Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 04-02-2010 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen"

Transkript

1 Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen Deltagere: Ulrik Sand Larsen, Masoum Moradi, Bo Hansen, Ulla Larsen, Torben Frost Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr. 1. Præsentation af tandplejen Præsentation af træning Stigning i genoptræningsplaner National Sundhedsundersøgelse "Hvordan har du det? 2010" Til efterretning...15

2 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget s møde den Præsentation af tandplejen 10/1574 Beslutningstema: Præsentation af tandplejen. Sagsfremstilling: Svendborg Kommunes tandpleje har tre hovedopgaver Børn- og unge tandpleje hvor der er vederlagsfri forebyggende og behandlende tandpleje til alle børn og unge under 18 år. Siden 2007 kan alle børn og unge under 16 år frit vælge mellem behandling vederlagsfrit i kommunal tandklinik eller behandling hos en af de 20 privat praktiserende tandlæger som kommunen har indgået aftale med. Forældrene kan endvidere helt frit vælge blandt alle private tandlægepraksis, og her gives et kommunalt tilskud på 65% (de 16 og 17 årige dog med 100% tilskud). Tandregulering foretages i kommunal regi, hvis det er indiceret (følger sundhedsstyrelsens retningslinjer). Hvis forældrene ønsker tandregulering foretaget i privat praksis, gives et kommunalt tilskud på 65% Omsorgstandpleje ydes til borgere med nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap som vanskeligt kan udnytte de almindelige tandplejetilbud. Der foreligger en kvalitetsstandard for omsorgstandpleje. Specialtandpleje ydes til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl., som ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller i omsorgstandplejen. Svendborg kommune har sammen med de øvrige Fynske kommuner indgået aftale med Odense kommune, som udfører på denne opgave. Svendborg Kommunens overtandlæge og en sagsbehandler fra Psykiatri og handicap afdelingen er ansvarlige for visitering til specialtandplejen. På mødet vil Overtandlæge Eva Hasholt give en præsentation af Svendborg Kommunes tandpleje. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Lovgrundlag: Sundhedsloven Indstilling: Administrationen indstiller, at 10

3 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget s møde den orienteringen tages til efterretning Bilag: Åben - Kvalitetsstandard omsorgstandpleje Beslutning i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den : Taget til efterretning. 2. Præsentation af træning 10/1955 Beslutningstema: Præsentation af træningsafdelingen Sagsfremstilling: Svendborg kommunes træningsafdeling, De Trænende Terapeuter, yder vederlagsfri træning og rehabilitering på 4 - snart 5 områder: 1. Genoptræning /rehabilitering efter genoptræningsplan Genoptræning til personer, der efter udskrivning fra sygehus har et lægefagligt begrundet behov for genoptræning. Borgeren får ved udskrivelsen en genoptræningsplan, og sygehuset sender samtidig kopi af denne til træningsafdelingen. Borgeren har ret til frit at vælge genoptræningstilbud på andre kommuners institutioner, men kan ikke vælge private leverandører. Genoptræning betales af bopælskommunen. 2. Genoptræning/rehabilitering uden genoptræningsplan Genoptræning gives til borgere med funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til sygehusindlæggelse. Borgeren har ikke frit valg v. denne genoptræning. 3. Vedligeholdende træning Vedligeholdende træning ydes til borgere der har fysiske, psykiske eller sociale dysfunktioner. Træningen kan iværksættes for at fastholde eller forbedre nuværende funktionsniveau - eller for at forebygge yderligere funktionstab. 4. Instruktion af selvtræning Borgere over 60 år kan gratis benytte kommunens træningsfaciliteter. Der gives en generel instruktion til selvtrænere. 5. Rehabilitering af kronisk syge. Der iværksættes pr. 1 marts 2010 rehabiliteringstilbud til kronisk syge. Det tilbydes i første omgang hjertepatienter og kræftpatienter, der har brug for en rehabiliterende indsats. Træning er en del af tilbuddet. På mødet præsenterer ledende terapeut Janet Reade Lomholt Svendborg Kommunes træningsafdeling. 11

4 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget s møde den Økonomiske konsekvenser: Ingen Lovgrundlag: Sundhedsloven 140 ( genoptræning med genoptræningsplan) Lov om Social Service 86, stk. 1 ( genoptræning uden genoptræningsplan) Lov om Social Service 86, stk 2 ( vedligeholdende træning ) Indstilling: Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: Åben - Genoptræning iflg. plan fra sygehus - kvalitetsstandard Åben - Vedligeholdende træning - kvalitetsstandard Åben - Genoptræning - kvalitetsstandard Beslutning i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den : Taget til efterretning. 3. Stigning i genoptræningsplaner 10/3410 Beslutningstema: Stigning i antallet af genoptræningsplaner fra 2008 til Sagsfremstilling: Pr overtog kommunen, i forbindelse med kommunalreformen, alle de ambulante genoptræninger der tidligere blev varetaget af amtet (sygehusene). Når en borger med et genoptræningsbehov udskrives fra sygehuset, sendes en genoptræningsplan til kommunen. Kommunen har således ikke indflydelse på, hvor mange genoptræningsplaner der modtages. For at klare den nye opgave, blev der overført træningspersonale svarende til 4,6 fuldtidsstilling fra amtet. Det overførte personale fra amtet pr var beregnet udfra en formodning om, at den nye Svendborg Kommune ville modtage ca. 700 genoptræningsplaner pr. år. Dette tal holdt ikke - og ved udgangen af 2007 var der modtaget 1153 genoptræningsplaner. På det foreliggende grundlag bevilgede Sundheds- og Forebyggelsesudvalget en opnormering på 3 ekstra terapeutstillinger, og 1 HK. 12

5 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget s møde den Tendensen var den samme over hele landet, og derfor blev kommunerne kompenseret via regeringsaftalen fra 2008, og Svendborg Kommune modtog svarende til ca. 3 mio. kr. ekstra til opgaven via bloktilskud. I 2008 blev der modtaget 1237 genoptræningsplaner, og 2008 forløb tilfredsstillende. Den nye normering viste sig at korrespondere fint med det samlede antal opgaver. I 2009 steg antallet af genoptræningsplaner markant. I alt blev der modtaget 1659 planer i altså en stigning på 34 % i forhold til Det har betydet et år med flere på venteliste, flere (og for mange) på træningsholdene, kortere træningsforløb, mere selvstændig træning, altså samlet en nedjustering af kvaliteten, samt tendens til et stresset og sårbart arbejdsmiljø. I skrivende stund (uge 4, 2010), er der 20 borgere på venteliste. Disse borgere vil skulle vente 2-3 uger på opstart af genoptræning. Der foregår naturligvis en prioritering. Det er yderst vanskeligt at forudse, hvor mange genoptræningsplaner 2010 vil bringe. Det mest sandsynlige synes at være en øgning af antallet af genoptræningsplaner. Det må således konstateres, at hvis ventelisterne skal holdes nede - og serviceniveauet opretholdes, skal der en opnormering til. Den store andel af borgere der skal til genoptræning betyder endvidere, øgede udgifter til transport for de borgere der ikke kan bruge offentlige transportmuligheder. Det vurderes at der er brug for 2 ekstra fuldtids terapeutstillinger, samt kr. til kørsel. Opnormeringen for resten af 2010 ønskes iværksat snarest muligt, og for 2011 foreslås det, at opnormeringen indgår i udvidelsesønskerne til budget forhandlingerne. Økonomiske konsekvenser: 2 fuldtidsstillinger fra til inkl. etablering af 2 nye arbejdspladser koster kr kr. Ekstraudgifterne til kørsel forventes at være kr. Midlerne til opnormering og kørsel finansieres i 2010 af restbeløbene (overførsler) fra 2009 på igangsatte projekter, samt af drifstsoverførslerne fra 2009 på det samlede Sundhedsområde. Finansieringen forudsætter, at der bevilges overførsler af midler fra 2009 til Lovgrundlag: Sundhedsloven 13

6 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget s møde den Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning til personer, der efter udskrivning fra sygehus har et lægefagligt begrundet behov for genoptræning, jf. 84 om genoptræningsplaner. Indstilling: Administrationen indstiller, at træningsafdelingen midlertidigt opnormeres med 2 fuldtidsstillinger fra til der bevilges kr. ekstra til kørsel i 2010 der søges opnormering i forbindelse med budgetlægningen for 2011 og fremad Beslutning i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den : Udsat Et mindretal bestående af Ulrik Sand Larsen (V) og Ulla Larsen (V) følger administrationens indstilling. 4. National Sundhedsundersøgelse "Hvordan har du det? 2010" 09/43034 Beslutningstema: National sundhedsundersøgelse "Hvordan har du det? 2010" Sagsfremstilling: I 2009 igangsatte en sammenslutning af KL, Danske Regioner, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Finansministeriet et arbejde med at udarbejde en fælles National sundhedsundersøgelse, som har fået navnet "Hvordan har du det? 2010". Undersøgelsen laves første gang i 2010 og gentages, hvert fjerde år. Opgaven varetages af de fem regioner og undersøgelsen bliver den største nogensinde gennemført, hvor man undersøger borgernes sundhedsvaner. Undersøgelsen sendes ud til borgerne fra 3. februar - 5. februar 2010 og målgruppen er borgere fra 16 år. Formålet med undersøgelsen er at afdække befolkningens sundhedstilstand og sundhedsadfærd. Den Nationale sundhedsundersøgelse i Region Syddanmark består af 60 spørgsmål, som giver mulighed for at sammenligne på tværs af regioner og kommuner i hele landet. I Svendborg Kommune sendes undersøgelsen ud til 2500 borgere og resultatet forventes fremlagt nationalt ultimo

7 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget s møde den Region Syddanmark har fastsat et succeskriterie, hvor minimum 60 % af de adspurgte borgere svarer på spørgeskemaet i 2010, og det er bl.a. Svendborg Kommunes ansvar at medvirke til dette. Derfor vil Forebyggelsessekretariatet understøtte markedsføringen af undersøgelsen for at sikre en høj svarprocent i Svendborg Kommune. Forebyggelsessekretariatet udsender derfor pressemeddelelser i de lokale medier. Derudover informeres relevante samarbejdspartnere om undersøgelsen og på strategiske steder opsættes plakater. I Svendborg Kommune kan vi bruge undersøgelsens resultater som et prioriteringsredskab i forhold til en revision af sundhedspolitikken samt til at målrette og initiere indsatser i Svendborg Kommune. Indstilling: Administrationen indstiller, at: orienteringen om den Nationale sundhedsundersøgelse tages til efterretning Bilag: Åben - Spørgeskema Beslutning i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den : Taget til efterretning. 5. Til efterretning 10/1339 Beslutningstema: Til efterretning Sagsfremstilling: 1. Orientering fra formanden 2. Orientering fra udvalgets medlemmer 3. Orientering fra direktørområdet 1. Den kommunale tandpleje, Centralklinikken 2. Ansøgning om forlængelse af alkoholprojekt 4. Konferencer: 1. KL s Sociale temamøde i Aalborg maj Forebyggelse - synergi og sammenhæng i borgerindsatsen marts 2010, Teknologisk 15

8 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget s møde den Institut, Taastrup samt Fordybelsesdag 17. marts samme sted. Beslutning i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den : Taget til efterretning. 16

9 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget s møde den Underskriftsblad: Mødet sluttede kl.: 18:00 Ulrik Sand Larsen Masoum Moradi Bo Hansen Ulla Larsen Torben Frost 17

10 Bilag: 1.1. Kvalitetsstandard omsorgstandpleje Udvalg: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Mødedato: 04. februar Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 22987/10

11 Sundhedsafdelingen Kvalitetsstandard Omsorgstandpleje Sundhedsloven Lov om omsorgstandpleje 131 og 132 Godkendt SFU den /42009

12 Omsorgstandpleje Lovgrundlag Sundhedsloven Lov om omsorgstandpleje 131 og 132 Hvilke behov dækker ydelsen. Borgere med svært varigt fysisk og psykisk handicap, som ikke kan bruge ordinært tandplejetilbud, skal have tilbudt omsorgstandpleje omhandlende undersøgelse af tænder/protese samt nødvendige tand- og protesebehandlinger fortrinsvis i eget hjem. Ydelsens omfang. Ud fra tandlægens vurdering tilbydes tilsyn, behandling og reparationer af borgerens tænder og tandproteser. Der kan vælges mellem de praktiserende tandlæger og tandteknikere, der har indgået aftale med Svendborg Kommune, eller en tandlæge fra Svendborg Kommunes omsorgstandpleje. Hvad skal borgeren selv sørge for. Der er en fast månedlig egenbetaling uafhængig af indtægt og behandlingens art. I tilfælde hvor behandling på klinik er nødvendig, skal borgeren selv sørge for transport. Visitation til omsorgstandpleje. Omsorgstandpleje tilbydes til personer, hvis egenomsorg af varige fysiske eller psykiske grunde er så lille, at det er urealistisk, at borgeren på egen hånd, ved opfordring eller ved andres hjælp og vejledning søger tandbehandling. Forudsætningen er, at borgerens almentilstand bevirker, at tandbehandling vanskeligt kan varetages under almindelige tandklinikforhold, og derfor som udgangspunkt kræver behandling i hjemmet. Meget krævende eller omfattende behandlinger kan nødvendiggøre klinikbesøg. Visitationen foretages for borgere i plejeboliger af sektionsleder, for alle andre borgere af myndighedsafdelingen, og altid ud fra en konkret og individuel vurdering. 2

13 Bilag: 2.1. Genoptræning iflg. plan fra sygehus - kvalitetsstandard Udvalg: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Mødedato: 04. februar Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 22985/10

14 Sundhedsafdelingen Kvalitetsstandard Genoptræning Iflg. plan fra sygehus Sundhedslovens 140 Tillæg til serviceinformation Godkendt på SFU den /42009

15 Lovgrundlag Sundhedslovens 140. Hvilke behov dækker ydelsen. Vederlagsfri genoptræning til personer, der efter udskrivning fra sygehus har et lægefagligt begrundet behov for genoptræning. Ydelsens omfang. Genoptræningsplanen udarbejdes sammen med borgeren inden udskrivelse, på basis af en individuel vurdering fra den udskrivende læge. Omfanget vurderes af kommunens trænende terapeut. Hvilke aktiviteter kan indgå i den visiterede ydelse. Målrettet fysisk genoptræning samt træning af hverdagsliv og strukturering af opgaver (kognitiv træning) Kompenserende træning Rådgivning om fortsat træning Genoptræningen kan foregå på træningscenter, i hjemmet eller som en kombination Genoptræningen kan være individuel træning, træning på hold eller en kombination Aktiviteter der ikke kan indgå i den visiterede ydelse. Aktiviteterne afgøres af genoptræningsplanens mål. Sygehuset tager sig af den specialiserede genoptræning, hvorfor aktiviteter, der knytter sig hertil, ikke indgår. Afgørelse. Borgeren får ved udskrivelsen sin genoptræningsplan med hjem. Kopi af genoptræningsplan tilsendes terapeuterne, når borgeren udskrives. Kvalitetsmål. Borgeren kontaktes hurtigst muligt og senest 5 hverdage efter, at genoptræningsplan er modtaget. Her får borgeren besked om introduktionssamtale / forundersøgelse, eller får starttidspunkt for genoptræning. Afgørelsen meddeles borgeren skriftligt. Der vedlægges kvalitetsstandard, kørselsvejledning og klagevejledning.

16 Bilag: 2.2. Vedligeholdende træning - kvalitetsstandard Udvalg: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Mødedato: 04. februar Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 22980/10

17 Sundhedsafdelingen Kvalitetsstandard Vedligeholdende træning Lov om Social Service 86, stk. 2 Tillæg til serviceinformation Godkendt på SFU den /42009

18 Lovgrundlag Lov om Social Service 86, stk. 2. Hvilke behov dækker ydelsen. Træning til vedligeholdelse af fysiske eller psykiske færdigheder til borgere med kroniske eller kronisk fremadskridende sygdomme, eller borgere der af anden årsag har fysiske, psykiske eller sociale dysfunktioner. Træningen skal fastholde eller forbedre nuværende funktionsniveau og forebygge yderligere funktionstab. Ydelsens omfang. Ydelsen gives én gang ugentligt. Træningen omfatter al den træning, der ikke er genoptræning. Der evalueres hvert halve år, og efter en individuel konkret vurdering tages der stilling til, om borgeren skal fortsætte den vedligeholdende træning eller eventuelt visiteres til anden træning. Hvilke aktiviteter kan indgå i den visiterede ydelse. Fysisk psykisk og social træning Kompenserende træning Rådgivning om fortsat træning og aktivitet Træningen er holdtræning Træning foregår som udgangspunkt i et af træningscentrene Aktiviteter der ikke kan indgå i den visiterede ydelse. Genoptræning Afgørelse. Borgeren kontaktes hurtigst muligt og senest 1 uge efter, at henvendelsen er modtaget. Det videre forløb aftales ved en personlig kontakt. Borgeren kommer som oftest ind til et af træningscentrene alternativt kan terapeuten aflægge hjemmebesøg. Kvalitetsmål. Træning iværksættes hurtigst muligt og senest 14 dage efter første kontakt med terapeuten. Der opstilles mål i samarbejde med borgeren. Afgørelsen meddeles borgeren skriftligt. Der vedlægges kvalitetsstandard, kørselsvejledning og klagevejledning.

19 Bilag: 2.3. Genoptræning - kvalitetsstandard Udvalg: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Mødedato: 04. februar Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 22978/10

20 Sundhedsafdelingen Kvalitetsstandard Genoptræning Lov om Social Service 86, stk. 1 Tillæg til serviceinformation Godkendt på SFU den /42009

21 Lovgrundlag Reglerne for genoptræning uden genoptræningsplan er fastsat i Lov om Social Service 86, stk. 1 Hvilke behov dækker ydelsen. Målrettet træning af fysisk, intellektuel, følelsesmæssig og social funktionsevne Træningen omfatter de færdigheder, som borgeren har brug for i sine daglige gøremål Genoptræningen gives til borgere med funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til sygehusindlæggelse Ydelsens Omfang Genoptræningen er en målrettet tidsbegrænset træning. Der ydes som udgangspunkt genoptræning indtil de opsatte mål er nået, op til 3 måneder. Såfremt det fagligt vurderes at genoptræningen bør strække sig udover de 3 måneder, efter fornyet visitation. Det præciseres at genoptræning kan vare mindre end 3 måneder, og at visitationen kan fornyes. Genoptræningens mål beskrives i samarbejde med borgeren, således at denne genvinder eller lærer kompenserende færdigheder i overensstemmelse med aktivitetsniveauet før sygdommen Hvilke aktiviteter kan indgå i den visiterede ydelse. Målrettet fysisk genoptræning samt træning af hverdagsliv og strukturering af opgaver (kognitiv træning). Kompenserende træning Rådgivning om fortsat træning Træningen kan være træning på træningscenter, hjemmetræning eller en kombination Træningen kan træning på hold, individuel træning eller en kombination Aktiviteter der ikke kan indgå i den visiterede ydelse. Ydelsen omfatter ikke behandling og genoptræning, der i henhold til gældende regler kan ydes vederlagsfrit af privatpraktiserende fysioterapeuter. Afgørelse. Borgeren får hurtigst muligt og senest 1 uge efter at henvendelsen er modtaget besked på, hvor og hvornår ergo- eller fysioterapeut foretager vurdering af træningsbehov. Kvalitetsmål. Træningen iværksættes hurtigst muligt og max 10 dage efter vurdering af træningsbehov. Der opstilles mål i samarbejde med den enkelte borger.

22 Afgørelsen meddeles borgeren skriftligt. Der vedlægges kvalitetsstandard, kørselsvejledning og klagevejledning.

23 Bilag: 4.1. Spørgeskema Udvalg: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Mødedato: 04. februar Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 20921/10

24 Hvordan har du det? En undersøgelse af trivsel, sundhed og sygdom blandt voksne i Region Syddanmark 2010

25

26

27

28

29 (f.eks. let depression eller angst) (Medregn kun arbejdsdage. Hvis ingen sygefraværsdage skriv 0)

30

31

32

33

34

35

36 (medtag ikke transport til og fra arbejde/uddannelse) (medtag ikke transport til og fra arbejde/uddannelse) (medtag ikke transport til og fra arbejde/uddannelse)

37

38

39

40

41

42

43

Serviceområde: Sundhedsområdet

Serviceområde: Sundhedsområdet Serviceområde: Sundhedsområdet Fokusområde: Genoptræning efter sundhedslovens 140. Hvilke behov dækker ydelsen: Vederlagsfri genoptræning til personer, der efter udskrivning fra sygehus har et lægefagligt

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 BRØNDBY KOMMUNE 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Visitationskriterier... 4 Serviceniveau og

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 02-12-2010 Kl. 16:00 Rådhuset, Udvalgsværelse 3

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 02-12-2010 Kl. 16:00 Rådhuset, Udvalgsværelse 3 Referat 's møde Torsdag den 02-12-2010 Kl. 16:00 Rådhuset, Udvalgsværelse 3 Deltagere: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsen, Bo Hansen, Gert Rasmussen, Ulla Larsen Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr. 1.

Læs mere

LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2

LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD TRÆNING LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2 Første skoledag 0 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 06-12-2007 Kl. 16:00 Svinget 14, 1. sal, l. 138/139

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 06-12-2007 Kl. 16:00 Svinget 14, 1. sal, l. 138/139 Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 06-12-2007 Kl. 16:00 Svinget 14, 1. sal, l. 138/139 Deltagere: Ulrik Sand Larsen, Medhat Khattab, Jesper Ullemose, Jørgen Pless, Grete Schødts,

Læs mere

Politikområde 1: Sundhedstjenesten

Politikområde 1: Sundhedstjenesten Politikområde 1: Sundhedstjenesten 1.000 kr. 2008 2009 2010 2011 Mødrerådgivningen 1061 1061 1061 1061 I alt 1061 1061 1061 1061 + = udgift, - = indtægt 1. Mødrerådgivningen M/K 2008 Resume: Mødrerådgivningen

Læs mere

Godkendelse: Tandbehandling i henhold til lov om aktiv socialpolitik 82a

Godkendelse: Tandbehandling i henhold til lov om aktiv socialpolitik 82a Punkt 9. Godkendelse: Tandbehandling i henhold til lov om aktiv socialpolitik 82a 2014-003462 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalget orientering status på anvendelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard for Omsorgstandplejen

Kvalitetsstandard for Omsorgstandplejen Kvalitetsstandard for Omsorgstandplejen Indholdsfortegnelse Lovgrundlag... 4 Formål med ydelsen... 4 Hedensted Kommunes målsætning... 4 Hvem kan modtage omsorgstandpleje... 4 Visitation... 5 Beskrivelse

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 04-11-2010 Kl. 16:00 Kantinen, Svinget 14

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 04-11-2010 Kl. 16:00 Kantinen, Svinget 14 Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 04-11-2010 Kl. 16:00 Kantinen, Svinget 14 Deltagere: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsen, Gert Rasmussen, Ulla Larsen Afbud: Bo Hansen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 07-01-2010 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 07-01-2010 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 07-01-2010 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen Deltagere: Masoum Moradi, Bo Hansen, Ulrik Sand Larsen Afbud: Ulla Larsen, Gert Rasmussen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Godkendt i Socialudvalget, den 6. juni 2013 Lovgrundlag Indenrigs- og Sundhedsministeriet har med bekendtgørelse nr. 727 af 15. juni 2007

Læs mere

Ref erat Sun dhe ds- og For eby gge lses udv alge t's mø de Tor sda g den 13-08- 200 9 Kl. 16: 00 Svi nge t 14, 1. sal, Lok ale 138 /13 9

Ref erat Sun dhe ds- og For eby gge lses udv alge t's mø de Tor sda g den 13-08- 200 9 Kl. 16: 00 Svi nge t 14, 1. sal, Lok ale 138 /13 9 Ref erat Sun dhe ds- og For eby gge lses udv alge t's mø de Tor sda g den 13-08- 200 9 Kl. 16: 00 Svi nge t 14, 1. sal, Lok ale 138 /13 9 Delt ager e: Ulrik San d Lars en, Med hat Khat tab, Jesp er Ulle

Læs mere

Kvalitetsstandard for Omsorgstandplejen

Kvalitetsstandard for Omsorgstandplejen Kvalitetsstandard for Omsorgstandplejen Indholdsfortegnelse Lovgrundlag... 4 Formål med ydelsen... 4 Hedensted Kommunes målsætning... 4 Hvem kan modtage omsorgstandpleje... 4 Visitation... 5 Beskrivelse

Læs mere

Udvalgets ansvarsområde

Udvalgets ansvarsområde Side 1 af 15 Generelt Udvalgets ansvarsområde Sundheds- og forebyggelsesudvalgets ansvarsområder er driftsområderne Tandpleje, Sundhedspleje og Træning. Herudover har Sundheds- og forebyggelsesudvalget

Læs mere

Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby

Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby Mødedeltagere: Tina Tving Stauning (A) Hans Henning Bjørnsen (V) Jesper Henriksen (A) Lis Olsen

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning

Kvalitetsstandard for genoptræning Kvalitetsstandard for genoptræning Udarbejdet af: Elsebeth Elsted Dato: 25.03 2015 Sagsid.: Elel Version nr.: Kvalitetsstandard for genoptræning Område Sundhed og handicap Træning, Aktivitet og Rehabilitering.

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 07. september 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:30 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

Sundheds- og forebyggelsesudvalget

Sundheds- og forebyggelsesudvalget Side 1 af 8 Acadresag: /30571 20 Sundheds- og forebyggelsesudvalget Medfinansiering af sygehusvæsenet og andre sundhedsydelser I 20 var afregningen vedr. kommunal medfinansiering betydeligt højere end

Læs mere

Kvalitetsstandard for Vederlagsfri Fysioterapi kommunalt tilbud

Kvalitetsstandard for Vederlagsfri Fysioterapi kommunalt tilbud Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 20 Kvalitetsstandard for Vederlagsfri Fysioterapi kommunalt tilbud Sundhedsloven 140a 2016 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder vederlagsfri fysioterapi til svært

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for Genoptræning og vedligeholdende træning efter lov om Social Service & Genoptræning efter Sundhedsloven Godkendt i Socialudvalget den 4. april 2013-1 - Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kapitel 6. Træning pr. 01.02.08

Kapitel 6. Træning pr. 01.02.08 Kapitel 6. Træning pr. 01.02.08 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning...2 Kvalitetsstandard for genoptræning, vedligeholdelsestræning og kørsel...5 Ydelsesbeskrivelse for genoptræning...9 Ydelsesbeskrivelse for

Læs mere

Kvalitetsstandard for specialtandpleje

Kvalitetsstandard for specialtandpleje Kvalitetsstandard for specialtandpleje Indholdsfortegnelse Formål med ydelsen... 4 Hvem kan modtage specialtandpleje... 4 Visitation... 5 Beskrivelse af ydelsen... 5 Transport... 6 Organisering... 6 Kvalitetskrav

Læs mere

Norddjurs Kommunale Tandpleje. Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje

Norddjurs Kommunale Tandpleje. Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Norddjurs Kommunale Tandpleje Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje 1. Hvad er s lovgrundlag 2. Hvilket behov dækker 3. Hvilke mål er der med Sundhedsloven 131 og 132 Forebyggelse og behandling af tand-/

Læs mere

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændringer indenfor vedtaget serviceniveau 6.796 5.722 6.831 8.493

Læs mere

Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning Servicelovens 86, stk. 2 Trænings - og aktivitetsområdet i Syddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning Servicelovens 86, stk. 2 Trænings - og aktivitetsområdet i Syddjurs Kommune 1 of 5 Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning Servicelovens 86, stk. 2 Trænings - og aktivitetsområdet i Syddjurs Kommune 1 2 of 5 Lovgrundlag. Kommunal vedligeholdelsestræning ydes efter Lov om

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 17-06-2010 Kl. 16:00 Kantinen, Svinget 14

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 17-06-2010 Kl. 16:00 Kantinen, Svinget 14 Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 17-06-2010 Kl. 16:00 Kantinen, Svinget 14 Deltagere: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsen, Bo Hansen, Gert Rasmussen, Ulla Larsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Uddrag af serviceloven:

Uddrag af serviceloven: NOTAT Dato 13.11.2007 Uddrag af serviceloven: Kapitel 16 Personlig hjælp, omsorg og pleje samt plejetestamenter 83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 1) personlig hjælp og pleje og 2) hjælp eller støtte

Læs mere

Visitationskriterier: Træningstilbud i Rudersdal Kommune

Visitationskriterier: Træningstilbud i Rudersdal Kommune Visitationskriterier: Træningstilbud i Rudersdal Kommune Lovgrundlag Målgruppe: Ansøgningsprocedure Tildelingsprocedure Servicemål Varighed af tilbuddet Kriterier for deltagelse Økonomi for borger Sundhedslovens

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud 15. december 2015 Center for Handicap og Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. LOVGRUNDLAG... 3 2.1. FORMÅLET MED HJÆLPEN OG

Læs mere

Stifinder. Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN

Stifinder. Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN Stifinder Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN August 2015 Stifinderen beskriver samarbejdet om genoptræningsforløb med udgangspunkt i de muligheder, lovgivningen

Læs mere

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Kommunalreform fremtidig organisering af genoptræning 524283 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86

Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86 Kvalitetsstandard og ydelseskatalog 2016 Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86 Godkendt af kommunalbestyrelsen, Glostrup Kommune den 9. december 2015 Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Kvalitetsstandard for specialtandpleje

Kvalitetsstandard for specialtandpleje Kvalitetsstandard for specialtandpleje Indholdsfortegnelse Formål med ydelsen... 4 Hvem kan modtage specialtandpleje... 4 Visitation... 5 Beskrivelse af ydelsen... 5 Transport... 6 Organisering... 6 Kvalitetskrav

Læs mere

Høreområdet For at modtage indsatser på høreområdet, skal borgeren være hørehæmmet og høreapparatsbruger eller døv.

Høreområdet For at modtage indsatser på høreområdet, skal borgeren være hørehæmmet og høreapparatsbruger eller døv. Kvalitetsstandard: Kommunikation Målgruppe Målgruppen for tilbuddet er borgere over 18 år bosiddende i Norddjurs Kommune, der har behov for rådgivning, vejledning, hjælpemidler eller undervisning for at

Læs mere

Referat fra møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Referat fra møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Referat fra møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Mandag den 30. november 2009 Kl. 16.30 i SL 4, Sct. Michael, Administrationscentret i Slangerup Mødedeltagere: Allan Madsen (A) Bente Nielsen (V) Carsten

Læs mere

Bilag 2 anerkender ansvar livskvalitet nærvær respekt

Bilag 2 anerkender ansvar livskvalitet nærvær respekt Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdende træning Servicelovens 86, stk. 1 og 2 Kære borger Vi har udarbejdet en række kvalitetsstandarder, som giver dig information om den hjælp, du kan få

Læs mere

Kvalitetsstandarder for genoptræning,

Kvalitetsstandarder for genoptræning, Kvalitetsstandarder for genoptræning, vedligeholdende træning og rehabilitering i Furesø Kommune - 2015 Kvalitetsstandarder for genoptræning, vedligeholdende træning og rehabilitering i Furesø Kommune

Læs mere

Sag: 13/66840. Kvalitetsstandarder hjælpemidler 2014. Skanderborg Kommune

Sag: 13/66840. Kvalitetsstandarder hjælpemidler 2014. Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder hjælpemidler 2014 Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse Kvalitetsstandard - personlige hjælpemidler efter servicelovens 112... 4 Kvalitetsstandard - Udlånshjælpemidler efter servicelovens

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 07-11-2013 Kl. 16:00 Gæstekantinen, Svinget 14

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 07-11-2013 Kl. 16:00 Gæstekantinen, Svinget 14 Referat 's møde Torsdag den 07-11-2013 Kl. 16:00 Gæstekantinen, Svinget 14 Deltagere: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsen, Gert Rasmussen, Ulla Larsen Afbud: Bo Hansen Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr.

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 11-10-2010 Kl. 16:00 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st.

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 11-10-2010 Kl. 16:00 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Referat Socialudvalget's møde Mandag den 11-10-2010 Kl. 16:00 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Deltagere: Masoum Moradi, Ulla Larsen, Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Tina Petersen Afbud: Lars

Læs mere

Intentionerne bag og indholdet i Sundhedslovens 133 om specialtandpleje. Lene Vilstrup Afdelingstandlæge, MPH, Ph.d.

Intentionerne bag og indholdet i Sundhedslovens 133 om specialtandpleje. Lene Vilstrup Afdelingstandlæge, MPH, Ph.d. Intentionerne bag og indholdet i Sundhedslovens 133 om specialtandpleje Lene Vilstrup Afdelingstandlæge, MPH, Ph.d. Sundhedsstyrelsen 1986 kommunal omsorgstandpleje kan tilbydes! Kommunerne kan tilbyde

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende botilbud

Læs mere

Træningsområdet kvalitetsstandarder m.v. genoptræning rehabilitering bassintræning

Træningsområdet kvalitetsstandarder m.v. genoptræning rehabilitering bassintræning Træningscenter Øst og Vest Træningsområdet kvalitetsstandarder m.v. genoptræning rehabilitering bassintræning 1/15 Genoptræning efter Sundhedsloven 140 Hvad er ydelsens lovgrundlag? Sundhedsloven Sundhedsloven

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder.

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjælpemidler og forbrugsgoder: 112 og 113 i Lov om Social Service (LSS). Ved hjælpemidler og forbrugsgoder forstås ydelser

Læs mere

Kvalitetsstandard for botilbud til længerevarende ophold (SEL 108) Indhold

Kvalitetsstandard for botilbud til længerevarende ophold (SEL 108) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for botilbud til længerevarende ophold (SEL 108) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 06-05-2010 Kl. 16:00 Svinget 14, kantinen

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 06-05-2010 Kl. 16:00 Svinget 14, kantinen Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 06-05-2010 Kl. 16:00 Svinget 14, kantinen Deltagere: Ulrik Sand Larsen, Masoum Moradi, Bo Hansen, Gert Rasmussen, Ulla Larsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Snitfladekatalog er godkendt i Det Administrative Kontaktforum 28. oktober 2011.

Snitfladekatalog er godkendt i Det Administrative Kontaktforum 28. oktober 2011. Revisionen af snitfladekataloget er gennemført i 2011, af Arbejdsgruppen: Marianne Thomsen, Sydvestjysk Sygehus. Marianne Bjerg, Odense Universitetshospital. Niels Espensen, OUH Svendborg. Anne Mette Dalgaard,

Læs mere

Kvalitetsstandard. for vedligeholdelsestræning. Servicelovens 86, stk. 2. Godkendt på byrådet d. 31. marts 2011.

Kvalitetsstandard. for vedligeholdelsestræning. Servicelovens 86, stk. 2. Godkendt på byrådet d. 31. marts 2011. Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning Servicelovens 86, stk. 2 Godkendt på byrådet d. 31. marts 2011. Trænings - og aktivitetsområdet i Syddjurs Kommune 1 Lovgrundlag. Kommunal vedligeholdelsestræning

Læs mere

Center Sundhed. Rehabiliteringsforløb for borgere med kræft

Center Sundhed. Rehabiliteringsforløb for borgere med kræft Rehabiliteringsforløb for borgere med kræft Baggrund I Rebild Kommune er der i alt 28.892 borgere, hvoraf der er 16.435 borgere i den erhvervsaktive alder (20-64 år). Hvert år er der ca. 173 nye kræfttilfælde

Læs mere

Vedligeholdelsestræning og genoptræning

Vedligeholdelsestræning og genoptræning Vedligeholdelsestræning og genoptræning Lov om Social Service 86 Kvalitetsstandard Godkendt af Byrådet den 18. december 2008 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 1. Overordnede rammer 1. Formål

Læs mere

Orientering vedrørende opgaveoverdragelsen i forbindelse med kommunalreformen

Orientering vedrørende opgaveoverdragelsen i forbindelse med kommunalreformen Pkt.nr. 7 Orientering vedrørende opgaveoverdragelsen i forbindelse med kommunalreformen 522979 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltning indstiller til socialudvalget 1. at orientering vedrørende opgaveoverdragelsen

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning uden sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 86, stk. 1

1. Overordnede rammer Genoptræning uden sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 86, stk. 1 Kvalitetsstandard Genoptræning uden sygehusindlæggelse 1. januar 2014 1. Overordnede rammer Genoptræning uden sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 86, stk. 1 1.2 Politiske målsætninger

Læs mere

INDSATSKATALOG - ET GODT OG AKTIVT LIV MED VÆRDIGHED

INDSATSKATALOG - ET GODT OG AKTIVT LIV MED VÆRDIGHED INDSATSKATALOG - ET GODT OG AKTIVT LIV MED VÆRDIGHED Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Godkendt i Velfærds- og Sundhedsudvalget den 1 Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler:

Læs mere

Kommentarer fra møde den 29. marts med de private tandlæger i BUT-udvalget samt tandlæge Søren Lindtoft.

Kommentarer fra møde den 29. marts med de private tandlæger i BUT-udvalget samt tandlæge Søren Lindtoft. Notat Til: Børne - og Uddannelsesudvalget 29.marts 2016 Fra: Jette Lauvring Beregninger og notat om Tandplejen. Kommentarer fra møde den 29. marts med de private tandlæger i BUT-udvalget samt tandlæge

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Sundhedspolitik for Norddjurs Kommune...1. 2. Kvalitetsstandard for praktisk bistand til rengøring...2

Indholdsfortegnelse. 1. Sundhedspolitik for Norddjurs Kommune...1. 2. Kvalitetsstandard for praktisk bistand til rengøring...2 Voksen- og Plejeudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 07/2008 Sted : Rådhuset Grenaa. Mødelokale 3 Dato : 9. juni 2008 Start kl. : 14.00 Slut kl. : Medlemmer Valdemar Haumand (A) (Formand) Kai Hansen (V) (Næstformand)

Læs mere

Målgruppen er borgere, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen:

Målgruppen er borgere, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen: Kvalitetsstandard: Specialtandpleje Målgruppe Målgruppen er borgere, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen: Borgere

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 02-05-2013 Kl. 16:00 Gæstekantinen, Svinget 14

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 02-05-2013 Kl. 16:00 Gæstekantinen, Svinget 14 Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 02-05-20 Kl. 16:00 Gæstekantinen, Svinget 14 Deltagere: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsen, Bo Hansen, Gert Rasmussen, Ulla Larsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen Overordnet kvalitetsstandard 2015 Servicelovens 83 og 83a, 84 samt klippekort. Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske

Læs mere

Referat Fællesmøde mellem SFU, SU, AMU og UBU's møde Torsdag den 20-06-2013 Kl. 16:30 Byrådssalen

Referat Fællesmøde mellem SFU, SU, AMU og UBU's møde Torsdag den 20-06-2013 Kl. 16:30 Byrådssalen Referat Fællesmøde mellem SFU, SU, AMU og UBU's møde Torsdag den 20-06-2013 Kl. 16:30 Byrådssalen Deltagere: Masoum Moradi, Gert Rasmussen, Bo Hansen, Lars Erik Hornemann, Grete Schødts, Bjarne Hansen,

Læs mere

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Sundhedsloven 2015 Indledning Fredensborg kommune tilbyder forebyggende og behandlende tandpleje til borgere, der på grund af

Læs mere

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp 2016 Skanderborg Kommune Indhold Kvalitetsstandard for pleje og omsorg... 4 Kvalitetsstandard for aflastning/afløsning... 6 Kvalitetsstandard for praktisk

Læs mere

Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009

Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009 Strategi for kronisk syge i Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009 1 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND 3 STRUKTURER, OPGAVER OG SAMARBEJDE 3 SVENDBORG KOMMUNES VÆRDIER 4 2 FORMÅLET

Læs mere

UDSKRIFT. Sundheds- og forebyggelsesudvalget. Tirsdag den 6. marts 2007 kl. 16.30. Tandklinikken på Marienlystskolen

UDSKRIFT. Sundheds- og forebyggelsesudvalget. Tirsdag den 6. marts 2007 kl. 16.30. Tandklinikken på Marienlystskolen UDSKRIFT Sundheds- og forebyggelsesudvalget Tirsdag den 6. marts 2007 kl. 16.30 Tandklinikken på Marienlystskolen Mødedeltagere: Allan Madsen, Pia Adelsteen, Carsten Cederholm, Grethe Olsen, Bente Nielsen

Læs mere

Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85

Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Introduktion Greve Kommune bevilger socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85. Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk

Læs mere

Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice

Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice Godkendt i Byrådet den 15. december 2015 Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger Buhl Foged Sagsnr. 27.36.00-P23-1-15

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalg. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalg. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat Dato: Mandag den 12-maj-2003 Starttidspunkt for møde: Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato:?????? Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere:

Læs mere

Godkendt i Kommunalbestyrelsen 6.december 2011. Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning efter 86 (stk. 2) i Lov om Social Service

Godkendt i Kommunalbestyrelsen 6.december 2011. Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning efter 86 (stk. 2) i Lov om Social Service Godkendt i Kommunalbestyrelsen 6.december 2011 Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning efter 86 (stk. 2) i Lov om Social Service Albertslund Kommune 2012 Formål med Kvalitetsstandarden: Albertslund

Læs mere

Kvalitetsstandard for individuel socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85.

Kvalitetsstandard for individuel socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85. Kvalitetsstandard for individuel socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85. Individuel socialpædagogisk støtte ydes til borgere over 18 år, der bor i selvstændig bolig og har betydelig nedsat fysisk

Læs mere

Hovedkonto 4 Sundhedsområdet

Hovedkonto 4 Sundhedsområdet Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.4 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Regnskab 2016 Hovedkonto 4 Sundhedsområdet Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter vedrørende

Læs mere

Beløb i 1.000 kr. R2014 B2015 B2016 BO2017 BO2018 BO2019

Beløb i 1.000 kr. R2014 B2015 B2016 BO2017 BO2018 BO2019 Bevilling 33 Sundhed Beskrivelse Bevilling 33 Sundhed hører under Social- og Sundhedsudvalget. Bevillingen omfatter Center for Sundhed og omhandler Den kommunale tandpleje, Sygeplejen, Hjælpemidler og

Læs mere

Kvalitetsstandard. Træning. Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2

Kvalitetsstandard. Træning. Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2 Ældreområdet, 1. april 2011 Kvalitetsstandard Træning Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2 2011 Norddjurs Kommune, Torvet 3, 8500 1 Indholdsfortegnelse side 1. Indledning - formålet med kvalitetsstandarder

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Råderum Social- og Seniorudvalget Budgetdrøftelse juni 2013, Budget 2014-2017

Råderum Social- og Seniorudvalget Budgetdrøftelse juni 2013, Budget 2014-2017 Politikområde 41 Effektivisering grundet omstrukturering Titel: Sammenlægning af Kammerhuset og plejeboligerne Sophielund Som konsekvens af en tilbygning til Aktivitetscentret Sophielund flyttes daghjemmet

Læs mere

REFERAT SUNDHED & OMSORGSUDVALGET

REFERAT SUNDHED & OMSORGSUDVALGET REFERAT SUNDHED & OMSORGSUDVALGET den 17.01.2013 i Borgmesterens mødelokale SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Temadrøftelse om nye regler for frit valg og udbud på omsorgsområdet... 4 3 Temadrøftelse

Læs mere

Vejen kommunale tandpleje

Vejen kommunale tandpleje Vejen kommunale tandpleje Drifts- og Afdelingschef Marianne Hald Andersen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Borgmester Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler i Vejen Kommune

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den Kl. 16:00 Gæstekantinen, Svinget 14

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den Kl. 16:00 Gæstekantinen, Svinget 14 Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 12-09-2013 Kl. 16:00 Gæstekantinen, Svinget 14 Deltagere: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsen, Bo Hansen, Gert Rasmussen, Ulla Larsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 10.1 10 Social

Læs mere

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med 3. Hvilke aktiviteter indgår i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Den 21/8-2013 Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Lovgrundlag Lov om social service 83 Her står, at: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1) personlig hjælp og pleje og

Læs mere

Genoptræning efter hospitalsophold

Genoptræning efter hospitalsophold Kvalitetsstandard Sundhedslovens 140 Genoptræning efter hospitalsophold 1 Kommunal genoptræning 1. Overordnede rammer 1.1. Formål Formålet er, at Tønder Kommune kan tilrettelægge og tilbyde borgerne sammenhængende

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Erhvervet hjerneskade og kommunikation. jf. Lov om specialundervisning for voksne

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Erhvervet hjerneskade og kommunikation. jf. Lov om specialundervisning for voksne Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Erhvervet hjerneskade og kommunikation jf. Lov om specialundervisning for voksne Politisk godkendt januar 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag...

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning uden sygehusindlæggelse

Kvalitetsstandard for genoptræning uden sygehusindlæggelse Kvalitetsstandard for genoptræning uden sygehusindlæggelse 2014 Løbenr. og år: 150432/14 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 2. Hvad er formålet med træningen?... 3 3. Hvem kan

Læs mere

BILAG 2. Lovgivning om Tandpleje til børn og unge

BILAG 2. Lovgivning om Tandpleje til børn og unge BILAG 2 Lovgivning om Tandpleje til børn og unge BILAG 2: LOVGIVNING OM TANDPLEJE TIL BØRN OG UNGE I bilag 3 findes uddrag af Sundhedsloven (målrettet tandplejen) Kommunal tandpleje Lov om tandpleje, har

Læs mere

Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 1 Lovgrundlag 83.

Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 1 Lovgrundlag 83. Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 1 Lovgrundlag Formål Indhold Målgruppe/tildelingskriterier 83. Kommunalbestyrelsen skal

Læs mere

Ydelsen kan sammensættes af flere tilbud: Individuel træning Holdtræning Instruktion til selvtræning Hjemmetræning Specialiseret genoptræning.

Ydelsen kan sammensættes af flere tilbud: Individuel træning Holdtræning Instruktion til selvtræning Hjemmetræning Specialiseret genoptræning. Genoptræning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven Hvad er ydelsens 140 i Sundhedsloven samt Vejledning om træning i lovgrundlag? kommuner og regioner. Kommunen tilbyder genoptræning efter

Læs mere

Ansøgning om økonomisk tilskud fra pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011 2014

Ansøgning om økonomisk tilskud fra pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011 2014 Ansøgning om økonomisk tilskud fra pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011 2014 Ansøger: Kommune, forvaltning og afdeling Projektejer Nordfyns

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Den 1/1 2011 Jr. nr.: 2006/04953 Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Lovgrundlag Lov om social service 83 Her står, at: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1) personlig

Læs mere

Undersøgelse af tilrettelæggelsen, indholdet og kvaliteten i den vedligeholdende træning i kommunerne.

Undersøgelse af tilrettelæggelsen, indholdet og kvaliteten i den vedligeholdende træning i kommunerne. Undersøgelse af tilrettelæggelsen, indholdet og kvaliteten i den vedligeholdende træning i kommunerne. En undersøgelse foretaget af MEGAFON for Ergoterapeutforeningen, Danske Fysioterapeuter og Ældre Sagen

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune Aalestrup Farsø Løgstør Aars BESLUTNINGSPROTOKOL FOR ÅBENT MØDE I SOCIALUDVALGET VESTHIMMERLANDS KOMMUNE ONSDAG DEN 6. SEPTEMBER 2006 KL. 15.00 I MØDELOKALE 302 2. SAL, TORVEGADE

Læs mere

Kommunal genoptræning - 2015

Kommunal genoptræning - 2015 Kommunal genoptræning - 2015 Danske Fysioterapeuter/Danske Handicaporganisationer/Ældre Sagen November 2015 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen. 3 Lovgivning 4 Hovedkonklusioner.... 5 Genoptræningsplaner

Læs mere

TRÆNING & AKTIVITET BALLERUP KOMMUNE 20153

TRÆNING & AKTIVITET BALLERUP KOMMUNE 20153 TRÆNING & AKTIVITET KVALITETSSTANDARDER VEDRØRENDE: GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING DAGTILBUD TIL VOKSNE HJEM OG SAMVÆRSGRUPPER AKTIVITETSTILBUD HJEMMEVEJLEDNING FOR SENHJERNESKADEDE BALLERUP KOMMUNE

Læs mere

Kvalitetsstandard Hjælpemidler - genbrugelige Lov om social service 112

Kvalitetsstandard Hjælpemidler - genbrugelige Lov om social service 112 Kvalitetsstandard Hjælpemidler - genbrugelige Lov om social service 112 1 Hvem kan få et hjælpemiddel Målgruppe 2 Hvad er formålet med ydelsen Formål 3 Hvordan ansøges der om hjælpemidler Sagsforløb Du

Læs mere

Udvalgets ansvarsområde

Udvalgets ansvarsområde Side 1 af 10 Generelt Udvalgets ansvarsområde Sundheds- og forebyggelsesudvalgets ansvarsområder er driftsområderne: Tandpleje, Sundhedspleje, Træning og forebyggende hjemmebesøg. Herudover har sundheds-

Læs mere

Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet

Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet Vedtaget af byrådet maj 2014 2014: REBILD KVALITETSSTANDARD SUNDHEDSLOVENS 140 Kriterier Alle borgere i Rebild kommune, der på tidspunktet for udskrivning fra sygehus

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2009

Regnskab Vedtaget budget 2009 Side 1 af 7 Acadresag: -6806 Budgetkontrol maj 20 Økonomisk oversigt Sundheds- og forebyggelsesudvalget 20 Medfinansiering af sygehusvæsenet og andre sundhedsydelser 170,0 189,3 192,5 187,5-5,0 Træning

Læs mere

Lov om social service 107

Lov om social service 107 Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Serviceloven 107 Midlertidigt botilbud Om kvalitetsstandarder - En kvalitetsstandard er kommunalbestyrelsens redskab til at skabe sammenhæng mellem det politisk fastsatte

Læs mere

#split# KVALITETSMÅL OG VEJLEDNING PÅ TRÆNINGSOMRÅDET

#split# KVALITETSMÅL OG VEJLEDNING PÅ TRÆNINGSOMRÅDET #split# KVALITETSMÅL OG VEJLEDNING PÅ TRÆNINGSOMRÅDET #split# 1. BAGGRUND I forbindelse med de udarbejdede kvalitetsstandarder på træningsområdet, er der som underliggende dokument udarbejdet følgende

Læs mere

Kvalitetsstandard. Træning. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandard. Træning. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandard Træning Omsorg og Sundhed Godkendt af Social- og Forebyggelsesudvalget 17. januar 2017 Genoptræning efter Lov om Social Service 86 stk. 1 Lovgrundlag for Lov om Social Service 86, stk.

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Gentofte Kommune 2015

Gentofte Kommune 2015 Kvalitetsstandard Rehabilitering, genoptræning samt forebyggende og vedligeholdende træning i Tranehavens regi Gentofte Kommune 2015 Godkendt på Socialudvalgets møde den 8. januar 2015 0 1. INDLEDNING...

Læs mere