Produktoversigt Installationsvejledning. Traditionelle kedler Lavtemperatur-kedler Kondenserende kedler Brændeovne Gas Træ Olie

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Produktoversigt Installationsvejledning. Traditionelle kedler Lavtemperatur-kedler Kondenserende kedler Brændeovne Gas Træ Olie"

Transkript

1 November mm 100 mm 130 mm 150 mm 180 mm 200 mm 250 mm Produktoversigt Installationsvejledning 50mm S M leret atur Højiso fladetemper SKKT n e d u r e e Lav ov t til montag d n Godke Traditionelle kedler Lavtemperatur-kedler Kondenserende kedler rændeovne Gas Træ Olie Helt i rustfrit stål 6 til 500 kw

2 Detaljer om Multi-system og samling Metalbestos Multi50 er en nyudviklet rustfri stålskorsten med multi-funktion. Multi50 anvendes til traditionelle olie- og gaskedler samt brændeovne. Den nye konstruktion gør det nu muligt at montere skorstenen med kondens-pakninger, således at den samme skorsten umiddelbart kan anvendes til lavtemperatur- og kondenserende kedler. Til kedler med modulerende- eller to-trins brændere vil VVS-installatøren kunne vurdere risikoen for kondensdannelse, og ændre skorstenen til en vand- og tryktæt skorsten ved montering af kondens-pakning. Uden kondens-pakning Med kondens-pakning Isolering Muffe-ende (bund) Nippel-ende (top) Låse-bånd Yder-rør Kondens-pakning monteret. Vand- og tryktæt. Se side 23. Inder-rør Tekniske data Indvendig diameter mm Udvendig diameter mm Lysningsareal cm² MTERILE SPEIFIKTIONER Yder-rør. Rustfrit stål Yder-rør, tykkelse mm Svejsesøm Inder-rør. Rustfrit stål Inder-rør, tykkelse mm Svejsesøm Isolering Isolering, tykkelse mm Varmemodstandsevne R, 200 FUNKTIONSETINGELSER rændsel Vedvarende fyringstemperatur Kortvarig fyringstemperatur Termisk chock Trykforhold : : X5rNi ,60 mm Laser-svejsning 316L : : X2rNiMo ,60 mm Laser-svejsning MS mineralfibre. alcium-magnesium-silikat 50 mm 0,833 m² k/w UDEN KONDENS-PKNING Gas, olie, træ Undertryk MED KONDENS-PKNING Gas, olie, træ Undertryk/overtryk: Maks. 200 Pa

3 Holdbarhed vejrbestandighed effektivt træk Metalbestos Multi50 er et højteknologisk skorstens-system med multifunktion. Skorstenen kan derfor anvendes i forbindelse med traditionelle kedler og brændeovne, lavtemperatur kedler og kondenserende kedler samt generatoranlæg. Til lavtemperatur- og kondenserende kedler monteres kondens-pakning i skorstenens muffeender. Multi50 er opbygget som en 3-lags konstruktion med 50 mm MS isolering. Skorstenen er lasersvejset både indvendig og udvendig og udført helt i 0,60 mm rustfrit stål. De forskellige skorstenslængder og skorstens-dele, som er vist i dette katalog, samles til enhver ønsket skorstens-konstruktion. Skorstens-delene samles enkelt med nippel/muffe-samling og låsebånd. Det ydre, robuste rør beskytter skorstenen mod udvendig beskadigelse og korrosion. Det glatte inderrør giver en hurtig, jævn røghastighed og opvarmes hurtigt til optimalt træk. Det ydre rør bærer hele konstruktionens egenvægt, således at det indre rør kan arbejde frit uden spændinger. Metalbestos Multi50 er udført helt i rustfrit stål - indvendig og udvendig. Typisk anvendelse Side 22 Røgkanaler: Til gas-, træ- og oliefyrede varmeanlæg 6 til 500 kw. Ubegrænsede muligheder for retningsændringer, tilslutninger, inspektionsmuligheder og fastgørelser via stort tilbehørsprogram. Skorstene: Til kedler med atmosfærisk gasbrænder 36 til 300 kw. Til kedler med gasblæsebrænder 6 til 500 kw. Til kedler med oliebrænder 6 til 500 kw. Til kedler for træ 6 til 300 kw. Til brændeovne og pejse. Metalbestos har løsningen på ethvert skorstensproblem. Højisoleret 50 mm special-isolering Metalbestos Multi50 er fremstillet med et teknologisk højtudviklet MS isoleringsmateriale der modstår temperaturer indtil 1100 uden beskadigelse, og har et smeltepunkt på Dette sikrer, at isoleringsmaterialet er ubeskadiget efter en skorstensbrand. MS isolering består af alcium-magnesium-silikat fibre med meget høj isoleringsevne, og dermed lav overfladetemperatur på skorstenens yderside. Den effektive isolering betyder minimum sodafsætning, mindre risiko for skorstensbrand og større driftssikkerhed. Isoleringsmaterialet har en lav vægt, hvilket betyder at den færdige skorsten er let at håndtere og installere. Metalbestos Multi50 betyder større brandsikkerhed. fprøvning godkendelse Metalbestos Multi50 er afprøvet og certificeret i henhold til de fælles europæiske standarder, DS/EN 1859 og DS/EN Multi50 har følgende mærkninger: op T600 - N1 - W - V2 - L G25 T600 - H2 - W - V2 - L O25 T400 - N1 - D - V3 - L G25 T400 - N1 - W - V2 - L G25 T400 - N1 - W - Vm - L G25 T200 - N1 - W - V2 - L O00 T200 - P1 - W - V2 - L O00 Multi50 opfylder kravene i såvel ygnings- som Gasreglementerne. Udover den krævende afprøvning til brug for E mærkningen, har Metalbestos gennemgået en forlænget brandprøvning. Metalbestos Multi50 er certificeret i henhold til DS/EN Metalbestos Multi50 har gennemgået forlænget brandprøvning Metalbestos Multi50 er klassificeret som brandmodstandsdygtig Metalbestos Multi50 er underkastet TÜV løbende kvalitetskontrol 3

4 Skorstens-længder Metalbestos skorstens-længder med 7 forskellige diametre fremstilles i 4 forskellige standard-længder. Enkel nippel/muffe-samling og snaplås. De forskellige skorstens-længder kan sammenbygges til enhver ønsket totalhøjde. Låsebånd medleveres. Diameter 3 VVS-nr Nominel længde mm Installeret længde mm Indvendig diameter mm 80 Udvendig diameter mm 180 Lysningsareal cm 2 50 a. vægt pr. install. m, kg 6 Diameter VVS-nr Nominel længde mm Installeret længde mm Indvendig diameter mm Udvendig diameter mm Lysningsareal cm² a. vægt pr. install. m, kg Diameter VVS-nr Nominel længde mm Installeret længde mm Indvendig diameter mm Udvendig diameter mm Lysningsareal cm² a. vægt pr. install. m, kg Skorstens-længde teleskopisk Skorstens-længde, teleskopisk, anvendes mellem to faste punkter, f.eks. mellem kedel og skorsten. Længden er ikke bærende. Den nominelle længde er 305 mm. Ved at variere indholdet af løs isolering, kan den installerede længde justeres fra 60 til 150 mm, når den teleskopiske længde skydes tilbage over en af standardlængderne. Det bør sikres, at den tilbageværende isoleringsmængde er rimelig komprimeret. Pga. den ukontollerede isoleringsfyldning skal længden, i brandmæssig henseende, betragtes som et uisoleret røgrør. fstanden til brandbart materiale: 300 mm. Til aflastning skal anvendes tag-styr, væg-forankring, etage- eller vægbæring. emærk at den teleskopiske længde kun kan anvendes sammen med en standard skortstenslængde, og at den totale installerede længde aldrig kan blive mindre end 360 mm, bestående af den teleskopiske længde og en standardlængde. Låsebånd medleveres. min./max. Dia. VVS-nr / / / / / / /150 4

5 Skorstens-længde med manuelt spjæld Skorstens-længde med manuelt spjæld kan installeres som en standard skorstens-længde. nvendes til indregulering af ønsket trykbegrænsning. Håndtaget viser spjældpositionen. Kan leveres tilpasset motorstyret spjæld. Eventuel inspektion eller rensning af spjældpladen kan ske ved samtidig installation af T-stykke. Låse-bånd medleveres. Dia. VVS-nr Uisoleret røgrør til brændeovn Uisoleret røgrør fremstilles i standard diameter/længde som vist nedenfor. Såfremt røg-rørets diameter, - og -mål, ikke passer i studsen på brændeovnen, monteres ovnkobling VVS-nr på røg-røret. Røg-rør eller ovnkobling skal monteres indvendigt i brændeovnens studs. Røg-rørets afstand til brændbart materiale er fastlagt i ygningsreglementet. Se komplet program på røgrør i vores brochure Sorte røgrør. Dia. VVS-nr ,4 152, ,4 152, ,4 152, ,4 152, ,4 152, ,4 152, ,4 152, / ,4 152, / ,4 152, Efter opgave Ovnkobling til uisoleret røgrør Dia. VVS-nr Dia. VVS-nr Efter opgave Udv. 25 mm Skorstens-længde til brændeovn med indbygget kobling nvendelse af denne skorstens-længde med indbygget kobling gør det enkelt at installere 6 skorstene på brændeovne med røgafgang i top. Monteres i forbindelse med forannævnte uisoleret røg-rør til brændeovne VVS-nr Dia. VVS-nr Udv. 5

6 Vinkel-stykke 5 Til fyringsanlæg hvor der dannes tilsigtet eller utilsigtet kondens, skal røgkanalen udføres med et 5 graders fald mod kedlen. Dia. VVS-nr. D D eregning af andre forskydninger og højder: Forskydning = + (0,087 x installeret længde mellem vinkel-stykker). Højde = D + (0,996 x installeret længde mellem vinkel-stykker). Installeret længde findes i tabellen i afsnittet om skorstens-længder, se øverst side 4. Vinkel-stykke 15 Vinkel-stykke anvendes til retnings-ændringer i lodret eller vandret skorsten eller røgkanal. Det kan anvendes alene (15 bøjning) eller der kan benyttes flere af gangen. Ved brug af to vinkel-stykker, der drejes i forhold til hinanden, kan man opnå en hvilken som helst bøjning mellem 0 og 30. Mellem to vinkel-stykker kan evt. monteres T-stykke, såfremt rensemulighed er påkrævet. Den trukne skorsten skal undestøttes på brandteknisk forsvarlig måde, f.eks. ved anvendelse af tag-styr, vægforankring eller vægbæring. Låsebånd medleveres. Er skorstenen trukket mere end 1,5 meter, bør der anvendes forstærkede låsebånd VVS-nr Dia. VVS-nr. D D For andre forskydninger og højder, se tabellen nederst side 7 eller nedenfor. eregning af andre forskydninger og højder: Forskydning = + (0,259 x installeret længde mellem vinkel-stykker). Højde = D + (0,966 x installeret længde mellem vinkel-stykker). Installeret længde findes i tabellen i afsnittet om skorstens-længder, se øverst side 4. Vinkel-stykke 30 Vinkel-stykke 30 anvendes principielt på samme måde som førnævnte vinkel-stykke 15. Mellem to vinkel-stykker kan evt. monteres T-stykke, såfremt rensemulighed er påkrævet. Den trukne skorsten skal understøttes på brandteknisk forsvarlig måde, f.eks. ved anvendelse af tag-styr eller væg-forankring. Låse-bånd medleveres. Er skorstenen trukket mere end 1,5 meter, bør der anvendes forstærkede låsebånd VVS-nr D 30 Dia. VVS-nr. D For andre forskydninger og højder, se tabellen nederst side 7 eller nedenfor. eregning af andre forskydninger og højder: Forskydning = + (0,5 x installeret længde mellem vinkel-stykker). Højde = D + (0,866 x installeret længde mellem vinkel-stykker). Installeret længde findes i tabellen i afsnittet om skorstens-længder, se øverst side 4. 6

7 Vinkel-stykke 45 Vinkelstykke 45 anvendes principielt på samme måde som førnævnte vinkel-stykker. Mellem to vinkel-stykker kan evt. monteres T-stykke, såfremt rensemulighed er påkrævet. Det bemærkes, at trækning over 30 kræver bygningsmyndighedens tilladelse. I det rum hvor ildstedet er opstillet, kan trækning dog foretages ubegrænset. Den trukne skorsten skal understøttes på brandteknisk forsvarlig måde, f.eks. ved anvendelse af tag-styr eller væg-forankring. Låse-bånd medleveres. Er skorstenen trukket mere end 1,5 meter, bør der anvendes forstærkede låsebånd VVS-nr Dia. VVS-nr. D E F For andre forskydninger og højder, se tabellen nederst side 7 eller nedenfor. eregning af andre forskydninger og højder: Forskydning = + (0,707 x installeret længde mellem vinkel-stykker). Højde = D + (0,707 x installeret længde mellem vinkel-stykker). Installeret længde findes i tabellen i afsnittet om skorstens-længder, se øverst side 4. Vinkel-stykker med mellemliggende længde Dia. 195 mm længde 250 mm længde D D D D D D D D Dia. 500 mm længde 1000 mm længde D D D D D D D D

8 T-stykke 90 Det isolerede T-stykke 90 anvendes til indendørs- og udendørs-skorstene, i forbindelse med en væg-bæring. En skorstens-længde forbindes med T-stykket og føres sikkert gennem mure og vægge. En sodskål i bunden af T-stykket tillader inspektion og rensning. Til fyringsanlæg, hvor der er risiko for kondensdannelse, skal røgkanalen udføres med et fald på min. 5 til kedel- og /eller kondensdræn. Sodskål og låse-bånd medleveres. Maks. bæreevne 10 meter. 110 mm Dia. VVS-nr T-stykke 45 Isoleret T-stykke 45 anvendes især i forbindelse med fyringsanlæg, hvor der ønskes en lille strømningsmodstand. Tilslutning til vandret røg-afgang foretages ved hjælp af et 45 vinkel-stykke og kobling. Sodskål og låse-bånd medleveres. Maks. bæreevne 10 meter. F D E Dia. VVS-nr. D E F Skorstens-længde med rensedør nvendes hvor der ønskes mulighed for fejning og inspektion af skorsten. Kan anvendes både inden- og udendørs. Låsebånd medleveres. fstand fra rensedør til brændbart materiale 200 mm. Leveres med rensedør til temperatur >200 eller til temperatur <200. Temperatur <200 Temperatur >200 Dia. VVS-nr. D Dia. VVS-nr. D

9 Væg-bæring Væg-bæringen er beregnet til at bære skorstene, der er placeret indvendig eller udvendig på væg. Komponenten består af to sidestykker og en plade med to koblinger. Nederste kobling for tilslutning til sodskål, T-stykke, vinkel-stykke eller skortstens-længde. Væg-bæringen bidrager med en installeret længde på 167 mm. fstanden til væg er standard 100 mm. ndre mål efter opgave. Låse-bånd medleveres. Maks. bæreevne 10 meter. D E F Dia. VVS-nr. D E F Tag-styr Tag-styr skal anvendes til alle installationer, hvor skorstenen passerer tag, dog ikke tagudhæng. Tag-styret sikrer skorstenens stabilitet under vindbelastning og skorstensfejning. Komponenten består af to drejelige beslag med cirkelslidser, to halvskåle samt to vinkeljern. Dia. VVS-nr Vist monteret på skorstens-længde. 9

10 Gulv-bæring teleskopisk lav Gulv-bæringen kan placeres et vilkårligt sted bag ildstedet og kan justeres og fastlåses i den ønskede højde. Ønskes særlig stor højde kan der mellem gulv-bæring og T-stykke indskydes en skorstens-længde. Skorstensfejning eller inspektion foretages ved at fjerne sodskålen, der er monteret under gulv-bæringen. Låse-bånd medleveres. Maks. bæreevne 10 meter Dia. VVS-nr. D E / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /350 Gulv-bæring teleskopisk høj Gulv-bæringen kan placeres et vilkårligt sted bag ildstedet og kan justeres og fastlåses i den ønskede højde. Ønskes særlig stor højde kan der mellem gulv-bæring og T-stykke indskydes en skorstens-længde. Skorstensfejning eller inspektion foretages ved at fjerne sodskålen, der er monteret under gulv-bæringen. Låse-bånd medleveres. Maks. bæreevne 10 meter. Dia. VVS-nr. D E / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

11 Etage-bæring Etage-bæringen anvendes til installationer, hvor skorstenen passerer etager. Etage-bæringen sikrer skorstenens stabilitet og bæring. Hvor skorstenen er monteret langs en væg, kan etage-bæringen alternativt erstattes af en væg-forankring. Komponenten består af en cirkulær plade hvorigennem skorstenen passerer, samt to halvskåle der fastspændes om skorstenen, og sikres med selvskærende skruer. Pladen fungerer samtidig som afdækning af gennemføringen. Dia. VVS-nr Røgkanal-bæring til gulv Røgkanal-bæring til gulv monteres med en afstand på max. 1,50 m til understøtning af vandretliggende røgkanaler. Komponenten består af to forskydelige rørstykker, der fastlåses i ønsket højde, samt to halvskåle der fastspændes om skorstenen. Kan eventuelt afkortes og kan efter opgave fremstilles med større højde. Dia. VVS-nr / / / / / / / / / / / / / / min./max. min./max. Røgkanal-bæring til væg Røgkanal-bæring til væg monteres med en afstand på max. 1,50 m til understøtning af vandretliggende røgkanaler. Komponenten består af et vinkeljern med to slidser, samt to halvskåle der fastspændes om skorstenen. æringen er forskydelig lodret. Skorstenen kan forskydes vandret. min./max. Dia. VVS-nr /222 30/ /232 30/ /247 30/ /257 30/ /272 30/ /282 30/ /310 30/ min./max. 11

12 Røgkanal-bæring til loft min./max. min./max. Røgkanal-bæring til loft monteres med en afstand på max. 1,50 m til ophæng af vandretliggende røgkanaler. Komponenten består af et galvaniseret bånd med to øjemøtrikker samt to låse, der indskydes vandret på båndet i ønsket position. De to halvskåle fastspændes om skorstenen. åndet kan eventuelt afkortes. Kan leveres med ekstra længde. Til fyringsanlæg, hvor der er risiko for kondensdannelse, skal røgkanalen udføres med et fald på min. 5 til kedel- og /eller kondensdræn. Dia. VVS-nr / / / / / / / / / / / / / / Væg-forankring Væg-forankringen benyttes, hvor skorstenen monteres på væg-bæring. Det anbefales at sikre skorstenens stabilitet ved forankring til væg for hver 2,50 m. nvendes også til at støtte skorstenslængder, der trækkes ved hjælp af vinkel-stykker. fstand fra skorsten til væg er standard 100 mm. åndets højde er standard 90 mm. ndre mål efter opgave. Dia. VVS-nr Tag-inddækning fladt tag * ) ly Tag-inddækningen består af en aluminium, flex eller blyplade, hvortil der er fastgjort en konisk aluminiumsdel. Udførelse i aluminium er beregnet for tagbeklædning af tagpap eller skifer. Udførelse i flex er beregnet for tagbeklædning af bølgeplader eller tegl. Udførelse i bly er kun tilladt at anvende på bevaringsværdige og fredede bygninger samt til eksport. ) Husk bestilling af krave til inddækning - VVS-nr * Dia. VVS-nr luminium Dia. VVS-nr Flex Dia. VVS-nr

13 Tag-inddækning taghældning 5-32 luminium Dia. VVS-nr Tag-inddækningen består af en aluminium, flex eller blyplade, hvortil der er fastgjort en konisk aluminiumsdel. Udførelse i aluminium er beregnet for tagbeklædning af tagpap eller skifer. Udførelse i flex er beregnet for tagbeklædning af bølgeplader eller tegl. Udførelse i bly er kun tilladt at anvende på bevaringsværdige og fredede bygninger samt til eksport. ) Husk bestilling af krave til inddækning *- VVS-nr * ) ly Dia. VVS-nr Flex Dia. VVS-nr Tag-inddækning taghældning luminium Dia. VVS-nr Tag-inddækningen består af en aluminium, flex eller blyplade, hvortil der er fastgjort en konisk aluminiumsdel. Udførelse i aluminium er beregnet for tagbeklædning af tagpap eller skifer. Udførelse i flex er beregnet for tagbeklædning af bølgeplader eller tegl. Udførelse i bly er kun tilladt at anvende på bevaringsværdige og fredede bygninger samt til eksport. ) Husk bestilling af krave til inddækning *- VVS-nr * ) ly Dia. VVS-nr Flex Dia. VVS-nr Tag-inddækning tagryg taghældning: / Tag-inddækningen består af en flex eller blyplade, hvortil der er fastgjort en konisk aluminiumsdel. Udførelse i flex er beregnet til tagbeklædning af bølgeplader eller tegl. Udførelse i bly er kun tilladt at anvende på bevaringsværdige og fredede bygninger samt til eksport. ) Husk bestilling af krave til inddækning - VVS-nr * ly Dia. VVS-nr ly Dia. VVS-nr Flex Dia. VVS-nr Flex Dia. VVS-nr * ) 13

14 Forstærkning for fritstående skorsten ardun-sæt Den fritstående højde er begrænset til 1,50 m uden yderligere afstivning. Ved anvendelse af forstærkning for fritstående skorsten kan højden øges til 3,00 m. Ved fejningspligtige skorstene skal monteres en rensemulighed, når den fritstående højde overstiger 1,20 m. Forstærkningen monteres i det fritstående stykke skorsten og min. 1 m under tagflade eller øverste fastgørelse. Dia. VVS-nr ardun anvendes, hvor skorstenens fritstående højde over tag overstiger 1,50 m. ardun-sæt består af bardun-bånd, bardun-strammere, wire-låse samt wire i 10 m længde som standard. Fornødne rensemuligheder etableres ved hjælp af T stykker. ndre afstivningsmuligheder foreligger. Vist monteret på skorstens-længde. Dia. VVS-nr Variabel Variabel Variabel Variabel Variabel Variabel Variabel Loft-krave 2 delt Den 2-delte loft-krave anvendes til inddækning af skorsten i loft med lofthældning fra 11 til 38. Tilsvarende fremstilles en loft-krave til lofthældning fra 39 til 50 : VVS-nr Ved begrænset loftplads kan anvendes loft-krave m. styr, VVS-nr Dia. VVS-nr Variabel Variabel Variabel Variabel Variabel Variabel Variabel

15 Loft-krave Hvor skorstenen føres igennem etageadskillelser giver anvendelsen af loft-krave et tiltalende udseende. nvendes fra 0 til 10. Leveres med gummipakning til tætning mellem loft-krave indvendig og skorstens-længde. Dia. VVS-nr Skorstens-top Skorstens-top anvendes til skorstensinstallationer i forbindelse med centralvarmekedler. Låse-bånd medleveres. Dia. VVS-nr Skorstens-hætte Skorstens-hætten består af selve hætten, der er færdigmonteret med ovennævnte skorstens-top. Skorstens-hætten er udført som en hængslet konstruktion for at lette skorstensfejning. Skorstens-hætte kan anvendes i følgende tilfælde: Til installationer i forbindelse med pejse, brændeovne og varmluftovne. Til ildsteder med røgafgang bagud. Til skorstens-hætten kan leveres gnistfang: VVS-nr Låse-bånd medleveres. Dia. VVS-nr Kondens-pakning nvendes i forbindelse med kondenserende kedler, samt ved lave røggastemperaturer med risiko for kondensdannelse. Glidemiddel skal anvendes, jf. montageanvisningen. Pakningen er testet og E mærket i henhold til den fælles europæiske standard DS/EN med følgende mærkning: DS/EN T200 W2 K2 E. Pakningen kan anvendes til nominelle (vedvarende) røggastemperaturer op til 200, til gas- olie- eller træfyrede anlæg. Pakningen er klassificeret til direkte kontakt med såvel røggasser som kondens. Dia. VVS-nr mm 15

16 Kobling Kobling benyttes til at udføre en lodret eller vandret forbindelse fra skorstenslængder og T-stykker til uisolerede røgrør m.v. Koblingen monteres indvendig i røgstuds på ildsteder med topafgang. Koblingen monteres udvendig på røgstuds på ildsteder med røgafgang bagud. Koblinger med -mål på 100 mm har konisk studs. ndre koblinger udføres efter opgave. D Dia. VVS-nr. D Dia. VVS-nr. D Dia. VVS-nr. D Kobling med forankrings-plade Dia. VVS-nr. D Dia. VVS-nr. D Dia. VVS-nr. D Dia. VVS-nr. D Efter opgave Den kraftige forankrings-plade giver en sikker samling mellem skorsten og murede pejse. Pladen fastgøres til pejsen gennem de fire skruehuller, hvorefter skorstenen monteres. Systemet betyder en stærk reduceret opførelsestid for murede pejse. enyttes også til skorstene monteret på betonfundament. 75 mm Dia. VVS-nr Låse-bånd 57 mm En enkel komponent til at sikre skorstenens stabilitet. Låse-bånd forstærker og skjuler samlingerne. Forsynet med snap-lås. Låse-båndene medleveres alle komponenter, hvor disse er påkrævet. Kan efterspændes med 5 mm 6-kantnøgle. Dia. VVS-nr

17 Eksplosions-klap Eksplosions-klappen, der er forsynet med kobling, monteres lodret i et isoleret 90 T-stykke. Dia. VVS-nr Trækstabilisator Trækstabilisator anvendes til reduktion af skorstenstræk, der eksempelvis forekommer ved høje røggastemperaturer. Således i forbindelse med halm-, træ- eller spånfyrede kedler. Monteres lodret i et isoleret 90 T-stykke. Dia. VVS-nr Sodskål med kondensaftap Sodskål med ¾ kondensaftap. Kan monteres i forbindelse med væg-bæring eller gulv-bæring. nvendes i forbindelse med kondenserende kedler, samt ved lave røggastemperaturer med risiko for kondensdannelse. Følger med 90 og 45 T-stykker. Dia. VVS-nr Murbøsning Murbøsning med flange er til skorstensgennemføring i væg. Flangebredde 50 mm. Leveres også med flangebredde 125 mm til montage i brændbar væg. 50 mm flange Dia. VVS-nr mm 17

18 Reparations-bånd Skorstens-længder, der udsættes for udvendig beskadigelse, kan repareres med reparations-bånd. Dia. VVS-nr Tag-trin Tag-trin sikrer adgangen til skorstene, diskret og funktionelt. Tag-trin er beregnet til montage på bølgeplader. Komponenten består af 1 trin, 3 tagskruer, 6 papskiver og 3 metalskiver. nbring tag-trinet over en lægte. enyt trinet som skabelon for gennemboring (8 mm bor). fstand mellem tag-trin skal være ca. 45 cm. Udført i galvaniseret stål med polyesterbelægning. Leveres i farverne sort, grå eller galvaniseret. Tagskrue Metalskive Trin Papskive Tagplade Lægte VVS-nr. Sort Grå Tag-trin Fundaments-bæring Vist med T-stykke Fundaments-bæringen anvendes til installationer, hvor skorstenen p.g.a. tagudhæng eller andre forhindringer, ikke kan monteres på en væg-bæring. Fundaments-bæringen fastgøres på et støbt fundament i den ønskede afstand fra væg. Fremstilles i højde efter opgave. Ønskes særlig stor højde kan der mellem fundaments-bæring og T-stykke indskydes en skorstens-længde. Fundaments-bæringen er forsynet med en indvendig kobling, der kan finjusteres +/- 20 mm. Koblingen er monteret med en sodskål, der kan udtages gennem åbningen i siden. Skorstenen kræver fastgørelse til fast bygningsdel for hver 2,50 m. Dia. VVS-nr Efter opgave. Max. 120 cm 18

19 Indvendig skorsten Udvendig skorsten Installations-eksempler Tag-inddækning VVS nr Skorstens-top VVS nr Skorstens-hætte VVS nr Tag-inddækning VVS nr Tag-styr VVS nr Vinkelstykke 15, 30 og 45 VVS nr Væg-forankring VVS nr Loft-krave VVS nr Kobling VVS nr Kobling VVS nr Væg-bæring VVS nr Isoleret T-stykke VVS nr N: Skorstenen skal så vidt muligt føres lige op uden trækning. Sodskål (følger med T-stykke) VVS nr Murbøsning VVS nr rændeovn Muret pejs Skorstens-hætte VVS nr Tag-inddækning VVS nr Tag-styr VVS nr Skorstens-hætte VVS nr Tag-inddækning VVS nr Tag-styr VVS nr Loft-krave VVS nr Uisoleret røg-rør VVS nr Skorstens-længde til brændeovn med indbygget kobling VVS nr Ovn-kobling til uisoleret røg-rør VVS nr Loft-krave VVS nr Kobling med forankringsplade VVS nr

20 Dimensionering belastning indtil 120 kw Tabel 1 Nominel belastning Diameter 3,4 kw 50 mm 5,2 kw 60 mm 7,1 kw 70 mm 11,0 kw 80 mm 16,0 kw 90 mm 21,0 kw 100 mm 26,0 kw 110 mm 33,0 kw 120 mm 42,0 kw 130 mm 53,0 kw 140 mm 63,0 kw 150 mm 80,0 kw 160 mm 96,0 kw 170 mm 114,0 kw 180 mm 135,0 kw 190 mm Dimensionering i henhold til Gasreglement afsnit. estemmelse af lysning (minimum) i små skorstene, der er tilsluttet kedler med atmosfærisk brænder. Diagram 1 Dimensionering i henhold til Gasreglement afsnit. estemmelse af lysning (minimum) i små skorstene, der er tilsluttet kedler med blæseluft brænder. H n : Nedre brændværdi - H ø : Øvre brændværdi. Indfyret effekt i kw. H n - Mcal/h Indfyret effekt i kw. H ø ,6 OVER 10 m HØJDE MELLEM 5 OG 10 m HØJDE UNDER 5 m HØJDE INDVENDIG DIMETER mm Type Multi50 20

MONTAGEANVISNING. Dobbeltvægget isoleret sektionsskorsten

MONTAGEANVISNING. Dobbeltvægget isoleret sektionsskorsten MONTAGEANVISNING Dobbeltvægget isoleret sektionsskorsten Topmontering eller Bagudmontering Gå til det kapitel, der vedrører netop den monteringsmetode, som du skal anvende i din installation. Topmontering

Læs mere

Stålskorsten Monteringsanvisning

Stålskorsten Monteringsanvisning Stålskorsten Monteringsanvisning Indholdsfortegnelse: Klassificering Ø100/Ø150 mm s. 3 Anvendelse s. 4 Klassificering Ø200 mm s. 6 Lovkrav s. 8 Skorstenens højde s. 9 Rensning/skorstensfejning s. 10 Opstilling

Læs mere

Den originale Aspirotor. Installationsmanual CALORINOX Ø244 / Ø150

Den originale Aspirotor. Installationsmanual CALORINOX Ø244 / Ø150 Den originale Aspirotor Installationsmanual CALORINOX Ø244 / Ø0 1. udgave 1.9.2006 Indholdsfortegnelse Side Emne 3 Produktbeskrivelse 3 Udfyldning af produktskilt 4 Godkendelser og certifikater 5 Opmåling

Læs mere

Fler og fler. mærkede stålskorstene stikker piben i sky

Fler og fler. mærkede stålskorstene stikker piben i sky Fler og fler mærkede stålskorstene stikker piben i sky MTERLE O PRODUTESRVELSE Sektionsskorstenen har været fremstillet på H. Nielssons Maskinfabrik /S siden 1967 og har i alle årene på grund af sin enkle,

Læs mere

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006.

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006. Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato DK/137474/04/01-06-2006 Side 1 Centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af Det Norske Veritas,

Læs mere

Væghængt centralvarmekedel for olie

Væghængt centralvarmekedel for olie Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side 1 DK/137544/02/26-04-2005 Væghængt centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af

Læs mere

GR-B-4. 5 Skorstene og aftrækssystemer. 07-09-2010 1 af 15

GR-B-4. 5 Skorstene og aftrækssystemer. 07-09-2010 1 af 15 GR-B-4 5 Skorstene og aftrækssystemer 07-09-2010 1 af 15 5. AFTRÆKSSYSTEMER 5.1. Terminologi 5.1.1. Miljø og emissioner Listevirksomhed Virksomhed, som er nævnt i bilag 1 eller 2 i Miljøstyrelsens bekendtgørelse

Læs mere

Scan Line 25 og 25 S. Betjeningsvejledning. www.heta.dk

Scan Line 25 og 25 S. Betjeningsvejledning. www.heta.dk Scan Line 25 og 25 S Betjeningsvejledning www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig hvis De

Læs mere

Scan-Line 10/20/30 20B/30B. Betjeningsvejledning. www.heta.dk

Scan-Line 10/20/30 20B/30B. Betjeningsvejledning. www.heta.dk Betjeningsvejledning Scan-Line 10/20/30 20B/30B www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig hvis

Læs mere

BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04

BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04 Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04 Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller Afsnit Bruger og brugerens ansvar (1) Automatiseringsmuligheder (2) Installationsanvisninger (3) Tekniske

Læs mere

Panorama & panorama xl Pejseindsats. Betjeningsvejledning. Opstillings og. www.heta.dk

Panorama & panorama xl Pejseindsats. Betjeningsvejledning. Opstillings og. www.heta.dk Panorama & panorama xl Pejseindsats Opstillings og Betjeningsvejledning www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye pejseindsats, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres

Læs mere

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3)

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) Service Reservedele NH Bioservice SCANINCO Viborgvej 52 Krøsbærvej 17 8766 Nørre Snede 7330 Brande Tlf 21662288 Tlf. - 61123446 Installations-, funktions-

Læs mere

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side DK/137344/11/11-05-2009 1 INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT TYPE Afsnitsfortegnelse Afsnit Betjening og brugerens opgave/ansvar

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere

MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING. Scan DSA 12

MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING. Scan DSA 12 MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING Scan DSA 12 Tillykke med din nye Scan indbygningsovn Du har valgt et produkt fra en af Europas førende producenter af brændeovne, og vi er overbeviste om, at du vil få stor

Læs mere

NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032

NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032 NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032 EN303-5 2012 Klasse 5 godkendt ved DTI. Godkendt til trykekspansion. Energi mærket AA. Producent: NBE Production A/S Brinken 6-10 Øster Vrå Denmark www.nbe.dk INDHOLDS FORTEGNELSE:

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

Solcelleanlæg. Baggrundsrapport for montage- og installationsvejledninger. - En anvisning til de mest gængse tagtyper. april 2013 version 1

Solcelleanlæg. Baggrundsrapport for montage- og installationsvejledninger. - En anvisning til de mest gængse tagtyper. april 2013 version 1 Solcelleanlæg Baggrundsrapport for montage- og installationsvejledninger - En anvisning til de mest gængse tagtyper april 2013 version 1 Solcelleanlæg Baggrundsrapport for montage- og installationsvejledninger

Læs mere

Model: SL-350TRS-CE-D. Installationsvejledning ADVARSEL

Model: SL-350TRS-CE-D. Installationsvejledning ADVARSEL Model: SL-350TRS-CE-D Installationsvejledning 0086 ADVARSEL: Hvis oplysningerne i denne vejledning ikke følges nøje, kan det resultere i brand eller eksplosion og tingskade, personskade eller død. Undgå

Læs mere

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30 BIOMAX 16 BIOMAX 30 Index: INDLEDNING side 3 Installation og montage KOM GODT IGANG side 4 brugerindstillinger Start indstillinger tabel 1 montørindstillinger ORIENTERING OM DRIFTSYDELSE side 5 MONTERINGSVEJLEDNING

Læs mere

Monterings- og brugsvejledning Pejseindsats Unico. Version 2, 30/08-2014

Monterings- og brugsvejledning Pejseindsats Unico. Version 2, 30/08-2014 Monterings- og brugsvejledning Pejseindsats Unico Version 2, 30/08-2014 Indledning Tillykke med din nye Lotus-pejseindsats Vi håber og tror, at den vil give dig mange varme stunder. Men før du rigtig

Læs mere

Varde Thurø 11. Installations og Brugervejledning. 1. udgave 01.06.2012 FOR-1141 DK

Varde Thurø 11. Installations og Brugervejledning. 1. udgave 01.06.2012 FOR-1141 DK Varde Thurø 11 Installations og Brugervejledning 1. udgave 01.06.2012 FOR-1141 DK 1 2 Tillykke med Deres nye brændeovn Varde Ovne A/S er et dansk firma, der har specialiseret sig i funktionelle, miljørigtige

Læs mere

BRUGERMANUAL/ BRUKERVEILEDNING

BRUGERMANUAL/ BRUKERVEILEDNING BRUGERMANUAL/ BRUKERVEILEDNING RAIS RIVA NORDISK MILJØMÆRKNING 578 005 1 FYR MILJØVENLIGT! 5 Miljøvenlige råd til fornuftig fyring - sund fornuft for både miljø og pengepung. 1. Effektiv optænding. Brug

Læs mere

Installation og brandsikring. Sådan fyrer du med biobrændsel

Installation og brandsikring. Sådan fyrer du med biobrændsel Installation og brandsikring Sådan fyrer du med biobrændsel Udarbejdet af FOFA(Foreningen af Producenter af Fastbrændsels Anlæg) i samarbejde med Skorstensfejerlauget, Teknologisk Institut, Forsikring

Læs mere

Montageanvisning. Tagstensprofiler Profiler til tag og facade Tagafvanding Inddækninger

Montageanvisning. Tagstensprofiler Profiler til tag og facade Tagafvanding Inddækninger Montageanvisning 2014 Tagstensprofiler Profiler til tag og facade Tagafvanding Inddækninger indholdsfortegnelse Et par ord med på vejen... 4 Generelle forberedelser til taglægning... 6 Montage af Plannja

Læs mere

BIOMAX 16-30. Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30. Trinløs modulerende. Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk

BIOMAX 16-30. Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30. Trinløs modulerende. Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk BIOMAX 16-30 Trinløs modulerende Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30 Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk BIOMAX 16-30 Index: INDLEDNING side 3 Installation og montage KOM GODT IGANG side

Læs mere

Monteringsanvisning Aduro Robust stålskorsten

Monteringsanvisning Aduro Robust stålskorsten Monteringsanvisning Aduro Robust stålskorsten Monteringsanvisning Det er vigtigt, at du læser denne monteringsanvisning grundigt igennem, inden du begynder med monteringen af din nye skorsten. Er der tvivlsspørgsmål

Læs mere

Håndbog STÅBI afsnit 0. Teknisk ståbi. Page 1 of 172

Håndbog STÅBI afsnit 0. Teknisk ståbi. Page 1 of 172 Håndbog STÅBI afsnit 0 Teknisk ståbi Page 1 of 172 Håndbog STÅBI afsnit 0 O. Introduktion I denne publikation omtales de bygningsdele, som indgår ved de beskikkede bygningssagkyndiges besigtigelse i forbindelse

Læs mere

indeklima guide DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima

indeklima guide DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima indeklima guide DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima Indhold 3 4 5 9 10 14 16 17 17 19 20 20 21 22 24 51 Hvorfor ventilere? Et godt klima kommer udefra Det siger bygningsreglementet Naturlig-

Læs mere