Aalborg Universitet. Guide: Sådan fjernes utætheder Kragh, Jesper. Publication date: Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aalborg Universitet. Guide: Sådan fjernes utætheder Kragh, Jesper. Publication date: 2011. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)"

Transkript

1 Aalborg Universitet Guide: Sådan fjernes utætheder Kragh, Jesper Publication date: 2011 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published version (APA): Kragh, J. (2011). Guide: Sådan fjernes utætheder Videncenter for energibesparelser i bygninger.!!accessed dec. 20, 2011, fra General rights Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.? Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.? You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain? You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal? Take down policy If you believe that this document breaches copyright please contact us at providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim. Downloaded from vbn.aau.dk on: August 28, 2015

2 Kvalitetsguide UDGIVET DECEMBER 2011 Sådan fjernes utætheder For at opretholde et godt og sundt indeklima er ventilation nødvendigt. For boliger er tilstrækkelig ventilation især vigtigt for at fjerne fugttilførelsen fra personer og deres aktiviteter. Bygningsreglementet kræver for boliger en udelufttilførelse på mindst 0,3 l/s pr. m². I ældre huse er luftskiftet dog ofte højere og især afhængig af, om det blæser udenfor. Det høje luftskifte skyldes utætheder i det, der kaldes bygningens tæthedsplan. Selv små utætheder kan medføre et stort ukontrolleret varmetab med ubehagelige trækgener til følge. For mere detaljeret information anbefales guiden om Tætning af klimaskærmen ved energirenovering, der kan downloades fra hjemmesiden for Videncenter for energibesparelser i bygninger: Blowerdoor test For at vurdere utæthederne i tæthedsplanet kan der foretages en trykprøvning af huset (blowerdoor test). Ved at skabe et kunstigt under- eller overtryk på 50 Pa kan lufthastighederne ved de forskellige utætheder måles og vurderes. Hvis der i en opholdszone er målt lufthastigheder over 1,2 m/s ved 50 Pa undertryk, er der stor risiko for, at beboerne vil opleve trækgener. Den danske standard for termisk indeklima kræver, at lufthastigheden ikke overstiger 0,15 m/s. I forbindelse med efterisolering af de forskellige klimaskærmskonstruktioner er det vigtigt, at der samtidig udføres en fugtteknisk korrekt lufttætning af samlinger mellem konstruktioner og omkring installationsgennembrydninger af tæthedsplanet. 1

3 Varmebesparelsen, der kan opnås ved at tætne de forskellige utætheder, afhænger meget af de faktiske forhold. I det følgende er givet nogle skønsmæssige varmebesparelser gældende for et typisk hus med forskellige utætheder. Sammenbygning af bygningsdele Vindue/dør samlingen til ydervæggen Fugerne omkring vinduer og døre er ofte utætte og kan forårsage direkte trækgener for beboerne. For at vurdere den samlede mængde af utætheder for et vindue kan der opsættes en folie foran vindueshullet. Utætheder ses typisk ved Samlingen mellem ydervæg og loft Samlingen mellem ydervæg og gulv Samlingen mellem ydervæg og vinduer/døre Loft- og skunklemme Indbygningsspots i lofter Stikkontakter m.m. Gennemføringer i loft ved skorsten Gennemføringer i loft ved emhætte Oplukkelige vinduesrammer/karme Brevsprækker i ældre døre Hvis der er en indadgående luftstrøm, kan der laves et lille hul i midten for at vurdere den samlede luftstrøm umiddelbart i forhold til det aktuelle udeklima. En sikker og fugtteknisk korrekt tætning omkring vinduer og døre opnås ved at udføre en 2-trins fuge. Ved udvendig side skal der altid afsluttes med en diffusionsåben, beskyttende afdækning i form af fugebånd eller mørtelfuge, og indvendigt skal der afsluttes med en diffusionstæt fuge mellem karm og vinduesfals. Udkast november Sammenbygning af bygningsdele Loft/ydervæg Vindue/dør samlingen til ydervæggen Samlingen Fugerne ved omkring loft/ydervæg vinduer og døre er ofte er ofte utæt, utætte men og er kan vanskelig forårsage at udbedre. direkte trækgener For at sikre for beboerne. en tæt løsning skal loftbeklædningen For at vurdere den nedtages, samlede mængde og en ny af dampsspærre utætheder for opsættes et vindue med kan tæt der samling opsættes til en ydervæg. folie foran vindueshullet. Såfremt der er en indadgående luftstrøm kan der laves et lille hul i midten, hvorved den samlede luftstrøm Hvis ydervæggen har en overflade, hvor tape ikke kan umiddelbart kan vurderes i.f.t. det aktuelle udeklima. vedhæfte tilfredsstillende, må der udføres en samling En sikker og fugtteknisk korrekt tætning omkring vinduer og døre opnås ved at udføre en 2-trins fuge. Ved ved brug af en egnet fugemasse mellem dampspærre og ydervæg, som klemmes med skruede loftlister til udvendig side skal der altid afsluttes med en diffusionsåben beskyttende afdækning i form af fugebånd eller ydervæggen. mørtelfuge, og indvendigt skal der afsluttes med en Gulv/ydervæg diffusionstæt fuge mellem karm og vinduesfals. Utætheder ved gulv og ydervæg giver træk hen over Varmebesparelsen ved at tætne typisk vinduesfals kan være kwh pr. meter sprække pr. år. gulvet og vil ofte føles stærkt generende for beboerne. Den bedste, men også mest omfattende løsning, er at (ved en sprækketykkelse på 1 mm). optage gulvbelægningen og udlægge ny dampspærre. Dampspærren Loft/ydervæg føres og op gulv/ydervæg ad ydervæggen og tætnes med tape Samlingen eller klemt ved samling loft/ydervæg skjult er bag ofte fodpanelet. utæt, men er vanskelig at udbedre. For at sikre en tæt løsning skal loftbeklædningen gulvbelægningen nedtages ikke og ønskes en ny dampsspære opbrudt, kan opsættes fodpa- Hvis nelet med afmonteres, tæt samling og til ydervæg. fuges Såfremt mellem ydervæggen gulvbelægning har og ydervæg en overflade, med hvor en egnet tape ikke fugemasse. kan vedhæfte Tilsvarende tilfredsstillende, må ved der afmontering udføres en samling af loftlister. ved brug af en egnet kan der tætnes fugemasse mellem dampspærre og ydervæg, som klemmes med skruede lister til ydervæggen. Utætheder ved gulv og ydervæg giver træk hen over gulvet og vil ofte føles stærkt generende for beboerne. Varmebesparelsen Den bedste, men også ved mest en effektiv omfattende tætning løsning, mellem er at loft/ydervæg optage gulvbelægningen og gulv/ydervæg og udlægge kan ny være dampspærre % af det Dampspærren totale varmeforbrug. føres opad ydervæggen og tætnes med tape eller klemt samling skjult bag fodpanelet. Hvis gulvbelægningen ikke ønskes opbrudt kan fodpanelet alternativt afmonteres og der fuges mellem gulvbelægning og ydervæg med en egnet fugemasse. Tilsvarende kan der tætnes ved afmontering af loftlister. Utæt fuge under vindue. Varmebesparelsen ved at tætne en typisk vinduesfals kan være kwh pr. meter sprække pr. år (ved en sprækketykkelse på 1 mm). Figur 1: Utæt fuge under vindue Figur 2: Samling mellem loft og ydervæg Samling mellem loft og ydervæg. Varmebesparelsen ved en effektiv tætning mellem 2 loft/ydervæg og gulv/ydervæg kan være 5-10 % af det totale varmeforbrug.

4 Den skjulte utæthed i etageadskillelsen I ældre 1½ plans huse med skunkrum kan bjælkelaget/ etagedækket være mere eller mindre utæt. Utætheden kan være delvist skjult for beboerne, da den typisk kun viser sig som et halvkoldt loft og gulv. I forbindelse med efterisolering er det vigtigt at skunkvæggen videreføres ned i bjælkelaget med lufttætte samlinger. I mange ældre huse mangler denne tætning, hvilket medfører, at kold luft fra skunkrummet kan strømme direkte ind i bjælkelaget. Hvis skunken er udført med et gulv, må det fjernes for at udføre en lufttæt samling. Den bedste løsning opnås ved at opsætte ny dampspærre ført en tredjedel inde i isoleringslaget og ned til oversiden af loftbeklædningen. Dampspærren føres mellem loftbjælkerne med klemte og fugede samlinger til bjælkesiderne og ud til tagspærene, hvor der udføres en afslutning med bræt eller plade til afskærmning af isoleringen for direkte blæst. Loft- og skunklemme I forbindelse med efterisolering af lofter skal loftlemme også efterses. Ældre loftlemme ligger normalt løst på en træramme og skal skubbes op i tagrummet for at få adgang. Det skal sikres, at disse ældre loftlemme har en lufttæt samling hele vejen rundt. Samlingen kan fx udføres med en blød pvc liste suppleret med en mekanisk lukkeanordning. Nyere loftlemme med en fastmonteret foldestige åbner nedad og kan dermed ikke suges op i blæsevejr. Det skal dog alligevel sikres, at der er en lufttæt samling. Skjult utæthed fra skunkrum Vindbræt til afskærmning af isoleringen Lufttæt samling med ny dampspærre Skunklemme kan ligesom loftlemme også åbne i blæsevejr og bør derfor også kontrolleres for lufttæthed og sikres med mekanisk lukkeanordning. Tætning af etageadskillelse i skunkrum. Varmebesparelsen ved at tætne loft- eller skunklemme kan være 5-10 kwh pr. stk. pr. år. Loftlem der ligger løst på ramme. 3

5 Stikkontakter m.m. Stikkontakter (afbrydere, telefonstik, antennestik m.m.) er ofte udført ved en gennembrydning af husets tæthedsplan. De fleste stikkontakter kan kun tilgås fra forsiden og er derfor svære at udføre med en effektiv tætning. Utætte stikkontakter kan tætnes ved at afbryde installationen og åbne ind til selve dåsen. Herefter må der på bedste vis tætnes med en egnet fugemasse i dåsens gennembrydninger. Ligeledes skal der fuges langs dåsens udvendige kant i samlingen til væggen. Dåsen må først samles igen, når fugemassen er hærdet. Ved efterisolering af skunkvægge skal stikkontakter m.m. efterses for lufttæthed. Udføres der en ny dampspærre, skal den placeres ubrudt bag stikkontakten. Den bedste løsning opnås ved at placere dampspærren en tredjedel inde i isoleringslaget. Utætheder ved stikkontakter m.m. Udføres der ikke en ny dampspærre, kan der lokalt tætnes bag kontakten med et lille stykke dampspærre, der tapes til bagsiden af skunkvæggens beklædning. Varmebesparelsen ved at tætne stikkontakter m.m. kan være 2-5 kwh pr. stk. pr. år. Indbygningsspots og lampeudtag Mange huse har fået installeret indbygningsspots i loftet, især i forbindelse med renovering af køkkener og badeværelser. Dermed er tæthedsplanet gennembrudt med risiko for et markant varmetab til følge. For at udføre en tæt samling kan der anvendes en såkaldt safebox, der skal monteres ovenfra. Samme problemstilling findes ved lampeudtag i lofter. Hvis indbygningsspots eller lampeudtag sidder i en etageadskillelse, er det ekstra vigtigt at få tætnet etageadskillelsen, som vist i figur 3. Varmebesparelsen ved at tætne indbygningsspots eller lampeudtag kan være 2-5 kwh pr. stk. pr. år. Scan koden og TILMELD dig vores NYHEDSBREV Hent ScanLife: SMS Scan til 1220 eller hent gratis i App Store eller Android Market Utætheder ved lampeudtag. Yderligere information Kontakt Videncenter for energibesparelser i bygninger Du kan ringe til os på tlf , hvis du har spørgsmål. Eller gå ind på hjemmesiden: 4

Bygningens tæthed er også dit ansvar. Gode råd om dampspærre og tæthed

Bygningens tæthed er også dit ansvar. Gode råd om dampspærre og tæthed Bygningens tæthed er også dit ansvar Gode råd om dampspærre og tæthed Et fælles ansvar Dampspærren er ofte et sart element i konstruktionen, fordi den meget let kan blive beskadiget, hvis den er i vejen

Læs mere

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2009). Den Kreative Platform Spillet [2D/3D (Fysisk produkt)].

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2009). Den Kreative Platform Spillet [2D/3D (Fysisk produkt)]. Aalborg Universitet Den Kreative Platform Spillet Sørensen, Christian Malmkjær Byrge; Hansen, Søren Publication date: 2009 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg

Læs mere

Værktøj til oplevelsesøkonomisk effektvurdering Jessen, Line Bjerregaard; Nielsen, Anna Porse; Jensen, Jens Frederik

Værktøj til oplevelsesøkonomisk effektvurdering Jessen, Line Bjerregaard; Nielsen, Anna Porse; Jensen, Jens Frederik Aalborg Universitet Værktøj til oplevelsesøkonomisk effektvurdering Jessen, Line Bjerregaard; Nielsen, Anna Porse; Jensen, Jens Frederik Publication date: 2011 Link to publication from Aalborg University

Læs mere

ENERGILØSNINGER. til klimaskærm. Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret december 2013

ENERGILØSNINGER. til klimaskærm. Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret december 2013 ENERGILØSNINGER til klimaskærm Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret december 2013 Kom godt i gang med energirenovering Nu er det blevet nemmere at komme i gang med energirenovering.

Læs mere

energiløsninger til renovering af eksisterende bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret november 2010

energiløsninger til renovering af eksisterende bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret november 2010 energiløsninger til renovering af eksisterende bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret november 2010 Kom godt i gang med energirenovering Nu er det blevet nemmere at komme i gang

Læs mere

Aalborg Universitet. Spar Nord Banks historie Jørgensen, Kenneth Mølbjerg. Publication date: 2007

Aalborg Universitet. Spar Nord Banks historie Jørgensen, Kenneth Mølbjerg. Publication date: 2007 Aalborg Universitet Spar Nord Banks historie Jørgensen, Kenneth Mølbjerg Publication date: 2007 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2011). Værktøjskasse til kreativitet [2D/3D (Fysisk produkt)].

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2011). Værktøjskasse til kreativitet [2D/3D (Fysisk produkt)]. Aalborg Universitet Værktøjskasse til kreativitet Sørensen, Christian Malmkjær Byrge; Hansen, Søren Publication date: 2011 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg

Læs mere

Sådan bruges dampspærren ved efterisolering af boliger

Sådan bruges dampspærren ved efterisolering af boliger GUIDE Sådan bruges dampspærren ved efterisolering af boliger Scan koden og TILMELD dig vores NYHEDSBREV Hent ScanLife: SMS Scan til 1220 eller hent gratis i App Store eller Android Market 1 INDHOLD SÅDAN

Læs mere

Beskrivelse af Casehuse Jensen, Rasmus Lund; Nørgaard, Jesper; Daniels, Ole; Justesen, Rasmus Onsild

Beskrivelse af Casehuse Jensen, Rasmus Lund; Nørgaard, Jesper; Daniels, Ole; Justesen, Rasmus Onsild Aalborg Universitet Beskrivelse af Casehuse Jensen, Rasmus Lund; Nørgaard, Jesper; Daniels, Ole; Justesen, Rasmus Onsild Publication date: 2011 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets

Læs mere

Automatisk energirammeberegning for den eksisterende bygningsmasse Nielsen, Anker; Bertelsen, Niels Haldor; Sørensen, Nils Lykke; Wittchen, Kim Bjarne

Automatisk energirammeberegning for den eksisterende bygningsmasse Nielsen, Anker; Bertelsen, Niels Haldor; Sørensen, Nils Lykke; Wittchen, Kim Bjarne Aalborg Universitet Automatisk energirammeberegning for den eksisterende bygningsmasse Nielsen, Anker; Bertelsen, Niels Haldor; Sørensen, Nils Lykke; Wittchen, Kim Bjarne Publication date: 2011 Document

Læs mere

Indvendig efterisolering af massive murede vægge

Indvendig efterisolering af massive murede vægge Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 Indvendig efterisolering af massive murede vægge For etageejendomme fra ca. 1850 1920 er ydervæggene fuldmurede (massive).

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2011 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

Citation for published version (APA): Dirckinck-Holmfeld, K. (2013). Carbon 20 Moniteringsrapport for 2012. Carbon20.

Citation for published version (APA): Dirckinck-Holmfeld, K. (2013). Carbon 20 Moniteringsrapport for 2012. Carbon20. Aalborg Universitet Carbon 20 Moniteringsrapport for 2012 Dirckinck-Holmfeld, Kasper Publication date: 2013 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Forbedring af 70 er huse

Forbedring af 70 er huse Energirenovering Forbedring af 70 er huse Skrevet af, Peter Smidt Pløk Andersen 18-11-2013 TITELBLAD RAPPORT TITEL: Energirenovering VEJLEDER: Jacob Strunge FORFATTER: Peter Smidt Pløk Andersen DATO/UNDERSKRIFT:

Læs mere

BK 2 - Introduktion til Statik og Styrkelære - Grundkursus i Bærende Konstruktioner Olesen, Frits Bolonius

BK 2 - Introduktion til Statik og Styrkelære - Grundkursus i Bærende Konstruktioner Olesen, Frits Bolonius Aalborg Universitet BK 2 - Introduktion til Statik og Styrkelære - Grundkursus i Bærende Konstruktioner Olesen, Frits Bolonius Publication date: 2001 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets

Læs mere

Aalborg Universitet. Den Kreative Platform i skolen Hansen, Søren; Sørensen, Christian Malmkjær Byrge. Publication date: 2010

Aalborg Universitet. Den Kreative Platform i skolen Hansen, Søren; Sørensen, Christian Malmkjær Byrge. Publication date: 2010 Aalborg Universitet Den Kreative Platform i skolen Hansen, Søren; Sørensen, Christian Malmkjær Byrge Publication date: 2010 Link to publication from Aalborg University Citation for published version (APA):

Læs mere

Person- og forbrugsprofiler Jensen, Rasmus Lund; Nørgaard, Jesper; Daniels, Ole; Justesen, Rasmus Onsild

Person- og forbrugsprofiler Jensen, Rasmus Lund; Nørgaard, Jesper; Daniels, Ole; Justesen, Rasmus Onsild Aalborg Universitet Person- og forbrugsprofiler Jensen, Rasmus Lund; Nørgaard, Jesper; Daniels, Ole; Justesen, Rasmus Onsild Publication date: 2011 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets

Læs mere

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Bæredygtig isolering Bedre løsninger Indhold 2 Fordele ved at efterisolere Sundt indeklima Bæredygtig isolering Hvilke muligheder er der for at efterisolere

Læs mere

Aalborg Universitet. Procesvalg, rekvisition og forberedelse Skovsgaard, Tanja. Published in: Tidsskrift for Kortlægning og Arealforvaltning

Aalborg Universitet. Procesvalg, rekvisition og forberedelse Skovsgaard, Tanja. Published in: Tidsskrift for Kortlægning og Arealforvaltning Aalborg Universitet Procesvalg, rekvisition og forberedelse Skovsgaard, Tanja Published in: Tidsskrift for Kortlægning og Arealforvaltning Publication date: 2014 Document Version Forlagets endelige version

Læs mere

ESCO i danske kommuner Jensen, Jesper Ole; Nielsen, Susanne Balslev ; Hansen, Jesper Rohr

ESCO i danske kommuner Jensen, Jesper Ole; Nielsen, Susanne Balslev ; Hansen, Jesper Rohr Aalborg Universitet ESCO i danske kommuner Jensen, Jesper Ole; Nielsen, Susanne Balslev ; Hansen, Jesper Rohr Publication date: 2013 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link

Læs mere

ISOVER Vario Duplex klimamembran mod skimmel, råd og svamp

ISOVER Vario Duplex klimamembran mod skimmel, råd og svamp ISOVER Vario Duplex klimamembran mod skimmel, råd og svamp Det er lettere at isolere med ISOVER ISOVER Vario Duplex den intelligente klimamembran ISOVER Vario Duplex er den intelligente klimamembran, der

Læs mere

Aalborg Universitet. Veien til riktig utførte bygg Hansen, Ernst Jan de Place; Haugbølle, Kim; Nielsen, Jørgen. Publication date: 2006

Aalborg Universitet. Veien til riktig utførte bygg Hansen, Ernst Jan de Place; Haugbølle, Kim; Nielsen, Jørgen. Publication date: 2006 Aalborg Universitet Veien til riktig utførte bygg Hansen, Ernst Jan de Place; Haugbølle, Kim; Nielsen, Jørgen Publication date: 2006 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link

Læs mere

Energirenovering af ældre etage ejendomme

Energirenovering af ældre etage ejendomme Energirenovering af ældre etage ejendomme Med henblik på isolering 7. Semester speciale Skrevet af: Michael Bang Lund Bygningskonstruktøruddanelsen. VIA University College, Campus Horsens Foråret Abstrakt...1

Læs mere

Aalborg Universitet. Ny by ved Store Rørbæk Vestergaard, Hedvig; Ærø, Thorkild; Lyduch, Andreas. Publication date: 2006

Aalborg Universitet. Ny by ved Store Rørbæk Vestergaard, Hedvig; Ærø, Thorkild; Lyduch, Andreas. Publication date: 2006 Aalborg Universitet Ny by ved Store Rørbæk Vestergaard, Hedvig; Ærø, Thorkild; Lyduch, Andreas Publication date: 2006 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication

Læs mere

Citation for published version (APA): Christensen, L., Mikkelsen, B. E., & Jeppesen, Z. (2002). Mad til børn i daginstitutioner og skoler.

Citation for published version (APA): Christensen, L., Mikkelsen, B. E., & Jeppesen, Z. (2002). Mad til børn i daginstitutioner og skoler. Aalborg Universitet Mad til børn i daginstitutioner og skoler Christensen, L; Mikkelsen, Bent Egberg; Jeppesen, Z Publication date: 2002 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

Energirenovering af parcelhuse fra 1960erne 70erne

Energirenovering af parcelhuse fra 1960erne 70erne 2012 Energirenovering af parcelhuse fra 1960erne 70erne Thomas Bruun 13-03-2012 Titelblad Titel: Energirenovering af parcelhuse fra 1960erne 70erne. Speciale: 7. semester, årgang 2012 Forfatter: Sted:

Læs mere

SBi 2012:08. Naborøg afværgeløsninger

SBi 2012:08. Naborøg afværgeløsninger SBi 2012:08 Naborøg afværgeløsninger Naborøg afværgeløsninger Alireza Afshari Niels C. Bergsøe SBi 2012:08 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2012 Titel Naborøg afværgeløsninger Serietitel

Læs mere

BYGNINGSREGLEMENT 2010. Den lille lune. - for byggefagfolk

BYGNINGSREGLEMENT 2010. Den lille lune. - for byggefagfolk BYGNINGSREGLEMENT 2010 Den lille lune - for byggefagfolk Februar 2012 Ny udgave af Den lille lune Indhold Side: Den lille lune har i over 36 år været danske håndværkeres fortrukne guide, når det drejer

Læs mere

Valg af isoleringsmaterialer

Valg af isoleringsmaterialer Produktguide Produktguide: Valg af isoleringsmaterialer NOVEMBER 2011 - REVIDERET juni 2012 Valg af isoleringsmaterialer Når du skal vælge isoleringsmateriale til et projekt, er der en række vigtige faktorer

Læs mere