MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 2/13 M 75 GEMINOX THR 5/25 M 75

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 2/13 M 75 GEMINOX THR 5/25 M 75"

Transkript

1 MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 2/13 M 75 GEMINOX THR 5/25 M 75

2 INDHOLD I - GENEREL PRÆSENTATION M IV - INSTALLATION M 1 - Beskrivelse 2 - Tekniske data II - FUNKTIONER 1 - Grundlæggende princip A. Bestykning B. Betjeningspanel C. Funktioner D. Pricip i gas/luft servoregulering E. Regulering af lufttryk F. Emissioner 2 - De 3 forskellige versioner af THR A. Standard uden styring B. Med udeføler C. Med udeføler og rumenhed 3 - Funktioner der er fælles 4 - Varmeveksler / kondensator 5 - Gasarmatur Varmtvandsbeholder THR 2/13 A.1 Princip B.1 Egenskaber Varmtvandsbeholder THR 5/25 A.2 Princip B.2 Egenskaber M Ophængning af kedlen 2 - Rørtilslutninger 3 - Aftræk A. B 23 Åben forbrænding B. C13 Vandret balanceret J. C 33 Lodret balanceret G C 53 Splitaftræk H C 33 Lodret balanceret i afmeldt skorsten - Fast rør C C 33 Lodret balanceret i afmeldt skorsten - Flexrør 4 - Eltilslutning V - OPSTART 1 - Indregulering M III - VISNING I DISPLAY 1 - Normal drift 2 - Displaykoder 3 - Fejlkoder

3 I - GENEREL PRÆSENTATION 1 - BESKRIVELSE Kedlen er en væghængt kondenserende gaskedel til opvarmning og, i forbindelse med en varmtvandsbeholder, produktion af varmt brugsvand. Brænderen er en premix brænder, der reguleres liniært modulerende ved hjælp af en gas/luft servoregulering. Kedlen opfylder kravene i PR.EN 483 (12.97), EN 487 (02-94) og PR.EN 677 (03-96). CE-nr AQ 0543 DVGW - VP 112 (01-95) Nr. Q 022/003 Blå Engel Kedlen er opbygget af : Højtydende kondenserende varmeveksler af rustfrit stål Omdrejningsreguleret ventilator 230V-50Hz/39 V DC Premix brænder af rustfrit stål 24 V gasarmatur Sikkerhedsventil Vandlås for kondensat Overkogstermostat 100 C Tryktransmitter til overvågning af vandtryk Max. termostat for røggastemperatur 85 C Cirkulationspumpe UPS Microprocessor-baseret kedelstyring 3

4 2 - TEKNISKE DATA Type THR CE-nr Kategori Varmeydelse Indfyret effekt Virkningsgrad (H n ) Virkningsgrad (H ø ) Gas anvendt til specifikationer Max. røggastemperatur Røggasmængde Max. modtryk i aftræk B 23 Max. modtryk i aftræk C 13 /C 33 NO X CO Anlægstryk Max. kedeltemperatur Vandindhold Dimensioner Lodret monteret Vandret monteret Vægt uden vand El-tilslutning Max. spændingsafvigelse Effektforbrug Kapslingsklasse C 13 /C 33 Kapslingsklasse B 23 Strålingstab ved 70 C Anlæg 50/30 C 80/60 C 50/30 C 80/60 C 50/30 C 80/60 C Ydelse min./max. min./max. min./max. min./max. min./max. min./max. min./max. min./max. min./max. H x B x D H x B x D max. Enhed kw kw kw % % % % C kg/time Pa Pa mg/kwh mg/kwh bar C liter mm mm kg % W W THR 2/13 M75 CE 0085AQ0244 II 2H 2,65 / 14,7 2,3 / 13,4 2.5 / 13,9 106,0 92,5 / 96,5 95,4 83,2 / 86,9 N-gas 80 4,5 / < 60 < 50 1 / ,5 1500x540x x1000x / 50 Hz +10, IP 44 IP THR 5/25 M75 CE 0085AQ0543 II 2H3P /I 3P 5,4 / 25,6 4,8 / 23,3 5,0 / 24,5 106,5 / 104,5 94,0 / 95,0 95,9 / 94,0 84,6 / 85,5 N-gas/LPG 80 9,0 / 44, < 60 < 50 1 / ,5 1500x540x x1000x / 50 Hz +10, IP 44 IP

5 DIMENSIONER TILSLUTNINGER Pos. 1. Røggasafgang, model C 13 Ø75 Røggasafgang, model C 33 Ø75 Røggasafgang, model B 23 Ø80 Pos. 2 Gastilslutning R1 Pos. 3 Fremløb R1 Pos. 4 Retur R1 Pos. 5 Koldt vand R3/4 Pos. 6 Varmt vand R3/4 Pos. 7 Kondensafløb Ø32 PVC Pos. 8 Afløb fra sikkerhedsventil Ø27 DIMENSIONER KEDEL THR 5/25 M75 vandret model THR 5/25 M75 lodret model 95, ,6 44,4 75,3 226, ,6 49,2 24,4 140, , , , , ,4 Set fra neden Set fra neden Set bagfra Set bagfra Fig

6 II - FUNKTIONER 1. GRUNDLÆGGENDE PRINCIP A. BESTYKNING THR M 75 lodret model V

7 THR M 75 vandret model B C Gasarmatur 24 V 2. Røggasafgang 3. Skueglas 4. Tændelektrode 5. Brænder 6. Ioniseringselektrode 7. Overkogstermostat 100 C 8. Tændtrafo 24 V 9. Ventilator 39/230 V 10. Kedelblok 11. Kondensafløb 12. Afløb fra sikkerhedsventil 13. Gastilslutning 14. Betjeningspanel 15. Vandlås for kondens Fig Ribberørsveksler 17. Automatisk udlufter 18. Returtilslutning med 3-vejsventil trins cirkulationspumpe 230 V 20. Sikkerhedsventil 21. Tryktransmitter 22. Tilslutning fremløb 23. Ekspansionsbeholder 24. Sikkerhedstermostat for røggas (85 C) 25. Kedelføler 26. Trafo 230 V 27. Vælgerventil motor 28. Varmtvandsbeholder 29. Varmt brugsvand 30. Koldt brugsvand 31. Anode 32. Inspektionsluge 33. Isolering 34. Returtilslutning varmtvandsbeholder 35. Vandføler 36. Spole for varmt brugsvand 37. Aftapningshane og returfilter 7

8 B. BETJENINGSPANEL A B C THR Fig. 3 Betjeningspanelet er bestykket med følgende: Pos. 1 Pos. 2 Pos. 3 Pos. 4 Pos. 5 Pos. 6 Pos. 7 Pos. 8 Pos. 9 Pos. 10 Temperaturvælger for varmt brugsvand Temperaturvælger for kedeltemperatur når udeføler ikke anvendes. Sommer/vinteromskifter Display til visning driftsstatus og fejlkoder Driftslampe Fejllampe Tasterne A, B og C anvendes til servicefunktioner og ændring af kedelindstilling Reset af fejl Manometer ON/OFF kontakt 8

9 C. FUNKTIONSDIAGRAM Fig. 4 Fase 10 : Stand-by Visning i display : 0 Kedlen er stand-by og venter på varmekald. I punktet A - øverst - får kedlen varmekald fra kedelstyringen eller varmtvandsstyringen. Fase : Ventilator kører op i omdrejninger Visning i display : 2 Ventilatoren kører op til omdrejningstallet for forventilation. Det checkes her at tiden ikke er for lang. (luftvagtfunktion) Fase 32 : Forventilationstid Visning i display : 3 Omdrejningstallet overvåges i denne fase. Fase 33 : Nedkøring til startlast Visning i display : 3 Ventilatoren nedreguleres til omdrejningstallet for startlast opnås. Fase 34 : Fortænding i 3 sekunder Visning i display : 4 Tænding starter - gasarmatur lukket. Fase 35 : Tænding Visning i display : 4 Gasarmatur åbner. Fase 36 og 37 : Sikkerhedstid 3 sekunder Visning i display : 5 Inden udgangen af denne fase, skal ioniseringssignalet være på min. 2,8 ma. Fase 40 : Drift Visning i display : 6 eller 7 Kedlen er i drift og displayet viser 6 ved varmtvandsproduktion og 7 ved anlægsvarme. 9

10 Fase 50 og 51 : Testtid 2 sekunder Visning i display : 8 Ventilatoren reguleres op i omdrejninger. Tiden anvendes til interne test i styringen. Fase 52 : Opkøring til efterventilation Visning i display : 8 Ventetid til ventilatoren er på max. omdrejningstal. Denne tid har et maximum som der kontrolleres. (Luftvagtfunktion) Fase 53 : Efterventilation i 3 sekunder Visning i display : 8 Ventilatoren kører max. i denne fase. Fase 60 og 61 : Retur til stand-by Visning i display : 9 Ventilatoren nedreguleres til 0 og styringen overgår til stand-by. 10

11 D. PRINCIPPET I GAS/LUFT SERVOREGULERINGEN Afgangstrykket fra kedlens gasarmatur er styret af forbrændingslufttrykket fra ventilatoren. Ventilatorens omdrejningstal og dermed afgangstryk, er reguleret af kedelstyringen. Herved sikres det, at forholdet mellem gas og forbrændingsluft altid er konstant. Fig. 5 E. REGULERING AF LUFTTRYK Kedlen har en 230 V omdrejningsreguleret ventilator, der reguleres af kedelstyringen. Styringen beregner den nødvendige effekt og omsætter dette til et givent omdrejningstal. F. EMISSION Kedlens premixbrænder muliggør, at forbrændingen optimeres således at emissionen af CO og NO x ligger under kravet for Blå Engel mærkning. 11

12 2. DE FORSKELLIGE VERSIONER AF THR A. STANDARD UDEN STYRING Manuel indstilling af kedel- og varmtvandstemperatur på kedlens betjeningspanel. Sommer/vinterfunktionen er ligeledes manuel. Kedelstyringen arbejder efter et fast setpunkt for kedelog varmtvandstemperatur. Ved anvendelse af denne version, skal det tilstræbes, at kedeltemperaruren indstilles så lavt som muligt. Fig. 6 Uanset om kedlen er i sommer eller vinterstilling, er kedlen frostbeskyttet når kedeltemperaturen falder til 5 C. B. MED UDEFØLER QAC 31 Parallelforskydning af varmekurve og indstilling af varmtvandstemperatur foretages på kedlens betjeningspanel. B.1. PRINCIP 1 1: Udeføler QAC 31 Varmtvandstemperaturen indstilles på temperaturvægeren på betjeningspanelet. Med sommer/vinteromskifteren indstillet til vinter, vil styringen selv skifte mellem sommer- og vinterdrift. Når gennemsnitstemperaturen over de sidste 24 timer er højere end 19 C vil producerer kedlen kun varmt brugsvand. Fig. 7 12

13 Setpunktet for kedeltemperaturen beregnes i denne version af kedelstyringen afhængig af udetemperaturen. Beregningen foretages ud fra en varmekurve der er lagt ind i styringens software ,4 90 2,2 2 Setpunkt for kedeltemperatur ( C) ,8 1,5 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 Varmekurve Udetemperatur ( C) Fig. 8 Varmekurvens hældning er programmeret til 1,5 hvilket svarer til en kedeltemperatur på ca. 52 C ved en udetemperatur på 0 C. Hældningen kan ændres til 0,8 hvilket svarer til en kedeltemperatur på ca. 35 C ved en udetemperatur på 0 C. Se mere om dette i næste afsnit Gulvvarme. Derudover kan kurven parallelforskydes så kedeltemperaturen hæves eller sænkes. Se mere om dette i afsnit 3 nederst på denne side. B.2. INDSTILLING AF VARMESTYRING 1. Gulvvarmeanlæg Når varmeanlægget udelukkende består af gulvvarme, skal varmekurvens hældning sænkes fra 1,5 til 0,8. Ændringen foretages på følgende måde : Tryk på tasterne A, B og C samtidig og hold dem inde til, først symbolet L og derefter symbolet II blinker i displayet. Varmekurven er nu ændret. Det kan være nødvendigt, at parallelforskyde kurven op eller ned. Se mere om dette i afsnit 3 på næste side. 2. Radiatoranlæg Styringen er fra fabrikken, indstillet til radiatoranlæg med varmekurvehældning 1,5. Bygningens alder, isoleringsgrad m.v. kan gøre det nødvendigt, at parallelforskyde varmekurven op eller ned for derved, at tilpasse kedeltemperaturen det aktuelle behov. Se mere om dette i afsnit 3 på næste side. 13

14 3. Parallelforskydning af varmekurve Varmekurven parallelforskydes ved hjælp af temperaturvælgeren for kedeltemperatur og tasten C, hvorved kedeltemperaturen kan hæves eller sænkes max. 3 C. For at hæve temperaturen 3 C, indstilles temperaturvælgeren på 75, hvorefter der trykkes på C indtil F blinker i displayet. Ønskes temperaturen sænket 3 C, indstilles temperaturvælgeren på 20, hvorefter der trykkes på C indtil F blinker i displayet. Bemærk! Først efter 10 min. kan temperaturen hæves eller sænkes yderligere 3 C. For at vende tilbage til fabriksindstillingen, trykkes samtidig på A, B og C indtil L blinker i displayet. C.1. Princip C. MED UDEFØLER QAC 31 OG RUMENHED QAA 70 Med rumenheden monteret indstilles varmtvandstemperaturen på rumenheden. Med tasterne A, B og C kan rumenheden indstilles til forskellige funktioner, der beskrives nærmere i det efterfølgende. QAA 70 giver følgende funktioner : Regulering efter rumtemperatur. Mulighed for programmering af natsænkning og ferieprogram. Indstilling af varmtvandstemperatur. Visning af tid, ude- og rumtemperatur, kedel- og varmtvandstemperatur samt indikering af fejl på kedlen. 1 1: Udeføler QAC 31 2: Rumenhed QAA 70 2 Fig. 9 Mulighed for automatisk indstilling af varmekurve når rumfølerfunktion anvendes. Stop for varmtvandsproduktion i økonomiperiode (natsænkningsperiode). Varmtvandsproduktionen starter 10 min. før økonomiperioden er slut og stopper 20 min. efter komfortperioden er slut. Hvis der tappes varmt vand i økonomiperioden vil kedlen dog genoptage varmtvandsproduktionen. 14

15 C.2. Indstillinger 1. Sommer/vinterfunktion Sommerdrift Vinterdrift : Kun varmtvandsproduktion : Varme- og varmtvandsproduktion Sommer/vinterfunktionen kan aktiveres manuelt eller automatisk. På kedlens betjeningspanel kan den ønskede funktion vælges manuelt på sommer/vinteromskifteren. Omskiftningen kan også ske automatisk. Når sommer/vinteromskifteren står i vinterposition, vil kedelstyringen automatisk skifte til sommerdrift når den gennemsnitlige udetemperatur de sidste 24 timer har været 20 C eller højere. Når sommerfunktionen er aktiv, kan den midlertidigt afbrydes ved at trykke samtidig på tasterne og på rumenheden QAA 70. Kedelstyringen skifter tilbage til vinterdrift når den gennemsnitlige udetemperatur de sidste 24 timer har været under 18 C. 2. Rumfølerfunktion Med denne funktion aktiv, vil kedelstyringen regulere kedlen efter både rumtemperatur og udetemperatur. Hvis rumtemperaturen ligger langt under setpunktet (mere end 3 C), vil styringen desuden hæve kedlens varmekurvehældning indtil setpunktet er nået. Denne funktion kan ikke anvendes under følgende omstændigheder : Hvis rumenheden QAA er placeret i et rum der ikke er repræsentativt for resten af installationen eller i et rum med en anden varmekilde (f.eks. en brændeovn). Hvis alle radiatortermostater i rummet hvor rumenheden er placeret ikke er helt åbne. Indstilling af rumfølerfunktion foretages på følgende måde : Aktivering : Tryk på tasterne A og C samtidig i ca. 5 sek. indtil symbolet vises i displayet. De-aktivering : Tryk på tasterne A og C samtidig i ca. 5 sek. indtil symbolet vises i displayet 3. Automatisk indstilling af varmekurve (selvadaptering) Med denne funktion aktiv, vil kedelstyringen automatisk tilpasse varmekurvens hældning til den aktuelle installation. Herved opnås den optimale kedeldrift, hvor fremløbstemperaturen er reduceret til det lavest acceptable niveau under hensyntagen til, at den ønskede rumtemperatur kan opretholdes. Denne funktion kan ikke anvendes under følgende omstændigheder : Hvis rumenheden QAA er placeret i et rum der ikke er repræsentativt for resten af installationen eller i et rum med en anden varmekilde (f.eks. en brændeovn). Hvis alle radiatortermostater i rummet hvor rumenheden er placeret ikke er helt åbne. 15

16 Selvadaptering indstilles på følgende måde : Aktivering : Tryk på tasterne B og C samtidig i ca. 5 sek. indtil symbolet vises i displyet. De-aktivering : Tryk på tasterne B og C samtidig i ca. 5 sek. indtil symbolet vises i displayet. 3. FUNKTIONER DER ER FÆLLES FOR VERSIONERNE Bemærk : Nedennævnte funktioner er kun aktive når kedlens ON/OFF afbryder er på ON. Frostbeskyttelse (med udeføler og/eller rumenhed) Frostbeskyttelse af kedlen : Når kedeltemperaturen falder under 5 C, startes brænder og pumpe. Når temperaturen er steget til 15 C stoppes brænderen og pumpen kører i 10 min. Frostbeskyttelse af installationen : (Kun når udeføler er monteret) Når udetemperaturen er under 1,5 C kører pumpen i intervaller. Når udetemperaturen er under - 10 C kører pumpen konstant. Frostbeskyttelse af huset : (Kun når rumføler er monteret og aktiveret) Rumtemperaturen holdes på minimum 5 C. Anti-legionella funktion I perioder med lavt eller ingen varmtvandsforbrug, hæves temperaturen til 65 C mindst 1 gang om ugen. Pumpeefterløb Efter varmekald på varmeanlægget fortsætter pumpen i 10 min. efter at brænderen er stoppet. Efter varmekald på varmt brugsvand fortsætter pumpen til kedeltemperaturen er under 70 C. I denne periode forbliver 3-vejsventilen i stilling mod varmtvandsbeholderen. Motionering af pumpe og 3-vejsventil Hvis pumpe og 3-vejsventil ikke har været aktiveret i 24 timer, aktiveres begge i 5 sekunder. Beskyttelse af kedlen mod overtemperatur Kedlens normale temperaturregulator stopper brænderen ved en temperatur på 85 C. Pumpen fortsætter til temperaturen er faldet til 79 C. Herefter tillades det at brænderen startes igen. Kedlen er også udstyret med 2 sikkerhedstermostater, 1 for røggastemperaturen der aktiveres ved 80 C og 1 for kedeltemperaturen der aktiveres ved 100 C. Når 1 af disse aktiveres kører pumpe og ventilator i 10 min. 3-vejsventilen skifter til stilling mod varmeanlæg. Når sikkerhedstermostaterne aktiveres, viser kedlen fejlkode 2 i displayet og fejllampen lyser. Det kræves at kedlen resettes for at genstarte. Antipendling Brænderens minimum drifttid er 1 min. 16

17 4. VARMEVEKSLER / KONDENSATOR Kedlens varmeveksler / kondensator, er overdimensioneret i forhold til de ca. 25 kw der er brænderens maximale ydelse. Brandkammeret er placeret i toppen af veksleren og er omgivet af et vandkammer. Kondensering sker i den koldeste del af varmeveksler / kondensator hvor overfladetemperaturen på vekslerrørene er under røggassens dugpunkt. Virkningsgrad ved maximum og minimum Virkningsgrad baseret på nedre brandværdi 1,10 1,08 1,06 1,04 1,02 1,00 0,98 0,96 0,94 0,92 0,90 10 Fig. 10 min. Ydelse max. Ydelse Returvandstemperatur 5. GASARMATUR Blænde ø 6,7 mm P i : Gassens tilgangstryk P o : Gassens afgangstryk Fig. 11 V K Po Pi V K Justering af kurvehældningen for regulering af gas/luft forholdet. Justering af V må kunske når kedlen kører på maximum. Justering af reguleringskurvens parallelforskydning. Indsillingen er foretaget fra fabrikken og det bør ikke være nødvendigt at ændre indstillingen. I tilfælde hvor justering er nødvendig, må dette kun ske når kedlen kører på minimum. Se mere vedrørende indregulering på side 17

18 A 1. PRINCIP Fig VARMTVANDSBEHOLDER THR 2/13 M Inspektionsdæksel 2. Isolering 3. Retur til kedel 4. Koldtvandstilslutning 5. Varmtvandstilslutning 6. Retarder 7. Anode (skal ikke skiftes eller kontrolleres) 8. Fremløb fra kedel B 1. EGENSKABER Kedlen er monteret med en varmtvandsbeholder udført i rustfrit stål 316 L. Varmespiralens effekt gør at hele kedlen ydelse kan overføres til brugsvandet i beholderen. dette betyder, at beholderen kan genoplades fra 10 til 55 C på 20 minutter. Hvis varmt vand tappes kontinuerligt, kan beholderen levere 6,2 liter pr. min a 40 C ved en koldtvandstemperatur på 10 C. Den store overflade på varmespiralen og dens placering i den nederste del af beholderen, medfører at kedlen er i stand til at kondensere under opladning af beholderen. Beholderen er isoleret med CFC fri polyurethane. Kontinuerligt flow* : 6,4 l/min Volumen pr. time* : 450 liter Volumen de første 10 min.* : 130 liter Effekt ved t = 30 C : 13 kw Varmetab ved 65 C : 52 W Termostatens differenstemperatur : 6 C * Koldtvandstemperatur = 10 C og varmtvandstemperatur = 40 C Fig

19 A.2 PRINCIP Fig VARMTVANDSBEHOLDER THR 5/25 M Inspektionsdæksel 2. Isolering 3. Retur til kedel 4. Koldtvandstilslutning 5. Varmtvandstilslutning 6. Retarder 7. Anode (skal ikke skiftes eller kontrolleres) 8. Fremløb fra kedel B.2 EGENSKABER Kedlen er monteret med en varmtvandsbeholder udført i rustfrit stål 316 L. Beholderens kapacitet muliggør at et badekar kan fyldes med 125 liter vand på 10 min. Varmespiralens effekt gør at hele kedlen ydelse kan overføres til brugsvandet i beholderen. dette betyder, at beholderen kan genoplades fra 10 til 55 C på 12 minutter. Hvis varmt vand tappes kontinuerligt, kan beholderen levere 11 liter pr. min a 40 C ved en koldtvandstemperatur på 10 C. Den store overflade på varmespiralen og dens placering i den nederste del af beholderen, medfører at kedlen er i stand til at kondensere under opladning af beholderen. Beholderen er isoleret med CFC fri polyurethane. Kontinuerligt flow* : 11 l/min Specifikt flow i henhold til EN 625 : 16 l/min Volumen pr. time* : 710 liter Volumen de første 10 min.* : 160 liter Effekt ved t = 30 C : 23 kw Varmetab ved 65 C : 52 W Termostatens differenstemperatur : 6 C * Koldtvandstemperatur = 10 C og varmtvandstemperatur = 40 C Fig

20 III - VISNING I DISPLAY 1. NORMAL DRIFT Visning i display Betydning 0/1 Stand-by 2 Ventilator starter og frisklufttilførsel kontrolleres 3 Forventilation og nedkøring til startlast (50%) 4 Tænding og åbning af gasventil samt 1. del af sikkerhedstid 5 2. del af sikkerhedstid og tænding stopper 6 Drift - Varmt vand 7 Drift - Anlæg 8/9 Efterventilation og overgang til stand-by Fejllampen er OFF og displayet blinker. 2. DISPLAYKODER Visning i display Betydning 1 Fejl ved temperaturvælger for kedeltemperatur 2 Fejl ved temperaturvælger for varmtvandstemperatur 4 Afprøvning af overkogssikring aktiv 5 Skorstensfejerfunktion aktiv 7 Manuel regulering aktiv 8 Fejl ved varmtvandsføler 0 Varmtvandsføler kortsluttet A Bakterieforebyggelse aktiv C Skorstensfejerfunktion blokeret efter reset d Afprøvning af overkogssikring blokeret efter reset F Parallelforskydning af varmekurve udført L Reset til fabriksindstillinger udført U Motionering af trevejsventil aktiv 20

21 Displayet blinker og fejllampen er ON. 3. FEJLKODER DISPLAY A H og L C FEJL Forkert ventilatorhastighed under forventilation Sikkerhedstermostat aktiveret Flammefejl eller manglende ioniseringssignal Forkert ventilatorhastighed ved max belastning Ventilatorens accelerationstid er for lang Max ventilatorhastighed er overskredet under forventilation Defekt kedelføler Vandtryk på anlæg for lavt MULIG ÅRSAG /LØSNING Kontroller parameter DA 3 Kontroller vandtryk på anlæg og efterfyld til 1,5 bar hvis nødvendigt. Udluft anlægget. 1 Ingen flamme efter tænding : Ingen gastilførsel, justering af gasarmatur ikke korrekt, defekt tændtrafo, defekt tændledning eller tændelektrode 2 Flammen forsvinder før der er gået 3 sek : Fase og nul er vendt, defekt ioniseringselektrode eller ioniseringsledning. Kontroller parameter DA 4 Kontroller at ventilatoren kan rotere frit 1 Kontroller om forsyningsspænding er for høj 2 Kontroller om aftrækker er blokeret 3 Kontroller parametrene DA Udskift kedelføler 1 Kontroller vandtryk 2 Kontroller at tryktranmitteren fungerer Ved andre visninger : Skift hovedprintet 21

22 IV - INSTALLATION Kedlen må kun installeres af aut. GVS firma og skal installeres i henhold til de til enhver tid gældende reglementer. 1. OPHÆNGNING AF KEDLEN Fig D THR THR B A A B E F Set fra oven G 7 B A A B 7 D B A A A A B Set bagfra THR M 75 V C Set bagfra THR M 75 H C Alle mål i mm * Minimumsafstand Model THR M 75 V THR M 75 H A ,5 B C D E* F* G

23 2. RØRTILSLUTNINGER Anlægget skylles grundigt igennem før kedlen installeres. Den medleverede flaske INIBAL skal påfyldes anlægget før opstart. Rørtilslutningerne foretages i bunden af kedlen. Se nedenstående illustrationer. Hane til vandpåfyldning skal etableres på returløbet udenfor kedlens kabinet. Fig

24 I kedlen er der monteret en cirkulationspumpe fabrikat Grundfos type UPS AO. Pumpekarakteristikken er vist nedenfor. Minimum flow på 256 l/time (0,256 m 3 /time) skal sikres. Det er derfor nødvendigt, at den medleverede by-pass ventil bliver monteret på 2-strengs- og gulvvarmeanlæg. Pumpekarakteristik Tryktab i varmeveksleren 2,5 2 Tryktab mmvs 1,5 1 0, Flow m3/h

25 3. AFTRÆK Kedlen kan tilsluttes balanceret, split og åbent aftræk. Godkendelsen omfatter : * Aftrækstype A (B 23). * Aftrækstype B (C13). * Aftrækstype J (C 33). * Aftrækstype G (C 53). * Aftrækstype H (C 33). Aftrækstype A (B23) - Åben forbrænding Dimensioner Materiale Friskluftåbning : Aftrækket udføres med min. 80 mm aftræksrør og modtrykket må ikke overstige 10 mbar. : Plast, rustfrit stål eller gasgodkendt foring. Er foring udført i aluminium, skal kedlens vandlås kontrolleres èn gang om året. : Udføres efter gasreglementets bestemmelser. Fig

26 Aftrækstype B (C13) - Vandret balanceret aftræk. Dimensioner : 110 mm yderrør og 75 mm inderrør. Max. længde 4 m inkl. 1 stk. 90 bøjning. Ved anvendelse af flere bøjninger fratrækkes den maksimale længde 1 m pr. bøjning. Materiale Udførelse : Plast. : Aftrækket udføres så det sikres at kondensvand løber tilbage til kedlen. Faldet mod kedlen skal være min. 3%. Pos. Varetekst Varenr. 1 Standardaftræk inkl. kedeladapter. Længde 1m Forlængersæt længde 1m bøjning Fig

27 Aftrækstype J (C33) - Lodret balanceret aftræk. Dimensioner : 125 mm yderrør og 75 mm inderrør. Max. længde 15 m uden bøjninger. Anvendes der bøjninger i installationen, fratrækkes den maksimale længde 0,5 m for hver 45 og 1 m for hver 90. Materiale Udførelse : Yderrør stål, inderrør plast. : Føres en del af aftrækket vandret, skal det sikres at kondensvand løber tilbage til kedlen. Faldet mod kedlen skal være min. 3%. Pos. Varetekst Varenr. 1 Adapter for lodret aftræk GEM Koncentrisk rør Ø 75/ mm GEM 1307 Koncentrisk rør Ø 75/ mm GEM 1306 Koncentrisk bøjning 45 GEM 1312 Koncentrisk bøjning 90 GEM Loftkrave ø 125 mm Taginddækning ø 125 mm Taghældning Taghældning Taghældning Aftrækstud Ø 75/125 GEM Inspektionsstykke - Lige DN 75/125 GEM Fig THR 2-13 / THR 5-25 / THR VP-09 27

28 Aftrækstype G (C53) - Splitaftræk. Dimensioner : 80 mm. Max. længde 20m for røggasrør + friskluftrør inkl. 1 stk. 90 bøjning på friskluftside. Anvendes der flere bøjninger, fratrækkes den maksimale længde 0,5m for hver 45 og 1m for hver 90 bøjning. Materiale Udførelse : Plast. : Føres røggasrøret vandret skal det sikres at kondens løber tilbage i kedlen. Faldet mod kedlen skal være min. 3%. Pos. Varetekst Varenr. 1 Kedeladapter Dækkrave ø 80 mm Afslutningsnet Aftræksrør, PP ø 80 mm Længde 250 mm Længde 500 mm Længde mm Længde mm Længde mm Røggasrør, PP ø80 Længde 250 mm Længde 500 mm Længde mm Længde mm Længde mm Bøjning Bøjning Dækkrave ø 80 mm Taginddækning ø 80 mm Taghældning Taghældning Taghældning Taghætte Fig

29 Aftræk type H (C33) - Lodret balanceret aftræk i afmeldt skorsten. Før installation i afmeldt skorsten, skal skorstenen renses for sod. Dimensioner Materiale Udførelse : Røggas 75 mm. Friskluft mellem kedel og skorsten 125 mm. Max. længde 15 m inkl. nødvendige bøjninger (2 stk. 90 bøjninger på røggas og 1 stk. 90 bøjning på friskluft). : Mellem kedel og skorsten : Yderrør stål og inderrør plast. I skorsten : Plast. : Den vandrette del af aftrækket skal føres så det sikres at kondens løber tilbage til kedlen. Faldet mod kedlen skal være min. 3%. Pos. Varetekst Varenr. 1 Adapter for lodret aftræk GEM Inspektionsstykke 90 DN 75/125 GEM Koncentrisk rør Ø 75/125 mm 500 mm GEM 1307 Koncentrisk rør Ø 75/125 mm 1000 mm GEM Dækkrave ø 125 mm Støttebeslag med holder til bøjning Ø 75 mm GEM Bøjning 90 Ø 75 mm GEM Plastrør Ø mm GEM 1322 Plastrør Ø mm GEM 1321 Plastrør Ø mm GEM G004 8 Skorstensafslutning GEM Inspektionsstykke - Lige DN 75 GEM Afstandsholder GEM Fig THR 2-13 / THR 5-25 / THR VP-02 29

30 Aftræk type C - Lodret balanceret aftræk med flexibelt rør i afmeldt skorsten. Før installation i afmeldt skorsten, skal skorstenen renses for sod. Dimensioner Materiale Udførelse : Røggas 75 mm. Friskluft mellem kedel og skorsten 125 mm. Max. længde 15 m inkl. nødvendige bøjninger (2 stk. 90 bøjninger på røggas og 1 stk. 90 bøjning på friskluft). : Mellem kedel og skorsten : Yderrør stål og inderrør plast. I skorsten : Plast. : Den vandrette del af aftrækket skal føres så det sikres at kondens løber tilbage til kedlen. Faldet mod kedlen skal være min. 3%. Pos. Varetekst Varenr. 1 Adapter for lodret aftræk GEM Inspektionsstykke 90 DN 75/125 GEM Koncentrisk rør Ø 75/ mm GEM 1307 Koncentrisk rør Ø 75/ mm GEM Dækkrave ø 125 mm Støttebeslag med holder til bøjning Ø 75 mm GEM Bøjning 90 Ø 75 mm GEM Adapter for flexibelt rør Ø 75 til muffe GEM Flexibelt aftræksrør Ø 75 mm GEM Afstandsholder for flexibelt rør GEM Bærestjerne for skorstensafslutning GEM Skorstensafslutning GEM 1302 Fig THR 2-13 / THR 5-25 / THR VP-38 30

31 4. Eltilslutning Beskyttelsesklasse : Med balanceret aftræk IP 44 Med friskluft fra opstillingsrum IP 24 Tilledning : 3 x 1,5 mm 2 med jord Advarsel! Fase og nul må ikke vendes. + bl Røggas lus Overkog LV2 v / j bl bl N LV1 v / j v / j lus v / j N Netspænding L Ioniseringselektrode Kedelføler Ventilator bl b m v/j : Blå : Hvid : Brun : Gul/Grøn - bl bl bl bl m m m m m v / j Tændtrafo Transformer m Rumenhed QAA 70 Sikkerhedstermostater Gasarmatur 3-vejsventil Circulationspumpe Jord til klemrække Jord til kabinet v / j Jord til brænder Jord til varmtvandsbeholder On/Off kontakt Varmtvandsføler Print AGL 33 A Udeføler QAC 31 Vandmangelsikring 31

32 V - OPSTART Før opstart : Udluft gasinstallationen. Foretag tæthedsprøvning af gasinstallationen. Kontroller aftrækket. Kontroller vandtryk på anlægget. Kontroller at eltilslutningen ikke er fasevendt. Kontroller at kondensafløb er etableret. Kontroller at der er vand i vandlåsen. 1 Åben gashanen. 1. Indregulering 2 Tilslut spænding på ON/OFF knappen. Styringen foretager nu et selv-check og displayet viser koderne L, P, C, 6 og 5. Derefter vises 9 og tilsidst 0. Hvis der er et varmekald vil kedlen starte efter ca. 5 sekunder. THR 5/25 M 75 THR 2/13 M 75 Varmeydelse 30/50 C kw 5,4 / 25,6 2,65 / 14,7 60/80 C kw 4,8 / 23,3 2,3 / 13,4 Indfyret effekt kw 5,0 / 24,5 2,5 / 13,9 Gasblænde N-gas mm ø 6,7 ø 4,4 Luftblænde N-gas mm - ø 16,5 Propan mm ø 29 - Gastryk Po N-gas mbar 0,2 / 4,0 0,15 / 5,3 Propan mbar 0,13 / 1,4 - Lufttryk PL Pa 25 / / 720 CO 2 N-gas % 8,0-8,5 / 9,0-9,5 8,0-8,5 / 9,0-9,5 Propan % 10,0-10,5 / 10,5-11,0 - CO N-gas ppm 5 / 20 5 / 20 NO x N-gas ppm 6 / / 20 32

33 Indreguleringen sker efter CO 2 procenten. Indreguleringen foretages som følger : 1 Kedlen sættes på manuel regulering. Dette gøres ved at trykke tasten A indtil 7 blinker i displayet. Ydelsen kan nu reguleres på temperaturvælgeren for varmt vand. 2 Tag en røggasprøve ved max. ydelse. Ligger CO 2 procenten uden for intervallet i tabellen på side 30, justeres gasmængden på skruen V - ønskes højere CO 2 drejes skruen med uret. 3 Der tages nu en røggasprøve ved min. ydelse. Igen skal gasmængden justeres hvis CO 2 procenten ligger uden for intervallet i tabellen på side 30. Justering af gasmængden på min. foretages på skruen K. Justeres gasmængden på min. gentages pkt Efter indregulering trykkes på tasten A indtil 7 ophører med at blinke. Kedlen er herefter igen i normal drift. Fig. 23 Brænder THR Po Luftblænde THR 2/13 16,5 V Pi THR 5/25 Ingen luftblænde K Ioniseringselektrode Tændelektrode Ventilator Gasarmatur Reces op Blænde THR 5/25 6,8 mm Blænde THR 2/13 4,4 mm Gasarmatur 33 O-ring

KOMPAKTKEDEL MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 5/25 M 40

KOMPAKTKEDEL MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 5/25 M 40 KOMPAKTKEDEL MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 5/25 M 40 INDHOLD INDLEDNING PRÆSENTATION 3 TEKNISKE DATA 4 MONTERINGSVEJLEDNING INSTALLATION 6 AFTRÆK 6 RØRTILSLUTNING 12 ELTILSLUTNING 13 OPSTART 14 INDSTILLINGER

Læs mere

MONTERINGS- OG SERVICEVEJLEDNING THEMA F AS 23 E

MONTERINGS- OG SERVICEVEJLEDNING THEMA F AS 23 E THEMA F AS 23 E 1 MONTERINGS- OG SERVICEVEJLEDNING THEMA F AS 23 E Bemærk : Det er vigtigt at installationen gennemskylles grundigt før kedlen monteres. Snavsfilter skal monteres på returen fra anlæg.

Læs mere

I N S T A L L A T I O N S V E J L E D N I N G

I N S T A L L A T I O N S V E J L E D N I N G THI 0-50 C I N S T A L L A T I O N S V E J L E D N I N G T0.68.07 INDHOLD I - SIKKERHEDSFORESKRIFTER... 4 II - TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 5. Tekniske data...5. Tilslutninger...6. Dimensioner...6 4. Bestykning...7

Læs mere

Installationsvejledning. Geminox THR 10/100

Installationsvejledning. Geminox THR 10/100 Installationsvejledning Geminox THR 0/00 I - PRÆSETATIO Gulvplaceret kondenserende gaskedel for varmtvandsproduktion og opvarmning. Kedlen er konstrueret til aftræk type B 3. Brænderen er en premix brænder,

Læs mere

I N S T A L L A T I O N S V E J L E D N I N G

I N S T A L L A T I O N S V E J L E D N I N G ZEM 2/17 M 50 I N S T A L L A T I O N S V E J L E D N I N G T30.37145.06 INDHOLD I - SIKKERHEDSFORESKRIFTER... 4 II - TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 5 1. Tekniske data... 5 2. Rørtilslutninger... 6 3. Dimensioner...

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING ISOMAX F 28 E

MONTERINGSVEJLEDNING ISOMAX F 28 E 1 MONTERINGSVEJLEDNING ISOMAX F 28 E Præsentation... 2 Dimensioner... 2 Tekniske data... 3 Varmeanlæg... 3 Varmtvandsproduktion... 3 Kedlen skematisk... 4 Kedlens placering... 4 Aftrækssystemmer... 5-8

Læs mere

MONTERINGS- OG SERVICEVEJLEDNING ISOMAX F 28 E

MONTERINGS- OG SERVICEVEJLEDNING ISOMAX F 28 E F 8 E MONTERINGS- OG SERVICEVEJLEDNING ISOMAX F 8 E Præsentation... Dimensioner... Tekniske data... Varmeanlæg... Varmtvandsproduktion... Kedlen skematisk... Kedlens placering... Aftrækssystemmer... 5-8

Læs mere

EXCLUSIVE GREEN WWW.BERETTA.DK Salbjergvej 36. 4622 Havdrup Tlf. 46 18 58 44. Fax. 46 18 64 22 E-mail: beretta@beretta.dk

EXCLUSIVE GREEN WWW.BERETTA.DK Salbjergvej 36. 4622 Havdrup Tlf. 46 18 58 44. Fax. 46 18 64 22 E-mail: beretta@beretta.dk KONDENSERENDE EXCLUSIVE GREEN VÆGHÆNGT MILJØVENLIG MILJØVENLIG, VÆGHÆNGT, KONDENSERENDE GASKEDEL EXCLUSIVE GREEN WWW.BERETTA.DK Salbjergvej 36. 4622 Havdrup Tlf. 46 18 58 44. Fax. 46 18 64 22 E-mail: beretta@beretta.dk

Læs mere

VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MED INDBYGGET 60 LITERS VARMTVANDSBEHOLDER I SYREFAST, RUSTFRI STÅL

VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MED INDBYGGET 60 LITERS VARMTVANDSBEHOLDER I SYREFAST, RUSTFRI STÅL KONDENSERENDE EXCLUSIVE BOILER GREEN 30 BSI VÆGHÆNGT MILJØVENLIG VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MED INDBYGGET 60 LITERS VARMTVANDSBEHOLDER I SYREFAST, RUSTFRI STÅL EXCLUSIVE BOILER GREEN 30 BSI WWW.BERETTA.DK

Læs mere

VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL

VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL KONDENSERENDE MYNUTE GREEN VÆGHÆNGT MILJØVENLIG VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MYNUTE GREEN WWW.BERETTA.DK Salbjergvej 36. 4622 Havdrup Tlf. 46 18 58 44. Fax. 46 18 64 22 E-mail: beretta@beretta.dk Teknologi

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING. THR 2/13 C, THR 5/25 C og THR 10-50C

MONTERINGSVEJLEDNING. THR 2/13 C, THR 5/25 C og THR 10-50C GEMINOX. MONTERINGSVEJLEDNING THR 2/13 C, THR 5/25 C og THR 10-50C Indhold I - GENEREL PRÆSENTATION M IV - INSTALLATION M 1 - Beskrivelse 2 - Tekniske data II - FUNKTIONER 1 - Grundlæggende princip A.

Læs mere

CTC 960 Villaunit Teknisk instruktion Installation - drift og vedligeholdelse

CTC 960 Villaunit Teknisk instruktion Installation - drift og vedligeholdelse Part no 580325007/2 Dk. Jan -06 Fra serie nr. 7065-0211-41 CTC 960 Villaunit Teknisk instruktion Installation - drift og vedligeholdelse 161 103 07 06-01 161 503 03 06-01 01. Generelt...5 02. Teknisk beskrivelse

Læs mere

Kondenserende gaskedler innovativ opvarmning. Kondenserende gaskedler fra 142 kw til 1.043 kw

Kondenserende gaskedler innovativ opvarmning. Kondenserende gaskedler fra 142 kw til 1.043 kw Kondenserende gaskedler innovativ opvarmning Kondenserende gaskedler fra 142 kw til 1.043 kw R600 og R3600SB effektiv teknologi Rendamax R600 og R3600SB serien er kompakte og driftsikre kedler med en af

Læs mere

Brugsanvisning til varmesystem

Brugsanvisning til varmesystem Brugsanvisning til varmesystem Gulvvarmesystemet Brugervejledning: Gulvvarmesystemet sikrer optimale betingelser for et velfungerende og behageligt indeklima. Gulvvarmesystemet har en længere reaktionstid

Læs mere

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K Betjeningsvejledning Max Weishaupt A/S Erhvervsvej 10 DK-2600 Glostrup Telefon 43 27 63 00 Telefax 43 27 63 43 Tryk-nr. 83168009, dec. 2006 Max Weishaupt påtager sig intet ansvar for fejl og mangler i

Læs mere

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O Kondenserende kedel 6 720 610 790-00.1O ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23 OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhedsråd 3 Symbolforklaring 4 1 Betjeningsoversigt 5 2 Idriftsætning 6 2.1 Inden idriftsætning

Læs mere

I N S T A L L A T I O N S V E J L E D N I N G

I N S T A L L A T I O N S V E J L E D N I N G I N S T A L L A T I O N S V E J L E D N I N G THI 0.9-9C / THI - 7C THI 5-5C THI - 7 M 75 / THI 5-5 M 75 T30.3367.09 INDHOLD I - SIKKERHEDSFORESKRIFTER... 4 II - TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 6. Tekniske

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Siemens RVA 53.140 varmestyring til CTC 960

Siemens RVA 53.140 varmestyring til CTC 960 2005.06 Siemens RVA 53.140 varmestyring til CTC 960 Betjeningsvejledning Kvikmanual Monteringsvejledning Installatørprogrammering Kontrol af følere SIEMENS RVA 53.140 KEDEL-VARMKREDS- BRUGSVANDSSTYRING

Læs mere

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING 1 Indholdsfortegnelse GENERELT... 4 LÆR 525KT GREEN-LINE AT KENDE... 5 DRIFTVÆLGERKNAPPEN... 5 DISPLAY... 6 OPSTART... 7 INDSTILLING AF DRIFT-TERMOSTAT... 9 INDSTILLING

Læs mere

Betjeningsvejledning for træpilleovns brugere og service. max1 plus

Betjeningsvejledning for træpilleovns brugere og service. max1 plus Betjeningsvejledning for træpilleovns brugere og service max1 plus Dans k Februar 2012 Version: mst 120119 max1plus end customer (max1) Item number: as of SW 1.01 All rights reserved, subject to changes.

Læs mere

Vandvarmere Combi 60-110 -160 l

Vandvarmere Combi 60-110 -160 l Creating hot water Vandvarmere Combi 60-110 -160 l Combi vandvarmere 60-110 -160 liter Combivandvarmer til el og central- eller fjernvarme Konstruktion Combivandvarmeren er opbygget som en stålbeholder,

Læs mere

Naturgas. Naturlig varme. Naturgasfyr til ethvert behov

Naturgas. Naturlig varme. Naturgasfyr til ethvert behov Naturgas Naturlig varme Naturgasfyr til ethvert behov Naturgas En effektiv og miljøvenlig varmekilde Naturgas er en effektiv og meget miljøvenlig varmekilde. Men det er ikke ligegyldigt, hvordan naturgasfyret

Læs mere

Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding

Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding Indhold Micro Booster unitten... 3 Opstart af unit... 4 Udluftning af unit... 5 Justering af brugsvandstemperatur... 6 Åbne/lukke varmekreds til sommer- og

Læs mere

KONDENSERENDE GASKEDEL. Milton HighLine. HighLine 14/24/24 Combi MONTERINGSVEJLEDNING AFTRÆK

KONDENSERENDE GASKEDEL. Milton HighLine. HighLine 14/24/24 Combi MONTERINGSVEJLEDNING AFTRÆK KONDENSERENDE GASKEDEL Milton HighLine HighLine 14/24/24 Combi MONTERINGSVEJLEDNING AFTRÆK INDHOLD side Montering...3 Røggasaftræk...4 Balanceret aftræk...4 Balanceret aftræk, Centroflex...5 Følgende symboler

Læs mere

MILJØVENLIG, VÆGHÆNGT, KONDENSERENDE GASKEDEL

MILJØVENLIG, VÆGHÆNGT, KONDENSERENDE GASKEDEL KONDENSERENDE POWER PLUS KASKADE KEDLER MILJØVENLIG, VÆGHÆNGT, KONDENSERENDE GASKEDEL POWER PLUS WWW.BERETTA.DK Salbjergvej 36. 4622 Havdrup Tlf. 46 18 58 44. Fax. 46 18 64 22 E-mail: beretta@beretta.dk

Læs mere

I N S T A L L A T I O N S V E J L E D N I N G

I N S T A L L A T I O N S V E J L E D N I N G ZEM 2/17 C og ZEM 5/25 C I N S T A L L A T I O N S V E J L E D N I N G T30.37146.03 INDHOLD I - SIKKERHEDSFORESKRIFTER... 4 II - TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 5 1. Tekniske data... 5 2. Rørtilslutninger...

Læs mere

Tilbehør. Med sikkerhedsventil, stilbar kontraventil. 6 eller 10 bar.

Tilbehør. Med sikkerhedsventil, stilbar kontraventil. 6 eller 10 bar. Tilbehør Sikkerhedsaggregat Pladesæt Cirkulationssæt (top) H-stativ Elektronisk styring Sikkerhedsaggregat Med sikkerhedsventil, stilbar kontraventil og tømmeventil. 6 eller 10 bar. Sokkel Med plader der

Læs mere

Træpillefyr M. April 2012. www.biovarme.dk

Træpillefyr M. April 2012. www.biovarme.dk Træpillefyr M April 2012 www.biovarme.dk Træpillefyr M Gør en forskel for miljøet Nemt at installere og betjene Med en virkningsgrad helt i top er Automatisk optænding og modulerende drift DENVIRO træpillefyr

Læs mere

Opvarmning med naturgas. Opvarmning med naturgas. Naturgasfyr til ethvert behov

Opvarmning med naturgas. Opvarmning med naturgas. Naturgasfyr til ethvert behov Opvarmning med naturgas Opvarmning med naturgas Naturgasfyr til ethvert behov Opvarmning med naturgas Naturgas - en effektiv og miljøvenlig varmekilde Naturgas er en effektiv og meget miljøvenlig varmekilde.

Læs mere

Betjeningsvejledning Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A WTC 25-A WTC 32-A

Betjeningsvejledning Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A WTC 25-A WTC 32-A Max Weishaupt A/S Erhvervsvej 10 DK-2600 Glostrup Telefon 43 27 63 00 Telefax 43 27 63 43 Tryk-nr. 83053109, dec. 2006 Max Weishaupt påtager sig intet ansvar for fejl og mangler i vejledningen. Eftertryk

Læs mere

Installationsvejledning for TIGRIS Maxishunt 6560898 / 010409 1/12

Installationsvejledning for TIGRIS Maxishunt 6560898 / 010409 1/12 6560898 / 010409 1/12 Installationsvejledning for TIGRIS Maxishunt Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt Wavins vvs-afdeling på tlf. 8696 2000, hvis du har brug for råd og vejledning omkring gulvvarmesystemer.

Læs mere

PROTOTYPE. Danfoss Microbooster unit EUDP projekt Birkerød

PROTOTYPE. Danfoss Microbooster unit EUDP projekt Birkerød Danfoss Microbooster unit EUDP projekt Birkerød 1 Indhold Microbooster unitten... 3 Brugsvandscirkulation... 4 Opstart af unit... 5 Udluftning... 6 Justering af brugsvandstemperatur... 7 Åbne/lukke varmekreds

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11)

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) admin@batec.dk www.batec.dk Side 1 FLEX SUN Aktuel visning Driftsstatus Valg af temperaturvisning Manuel drift Programmering

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c.

ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c. Datablad ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c. Beskrivelse og anvendelse Regulatoren er udviklet med henblik på let montering: et kabel, en tilslutning. ECL Comfort 110-regulatoren har et specialfremstillet

Læs mere

Energiløsning. Udskiftning af gaskedel. Anbefaling til ny gaskedel

Energiløsning. Udskiftning af gaskedel. Anbefaling til ny gaskedel Energiløsning UDGIVET SEPTEMBER 2010 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af gaskedel Der kan opnås energibesparelser ved at erstatte både ældre og nye gaskedler med en kondenserende A-mærket gaskedel.

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Super Exclusive Green R.S.I

BRUGERVEJLEDNING. Super Exclusive Green R.S.I BRUGERVEJLEDNING Super Exclusive Green R.S.I BERETTA SUPER EXCLUSIVE GREEN ER PRODUCERET I OVERENSSTEMMELSE MED GÆLDENDE NORMER. CE MÆRKNING ER OPNÅET I OVERENSSTEMMELSE HERMED. CE: 0694BM3380 2 INDEX

Læs mere

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Følgende komponenter kan være medleveret. Ude-modul Alezio 6-11-16 kw Inde-modul med indbygget el-patron og 220 liter varmtsvandsbeholder Udeføler Buffertank

Læs mere

ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c.

ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c. 230 V a.c. og 24 V a.c. Beskrivelse og anvendelse I varmeapplikationer kan integreres med Danfoss Link -løsningen via DLG-interfacet til brug i enfamiliesapplikationer. Regulatoren er udviklet med henblik

Læs mere

Træpillefyr M. www.biovarme.dk

Træpillefyr M. www.biovarme.dk Træpillefyr M www.biovarme.dk Træpillefyr M Gør en forskel for miljøet Nemt at installere og betjene Med en virkningsgrad helt i top er Automatisk optænding og modulerende drift DENVIRO træpillefyr udviklet

Læs mere

Kvikguide. flexocompact og flexotherm exclusive

Kvikguide. flexocompact og flexotherm exclusive Kvikguide flexocompact og flexotherm exclusive Vaillant varmepumper i enkelt og tidløst design Rørforbindelser flexotherm Brine fra varmepumpe Brine til varmepumpe Fremløb varmtvandsbeholder Sikkerhedsventil

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luft/vand-varmepumpe produktserierne: DVI LV Kompakt & Split Model 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Septmber 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Nymøllevej 17 DK-9240 Nibe Tlf. +45 98

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9053525 Frostsikrings anlæg 220V Coatet aluhus. Model 2017 Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.:

Læs mere

Building Technologies

Building Technologies s Building Technologies anual Varmestyring for CTC 950 Kondens V2.0 Bedienelemente B Vælger for varmtvandsproduktion AVælger for drifttype på varmekredsen Auto 0 4 8 12 16 20 24 ESC OK Forlad aktuelle

Læs mere

Energiløsning. Udskiftning af gaskedel. Anbefaling til ny gaskedel

Energiløsning. Udskiftning af gaskedel. Anbefaling til ny gaskedel Energiløsning UDGIVET SEPTEMBER 2010 - REVIDERET APRIL 2017 Udskiftning af gaskedel Der kan opnås energibesparelser ved at erstatte både ældre og nye gaskedler med en kondenserende A-mær ket gaskedel.

Læs mere

Gaskedel ZSE 24-4 MFA 6 720 610 783 (02.05) OSW

Gaskedel ZSE 24-4 MFA 6 720 610 783 (02.05) OSW Gaskedel ZSE 24-4 MFA OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforskrifter 3 Symbolforklaringer 4 1 Betjeningsoversigt 5 2 Opstart 6 2.1 Før opstart 6 2.2 Start/stop kedel 8 2.3 Start centralvarme

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Bolig varmepumper - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

SERVICE INFORMATION - DENMARK GAS - TØRRETUMBLER INSTALLATIONS - OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING ECO 43A. Til brug for den autoriserede VVS-installatør

SERVICE INFORMATION - DENMARK GAS - TØRRETUMBLER INSTALLATIONS - OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING ECO 43A. Til brug for den autoriserede VVS-installatør SERVICE INFORMATION - DENMARK GAS - TØRRETUMBLER INSTALLATIONS - OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING ECO 43A Til brug for den autoriserede VVS-installatør ECO 43A TEKNISKE DATA General beskrivelse White Knight

Læs mere

Akvaheat AH26P-MC. Installations- og betjeningsvejledning INSTALLATION- OG BETJENINGSVEJLEDNING

Akvaheat AH26P-MC. Installations- og betjeningsvejledning INSTALLATION- OG BETJENINGSVEJLEDNING Akvaheat AH26P-MC Installations- og betjeningsvejledning 2 Sikkerhedsforskrifter For at undgå personskader eller skader på anlægget er det strengt nødvendigt at gennemlæse og overholde instruktionerne

Læs mere

Fjernvarmeunit. Frem- og returløb KRAV TIL ANBEFALEDE FJERNVARMEUNITS

Fjernvarmeunit. Frem- og returløb KRAV TIL ANBEFALEDE FJERNVARMEUNITS Fjernvarmeunit Frem- og returløb KRAV TIL ANBEFALEDE FJERNVARMEUNITS KRAV TIL FJERNVARMEUNITS AffaldVarme Aarhus vurdere fjernvarmeunits til enfamilie-installationer med målerstørrelse Qp 1,5 og Qp 2,5

Læs mere

BRUGS- ANVISNING OLIEFYRET VÆGHÆNGT KEDELUNIT

BRUGS- ANVISNING OLIEFYRET VÆGHÆNGT KEDELUNIT BRUGS- ANVISNING OLIEFYRET VÆGHÆNGT KEDELUNIT LB 1627u 31/07/2006 Kære kunde! Tak fordi du valgte vores produkt, som vi er sikker på, er et af de bedste og teknisk mest avancerede på markedet. Denne håndbog

Læs mere

N I L A N V G U 2 5 0 E K

N I L A N V G U 2 5 0 E K N I L A N V G U 2 5 0 E K Totalløsningen. Ventilation, opvarmning og varmt brugsvand på mindre end 0,5 m 2 installationsplads VGU 250 EK repræsenterer totalløsningen, når det drejer sig om ventilation

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VER.

BRUGERVEJLEDNING VER. Dr.CropStore Styring af lager-temperatur BRUGERVEJLEDNING VER. 2.00 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Indledning....4 1.1 Knapindstilling, taster og display...................... 4 1.2 Indstilling, ændring af

Læs mere

Rumtemperaturregulator med ugekontaktur og LCD

Rumtemperaturregulator med ugekontaktur og LCD 3 035 Rumtemperaturregulator med ugekontaktur og LCD for varmesystemer RDE10 opunktregulering med ON/OFF-styresignaludgang for opvarmning Driftsformer: Normal- og sparetemperatur Ugekontaktur og manuel

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT

PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT 220 250 300 MANUAL VVS-EKSPERTEN A/S MIMERSVEJ 2 8722 HEDENSTED Tlf.: 7589 0303 Fax.: 7589 0709 e-mail: salg@vvs-eksperten.dk www.vvs-eksperten.dk

Læs mere

Produktguide. Valg af oliekedel. Indholdsfortegnelse:

Produktguide. Valg af oliekedel. Indholdsfortegnelse: Produktguide UDGIVET september 2011 Valg af oliekedel Kedlers energieffektivitet afhænger ikke alene af produktets egenskaber, men også af det varmeanlæg den installeres i forbindelse med. I denne guide

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER Milton TopLine 80/100

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER Milton TopLine 80/100 Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GASKEDLER Milton TopLine 80/100 4 stk. Milton TopLine 100 monteret på Ejby Skole. Ny generation af kompakte I særklasse til opvarmning af industri-

Læs mere

Condens 6000 W. Kondenserende gaskedel til solvarme med buffertank til varme og varmt vand

Condens 6000 W. Kondenserende gaskedel til solvarme med buffertank til varme og varmt vand Condens 6000 W Kondenserende gaskedel til solvarme med buffertank til varme og varmt vand 2 Condens 6000 W Effektiv teknologi Condens 6000 W Fleksibilitet ligger til familien Vil du have en høj standard

Læs mere

Wavin Parallelshunt. Installationsvejledning for Wavin Parallelshunt. wavin.dk. Wavin Gulvvarmeshunte / /

Wavin Parallelshunt. Installationsvejledning for Wavin Parallelshunt. wavin.dk. Wavin Gulvvarmeshunte / / Wavin Gulvvarmeshunte / 7005004 / 250215 wavin.dk Wavin Parallelshunt Parallelshunten vises med fordelerrør og endestykkesæt, som købes separat Installationsvejledning for Wavin Parallelshunt Wavin Gulvvarmeshunte

Læs mere

JØMA STOKER. Styring PCT 241

JØMA STOKER. Styring PCT 241 JØMA STOKER Styring PCT 241 Side 1 Introduktion Tillykke med deres nye Jøma stoker anlæg. Anlægget er forsynet med en elektronisk styring med modulerende drift i fire trin. Hvilket vil sige, at styringen

Læs mere

INSTRUKTION OLIEBRÆNDER DH 20 ZI

INSTRUKTION OLIEBRÆNDER DH 20 ZI INSTRUKTION DYMA & DANHEAT A/S Niels Ebbesensvej 9, DK-7500 Holstebro Tlf.:+45 97 42 30 99 Fax:+45 97 40 27 70 Internet: www.danheat.dk E-mail: danheat@danheat.dk Udgave 2002.03 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.

Læs mere

CeraPur 65 liter. Varmtvandsbeholder

CeraPur 65 liter. Varmtvandsbeholder CeraPur 65 liter Varmtvandsbeholder CeraPur 65 liter Varmtvandsbeholder 65 L. VVB til Cerapur VVS-nr.: 34 2189 065 850 x 512 x 360 Højde Bredde Dybde Ny Bedre og med løs kappe Monteringsvejledning for

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING. Super Exclusive Micromix C.S.I.

BRUGER VEJLEDNING. Super Exclusive Micromix C.S.I. BRUGER VEJLEDNING Super Exclusive Micromix C.S.I. caldaie GASKEDLER Super Exclusive Micromix C.S.I. er produceret i overensstemmelse med gældende normer, herunder: - 90/396/CEE - 92/42/CEE - 89/336/CEE

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luftvand varmepumpe DVI LV 7, 9 og 12 - den naturlige varme fra luften DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI AS September 2013 Indhold Brugervejledning Betjening af varmepumpen... 3 Hovedafbryder...

Læs mere

Kodetastatur CT1000. Brugermanual

Kodetastatur CT1000. Brugermanual secure open Kodetastatur CT1000 Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000_usermanual_DANmaj15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000 Aalborg Tel: +45 72 40 60 03 Fax: +45 96 32 00

Læs mere

Gulvvarme INSTALLATIONSVEJLEDNING. Wavin Minishunt

Gulvvarme INSTALLATIONSVEJLEDNING. Wavin Minishunt Gulvvarme INSTALLATIONSVEJLEDNING Wavin Minishunt Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse... 2 Driftsvejledning... 3 Vedligehold... 4 FAQ... 5 Monteringsvejledning... 6 Opstart...

Læs mere

Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2

Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2 Side 1 Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. GENERELLE INFORMATIONER... 3 2. SÅDAN FUNGERER LAGERTANKSYSTEMET... 4 3. SYSTEM 1: TO PARALLELKOBLEDE LAGERTANKE

Læs mere

Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder komplette varmeanlæg gaskedel og varmtvandsbeholder i én unit. Stående gaskedel

Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder komplette varmeanlæg gaskedel og varmtvandsbeholder i én unit. Stående gaskedel Stående gaskedel Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder komplette varmeanlæg gaskedel og varmtvandsbeholder i én unit ecocompact VSC 126/2 C / VSC 196/2 C / VSC 246/2 C Nye tider... varme idéer til fremtidssikret

Læs mere

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10 og 14 og METROAQUA 08:

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10 og 14 og METROAQUA 08: VARMEPUMPE 08:929-1302 Quickguide Til installation af METROAIR 8, 10 og 14 og METROAQUA 08:929 Quickguide til VVS installatøren METROAIR 8/10/14 og METROAQUA 1. Kontroller at METROAIR 8/10/14 leverancen

Læs mere

Fordele. Varme frem Olietank Varme retur. Koldt vand

Fordele. Varme frem Olietank Varme retur. Koldt vand Energiløsning UDGIVET JULI 2009 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af oliekedel I et hus med en ældre oliekedel bør det først undersøges, om det er muligt at skifte til varmepumpe, gasfyr eller fjernvarme.

Læs mere

Produktguide. Valg af gaskedel. Indholdsfortegnelse:

Produktguide. Valg af gaskedel. Indholdsfortegnelse: Produktguide UDGIVET september 2011 Valg af gaskedel Kedlers energieffektivitet afhænger ikke alene af produktets egenskaber, men også af det varmeanlæg den installeres i forbindelse med. I denne guide

Læs mere

N I L A N V P 1 8. B o l i g v e n t i l a t i o n m e d v a r m e g e n v i n d i n g. Aktiv varmegenvinding (luft/vand - luft/luft)

N I L A N V P 1 8. B o l i g v e n t i l a t i o n m e d v a r m e g e n v i n d i n g. Aktiv varmegenvinding (luft/vand - luft/luft) N I L A N V P 8 Aktiv varmegenvinding (luft/vand - luft/luft) høj ydelse til den private bolig VP 8 er et gennemprøvet varmegenvindingsaggregat med kombineret varmlufts- og varmtvandsproduktion udviklet

Læs mere

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: 90 27 791 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Brugsanvisning Varenr.: 9043745 Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.: 9043745 Beskrivelse:

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus Certificerede forhandlere Milton arbejder tæt sammen med de bedste varmespecialister i landet, der har den

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E BETJENINGSVEJLEDNING Turbomax VU 1 E/1 E Kære kunde Vi glæder os over, at De har valgt en Vaillant Turbomax VK 1/1 E. Ved at læse denne betjeningsvejlednings henvisninger får De optimal udnyttelse af

Læs mere

Brugermanual. KVU vekslere. 110-00038 Version 01.05

Brugermanual. KVU vekslere. 110-00038 Version 01.05 Brugermanual KVU vekslere 110-00038 Version 01.05 2 af 11 Indholdsfortegnelse Setpunktstabel:...4 Betjeningspanel KVU...5 Kontrolenhed...5 Menustruktur...5 Display visning...5 Display visning...6 Displayet...6

Læs mere

OPTIMA 85. BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 27.06.2014 SOFTWARE VER. 1,0 / PRINT ES952 JORDVARMEPUMPE GS-4

OPTIMA 85. BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 27.06.2014 SOFTWARE VER. 1,0 / PRINT ES952 JORDVARMEPUMPE GS-4 BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 7.06.04 OPTIMA 85 SOFTWARE VER.,0 / PRINT ES95 JORDVARMEPUMPE GS-4 Genvex A/S Sverigesvej 6 DK-600 Haderslev Tel.: +45 73 53 7 00 salg@genvex.dk genvex.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

GE 215 VP-TT. Kapacitet. Gulvvarmeudstyr i GE 215 VP-TT. 2 x 600. samt bryggers ved at udnytte brugsvandsvarmepumpens. GE 215 VP-VA Mål i mm

GE 215 VP-TT. Kapacitet. Gulvvarmeudstyr i GE 215 VP-TT. 2 x 600. samt bryggers ved at udnytte brugsvandsvarmepumpens. GE 215 VP-VA Mål i mm GE 25 VP-TT Produktbeskrivelse GE 25 VP-TT er en dobbelt varmepumpe som består af en varmegenvindingssektion, som indeholder en modstrømsvarmeveksler og varmepumpe, som dækker hele ventilationsbehovet

Læs mere

Valg af kedelstørrelse i forhold til husets dimensionerende varmetab. Notat August 2003

Valg af kedelstørrelse i forhold til husets dimensionerende varmetab. Notat August 2003 Valg af kedelstørrelse i forhold til husets dimensionerende varmetab Notat August 03 DGC-notat 1/10 Valg af kedelstørrelse i forhold til husets dimensionerende varmetab Indledning I tilbudsmaterialet for

Læs mere

KC Stokerstyring. PCT 300 Uden ilt

KC Stokerstyring. PCT 300 Uden ilt KC Stokerstyring PCT 300 Uden ilt - Valgbar brændselstype ( Træpiller, Blandet, Flis ). - Opstartsprogram. - Driftsprogram i 3 trin. - Pauseprogram - Forsyningsspænding 3 400V / 50Hz eller 1 230V / 50Hz.

Læs mere

Betjeningsvejledning. Kondenserende gaskedel. Milton HighLine 6 720 648 551-00.1O. HighLine 14 HighLine 24 HighLine 24 Combi 6 720 648 555(2011/05)DK

Betjeningsvejledning. Kondenserende gaskedel. Milton HighLine 6 720 648 551-00.1O. HighLine 14 HighLine 24 HighLine 24 Combi 6 720 648 555(2011/05)DK Betjeningsvejledning Kondenserende gaskedel Milton HighLine 6 720 648 551-00.1O HighLine 14 HighLine 24 HighLine 24 Combi 6 720 648 555(2011/05)DK 2 6 720 648 555 (2011/05) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

CENTRALVARMEKEDLER. Landbrugsvej 6 5260 Odense S Tlf.: 66 14 34 00 Fax: 66 14 59 28 www.recent.dk recent@recent.dk

CENTRALVARMEKEDLER. Landbrugsvej 6 5260 Odense S Tlf.: 66 14 34 00 Fax: 66 14 59 28 www.recent.dk recent@recent.dk CENTRALVARMEKEDLER Landbrugsvej 6 52 Odense S Tlf.: 66 14 34 00 Fax: 66 14 59 28 www.recent.dk recent@recent.dk BESKRIVELSE - SIMPLEX(/B) Kedelserien består af en model til varmeproduktion (SIMPLEX) og

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING KMR 1000

BRUGERVEJLEDNING KMR 1000 BRUGERVEJLEDNING KMR 1000 W:\Brochurer vejledninger prislister\vejledninger\styringer\kmr1000 dansk.doc august 2004 Side 1 af 8 Egenskaber: 12 bit successiv integrationsberegning af temperaturer 4 bit

Læs mere

Energiløsning. Konvertering til gas. Anbefaling til gaskedel. Varmtvandsbeholder. Balanceret aftræk. Varmt brugsvand.

Energiløsning. Konvertering til gas. Anbefaling til gaskedel. Varmtvandsbeholder. Balanceret aftræk. Varmt brugsvand. Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2010 - REVIDERET DECEMBER 2014 Konvertering til gas Oliekedler og elradiatorer kan med fordel udskiftes til en kondenserende gaskedel. Det gælder i områder, hvor der er naturgas,

Læs mere

Den gode energirådgivning Varme M3 Kedler. Kristian Kærsgaard Hansen KKH

Den gode energirådgivning Varme M3 Kedler. Kristian Kærsgaard Hansen KKH Den gode energirådgivning Varme M3 Kedler Kristian Kærsgaard Hansen Generelt - Tab i varme- og varmt brugsvandsanlæg Kondensgevinst Kedelsynsordninger Regelmæssige eftersyn: - Oliefyrede og fastbrændselskedler

Læs mere

Gaskedel CERAMINI Lavtemperaturkedel med vandkølet brænder

Gaskedel CERAMINI Lavtemperaturkedel med vandkølet brænder Betjeningsvejledning Gaskedel CERAMINI Lavtemperaturkedel med vandkølet brænder $ % $! # 4 ZSN 7/11-6 AE... OSW Kære kunde, Hjertelig til lykke og tak fordi De har besluttet Dem for et topprodukt fra vores

Læs mere

Få exclusiv varmekomfort - også ved store behov

Få exclusiv varmekomfort - også ved store behov Væghængt villagaskedel Få exclusiv varmekomfort også ved store behov ecotec exclusiv ecotec exclusiv Opnå det maksimale når det drejer sig om varmekomfort, kontrol og besparelse Tysk kvalitet når kun det

Læs mere

BE VILLA serie Ventilationsaggregat

BE VILLA serie Ventilationsaggregat 1 BE VILLA serie Ventilationsaggregat Typer: BE VILLA 200 BE VILLA 350 BE VILLA 700 BE VILLA serien kan anvendes i lejligheder, boliger samt mindre erhvervsbygninger. De energivenlige EC-motorer og højeffektiv

Læs mere

Nr. 6560871 / 200911. Wavin midishunt INSTALLATIONSVEJLEDNING. Solutions for Essentials

Nr. 6560871 / 200911. Wavin midishunt INSTALLATIONSVEJLEDNING. Solutions for Essentials Nr. 6560871 / 200911 Wavin midishunt NSTALLATONSVEJLEDNNG Solutions for Essentials ndholdsfortegnelse Produktets anvendelse... 2 Driftsvejledning... 3 Vedligehold... 4 Ofte stillede spørgsmål... 5 Monteringsvejledning...

Læs mere

GASFYRET STRÅLEVARMEPANELER

GASFYRET STRÅLEVARMEPANELER GASFYRET STRÅLEVARMEPANELER Landbrugsvej 6 5260 Odense S Tlf.: 66 14 34 00 Fax: 66 14 59 28 recent@recent.dk www.recent.dk 0063AR4570 INFRA gasstrålevarmepanel designet og fremstillet af SYSTEMA S.r.l.

Læs mere

ANLÆGSMANUAL. TPK HS20 17-08-2015 Side 1 TPK HS20

ANLÆGSMANUAL. TPK HS20 17-08-2015 Side 1 TPK HS20 Side 1 TPK HS20 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. GENERELLE INFORMATIONER... 3 2. TRADITIONEL DIREKTE INSTALLATION... 4 3. DIREKTE INSTALLATION MED BLANDEKREDSE... 6 4. INSTALLATION AF INDIREKTE KREDS MED

Læs mere

Monteringsvejledning. Wavin Minishunt

Monteringsvejledning. Wavin Minishunt Monteringsvejledning Wavin Minishunt ndholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse...2 Driftsvejledning...3 Vedligehold...4 FAQ...5 Monteringsvejledning...6 Opstart...6 Specifikationer...8

Læs mere

Beholderstørrelse. 60 liter 110 liter 160 liter 200 liter

Beholderstørrelse. 60 liter 110 liter 160 liter 200 liter Energiløsning UDGIVET JUNI 2011 Udskiftning af varmtvandsbeholder Der kan opnås en energibesparelse ved at udskifte en ældre varmtvandsbeholder til en ny. Hvis varmtvandsbeholderen er isoleret med mindre

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

INSTALLATIONS OG BRUGERVEJLEDNING JAKA FD. Læs denne instruktion omhyggeligt før installation/brug.

INSTALLATIONS OG BRUGERVEJLEDNING JAKA FD. Læs denne instruktion omhyggeligt før installation/brug. INSTALLATIONS OG BRUGERVEJLEDNING JAKA FD Læs denne instruktion omhyggeligt før installation/brug. - 1 - INDEX Side 1.- BESKRIVELSE AF KEDEL...2 2.- INSTALLATIONS VEJLEDNING...3 2.1.- KEDLENS PLACERING...3

Læs mere