Uddannelse og dannelse. - ledere, lærere og børnehaveklasseledere på frie grundskoler og efterskoler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelse og dannelse. - ledere, lærere og børnehaveklasseledere på frie grundskoler og efterskoler"

Transkript

1 Uddannelse og dannelse - ledere, lærere og børnehaveklasseledere på frie grundskoler og efterskoler 1

2

3 Uddannelse og dannelse - ledere, lærere og børnehaveklasseledere på frie grundskoler og efterskoler

4 Forfatter: Lone Ree Milkær, projektmedarbejder Nationalt Videncenter for Frie Skoler, februar 2013 Rapporten kan citeres med tydelig kildeangivelse. ISBN Nationalt Videncenter for Frie Skoler Svendborgvej Vester Skerninge

5 Indhold Forord... 7 Resumé... 8 Indledning Uddannelsesbaggrund for lærere, børnehaveklasseledere og ledere på frie grundskoler og efterskoler Overordnede betragtninger Ledere på frie grundskoler og efterskoler Ledernes demografi Ledernes uddannelse Lærere på frie grundskoler og efterskoler Lærernes demografi Lærernes uddannelse Børnehaveklasseledere på frie grundskoler Børnehaveklasseledernes demografi Børnehaveklasseledernes uddannelse Lærernes dannelsesbaggrund Metode Dannelse som begreb Dannelse som pædagogisk og social norm Det dobbelte dannelsesbegreb Lærerliv Lærerens rolle Betydningsfulde dannelsesoplevelser Gode forbilleder og dårlige erfaringer At danne til livet, ikke skolen Afrunding: uddannelse og dannelse på frie grundskoler og efterskoler.. 56 Bilagstabeller Bilagsfigurer Referencer Tabel- og figuroversigt Fodnoter... 92

6 6

7 Forord Denne undersøgelse er både en kortlægning af og en refleksion over lærere og ledere i de frie grundskoler og efterskolers dannelse og uddannelse. Undersøgelsen kombinerer kvalitative og kvantitative metoder for netop at favne begge tilgange og på flere niveauer give et billede af undervisere og ledere på de frie grundskoler i Danmark anno Det er så vidt vides første gang, at et sådant samlet overblik præsenteres. Undersøgelsen har været et stykke tid undervejs, da det viste sig ikke at være helt så enkelt som beregnet at indhente de statistiske data. Tak til stud.polit. Mohammad Selahadeen og stud.scient.soc. Bettina Carlsen for assistance ved bearbejdning af det statistiske materiale og til professor Peter Allerup, DPU, for review. Tak til de fire informanter, der har delt deres dannelseshistorie med mig, og desuden til Uffe Rostrup og Monica Lendal Jørgensen, hhv. formand og næstformand for Frie Skolers Lærerforening, Peter Højgaard, sekretariatsleder for Lilleskolerne, og Ebbe Forsberg, sekretariatsleder, Danmarks Privatskoleforening, for sparring og godt samarbejde. Desuden tak til mine gode kolleger på Videncenter for Frie Skoler for altid kvalificeret sparring og inspiration. Projektmedarbejder Lone Ree Milkær Ollerup, maj 2013 Dannelse tager udgangspunkt i det indforståede, dér hvor vi føler os hjemme. Den ryster os ud af den umiddelbare enhed med det tilvante, går igennem opgørets hårde sliden sig fri af det givne. Den sætter vore begreber på arbejde med at problematisere det, vi troede var sandt, giver os blik for det modsatte og gør det muligt at vende tilbage med en mere reflekteret måde at betragte vor egen praksis og dens konsekvenser på. Thomas Højrup,

8 Resumé Denne undersøgelse giver et samlet differentieret billede af de ansatte på de frie grundskoler og efterskoler. Dette dækker lærere, ledere og børnehaveklasseledere på de forskellige typer af skoler, som er repræsenteret hos Frie Skolers Lærerforening (FSL, som har leveret datagrundlaget for undersøgelsen): friskoler, privatskoler, kristne friskoler, det tyske mindretals skoler, Lilleskoler og efterskoler. Undersøgelsen er baseret på FSLs medlemmer og dækker 64,2 % af samtlige ansatte på frie grundskoler og efterskoler pr. 1. januar Tallene i undersøgelsen er, hvor det giver mening, fordelt i skoleforeninger: Danmarks Privatskoleforening, Lilleskolerne, Dansk Friskoleforening, Foreningen af Kristne Friskoler, Efterskoleforeningen og Deutscher Schul- und Sprachverein. Hvis der skulle tegnes et overordnet billede af de ansatte på de frie grundskoler og efterskoler anno 2012, ville det se nogenlunde således ud: Lederen på en fri grundskole eller efterskole er typisk en mand. Han er mellem 45 og 54 år gammel, og han har en mellemlang videregående uddannelse og tjener brutto lige knap kr. om året. Han er af etnisk dansk oprindelse og har selv gået i folkeskolen. Den typiske lærer på en fri grundskole eller efterskole i 2012 er en kvinde på mellem 35 og 44 år. Hun har en mellemlang videregående uddannelse, og hun er også af etnisk dansk oprindelse og har selv gået i folkeskole. Hun tjener brutto ca kr. om året. Børnehaveklasselederen er en etnisk dansk kvinde på mellem 35 og 44 år, der selv har gået i folkeskolen. Hun tjener brutto knap kr. om året og har en mellemlang videregående uddannelse, men muligvis også en erhvervsuddannelse. 39 % af lederne i de frie grundskoler og efterskoler er kvinder, og 61 % er mænd, mens det for lærerne er næsten direkte omvendt, idet 64 % er kvinder, og 35 % er mænd (1 % er uoplyst). For børnehaveklasseledere er kønsfordelingen endnu skævere, idet 25 % er mænd og 75 % kvinder. I forhold til aldersfordelingen er det værd at bemærke, at både lærere og ledere i frie grundskoler gennemsnitligt er yngre end gennemsnittet for alle lærere på landsplan (både folkeskoler og frie grundskoler). For alle ansatte på frie grundskoler og efterskoler gælder det, at 76 % har en mellemlang videregående uddannelse som højeste fuldførte uddannelse. I dette tilfælde fortolkes mellemlang videregående uddannelse hovedsageligt som en læreruddannelse, skønt der ikke findes eksakte data om uddannelsens karakter. 74 % af lederne har højst fuldført en mellemlang videregående uddannelse, 5 % højst en gymnasial uddannelse, 6 % en erhvervsuddannelse, og 5 % højst en lang videregående uddannelse. Af lærerne har 76 % højst en mellemlang videregående uddannelse, 8 % højst en gymnasial uddannelse, og 6 % højst en erhvervsuddannelse. I forhold til børnehaveklasselederne fordeler tallene sig i høj grad anderledes, idet kun 72 % har en mellemlang videregående uddannelse, mens hele 11 % har en erhvervsuddannelse, og 7 % har grundskolen som højeste fuldførte uddannelse. Rapporten behandler senest fuldførte og alle fuldførte for alle medarbejdergrupper. Desuden ses tallene fordelt i skoleforeninger, og i forhold til uddannelse ses et forholdsvis stort udsving mellem de forskellige skoleforeninger. 8

9 I kortlægningen af de ansattes indkomst viser der sig en stor forskel mellem de forskellige skoleforeninger. Dette gælder i særlig grad for ledere og ligeledes lærere. Til eksempel tjener hver 4. skoleleder i Danmarks Privatskoleforening mere end kr. om året, mens dette kun gør sig gældende for én ud af 25 ledere hos Lilleskolerne. Gennemsnitslønnen for ledere svinger mellem og kr., alt efter hvilken skoleforening lederen er tilknyttet. Der er altså en forskel i bruttoårsløn i gennemsnit på ca kr. Ligeledes er der dobbelt så mange lærere hos Danmarks Privatskoleforening som hos Lilleskolerne, der tjener mere end kr. om året. For lærerne svinger gennemsnitslønnen fra til kr. alt efter skoleforening. Dannelsesbegrebet er meget brugt og omdiskuteret, også i den frie skoleverden. Der hersker bred enighed om, at dannelse er vigtigt, men enigheden rækker ikke til en definition af dannelsen. Lærernes forståelse af deres egen dannelse medtages ofte ikke, når man taler om lærerkompetencer, skønt den spiller en forholdsvis stor rolle i lærernes egen forståelse af, hvilke kompetencer de bruger i planlægning og udførelse af undervisning. Lærerne bruger betydningsfulde dannelsesoplevelser, både positive og negative, når de vurderer kvaliteten af deres egen undervisning. 9

10 Indledning Denne undersøgelse falder i 2 dele: en kortlægning af populationen af lærere, ledere og børnehaveklasseledere på frie grundskoler og efterskoler plus en kvalitativ analyse med fokus på professionsidentitet og dannelsesbaggrund hos lærere i de frie grundskoler. Frie grundskoler vil i denne undersøgelse ofte blive brugt som samlebetegnelse for institutioner, der driver skole inden for lov om friskoler og private grundskoler m.v. 1. Det vil sige, at betegnelsen i denne undersøgelse indeholder både friskoler, lilleskoler, privatskoler og forskellige andre typer af frie grundskoler. Derudover inkluderes lærere og ledere på efterskoler i undersøgelsen. Efterskolerne tilbyder undervisning efter lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler) 2. Efterskolerne er medtaget, fordi de tilbyder undervisning på grundskoleniveau. Frie grundskoler bruges altså i denne undersøgelse, hvor intet andet er bemærket, som betegnelsen for både frie grundskoler og efterskoler. Første del af undersøgelsen i det følgende består af en kortlægning af de ansatte på de frie grundskoler (inkl. efterskoler). Kortlægningen er baseret på medlemsdatabasen i Frie Skolers Lærerforening (FSL), hvis medlemmer dækker ansatte lærere, ledere og børnehaveklasseledere på ovennævnte institutioner. På denne baggrund er der foretaget et særudtræk fra Danmarks Statistik med en population på FSLs medlemmer fordeler sig således fordelt i skoleforeninger: Figur 1. Medlemmer i FSL fordelt i skoleforeninger Anm.: Procentandele er afrundet til en decimal, hvorfor de ikke nødvendigvis summerer til 100. Kilde: FSL medlemsdatabase pr. 5/ Kategorierne ingen ansættelse, pensionist og studerende er ikke medtaget. Størstedelen af FSLs medlemmer er tilknyttet Danmarks Privatskoleforening (35, 9 %) og Efterskoleforeningen (32,5 %). Antallet af ansatte (lærere, børnehaveklasseledere, skoleledere, skolekonsulenter og pædagoger) i frie grundskoler (inkl. efterskoler) var ifølge Undervisningsministeriets oplysninger i skoleåret 2011/2012 totalt , af dem var ansat på en efterskole og ansat på en fri- eller privatskole 4. Denne kortlægning dækker således 64,2 % af samtlige pædagogisk ansatte på de frie grundskoler og efterskoler. 10

11 Tabel 1. Antal personale, efterskoler, friskoler og private grundskoler skoleåret 2011/12. Antal personale Ledere 387 Lærere Efterskoler Pædagoger 11 Uoplyst/ukendt 78 Total Børnehaveklasseledere 439 Ledere 855 Friskoler og private grundskoler Lærere Pædagoger 524 Skolekonsulenter 5 Uoplyst/ukendt 104 Total Total Kilde: UVM, UNI-C, databanken. Eget udtræk Kortlægningen er inddelt i hhv. lederes, læreres og børnehaveklasselederes demografi og uddannelse og er visse steder splittet op efter de frie skoleforeninger, hvor det synes at være meningsfuldt 5. Anden del af undersøgelsen den kvalitative del har fokus på dannelse af professionsidentitet og dannelsesbaggrund og er baseret på dybdegående kvalitative interviews med 4 lærere på frie grundskoler. Interviewene er semistrukturerede, livshistoriske interviews (se i øvrigt metodisk og teoretisk uddybning i det metodiske afsnit på s. 44). 11

12 Uddannelsesbaggrund for lærere, børnehaveklasseledere og ledere på frie grundskoler og efterskoler I denne analyse vil 862 ledere, lærere og 167 børnehaveklasselederes demografi og uddannelsesbaggrund pr. 1. januar 2012 blive kortlagt. Dette dækker ansatte både på frie grundskoler og efterskoler. Kortlægningen er baseret på medlemsdatabasen fra Frie Skolers Lærerforening (FSL) og begrænser sig altså til dennes medlemmer. Medlemmerne dækker både skoleledere, lærere og børnehaveklasseledere. De konkrete betegnelser i FSL s medlemsdatabase er samlet i følgende grupperinger for overskuelighedens skyld: Leder indeholder medlemsdatabasebetegnelserne afdelingsleder, forstander, leder, souschef, viceforstander og viceinspektør. Gruppen lærer indeholder betegnelserne lærer og overlærer. Børnehaveklasseleder indeholder betegnelserne børnehaveklasse/ lærer, lærer/sfo, børnehaveklasse/sfo og børnehaveklasseleder. De demografiske variable i kortlægningen er køn, alder, herkomst og egen indkomst. Uddannelsesbaggrundens variable består af alle fuldførte, senest fuldførte uddannelse, højeste fuldførte uddannelse og igangværende. De frie grundskolers organisationer vil indgå i kortlægningen, hvor det synes særlig meningsfuldt 6. For overskuelighedens skyld vil de 862 ledere, lærere og 167 børnehaveklasseledere blive analyseret i selvstændige afsnit, men under uddannelsesbaggrund og i de indkomstrelaterede afsnit vil grupperne i figurerne blive sammenlignet med de andre to medarbejdergrupper i undersøgelsen, dvs. hhv. ledere, lærere og børnehaveklasseledere, som den samlede enhed alle andre. I skoleåret 2011/2012 udgjorde lærerne 82 % af det samlede antal ansatte i de frie grundskoler (inkl. efterskoler). Lederne udgjorde 9 %, og børnehaveklasselederne 3 %. (se tabel 1 s. 11). I forhold til tilsvarende tal for folkeskolen er andelen af ledere en smule højere, og andelen af lærere en smule lavere, men dette har bl.a. sin forklaring i, at de frie grundskoler (ekskl. efterskoler) typisk er elevtalsmæssigt mindre end folkeskolerne, og at lederne på 89 % af de fri grundskoler varetager undervisningsopgaver, mens det kun er 56 % af lederne i folkeskolen, der underviser 7. 12

13 Overordnede betragtninger I den følgende kortlægning vil mange tal blive præsenteret. Derfor starter den med et snapshot af den typiske leder, lærer og børnehaveklasseleder på en fri grundskole. Dette billede vil blive nuanceret gevaldigt i den følgende kortlægning. Lederen på en fri grundskole eller efterskole er typisk en mand. Han er mellem 45 og 54 år gammel, og han har en mellemlang videregående uddannelse og tjener brutto lige knap kr. om året. Han er af etnisk dansk oprindelse og har selv gået i folkeskolen. Den typiske lærer på en fri grundskole eller efterskole i 2012 er en kvinde på mellem 35 og 44 år. Hun har en mellemlang videregående uddannelse, og hun er også af etnisk dansk oprindelse og har selv gået i folkeskole. Hun tjener brutto ca kr. om året. Børnehaveklasselederen er en etnisk dansk kvinde på mellem 35 og 44 år, der selv har gået i folkeskolen. Hun tjener brutto knap kr. om året og har en mellemlang videregående uddannelse, men muligvis også en erhvervsuddannelse. Indledningsvis skal her yderligere fremdrages nogle pointer, som den efterfølgende kortlægning vil gå i dybden med. I forhold til kønsfordelingen for hhv. lærere og ledere på de frie grundskoler er den næsten direkte omvendt proportional: Tabel 2. Lederes og læreres køn pr. 1. januar 2012 Ledere Lærer Kvinde 39 % 64 % Mand 61 % 35 % Anm.: Procentandele er afrundet til nærmeste hele tal, hvorfor de ikke nødvendigvis summerer til 100. Af diskretionshensyn er celler med 3 eller færre individer blændet. De indgår dog i totaler. Kilde: Særudtræk fra Danmarks Statistik pr. 1. januar % af lederne på de frie grundskoler og efterskoler er kvinder, mens 61 % er mænd. Dette passer meget godt til det generelle billede af kønsfordelingen blandt ansatte i de danske grundskoler. En opgørelse fra Ministeriet for Børn og Undervisning viser, at godt to ud af tre ansatte i frie grundskoler såvel som i folkeskolen er kvinder, og at denne andel har været stigende i perioden fra 2005/06 til 2009/10. Andelen af mænd i frie grundskoler er i samme undersøgelse faldet fra lige under 34,5 % til lige over 33 % fra 2005/06 til 2009/10. 8 Med hensyn til børnehaveklasseledere viser denne kortlægning, at kønsfordelingen er endnu skævere, idet 25 % er mænd og 75 % kvinder i alle frie grundskoler samlet set (se tabel 17). I forhold til de ansattes uddannelsesbaggrund viser der sig flere bemærkelsesværdige observationer. For det første viser opgørelsen over højeste fuldførte uddannelse, at 76 % af alle ansattes højeste fuldførte uddannelse er en mellemlang videregående uddannelse. I forhold til lærernes uddannelse fordeler resten sig således, at for 2 % er højeste fuldførte uddannelse grundskole, for 6 % erhvervsskole, og for 7 % en almengymnasial uddannelse, mens 5 % har en lang videregående uddannelse 9. For ledernes vedkommende fordeler tallene sig en lille smule anderledes, 13

14 idet 74 % højst har fuldført en mellemlang videregående uddannelse, og 5 % har en gymnasial uddannelse som højeste fuldførte uddannelse, mens resten fordeler sig på hhv. 6 % med en erhvervsuddannelse, 3 % med en grundskole, 1 % med en kort videregående uddannelse, 2 % med en bachelor og 5 % med en lang videregående uddannelse 10. I forhold til børnehaveklasselederne fordeler tallene sig i høj grad anderledes, idet kun 72 % har en mellemlang videregående uddannelse, mens hele 11 % har en erhvervsuddannelse, og 7 % har grundskolen som højeste fuldførte uddannelse. (For alle, se bilagstabel 38-40). I forhold til aldersfordelingen er det værd at bemærke, at 29 % af lederne er mellem 55 og 65 år. Det er en væsentlig lavere andel end procentdelen af skoleledere på landsplan (både folkeskoler og frie grundskoler), hvor 37,5 % er 55 år eller derover i skoleåret 2009/2010. Den største procentdel (37 %) er år, og overordnet set er lederne altså væsentlig yngre end i folkeskolen. Den største andel (33 %) af lærerne er mellem 35 og 44 år. På landsplan, gældende for både folkeskoler og frie grundskoler, er dette også den største aldersgruppe, men procentandelen ligger kun på 28,5 %. I kortlægningen af de ansattes indkomst viser der sig en stor forskel mellem de forskellige skoleforeninger. Dette gælder i særlig grad for ledere og lærere. Til eksempel tjener hver 4. skoleleder i Danmarks Privatskoleforening mere end kr. om året, mens dette kun gør sig gældende for én ud af 25 ledere hos Lilleskolerne. Gennemsnitslønnen for ledere svinger mellem og kr., alt efter hvilken skoleforening lederen er tilknyttet. Der er altså en forskel i bruttoårsløn i gennemsnit på ca kr. Ligeledes er der dobbelt så mange lærere hos Danmarks Privatskoleforening som hos Lilleskolerne, der tjener mere end kr. om året. Her svinger gennemsnitslønnen fra til kr. alt efter skoleforening. I øvrigt er det interessant, at kun 27 % af de ansatte i de frie grundskoler selv har fået deres grundskoleuddannelse i en selvejende privat institution, som i denne forbindelse tolkes til at være en fri grundskole. Der kan der selvfølgelig være en del forskellige årsager til, og tallene skal blot nævnes her til oplysning. Tabel 3. Ansatte på frie grundskoler og efterskolers grundskoleuddannelse Procent Uoplyst 0 % Statslig 0 % Kommunal 72 % Selvejende offentlig 0 % Selvejende privat 27 % I alt 100 % Anm.: Procentandelene er afrundet til nærmeste hele tal, hvorfor de ikke nødvendigvis summerer til 100. Af diskretionshensyn er celler med 3 eller færre individer blændet. De indgår dog i totaler. Kilde: Særudtræk fra Danmarks Statistik. Pr 1. januar

15 Ledere på frie grundskoler og efterskoler Ledernes demografi I skoleåret 2011/12 var der totalt 1242 ledere på fri- og privatskoler samt efterskoler (se tabel 1 s. 11). Denne undersøgelse dækker med 862 personer således 69 % af lederne. Pr. 1. januar 2012 er 39 % af 862 ledere 11 på de frie grundskoler og efterskoler kvinder, og 61 % er mænd. Knap 4 ud af 10 ledere er altså kvinder, og lidt flere end 6 ud af 10 ledere er mænd. Dette fremgår herunder af tabel 3. Tabel 4. Ledernes køn pr. 1. januar 2012 Procent Kvinde 39 % Mand 61 % Ukendt 0 % I alt 100 % Anm.: Procentandelene er afrundet til nærmeste hele tal, hvorfor de ikke nødvendigvis summerer til 100. Af diskretionshensyn er celler med 3 eller færre individer blændet. De indgår dog i totaler. N=862. Kilde: Særudtræk fra Danmarks Statistik. Pr 1. januar I forhold til samme tal for alle ansatte ledere i grundskolen (frie grundskoler og folkeskolen) er der en ganske betydelig overvægt af mandlige ledere i de efterskoler, fri- og privatskoler, der er repræsenteret i denne undersøgelse, idet andelen i grundskolen på landsplan kun var 56 % i skoleåret 2011/2012 (se bilagstabel 42). Pr. 1. januar 2012 er 33 ledere svarende til 4 % mellem 25 og 34 år, 30 % er mellem 35 og 44 år, ca. 37 % af lederne er mellem 45 og 54 år, og ca. 29 % er mellem 55 og 65 år. En væsentlig lavere andel af skolelederne i de frie grundskoler end lederne i grundskolerne i alt på landsplan (både folkeskoler og frie grundskoler) er 55+ år. Her var 37,5 % af lederne 54 år eller derover i skoleåret 2009/2010. Den største procentdel (37 %) af lederne i de frie grundskoler er år, og overordnet set er lederne altså væsentlig yngre end i grundskolen generelt. I tabel 4 ses alderen for lederne på de frie grundskoler. 15

16 Tabel 5. Ledernes alder pr. 1. januar 2012 Antal Procent år 0 0 % år 33 4 % år % år % år % 66+ år 0 0 % Ukendt alder 0 0 % I alt % Anm.: Procentandelene er afrundet til nærmeste hele tal, hvorfor de ikke nødvendigvis summerer til 100. Af diskretionshensyn er celler med 3 eller færre individer blændet. De indgår dog i totaler. N=862. Kilde: Særudtræk fra Danmarks Statistik. Pr 1. januar Næsten alle ledere har dansk herkomst. Faktisk har hele 96 % (826 ud af 862) ledere dansk herkomst, mens 4 % (eller hver 25.) er indvandrere, og 0 % er efterkommere af indvandrere. Det fremgår af tabel 5. Tabel 6. Ledernes herkomst pr. 1. januar 2012 Antal Procent Dansk % Indvandrer 35 4 % Efterkommer 0 0 % ukendt 0 0 % I alt % Anm.: Procentandelene er afrundet til nærmeste hele tal, hvorfor de ikke nødvendigvis summerer til 100. Af diskretionshensyn er celler med 3 eller færre individer blændet. De indgår dog i totaler. N=862. Kilde: Særudtræk fra Danmarks Statistik. Pr 1. januar I bilagstabel 1-3 er det muligt at gå i dybden med ledernes køn, alder og herkomst og se demografien i forhold til ledernes tilknytning til skoleforeningerne. 16

17 Ledernes fordeling på bruttopersonindkomst er illustreret herunder i figur 1.1. Ca. 9 % af lederne har en bruttopersonindkomst på under kr. Lidt over halvdelen af lederne, 52 %, tjener mellem og kr., mens ca. 28 % tjener mellem og kr. Hver 10. leder, ca. 11 %, har en indkomst på over kr. Figur 1.1. Ledernes bruttopersonindkomst Anm.: Procentandelene er afrundet til nærmeste hele tal, hvorfor de ikke nødvendigvis summerer til 100. N = 862. Kilde: Særudtræk fra Danmarks Statistik pr. 1. januar I figur 1.2 ses fordelingen af bruttopersonindkomst for lederne i de frie grundskoler fordelt i skoleforeninger. Det er muligt at se yderligere data i bilagstabel 4-9. I Danmarks Privatskoleforening har kun ca. 4 % af lederne en personindkomst på under kr. 39 %, svarende til to ud af fem, tjener mellem og kr., mens 33 % tjener mellem og kr.. Knap hver 4. leder (18 %) har en indkomst på over kr. I Lilleskoleforeningen har ca. 10 % af lederne en indkomst på under kr. Over halvdelen af lederne tjener mellem og kr., mens ca. 30 % tjener mellem og kr. Kun 3 % har en indkomst på over kr. Dette kan illustreres på følgende måde: 17

18 Figur 1.2. Bruttopersonindkomst for ledere inddelt efter skoleforening Anm.: Procentandelene er afrundet til nærmeste hele tal, hvorfor de ikke nødvendigvis summerer til 100. N = 862 ledere. Kategorien uoplyst fremgår ikke af figuren. Kilde: særudtræk fra Danmarks Statistik pr. 1. januar N = 862. Det er muligt i bilagstabel 13 og bilagsfigur 1.3 at sammenligne ledernes bruttopersonindkomst med personindkomst i alt

19 Ledernes uddannelse I figur 1.3 er alle de, lige fra grundskolen til forsker, lederne i de frie grundskoler har haft eller har mulighed for at fuldføre i offentligt regi, illustreret. Til sammenligning fremgår også alle, som alle andre ansatte, dvs. lærere og børnehaveklasseledere, har fuldført pr. 1. januar Det femgår af tabellen, at kun lidt flere end 2 ud af 3 ledere har fuldført grundskolen. Dette lave antal skyldes sandsynligvis måden tallet er opgjort på og er ikke et præcist udtryk for ledernes faktiske gennemførselsprocent. Ca. 19 % har fuldført en erhvervsuddannelse. Ca. 82 %, eller knap 4 ud af 5 ledere, har fuldført en almengymnasial uddannelse. 1 % har fuldført en kort videregående uddannelse, og ca. 83 % har fuldført en mellemlang videregående uddannelse. Ca. 3 % af lederne på de frie grundskoler har fuldført en bachelor, mens ca. 6 % har fuldført en lang videregående uddannelse. Figur 1.3 Alle fuldført af ledere pr. 1. januar 2012 Anm.: Procentandelene er afrundet til nærmeste hele tal, hvorfor de ikke nødvendigvis summerer til 100. Kategorien uoplyst fremgår ikke af figuren. N = 862 ledere. Kilde: Særudtræk fra Danmarks Statistik pr. 1. januar I nedenstående tabel 6 ses alle fuldførte for lederne i de frie grundskoler fordelt i skoleforeninger. (For uddybning se bilagstabel 31-33). I Danmarks Privatskoleforening har 6 ud af 10 ledere fuldført grundskolen. Lidt flere end hver 10. har fuldført en erhvervsuddannelse, mens én ud af 100 har fuldført en forberedende uddannelse. Flere end 8 ud af 10 ledere, der er tilknyttet Danmark Privatskoleforening, har fuldført en almengymnasial uddannelse. Ingen har fuldført en kort videregående uddannelse, men flere end 8 ud af 10 har fuldført en mellemlang videregående uddannelse. Lidt flere end hver 33. har fuldført en bachelor, og lidt flere end hver 16. har fuldført en lang videregående uddannelse. Ingen ledere i Danmarks Privatskoleforening har fuldført en forskeruddannelse. 19

20 I Lilleskoleforeningen har knap 2 ud af 3 ledere fuldført grundskolen. Lidt flere end hver 6. leder har fuldført en erhvervsuddannelse, hver 20. leder har fuldført en forberedende uddannelse, og 3 ud af 4 ledere har fuldført en almengymnasial uddannelse. Lidt flere end hver 33. ledere i Lilleskoleforeningen har fuldført en kort videregående uddannelse, lidt flere end 8 ud af 10 ledere har fuldført en mellemlang videregående uddannelse, hver 33. har fuldført en bachelor, lidt flere end hver 12. har fuldført en lang videregående uddannelse, og ingen har fuldført en forskeruddannelse. Tabel 7. Alle fuldførte for lederne på de frie grundskoler og i skoleforeninger pr. 1. januar 2012 Danmarks Privatskoleforening Dansk Friskoleforening Deutscher Schul- und Sprachverein 13 Foreningen af Kristne Friskoler Efterskoleforeningen Lilleskoleforeningen Alle ledere Grundskole 64 % 71 % 78 % 76 % 76 % 67 % 71 % Forberedende Almengymnasiale Korte videregående Mellemlange videregående 12 % 20 % 0 % 25 % 28 % 17 % 19 % 0 % 0 % 0 % 3 % 0 % 4 % 1 % 88 % 78 % 100 % 81 % 80 % 80 % 82 % 0 % 2 % 0 % 2 % 0 % 0 % 1 % 88 % 79 % 44 % 82 % 92 % 87 % 83 % Bachelor 3 % 3 % 0 % 2 % 0 % 3 % 3 % Lange videregående Erhvervs Forskeruddannelse 6 % 6 % 0 % 7 % 0 % 9 % 6 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % I alt Anm.: Procentandelene er afrundet til nærmeste hele tal, hvorfor de ikke nødvendigvis summerer til 100. Populationen for ledere i de frie grundskoler består af 862 ledere. Betegnelsen i alt dækker summen af ledere minus antallet af uoplyste. Antallet af ledere i skoleforeningerne er: 1) Danmarks Privatskoleforening = 235, 2) Dansk Friskoleforening = 213, 3) Deutscher Schul- und Sprachverein = 16, 4) Efterskoleforeningen = 299, 5) Foreningen af Kristne Friskoler = 25, 6) Lilleskoleforeningen = 74, 7) Alle N = 862. Kilde: Særudtræk fra Danmarks Statistik pr. 1. januar

21 I figur 1.4 er den senest fuldførte uddannelse for ledere i de frie grundskoler pr. 1. januar 2012 illustreret. For 1 % af lederne er grundskolen den senest fuldførte uddannelse, og for ca. 4 % er en erhvervsuddannelse den senest fuldførte uddannelse (se bilagstabel 34-36). 6 % har senest fuldført en almengymnasial uddannelse. Ca. 80 % har senest fuldført en mellemlang videregående uddannelse. 1 % har senest fuldført en bachelor, mens ca. 6 % senest har fuldført en lang videregående uddannelse. Én ud af 100 ledere er på nuværende tidspunkt i gang med en uddannelse. Figur 1.4. Senest fuldførte uddannelse for ledere på de frie grundskoler pr. 1. januar 2012 Anm.: Procentandelene er afrundet til nærmeste hele tal, hvorfor de ikke nødvendigvis summerer til 100. N = 862 ledere. individer. Kategorien uoplyst er ikke medtaget i figuren. Kilde: Særudtræk fra Danmarks Statistik pr. 1. januar I tabel 8 ses, hvilken uddannelse lederne på de frie grundskoler i de forskellige skoleforeninger senest har fuldført. I Danmarks Privatskoleforening har 2 % til eksempel senest fuldført en erhvervsuddannelse, mens 4 % senest har fuldført en almengymnasial uddannelse. 83 % har senest fuldført en mellemlang videregående uddannelse, 2 % har senest fuldført en bachelor, og ca. 6 % har senest fuldført en lang videregående uddannelse. 2 % er i gang med en uddannelse (se bilagstabel 37). I Lilleskoleforeningen har 6 % af lederne senest fuldført en almengymnasial uddannelse, 81 % har senest fuldført en mellemlang videregående uddannelse, og 6 % har senest fuldført en lang videregående uddannelse. 21

22 Tabel 8. Senest fuldførte uddannelse for lederne på de frie grundskoler og i skoleforeninger pr. 1. januar 2012 Danmarks Privatskoleforening Dansk Friskoleforening Deutscher Schul- und Sprachverein 14 Foreningen af Kristne Friskoler Efterskoleforeningen Lilleskoleforeningen Alle ledere Grundskole 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Forberedende Almengymnasiale Korte videregående Mellemlange videregående 2 % 3 % 0 % 6 % 0 % 0 % 4 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 4 % 8 % 56 % 5 % 0 % 6 % 6 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 83 % 77 % 44 % 79 % 92 % 81 % 80 % Bachelor 2 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Lange videregående Erhvervs Forskeruddannelse 6 % 6 % 0 % 7 % 0 % 9 % 6 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % I gang 2 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % I alt Anm.: Procentandelene er afrundet til nærmeste hele tal, hvorfor de ikke nødvendigvis summerer til 100. Populationen for ledere i de frie grundskoler består af 862 ledere. Antallet af ledere i skoleforeningerne er: 1) Danmarks Privatskoleforening = 235, 2) Dansk Friskoleforening = 213, 3) Deutscher Schul- und Sprachverein = 16, 4) Efterskoleforeningen = 299, 5) Foreningen af Kristne Friskoler = 25, 6) Lilleskoleforeningen = 74, 7) Alle N = 862. Af diskretionshensyn er celler med 3 eller færre individer blændet. De indgår dog i totaler. Kategorien uoplyst indgår ikke i tabellen. Kilde: Særudtræk fra Danmarks Statistik pr. 1. januar Andelen af ledere, der senest har gennemført en mellemlang videregående uddannelse, svinger fra 77 % i Dansk Friskoleforening og 79 % i Efterskoleforeningen til 92 % i Foreningen af Kristne Friskoler, med et gennemsnit på 80 %. 2 % i Danmarks Privatskoleforening har senest gennemført en erhvervsuddannelse mod 6 % af lederne i Efterskoleforeningen. 6 % af lederne i Danmarks Privatskoleforening og 9 % i Lilleskolerne har senest gennemført en lang videregående uddannelse. I figur 1.5 er ledere i de frie grundskolers højeste fuldførte uddannelse pr. 1. januar 2012 illustreret. For 2 % er grundskolen den højeste fuldførte uddannelse. En erhvervsuddannelse er den højeste fuldførte uddannelse for lidt flere end 3 % af lederne, mens en almengymnasial uddannelse er den højeste fuldførte uddannelse for lidt flere end 6 %. For én ud af 100 ledere er en kort videregående uddannelse den højeste fuldførte uddannelse, mens det for knap 8 ud af 10 ledere, svarende til ca. 80 %, er en mellemlang videregående uddannelse, der er den højeste fuldførte uddannelse. For ca. 7 % af lederne er en lang videregående uddannelse den højeste fuldførte uddannelse. Tallene for højeste gennemførte uddannelse vil ofte stemme overens med senest fuldførte uddannelse. 22

Uddannelse og dannelse. - ledere, lærere og børnehaveklasseledere på frie grundskoler og efterskoler

Uddannelse og dannelse. - ledere, lærere og børnehaveklasseledere på frie grundskoler og efterskoler Uddannelse og dannelse - ledere, lærere og børnehaveklasseledere på frie grundskoler og efterskoler 1 Uddannelse og dannelse - ledere, lærere og børnehaveklasseledere på frie grundskoler og efterskoler

Læs mere

Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler

Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler Af Det pædagogiske personale i folkeskoler 1 og frie grundskoler talte godt 69.000 medarbejdere 2 i skoleåret 2009/10. Lærerne udgør langt den største

Læs mere

Fakta om frie skoler

Fakta om frie skoler Fakta om frie skoler FAKTA OM FRIE SKOLER Af Christina Lüthi og Bettina Carlsen, Nationalt Videncenter for Frie Skoler Rapporten er blevet peer reviewet Nationalt Videncenter for Frie Skoler, maj 2012

Læs mere

Elever i grundskolen, 2015/16

Elever i grundskolen, 2015/16 Elever i grundskolen, Dette notat giver overblik over antallet af elever i grundskolen. Opgørelsen viser, at antallet af elever i folkeskolen er faldet siden 2011/12, mens antallet af elever i frie grundskoler

Læs mere

Færre bryder den sociale arv i Danmark

Færre bryder den sociale arv i Danmark Færre bryder den sociale arv i Danmark Unge, der er vokset op med veluddannede forældre får i langt højere grad en uddannelse end unge, der er vokset op med forældre, der ikke har anden uddannelse end

Læs mere

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Af Anne Mette Byg Hornbek 10 pct. af eleverne i grundskolen er af anden etnisk herkomst end dansk. Det absolutte antal efterkommere og indvandrere i folkeskolen

Læs mere

Grundskolekarakterer 9. klasse Prøvetermin maj/juni 2012 1

Grundskolekarakterer 9. klasse Prøvetermin maj/juni 2012 1 Grundskolekarakterer 9. klasse Prøvetermin maj/juni 2012 1 Af Line Steinmejer Nikolajsen og Katja Behrens I dette notat præsenteres udvalgte resultater for folkeskolens afgangsprøver i 9. klasse for prøveterminen

Læs mere

Viborg Gymnasium og HF Hf

Viborg Gymnasium og HF Hf HF Hf giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling 2015 Læsevejledning

Læs mere

Analyse af nystartende elever og omgængere i grundskolens børnehaveklasse. Baseret på data for skoleåret 2010/11

Analyse af nystartende elever og omgængere i grundskolens børnehaveklasse. Baseret på data for skoleåret 2010/11 Analyse af nystartende elever og omgængere i grundskolens børnehaveklasse Baseret på data for skoleåret 2010/11 Analyse af nystartende elever og omgængere i grundskolens børnehaveklasse Baseret på data

Læs mere

- hvor går de hen? Viborg Katedralskole Stx

- hvor går de hen? Viborg Katedralskole Stx Viborg Katedralskole Stx giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling

Læs mere

Viborg Gymnasium og HF Stx

Viborg Gymnasium og HF Stx HF Stx giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling 2015 Læsevejledning

Læs mere

Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler

Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler Sammenfatning På de frie grundskoler er andelen af elever steget med 2,7 procentpoint siden 2010/11, og i den tilsvarende periode er andelen af elever

Læs mere

HVEM ER I MARGINALGRUPPEN?

HVEM ER I MARGINALGRUPPEN? 2. juni 2006 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 HVEM ER I MARGINALGRUPPEN? Antallet af marginaliserede personer er omtrent blevet halveret i perioden 1997-2003 og var i 2003 på omkring 38.400 personer.

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Højeste fuldførte uddannelse Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Befolkningens uddannelsesmæssige baggrund i Aarhus, 2013 Befolkningen i Aarhus og København har pr. 1. januar 2013 generelt

Læs mere

Vedrørende: Elevtal pr. 30. september 2011 (skoleåret 2011/2012) Skrevet af: Line Steinmejer Nikolajsen og Mathilde Ledet Molsgaard

Vedrørende: Elevtal pr. 30. september 2011 (skoleåret 2011/2012) Skrevet af: Line Steinmejer Nikolajsen og Mathilde Ledet Molsgaard Notat vedr. elevtal Vedrørende: Elevtal pr. 30. september 2011 (skoleåret 2011/2012) 21.11.2012 Skrevet af: Line Steinmejer Nikolajsen og Mathilde Ledet Molsgaard Indledning Dette notat beskriver eleverne

Læs mere

Ikke-vestlige efterkommere i uddannelse og beskæftigelse

Ikke-vestlige efterkommere i uddannelse og beskæftigelse 1 Ikke-vestlige efterkommere i uddannelse og beskæftigelse Det går fremad med integrationen af efterkommere af ikke-vestlige indvandrere i Danmark. Det er især de unge efterkommere, der er i gang med en

Læs mere

Dokumentation af serviceopgave

Dokumentation af serviceopgave Dokumentation af serviceopgave Datagrundlag Anvendte registre Befolkning pr. 2 kvartal. 2015 http://www.dst.dk/da/statistik/dokumentation/kvalitetsdeklarationer/befo lkningen.aspx Vejregistret for valgdistrikterne

Læs mere

Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse

Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse AE har undersøgt, hvordan unge med etnisk minoritetsbaggrund klarer sig når det gælder uddannelse, ledighed og indkomst set i forhold til unge med etnisk

Læs mere

Elevers veje. fra grundskole til ungdomsuddannelser

Elevers veje. fra grundskole til ungdomsuddannelser Elevers veje fra grundskole til ungdomsuddannelser 1 Elevers veje fra grundskole til ungdomsuddannelser Forfatter: Mette Munk Jensen Nationalt Videncenter for Frie Skoler, 2013 ISBN: 978-87-995989-0-8

Læs mere

BILAG 2. Status og udvikling på integrationsområdet

BILAG 2. Status og udvikling på integrationsområdet BILAG 2 Dato: 6.oktober 2010 Kontor: Analyseenheden Status og udvikling på integrationsområdet I dette notat beskrives status og udvikling i centrale nøgletal for nydanskeres integration i Danmark. Først

Læs mere

Elevtal for grundskolen 2010/2011

Elevtal for grundskolen 2010/2011 Elevtal for grundskolen 2010/2011 Af Mathilde Ledet Molsgaard I 2010/11 er der ca. 713.000 elever i grundskolen. Andelen af elever i frie grundskoler og efterskoler har været stigende i perioden siden

Læs mere

Kommenterede bilagstabeller

Kommenterede bilagstabeller Kommenterede bilagstabeller Dokumentation til Der går ikke nogen lige vej. En kvalitativ og kvantitativ analyse af omfang og mekanismer i elevernes omvalg på erhvervsuddannelserne TrendEduc og Kubix Aps

Læs mere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Omkring hver tredje dansker over 16 år har ikke en uddannelse, der giver adgang til arbejdsmarkedet. Særligt blandt indvandrere står det skidt til. Op mod halvdelen

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

Notat Elever i grundskolen, 2014/15

Notat Elever i grundskolen, 2014/15 Notat Elever i grundskolen, 2014/15 Af Rasmus Schulte Pallesen De samlede elevtal fra børnehaveklasse til 9. klasse i grundskolen er faldet med ca. 6.200 børn over de sidste fem år. Ca. 81 procent af eleverne

Læs mere

Hver 3. indvandrerdreng har ingen uddannelse udover folkeskolen

Hver 3. indvandrerdreng har ingen uddannelse udover folkeskolen Hver 3. indvandrerdreng har ingen uddannelse udover folkeskolen En kortlægning af de unges uddannelsesniveau viser, at over 2. under 3 år ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse samtidig med at

Læs mere

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE 6. juni 2006 ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE Dette notat forsøger at give et billede af de personer på arbejdsmarkedet, som ikke er forsikret i en A-kasse. Datagrundlaget er Lovmodelregistret, der udgør

Læs mere

Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater.

Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater. Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater. Det går op, og det går ned meldingerne skifter, så hvad skal man tro på? Det afhænger af, hvad man skal bruge det til. Vil man

Læs mere

Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2013/2014

Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2013/2014 Udviklingen i karakterer i grundskolen, 9. klasse, 2013/2014 Eleverne opnår især høje karakterer i mundtlig dansk og engelsk Karakterniveauet er stort set uændret over tid i de fleste fagdiscipliner i

Læs mere

- hvor går de hen? Vejlefjordskolen Stx

- hvor går de hen? Vejlefjordskolen Stx Vejlefjordskolen Stx giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling 2015

Læs mere

De forberedende tilbud og de udsatte

De forberedende tilbud og de udsatte April 2017 De forberedende tilbud og de udsatte unge - Region Hovedstaden i fokus I dette notat beskrives brugen af de forberedende tilbud i perioden 2008 til 2013 samt, hvordan de udsatte unge i samme

Læs mere

De sociale klasser i Danmark 2012

De sociale klasser i Danmark 2012 De sociale klasser i Danmark 2012 Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. Her opdeles befolkningen i fem sociale klasser: Overklassen, den højere middelklasse, middelklassen,

Læs mere

Tillæg til LEKS-Longitudinal

Tillæg til LEKS-Longitudinal 1 Tillæg til LEKS-Longitudinal En undersøgelse af uddannelsesforløb for unge, der i 2007 gik ud af 9. klasse i de københavnske folkeskoler Vibeke Hetmar, Peter Allerup og André Torre Institut for Uddannelse

Læs mere

Flere elever opnår mindst 2 i dansk og matematik

Flere elever opnår mindst 2 i dansk og matematik Flere elever opnår mindst 2 i dansk og matematik 85 procent af eleverne i 9. klasse opnår mindst 2 i dansk og matematik Fra august 2015 blev der indført adgangskrav på blandt andet mindst 2 i både dansk

Læs mere

UPV i 8. Klasse. Deskriptiv analyse af uddannelsesparathedsvurderinger i 8. klasse

UPV i 8. Klasse. Deskriptiv analyse af uddannelsesparathedsvurderinger i 8. klasse UPV i 8. Klasse Deskriptiv analyse af uddannelsesparathedsvurderinger i 8. klasse UPV i 8. klasse Deskriptiv analyse af uddannelsesparathedsvurderinger i 8. klasse 2015 UPV i 8. klasse 2015 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

Specialundervisning og inklusion, 2014/15

Specialundervisning og inklusion, 2014/15 Ligestillingsudvalget 2014-15 (2. samling) LIU Alm.del Bilag 3 Offentligt Specialundervisning og inklusion, 2014/15 Efter aftalen om kommunernes økonomi for 2013 er målet, at andelen af elever inkluderet

Læs mere

Kvinders beskæftigelse og arbejdsløshed fordelt efter herkomst i. Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 2002

Kvinders beskæftigelse og arbejdsløshed fordelt efter herkomst i. Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 2002 Århus Kommune Økonomisk Afdeling, Statistisk Kontor Oktober 2003 Kvinders beskæftigelse og arbejdsløshed fordelt efter herkomst i Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 2002 -------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

KERNEARBEJDSKRAFTEN FORLADER DET OFFENTLIGE

KERNEARBEJDSKRAFTEN FORLADER DET OFFENTLIGE 17. marts 2008 af Kristine J. Pedersen direkte tlf. 33557727 og Jes Vilhelmsen direkte tlf. 33557721 Resumé: KERNEARBEJDSKRAFTEN FORLADER DET OFFENTLIGE Fra 2005 til 2006 var der flere beskæftigede, der

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

Andel elever, der er inkluderet i den almindelige undervisning, 2015/16

Andel elever, der er inkluderet i den almindelige undervisning, 2015/16 Andel elever, der er inkluderet i den almindelige undervisning, 2015/16 Dette notat giver overblik over andelen af elever, der er inkluderet i den almindelige undervisning den såkaldte inklusionsgrad.

Læs mere

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS Information fra s Statistiske Kontor Nr. 1.15 Dec. 2000 BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS x Befolkningens uddannelsesmæssige status opgøres for den bosatte befolkning mellem 20 og 66 år

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 9. og 1. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsne og 1. klasse 213 Af Tine Høtbjerg Henriksen Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsne og 1. klasse, som eleverne i 9. og 1. klasse

Læs mere

Seks ud af ti i stabil beskæftigelse

Seks ud af ti i stabil beskæftigelse 14. juni 2017 2017:9 Seks ud af ti i stabil beskæftigelse Af Pernille Stender Beskæftigelsesfrekvensen er en central indikator, når temperaturen på arbejdsmarkedet skal tages. Beskæftigelsesfrekvensen

Læs mere

Social arv i de sociale klasser

Social arv i de sociale klasser Det danske klassesamfund Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. I denne analyse undersøges det, om der er en sammenhæng mellem den

Læs mere

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Gennemgang af danskernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltog i i et voksen- eller efteruddannelsesforløb. Den største

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 I 2014 dimitterede i alt 48.100 studenter fra de gymnasiale uddannelser fordelt på hf 2-årig, hf enkeltfag, hhx, htx, studenterkursus og stx. Studenterne

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 September 2016 1 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 Udgiver: Udlændinge- og Integrationsministeriet, september 2016 Hjemmeside: www.uibm.dk E-mail: uibm@uibm.dk

Læs mere

Elever i børnehaveklasse, skoleåret 2016/2017

Elever i børnehaveklasse, skoleåret 2016/2017 Elever i børnehaveklasse, skoleåret 2016/2017 Elevtallene for børnehaveklasse i grundskolen for skoleåret 2016/17 viser, at: I skoleåret 2016/2017 startede ca. 66.300 elever i børnehaveklasse i grundskolen.

Læs mere

3F eres brug af voksen- og efteruddannelse

3F eres brug af voksen- og efteruddannelse F eres brug af voksen- og I denne analyse foretages en kortlægning af hvilke befolkningsgrupper, der bruger voksen- og stilbuddene (VEU). Der sættes til sidst i analysen fokus på F eres anvendelse af VEU.

Læs mere

Familieforhold for de sociale klasser

Familieforhold for de sociale klasser Familieforhold for de sociale klasser Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. I analysen er der fokus på herkomst-, køns- og aldersfordelingen

Læs mere

Profilmodel 2011 Unges forventede tidsforbrug på vej mod en erhvervskompetencegivende uddannelse

Profilmodel 2011 Unges forventede tidsforbrug på vej mod en erhvervskompetencegivende uddannelse Profilmodel 0 Unges forventede tidsforbrug på vej mod en erhvervskompetencegivende uddannelse Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 0 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang forventes at uddanne

Læs mere

Befolkningsudviklingen og dekomponering af Theilindekset

Befolkningsudviklingen og dekomponering af Theilindekset d. 10.11.2016 Marie Møller Kjeldsen (DORS) Befolkningsudviklingen og dekomponering af Theilindekset I notatet beskrives, hvordan Theil-indekset kan dekomponeres, og indekset anvendes til at dekomponere

Læs mere

Praktikpladssøgende elever

Praktikpladssøgende elever Praktikpladssøgende elever Af Kontor for Analyse og Implementering, Undervisningsministeriet Med vækstpakken 2014 blev der stillet forslag om en mere aktiv indsats over for de praktikpladssøgende elever,

Læs mere

Hver 10. dansker over 40 år er på førtidspension

Hver 10. dansker over 40 år er på førtidspension Hver 10. dansker over 40 år er på førtidspension Der er i dag ca. 237.000 personer i Danmark, som lever på førtidspension. Ud af disse er ca. 200.000 over 40 år. Sætter man dette tal i forhold til antallet

Læs mere

Elevtal for grundskolen 2009/2010

Elevtal for grundskolen 2009/2010 Elevtal for grundskolen 29/21 Af Alexander Uldall Kølving Elevtallet har været faldende i perioden 26/7 til 29/1. For skoleåret 29/1 var der sammenlagt 715.833 elever i den danske grundskole, og sammenlagt

Læs mere

E-kursus. Introduktion til anvendelse af databanken på grundskoleområdet

E-kursus. Introduktion til anvendelse af databanken på grundskoleområdet E-kursus Introduktion til anvendelse af databanken på grundskoleområdet E-kursus Introduktion til anvendelse af databanken på grundskoleområdet Forfatter: Mathilde Molsgaard & Line Steinmejer Nikolajsen,

Læs mere

Profilmodel Ungdomsuddannelser

Profilmodel Ungdomsuddannelser Profilmodel 214 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 214 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

Grundskolekarakterer Prøvetermin maj/juni 2010

Grundskolekarakterer Prøvetermin maj/juni 2010 Grundskolekarakterer Prøvetermin maj/juni 2010 UNI C Statistik & Analyse, 7. februar 2011 Side 1 af 45 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Sammenfatning... 4 9. klasse... 4 Fag med bundne prøver...

Læs mere

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel Unge som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse Nyt kapitel I forlængelse af den aktuelle debat om ungdomsledighed er det relevant at se på gruppen af unge, som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse.

Læs mere

Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse

Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse Ungdomsuddannelse i Danmark Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse AE fremlægger i denne analyse resultaterne af en stor kortlægning af unges chancer for at få en ungdomsuddannelse.

Læs mere

Analyse 18. december 2014

Analyse 18. december 2014 18. december 214 Unge efterkommere med ikke-vestlig baggrund halter stadig efter danskere i uddannelsessystemet Af Kristian Thor Jakobsen og Christoffer Jessen Weissert Unge med ikke-vestlig baggrund klarer

Læs mere

S T AT I S T I K FO R M E D AR B E J D E R S AM M E N S ÆT - N I N G E N I K OM M U N E R N E P Å K Ø N, AL D E R O G E T N I C I T ET

S T AT I S T I K FO R M E D AR B E J D E R S AM M E N S ÆT - N I N G E N I K OM M U N E R N E P Å K Ø N, AL D E R O G E T N I C I T ET S T AT I S T I K FO R M E D AR B E J D E R S AM M E N S ÆT - N I N G E N I K OM M U N E R N E P Å K Ø N, AL D E R O G E T N I C I T ET Den 23. september 2010 Ref NKS nks@kl.dk Kønsfordeling blandt kommunalt

Læs mere

Notat. Metode, EUD socioøkonomisk reference på frafald. Baggrund Under mål 2 i klare mål for erhvervsuddannelserne er det beskrevet at:

Notat. Metode, EUD socioøkonomisk reference på frafald. Baggrund Under mål 2 i klare mål for erhvervsuddannelserne er det beskrevet at: Notat Vedrørende: Metode, EUD socioøkonomisk reference på frafald Baggrund Under mål 2 i klare mål for erhvervsuddannelserne er det beskrevet at: Der udvikles ligeledes en indikator på skoleniveau med

Læs mere

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.13 Okt. 2001 BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS x Befolkningens uddannelsesmæssige status opgøres for den bosatte befolkning mellem

Læs mere

Stor stigning i gruppen af rige danske familier

Stor stigning i gruppen af rige danske familier Stor stigning i gruppen af rige danske familier Gruppen af rige danskere er steget markant siden 2004. Hovedparten af familierne består af to voksne i aldersgruppen 50-65 år uden hjemmeboende børn. Personer

Læs mere

BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE LOLLAND KOMMUNE OKTOBER 2014

BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE LOLLAND KOMMUNE OKTOBER 2014 BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE LOLLAND KOMMUNE OKTOBER 2014 INTRODUKTION Dette notat er et kommunebilag til rapporten: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre, oktober

Læs mere

BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE GENTOFTE KOMMUNE OKTOBER 2014

BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE GENTOFTE KOMMUNE OKTOBER 2014 BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE GENTOFTE KOMMUNE OKTOBER 2014 INTRODUKTION Dette notat er et kommunebilag til rapporten: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre, oktober

Læs mere

BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE HØJE TÅSTRUP KOMMUNE OKTOBER 2014

BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE HØJE TÅSTRUP KOMMUNE OKTOBER 2014 BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE HØJE TÅSTRUP KOMMUNE OKTOBER 2014 INTRODUKTION Dette notat er et kommunebilag til rapporten: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre, oktober

Læs mere

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. unge mangler skompetencerne til at begå sig på arbejdsmarkedet Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. eller hvad der svarer til 3 pct. af de 16-29-årige er ikke i gang med eller har

Læs mere

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2016

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2016 STATISTIK Beboere i den almene boligsektor 2016 Forord Beboere i den almene boligsektor 2016 indeholder oplysninger om beboere, husstande, til- og fraflytninger, offentligt forsørgede, uddannelse og beskæftigelse

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 April 2016 1 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 Udgiver: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, april 2016 Hjemmeside: www.uibm.dk E-mail: uibm@uibm.dk

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING Fokus på ikke-vestlige lande

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING Fokus på ikke-vestlige lande INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2017 - Fokus på ikke-vestlige lande Maj 2017 1 Indhold OPBYGNING 4 1. BEFOLKNING 6 1.1 Sammenfatning vedr. befolkningstal 6 1.2 Indvandrere og efterkommere i Danmark 7

Læs mere

Trivsel og social baggrund

Trivsel og social baggrund Trivsel og social baggrund Den nationale trivselsmåling i grundskolen, 2015 Elevernes trivsel præsenteres i fire indikatorer - social trivsel, faglig trivsel, støtte og inspiration samt ro og orden. Eleverne

Læs mere

Profilmodel 2013 Videregående uddannelser

Profilmodel 2013 Videregående uddannelser Profilmodel 213 Videregående uddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få en videregående uddannelse Profilmodel 213 er en fremskrivning af, hvordan

Læs mere

BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE LEJRE KOMMUNE OKTOBER 2014

BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE LEJRE KOMMUNE OKTOBER 2014 BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE LEJRE KOMMUNE OKTOBER 2014 INTRODUKTION Dette notat er et kommunebilag til rapporten: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre, oktober 2014.

Læs mere

BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE KØGE KOMMUNE OKTOBER 2014

BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE KØGE KOMMUNE OKTOBER 2014 BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE KØGE KOMMUNE OKTOBER 2014 INTRODUKTION Dette notat er et kommunebilag til rapporten: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre, oktober 2014.

Læs mere

BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE RINGSTED KOMMUNE OKTOBER 2014

BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE RINGSTED KOMMUNE OKTOBER 2014 BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE RINGSTED KOMMUNE OKTOBER 2014 INTRODUKTION Dette notat er et kommunebilag til rapporten: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre, oktober

Læs mere

BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE BALLERUP KOMMUNE OKTOBER 2014

BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE BALLERUP KOMMUNE OKTOBER 2014 BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE BALLERUP KOMMUNE OKTOBER 2014 INTRODUKTION Dette notat er et kommunebilag til rapporten: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre, oktober

Læs mere

BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE RUDERSDAL KOMMUNE OKTOBER 2014

BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE RUDERSDAL KOMMUNE OKTOBER 2014 BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE RUDERSDAL KOMMUNE OKTOBER 2014 INTRODUKTION Dette notat er et kommunebilag til rapporten: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre, oktober

Læs mere

Hvor mange bruger aldrig de offentlige VEU-tilbud?

Hvor mange bruger aldrig de offentlige VEU-tilbud? Hvor mange br aldrig de offentlige VEU-tilbud? På baggrund af Danmarks Statistiks register for offentlig voksen- og efteruddannelse ses der i denne analyse på VEU-indsaten for den enkelte i løbet af de

Læs mere

%"& ' (#)! *!+ #$$! - " "$! $!!#".! / ", "#& # # & & %" # (

%& ' (#)! *!+ #$$! -  $! $!!#.! / , #& # # & & % # ( !! "#$! %"& ' (#)! *!+ #$$!,# - " "$! $!!#".! / " -##% # "#, "#& # # & & %" # (!"#$%&'& ( ' () Procent 0 5 10 15 20 25 30 35 Højeste fuldførte uddannelse Grundskole Almengymnasial udd. Erhvervsgymnasial

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Forbruget af sundhedsydelser København

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Forbruget af sundhedsydelser København Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Forbruget af sundhedsydelser København 1998-2000 Nr. 17. 30. juli 2003 Forbruget af sundhedsydelser i København Martha Kristiansen Tlf.: 33 66 28 93

Læs mere

BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE NÆSTVED KOMMUNE OKTOBER 2014

BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE NÆSTVED KOMMUNE OKTOBER 2014 BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE NÆSTVED KOMMUNE OKTOBER 2014 INTRODUKTION Dette notat er et kommunebilag til rapporten: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre, oktober

Læs mere

Alder ved skolestart i børnehaveklasse 1

Alder ved skolestart i børnehaveklasse 1 Alder ved skolestart i børnehaveklasse 1 Af Katja Behrens I skoleåret 2009/10 startede knap 85 pct. af eleverne rettidigt i børnehaveklasse, dvs. de inden udgangen af 2009 fylder 6 år. Kun få elever starter

Læs mere

BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE ALLERØD KOMMUNE OKTOBER 2014

BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE ALLERØD KOMMUNE OKTOBER 2014 BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE ALLERØD KOMMUNE OKTOBER 2014 INTRODUKTION Dette notat er et kommunebilag til rapporten: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre, oktober

Læs mere

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.08 Juni 2002 BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS x Befolkningens uddannelsesmæssige status opgøres for den bosatte befolkning mellem

Læs mere

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser Profilmodel 213 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 213 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

18. oktober H C:\Documents and Settings\hsn\Skrivebord\Hvidbog pdf\pensionsindbetalinger.doc VLRQ

18. oktober H C:\Documents and Settings\hsn\Skrivebord\Hvidbog pdf\pensionsindbetalinger.doc VLRQ 18. oktober 2007! " # %$&'&(())** 3(16,216,1'%(7$/,1*(5 5HVXPp 3HUVRQHUPHOOHPnULQGEHWDOHULJHQQHPVQLWSURFHQWDIEUXWWRLQG NRPVWHQSnSHQVLRQVRSVSDULQJHU'HWWHJHQQHPVQLWG NNHURYHUHQVWRU YDULDWLRQDIK QJLJDIHWQLVNKHUNRPVWLQGNRPVWRJVRFLRJUXSSH'HUHU

Læs mere

I 2012 havde de 68-årige (årgang 1944) samme beskæftigelsesfrekvens som de 67-årige (årgang 1941) havde i 2008.

I 2012 havde de 68-årige (årgang 1944) samme beskæftigelsesfrekvens som de 67-årige (årgang 1941) havde i 2008. A nalys e Udviklingen i beskæftigelsesfrekvensen for personer i pensionsalderen Af Nadja Christine Andersen En række politiske tiltag har de sidste ti år haft til hensigt at få flere ældre i pensionsalderen

Læs mere

Kvartalsstatistik nr. 1 2014

Kvartalsstatistik nr. 1 2014 nr. 1 2014 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK

STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK 7. februar 2008 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 FORDELIG OG LEVEVILKÅR Resumé: STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK Der er stor forskel på toppen og bunden i Danmark. Mens toppen, den gyldne

Læs mere

Uddannelse kan sikre en øget integration af indvandrere

Uddannelse kan sikre en øget integration af indvandrere Uddannelse kan sikre en øget integration af indvandrere Tal fra Undervisningsministeriet viser, at udsigterne for indvandrernes uddannelsesniveau er knap så positive, som de har været tidligere. Markant

Læs mere

SOCIOØKONOMISKE FAKTORER I GRUNDSKOLEN

SOCIOØKONOMISKE FAKTORER I GRUNDSKOLEN SOCIOØKONOMISKE FAKTORER I GRUNDSKOLEN Dansk Friskoleforening besluttede januar 2009 at indhente data fra Danmarks Statistik, som kan danne grundlag for at vurdere de socioøkonomiske faktorer hos eleverne

Læs mere

Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund. Fælles ældre. Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren

Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund. Fælles ældre. Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund Fælles ældre Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren Publikationen Fælles ældre kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne

Læs mere

Elevfravær i folkeskolen og karaktergennemsnit, 2012/13

Elevfravær i folkeskolen og karaktergennemsnit, 2012/13 Elevfravær i folkeskolen og karaktergennemsnit, Elever med højt samlet fravær får gennemsnitligt set lavere karakterer end elever med lavt fravær. Selv når der tages højde for elevernes sociale baggrund,

Læs mere

Flere unge har brug for fleksuddannelse?

Flere unge har brug for fleksuddannelse? Flere unge har brug for fleksuddannelse? Knap hver femte ung f i dag ikke en ungdomsuddannelse. Det betyder, at der fra hver gang er ca. 11.000 unge, som har brug for et andet tilbud end de eksisterende

Læs mere

Frafaldsindikatorer til opfølgning på eud reformens klare mål 2, herunder socioøkonomisk reference og frafald fra uddannelsesstart til hovedforløb

Frafaldsindikatorer til opfølgning på eud reformens klare mål 2, herunder socioøkonomisk reference og frafald fra uddannelsesstart til hovedforløb Frafaldsindikatorer til opfølgning på eud reformens klare mål 2, herunder socioøkonomisk reference og frafald fra uddannelsesstart til hovedforløb Et af hovedmålene med erhvervsuddannelsesreformen er,

Læs mere

Hver sjette elev forlader skolen uden at bestå dansk og matematik

Hver sjette elev forlader skolen uden at bestå dansk og matematik Hver sjette elev forlader skolen uden at bestå dansk og matematik AE har set på resultaterne fra folkeskolens afgangsprøve for alle 9. klasseelever sidste sommer. Godt 16 procent eller mere end hver sjette

Læs mere

2.0 Indledning til registerstudie af forbrug af sundhedsydelser

2.0 Indledning til registerstudie af forbrug af sundhedsydelser 2. Indledning til registerstudie af forbrug af sundhedsydelser I det følgende beskrives sygdomsforløbet i de sidste tre leveår for -patienter på baggrund af de tildelte sundhedsydelser. Endvidere beskrives

Læs mere