Fra kælder til skorsten Fra nybyggeri til renovering. Weber. håndbogen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fra kælder til skorsten Fra nybyggeri til renovering. Weber. håndbogen"

Transkript

1 Fra kælder til skorsten Fra nybyggeri til renovering Weber håndbogen

2

3 Weber håndbogen dit daglige arbejdsværktøj Så er vi klar med en opdateret version af vores populære byggehåndbog. Håndbogen er først og fremmest tænkt som et dagligt arbejdsværktøj for dig, som arbejder i byggebranchen. Derfor dækker vores løsninger byggeriet fra kælder til kvist og fra nybyggeri til renovering. Vi har forsøgt at gøre informationen kortfattet og letforståelig, og hvor det har været muligt, har vi suppleret med anvendelsesnøgler mv. I nogle afsnit har vi samlet den tungere og mere teoretiske del af informationerne på de farvede sider sidst i afsnittet. Du kan som altid finde uddybende oplysninger på eller via vores gratis Weber App, som netop er udkommet i en opdateret version (læs mere om dette i afsnit 17). Savner du særlige oplysninger i bogen og har du forslag til forbedringer er du selvfølgelig meget velkommen til at kontakte os på tlf eller på Go fornøjelse! Saint-Gobain Weber A/S 3

4 Webers digitale verden Bestem selv, hvordan du vil holde dig ajour eller finde konkret information Weber giver dig flere digitale muligheder. Weber App vores eget multiværktøj Hvad enten du er håndværker, ingeniør, arkitekt eller Gør det selv er, er Weber App en nyttigt, gratis værktøj: Weber App giver dig bl.a.: Information om alle Webers produkter bl.a. direkte adgang ved scanning af QR-kode på produktets emballage. Instruktionsvideoer. Farveoversigt til bygningens facade. Kontaktoplysninger til vores tekniske konsulenter og kundeservice m.m. Læs mere på side 264 her i bogen Vi er på Facebook, Twitter og YouTube! Facebook: Få inspiration, nyheder og tips. Twitter: Læs bl.a. om når vi introducerer nye produkter og indarbejder nyt i Weber App. YouTube: Se bl.a. en række Gør det selv - videoer, hvor vi instruerer dig i at anvende vores produkter. Hold dig ajour: Tilmeld dig vores nyhedsmail! Hold dig orienteret med det samme. Med vores nyhedsmail får du nyheder både fra Weber og om byggeriet generelt. Desuden samler vi op på gode byggetips, nye vejledninger osv. Læs mere på side 265 her i bogen Læs mere på side 263 her i bogen

5 Indhold: Side 6 afsnit 1 Terrændæk: Bolig, industri mv. 22 afsnit 2 Fundament: Ydervægge, skillevægge mv. 34 afsnit 3 Kælder: Vægge, opmuring og efterisolering 48 afsnit 4 Mur og væg: Opmuring og mørtel samt anvendelse af Leca blokmurværk 78 afsnit 5 Overfladebehandling og pudsning: Æstetik og farver samt pudsning af lodrette facader 114 afsnit 6 Facadeisolering: Systemer til facade og sokkel 134 afsnit 7 Gulv: Program og anvendelse 162 afsnit 8 Vådrum: Badeværelser og fliseopsætning mv. 176 afsnit 9 Restaurering: Restaurering med mørtler og puds 190 afsnit 10 Tætning og fugtsikring: Fugtrenovering af murværk og fugtisolering af kældre 204 afsnit 11 Beton: Støbeopgaver, elementmontage og betonrenovering 226 afsnit 12 Diverse: Sand, grus og sten 230 afsnit 13 Klima og bæredygtighed: Bæredygtigt byggeri 236 afsnit 14 Lovgivning og Bygningsreglement: Mærkning, produktsikkerhed og Bygningsreglement 244 afsnit 15 Kvalitet, sikkerhed og miljø: Miljøklasser og sikkerhedsanvisninger 252 afsnit 16 Weber-service: Service, maskinudstyr og byggepladsindretning 260 afsnit 17 Digitale medier: Internet og Weber App 266 afsnit 18 Ordforklaringer 5

6 6

7 afsnit 1 Terrændæk Indhold: 1.1 Terrændæk Løsninger, bolig Produktoversigt/ anvendelsesnøgle Levering Forbrug Udførelse Løsninger, industri Terrændæk i øvrigt/radon

8 1.1 Terrændæk Terrændæk er gulvkonstruktioner, som opbygges direkte på jorden. Konstruktionen kan bruges både til bolig- og industribyggeri. Et terrændæk opbygges med et isoleringslag og en betonplade som trykfordelende bærelag. Med Leca coated som hele eller dele af isoleringslaget får du både varmeisolering, kapillarbrydning og et suglag for trykudligning for radon i en samlet løsning. I Danmark produceres Leca letklinker på Webers fabrik. Det er de danske produkter, der ligger til grund for egenskaber og eksempler i håndbogen. Isoleringslaget kan udføres efter to metoder: 1 Leca coated som hele isoleringslaget Den rene Leca løsning (Leca coated) anvendes ofte til gulve med kraftig belastning som eksempelvis tungt erhverv og industribyggeri, hvor materialets stivhed sikrer en stærk, robust løsning. Løsningen kan dog også anvendes til almindeligt boligbyggeri. 2 En kombiløsning med Leca coated og trykfaste isoleringsplader Kombiløsningen med Leca coated og trykfaste isoleringsplader anvendes primært til bygninger som beboelse, kontorer og institutionsbyggeri, da energikravene er størst til den type byggeri. 8

9 1.2 Løsninger, bolig Bygningsreglement og varmeisolering Kravene til isolering af og energiforbrug i en bygning er detaljeret beskrevet i bygningsreglement I tabellerne har vi vist nogle retningslinjer, der niveaumæssigt kan leve op til bygningsreglementet i forbindelse med nybyggeri og om-/tilbygninger. Det eneste, som er et direkte krav, er værdierne for Maks. U-værdi. Isoleringskrav til terrændæk og kældergulve mod jord Bygningskategori U-værdier (W/m²K) Generelle krav Maks. U-værdi +15 C og derover C Nybyggeri - - 0,20 Tilbygninger 0,10 0,15 0,20 Ombygninger 0,12 - Sommerhuse 0,15 0,20 Løsninger: U-værdier terrændæk Konstruktion Med gulvvarme Gulvbelægning 100 mm beton med varmeslanger Evt. isoleringsplade Leca coated Med tynd gulvbelægning Gulvbelægning 100 mm beton Evt. isoleringsplade Leca coated Ønsket U-værdi (W/m 2 K) Uden pladeisolering Pladeisolering, lambdaværdi og tykkelse 0,038 W/m K 0,041 W/m K 100 mm 150 mm 150 mm 300 mm 0, , , , (150) 150-0, , , , , (150) (150) - 0, Da 150 mm er minimumstykkelsen på laget af Leca coated, er den reelle U-værdi 0,14 W/m²K for lagtykkelserne angivet i parentes. 9

10 Løsninger, der kan opfylde kravene U-værdi: 0,10 W/m 2 K 100 mm beton 150 mm isolering l 0,041 W/m K 410 mm Leca coated 100 mm beton 150 mm isolering l 0,041 W/m K 150 mm isolering l 0,041 W/m K 150 mm Leca coated U-værdi: 0,12 W/m 2 K 100 mm beton 100 mm isolering l 0,038 W/m K 360 mm Leca coated 100 mm beton 150 mm isolering l 0,041 W/m K 270 mm Leca coated Disse konstruktioner opfylder i langt de fleste tilfælde energikravene i bygningsreglementet. Da kravene afhænger af bygningens samlede energiramme, kan der dog være tilfælde, hvor isoleringstykkelsen skal øges. Men som hovedregel danner disse konstruktionsforslag et godt og sikkert grundlag for bygningens isolering. 10

11 1.3 Produktoversigt/anvendelsesnøgle Produktoversigt/anvendelsesnøgle Leca letklinker Produkt Leca coated Vægt (tør) Middel densitet Kg/m 3 Løst Leveringsform Tør Drænlateknilag Geo- Flyde- isolering Sække Bigbags 50 liter Antal sække pr. palle Sække 50 liter/stk. Weber har et bredt spekter af Leca sorteringer. Se mere på Kapillarbrydende lag Anvendelse Leca Leca

12 1.4 Levering Leca letklinker kan leveres på 4 måder: Med blæservogn 1 Med blæservogn blæses Leca letklinker gennem fleksible slanger direkte ind på brugsstedet op til 30 meter fra vognen. Blæserens kapacitet er ca. 1 m³ pr. minut. Til håndtering af slangerne og samtidig fordeling af materialet må entreprenøren regne med at stille 2 mand til rådighed. Ved tilsætning af ca. 5 liter vand pr. m 3 Leca letklinker kan blæsningen også anvendes på byggepladser med krav om støvbegrænsning. Blæseren tilsluttes pladsens byggevand med en almindelig haveslange. Løst leveret til aftipning 2 Lastbilen kan medbringe op til 103 m 3 Leca letklinker. Der kræves fast kørevej. 3 Bigbags En bigbag indeholder 2,5 m³ Leca letklinker. Transportvægten er ca. 600 kg for Leca coated. Bigbags kan leveres på paller. Opsækket på paller 4 Hver sæk rummer 50 liter, Leca letklinker. En sæk Leca coated vejer ca. 12 kg. På en palle er der 21 sække svarende til 1,05 m 3. Blæservognene med anhænger rummer op til 103 m 3 Leca letklinker. Der kræves fast kørevej. 1.5 Forbrug Uanset udlægningsmetode skal der altid indregnes et komprimeringstillæg på ca. 10 %. Yderligere skal der medregnes et spild ved evt. midlertidig oplagring på pladsen inden udlægning. 12

13 1.6 Udførelse Udlægning af Leca coated Når fundamentet er opmuret, og rørføringer samt rørgennemføringer er etableret, udlægges Leca coated. Der kræves ikke udlægning og afretning af sandlag. Leca letklinkerne tilpasser sig underlaget og kan udlægges direkte på bæredygtig jord. Overhøjde Leca coated udlægges med en overhøjde på 10 % af lagtykkelsen. Ved udlægning med blæserslange er kun 7 % overhøjde nødvendig, idet materialet allerede ved udblæsningen opnår en lejring, der svarer til 3 % komprimering. og vibreres lagvis. 2 overkørsler pr. udlagt lag giver som regel tilstrækkelig komprimering. Ved udlægning af Leca coated kan lagets topkote før og efter komprimeringen afsættes med laser og pladefodsstadie. Udjævning Efterhånden som laget udlægges, udjævnes hele laget til den ønskede tykkelse f.eks. med en asfaltskraber. Letklinkerne tilpasser sig automatisk helt tæt til rør, rørgennemføringer og langs fundamenter, så kuldebroer undgås. Vibrering Leca letklinker kan udlægges og vibreres i op til ca. 40 cm lagtykkelse med en let pladevibrator med bred plade. Større lagtykkelser udlægges Udblæsning. Komprimering med let pladevibrator. Udjævning med asfaltskraber. Leca coated lægger sig helt tæt til rør. 13

14 Leca coated som hele isoleringslaget Når Leca coated udgør hele isoleringslaget, kan der med fordel udlægges støbeunderlag i hele gulvets udstrækning. Anvend et armeringsnet eller et diffusionsåbent materiale som f.eks. fiberdug eller en kombination af begge. Et støbeunderlag mellem Leca coated og beton forhindrer, at materialerne blandes sammen under udstøbningen af betonen. Støbeunderlaget udlægges lige over eller lige under armeringsnettet. Som underlag kan der anvendes en let fiberdug på ca g/m². Armeringsnet kan være svejst stålnet af 4 mm koldtrukket, ribbet armeringstråd med 150 mm maskevidde. Armeringsnet er godt at gå på, da det fordeler trykket på Leca letklinkerne. Samtidig er armeringsnet velegnet som underlag for opklodsninger af rør eller armering. Fiberdug udlagt over armeringsnet. Støbeunderlag anvendes især til flydende beton, pumpebeton eller selvkomprimerende beton. En fiberdug med en vægt på ca g/m² tåler, at man går på den, og reducerer fodsporene væsentligt. Udlægning af armeringsnet. Armeringsnet kan med fordel udlægges, før Leca letklinkerne komprimeres. Nettet øger pladevibratorens arbejdsbredde og gør det lettere at trække den rundt i snævre hjørner, uden at den graver sig ned. Komprimeringen udføres med en let pladevibrator med bred plade. Plastfolie, asfaltpap og andre diffusionstætte støbeunderlag hindrer betonens udtørring nedad og bør kun bruges, hvor det tydeligt fremgår af tegninger eller beskrivelse. Armerede gulve kræver både støbeunderlag og et stabilt underlag for armeringens opklodsninger. Hertil kan anvendes en let fiberdug i kombination med et armeringsnet. Komprimering. 14

15 Kombinationsløsning med Leca coated Leca coated udlægges som beskrevet under Udlægning. Når laget er afrettet og plant, er det nemt og hurtigt at udlægge isoleringspladerne. Ved rørgennemføringer etc. skæres isoleringspladerne til. Hvis isoleringspladerne har et elasticitetsmodul > 900 kn/m² og en tykkelse 150 mm, kan den tilstrækkelige komprimering af Leca letklinkerne ske ved at komprimere direkte oven på isoleringspladerne med en let pladevibrator. Svindarmeringen til gulvbetonen, eventuelt med gulvvarmeslanger, kan herefter klodses op på isoleringspladerne. Udlægning af pladeisolering. Når isoleringspladerne er lagt ud, efterfyldes med Leca coated, hvis der er behov. Det sikrer effektivt mod kuldebroer i det øverste isoleringslag. Komprimering af kombinationsgulv. Efterfyldning. 15

16 1.7 Løsninger, industri Ved industribyggeri opbygges gulvkonstruktionen normalt direkte som terrændæk på bæredygtig jord. Løs Leca coated indgår naturligt i denne konstruktion. Bygningsreglementet Energibestemmelser i bygningsreglementet kræver, at også industribygninger, der opvarmes til +5 C og derover, isoleres. Kravet til gulvkonstruktionen er, at denne mindst har en varmeisolering svarende til en U-værdi på 0,20 W/m 2 K. Udlægning og tykkelser Leca coated udlægges direkte på den bæredygtige jord. Ved en lagtykkelse på mindst 300 mm har man sikret, at kravet til mindste isolering og dermed en U-værdi på 0,20 W/m 2 K er overholdt, og samtidig har man fået et effektivt kapillarbrydende lag. Ved en øget lagtykkelse af Leca coated forbedres U-værdien, og dermed formindskes bygningens samlede energiforbrug. Belastninger For at sikre, at laster fra f.eks. trucks eller reoler overføres til de bærende jordlag på en sikker måde, er det vigtigt at vælge et isoleringsmateriale med så stor en stivhed (E-modul) som muligt. Leca coated er med sit høje E-modul et oplagt valg. Trykfordelingen fra den bærende gulvplade til de underliggende lag kan forøges ved at udlægge et sandlag mellem gulvpladen og Leca letklinkerne. Der placeres en fiberdug mellem sandlaget og Leca letklinkerne. Et sådant sandlag vil også under byggeperioden kunne fungere som underlag for eventuelle midlertidige byggepladsveje. Weber har udviklet et specielt beregningsprogram, Leca ConstructionCalculator Terrændæk, der hjælper med at dimensionere betonpladen. Se mere på 16

17 Armerede gulve Armeret beton Fiberdug Leca coated Bæredygtig jord Fugefri gulve Slidlag som semifleksibel belægning Cementstabiliseret grus Fiberdug Leca coated Bæredygtig jord Gulve med belægningssten Belægningssten Sand Fiberdug Leca coated Bæredygtig jord Armerede gulve med trykfordelende sandlag Armeret beton Sand Fiberdug Leca coated Bæredygtig jord 17

18 1.8 Terrændæk i øvrigt Produktdata Leca letklinker fremstilles ved brænding af en speciel lerart i roterovne ved ca C. Efter brændingen er leret omdannet til små lette klinker med en lukket cellestruktur. Den lukkede cellestruktur gør klinkerne højisolerende, og de glasagtige cellevægge modvirker vandoptagelse, hvilket gør Leca letklinkerne kapillarbrydende. Robusthed: Leca letklinker er kemisk neutrale, angribes ikke af råd, svamp eller insekter og er frostbestandige. Leca letklinker er et miljøvenligt naturprodukt, der er neutralt over for både natur og indemiljø. Overfladebehandling/coating: Til isolering og kapillarbrydning i terrændæk leveres altid coatede Leca letklinker. Det er et specialprodukt, som kun fremstilles i sorteringen mm. Produktet sikrer kapillarbrydningen, da coatningen hindrer opstigningen af fugt. Permeabelt: Permeabilitet er et udtryk for, hvor nemt luft eller væske kan trænge gennem et materiale. Leca letklinker indlejres i terrændæk med punktvis kontakt mellem de enkelte korn, hvilket sikrer en høj og vedvarende permeabilitet og mulighed for trykudligning for radon. Bærelag/betonplade Bærelaget udføres som svindarmeret beton eller betonplade med bærearmering afhængigt af belastningen. Betontypen vælges afhængigt af anvendelse af terrændækket. 18

19 Letfyld/fundering på blød bund Fundering af bygninger på sætningsgivende blød bund kan med fordel udføres med Leca letklinker som kompenseret fundering. Det er en nem, billig og gennemprøvet løsning. Så let kan det gøres: I bunden af byggegruben udlægges geo- 1 tekstil. Oven på geotekstilen udlægges Leca Geotekstilen foldes ind over den opfyldte Leca Princippet er, at vægten af det nye hus ikke må bidrage med yderligere belastning af grunden under huset. Vægten af den udgravede jord skal altså være min. = den samlede vægt af hus og Leca letklinker. P P1 + P2 På det udlagte Leca lag udstøbes en lastfordelende betonplade. Derefter opmures husets fundamenter på betonpladen. P2 P2 P1 P1 Ved enfamiliehuse er der normalt tale om, at der skal udgraves cm jord, som skal erstattes med Leca Løs Leca indbygges mellem fundamenterne som varmeisolerende lag og underlag for gulvbetonen. Gulvbetonen udstøbes. Leca indbygges omkring den lastfordelende betonplade som varmeisolering. Herefter opføres boligen helt på normal vis. Lastkompensation med Leca vælges typisk af følgende grunde: Det er en økonomisk attraktiv metode som alternativ til pæleramning, borede fundamenter eller total jordudskiftning. Metoden er skånsom mod nabobebyggelser under udførelsen. En teknisk, nem løsning der er enkel at udføre Den lastfordelende betonplade virker også som tætning mod radon. Der kan trykudlignes for radon i Leca letklinkerlaget. Leca letklinkerlaget bidrager væsentligt til terrændækkets varmeisolering. Leca som letfyld anvendes på tilsvarende måde ved vejbygning samt som tilfyldning bag havnekajer og ved brovederlag. Yderligere information: Se/download Letfyld-brochuren fra eller scan QR-koden 19

20 Radon Radon er en radioaktiv luftart i jorden, der udløser radioaktiv stråling, som er sundhedsskadelig. Det er derfor vigtigt, at begrænse indholdet af radon i den indendørs luft til så lavt et niveau som muligt. Bygningsreglementet kræver, at bygninger skal udføres, så det sikres, at radonindholdet ikke overstiger 100 Bq/m³ Ved at tage højde for en effektiv radonsikring af bygningen allerede i projekteringen er det muligt at anvende nogle enkle løsninger, der både er rationelle at udføre, robuste og langtidsholdbare til gavn for bygningens fremtidige brugere. Trykudligning: 3 trin til effektiv reduktion af radonindholdet: At sikre trykudligning af lufttrykket under gulvet mod jord. Passivt/aktivt radonsug Trykudligningen af terrændækket sker ved at forbinde laget af Leca letklinker med atmosfæren gennem et lodret rør, der føres op over taget. Røret isoleres, hvor det føres gennem uopvarmet tagrum. Passivt sug frembringes af de naturlige drivkræfter som temperaturforskelle og vindpåvirkninger. Det aktive sug udføres ved at montere en ventilator på trykudligningsrøret. Derved er det muligt at forøge undertrykket under betonpladen i terrændækket og samtidig minimere indtrængningen af radon ind i bygningen. I forbindelse med udførelse af aktivt sug bør de fugtmæssige konsekvenser i gulvkonstruktionen vurderes også over tid. Forudsætningen for en effektiv trykudligning i terrændækket er at indbygge et lag med en meget åben struktur i terrændækkonstruktionen et suglag. Sugelaget etableres bedst med et lag af Leca coated. + + At sikre terrændækkets lufttæthed mod jord. At sikre luftskifte i bygningen. Et lag Leca coated vil samtidig danne et effektivt kapillarbrydende lag. Trykudligningen giver ikke anledning til ventilation af laget, og den gode isoleringsevne af Leca coated reduceres ikke. Ifølge SBi-anvisning 233, Radonsikring af nye bygninger vurderes radonsug som den mest effektive metode til at hindre radon i at trænge ind i bygninger. Radonsikring er mere detaljeret beskrevet på Du kan også scanne QR-koden for mere information. 20

21 Tætning af terrændæk Da den radonholdige luft kommer ind i bygningen fra jorden under bygningen gennem revner og sprækker, skal det tilstræbes at tætne den samlede konstruktion mod jord bedst muligt. Samling mellem fundament og betonplade og samling mellem fundament og ovenstående væg skal derfor også være tætte. Lufttætte samlinger opnås ved at forsegle overgange og samlinger med murpap eller en flydende membran som f.eks. weber.tec Superflex 10. Luftskifte De skærpede krav til bygningernes tæthed nødvendiggør en aktiv udluftning og en regelmæssig vedligeholdelse af ventilationssystemet. Regelmæssig udluftning vil reducere både radonindholdet i indeluften og fugtniveauet i bygningen. Ved brug af mekanisk ventilation skal det sikres, at undertrykket i bygningen ikke forøges. 21

22 22

23 afsnit 2 Fundamenter Indhold: 2.1 Fundamentet Løsninger Produktoversigt/ anvendelsesnøgle Forbrug Udførelse Fundamenter i øvrigt

24 Fundamentet Fundamentet omkranser terrændækket og bærer selve bygningen. Denne bærende funktion stiller derfor store krav til styrke, stabilitet og robusthed. Samtidig er fundamentet det sted, hvor flere konstruktioner samles. Det betyder, at kravene til tæthed og linjetab (kuldebroer) skal opfyldes effektivt. Dette afsnit omhandler ydervægs- og skillevægsfundamenter opbygget med de stabile, stærke og uforgængelige Leca blokprodukter. 1 Ydervægsfundament 2 Skillevægsfundament 24

25 2.2 Løsninger Bygningsreglement og varmeisolering Varmeisoleringen i fundamenter angives ved et linjetab, der er udtryk for, hvor meget varme, der kommer ud gennem fundamentet. Jo lavere linjetab, jo bedre. Tabellen indeholder værdier fra bygningsreglementet og giver nogle retningslinjer, der er fornuftige at følge. Det eneste, som er et direkte krav, er værdierne for Maks. linjetab. Isoleringskrav til fundamenter Ydervægsfundamenter Linjetab Y f (W/m K) Bygningskategori Generelle krav +15 C og derover C Maks. linjetab Nybyggeri - - 0,40 0,20 (gulvvarme) Tilbygninger 0,12 0,20 0,40 0,20 (gulvvarme) Ombygninger 0,12 - Sommerhuse 0,15 0,40 0,20 (gulvvarme) Skillevægsfundamenter Ingen specifikke krav, men varmetabet skal indregnes i terrændækkets varmetab. 25

26 Ydervægsfundament løsning mm Leca termblok Leca blok 600 Linjetab Y f [W/m K]: 0,15 U-værdi terrændæk [W/m 2 K]: 0,15 Ydervægsfundament løsning mm Leca termblok 330 mm Leca termblok Linjetab Y f [W/m K]: 0,14 U-værdi terrændæk [W/m 2 K]: 0,15 Ydervægsfundament løsning mm Leca termblok 390 mm Leca termblok Linjetab Y f [W/m K]: 0,11 U-værdi terrændæk [W/m 2 K]: 0,10 Ydervægsfundament løsning mm Leca termblok 450 mm Leca termblok Linjetab Y f [W/m K]: 0,10 U-værdi terrændæk [W/m 2 K]: 0,10 Ydervæggene er vist med bagmurselement af letklinkerbeton, densitet 1500 kg/m 3. Kantisoleringen er 15 mm isolering med l = 37 mw/m K. Se flere eksempler på konstruktionsløsninger på 26

27 Skillevægsfundament Leca blok Det anbefales altid at bruge 2 eller 3 skifter Leca blokke eller en skillevægsplade i skillevægsfundamenter, da det giver det mindste varmetab. Fundamentopbygning Se flere eksempler på konstruktionsløsninger på Linjetab Y k U-værdi (W/m 2 K) 3 Leca blokke 600 øverst - 0,24 2 Leca blokke 600 øverst - 0,30 Beton 0,09 0,53 27

28 2.3 Produktoversigt/anvendelsesnøgle Produktoversigt blokprodukter til fundamenter Blokprodukt Bredde mm Højde mm Længde mm Transportvægt kg/stk. Antal stk./palle , , , ,2 60 Leca blokke , , , , , , ,9 96 Leca blokke ,4 72 (styrkeblok) , , , ,9 36 Leca termblokke , , ,2 24 Leca flexhjørne , ,6 44 Leca skillevægsplader , ,4 60 Leca mursten , , ,0 60 Udstøbningsblokke , , , ,0 24 Anvendelsesnøgle blokprodukter til fundamenter Konstruktion Ydervægsfundamenter Skillevægsfundamenter Leca blokke 600 Leca blokke 800 Leca termblokke Leca flexhjørne Leca mursten Leca skillevægsplader Udstøbningsblokke Mærkning: Blok 800 har 2 riller på langs i liggefladen. Blok 600 har ingen riller. Leca blok 600 Leca blok 800 Leca termblok Leca flexhjørne Leca mursten Leca skillevægsplade Udstøbningsblok Levering Leca blokprodukter leveres på paller og beskyttes mod nedbør med plastfolie. Blokkene bør altid overdækkes, også når der er taget blokke fra pallerne, hvorefter overdækning kan ske med presenning eller lignende. Hver palle er forsynet med etiket med CE-mærke. 28

29 2.4 Forbrug Forbrugsoversigt mørtel Produkt Leca blokke Leca termblokke Leca mursten* Tørmørtelforbrug pr. lb.m Vådmørtel- Funktionsmørtel FM 5 weber pumpbar limmørtel forbrug pr. lb.m Dimensionsbredde + muremørtel KC 20/80/550 ligge- og studsfuger liggefuger alene studsfuger alene ligge- og studsfuger liggefuger alene 290 mm 5,8 kg 4,2 kg 0,4 kg 4,0 liter 2,9 liter 330 mm 6,7 kg 4,8 kg 0,5 kg 4,6 liter 3,3 liter 350 mm 7,1 kg 5,1 kg 0,5 kg 4,9 liter 3,5 liter 390 mm (L: 490 mm) 8,0 kg 5,7 kg 0,5 kg 5,5 liter 3,9 liter 390 mm (L: 248 mm) 10,3 kg 5,7 kg 1,0 kg 7,1 liter 3,9 liter 330 mm 4,9 kg 3,5 kg 0,4 kg 3,4 liter 2,4 liter 350 mm 5,2 kg 3,8 kg 0,4 kg 3,6 liter 2,6 liter 390 mm 4,9 kg 3,5 kg 0,4 kg 3,4 liter 2,4 liter 450 mm 4,9 kg 3,5 kg 0,4 kg 3,4 liter 2,4 liter 490 mm 4,9 kg 3,5 kg 0,4 kg 3,4 liter 2,4 liter 110 mm 2,0 kg - - 1,4 liter - Dette skema viser det forventede nettomørtelforbrug pr. skifte eksklusive spild pr. lb.m fundament. Der regnes med 10 mm mørtelfuger og 3 mm limfuger. * Leca mursten mures altid med fyldte fuger Forbrugsoversigt udstøbningsblokke Produkt Dimensionsbredde Antal blokke pr. m 2 væg Betonforbrug pr. m 2 væg Udstøbningsblokke 150 mm 10 stk. 0,07 m mm 10 stk. 0,11 m mm 10 stk. 0,14 m mm 10 stk. 0,19 m mm 10 stk. 0,23 m mm 10 stk. 0,28 m 3 29

30 2.5 Udførelse Betonfundamentet under den varmeisolerende top føres ned til fast bund og frostfri dybde, der er mindst 0,9 m under jordoverfladen. Dybden er afhængig af jordbundens beskaffenhed. Der mures i forbandt, og studsfugerne skal forskydes mindst 76 mm. Ved anvendelse af Leca termblokke i op til 390 mm bredde opnås dette ved at starte hvert skifte med et Leca flexhjørne. Betonfundamenternes bredde må ikke være mindre end bredden af Leca blokkene i toppen af fundamentet. Betonen i jordrenden vælges efter byggeriets art. Opmuring Blokkene opmures direkte på den bærende fundamentbeton. Opsugning af fugt fra underlaget er meget ringe på grund af blokkenes struktur med grove porer mellem Leca letklinkerne. Ved opmuringen har den beskedne sugning den fordel, at man får bedre tid til at rette blokkene ind, før mørtlen suges død. Blokkene skal således ikke forvandes inden opmuring. = Hulrum udfyldes med isolering af mineraluld eller polystyren Som vist på skitsen udfyldes det hulrum, som opstår, med isolering af mineraluld eller polystyren i forbindelse med opmuringen. Tilpasning ved hjørner er mere detaljeret beskrevet på under Udførelse - Fundamenter. Ved opmuringen af fundamenterne med Leca blokke udføres fugerne med fyldte fuger, og der anvendes en mørtel med en trykstyrke på mindst MC 4,5 MPa som f.eks. en funktionsmørtel FM 5 eller en receptmørtel KC 20/80/550. Funktionsmørtlen er den smidigste og letteste at arbejde med. 30

31 Som alternativ til mørtel i studsfugerne kan disse udføres som limede fuger med weber pumpbar limmørtel. Tildanning af blokke En bajonetsav med hårdmetalklinge er et godt værktøj til deling og smigskæring af blokkene. Disse kan også let og hurtigt deles med en almindelig blokklipper eller en håndsav med hårdmetalklinge. Leca termblokke mures med mørtel i liggefugen, der skal være helt udfyldt undtagen området mellem blokkenes isoleringskerner. Her placeres en fugefilt af mineraluld, der svarer til bredden af blokkenes isoleringskerner. I studsfugerne anvendes weber pumpbar limmørtel, der påføres med en tandspartel. Vælger man at mure med traditionel 10 mm mørtel i studsfugerne, skal der, ligesom i liggefugen, placeres en fugefilt af mineraluld ud for isoleringskernen. Leca mursten mures altid med fyldte fuger. Ved større opgaver og til mere nøjagtig tilpasning anbefales det at anvende et skærebord med tørtarbejdende hårdmetalklinge, f.eks. en ringsav. Mindre bearbejdning kan udføres med økse eller murhammer. Leca termblokke kan klippes, når isoleringen først gennemskæres med en kraftig håndstiksav. Se afsnit 5 Overfladebehandling og pudsning, for pudsning af fundamenter. 31

32 2.6 Fundamenter i øvrigt Produktdata Leca blokke fremstilles af Leca letklinker, bindemidler og vand. Produktionen foregår på Saint-Gobain Weber A/S fuldautomatiske anlæg i Gadbjerg, som sikrer et målfast og ensartet produkt. Blokkene er kemisk neutrale, frostbestandige og angribes ikke af råd og svamp. Leca blokke har grundet de mange luftceller gode varmeisolerende egenskaber kombineret med styrke, frostsikkerhed og relativt lav vægt. Udstøbningsblokke kendes også som Fundablokke eller forskallingsblokke og er lavet af beton. Udstøbningsblokke anvendes inden for en række forskellige områder afhængigt af, hvilken beton der støbes ud med. Anvendelsen af udstøbningsblokke er udførligt beskrevet i brochuren Udstøbningsblokke fra Blokgruppen Dansk Beton (BIB) og kan rekvireres eller downloades på hjemmesiden Styrkeforhold Leca blokke kan bruges til den øverste del af fundamenter. Af hensyn til trykfordelingen på jorden under fundamentet og evt. uensartet jord er det nødvendigt, at den nederste del af fundamentet består af udstøbt beton. Denne beton skal have mindst samme bredde som Leca blokkene ovenover, og blokkene skal være understøttet under hele blokbredden. Under ydervægge og bærende skillevægge skal minimumshøjden på beton være 300 mm, og under ikke-bærende skillevægge skal betonen tilsvarende have en minimumshøjde på 200 mm. Hvor det er hensigtsmæssigt, kan betonfundamentet alternativt udføres af udstøbningsblokke på et afretningslag af beton. Der skal tages hensyn til ensidigt jordtryk som f.eks. ved skrånende terræn. Styrker Murværk i normal inspektionsklasse Yderligere oplysninger på Leca blokke 600 (MPa) Leca blokke 800 (MPa) Leca termblokke (vangerne) (MPa) Basistrykstyrke Karakteristisk f k 2,3 3,8 2,3 Regningsmæssig f d 1,44 2, Regningsmæssig f d 1,44 2,38 1,44 Vederlagstryk Ved koncentrerede laster med tilstrækkelig sidestøtte f d 1,87 3,09 1,87 Bøjningstrækstyr- Karakteristisk f xk1 0,20 0,20 0,20 ke om liggefuger Regningsmæssig f xd1 0,12 0,12 0,12 Bøjningstrækstyr- Karakteristisk f xk2 0,45 0,45 0,45 ke om studsfuger Regningsmæssig f xd2 0,26 0,26 0,26 Elasticitetsmodul Karakteristisk E k Regningsmæssig E d

afsnit 4 Mur og væg Indhold: 4.1 Løsninger og produktområder... 50

afsnit 4 Mur og væg Indhold: 4.1 Løsninger og produktområder... 50 48 afsnit 4 Mur og væg Indhold: 4.1 Løsninger og produktområder... 50 Opmuring og mørtel: 4.2 Opmuring og mørtel...51 4.3 Den rigtige mørtel til den valgte sten...52-53 4.4 Produktoversigt/ anvendelsesnøgle...54-55

Læs mere

Leca systemvæg. Arbejdsanvisning

Leca systemvæg. Arbejdsanvisning Leca systemvæg Arbejdsanvisning Denne brochure omhandler arbejdsteknik i forbindelse med udførelse af skillevægge og bagmure med Leca systemblokke. For mere generelle oplysninger i forbindelse med Leca

Læs mere

RC Mammutblok. rc-beton.dk

RC Mammutblok. rc-beton.dk RC Mammutblok rc-beton.dk RC MAMMUTBLOK RC Mammutblok er næste generations præisolerede fundamentsblok, hvor der er tænkt på arbejdsmiljø, energi optimering og arbejdstid. Blokkene kan anvendes til stort

Læs mere

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2 Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2011 Efterisolering af terrændæk Terrændæk, som er isoleret med mindre end 100 mm isolering i alt over og under betonen, skal efterisoleres, hvis

Læs mere

Lecaterm -blokke. Lecaterm -blokke - nu i 3 typer 390 mm brede U-værdi 0,29 W/m 2 K. 350 mm brede U-værdi 0,31 W/m 2 K

Lecaterm -blokke. Lecaterm -blokke - nu i 3 typer 390 mm brede U-værdi 0,29 W/m 2 K. 350 mm brede U-værdi 0,31 W/m 2 K Blad: 06-19/02.01 Gruppe: Vægge Lecaterm -blokke Lecaterm -blokke - nu i 3 typer 390 mm brede U-værdi 0,29 W/m 2 K 350 mm brede U-værdi 0,31 W/m 2 K 330 mm brede U-værdi 0,32 W/m 2 K Dansk Leca A/S, Hingeværket

Læs mere

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2 Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Efterisolering af terrændæk Terrændæk, som er isoleret med mindre end 100 mm isolering i alt over og under betonen, skal efterisoleres, hvis

Læs mere

Leca. Weber Leca X Radonsikring i nybyggeri. Montagevejledning. Lorem ipsum underoverskrift

Leca. Weber Leca X Radonsikring i nybyggeri. Montagevejledning. Lorem ipsum underoverskrift Weber Leca X Radonsikring i nybyggeri Lorem ipsum underoverskrift Leca Montagevejledning I denne montagevejledning vil du kunne finde oplysninger om, hvordan du bedst monterer facadesystemet. Systemet

Læs mere

KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE

KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE Der er stor forskel på fugt- og temperaturforholdene i de dele af konstruktionerne, som ligger henholdsvis over og under terræn. Kældergulve vil i fugtteknisk henseende

Læs mere

Produkt- og løsningspalette

Produkt- og løsningspalette Produkt- og løsningspalette 8 2 16 7 20 18 17 12 16 11 13 14 1 15 9 1 1. Letklinker 2. Letklinkerblokke 3. Isoleringsblokke 4. Udstøbningsblokke 5. Hvælvingsplader Overliggere 6. Murværk 7. Opmuring 8.

Læs mere

Linjetab for ydervægsfundamenter Indholdsfortegnelse

Linjetab for ydervægsfundamenter Indholdsfortegnelse Linjetab for ydervægsfundamenter Indholdsfortegnelse Vejledning... 2 Tung ydervæg/hulmur... 3 Let ydervæg... 18 Tungt erhverv... 22 Dør/vindue... 27 Kældervægge... 30 1 Vejledning Forudsætninger linjetab

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering. Drænende fyld. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering. Drænende fyld. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2011 Udvendig efterisolering af kældervæg Opvarmede kældre hvor kælderydervæggen er isoleret med mindre end 100 mm, bør efterisoleres til nedenstående

Læs mere

Leca terrændæk. Naturlige fordele:

Leca terrændæk. Naturlige fordele: Dato: Januar 2010 Blad: 03-18 Gruppe: Terrændæk og fundamenter Leca terrændæk Naturlige fordele: Varmeisolerende Kapillarbrydende Muliggør effektiv trykudligning for radon Hurtig og nem udlægning Tilpasser

Læs mere

Leca blokmure. Leca blokke er: lette stærke frostsikre uorganiske ubrændbare fugtafvisende varmeisolerende. Denne brochure omhandler:

Leca blokmure. Leca blokke er: lette stærke frostsikre uorganiske ubrændbare fugtafvisende varmeisolerende. Denne brochure omhandler: Dato: September 2009 Blad: 06-22 Gruppe: Vægge blokmure blokke er: lette stærke frostsikre uorganiske ubrændbare fugtafvisende varmeisolerende Denne brochure omhandler: styrker U-værdier udførelse brandegenskaber

Læs mere

Sundolitt Gulvisolering

Sundolitt Gulvisolering Gulvisolering - d e n s t æ r k e h v i d e i s o l e r i n g Maj 2005 Styrke Fleksibilitet Kvalitet Nye krav Nye tykkelser Gulvisolering til ethvert formål En del af Sunde-gruppen - i Norge, Sverige,

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering. Drænende fyld. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering. Drænende fyld. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udvendig efterisolering af kældervæg Opvarmede kældre hvor kælderydervæggen er isoleret med mindre end 100 mm, bør efterisoleres til nedenstående

Læs mere

NHL. Naturlig Hydraulisk Kalk og Mørtel

NHL. Naturlig Hydraulisk Kalk og Mørtel NHL Naturlig Hydraulisk Kalk og Mørtel Scandinavian Calcium Oxide ApS Forsidefoto: Strandvejsvilla. Renset - pudset i 35/65/500 - efterbehandlet med naturlig sandkalk - efterfulgt af naturlig kalkmælk

Læs mere

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne U D R = 2 min R mid R ln R min mid R R ln R + R ( R R )( R R )( R R ) min mid min R max min max min max mid mid R max max R ln R mid max Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig

Læs mere

Leca blokmure. Ydermure Skillevægge

Leca blokmure. Ydermure Skillevægge blokmure Ydermure Skillevægge Denne brochure omhandler blokkes og termblokkes anvendelse til ydervægge og skillevægge. Anvendelsesområderne spænder fra småhuse og boliger til kontorer og institutioner.

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2011 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

Multipladen. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton

Multipladen. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton Multipladen Inspiration og Teknik kvalitetsporebeton Multipladen Multipladen enkelt og effektivt Multipladen fra H+H Danmark A/S er én af hjørnestenene i produktsortimentet et enkelt og effektivt system,

Læs mere

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser Energiløsning store bygninger Efterisolering af hulrum i etageadskillelser UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 For etageejendomme opført i perioden ca. 1850 1920 er etageadskillelser typisk

Læs mere

Håndtering og opmuring af blokke

Håndtering og opmuring af blokke Håndtering og opmuring af blokke ANVISNING: SfB (12)(21)(22) F f5 (12)(21)(22) E f2 1. udgave November 2005 Letklinkerblokke og udstøbningsblokke (fundablokke) blokke til byggeriet Dansk Beton Industriforenings

Læs mere

03/2012 RADONSIKRING. i eksisterende og nyt byggeri

03/2012 RADONSIKRING. i eksisterende og nyt byggeri 03/2012 RADONSIKRING i eksisterende og nyt byggeri Radonsikring Radon er en radioaktiv luftart, som over tid er kræftfremkaldende. Radon dannes, når det radioaktive grundstof radium nedbrydes. Radon findes

Læs mere

Højisolerede funderingselementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på

Højisolerede funderingselementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på Højisolerede funderingselementer Den bedste måde at opnå lavenergi på Højisolerede funderingselementer Da der blev indført nye og strammere Regler for varmetab i BR10, blev det unægteligt vanskeligere

Læs mere

Sundolitt Funderingssystem

Sundolitt Funderingssystem Sundolitt Funderingssystem Sundolitt reducerer CO 2 -udledning oktober 2008 Effektivt Miljørigtigt Økonomisk System til såvel let som tungt byggeri En del af Sunde-gruppen - i Danmark, Norge, Sverige,

Læs mere

Undgå stålsøjler i fuldmuret byggeri

Undgå stålsøjler i fuldmuret byggeri A/S Randers Tegl Mineralvej 4 Postbox 649 DK 9100 Aalborg Telefon 98 12 28 44 Telefax 98 11 66 86 CVR nr. 20 40 02 34 www.randerstegl.dk E-mail: tegl@randerstegl.dk Undgå stålsøjler i fuldmuret byggeri

Læs mere

Konstruktionsvalg (forslag) ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Konstruktionsvalg (forslag) ETAGEBOLIGER BORGERGADE Indhold YDER FUNDAMENTER... 3 SKITSER... 3 KRAV IHT. TYPER... 3 INDER FUNDAMENTER... 4 SKITSER... 4 KRAV IHT. TYPER... 4 TERRÆNDÆK INDVENDIG... 5 SKITSER... 5 KRAV IHT. TYPER... 5 TERRÆNDÆK UDVENDIG /

Læs mere

VINTERMURING Af ingeniør Jens Østergaard Teknologisk Institut, Murværk

VINTERMURING Af ingeniør Jens Østergaard Teknologisk Institut, Murværk VINTERMURING Af ingeniør Jens Østergaard Teknologisk Institut, Murværk Teknologisk Institut, Murværk medvirker ofte ved opklaring af frostskader på murværk. Fælles for frostskaderne er, at mørtlen har

Læs mere

Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108

Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 Tilbudet skal indeholde.: o Stillads o Udfræsning af fuger (og bortskaffelse)

Læs mere

Monteringsanvisning på dobbelt modulskorstene

Monteringsanvisning på dobbelt modulskorstene Monteringsanvisning på dobbelt modulskorstene Montageanvisning for dobbelt modul skorstene CE-mærket Certifikat 0036 CPD 90219 001 Producent Schiedel Skorstene A/S Industrivej 23 DK-7470 Karup T450 = temperaturklasse

Læs mere

Vægelementet. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton

Vægelementet. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton Vægelementet Inspiration og Teknik kvalitetsporebeton Vægelementet Vægelementet solide fordele Vægelementet fra H+H Danmark A/S er den professionelle løsning til bagmure og skillevægge. Et effektivt system,

Læs mere

Udvendig efterisolering af letbetonvægge

Udvendig efterisolering af letbetonvægge Energiløsning etageejendomme Udvendig efterisolering af letbetonvægge UDGIVET DECEMBER 2013 - REVIDERET DECEMBER 2014 I halvtredserne, tresserne og halvfjerdserne blev en del mindre etageejendomme opført

Læs mere

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Mange etageejendomme fra 1960 erne og 1970 erne er udført i betonelementer

Læs mere

Med Bygningsreglement 2010 der trådte endelig i kraft i 2011, skete der en del stramninger bl.a. på to store områder, energirammen og radon sikring.

Med Bygningsreglement 2010 der trådte endelig i kraft i 2011, skete der en del stramninger bl.a. på to store områder, energirammen og radon sikring. Det nye fundament Indledning Med Bygningsreglement 20 der trådte endelig i kraft i 20, skete der en del stramninger bl.a. på to store områder, energirammen og radon sikring. Stramningerne gør det nødvendig

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

Udvendig efterisolering af massive murede vægge

Udvendig efterisolering af massive murede vægge Udvendig efterisolering af massive murede vægge Energiløsning etageejendomme UDGIVET NOVEMBER 2013 - REVIDERET DECEMBER 2014 Mange ældre etageejendomme er opført med massive ydervægge med ringe varmeisolering.

Læs mere

JACKON THERMOMUR MONTERINGSANVISNING

JACKON THERMOMUR MONTERINGSANVISNING JACKON THERMOMUR MONTERINGSANVISNING Ì THERMOMUR 350 Ì TIL KÆLDERVÆGGE OG VÆGGE I BOLIGBYGGERI OP TIL 2 ETAGER, GARAGER OG SOMMERHUSE ETA-13/0614 01-2014 www.jackon.dk Lette løsninger for et bedre miljø!

Læs mere

God energirådgivning - klimaskærmen

God energirådgivning - klimaskærmen God energirådgivning - klimaskærmen Tæt byggeri og indeklima v/ Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri Fugt og Indeklima 1 Fokus på skimmelsvampe Mange forskellige faktorer influerer på indeklimaet

Læs mere

(90)01. Tegningsnr. Emne Dato. Tegningsliste 11.03-2013 (90)01. (90)12.100 Niveaufri adgang 11.03-2013. (90)12.110 Facademur ved fundament 11.

(90)01. Tegningsnr. Emne Dato. Tegningsliste 11.03-2013 (90)01. (90)12.100 Niveaufri adgang 11.03-2013. (90)12.110 Facademur ved fundament 11. Tegningsnr. Emne Dato (90)01 Tegningsliste (90)12.100 Niveaufri adgang (90)12.110 Facademur ved fundament (90)21.110 Indvendig hjørnesamling - Lejlighedsskel, Ytong Porebeton (90)21.120 Facademur - Udvendigt

Læs mere

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE sanalyser Bygningsdele Indhold YDER FUNDAMENTER... 8 SKITSER... 8 UDSEENDE... 8 FUNKTION... 8 STYRKE / STIVHED... 8 BRAND... 8 ISOLERING... 8 LYD... 8 FUGT... 8 ØVRIGE KRAV... 9 INDER FUNDAMENTER... 10

Læs mere

ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse

ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse Dato: maj 2011. Erstatter: Brochure fra marts 2006 2 Reglerne for varmeisolering i sommerhuse er skærpet Reglerne i BR 2010 betyder

Læs mere

Sådan findes kuldebroerne. og andre konstruktioner med stort varmetab

Sådan findes kuldebroerne. og andre konstruktioner med stort varmetab Kvalitetsguide UDGIVET DECEMBER 2011 Sådan findes kuldebroerne og andre konstruktioner med stort varmetab Efter af klimaskærmen er et effektivt og sikkert tiltag, der både sparer energi og forbedrer indeklimaet.

Læs mere

Smartere murværk. Mere energieffektivt murværk af tegl, v/ Poul Christiansen

Smartere murværk. Mere energieffektivt murværk af tegl, v/ Poul Christiansen Smartere murværk Mere energieffektivt murværk af tegl, v/ Poul Christiansen Murværksvision 2025 Med tegl kan produceres spændende bygningsarkitektur med æstetisk patinering. Smartere murværk Udvikling

Læs mere

Termisk masse og varmeakkumulering i beton

Termisk masse og varmeakkumulering i beton Teknologisk Institut,, Bygningsreglementets energibestemmelser Varmeakkumulering i beton Bygningers varmekapacitet Bygningers energibehov Konklusioner 1 Beton og energibestemmelser Varmeakkumulering i

Læs mere

Dato: September 2008 - Blad: 31 - Side: 1/16. Ytong Typiske konstruktionsdetaljer

Dato: September 2008 - Blad: 31 - Side: 1/16. Ytong Typiske konstruktionsdetaljer Dato: September 2008 - Blad: 31 - Side: 1/16 Ytong Typiske konstruktionsdetaljer Dato: September 2008 - Blad: 31 - Side: 2/16 Ytong Typiske konstruktionsdetaljer Detailløsningerne i dette hæfte er eksempler

Læs mere

Længde cm. Højde cm 24,8 24,8 24,8 24,8 49,8 49,8 49,8 99,8 99,8 12,3 24,8 49,8 62,3 24,8 49,8 62,3 49,8 62,3

Længde cm. Højde cm 24,8 24,8 24,8 24,8 49,8 49,8 49,8 99,8 99,8 12,3 24,8 49,8 62,3 24,8 49,8 62,3 49,8 62,3 SILKA XL SILKA XL er kalksandstens blokke med høj densitet og trykstyrke, som anvendes til indvendige, bærende vægge. Blokkene er ubrændbare og angribes ikke af råd og svamp. Pga. den høje densitet har

Læs mere

Dilatationsfuger En nødvendighed

Dilatationsfuger En nødvendighed Dilatationsfuger En nødvendighed En bekymrende stor del af Teknologisk instituts besigtigelser handler om revner i formuren, der opstår, fordi muren ikke har tilstrækkelig mulighed for at arbejde (dilatationsrevner).

Læs mere

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER pdc/sol TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER Indledning Teknologisk Institut, byggeri har for EPS sektionen under Plastindustrien udført dette projekt vedrørende anvendelse af trykfast

Læs mere

Platon X-tra den originale knastplade

Platon X-tra den originale knastplade Platon X-tra den originale knastplade Til udvendig grundmur, tørv- og græstag Fugtsikring og energibesparende Tør kælder og sundt indemiljø Sikker og varig løsning på taget Tørre og sunde huse Platon X-tra

Læs mere

Her er produktet, der gør dit arbejde med gulvrenovering 10 gange lettere. Granulat til plade-undergulve. Quickperl

Her er produktet, der gør dit arbejde med gulvrenovering 10 gange lettere. Granulat til plade-undergulve. Quickperl Her er produktet, der gør dit arbejde med gulvrenovering 10 gange lettere Granulat til plade-undergulve - det 10 gange lettere alternativ til ovntørret sand - Renovering af gulve. - Retter gulve op uden

Læs mere

Individuelt hus 1970/1½ plan (arkitekttegnet hus)

Individuelt hus 1970/1½ plan (arkitekttegnet hus) Version 1.0-1. maj 2012 HUSEFTERSYN Individuelt hus 1970/1½ plan (arkitekttegnet hus) Opført i perioden: ca. 1970-1977 VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører Når du køber et brugt

Læs mere

Energimærke. Adresse: Banevænget 5 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Banevænget 5 Postnr./by: SIDE 1 AF 42 Adresse: Banevænget 5 Postnr./by: 5450 Otterup BBR-nr.: 480-003659-001 Energikonsulent: Svend Mosekjær Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne

Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne 4. april 2006 kde/sol Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne Skærpede krav til varmeisolering af nye bygninger er indført i tillæggene

Læs mere

BELÆGNINGSFRAKTIONEN DANSK BETON INDUSTRIFORENING. Betontrapper

BELÆGNINGSFRAKTIONEN DANSK BETON INDUSTRIFORENING. Betontrapper BELÆGNINGSFRAKTIONEN DANSK BETON INDUSTRIFORENING Betontrapper Der udføres trapper overalt, både på offentlige og private arealer. Ved brug af betontrapper er mulighederne for at variere former, farver

Læs mere

Passiv Ventilation med Cupolex

Passiv Ventilation med Cupolex Passiv Ventilation med Cupolex Pernille Kjærsgaard, Orbicon Kresten B. Andersen, Orbicon Martin Stærmose, Region Sjælland Christian Fabricius, Region Sjælland Thomas Hauerberg Larsen, Orbicon Beliggenhed

Læs mere

NY facade isolering housecoat STRONG

NY facade isolering housecoat STRONG NY facade isolering housecoat STRONG Solid facadeisolering med hård front af porebeton Blokke monteres let og hurtigt * www.byg-aarhus.dk * byggeoplysning@gmail.com * +45 2612 1750 * meget isolerende stor

Læs mere

0.11.1 Ved fremspring udføres væggen som 108 mm tegl, ca. 20 mm beton, 140 mm Kingspan isolering, 48 mm tegl 352 SF sten Snit B 9262 2280 3294 0.21.1 6182 2158 290 5046 E 0.71.1 Dør flyttes 16 mm!????

Læs mere

Energibesparende Reducer varmeregningen på mindst mulig plads Reducerer CO 2 udslippet

Energibesparende Reducer varmeregningen på mindst mulig plads Reducerer CO 2 udslippet fermacell Varmvæg 2 Fermacell Varmvæg Pladsbesparende indvendig efterisolering Maksimal isoleringsevne på mindst mulig plads Effektiv efterisolering af kolde ydervægge Man sparer op til 50 mm plads i forhold

Læs mere

Jackon AS, Postboks 1410, N-1602 Frederiksstad, Norge. Projekteringsrapport. EPS/XPS-sokkelelement til det danske marked.

Jackon AS, Postboks 1410, N-1602 Frederiksstad, Norge. Projekteringsrapport. EPS/XPS-sokkelelement til det danske marked. Jackon AS, Postboks 1410, N-1602 Frederiksstad, Norge EPS/XPS-sokkelelement til det danske marked Januar 2007 ù Jackon AS, Postboks 1410, N-1602 Frederiksstad, Norge EPS/XPS-sokkelelement til det danske

Læs mere

Anvisning: Udvidelse af badeværelse.

Anvisning: Udvidelse af badeværelse. Maj 2015 Anvisning: Udvidelse af badeværelse. Generelt Inden arbejdet udføres, skal der skriftligt indhentes byggetilladelse hos AB Solbjergs bestyrelse og eventuelt andre relevante myndigheder. (Kun Solbjerg)

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8109 Oversigt over klagepunkter: 1. Vindafstivning i tagkonstruktion ikke udført i henhold til normer og SBI anvisninger. 2. Isolering ligger uregelmæssig i forskellig tykkelse.

Læs mere

Element til randfundering opbygget af EPS og fibercement.

Element til randfundering opbygget af EPS og fibercement. Prøvningsrapport Sag nr. 7-115 Afprøvning af element til randfundament opbygget af EPS og fibercement egnet til lette ydervægge For: Jackon AS, Sørkilen 3, Gressvik, Postboks 11, N-1 Fredrikstad, Norge

Læs mere

SKAMO PLUS. Egenskaber. Fakta. For yderligere information, kontakt: www.skamol.com

SKAMO PLUS. Egenskaber. Fakta. For yderligere information, kontakt: www.skamol.com SKAMO PLUS www.skamol.com Egenskaber Diffusionsåben og kapillaraktiv Skimmelhæmmende Isolerende Ubrandbar Høj trykstyrke Fri for sundhedsskadelige stoffer Nem at forarbejde med alm. håndværktøjer Fakta

Læs mere

Byggematerialer i topkvalitet til professionelle og gør-det-selv folk. Direkte salg til alle. Svalehaleplader i stål

Byggematerialer i topkvalitet til professionelle og gør-det-selv folk. Direkte salg til alle. Svalehaleplader i stål Odense LAVPRIS Tømmerhandel A/S Lumbyvej 75 DK-5000 Odense C Telf.: +45 66 18 27 93 Fax +45 66 18 06 30 SE nr.: 17 91 90 32 Bil-tlf.: +45 20 45 13 60 E-mail: info@olt.dk www.olt.dk Byggematerialer i topkvalitet

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: tjørnevangen 2 Postnr./by: 4070 Kirke Hyllinge BBR-nr.: 350-005385 Energikonsulent: Henrik Tetsche Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energirigtig. 60-70 er huset

Energirigtig. 60-70 er huset Energirigtig renovering 60-70 er huset Se hvor 60-70 er huset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge hvert år på varmeregningen Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 7201 Oversigt over klagepunkter: 1. Fugtindtrængning i hulmuren mod syd ved regnvejr. 2. Fugt i indervægge ved sydfacade. 3. Drænhuller i bundstykket i fordør er lukket. Der løber vand ind under døren.

Læs mere

TÆT TAG DERBIGUM. Membraner til anlægsarbejder

TÆT TAG DERBIGUM. Membraner til anlægsarbejder TÆT TAG DERBIGUM Membraner til anlægsarbejder Derbigum membraner slutter tæt og er lette at arbejde med Der skal stilles store krav til en god vandisolering. Den skal kunne tåle bevægelser i konstruktionen.

Læs mere

Tilbygning med høj taghældning

Tilbygning med høj taghældning Version 1.0-1. maj 2012 HUSEFTERSYN Tilbygning med høj taghældning Opført i perioden: ca. 1950- VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører Når du køber et brugt hus, er det vigtigt

Læs mere

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter?

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? 1 Hvem er Eva Møller? Ansat i Statens Byggeforskningsinstitut i 5 år Har været med til at skrive SBi-anvisning

Læs mere

Hvorfor vælge Briiso?

Hvorfor vælge Briiso? Fakta om Briiso Skal fastgøres op ad K 1 10 godkendt flade Kan fastgøres på beton flader Kan fastgøres på murstens flader Kan fastgøres på pudset overflader, hvis pudset er fastsiddende Brandgodkendt i

Læs mere

Gør det selv. Standardbeton. - støbning med beton. - tips og gode råd om beton

Gør det selv. Standardbeton. - støbning med beton. - tips og gode råd om beton Gør det selv - støbning med beton Standardbeton - tips og gode råd om beton Tips og gode råd før du begynder at støbe Beton har mange gode egenskaber. For eksempel har beton høj styrke og klarer selv store

Læs mere

Når du skal fjerne en væg

Når du skal fjerne en væg Når du skal fjerne en væg Der skal både undersøgelser og ofte beregninger til, før du må fjerne en væg Før du fjerner en væg er det altid en god idé at rådføre dig med en bygningskyndig. Mange af væggene

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

SPAR OP TIL 50% ved at efterisolere

SPAR OP TIL 50% ved at efterisolere 10 gode grunde til ISOLERING MED PAPIRULD SPAR Moderne og effektiv isolering OP TIL 50% ved at efterisolere Høj brandmodstand Test fortaget af Dansk Brandteknisk Institut og test vist i TV har vist, at

Læs mere

Aftalekæde og tilskudsoversigt B2C Isolering

Aftalekæde og tilskudsoversigt B2C Isolering Aftalekæde og tilskudsoversigt B2C Isolering Skriftligt tilbud udarbejdes, hvor følgende tekst fremgår: Energibesparelsen overdrages til og håndteres af Energibolig, der vil kontakte dig omkring dette

Læs mere

Hvis der ikke er stabilt grundlag må du lave fundament.

Hvis der ikke er stabilt grundlag må du lave fundament. Læg an sørg for at målene er helt nøjagtige også med diagonalmål ellers kommer du i problemer senere. Her bygges ovnen på en solidt anlagt terrasse. Sørg for at bygge ovnen på et stabilt underlag! Efter

Læs mere

Monteringsanvisning på enkelt modulskorstene

Monteringsanvisning på enkelt modulskorstene Monteringsanvisning på enkelt modulskorstene Montageanvisning for enkelt modul skorstene CE-mærket Certifikat Producent Er godkendt til følgende temperaturklasser: T400 = Godkendt til 400 C T450 = Godkendt

Læs mere

Er den indvendige bærende del. Tykkelse er variabel og afhænger blandt andet af belastningssituationen.

Er den indvendige bærende del. Tykkelse er variabel og afhænger blandt andet af belastningssituationen. Facader Med Spæncom facader får du rige muligheder for at skabe unikke løsninger - både når det gælder industri-, kontor- og boligbyggeri. Facadeelementerne har forskellige udtryk og overflader, der kan

Læs mere

Tilbygning/1. sal. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører. Opført i perioden: ca. 1960-

Tilbygning/1. sal. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører. Opført i perioden: ca. 1960- Version 1.0-1. maj 2012 HUSEFTERSYN Tilbygning/1. sal Opført i perioden: ca. 1960- VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører Når du køber et brugt hus, er det vigtigt at være opmærksom

Læs mere

Energirenovering af murede facader Konceptbeskrivelse. Parcelhus.

Energirenovering af murede facader Konceptbeskrivelse. Parcelhus. Side 1 af 10 Energirenovering af murede facader Konceptbeskrivelse. Parcelhus. Teknologiparken Kongsvang Allé 29 DK-8000 Aarhus C Tel. +45 72 20 20 00 Fax +45 72 20 10 19 info@teknologisk.dk www.teknologisk.dk

Læs mere

KAPILLARBRYDNING / STANDSNING AF OPSTIGENDE GRUNDFUGT 03/2012

KAPILLARBRYDNING / STANDSNING AF OPSTIGENDE GRUNDFUGT 03/2012 KAPILLARBRYDNING / STANDSNING AF OPSTIGENDE GRUNDFUGT 03/2012 Opstigende grundfugt Hvor kommer det fra? Vi bor i et land, hvor undergrunden hovedsageligt består af jord, ler, sand og kalk. Disse jordbundstyper

Læs mere

Bungalow. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører. Opført i perioden: ca. 1930-1945

Bungalow. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører. Opført i perioden: ca. 1930-1945 Version 1.0-1. maj 2012 HUSEFTERSYN Bungalow Opført i perioden: ca. 1930-1945 VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører Når du køber et brugt hus, er det vigtigt at være opmærksom

Læs mere

TYPEHUSET 1960-79. Indhold. - katalog over typiske løsninger og principper

TYPEHUSET 1960-79. Indhold. - katalog over typiske løsninger og principper TYPEHUSET 1960-79 - katalog over typiske løsninger og principper Indhold Introduktion side 2 Udformning og byggeskik side 2 Fundament side 2 Kælderydervægge side 3 Ydervægge side 3 Tag side 4 Vinduer side

Læs mere

Funkisvilla. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører. Opført i perioden: ca. 1925-1940

Funkisvilla. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører. Opført i perioden: ca. 1925-1940 Version 1.0-1. maj 2012 HUSEFTERSYN Funkisvilla Opført i perioden: ca. 1925-1940 VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører Når du køber et brugt hus, er det vigtigt at være opmærksom

Læs mere

Nye anvisninger om radon fra SBi. Torben Valdbjørn Rasmussen, SBi, AAU

Nye anvisninger om radon fra SBi. Torben Valdbjørn Rasmussen, SBi, AAU Nye anvisninger om radon fra SBi Torben Valdbjørn Rasmussen, SBi, AAU Temadag om indeklima, Vintermøde 7. marts 2011 Introduktion Radon dannes i mange forskellige isotoper i henfaldskæder fra thorium-232,

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

Valg af isoleringsmaterialer

Valg af isoleringsmaterialer Produktguide Produktguide: Valg af isoleringsmaterialer NOVEMBER 2011 - REVIDERET juni 2012 Valg af isoleringsmaterialer Når du skal vælge isoleringsmateriale til et projekt, er der en række vigtige faktorer

Læs mere

Anvendelses-teknisk-datablad

Anvendelses-teknisk-datablad Drænpuds Anvendelses-teknisk-datablad KEFA Drænpuds-System - multifunktionspuds Anvendelse Som puds ind og udvendigt. Beboelse, trapperum, kældre, på enhver form for murværk og beton. Velegnet til anvendelse

Læs mere

ARBEJDSANVISNING. Isolering af hulrum med PAROC Løsuld

ARBEJDSANVISNING. Isolering af hulrum med PAROC Løsuld ARBEJDSANVISNING Isolering af hulrum med PAROC Løsuld August 2011 ARBEJDSANVISNING Isolering af hulrum med PAROC BLT 7 Disse anvisninger vedrører løsuldsisolering i hulrum, primært i forbindelse med renovering

Læs mere

Bygningsdelsjournal. 2BKa0213 Gruppe: Gruppe 3 Byggesagsnummer: 765 Navn: Kasper. Klasse:

Bygningsdelsjournal. 2BKa0213 Gruppe: Gruppe 3 Byggesagsnummer: 765 Navn: Kasper. Klasse: Byggesagsnummer: 765 Navn: Kasper Fundament under kælder Lecarille, blokke højde 190mm, bredde 390mm Lecablokke, højde 190mm bredde 100mm /fugtspærre Beton, bredde 490mm Se tegning: 13.1.1.5 Lecablokke

Læs mere

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo Statiske beregninger Børnehaven Troldebo Juni 2011 Bygherre: Byggeplads: Projekterende: Byggesag: Silkeborg kommune, Søvej 3, 8600 Silkeborg Engesvangvej 38, Kragelund, 8600 Silkeborg KLH Architects, Valdemar

Læs mere

U-værdi før Samlet isolering i m SV W/m²⁰C 0,2 0,25 0,3 kwh/m² Trægulv på jord/beton 0,81 31 33 34 SV. 34 Baggrundsberegninger, Bilag f 2

U-værdi før Samlet isolering i m SV W/m²⁰C 0,2 0,25 0,3 kwh/m² Trægulv på jord/beton 0,81 31 33 34 SV. 34 Baggrundsberegninger, Bilag f 2 Beslutning 13 Etablering af gulvvarme terrændæk og kældergulve i opvarmede kældre NB Dæk 6, 7, 8 og 9 er samtidig revideret ud fra ændrede før u-værdier og krav til øgede isoleringstykkelser ud fra BR

Læs mere

Lægning af betonfliser og -belægningssten

Lægning af betonfliser og -belægningssten Lægning af betonfliser og -belægningssten BELÆGNINGSGRUPPEN Lægning af fliser og belægningssten Belægninger med betonfliser eller -belægningssten kan holde i mange år, normalt 20-30 år. Dette er under

Læs mere

Version 1.0, d. 2014.02.14

Version 1.0, d. 2014.02.14 Side 1 af 8 OPLYSNINGER OM FORDELINGSLISTERNES POSITIONER Generelt Tilbudssummen er fordelt som angivet i de til tilbudslisten hørende fordelingslister. I det følgende meddeles supplerende oplysninger

Læs mere