Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning"

Transkript

1 RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.17 - Ventilation

2 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og omrygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.17 - Ventilation HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S Rådgivende ingeniører Roms Hule Vejle Tlf.: Sagsnr.: Dok.nr.: A.17 Revision: Dato: Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: CCH LJF JGM

3 Indholdsfortegnelse Side : 1/32 Udarbejdet: CCH Kontrolleret: LJF Godkendt: JGM Indholdsfortegnelse Orientering Generelt Omfang Generelt Bygningsdele Projektering Byggeplads Sikkerhed og sundhed Omgivende miljø Kvalitetsstyring Arbejdets planlægning Undersøgelser Prøver Gennemføringer, påmonteringer og retableringer Rengøring ID-Nummerering og mærkning Integration af anlæg Indregulering, prøvning og idriftsætning Brugerinstruktion Anmeldelser Service Generelle specifikationer Generelt Referencer Projektering Undersøgelser Materialer og produkter Udførelse Relationer til andre arbejder Arbejdsmiljø Kontrol Bygningsdelsbeskrivelser Aggregater Armaturer Demontering og bortskaffelse Bilag 1 Udbudskontrolplan... 30

4 1. Orientering Side : 2/32 1. Orientering 1.1 Generelt bips B2.430, Basisbeskrivelse ventilation er sammen denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. Herudover er følgende basisbeskrivelser gældende: BPS Basisbeskrivelse ventilationsanlæg, publikation B206, udgave er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. De projektspecifikke forskrifter gælder fremfor Basisbeskrivelsen.

5 2. Omfang Side : 3/32 2. Omfang 2.1 Generelt Den tilbudsgivende skal gøre sig bekendt med de stedlige forhold. Ekstrakrav som følge af ukendskab til konstruktioner, materialer eller andre installationer kan ikke efterkommes. Det er entreprenørens ansvar, med et indgående og sagkyndigt mestertilsyn, at følge de øvrige entreprisers arbejde, således at installationerne bliver udført rettidigt før efterfølgende entrepriser/entreprenørers arbejder. 2.2 Bygningsdele Arbejdet omfatter følgende bygningsdele: VE01 Komplet ventilationsanlæg for 1/3-del af blok 4 VE02 Komplet ventilationsanlæg for 1/3-del af blok 4 VE03 Komplet ventilationsanlæg for 1/3-del af blok 4 VE04 Komplet ventilationsanlæg for 1/2-del af blok 5 VE05 Komplet ventilationsanlæg for 1/2-del af blok 5 VE06 Komplet ventilationsanlæg for 1/2-del af blok 6 VE07 Komplet ventilationsanlæg for 1/2-del af blok 6 VE08 Komplet ventilationsanlæg for 1/2-del af blok 7 VE09 Komplet ventilationsanlæg for 1/2-del af blok 7 Levering og montering af røgventilatorer mv. j f. DS428 Levering og montering af 105 stk. emhætter i bygningen. Emhætterne skal trykstyres ved tryktransmittere placeret på det rigtige sted i anlægget, som vil sige henne over det fjerneste sted/armatur. Emhætterne skal leveres i hvid som standard. Emhætterne skal kunne integreres i det viste inventar. Tilslutning af el til emhætterne henhører under el-entreprisen. Ventilationsanlæg er at sidestille med specifikationer som der er angivet i nedenstående beskrivelse, herunder geometriske specifikationer. Med komplet ventilationsaggregat menes komplet ventilationsanlæg inkl. aggregater, armaturer, gennemføringer, taghætter, riste, kanaler, isolering, røgventilation, automatik, CO2 følere i rum mv. Også her skal taghætterne monteres korrekt jf. fabrikantens anvisninger for montage og fastgørelse. Følgende dele, der indgår i bygningsdelene, leveres under dette arbejde, men monteres af VVS: Motorventiler til blandesløjfer for ventilationsvarmeflader Følere til blandesløjfer for ventilationsvarmeflader. Ventilationsanlæggene skal følge DS428. F.eks. skal ventilationsanlæggene være et konverteret system. Overordnet er et konverteret system, et system, hvor indblæsningssystemet udformes som røgventileret kanalsystem, der forsynes med en røgventilator eller sammenkobles med udsugningssystemets røgventilator. 2.3 Projektering Arbejdet omfatter dimensionering af det samlede ventilationsanlæg, herunder ventilationsaggregater, kanalsystem, armaturer, lyd mv. i henhold til tegninger, bygningsmodeller og beskrivelser.

6 2. Omfang Side : 4/32 De angivne dimensioner på ventilationskanalerne på tegningerne er at betragte som vejledende. Den endelige dimensionering af kanalerne skal ventilationsentreprenøren stå for både mht. tryktab og støjmæssige henhold. Arbejdet omfatter udarbejdelse af arbejdstegninger og bygningsmodeller af det samlede ventilationsanlæg. Ventilationsentreprenøren skal afleverer tegninger i 3d Revit kompatibelversion (Revit 2013) IFC-fil format, således den kan hentes ind i installationsmodellen. Umiddelbart efter accept skal ventilationsanlægget gennemregnes og de angivne kanaldimensioner mv. skal om nødvendigt justeres. Følgende dokumentation skal leveres: Dokumentation på ventilationsaggregater, herunder korrosionsbestandighed, varmegenvinding og SEL værdier. Dokumentation for lufthastigheder i opholdszoner. Dokumentation for overholdelse af lydkrav i form af beregninger. Projektmateriale skal leveres til byggeledelsen i 2 eksemplarer. Projektmaterialet vil blive kommenteret inden for 5 arbejdsdage fra modtagelsen. 2.4 Byggeplads Ad B2.400 punkt 2.3 stk. 1. Oplæg og forslag vil blive kommenteret inden for 5 arbejdsdage fra modtagelsen. 2.5 Sikkerhed og sundhed Generelt Midlertidige påvirkninger Risikospecifikation 2.6 Omgivende miljø 2.7 Kvalitetsstyring Generelt CE-mærkning mv. Udarbejdelse af den komplette CE-mærkning for alle anlæg omfattet af maskindirektivet henhører under nærværende entreprise som forestår udarbejdelse af den komplette CE-mærkning af alle anlæg. Under nærværende entreprise hører bl.a. derfor indsamling af alt materiale for egne anlæg der er nødvendig for udførelse af den samlede CE-mærkning. Dette gør VVS og el entrepriserne ligeså for deres egne arbejder, og afleverer til nærværende entreprise, som står for videre bearbejdning af den komplette CE-mærkning af alle anlæg.

7 2. Omfang Side : 5/32 Nærværende entreprenør indsamler al dokumentationsmateriale for anlæg som er omfattet af maskindirektivet og som er leveret eller monteret under nærværende entreprise. Det komplette dokumentationsmateriale skal afleveres i 3 eksemplarer Maskiner/anlæg Der skal afleveres dokumentation for følgende maskiner/anlæg: Samtlige maskiner omfattet af EMC-, Lavspændings- eller maskindirektivet. Dokumentationen skal være i form af betjeningsvejledninger og EF overensstemmelseserklæringer eller komponenterklæringer for de leverede produkter. Al dokumentation vedrørende dette punkt afleveres fra øvrige entrepriser til nærværende entreprenør, der forestår den samlede CE mærkning af de styrede anlæg Trykbærende anlæg Garantierklæringer Der skal afleveres følgende garantierklæringer: De samlede anlæg Garantierklæringer for udførelse skal afleveres senest 5 arbejdsdage efter, at arbejdet er udført Kontroldokumentation D&V-dokumentation Ad B2.400 punkt 2.7.5, stk. 4. Herudover omfatter D&V-dokumentation følgende: Data for motorer indeholdende effektforbrug, spænding, strømforbrug og startstrøm. Data for ventilatorer, med angivelse af type, cirka omdrejningstal og virkningsgrad. Data for varmegenvindingsflader, varmeflader og køleflader med angivelse af tryktab på vand og luftside, lufthastighed, dimensionerende temperatur og temperaturvirkningsgrad Autorisationsdokumentation Varmt arbejde Asbest 2.8 Arbejdets planlægning Der skal påregnes deltagelse i alle projektgennemgangsmøder. Ad B2.400 stk. 1. Følgende arbejdsdokumenter skal leveres til byggeledelsens gennemsyn senest <x> arbejdsdage før fremstilling/arbejdet påbegyndes i <x> eksemplarer: Beregninger af de til kanalerne hørende luftmængder, hastigheder og trykforhold samt lydforhold Dokumentering af det specifikke energiforbrug Dokumentation for virkningsgrader varmegenvinding.

8 2. Omfang Side : 6/32 Arbejdsdokumenter vil blive kommenteret inden for <x> arbejdsdage fra modtagelsen. 2.9 Undersøgelser Følgende undersøgelser skal udføres: ingen Følgende registreringer skal udføres: ingen Følgende prøver skal udtages/udføres: ingen Følgende dokumentation skal leveres: ingen 2.10 Prøver Følgende prøver på materialer og produkter skal forelægges byggeledelsen til godkendelse: Evt. alternative forslag til armaturstørrelser, og andet der visuelt har en anden udformning / udseende end det beskrevne. Prøver vil blive kommenteret inden for 5 arbejdsdage fra modtagelsen/meddelelse om, at prøven er udført Gennemføringer, påmonteringer og retableringer Følgende gennemføringer, påmonteringer og retableringer skal være indeholdt i arbejdet: Hultagning, udmåling, afsætning og reetablering af nødvendige huller/resalitter i tag, vægge, dæk og lofter udføres i nært samarbejde med tømrer- og Råhusentreprenør. Reetablering indeholder udstøbning af huller, resalitter mv. klar for færdige overflader. Ventilationsentreprenør afsætter og udfører huller/udsparinger for egne arbejder. Ved evt. forkert afsatte udsparinger skal ventilationentreprenøren etablere nye samt lukke de forkert afsatte huller for egen regning. I elementer påfører ventilationsentreprenør udsparinger for egne arbejder på elementtegninger fremsendt af elementleverandør. Efterfølgende kontrollere og godkender ventilationsentreprenør elementtegninger med indtegnet udsparinger fremsendt af elementleverandør. Elementtegninger skal påregnes fremsendt opdelt i 2 bygningsafsnit, og skal returneres inde for 5 arbejdsdage.

9 2. Omfang Side : 7/32 Ved evt. forkert afsatte udsparinger skal ventilationsentreprenøren etablere nye samt lukke de forkert afsatte huller for egen regning. Levering og montering af nødvendigt materiale til brand- og lydtætning af installationsgennemføringer. Brandtætning af installationsgennemføringer skal udføres i henhold til Brandteknisk Vejledning nr. 31. Brandtætningen skal udføres med et MK-godkendt materiale/system. Gennemføringer mærkes i henhold til MK godkendelse med entydig identifikationsnummer, og registreres i skema opbygget som eksempel i Brandteknisk Vejledning nr. 31, brandtætninger, samt markeres på oversigtstegninger. Brandtætning; Hvor føringsveje, installationskanaler, installationsrør og installationer føres igennem vægge og etageadskillelser, der har en foreskrevet modstandsevne mod brand skal udføres brandtætning af gennemføringerne, svarende til konstruktionens brandklassifikation. De nævnte ydelser skal først udføres når alle kabler i bygningen er fremført. Der opsættes certifikat ved installationsgennemføringer. Lydtætning; Der udføres lydtætning af installationsgennemføringer hvor disse føres gennem vægge og etageadskillelser. Alle gennemføringer skal lukkes tæt Rengøring Alle gennemføringer skal fotoregistreres og vedlægges i entreprenørens kvalitetssikringsmateriale ID-Nummerering og mærkning Anlæg og komponenter Hvert ventilationsaggregat/udsugningsanlæg mærkes med Flo Code mærker med luftretning. Anlægsnummer og betjent område påføres mærkerne Rør og kanaler Alle kanaler i teknikrum mærkes med Flo Code mærker med anlægsnummer og betjent område på indblæsning / udsugning / indtag / afkast / luftretning Integration af anlæg 2.15 Indregulering, prøvning og idriftsætning Generelt Indregulering, prøvning og idriftsætning af følgende anlæg skal udføres: Samtlige Arbejdet omfatter følgende målinger: Indregulering af luftmængder samt opfølgende indregulering under hhv. sommer- og vinterdrift. Tæthedsprøvning Lydmålinger

10 2. Omfang Side : 8/32 Indeklimamålinger Måling af specifikt energiforbrug Målinger skal udføres ved referencetilstanden: Forinden indreguleringen skal entreprenøren bringe anlæg og bygning i en referencetilstand i henhold t il DS 447, punkt 2.6, vej ledning. Endvidere gælder at følgende: Anlægget : Aggregater, filt re, varme- og evt. køleflader, varmevekslere, befugtere, luft indtag, luftafkast mv. skal være rengjorte. Alle anlæg med fælles luft indtag og -afkast med det betragtede skal være i drift med max. luftmængde. Tryktab over filtre er i referencetilstanden middelværdien af begyndelses- og slutmodstanden. Bygningerne: Vinduer og døre skal være lukkede. Luftvent iler åbne. Rumtemperaturerne er den dimensionerende. Meteorologiske forhold: Vindhastighed 5 m/ s Udetemperatur 15 C Barometerstand 1013 hpa Indregulering dokumenteres i en målerapport. Rapporten skal indeholde en sammenstilling af projekterede og målte volumenstrømme, oplysning om alle spjældstillinger og remskiver samt for hver enkelt volumenstrømsmåling SBI -skema med oplysning om målebetingelser og alle målte værdier, signatur, dato og klokkeslæt. Senest 2 uger efter gennemførelsen skal rapporten forelægges for byggeledelsen til godkendelse. Måleinstrumenter, der anvendes ved indreguleringsmålingen, skal have en fejlvisning på mindre end ± 3%. Kalibrering af måleinstrumenter, valg af målemetode og sted mv. skal ske i overensstemmelse med SBI -anvisning Testperiode Arbejdet omfatter en testperiode på følgende anlæg: Samtlige ved repræsentative udetemperaturer under hhv. sommer- og vinterdrift Brugerinstruktion Følgende brugerinstruktioner skal udføres: - For alle anlæg - Instruktion i anlæggenes opbygning, betjening og fejlfinding.

11 2. Omfang Side : 9/ Anmeldelser Følgende anmeldelser skal udføres: Komplet dokumentation for brandtekniske foranstaltninger. Dokumentationen skal fremsendes og koordineres med myndighederne inden opstart af arbejdet Service Følgende service skal udføres: Et års service.

12 3. Generelle specifikationer Side : 10/32 3. Generelle specifikationer 3.1 Generelt CE-mærkning mv Maskiner/anlæg Trykbærende anlæg Byggeplads Generelt Beskyttende foranstaltninger Ved renoveringsarbejder skal, ud over beskyttende foranstaltninger for eget arbejde, desuden etableres beskyttende foranstaltninger i følgende lokaliteter: ingen Der skal etableres beskyttende foranstaltninger mod: ingen Type overflade, den beskyttende foranstaltning skal etableres mod: ingen Transport og oplagring Stillads Arbejdets planlægning ID-kodesystem Udveksling af data 3.2 Referencer Arbejdet udføres endvidere i henhold t il følgende: Norm for automatiske reguleringssystemer t il VVS- tekniske anlæg, DS 468 Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 561 af 24. juni 1994 om indretning af tekniske hjælpemidler (Maskindirektivet) med senere ændringer i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 669 af 7. august 1995 om ændring af bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler og Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 831 af 27. november 1998 om ændring af bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler. Arbejdet udføres i henhold t il følgende: SBI -anvisning 102 Ventilationstekniske målinger SBI -anvisning 182 Indeklimahåndbogen DBI -Brandteknisk vejledning nr. 31, Brandtætninger Generelt Følgende materialer og komponenter må ikke leveres på byggepladsen før byggeledelsens bemærkninger foreligger: Ventilationsaggregater

13 3. Generelle specifikationer Side : 11/ Referencer der er generelt gældende for arbejdet Ad Stk. 1. DS 447:2005 Ad Stk. 2. DS 428:2011 Ad Stk. 3. DS 452:1999 Ad Stk. 4. DS 468:1990 Ad Stk. 5. DS 474:1993 DS 474/RET1:1995 Ad Stk. 6. DS/EN/CR 1752:2001 Ad Stk. 7. DS/EN 13779: Referencer der er gældende for specifikke dele af arbejdet Maling og lak - Korrosionsbeskyttelse af stålkonstruktioner med maling Del 2: Klassificering af korrosionskategorier DS/EN ISO :2000 Dansk Standard Måling af termisk indeklima SBI-anvisning 130:1983 Statens Byggeforskningsinstitut CE-Mærkning se kap Mærkning Elmotorer Frekvensomformere Overspændingsbeskyttelse Gennemføringer Demontering Projektering Ad Stk. 1. Vejledning nr. 5:1984 Supplement til vejledning om ekstern støj fra virksomheder vejledning nr. 3:1996

14 3. Generelle specifikationer Side : 12/32 Derudover må lufthastigheden i aggregaternes faceareal maksimalt være 2,5-3 m/s. På samtlige aggregater leveres følgende tomsektioner: Mellem varmegenvindingskomponent og varmeflade. Anlæggene skal kunne klare følgende luftmængder: Udsugning Indblæsning - VE01-03: m3/ h m3/ h - VE04, 06, 08: m3/ h m3/ h - VE05, 07, 09: m3/ h m3/ h Erstatningsluft i køkkenerne ved forceret drift med emhætte sker gennem vinduesventilerne i bygningen. Røgventilatorernes kapacitet skal udlægges for 2 x normaldriften. De enkelte kapaciteter fremgår af VVS- og ventilationstegningerne for tag samt ovennævnte beskrivelse. Røgventilatoren skal have bagudkrummede skovle, hvilket sikrer et lavt energiforbrug, og har endvidere den fordel, at skidt ikke så let sætter sig fast og forringer hjulets effektivitet. For at minimere støj og vibration skal ventilatoren som standard have effektive svingningsdæmpere monteret på bærevinkler Ventilationsanlæg Ad Stk. 1. DS/EN 1886:2008 Ad Stk. 2. DS/EN 779:2003 Ad Stk. 3. DS/EN :2009 Ad Stk. 4. DS/EN 1751:1999 Ad Stk. 5. NP-154-R: Tæthed og støjforhold DS/EN 1507:2006 DS/EN 12237:2003 SBI-anvisning 102:1975 Vejledning nr. 5:1993

15 3. Generelle specifikationer Side : 13/ Projektering Generelt Specifikke energiforbrug Kriterier for middellufthastighed Middellufthastigheden (m/s) må ikke overstige de nedenfor anførte kategorier: Rumtype Sommer Vinter Kategori Kategori Alle rum A A Kriterier for luftkvalitet Dimensionerende udeklimaværdier Ventilationsanlægget skal dimensioneres for de nedenfor anførte udeklimaværdier: Sommer Vinter Temp. ( o C) Rel.fugt. (%) Støjforhold Ad stk. 10. Intern støj fra de tekniske installationer må ikke overstige de nedenfor anførte A-vægtede energiækvivalente lydtryksniveauer efter korrektion til den givne efterklangstid med mindre andet er nævnt (på bl.a. tegninger). Efterklangstider nævnt på tegninger er gældende frem for nedenstående værdier: Rumtype Lydtryksniveau Efterklangstid L paeq (db) (s) Opholdsrum 30 1,0 ekskl. toiletter Toiletter 40 1,0 Den lavfrekvente støj i frekvensområdet 10 til 160 Hz må ikke overstige de nedenfor anførte A-vægtede niveauer: Rumtype Lydtryksniveau L pa,lf (db) Alle rum 20 Ved valg af løsninger, materialer, samlinger mv. skal entreprenøren sikre sig at de ovennævnte lydkrav er overholdt Dokumentation Ad stk. 5. Dokumentationen skal fremsendes til byggeledelsen for gennemsyn mindst 4 uger inden påbegyndelse af montagen.

16 3. Generelle specifikationer Side : 14/ Undersøgelser Generelt Dokumentation 3.5 Materialer og produkter Generelt Ad B2.400 punkt stk. 1. Følgende materialer og produkter må ikke leveres på byggepladsen, før byggeledelsens bemærkninger til dokumentationen foreligger: Ventilationsaggregat/udsugningsanlæg Ventilationsarmaturer Systemhardware, -software og netværk Elmotorer Frekvensomformere El-tracing Potentialudligning Målere EMC-miljø Forsyningsadskiller Overspændingsbeskyttelse Ventilationsanlæg Generelt Aggregater Aggregat/udsugnings og indblæsningsanlæg skal være Eurovent certificerede. Aggregat/ udsugnings og indblæsningsanlæg skal opfylde specifikationer som anført i afsnit 4. Maksimalt lufthastigheden i aggregaternes faceareal: se kap Montering af tomsektioner: se kap Anlæggene skal kunne klare følgende luftmængder som beskrevet under kap Ventilatorer Ventilatorer skal leveres med volumenstrømsmålere med føler anbragt i ventilatorens sugeåbning og differenstrykmåler, begge med aflæsningsenhederne fastgjort udvendigt på aggregathuset. Ad stk. 2. Der gælder følgende krav til maksimal specifik ventilatoreffekt, SFP: Anlæg VE01-03: 1120 J/m³. Anlæg VE04, 06, 08: 1290 J/m³ Anlæg VE05, 07, 09: 1360 J/m³

17 3. Generelle specifikationer Side : 15/ Luftindtag og afkast Luft indtag og -afkast skal udformes således at vand bortledes og indtrængning af fugle med videre undgås. Luft indtag og -afkast ført gennem taget skal leveres med vandtæt taggennemføring Filtre Som anført i afsnit Varmeflader for vand Som anført i afsnit El-varmeflader Forekommer ikke Køleflader Forekommer ikke Generelt Ad stk. 2. Drypbakkens vandlås skal udføres med selvvirkende lukkesystem af typen bordtennisbold Køleflader for vand Forekommer ikke Køleflade for brine Forekommer ikke Køleflade for direkte ekspansion Forekommer ikke Befugtere Forekommer ikke Varmegenvindingskomponenter Generelt Som anført i afsnit Roterende varmevekslere Forekommer ikke Modstrømsvarmeveksler Som anført i afsnit Væskekoblede batterier Forekommer ikke Krydsvarmeveksler Forekommer ikke.

18 3. Generelle specifikationer Side : 16/ Kanaler Maximalt tryktab, der skal dimensioneres efter SEL værdien Spjæld De i DS 447 tabel V3.11. Klasseindelingen af spjæld anvendes Generelt Afspærringsspjæld Indreguleringsspjæld Overtryksspjæld Brandspjæld Røgspjæld Indblæsnings- og udsugningsarmaturer Farve: Hvid Bæringer Synlige bæringer: Standard galvaniserede Lyddæmpere og svingningsdæmpere Der er fra ingeniørens side regnet med lyddæmpere over det nedhængte loft over toiletterne. På plantegningerne er disse ikke vist. Da det er entreprenøren, som i sidste ende står for det endelige omfang samt de endelige placeringer, er det ligeledes entreprenøren, som skal medtage disse på hans arbejdstegning. De angivne lydtryksniveauer og efterklangstider i kap skal overholdes i denne forbindelse. Lyddæmpere skal være firkantede i stedet for runde grundet pladskrav over hhv. nedhængte lofter på toiletter, placering over overskabe m.v Termometre, manometre og hygrometre Termometre skal være forkromede justerbare visertermometre med 100 mm skivediameter og dykrør, med en følerlængde på min. ¼ af kanaldimensionen (indstikslængde). Monteringsflangen skal have en krave på 40 mm, så termometret kan monteres udenfor isoleringen. Skalainddelingen skal afstemmes efter temperaturområdet. Termometrene skal justeres inden anlæggenes indregulering påbegyndes. Skalainddelingen skal afstemmes efter temperaturområdet. Der monteres termometre før og efter alle varmegenvindingsflader og varmeflader. Der monteres hygrometre før og efter evt. befugtersektion Teknisk isolering Særskilt beskrivelse

19 3. Generelle specifikationer Side : 17/ Lukning omkring installationsgennemføringer Se kap Øvrige materialer og komponenter Lejdere i teknikrum og udvendigt placerede jerndele skal leveres varmgalvaniserede. 3.6 Udførelse Generelt Inden arbejdet udføres, skal entreprenøren gøre sig bekendt med og tage hensyn til det komplette projekt, herunder øvrige installationer som for eksempel rørledninger, kabelbakker, lysarmaturer, øvrige elkomponenter, ventilation og sprinklere, samt opbygning af konstruktioner vægge, lofter og gulve Elmotorer Frekvensomformere El-tracing Potentialudligning Målere Volumenstrømsmålere monteres i kanalsystem således at aflæsning af skalaen kan foretages let fra gulvniveau Overspændingsbeskyttelse Mål og tolerancer Tolerancer på hovedluftmængder på alle anlæg er +10/-5% Gennemføringer, påmonteringer og retableringer Omkring gennemføringer i beton, murværk og lign. tætnes med sealer. Omkring gennemføringer i gipspladevægge tætnes med fugemasse Demontering Generelt Følgende demonterede bygningsdele skal sættes i depot for senere genanvendelse: ingen Opretning Generelt Mærkning Komponenter, armaturer med mere skal mærkes ved montagen. Alle automatikkomponenter, kabler og tavler skal mærkes. Krav til mærkning af komponenter, kabler og tavler fremgår af bygningsdelene. Alle ventilationsanlæg skal forsynes med mærkeskilte med oplysning om anlægsnavn i henhold til adressestruktur.

20 3. Generelle specifikationer Side : 18/32 Alle aggregater skal forsynes med skilte eller symboler, der angiver funktion af komponenter, for eksempel ventilator, filtre, varmeflader, spjæld, lyddæmpere mv. samt strømningsretninger. Større komponenter mærkes med resopalskilte. Resopalskiltene forsynes med komponentnummer og navn. Tekst på skiltene udføres med 10 mm høje bogstaver. Tekst og farven på skiltene skal aftales med byggeledelsen inden arbejdet udføres. Regulerbare komponenter uden for teknikrum mærkes Anlæg og komponenter Følere skal placeres så målingen giver en repræsentativ måleværdi for den pågældende parameter. Når dette er opfyldt skal føleren så vidt muligt placeres, så følerhuset er let tilgængeligt i forbindelse med kabeltilslutning, afprøvning og service. Dykrørsfølere skal altid monteres med kontaktpasta i dykrørslommer. Rumfølere skal placeres i opholdszonen på en sådan måde, at forstyrrende påvirkninger som træk, sol, varmekilder eller isolerende genstande så vidt muligt undgås. Udetemperaturfølere skal normalt placeres så de er afskærmet fra varmestråling og frit i forhold til vind i alle retninger. Alle følere skal placeres så risikoen for hærværk og anden fysisk beskadigelse minimeres. Automatikkomponenter skal være konstrueret for en forventet levetid på mindst 15 år Rør og kanaler Hovedkanaler mellem aggregater i teknikrum og fordelingskanaler på etagerne føres i teknikskakte. Selve hovedkanalerne fra tagteknikhusene hen til skaktene føres i tagisolering og isoleringen mellem niv. 6 og niv. 5 jf. tegningsmaterialet. Fordelingskanaler føres over nedhængte lofter på toiletterne og kasser specielt lavet til netop dette formål i boligerne. Der skal regnes med at anvende firkantede kanaler lokalt ved kryds af afløb over toiletterne pga. den lave højde over nedhængt loft. Omfanget vurderes ud fra tegningsmaterialet.

21 3. Generelle specifikationer Side : 19/ Ventilationsanlæg Generelt Aggregater opstilles efter fabrikanten anvisninger, og det skal sikres, at det i henhold til tegninger nødvendige serviceareal er til stede. Det må påregnes, at aggregater skal hejses op på tag inden teknikhusene bygges. Hvis der vælges generelt mindre kanaldimensioner end de på tegningerne anførte skal dokumentation af det specifikke energiforbrug, lydforhold mv. forelægges byggeledelsen til gennemsyn og godkendelse inden arbejdet påbegyndes. Kanalsystemet skal udføres aerodynamisk korrekt, og der skal i videst muligt omfang anvendes fabriksfremstillede standard komponenter. Afstanden mellem bæringerne på kanalerne må højst være 2 m. Lufthastighed i lyddæmpere må maksimalt være 10 m/s. Instrumenter monteres efter fabrikantens anvisninger og i øvrigt nemt tilgængelige for aflæsning. Længden af fleksible kanaler, som anvendes mellem faste kanaler/bokse og armaturer, må maksimalt være 1 m. Under og efter montagen skal kanalerne holdes rene inden i, og alle åbninger i kanalsystemet skal derfor holdes afdækket under byggeperioden Kanalsystem Se ovennævnte tekst Tæthed Kanalsystem inklusive komponenter skal udføres efter tæthedsklasse B Spjæld Kanalsystemet skal være forsynet med indreguleringsspjæld i tilstrækkeligt omfang til indregulering af anlæggene. Indreguleringsspjæld er ikke vist i projektmaterialet. Brandspjæld monteres efter fabrikantens anvisning Målere til driftskontrol Indblæsnings- og udsugningsarmaturer Trykfordelingsbokse skal fastgøres til loftkonstruktionen og uden forbindelse til evt. nedhængte lofter eller andre installationer. Bokses placering skal kunne justeres i alle 3 retninger.

22 3. Generelle specifikationer Side : 20/ Bæringer Lyddæmpere og svingningsdæmpere Filtre Teknisk isolering Øvrige udførelse Tæthedsprøvning Tæthedsprøvning af anlægget skal udføres som angivet nedenfor: Tæthedsklasse B efter DS447 Der skal påregnes sektionsvis tæthedsprøvning. Ad stk. 8. Målerapporten skal forelægges senest 2 uger efter gennemførelsen Indregulering Ventilationsanlæggets luftstrømme skal leveres med følgende tolerancer: Luftstrøm gennem armaturer Samlet luftstrøm til rummet Indblæsning + 10/ /-5 Udsugning + 10/ /-5 Ad stk. 9. Målerapporten skal forelægges senest 2 uger efter gennemførelsen Støjforhold Ad stk. 5. Målerapporten skal forelægges senest 2 uger efter gennemførelsen Indeklimamåling Indeklimamålinger udføres i omfang som angivet i SBI-anvisning 130. Indeklimamålinger udføres i 50 % af alle rum efter byggeledelsens valg. eller I følgende rum udføres indeklimamålinger: Standard beboelserum Fællesareal Rum efter byggeledelsens valg Ad stk.3. Målerapporten skal forelægges senest 2,5 uger efter gennemførelsen. 3.7 Relationer til andre arbejder Generelt Det påhviler entreprenøren inden arbejdets begyndelse at sikre sig, at forudgående arbejder er udført på en sådan måde, at forudsætningerne for entreprenørens konditionsmæssige udførelse af nærværende arbejder er tilstede.

23 3. Generelle specifikationer Side : 21/32 Entreprenøren skal rette henvendelse til byggeledelsen, hvis forudsætningerne for et konditionsmæssigt arbejde konstateres ikke at være tilstede. Samarbejde med andre entreprenører fremgår i øvrigt af bygningsdelsbeskrivelserne Forudgående arbejder Koordinering Under arbejdets afvikling bliver der forhold til og afhængighed af andre arbejder. Entreprenøren skal derfor koordinere sine arbejder med de øvrige entreprenører på byggepladsen, herunder VVS Føringsveje Hultagning i vægge, etagedæk og tag må først ske, når koordinering med de andre arbejder har fundet sted Overdragelse 3.8 Arbejdsmiljø Følgende arbejder og/eller materialer/produkter anses for at indebære sikkerhedsog/eller sundhedsmæssige risici: ingen 3.9 Kontrol Generelt Kvalifikationskontrollen skal sikre, at alle de af myndighederne krævede autorisationer, certifikater mv. nødvendige for entreprenørens udførelse af de enkelte arbejder og bygningsdele foreligger i overensstemmelse med kravene. Dokumentationen skal afleveres til byggeledelsen inden arbejdet påbegyndes. Materialekontrollen skal sikre, at materialer der leveres enten til fabrik/værksted eller direkte til byggepladsen, er i overensstemmelse med kravene i kontraktmaterialet. Dokumentationen skal afleveres til byggeledelsen ved anlæggenes aflevering. Produktionskontrol skal sikre, at produktion på værksted eller fabrik, men ikke på byggepladsen, er i overensstemmelse med kontraktmaterialet. Dokumentationen skal afleveres til byggeledelsen senest ved levering af produktet på byggepladsen. Modtagekontrollen skal sikre, at enhver leverance i omfang og kvalitet svarer til det ordrede, samt til det i projektmaterialet foreskrevne. Modtagekontrollen skal samtidig sikre, at eventuelle materialefejl, transportskader etc. konstateres tidligst muligt. Dokumentationen skal afleveres til byggeledelsen ved anlæggenes aflevering. Proceskontrollen skal sikre, at såvel funktion som udseende lever op til intentionerne i projektmaterialet samt god dansk byggeskik i øvrigt. Inden tilstøbning, indmuring mv. skal entreprenøren kontrolmåle placeringen af egne anlægsdele og sikre sig, at de i projektmaterialet angive mål er opnået.

24 3. Generelle specifikationer Side : 22/32 Resultatet af proceskontrollerne skal løbende afleveres til byggeledelsen og inden eventuel tilstøbning, indmuring mv. af de pågældende anlægsdele. Proceskontrollen omfatter mindst: Kanalniveau Parallelitet (ved parallelt monterede kanaler) Fællesbæringer Kanalafstand (afstand mellem isolerede kanaler og/eller væg) Kanalgennemføringer i vægge og dæk Kanalgennemføringer i tag Placering af armaturer Placering og opstilling af aggregater samt øvrige hovedkomponenter. Slutkontrollen skal sikre, at de i kontrakten omhandlede arbejder og leverancer er udført og klar til aflevering. Mest mulig dokumentation skal afgives løbende til byggeledelsen. Den komplette dokumentation afleveres endvidere ved anlæggets aflevering Projekteringskontrol Kontrol af undersøgelser Materiale- og produktkontrol Der skal udføre tæthedsprøvning på 70 % af kanalsystemet efter byggeledelsens valg Modtagekontrol Der skal udføre kontrol af isoleringstykkelser og isoleringsevne på 70 % af det isolerede kanalsystem efter byggeledelsens valg Udførelseskontrol Efter byggeledelsens valg skal entreprenøren i 60 % af alle rum, dog i alle rumtyper udføre lydmålinger, som dokumenterer, at de opstillede lydkrav er overholdt Slutkontrol Samordnede slutkontrol for flere arbejder

25 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 23/32 4. Bygningsdelsbeskrivelser 4.1 Aggregater Orientering Omfang Levering og opstilling af indblæsnings- og udsugningsanlæg inkl. isolering og montering af automatikkomponenter i henhold til tegninger og arbejdsbeskrivelsen. Intern fortrådning stærkstrøm som svagstrøm i forbindelse med ventilationsarbejdet. Gangbro henover kanalerne i tagteknikhusene på blok 4, som gør det muligt at komme hen til aggregaterne fra dørene uden at træde på kanaler. Gangbroen skal have en bredde og en kvalitet, hvilket det gør det muligt at transportere og udskifte dele i aggregaterne og føre dem ud på taget. Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet Følgende leveres, men monteres under andet arbejde Følgende leveres og monteres under andet arbejde Lokalisering Blok 4: Anlæggene på blok 4 monteres på en fast vibrationsfri flade, der ikke forstærker lyd (ventilationsentreprise). Under anlæggene forstærkes trapezplader iht. last 750 kg (konstruktionsentreprise). Der udføres ligeledes trædefast isolering under anlæggene (ventilationsentreprise). Herpå lægges betonfliser (ventilationsentreprise). Ventilationsanlæggene monteres på tag på disse forhøjninger. Anlæggene er opbygget som standard kapslet anlæg med modstrømsvarmeveksler. Alle anlæg på blok 4 betjener blok 4. Udeluftindtag og afkast skal ske gennem passende riste jf. tegningsmaterialet. Blok 5, 6, 7: Anlæggene på er placeret i ventilationsteknikrummene i bygningerne. Røgventilatorerne til disse anlæg kommer til at sidde ude i det fri, og derfor skal disse være en model, som kan tåle at stå i det fri (skal bl.a. være i vandtætte og stinktætte udførelse til udendørs montage). Det samme gælder for alle komponenter og dele inkl. de fleste spjæld inkl. motorer som kommer til at stå i det fri jf. tegningsmaterialet.

26 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 24/32 Anlæggene er opbygget som standard kapslet anlæg med modstrømsvarmeveksler. Anlæggene betjener bygningerne. Udeluftindtag og afkast skal ske gennem passende riste i ydervægge jf. tegningsmaterialet. Hovedkanaler mellem aggregater i teknikrum og fordelingskanaler på etagerne føres i teknikskaktene. Fordelingskanaler føres over nedhængte lofter over toiletter samt dertilhørende kasser i rummene Tegningshenvisning Ventilationsplantegninger Koordinering Tilstødende bygningsdele Forudgående bygningsdele/arbejder Efterfølgende bygningsdele/arbejder Projektering Ventilationsanlæg dimensioneres under dette arbejde i henhold til tegninger og arbejdsbeskrivelsen. Ventilationsanlæg dimensioneres i hold til gældende bygningsreglement med forceret drift på emhætterne dvs. dimensionerende luftmængder som angivet i kap Varmeflader og de tilsluttede dele beregnes for: Varmt vand: + 60/30 C Veksler IND UD Lufttemperatur før/efter: -12/22,0 0 C 19,7/3,9 0 C(ved afrimning) VE ,5/3,8 0 C(ved afrimning) VE ,3/3,8 0 C(ved afrimning) VE Relativ fugtighed før veksler 80 % RF 30 % RF Temperaturvirkningsgrad tør min. 93 % (VE01-03) min. 92,6 % (VE04, 06, 08) min. 92,2 % (VE05, 07, 09) Ventilationsvarmeflader:

27 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 25/32 Ventilationsvarmefladen skal dimensioneres efter en lufttemperatur ind på 3,8-3,9ºC og en lufttemperatur ud på 21ºC. Varmeeffekt 10,2kW (VE01-03) Varmeeffekt 7,3kW (VE04, 06, 08) Varmeeffekt 8,1kW (VE05, 07, 09) El entreprenøren leverer og monterer en enkelt 230V dåse i hver teknikrum/tagteknikhus til strømforsyning til div. røgevakueringsspjæld og røgspjæld i forbindelse med ventilationsanlæggene / kanaler / spjæld mv. VVS entreprenøren klarer selv den interne fortrådning stærkstrøm som svagstrøm Undersøgelser Materialer og produkter Komponentspecifikationer: Aggregatspecifikationer: Aggregat skal indeholde følgende: Spjæld for indblæsning, klasse F-7 filter for indblæsning, modstrømsvarmeveksler, varmeflade, indblæsningsventilator, Spjæld for udsugning, klasse F-5 filter for udsugning, udsugningsventilator. Aggregat leveres med tomsektioner: Efter indblæsningsdel Mellem varmegenvindingsdel og varmeflade Motorer skal være forberedte for frekvensdrift. Indblæsnings-, udsugnings-, indtags og afkasts kanaler leveres med standard varmtgalvaniseret udførelse i hvid farve. Hvor der sker afkortning eller anden skæring i kanalerne, skal der efterbehandles med rustbeskyttende maling Udførelse Aggregater opstilles efter fabrikanten anvisninger, og det skal sikres, at det i henhold til tegninger nødvendige serviceareal er til stede. Det må påregnes, at aggregater skal hejses op på tag inden teknikhusene i blok 4 bygges. Hvis der vælges generelt mindre kanaldimensioner end de på tegningerne anførte skal dokumentation af det specifikke energiforbrug, lydforhold mv. forelægges byggeledelsen til gennemsyn og godkendelse inden arbejdet påbegyndes. Kanalsystemet skal udføres aerodynamisk korrekt, og der skal i videst muligt omfang anvendes fabriksfremstillede standard komponenter. Afstanden mellem bæringerne på kanalerne må højst være 2 m. Lufthastighed i lyddæmpere må maksimalt være 10 m/s. Instrumenter monteres efter fabrikantens anvisninger og i øvrigt nemt tilgængelige for aflæsning.

28 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 26/32 Der må ikke forekomme fleksible kanaler i projektet. Under og efter montagen skal kanalerne holdes rene inden i, og alle åbninger i kanalsystemet skal derfor holdes afdækket under byggeperioden. Isolering af kanaler mv. udføres i overensstemmelse med kapitel 3. Generelle specifikationer Mål og tolerancer Prøver Der leveres prøver af armaturer Arbejdsmiljø For isoleringsarbejder henvises til At-meddelelse nr , Isoleringsarbejder med mineraluld af september Kontrol Der henvises til udbudskontrolplan for ventilationsanlæg D&V-dokumentation

29 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 27/ Armaturer Orientering Omfang Levering og montering af komplette indblæsnings- og udsugningsarmaturer i henhold til tegninger og arbejdsbeskrivelsen. Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet Følgende leveres, men monteres under andet arbejde Følgende leveres og monteres under andet arbejde Lokalisering I henhold til tegningsplaner Tegningshenvisning Ventilationsplantegninger Koordinering Tilstødende bygningsdele Loftskinner i entre og toiletter. Derudover skal indblæsningsarmaturer monteres i de oprettede kasser ved loft i de øvrige forskellige rum Projektering Ventilationsarmaturer skal kunne indbygges og tilpasses i forbindelse med aktuelle loftskinner. Dette skal fastlægges før bestilling af armaturer. Armaturerne skal være kontrolventiler som både kan monteres i loft og i vægge. Forudgående bygningsdele/arbejder Efterfølgende bygningsdele/arbejder Undersøgelser Materialer og produkter Komponentspecifikationer: Indblæsning: - Der bruges kontrolventiler i beboelsesrummene som fabr. Lindab eller dermed ligestillet. Udsugning: - Der bruges kontrolventiler i badeværelserne som fabr. Lindab eller dermed ligestillet. Derudover skal emhætterne i køkkenerne forbindes til øvrigt udsugningssystem uden at have en intern motor (centralventilation). Der er 105 lejligheder, dvs. at der skal leveres og monteres 105 stk. emhætter. Emhætten skal være som Exhausto ESL135WM eller dermed ligestillet.

30 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 28/ Udførelse Armaturer skal leveres rengjorte Mål og tolerancer Prøver Der leveres prøver af armaturer Arbejdsmiljø For isoleringsarbejder henvises til At-meddelelse nr , Isoleringsarbejder med mineraluld af september Kontrol Der henvises til udbudskontrolplan for ventilationsanlæg D&V-dokumentation

31 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 29/ Demontering og bortskaffelse Orientering Omfang Demontering og bortskaffelse og tildannelse af alle eksisterende installationer Tegningshenvisning Stedlig besigtigelse Materialer og produkter Udførelse Entreprenøren opfordres til at besigtige de stedlige forhold. Ekstra krav som følge af ukendskab vil ikke blive honoreret Kontrol Arbejdsmiljø -

32 Bilag 1 Udbudskontrolplan Bilag 1 Udbudskontrolplan

33 Bilag 1 Udbudskontrolplan Paradigme for udbudskontrolplan for ventilation Nr. Emne Reference Metode Omfang Tidspunkt Acceptkriterium 1 Projekteringskontrol 1.1 Projektdokumenter B Kontrol af dokumentatiojekterintrolleret 100% Afslutning for pro- Beregninger er konsendt og frem- til byggeledelsen Kontrol af undersøgelser Materiale- og produktkontrol Modtagekontrol Udførelseskontrol 5.1 Kanalmontering inkl. afstande, niveau mv. ARB Visuel kontrol og 100% Løbende ARB kontrolmåling 5.2 Bæringer herunder fællesbæringer ARB Visuel kontrol 100% Løbende ARB Kanalgennemføringer ARB Visuel kontrol 100% Løbende ARB Placering af armaturer, aggregater, spjæld og lyddæmpere ARB Visuel kontrol 100% Løbende ARB Tæthedsprøvning ARB Kontrol af dokumentation 100% Før indregulering ARB Indregulering ARB Kontrol af dokumentationing 100% Efter tæthedsprøv- ARB Støjniveau ARB Kontrol af dokumentation 10% af alle rum Efter indregulering ARB Indeklima ARB Kontrol af dokumentation 10% af alle rum Efter indregulering ARB

34 Bilag 1 Udbudskontrolplan Slutkontrol 6.1 Funktionsafprøvning B2.400, B2.400, B2.400, Før aflevering Overensstemmelse med projektmateriale 6.2

ØSTERGADE 51. Familie- og ungdomsboliger. Ventilationsentreprisen Arbejdsbeskrivelse J.430 Ventilation. Dato : 16.05.2011 Rev.

ØSTERGADE 51. Familie- og ungdomsboliger. Ventilationsentreprisen Arbejdsbeskrivelse J.430 Ventilation. Dato : 16.05.2011 Rev. ØSTERGADE 51 Familie- og ungdomsboliger Ventilationsentreprisen Arbejdsbeskrivelse J.430 Ventilation Dato : 16.05.2011 Rev. Dato : Indholdsfortegnelse Side : 2/35 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse...

Læs mere

HØRINGSEKSEMPLAR. Bygningsinstallationer, Projektspecifikt beskrivelse 2015-12- 11. Ændringshistorik fra den 2015-12- 11

HØRINGSEKSEMPLAR. Bygningsinstallationer, Projektspecifikt beskrivelse 2015-12- 11. Ændringshistorik fra den 2015-12- 11 Bygningsinstallationer, Projektspecifikt beskrivelse 2015-12- 11 Ændringshistorik fra den 2015-12- 11 Denne ændringshistorik angiver ændringer i forhold til den tidligere version, idet det er en sam- menskrivning

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse Dato: 2012.08.31. 7.0 VVs arbejder Østergade 36-38. 0. Indholdsfortegnelse... 1. 1. Orientering... 1 1.1 Generelt...

Arbejdsbeskrivelse Dato: 2012.08.31. 7.0 VVs arbejder Østergade 36-38. 0. Indholdsfortegnelse... 1. 1. Orientering... 1 1.1 Generelt... Kapitel Side Revision 0. Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 1 1.1 Generelt... 1 2. Omfang... 1 2.1 Generelt... 1 2.2 Bygningsdele... 1 2.3 Projektering... 1 2.4 Byggeplads... 2 2.5 Sikkerhed og

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 3 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 3.2 VENTILATIONSARBEJDER Udgave 1 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 Rev.

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.21 - Teknisk isolering ventilation 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering

Læs mere

Klima-, Energi og Bygningsministeriet Bygningsstyrelsen

Klima-, Energi og Bygningsministeriet Bygningsstyrelsen Klima-, Energi og Bygningsministeriet Bygningsstyrelsen (Lejer, Sagsnavn) Arbejdsbeskrivelse - Stinkskabsentreprisen med tilhørende rumautomatik Dato: (xx.xx.xx) Rev. dato: (xx.xx.xx) Indholdsfortegnelse

Læs mere

HØRINGSEKSEMPLAR. Ventilation, Vejledning 2015-12- 08. Ændringshistorik fra den 2015-12- 08

HØRINGSEKSEMPLAR. Ventilation, Vejledning 2015-12- 08. Ændringshistorik fra den 2015-12- 08 Ventilation, Vejledning 2015-12- 08 Ændringshistorik fra den 2015-12- 08 Denne ændringshistorik angiver ændringer i forhold til den tidligere version, idet det er en sam- menskrivning mellem den foreliggende

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.4 - Afløb i jord 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise

Læs mere

Funktionsbeskrivelse Ventilation. 013 Høllevang Skole 014 Agerskov Skole 015 Toftlund Skole. Energispareprojekt Tønder

Funktionsbeskrivelse Ventilation. 013 Høllevang Skole 014 Agerskov Skole 015 Toftlund Skole. Energispareprojekt Tønder Funktionsbeskrivelse Ventilation 013 Høllevang Skole 014 Agerskov Skole 015 Toftlund Skole Energispareprojekt Tønder 27. september 2013 Side : 1/30 Indholdsfortegnelse... 1 2. Omfang... 4 2.1 Generelt...

Læs mere

Rumventilation i autoværksteder

Rumventilation i autoværksteder Rumventilation i autoværksteder Udbudsmateriale Bygherre: Navn Adresse By Rådgiver: Navn Adresse By Udbudet gælder følgende lokaler: Ventilationsanlægget har opvarmningsfunktion Mekanisk værksted dag nat

Læs mere

Randers Lille Skole Udvidelse - Tøjhushavevej 28

Randers Lille Skole Udvidelse - Tøjhushavevej 28 Indholdsfortegnelse Side : 1/24 Kapitel Side Revision 0. Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 5 1.1 Generelt... 5 1.2 Definitioner... 5 2. Omfang... 6 2.1 Generelt... 6 2.2 Bygningsdele... 6 2.3

Læs mere

Hovedentreprise Dato : 2014-09-18 Arbejdsbeskrivelse Teknisk isolering Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/14. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt:

Hovedentreprise Dato : 2014-09-18 Arbejdsbeskrivelse Teknisk isolering Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/14. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse Side : 1/14 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 2. Omfang... 4 2.1 Generelt... 4 2.3 Projektering... 4 2.5 Sikkerhed og

Læs mere

Tømrerentreprisen Dato : Arbejdsbeskrivelse ventilation Rev.dato : 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 1/5 Ventilationsarbejder, bygning A

Tømrerentreprisen Dato : Arbejdsbeskrivelse ventilation Rev.dato : 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 1/5 Ventilationsarbejder, bygning A 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 1/5 4.1 Orientering BIPS basisbeskrivelse B 2.430 er gældende for arbejdet. 4.2 Omfang Bygningsdelen omfatter alle ventilationsarbejder i forbindelse med ombygning af

Læs mere

Norm for mekaniske ventilationsanlæg

Norm for mekaniske ventilationsanlæg Dansk standard DS 447 2. udgave 2005-06-15 Norm for mekaniske ventilationsanlæg Code of Practice for mechanical ventilation installations DS 447 København DS projekt: 48146 ICS: 91.140.30 Første del af

Læs mere

Lauritz Sørensens Vej Etablering af nyt El og HPFI relæ Fagentreprise Dato: 11-04-2013. EL Side 1 af 6

Lauritz Sørensens Vej Etablering af nyt El og HPFI relæ Fagentreprise Dato: 11-04-2013. EL Side 1 af 6 EL Side 1 af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1 Bygningsdele 2 Andre ydelser 2 Referencer 2 Arbejdets kvalitet 3 BYGNINGSDELSBESKRIVELSE, produkter og udførelse (01) HPFI relæ

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.330 Maling. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.330 Maling. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.330 Maling Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1 Udarbejdet:FM Kontrolleret:BM Godkendt:BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/7 Udarbejdet: FM Kontrolleret: BM Godkendt: BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR:

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: HOVEDENTREPRISENS STÅLKONSTRUKTION (SM) Udført af: d.a.i arkitekter ingeniører Holmstrupgårdvej 20A 8220 Brabrand Tlf.: 87346600 Boligkontoret Århus Nydamsparken afd. 23 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.22 - Teknisk isolering VVS 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Ombygning og renovering

Læs mere

Bips 42 Teknisk standard Malerarbejde. Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012

Bips 42 Teknisk standard Malerarbejde. Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012 Bips 42 Teknisk standard Malerarbejde Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012 Indholdsfortegnelse: 1 - Omfang... 3 1.1 - Generelt... 3 1.2 - Bygningsdele... 3 1.3 - Projektering... 3 1.4 - Byggeplads...

Læs mere

Afsnit 7 Teknisk standard Ventilation. Kolding og Fredericia Sygehuse 01-04-2011 - rev. 1

Afsnit 7 Teknisk standard Ventilation. Kolding og Fredericia Sygehuse 01-04-2011 - rev. 1 Afsnit 7 Teknisk standard Ventilation Kolding og Fredericia Sygehuse 01-04-2011 - rev. 1 Indholdsfortegnelse: 57.11 Komfortventilation Aggregater... 3 57.12 Komfortventilation Kanalsystemer og armaturer...

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.430 Ventilation Renovering af Løget By, afdeling 42 AAB Vejle April 2013 COWI-sag A019647 Dokumentnr. 42-3.202 rev. 1.

Arbejdsbeskrivelse B2.430 Ventilation Renovering af Løget By, afdeling 42 AAB Vejle April 2013 COWI-sag A019647 Dokumentnr. 42-3.202 rev. 1. Arbejdsbeskrivelse B2.430 Ventilation Renovering af Løget By, afdeling 42 AAB Vejle April 2013 COWI-sag A019647 Dokumentnr. 42-3.202 rev. 1.0 Indholdsfortegnelse Side : 1/29 Udarbejdet: HVS Kontrolleret:

Læs mere

Region Hovedstadens Apotek. Kølevand. Arbejdsbeskrivelse (ARB) og. Bygningsdelsbeskrivelser (BYB) for. Dato: 10.10.2013. Rev:

Region Hovedstadens Apotek. Kølevand. Arbejdsbeskrivelse (ARB) og. Bygningsdelsbeskrivelser (BYB) for. Dato: 10.10.2013. Rev: VVS-entreprisen Arbejdsbeskrivelse og bygningsdelsbeskrivelse Kølevand Region Hovedstadens Apotek Arbejdsbeskrivelse (ARB) og Bygningsdelsbeskrivelser (BYB) for Kølevand Dato: 10.10.2013 Rev: Ingeniør

Læs mere

Leverance Solceller Dato : 21.05.2012 Beskrivelse Leverance af solcelleanlæg Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/4

Leverance Solceller Dato : 21.05.2012 Beskrivelse Leverance af solcelleanlæg Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/4 Produktionshøjskolen i Sønderborg. Nyt Solcelleanlæg på tag Leverance Solceller Dato : 21.05.2012 Indholdsfortegnelse Side : 1/4 Udarbejdet: IE Kontrolleret: JM Godkendt: Kapitel Side 0. Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Døre, vinduer og porte, montage R

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Døre, vinduer og porte, montage R Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: 4.371 Døre, vinduer og porte, montage R2.00 2015-12-22 Denne ændringshistorik angiver ændringer i forhold til den tidligere version ved en sammenligning

Læs mere

Bygningsstyrelsen. 782 70 Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Tømrer - Lofter. Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato:

Bygningsstyrelsen. 782 70 Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Tømrer - Lofter. Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: ARB - Arbejdsbeskrivelse Tømrer - Lofter Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: +45 3940 1011 Indholdsfortegnelse Side : 1/1 Udarbejdet: FLK Kontrolleret: Godkendt:

Læs mere

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Maling R

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Maling R Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: 4.330 Maling R1.01 2015-12-22 Denne ændringshistorik angiver ændringer i forhold til den tidligere version ved en sammenligning mellem den nye gældende

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.2 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 5, 6, 7 2013-11-14 Blok 5, 6, 7 Renovering

Læs mere

Fagentreprise Dato: 14-02-2013 Arbejdsbeskrivelse Vvs Side 1 af 5

Fagentreprise Dato: 14-02-2013 Arbejdsbeskrivelse Vvs Side 1 af 5 Vvs Side 1 af 5 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1 Bygningsdele 2 Andre ydelser 2 Referencer 2 Arbejdets kvalitet 3 BYGNINGSDELSBESKRIVELSE, produkter og udførelse (52)50.05 Nedtagning

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 2 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 2.6 Betonelementleverance Udgave 2 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 Rev.

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.1 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 4 2013-11-14 Blok 4 Renovering og ombygning

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 3 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 3.3 TEKNISK ISOLERING Udgave 1 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 Rev.

Læs mere

VVS- og Ventilationsarbejder

VVS- og Ventilationsarbejder Summarisk VVS-beskrivelse side 1 af 8 VVS- og Ventilationsarbejder For arbejdet er følgende basisbeskrivelser gældende: bips B2.400, Basisbeskrivelse bygningsinstallationer bips B2.410, Basisbeskrivelse

Læs mere

Tekniske standarder Afsnit 7 - bips nr. 57 Ventilation 10. udgave

Tekniske standarder Afsnit 7 - bips nr. 57 Ventilation 10. udgave OUH O D E N S E U N I V E R S I T E T S H O S P I T A L SVENDBORG SYGEHUS Afsnit 7 - bips nr. 57 Ventilation 10. udgave 10. januar 2014 Indholdsfortegnelse 57.11 Komfortventilation Aggregater... 2 57.12

Læs mere

ØSTERGADE 51. Familie- og ungdomsboliger. VVS-entreprisen Arbejdsbeskrivelse H.410 VVS. Dato : 16.05.2011 Rev. Dato :

ØSTERGADE 51. Familie- og ungdomsboliger. VVS-entreprisen Arbejdsbeskrivelse H.410 VVS. Dato : 16.05.2011 Rev. Dato : ØSTERGADE 51 Familie- og ungdomsboliger VVS-entreprisen Arbejdsbeskrivelse H.410 VVS Dato : 16.05.2011 Rev. Dato : Indholdsfortegnelse Side : 2/2 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse...

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSE AUTOMATIK

FUNKTIONSBESKRIVELSE AUTOMATIK FUNKTIONSBESKRIVELSE AUTOMATIK Randers Lille Skole - udvidelse Udg. dato: 20.10.2015 Side : 2/ 7 1. Generelt Alle ydelser inden for CTS og automatik beskrevet i nærværende dokument indgår i automatikarbejdet.

Læs mere

ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER FEBRUAR 2013 NY KONTORBYGNING, NUPARK D

ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER FEBRUAR 2013 NY KONTORBYGNING, NUPARK D , NUPARK D ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER SAG NR. 12001 ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER FEBRUAR 2013 Arkitektfirmaet BIK Lærkevej 2 7600 Struer tlf 96 10 10 10 CVR-nr. 99 99 99 99 www.bik.dk

Læs mere

FBE Bygningsautomation Bygningsdelsbeskrivelse FBE040 Tavler

FBE Bygningsautomation Bygningsdelsbeskrivelse FBE040 Tavler Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjeneste FBE Bygningsautomation Bygningsdelsbeskrivelse FBE040 Tavler Dette paradigme anvendes til at udarbejde en projektspecifik beskrivelse for arbejdet med Bygningsautomation.

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Hovedprojekt Side : 1/11 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.2 Bygningsdele... 3 2.4 Byggeplads... 3 2.5 Sikkerhed

Læs mere

Bygninger over 1600 m 2

Bygninger over 1600 m 2 Metode for certificerede virksomheders trykprøvning efter EN 13829 og gældende bygningsreglement Trykprøvning/Tæthedsprøvning: Efter måling udstedes et bygningscertifikat til bygherre/rekvirenten, som

Læs mere

Funktionsbeskrivelse Bygningsarbejder

Funktionsbeskrivelse Bygningsarbejder (Tømrer/isolatør fagentrepriser) 015 Toftlund Skole Energispareprojekt Tønder 27. september 2013 014 Toftlund Skole Side:2/5 Udarbejdet: PJA Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse 015 Toftlund Skole...

Læs mere

VR700DC. DK Montagevejledning. Til installatøren

VR700DC. DK Montagevejledning. Til installatøren VR700DC DK Montagevejledning Til installatøren 1 FORORD Systemair ventilationsaggregater med varmegenvinding er blevet produceret siden 1980. Aggregaterne er installeret i tusindvis af boliger. Erfaringen

Læs mere

AKB Kbh. afd Øbro 95

AKB Kbh. afd Øbro 95 AKB Kbh. afd. 1026 - Øbro 95 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Tømrerarbejdet Bilag 5 April 2012 Dokument nr. K 003 Revision nr. Udgivelsesdato 10.04.2012 Sags. nr. A020599 / P-76583-B-2 Udarbejdet UBJ

Læs mere

Kvaliteten af luft = livskvalitet!

Kvaliteten af luft = livskvalitet! DV-300T Bygningsrenovering og efterisolering af huse nu til dags efterlader ofte huset godt isoleret og tæt. Dette betyder dog også at krav til udluftning stiger markant og derfor er det energirigtig at

Læs mere

ENTREPRISE 1 1.5 BLIKARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S. Dato: 22.02.

ENTREPRISE 1 1.5 BLIKARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S. Dato: 22.02. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af, afd. 10 ENTREPRISE 1 1.5 BLIKARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE Udgave 1 Dato: 22.02.2013 Rev. dato: Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

T I L B U D S L I S T E

T I L B U D S L I S T E T I L B U D S L I S T E Renovering af ventilationsanlæg på Maniitsoq Sygehus B-950 Undertegnede hovedentreprenør tilbyder herved at udføre nedennævnte entreer i henhold til udbudsmaterialet: Hovedentree

Læs mere

Boligventilationsvarmepumpe. Afkast fra emhætte. Primær varmekilde VVB Koldt vand

Boligventilationsvarmepumpe. Afkast fra emhætte. Primær varmekilde VVB Koldt vand Energiløsning UDGIVET SEPTEMBER 2013 - REVIDERET DECEMBER 2015 Boligventilationsvarmepumpe Det anbefales at installere boligventilationsvarmepumper i energirenoverede tætte huse, hvor den primære varmekilde

Læs mere

Tilbudsliste med beskrivelse

Tilbudsliste med beskrivelse Tilbudsliste med besivelse side 1 af 10 Sagsnr. 675805A Dato 18.05.2015 Initialer PRT/THB/TEK/JRD Summationsark Pos. Emne 1. Beton Kloak og murerarbejder 2. Tømrerarbejder 3. Maler 4. Gulvbelægning 5.

Læs mere

Ventilation. Ventilation kan etableres på to forskellige måder:

Ventilation. Ventilation kan etableres på to forskellige måder: Rum, som benyttes af personer, skal ventileres så tilfredsstillende komfort og hygiejniske forhold opnås. Ventilationen bevirker, at fugt og forurening (partikler, CO 2, lugt mm.) fjernes fra opholdsrummene

Læs mere

<Identifikationskode;CCS-kode;Sfb-kode> Vinduer/Vinduespartier

<Identifikationskode;CCS-kode;Sfb-kode> Vinduer/Vinduespartier Udbudsbeskrivelse: Vinduer og vinduespartier med VELFAC 200 Energy Producent: VELFAC A/S - Bygholm Søpark 23-8700 Horsens Anvendelse: Nærværende tekst stilles til rådighed for arkitekter til inspiration

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Malerentreprise Sagsnr. : 314.001 Arbejdsbeskrivelse Side : 1 af 9 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 2 Omfang...2 2.1 Generelt...2 2.2 Bygningsdele...2 2.3 Projektering...2 2.4 Byggeplads...2

Læs mere

Tagkonstruktioner. opstilling og afstivning af spær

Tagkonstruktioner. opstilling og afstivning af spær Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg & industri Tagkonstruktioner opstilling og afstivning af spær Undervisningsministeriet. Marts 2011. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.345 Gulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.345 Gulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.345 Gulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/9 Udarbejdet:FM Kontrolleret:BM Godkendt:BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Afsnit 5 Teknisk standard Køling. Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012

Afsnit 5 Teknisk standard Køling. Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012 Afsnit 5 Teknisk standard Køling Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012 Indholdsfortegnelse: 55.11 Forsyningsanlæg (aggregater) for komfortkøling... 3 55.12 Distributionssystem for kølevand... 5 55.13

Læs mere

ENERGIBESPARENDE FORANSTALTNINGER I SELVEJENDE IDRÆTSHALLER

ENERGIBESPARENDE FORANSTALTNINGER I SELVEJENDE IDRÆTSHALLER MAJ 2015 ENERGIBESPARENDE FORANSTALTNINGER I SELVEJENDE IDRÆTSHALLER BJERRINGBRO IDRÆTSPARK ADRESSE COWI A/S Asmildklostervej 11 8800 Viborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MAJ 2015

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Hovedprojekt Side : 1/12 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.2 Bygningsdele... 3 2.4 Byggeplads... 3 2.5 Sikkerhed

Læs mere

Til bydende entreprenører på offentlig licitation

Til bydende entreprenører på offentlig licitation Til bydende entreprenører på offentlig licitation Ombygning af Juniorklub, Jyllandsgade 16, 6520 Toftlund Murer: Ny gulvkonstruktion, ny flisebelægning, ny nedsivningsanlæg, nedrivningsarbejde Tømrer:

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR AUGUST 2014 2 TX BOLIG Decentral ventilation med en kapacitet på 35 til 350 m³/h, kan eventuelt anvendes følgende steder: Privatbolig/lejligheder kontorer mødelokaler undervisningslokaler

Læs mere

Kursisen får ikke kursusbevis, da formålet er, at kursisten bliver bekendt med hvornår nærved zonen er nået.

Kursisen får ikke kursusbevis, da formålet er, at kursisten bliver bekendt med hvornår nærved zonen er nået. Kabelmontør. L AUS kursus 1 dags varighed. Kurset L_AUS gennemføres af instruktøren der har dette speciale. Kursisen får ikke kursusbevis, da formålet er, at kursisten bliver bekendt med hvornår nærved

Læs mere

UDBUDSKONTROLPLAN NYINDRETNING TAGETAGE

UDBUDSKONTROLPLAN NYINDRETNING TAGETAGE 30025 BIRKEDALSVEJ 27, PRØVESTENEN UDBUDSKONTROLPLAN NYINDRETNING TAGETAGE Fagentreprise Helsingør Kommune Dateret: 07.04.2017 rev 00 Nyindretning tagetage Fagentrepriser Dato : 07.04.2017 Side : 1/10

Læs mere

4.0 Bygningsdelsbeskrivelse Installationer

4.0 Bygningsdelsbeskrivelse Installationer 4.0 Bygningsdelsbeskrivelse Installationer 4.0.1 Generelt Installationsunit Gas-El-ventilation skal styres af et trykafprøvningssystem (installationsunit) med elektrisk frakobling, gasdetektering, frakobling

Læs mere

Sag: Slagelse Gymnasium Sag nr.: Dato: Entreprise: STÅLARBEJDET Side: 1 af 9

Sag: Slagelse Gymnasium Sag nr.: Dato: Entreprise: STÅLARBEJDET Side: 1 af 9 Entreprise: STÅLARBEJDET Side: 1 af 9 Indholdsfortegnelse OMFANG 2 Generelt...2 Normer og forskrifter...2 Arbejdets omfang...2 Bygningsdele...4 Projektering...4 Byggeplads...4 Indretning og drift...4 Vejrligsforanstaltninger...4

Læs mere

Velkommen til. bips beskrivelsesværktøj til renovering

Velkommen til. bips beskrivelsesværktøj til renovering Velkommen til Session 1D, bips beskrivelsesværktøj til renovering Indlægsholder: Arkitekt Ole Andersen 1 bips beskrivelsesværktøj til renovering Udviklingen af bips beskrivelsesværktøj til også at understøtte

Læs mere

Annex 1.4 FN Byen og Campus 2 Terrorsikring Arbejdsbeskrivelse Stål, generelt

Annex 1.4 FN Byen og Campus 2 Terrorsikring Arbejdsbeskrivelse Stål, generelt Annex 1.4 FN Byen og Campus 2 Arbejdsbeskrivelse Stål, generelt 2017-03-29 Arbejdsbeskrivelse Stål, generelt Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/16 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 05. Betonelementleverence

Arbejdsbeskrivelse 05. Betonelementleverence Arbejdsbeskrivelse 05. Betonelementleverence Hovedprojekt Side : 1/12 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.2 Bygningsdele... 3 2.3 Projektering... 3 2.4 Byggeplads...

Læs mere

RETTELSESBLAD NR. 03:

RETTELSESBLAD NR. 03: Rettelsesblad nr. 03 af 03.11.2014 Side 1 af 6 RETTELSESBLAD NR. 03: GENERELT: ALLE : Jf. Udbudsbrev skal tro og loveerklæring udfyldes. Erklæringen er oplagt på box under pkt. 2.3 Dokumenter FÆLLESBETINGELSER:

Læs mere

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR:

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: HOVEDENTREPRISENS KLOAK OG DRÆN Udført af: d.a.i arkitekter ingeniører Holmstrupgårdvej 20A 8220 Brabrand Tlf.: 87346600 Indholdsfortegnelse Side : 1/17 Indholdsfortegnelse... 1

Læs mere

Markedets mest effektive genvinding

Markedets mest effektive genvinding lindab ventilation Markedets mest effektive genvinding Den nye HERU EC genvinder op til 86 % Opfylder BR1 Varmegenvindingsaggregat HERU9SEC Dimensioner 164 97 555 52 Ø 16 48 Beskrivelse HERU EC er et aggregat

Læs mere

Kulturhuset i Randers

Kulturhuset i Randers Kulturhuset i Randers Indeklima og ventilationsanlæg Skitseoplæg 20. april 2007 Kerstens & Westphal A/S, Rådgivende Ingeniører FRI, Vestergade 28, 8900 Randers Tlf. 89 15 30 30 Fax 86 40 12 80 mail@kwas.dk

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 03. Afløb i jord

Arbejdsbeskrivelse 03. Afløb i jord Arbejdsbeskrivelse 03. Afløb i jord Hovedprojekt Side : 1/20 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.1 Generelt... 3 2.4 Byggeplads... 3 2.5 Sikkerhed og sundhed...

Læs mere

Energibesparelser i ventilationsanlæg Teori og praksis v/carsten Tonn-Pedersen. KlimaKlar torsdag den 12. maj 2011

Energibesparelser i ventilationsanlæg Teori og praksis v/carsten Tonn-Pedersen. KlimaKlar torsdag den 12. maj 2011 Energibesparelser i ventilationsanlæg Teori og praksis v/carsten Tonn-Pedersen KlimaKlar torsdag den 12. maj 2011 Fokus-omr områder God og energirigtig ventilation opnås ved at fokusere på: 1. Ventilationsbehov

Læs mere

Amroc cementspånplader anvendt som facadebeklædning på underlag af træ

Amroc cementspånplader anvendt som facadebeklædning på underlag af træ Oplæg til beskrivelsespositioner for: Rev. 02.12.04 Amroc cementspånplader anvendt som facadebeklædning på underlag af træ Leverandør: Holbæk Byggemateriale Compagni A/S, tlf. 59 44 12 00 www.hbc-as.dk

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse side 1 Arbejdsbeskrivelse 14-02-2013 Rev: ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1. Bygningsdele.

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse side 1 Arbejdsbeskrivelse 14-02-2013 Rev: ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1. Bygningsdele. Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1 Bygningsdele 2 Andre ydelser 2 Referencer 2 Arbejdets kvalitet 3 BYGNINGSDELSBESKRIVELSE, produkter

Læs mere

Bovbjerg Ostelager - Udvidelse

Bovbjerg Ostelager - Udvidelse Indholdsfortegnelse Side : 1/13 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Definitioner... 3 2. Omfang... 4 2.1 Generelt... 4 2.2 Bygningsdele... 4 2.4 Byggeplads... 4 2.5 Sikkerhed

Læs mere

Varme- og køleanlæg i bygninger

Varme- og køleanlæg i bygninger Dansk standard DS 469 2. udgave 2013-02-06 Varme- og køleanlæg i bygninger Heating and cooling systems in buildings DS 469 København DS projekt: M253996 ICS: 91.140.10 Første del af denne publikations

Læs mere

Energimærke. Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by: SIDE 1 AF 56 Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by: 2720 Vanløse BBR-nr.: 101-361047-001 Energikonsulent: Jacob Wibroe Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Modelleverancespecifikation

Modelleverancespecifikation Indledning Kataloget indeholder for de beskrevne objekter en side med nedenstående informationer. En side vil i nogle tilfælde omhandle en konkret bygningsdel (ét objekt), mens det i andre tilfælde vil

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.7 - Beton, generelt og pladsstøbt 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse Konstruktionsarbejder

Arbejdsbeskrivelse Konstruktionsarbejder ATP Ejendomme Butik - Møntergade 19 Smedeentreprisen Dato: 2014.11.03 Indhold Side 1 af 8 ATP Ejendomme Butik - Møntergade 19 Smedeentreprisen Dato: 2014.11.03 Indhold Indholdsfortegnelse 01.2. Omfang...

Læs mere

Bygningsstyrelsen Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Malerarbejde. Udgivelsesdato: Rev. dato:

Bygningsstyrelsen Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Malerarbejde. Udgivelsesdato: Rev. dato: ARB - Arbejdsbeskrivelse Malerarbejde Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: +45 3940 1011 Indholdsfortegnelse Side : 1/1 Udarbejdet: FLK Kontrolleret: Godkendt:

Læs mere

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS Valg af måle- og beregningspositioner Orientering nr. 43 PFi/CB/ilk 31. december 2010 Måle- og beregningspositioner skal nogle gange være i skel, nogle gange på opholdsarealer,

Læs mere

Kloakarbejdet A02. Poul Paghs Gade Ungdoms- og familieboliger. Udgivelsesdato: 26-05-2016 Rev. dato:

Kloakarbejdet A02. Poul Paghs Gade Ungdoms- og familieboliger. Udgivelsesdato: 26-05-2016 Rev. dato: Kloakarbejdet A02 Udgivelsesdato: 26-05-2016 Rev. dato: C.F. Møller Danmark A/S Strandvejen 17 9000 Aalborg, Danmark Tlf. +45 9632 9797 www.cfmoller.com NIRAS A/S Vestre Havnepromenade 9 9100 Aalborg Tlf.

Læs mere

Tagbeklædning med Harmoni:

Tagbeklædning med Harmoni: Tagbeklædning med : Tagbeklædning med bølgeplader i stål 4.1 Orientering bips B2.360, Basisbeskrivelse tagdækning er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende for arbejdet. 4.2 Omfang

Læs mere

INTRODUKTION Udbudsmateriale

INTRODUKTION Udbudsmateriale Efterfølgende sider omhandler et udbudsmateriale som specielt henvender sig til mindre og mellemstore vandværker. t kan bruges som værktøjskasse til at beskrive de opgaver vandværket skal have lavet, så

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Vollsmose Alle 16 Postnr./by: 5240 Odense NØ BBR-nr.: 461-514359-003 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Fibercement Bølgeplader, Type 146/48, 1090x1180 på lægter

Fibercement Bølgeplader, Type 146/48, 1090x1180 på lægter Bygningsbeskrivelse Side : 1/7 Udarbejdet: SLa Kontrolleret: MBM Godkendt: MBM Fibercement Bølgeplader, Type 146/48, 1090x1180 på lægter Ansvarsfraskrivelse Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Rev.15 Februar 2010 Side 1 af 23 1.0.0 Indhold MONTAGE, DRIFT OG...1 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING...1 1.0.0 INDHOLD...2 2.0.0 ILLUSTRATIONER...2 3.0.0

Læs mere

8.4 Digital projektering

8.4 Digital projektering Tillæg til ydelsesbeskrivelsen Byggeri og Planlægning, 2012 8.4 Digital projektering 2016 Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI og DANSKE ARK Tillæg til ydelsesbeskrivelsen Byggeri og Planlægning 2012-8.4

Læs mere

Tekniske specifikationer for projektering og udførelse af varmeinstallationer i Gentofte.

Tekniske specifikationer for projektering og udførelse af varmeinstallationer i Gentofte. Tekniske specifikationer for projektering og udførelse af varmeinstallationer i Gentofte. Gentofte Fjernvarme (GFj) Ørnegårdsvej 17 2820 Gentofte Tlf.: 39 98 81 00 E-mail: fjernvarme@gentofte.dk CVR nr:

Læs mere

Udarbejdelse og levering af fuldstændig driftsdokumentation af den samlede PDS installation.

Udarbejdelse og levering af fuldstændig driftsdokumentation af den samlede PDS installation. Freenet Danmark PDS tilbud Indledning. Nærværende tilbud omfatter projektering. levering, montering, tilslutning, afprøvning og idriftsættelse af installationer nævnt i udbudsmaterialet med tilhørende

Læs mere

Calyma Ventilationsanlæg BYDÆKKER - TYPE25-1795mm NM 24A-SR CKE-01 ver. 1.01B

Calyma Ventilationsanlæg BYDÆKKER - TYPE25-1795mm NM 24A-SR CKE-01 ver. 1.01B Calyma Ventilationsanlæg BYDÆKKER - TYPE25-1795mm NM 24A-SR CKE-01 ver. 1.01B Vejledning i transport, montering og service Calyma Industri - Espenhøjvej 10 A, True - 8381 Tilst Tlf. 8624 0433-2070 7890

Læs mere

TBT_BESK_ARB_EL_E_01_delområde 3_Arbejdsbeskrivelse EL EL-ENTREPRISEN. ODENSE KOMMUNE OG REALDANIA Fra gade til by omdannelse af Thomas B Thriges Gade

TBT_BESK_ARB_EL_E_01_delområde 3_Arbejdsbeskrivelse EL EL-ENTREPRISEN. ODENSE KOMMUNE OG REALDANIA Fra gade til by omdannelse af Thomas B Thriges Gade ODENSE KOMMUNE OG REALDANIA Fra gade til by omdannelse af Thomas B Thriges Gade Parkeringskælder etape 1 Fagentreprise TBT_BESK_ARB_EL_E_01_delområde 3_Arbejdsbeskrivelse EL EL-ENTREPRISEN Dato: 15.05.2014

Læs mere

T I L B U D S L I S T E

T I L B U D S L I S T E T I L B U D S L I S T E Nyt ventilationsanlæg i behandlingsfløj på Sisimiut Sundhedscenter, B-152, Etape 1 Undertegnede hovedentreprenør tilbyder herved at udføre nedennævnte entreprise i henhold til udbudsmaterialet.

Læs mere

AIR FRÖHLICH spec. heatpipe. Brugsanvisning. AIR FRÖHLICH spec. heatpipe til brug i svømmehaller

AIR FRÖHLICH spec. heatpipe. Brugsanvisning. AIR FRÖHLICH spec. heatpipe til brug i svømmehaller Brugsanvisning AIR FRÖHLICH spec. heatpipe til brug i svømmehaller Indholdsfortegnelse 1- Produktbeskrivelse 2- Transport og løfteanordning 3- Modtagekontrol 4- Installation 5- Operatørmanual 6- Fejlfinding

Læs mere

SDS - Røgspjæld (RS) til rektanglære kanaler SDS. Røgspjæld (RS) til rektanglære kanaler

SDS - Røgspjæld (RS) til rektanglære kanaler SDS. Røgspjæld (RS) til rektanglære kanaler SDS Røgspjæld (RS) til rektanglære kanaler Opfylder kravene til et RS-spjæld jævnfør DS 428, 2009 ( = E 30 (ve,ho, io) S) Opfylder også brandklasse E 90 (ve,ho, io) S, EI 15 (ve,ho, io) S og E

Læs mere

BRUGERMANUAL OG MONTERINGSVEJLEDNING

BRUGERMANUAL OG MONTERINGSVEJLEDNING BRUGERMANUAL OG MONTERINGSVEJLEDNING Indhold 1. Produktinformation... 2 2. Indhold... 2 3. Anvendelse... 2 4. Funktion... 2 5. Garanti... 2 6. Specifikationer og dimensioner... 3 7. Installation... 4 8.

Læs mere

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND ENTREPRISE - G ARBEJDS- OG BYGNINGSDELSBESKRIVELSE VENTILATION DATO: 2015-04-01 ARKITEKT M.A.A. CHARLOTTE FOLKE ApS TØNDER KOMMUNE SUNDHEDSHUS TOFTLUND VENTILATIONSENTREPRISEN

Læs mere

Etablering af nyt fællesvaskeri i varmecentral

Etablering af nyt fællesvaskeri i varmecentral for levering og idriftsætning af vaskeriudstyr 01. LEVERING OG IDRIFTSÆTNING AF VASKERIUDSTYR 01.100 GENERELT 01.101 Arbejdet omfatter. Levering, montering / tilslutning og idriftsætning af maskiner, betalings-

Læs mere

Varme - Gulvvarme (Off. projekter) 4.1 Orientering

Varme - Gulvvarme (Off. projekter) 4.1 Orientering Bygningsbeskrivelse Side : 1/5 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Varme - Gulvvarme (Off. projekter) 4.1 Orientering Gulvvarme er primær varmekilde i de områder, der har gulvvarme. 4.2 Omfang Bygningsdelen

Læs mere

Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt!

Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt! lindab ventilation Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt! BR10 krav og løsninger Bygningsreglementet BR10, 2013 stiller følgende krav til ventilation: 6.3.1.2. Beboelsesbygninger

Læs mere