffioidfiusgade / ca. 65 Malerier. R. Nielsen, Boldhusgade Nr. 1. (Telefon 1016). Mandagen den 2den Februar 1891, JW 7. Kl. 11 3. SWL JW 7. Mandagen den 2den Februar 1891, Form. Kl. I I, bliver ved Auktion i ffioidfiusgade / bortsolgt efter Hr. Overretssagførør Em il S ch jø ttz s Rekvisition paa Grund af Likvidation en Samling af

Læs mere

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Raadhussalen i Maribo. Mandag den 25. Juni 1917 Kl. 2. For Maleriernes Ægthed garanteres

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Raadhussalen i Maribo. Mandag den 25. Juni 1917 Kl. 2. For Maleriernes Ægthed garanteres Katalog over Maleri-Auktionen paa Raadhussalen i Maribo Mandag den 25. Juni 1917 Kl. 2. Malerierne er udstillede paa Auktionsstedet: Søndag den 24. Juni fra Kl. 10 6. For Maleriernes Ægthed garanteres

Læs mere

CARL WENTORF. Iffi FORTEGNELSE. Foreningen for national Kunst 224. 1912. D 27.768 ti. over Arbejder af. Maleren. udstillede i. Charlottenborg.

CARL WENTORF. Iffi FORTEGNELSE. Foreningen for national Kunst 224. 1912. D 27.768 ti. over Arbejder af. Maleren. udstillede i. Charlottenborg. D 27.768 ti 224. Iffi FORTEGNELSE over Arbejder af Maleren CARL WENTORF udstillede i Foreningen for national Kunst 1912. Charlottenborg. Kunstakademiets Bibliotek O 300000151959 KUNSTAKADtMl BIBLIOTEK

Læs mere

FORTEGNELSE. over Arbejder af MALEREN N. P, MOLS. udstillede i. Foreningen for national Kunst 1908.

FORTEGNELSE. over Arbejder af MALEREN N. P, MOLS. udstillede i. Foreningen for national Kunst 1908. FORTEGNELSE over Arbejder af MALEREN N. P, MOLS udstillede i Foreningen for national Kunst 1908. - «A.:. - MAREN FRA ULFSBORG. Tilh. Hr. Overretssagfører WOLFF. En Salgsprotokol er fremlagt i Lokalet.

Læs mere

Sigurd Swanes malerier på danske museer. Udarbejdet af Lise Fogh

Sigurd Swanes malerier på danske museer. Udarbejdet af Lise Fogh Sigurd Swanes malerier på danske museer Udarbejdet af Lise Fogh Om dokumentet Dette dokument indeholder en liste over Sigurd Swanes malerier på danske (og skandinaviske) museer. Listen er baseret på den

Læs mere

JULIUS PAULSEN UDSTILLINGEN

JULIUS PAULSEN UDSTILLINGEN JULIUS PAULSEN UDSTILLINGEN OKTOBER 1909 DEN FRI UDSTILLING. KØBENHAVN KUNSTAKADEMIETS bibliothek, FORTEGNELSE OVER ARBEJDER AF JULIUS PAULSEN UDSTILLEDE I DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING I KØBENHAVN OKTOBER

Læs mere

MALERIER og TEGNINGER AF

MALERIER og TEGNINGER AF fotograflsamlingeii KiiiimiiuiiitiiiitiiiitmiMiiKiiiimiimimiiimiiMiiiMiiimimiimiiiMiiimimiiiniiiniimiimiiimiimiitjilmiiiuiimiimiiiMimiiimiiiiiiiimiiuiiimii siiiciiiiciiiiciiiicsiiiciiiiciiiiciiiicst FORTEGNELSE

Læs mere

D n PROF. LAURITZ TUXENS. i i i UDSTILLING HHH 1916

D n PROF. LAURITZ TUXENS. i i i UDSTILLING HHH 1916 D n 213 PROF. LAURITZ TUXENS i i i UDSTILLING HHH 1916 Fotografisamlingen PROFESSOR LAURITZ TUXENS UDSTILLING AF MALERIER STUDIER OG TEGNINGER 29. MARTS-12. APRIL 1916 HOTEL BRISTOL INDG. FRA VESTERGADE

Læs mere

Mandag d. 6. Marts 1905, Fm. Kl. II1 Fri Udstillings Lokaler.

Mandag d. 6. Marts 1905, Fm. Kl. II1 Fri Udstillings Lokaler. MALERNE Rud. Bisser), Sørerj Christiansen, /Vlfr. Bro e, Chr. Clauser\, C. Eckardt, Loui^ Jenser\, frue Kinch f. /Vmsinck, Johanne^ Larserj, J-(ol^. Lubber^, frii^ fjybo, Torq Petersen, Rii^-Carstenserj,

Læs mere

Fredagen den 5. November 1920 KL 1

Fredagen den 5. November 1920 KL 1 Falkenbergs Auktioner Fredagen den 5. November 1920 KL 1 bliver ved Auktion, der afholdes (fif. liunqcocj 27 & 29 (Det ny Theater) bortsolgt en Samling EFTERSYN: Onsdag den 3. November Kl. 10 5. Torsdag

Læs mere

RUDOLPH TEGNER SKULPTURER MALERIER TEGNINGER 204. I DEN FRIE UDSTILLINGS BYGNING AABEN FRA FREDAG D. 19. SEPTEMBER TIL SØNDAG D. 12. OKTOBER KL.

RUDOLPH TEGNER SKULPTURER MALERIER TEGNINGER 204. I DEN FRIE UDSTILLINGS BYGNING AABEN FRA FREDAG D. 19. SEPTEMBER TIL SØNDAG D. 12. OKTOBER KL. 204. RUDOLPH TEGNER SKULPTURER MALERIER TEGNINGER I DEN FRIE UDSTILLINGS BYGNING 1919 AABEN FRA FREDAG D. 19. SEPTEMBER TIL SØNDAG D. 12. OKTOBER KL. 9 6.: - v "I r ; RUDOLPH TEGNER SKULPTURER M A L E

Læs mere

Fredag den 5. Marts 1920 Kl. 1 Eftrm,

Fredag den 5. Marts 1920 Kl. 1 Eftrm, Falkenbergs Auktioner Fredag den 5. Marts 1920 Kl. 1 Eftrm, bliver ved Auktion, der afholdes (61. Jitmgeoej 27 & 29 (D et n y T h e a te r) bortsolgt en Samling EFTERSYN: Onsdag den 3. Marts Kl. 10 5.

Læs mere

? 313. FORTEGNELSE OVER ARBEJDER AF NIELS SKOVGAARD UDSTILLEDE I KUNSTFORENINGEN FRA 11. FEBRUAR TIL 9. MARTS 1919 KØBENHAVN TRYKT HOS F. E.

? 313. FORTEGNELSE OVER ARBEJDER AF NIELS SKOVGAARD UDSTILLEDE I KUNSTFORENINGEN FRA 11. FEBRUAR TIL 9. MARTS 1919 KØBENHAVN TRYKT HOS F. E. ? 313. FORTEGNELSE OVER ARBEJDER AF NIELS SKOVGAARD UDSTILLEDE I KUNSTFORENINGEN FRA 11. FEBRUAR TIL 9. MARTS 1919 KØBENHAVN TRYKT HOS F. E. BORDING 1. OMSLAG TIL RADERFORENINGENS MEDLEMS BLADE. Originaltegningen.

Læs mere

MALERI-AUKTIONEN KATALOG VANGEHUSET, STRANDVEJ 85. MANDAG D. 19. APRIL KL. 12 OVER

MALERI-AUKTIONEN KATALOG VANGEHUSET, STRANDVEJ 85. MANDAG D. 19. APRIL KL. 12 OVER KATALOG OVER MALERI-AUKTIONEN MANDAG D. 19. APRIL KL. 12 i s VANGEHUSET, STRANDVEJ 85. Eftersyn: Søndag d. 18. April Kl. 9 5. Kommissioner modtages i Lokalet af Inspektør Sørensen. AUKTKONSVILKAAR. Alt

Læs mere

Faaborg Museum Indgangspartiet

Faaborg Museum Indgangspartiet Faaborg Museum Faaborg Museum er tegnet af arkitekt Carl Petersen (1874 1923) og blev åbnet i 1915. Museet blev bygget til at rumme konservesfabrikant og mæcen Mads Rasmussens samling af fynbokunst, da

Læs mere

MALERIER OG STUDIER OLE PEDERSEN FORTEGNELSE CHARLOTTENBORG TIRSDAGEN DEN 19. FEBRUAR 1895 KL. 12 MIDDAG. KØBENHAVN.

MALERIER OG STUDIER OLE PEDERSEN FORTEGNELSE CHARLOTTENBORG TIRSDAGEN DEN 19. FEBRUAR 1895 KL. 12 MIDDAG. KØBENHAVN. FORTEGNELSE OVER MALERIER OG STUDIER AF OLE PEDERSEN HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION PAA CHARLOTTENBORG TIRSDAGEN DEN 19. FEBRUAR 1895 KL. 12 MIDDAG. MALERIERNE ERE UDSTILLEDE LØRDAG, SØNDAG OG MANDAG UMIDDELBART

Læs mere

336. FORTEGNELSE MALERIEROGSTUDIER DANSKE KUNSTNERE FORTRINLIG SAMLING W.WINKEL & MAGNUSSEN OVER EN AF FREMRAGENDE HØJBROPLADS 7, 2.

336. FORTEGNELSE MALERIEROGSTUDIER DANSKE KUNSTNERE FORTRINLIG SAMLING W.WINKEL & MAGNUSSEN OVER EN AF FREMRAGENDE HØJBROPLADS 7, 2. 336. FORTEGNELSE OVER EN FORTRINLIG SAMLING MALERIEROGSTUDIER AF FREMRAGENDE DANSKE KUNSTNERE UDSTILLEDE HOS W.WINKEL & MAGNUSSEN HØJBROPLADS 7, 2. SAL APRIL 1907 BAGGES KGL. HOF-BOGTRYKKERI KØBENHAVN

Læs mere

FORTEGNELSE MALERIER OG STUDIER ELLEN HOFMAN-BANG OVER UDSTILLINGSBYGNINGEN CHARLOTTENBORG JANUAR 1916

FORTEGNELSE MALERIER OG STUDIER ELLEN HOFMAN-BANG OVER UDSTILLINGSBYGNINGEN CHARLOTTENBORG JANUAR 1916 FORTEGNELSE OVER MALERIER OG STUDIER AF ELLEN HOFMAN-BANG UDSTILLINGSBYGNINGEN CHARLOTTENBORG JANUAR 1916 DE MED STJERNE BETEGNEDE ARBEJDER ER TIL SALG PRISLISTE LIGGER HOS OPSYNET GENREBILLEDER. 1. Frederik

Læs mere

MALERIER EFTERSYN Onsdag den 28. August Kl. 10 5. Torsdag den 29. August Kl. 1 0-5.

MALERIER EFTERSYN Onsdag den 28. August Kl. 10 5. Torsdag den 29. August Kl. 1 0-5. Fal k enbergs Au ktioner Fredag den 30. August 1918 KL \2 % Middag bliver ved Auktion, der afholdes GI. Kongevej 27«29 (Det ny Teater) bortsolgt en Samling MALERIER EFTERSYN Onsdag den 28. August Kl. 10

Læs mere

289. NIELS K.SKOVGAARD MALERIER, STUDIER,TEGNINGER KERAMISKE O. A. ARBEJDER KUNSTFORENINGEN JANUAR 1904 KØBENHAVN TRYKT HOS F. E.

289. NIELS K.SKOVGAARD MALERIER, STUDIER,TEGNINGER KERAMISKE O. A. ARBEJDER KUNSTFORENINGEN JANUAR 1904 KØBENHAVN TRYKT HOS F. E. 289. NIELS K.SKOVGAARD MALERIER, STUDIER,TEGNINGER KERAMISKE O. A. ARBEJDER KUNSTFORENINGEN JANUAR 1904 KØBENHAVN TRYKT HOS F. E. BORDING ( MAALENE ERE ANGIVNE I CENTIMETER, HØJDEN FØRST L P T BETYDER

Læs mere

rrr .J OfWMNES C.BJERG. MALERI MUSIK .CHRF5TMM5EW.CAW.WEL,SEN.OXEKW).

rrr .J OfWMNES C.BJERG. MALERI MUSIK .CHRF5TMM5EW.CAW.WEL,SEN.OXEKW). D E M F W E U D S T I L L 1 N G. F R A 5-2 1 J A N W 9 rrr.j OfWMNES C.BJERG. MALERI. H A M L D O I E R S l N C t. MUSIK.CHRF5TMM5EW.CAW.WEL,SEN.OXEKW). p i MUSIK CHRISTIAN CHRISTIANSEN CARL NIELSEN AAGE

Læs mere

Maleri-Auktionen. Katalog over. i ffllégade Nr. 35. M andag d. 29. Septb 1913 K l. 12

Maleri-Auktionen. Katalog over. i ffllégade Nr. 35. M andag d. 29. Septb 1913 K l. 12 ----------------------------- Katalog over Maleri-Auktionen i ffllégade Nr. 35 M andag d. 29. Septb 1913 K l. 12 O O O Eftersyn paa Auktionsstedet Lørdag den 27. og Sandag den 28. Septbr. fra Kl. 11-4.

Læs mere

Pris/o tiegncke er henlagt i Localet.

Pris/o tiegncke er henlagt i Localet. Pris/o tiegncke er henlagt i Localet. Billeder, Studier, Skitzer og Tegninger. 1. Studie til»karreheste udenfor en Vinknejpe i Paris«, 1866. 2. Kjæmpende Centaurer, Skitze, 1867. 3. Notre-Dame, Vintermorgen,

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

UDSTILLING MALEREN NIELS LARSEN STEVNS ARBEJDER KUNSTFORENINGEN OKTBR NOVBR. 1917 KØBENHAVN TRYKT HOS F. E. BORDING

UDSTILLING MALEREN NIELS LARSEN STEVNS ARBEJDER KUNSTFORENINGEN OKTBR NOVBR. 1917 KØBENHAVN TRYKT HOS F. E. BORDING UDSTILLING AF MALEREN NIELS LARSEN STEVNS ARBEJDER KUNSTFORENINGEN OKTBR NOVBR. 1917 KØBENHAVN TRYKT HOS F. E. BORDING 1917 ca. 1888. 1. LANDSKAB FRA STEVNS Olie. Tilh. Afdelingschef 1889. 2. PORTRÆT AF

Læs mere

MALERI AUKTION KONCERTPALÆETS RIDDERSAL BREDGADE 28 22. NOVEMBER 1915 JL. -----

MALERI AUKTION KONCERTPALÆETS RIDDERSAL BREDGADE 28 22. NOVEMBER 1915 JL. ----- JL. ----- MALERI AUKTION 22. NOVEMBER 1915 v j * KONCERTPALÆETS RIDDERSAL BREDGADE 28 FORTEGNELSE OVER EN SAMLING MALERIER SOM BORTSÆLGES VED AUKTION I KONCERTPALÆETS RIDDERSAL MANDAG DEN 22. NOVEMBER

Læs mere

INGEBORG SEIDELIN S. Fotografisamlingen FORTEGNELSE EFTERLADTE MALERIER

INGEBORG SEIDELIN S. Fotografisamlingen FORTEGNELSE EFTERLADTE MALERIER Fotografisamlingen FORTEGNELSE OVER INGEBORG SEIDELIN S EFTERLADTE MALERIER SOM BORTSÆLGES VED AUKTION I OVENLYSSALEN BREDGADE 34 TIRSDAGEN DEN 2. MARTS Kl. 12 /2. MALERIERNE ER TIL EFTERSYN FREDAG DEN

Læs mere

I Skandinavisk Kunstudstilling" (Vesterbrogade 58)

I Skandinavisk Kunstudstilling (Vesterbrogade 58) S IP / N S T A U k T lo N. I Skandinavisk Kunstudstilling" (Vesterbrogade 58) bortsælges Tirsdagen den 10de Marts 1896, Form. Kl. 11, en Samling Malerier af vore bedste Kunstnere. UDSTILLING: Søndag den

Læs mere

MALERIER CITY AUKTIONS-LOKALER KRISTEN BERNIKOWGADE 2 - STUEN EFTERSYN: LØRDAG DEN 25. MARTS KL. 11 6 SØNDAG DEN 26. MARTS KL.

MALERIER CITY AUKTIONS-LOKALER KRISTEN BERNIKOWGADE 2 - STUEN EFTERSYN: LØRDAG DEN 25. MARTS KL. 11 6 SØNDAG DEN 26. MARTS KL. City A u k t i o n s l o k a l e r Kristen Bernikowgade 2 Telf. 9720 (Hjørnet af Citygade). MANDAG DEN 27. MARTS 1911 KL. 1 EFTRM. AFHOLDES OFFENTLIG AUKTION I CITY AUKTIONS-LOKALER KRISTEN BERNIKOWGADE

Læs mere

HANS AGERSNAP, CATALOG. Fotogroflsamliagen MANDAG DEN 3. OKTOBER 1910, FM. KL. 11' 2, CHARLOTTENBORG.

HANS AGERSNAP, CATALOG. Fotogroflsamliagen MANDAG DEN 3. OKTOBER 1910, FM. KL. 11' 2, CHARLOTTENBORG. HANS AGERSNAP. Fotogroflsamliagen Privat Eftersyn: Torsdag d. 29. September 1910, Kl. 11 4. CATALOG OVER MALERIER OG STUDIER AF HANS AGERSNAP, HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION, DER AFHOLDES MANDAG DEN 3.

Læs mere

EDITH WILLUMSENS * OG J. F. WILLUMSENS ATELIER UDSTILLING STRANDAGERVEJ 28 VED TUBORG. 16. Septbr 16. Oktbr. igio

EDITH WILLUMSENS * OG J. F. WILLUMSENS ATELIER UDSTILLING STRANDAGERVEJ 28 VED TUBORG. 16. Septbr 16. Oktbr. igio EDITH WILLUMSENS * OG J. F. WILLUMSENS ATELIER UDSTILLING STRANDAGERVEJ 28 VED TUBORG 16. Septbr 16. Oktbr. igio ARBEJDER AF J. F. WILLUMSEN. i. Børn paa Stranden. 1902-3-4-5-6-7-8-9-1910. 20.000 Kr. 2.

Læs mere

i DET DANSKE KUNST- INDUSTRI M i f S E U MS % UDSTILLINGER

i DET DANSKE KUNST- INDUSTRI M i f S E U MS % UDSTILLINGER - 263. ' Ui -.v VPI i DET DANSKE KUNST- INDUSTRI M i f S E U MS % UDSTILLINGER II! ; i fe ; Mfc'-JI. jøtt w GIV.. ' v. - y.v i... LEON EHLERS EFTERLADTE ARBEJDER : -. fei: ':É WM JAN., :. i ml _ Urafii

Læs mere

(M) Katalog. over. Kunstauctionen. som afholdes i. -3 alen. Mandag den 8de Maj, Klokken 2. Eftersyn: Søndag den 7de Maj

(M) Katalog. over. Kunstauctionen. som afholdes i. -3 alen. Mandag den 8de Maj, Klokken 2. Eftersyn: Søndag den 7de Maj (M) Katalog over Kunstauctionen som afholdes i -3 alen Mandag den 8de Maj, Klokken 2. Eftersyn: Søndag den 7de Maj I. Indrammede Kobberstik og Raderinger. Louis Jensen. 1. Ved Kinderdijk i Holland. N.

Læs mere

MALERIER, STUDIER, AKVARELLER VALDEMAR GÆTJE

MALERIER, STUDIER, AKVARELLER VALDEMAR GÆTJE FORTEGNELSE OVER EN SAMLING MALERIER, STUDIER, AKVARELLER M. M., AF HVILKE STØRSTEDELEN HAR TILHØRT AFDØDE DIREKTØR, BAGERMESTER VALDEMAR GÆTJE 9 FORTEGNELSE OVER EN SAMLING MALERIER, STUDIER, AKVARELLER

Læs mere

Kjinst- Ctuktion l Ouenfyssafen, fbredgade 34

Kjinst- Ctuktion l Ouenfyssafen, fbredgade 34 Kjinst- Ctuktion l Ouenfyssafen, fbredgade 34 Mandag den 25. Februar Kl. 12. Eftersyn Fredag d.22, Lørdag d. 23 og Søndag d. 24., Kl. 10-5 KUNST-AUKTION FORTEGNELSE OVER EN SAMLING MALERIER \ HVOR IMELLEM

Læs mere

OPHØRS-AUKTION I KATALOG KUNSTHANDLER CHR. SCHYTTS. KUNSTSAL«FREDERI KSBERGGADE Nr. 27. ONSDAG D. 21. og TORSDAG D. 22. JANUAR. 1920, KL.

OPHØRS-AUKTION I KATALOG KUNSTHANDLER CHR. SCHYTTS. KUNSTSAL«FREDERI KSBERGGADE Nr. 27. ONSDAG D. 21. og TORSDAG D. 22. JANUAR. 1920, KL. KATALOG OVER KUNSTHANDLER CHR. SCHYTTS OPHØRS-AUKTION I KUNSTSAL«FREDERI KSBERGGADE Nr. 27 ONSDAG D. 21. og TORSDAG D. 22. JANUAR 1920, KL. 127 a EFTERSYN: Søndag den 18., Mandag den 19. og Tirsdag den

Læs mere

rtegnelse runstvcerkerne

rtegnelse runstvcerkerne 795. rtegnelse r er runstvcerkerne 'riedstilling 8 97 A Æ JTJfXyi JjjlSwb } rj\ Ufe^ Æ OMt Mb yt O" xlfc, ^ ^ i * * \ p k j ^ ^ 3,*, 4**^ å *" va fc «" %'/ \ i V>«. M A^ll/ >H* G.ACHEN. De med * betegnede

Læs mere

UNG KUNST. A u k tio n : Tirsdag den 13. A pril 1915, Fm. Kl. 11 Malerisalen, Jernbanegade Nr. 9.1

UNG KUNST. A u k tio n : Tirsdag den 13. A pril 1915, Fm. Kl. 11 Malerisalen, Jernbanegade Nr. 9.1 UNG KUNST A u k tio n : Tirsdag den 13. A pril 1915, Fm. Kl. 11 Malerisalen, Jernbanegade Nr. 9.1 * CATALOG OVER MALERIER OQ STUDIER AF EBBA CARSTENSEN, CLEMMEN CLEMMENSEN, IMMANUEL IBSEN, JOH. JOHANNESEN,

Læs mere

Foreningen for national Kunst

Foreningen for national Kunst 142. FORTEGNELSE over Arbejder af MALEREN THORVALD NISS udstillede i Foreningen for national Kunst 1914 Charlottenborg Halvfjerdserne. 1. Et Glas med Blomster. Tilh. Hr. Fuldmægtig G. Graae. 2. Fra Skoven.

Læs mere

GABRIEL JENSEN. AUKTION: MANDAG DEN 21. OKTOBER 1912, FM. KL. IIV 2. CHARLOTTENBORG.

GABRIEL JENSEN. AUKTION: MANDAG DEN 21. OKTOBER 1912, FM. KL. IIV 2. CHARLOTTENBORG. GABRIEL JENSEN. AUKTION: MANDAG DEN 21. OKTOBER 1912, FM. KL. IIV 2. CHARLOTTENBORG. Privat Eftersyn: Torsdag den 17. Oktober 1912, Kl. 11 4. CATALOG OVER MALERIER OG STUDIER AF GABRIEL JENSEN, HVILKE

Læs mere

Oliemalerier, Kobberstik, Raderinger, nemlig:

Oliemalerier, Kobberstik, Raderinger, nemlig: Fortegnelse over Oliemalerier, Kobberstik, Raderinger, nemlig: liarber Tli. Petersens Dødsbo tilhørende Malerier g Particulier Halbergs Dødsbo tilhørende Kobberstik og Malerier, som "bortsælges ved Auktion

Læs mere

Mut MALERIER OG STUDIER SOM V. WINKEL & MAGNUSSEN FORTEGNELSE OVER. I HOTEL PHØNIX BREDGADE N r. 37 KUNSTHANDLERNE MANDAGEN D. 1. DECEMBER KL.

Mut MALERIER OG STUDIER SOM V. WINKEL & MAGNUSSEN FORTEGNELSE OVER. I HOTEL PHØNIX BREDGADE N r. 37 KUNSTHANDLERNE MANDAGEN D. 1. DECEMBER KL. FORTEGNELSE OVER MALERIER OG STUDIER SOM KUNSTHANDLERNE V. WINKEL & MAGNUSSEN BORTSÆLGE VED OFFENTLIG AUKTION I HOTEL PHØNIX BREDGADE N r. 37 MANDAGEN D. 1. DECEMBER KL. 11 MALERIERNE ERE UDSTILLEDE F

Læs mere

OLUF HARTMANN UDSTILLING KUNSTFORENINGEN MARTS 1910 KØBENHAVN TRYKT HOS F. E. BORDING

OLUF HARTMANN UDSTILLING KUNSTFORENINGEN MARTS 1910 KØBENHAVN TRYKT HOS F. E. BORDING OLUF HARTMANN 1879 1910 UDSTILLING I KUNSTFORENINGEN MARTS 1910 KØBENHAVN TRYKT HOS F. E. BORDING ^llli OLUF HARTMANN 1879 1910 UDSTILLING I KUNSTFORENINGEN MARTS 1910 KØBENHAVN TRYKT HOS F. E. BORDING

Læs mere

H ans P eter K ofoed MALERI-SALEN 1868-1908. Fortegnelse over H. P. Kofoeds efterladte

H ans P eter K ofoed MALERI-SALEN 1868-1908. Fortegnelse over H. P. Kofoeds efterladte H ans P eter K ofoed 1868-1908 Fortegnelse over H. P. Kofoeds efterladte Studier og Malerier som efterladtes Hustru ~ t: lader bortsælge ved Auktion i :: :: MALERI-SALEN KØBMAGERGADE 13, J. SAL O. G. Ved

Læs mere

KUNST-AUKTION. ) TELF. CENTRAL 8490 ) Træffes sikrest, ogsaa for Telefonsamtaler, } før Kl. 10 og efter Kl. 6. 3008. I OVENLYSSALEN, BREDGADE 34

KUNST-AUKTION. ) TELF. CENTRAL 8490 ) Træffes sikrest, ogsaa for Telefonsamtaler, } før Kl. 10 og efter Kl. 6. 3008. I OVENLYSSALEN, BREDGADE 34 3008. Ældre dansk Malerkunst købes eller modtages paa meget kulante Betingelser til ^ortsalg ved mine Kunstauktioner i Ovenlyssalen, Bredgade 34. Ved at sælge ved mine Kunstauktioner opnaar Ejerne selv

Læs mere

MALERIER. Gammel Mønt 2 &4. Nøhrmanns Auktioner Gammel Mønt 2 $ 4, Stuen (Colosseum). (COLOSSEUM) TIRSDAG DEN 13 OKTOBER 1914 KL 1 2 '2

MALERIER. Gammel Mønt 2 &4. Nøhrmanns Auktioner Gammel Mønt 2 $ 4, Stuen (Colosseum). (COLOSSEUM) TIRSDAG DEN 13 OKTOBER 1914 KL 1 2 '2 Nøhrmanns Auktioner Gammel Mønt 2 $ 4, Stuen (Colosseum). Telefoner 9720, 9774. I TIRSDAG DEN 13 OKTOBER 1914 KL 1 2 '2 OG FØLGENDE DAGE KL 11«/* FORM. AFHOLDES OFFENTLIG AUKTION I Gammel Mønt 2 &4 (COLOSSEUM)

Læs mere

KUNSTHANDLER ANTON HANSEN KØBMAGERGADE 13

KUNSTHANDLER ANTON HANSEN KØBMAGERGADE 13 T / KUNSTHANDLER ANTON HANSEN KØBMAGERGADE 13 FORAARS* UDSTILLING KUNSTHANDLER ANTON HANSEN KØBMAGERGADE 13 Nr. 1. MICHAEL ANCHER. SELVPORTRÆT. MICHAEL ANCHER. 1 Selvportræt... ROSTRUP BOYESEN. 2 Polardrengen...

Læs mere

MALERI AUKTIONEN. CITY AUKTIONS-LOKALER t e l f. 9720 KRISTEN BERNIKOWGÅDE 2 t e l f. 9720 G. E. NØHRHANN KATALOG

MALERI AUKTIONEN. CITY AUKTIONS-LOKALER t e l f. 9720 KRISTEN BERNIKOWGÅDE 2 t e l f. 9720 G. E. NØHRHANN KATALOG CITY AUKTIONS-LOKALER t e l f. 9720 KRISTEN BERNIKOWGÅDE 2 t e l f. 9720 HJ. AF CITYGADE KATALOG OVER MALERI AUKTIONEN ØSTERGADE 15, 1. SAL (KONGENS KLUBS SELSKABSLOKALER) ONSDAG DEN 3. JULI KL. II1!,

Læs mere

MALERIAUKTIONEN ONSDAG DEN 29. MARTS KL. 12V* HOTEL BRISTOLS ANNEX (OVER B-T CENTRALEN) RAADHUSPLADSEN 55

MALERIAUKTIONEN ONSDAG DEN 29. MARTS KL. 12V* HOTEL BRISTOLS ANNEX (OVER B-T CENTRALEN) RAADHUSPLADSEN 55 MALERIAUKTIONEN ONSDAG DEN 29. MARTS KL. 12V* i HOTEL BRISTOLS ANNEX (OVER B-T CENTRALEN) RAADHUSPLADSEN 55 EFTERSYN: SØNDAG DEN 26., MANDAG DEN 27., TIRSDAG DEN 28. MARTS KL 11-5, SAMT SIDSTE DAG OGSAA

Læs mere