Produktoversigt Installationsvejledning. Traditionelle kedler Lavtemperatur-kedler Kondenserende kedler Brændeovne Gas Træ Olie

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Produktoversigt Installationsvejledning. Traditionelle kedler Lavtemperatur-kedler Kondenserende kedler Brændeovne Gas Træ Olie"

Transkript

1 November mm 100 mm 130 mm 150 mm 180 mm 200 mm 250 mm Produktoversigt Installationsvejledning 50mm S M leret atur Højiso fladetemper SKKT n e d u r e e Lav ov t til montag d n Godke Traditionelle kedler Lavtemperatur-kedler Kondenserende kedler rændeovne Gas Træ Olie Helt i rustfrit stål 6 til 500 kw

2 Detaljer om Multi-system og samling Metalbestos Multi50 er en nyudviklet rustfri stålskorsten med multi-funktion. Multi50 anvendes til traditionelle olie- og gaskedler samt brændeovne. Den nye konstruktion gør det nu muligt at montere skorstenen med kondens-pakninger, således at den samme skorsten umiddelbart kan anvendes til lavtemperatur- og kondenserende kedler. Til kedler med modulerende- eller to-trins brændere vil VVS-installatøren kunne vurdere risikoen for kondensdannelse, og ændre skorstenen til en vand- og tryktæt skorsten ved montering af kondens-pakning. Uden kondens-pakning Med kondens-pakning Isolering Muffe-ende (bund) Nippel-ende (top) Låse-bånd Yder-rør Kondens-pakning monteret. Vand- og tryktæt. Se side 23. Inder-rør Tekniske data Indvendig diameter mm Udvendig diameter mm Lysningsareal cm² MTERILE SPEIFIKTIONER Yder-rør. Rustfrit stål Yder-rør, tykkelse mm Svejsesøm Inder-rør. Rustfrit stål Inder-rør, tykkelse mm Svejsesøm Isolering Isolering, tykkelse mm Varmemodstandsevne R, 200 FUNKTIONSETINGELSER rændsel Vedvarende fyringstemperatur Kortvarig fyringstemperatur Termisk chock Trykforhold : : X5rNi ,60 mm Laser-svejsning 316L : : X2rNiMo ,60 mm Laser-svejsning MS mineralfibre. alcium-magnesium-silikat 50 mm 0,833 m² k/w UDEN KONDENS-PKNING Gas, olie, træ Undertryk MED KONDENS-PKNING Gas, olie, træ Undertryk/overtryk: Maks. 200 Pa

3 Holdbarhed vejrbestandighed effektivt træk Metalbestos Multi50 er et højteknologisk skorstens-system med multifunktion. Skorstenen kan derfor anvendes i forbindelse med traditionelle kedler og brændeovne, lavtemperatur kedler og kondenserende kedler samt generatoranlæg. Til lavtemperatur- og kondenserende kedler monteres kondens-pakning i skorstenens muffeender. Multi50 er opbygget som en 3-lags konstruktion med 50 mm MS isolering. Skorstenen er lasersvejset både indvendig og udvendig og udført helt i 0,60 mm rustfrit stål. De forskellige skorstenslængder og skorstens-dele, som er vist i dette katalog, samles til enhver ønsket skorstens-konstruktion. Skorstens-delene samles enkelt med nippel/muffe-samling og låsebånd. Det ydre, robuste rør beskytter skorstenen mod udvendig beskadigelse og korrosion. Det glatte inderrør giver en hurtig, jævn røghastighed og opvarmes hurtigt til optimalt træk. Det ydre rør bærer hele konstruktionens egenvægt, således at det indre rør kan arbejde frit uden spændinger. Metalbestos Multi50 er udført helt i rustfrit stål - indvendig og udvendig. Typisk anvendelse Side 22 Røgkanaler: Til gas-, træ- og oliefyrede varmeanlæg 6 til 500 kw. Ubegrænsede muligheder for retningsændringer, tilslutninger, inspektionsmuligheder og fastgørelser via stort tilbehørsprogram. Skorstene: Til kedler med atmosfærisk gasbrænder 36 til 300 kw. Til kedler med gasblæsebrænder 6 til 500 kw. Til kedler med oliebrænder 6 til 500 kw. Til kedler for træ 6 til 300 kw. Til brændeovne og pejse. Metalbestos har løsningen på ethvert skorstensproblem. Højisoleret 50 mm special-isolering Metalbestos Multi50 er fremstillet med et teknologisk højtudviklet MS isoleringsmateriale der modstår temperaturer indtil 1100 uden beskadigelse, og har et smeltepunkt på Dette sikrer, at isoleringsmaterialet er ubeskadiget efter en skorstensbrand. MS isolering består af alcium-magnesium-silikat fibre med meget høj isoleringsevne, og dermed lav overfladetemperatur på skorstenens yderside. Den effektive isolering betyder minimum sodafsætning, mindre risiko for skorstensbrand og større driftssikkerhed. Isoleringsmaterialet har en lav vægt, hvilket betyder at den færdige skorsten er let at håndtere og installere. Metalbestos Multi50 betyder større brandsikkerhed. fprøvning godkendelse Metalbestos Multi50 er afprøvet og certificeret i henhold til de fælles europæiske standarder, DS/EN 1859 og DS/EN Multi50 har følgende mærkninger: op T600 - N1 - W - V2 - L G25 T600 - H2 - W - V2 - L O25 T400 - N1 - D - V3 - L G25 T400 - N1 - W - V2 - L G25 T400 - N1 - W - Vm - L G25 T200 - N1 - W - V2 - L O00 T200 - P1 - W - V2 - L O00 Multi50 opfylder kravene i såvel ygnings- som Gasreglementerne. Udover den krævende afprøvning til brug for E mærkningen, har Metalbestos gennemgået en forlænget brandprøvning. Metalbestos Multi50 er certificeret i henhold til DS/EN Metalbestos Multi50 har gennemgået forlænget brandprøvning Metalbestos Multi50 er klassificeret som brandmodstandsdygtig Metalbestos Multi50 er underkastet TÜV løbende kvalitetskontrol 3

4 Skorstens-længder Metalbestos skorstens-længder med 7 forskellige diametre fremstilles i 4 forskellige standard-længder. Enkel nippel/muffe-samling og snaplås. De forskellige skorstens-længder kan sammenbygges til enhver ønsket totalhøjde. Låsebånd medleveres. Diameter 3 VVS-nr Nominel længde mm Installeret længde mm Indvendig diameter mm 80 Udvendig diameter mm 180 Lysningsareal cm 2 50 a. vægt pr. install. m, kg 6 Diameter VVS-nr Nominel længde mm Installeret længde mm Indvendig diameter mm Udvendig diameter mm Lysningsareal cm² a. vægt pr. install. m, kg Diameter VVS-nr Nominel længde mm Installeret længde mm Indvendig diameter mm Udvendig diameter mm Lysningsareal cm² a. vægt pr. install. m, kg Skorstens-længde teleskopisk Skorstens-længde, teleskopisk, anvendes mellem to faste punkter, f.eks. mellem kedel og skorsten. Længden er ikke bærende. Den nominelle længde er 305 mm. Ved at variere indholdet af løs isolering, kan den installerede længde justeres fra 60 til 150 mm, når den teleskopiske længde skydes tilbage over en af standardlængderne. Det bør sikres, at den tilbageværende isoleringsmængde er rimelig komprimeret. Pga. den ukontollerede isoleringsfyldning skal længden, i brandmæssig henseende, betragtes som et uisoleret røgrør. fstanden til brandbart materiale: 300 mm. Til aflastning skal anvendes tag-styr, væg-forankring, etage- eller vægbæring. emærk at den teleskopiske længde kun kan anvendes sammen med en standard skortstenslængde, og at den totale installerede længde aldrig kan blive mindre end 360 mm, bestående af den teleskopiske længde og en standardlængde. Låsebånd medleveres. min./max. Dia. VVS-nr / / / / / / /150 4

5 Skorstens-længde med manuelt spjæld Skorstens-længde med manuelt spjæld kan installeres som en standard skorstens-længde. nvendes til indregulering af ønsket trykbegrænsning. Håndtaget viser spjældpositionen. Kan leveres tilpasset motorstyret spjæld. Eventuel inspektion eller rensning af spjældpladen kan ske ved samtidig installation af T-stykke. Låse-bånd medleveres. Dia. VVS-nr Uisoleret røgrør til brændeovn Uisoleret røgrør fremstilles i standard diameter/længde som vist nedenfor. Såfremt røg-rørets diameter, - og -mål, ikke passer i studsen på brændeovnen, monteres ovnkobling VVS-nr på røg-røret. Røg-rør eller ovnkobling skal monteres indvendigt i brændeovnens studs. Røg-rørets afstand til brændbart materiale er fastlagt i ygningsreglementet. Se komplet program på røgrør i vores brochure Sorte røgrør. Dia. VVS-nr ,4 152, ,4 152, ,4 152, ,4 152, ,4 152, ,4 152, ,4 152, / ,4 152, / ,4 152, Efter opgave Ovnkobling til uisoleret røgrør Dia. VVS-nr Dia. VVS-nr Efter opgave Udv. 25 mm Skorstens-længde til brændeovn med indbygget kobling nvendelse af denne skorstens-længde med indbygget kobling gør det enkelt at installere 6 skorstene på brændeovne med røgafgang i top. Monteres i forbindelse med forannævnte uisoleret røg-rør til brændeovne VVS-nr Dia. VVS-nr Udv. 5

6 Vinkel-stykke 5 Til fyringsanlæg hvor der dannes tilsigtet eller utilsigtet kondens, skal røgkanalen udføres med et 5 graders fald mod kedlen. Dia. VVS-nr. D D eregning af andre forskydninger og højder: Forskydning = + (0,087 x installeret længde mellem vinkel-stykker). Højde = D + (0,996 x installeret længde mellem vinkel-stykker). Installeret længde findes i tabellen i afsnittet om skorstens-længder, se øverst side 4. Vinkel-stykke 15 Vinkel-stykke anvendes til retnings-ændringer i lodret eller vandret skorsten eller røgkanal. Det kan anvendes alene (15 bøjning) eller der kan benyttes flere af gangen. Ved brug af to vinkel-stykker, der drejes i forhold til hinanden, kan man opnå en hvilken som helst bøjning mellem 0 og 30. Mellem to vinkel-stykker kan evt. monteres T-stykke, såfremt rensemulighed er påkrævet. Den trukne skorsten skal undestøttes på brandteknisk forsvarlig måde, f.eks. ved anvendelse af tag-styr, vægforankring eller vægbæring. Låsebånd medleveres. Er skorstenen trukket mere end 1,5 meter, bør der anvendes forstærkede låsebånd VVS-nr Dia. VVS-nr. D D For andre forskydninger og højder, se tabellen nederst side 7 eller nedenfor. eregning af andre forskydninger og højder: Forskydning = + (0,259 x installeret længde mellem vinkel-stykker). Højde = D + (0,966 x installeret længde mellem vinkel-stykker). Installeret længde findes i tabellen i afsnittet om skorstens-længder, se øverst side 4. Vinkel-stykke 30 Vinkel-stykke 30 anvendes principielt på samme måde som førnævnte vinkel-stykke 15. Mellem to vinkel-stykker kan evt. monteres T-stykke, såfremt rensemulighed er påkrævet. Den trukne skorsten skal understøttes på brandteknisk forsvarlig måde, f.eks. ved anvendelse af tag-styr eller væg-forankring. Låse-bånd medleveres. Er skorstenen trukket mere end 1,5 meter, bør der anvendes forstærkede låsebånd VVS-nr D 30 Dia. VVS-nr. D For andre forskydninger og højder, se tabellen nederst side 7 eller nedenfor. eregning af andre forskydninger og højder: Forskydning = + (0,5 x installeret længde mellem vinkel-stykker). Højde = D + (0,866 x installeret længde mellem vinkel-stykker). Installeret længde findes i tabellen i afsnittet om skorstens-længder, se øverst side 4. 6

7 Vinkel-stykke 45 Vinkelstykke 45 anvendes principielt på samme måde som førnævnte vinkel-stykker. Mellem to vinkel-stykker kan evt. monteres T-stykke, såfremt rensemulighed er påkrævet. Det bemærkes, at trækning over 30 kræver bygningsmyndighedens tilladelse. I det rum hvor ildstedet er opstillet, kan trækning dog foretages ubegrænset. Den trukne skorsten skal understøttes på brandteknisk forsvarlig måde, f.eks. ved anvendelse af tag-styr eller væg-forankring. Låse-bånd medleveres. Er skorstenen trukket mere end 1,5 meter, bør der anvendes forstærkede låsebånd VVS-nr Dia. VVS-nr. D E F For andre forskydninger og højder, se tabellen nederst side 7 eller nedenfor. eregning af andre forskydninger og højder: Forskydning = + (0,707 x installeret længde mellem vinkel-stykker). Højde = D + (0,707 x installeret længde mellem vinkel-stykker). Installeret længde findes i tabellen i afsnittet om skorstens-længder, se øverst side 4. Vinkel-stykker med mellemliggende længde Dia. 195 mm længde 250 mm længde D D D D D D D D Dia. 500 mm længde 1000 mm længde D D D D D D D D

8 T-stykke 90 Det isolerede T-stykke 90 anvendes til indendørs- og udendørs-skorstene, i forbindelse med en væg-bæring. En skorstens-længde forbindes med T-stykket og føres sikkert gennem mure og vægge. En sodskål i bunden af T-stykket tillader inspektion og rensning. Til fyringsanlæg, hvor der er risiko for kondensdannelse, skal røgkanalen udføres med et fald på min. 5 til kedel- og /eller kondensdræn. Sodskål og låse-bånd medleveres. Maks. bæreevne 10 meter. 110 mm Dia. VVS-nr T-stykke 45 Isoleret T-stykke 45 anvendes især i forbindelse med fyringsanlæg, hvor der ønskes en lille strømningsmodstand. Tilslutning til vandret røg-afgang foretages ved hjælp af et 45 vinkel-stykke og kobling. Sodskål og låse-bånd medleveres. Maks. bæreevne 10 meter. F D E Dia. VVS-nr. D E F Skorstens-længde med rensedør nvendes hvor der ønskes mulighed for fejning og inspektion af skorsten. Kan anvendes både inden- og udendørs. Låsebånd medleveres. fstand fra rensedør til brændbart materiale 200 mm. Leveres med rensedør til temperatur >200 eller til temperatur <200. Temperatur <200 Temperatur >200 Dia. VVS-nr. D Dia. VVS-nr. D

9 Væg-bæring Væg-bæringen er beregnet til at bære skorstene, der er placeret indvendig eller udvendig på væg. Komponenten består af to sidestykker og en plade med to koblinger. Nederste kobling for tilslutning til sodskål, T-stykke, vinkel-stykke eller skortstens-længde. Væg-bæringen bidrager med en installeret længde på 167 mm. fstanden til væg er standard 100 mm. ndre mål efter opgave. Låse-bånd medleveres. Maks. bæreevne 10 meter. D E F Dia. VVS-nr. D E F Tag-styr Tag-styr skal anvendes til alle installationer, hvor skorstenen passerer tag, dog ikke tagudhæng. Tag-styret sikrer skorstenens stabilitet under vindbelastning og skorstensfejning. Komponenten består af to drejelige beslag med cirkelslidser, to halvskåle samt to vinkeljern. Dia. VVS-nr Vist monteret på skorstens-længde. 9

10 Gulv-bæring teleskopisk lav Gulv-bæringen kan placeres et vilkårligt sted bag ildstedet og kan justeres og fastlåses i den ønskede højde. Ønskes særlig stor højde kan der mellem gulv-bæring og T-stykke indskydes en skorstens-længde. Skorstensfejning eller inspektion foretages ved at fjerne sodskålen, der er monteret under gulv-bæringen. Låse-bånd medleveres. Maks. bæreevne 10 meter Dia. VVS-nr. D E / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /350 Gulv-bæring teleskopisk høj Gulv-bæringen kan placeres et vilkårligt sted bag ildstedet og kan justeres og fastlåses i den ønskede højde. Ønskes særlig stor højde kan der mellem gulv-bæring og T-stykke indskydes en skorstens-længde. Skorstensfejning eller inspektion foretages ved at fjerne sodskålen, der er monteret under gulv-bæringen. Låse-bånd medleveres. Maks. bæreevne 10 meter. Dia. VVS-nr. D E / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

11 Etage-bæring Etage-bæringen anvendes til installationer, hvor skorstenen passerer etager. Etage-bæringen sikrer skorstenens stabilitet og bæring. Hvor skorstenen er monteret langs en væg, kan etage-bæringen alternativt erstattes af en væg-forankring. Komponenten består af en cirkulær plade hvorigennem skorstenen passerer, samt to halvskåle der fastspændes om skorstenen, og sikres med selvskærende skruer. Pladen fungerer samtidig som afdækning af gennemføringen. Dia. VVS-nr Røgkanal-bæring til gulv Røgkanal-bæring til gulv monteres med en afstand på max. 1,50 m til understøtning af vandretliggende røgkanaler. Komponenten består af to forskydelige rørstykker, der fastlåses i ønsket højde, samt to halvskåle der fastspændes om skorstenen. Kan eventuelt afkortes og kan efter opgave fremstilles med større højde. Dia. VVS-nr / / / / / / / / / / / / / / min./max. min./max. Røgkanal-bæring til væg Røgkanal-bæring til væg monteres med en afstand på max. 1,50 m til understøtning af vandretliggende røgkanaler. Komponenten består af et vinkeljern med to slidser, samt to halvskåle der fastspændes om skorstenen. æringen er forskydelig lodret. Skorstenen kan forskydes vandret. min./max. Dia. VVS-nr /222 30/ /232 30/ /247 30/ /257 30/ /272 30/ /282 30/ /310 30/ min./max. 11

12 Røgkanal-bæring til loft min./max. min./max. Røgkanal-bæring til loft monteres med en afstand på max. 1,50 m til ophæng af vandretliggende røgkanaler. Komponenten består af et galvaniseret bånd med to øjemøtrikker samt to låse, der indskydes vandret på båndet i ønsket position. De to halvskåle fastspændes om skorstenen. åndet kan eventuelt afkortes. Kan leveres med ekstra længde. Til fyringsanlæg, hvor der er risiko for kondensdannelse, skal røgkanalen udføres med et fald på min. 5 til kedel- og /eller kondensdræn. Dia. VVS-nr / / / / / / / / / / / / / / Væg-forankring Væg-forankringen benyttes, hvor skorstenen monteres på væg-bæring. Det anbefales at sikre skorstenens stabilitet ved forankring til væg for hver 2,50 m. nvendes også til at støtte skorstenslængder, der trækkes ved hjælp af vinkel-stykker. fstand fra skorsten til væg er standard 100 mm. åndets højde er standard 90 mm. ndre mål efter opgave. Dia. VVS-nr Tag-inddækning fladt tag * ) ly Tag-inddækningen består af en aluminium, flex eller blyplade, hvortil der er fastgjort en konisk aluminiumsdel. Udførelse i aluminium er beregnet for tagbeklædning af tagpap eller skifer. Udførelse i flex er beregnet for tagbeklædning af bølgeplader eller tegl. Udførelse i bly er kun tilladt at anvende på bevaringsværdige og fredede bygninger samt til eksport. ) Husk bestilling af krave til inddækning - VVS-nr * Dia. VVS-nr luminium Dia. VVS-nr Flex Dia. VVS-nr

13 Tag-inddækning taghældning 5-32 luminium Dia. VVS-nr Tag-inddækningen består af en aluminium, flex eller blyplade, hvortil der er fastgjort en konisk aluminiumsdel. Udførelse i aluminium er beregnet for tagbeklædning af tagpap eller skifer. Udførelse i flex er beregnet for tagbeklædning af bølgeplader eller tegl. Udførelse i bly er kun tilladt at anvende på bevaringsværdige og fredede bygninger samt til eksport. ) Husk bestilling af krave til inddækning *- VVS-nr * ) ly Dia. VVS-nr Flex Dia. VVS-nr Tag-inddækning taghældning luminium Dia. VVS-nr Tag-inddækningen består af en aluminium, flex eller blyplade, hvortil der er fastgjort en konisk aluminiumsdel. Udførelse i aluminium er beregnet for tagbeklædning af tagpap eller skifer. Udførelse i flex er beregnet for tagbeklædning af bølgeplader eller tegl. Udførelse i bly er kun tilladt at anvende på bevaringsværdige og fredede bygninger samt til eksport. ) Husk bestilling af krave til inddækning *- VVS-nr * ) ly Dia. VVS-nr Flex Dia. VVS-nr Tag-inddækning tagryg taghældning: / Tag-inddækningen består af en flex eller blyplade, hvortil der er fastgjort en konisk aluminiumsdel. Udførelse i flex er beregnet til tagbeklædning af bølgeplader eller tegl. Udførelse i bly er kun tilladt at anvende på bevaringsværdige og fredede bygninger samt til eksport. ) Husk bestilling af krave til inddækning - VVS-nr * ly Dia. VVS-nr ly Dia. VVS-nr Flex Dia. VVS-nr Flex Dia. VVS-nr * ) 13

14 Forstærkning for fritstående skorsten ardun-sæt Den fritstående højde er begrænset til 1,50 m uden yderligere afstivning. Ved anvendelse af forstærkning for fritstående skorsten kan højden øges til 3,00 m. Ved fejningspligtige skorstene skal monteres en rensemulighed, når den fritstående højde overstiger 1,20 m. Forstærkningen monteres i det fritstående stykke skorsten og min. 1 m under tagflade eller øverste fastgørelse. Dia. VVS-nr ardun anvendes, hvor skorstenens fritstående højde over tag overstiger 1,50 m. ardun-sæt består af bardun-bånd, bardun-strammere, wire-låse samt wire i 10 m længde som standard. Fornødne rensemuligheder etableres ved hjælp af T stykker. ndre afstivningsmuligheder foreligger. Vist monteret på skorstens-længde. Dia. VVS-nr Variabel Variabel Variabel Variabel Variabel Variabel Variabel Loft-krave 2 delt Den 2-delte loft-krave anvendes til inddækning af skorsten i loft med lofthældning fra 11 til 38. Tilsvarende fremstilles en loft-krave til lofthældning fra 39 til 50 : VVS-nr Ved begrænset loftplads kan anvendes loft-krave m. styr, VVS-nr Dia. VVS-nr Variabel Variabel Variabel Variabel Variabel Variabel Variabel

15 Loft-krave Hvor skorstenen føres igennem etageadskillelser giver anvendelsen af loft-krave et tiltalende udseende. nvendes fra 0 til 10. Leveres med gummipakning til tætning mellem loft-krave indvendig og skorstens-længde. Dia. VVS-nr Skorstens-top Skorstens-top anvendes til skorstensinstallationer i forbindelse med centralvarmekedler. Låse-bånd medleveres. Dia. VVS-nr Skorstens-hætte Skorstens-hætten består af selve hætten, der er færdigmonteret med ovennævnte skorstens-top. Skorstens-hætten er udført som en hængslet konstruktion for at lette skorstensfejning. Skorstens-hætte kan anvendes i følgende tilfælde: Til installationer i forbindelse med pejse, brændeovne og varmluftovne. Til ildsteder med røgafgang bagud. Til skorstens-hætten kan leveres gnistfang: VVS-nr Låse-bånd medleveres. Dia. VVS-nr Kondens-pakning nvendes i forbindelse med kondenserende kedler, samt ved lave røggastemperaturer med risiko for kondensdannelse. Glidemiddel skal anvendes, jf. montageanvisningen. Pakningen er testet og E mærket i henhold til den fælles europæiske standard DS/EN med følgende mærkning: DS/EN T200 W2 K2 E. Pakningen kan anvendes til nominelle (vedvarende) røggastemperaturer op til 200, til gas- olie- eller træfyrede anlæg. Pakningen er klassificeret til direkte kontakt med såvel røggasser som kondens. Dia. VVS-nr mm 15

16 Kobling Kobling benyttes til at udføre en lodret eller vandret forbindelse fra skorstenslængder og T-stykker til uisolerede røgrør m.v. Koblingen monteres indvendig i røgstuds på ildsteder med topafgang. Koblingen monteres udvendig på røgstuds på ildsteder med røgafgang bagud. Koblinger med -mål på 100 mm har konisk studs. ndre koblinger udføres efter opgave. D Dia. VVS-nr. D Dia. VVS-nr. D Dia. VVS-nr. D Kobling med forankrings-plade Dia. VVS-nr. D Dia. VVS-nr. D Dia. VVS-nr. D Dia. VVS-nr. D Efter opgave Den kraftige forankrings-plade giver en sikker samling mellem skorsten og murede pejse. Pladen fastgøres til pejsen gennem de fire skruehuller, hvorefter skorstenen monteres. Systemet betyder en stærk reduceret opførelsestid for murede pejse. enyttes også til skorstene monteret på betonfundament. 75 mm Dia. VVS-nr Låse-bånd 57 mm En enkel komponent til at sikre skorstenens stabilitet. Låse-bånd forstærker og skjuler samlingerne. Forsynet med snap-lås. Låse-båndene medleveres alle komponenter, hvor disse er påkrævet. Kan efterspændes med 5 mm 6-kantnøgle. Dia. VVS-nr

17 Eksplosions-klap Eksplosions-klappen, der er forsynet med kobling, monteres lodret i et isoleret 90 T-stykke. Dia. VVS-nr Trækstabilisator Trækstabilisator anvendes til reduktion af skorstenstræk, der eksempelvis forekommer ved høje røggastemperaturer. Således i forbindelse med halm-, træ- eller spånfyrede kedler. Monteres lodret i et isoleret 90 T-stykke. Dia. VVS-nr Sodskål med kondensaftap Sodskål med ¾ kondensaftap. Kan monteres i forbindelse med væg-bæring eller gulv-bæring. nvendes i forbindelse med kondenserende kedler, samt ved lave røggastemperaturer med risiko for kondensdannelse. Følger med 90 og 45 T-stykker. Dia. VVS-nr Murbøsning Murbøsning med flange er til skorstensgennemføring i væg. Flangebredde 50 mm. Leveres også med flangebredde 125 mm til montage i brændbar væg. 50 mm flange Dia. VVS-nr mm 17

18 Reparations-bånd Skorstens-længder, der udsættes for udvendig beskadigelse, kan repareres med reparations-bånd. Dia. VVS-nr Tag-trin Tag-trin sikrer adgangen til skorstene, diskret og funktionelt. Tag-trin er beregnet til montage på bølgeplader. Komponenten består af 1 trin, 3 tagskruer, 6 papskiver og 3 metalskiver. nbring tag-trinet over en lægte. enyt trinet som skabelon for gennemboring (8 mm bor). fstand mellem tag-trin skal være ca. 45 cm. Udført i galvaniseret stål med polyesterbelægning. Leveres i farverne sort, grå eller galvaniseret. Tagskrue Metalskive Trin Papskive Tagplade Lægte VVS-nr. Sort Grå Tag-trin Fundaments-bæring Vist med T-stykke Fundaments-bæringen anvendes til installationer, hvor skorstenen p.g.a. tagudhæng eller andre forhindringer, ikke kan monteres på en væg-bæring. Fundaments-bæringen fastgøres på et støbt fundament i den ønskede afstand fra væg. Fremstilles i højde efter opgave. Ønskes særlig stor højde kan der mellem fundaments-bæring og T-stykke indskydes en skorstens-længde. Fundaments-bæringen er forsynet med en indvendig kobling, der kan finjusteres +/- 20 mm. Koblingen er monteret med en sodskål, der kan udtages gennem åbningen i siden. Skorstenen kræver fastgørelse til fast bygningsdel for hver 2,50 m. Dia. VVS-nr Efter opgave. Max. 120 cm 18

19 Indvendig skorsten Udvendig skorsten Installations-eksempler Tag-inddækning VVS nr Skorstens-top VVS nr Skorstens-hætte VVS nr Tag-inddækning VVS nr Tag-styr VVS nr Vinkelstykke 15, 30 og 45 VVS nr Væg-forankring VVS nr Loft-krave VVS nr Kobling VVS nr Kobling VVS nr Væg-bæring VVS nr Isoleret T-stykke VVS nr N: Skorstenen skal så vidt muligt føres lige op uden trækning. Sodskål (følger med T-stykke) VVS nr Murbøsning VVS nr rændeovn Muret pejs Skorstens-hætte VVS nr Tag-inddækning VVS nr Tag-styr VVS nr Skorstens-hætte VVS nr Tag-inddækning VVS nr Tag-styr VVS nr Loft-krave VVS nr Uisoleret røg-rør VVS nr Skorstens-længde til brændeovn med indbygget kobling VVS nr Ovn-kobling til uisoleret røg-rør VVS nr Loft-krave VVS nr Kobling med forankringsplade VVS nr

20 Dimensionering belastning indtil 120 kw Tabel 1 Nominel belastning Diameter 3,4 kw 50 mm 5,2 kw 60 mm 7,1 kw 70 mm 11,0 kw 80 mm 16,0 kw 90 mm 21,0 kw 100 mm 26,0 kw 110 mm 33,0 kw 120 mm 42,0 kw 130 mm 53,0 kw 140 mm 63,0 kw 150 mm 80,0 kw 160 mm 96,0 kw 170 mm 114,0 kw 180 mm 135,0 kw 190 mm Dimensionering i henhold til Gasreglement afsnit. estemmelse af lysning (minimum) i små skorstene, der er tilsluttet kedler med atmosfærisk brænder. Diagram 1 Dimensionering i henhold til Gasreglement afsnit. estemmelse af lysning (minimum) i små skorstene, der er tilsluttet kedler med blæseluft brænder. H n : Nedre brændværdi - H ø : Øvre brændværdi. Indfyret effekt i kw. H n - Mcal/h Indfyret effekt i kw. H ø ,6 OVER 10 m HØJDE MELLEM 5 OG 10 m HØJDE UNDER 5 m HØJDE INDVENDIG DIMETER mm Type Multi50 20

Traditionelle kedler Lavtemperatur-kedler Kondenserende kedler Brændeovne Gas Biobrændsel Olie. Højisoleret 50 mm Helt i rustfrit stål 6 til 500 kw

Traditionelle kedler Lavtemperatur-kedler Kondenserende kedler Brændeovne Gas Biobrændsel Olie. Højisoleret 50 mm Helt i rustfrit stål 6 til 500 kw 3 4 5 6 7 8 10 80 mm 100 mm 130 mm 150 mm 180 mm 200 mm 250 mm Traditionelle kedler Lavtemperatur-kedler Kondenserende kedler rændeovne Gas iobrændsel Olie Sept. 06 Sf (28)iy Højisoleret 50 mm Helt i rustfrit

Læs mere

Produktoversigt Installationsvejledning. Traditionelle kedler Lavtemperatur-kedler Kondenserende kedler Brændeovne Gas Træ Olie

Produktoversigt Installationsvejledning. Traditionelle kedler Lavtemperatur-kedler Kondenserende kedler Brændeovne Gas Træ Olie November 2010 3 4 5 6 7 8 10 80 mm 100 mm 130 mm 150 mm 180 mm 200 mm 250 mm Produktoversigt Installationsvejledning 50mm S M leret atur Højiso fladetemper SKKT n e d u r e e Lav ov t til montag d n Godke

Læs mere

SKORSTENE I RUSTFRIT STÅL

SKORSTENE I RUSTFRIT STÅL SKORSTENE I RUSTFRIT STÅL 4 5 6 7 8 10 100 mm 130 mm 150 mm 180 mm 200 mm 250 mm Traditionelle-kedler Lavtemperatur-kedler Kondenserende-kedler rændeovne Gas iobrændsel Olie Højisoleret 50 mm Helt i rustfrit

Læs mere

Gode Råd og vejledninger. Dobbeltvægget isoleret Sektionsskorstene

Gode Råd og vejledninger. Dobbeltvægget isoleret Sektionsskorstene Gode Råd og vejledninger Dobbeltvægget isoleret Sektionsskorstene Gode råd og vejledninger Generelt Det til enhver tid gældende Bygningsreglement skal respekteres nøje. Underlaget for dette afsnit er BR08,

Læs mere

Fler og fler. mærkede stålskorstene stikker piben i sky

Fler og fler. mærkede stålskorstene stikker piben i sky Fler og fler mærkede stålskorstene stikker piben i sky MTERLE O PRODUTESRVELSE Sektionsskorstenen har været fremstillet på H. Nielssons Maskinfabrik /S siden 1967 og har i alle årene på grund af sin enkle,

Læs mere

StålSkorSten til pilleovne

StålSkorSten til pilleovne Stålskorsten til pilleovne Model varde Pl400 skorstenspakken består af: i H A B C Startfod 1 x 2,0 m pejserør 1 x 0,9 m isoleret startelement D G 444 cm D 1 x 1,0 m isoleret element E 1 x 0-10 graders

Læs mere

MONTAGEANVISNING. Dobbeltvægget isoleret sektionsskorsten

MONTAGEANVISNING. Dobbeltvægget isoleret sektionsskorsten MONTAGEANVISNING Dobbeltvægget isoleret sektionsskorsten Topmontering eller Bagudmontering Gå til det kapitel, der vedrører netop den monteringsmetode, som du skal anvende i din installation. Topmontering

Læs mere

Specialafsnit om lovens krav. Fåes i størrelserne fra ø80 til ø900 mm ALCON SEKTIONSSTÅLSKORSTENE

Specialafsnit om lovens krav. Fåes i størrelserne fra ø80 til ø900 mm ALCON SEKTIONSSTÅLSKORSTENE ALCON SEKTIONSSTÅLSKORSTENE PAKKELØSNINGER Vi har gjort det nemt for dig! I dette katalog finder du en række pakkeløsninger som på en nem og overskuelig måde, fortæller dig hvilke komponenter du skal anvende.

Læs mere

Stålskorsten Monteringsanvisning

Stålskorsten Monteringsanvisning Stålskorsten Monteringsanvisning Indholdsfortegnelse: Klassificering Ø100/Ø150 mm s. 3 Anvendelse s. 4 Klassificering Ø200 mm s. 6 Lovkrav s. 8 Skorstenens højde s. 9 Rensning/skorstensfejning s. 10 Opstilling

Læs mere

Dobbeltvægget isoleret Sektionsskorstene

Dobbeltvægget isoleret Sektionsskorstene PRODUKTGuide Dobbeltvægget isoleret Sektionsskorstene Velkommen til GRAMETA GRAMETA s historie rækker helt tilbage til 1904 hvor virksomheden etablerede sig indenfor traditionelt blikkenslagerhåndværk.

Læs mere

Monteringsanvisning Aduro Robust stålskorsten

Monteringsanvisning Aduro Robust stålskorsten Monteringsanvisning Aduro Robust stålskorsten Monteringsanvisning Det er vigtigt, at du læser denne monteringsanvisning grundigt igennem, inden du begynder med monteringen af din nye skorsten. Er der tvivlsspørgsmål

Læs mere

StålSkorSten MonteringSanviSning

StålSkorSten MonteringSanviSning Stålskorsten Monteringsanvisning 02 indhold 04 Før du går i gang 05 Klassificering Ø150 mm 10 Lovkrav 11 Skorstenens højde 12 Rensning/skorstensfejning 13 Topmontering 15 Bagudmontering 16 Brændsel 17

Læs mere

StålSkorSten til brændeovne

StålSkorSten til brændeovne Stålskorsten til brændeovne Model varde V350 H G skorstenspakken består af: A B 1 x 1,5 m pejserør 1 x 0,9 m isoleret startelement C F C 1 x 1,0 m isoleret element D 1 x 0-10 graders loftkrave med gummipakning

Læs mere

StålSkorSten MonteringSanviSning

StålSkorSten MonteringSanviSning Stålskorsten Monteringsanvisning indhold 04 Før du går i gang 05 Klassificering Ø150 mm 10 Lovkrav 11 Skorstenens højde 12 Rensning/skorstensfejning 13 Topmontering 15 Bagudmontering 16 Brændsel 17 Reklamationsret

Læs mere

Pejse og brændeovne. Bygningsreglement for småhuse 1998

Pejse og brændeovne. Bygningsreglement for småhuse 1998 Pejse og brændeovne Bygningsreglement for småhuse 1998 Forord Bygningsreglement for småhuse (småhusreglementet), der trådte i kraft den 15. september 1998, indeholder i afsnit 8 en række byggetekniske

Læs mere

OBS! På huse med stråtag SKAL skorstenspiben føres mindst 80 cm. over tagryg.

OBS! På huse med stråtag SKAL skorstenspiben føres mindst 80 cm. over tagryg. Spørgsmål & Svar sp: Hvor høj skal en skorsten være? sv: I det nugældende Bygningsreglement er der ikke angivet en mindstehøjde i cm. Der opereres med et "funktionskrav" som siger at en skorsten skal have

Læs mere

Bygningsreglement for småhuse, om: Pejse- og brændeovne

Bygningsreglement for småhuse, om: Pejse- og brændeovne Bygningsreglement for småhuse, om: Pejse- og brændeovne Denne pjece fortæller om de bestemmelser i småhusreglementet*, der skal overholdes, når der opsættes en pejs eller en brændeovn. Ifølge småhusreglementet

Læs mere

Pejse og brændeovne. Bygningsreglement 2010

Pejse og brændeovne. Bygningsreglement 2010 Pejse og brændeovne Bygningsreglement 2010 Forord Bygningsreglement 2010, der trådte i kraft den 1. december 2010, indeholder i afsnit 8 en række byggetekniske be stemmelser, der skal overholdes, når der

Læs mere

Monteringsanvisning på enkelt modulskorstene

Monteringsanvisning på enkelt modulskorstene Monteringsanvisning på enkelt modulskorstene Montageanvisning for enkelt modul skorstene CE-mærket Certifikat Producent Er godkendt til følgende temperaturklasser: T400 = Godkendt til 400 C T450 = Godkendt

Læs mere

Gastekniske Dage 2011. Michael Strøm Kierulff a/s METALBESTOS

Gastekniske Dage 2011. Michael Strøm Kierulff a/s METALBESTOS Michael Strøm Kierulff a/s METALBESTOS CE mærkning og brandsikring i henhold til Byggevaredirektivet og Bygningsreglementet BR10 Emnet er opdelt således: 1. CE mærkning iht. Byggevaredirektivet (CPD) 2.

Læs mere

Den originale Aspirotor. Installationsmanual CALORINOX Ø244 / Ø150

Den originale Aspirotor. Installationsmanual CALORINOX Ø244 / Ø150 Den originale Aspirotor Installationsmanual CALORINOX Ø244 / Ø0 1. udgave 1.9.2006 Indholdsfortegnelse Side Emne 3 Produktbeskrivelse 3 Udfyldning af produktskilt 4 Godkendelser og certifikater 5 Opmåling

Læs mere

Aduro 5-1. Indbygningsvejledning. www.aduro.dk / www.aduro.no

Aduro 5-1. Indbygningsvejledning. www.aduro.dk / www.aduro.no Aduro 5-1 Indbygningsvejledning www.aduro.dk / www.aduro.no Installation af pejseindsatsen Du må gerne selv installere din pejseindsats det kan dog anbefales at tage din skorstensfejer med på råd. Du kan

Læs mere

Monteringsanvisning på dobbelt modulskorstene

Monteringsanvisning på dobbelt modulskorstene Monteringsanvisning på dobbelt modulskorstene Montageanvisning for dobbelt modul skorstene CE-mærket Certifikat 0036 CPD 90219 001 Producent Schiedel Skorstene A/S Industrivej 23 DK-7470 Karup T450 = temperaturklasse

Læs mere

Masser af kvalitet for pengene med Scotte Plus pillefyr

Masser af kvalitet for pengene med Scotte Plus pillefyr Masser af kvalitet for pengene med Scotte Plus pillefyr Et skift til træpiller sparer mange penge Med en kedel til træpiller kan en gennemsnitlig dansk husholdning spare op til 50-60% på varmeregningen

Læs mere

mere end blot varme og sikkerhed...

mere end blot varme og sikkerhed... SKORSTENSSYSTEMER SKORSTENSSYSTEMER NIKO mere end blot varme og sikkerhed... NIKO skorstenssystemer er designet og fremstillet i overensstemmelse med de nyeste standarder inden for bortledning af røg og

Læs mere

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Tillykke med din nye solfanger. Med den rette placering får du glæde af den i mange år fremover. Den medfølgende kontakt placeres på loftet eller på vægen

Læs mere

Resultaterne fra skorstensprojektet

Resultaterne fra skorstensprojektet I N T E L L I G E N T G A S T E C H N O L O G Y Resultaterne fra skorstensprojektet Skorstene til store gasfyrede anlæg Lars Jørgensen ljo@dgc.dk Resultaterne fra skorstensprojektet Projektdeltagere FAU

Læs mere

MILJØRIGTIGE BRÆNDEOVNE I DANSK DESIGN

MILJØRIGTIGE BRÆNDEOVNE I DANSK DESIGN 2014/201 MILJØRIGTIGE BRÆNDEOVNE I DANSK DESIGN DEN NYE APP FRA VARDE SE OVNEN I DIT HJEM FØR DU KØBER! Hos VARDE ved vi, at den helt rigtige brændeovn skal have den bedste placering i dit hjem og aldrig

Læs mere

ME20i - ME40i - ME80i

ME20i - ME40i - ME80i INSTALLATIONSVEJLEDNING ME20i - ME40i - ME80i Udgave 1.3 af Maj 2011 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes! Samling af fyr... side 2 Tilslutning til varmekreds... side 3 Tilslutning

Læs mere

ISOLERET RØR-PANEL. Monteringsvejledning DS 452 ISOLERET

ISOLERET RØR-PANEL. Monteringsvejledning DS 452 ISOLERET ISOLERET RØR-PANEL DS 452 ISOLERET TESTET AF DANSK TEKNOLOGISK INSTITUT April 2005 Monteringsvejledning SfB (51)x VIGTIGT! 1. Anvend kun originale Gabotherm-dele af hensyn til Kierulff a/s produktgaranti.

Læs mere

{ P. Ledhejseporten - større sikkerhed og mere komfort! Mere plads foran og i garagen. Flot design til nybyggeri og renovering

{ P. Ledhejseporten - større sikkerhed og mere komfort! Mere plads foran og i garagen. Flot design til nybyggeri og renovering L E D H E J S E P O R T T I L G A R A G E R _ Made by Hörmann 5^P 5^P 5^P { P Ledhejseporten - større sikkerhed og mere komfort! Mere plads foran og i garagen Flot design til nybyggeri og renovering Sikkerhed

Læs mere

RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404

RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404 RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404 RAIS A/S Industrivej 20, 9900 Frederikshavn. Danmark Telefon 98 47 90 33 Telefax 98 47 92 91 E-mail: info@rais.dk Website: http://rais.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Glasfiberskabe. El-komponenter & kapslinger

Glasfiberskabe. El-komponenter & kapslinger Glasfiberskabe & kapslinger Glasfiberskabe uden plexiglas Tekniske data 7 størrelser Modulopbygget og justerbar ramme Højdejusterbare DIN-skinner Robust konstruktion Innovativt design Hurtig og nem montering

Læs mere

THERMOnomic Ydervægge

THERMOnomic Ydervægge THERMOnomic Ydervægge THERMOnomic Ydervægge Dette afsnit omhandler montage af THERMOnomic Ydervægge. Statisk dimensionering foretages i henhold til Gyproc Håndbog, afsnit 3.3.2. Væggene har forskellig

Læs mere

Monteringsanvisning på Schiedel Rondo

Monteringsanvisning på Schiedel Rondo Monteringsanvisning på Schiedel Rondo Schiedel Rondo CE-mærket Certifikat Producent 0989-CPD-0579 Schiedel Skorstene A/S Industrivej 23 DK-7470 Karup Tekniske specifikationer for Schiedel Rondo: Strømningsmodstand:

Læs mere

HPK. Biobrændsel. Stokerkedel til træpiller eller træflis

HPK. Biobrændsel. Stokerkedel til træpiller eller træflis Biobrændsel HPK Stokerkedel til træpiller eller træflis Virkningsgrad > 9 % Opfylder kravene i EN 0.5 - klasse 5 Modulerende drift fra 0-00% Mulighed for brug af fastbrændsel Automatisk rensning af røgrør

Læs mere

KONTROL AF AFTRÆK OG SKORSTENE

KONTROL AF AFTRÆK OG SKORSTENE KONTROL AF AFTRÆK OG SKORSTENE Skorstene Kedler med gasblæseluftbrændere er altid tilsluttet en skorsten, der enten er muret eller af metal. Andre kedler med åbent forbrændingskammer kan også være tilsluttet

Læs mere

Generel montagevejledning for opsætning af balkon.

Generel montagevejledning for opsætning af balkon. Generel montagevejledning for opsætning af balkon. Moduler, bolte og alle samledele tælles op før montage. Værktøj du skal bruge: Hammer Momentnøgler Skruetvinger Træbjælker (bruges som ben ) Beton- eller

Læs mere

Monteringsvejledning C 586W. www.contura.eu

Monteringsvejledning C 586W. www.contura.eu Monteringsvejledning C 586W www.contura.eu 14 CERTIFIKAT EC-overensstemmelseser klæring Producent navn Adresse Produktionssted NIBE AB/Contura Box 134, Skulptörvägen 10, SE-285 23 Markaryd Markaryd, Sweden

Læs mere

Advarsel. Pas på med at købe en brugt stålskorsten. Der er flere ældre modeller, der ikke længere er godkendte, og derfor ikke må bruges i dag!

Advarsel. Pas på med at købe en brugt stålskorsten. Der er flere ældre modeller, der ikke længere er godkendte, og derfor ikke må bruges i dag! Pejse og brændeovne - opstilling, skorsten og fyring Nedenstående er udarbejdet på grundlag af pjecer fra skorstensfejermestrene Henrik B. Jensen og Benny Lassen, København, Bygningsreglementet for småhuse

Læs mere

Monteringsvejledning C 750 C 750A. www.contura.eu

Monteringsvejledning C 750 C 750A. www.contura.eu Monteringsvejledning C 750 C 750A www.contura.eu 62 CERTIFIKAT PRÆSTATIONSERKLÆRING Nr. C750 / C750A-CPR-130612-SE-1 PRODUKT Produkttype Typebetegnelse Serienummer Tiltænkt anvendelse Brændsel Brændeovn

Læs mere

To hurtige måder at lave lysninger på. VELUX lysningspanel VELUX lysningskit

To hurtige måder at lave lysninger på. VELUX lysningspanel VELUX lysningskit To hurtige måder at lave lysninger på lysningspanel lysningskit Danmark A/S velux.dk lysningsløsninger Den perfekte ramme om ovenlysvinduet En komplet installation betyder en flottere, lysere og mere energieffektiv

Læs mere

Sådan får du mest brændeovn for pengene Skab dine egne rammer med WIKING Cubic Nyhed WIKING Bazic Nu får alle råd til kvalitet

Sådan får du mest brændeovn for pengene Skab dine egne rammer med WIKING Cubic Nyhed WIKING Bazic Nu får alle råd til kvalitet Sådan får du mest brændeovn for pengene Side 2 Skab dine egne rammer med WIKING Cubic Side 8 Nyhed WIKING Bazic Nu får alle råd til kvalitet Side 10 Hvor stor skal brændeovnen være? Side 12 Derfor får

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Den absolutte sikkerhed fra Længste erfaring og højeste kvalitet Den hollandske producent Nefit bragte verdens

Læs mere

fermacell Drift og vedligehold Fibergips Juni 2015

fermacell Drift og vedligehold Fibergips Juni 2015 fermacell Drift og vedligehold Juni 2015 222 Information IHA, Aarhus, Danmark Bygherre Arkitekt Entreprenør Ingeniør Underentreprenører Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S Arkitektfirmaet C. F. Møller

Læs mere

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S Rundt brand- og røgspjæld & PK-I-S EI90S / EI120S Firkantet brand- og røgspjæld Ved Milepælen

Læs mere

Ko m bi ke dle r TRÆPILLER TRÆPILLER TRÆ FYRINGSOLIE

Ko m bi ke dle r TRÆPILLER TRÆPILLER TRÆ FYRINGSOLIE TRÆPILLER TRÆPILLER TRÆ FYRINGSOLIE Ko m bi ke dle r Randersvej/Drejøvej 14 9500 Hobro Tlf. 9852 1000 Fax 9852 3500 info@titanheating.dk www. titanheating.dk Træpillefyr D15P, D20P, D30P og D45P Er bygget

Læs mere

Solvarme. Varmt anbefalet af energisparere

Solvarme. Varmt anbefalet af energisparere Solvarme Varmt anbefalet af energisparere Komplet ramme af aluminium presset med 200 ton, for nem håndtering og sikker fastgørelse af glasset. Glaslisten med vulkaniserede hjørner for 100 % tæthed. 3,2

Læs mere

ignora Biopejse Sikkerhed www.ignora.dk www.ignora.dk

ignora Biopejse Sikkerhed www.ignora.dk www.ignora.dk Biopejse ignora Biopejse Med en ignora biopejs får du hyggen og varmen, som ved en traditionel brændeoven, men uden alt bøvlet og svineriet. En ignora biopejs udvikler hverken sod, røg eller farlige dampe.

Læs mere

Kampagnepakker Wolf kondenserende gaskedler

Kampagnepakker Wolf kondenserende gaskedler Kampagnepakker Wolf kondenserende gaskedler Wolf med særskilt varmtvandsbeholder Vælg kedelstørrelse passende til dit behov: 1 stk Wolf CGB 11 kondenserende gaskedel til 185 m² hus VVS 342470210 1 stk

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus Certificerede forhandlere Milton arbejder tæt sammen med de bedste varmespecialister i landet, der har den

Læs mere

VIESMANN. VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedler for tilladte fremløbstemperaturer indtil 120 C Nominel varmeydelse 8,0 til 20,0 MW.

VIESMANN. VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedler for tilladte fremløbstemperaturer indtil 120 C Nominel varmeydelse 8,0 til 20,0 MW. VIESMANN VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedler for tilladte fremløbstemperaturer indtil 120 C Nominel varmeydelse 8,0 til 20,0 MW Datablad Best.nr. og priser på forespørgsel For valg af kedel henvises

Læs mere

FDC - Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler FDC. Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler

FDC - Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler FDC. Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler FDC Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler Opfylder kravene til et BRS-spjæld jævnfør DS 428 Typegodkendt brandspjæld som opfylder EIS 120 klassificeringen i henhold til DS/EN 1366-2 og DS/EN 13501-3

Læs mere

BRÆNDEOVNE VARME I EN KOLD TID. Masser af inspiration

BRÆNDEOVNE VARME I EN KOLD TID. Masser af inspiration BRÆNDEOVNE VARME I EN KOLD TID Masser af inspiration Priserne gælder fra fredag d. 25. oktober til og med mandag d. 31. marts 2014 FYRING MED TRÆ ER DEN Fyring med træ sparer Danmark for ca. 500.000 tons

Læs mere

DANSK. Thermex Scandinavia A/S Serviceafd.: Farøvej 30 9800 Hjørring Danmark Tlf.: 98 92 62 33 Fax: 98 92 60 04 e-mail: info@thermex.

DANSK. Thermex Scandinavia A/S Serviceafd.: Farøvej 30 9800 Hjørring Danmark Tlf.: 98 92 62 33 Fax: 98 92 60 04 e-mail: info@thermex. Thermex Scandinavia A/S Serviceafd.: Farøvej 30 9800 Hjørring Danmark Tlf.: 98 92 62 33 Fax: 98 92 60 04 e-mail: info@thermex.dk Thermex Scandinavia AB Vagnmakaregatan 3 SE-415 07 Göteborg Tel.: 031 340

Læs mere

1) Oversvømmelser, 2) Lugtgener, 3) Aflejringer, der kan forringe kapaciteten.

1) Oversvømmelser, 2) Lugtgener, 3) Aflejringer, der kan forringe kapaciteten. 28. juni 2010 114 1) Oversvømmelser, 2) Lugtgener, 3) Aflejringer, der kan forringe kapaciteten. Der henvises til Rørcenter-anvisning 011 Vacuumsystemer i bygninger Vejledning i projektering, udførelse

Læs mere

Fordele. Varme frem Olietank Varme retur. Koldt vand

Fordele. Varme frem Olietank Varme retur. Koldt vand Energiløsning UDGIVET JULI 2009 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af oliekedel I et hus med en ældre oliekedel bør det først undersøges, om det er muligt at skifte til varmepumpe, gasfyr eller fjernvarme.

Læs mere

DA 1200-serien. Teknisk info

DA 1200-serien. Teknisk info Teknisk info Teknisk info 3 1 Produktbeskrivelse De universelle friskluftventiler, primært til staldbyggeri, kan fastgøres i væg, indmures eller istøbes murelementer. Ventilerne er fremstillet af 100

Læs mere

BIOMAX 16-30. Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30. Trinløs modulerende. Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk

BIOMAX 16-30. Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30. Trinløs modulerende. Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk BIOMAX 16-30 Trinløs modulerende Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30 Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk BIOMAX 16-30 Index: INDLEDNING side 3 Installation og montage KOM GODT IGANG side

Læs mere

DANMARKS GAMLE OLIEKEDLER SKAL FORNYS

DANMARKS GAMLE OLIEKEDLER SKAL FORNYS DANMARKS GAMLE OLIEKEDLER SKAL FORNYS Vejledning til vvs-installatører, servicemontører og andre, der ønsker at gøre en indsats for at forny Danmarks bestand af oliekedler Vær med til at udskifte Danmarks

Læs mere

Fra ildsted til skorsten med Isokern produkter

Fra ildsted til skorsten med Isokern produkter Fra ildsted til skorsten med Isokern produkter Indhold Side 3/5 Åben pejs Side 6/7 Placering Side 8/9 Opbygning Side 10/11 Pejse i mange størrelser Side 12/17 Der er mange måder at få varmen på Side 18/21

Læs mere

PAROC Hvac Fire. Brandsikring af ventilationskanaler Brandisolering iht. DS 428, 4.udgave, 2011

PAROC Hvac Fire. Brandsikring af ventilationskanaler Brandisolering iht. DS 428, 4.udgave, 2011 PAROC Hvac Fire Brandsikring af ventilationskanaler Brandisolering iht. DS 428, 4.udgave, 2011 Teknisk Isolering November 2013 Indhold Brandsikring med PAROC Stenuld... 3 PAROC Hvac Fire Mat Cirkulær kanal...

Læs mere

DA 600. Teknisk info

DA 600. Teknisk info Teknisk info Teknisk info 3 1 Produktbeskrivelse komponenterne anvendes til udsugning af luft fra stalde. er aerodynamisk og giver stor luftydelse med lille energiforbrug. er fremstillet af en speciel

Læs mere

VALG AF RØR FITTINGS. Det eneste værktøj, det kræver for at stramme den juster-bare

VALG AF RØR FITTINGS. Det eneste værktøj, det kræver for at stramme den juster-bare R Ø R F I T T I N G S 2 T E K N I S K K T L O G 3 VLG F S S ER VRMGLVNISERET STØESTÅL, SOM LEVERES MED JUSTERRE RUSTFRI STÅLSKRUER. Det eneste værktøj, det kræver for at stramme den juster-bare skrue i

Læs mere

ORIGINAL LINK SEAL COBALCH Tætninger

ORIGINAL LINK SEAL COBALCH Tætninger COBALCH Tætninger ORIGINAL LINK SEAL modul murtætning installeres hurtigt og nemt. Arkitekter, ingeniører, bygnings- og rørledningsfirmaer foretrækker fordelene ved den ORIGINAL LINK SEAL. - tryktæt fra

Læs mere

C E N T R A L S T Ø V S U G E R E

C E N T R A L S T Ø V S U G E R E Centralvac A5 DK Sep 2007 11/09/07 9:52 Side 1 Lette at installere lette at bruge Diskret og upåfaldende installation Centralstøvsugere fra NILFISK er lige så lette at installere i eksisterende huse som

Læs mere

Fremtidens stokeranlæg

Fremtidens stokeranlæg Fremtidens stokeranlæg Med Woody sætter Nordic Bio Energy nye standarder for træpillefyr. Her fik man idéen at skabe et produkt af højeste kvalitet i en prisklasse, hvor alle kan være med og resultatet

Læs mere

Teknisk datablad WH25 WH25 Brandspjæld EN 1366-2

Teknisk datablad WH25 WH25 Brandspjæld EN 1366-2 Teknisk datablad WH25 WH25 Brandspjæld www.air2trust.com Primære egenskaber Nye testede brandsikringsprodukter WH25 seriens runde brandspjæld giver maksimal beskyttelse ved at forhindre brand i at sprede

Læs mere

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a benyttes til at måle røggasser i ventilationskanaler.

Læs mere

Fernco Koblinger - skaber tætte rørsamlinger

Fernco Koblinger - skaber tætte rørsamlinger Fernco Koblinger - skaber tætte rørsamlinger Til nyanlæg og reparationer Universelle rørsamlinger Godkendte løsninger edre økonomi Den bedste løsning Ambolten 1 DK-6800 Varde Telefon: +45 7516 9029 Fax:

Læs mere

Energiløsning. Udskiftning af gaskedel. Anbefaling til ny gaskedel

Energiløsning. Udskiftning af gaskedel. Anbefaling til ny gaskedel Energiløsning UDGIVET SEPTEMBER 2010 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af gaskedel Der kan opnås energibesparelser ved at erstatte både ældre og nye gaskedler med en kondenserende A-mærket gaskedel.

Læs mere

Nordisk innovation Porduktkatalog

Nordisk innovation Porduktkatalog Nordisk innovation Porduktkatalog ROTTESPÆR TX11 STOPPER ROTTErne FØR DE GØR SKADE VA-godkendt på Teknologisk Institut Fra Ø100 til Ø200mm, også til strømpeforet rør i ovenstående dimensioner Udført i

Læs mere

PERFORM Form og Fals

PERFORM Form og Fals PERFORM Form og Fals Tips til... Inddækning mod mur Gode råd og nyttig viden Inddækning ved skorsten ved rygning på tagfladen falsede samlinger limede samlinger Miljørigtige inddækninger PERFORM flexibel

Læs mere

ELEMENTPEISER. Element model: Nominell effekt: Effekt: [ min - max ] Virkningsgraden: Vekt: Røystuds:

ELEMENTPEISER. Element model: Nominell effekt: Effekt: [ min - max ] Virkningsgraden: Vekt: Røystuds: Element model: Nominell effekt: Effekt: [ min - max ] Virkningsgraden: Vekt: Røystuds: Linear S / 600 5 kw 4,2-6,5 kw 80 kg Linear M / 700 7 kw 4,9-9,1 kw 95 kg Linear L / 800 10 kw 7-13 kw 110 kg Linear

Læs mere

Drænhul, vendes mod indvendig side

Drænhul, vendes mod indvendig side Montering Montering af stålskelet Afkortning af slidsede profiler Profilerne kan afkortes med Gyproc Twincutter 160 eller niblingsmaskine. Bærende profiler skal have vinkelrette snitflader, der modsvarer

Læs mere

Triomont fra Gustavsberg

Triomont fra Gustavsberg Triomont fra Gustavsberg Der skal kun 14 cm til Der kan opsættes et væghængt toilet på de fleste baderum. Triomont XS fra Gustavsberg er et smalt og fleksibelt installationssystem, der kun er 14 cm dybt.

Læs mere

MONTERINGS- VEJLEDNING

MONTERINGS- VEJLEDNING ... den reflektive isolering! MONTERINGS- VEJLEDNING 1. BESKRIVELSE BESKRIVELSE Quattro, Produktet til effektiv varmebesparelse. Quattro, er et tyndt reflektivt isoleringsmateriale, som har været brugt

Læs mere

Scan Line 25 og 25 S. Betjeningsvejledning. www.heta.dk

Scan Line 25 og 25 S. Betjeningsvejledning. www.heta.dk Scan Line 25 og 25 S Betjeningsvejledning www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig hvis De

Læs mere

SKYDESPJÆLD FOR VÆGMONTAGE

SKYDESPJÆLD FOR VÆGMONTAGE SKYDESPJÆLD FOR VÆGMONTAGE HDPE / RUSTFRIT STÅL ELLER HELT I RUSTFRIT STÅL KONTRAKLAPPER AF HDPE www.vatech.dk Producenten Synthesis, Holland er en velanerkendt producent af armaturer til afspærring og

Læs mere

Differenstrykregulator (PN 25) AVP fremløbs- og returløbsmontering, justerbar indstilling

Differenstrykregulator (PN 25) AVP fremløbs- og returløbsmontering, justerbar indstilling Datablad Differenstrykregulator (PN 25) AVP s- og smontering, justerbar indstilling Beskrivelse Regulatoren er en selvvirkende differenstrykregulator primært til brug i fjernvarmeanlæg. Regulatoren lukker

Læs mere

Bruksanvisning Golvvärmekit Lattialämmityssarjan käyttöohjeet Manual Floor Heating Kit Brugsanvisning Gulvvarmekit

Bruksanvisning Golvvärmekit Lattialämmityssarjan käyttöohjeet Manual Floor Heating Kit Brugsanvisning Gulvvarmekit DVK-00094-001 DANSK VARMEKABEL A/S Bruksanvisning Golvvärmekit Lattialämmityssarjan käyttöohjeet Manual Floor Heating Kit Brugsanvisning Gulvvarmekit S HandyKit 10 komplet HandyKit 10 Standard Brugsanvisning

Læs mere

HL Muffer danner en 100% tæt overgang mellem kloakrør i beton, ler og støbejern og pvc/pp.

HL Muffer danner en 100% tæt overgang mellem kloakrør i beton, ler og støbejern og pvc/pp. HL Muffer danner en 100% tæt overgang mellem kloakrør i beton, ler og støbejern og pvc/pp. EKSPANSIONSMUFFEN: Indvendig foring, der gør at kloakmesteren nemt og hurtigt løser opgaver f.eks. ind under sokler

Læs mere

Shingle Den lette tagløsning

Shingle Den lette tagløsning Shingle Den lette tagløsning den lette tagløsning Produktet Shingle Uovertruffen holdbarhed Med Shingle tilbyder Metrotile et produkt der har sat byggetraditioner og arkitektur i højsædet. Samtidig har

Læs mere

Wavin QuickStream PE. Tagafvanding med undertryk

Wavin QuickStream PE. Tagafvanding med undertryk Marts December 20102007 Wavin QuickStream PE Tagafvanding med undertryk TIGRIS Afløbssystem fjernvarmeløsninger Wavin QuickStream PE Med tryk på undertryk Wavin QuickStream er et effektivt system til afvanding

Læs mere

Brandisolering af ventilationskanaler

Brandisolering af ventilationskanaler Revideret Oktober 2010 Brandisolering af Montagevejledning iht. DS 428, 3. udgave 2009 Det er lettere at isolere med ISOVER Indhold Side Brandklassifikationssystem 3 ULTIMATE Protect - Effektiv brandisolering

Læs mere

Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder komplette varmeanlæg gaskedel og varmtvandsbeholder i én unit. Stående gaskedel

Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder komplette varmeanlæg gaskedel og varmtvandsbeholder i én unit. Stående gaskedel Stående gaskedel Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder komplette varmeanlæg gaskedel og varmtvandsbeholder i én unit ecocompact VSC 126/2 C / VSC 196/2 C / VSC 246/2 C Nye tider... varme idéer til fremtidssikret

Læs mere

Termostatisk element RAVV - til 2-vejs ventiler RAV/8 (PN 10), VMT/8 (PN 10), VMA (PN 16)

Termostatisk element RAVV - til 2-vejs ventiler RAV/8 (PN 10), VMT/8 (PN 10), VMA (PN 16) - til 2-vejs ventiler RAV/8 (PN 10), VMT/8 (PN 10), VMA (PN 16) Beskrivelse RAVV kan kombineres med 2-vejs ventiler RAV/8, VMT/8 eller VMA. Temperaturregulatoren lukker ved stigende følertemperatur. Der

Læs mere

Brandisolering. Af bærende stålkonstruktioner

Brandisolering. Af bærende stålkonstruktioner Brandisolering Af bærende stålkonstruktioner Glasroc F FireCase Flot og brandsikker beklædning af stålkonstruktioner Glasroc F Firecase er et effektivt system til beklædning og passiv brandbeskyttelse

Læs mere

Monterings og Brugervejledning

Monterings og Brugervejledning Monterings og Brugervejledning Version 3 den 4 november 2006, ifølge den nye fælles Europæiske norm DS/EN 13240 For Svendsen Pejse type: Svendsen 3. Indledning / vigtig. Det er en vanskelig beslutning

Læs mere

Udvendig efterisolering af letbetonvægge

Udvendig efterisolering af letbetonvægge Energiløsning etageejendomme Udvendig efterisolering af letbetonvægge UDGIVET DECEMBER 2013 - REVIDERET DECEMBER 2014 I halvtredserne, tresserne og halvfjerdserne blev en del mindre etageejendomme opført

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100 Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100 Side 1 af 15 1.0.0 Indhold 1.0.0 Indhold... 2 2.0.0 Illustrationer... 2 3.0.0 Anlægget... 3 3.1.0 Funktionsprincip... 4 4.0.0 Tekniske specifikationer...

Læs mere

Prisliste på tilbehør til varmepumper pr. 1. April 2015 - Incl. Moms - Excl. Fragt Vægophæng og markstativer mm.

Prisliste på tilbehør til varmepumper pr. 1. April 2015 - Incl. Moms - Excl. Fragt Vægophæng og markstativer mm. Prisliste på tilbehør til varmepumper pr. 1. April 2015 - Incl. Moms - Excl. Fragt Vægophæng og markstativer mm. Varebeskrivelse : Hvidt Epozylakeret Bestillingsnummer.: Pris: Vægbeslag med skinne med

Læs mere

Scan-Line 10/20/30 20B/30B. Betjeningsvejledning. www.heta.dk

Scan-Line 10/20/30 20B/30B. Betjeningsvejledning. www.heta.dk Betjeningsvejledning Scan-Line 10/20/30 20B/30B www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig hvis

Læs mere

VIESMANN VITORADIAL 300-T Kondenserende kedler 101 til 545 kw

VIESMANN VITORADIAL 300-T Kondenserende kedler 101 til 545 kw VIESMANN VITORADIAL 300-T Kondenserende kedler 101 til 545 kw Datablad Best.nr. og priser: se prislisten VITORADIAL 300-T Type VR3 Lavtemperatur-olie-/gaskedel med kondenserende varmeveksler Tretrækskedel

Læs mere

BALL-TIK. Skydeportbeslag

BALL-TIK. Skydeportbeslag BALL-TIK Skydeportbeslag Produktoversigt A/S Tobias Jensen Production Februar 2012 BALL-TIK Skydeportbeslag Februar 2012 Forord BALL-TIK Styrke 0 BALL-TIK Styrke 1 BALL-TIK Styrke 1 Rustfri BALL-TIK Styrke

Læs mere

KOMPAKTKEDEL MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 5/25 M 40

KOMPAKTKEDEL MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 5/25 M 40 KOMPAKTKEDEL MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 5/25 M 40 INDHOLD INDLEDNING PRÆSENTATION 3 TEKNISKE DATA 4 MONTERINGSVEJLEDNING INSTALLATION 6 AFTRÆK 6 RØRTILSLUTNING 12 ELTILSLUTNING 13 OPSTART 14 INDSTILLINGER

Læs mere

ARKITEKT MAA PETER RASMUSSEN SKALSBYVEJ 4 4735 MERN 5593 9325 PR-ARKITEKTERNE@MAIL.DK

ARKITEKT MAA PETER RASMUSSEN SKALSBYVEJ 4 4735 MERN 5593 9325 PR-ARKITEKTERNE@MAIL.DK Markeringer viser maksimal placering af franske altaner i køkken og opholdsrum anført med positionsnummer 01-26, godkendt jænfør principiel tilladelse af 17. januar 2008 fra Københavns Kommune, Center

Læs mere

Væghængt gaskedel. Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder den kompakte gaskedel som producerer både varme og varmt vand. ecotec plus VCW 196/3-5

Væghængt gaskedel. Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder den kompakte gaskedel som producerer både varme og varmt vand. ecotec plus VCW 196/3-5 Væghængt gaskedel Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder den kompakte gaskedel som producerer både varme og varmt vand. ecotec plus VCW 196/35 ecotec plus VCW ecotec plus VCW passer ind overalt med 4 års

Læs mere

Varmeelement til udlægning NPLC-10

Varmeelement til udlægning NPLC-10 DK Installationsbeskrivelse Varmeelement til udlægning NPLC-10 Bemærk! Ved montering af to elementer til samme termostat, skal side 6 læses før installationen påbegyndes. Produktfakta 2-lederkabel med

Læs mere

installationsvejledning Uponor samletank 3 m 3 Enkel at håndtere enkel at installere

installationsvejledning Uponor samletank 3 m 3 Enkel at håndtere enkel at installere installationsvejledning Enkel at håndtere enkel at installere Udgravning Udgravningen skal være så tilpas stor, at det er muligt at installere både de påkrævede forankringsplader på udgravningsbunden samt

Læs mere