Handöl 24. Installation Instructions DK IT FR NL FI

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handöl 24. Installation Instructions DK IT FR NL FI"

Transkript

1 Installation Instructions IAV EX DK IT FR NL FI Monteringsvejledning 2 Istruzioni per l installazione 14 Instructions d installation 28 Installatievoorschriften 42 Asennusohjeet 56 Handöl 24

2 Kære Handöl-ejer! Vi ønsker Dem velkommen i Handöl-familien og håber på, at De får megen glæde af pejseovnen. Vi er overbevist om, at De stiller høje krav til design og kvalitet. De har som nytilkommen ejer af en pejseovn fra Handöl erhvervet Dem en pejseovn med tidløst design og lang levetid. Pejseovnen har også en forbrænding, der er både miljøvenlig og effektiv for bedste varmeafgivelse. Gennemlæs installationsanvisningen omhyggeligt inden installationen påbegyndes, og den separate brugsanvisning/optændingsvejledning inden De begynder at tænde op. Indholdsfortegnelse Generelt...2 Installationsafstand til vægge og loft...3 Tilførsel af forbrændingsluft...4 Gulvplade til Handöl 20-serien (tilbehør)...4 Udpakning...5 Montering af fedtstenshylde (tilbehør)...5 Montering af støbejerns- og aluminiumhylde (tilbehør)...5 Tilslutning bagud til skorsten...6 Tilslutning opad gennem loft...7 Montering af høj vinkel...9 Montering af teleskopinddækning Montering af forlængerinddækning

3 Producentgaranti Fremstillingen af dette produkt er sket i overensstemmelse med de retningslinier, der ligger til grund for produktcertificeringen og de herunder hørende krav til fremstillingskontrol. Krav til røgkanal Såvel ved tilslutning lige bagud fra ovnens bagside som ved toptilslutning lodret op, skal skorstenen være dimensioneret til mindst 350 C. Advarsel! Under drift kan visse af pejseovnens flader blive meget varme og medføre forbrændinger ved berøring. Vær også opmærksom på den kraftige varmeudstråling fra lågeglasset. Hvis der placeres brændbare materialer nærmere end den angivne sikkerhedsafstand, kan det medføre brand. Hvis brændet kun ulmer, kan det forårsage en eksplosionsagtig antændelse af røggasserne med såvel materielle skader som personskader til følge. OBS! Installation af pejs/brændeovn skal godkendes af de lokale skorstensfejerinstaser. Husejeren er selv ansvarlig for, at de foreskrevne sikkerhedskrav overholdes, og for at installationen bliver kontrolleret af en kvalificeret kontrolinstans. Skorstensfejeren skal endvidere huske at inddrage pejsen/brændeovnen i sine årlige rensningsrutiner. 1

4 Allmänt Denne anvisning indeholder vejledning for montering og installation af Handöl 24. Sammen med pejseovnen leveres også en optændingsvejledning og brugsanvisning. Vi beder Dem om at gennemlæse disse omhyggeligt og opbevare dem til eventuel senere brug. Pejseovnen er typegodkendt og kan tilsluttes til en skorsten, der er dimensioneret til en røggastemperatur på 350 C og en udvendig diameter på tilslutningsstudsen på Ø150 mm. Lufttilførselskanal til fri luft skal konstrueres for tilførsel af forbrændingsluft. Tekniske data Effekt 3 9 kw Nominel effekt 6 kw (ca 1,8 kg ved/tim) Funktionsgrad, op til 80 % Vægt, lav model (kg) 150 Bredde (mm) 600 Dybde (mm) 455 Højde, lav model (mm) 1500 Tilslutningsstudsens udvendige diameter Ø150 mm Typegodkendt iht.: Europæisk standard EN klasse 1 Svensk miljø- og kvalitetsmærkning, P-mærket cert. nr Norsk standard NS 3059, Cert. Nr xxx-xxx Tysk standard DIN , RO-xx xx xxx Dansk standard 887-1, id nr. xxx Anmeldelse af installationen Ved installation af brændeovne eller pejs samt opførelse af skorsten skal installationen godkendes af den lokale skorstensfejermester. Inden installationen påbegyndes, anbefaler vi derfor, at De kontakter og rådspørger den lokale skorstensfejermester om gældende regler. Bærende underlag Kontrollér og forvis Dem om, at gulvet har tilstrækkelig bæreevne til pejseovn og skorsten. Placeres pejseovnen på et trædæk, bør en tømrer bedømme gulvets bæreevne. Hvis totalvægten ikke overstiger 400 kg, er det normalt ikke nødvendigt at forstærke trædækket ekstra. Gulvplade For at beskytte gulvet mod udfaldende gløder, skal pejseovnen altid placeres på et ikke-brændbart underlag. Er gulvet brændbart, skal det derfor beskyttes med et ikke-brændbart materiale, som rækker mindst 300 mm ud foran pejseovnen og 100 mm ud på siderne. Undertiden forekommer andre nationale sikkerhedskrav vi anbefaler derfor, at De rådspørger den lokale skorstensfejermester. Skorsten Pejseovnen kræver et skorstenstræk på mindst 12 Pa. Trækket påvirkes først og fremmest af skorstenens længde, men også af, hvor tryktæt den er. Mindst anbefalede skorstenslængde er 3,5 m, og et hensigtsmæssigt tværsnitsareal er cm² ( mm i diameter). Vær omhyggelig med at kontrollere, at skorstenen er tæt, og at der ikke forekommer evt. lækager ved sodlemme og rørtilslutninger. Vær opmærksom på, at en røgkanal med skarpe bøjninger og vandret trækning reducerer trækket i skorstenen. Maksimal længde for vandret røgkanal er 1 m, forudsat at den lodrette røgkanals længde er mindst 5 m. Røgkanalen skal kunne fejes i hele dens længde, og sodlemmene skal være let tilgængelige. Ildstedsbeklædning Eldstadsbeklädnad Brændestop Brasbegränsare Forbrændingsluft-regulering Förbränningsluftsreglage Rysterist-håndtag Rosterreglage Asklåda Askeskuffe 2

5 Installationsafstand til vægge og loft Placér pejseovnen på en gulvplade og kontrollér, at installationsafstanden på figurerne ikke underskrides. Ved toptilslutning til stålskorsten henviser vi til det aktuelle fabrikats monteringsanvisning. Vær opmærksom på de krav til sikkerhedsafstand til brændbare materialer, som stålskorstenen stiller. Mindste afstand fra pejseovnsåbningen til brændbare bygningsdele eller inventar skal være 1 m. A = højde fra gulv til skorstenstilslutning. B ¹ = højde fra gulv til c/c røgudtag bagud B ² = højde fra gulv til c/c røgudtag bagud, høj vinkel C = afstand fra bagside ovn til c/c røgudtag opad D = højde fra gulv til underkant låge Brændbar Brännbar vägg væg 135 Brændbar Brännbar vägg væg Brandmur av af tegel tegl eller betong 50 Brandmur av af tegel tegl eller betong * 590* *For at undgå misfarvning af malet ikke-brændbar væg, anbefaler vi den samme sideafstand som til brændbar væg. Brændbart Brännbart tak loft C 180 min ** Ved anvendelse af præfabrikeret gulvplade til Handöl 20-serien, se måloplysninger på side 4. B A 1190 B D ** 600 Förbränningsluftsslang Forbrændingsluftslange (tillbehör) (tilbehør) 105**

6 940 DK Tilførsel af forbrændingsluft Forbrændingsluften kan tilføres direkte via en kanal udefra, eller indirekte via en ventil i ydervæggen i det rum, hvor pejseovnen er placeret. Herunder vises nogle installationsalternativer. I de installationer, hvor tilførselsluften hentes gennem væggen bag ovnen, sidder der en udstansningsplade i ovnens bagplade til indføring af forbrændingsluftslangen. Udstansningspladen slås ud med en hammer. Tilslutningsstudsen på pejseovnen har en udvendig diameter på Ø64 mm. I varme lokaler skal kanalen kondensisoleres med 30 mm mineraluld, som udvendigt skal forsynes med en dampspærre (byggeplast). I gennemføringen er det vigtigt at tætne mellem røret og væggen (alt. gulvet) med tætningsmasse. Ved længere rørtrækning end 1 m skal rørdiameteren øges til 100 mm og en tilsvarende større vægventil vælges. Som tilbehør fås 1 m kondensisoleret forbrændingsluftslange HK HK Indirekte gennem ydervæg Gennem ydervæg 30 mm HK HK Gennem gulv og krybekælder Gennem gulv og terrændæk Gulvplade til Handöl 20-serien (tilbehør) Ø125 Ø Gulvplade Eldstadsplan 320 Eldstadsplan Gulvplade I de præfabrikerede gulvplader til Handöl 20-serien findes et hul til gennemføring af forbrændingsluftslange. Bemærk, at ovenstående billeder viser hullets placering i gulvpladen og ikke forbrændingsluftstudsen på pejseovnen. Ved tilslutning af forbrændingsluft via hullet i gulvpladen skal der anvendes en fleksibel slange denne ses på billederne på side 3. 4

7 Udpakning Frigør pejseovnen fra emballagen og pak alle medleverede kolli ud kontrollér, at ingen dele mangler eller er defekte ved leveringen. Bag soklen, som er monteret med fastklipsningsbeslag, er pejseovnen skruet fast til pallen med en skrue. Løft og transportér pejseovnen som vist på billedet. Skarpe kanter, brug! beskyttelseshandsker. DK Ved skorstensfejning skal røghylden demonteres. På Handöl 20-serien gøres dette helt enkelt ved, at hylden løftes og derefter skydes ud til siden. L E K Montering af fedtstenshylde (tilbehør) Håndtér fedtsten forsigtigt, specielt de skarpe kanter er overfølsomme for stød og slag. Ved kanten fortil på ovnen sidder to justérskruer. Højden på justérskruerne skal tilpasses, så der opnås en jævn overgang mellem hylden og ovnkappen, hyldens bagkant hviler på sidepladerne. Montering af støbejerns- og aluminiumhylde (tilbehør) Skru de to unbrakoskruer i indsatsens forkant løs. Støbejernshylden føres ind på plads og fastgøres med fire unbrakoskruer. I støbejernshylden sidder fire justérskruer (8 mm), højden på disse tilpasses, så der opnås en jævn overgang mellem aluminiumhylden og ovnkappen. 5

8 Tilslutning bagud til muret skorsten Afmærk centrum for hultagning i væggen til afgangsrøret. Kontrollér, at tilslutningshøjden i skorstenen stemmer overens med højden på pejseovnens afgangsrør. Udhug et hul med en diameter på ca. 180 mm og mur derefter indmuringsstudsen fast med ildfast mørtel (indgår ikke i leverancen). Lad mørtelen tørre inden pejseovnen tilsluttes til skorstenen. LEK LEK LEK Ved levering er pejseovnen forberedt for tilslutning opad, ved tilslutning bagud til skorsten skal tilslutningsstudsen flyttes fra pejseovnens top til dens bagside. Løft dækplader og isolering væk fra toppen og klip dækslet på pejseovnens rygside fri. Ombyt tilslutningsstudsen og dækpladen og montér dækplader og isolering igen som vist på nedenstående tegning. Sæt afgangsrøret på studsen kontrollér, at pakningen på studsen ikke flytter sig. Placér pejseovnen på gulvpladen og før afgangsrøret ind i indmuringsstudsen, tætn med tætningssnor mellem indmuringsstudsen og afgangsrøret. Kræves yderligere tætning kan ovnkit anvendes. Vigtigt! Inden pejseovnen tages i brug, skal installationen besigtiges af en autoriseret skorstensfejermester. Gennemlæs Optændingsvejledning og brugsanvisning for Handöl 20-serien, inden der tændes op første gang. 6

9 210 DK Tilslutning opad gennem loft Følg nedenstående vejledning ved hultagning i loft. For installation af skorstenen henviser vi til skorstenens installationsanvisning. Skråt loft i hjørne Plant loft Når loftet er skråt og pejseovnen er placeret i et hjørne, skal horisontalprojektionen af størrelsen på hullet i loftet være 480x480 mm og være orienteret parallelt med væggene. Når loftet er plant, skal hullets størrelse i loftet være 400x430 mm og følge pejseovnens orientering både ved installation langs lige væg og i hjørne. Skorstenskappe Skorstensmantel Overgangsisolering Övergångsisolering Stopskive Stoppbricka Tætningsplade Avtätningsplåt Placér pejseovnen på gulvpladen. Ved levering er isoleringsholderen og isoleringen forberedt for tilslutning bagud. Løft tætningspladen, isoleringen og isoleringsholderen op, klip udstansningspladen på isoleringsholderen fri og fjern den midterste runde del af isoleringen. Isoleringsplade Isoleringsskiva Isoleringsholder Isoleringshållare Afgangsrør Startrör Følgende monteringsrækkefølge beskriver tilslutning til Premodul skorstenssystem. Sæt afgangsrøret ned på pejseovnens tilslutningsstuds kontrollér, at pakningen på studsen ikke flytter sig. Følg derefter monteringsrækkefølgen som vist på billedet, stopskiven skal hvile på afgangsrørets vulst. Fastlås tætningspladen til kappen ved at vride kappens flige ved hjælp af en tang. Fortsæt monteringen af skorstensmoduler op gennem loftet.

10 Før inddækningen op loftets bjælkelag og sænk det derefter ned på styretappene i tætningspladen og montér bagpladen. Såfremt der skal monteres flere inddækninger, følges afsnittet Montering af forlængerinddækning. Loftstætningens forreste og bageste del skal monteres så der fremkommer en spalte på 5 mm ind mod inddækningen, begynd med den bageste del. Kontrollér, at loftstætningen slutter tæt op mod loftet. Tryk gummilisten fast i spalten rundt om inddækningen med listen vendende som vist på billedet. Vigtigt! Inden pejseovnen tages i brug, skal installationen besigtiges af en autoriseret skorstensfejermester. Gennemlæs Optændingsvejledning og brugsanvisning for Handöl 20-serien, inden der tændes op første gang. 8

11 Montering af høj vinkel Montér indmuringsstudsen iht. anvisningerne på side 6. Tilpas afgangsrørets længde og stik det ind i indmuringsstudsen. Tætn med tætningssnor mellem indmuringsstudsen og afgangsrøret. LEK Placér pejseovnen på gulvpladen. Ved levering er isoleringsholderen og isoleringen forberedt for tilslutning bagud. Løft tætningspladen, isoleringen og isoleringsholderen op, klip udstansningspladen på isoleringsholderen fri og fjern den midterste runde del af isoleringen. Sæt afgangsrøret ned på pejseovnens tilslutningsstuds kontrollér, at pakningen på studsen ikke flytter sig. Montér isoleringsholderen, isoleringen og tætningspladen og fastlås tætningspladen til kappen ved at vride kappens flige ved hjælp af en tang.

12 Ovnkit Pannkitt Klip udstansningspladen i bagpladen ud og lad bagpladen hvile på afgangsrøret. Forbind de to rørender med et knærør, tætn med ovnkit. Ovnkit Pannkitt Montér inddækningen ved at sænke det ned over tætningspladens styretappe, fastgør derefter bagpladen til inddækningen og afslut med at lægge toppladen på plads. Vigtigt! Inden pejseovnen tages i brug, skal installationen besigtiges af en autoriseret skorstensfejermester. Gennemlæs Optændingsvejledning og brugsanvisning for Handöl 20-serien, inden der tændes op første gang. 10

13 Montering af teleskopinddækning Teleskopinddækningen kan anvendes til alle de tilslutningsa lternativer, der er beskrevet i de foregående afsnit. Herunder beskrives montering af teleskopinddækning, når pejseovnen tilsluttes iht. alternativet med høj vinkel. Gevindstang Gängad stång Møtrik Mutter M6 Montér gevindstængerne i inddækningens øverste del. Fastgør derefter tætningspladen og læg isoleringen oven på denne som vist på billederne. Tætningspladen og isoleringen anvendes ikke ved tilslutning bagud fra pejseovnens bagside og ikke ved tilslutning opad gennem loft med Premodul skorstensmoduler. Ovnkit Pannkitt Ovnkit Pannkitt Kontrollér hvor på bagpladen gennemføringen af afgangsrøret til skorstenen skal foretages. Klip det nødvendige antal udstansningsplader ud og hæng bagpladen på afgangsrøret. Tilslut derefter pejseovnen til skorstenen iht. afsnittet Montering af høj vinkel. 11

14 Montér teleskopinddækningen ved at placere det over tætningspladens styretappe, før derefter teleskopdelen op mod loftet og skru det fast. Montér bagpladen på inddækningens bagside og afslut med at skrue bagpladen fast i loftet. Vigtigt! Inden pejseovnen tages i brug, skal installationen besigtiges af en autoriseret skorstensfejermester. Gennemlæs Optændingsvejledning og brugsanvisning for Handöl 20-serien, inden der tændes op første gang. Montering af forlængerinddækning Mellem hver inddækning skal der monteres en samleplade. Placér samlepladen på den underste inddækning, gevindtappene går gennem inddækningens spant. På tilsvarende måde monteres den øverste inddækning. Afslut med at montere bagplader på hver af inddækningerne. HK 12

15 NIBE AB/NIBE Brasvärme Box Markaryd 70

Contura 580W. Installation Instructions SE DK NO GB

Contura 580W. Installation Instructions SE DK NO GB Installation Instructions 511911 IAV SE/EX 0740-1 SE DK NO GB Installationsanvisning 2 Monteringsvejledning 10 Installasjonsanvisning 20 Installation Instructions 30 Contura 580W Kære Contura-ejer Vi vil

Læs mere

Monteringsvejledning. C 26K Lav. www.contura.eu

Monteringsvejledning. C 26K Lav. www.contura.eu Monteringsvejledning C 26K Lav www.contura.eu DK 82 CERTIFIKAT PRÆSTATIONSERKLÆRING Nr. C26K-CPR-130617-SE-1 PRODUKT Produkttype Typebetegnelse Serienummer Tiltænkt anvendelse Brændsel Brændeovn fyret

Læs mere

Monteringsvejledning. C26K Høj. www.contura.eu

Monteringsvejledning. C26K Høj. www.contura.eu Monteringsvejledning C26K Høj www.contura.eu DK 82 CERTIFIKAT PRÆSTATIONSERKLÆRING Nr. C26K-CPR-130617-SE-1 PRODUKT Produkttype Typebetegnelse Serienummer Tiltænkt anvendelse Brændsel Brændeovn fyret med

Læs mere

Monteringsvejledning C 750 C 750A. www.contura.eu

Monteringsvejledning C 750 C 750A. www.contura.eu Monteringsvejledning C 750 C 750A www.contura.eu 62 CERTIFIKAT PRÆSTATIONSERKLÆRING Nr. C750 / C750A-CPR-130612-SE-1 PRODUKT Produkttype Typebetegnelse Serienummer Tiltænkt anvendelse Brændsel Brændeovn

Læs mere

Monteringsvejledning. Drejeplade C780 C880. www.contura.eu

Monteringsvejledning. Drejeplade C780 C880. www.contura.eu Monteringsvejledning Drejeplade C780 C880 www.contura.eu 63 Generelt Denne vejledning indeholder instruktioner vedrørende montering af brændeovnen med en drejeplade. Gennemlæs vejledningen omhyggeligt,

Læs mere

Model: SL-350TRS-CE-D. Installationsvejledning ADVARSEL

Model: SL-350TRS-CE-D. Installationsvejledning ADVARSEL Model: SL-350TRS-CE-D Installationsvejledning 0086 ADVARSEL: Hvis oplysningerne i denne vejledning ikke følges nøje, kan det resultere i brand eller eksplosion og tingskade, personskade eller død. Undgå

Læs mere

Panorama & panorama xl Pejseindsats. Betjeningsvejledning. Opstillings og. www.heta.dk

Panorama & panorama xl Pejseindsats. Betjeningsvejledning. Opstillings og. www.heta.dk Panorama & panorama xl Pejseindsats Opstillings og Betjeningsvejledning www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye pejseindsats, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres

Læs mere

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3)

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) Service Reservedele NH Bioservice SCANINCO Viborgvej 52 Krøsbærvej 17 8766 Nørre Snede 7330 Brande Tlf 21662288 Tlf. - 61123446 Installations-, funktions-

Læs mere

BRUGERMANUAL/ BRUKERVEILEDNING

BRUGERMANUAL/ BRUKERVEILEDNING BRUGERMANUAL/ BRUKERVEILEDNING RAIS RIVA NORDISK MILJØMÆRKNING 578 005 1 FYR MILJØVENLIGT! 5 Miljøvenlige råd til fornuftig fyring - sund fornuft for både miljø og pengepung. 1. Effektiv optænding. Brug

Læs mere

MONTAGEANVISNING. Dobbeltvægget isoleret sektionsskorsten

MONTAGEANVISNING. Dobbeltvægget isoleret sektionsskorsten MONTAGEANVISNING Dobbeltvægget isoleret sektionsskorsten Topmontering eller Bagudmontering Gå til det kapitel, der vedrører netop den monteringsmetode, som du skal anvende i din installation. Topmontering

Læs mere

Monterings- og brugsvejledning Pejseindsats Unico. Version 2, 30/08-2014

Monterings- og brugsvejledning Pejseindsats Unico. Version 2, 30/08-2014 Monterings- og brugsvejledning Pejseindsats Unico Version 2, 30/08-2014 Indledning Tillykke med din nye Lotus-pejseindsats Vi håber og tror, at den vil give dig mange varme stunder. Men før du rigtig

Læs mere

Varde Thurø 11. Installations og Brugervejledning. 1. udgave 01.06.2012 FOR-1141 DK

Varde Thurø 11. Installations og Brugervejledning. 1. udgave 01.06.2012 FOR-1141 DK Varde Thurø 11 Installations og Brugervejledning 1. udgave 01.06.2012 FOR-1141 DK 1 2 Tillykke med Deres nye brændeovn Varde Ovne A/S er et dansk firma, der har specialiseret sig i funktionelle, miljørigtige

Læs mere

Den originale Aspirotor. Installationsmanual CALORINOX Ø244 / Ø150

Den originale Aspirotor. Installationsmanual CALORINOX Ø244 / Ø150 Den originale Aspirotor Installationsmanual CALORINOX Ø244 / Ø0 1. udgave 1.9.2006 Indholdsfortegnelse Side Emne 3 Produktbeskrivelse 3 Udfyldning af produktskilt 4 Godkendelser og certifikater 5 Opmåling

Læs mere

Væghængt centralvarmekedel for olie

Væghængt centralvarmekedel for olie Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side 1 DK/137544/02/26-04-2005 Væghængt centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af

Læs mere

MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING. Scan DSA 12

MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING. Scan DSA 12 MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING Scan DSA 12 Tillykke med din nye Scan indbygningsovn Du har valgt et produkt fra en af Europas førende producenter af brændeovne, og vi er overbeviste om, at du vil få stor

Læs mere

Før De tager Deres nye køleskab i brug

Før De tager Deres nye køleskab i brug Køleskabet DA Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

Scan-Line 10/20/30 20B/30B. Betjeningsvejledning. www.heta.dk

Scan-Line 10/20/30 20B/30B. Betjeningsvejledning. www.heta.dk Betjeningsvejledning Scan-Line 10/20/30 20B/30B www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig hvis

Læs mere

Greenfire Betjeningsvejledning

Greenfire Betjeningsvejledning Greenfire Betjeningsvejledning Dansk Design Dansk Kvalitet Dansk Produktion www.heta.d k dk Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye pilleovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres

Læs mere

Scan Line 25 og 25 S. Betjeningsvejledning. www.heta.dk

Scan Line 25 og 25 S. Betjeningsvejledning. www.heta.dk Scan Line 25 og 25 S Betjeningsvejledning www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig hvis De

Læs mere

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006.

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006. Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato DK/137474/04/01-06-2006 Side 1 Centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af Det Norske Veritas,

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

Bruger manual til Ekoheat pillefyr

Bruger manual til Ekoheat pillefyr Bruger manual til Ekoheat pillefyr Kære Kunde Tillykke med det nye Ekoheat pillefyr fra Ekopower. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt igennem, inden installationen påbegyndes. Side 2 : Montering

Læs mere

NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032

NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032 NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032 EN303-5 2012 Klasse 5 godkendt ved DTI. Godkendt til trykekspansion. Energi mærket AA. Producent: NBE Production A/S Brinken 6-10 Øster Vrå Denmark www.nbe.dk INDHOLDS FORTEGNELSE:

Læs mere

1. ANVISNINGER FOR BRUG. 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK. 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER. 6 4. BRUG AF APPARATET. 7 5. 7 6. 7 7.

1. ANVISNINGER FOR BRUG. 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK. 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER. 6 4. BRUG AF APPARATET. 7 5. 7 6. 7 7. Indholdsfortegnelse 1. ANVISNINGER FOR BRUG... 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK... 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER... 6 4. BRUG AF APPARATET... 7 5. LÆR DIT APPARAT AT KENDE... 7 6. INDEN

Læs mere

Pilleovnen SARA. Brugsanvisning og vedligeholdelse

Pilleovnen SARA. Brugsanvisning og vedligeholdelse Pilleovnen SARA Brugsanvisning og vedligeholdelse Indledning Bemærk: Vi råder Dem til at gennemlæse denne manual omhyggeligt, da den omhandler den nødvendige fremgangsmåde, for at Deres pilleovn SARA kan

Læs mere

BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04

BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04 Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04 Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller Afsnit Bruger og brugerens ansvar (1) Automatiseringsmuligheder (2) Installationsanvisninger (3) Tekniske

Læs mere

Montagevejledning. Til 28mm hytter. Har du grunden, så har vi huset...

Montagevejledning. Til 28mm hytter. Har du grunden, så har vi huset... 28 Montagevejledning Til 28mm hytter Bjælkehytter Bjælkehuse Træhuse Sommerhuse Fritidshuse Kolonihavehuse Jagthytter Anneks Campinghytter Redskabsrum Lysthuse Har du grunden, så har vi huset... Kære kunde

Læs mere

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side DK/137344/11/11-05-2009 1 INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT TYPE Afsnitsfortegnelse Afsnit Betjening og brugerens opgave/ansvar

Læs mere

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING R 24 TC 3 2 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING 2 14 2 38 50 2 74 Kære kunde Hjertelig tillykke med

Læs mere

Stålskorsten Monteringsanvisning

Stålskorsten Monteringsanvisning Stålskorsten Monteringsanvisning Indholdsfortegnelse: Klassificering Ø100/Ø150 mm s. 3 Anvendelse s. 4 Klassificering Ø200 mm s. 6 Lovkrav s. 8 Skorstenens højde s. 9 Rensning/skorstensfejning s. 10 Opstilling

Læs mere