(1.) BYGNINGSBASIS (2.) PRIMÆRE BYGNINGSDELE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "(1.) BYGNINGSBASIS (2.) PRIMÆRE BYGNINGSDELE"

Transkript

1 (1.) BYGNINGSBASIS (10) Bygningsbasis, terræn Nedrivning af bygninger. Udgravning afjord. Afstivning. Grus. Pæle-og brøndfundamenter. (11) Fri (12) Fundamenter Nedrivning af fundamenter. Forskalling, armering og udstøbning af beton. Stabilisering af fundamenter. Fundaments- blokke, isolering, betonrørsfundamenter. Gulv- og underlagspiller. Indstøbning af søjlesko. (13) Terrændæk Nedrivning af terrændæk. Kantbegrænsning, armering, udstøbning og vacuumbehandling af beton. Stabilisering af betongulve. Sand, grus, singels og letklinker. Svumning. Membraner og isolering. (18) Bygningsbasis, bygning, øvrige (19) Bygningsbasis, bygning, sum (2.) PRIMÆRE BYGNINGSDELE (20) Primære bygningsdele, terræn Cykelskure og carporte. Plantestensmure og trapper i terræn. (21) Ydervægge Nedrivning af ydervægge. Dør- og vindueshuller. Forskalling, udsparing, armering og udstøbning af beton. Ydervægge af beton, tegl, letklinkerbeton, porebeton og stål. Mur- bindere, skæring af dilatationsfuger. Efterspændt murværk. Tømmer i bindingsværk, træskelet, murpap, radontætning, membraner, vindskærm og isolering. Facadeparti af glas og aluminiumprofiler. Glasbyggesten. (22) Indervægge Nedrivning af indervægge. Dørhuller. Forskalling, udsparing, armering og udstøbning af beton. Udmuring af dør- og vindueshuller. Indervægge af beton, tegl, letklinkerbeton, porebeton, stål og træ. Installationsvægge. Isolering. Glasbyggesten. (23) Dæk Efterisolering. Nedrivning af dæk. Forskalling, udsparing, armering og udstøbning af beton. Dæk af beton, stål og træ. Isolering. (24) Trapper og ramper Nedtagning af trapper. Forskalling, armering og udstøbning af beton. Trapper af beton, stål og træ. Udskiftning af trappetrin. (25) Bærende konstruktioner Nedrivning. Forskalling, armering og udstøbning af beton. Bjælker og søjler af beton. Overliggere af beton, tegl, porebeton, letklinkerbeton og stål. Stik og buer. Brandbeskyttelse. Efterimprægnering. Korrosionsbeskyttelse. (26) Altaner og altangange Nedrivning og udskiftning af altaner. (27) Tage Nedrivning af tagkonstruktioner. Tagværk af træ. Spærkonstruktioner. Lasker og tænger. Isolering. Glastage.

2 (28) Primære bygningsdele, bygning, øvrige Nedrivning af skorstene. Skorstene af tegl, pimpsten og stål. Skorstensafdækning, -trin og -bøjler. Isolering. Baderumskabiner. Huller og skæring af dilatationsfuger i beton. Bolte, beslag ogankre. Speciel beton. Injektion af betonkonstruktioner. Skruer, sømbeslag, vindafstivning, stjernesamlejern, spændeskiver og fugebånd. (29) Primære bygningsdele, bygning, sum (3.) KOMPLETTERING (30) Komplettering, terræn Hegn af træ. (31) Ydervægge Udtagning af døre, porte og vinduer. Døre af plast, glas, træ og træ/aluminium. Garageporte. Udtagning af glas og termo- ruder. Vinduer af plast, aluminium, træ og træ/aluminium. Forsatsrammer af træ. Udskiftning af vinduesrammer, beslag, hængsler og glaslister. Tætningslister. Forsatsvinduer. Vinduesglas og termoruder. Rullegitre og solafskærmning. Midlertidig afdækning af vindueshuller. Sålbænke, murafdækninger og vinduesplader. Indfatninger og tilsætninger. Vindues- og dørlåse. Besætninger på døre. Stopning med mineraluld og værk. Fugning. (32) Indervægge Udtagning af døre. Døre af stål og træ. Skydedøre. Foldedøre. Stålkarme. Glas og akrylplade i døre. Spanske vægge. Foldevægge af træ og glas. Fod-, fender- og fejelister. Udskiftning af dørtrin. Indfatninger og tilsætninger. Dørstoppere, sparkeplader, dørlukkere og -åbnere. Pulterrumsvægge. (33) Dæk Efterisolering på gangbro. Dobbeltgulve for elkabler. Gangbroer, loft- og skunklemme. (34) Trapper og ramper Håndlister og rækværk. (35) Lofter Nedtagning af loftplader og nedhængte lofter. Svingbare gipsplader i korridor. Akustiklofter af mineraluld, gips, aluminium og træbeton. Genopsætning og udskiftning af akustiklofter. Underlag og forskalling. Mineraluld med folie. (36) Altaner Glaslukning. (37)Tage Kvistkonstruktioner. Nedtagning af tagvinduer. Tagvinduer. Ovenlyskupler og -vinduer. Tagtrin. Nedtagning af zinkinddækninger, sternbrædder og vindskeder. Kapsler og fodkanter. Inddækninger, skot- og fodrender, løse/aftrappede kanter, vinkelkanter, rygning, grater. Vindskeder, dæklister og kapsler. Inddækning af skorsten og ovenlys. Flunkedækning. Taghætter. Tagudhæng. Skotrender. Tagdækningstilbehør. Nedtagning af tagrender og -nedløbsrør. Tagrender og -nedløbsrør i zink, pvc, kobber og stål. (38) Komplettering, bygning, øvrige (39) Komplettering, bygning, sum

3 (4.) OVERFLADER (40) Belægninger, terræn Optagning affortovsfliser, brosten, chaussesten og kantsten. Fortovsfliser og kantsten. Grus. Belægninger af granit, asfalt, betonfliser og piksten. Fugesand. Fældning af træer og rydning af arealer. Muld, tørvestrøelse, gødskning. Græssåning, træer og buske. (41) Udvendige vægge Tætning mod vandindtrængning. Asfaltering, dræn- og grundmursplader. Afrensning af facader. Fugning af murværk. Filtsning, sække- og vandskuring. Puds. Facadebeklædninger af natursten, stål, aluminium, træ, cementbaserede plader og brædder, fliser, klinker, murstensskaller, SkærmTegl. Hvidtning. Malebehandling af udvendige vægge og vinduer. (42) Indvendige vægge Afrensning af indervægge. Puds, armeringsnet og -fliser. Fliser, klinker, mosaik, marmor. Fugning afmurværk. Hjørnejern og lægter. Beklædninger af træ og plader. Tapet. Vandtætning, berapning, svumning, filtsning, sække- og vandskuring. Malebehandling af indvendige vægge og døre. Fugning. (43) Dæk og gulve Affræsning og ophugning af gulve. Optagning af trægulve og linoleum. Afrensning af skimmelsvampe. Afretningslag, opspartling af fald, spartling og slidlag. Tætning mod vandindtrængning. Gulvbelægninger af fliser, klinker, mosaik, natursten, marmor, terrazzo, tegl, træ, laminat, kork, linoleum og vinyl. Parketunderlag. Undergulve. Opretning. Tæpper. Vandtætning. Malebehandling af gulve. (44) Trapper og ramper Trappetrin. Malebehandling af trapper. (45) Lofter Afrensning af lofter. Puds. Brædde- og pladebeklædninger. Loftlister. Armeringsfilt. Malebehandling af lofter. (46) Altaner (47)Tage Aftagning af tagbeklædninger. Afrensning af skimmelsvampe. Tagsten af beton og tegl. Undertage. Tagbeklædning af bølgeplader, skifer, stål, zink, kobber, træ, tagpap, strå og pvc. Taglægter. Isolering. Skotrendesystem. Omvendt tag, græstørv og tagterrasse. (48) Overflader, bygning, øvrige Reparation af betonoverflader. Malebehandling af lejligheder, jernkonstruktioner, rør, beholdere og radiatorer. Rengøring. (49) Overflader, bygning, sum (5.) VVS-ANLÆG (50) VVS-anlæg, terræn Opbrydning og retablering af belægninger. Udgravning af render i jord. Optagning af ledninger og brønde. Afløbsledninger af beton, pvc og støbejern. Påboring af rør og brøndringe. Brønde, brøndkarme og -dæksler. Tv-undersøgelse. Vandledninger og svejsefittings. Skydeventiler. Anboringer. Vandmålerbrønde. Fjernvarmeledninger. Olietanke. Faskiner. (51) Affald Renovationssystem.

4 (52)Afløbogsanitet Omfangsdræn. Nedtagning af faldstammer. Faldstammer. Rottespærre. Afløbsledninger. Højvandslukke. Afløbsskåle. Baderumsrende og trekantafløb. Ophæng til rør. Spildevandsinstallation i bygninger. Rengørings- og håndvaske. Blandingsbatterier. Bideter, klosetter, urinaler. Køkkenvaske. Badekar og brusekabiner. Handicapudstyr. Minikøkken. Sanitetsinstallation i bygninger. (53) Vand Varmtvandsbeholdere, vandvarmere og -målere, cirkulationspumper og ventiler. Vandbehandling. Vandledninger, bæringer og isolering. Vandinstallation i bygninger. (54) Luftarter Gasflaskearrangement. Gaskedler, -brændere, -målere, -ledninger, -haner og -radiatorer. (55) Køling (56) Varme Nedtagning af kedler og oliefyr. Ekspansionsbeholdere, kedler, træpillefyr, oliefyr, varmevekslere og -målere. Varmepumper. Cirkulationspumper og aksialkompensatorer. Varmeledninger og fællesbæringer. Snavssamlere, luftudladere og termometre. Vandsøjlemålere og ventiler. Isolering. Gulvvarme. Radiatorer og konvektorer. Håndklædetørrer. Termostater og automatik anlæg. Varmeinstallation i bygninger. (57) Ventilationsanlæg Nedtagning af ventilationskanaler. Forsyningsanlæg, distributionsanlæg og forbrugsanlæg i bygværk. Ventilatorer og lufttæpper. Isolering. Taghætter. Automatik og konstanttrykregulatorer. Køling. (58) VVS-anlæg, bygning, øvrige Nedtagning af sprinkleranlæg. Sprinkleranlæg og vandkapacitetsprøve. Rørmærkning. Bøsninger. (59) VVS-anlæg, bygning, sum (6.) EL- OG MEKANISKE ANLÆG (60)El- og mekaniske anlæg, terræn Parklygter. Rørmasteanlæg. (62) Højspændingsanlæg (63) Lavspændingsanlæg Nedtagning af elinstallationer. Måler- og gruppeskabe. Elkabler, plastrør, kabelbakker, -stiger og underlagslister. Installationskanaler. Edb-kabler. Kraftinstallationer. Håndtørrer. Armaturer til lysstofrør og glødelamper/kompaktlysrør. Panikbelysning. Skumringsrelæer. Bevægelses- og zonestyring. Elradiatorer. Elektrisk gulvvarme. Monteringsmateriel. Elinstallationer i bygninger. (64) Elektronik og svagstrøm Dørtelefon. Højttaleranlæg. Internt tv-overvågningsanlæg. Telefoncentral og telefonanlæg for bærbare telefonapparater. Kalde- og personsøgeanlæg. Ringeinstallation. Ur-pausesignalanlæg. Internt varslingsanlæg. Brandmeldeanlæg og branddørlukningsanlæg. Adgangskontrol. Tyverialarmanlæg. CTS-anlæg.

5 (66) Transportanlæg Elevatorer. (67) Øvrige mekaniske anlæg, bygning (68) Elanlæg, bygning, øvrige (69) El- og mekanisk anlæg, bygning, sum (7.) INVENTAR (70) Inventar, terræn Affaldsstativer, affaldsøer og -beholdere. Cykelstativer. Postkasser. (71) Teknisk inventar Nedtagning af maskinelt udstyr. Komfurer, emhætter, køleskabe, frysere, opvaske- og vaskemaskiner, centrifuger, tørretumblere, strygemaskiner og rulleborde. Håndsprøjtebatterier, pulverslukkere og brandskabe. (72) Tavler, skilte og skærme (73) Opbevaringsmøbler Nedtagning af køkken- og garderobeskabselementer. Hylder og garderobeskabe. Bunde, skillerum, gavle, rammer og låger til indbyggede skabe. Køkkenskabselementer. Nedtagning af badeværelsestilbehør. Toiletskabe, spejlhylder og sanitetsudstyr. Automater til toiletsædepapir. Håndservietskabe og opsamlingskurve. Sæbeautomater. (74) Bordmøbler Køkkenbordsplader, lister, rørudskæringer og fugning. (75) Siddemøbler (76) Liggemøbler (77) Boligtekstiler og afskærmning Badeforhængogbadeforhængsstænger. (78) Inventar, bygning, øvrige Flytteudgifter. (79) Inventar, bygning, sum (8.) ØVRIGE BYGNINGSDELE (80) Øvrige bygningsdele, terræn (86) Byggeplads Skure, mandskabsvogne, pavilloner og arbejdstelte. Midlertidig telefon. Stålplader. Byggekraner og -hejse. Arbejdsplatforme, lifte, transportbånd, teleskoplæssere. Flishuggere og motortrillebører. Arbejdspladsbelysning, eltavler, byggepladshegn, sikkerhedsnet, stålstilladser, byggeaffaldsskakte, lænsepumper, vandstøvsugere og materialesugemaskiner. Affugtningsanlæg. Kompressorer. Sluser og støvvægge for asbestsanering. Affaldscontainere.Byggeaffald.Afleveringafjord. (87) Vinterforanstaltninger Oprivning af frossen jord. Presenninger, vintermåtter, midlertidige afdækninger, blændrammer og tagkasetter, varmekanoner og flammekastere. Overenskomstmæssige vinterforanstaltninger.

6 (88) Øvrige bygningsdele, bygning (89) Øvrige bygningsdele, bygning, sum (10.) GRUND (100) Grund, terræn (101) Arealerhvervelse (102) Erstatninger (103) Byggelån Omkostninger ved etablering af lån. (104) Advokat (105) Revisor (106) Bidrag (108) Grund, bygning, øvrige (109) Grund, bygning, sum (11.) PROJEKT (110) Projekt, terræn Forord vedrørende teknisk rådgivning og bistand. (111) Byggeprogram Udarbejdelse af byggeprogram. (112) Teknisk rådgivning Honorar arkitekt, landskabsarkitekt, ingeniør, anlægs- og bygningsarbejder. Projekteringsledelse, kvalitetssikring, mængdefortegnelser, drifts- og vedligeholdelsesinstruktioner, annoncering. Byggeledelse, tilsyn og administration. Landinspektør. (113) Byggeadministration, overordnet (114) Forsikring Omkostninger til forsikringer og sikkerhedsstillelse. (115) Reproduktion Omkostninger til lystryk. (116) Rejser mv. (117) Kunstnerisk udsmykning (118) Projekt, bygning, øvrige Jordbundsundersøgelser ved prøveboring, spids- og håndvingeboringer. (119) Projekt, bygning, sum (21.) FORSYNING (210) Forsyning, terræn Drift af elanlæg.

7 (211) Energi, opvarmning Energiforbrug til opvarmning af bygninger og varmt vand, udgifter pr. m 2 bruttoetageareal pr. år. Energiudgifter for forskellige brændselstyper. (212) El Elforbrug til belysning og let maskinel, udgifter pr. m 2 bruttoetageareal pr. år. (213) Vand og afløb Brugsvands- og afløbsudgifter pr. m 2 bruttoetageareal pr. år. Vandspildskontrol. (214) Renovation Dagrenovation, udgifter pr. m 2 bruttoetage-areal pr. år. Tømning af tanke. (215) Kommunikation Telefon, telefax, telekommunikation, kabeltv, radio- og tv-licens. (218) Forsyning, bygning, øvrige (219) Forsyning, bygning, sum (22.) RENGØRING (220) Rengøring, terræn Kontrol med sne og is samt renholdelse af arealer. Tømning af affaldskurve. (221) Bygning, udvendig Pudsning af vinduer. Fjernelse af graffiti. Afrensning af facader. (222) Bygning, indvendig Definition af møbleringsgrad og af hårde gulve. Fejning, tørmopning, støvsugning, overtørring, vask og polishetablering af hårde gulve og trapper. Oliering af trægulve. Rengøring af gulve efter asbestsanering. Definition af tæpper. Støvsugning og rensning af tæpper. Definition af vægoverflader. Støvsugning, aftørring og afvaskning af vægge. Definition af loftoverflader. Støvsugning og douchebehandling af loftoverflader. Skorstensfejning. Rensning af ventilationskanaler og affaldsskakte. Laboratorieundersøgelser af asbestindhold i luft. (223) Inventar Definition af rengøringsudgifter. Rengøring af kontorarbejdspladser, gange, toiletter og trapper. Rengøring og pasning af planter. (228) Rengøring, bygning, øvrige Definition af rengøringsudgifter. Rengøring af børne- og ældreinstitutioner, folkeskoler, højere lææreanstalter, museer, sygehuse, laboratorier, administrationsbygninger, hoteller, forretninger, værkstedsbygninger, lagerhaller, idrætshaller og svømmehaller. (229) Rengøring, bygning, sum (23.) VEDLIGEHOLD (230) Vedligehold, terræn Pleje af græsplæner, træer, buske, hække, hegn, blomster og vandarealer. Vedligeholdelse af belægninger, trapper, terrænmure og -inventar. Oprensning af brønde og tømning af samletanke. (231) Bygning, udvendig

8 (232) Bygning, indvendig Polishvedligeholdelse og oliering af gulve og trapper. (233) Installationer (238) Vedligehold, bygning, øvrige Definition af vedligeholdelsesudgifter. Samlede vedligeholdelsesudgifter pr. m 2 pr. år for forskellige bygningstyper. Planlagt og akut vedligeholdelse af terræn, ud- og indvendig bygning samt installationer. Indeklimaundersøgelser. Ventilationsundersøgelser. Råd- og svampeundersøgelser. (239)Vedligehold, bygning, sum (24.) FÆLLES DRIFT (240) Fælles drift, terræn (241) Lån (242) Skatter og afgifter mv. Ejendomsskatter. (243) Fri (244) Forsikringer Brandforsikring og forsikring for anden beskadigelse end brand for forskellige bygningstyper. Forureningsforsikring. Honorar for huseftersyn og udarbejdelse af tilstandsrapporter. Honorar for energimærkning. (245) Eksternt opsyn Eftersyn og godkendelse af elevatorer. (246) Internt opsyn Vicevært/varmemester. (247) Administration (248) Fælles drift, bygning, øvrige (249) Fælles drift, bygning, sum

Bygningsdelsregister til 1- og 5-års eftersyn. Vejledning for byggesagkyndige

Bygningsdelsregister til 1- og 5-års eftersyn. Vejledning for byggesagkyndige Bygningsdelsregister til 1- og 5-års eftersyn Vejledning for byggesagkyndige Version 2 December 2013 Indhold Generelt... 2 Emne 1. Bygningsdele vedr. byggegruber, fundamenter og kælder... 3 Emne 2. Bygningsdele

Læs mere

Bo42. Afdeling 20. Kystparken 19-29

Bo42. Afdeling 20. Kystparken 19-29 Afdeling 20 Kystparken 19-29 Tilstandsrapport 2010 Afdeling 20 Kystparken 19-29 Tilstandsrapport 2010 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger side 3 2. Sammenfatning side 4 3. Konklusion side 7 4.

Læs mere

Gade: Matr.nr.: Pas På Dit Hus. Vejledning for husejere

Gade: Matr.nr.: Pas På Dit Hus. Vejledning for husejere Gade: Postnr.: By: Matr.nr.: Pas På Dit Hus Vejledning for husejere En tilstandsrapport fra Huseftersynsordningen En tilstandsrapport udarbejdes i henhold til Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse

Læs mere

HBC-Hallen Bibliotekvej 62, 2650 Hvidovre

HBC-Hallen Bibliotekvej 62, 2650 Hvidovre HBC-Hallen Bibliotekvej 62, 2650 Hvidovre Tilstandsrapport TORKIL LAURSEN A/S Klovtofteparken 2, 2630 Taastrup Rådgivende ingeniørfirma F.R.I. Tlf: 43994000 Fax: 43525257 E-mail: tl@torkil-laursen.dk August

Læs mere

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN (MU)

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN (MU) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN (MU) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN

Læs mere

07/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN

07/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN EF Godthåbs Have 07/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 PETER JAHN & PARTNERE A/S pjp@pjp.dk HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 www.pjp.dk 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne tilstandsrapport

Læs mere

Knudsker Boligselskab. Midgården I

Knudsker Boligselskab. Midgården I Midgården I Tilstandsrapport 2007 Midgården I Midgårdsvej 1-77 Tilstandsrapport 2007 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger side 3 2. Sammenfatning side 4 3. Konklusion side 7 4. side 9 5. Vedligeholdelsesbudget

Læs mere

Liste over service og vedligeholdelse med fradrag

Liste over service og vedligeholdelse med fradrag Liste over service og vedligeholdelse med fradrag Her kan du se, hvilke ydelser med servicefradrag du kan få lavet i dit hjem af virksomheder og privatpersoner. A. Service i hjemmet (udført af en virksomhed

Læs mere

EF Ryethave TILSTANDSRAPPORT & VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

EF Ryethave TILSTANDSRAPPORT & VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 EF Ryethave 11/2010 TILSTANDSRAPPORT & VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne tilstandsrapport

Læs mere

06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN

06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Toftevang 06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 PETER JAHN & PARTNERE A/S pjp@pjp.dk HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 www.pjp.dk 2100 KØBENHAVN Ø PETER JAHN & PARTNERE A/S INGENIØRER

Læs mere

Knudsker Boligselskab. Strandgården

Knudsker Boligselskab. Strandgården Knudsker Boligselskab Strandgården Tilstandsrapport 2007 Knudsker Boligselskab Strandgården Sandflugtsvej 33-45 og 34B-44 / Blykobbevej 40-52 Tilstandsrapport 2007 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger

Læs mere

AB LIVJÆGERGADE 33-35

AB LIVJÆGERGADE 33-35 AB LIVJÆGERGADE 33-35 12/2012 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 PETER JAHN & PARTNERE A/S pjp@pjp.dk HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 www.pjp.dk 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne

Læs mere

E/F Jægerhaven, Jægersborgsvej 102-128 2820 Gentofte

E/F Jægerhaven, Jægersborgsvej 102-128 2820 Gentofte Vedr.: E/F Jægerhaven, Jægersborgsvej 102-128 2820 Gentofte Matr. nr.: 5 ar, 5 aq, 5æ Vangede By Ejer: E/F Jægerhaven v/cubus Advokaterne Dronningens Tværgade 30, 3. sal 1302 København K 2006 Sag nr.:

Læs mere

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Byggeprogram

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Byggeprogram Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole TOTALENTREPRISE Byggeprogram Dato: 15.03.2013 Side: 2 af 67 Indholdsfortegnelse 1.1 Projektets baggrund... 5 1.2 Projektets indhold... 5 2. BYGGESAGENS

Læs mere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse er en selvejende

Læs mere

AB STUBMØLLEGÅRDEN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB STUBMØLLEGÅRDEN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB STUBMØLLEGÅRDEN 10/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne

Læs mere

E/F ØRNEGÅRDEN Lærkevej 12 20-11-2014 EKSEMPEL

E/F ØRNEGÅRDEN Lærkevej 12 20-11-2014 EKSEMPEL E/F ØRNEGÅRDEN Lærkevej 12 20-11-2014 Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan 5 Konklusion 6 Noter til vedligeholdelsesplan 10 Oversigt

Læs mere

Færdigregulering af kloakdæksler i højde på grunden udføres af belægningsentreprenør.

Færdigregulering af kloakdæksler i højde på grunden udføres af belægningsentreprenør. Byggeareal Der afrømmes ca. 30 cm. muld på byggearealet til ca. 2 meter omkring hus. Det afrømmede muld samt jord fra udgravning af fundamentsrender og terrændæk bortkøres. Grunde afleveres grov planeret.

Læs mere

VEJLEDNING TIL KØBENHAVNS KOMMUNES SKEMA 1 OG 3

VEJLEDNING TIL KØBENHAVNS KOMMUNES SKEMA 1 OG 3 VEJLEDNING TIL KØBENHAVNS KOMMUNES SKEMA 1 OG 3 OFFENTLIG STØTTE TIL OMBYGNINGSPROJEKT Byens Fysik, Område og Byfornyelse INDHOLD Forord 2 Københavns Kommunes skema 1 og skema 3.. 2a+b Vejledning i anvendelsen

Læs mere

Taastrup almennyttige Boligselskab afd. Grønnehaven Tilstandsrapport

Taastrup almennyttige Boligselskab afd. Grønnehaven Tilstandsrapport Taastrup almennyttige Boligselskab afd. Grønnehaven Tilstandsrapport TORKIL LAURSEN A/S Klovtofteparken 2, 2630 Taastrup Rådgivende ingeniørfirma F.R.I. Tlf: 43994000 Fax: 43525257 E-mail: tl@torkil-laursen.dk

Læs mere

ENTREPRISE 1 1.1 TØMRERARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S

ENTREPRISE 1 1.1 TØMRERARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af, afd. 10 ENTREPRISE 1 1.1 TØMRERARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE Udgave 1 Dato: 22.02.2013 Rev. dato: Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

Standard 2012 Konstruktions og Materialebeskrivelse - 1 -

Standard 2012 Konstruktions og Materialebeskrivelse - 1 - Standard 2012 Konstruktions og Materialebeskrivelse - 1 - Jordarbejde. Muldjord afrømmes og henlægges i depot på grunden. Når sokkel står færdigt, genudlægges mulden, og der afsluttes med en grovplanering.

Læs mere

AB Rungstedlund Overordnet tilstandsrapport

AB Rungstedlund Overordnet tilstandsrapport A4 arkitekter og ingeniører A/S CVR-nr. 26 48 10 66 Mail@a4.dk www.a4.dk Tel. (+45) 70 26 62 62 AB Rungstedlund Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 9531 Januar 2015 Gladsaxevej 104 2860 Søborg Indhold

Læs mere

VEJLEDNING TIL KØBENHAVNS KOMMUNES SKEMA 1 OG 3 OFFENTLIG STØTTE TIL OMBYGNINGSPROJEKT

VEJLEDNING TIL KØBENHAVNS KOMMUNES SKEMA 1 OG 3 OFFENTLIG STØTTE TIL OMBYGNINGSPROJEKT VEJLEDNING TIL KØBENHAVNS KOMMUNES SKEMA 1 OG 3 OFFENTLIG STØTTE TIL OMBYGNINGSPROJEKT Center for Bydesign Efterår 2011 INDHOLD Forord 2 Københavns Kommunes skema 1 og skema 3.. 2a+b Vejledning i anvendelsen

Læs mere

Skive Kommune. Til- & Ombygning af SIK Klubhus. Hovedbeskrivelsen

Skive Kommune. Til- & Ombygning af SIK Klubhus. Hovedbeskrivelsen Skive Kommune Til- & Ombygning af SIK Klubhus Hovedbeskrivelsen 2012 0.1 ALMINDELIG ORIENTERING 2 0.2 FÆLLESBETINGELSER 7 0.3 SÆRLIGE BETINGELSER 11 1.0 MURERARBEJDET 15 1.01 NEDBRYDNINGER 16 1.02 JORD,

Læs mere

AB Rosenlund TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB Rosenlund TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB Rosenlund 04/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne tilstandsrapport

Læs mere

AB Stenhuggergården TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB Stenhuggergården TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB Stenhuggergården 05/2012 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne

Læs mere

Vedligeholdelsesplan for ejendommene A/B Korsika- & Milanogården

Vedligeholdelsesplan for ejendommene A/B Korsika- & Milanogården Vedligeholdelsesplan for ejendommene A/B Korsika- & Milanogården Ejendommene bestående af Korsikagården som er beliggende Korsikavej 2-8, Palermovej 21-27, Milanovej 5, 7A-B og 9, Strandlodsvej 86, 88A-B

Læs mere

Fradrag for service og vedligeholdelse i hjemmet

Fradrag for service og vedligeholdelse i hjemmet Fradrag for service og vedligeholdelse i hjemmet Fradraget er betinget af, at Fradragets størrelse Fradragsordningen omfatter lønninger i forbindelse med følgende arbejder Personen ved indkomstårets udløb

Læs mere

November 2010. Havneplads 2. 8500 Grenaa [1]

November 2010. Havneplads 2. 8500 Grenaa [1] DOLMER HAVE FØRSYNSRAPPORT November 2010 UDARBEJDET AF ARKIKON / Arkitekter Ingeniører Havneplads 2 8500 Grenaa [1] 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE... SIDE 2 2 KONKLUSION - RESUME... SIDE 3

Læs mere