TV 2/Bornholm Public Service redegørelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TV 2/Bornholm Public Service redegørelse"

Transkript

1 TV 2/Bornholm Public Service redegørelse 2004

2 INDHOLD Programfladen Nyheder Magasiner Internet Sendetimer Seertal Dialogen med seerne Teknik og huset Regnskab i hovedtal Regnskabet

3 Forord TV 2/Bornholm producerede med udgangen af 2004 mere TV hver uge end nogensinde før i stationens historie. Fra september 2004 er der kommet en ekstra nyhedsudsendelse til, som sendes hver dag kl dermed er der på hverdage undtaget fredage nu fem daglige nyhedsudsendelser. Medarbejderskaren er vokset tilsvarende igennem året. For at få plads til det hele har stationen det meste af året ligget hen i byggerod for først i november at kunne indvie en ny fløj og en ny garage. På den baggrund er det korrekt at skrive, at 2004 blev et historisk år på TV 2/Bornholm. På det strategiske plan har bestyrelsen fortsat fulgt den målsætning, der blev formuleret, da regeringen sammen med Dansk Folkeparti besluttede, at stationen skulle løftes fra at have et budget på 75 % af, hvad de andre regioner i TV 2-familien havde, til det samme niveau. Målsætningen har fire punkter: at forhøje kvaliteten af udsendelserne at via en særlig programpulje at producere kultur og sportsudsendelser fra Bornholm at skabe en økonomisk velfunderet virksomhed. at afsætte økonomiske ressourcer til at deltage i udviklingen af digital TV Når det gælder det sidste punkt forventes det, at der bliver udsendt digital-tv på Bornholm fra slutningen af De præcise konditioner for den regionale deltagelse i denne udvikling er endnu ikke afklaret, og bestyrelsen på TV 2/Bornholm kan kun opfordre Folketinget og regeringen til at sikre, at der også bliver en regional udvikling på dette område. April 2005 Jan Jørgensen, Direktør, TV 2/Bornholm Finn Rasmussen Bestyrelsesformand, TV 2/Bornholm 3

4 Programfladen TV 2/Bornholms programflade består af seks regionale vinduer i TV 2/Danmarks programflade på hverdage: Hverdage Lørdag Søndag Lørdage og søndage er der to regionale vinduer TV 2/Bornholm dækker Bornholm med indbyggere. Nyhederne er rygraden i programproduktionen, og der er friske nyheder i alle udsendelserne undtaget i blokken fra kl Her genudsendes først gårsdagens udsendelse efterfulgt af den fælles regionale udsendelse Set og Sket. Kl sendes dagens første nyhedsoversigt efterfulgt af interviewprogrammer bygget op omkring forskellige formater (se magasiner). Alle de korte udsendelser indeholder kun nyheder, mens den lange udsendelse kl altid er delt i en nyhedsdel og en aktualitetsdel.. Nyheder Den 6. september var der premiere på TV 2/Bornholms nye programflade med en ekstra nyhedsudsendelse kl Det betyder, at der fra mandag til fredag sendes fem daglige nyhedsudsendelser (fredag dog kun fire). Samtidigt blev middagsnyhederne flyttet fra kl til kl , så denne middagsblok følger det samme mønster som de øvrige nyhedsblokke på dagen; landsnyheder efterfulgt af regionale nyheder. På hverdage mandag til torsdag sker det fem gange, på fredage fire og på weekenddage to. Nyhedernes kerneområde har været en tæt dækning af regionsrådet, der efter kommunesammenlægningen med 27 medlemmer er øens parlament. Regionsrådet koncentrerer sig om de overordnede spørgsmål, og derfor er der for nyhedsdækningen en stor interesse for de beslutninger, der bliver truffet. Hvert møde i regionsrådet bliver dækket med tre kameraer i en OB-produktion, der producerer et fyldigt uddrag af debatten, som sendes forskudt. Dagen efter mødet er der en længere version, som udsendes i middagsfladen. Udover at prioritere ressourcerne til denne dækning har TV 2/Bornholm valgt at sætte ekstra ressourcer ind på kulegravning af en række af de historier, som har afgørende betydning for livet på øen. Et eksempel er kulegravningen af færgeforliget, der blev sendt i oktober måned. Her blev det afdækket, hvordan forliget rummer en række forkerte beregningsgrundlag, og hvordan rådgiverne havde foreslået et skib, der end ikke kunne komme ind i Rønne Havn. Denne strategi i journalistikken vil blive fortsat. På nyhedsområdet har der været en løbende, konstruktivt samarbejde med TV 2/Danmark og Nyhederne omkring udveksling af nyhedshistorier. TV 2/Bornholm har leveret 2-3 nyhedshistorier om måneden til de landsdækkende nyheder. 4

5 Magasiner Magasindelen af udsendelsen består i langt overvejende grad af aktualitets udsendelser. Varigheden er op til 15 minutter, og det har igennem en årrække været strategien at foretage en løbende udvikling af programformaterne, og dermed en udskiftning af formaterne. I 2004 er der kommet to nye formater til. Dels har vi udviklet et aktualitetsmagasin med titlen Tilstandsrapporten, som skal grave et spadestik dybere end den daglige journalistik. Og dels debatmagasinet Til sagen. Begge bygger på aktuelle emner. Udover disse er TV 2/Bornholm fortsat i front, når det gælder produktionen af aktuelle naturudsendelser. Naturmagasinet EKKO er fortsat igennem året, og er et af de programmer, som får flest positive reaktioner. I 2004 udgav TV 2/Bornholm for første gang en bog. I tilknytning til en TV-serie med bornholmske kokke, som laver mad med bornholmske råvarer blev disse opskrifter samlet (og tilføjet mange flere) med historierne om de mennesker, der producerer råvarerne. TV-serien blev udgivet på DVD og lagt ind i bogen, der fik titlen Bornholm øen, maden og menneskene. Bogen udkom i midten af november og allerede inden jul var over halvdelen af det danske oplag solgt. Ifølge den største af de bornholmske boghandlere var det årets bornholmske bog-julegave. TV 2/Bornholm forfølger en strategi ved i et samarbejde med lokale kulturinstitutioner at forsøge på at skabe begivenheder på Bornholm, som måske ellers ikke ville finde sted. I 2004 fortsatte samarbejdet med Bornholms Musikhus omkring koncertserien Musikhuzet igennem I løbet af året er Caroline Henderson, Grand Avenue, Burhan G, Camille Jones, Swan Lee, Lisa Ekdahl, Poul Krebs, Peter Belli og Tue West blevet optaget. Efter udsendelse på TV 2/Bornholm er koncerten blevet solgt som genbrugsprogrammer til TV 2/Danmark og vist på den landsdækkende programflade. Med samme sigte var der for andet år i træk et godt og kreativt samarbejde med Etape Bornholm, som arrangerer et i alt 42,5 km langt etapeløb fordelt på fem etaper over fem dage i juli måned. Løbet blev udbygget med elektronisk tidstagning, som betød en hurtig og effektiv resultatformidling i den direkte transmission. 5

6 Sammen med øens tre golfklubber blev en særlig TV-golfturnering arrangeret på golfbanen i Rø. Det var stationens første større golfproduktionen, og turneringen formede sig som et opgør mellem de tre klubber, som hver stillede med en ungdoms-, en herre og en damespiller. Turneringen blev sendt direkte i middagsudsendelsen og et sammendrag blev bragt kl På sportsområdet gik stationen med i en kapsejlads, hvis ambition er at skabe en årlig, større international kapsejlads i farvandet omkring Bornholm. Desværre blev sejladsen ramt af afbud og det lykkedes derfor ikke at skabe den tyngde i feltet, som var ambitionen. Der blev imidlertid høstet en lang række erfaringer med produktionen, som kan bruges, hvis det som det forventes lykkes at gentage sejladsen i Middagssendetiderne er blevet udvidet til at indeholde nyproducerede regionale magasiner, hvor interview og samtalen er i centrum. Med serien Middagshjørnet har Birger Lind fået mere plads til sine personlige interviews. I Mit fotoalbum har Niels Clausen gravet aktuelle bornholmeres historie frem. 50 året for Martin Andersen Nexøs død blev markeret med en udsendelsesrække i efteråret. Internet TV 2/Bornholms internet-udbud er delt op på to forskellige websteder: Det første er stationens eget primære websted. Her er der sikret en nyhedsdækning fra kl til kl om aftenen med primær fokus i perioden frem til kl En almindelig nyhedsdag afføder historier. Langt hovedparten af disse historier er selvstændigheder nyheder, som ikke udkommer på TV. Der er derfor tale om en udvidelse af den Public Service nyhedsdækning, som TV-fladen giver mulighed for. Der sker et samspil mellem TV og Internet i begge retninger. Således bliver der henvist fra webstedet til TV, når det er relevant ligesom der bliver henvist fra TV til webstedet, når der ligger baggrund eller dokumentation som supplement til TV-nyheden. Brugerne har adgang til en læserbrevkasse, som bliver ganske flittigt benyttet også til at kommentere TV 2/Bornholms udsendelser. Som andre læserbrevkasser på nettet har den i perioder været hærget af spøgefulde og andre, der ikke har ønsket at overholde reglerne om opgivelse af navn og adresse samt de grundlæggende regler, der er beskrevet som grundlag for debatten. Det har betydet, at redaktionen fjerner 2-3 indlæg om ugen. Startende i slutningen af 2003 har TV 2/Bornholm optaget en dokumentarserie om livet igennem et helt år på Christiansø. Optagelserne blev afsluttet i slutningen af sommeren 2004, og serien i fire afsnit blev udsendt i december Serien er et godt eksempel på en kvalitetsproduktion, som der er brugt mange ressourcer på, og som er resultatet af den strategi, der er forfulgt på stationen efter budgettet blev løftet op på det niveau, som de andre regionale stationer har. Udover dette indeholder webstedet informationer om programplaner og stationen, samt mulighed for at hente Public Service beretningen fra Den sidste store klods, som webstedet tilbyder, er en arrangementskalender, hvor der samarbejdes med de bornholmske kultur udbydere, Bornholms Regionskommune og Destination Bornholm for at sikre, at det er den mest omfattende kalender over begivenheder på Bornholm. 6

7 På spørgsmålet om man har læst nyheder på henholdsvis TV 2/Bornholm, DR Bornholm og det uafhængige websted Bornholm.nu inden for den sidste måned svarede 37 %, at de havde læst nyheder på TV 2/Bornholm. 26 % svarede, at de havde læst nyheder på DR Bornholm, mens kun 15 % havde læst nyheder på Bornholm.nu inden for den seneste måned. Forskellen er så signifikant, at det er statistisk sikkert. I undersøgelsen blev deltagerne også bedt om at vurdere kvaliteten af nyhederne på nettet. 43 % af brugerne vurderer TV 2/Bornholms kvalitet som god eller meget god. Det tilsvarende tal for DR Bornholm er 47 %. Bornholm.nu vurderes lavest, hvor kun 37 % svarer, at kvaliteten er god eller meget god. For at få et klarere billede af kernemålgruppen, de bornholmske net- brugere, gennemførte TV 2/Bornholm omkring den 1. maj 2004 en brugerundersøgelse foretaget af Jysk Analyseinstitut. Undersøgelsen viste, at 55 % af de bornholmske hjem har internetforbindelse. Af disse har 35 % bredbåndsforbindelse. Tallene er lidt lavere end landsgennemsnittet. 36 % af de adspurgte bruger internettet til at læse nyheder enten fra hjemmet eller fra arbejdspladsen. Undersøgelsen bekræfter også, at det er mest populært blandt de unge. I aldersgruppen år angiver 48 %, at de læser nyheder på nettet fra deres hjem. Det tilsvarende tal i aldersgruppen år er 17 %. Medvirkende til det er selvfølgelig også, at penetrationen af internet-forbindelser er højere blandt de unge (70 %) end blandt de ældre (42 %). TV 2/Bornholm anser det for vigtigt, at servicere denne unge aldersgruppe på nettet, bl.a. fordi de i øvrigt ser færre regionale nyhedsudsendelser på TV. Undersøgelsen viste også, at TV 2/Bornholm er det foretrukne nyhedsmedie på nettet Målingerne af trafiktal er behæftet med usikkerhed, når det gælder målemetoden. Vi har valgt at bruge den samme målemetode igennem året, så månederne bliver indbyrdes sammenlignelige. Derefter har vi sat januar til indeks 100 og beregnet udviklingen udfra dette tal jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 2004 I alt har udviklingen vist en tydelig tendens til fremgang, som er fortsat ind i 2005, hvor både januar og februar ligger langt over de foregående måneder. Det andet websted, som TV 2/Bornholm er med i, er det fællesregionale videoudbud. Dette er nu udvidet til at omfatte et års arkiv indeholdende tre af de daglige udsendelser ( og 22.20). Brugerne kan søge i arkivet og dermed finde materiale og se video blandt knap 200 timers nyheder. I 2004 voksede trafikken med 58 % i forhold til 2003 (målt med samme metode). Der er ingen tvivl om, at væksten i bredbånd i de danske hjem har betydning for den succes, som tv2regionerne.dk har. 7

8 Sendetimer TV 2/Bornholm producerede i 2004 mere regionalt TV end nogensinde før i stationens historie. Udviklingen i nyproducerede timer har i de seneste år set således ud: Væksten fra 2003 til 2004 er på 20 % I hovedudsendelsen kl har den betydende udvikling været, at reklamemængden konstant er vokset, og dermed er der blevet mindre plads til redaktionelt stof. Sådan ser fordelingen af i udsendelsen kl målt i timer ud: År Nyheder Sport Fakta Reklamer Andet I alt Fra 2001 til 2004 er mængden af reklamer vokset over 300 % Når det gælder de øvrigt udsendelser har udviklingen i nyproduceret regional TV set således ud: År Middag Coming up Andet I alt Kl genudsendes nyhedsudsendelsen fra aftenen før, og kl udsendes i samsending med de andre regioner den fælles regionale produktion Set og Sket. Desuden har der været anvendt ældre materiale til serien Gyldne gensyn. Det giver følgende udvikling i den samlede regionale sendetid siden År Nyproduceret Genudsendelse Set & Sket Gyldne Gensyn I alt Den samlede vækst i udsendt regional TV i årrækken er på 53 % Inden for de enkelte områder i hovedudsendelsen ses, at der er sket en forskydning fra nyheder til mere sport og mere baggrund/fakta i forhold til tidligere år. Set over hele dagen er produktionen af nyheder imidlertid vokset. Faldet i nyhedsudsendelsen kl svarer til små 2 minutter om dagen, men i stedet er der kommet en nyhedsudsendelse kl på ca. 5 minutter og en kl på 3 minutter. Mængden af genudsendelser i udsendelsen kl er faldet fra 129 minutter i 2001 til 2 minutter i I praksis altså ikke længere genudsendelser i udsendelsen kl , hvilket tilbage i 90erne var en konstant målsætning for stationen. 8

9 Det er ikke kun i udsendelsen kl at mængden af regionale reklamer er steget på Bornholm. Den samlede reklametid steg fra 3 timer og 31 minutter i 2001 til 28 timer og 12 minutter i Væksten i reklametimer kommer dels fra den tidligere nævnte stigning i udsendelsen kl , men også fordi der er nye reklameblokke i de øvrige udsendelser. I henhold til Public Service kontrakten skal vi opgøre andelen af europæiske programmer. Andelen er 100 %. Samtidigt skal der laves en opgørelse over, hvor stor en andel af sendetiden, der består af programmer leveret af uafhængige producenter. Heri skal ikke medregnes nyheder, sportsbegivenheder, konkurrencer og Tekst- TV. Det indebærer, at så godt som hele TV 2/Bornholms sendeflade falder uden for denne opgørelse. Når dertil tages hensyn til Bornholms særlige geografiske beliggenhed med deraf følgende store omkostninger for eksterne producenter til at komme til øen, så er det ganske begrænset, hvad der overhovedet kan leveres af uafhængige producenter. Der er på øen tre uafhængige producenter, som alle er enmands firmaer, og som på freelance basis indgår i TV-produktionen af ikke bare nyheder og aktualitet men bl.a. i naturprogrammet Ekko og havemagasinet Flower Power. På grund af firmaernes størrelse kan de ikke levere større produktioner, men der er i løbet af året indgået enkelte aftaler om at levere færdige produktioner. I 2004 løb det op i to timer. 9

10 Seertal TV 2/Bornholms seertal bliver målt med 10 årlige seerundersøgelser foretaget af Jysk Analyseinstitut. Undersøgelserne foretages som telefon-undersøgelse og adskiller sig derfor i metoden fra de andre regioners seermålinger. Årsagen er, at der er for få TV-meter bokse på Bornholm til, at den normale Gallup TV-meter måling kan være retvisende. Jysk Analyseinstitut har brugt samme metode igennem årene, og deres tal er derfor sammenlignelige. Sådan ser udviklingen hen over 2004 ud i de 10 undersøgelser, der er foretaget: Seening i % Brutto Netto Det hele Jan. Feb. Marts April Maj Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. Snit Brutto: Antallet af personer, som har set hele udsendelsen eller dele af den. Netto: En matematisk omregning af bruttotallet til personer som har set hele udsendelse. Det hele: Det faktiske antal personer, som angiver at have set hele udsendelsen. Som det ses er januar og oktober de meste sete måneder. Sæson 2004 Sammenlignet med de foregående tre år ser udviklingen således ud: Tilslutning i % Brutto Netto Det hele Gennemsnitlig antal daglige seere over 18 år Som det ses er seertilslutningen over de fire år stort set uændret. Nettodækningen er det nærmest sammenlignelige med de seertal, som opgives af andre regioner. Seertallet for TV 2/ Bornholm er det dobbelte af, hvad de andre regioner. 10

11 Det er også interessant at se, hvilken gennemslagskraft TV 2/Bornholms udsendelser har (seerandel = share). Tallet er en måling af, hvor mange af de tændte TV-apparater, der på en bestemt aften vælger TV 2/Bornholm frem for andre TV-kanaler Andel i % Øvrige TVB April Marts Feb. Jan. Maj Aug. Okt. Sept. Nov. Dec. Snit 2003 Snit 2004 Snit 2001 Snit 2002 Share fordelt på måneder i 2004, samt snit for 2001 til 2004 Som det ses er TV 2/Bornholm stort set den eneste kanal, som de bornholmske hjem vælger at se kl På nogle aftener er det ni ud af ti apparater, der viser TV 2/Bornholm. Så høj en share har ingen anden dansk regional TV-station. Dialogen med seerne Der er to væsentlige kanaler til den løbende dialog med seerne. Foto: Preben Gudbergsen For det første via repræsentantskabet, der har to årlige møder. På disse er der altid en diskussion om TV 2/Bornholms udsendelser i tiden op til mødet. I 2004 blev det gennemført ved at lade udvalgte medlemmer af repræsentantskabet anmelde og gennemgå en bestemt række udsendelser, og bruge disses indlæg til en debat om udsendelserne. For det andet sker der en løbende debat af udsendelserne på TV 2/Bornholms websider. Her skrives der ofte i brevkassen om udsendelser. Desuden er seerne på websiderne bla. blevet inddraget i at levere naturbilleder. Når det gælder deciderede klager over udsendelserne, så sker det meget sjældent. I 2004 har der kun været et krav om genmæle. Denne anmodning blev afvist, og afvisning blev ikke indklaget til Pressenævnet. I et andet tilfælde blev der rettet henvendelse med spørgsmål om et genmæle, men sagen kom aldrig videre, fordi genmælet ikke blev formuleret fra klageren. Alle henvendelser af denne type søges behandlet og besvaret inden for 24 timer. Der kan dog være praktiske ting og undersøgelser, der skal foretages, inden henvendelserne kan besvares. 11

12 Teknik og huset Digitaliseringen af produktionssystemet på TV 2/Bornholm er nu overstået. I alt er der i de sidste år brugt 24 mio. kr. til dette. Den afsluttende investering blev foretaget i sommeren 2004 i form af en satellit-transmissionsvogn, der blev leveret i august. TV 2/Bornholm afventer nu TV 2/Danmark, når det gælder udsendelse i det nye 16:9 format. Det har endnu ikke været muligt at få en tilbagemelding fra TV 2/Danmark på en dato eller en plan for overgangen. I 2004 byggede TV 2/Bornholm en ny fløj til huset på Brovangen. Væksten i antallet af medarbejdere og væksten i programproduktionen betød pladsproblemer i det gamle hus. Bestyrelsen valgte at bygge en ny fløj med plads til administration, mødelokaler, kantine og køkken samt en forlængelse af garagen, så der for første gang er plads til alle biler indendøre. Udflytningen af de nævnte funktioner betød, at der blev den nødvendige plads i det gamle hus, og at der er plads til yderligere vækst. Byggeriet er en arkitektonisk flot løsning, som også indeholder den nye hovedindgang og reception. Byggeriet blev indviet i midten af november. 12

13 Regnskabet i hoved- og nøgletal Beløb i kr Resultatopgørelse: Indtægter Bruttoresultat Resultat af ordinær drift Resultat, finansielle poster, netto Årets resultat Balance: Balancesum, ultimo Egenkapital, ultimo Pengestrømme: Driftsaktiviteter Investeringer Heraf, investering i materielle og Finansiering Årets likviditetsvirkning Antal beskæftiget 70,9 64,7 57,4 60,0 57,8 Sendetimer Nøgletal i %: Bruttomargin 25,7 32, ,2 31,8 Soliditetsgrad 23,2 22,5 7,6 9,9 4,6 13

14 Regnskabet for er stationens 14. hele regnskabsår. Rammerne for stationens økonomi er i 2004 fastsat af Folketinget i det licensforlig som er gældende for årene 2003 til Budgettet for 2004 byggede således på grundlaget fra 2003, og for Licenstilskuddet er der tale om en stigning på kr Regnskabet for 2003 viste et større overskud end forventet, fordi en langsom opstart med de nye budgetmæssige rammer var nødvendig. Derfor er dette år det første år hvor virksomheden er drevet efter de udvidede budgetmæssige rammer. Budgettet for 2004 bygger således fortsat på den plan, som bestyrelsen for TV 2/Bornholm har lagt for de år, som licensforliget løber over. For 2004 var der budgetteret med et overskud på kr Resultatet udviser et overskud på kr for driften af TV 2/Bornholm. Regnskabet for datterselskabet, Mediegruppen Bornholm Aps, viser et overskud på kr og med dette resultat er det samlede overskud kr Indtægter. Årets drifts-/licenstilskud er på kr og svarer til budgettet. Øvrige indtægter viser en omsætning som er kr større end forventet i budgettet. Af denne ekstra omsætning ligger kr fra TV driften, hvor hovedparten skyldes leverancen til TV 2/Danmark for nyheder og programserien Musikhuset, samt for salg af bogen Bornholm øen, maden og menneskene. Regnskabet for eksterne internet produktioner viser en omsætning, som er kr større end forventet. Omkostninger. Årets programomkostninger og samlede lønog personaleudgifter udgør kr imod kr året før. Årsagen til stigningen skal i al væsentlighed findes i et stigende aktivitetsniveau. Kapacitetsomkostningerne udgør i alt kr imod kr året før. Disse omkostninger er ikke påvirket i samme udstrækning af stigningen i aktivitetsniveau og forbrug af programomkostninger i forhold til i regnskabet for Afskrivningerne viser en udgift i alt på kr imod kr året før. Faldet skyldes, at afskrivningen af digitaliseringens etape I fra 1999 er bortfaldet i dette regnskabsår. De særlige afskrivningsregler for udstyr til digitaliseringen er årsag til afskrivninger på kr , hvor et tilsvarende beløb er indtægtsført, således at virkningen på driften er udgiftsneutral. I 2003 var de tilsvarende på i alt kr Bruttomargin for året viser et resultat på 25,7 %, hvilket er lidt lavere end året før. Over de seneste 5 år har dette tal svinget mellem 26,9 % til 32,8 %. Dette betyder, at vi i alle årene næsten har brugt den samme andel af vore indtægter til direkte produktionsomkostninger. Balancesummen. Pr. 31. december 2004 udgør den samlede balance kr , hvilket er en stigning i forhold til 2003 hvor balancen udgjorde kr At balancen stiger skyldes de store investeringer der er foretaget, dels til udvidelsen af stationen og andre ændringer i bygningerne, sidste del af digitaliseringen og den ordinære anlægsramme, som alle er udnyttet. Det tilgodehavende vi har for digitaliseringstilskud fra TV 2/Danmark, som i de seneste regnskabsår var optaget under omsætningsaktiver er blevet fuldt indbetalt i

15 Investeringer. Årets tilgang til anlægsaktiverne kan opgøres til kr Beløbet kan opdeles i ordinære investeringer på kr , hvor der i budgettet var afsat en ramme på kr til dette formål. Endvidere er der investeringer i udstyr til digitaliseringens etape II på i alt kr Investeringen i byggeriet er opgjort til kr hvor der var afsat en budgetramme på kr Investeringerne i digitalisering er finansieret af midler fra overskuddet i den tidligere TV 2/ Fonden, og her er der udbetalt kr i regnskabsåret, hvilket var vort resterende tilgodehavende. De tidligere års anskaffelser er gennemgået og der er en afgang af udstyr for en anskaffet værdi på i alt kr Egenkapitalen. Egenkapitalen udgør pr. 31. december 2004 kr Egenkapitalen er steget med kr i forhold til 2002 hvor egenkapitalen var kr Af egenkapitalen udgør kr reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode vedr. dattervirksomheden og kr er den frie egenkapital. Bestyrelsens mål for egenkapitalens størrelse er kr med udgangen af Soliditetsgraden er nu oppe på 23,2 % mod 7,6 % i Personale. I gennemsnit var der beskæftiget ca. 70,9 personer imod 64,7 personer i 2003 og 57,4 personer i Opgørelsen er sket efter ATP metoden. 15

16 Udgivet af TV 2/Bornholm, april 2004 Ansvarshavende redaktør, direktør Jan Jørgensen Layout: Flemming Pauk Tryk: Bornholms Tidende

TV 2/Bornholm Public Service redegørelse 2006

TV 2/Bornholm Public Service redegørelse 2006 TV 2/Bornholm Public Service redegørelse 2006 Indhold 2 4 PROGRAMFLADEN, NYHEDER 6 MAGASINER 8 DIGITAL TV OG 16:9 10 SENDETIMER 12 SEERTAL 14 REGNSKABET FOR 2006 Forord 3 I sommeren 2006 indgik et stort

Læs mere

TV 2/Bornholm Public Service redegørelse 2005

TV 2/Bornholm Public Service redegørelse 2005 TV 2/Bornholm Public Service redegørelse 2005 2 Indhold 4 Nyheder 6 Magasiner 8 Digital TV 9 Sendetimer 10 Seertal 12 Dialogen med seerne 14 Regnskabet for 2005 Forsiden: Forhandlingerne om konstituering

Læs mere

TV 2/Bornholm Public Service redegørelse 2007

TV 2/Bornholm Public Service redegørelse 2007 Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Bilag 174 Offentligt TV 2/Bornholm Public Service redegørelse 2007 Den verdensberømte saxofonist David Sanborn spillede i juni 2007 i Musikhuzet i Rønne. TV 2/Bornholm

Læs mere

TV 2/Bornholm Public Service redegørelse 2008

TV 2/Bornholm Public Service redegørelse 2008 TV 2/Bornholm Public Service redegørelse 2008 Anders Fogh Rasmussen taler i Aa Kirke den 29. april om 350 året for Bornholms tilbagevenden til det danske kongerige. Forord 2 I 1658 var Bornholm svensk

Læs mere

Den grønlandske varmestue Naapiffik Statistik

Den grønlandske varmestue Naapiffik Statistik Statistik Denne statistik viser hovedtal fra den grønlandske varmestue Naapiffik Statistikken er udarbejdet ud fra anonyme besøgslister, der føres hver dag af de medarbejdere der er på arbejde Statistikken

Læs mere

Tænk-selv -øvelser i elektroniske medier.

Tænk-selv -øvelser i elektroniske medier. Tænk-selv -øvelser i elektroniske medier. Øvelse A) Robinson-ekspeditionen på TV. Bemærk: I denne øvelse er vi kun interesserede førstegangsudsendelser. Ofte, når man kaster sig over et program, man gerne

Læs mere

temaanalyse 2000-2009

temaanalyse 2000-2009 temaanalyse DRÆBTE I Norden -29 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766554 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 dræbte i norden -29 Dette notat handler om ulykker med dræbte

Læs mere

Public service-kontrakterne mellem kulturministeren og de otte regionale TV 2- virksomheder er gældende fra 1. januar 2003 til 31. december 2006.

Public service-kontrakterne mellem kulturministeren og de otte regionale TV 2- virksomheder er gældende fra 1. januar 2003 til 31. december 2006. MEDIESEKRETARIATET RADIO- OG TV-NÆVNET København den 17. september 2007 Radio og tv-nævnets udtalelse om de regionale TV 2-virksomheders public service-redegørelser for 2006 De otte regionale TV 2-virksomheder

Læs mere

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 9. ordinære generalforsamling lørdag den 5. april 2008

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 9. ordinære generalforsamling lørdag den 5. april 2008 Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 9. ordinære generalforsamling lørdag den 5. april 28 Denne beretning suppleres med formandens mundtlige beretning på generalforsamlingen. Produktionen Vindmøllerne

Læs mere

Reglerne om afholdelse af samtaler for forsikrede ledige Antallet af afholdte CV-samtaler i a-kasserne

Reglerne om afholdelse af samtaler for forsikrede ledige Antallet af afholdte CV-samtaler i a-kasserne Reglerne om afholdelse af samtaler for forsikrede ledige Alle ledige både forsikrede og ikke-forsikrede skal, indenfor 3 uger efter at have meldt sig ledig til jobcentret, deltage i en CV-samtale med fokus

Læs mere

Plads til BEGEJSTRING TV 2 ØSTJYLLAND

Plads til BEGEJSTRING TV 2 ØSTJYLLAND Plads til BEGEJSTRING TV 2 ØSTJYLLAND VELKOMMEN I foråret 2012 bliver TV 2 ØSTJYLLAND en rigtig tv-kanal med mulighed for at sende tv fra Østjylland i hele døgnet. Vi bevarer vores vinduer på TV 2 Danmark,

Læs mere

ledighed maj 2012 Ledighedsstatistik maj 2012

ledighed maj 2012 Ledighedsstatistik maj 2012 Ledighedsstatistik maj 2012 ledighed maj 2012 Arkitekternes ledighed stiger forsat. Det viser den seneste ledighedsstatistik fra Akademikernes Centralorganisation, som blev offentliggjort den 14. juni

Læs mere

Sendetider mv. for de regionale TV 2-virksomheders programmer i perioden 1. januar 2013 til 31. december 2014

Sendetider mv. for de regionale TV 2-virksomheders programmer i perioden 1. januar 2013 til 31. december 2014 BILAG 1 26. august 2013 Sendetider mv. for de regionale TV 2-virksomheders programmer i perioden 1. januar 2013 til 31. december 2014 På grundlag af Aftale mellem TV 2 DANMARK og regionerne om sendetider

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge,. januar 8. januar UIndhold:U Ugens tema Ugens analyse HTUgens tendenserth HTal om konjunktur og arbejdsmarkedth Ugens tema:u Ledigheden steg i november til, pct., svarende

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 30.04.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 18. maj 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold til

Læs mere

TV 2/DANMARK A/S Rugårdsvej 25 5100 Odense C. København den 21. juni 2004

TV 2/DANMARK A/S Rugårdsvej 25 5100 Odense C. København den 21. juni 2004 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/DANMARK A/S Rugårdsvej 25 5100 Odense C København den 21. juni 2004 Udsendelsesrækken Shopping vist på TV 2 Foranlediget af omtale i pressen besluttede Radio- og tv-nævnet i henhold

Læs mere

2015 i hovedtræk Esbjerg Havn 3. Indledning

2015 i hovedtræk Esbjerg Havn 3. Indledning 2015 i hovedtræk 2015 i hovedtræk Esbjerg Havn 3 Indledning 2015 var et år præget af stor volatilitet i verdensøkonomien og en oliepris, der ved årets udgang var faldet til 36 dollars for første gang

Læs mere

U H R E V I N D M Ø L L E L A U G I/S

U H R E V I N D M Ø L L E L A U G I/S ORIENTERINGSBREV NR. 13, MARTS 2013 ORDINÆRT INTERESSENTSKABSMØDE Der indkaldes hermed til ordinært interessentskabsmøde, der holdes på Uhre Kro mandag den 25. marts 2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Høringssvar om ikke-kommercielt lokal-tv på MUX 1

Høringssvar om ikke-kommercielt lokal-tv på MUX 1 Styrelsen for Bibliotek og Medier Mediesekretariatet H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V 17. september 2008 Høringssvar om ikke-kommercielt lokal-tv på MUX 1 Hermed fremsendes høringssvar fra

Læs mere

BILAG 2. Sendetider m.v. for de regionale TV 2-virksomheders programmer i perioden 1. januar 2007 til 31. december 2010

BILAG 2. Sendetider m.v. for de regionale TV 2-virksomheders programmer i perioden 1. januar 2007 til 31. december 2010 BILAG 2 Sendetider m.v. for de regionale TV 2-virksomheders programmer i perioden 1. januar 2007 til 31. december 2010 På grundlag af Aftale mellem TV 2/DANMARK og regionerne om sendetider med virkning

Læs mere

Februar-Marts 2014 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk

Februar-Marts 2014 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk Februar-Marts 2 LEDELSES RAPPORT midttrafik.dk 1 MIDTTRAFIKS LEDELSESRAPPORT FEBRUAR-MARTS 2 Ledelsesrapporten udgives ultimo måneden med data for foregående måned. Sygefravær opgøres med en måneds forsinkelse.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 20. august 2009 Selskabsmeddelelse nr. 11/2009 Delårsrapport for 1. halvår 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

TV 2/Bornholm Public Service redegørelse 2009

TV 2/Bornholm Public Service redegørelse 2009 TV 2/Bornholm Public Service redegørelse 2009 Side 1 Indhold 1. Generel information... 3 2. Public Service-formål... 11 3. Indhold... 14 4. Jordbaseret digitalt TV... 18 5. Arkiver... 19 6. Dialog med

Læs mere

Nordicom A/S Koncernen Q1 Delårsrapport 2006

Nordicom A/S Koncernen Q1 Delårsrapport 2006 17. maj Delårsrapport Nordicom A/S Koncernen Delårsrapport Nordicoms resultat udgør 129,3 mio. kr. før skat, hvilket er en fremgang på 101,9 mio. kr. ( 2005: 27,4 mio. kr.). Omsætningen i perioden udgør

Læs mere

Muligheder for investering i vindmøller

Muligheder for investering i vindmøller Frederiksberg Kommune Muligheder for investering i vindmøller Rapport September 2011 Projektnr 69738 - R-1 Dokumentnr 69739-01- 02 Version 30 Udgivelsesdato 22092011 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt SAJ

Læs mere

TV 2/Bornholm Public Service redegørelse 2010

TV 2/Bornholm Public Service redegørelse 2010 TV 2/Bornholm Public Service redegørelse 2010 Side 1 Indhold 1. Generel information... 3 2. Public Service-formål... 9 3. Indhold... 11 4. Jordbaseret digitalt TV... 17 5. Arkiver... 18 6. Dialog med befolkningen...

Læs mere

Opfølgning på strategiske mål og resultatmål 2015

Opfølgning på strategiske mål og resultatmål 2015 Sekretariatet Jobcentret Sagsbehandler: Caroline Grønheden Sagsnr. 15.00.00-G01-1775-15 Dato:22.2.2016 Opfølgning på strategiske mål og resultatmål 2015 Beskæftigelsesområdet i Horsens Kommune har med

Læs mere

TIL OMX Den Nordiske Børs København

TIL OMX Den Nordiske Børs København TIL OMX Den Nordiske Børs København Frederiksberg, den 23. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Omsætningen udgjorde i 1. halvår 2007 DKK 188,3

Læs mere

TV 2/Bornholm Public Service redegørelse 2011

TV 2/Bornholm Public Service redegørelse 2011 TV 2/Bornholm Public Service redegørelse 2011 Side 1 Indhold 1. Generel information... 3 2. Public Service-formål... 10 3. Indhold... 12 4. Handicappede... 15 5. Dansk sprog og europæiske programmer...

Læs mere

Bekendtgørelse om den regnskabsmæssige adskillelse mellem DR s, TV 2/ DANMARK A/S og de regionale TV 2-virksomheders public servicevirksomhed

Bekendtgørelse om den regnskabsmæssige adskillelse mellem DR s, TV 2/ DANMARK A/S og de regionale TV 2-virksomheders public servicevirksomhed BEK nr 1055 af 01/09/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2010-003180 Senere ændringer til forskriften BEK nr 62 af 11/01/2016 Bekendtgørelse

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.01.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 19. februar 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold

Læs mere

EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN

EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN www.exactinvest.dk EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN HANDS-ON IN LATIN AMERICA 11-Nov-15 BRASILIEN: OPDATERING OG ØKONOMISKE NØGLETAL Brasiliens BNP-vækst for de seneste 12 måneder frem til udgangen

Læs mere

Arealudviklingsselskabet I/S

Arealudviklingsselskabet I/S NOTAT 29. april Arealudviklingsselskabet I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Kvartalsrapport for 1. kvartal 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning... 3 Resultatopgørelse... 8 Balance... 9 Pengestrømsopgørelse...

Læs mere

Historiske benzin- og dieselpriser 2011

Historiske benzin- og dieselpriser 2011 Historiske benzin- og dieselpriser 2011 Benzin- og dieselpriser for december 2011 Benzin- og dieselpriser for december 2011 Priser i DKK Pr. liter inkl. moms Pr. 1000 liter ekskl. moms pris på servicestation

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004)

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) 22. februar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2004/05 Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) I 1. kvartal 2004/05 har der været fokus på markedsføring og produktionsoptimering af

Læs mere

Radio- og tv-nævnets udtalelse om Radio24syvs public service-redegørelse

Radio- og tv-nævnets udtalelse om Radio24syvs public service-redegørelse Radio- og tv-nævnet 27. oktober 2015 Lill-Jana Vandmose Larsen Specialkonsulent, cand.jur. Dir.tlf. 33 73 33 35 lvl@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Radio- og tv-nævnets udtalelse om Radio24syvs

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2014 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2014 et resultat før skat på 39 mio.kr. mod 21 mio.kr. i 2013. TV 2 familiens seerandel er steget med 1,3 procentpoint til 34,9 % i 1. kvartal

Læs mere

DI møde Thisted. Fremmøde!!!!! Hvad er det for en størrelse. Findes det forklaringer? Hvad kan gøres?

DI møde Thisted. Fremmøde!!!!! Hvad er det for en størrelse. Findes det forklaringer? Hvad kan gøres? DI møde Thisted. Fremmøde!!!!! Hvad er det for en størrelse Findes det forklaringer? Hvad kan gøres? Fastholdelse / Fremmøde. Hvad kan virksomheden gøre. - Hvad er vores ret! - Hvad kan vi forlange! -

Læs mere

Evaluering af HyperCard. Trafikstyrelsens midtvejsevaluering af HyperCard-forsøgsordningen

Evaluering af HyperCard. Trafikstyrelsens midtvejsevaluering af HyperCard-forsøgsordningen Evaluering af HyperCard Trafikstyrelsens midtvejsevaluering af HyperCard-forsøgsordningen Marts 2013 3 Evaluering af HyperCard Indhold Indhold 1 Forord 4 2 Konklusion 4 3 Hvad er HyperCard 5 4 HyperCard

Læs mere

TV 2/Bornholm Public Service redegørelse 2012

TV 2/Bornholm Public Service redegørelse 2012 TV 2/Bornholm Public Service redegørelse 2012 Side 1 Indhold 1. Generel information... 3 2. Public Service-formål... 14 3. Indhold... 15 4. Handicap fopligtigelser... 19 5. Dansk sprog og europæiske programmer...

Læs mere

Filmmanual for tillidsvalgte. Lav dine egne film til Sociale Medier

Filmmanual for tillidsvalgte. Lav dine egne film til Sociale Medier Filmmanual for tillidsvalgte Lav dine egne film til Sociale Medier Indholdsfortegnelse 1: Levende billeder på sociale medier 2: Vigtige overvejelser før du går i gang 3: Lav en simpel film 4: Lav en mere

Læs mere

Brancheanalyse Automobilforhandlere august 2011

Brancheanalyse Automobilforhandlere august 2011 FAQTUM brancheanalyse Brancheanalyse Automobilforhandlere august 211 FAQTUM Dansk virksomhedsvurdering ApS har beregnet udviklingen hos de danske automobilforhandlere for de seneste 5 år, for at se hvorledes

Læs mere

Baggrundsnotat for besparelser på beskæftigelses- og Integrationsområdet

Baggrundsnotat for besparelser på beskæftigelses- og Integrationsområdet Bilag 1 Baggrundsnotat for besparelser på beskæftigelses- og Integrationsområdet 10. juni 2010 Budgettet på Beskæftigelses- og Integrationsområdet er gennemgået, med henblik på at finde mulige besparelser

Læs mere

11. januar 2016. Discovery Networks Denmark ApS H.C. Andersens Boulevard 1. Att.: Juridisk direktør Christian Sonnefeld Jørgensen

11. januar 2016. Discovery Networks Denmark ApS H.C. Andersens Boulevard 1. Att.: Juridisk direktør Christian Sonnefeld Jørgensen 11. januar 2016 Discovery Networks Denmark ApS H.C. Andersens Boulevard 1 1553 København V Att.: Juridisk direktør Christian Sonnefeld Jørgensen Christian_Sonnefeld@discovery.com Radio- og tv-nævnet H.C.

Læs mere

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS Frederiksberg, den 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2007 Dicentia har opnået et resultat indenfor budget i 1. kvartal

Læs mere

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 10 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

Nordicom A/S Q3 rapport 2004

Nordicom A/S Q3 rapport 2004 18. nov. rapport Nordicom A/S rapport Nordicom opnåede i Q1-3 et resultat før skat på 62,8 mio. kr. (Q1-3 2003 55,9 mio. kr.), som er en fremgang på 12% i forhold til 2003. Omsætningen i årets tre første

Læs mere

Resultatet er tilfredsstillende og bedre end forventet, da væksten i reklameomsætningen i 1. halvår har været større end forventet.

Resultatet er tilfredsstillende og bedre end forventet, da væksten i reklameomsætningen i 1. halvår har været større end forventet. HALVÅRSRAPPORT Halvårets resultat resumé 31. august Tilfredsstillende resultat for Resultatet før skat er 51,6 mio.kr. for mod et resultat før skat på 48,1 mio.kr. i. Når resultatfremgangen i forhold til

Læs mere

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. April 2016. Emne: Nøgletal Bioanalytikere. Frekvens: Månedlig.

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. April 2016. Emne: Nøgletal Bioanalytikere. Frekvens: Månedlig. MEDLEMSSTATISTIK April 2016 Emne: Nøgletal Bioanalytikere. Frekvens: Månedlig. Indhold MEDLEMSTAL... 2 Tabel 1 Medlemmer ultimo måneden... 2 Figur 1 Udviklingen i antallet af bioanalytikere ordinære medlemmer...

Læs mere

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. august 2011 Sag nr. 2 Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned 1 bilag Amager Amager Hospital - Total

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

Bestyrelsesmøde 14. maj 2012

Bestyrelsesmøde 14. maj 2012 Bestyrelsesmøde 14. maj 2012 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 6/2-2012 3. Godkendelse af tegningsprotokollat 4. Beretning Beretning Økonomi - Perioderegnskab

Læs mere

Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed

Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed Ansøgningsskemaet skal være modtaget i Styrelsen for Bibliotek og Medier, H.C. Andersens Boulevard 2, DK-1553 København V, senest fredag den 27. maj

Læs mere

Fyns Amts Avis Svendborg. Et nyt år står foran os. Nytåret er jo også tiden, hvor man både ser tilbage og frem.

Fyns Amts Avis Svendborg. Et nyt år står foran os. Nytåret er jo også tiden, hvor man både ser tilbage og frem. Fyns Amts Avis Svendborg Et nyt år står foran os. Nytåret er jo også tiden, hvor man både ser tilbage og frem. Vi har en rigtig god og velfungerende kommune, der på alle serviceområder tåler sammenligning

Læs mere

DR har modtaget Radio- og tv-nævnets udtalelse om DRs public service-redegørelse for 2010.

DR har modtaget Radio- og tv-nævnets udtalelse om DRs public service-redegørelse for 2010. Formand Christian Scherfig Radio- og tv-nævnet Styrelsen for Bibliotek og Medier H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V BESTYRELSESFORMANDEN DR Byen Emil Holms Kanal 20 DK-0999 København C T +45 3520

Læs mere

Juni-juli 2014 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk

Juni-juli 2014 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk Juni-juli 2 LEDELSES RAPPORT midttrafik.dk 1 MIDTTRAFIKS LEDELSESRAPPORT JUNI-JULI 2 Ledelsesrapporten udgives ultimo måneden med data for foregående måned. Sygefravær opgøres med en måneds forsinkelse.

Læs mere

Møde i stiftsudvalget for medier og kommunikation

Møde i stiftsudvalget for medier og kommunikation Møde i stiftsudvalget for medier og kommunikation Tid: Tirsdag den 8 december kl. 16.30 ca. 19.30 Sted: Konfirmandstuen, Sognegården, Sunds Afbud: Orla Villekjær Dagsorden 1 Godkendelse af dagsorden og

Læs mere

11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015

11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015 11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015 Sagsfremstilling Driftsresultatet efter 1. halvår viser et overskud på godt 65 mio. kr., hvilket er 74 mio. kr. bedre end det budgetterede underskud

Læs mere

K L S S K O L E S T AR T U N D E R S Ø G E L SE 2012

K L S S K O L E S T AR T U N D E R S Ø G E L SE 2012 K L S S K O L E S T AR T U N D E R S Ø G E L SE 2012 De kommende børnehaveklassebørn er klar til den digitale skole Resumé KL har fået gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt forældre til kommende

Læs mere

Indledning. Problemformulering:

Indledning. Problemformulering: Indledning En 3 år gammel voldssag blussede for nylig op i medierne, da ofret i en kronik i Politiken langede ud efter det danske retssystem. Gerningsmanden er efter 3 års fængsel nu tilbage på gaden og

Læs mere

KNR. Public service redegørelse. for år

KNR. Public service redegørelse. for år Side 1 af 9 KNR Public service redegørelse for år 2007 I henhold til resultatkontraktens punkt 15, skal KNR hvert år indsende en redegørelse omkring overholdelse af kontrakten for det foregående år. Redegørelsen

Læs mere

præhospitale dækning i Region Syddanmark

præhospitale dækning i Region Syddanmark Område: Sundhedsstaben Afdeling: Planlægnings og Udviklingsafdelingen Journal nr.: 11/5394 Dato: 23. maj 2011 Udarbejdet af: Malene Jeppesen E mail: Malene.Jeppesen@regionsyddanmark.dk Telefon: 7663 1431

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 28. april 2016, kl. 17.00 Hvidovreparkens beboerlokale, Hvidovregade 18B, Hvidovre

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 28. april 2016, kl. 17.00 Hvidovreparkens beboerlokale, Hvidovregade 18B, Hvidovre Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 28. april 2016, kl. 17.00 Hvidovreparkens beboerlokale, Hvidovregade 18B, Hvidovre Organisationsbestyrelsen: Formand Carsten Groth-Rasmussen, næstformand Mogens

Læs mere

Kommunenotat. Aalborg

Kommunenotat. Aalborg Kommunenotat Aalborg 215 Befolkning og arbejdsmarked Aalborg Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, ramt af den økonomiske krise i 28. Følgelig faldt beskæftigelsen, og ledigheden

Læs mere

ASE ANALYSE November 2012

ASE ANALYSE November 2012 Indledning Nærværende analyse handler om folks opfattelse af ledighed samt opfattelsen af deres egen tilknytning til arbejdsmarkedet. Analysen sættes i relation til tidligere, sammenlignelige analyser,

Læs mere

Borgerpanelundersøgelse. Kommunikation og information. Januar 2014

Borgerpanelundersøgelse. Kommunikation og information. Januar 2014 Borgerpanelundersøgelse Kommunikation og information Januar 2014 Strategi og Analyse, januar 2014 1 Indhold Metode og resultater... 3 Hovedresultater... 4 Information fra BRK til borgerne... 5 Nyheder

Læs mere

Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed

Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed Ansøgningsskemaet skal være modtaget i Styrelsen for Bibliotek og Medier, H.C. Andersens Boulevard 2, DK-1553 København V, senest fredag den 27. maj

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Antal tv apparater i de danske husstande i 2013 fordeling af husstandene i %

Antal tv apparater i de danske husstande i 2013 fordeling af husstandene i % MEDIERNES UDVIKLING 20 I DANMARK 014 TV BILAG: GRAF FER OG TABELLER H. C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk medieudviklingen@kulturstyrelsen.dk 50,0 48,6 Antal

Læs mere

Budget. Støvring svømmeklub PINGVINEN Kr. Østergårdsvej 4, 9530 Støvring. Side 1 af 7

Budget. Støvring svømmeklub PINGVINEN Kr. Østergårdsvej 4, 9530 Støvring. Side 1 af 7 2015 Budget Støvring svømmeklub PINGVINEN Side 1 af 7 Dokumenthistorik Version Dato Navn Ændring 01 2015-02-25 Claus T. Sørensen Dokument oprettet Filnavn: Pingvinen_Budget_2015_GF_v02 Side 2 af 7 Indholdsfortegnelse

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011

Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011 Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011 December 2011 Experian har taget temperaturen på den finansielle styrke i dansk erhvervsliv ved at sammenholde selskabernes årsresultater

Læs mere

Velkomst til generalforsamling i Nørresundby Fjernvarme A.m.b.A. den 30.08.2012.

Velkomst til generalforsamling i Nørresundby Fjernvarme A.m.b.A. den 30.08.2012. Velkomst til generalforsamling i Nørresundby Fjernvarme A.m.b.A. den 30.08.2012. Indledning Hjertelig velkommen til vores generalforsamling. Deltagere i vores generalforsamling kan kun være forbrugere,

Læs mere

Beretning 2012. Antenneforeningens 40. beretning.

Beretning 2012. Antenneforeningens 40. beretning. Beretning 2012. Antenneforeningens 40. beretning. Året 2012 har igen været et meget aktivt år for Brædstrup Antenneforening. Vi fejrede 40 års jubilæum på Pejsegården, hvor mange af vores medlemmer mødte

Læs mere

Pejlemærke for dansk økonomi, juni 2016

Pejlemærke for dansk økonomi, juni 2016 Pejlemærke for dansk økonomi, juni 16 Ligesom verdensøkonomien, er dansk økonomi aktuelt i bedring. I verdensøkonomien er det navnlig i USA og EU, der er tegn på fremgang. Derimod oplever BRIK landene

Læs mere

Halvårsrapport 2007/2008 for Euroinvestor.com A/S Stigende aktivitetsniveau på alle Euroinvestors forretningsområder

Halvårsrapport 2007/2008 for Euroinvestor.com A/S Stigende aktivitetsniveau på alle Euroinvestors forretningsområder Halvårsrapport 2007/2008 for Euroinvestor.com A/S Stigende aktivitetsniveau på alle Euroinvestors forretningsområder Resume: Euroinvestor.com A/S opnåede for 1. halvår 2007/2008 en omsætning på DKK 12,5

Læs mere

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014.

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014. HALVÅRSRAPPORT FOR 2015 Resumé TV 2 har i 1. halvår 2015 et resultat før skat på 93 mio.kr. mod 139 mio.kr. i 2014. Resultatet i 2. kvartal 2015 er på niveau med 2014. EBIT margin før kulturstøtte (filmstøtte)

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Vallensbæk Sejlklub

Referat af bestyrelsesmøde i Vallensbæk Sejlklub Referat af bestyrelsesmøde i Vallensbæk Sejlklub Dato: Den 7. oktober 2014 Tid: Kl. 17:30 20:30 Sted: Deltagere: Afbud: VSK klubhus Kenneth Bøggild, Claus Voigt Andersen, Peter Jensen, Henrik Borch, Mogens

Læs mere

Public service. Medieudvikling Obligatorisk individuel opgave Victoria Als Klein Alternativ B

Public service. Medieudvikling Obligatorisk individuel opgave Victoria Als Klein Alternativ B Public service Public service er, i al sin enkelthed, en service tildelt den brede befolkning. Det vil sige tv og radioprogrammer, udbudt af virksomheder som DR og TV 2, med varierende og kvalitetsrigt

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2001

Årsregnskabsmeddelelse for 2001 Lemvig, den 12. februar 2002 Årsregnskabsmeddelelse for 2001 A/S NORDVESTBANK EN 5 regnskabsår i hovedtal Driftsregnskab (1.000 kr.) 2001 2000 1999 1998 1997 Netto rente- og gebyrindtægter... 209.704 203.086

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 21.03.2016 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 21.03.2016 på Toftegårdsskolen. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Dagsorden 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år. 4. Forelæggelse af beslutninger

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. over reklamer for X-Factor -finalen sendt på DR.

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. over reklamer for X-Factor -finalen sendt på DR. DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 30. september 2013 Sagsnr. 2013-007591 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

Reklamer i tv er ikke

Reklamer i tv er ikke salg og markedsføring // tv-reklamer Reklamer i tv er ikke Det er ikke kun de store virksomheder, der kan have glæde af tv-mediets evne til at skabe hurtige resultater. Også mindre virksomheder kan med

Læs mere

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007.

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København K 8. august Fondsbørsmeddelelse nr. 16/ Lokalbanken i Nordsjællands rapport for Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport

Læs mere

DKPK Den Kristne Producentkomité

DKPK Den Kristne Producentkomité Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Bilag 275 Offentligt DKPK København d. 13-09-08 Styrelsen for Bibliotekogmedier jni@bibliotekogmedier.dk att. Janni Nielsen Høringssvar vedr. Mediesekretariatets

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. kvartal 2011.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. kvartal 2011. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

Stor fremgang i friværdierne i 2015 især i dele af landet

Stor fremgang i friværdierne i 2015 især i dele af landet 23. november 2015 Stor fremgang i friværdierne i 2015 især i dele af landet Fremgangen på boligmarkedet gennem 2015 sætter sine tydelige positive spor i danskernes friværdier. Alene i årets første halvår

Læs mere

Udvikling sygedagpenge

Udvikling sygedagpenge Aktivitetsopfølgning Der er i den kvartalsvise aktivitetsopfølgning valgt at sætte fokus på sygedagpenge, hvor der ses en afvigelse i forhold til budgettet. Nedenfor gives en status i forhold til historik

Læs mere

Regnskab 2009. Vedtaget budget 2010. Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5

Regnskab 2009. Vedtaget budget 2010. Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5 Side 1 af 7 Budgetkontrol april Økonomisk oversigt Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5 Socialområdet excl. rammeaftaleinstitutioner 213,9 236,2 237,3 237,1-0,2

Læs mere

KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2011

KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2011 Resumé I 1. kvartal af 2011 har TV 2 et resultat før skat på 0 mio.kr. af fortsættende aktiviteter mod et underskud før skat på 31 mio.kr. i 1. kvartal 2010. Salget

Læs mere

Stamps Færøerne. Nr. 13. September 2012

Stamps Færøerne. Nr. 13. September 2012 Stamps Færøerne Nr. 13 September 2012 ISSN 1603-0036 Fem dage i paradis Julen 2012 Nye posttakster 1. oktober 2012 Fotos: Wang Jiayi Fem dage i paradis Hvert år har vi en afstemning om årets smukkeste

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

Velkommen til den 6. ordinære generalforsamling i Den Selvejende Institution Tobaksgaarden.

Velkommen til den 6. ordinære generalforsamling i Den Selvejende Institution Tobaksgaarden. BESTYRELSENS BERETNING 2009 Velkommen til den 6. ordinære generalforsamling i Den Selvejende Institution Tobaksgaarden. Lad mig sige det med det samme: I år vil vi ikke trætte forsamlingen med redegørelser

Læs mere

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 11. april -020973-6 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget I 2. økonomisk redegørelse på Erhvervs-

Læs mere

Andersen & Martini leverede et overskud før skat på godt 2 mio. kr. for 2011

Andersen & Martini leverede et overskud før skat på godt 2 mio. kr. for 2011 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 4 /2012 Nikolaj Plads 6 Fondskode DK 10283597 1067 København K CVR nummer 15313714 Den 29. marts 2012 Andersen & Martini leverede et overskud før skat på godt 2

Læs mere

Kære spillere og forældre til Øvede (niveau 3) Træningstider

Kære spillere og forældre til Øvede (niveau 3) Træningstider Holte, den 19. juli 2013 I dette nummer 1 Træningstider 2 Fysisk træning 2 Orienteringsmøde for forældre 3 Priser 3 Holdturnering 4 Individuelle turneringer 4 Forældre og spilleres rolle i klubben Kære

Læs mere

Medlemsmøde 20. Oktober 2015

Medlemsmøde 20. Oktober 2015 Medlemsmøde 20. Oktober 2015 Velkomst & Dagsorden Velkomst & Orientering v/michael Svendsen Medlemstal & kategorier samt MGP status Økonomi pr. 30.09 og forecast årsregnskab Tidsbestilling & turntider

Læs mere

BOSTEDSANALYSE. Udviklingsenheden SPIR

BOSTEDSANALYSE. Udviklingsenheden SPIR Udviklingsenheden SPIR BOSTEDSANALYSE UNDERSØGELSE AF INDLÆGGELSER FRA KOMMUNALE OG PRIVATE BOSTEDER SAMT OPGANGSFÆLLESSKABER I SEKS KOMMUNER I PSYKIATRIEN VEST INDHOLD Undersøgelsens formål er at skaffe

Læs mere

RAR-Notat Vestjylland 2015

RAR-Notat Vestjylland 2015 RAR-Notat Vestjylland 215 Befolkning og arbejdsmarked Vestjylland blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 28. Følgelig faldt beskæftigelsen, og ledigheden

Læs mere