MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 2/13 M 75 GEMINOX THR 5/25 M 75

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 2/13 M 75 GEMINOX THR 5/25 M 75"

Transkript

1 MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 2/13 M 75 GEMINOX THR 5/25 M 75

2 INDHOLD I - GENEREL PRÆSENTATION M IV - INSTALLATION M 1 - Beskrivelse 2 - Tekniske data II - FUNKTIONER 1 - Grundlæggende princip A. Bestykning B. Betjeningspanel C. Funktioner D. Pricip i gas/luft servoregulering E. Regulering af lufttryk F. Emissioner 2 - De 3 forskellige versioner af THR A. Standard uden styring B. Med udeføler C. Med udeføler og rumenhed 3 - Funktioner der er fælles 4 - Varmeveksler / kondensator 5 - Gasarmatur Varmtvandsbeholder THR 2/13 A.1 Princip B.1 Egenskaber Varmtvandsbeholder THR 5/25 A.2 Princip B.2 Egenskaber M Ophængning af kedlen 2 - Rørtilslutninger 3 - Aftræk A. B 23 Åben forbrænding B. C13 Vandret balanceret J. C 33 Lodret balanceret G C 53 Splitaftræk H C 33 Lodret balanceret i afmeldt skorsten - Fast rør C C 33 Lodret balanceret i afmeldt skorsten - Flexrør 4 - Eltilslutning V - OPSTART 1 - Indregulering M III - VISNING I DISPLAY 1 - Normal drift 2 - Displaykoder 3 - Fejlkoder

3 I - GENEREL PRÆSENTATION 1 - BESKRIVELSE Kedlen er en væghængt kondenserende gaskedel til opvarmning og, i forbindelse med en varmtvandsbeholder, produktion af varmt brugsvand. Brænderen er en premix brænder, der reguleres liniært modulerende ved hjælp af en gas/luft servoregulering. Kedlen opfylder kravene i PR.EN 483 (12.97), EN 487 (02-94) og PR.EN 677 (03-96). CE-nr AQ 0543 DVGW - VP 112 (01-95) Nr. Q 022/003 Blå Engel Kedlen er opbygget af : Højtydende kondenserende varmeveksler af rustfrit stål Omdrejningsreguleret ventilator 230V-50Hz/39 V DC Premix brænder af rustfrit stål 24 V gasarmatur Sikkerhedsventil Vandlås for kondensat Overkogstermostat 100 C Tryktransmitter til overvågning af vandtryk Max. termostat for røggastemperatur 85 C Cirkulationspumpe UPS Microprocessor-baseret kedelstyring 3

4 2 - TEKNISKE DATA Type THR CE-nr Kategori Varmeydelse Indfyret effekt Virkningsgrad (H n ) Virkningsgrad (H ø ) Gas anvendt til specifikationer Max. røggastemperatur Røggasmængde Max. modtryk i aftræk B 23 Max. modtryk i aftræk C 13 /C 33 NO X CO Anlægstryk Max. kedeltemperatur Vandindhold Dimensioner Lodret monteret Vandret monteret Vægt uden vand El-tilslutning Max. spændingsafvigelse Effektforbrug Kapslingsklasse C 13 /C 33 Kapslingsklasse B 23 Strålingstab ved 70 C Anlæg 50/30 C 80/60 C 50/30 C 80/60 C 50/30 C 80/60 C Ydelse min./max. min./max. min./max. min./max. min./max. min./max. min./max. min./max. min./max. H x B x D H x B x D max. Enhed kw kw kw % % % % C kg/time Pa Pa mg/kwh mg/kwh bar C liter mm mm kg % W W THR 2/13 M75 CE 0085AQ0244 II 2H 2,65 / 14,7 2,3 / 13,4 2.5 / 13,9 106,0 92,5 / 96,5 95,4 83,2 / 86,9 N-gas 80 4,5 / < 60 < 50 1 / ,5 1500x540x x1000x / 50 Hz +10, IP 44 IP THR 5/25 M75 CE 0085AQ0543 II 2H3P /I 3P 5,4 / 25,6 4,8 / 23,3 5,0 / 24,5 106,5 / 104,5 94,0 / 95,0 95,9 / 94,0 84,6 / 85,5 N-gas/LPG 80 9,0 / 44, < 60 < 50 1 / ,5 1500x540x x1000x / 50 Hz +10, IP 44 IP

5 DIMENSIONER TILSLUTNINGER Pos. 1. Røggasafgang, model C 13 Ø75 Røggasafgang, model C 33 Ø75 Røggasafgang, model B 23 Ø80 Pos. 2 Gastilslutning R1 Pos. 3 Fremløb R1 Pos. 4 Retur R1 Pos. 5 Koldt vand R3/4 Pos. 6 Varmt vand R3/4 Pos. 7 Kondensafløb Ø32 PVC Pos. 8 Afløb fra sikkerhedsventil Ø27 DIMENSIONER KEDEL THR 5/25 M75 vandret model THR 5/25 M75 lodret model 95, ,6 44,4 75,3 226, ,6 49,2 24,4 140, , , , , ,4 Set fra neden Set fra neden Set bagfra Set bagfra Fig

6 II - FUNKTIONER 1. GRUNDLÆGGENDE PRINCIP A. BESTYKNING THR M 75 lodret model V

7 THR M 75 vandret model B C Gasarmatur 24 V 2. Røggasafgang 3. Skueglas 4. Tændelektrode 5. Brænder 6. Ioniseringselektrode 7. Overkogstermostat 100 C 8. Tændtrafo 24 V 9. Ventilator 39/230 V 10. Kedelblok 11. Kondensafløb 12. Afløb fra sikkerhedsventil 13. Gastilslutning 14. Betjeningspanel 15. Vandlås for kondens Fig Ribberørsveksler 17. Automatisk udlufter 18. Returtilslutning med 3-vejsventil trins cirkulationspumpe 230 V 20. Sikkerhedsventil 21. Tryktransmitter 22. Tilslutning fremløb 23. Ekspansionsbeholder 24. Sikkerhedstermostat for røggas (85 C) 25. Kedelføler 26. Trafo 230 V 27. Vælgerventil motor 28. Varmtvandsbeholder 29. Varmt brugsvand 30. Koldt brugsvand 31. Anode 32. Inspektionsluge 33. Isolering 34. Returtilslutning varmtvandsbeholder 35. Vandføler 36. Spole for varmt brugsvand 37. Aftapningshane og returfilter 7

8 B. BETJENINGSPANEL A B C THR Fig. 3 Betjeningspanelet er bestykket med følgende: Pos. 1 Pos. 2 Pos. 3 Pos. 4 Pos. 5 Pos. 6 Pos. 7 Pos. 8 Pos. 9 Pos. 10 Temperaturvælger for varmt brugsvand Temperaturvælger for kedeltemperatur når udeføler ikke anvendes. Sommer/vinteromskifter Display til visning driftsstatus og fejlkoder Driftslampe Fejllampe Tasterne A, B og C anvendes til servicefunktioner og ændring af kedelindstilling Reset af fejl Manometer ON/OFF kontakt 8

9 C. FUNKTIONSDIAGRAM Fig. 4 Fase 10 : Stand-by Visning i display : 0 Kedlen er stand-by og venter på varmekald. I punktet A - øverst - får kedlen varmekald fra kedelstyringen eller varmtvandsstyringen. Fase : Ventilator kører op i omdrejninger Visning i display : 2 Ventilatoren kører op til omdrejningstallet for forventilation. Det checkes her at tiden ikke er for lang. (luftvagtfunktion) Fase 32 : Forventilationstid Visning i display : 3 Omdrejningstallet overvåges i denne fase. Fase 33 : Nedkøring til startlast Visning i display : 3 Ventilatoren nedreguleres til omdrejningstallet for startlast opnås. Fase 34 : Fortænding i 3 sekunder Visning i display : 4 Tænding starter - gasarmatur lukket. Fase 35 : Tænding Visning i display : 4 Gasarmatur åbner. Fase 36 og 37 : Sikkerhedstid 3 sekunder Visning i display : 5 Inden udgangen af denne fase, skal ioniseringssignalet være på min. 2,8 ma. Fase 40 : Drift Visning i display : 6 eller 7 Kedlen er i drift og displayet viser 6 ved varmtvandsproduktion og 7 ved anlægsvarme. 9

10 Fase 50 og 51 : Testtid 2 sekunder Visning i display : 8 Ventilatoren reguleres op i omdrejninger. Tiden anvendes til interne test i styringen. Fase 52 : Opkøring til efterventilation Visning i display : 8 Ventetid til ventilatoren er på max. omdrejningstal. Denne tid har et maximum som der kontrolleres. (Luftvagtfunktion) Fase 53 : Efterventilation i 3 sekunder Visning i display : 8 Ventilatoren kører max. i denne fase. Fase 60 og 61 : Retur til stand-by Visning i display : 9 Ventilatoren nedreguleres til 0 og styringen overgår til stand-by. 10

11 D. PRINCIPPET I GAS/LUFT SERVOREGULERINGEN Afgangstrykket fra kedlens gasarmatur er styret af forbrændingslufttrykket fra ventilatoren. Ventilatorens omdrejningstal og dermed afgangstryk, er reguleret af kedelstyringen. Herved sikres det, at forholdet mellem gas og forbrændingsluft altid er konstant. Fig. 5 E. REGULERING AF LUFTTRYK Kedlen har en 230 V omdrejningsreguleret ventilator, der reguleres af kedelstyringen. Styringen beregner den nødvendige effekt og omsætter dette til et givent omdrejningstal. F. EMISSION Kedlens premixbrænder muliggør, at forbrændingen optimeres således at emissionen af CO og NO x ligger under kravet for Blå Engel mærkning. 11

12 2. DE FORSKELLIGE VERSIONER AF THR A. STANDARD UDEN STYRING Manuel indstilling af kedel- og varmtvandstemperatur på kedlens betjeningspanel. Sommer/vinterfunktionen er ligeledes manuel. Kedelstyringen arbejder efter et fast setpunkt for kedelog varmtvandstemperatur. Ved anvendelse af denne version, skal det tilstræbes, at kedeltemperaruren indstilles så lavt som muligt. Fig. 6 Uanset om kedlen er i sommer eller vinterstilling, er kedlen frostbeskyttet når kedeltemperaturen falder til 5 C. B. MED UDEFØLER QAC 31 Parallelforskydning af varmekurve og indstilling af varmtvandstemperatur foretages på kedlens betjeningspanel. B.1. PRINCIP 1 1: Udeføler QAC 31 Varmtvandstemperaturen indstilles på temperaturvægeren på betjeningspanelet. Med sommer/vinteromskifteren indstillet til vinter, vil styringen selv skifte mellem sommer- og vinterdrift. Når gennemsnitstemperaturen over de sidste 24 timer er højere end 19 C vil producerer kedlen kun varmt brugsvand. Fig. 7 12

13 Setpunktet for kedeltemperaturen beregnes i denne version af kedelstyringen afhængig af udetemperaturen. Beregningen foretages ud fra en varmekurve der er lagt ind i styringens software ,4 90 2,2 2 Setpunkt for kedeltemperatur ( C) ,8 1,5 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 Varmekurve Udetemperatur ( C) Fig. 8 Varmekurvens hældning er programmeret til 1,5 hvilket svarer til en kedeltemperatur på ca. 52 C ved en udetemperatur på 0 C. Hældningen kan ændres til 0,8 hvilket svarer til en kedeltemperatur på ca. 35 C ved en udetemperatur på 0 C. Se mere om dette i næste afsnit Gulvvarme. Derudover kan kurven parallelforskydes så kedeltemperaturen hæves eller sænkes. Se mere om dette i afsnit 3 nederst på denne side. B.2. INDSTILLING AF VARMESTYRING 1. Gulvvarmeanlæg Når varmeanlægget udelukkende består af gulvvarme, skal varmekurvens hældning sænkes fra 1,5 til 0,8. Ændringen foretages på følgende måde : Tryk på tasterne A, B og C samtidig og hold dem inde til, først symbolet L og derefter symbolet II blinker i displayet. Varmekurven er nu ændret. Det kan være nødvendigt, at parallelforskyde kurven op eller ned. Se mere om dette i afsnit 3 på næste side. 2. Radiatoranlæg Styringen er fra fabrikken, indstillet til radiatoranlæg med varmekurvehældning 1,5. Bygningens alder, isoleringsgrad m.v. kan gøre det nødvendigt, at parallelforskyde varmekurven op eller ned for derved, at tilpasse kedeltemperaturen det aktuelle behov. Se mere om dette i afsnit 3 på næste side. 13

14 3. Parallelforskydning af varmekurve Varmekurven parallelforskydes ved hjælp af temperaturvælgeren for kedeltemperatur og tasten C, hvorved kedeltemperaturen kan hæves eller sænkes max. 3 C. For at hæve temperaturen 3 C, indstilles temperaturvælgeren på 75, hvorefter der trykkes på C indtil F blinker i displayet. Ønskes temperaturen sænket 3 C, indstilles temperaturvælgeren på 20, hvorefter der trykkes på C indtil F blinker i displayet. Bemærk! Først efter 10 min. kan temperaturen hæves eller sænkes yderligere 3 C. For at vende tilbage til fabriksindstillingen, trykkes samtidig på A, B og C indtil L blinker i displayet. C.1. Princip C. MED UDEFØLER QAC 31 OG RUMENHED QAA 70 Med rumenheden monteret indstilles varmtvandstemperaturen på rumenheden. Med tasterne A, B og C kan rumenheden indstilles til forskellige funktioner, der beskrives nærmere i det efterfølgende. QAA 70 giver følgende funktioner : Regulering efter rumtemperatur. Mulighed for programmering af natsænkning og ferieprogram. Indstilling af varmtvandstemperatur. Visning af tid, ude- og rumtemperatur, kedel- og varmtvandstemperatur samt indikering af fejl på kedlen. 1 1: Udeføler QAC 31 2: Rumenhed QAA 70 2 Fig. 9 Mulighed for automatisk indstilling af varmekurve når rumfølerfunktion anvendes. Stop for varmtvandsproduktion i økonomiperiode (natsænkningsperiode). Varmtvandsproduktionen starter 10 min. før økonomiperioden er slut og stopper 20 min. efter komfortperioden er slut. Hvis der tappes varmt vand i økonomiperioden vil kedlen dog genoptage varmtvandsproduktionen. 14

15 C.2. Indstillinger 1. Sommer/vinterfunktion Sommerdrift Vinterdrift : Kun varmtvandsproduktion : Varme- og varmtvandsproduktion Sommer/vinterfunktionen kan aktiveres manuelt eller automatisk. På kedlens betjeningspanel kan den ønskede funktion vælges manuelt på sommer/vinteromskifteren. Omskiftningen kan også ske automatisk. Når sommer/vinteromskifteren står i vinterposition, vil kedelstyringen automatisk skifte til sommerdrift når den gennemsnitlige udetemperatur de sidste 24 timer har været 20 C eller højere. Når sommerfunktionen er aktiv, kan den midlertidigt afbrydes ved at trykke samtidig på tasterne og på rumenheden QAA 70. Kedelstyringen skifter tilbage til vinterdrift når den gennemsnitlige udetemperatur de sidste 24 timer har været under 18 C. 2. Rumfølerfunktion Med denne funktion aktiv, vil kedelstyringen regulere kedlen efter både rumtemperatur og udetemperatur. Hvis rumtemperaturen ligger langt under setpunktet (mere end 3 C), vil styringen desuden hæve kedlens varmekurvehældning indtil setpunktet er nået. Denne funktion kan ikke anvendes under følgende omstændigheder : Hvis rumenheden QAA er placeret i et rum der ikke er repræsentativt for resten af installationen eller i et rum med en anden varmekilde (f.eks. en brændeovn). Hvis alle radiatortermostater i rummet hvor rumenheden er placeret ikke er helt åbne. Indstilling af rumfølerfunktion foretages på følgende måde : Aktivering : Tryk på tasterne A og C samtidig i ca. 5 sek. indtil symbolet vises i displayet. De-aktivering : Tryk på tasterne A og C samtidig i ca. 5 sek. indtil symbolet vises i displayet 3. Automatisk indstilling af varmekurve (selvadaptering) Med denne funktion aktiv, vil kedelstyringen automatisk tilpasse varmekurvens hældning til den aktuelle installation. Herved opnås den optimale kedeldrift, hvor fremløbstemperaturen er reduceret til det lavest acceptable niveau under hensyntagen til, at den ønskede rumtemperatur kan opretholdes. Denne funktion kan ikke anvendes under følgende omstændigheder : Hvis rumenheden QAA er placeret i et rum der ikke er repræsentativt for resten af installationen eller i et rum med en anden varmekilde (f.eks. en brændeovn). Hvis alle radiatortermostater i rummet hvor rumenheden er placeret ikke er helt åbne. 15

16 Selvadaptering indstilles på følgende måde : Aktivering : Tryk på tasterne B og C samtidig i ca. 5 sek. indtil symbolet vises i displyet. De-aktivering : Tryk på tasterne B og C samtidig i ca. 5 sek. indtil symbolet vises i displayet. 3. FUNKTIONER DER ER FÆLLES FOR VERSIONERNE Bemærk : Nedennævnte funktioner er kun aktive når kedlens ON/OFF afbryder er på ON. Frostbeskyttelse (med udeføler og/eller rumenhed) Frostbeskyttelse af kedlen : Når kedeltemperaturen falder under 5 C, startes brænder og pumpe. Når temperaturen er steget til 15 C stoppes brænderen og pumpen kører i 10 min. Frostbeskyttelse af installationen : (Kun når udeføler er monteret) Når udetemperaturen er under 1,5 C kører pumpen i intervaller. Når udetemperaturen er under - 10 C kører pumpen konstant. Frostbeskyttelse af huset : (Kun når rumføler er monteret og aktiveret) Rumtemperaturen holdes på minimum 5 C. Anti-legionella funktion I perioder med lavt eller ingen varmtvandsforbrug, hæves temperaturen til 65 C mindst 1 gang om ugen. Pumpeefterløb Efter varmekald på varmeanlægget fortsætter pumpen i 10 min. efter at brænderen er stoppet. Efter varmekald på varmt brugsvand fortsætter pumpen til kedeltemperaturen er under 70 C. I denne periode forbliver 3-vejsventilen i stilling mod varmtvandsbeholderen. Motionering af pumpe og 3-vejsventil Hvis pumpe og 3-vejsventil ikke har været aktiveret i 24 timer, aktiveres begge i 5 sekunder. Beskyttelse af kedlen mod overtemperatur Kedlens normale temperaturregulator stopper brænderen ved en temperatur på 85 C. Pumpen fortsætter til temperaturen er faldet til 79 C. Herefter tillades det at brænderen startes igen. Kedlen er også udstyret med 2 sikkerhedstermostater, 1 for røggastemperaturen der aktiveres ved 80 C og 1 for kedeltemperaturen der aktiveres ved 100 C. Når 1 af disse aktiveres kører pumpe og ventilator i 10 min. 3-vejsventilen skifter til stilling mod varmeanlæg. Når sikkerhedstermostaterne aktiveres, viser kedlen fejlkode 2 i displayet og fejllampen lyser. Det kræves at kedlen resettes for at genstarte. Antipendling Brænderens minimum drifttid er 1 min. 16

17 4. VARMEVEKSLER / KONDENSATOR Kedlens varmeveksler / kondensator, er overdimensioneret i forhold til de ca. 25 kw der er brænderens maximale ydelse. Brandkammeret er placeret i toppen af veksleren og er omgivet af et vandkammer. Kondensering sker i den koldeste del af varmeveksler / kondensator hvor overfladetemperaturen på vekslerrørene er under røggassens dugpunkt. Virkningsgrad ved maximum og minimum Virkningsgrad baseret på nedre brandværdi 1,10 1,08 1,06 1,04 1,02 1,00 0,98 0,96 0,94 0,92 0,90 10 Fig. 10 min. Ydelse max. Ydelse Returvandstemperatur 5. GASARMATUR Blænde ø 6,7 mm P i : Gassens tilgangstryk P o : Gassens afgangstryk Fig. 11 V K Po Pi V K Justering af kurvehældningen for regulering af gas/luft forholdet. Justering af V må kunske når kedlen kører på maximum. Justering af reguleringskurvens parallelforskydning. Indsillingen er foretaget fra fabrikken og det bør ikke være nødvendigt at ændre indstillingen. I tilfælde hvor justering er nødvendig, må dette kun ske når kedlen kører på minimum. Se mere vedrørende indregulering på side 17

18 A 1. PRINCIP Fig VARMTVANDSBEHOLDER THR 2/13 M Inspektionsdæksel 2. Isolering 3. Retur til kedel 4. Koldtvandstilslutning 5. Varmtvandstilslutning 6. Retarder 7. Anode (skal ikke skiftes eller kontrolleres) 8. Fremløb fra kedel B 1. EGENSKABER Kedlen er monteret med en varmtvandsbeholder udført i rustfrit stål 316 L. Varmespiralens effekt gør at hele kedlen ydelse kan overføres til brugsvandet i beholderen. dette betyder, at beholderen kan genoplades fra 10 til 55 C på 20 minutter. Hvis varmt vand tappes kontinuerligt, kan beholderen levere 6,2 liter pr. min a 40 C ved en koldtvandstemperatur på 10 C. Den store overflade på varmespiralen og dens placering i den nederste del af beholderen, medfører at kedlen er i stand til at kondensere under opladning af beholderen. Beholderen er isoleret med CFC fri polyurethane. Kontinuerligt flow* : 6,4 l/min Volumen pr. time* : 450 liter Volumen de første 10 min.* : 130 liter Effekt ved t = 30 C : 13 kw Varmetab ved 65 C : 52 W Termostatens differenstemperatur : 6 C * Koldtvandstemperatur = 10 C og varmtvandstemperatur = 40 C Fig

19 A.2 PRINCIP Fig VARMTVANDSBEHOLDER THR 5/25 M Inspektionsdæksel 2. Isolering 3. Retur til kedel 4. Koldtvandstilslutning 5. Varmtvandstilslutning 6. Retarder 7. Anode (skal ikke skiftes eller kontrolleres) 8. Fremløb fra kedel B.2 EGENSKABER Kedlen er monteret med en varmtvandsbeholder udført i rustfrit stål 316 L. Beholderens kapacitet muliggør at et badekar kan fyldes med 125 liter vand på 10 min. Varmespiralens effekt gør at hele kedlen ydelse kan overføres til brugsvandet i beholderen. dette betyder, at beholderen kan genoplades fra 10 til 55 C på 12 minutter. Hvis varmt vand tappes kontinuerligt, kan beholderen levere 11 liter pr. min a 40 C ved en koldtvandstemperatur på 10 C. Den store overflade på varmespiralen og dens placering i den nederste del af beholderen, medfører at kedlen er i stand til at kondensere under opladning af beholderen. Beholderen er isoleret med CFC fri polyurethane. Kontinuerligt flow* : 11 l/min Specifikt flow i henhold til EN 625 : 16 l/min Volumen pr. time* : 710 liter Volumen de første 10 min.* : 160 liter Effekt ved t = 30 C : 23 kw Varmetab ved 65 C : 52 W Termostatens differenstemperatur : 6 C * Koldtvandstemperatur = 10 C og varmtvandstemperatur = 40 C Fig

20 III - VISNING I DISPLAY 1. NORMAL DRIFT Visning i display Betydning 0/1 Stand-by 2 Ventilator starter og frisklufttilførsel kontrolleres 3 Forventilation og nedkøring til startlast (50%) 4 Tænding og åbning af gasventil samt 1. del af sikkerhedstid 5 2. del af sikkerhedstid og tænding stopper 6 Drift - Varmt vand 7 Drift - Anlæg 8/9 Efterventilation og overgang til stand-by Fejllampen er OFF og displayet blinker. 2. DISPLAYKODER Visning i display Betydning 1 Fejl ved temperaturvælger for kedeltemperatur 2 Fejl ved temperaturvælger for varmtvandstemperatur 4 Afprøvning af overkogssikring aktiv 5 Skorstensfejerfunktion aktiv 7 Manuel regulering aktiv 8 Fejl ved varmtvandsføler 0 Varmtvandsføler kortsluttet A Bakterieforebyggelse aktiv C Skorstensfejerfunktion blokeret efter reset d Afprøvning af overkogssikring blokeret efter reset F Parallelforskydning af varmekurve udført L Reset til fabriksindstillinger udført U Motionering af trevejsventil aktiv 20

21 Displayet blinker og fejllampen er ON. 3. FEJLKODER DISPLAY A H og L C FEJL Forkert ventilatorhastighed under forventilation Sikkerhedstermostat aktiveret Flammefejl eller manglende ioniseringssignal Forkert ventilatorhastighed ved max belastning Ventilatorens accelerationstid er for lang Max ventilatorhastighed er overskredet under forventilation Defekt kedelføler Vandtryk på anlæg for lavt MULIG ÅRSAG /LØSNING Kontroller parameter DA 3 Kontroller vandtryk på anlæg og efterfyld til 1,5 bar hvis nødvendigt. Udluft anlægget. 1 Ingen flamme efter tænding : Ingen gastilførsel, justering af gasarmatur ikke korrekt, defekt tændtrafo, defekt tændledning eller tændelektrode 2 Flammen forsvinder før der er gået 3 sek : Fase og nul er vendt, defekt ioniseringselektrode eller ioniseringsledning. Kontroller parameter DA 4 Kontroller at ventilatoren kan rotere frit 1 Kontroller om forsyningsspænding er for høj 2 Kontroller om aftrækker er blokeret 3 Kontroller parametrene DA Udskift kedelføler 1 Kontroller vandtryk 2 Kontroller at tryktranmitteren fungerer Ved andre visninger : Skift hovedprintet 21

22 IV - INSTALLATION Kedlen må kun installeres af aut. GVS firma og skal installeres i henhold til de til enhver tid gældende reglementer. 1. OPHÆNGNING AF KEDLEN Fig D THR THR B A A B E F Set fra oven G 7 B A A B 7 D B A A A A B Set bagfra THR M 75 V C Set bagfra THR M 75 H C Alle mål i mm * Minimumsafstand Model THR M 75 V THR M 75 H A ,5 B C D E* F* G

23 2. RØRTILSLUTNINGER Anlægget skylles grundigt igennem før kedlen installeres. Den medleverede flaske INIBAL skal påfyldes anlægget før opstart. Rørtilslutningerne foretages i bunden af kedlen. Se nedenstående illustrationer. Hane til vandpåfyldning skal etableres på returløbet udenfor kedlens kabinet. Fig

24 I kedlen er der monteret en cirkulationspumpe fabrikat Grundfos type UPS AO. Pumpekarakteristikken er vist nedenfor. Minimum flow på 256 l/time (0,256 m 3 /time) skal sikres. Det er derfor nødvendigt, at den medleverede by-pass ventil bliver monteret på 2-strengs- og gulvvarmeanlæg. Pumpekarakteristik Tryktab i varmeveksleren 2,5 2 Tryktab mmvs 1,5 1 0, Flow m3/h

25 3. AFTRÆK Kedlen kan tilsluttes balanceret, split og åbent aftræk. Godkendelsen omfatter : * Aftrækstype A (B 23). * Aftrækstype B (C13). * Aftrækstype J (C 33). * Aftrækstype G (C 53). * Aftrækstype H (C 33). Aftrækstype A (B23) - Åben forbrænding Dimensioner Materiale Friskluftåbning : Aftrækket udføres med min. 80 mm aftræksrør og modtrykket må ikke overstige 10 mbar. : Plast, rustfrit stål eller gasgodkendt foring. Er foring udført i aluminium, skal kedlens vandlås kontrolleres èn gang om året. : Udføres efter gasreglementets bestemmelser. Fig

26 Aftrækstype B (C13) - Vandret balanceret aftræk. Dimensioner : 110 mm yderrør og 75 mm inderrør. Max. længde 4 m inkl. 1 stk. 90 bøjning. Ved anvendelse af flere bøjninger fratrækkes den maksimale længde 1 m pr. bøjning. Materiale Udførelse : Plast. : Aftrækket udføres så det sikres at kondensvand løber tilbage til kedlen. Faldet mod kedlen skal være min. 3%. Pos. Varetekst Varenr. 1 Standardaftræk inkl. kedeladapter. Længde 1m Forlængersæt længde 1m bøjning Fig

27 Aftrækstype J (C33) - Lodret balanceret aftræk. Dimensioner : 125 mm yderrør og 75 mm inderrør. Max. længde 15 m uden bøjninger. Anvendes der bøjninger i installationen, fratrækkes den maksimale længde 0,5 m for hver 45 og 1 m for hver 90. Materiale Udførelse : Yderrør stål, inderrør plast. : Føres en del af aftrækket vandret, skal det sikres at kondensvand løber tilbage til kedlen. Faldet mod kedlen skal være min. 3%. Pos. Varetekst Varenr. 1 Adapter for lodret aftræk GEM Koncentrisk rør Ø 75/ mm GEM 1307 Koncentrisk rør Ø 75/ mm GEM 1306 Koncentrisk bøjning 45 GEM 1312 Koncentrisk bøjning 90 GEM Loftkrave ø 125 mm Taginddækning ø 125 mm Taghældning Taghældning Taghældning Aftrækstud Ø 75/125 GEM Inspektionsstykke - Lige DN 75/125 GEM Fig THR 2-13 / THR 5-25 / THR VP-09 27

28 Aftrækstype G (C53) - Splitaftræk. Dimensioner : 80 mm. Max. længde 20m for røggasrør + friskluftrør inkl. 1 stk. 90 bøjning på friskluftside. Anvendes der flere bøjninger, fratrækkes den maksimale længde 0,5m for hver 45 og 1m for hver 90 bøjning. Materiale Udførelse : Plast. : Føres røggasrøret vandret skal det sikres at kondens løber tilbage i kedlen. Faldet mod kedlen skal være min. 3%. Pos. Varetekst Varenr. 1 Kedeladapter Dækkrave ø 80 mm Afslutningsnet Aftræksrør, PP ø 80 mm Længde 250 mm Længde 500 mm Længde mm Længde mm Længde mm Røggasrør, PP ø80 Længde 250 mm Længde 500 mm Længde mm Længde mm Længde mm Bøjning Bøjning Dækkrave ø 80 mm Taginddækning ø 80 mm Taghældning Taghældning Taghældning Taghætte Fig

29 Aftræk type H (C33) - Lodret balanceret aftræk i afmeldt skorsten. Før installation i afmeldt skorsten, skal skorstenen renses for sod. Dimensioner Materiale Udførelse : Røggas 75 mm. Friskluft mellem kedel og skorsten 125 mm. Max. længde 15 m inkl. nødvendige bøjninger (2 stk. 90 bøjninger på røggas og 1 stk. 90 bøjning på friskluft). : Mellem kedel og skorsten : Yderrør stål og inderrør plast. I skorsten : Plast. : Den vandrette del af aftrækket skal føres så det sikres at kondens løber tilbage til kedlen. Faldet mod kedlen skal være min. 3%. Pos. Varetekst Varenr. 1 Adapter for lodret aftræk GEM Inspektionsstykke 90 DN 75/125 GEM Koncentrisk rør Ø 75/125 mm 500 mm GEM 1307 Koncentrisk rør Ø 75/125 mm 1000 mm GEM Dækkrave ø 125 mm Støttebeslag med holder til bøjning Ø 75 mm GEM Bøjning 90 Ø 75 mm GEM Plastrør Ø mm GEM 1322 Plastrør Ø mm GEM 1321 Plastrør Ø mm GEM G004 8 Skorstensafslutning GEM Inspektionsstykke - Lige DN 75 GEM Afstandsholder GEM Fig THR 2-13 / THR 5-25 / THR VP-02 29

30 Aftræk type C - Lodret balanceret aftræk med flexibelt rør i afmeldt skorsten. Før installation i afmeldt skorsten, skal skorstenen renses for sod. Dimensioner Materiale Udførelse : Røggas 75 mm. Friskluft mellem kedel og skorsten 125 mm. Max. længde 15 m inkl. nødvendige bøjninger (2 stk. 90 bøjninger på røggas og 1 stk. 90 bøjning på friskluft). : Mellem kedel og skorsten : Yderrør stål og inderrør plast. I skorsten : Plast. : Den vandrette del af aftrækket skal føres så det sikres at kondens løber tilbage til kedlen. Faldet mod kedlen skal være min. 3%. Pos. Varetekst Varenr. 1 Adapter for lodret aftræk GEM Inspektionsstykke 90 DN 75/125 GEM Koncentrisk rør Ø 75/ mm GEM 1307 Koncentrisk rør Ø 75/ mm GEM Dækkrave ø 125 mm Støttebeslag med holder til bøjning Ø 75 mm GEM Bøjning 90 Ø 75 mm GEM Adapter for flexibelt rør Ø 75 til muffe GEM Flexibelt aftræksrør Ø 75 mm GEM Afstandsholder for flexibelt rør GEM Bærestjerne for skorstensafslutning GEM Skorstensafslutning GEM 1302 Fig THR 2-13 / THR 5-25 / THR VP-38 30

31 4. Eltilslutning Beskyttelsesklasse : Med balanceret aftræk IP 44 Med friskluft fra opstillingsrum IP 24 Tilledning : 3 x 1,5 mm 2 med jord Advarsel! Fase og nul må ikke vendes. + bl Røggas lus Overkog LV2 v / j bl bl N LV1 v / j v / j lus v / j N Netspænding L Ioniseringselektrode Kedelføler Ventilator bl b m v/j : Blå : Hvid : Brun : Gul/Grøn - bl bl bl bl m m m m m v / j Tændtrafo Transformer m Rumenhed QAA 70 Sikkerhedstermostater Gasarmatur 3-vejsventil Circulationspumpe Jord til klemrække Jord til kabinet v / j Jord til brænder Jord til varmtvandsbeholder On/Off kontakt Varmtvandsføler Print AGL 33 A Udeføler QAC 31 Vandmangelsikring 31

32 V - OPSTART Før opstart : Udluft gasinstallationen. Foretag tæthedsprøvning af gasinstallationen. Kontroller aftrækket. Kontroller vandtryk på anlægget. Kontroller at eltilslutningen ikke er fasevendt. Kontroller at kondensafløb er etableret. Kontroller at der er vand i vandlåsen. 1 Åben gashanen. 1. Indregulering 2 Tilslut spænding på ON/OFF knappen. Styringen foretager nu et selv-check og displayet viser koderne L, P, C, 6 og 5. Derefter vises 9 og tilsidst 0. Hvis der er et varmekald vil kedlen starte efter ca. 5 sekunder. THR 5/25 M 75 THR 2/13 M 75 Varmeydelse 30/50 C kw 5,4 / 25,6 2,65 / 14,7 60/80 C kw 4,8 / 23,3 2,3 / 13,4 Indfyret effekt kw 5,0 / 24,5 2,5 / 13,9 Gasblænde N-gas mm ø 6,7 ø 4,4 Luftblænde N-gas mm - ø 16,5 Propan mm ø 29 - Gastryk Po N-gas mbar 0,2 / 4,0 0,15 / 5,3 Propan mbar 0,13 / 1,4 - Lufttryk PL Pa 25 / / 720 CO 2 N-gas % 8,0-8,5 / 9,0-9,5 8,0-8,5 / 9,0-9,5 Propan % 10,0-10,5 / 10,5-11,0 - CO N-gas ppm 5 / 20 5 / 20 NO x N-gas ppm 6 / / 20 32

33 Indreguleringen sker efter CO 2 procenten. Indreguleringen foretages som følger : 1 Kedlen sættes på manuel regulering. Dette gøres ved at trykke tasten A indtil 7 blinker i displayet. Ydelsen kan nu reguleres på temperaturvælgeren for varmt vand. 2 Tag en røggasprøve ved max. ydelse. Ligger CO 2 procenten uden for intervallet i tabellen på side 30, justeres gasmængden på skruen V - ønskes højere CO 2 drejes skruen med uret. 3 Der tages nu en røggasprøve ved min. ydelse. Igen skal gasmængden justeres hvis CO 2 procenten ligger uden for intervallet i tabellen på side 30. Justering af gasmængden på min. foretages på skruen K. Justeres gasmængden på min. gentages pkt Efter indregulering trykkes på tasten A indtil 7 ophører med at blinke. Kedlen er herefter igen i normal drift. Fig. 23 Brænder THR Po Luftblænde THR 2/13 16,5 V Pi THR 5/25 Ingen luftblænde K Ioniseringselektrode Tændelektrode Ventilator Gasarmatur Reces op Blænde THR 5/25 6,8 mm Blænde THR 2/13 4,4 mm Gasarmatur 33 O-ring

KOMPAKTKEDEL MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 5/25 M 40

KOMPAKTKEDEL MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 5/25 M 40 KOMPAKTKEDEL MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 5/25 M 40 INDHOLD INDLEDNING PRÆSENTATION 3 TEKNISKE DATA 4 MONTERINGSVEJLEDNING INSTALLATION 6 AFTRÆK 6 RØRTILSLUTNING 12 ELTILSLUTNING 13 OPSTART 14 INDSTILLINGER

Læs mere

MONTERINGS- OG SERVICEVEJLEDNING THEMA F AS 23 E

MONTERINGS- OG SERVICEVEJLEDNING THEMA F AS 23 E THEMA F AS 23 E 1 MONTERINGS- OG SERVICEVEJLEDNING THEMA F AS 23 E Bemærk : Det er vigtigt at installationen gennemskylles grundigt før kedlen monteres. Snavsfilter skal monteres på returen fra anlæg.

Læs mere

MONTERINGS- OG SERVICEVEJLEDNING ISOMAX F 28 E

MONTERINGS- OG SERVICEVEJLEDNING ISOMAX F 28 E F 8 E MONTERINGS- OG SERVICEVEJLEDNING ISOMAX F 8 E Præsentation... Dimensioner... Tekniske data... Varmeanlæg... Varmtvandsproduktion... Kedlen skematisk... Kedlens placering... Aftrækssystemmer... 5-8

Læs mere

VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MED INDBYGGET 60 LITERS VARMTVANDSBEHOLDER I SYREFAST, RUSTFRI STÅL

VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MED INDBYGGET 60 LITERS VARMTVANDSBEHOLDER I SYREFAST, RUSTFRI STÅL KONDENSERENDE EXCLUSIVE BOILER GREEN 30 BSI VÆGHÆNGT MILJØVENLIG VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MED INDBYGGET 60 LITERS VARMTVANDSBEHOLDER I SYREFAST, RUSTFRI STÅL EXCLUSIVE BOILER GREEN 30 BSI WWW.BERETTA.DK

Læs mere

EXCLUSIVE GREEN WWW.BERETTA.DK Salbjergvej 36. 4622 Havdrup Tlf. 46 18 58 44. Fax. 46 18 64 22 E-mail: beretta@beretta.dk

EXCLUSIVE GREEN WWW.BERETTA.DK Salbjergvej 36. 4622 Havdrup Tlf. 46 18 58 44. Fax. 46 18 64 22 E-mail: beretta@beretta.dk KONDENSERENDE EXCLUSIVE GREEN VÆGHÆNGT MILJØVENLIG MILJØVENLIG, VÆGHÆNGT, KONDENSERENDE GASKEDEL EXCLUSIVE GREEN WWW.BERETTA.DK Salbjergvej 36. 4622 Havdrup Tlf. 46 18 58 44. Fax. 46 18 64 22 E-mail: beretta@beretta.dk

Læs mere

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O Kondenserende kedel 6 720 610 790-00.1O ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23 OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhedsråd 3 Symbolforklaring 4 1 Betjeningsoversigt 5 2 Idriftsætning 6 2.1 Inden idriftsætning

Læs mere

Naturgas. Naturlig varme. Naturgasfyr til ethvert behov

Naturgas. Naturlig varme. Naturgasfyr til ethvert behov Naturgas Naturlig varme Naturgasfyr til ethvert behov Naturgas En effektiv og miljøvenlig varmekilde Naturgas er en effektiv og meget miljøvenlig varmekilde. Men det er ikke ligegyldigt, hvordan naturgasfyret

Læs mere

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING 1 Indholdsfortegnelse GENERELT... 4 LÆR 525KT GREEN-LINE AT KENDE... 5 DRIFTVÆLGERKNAPPEN... 5 DISPLAY... 6 OPSTART... 7 INDSTILLING AF DRIFT-TERMOSTAT... 9 INDSTILLING

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Energiløsning. Udskiftning af gaskedel. Anbefaling til ny gaskedel

Energiløsning. Udskiftning af gaskedel. Anbefaling til ny gaskedel Energiløsning UDGIVET SEPTEMBER 2010 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af gaskedel Der kan opnås energibesparelser ved at erstatte både ældre og nye gaskedler med en kondenserende A-mærket gaskedel.

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

N I L A N V G U 2 5 0 E K

N I L A N V G U 2 5 0 E K N I L A N V G U 2 5 0 E K Totalløsningen. Ventilation, opvarmning og varmt brugsvand på mindre end 0,5 m 2 installationsplads VGU 250 EK repræsenterer totalløsningen, når det drejer sig om ventilation

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11)

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) admin@batec.dk www.batec.dk Side 1 FLEX SUN Aktuel visning Driftsstatus Valg af temperaturvisning Manuel drift Programmering

Læs mere

Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder komplette varmeanlæg gaskedel og varmtvandsbeholder i én unit. Stående gaskedel

Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder komplette varmeanlæg gaskedel og varmtvandsbeholder i én unit. Stående gaskedel Stående gaskedel Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder komplette varmeanlæg gaskedel og varmtvandsbeholder i én unit ecocompact VSC 126/2 C / VSC 196/2 C / VSC 246/2 C Nye tider... varme idéer til fremtidssikret

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luft/vand-varmepumpe produktserierne: DVI LV Kompakt & Split Model 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Septmber 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Nymøllevej 17 DK-9240 Nibe Tlf. +45 98

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Følgende komponenter kan være medleveret. Ude-modul Alezio 6-11-16 kw Inde-modul med indbygget el-patron og 220 liter varmtsvandsbeholder Udeføler Buffertank

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Bolig varmepumper - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

Fordele. Varme frem Olietank Varme retur. Koldt vand

Fordele. Varme frem Olietank Varme retur. Koldt vand Energiløsning UDGIVET JULI 2009 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af oliekedel I et hus med en ældre oliekedel bør det først undersøges, om det er muligt at skifte til varmepumpe, gasfyr eller fjernvarme.

Læs mere

Fjernvarmeunit. Frem- og returløb KRAV TIL ANBEFALEDE FJERNVARMEUNITS

Fjernvarmeunit. Frem- og returløb KRAV TIL ANBEFALEDE FJERNVARMEUNITS Fjernvarmeunit Frem- og returløb KRAV TIL ANBEFALEDE FJERNVARMEUNITS KRAV TIL FJERNVARMEUNITS AffaldVarme Aarhus vurdere fjernvarmeunits til enfamilie-installationer med målerstørrelse Qp 1,5 og Qp 2,5

Læs mere

ANLÆGSMANUAL. TPK HS20 17-08-2015 Side 1 TPK HS20

ANLÆGSMANUAL. TPK HS20 17-08-2015 Side 1 TPK HS20 Side 1 TPK HS20 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. GENERELLE INFORMATIONER... 3 2. TRADITIONEL DIREKTE INSTALLATION... 4 3. DIREKTE INSTALLATION MED BLANDEKREDSE... 6 4. INSTALLATION AF INDIREKTE KREDS MED

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E BETJENINGSVEJLEDNING Turbomax VU 1 E/1 E Kære kunde Vi glæder os over, at De har valgt en Vaillant Turbomax VK 1/1 E. Ved at læse denne betjeningsvejlednings henvisninger får De optimal udnyttelse af

Læs mere

ecocompact Stående unit med kondenserende gaskedel ecocompact VSC 126/2 C VSC 196/2 C VSC 246/2 C

ecocompact Stående unit med kondenserende gaskedel ecocompact VSC 126/2 C VSC 196/2 C VSC 246/2 C ecocompact Stående unit med kondenserende gaskedel ecocompact VSC 126/2 C VSC 196/2 C VSC 246/2 C Nye tider... varme idéer til fremtidssikret Ideer til intelligent boligkomfort Vaillant har været med lige

Læs mere

Få exclusiv varmekomfort - også ved store behov

Få exclusiv varmekomfort - også ved store behov Væghængt villagaskedel Få exclusiv varmekomfort også ved store behov ecotec exclusiv ecotec exclusiv Opnå det maksimale når det drejer sig om varmekomfort, kontrol og besparelse Tysk kvalitet når kun det

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Den absolutte sikkerhed fra Længste erfaring og højeste kvalitet Den hollandske producent Nefit bragte verdens

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus Certificerede forhandlere Milton arbejder tæt sammen med de bedste varmespecialister i landet, der har den

Læs mere

Energiløsning. Konvertering til gas. Anbefaling til gaskedel. Varmtvandsbeholder. Balanceret aftræk. Varmt brugsvand.

Energiløsning. Konvertering til gas. Anbefaling til gaskedel. Varmtvandsbeholder. Balanceret aftræk. Varmt brugsvand. Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2010 - REVIDERET DECEMBER 2014 Konvertering til gas Oliekedler og elradiatorer kan med fordel udskiftes til en kondenserende gaskedel. Det gælder i områder, hvor der er naturgas,

Læs mere

RTB. Woody. Stoker i særklasse

RTB. Woody. Stoker i særklasse RTB Woody Stoker i særklasse Woody RTB - eksklusivt træpillefyr Woody Ready To Burn er nyeste produktserie af træpillefyr fra den danske producent NBE Production som igennem 15 år har produceret og leveret

Læs mere

JØMA STOKER. Styring PCT 241

JØMA STOKER. Styring PCT 241 JØMA STOKER Styring PCT 241 Side 1 Introduktion Tillykke med deres nye Jøma stoker anlæg. Anlægget er forsynet med en elektronisk styring med modulerende drift i fire trin. Hvilket vil sige, at styringen

Læs mere

PANNEX BIO 18. Trinløs modulerende. VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten.

PANNEX BIO 18. Trinløs modulerende. VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten. PANNEX BIO 18 Trinløs modulerende VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten.dk Tak fordi De valgte PANNEX BIO 18 pillebrænder fra VVS

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

Kodetastatur CT1000. Brugermanual

Kodetastatur CT1000. Brugermanual secure open Kodetastatur CT1000 Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000_usermanual_DANmaj15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000 Aalborg Tel: +45 72 40 60 03 Fax: +45 96 32 00

Læs mere

Beholderstørrelse. 60 liter 110 liter 160 liter 200 liter

Beholderstørrelse. 60 liter 110 liter 160 liter 200 liter Energiløsning UDGIVET JUNI 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af varmtvandsbeholder Der kan opnås en energibesparelse ved at udskifte en ældre varmtvandsbeholder til en ny. Hvis varmtvandsbeholderen

Læs mere

wavin.dk Wavin Midishunte Wavin Midishunt Installationsvejledning for Wavin midishunt Solutions for Essentials

wavin.dk Wavin Midishunte Wavin Midishunt Installationsvejledning for Wavin midishunt Solutions for Essentials wavin.dk Wavin Midishunt nstallationsvejledning for Wavin midishunt Solutions for Essentials ndholdsfortegnelse Produktets anvendelse... 2 Driftsvejledning... 3 Vedligehold... 4 Ofte stillede spørgsmål...

Læs mere

Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder effektive gaskedler med 4 års garanti, lavenergipumpe og energimærke A. Væghængt gaskedel

Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder effektive gaskedler med 4 års garanti, lavenergipumpe og energimærke A. Væghængt gaskedel Væghængt gaskedel Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder effektive gaskedler med 4 års garanti, lavenergipumpe og energimærke A. ecotec plus VC 126/35 A H / VC 246/35 A H Egnet til ethvert forhold ecotec

Læs mere

BLOCK GAS PREMIX 18 GASKEDEL-UNIT MED BALANCERET AFTRÆK

BLOCK GAS PREMIX 18 GASKEDEL-UNIT MED BALANCERET AFTRÆK BLOCK GAS PREMIX 18 GASKEDEL-UNIT MED BALANCERET AFTRÆK NYHED Op til 93,3% nyttevirkning Miljøvenlig moderne varme Hygiejnisk varmt vand LOW NO X Certificeret iht. DS/EN ISO 9001 DS/EN ISO 14001 OHSAS

Læs mere

Opvarmning med naturlig varme

Opvarmning med naturlig varme VARMEPUMPER Opvarmning med naturlig varme www.hstarm.dk Kom i kredsløb med jorden Jorden omkring din bolig gemmer på masser af energi. Faktisk skal du ikke længere end 1 til 1,5 meter ned under overfladen

Læs mere

Væghængt gaskedel. Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder den kompakte gaskedel som producerer både varme og varmt vand. ecotec plus VCW 196/3-5

Væghængt gaskedel. Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder den kompakte gaskedel som producerer både varme og varmt vand. ecotec plus VCW 196/3-5 Væghængt gaskedel Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder den kompakte gaskedel som producerer både varme og varmt vand. ecotec plus VCW 196/35 ecotec plus VCW ecotec plus VCW passer ind overalt med 4 års

Læs mere

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel HRV 501 1 Generel beskrivelse 3 2 Tekniske data 5 3 Tilbehør 7 Forbehold for ændringer og trykfejl. September 2014. Generel

Læs mere

ecotec exclusiv Væghængte kondenserende gaskedler ecotec exclusiv VC 136/2 E VC 276/2 E

ecotec exclusiv Væghængte kondenserende gaskedler ecotec exclusiv VC 136/2 E VC 276/2 E ecotec exclusiv Væghængte kondenserende gaskedler ecotec exclusiv VC 136/2 E VC 276/2 E Førsteklasses maksimal Energi Vaillant ecotec exclusiv Lavt forbrug A B Højt forbrug C D E F G A ecotec exclusiv

Læs mere

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti.

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME Solfanger størrelse og tank valg. Som tommel-finger regel

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

HPK. Biobrændsel. Stokerkedel til træpiller eller træflis

HPK. Biobrændsel. Stokerkedel til træpiller eller træflis Biobrændsel HPK Stokerkedel til træpiller eller træflis Virkningsgrad > 9 % Opfylder kravene i EN 0.5 - klasse 5 Modulerende drift fra 0-00% Mulighed for brug af fastbrændsel Automatisk rensning af røgrør

Læs mere

Brugervejledning & instruktion MTW 12/1. Varenr. 572096 MTW 12/2. Varenr. 572099 MTW12/1101-1

Brugervejledning & instruktion MTW 12/1. Varenr. 572096 MTW 12/2. Varenr. 572099 MTW12/1101-1 Brugervejledning & instruktion MTW 12/1 Varenr. 572096 MTW 12/2 Varenr. 572099 MTW12/1101-1 INDHOLD 1.0 Beskrivelse 2.0 Installation 3.0 Programmering 4.0 Termostat / P.I.D. funktion 4.1 MTW 12/1 termostat

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

FASTBRÆNDSELSKEDEL 500 kw - 5 MW

FASTBRÆNDSELSKEDEL 500 kw - 5 MW FASTBRÆNDSELSKEDEL 500 kw - 5 MW INDUSTRIVARMES FASTBRÆNDSELSKEDEL Kedlen er en cylindrisk, højeffektiv, 3-træks røgrørs varmtvandskedel. Kedlen er beregnet til fyring med flis, træpiller og andre fastbrændselstyper.

Læs mere

1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt

1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt 1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt Vlås M T Kedel med dispensation fra AT 42 afsnit 2 Tf 2 V5 V2 V Brandsikring V3 1 q:\acadtegn\ars\ars\01 rev 1.dwg Stokerfyret kedel Anlægget

Læs mere

Træpillefyr. Fremtidens miljøvenlige opvarmning

Træpillefyr. Fremtidens miljøvenlige opvarmning Træpillefyr Høj effektivitet Brugervenligt styringsdisplay Selvrensende røgkanaler Automatisk askeudkast 4 modeller: 9, 15, 25 & 42 kw Fremtidens miljøvenlige opvarmning Hvorfor vælge et Ekoheat pillefyr?

Læs mere

Brugervenlig betjening

Brugervenlig betjening Træpiller er nemt Påfyldning af piller skal kun foretages 2 3 gange om ugen for en familie på fire med et almindeligt forbrug af varmt vand. Ønsker du kun at fylde træpiller på en enkelt gang om ugen,

Læs mere

Hvorfor Vaillant? Danmarks mest solgte gaskedler med energimærke AAA. Væghængte gaskedler. ecotec plus VC 156/5-5 / VC 246/5-5.

Hvorfor Vaillant? Danmarks mest solgte gaskedler med energimærke AAA. Væghængte gaskedler. ecotec plus VC 156/5-5 / VC 246/5-5. Væghængte gaskedler Hvorfor Vaillant? Danmarks mest solgte gaskedler med energimærke AAA Årsnyttevirkning Miljøbelastning Elforbrug ecotec plus VC 156/55 / VC 246/55 Energivenlig opvarmning med maksimal

Læs mere

Danmarks mest solgte gaskedler med energimærke AAA

Danmarks mest solgte gaskedler med energimærke AAA Væghængt villagaskedel Danmarks mest solgte gaskedler med energimærke AAA Årsnyttevirkning Miljøbelastning Elforbrug ecotec plus Energivenlig opvarmning med maksimal komfort ecotec plus med 4 års garanti

Læs mere

www.siemens.dk/buildingtechnologies Varmeautomatik guide Answers for infrastructure.

www.siemens.dk/buildingtechnologies Varmeautomatik guide Answers for infrastructure. www.siemens.dk/buildingtechnologies Varmeautomatik guide Answers for infrastructure. Indhold Indledning 3 Siemens RVD varmeregulator funktionsoversigt 4 Anlægstype 1 RVD120 5 Anlægstype 2 RVD140 6 Anlægstype

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

Ko m bi ke dle r TRÆPILLER TRÆPILLER TRÆ FYRINGSOLIE

Ko m bi ke dle r TRÆPILLER TRÆPILLER TRÆ FYRINGSOLIE TRÆPILLER TRÆPILLER TRÆ FYRINGSOLIE Ko m bi ke dle r Randersvej/Drejøvej 14 9500 Hobro Tlf. 9852 1000 Fax 9852 3500 info@titanheating.dk www. titanheating.dk Træpillefyr D15P, D20P, D30P og D45P Er bygget

Læs mere

Stærk og effektiv industrigaskedel Velegnet til store bygninger

Stærk og effektiv industrigaskedel Velegnet til store bygninger Industrigaskedel Stærk og effektiv industrigaskedel Velegnet til store bygninger ecovit exclusiv Fremtidssikret intelligent varmekomfort Vaillant har i mere end 140 år sat sit præg på opvarmningsteknologien.

Læs mere

vejledning Unit - system 3 - type 6366

vejledning Unit - system 3 - type 6366 Creating hot water vejledning Unit - system 3 - type 6366 Direkte med blandesløjfe unit System 3 Type 6366 VVS nr. 37.5277.010 Metro nr. 16.366.1000 25 A Analog termometer 15 Afspæringsventil 17 A Termostatisk

Læs mere

Luft/vand varmepumper (6 kw til 36 kw) DHP-AQ (udedel)...6, 9, 11, 13, 16, 18 kw...69

Luft/vand varmepumper (6 kw til 36 kw) DHP-AQ (udedel)...6, 9, 11, 13, 16, 18 kw...69 Varmepumper 10 Afsnit 10 Beskrivelse Type Side Væske/vand varmepumper (4 kw til 17 kw) DHP-H OPTI...4, 6, 8, 10, 12 kw...68 DHP-L OPTI...4, 6, 8, 10, 12, 16 kw...68 DHP-H OPTI PRO +...................

Læs mere

Brugervejledning Trådløs Gulvvarmeregulering, 24V, 4 og 8 kanals basisenhed Trådløs Gulvvarmeregulering, 230V, 8 kanals basisenhed

Brugervejledning Trådløs Gulvvarmeregulering, 24V, 4 og 8 kanals basisenhed Trådløs Gulvvarmeregulering, 230V, 8 kanals basisenhed Brugervejledning Trådløs Gulvvarmeregulering, 24V, 4 og 8 kanals basisenhed Trådløs Gulvvarmeregulering, 230V, 8 kanals basisenhed Rev. 5 01.01.03 Indhold 1. SYSTEMETS ANVENDELSE...3 2. FUNKTION...3 2.1

Læs mere

Brugsanvisning. for. Oliebrænder DOMESTIC D-3 / D-4 VVS-EKSPERTEN A/S, BLÆSBJERGVEJ 54, 8722 HEDENSTED TLF. 75890303 FAX. 75890709

Brugsanvisning. for. Oliebrænder DOMESTIC D-3 / D-4 VVS-EKSPERTEN A/S, BLÆSBJERGVEJ 54, 8722 HEDENSTED TLF. 75890303 FAX. 75890709 Brugsanvisning for Oliebrænder DOMESTIC D-3 / D-4 VVS-EKSPERTEN A/S, BLÆSBJERGVEJ 54, 8722 HEDENSTED TLF. 75890303 FAX. 75890709 WWW.VVS-EKSPERTEN.DK - 1 - Bemærk! I Danmark er brænderen fra fabrikken

Læs mere

VIESMANN. VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedler for tilladte fremløbstemperaturer indtil 120 C Nominel varmeydelse 8,0 til 20,0 MW.

VIESMANN. VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedler for tilladte fremløbstemperaturer indtil 120 C Nominel varmeydelse 8,0 til 20,0 MW. VIESMANN VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedler for tilladte fremløbstemperaturer indtil 120 C Nominel varmeydelse 8,0 til 20,0 MW Datablad Best.nr. og priser på forespørgsel For valg af kedel henvises

Læs mere

Ejerforeningen Lavendelvej - Taastrup

Ejerforeningen Lavendelvej - Taastrup Ejerforeningen Lavendelvej - Taastrup Aftenens program: Hvem er Megatherm? Opbygning af gulvvarmesystemet. Tilpasning af gulvvarmesystemet. Service på gulvvarmesystemet. Spørgsmål Megatherm-Magneta A/S

Læs mere

Konvertering til fjernvarme. Koldt vand

Konvertering til fjernvarme. Koldt vand Energiløsning UDGIVET MARTS 2010 - REVIDERET OKTOBER 2010 Konvertering til fjernvarme I et hus, der opvarmes med en oliekedel, er det i fjernvarmeområder i langt de fleste tilfælde en økonomisk fordel

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100 Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100 Side 1 af 15 1.0.0 Indhold 1.0.0 Indhold... 2 2.0.0 Illustrationer... 2 3.0.0 Anlægget... 3 3.1.0 Funktionsprincip... 4 4.0.0 Tekniske specifikationer...

Læs mere

SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning

SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 3170050/1 IM-P317-01 CH Issue 1 SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Generel specifikation 2. Indstilling 3. Før montering af ventilen 4. Installation 5. Forebyggelse af

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

Jordvarme VV DC. - endnu lavere energiforbrug

Jordvarme VV DC. - endnu lavere energiforbrug Jordvarme VV DC - endnu lavere energiforbrug Vælg en unik varmepumpe Mulighed for tilslutning af solfanger Mulighed for tilslutning af energifanger Varmt vand Gulvvarme / radiator Jordslanger eller Energibrønd

Læs mere

Masser af kvalitet for pengene med Scotte Plus pillefyr

Masser af kvalitet for pengene med Scotte Plus pillefyr Masser af kvalitet for pengene med Scotte Plus pillefyr Et skift til træpiller sparer mange penge Med en kedel til træpiller kan en gennemsnitlig dansk husholdning spare op til 50-60% på varmeregningen

Læs mere

Side DK/137275/2/2000-06-071

Side DK/137275/2/2000-06-071 Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side DK/137275/2/2000-06-071 Centralvarmekedel for gas + solvarmelagertank (unit for gas og solvarme for brugsvand) VX (unit for gas og solvarme for brugsvand

Læs mere

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual secure open Kode & Mifare CM1000 Mykey - Art. Nr: 480010 (sort), 480011 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482010 (sort), 482011 (hvid) Brugermanual CM1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 TKE-01 er lavet specielt til at arbejde sammen med en Calyma ventilationunit med Lemmens DC-motorer. POWER ON SPJÆLD LUKKET FEJL TRYKFEJL VARME STYRING under 18 grader Temperatur

Læs mere

Tænd for styringen og sørg for at den er i tilstand STOP, hvis ikke, så hold PIL NED inde i 10 sekunder til brænderen stopper.

Tænd for styringen og sørg for at den er i tilstand STOP, hvis ikke, så hold PIL NED inde i 10 sekunder til brænderen stopper. Opstart og justering af forbrænding på NBE pillebrænder Woody v4.99. Grundforudsætninger: Der er monteret en velfungerende trækstabilisator i skorstenen eller på røgrøret Trækstabilisatoren er indstillet

Læs mere

Skru ned... -for varmeregningen og CO2-udledningen. Vejledning for fjernvarmebrugere i en- og tofamilieshuse

Skru ned... -for varmeregningen og CO2-udledningen. Vejledning for fjernvarmebrugere i en- og tofamilieshuse Skru ned... -for varmeregningen og CO2-udledningen Vejledning for fjernvarmebrugere i en- og tofamilieshuse Ved at justere varmesystemet korrekt kan der gennemsnitligt spares 10% af varmeforbruget - uden

Læs mere

Nilan VP 18 Compact. Totalløsningen til ventilation og opvarmning i boliger MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING

Nilan VP 18 Compact. Totalløsningen til ventilation og opvarmning i boliger MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING Totalløsningen til ventilation og opvarmning i boliger MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING...høj ydelse til den private bolig Indbyggede filtre Filterskuffe til pollenfilter

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Betjeningspanel For indstilling af de enkelte værdier : tryk - ESC for at komme til hovedmenu - for at

Læs mere

INSTRUKTION KRYDSVARMEVEKSLER M/ VARMEVEKSLER FOR GASFYRING

INSTRUKTION KRYDSVARMEVEKSLER M/ VARMEVEKSLER FOR GASFYRING INSTRUKTION M/ VARMEVEKSLER FOR GASFYRING DANHEAT A/S Niels Ebbesens vej 9, DK-7500 Holstebro Tlf.:+45 97 42 30 99 Fax:+45 97 40 27 70 E-mail: danheat@danheat.dk Internet: www.danheat.dk Udgave 2009.06

Læs mere

VIESMANN VITORADIAL 300-T Kondenserende kedler 101 til 545 kw

VIESMANN VITORADIAL 300-T Kondenserende kedler 101 til 545 kw VIESMANN VITORADIAL 300-T Kondenserende kedler 101 til 545 kw Datablad Best.nr. og priser: se prislisten VITORADIAL 300-T Type VR3 Lavtemperatur-olie-/gaskedel med kondenserende varmeveksler Tretrækskedel

Læs mere

Luft/vand. Varmepumpe LV DC. - endnu lavere energiforbrug

Luft/vand. Varmepumpe LV DC. - endnu lavere energiforbrug Luft/vand Varmepumpe LV DC - endnu lavere energiforbrug Vælg en unik varmepumpe INDEDEL VARMEPUMPE Solfanger UDEDEL 2 3 80 C 6 7 Varmt vand 1 4 8 45 C VARMT VAND Udedel Gulvvarme / radiator 5 Varmepumpe

Læs mere

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem - den til din Vaillant gaskedel Bevidsthed

Læs mere

luft/vand varmepumpe vedvarende energi - fra naturen dansk varmepumpe InduStrI a/s

luft/vand varmepumpe vedvarende energi - fra naturen dansk varmepumpe InduStrI a/s luft/vand varmepumpe vedvarende energi - fra naturen dansk varmepumpe InduStrI a/s Derfor bør du vælge en DVI energi varmepumpe DVI energi er blandt de få som har fremstillet Alle komponenter er fabriksmonteret

Læs mere

Solvarme v. Montagevejledning

Solvarme v. Montagevejledning Solvarme v Montagevejledning Dit nye anlæg Tillykke med dit nye anlæg. Solvarme kun til brugsvand er det mest simple type anlæg. Men med vakuum solfangeren kan man med fordel supplere varmesystemet. Bevæger

Læs mere

Konvertering til fjernvarme

Konvertering til fjernvarme Energiløsning Konvertering til fjernvarme UDGIVET MARTS 2010 - REV. JUNI 2010 I et hus, der opvarmes med en oliekedel, er det i fjernvarmeområder i langt de fleste tilfælde en økonomisk fordel at få indlagt

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010

SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010 SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010 The Smarthome Company, Lergravsvej 53, DK-2300 København S. www.greenpowerdeal.com Til dig der står og tænker på at købe et solvarmeanlæg I Danmark skinner solen ca. 1.800 timer

Læs mere

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 Brugervejledning & instruktion SDU 12 Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 INDHOLD 1 Beskrivelse 2 Installation 3 Funktionsbeskrivelse 4 Programmering 5 Kalibrering 5.1 Kalibrering af temperaturføler 5.2

Læs mere

GAS-PRO.dk. IG gasfyr. Så økonomisk kan komfort være. Gasvarme fra Q-PRO

GAS-PRO.dk. IG gasfyr. Så økonomisk kan komfort være. Gasvarme fra Q-PRO GAS-PRO.dk IG gasfyr Så økonomisk kan komfort være GAS-PRO.dk Det ideelle gasfyr eksisterer Det ideelle gasfyr tilbyder høj komfort, et meget lavt energiforbrug og en attraktiv pris. Står disse ting øverst

Læs mere

NETLON. 1.1 Variabel liste BL2_5B. BL2_5_variabelliste.doc Side 1 af 13

NETLON. 1.1 Variabel liste BL2_5B. BL2_5_variabelliste.doc Side 1 af 13 1.1 Variabel liste BL2_5B No. Variable name Dir SNVT type Default Connect 0 nvitimeset In SNVT_time_stamp (84) Indstilling af klokken 1 nviisholiday In SNVT_lev_disc (22) Signal ved ferie fra CTS-anlæg

Læs mere

CP1000. Brugermanual

CP1000. Brugermanual secure open Kode & Proximity CP1000 Mykey - Art. Nr: 480015 (sort), 480016 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482015 (sort), 482016 (hvid) Brugermanual CP1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

VIESMANN VITOLADENS 300-T Kondenserende oliekedel-unit 20,2 til 53,7 kw

VIESMANN VITOLADENS 300-T Kondenserende oliekedel-unit 20,2 til 53,7 kw VIESMANN VITOLADENS 300-T Kondenserende oliekedel-unit 20,2 til 53,7 kw Datablad est.nr. og priser: se prislisten VITOLADENS 300-T Type VW3 Dybtemperatur-oliekedel med kondenserende oliekedelvarmeveksler

Læs mere

Cecilie Nielsen mail@cecilienielsen.dk

Cecilie Nielsen mail@cecilienielsen.dk Cecilie Nielsen mail@cecilienielsen.dk Københavns Energi A/S Varme & Bygas Salg og Service CVR-nr: 1007 3022 Telefon Fax Direkte E-mail Dato Journal nr. +45 3395 3395 +45 3395 2012 +45 3395 3019 lope@ke.dk

Læs mere

INSTRUKTION OLIEBRÆNDER VVS 4

INSTRUKTION OLIEBRÆNDER VVS 4 INSTRUKTION OLIEBRÆNDER VVS 4 Udgave 2008.10 DANHEAT A/S Tlf. +45 97 42 30 99 Fax +45 97 40 27 70 Niels Ebbesens Vej 9, DK 7500 Holstebro Web www.danheat.dk E-mail danheat@danheat.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Et plus i boligen Gaskedel i tysk kvalitet og prisvindende design

Et plus i boligen Gaskedel i tysk kvalitet og prisvindende design Væghængt villagaskedel Et plus i boligen Gaskedel i tysk kvalitet og prisvindende design ecotec plus Energivenlig opvarmning med maksimal komfort ecotec plus med 4 års garanti Ideer til intelligent boligkomfort

Læs mere

Energimærkning af gaskedler - Status og erfaringer

Energimærkning af gaskedler - Status og erfaringer DGF årsmøde den 12. november 2004 i Nyborg Energimærkning af gaskedler - Status og erfaringer Karsten Vinkler Frederiksen, DGC Energimærke for gasfyrede villakedler Energi Mærke Logo Model Lavt forbrug

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Montagevejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage... 3

Læs mere