Fra kælder til skorsten Fra nybyggeri til renovering. Weber. håndbogen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fra kælder til skorsten Fra nybyggeri til renovering. Weber. håndbogen"

Transkript

1 Fra kælder til skorsten Fra nybyggeri til renovering Weber håndbogen

2

3 Weber håndbogen dit daglige arbejdsværktøj Så er vi klar med en opdateret version af vores populære byggehåndbog. Håndbogen er først og fremmest tænkt som et dagligt arbejdsværktøj for dig, som arbejder i byggebranchen. Derfor dækker vores løsninger byggeriet fra kælder til kvist og fra nybyggeri til renovering. Vi har forsøgt at gøre informationen kortfattet og letforståelig, og hvor det har været muligt, har vi suppleret med anvendelsesnøgler mv. I nogle afsnit har vi samlet den tungere og mere teoretiske del af informationerne på de farvede sider sidst i afsnittet. Du kan som altid finde uddybende oplysninger på eller via vores gratis Weber App, som netop er udkommet i en opdateret version (læs mere om dette i afsnit 17). Savner du særlige oplysninger i bogen og har du forslag til forbedringer er du selvfølgelig meget velkommen til at kontakte os på tlf eller på Go fornøjelse! Saint-Gobain Weber A/S 3

4 Webers digitale verden Bestem selv, hvordan du vil holde dig ajour eller finde konkret information Weber giver dig flere digitale muligheder. Weber App vores eget multiværktøj Hvad enten du er håndværker, ingeniør, arkitekt eller Gør det selv er, er Weber App en nyttigt, gratis værktøj: Weber App giver dig bl.a.: Information om alle Webers produkter bl.a. direkte adgang ved scanning af QR-kode på produktets emballage. Instruktionsvideoer. Farveoversigt til bygningens facade. Kontaktoplysninger til vores tekniske konsulenter og kundeservice m.m. Læs mere på side 264 her i bogen Vi er på Facebook, Twitter og YouTube! Facebook: Få inspiration, nyheder og tips. Twitter: Læs bl.a. om når vi introducerer nye produkter og indarbejder nyt i Weber App. YouTube: Se bl.a. en række Gør det selv - videoer, hvor vi instruerer dig i at anvende vores produkter. Hold dig ajour: Tilmeld dig vores nyhedsmail! Hold dig orienteret med det samme. Med vores nyhedsmail får du nyheder både fra Weber og om byggeriet generelt. Desuden samler vi op på gode byggetips, nye vejledninger osv. Læs mere på side 265 her i bogen Læs mere på side 263 her i bogen

5 Indhold: Side 6 afsnit 1 Terrændæk: Bolig, industri mv. 22 afsnit 2 Fundament: Ydervægge, skillevægge mv. 34 afsnit 3 Kælder: Vægge, opmuring og efterisolering 48 afsnit 4 Mur og væg: Opmuring og mørtel samt anvendelse af Leca blokmurværk 78 afsnit 5 Overfladebehandling og pudsning: Æstetik og farver samt pudsning af lodrette facader 114 afsnit 6 Facadeisolering: Systemer til facade og sokkel 134 afsnit 7 Gulv: Program og anvendelse 162 afsnit 8 Vådrum: Badeværelser og fliseopsætning mv. 176 afsnit 9 Restaurering: Restaurering med mørtler og puds 190 afsnit 10 Tætning og fugtsikring: Fugtrenovering af murværk og fugtisolering af kældre 204 afsnit 11 Beton: Støbeopgaver, elementmontage og betonrenovering 226 afsnit 12 Diverse: Sand, grus og sten 230 afsnit 13 Klima og bæredygtighed: Bæredygtigt byggeri 236 afsnit 14 Lovgivning og Bygningsreglement: Mærkning, produktsikkerhed og Bygningsreglement 244 afsnit 15 Kvalitet, sikkerhed og miljø: Miljøklasser og sikkerhedsanvisninger 252 afsnit 16 Weber-service: Service, maskinudstyr og byggepladsindretning 260 afsnit 17 Digitale medier: Internet og Weber App 266 afsnit 18 Ordforklaringer 5

6 6

7 afsnit 1 Terrændæk Indhold: 1.1 Terrændæk Løsninger, bolig Produktoversigt/ anvendelsesnøgle Levering Forbrug Udførelse Løsninger, industri Terrændæk i øvrigt/radon

8 1.1 Terrændæk Terrændæk er gulvkonstruktioner, som opbygges direkte på jorden. Konstruktionen kan bruges både til bolig- og industribyggeri. Et terrændæk opbygges med et isoleringslag og en betonplade som trykfordelende bærelag. Med Leca coated som hele eller dele af isoleringslaget får du både varmeisolering, kapillarbrydning og et suglag for trykudligning for radon i en samlet løsning. I Danmark produceres Leca letklinker på Webers fabrik. Det er de danske produkter, der ligger til grund for egenskaber og eksempler i håndbogen. Isoleringslaget kan udføres efter to metoder: 1 Leca coated som hele isoleringslaget Den rene Leca løsning (Leca coated) anvendes ofte til gulve med kraftig belastning som eksempelvis tungt erhverv og industribyggeri, hvor materialets stivhed sikrer en stærk, robust løsning. Løsningen kan dog også anvendes til almindeligt boligbyggeri. 2 En kombiløsning med Leca coated og trykfaste isoleringsplader Kombiløsningen med Leca coated og trykfaste isoleringsplader anvendes primært til bygninger som beboelse, kontorer og institutionsbyggeri, da energikravene er størst til den type byggeri. 8

9 1.2 Løsninger, bolig Bygningsreglement og varmeisolering Kravene til isolering af og energiforbrug i en bygning er detaljeret beskrevet i bygningsreglement I tabellerne har vi vist nogle retningslinjer, der niveaumæssigt kan leve op til bygningsreglementet i forbindelse med nybyggeri og om-/tilbygninger. Det eneste, som er et direkte krav, er værdierne for Maks. U-værdi. Isoleringskrav til terrændæk og kældergulve mod jord Bygningskategori U-værdier (W/m²K) Generelle krav Maks. U-værdi +15 C og derover C Nybyggeri - - 0,20 Tilbygninger 0,10 0,15 0,20 Ombygninger 0,12 - Sommerhuse 0,15 0,20 Løsninger: U-værdier terrændæk Konstruktion Med gulvvarme Gulvbelægning 100 mm beton med varmeslanger Evt. isoleringsplade Leca coated Med tynd gulvbelægning Gulvbelægning 100 mm beton Evt. isoleringsplade Leca coated Ønsket U-værdi (W/m 2 K) Uden pladeisolering Pladeisolering, lambdaværdi og tykkelse 0,038 W/m K 0,041 W/m K 100 mm 150 mm 150 mm 300 mm 0, , , , (150) 150-0, , , , , (150) (150) - 0, Da 150 mm er minimumstykkelsen på laget af Leca coated, er den reelle U-værdi 0,14 W/m²K for lagtykkelserne angivet i parentes. 9

10 Løsninger, der kan opfylde kravene U-værdi: 0,10 W/m 2 K 100 mm beton 150 mm isolering l 0,041 W/m K 410 mm Leca coated 100 mm beton 150 mm isolering l 0,041 W/m K 150 mm isolering l 0,041 W/m K 150 mm Leca coated U-værdi: 0,12 W/m 2 K 100 mm beton 100 mm isolering l 0,038 W/m K 360 mm Leca coated 100 mm beton 150 mm isolering l 0,041 W/m K 270 mm Leca coated Disse konstruktioner opfylder i langt de fleste tilfælde energikravene i bygningsreglementet. Da kravene afhænger af bygningens samlede energiramme, kan der dog være tilfælde, hvor isoleringstykkelsen skal øges. Men som hovedregel danner disse konstruktionsforslag et godt og sikkert grundlag for bygningens isolering. 10

11 1.3 Produktoversigt/anvendelsesnøgle Produktoversigt/anvendelsesnøgle Leca letklinker Produkt Leca coated Vægt (tør) Middel densitet Kg/m 3 Løst Leveringsform Tør Drænlateknilag Geo- Flyde- isolering Sække Bigbags 50 liter Antal sække pr. palle Sække 50 liter/stk. Weber har et bredt spekter af Leca sorteringer. Se mere på Kapillarbrydende lag Anvendelse Leca Leca

12 1.4 Levering Leca letklinker kan leveres på 4 måder: Med blæservogn 1 Med blæservogn blæses Leca letklinker gennem fleksible slanger direkte ind på brugsstedet op til 30 meter fra vognen. Blæserens kapacitet er ca. 1 m³ pr. minut. Til håndtering af slangerne og samtidig fordeling af materialet må entreprenøren regne med at stille 2 mand til rådighed. Ved tilsætning af ca. 5 liter vand pr. m 3 Leca letklinker kan blæsningen også anvendes på byggepladser med krav om støvbegrænsning. Blæseren tilsluttes pladsens byggevand med en almindelig haveslange. Løst leveret til aftipning 2 Lastbilen kan medbringe op til 103 m 3 Leca letklinker. Der kræves fast kørevej. 3 Bigbags En bigbag indeholder 2,5 m³ Leca letklinker. Transportvægten er ca. 600 kg for Leca coated. Bigbags kan leveres på paller. Opsækket på paller 4 Hver sæk rummer 50 liter, Leca letklinker. En sæk Leca coated vejer ca. 12 kg. På en palle er der 21 sække svarende til 1,05 m 3. Blæservognene med anhænger rummer op til 103 m 3 Leca letklinker. Der kræves fast kørevej. 1.5 Forbrug Uanset udlægningsmetode skal der altid indregnes et komprimeringstillæg på ca. 10 %. Yderligere skal der medregnes et spild ved evt. midlertidig oplagring på pladsen inden udlægning. 12

13 1.6 Udførelse Udlægning af Leca coated Når fundamentet er opmuret, og rørføringer samt rørgennemføringer er etableret, udlægges Leca coated. Der kræves ikke udlægning og afretning af sandlag. Leca letklinkerne tilpasser sig underlaget og kan udlægges direkte på bæredygtig jord. Overhøjde Leca coated udlægges med en overhøjde på 10 % af lagtykkelsen. Ved udlægning med blæserslange er kun 7 % overhøjde nødvendig, idet materialet allerede ved udblæsningen opnår en lejring, der svarer til 3 % komprimering. og vibreres lagvis. 2 overkørsler pr. udlagt lag giver som regel tilstrækkelig komprimering. Ved udlægning af Leca coated kan lagets topkote før og efter komprimeringen afsættes med laser og pladefodsstadie. Udjævning Efterhånden som laget udlægges, udjævnes hele laget til den ønskede tykkelse f.eks. med en asfaltskraber. Letklinkerne tilpasser sig automatisk helt tæt til rør, rørgennemføringer og langs fundamenter, så kuldebroer undgås. Vibrering Leca letklinker kan udlægges og vibreres i op til ca. 40 cm lagtykkelse med en let pladevibrator med bred plade. Større lagtykkelser udlægges Udblæsning. Komprimering med let pladevibrator. Udjævning med asfaltskraber. Leca coated lægger sig helt tæt til rør. 13

14 Leca coated som hele isoleringslaget Når Leca coated udgør hele isoleringslaget, kan der med fordel udlægges støbeunderlag i hele gulvets udstrækning. Anvend et armeringsnet eller et diffusionsåbent materiale som f.eks. fiberdug eller en kombination af begge. Et støbeunderlag mellem Leca coated og beton forhindrer, at materialerne blandes sammen under udstøbningen af betonen. Støbeunderlaget udlægges lige over eller lige under armeringsnettet. Som underlag kan der anvendes en let fiberdug på ca g/m². Armeringsnet kan være svejst stålnet af 4 mm koldtrukket, ribbet armeringstråd med 150 mm maskevidde. Armeringsnet er godt at gå på, da det fordeler trykket på Leca letklinkerne. Samtidig er armeringsnet velegnet som underlag for opklodsninger af rør eller armering. Fiberdug udlagt over armeringsnet. Støbeunderlag anvendes især til flydende beton, pumpebeton eller selvkomprimerende beton. En fiberdug med en vægt på ca g/m² tåler, at man går på den, og reducerer fodsporene væsentligt. Udlægning af armeringsnet. Armeringsnet kan med fordel udlægges, før Leca letklinkerne komprimeres. Nettet øger pladevibratorens arbejdsbredde og gør det lettere at trække den rundt i snævre hjørner, uden at den graver sig ned. Komprimeringen udføres med en let pladevibrator med bred plade. Plastfolie, asfaltpap og andre diffusionstætte støbeunderlag hindrer betonens udtørring nedad og bør kun bruges, hvor det tydeligt fremgår af tegninger eller beskrivelse. Armerede gulve kræver både støbeunderlag og et stabilt underlag for armeringens opklodsninger. Hertil kan anvendes en let fiberdug i kombination med et armeringsnet. Komprimering. 14

15 Kombinationsløsning med Leca coated Leca coated udlægges som beskrevet under Udlægning. Når laget er afrettet og plant, er det nemt og hurtigt at udlægge isoleringspladerne. Ved rørgennemføringer etc. skæres isoleringspladerne til. Hvis isoleringspladerne har et elasticitetsmodul > 900 kn/m² og en tykkelse 150 mm, kan den tilstrækkelige komprimering af Leca letklinkerne ske ved at komprimere direkte oven på isoleringspladerne med en let pladevibrator. Svindarmeringen til gulvbetonen, eventuelt med gulvvarmeslanger, kan herefter klodses op på isoleringspladerne. Udlægning af pladeisolering. Når isoleringspladerne er lagt ud, efterfyldes med Leca coated, hvis der er behov. Det sikrer effektivt mod kuldebroer i det øverste isoleringslag. Komprimering af kombinationsgulv. Efterfyldning. 15

16 1.7 Løsninger, industri Ved industribyggeri opbygges gulvkonstruktionen normalt direkte som terrændæk på bæredygtig jord. Løs Leca coated indgår naturligt i denne konstruktion. Bygningsreglementet Energibestemmelser i bygningsreglementet kræver, at også industribygninger, der opvarmes til +5 C og derover, isoleres. Kravet til gulvkonstruktionen er, at denne mindst har en varmeisolering svarende til en U-værdi på 0,20 W/m 2 K. Udlægning og tykkelser Leca coated udlægges direkte på den bæredygtige jord. Ved en lagtykkelse på mindst 300 mm har man sikret, at kravet til mindste isolering og dermed en U-værdi på 0,20 W/m 2 K er overholdt, og samtidig har man fået et effektivt kapillarbrydende lag. Ved en øget lagtykkelse af Leca coated forbedres U-værdien, og dermed formindskes bygningens samlede energiforbrug. Belastninger For at sikre, at laster fra f.eks. trucks eller reoler overføres til de bærende jordlag på en sikker måde, er det vigtigt at vælge et isoleringsmateriale med så stor en stivhed (E-modul) som muligt. Leca coated er med sit høje E-modul et oplagt valg. Trykfordelingen fra den bærende gulvplade til de underliggende lag kan forøges ved at udlægge et sandlag mellem gulvpladen og Leca letklinkerne. Der placeres en fiberdug mellem sandlaget og Leca letklinkerne. Et sådant sandlag vil også under byggeperioden kunne fungere som underlag for eventuelle midlertidige byggepladsveje. Weber har udviklet et specielt beregningsprogram, Leca ConstructionCalculator Terrændæk, der hjælper med at dimensionere betonpladen. Se mere på 16

17 Armerede gulve Armeret beton Fiberdug Leca coated Bæredygtig jord Fugefri gulve Slidlag som semifleksibel belægning Cementstabiliseret grus Fiberdug Leca coated Bæredygtig jord Gulve med belægningssten Belægningssten Sand Fiberdug Leca coated Bæredygtig jord Armerede gulve med trykfordelende sandlag Armeret beton Sand Fiberdug Leca coated Bæredygtig jord 17

18 1.8 Terrændæk i øvrigt Produktdata Leca letklinker fremstilles ved brænding af en speciel lerart i roterovne ved ca C. Efter brændingen er leret omdannet til små lette klinker med en lukket cellestruktur. Den lukkede cellestruktur gør klinkerne højisolerende, og de glasagtige cellevægge modvirker vandoptagelse, hvilket gør Leca letklinkerne kapillarbrydende. Robusthed: Leca letklinker er kemisk neutrale, angribes ikke af råd, svamp eller insekter og er frostbestandige. Leca letklinker er et miljøvenligt naturprodukt, der er neutralt over for både natur og indemiljø. Overfladebehandling/coating: Til isolering og kapillarbrydning i terrændæk leveres altid coatede Leca letklinker. Det er et specialprodukt, som kun fremstilles i sorteringen mm. Produktet sikrer kapillarbrydningen, da coatningen hindrer opstigningen af fugt. Permeabelt: Permeabilitet er et udtryk for, hvor nemt luft eller væske kan trænge gennem et materiale. Leca letklinker indlejres i terrændæk med punktvis kontakt mellem de enkelte korn, hvilket sikrer en høj og vedvarende permeabilitet og mulighed for trykudligning for radon. Bærelag/betonplade Bærelaget udføres som svindarmeret beton eller betonplade med bærearmering afhængigt af belastningen. Betontypen vælges afhængigt af anvendelse af terrændækket. 18

19 Letfyld/fundering på blød bund Fundering af bygninger på sætningsgivende blød bund kan med fordel udføres med Leca letklinker som kompenseret fundering. Det er en nem, billig og gennemprøvet løsning. Så let kan det gøres: I bunden af byggegruben udlægges geo- 1 tekstil. Oven på geotekstilen udlægges Leca Geotekstilen foldes ind over den opfyldte Leca Princippet er, at vægten af det nye hus ikke må bidrage med yderligere belastning af grunden under huset. Vægten af den udgravede jord skal altså være min. = den samlede vægt af hus og Leca letklinker. P P1 + P2 På det udlagte Leca lag udstøbes en lastfordelende betonplade. Derefter opmures husets fundamenter på betonpladen. P2 P2 P1 P1 Ved enfamiliehuse er der normalt tale om, at der skal udgraves cm jord, som skal erstattes med Leca Løs Leca indbygges mellem fundamenterne som varmeisolerende lag og underlag for gulvbetonen. Gulvbetonen udstøbes. Leca indbygges omkring den lastfordelende betonplade som varmeisolering. Herefter opføres boligen helt på normal vis. Lastkompensation med Leca vælges typisk af følgende grunde: Det er en økonomisk attraktiv metode som alternativ til pæleramning, borede fundamenter eller total jordudskiftning. Metoden er skånsom mod nabobebyggelser under udførelsen. En teknisk, nem løsning der er enkel at udføre Den lastfordelende betonplade virker også som tætning mod radon. Der kan trykudlignes for radon i Leca letklinkerlaget. Leca letklinkerlaget bidrager væsentligt til terrændækkets varmeisolering. Leca som letfyld anvendes på tilsvarende måde ved vejbygning samt som tilfyldning bag havnekajer og ved brovederlag. Yderligere information: Se/download Letfyld-brochuren fra eller scan QR-koden 19

20 Radon Radon er en radioaktiv luftart i jorden, der udløser radioaktiv stråling, som er sundhedsskadelig. Det er derfor vigtigt, at begrænse indholdet af radon i den indendørs luft til så lavt et niveau som muligt. Bygningsreglementet kræver, at bygninger skal udføres, så det sikres, at radonindholdet ikke overstiger 100 Bq/m³ Ved at tage højde for en effektiv radonsikring af bygningen allerede i projekteringen er det muligt at anvende nogle enkle løsninger, der både er rationelle at udføre, robuste og langtidsholdbare til gavn for bygningens fremtidige brugere. Trykudligning: 3 trin til effektiv reduktion af radonindholdet: At sikre trykudligning af lufttrykket under gulvet mod jord. Passivt/aktivt radonsug Trykudligningen af terrændækket sker ved at forbinde laget af Leca letklinker med atmosfæren gennem et lodret rør, der føres op over taget. Røret isoleres, hvor det føres gennem uopvarmet tagrum. Passivt sug frembringes af de naturlige drivkræfter som temperaturforskelle og vindpåvirkninger. Det aktive sug udføres ved at montere en ventilator på trykudligningsrøret. Derved er det muligt at forøge undertrykket under betonpladen i terrændækket og samtidig minimere indtrængningen af radon ind i bygningen. I forbindelse med udførelse af aktivt sug bør de fugtmæssige konsekvenser i gulvkonstruktionen vurderes også over tid. Forudsætningen for en effektiv trykudligning i terrændækket er at indbygge et lag med en meget åben struktur i terrændækkonstruktionen et suglag. Sugelaget etableres bedst med et lag af Leca coated. + + At sikre terrændækkets lufttæthed mod jord. At sikre luftskifte i bygningen. Et lag Leca coated vil samtidig danne et effektivt kapillarbrydende lag. Trykudligningen giver ikke anledning til ventilation af laget, og den gode isoleringsevne af Leca coated reduceres ikke. Ifølge SBi-anvisning 233, Radonsikring af nye bygninger vurderes radonsug som den mest effektive metode til at hindre radon i at trænge ind i bygninger. Radonsikring er mere detaljeret beskrevet på Du kan også scanne QR-koden for mere information. 20

21 Tætning af terrændæk Da den radonholdige luft kommer ind i bygningen fra jorden under bygningen gennem revner og sprækker, skal det tilstræbes at tætne den samlede konstruktion mod jord bedst muligt. Samling mellem fundament og betonplade og samling mellem fundament og ovenstående væg skal derfor også være tætte. Lufttætte samlinger opnås ved at forsegle overgange og samlinger med murpap eller en flydende membran som f.eks. weber.tec Superflex 10. Luftskifte De skærpede krav til bygningernes tæthed nødvendiggør en aktiv udluftning og en regelmæssig vedligeholdelse af ventilationssystemet. Regelmæssig udluftning vil reducere både radonindholdet i indeluften og fugtniveauet i bygningen. Ved brug af mekanisk ventilation skal det sikres, at undertrykket i bygningen ikke forøges. 21

22 22

23 afsnit 2 Fundamenter Indhold: 2.1 Fundamentet Løsninger Produktoversigt/ anvendelsesnøgle Forbrug Udførelse Fundamenter i øvrigt

24 Fundamentet Fundamentet omkranser terrændækket og bærer selve bygningen. Denne bærende funktion stiller derfor store krav til styrke, stabilitet og robusthed. Samtidig er fundamentet det sted, hvor flere konstruktioner samles. Det betyder, at kravene til tæthed og linjetab (kuldebroer) skal opfyldes effektivt. Dette afsnit omhandler ydervægs- og skillevægsfundamenter opbygget med de stabile, stærke og uforgængelige Leca blokprodukter. 1 Ydervægsfundament 2 Skillevægsfundament 24

25 2.2 Løsninger Bygningsreglement og varmeisolering Varmeisoleringen i fundamenter angives ved et linjetab, der er udtryk for, hvor meget varme, der kommer ud gennem fundamentet. Jo lavere linjetab, jo bedre. Tabellen indeholder værdier fra bygningsreglementet og giver nogle retningslinjer, der er fornuftige at følge. Det eneste, som er et direkte krav, er værdierne for Maks. linjetab. Isoleringskrav til fundamenter Ydervægsfundamenter Linjetab Y f (W/m K) Bygningskategori Generelle krav +15 C og derover C Maks. linjetab Nybyggeri - - 0,40 0,20 (gulvvarme) Tilbygninger 0,12 0,20 0,40 0,20 (gulvvarme) Ombygninger 0,12 - Sommerhuse 0,15 0,40 0,20 (gulvvarme) Skillevægsfundamenter Ingen specifikke krav, men varmetabet skal indregnes i terrændækkets varmetab. 25

26 Ydervægsfundament løsning mm Leca termblok Leca blok 600 Linjetab Y f [W/m K]: 0,15 U-værdi terrændæk [W/m 2 K]: 0,15 Ydervægsfundament løsning mm Leca termblok 330 mm Leca termblok Linjetab Y f [W/m K]: 0,14 U-værdi terrændæk [W/m 2 K]: 0,15 Ydervægsfundament løsning mm Leca termblok 390 mm Leca termblok Linjetab Y f [W/m K]: 0,11 U-værdi terrændæk [W/m 2 K]: 0,10 Ydervægsfundament løsning mm Leca termblok 450 mm Leca termblok Linjetab Y f [W/m K]: 0,10 U-værdi terrændæk [W/m 2 K]: 0,10 Ydervæggene er vist med bagmurselement af letklinkerbeton, densitet 1500 kg/m 3. Kantisoleringen er 15 mm isolering med l = 37 mw/m K. Se flere eksempler på konstruktionsløsninger på 26

27 Skillevægsfundament Leca blok Det anbefales altid at bruge 2 eller 3 skifter Leca blokke eller en skillevægsplade i skillevægsfundamenter, da det giver det mindste varmetab. Fundamentopbygning Se flere eksempler på konstruktionsløsninger på Linjetab Y k U-værdi (W/m 2 K) 3 Leca blokke 600 øverst - 0,24 2 Leca blokke 600 øverst - 0,30 Beton 0,09 0,53 27

28 2.3 Produktoversigt/anvendelsesnøgle Produktoversigt blokprodukter til fundamenter Blokprodukt Bredde mm Højde mm Længde mm Transportvægt kg/stk. Antal stk./palle , , , ,2 60 Leca blokke , , , , , , ,9 96 Leca blokke ,4 72 (styrkeblok) , , , ,9 36 Leca termblokke , , ,2 24 Leca flexhjørne , ,6 44 Leca skillevægsplader , ,4 60 Leca mursten , , ,0 60 Udstøbningsblokke , , , ,0 24 Anvendelsesnøgle blokprodukter til fundamenter Konstruktion Ydervægsfundamenter Skillevægsfundamenter Leca blokke 600 Leca blokke 800 Leca termblokke Leca flexhjørne Leca mursten Leca skillevægsplader Udstøbningsblokke Mærkning: Blok 800 har 2 riller på langs i liggefladen. Blok 600 har ingen riller. Leca blok 600 Leca blok 800 Leca termblok Leca flexhjørne Leca mursten Leca skillevægsplade Udstøbningsblok Levering Leca blokprodukter leveres på paller og beskyttes mod nedbør med plastfolie. Blokkene bør altid overdækkes, også når der er taget blokke fra pallerne, hvorefter overdækning kan ske med presenning eller lignende. Hver palle er forsynet med etiket med CE-mærke. 28

29 2.4 Forbrug Forbrugsoversigt mørtel Produkt Leca blokke Leca termblokke Leca mursten* Tørmørtelforbrug pr. lb.m Vådmørtel- Funktionsmørtel FM 5 weber pumpbar limmørtel forbrug pr. lb.m Dimensionsbredde + muremørtel KC 20/80/550 ligge- og studsfuger liggefuger alene studsfuger alene ligge- og studsfuger liggefuger alene 290 mm 5,8 kg 4,2 kg 0,4 kg 4,0 liter 2,9 liter 330 mm 6,7 kg 4,8 kg 0,5 kg 4,6 liter 3,3 liter 350 mm 7,1 kg 5,1 kg 0,5 kg 4,9 liter 3,5 liter 390 mm (L: 490 mm) 8,0 kg 5,7 kg 0,5 kg 5,5 liter 3,9 liter 390 mm (L: 248 mm) 10,3 kg 5,7 kg 1,0 kg 7,1 liter 3,9 liter 330 mm 4,9 kg 3,5 kg 0,4 kg 3,4 liter 2,4 liter 350 mm 5,2 kg 3,8 kg 0,4 kg 3,6 liter 2,6 liter 390 mm 4,9 kg 3,5 kg 0,4 kg 3,4 liter 2,4 liter 450 mm 4,9 kg 3,5 kg 0,4 kg 3,4 liter 2,4 liter 490 mm 4,9 kg 3,5 kg 0,4 kg 3,4 liter 2,4 liter 110 mm 2,0 kg - - 1,4 liter - Dette skema viser det forventede nettomørtelforbrug pr. skifte eksklusive spild pr. lb.m fundament. Der regnes med 10 mm mørtelfuger og 3 mm limfuger. * Leca mursten mures altid med fyldte fuger Forbrugsoversigt udstøbningsblokke Produkt Dimensionsbredde Antal blokke pr. m 2 væg Betonforbrug pr. m 2 væg Udstøbningsblokke 150 mm 10 stk. 0,07 m mm 10 stk. 0,11 m mm 10 stk. 0,14 m mm 10 stk. 0,19 m mm 10 stk. 0,23 m mm 10 stk. 0,28 m 3 29

30 2.5 Udførelse Betonfundamentet under den varmeisolerende top føres ned til fast bund og frostfri dybde, der er mindst 0,9 m under jordoverfladen. Dybden er afhængig af jordbundens beskaffenhed. Der mures i forbandt, og studsfugerne skal forskydes mindst 76 mm. Ved anvendelse af Leca termblokke i op til 390 mm bredde opnås dette ved at starte hvert skifte med et Leca flexhjørne. Betonfundamenternes bredde må ikke være mindre end bredden af Leca blokkene i toppen af fundamentet. Betonen i jordrenden vælges efter byggeriets art. Opmuring Blokkene opmures direkte på den bærende fundamentbeton. Opsugning af fugt fra underlaget er meget ringe på grund af blokkenes struktur med grove porer mellem Leca letklinkerne. Ved opmuringen har den beskedne sugning den fordel, at man får bedre tid til at rette blokkene ind, før mørtlen suges død. Blokkene skal således ikke forvandes inden opmuring. = Hulrum udfyldes med isolering af mineraluld eller polystyren Som vist på skitsen udfyldes det hulrum, som opstår, med isolering af mineraluld eller polystyren i forbindelse med opmuringen. Tilpasning ved hjørner er mere detaljeret beskrevet på under Udførelse - Fundamenter. Ved opmuringen af fundamenterne med Leca blokke udføres fugerne med fyldte fuger, og der anvendes en mørtel med en trykstyrke på mindst MC 4,5 MPa som f.eks. en funktionsmørtel FM 5 eller en receptmørtel KC 20/80/550. Funktionsmørtlen er den smidigste og letteste at arbejde med. 30

31 Som alternativ til mørtel i studsfugerne kan disse udføres som limede fuger med weber pumpbar limmørtel. Tildanning af blokke En bajonetsav med hårdmetalklinge er et godt værktøj til deling og smigskæring af blokkene. Disse kan også let og hurtigt deles med en almindelig blokklipper eller en håndsav med hårdmetalklinge. Leca termblokke mures med mørtel i liggefugen, der skal være helt udfyldt undtagen området mellem blokkenes isoleringskerner. Her placeres en fugefilt af mineraluld, der svarer til bredden af blokkenes isoleringskerner. I studsfugerne anvendes weber pumpbar limmørtel, der påføres med en tandspartel. Vælger man at mure med traditionel 10 mm mørtel i studsfugerne, skal der, ligesom i liggefugen, placeres en fugefilt af mineraluld ud for isoleringskernen. Leca mursten mures altid med fyldte fuger. Ved større opgaver og til mere nøjagtig tilpasning anbefales det at anvende et skærebord med tørtarbejdende hårdmetalklinge, f.eks. en ringsav. Mindre bearbejdning kan udføres med økse eller murhammer. Leca termblokke kan klippes, når isoleringen først gennemskæres med en kraftig håndstiksav. Se afsnit 5 Overfladebehandling og pudsning, for pudsning af fundamenter. 31

32 2.6 Fundamenter i øvrigt Produktdata Leca blokke fremstilles af Leca letklinker, bindemidler og vand. Produktionen foregår på Saint-Gobain Weber A/S fuldautomatiske anlæg i Gadbjerg, som sikrer et målfast og ensartet produkt. Blokkene er kemisk neutrale, frostbestandige og angribes ikke af råd og svamp. Leca blokke har grundet de mange luftceller gode varmeisolerende egenskaber kombineret med styrke, frostsikkerhed og relativt lav vægt. Udstøbningsblokke kendes også som Fundablokke eller forskallingsblokke og er lavet af beton. Udstøbningsblokke anvendes inden for en række forskellige områder afhængigt af, hvilken beton der støbes ud med. Anvendelsen af udstøbningsblokke er udførligt beskrevet i brochuren Udstøbningsblokke fra Blokgruppen Dansk Beton (BIB) og kan rekvireres eller downloades på hjemmesiden Styrkeforhold Leca blokke kan bruges til den øverste del af fundamenter. Af hensyn til trykfordelingen på jorden under fundamentet og evt. uensartet jord er det nødvendigt, at den nederste del af fundamentet består af udstøbt beton. Denne beton skal have mindst samme bredde som Leca blokkene ovenover, og blokkene skal være understøttet under hele blokbredden. Under ydervægge og bærende skillevægge skal minimumshøjden på beton være 300 mm, og under ikke-bærende skillevægge skal betonen tilsvarende have en minimumshøjde på 200 mm. Hvor det er hensigtsmæssigt, kan betonfundamentet alternativt udføres af udstøbningsblokke på et afretningslag af beton. Der skal tages hensyn til ensidigt jordtryk som f.eks. ved skrånende terræn. Styrker Murværk i normal inspektionsklasse Yderligere oplysninger på Leca blokke 600 (MPa) Leca blokke 800 (MPa) Leca termblokke (vangerne) (MPa) Basistrykstyrke Karakteristisk f k 2,3 3,8 2,3 Regningsmæssig f d 1,44 2, Regningsmæssig f d 1,44 2,38 1,44 Vederlagstryk Ved koncentrerede laster med tilstrækkelig sidestøtte f d 1,87 3,09 1,87 Bøjningstrækstyr- Karakteristisk f xk1 0,20 0,20 0,20 ke om liggefuger Regningsmæssig f xd1 0,12 0,12 0,12 Bøjningstrækstyr- Karakteristisk f xk2 0,45 0,45 0,45 ke om studsfuger Regningsmæssig f xd2 0,26 0,26 0,26 Elasticitetsmodul Karakteristisk E k Regningsmæssig E d

Leca terrændæk. Naturlige fordele:

Leca terrændæk. Naturlige fordele: Dato: Januar 2010 Blad: 03-18 Gruppe: Terrændæk og fundamenter Leca terrændæk Naturlige fordele: Varmeisolerende Kapillarbrydende Muliggør effektiv trykudligning for radon Hurtig og nem udlægning Tilpasser

Læs mere

Leca blokmure. Leca blokke er: lette stærke frostsikre uorganiske ubrændbare fugtafvisende varmeisolerende. Denne brochure omhandler:

Leca blokmure. Leca blokke er: lette stærke frostsikre uorganiske ubrændbare fugtafvisende varmeisolerende. Denne brochure omhandler: Dato: September 2009 Blad: 06-22 Gruppe: Vægge blokmure blokke er: lette stærke frostsikre uorganiske ubrændbare fugtafvisende varmeisolerende Denne brochure omhandler: styrker U-værdier udførelse brandegenskaber

Læs mere

MURER- HÅNDBOGEN 2012 FORLAGET TEGL

MURER- HÅNDBOGEN 2012 FORLAGET TEGL MURER- HÅNDBOGEN 2012 FORLAGET TEGL Murerhåndbogen 2012 Udgivet af: Tryk: Murerfagets Oplysningsråd FORLAGET TEGL Lille Strandstræde 20 C 1254 København K Telefon: 33 32 34 84 Provinsforlaget as ISSN:

Læs mere

MURERHÅNDBOGEN Udarbejdet af: Teknologisk Institut, Murværk og Byggekomponenter For MURO Murerfagets Oplysningsråd Oktober 2008 FORLAGET TEGL

MURERHÅNDBOGEN Udarbejdet af: Teknologisk Institut, Murværk og Byggekomponenter For MURO Murerfagets Oplysningsråd Oktober 2008 FORLAGET TEGL MURERHÅNDBOGEN Udarbejdet af: Teknologisk Institut, Murværk og Byggekomponenter For MURO Murerfagets Oplysningsråd Oktober 2008 FORLAGET TEGL Hvor kan jeg få besked? 5 Valg af murværkskonstruktioner 12

Læs mere

Weber GDS WEBER GDS GDS- HÅNDBOGEN. Guide til gør-det-selv opgaver inden for bl.a. opmuring, støbning, pudsning, vandskuring, fugning og maling.

Weber GDS WEBER GDS GDS- HÅNDBOGEN. Guide til gør-det-selv opgaver inden for bl.a. opmuring, støbning, pudsning, vandskuring, fugning og maling. Weber GDS WEBER GDS GDS- HÅNDBOGEN Guide til gør-det-selv opgaver inden for bl.a. opmuring, støbning, pudsning, vandskuring, fugning og maling. Weber GDS-Håndbogen Indholdsfortegnelse Godkendt af din håndværker...

Læs mere

-gør det lettere at gøre det selv

-gør det lettere at gøre det selv Kan anvendes til alle opgaver Styrkeklasse 52,5 N 25 kg -gør det lettere at gøre det selv med beton og mørtel BASIS AALBORG CEMENT Fundament Betongulv Kældervæg Trappe Murværk Belægning Her finder du opgaven

Læs mere

Håndtering og opmuring af blokke

Håndtering og opmuring af blokke Håndtering og opmuring af blokke ANVISNING: SfB (12)(21)(22) F f5 (12)(21)(22) E f2 1. udgave November 2005 Letklinkerblokke og udstøbningsblokke (fundablokke) blokke til byggeriet Dansk Beton Industriforenings

Læs mere

-gør det lettere at gøre det selv

-gør det lettere at gøre det selv -gør det lettere at gøre det selv med beton og mørtel Fundament Betongulv Kældervæg Trappe Murværk Belægning Her finder du opgaven Fundamenter... side 4-5 Boligfundament Garagefundament Punktfundament

Læs mere

Lecaterm -blokke. Lecaterm -blokke - nu i 3 typer 390 mm brede U-værdi 0,29 W/m 2 K. 350 mm brede U-værdi 0,31 W/m 2 K

Lecaterm -blokke. Lecaterm -blokke - nu i 3 typer 390 mm brede U-værdi 0,29 W/m 2 K. 350 mm brede U-værdi 0,31 W/m 2 K Blad: 06-19/02.01 Gruppe: Vægge Lecaterm -blokke Lecaterm -blokke - nu i 3 typer 390 mm brede U-værdi 0,29 W/m 2 K 350 mm brede U-værdi 0,31 W/m 2 K 330 mm brede U-værdi 0,32 W/m 2 K Dansk Leca A/S, Hingeværket

Læs mere

HÅNDBOG FOR FUGTSIKRING AF MURVÆRK indvendig og udvendig

HÅNDBOG FOR FUGTSIKRING AF MURVÆRK indvendig og udvendig HÅNDBOG FOR FUGTSIKRING AF MURVÆRK indvendig og udvendig HÅNDBOG FOR FUGTSIKRING AF MURVÆRK indvendig og udvendig Udgiver: Håndbog for fugtsikring af murværk er udgivet af Skalflex A/S, Industrivej 20B,

Læs mere

Den lille lune. - for byggefagfolk

Den lille lune. - for byggefagfolk Den lille lune - for byggefagfolk Maj 2007 Indledning A/S har udgivet denne nye udgave af Den Lille Lune. Meget er ændret som følge af de nye tillæg til Bygningsreglementet som træder i kraft i 2006, hvor

Læs mere

Letklinkerblokke Dimensionering af murværk

Letklinkerblokke Dimensionering af murværk Letklinkerblokke Dimensionering af murværk September 2012 4. udgave SfB (21) (22) Ff5 Dimensionering af blokmurværk 2 Udgiver Blokgruppen, Dansk Beton Sekretariat: Blokgruppen, Dansk Beton Dansk Byggeri

Læs mere

Projekteringshåndbog YTONG Energy+

Projekteringshåndbog YTONG Energy+ Projekteringshåndbog YTONG Energy+ Denne publikation er trykt på FSC mærket papir iht. Xellas bæredygtighedsprincip Indhold Side Indhold... 3 Varmeisolering Side YTONG Energy + YTONG Energy +...4 Bæredygtighed...5

Læs mere

standsning af grundfugt i ældre ejendomme

standsning af grundfugt i ældre ejendomme GI forsøg & udvikling standsning af grundfugt i ældre ejendomme Vejledning til tekniske rådgivere og udførende byggevirksomheder Illustration: COWI A/S Standsning af grundfugt i ældre ejendomme Vejledning

Læs mere

Standsning af grundfugt i ældre ejendomme

Standsning af grundfugt i ældre ejendomme Standsning af grundfugt i ældre ejendomme Kom godt fra start Mange kældre i ældre ejendomme opfattes generelt som fugtige i relation til en nutidig anvendelse. Årsagerne hertil kan være meget forskellige,

Læs mere

BYGNINGSREGLEMENT 2010. Den lille lune. - for byggefagfolk

BYGNINGSREGLEMENT 2010. Den lille lune. - for byggefagfolk BYGNINGSREGLEMENT 2010 Den lille lune - for byggefagfolk Februar 2012 Ny udgave af Den lille lune Indhold Side: Den lille lune har i over 36 år været danske håndværkeres fortrukne guide, når det drejer

Læs mere

multipladen Multipladen Teknisk information Dato 10.01.2008 Side 1 Dato 06.02.2009 Side 1

multipladen Multipladen Teknisk information Dato 10.01.2008 Side 1 Dato 06.02.2009 Side 1 Dato 10.01.2008 Side 1 Dato 06.02.2009 Side 1 Multipladen Teknisk information Dato 10.01.2008 Side 2 Dato 06.02.2009 Side 2 Dato 10.01.2008 Side 3 Dato 06.02.2009 Side 3 Velkommen -til H+H Danmarks Produktkatalog

Læs mere

INGEN ENFAMILIESHUSE UDEN BETON STØBNING GLED SOM I OLIE

INGEN ENFAMILIESHUSE UDEN BETON STØBNING GLED SOM I OLIE INGEN ENFAMILIESHUSE UDEN BETON Stort tema om den uundværlige beton, kældre og radonsikring STØBNING GLED SOM I OLIE Sådan bygger man et 70 meter højt betontårn på 14 dage midt i København NYT PRODUKT:

Læs mere

GODT I GANG MED BYGMA

GODT I GANG MED BYGMA GODT I GANG MED BYGMA INSPIRATION OG VEJLEDNING TIL UDENDØRS BYGGEPROJEKTER CARPORT & KOMPETANCE 1 GODT BEGYNDT ER... Velkommen til Bygma. Velkommen til vores produkter og kompetencer inden for udendørs

Læs mere

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Bæredygtig isolering Bedre løsninger Indhold 2 Fordele ved at efterisolere Sundt indeklima Bæredygtig isolering Hvilke muligheder er der for at efterisolere

Læs mere

Vejledning til bygningsejere

Vejledning til bygningsejere GI forsøg & udvikling få bugt med grundfugt i ældre ejendomme Vejledning til bygningsejere Illustration: COWI A/S Få bugt med grundfugt i ældre ejendomme Vejledning til bygningsejere Udarbejdet for GI

Læs mere

Projekteringshåndbog Silka Vægsystem

Projekteringshåndbog Silka Vægsystem Projekteringshåndbog Silka Vægsystem Denne publikation er trykt på FSC mærket papir iht. Xellas bæredygtighedsprincip Indhold Side Indhold... 3 Silka Vægsystem Silka Vægsystem...4 Silka bæredygtighed...5

Læs mere

4. Bygningsfysik. 4.1 Fugtlære

4. Bygningsfysik. 4.1 Fugtlære 4. 4.1 Fugtlære Der vil altid være en vis mængde fugt til stede i materialerne i en bygningskonstruktion og i den omgivende luft. Hvis fugtniveauet bliver for højt, giver det risiko for alvorlige skader

Læs mere

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN (MU)

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN (MU) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN (MU) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN

Læs mere

FACADEISOLERINGSSYSTEM

FACADEISOLERINGSSYSTEM FACADEISOLERINGSSYSTEM Arbejdsvejledning, projektering og vedligeholdelse Indhold Skalflex service...3 Fordele ved Skalflex Facadeisoleringssystem...4 Opbygning af Skalflex Facadeisoleringssystem...5 Produktinformation

Læs mere

Vejledning. Før lægning

Vejledning. Før lægning Vejledning Før lægning April 2014 Et Dinesen gulv er et unikt stykke af naturen. Det er et levende materiale, som skal behandles med omhu. Vores vejledninger fortæller i detaljer, hvordan man får det bedste

Læs mere

Hvordan kan et parcelhus fra 70 erne energirenoveres, og kan det betale sig?

Hvordan kan et parcelhus fra 70 erne energirenoveres, og kan det betale sig? So8v Hvordan kan et parcelhus fra 70 erne energirenoveres, og kan det betale sig? Forside. Eksempelhus fra 1976 Figur 1 Eksempelhus Speciale, 7. semester Bygningskonstruktøruddannelsen VIA University College,

Læs mere

Undgå stålsøjler i fuldmuret byggeri

Undgå stålsøjler i fuldmuret byggeri A/S Randers Tegl Mineralvej 4 Postbox 649 DK 9100 Aalborg Telefon 98 12 28 44 Telefax 98 11 66 86 CVR nr. 20 40 02 34 www.randerstegl.dk E-mail: tegl@randerstegl.dk Undgå stålsøjler i fuldmuret byggeri

Læs mere

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger energiguide til ejere af fredede og bevaringsværdige bygninger Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger 1 Energiguide for fredede og bevaringsværdige bygninger Bygningskultur Danmark, 2010

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kruså. Udløbsdato 23-01-2016. Lb. nr. H-15-03303-0064. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kruså. Udløbsdato 23-01-2016. Lb. nr. H-15-03303-0064. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Heinz Helmut Büttner dresse Åbjerg 12B Postnr. 6340 Dato 23-07-2015 By Kruså Udløbsdato 23-01-2016 Kommunenr./Ejendomsnr. 580-14 Matrikel/Ejerlav: 366 Kruså, Bov Internt sagsnummer

Læs mere