ME20i - ME40i - ME80i

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ME20i - ME40i - ME80i"

Transkript

1 INSTALLATIONSVEJLEDNING ME20i - ME40i - ME80i Udgave 1.3 af Maj 2011 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes! Samling af fyr... side 2 Tilslutning til varmekreds... side 3 Tilslutning af sprinkler... side 4 Tilslutning til skorsten... side 4 Tilslutning af transportsnegl... side 5 Tilslutning af el... side 5 Diagram 1 Montering af vandkølet brænderrør, side... side 6 Diagram 1.1 Montering af vandkølet brænderrør, bag... side 7 Diagram 2 Tilslutning til varmekreds... side 8 Diagram 3 Tilslutning til skorsten... side 9 Diagram 4 Tilslutning af transportsnegl... side 10 Diagram 5 El diagram... side 11 Diagram 6 El diagram, kontaktor for transportsnegl... side 12 Opstart af anlæg se Betjeningsvejledning afsnit 2 Nørrevangen Gedsted Tlf Fax Mail: Web:

2 2 Opstilling skal ske efter gældende regler i bygningsreglement og i henhold til Arbejdstilsynets vejledning B.4.8. Samtidig skal opstilling ske i henhold til Brandteknisk Vejledning nr udgave. (BTV 32-3) Inden fyret placeres endeligt, bør det kontrolleres for evt. transportskader. Er der skader, skal dette straks meddeles til transportfirmaet. Samling af fyr Fyret leveres i 3 hoveddele som består af kedel, stokerenhed og brænderrør som skal samles inden installationen kan påbegyndes. 1. Det vandkølede brænderrør placeres i kedlens karm og fastspændes til kedlen med 2 stk. M10 x 60 (boltene spændes først helt til når stokeren er monteret) 2. Stokeren boltes fast til brænderrøret med vedlagte pakning og 6 stk. M10 x Placer vaterpas på brænderrørets isoleringskappe og juster højden på stokeren ved hjælp af de 2 stilleskruer på foden, så brænderrøret sidder vandret. Det er vigtigt at det vandkølede brænderrør sidder vandret, da der eller kan stå luftlommer i det. 4. Vandkølingen af brænderrøret kan nu monteres. Se diagram 1 ved anlæg med stokerindføring i side af kedel, og diagram 1.1 ved anlæg med stokerindføring bag i kedel. 5. Forbrændingsblæser monteres på brænderrørets firkantede studser, uden pakning. 6. Slange for udligning af tryk i stokeren monteres på forskruningen på brænderrøret 7. Stik for forsyning af kedel, skubbes i og fastspændes med omløber. Kabel placeres i kabelskinne under stik. 8. Kabel W7 for cirkulationspumpe monteres. 9. Trækregulator for håndfyring af kedel, monteres i toppen af kedlen, i samme side som kedellåge-hængsler. Kæden forbindes til kedlens nederste trækklap. (kun medleveret ved anlæg med udvendig monteret brænderrør!) INSTALLATION

3 3 Skitsen viser anbefalede minimumsafstande i fyrrum. I henhold til BTV 32-3 skal fyrrum indrettes med ½ /¾ spulehane m. strålespids, samt ventilationsåbning i form af oplukkelig vindue eller ventilationsrist. Hvis døren i fyrrummet sidder udfor kedellågen, kan C målet reduceres. B A B A D C C Anbefalede minimumsafstande i fyrrum, ved anlæg med stokerindføring i side af kedel Anbefalede minimumsafstande i fyrrum, ved anlæg med stokerindføring bag i kedel Mål i cm A B C Mål i cm A B C D ME 20i ME 40i ME 80i ME 20i ME 40i ME 80i Tilslutning til varmekreds Se diagram 2 Fyret tilsluttes i henhold til diagram 2, eller i henhold til»installationsvejledning for Biobrændselskedler«yderligere tekniske oplysninger findes i betjeningsvejledningen, afsnit. 7 Min. vandstrøm gennem kedlen skal være (se tabel) Nom. effekt Min. vandstrøm Anlægstype [kw] [m³/h] ME 20i 29 2,5 ME 40i 48 4,1 ME 80i 80 6,9 Tabel Returvandet der løber tilbage til kedlen skal altid være min. 60 C Hvis ovennævnte ikke overholdes kan det medføre øget tæring af stålet i kedlen, og dermed nedsat levetid. INSTALLATION

4 4 Fyret skal tilsluttes med åben ekspansionsbeholder. Ekspansionsbeholderen skal minimum kunne rumme (4%) af varmesystemets totale vandmængde. Hvis fyret installeres med akkumuleringstank, skal ekspansionsbeholder minimum kunne rumme 8% af den totale vandmængde. Kedlen skal stå i uafspærrelig forbindelse til ekspansionsbeholderen. (Røret må ikke kunne afspærres). Hvis den åbne ekspansionsbeholder er placeret i tagrum, eller lignende udsatte steder, skal den frostsikres. Cirkulationen til beholderen kan styres med en termostatisk returventil eller tilsvarende. Dette sikrer at kedelvandet iltes minimalt. Tilslutning af sprinkler Fyrets sprinklersystem tilsluttes konstant vandtryk G ½, med afspærringsventil og union (på snavssamler ved tryktank) Det skal sikres at rørene/slangen er fri for spåner og snavs. Når der er tryk på systemet, skal det afprøves. Sprinklersystemet afprøves nemmest ved at afmontere slangen der går fra termoventilen, ind til sneglekanalen. Herefter aktiveres termoventilen ved at trykke på den røde hætte, under ventilen. Kontroller at termoventilen er tæt efter endt kontrol, den må ikke dryppe! Tilslutning til skorsten Se diagram 3 yderligere tekniske oplysninger findes i betjeningsvejledningen, afsnit. 7 For at få en god fyringsøkonomi og for at undgå røggener skal skorstenen passe til fyret. Fyret skal opstilles så tæt ved skorstenen som muligt. Der skal være en let tilgængelig renselem på røgrøret mellem fyr og skorsten. Røgrør og renseklapper skal være absolut tætte for at undgå falsk træk og røggener i fyrrummet. Røgrør skal isoleres med 50 mm. brandbestandig lamelmåtte, for at undgå at røggassen kondenserer deri. I tilfælde af vanskelige trækforhold, eller hvis den eksisterende skorsten er for dårlig, kan der monteres røgsuger mellem kedel og skorsten, eller oven på skorstenen. Overstiger trækket det foreskrevne kan det være nødvendigt at montere et spjæld i røgrøret. Det anbefales at der monteres en trækstabilisator (Se diagram 3) En skorsten hvor trækket er ustabilt, kan være årsag til ustabil drift på fyret. INSTALLATION

5 5 Vejledende skorstensdimensioner. Anlæg Indfyret max. Røgafgang effekt kedel Lysning skorsten Højde skorsten ME20i 34 kw. Ø 155 mm Ø mm 5-6 meter ME40i 55 kw. Ø 187 mm Ø mm 5-8 meter ME80i 92 kw. Ø 215 mm Ø mm 6-8 meter Skorstensfejer skal godkende installationen med hensyn til skorstenstilslutning, skorsten og brandtekniske krav til fyrrum. Tilslutning af transportsnegl Se diagram 4 Tilslutningen skal udføres med en flexibel slange. Sneglen må ikke hvile på spjældet, og vibrationerne fra sneglen må ikke kunne overføres til spjældet. Ved tilslutning fra silo på loftet skal der også anvendes en flexibel slange. Der må ikke stå brændsel i slangen. Gennembrydning gennem loft skal brandsikres. Tilslutning af el Se diagram 5 El-installation skal udføres af en autoriseret el-installatør. Forsyning til fyrets styring: Fyrets styring tilsluttes 3x400V+0+jord, fra 10 amp. sikringsgruppe. Tilslutningen skal have egen særskilt afbryder. (ce-stik/sikkerhedsafbryder) Tilslutning af intern cirkulationspumpe: Fyrets interne cirkulationspumpe (under brænderrør) tilsluttes kabel W7 (230V+N+jord) Pumpen må ikke startes før der er påfyldt vand på kedel/brænderrør, da dette kan beskadige den! Indstilling af intern cirkulationspumpe: Pumpen skal køre i et fast trin den må ikke køre på Auto! Anlæg ME20i ME40i ME80i Pumpetrin I I II Tilslutning af styrestrøm til transportsneglens kontaktor: Se diagram 6 Transportsneglens kontaktor skal have styrestrøm fra anlæggets styring. Styrestrømmen trækkes fra styreboksen som er placeret på siden af brændselsspjældet, bag på stokeren.. Kontaktoren er ikke medleveret! INSTALLATION

6 6 Diagram 1 - Montering af vandkølet brænderrør, ved anlæg med stokerindføring i side af kedel Trækregulator Forsyning kedel Blæser monteres på studsen (ingen pakning) Snavssamler ved tryktank tilsluttes brugsvand ½" ½" armeret slange monteres på forskruning på brænderrør Stoker Kedel Brænderrør Medleveret fittings 2 stk ¾" armeret slanger 1 stk ¾" sikkerhedsventil 1 stk pumpe 2 stk ¾" union for pumpe 2 stk ¾" kuglehane 1 stk ½" kuglehane 2 stk ¾" bøjning nr. 2 5 stk ¾" brystnippel 1 stk ¾" x 1" brystnippel 1 stk ¾" tee 1 stk ¾" x ¾" x ½" tee Ved ME40i/A4 er der medleveret en ¾" muffe! Bøjninger og haner monteres vandret for at undgå luft i slangerne! DIAGRAM 1

7 7 Diagram Montering af vandkølet brænderrør, ved anlæg med stokerindføring bag i kedel Trækregulator Forsyning kedel Blæser monteres på studsen (ingen pakning) Snavssamler ved tryktank tilsluttes brugsvand ½" ½" armeret slange monteres på forskruning på brænderrør Kedel Stoker Brænderrør Medleveret fittings 2 stk ¾" armeret slanger 1 stk ¾" sikkerhedsventil 1 stk pumpe 2 stk ¾" union for pumpe 2 stk ¾" kuglehane 1 stk ½" kuglehane 5 stk ¾" brystnippel 1 stk ¾" tee 1 stk ¾" x ¾" x ½" tee 1 stk ¾" prop ME20: ¾" x 1" brystnippel ME40: ¾" x 1½" brystnippel ME80: ¾" x 2" nippelmuffe + ¾" brystnippel Slangerne skal monteres så der ikke kan stå luftlommer i dem! DIAGRAM 1.1

8 8 Diagram 2 - Tilslutning til varmekreds Åben Ekspansion Afspærrings-ventil 3-vejs termostat-styret blandeventil (shuntventil) Manuel reguleringsventil (returventil) EÅ V1-V2 V3 V4 Afspærringsventil på fremløb og retur, i fyrrum. Yderligere afspærringsventiler monteres efter behov. Kedel shuntventil der skal sikre at temperaturen på returvandet til kedlen altid er over 60 C. For frostsikring af åben ekspansionsbeholder. Kan være termostatisk returventil Udluftning V5 Udluftning, evt. automatisk, placeres efter behov. Termometer T1-T4 Termometer for henholdsvis fremløb, retur før og efter shuntventil, samt røggas. Temperaturføler TF1 Temperaturføler for regulering af shuntventil. Manometer M1 Manometer for kedeltryk. Pumpe P1 Cirkulationspumpe for kedel/anlæg. DIAGRAM 2

9 9 Diagram 3 - Tilslutning til skorsten *Modul skorstene (eks. 3) må ikke placeres direkte oven på kedlens røgafgang, fordi regnvand og kondens så kan løbe direkte ned i kedlens røgkasse, og forårsage tæring!! - Røgrør og bøjninger skal have en godstykkelse på min. 2 mm. - Røgrør og bøjninger skal isoleres i det omfang det er muligt. Eks. 1- Muret skorsten- vandret indføring *Eks. 3- Modul skorsten Trækstabilisator- åbner ved for højt træk i skorstenen. Murbøsning Variant Variant Trækstabilisator- åbner ved for højt træk i skorstenen. Eks. 2- Muret skorsten- 45 indføring Murbøsning 45 Knærør 45 - med renseklap Isolering m/ folie- 50 mm. Eks. 4- Stålskorsten på sokkelfod Murbøsning Trækstabilisator- åbner ved for højt træk i skorstenen. Variant Variant Hvis det formodes at trækket i skorstenen er ringe- under 10 Pa (1 mm. VS) bør der anvendes en 45 indføring i skorsten (Eks. 2) Det kan være svært at vurdere på forhånd, hvordan trækket i en given skorsten vil være. Hvis skorstenenspiben er under tagryggen, vil trækket ofte øges når det blæser, og give driftsforstyrrelser. En trækstabilisator er en balance-klap der åbner ved for højt træk, så undertrykket i kedlen altid er stabilt. (trækstabilisatoren skal indstilles til det forskrevne træk) Hvis trækket generelt er for højt i skorstenen, bør man indbygge et "fast"spjæld mellem kedel og skorsten, der indstilles til det forskrevne træk. DIAGRAM 3

10 10 Diagram 4 - Tilslutning af transportsnegl Brændsel fra silo på loft Flexibel slange Brændselsspjæld Aut. brandspjæld m/ smeltesikring Brændsel fra ekstern silo Flexibel slange Brændselsspjæld Sneglen må ikke tilsluttes direkte oven på brændselsspjældet! DIAGRAM 4

11 11 Diagram 5 El diagram DIAGRAM 5

12 12 Diagram 6 El diagram, kontaktor for transportsnegl Kontaktoren er ikke medleveret! DIAGRAM 6

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006.

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006. Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato DK/137474/04/01-06-2006 Side 1 Centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af Det Norske Veritas,

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side DK/137344/11/11-05-2009 1 INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT TYPE Afsnitsfortegnelse Afsnit Betjening og brugerens opgave/ansvar

Læs mere

Væghængt centralvarmekedel for olie

Væghængt centralvarmekedel for olie Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side 1 DK/137544/02/26-04-2005 Væghængt centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af

Læs mere

NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032

NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032 NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032 EN303-5 2012 Klasse 5 godkendt ved DTI. Godkendt til trykekspansion. Energi mærket AA. Producent: NBE Production A/S Brinken 6-10 Øster Vrå Denmark www.nbe.dk INDHOLDS FORTEGNELSE:

Læs mere

Bruger manual til Ekoheat pillefyr

Bruger manual til Ekoheat pillefyr Bruger manual til Ekoheat pillefyr Kære Kunde Tillykke med det nye Ekoheat pillefyr fra Ekopower. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt igennem, inden installationen påbegyndes. Side 2 : Montering

Læs mere

Scan Line 25 og 25 S. Betjeningsvejledning. www.heta.dk

Scan Line 25 og 25 S. Betjeningsvejledning. www.heta.dk Scan Line 25 og 25 S Betjeningsvejledning www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig hvis De

Læs mere

Scan-Line 10/20/30 20B/30B. Betjeningsvejledning. www.heta.dk

Scan-Line 10/20/30 20B/30B. Betjeningsvejledning. www.heta.dk Betjeningsvejledning Scan-Line 10/20/30 20B/30B www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig hvis

Læs mere

BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04

BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04 Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04 Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller Afsnit Bruger og brugerens ansvar (1) Automatiseringsmuligheder (2) Installationsanvisninger (3) Tekniske

Læs mere

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30 BIOMAX 16 BIOMAX 30 Index: INDLEDNING side 3 Installation og montage KOM GODT IGANG side 4 brugerindstillinger Start indstillinger tabel 1 montørindstillinger ORIENTERING OM DRIFTSYDELSE side 5 MONTERINGSVEJLEDNING

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-11 Stage

Læs mere

BIOMAX 16-30. Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30. Trinløs modulerende. Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk

BIOMAX 16-30. Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30. Trinløs modulerende. Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk BIOMAX 16-30 Trinløs modulerende Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30 Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk BIOMAX 16-30 Index: INDLEDNING side 3 Installation og montage KOM GODT IGANG side

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60 NBE PILLEFYR Black Star Fra version 6.60 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering

Læs mere

At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.4.8. Indretning og anvendelse af fyrede varmtvandsanlæg

At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.4.8. Indretning og anvendelse af fyrede varmtvandsanlæg Fyrede varmtvandsanlæg.qxp:layout 1 12/09/07 14:32 Side 1 At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.4.8 Indretning og anvendelse af fyrede varmtvandsanlæg September 2007 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Træpillefyr Scotte Version 4.99

Træpillefyr Scotte Version 4.99 Træpillefyr Scotte Version 4.99 I DHOLDS FORTEG ELSE: Side 2: Montering på Comfort kedel. Side 3: Montering på Opop Kedel. Side 4: Standard menu. Side 5: Udvidet menu. Side 6: Justering af brænder. Side

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Version 6.50

NBE PILLEFYR. Black Star Version 6.50 NBE PILLEFYR INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering af forbrænding. Side 14: Rensning

Læs mere

Pellets Burner Scotte

Pellets Burner Scotte Pellets Burner Scotte 100 step modulated Woody Generation EN303-5 & EN15270godkendt ved DTI. Godkendt til trykekspansion. Energi mærket AA. Manual NBE Pellets Systems MO TERI GS VEJLED I G PÅ COMFORT KEDLE.

Læs mere

Panorama & panorama xl Pejseindsats. Betjeningsvejledning. Opstillings og. www.heta.dk

Panorama & panorama xl Pejseindsats. Betjeningsvejledning. Opstillings og. www.heta.dk Panorama & panorama xl Pejseindsats Opstillings og Betjeningsvejledning www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye pejseindsats, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres

Læs mere

Installation. Entra. 110-00024 Version 0.1

Installation. Entra. 110-00024 Version 0.1 Installation Entra 110-00024 Version 0.1 Noter: 2 af 8 Indholdsfortegnelse Generelt om Entra... 4 Luftsystem... 4 Vandsystem... 4 Opsætning... 5 Placering af enhed... 5 Placering på indervæg... 5 Hulboring...

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60 NBE PILLEFYR Black Star Fra version 6.60 IDHOLDS FORTEGELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering af

Læs mere

KL 15, 25, 35, 50, 75

KL 15, 25, 35, 50, 75 Automatisk stoker for fast brændsel KL 15, 25, 35, 50, 75 Installationsvejledning / Manual Version B4.01 Kopiering af denne manual er ikke tilladt. Læs manualen omhyggeligt før installation/ibrugtagning.

Læs mere

CTC EcoAir 105 I 107 I 110

CTC EcoAir 105 I 107 I 110 161 503 18-1 2011-03-08 Installation og vedligeholdelse CTC EcoAir 105 I 107 I 110 Luft/vand Varmepumpe Indhold Indholdsfortegnelse Almen information Checkliste 3-4 Introduktion 5 Tilkoplingsalternativer

Læs mere

Installation og brandsikring. Sådan fyrer du med biobrændsel

Installation og brandsikring. Sådan fyrer du med biobrændsel Installation og brandsikring Sådan fyrer du med biobrændsel Udarbejdet af FOFA(Foreningen af Producenter af Fastbrændsels Anlæg) i samarbejde med Skorstensfejerlauget, Teknologisk Institut, Forsikring

Læs mere

MONTAGEANVISNING. Dobbeltvægget isoleret sektionsskorsten

MONTAGEANVISNING. Dobbeltvægget isoleret sektionsskorsten MONTAGEANVISNING Dobbeltvægget isoleret sektionsskorsten Topmontering eller Bagudmontering Gå til det kapitel, der vedrører netop den monteringsmetode, som du skal anvende i din installation. Topmontering

Læs mere

DRIFT OG INSTALLATIONSVEJLEDNING. EcomLine. HR-kondenserende kedel

DRIFT OG INSTALLATIONSVEJLEDNING. EcomLine. HR-kondenserende kedel DRIFT OG INSTALLATIONSVEJLEDNING EcomLine HR-kondenserende kedel INDHOLDSFORTEGNELSE. INSTALLATION -. Installation generelt -.. Forskrifter -..2 Placeringsmuligheder -..3 Montage -3.2 Lufttilførsel og

Læs mere

Modul 5: Biomassefyrede Varmeanlæg

Modul 5: Biomassefyrede Varmeanlæg Modul 5: Biomassefyrede Varmeanlæg \\dmwclus\dmw_docs\1186949\988033_den gode energirådgivning M5 Biobrændsler.doc 29-08-2007 Hvorfor, hvor og hvornår er biobrændsel relevant?...2 Anlægstyper...3 Økonomi...5

Læs mere

GEMINA TERMIX Compact 20 VX SPLIT-UNIT

GEMINA TERMIX Compact 20 VX SPLIT-UNIT GEMINA TERMIX Compact 20 VX SPLIT-UNIT TERMIX COMPACT 20 VX SPLIT-UNIT er en sammenbygget unit indeholdende et komplet varmesystem, med varmeveksler til rumopvarmning og udtag for varmtvandsbeholder. GEMINA

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Fjernvarme Fyn A/S

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Fjernvarme Fyn A/S Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Fjernvarme Fyn A/S Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Fjernvarme Fyn A/S Indholdsfortegnelse 1 Gyldighedsområde og definitioner side 4 2

Læs mere

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3)

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) Service Reservedele NH Bioservice SCANINCO Viborgvej 52 Krøsbærvej 17 8766 Nørre Snede 7330 Brande Tlf 21662288 Tlf. - 61123446 Installations-, funktions-

Læs mere