Bygningsfornyelse den nordlige del af Herning Kommune. Bilag 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bygningsfornyelse 2015 - den nordlige del af Herning Kommune. Bilag 1"

Transkript

1 Bilag 1

2 Skolegade 20, 7490 Aulum nye vinduer nye døre reparation af facade (inkl. trappeskakt og sålbænke) Samlet overslag på istandsættelsesprojektet: kr. inkl. moms. Huset er opført i 1925 og udgør den ene halvdel af et dobbelthus (huset til højre i billedet ovenfor). Desuden vurderes det, at der kan gives tilskud til reparation af facade. Forvaltningen har i april 2015 besigtiget ejendommen og vurderet ejendommens bevaringsværdi til 5. Det anbefales, at der meddeles tilsagn på 25% af det samlede istandsættelsesbeløb i henhold til regninger. I alt tilsagn på maks kr. inkl. moms. Husets originale arkitektoniske udtryk er velbevaret med undtagelse af et par ovenlysvinduer samt materialevalg til taget. Desuden er vinduer og sålbænke i dårlig stand. Det vurderes, at udskiftning af vinduer og døre, så de ligner nabohuset, vil være med til at understøtte helhedsindtrykket af huset og bibeholde bevaringsværdien. Det vurderes derfor, at der kan gives støtte til trævinduer samt udskiftning af døre, der er i tråd med nabohusets, hvilket ansøgningsmaterialet også afspejler.

3 Rotvigvej 14, 7400 Herning Stuehus nyt tegltag, tagrender og tagvinduer reparation af skorsten ny bagdør og reparation af eksisterende fordør reparation af vinduer reparation af fuger og gesims Udbygning, garage og kontor (syd) nyt tegltag og tagrender Samlet overslag på istandsættelsesprojektet for både stuehus og udbygning: ,00 kr. inkl. moms. Ejendommen er opført i Den fremstår overvejende original og trænger til istandsættelse. På stuehuset er der tilføjet en overdækning ved bagdøren og et orangeri på den østlige facade, hvilket skæmmer det originale arkitektoniske udtryk. Det vurderes, at det ansøgte med blandt andet nyt tegltag, vil styrke husets originalitet og arkitektur, så huset vil fremstå som et fint eksempel. Det er en forudsætning for tilsagn om støtte, at overdækningen ved bagdøren samt orangeriet på den østelige facade fjernes. Ny bagdør skal udføres som dobbeltdør i træ i overensstemmelse med den eksisterende, originale fordør. Omfugning af facacaden skal ske som udadkelede fuger i lys mørtel, som de originale fuger, og reparation af gesimsen skal ske som den eksisterende, originale gesims. Taget skal udføres som eksisterende, original tagkonstruktion med rød vingetegl. Der kan ikke ydes støtte til tagvinduer, da disse strider mod det originale, arkitektoniske udtryk. Det er et krav for tilsagnet om støtte til nyt tag, at placering af tagvinduer fastsættes i en dialog med Herning Kommune, Planafdeligen. Der kan ikke ydes støtte til istandsættelse af udbygningen, da støtten, i henhold til byfornyelsesloven, skal gives til boliger, og kun kan gives til udbygninger i særlige tilfælde, hvor den arkitektoniske helhed afhænger af dette. Forvaltningen har i marts 2015 besigtiget ejendommen og vurderet ejendommens bevaringsværdi til 5. Det anbefales, at der meddeles tilsagn på 25% af det samlede istandsættelsesbeløb til stuehuset i henhold til regninger. I alt tilsagn på maks ,00 kr. inkl. moms.

4 Nøvlingvej 37, 7400 Herning (Sinding) nyt skifertag reparation af facade (fuger og gesims) fjernelse eller reparation af skorsten Samlet overslag på istandsættelsesprojektet: kr. inkl. moms. Huset er opført i 1903 og er tidligere avlsgård under herregården Sindinggård. Huset er modernisreret i 2011, hvor facaden blev ført tilbage til sit oprindelige udtryk. Huset fremstår overvejende originalt, men bl.a. nye døre samt fortrapper bryder originaliteten. Huset fremstår i rimelig god stand. Det er et krav for tilsagnet om støtte, at skorstenen bibeholdes og repareres, samt at der anvendes zinktagrender og nedløbsrør. Omfugning af facacaden skal ske som udadkelede fuger i lys mørtel, som de originale fuger, og reparation af gesimsen skal ske som den eksisterende, originale gesims. Ovennævnte tiltag vil højne husets stand og samtidig bevare det oprindelige arkitektoniske udtryk. Forvaltningen har i april 2015 besigtiget ejendommen og vurderet ejendommens bevaringsværdi til 4. Det anbefales, at der meddeles tilsagn på 33% af det samlede istandsættelsesbeløb i henhold til regninger. I alt tilsagn på maks ,00 kr. inkl. moms. Det oprindelige skifertag er i dårlig stand, og det vurderes, at den ansøgte udskiftning af skifertaget vil være med til at bevare husets originalitet.

5 Bredvigvej 8, 7400 Herning (Ørre) nyt stråtag Samlet overslag på istandsættelsesprojektet: kr. inkl. moms. Forvaltningen har i februar 2015 besigtiget ejendommen og vurderet ejendommens bevaringsværdi til 2. Det anbefales, at der meddeles tilsagn på 33% af det samlede istandsættelsesbeløb i henhold til regninger. I alt tilsagn på maks kr. inkl. moms. Huset, Nygård gl. skole, er opført i 1917 og fremstår meget originalt. Huset er i forholdsvis god stand, men især det gamle stråtag trænger til at blive udskiftet. Udskiftningen af det slidte stråtag vil understøtte husets originalitet og høje bevaringsværdi. Stråtaget skal udføres som det eksisterende i forhold til konstruktion og arkitektonisk udtryk. Taget skal udføres med halvvalmede gavle. Det vurderes, at mønningen skal udføres i lyng i henhold til egnsbyggeskikken. Skotrender kan udføres i rør.

6 Bredgade 5, 7540 Haderup (Feldborg) nyt tag med genetablering af halvvalm nyt glas i vinduer i karnap samt isolering nye tagrender Samlet overslag på istandsættelsesprojektet: kr. inkl. moms. Huset er opført i Der kan ikke gives støtte til isolering samt udskiftning af glas i karnappen. Forvaltningen har i april 2015 vurderet ejendommens bevaringsværdi til 7. Det anbefales, at der indhentes nyt tilbud på genetablering af den oprindelige tagkonstruktion samt rød vingetegl, zinktagrender og muret gesims, og at der derefter meddeles tilsagn på 25% af det samlede istandsættelsesbeløb i henhold til regninger. Huset fremstår i fin stand, men er forholdsvist uoriginalt med ombyggget tagkonstruktuion beklædt med tagplader, nyere vinduer og døre mv. Det vurderes, at det ansøgte, med genetablering af det oprindelige halvvalm, vil højne husets arkitektoniske værdi. I henhold til byfornyelsesloven er det dog et krav, at den oprindelige tagkonstruktion genetableres, at der anvendes rød vingetegl samt zinktagrender, og at den oprindelige, murede gesims genetableres, så huset fremstår mere originalt og bevaringsværdien dermed højnes.

Bygningsforbedringsudvalget

Bygningsforbedringsudvalget Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2012 Storegade 26 Torstensvej 5 HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Introduktion Bygningsforbedringsudvalgets møder 2012 Vejledende udgiftsramme til bygningsfornyelse

Læs mere

OMBYGNING OG RENOVERING AF BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER

OMBYGNING OG RENOVERING AF BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER OMBYGNING OG RENOVERING AF BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER Nysted Rådhus - Ca. 1922 Rådhuset blev i 1920 forlænget mod nord og fik opsat balkon efter projekt af arkitekt Holck. Det ombyggede rådhus blev indviet

Læs mere

1 Skive Byfond Inspirationskatalog

1 Skive Byfond Inspirationskatalog 1 Skive Byfond Inspirationskatalog INSPIRATIONSKATALOG Skive Byfond blev stiftet af Skive Byråd i 1996. Fondens formål er at virke for bevarelse af arkitektonisk og kulturhistorisk værdifulde huse og miljøer

Læs mere

Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold:

Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold: Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold: Arkitektonisk værdi - - - - Vurderingen af bevaringsværdien bygger på et helhedsindtryk af bygningens kvalitet og tilstand. Så hvad

Læs mere

S k i l t e o g F a c a d e r SØNDERBORG K O M M U N E

S k i l t e o g F a c a d e r SØNDERBORG K O M M U N E S k i l t e o g F a c a d e r Lokalplan nr. 0-0112 Eksisterende lovlige skilte og facader kan forblive som hidtil. Ønsker du at foretage ændringer, skal lokalplanen følges - kontakt da kommunen. SØNDERBORG

Læs mere

Buen/Ved Grænsen Et bevaringsværdigt haveboligområde

Buen/Ved Grænsen Et bevaringsværdigt haveboligområde Buen/Ved Grænsen Et bevaringsværdigt haveboligområde Retningslinjer til fortolkning af den bevarende Lokalplan 92 Retningslinjer til fortolkning af den bevarende lokalplan 92 er udarbejdet i et samarbejde

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN

TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN Ejendommens adresse Ejer: Navn Adresse Postnummer og by Telefonnummer Ejendommen består af et stuehus og en fritliggende staldlænge, Til stuehuset er i sydenden

Læs mere

Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan. H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Telefon 33 73 33 73

Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan. H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Telefon 33 73 33 73 Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 73 33 73 Til interesserede købere af De Grå Stokke Kulturstyrelsen vil gerne give dig lidt nyttig og praktisk

Læs mere

HISTORICISME 1 MIDDELALDERLIG OG NORDISK INSPIRATION

HISTORICISME 1 MIDDELALDERLIG OG NORDISK INSPIRATION HISTORICISME 1 MIDDELALDERLIG OG NORDISK INSPIRATION Historicismen var en stilperiode, hvor industrialiseringens nye byggetekniske og industrielle landvindinger, sammen med romantikkens fokus på arkitekturhistorieog

Læs mere

SKÆLSKØR KOMMUNE. Bevaringsværdier i. OMØBY Registrering og vejledning

SKÆLSKØR KOMMUNE. Bevaringsværdier i. OMØBY Registrering og vejledning SKÆLSKØR KOMMUNE Bevaringsværdier i OMØBY Registrering og vejledning April 1995 Dette hæfte er udarbejdet af: Bygnings- og planafdelingen Teknisk forvaltning Skælskør kommune Næstvedvej 15,4230 Skælskør

Læs mere

Vejledning til Lokalplan nr. 204-1

Vejledning til Lokalplan nr. 204-1 Vejledning til Lokalplan nr. 204-1 1 Indhold Hvorfor og hvordan Hovedregler og målsætninger Bebyggelsens ydre fremtræden Indledning... 3 Baggrund... 4-7 Hvor og hvornår skal man søge?... 8 Hovedregler

Læs mere

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang Ø.Hornum Børnehave IIIn Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang, Øster, Hornum Børnehave Indhold INDLEDNING... 3 EJENDOMMENS DATA... 3 DOKUMENTER... 3 KONKLUSION...

Læs mere

Lokalplan 2014-3 Bevarende lokalplan for Gyldensteensvej/ Stegøvej i Bogense

Lokalplan 2014-3 Bevarende lokalplan for Gyldensteensvej/ Stegøvej i Bogense Lokalplan 2014-3 Bevarende lokalplan for Gyldensteensvej/ Stegøvej i Bogense Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er en lokalplan 4 Redegørelse 5 Lokalplanens redegørelse 5 Lokalplanområdet 5

Læs mere

SAVE - vurdering af bygninger. FBB - Database over fredede og bevaringsværdige bygninger

SAVE - vurdering af bygninger. FBB - Database over fredede og bevaringsværdige bygninger SAVE - vurdering af bygninger FBB - Database over fredede og bevaringsværdige bygninger SAVE-metoden / 2 SAVE-metodens fem grundsten / 3 SAVE-metodens anvendelse / 6 Gode råd / 7 Eksempler på SAVE-registeringer

Læs mere

LOKALPLAN NR. 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense

LOKALPLAN NR. 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense LOKALPLAN NR. 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense Lokalplan 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense Bymidte Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvor Kommunalbestyrelsen kan fastsætte bindende

Læs mere

SAGSNOTAT TEKNISK FORVJ4LTNING. De Svenske træhuse. Nexø. den 12. august 1992 NK Jour.nr. 01.10 P 21 Denne sag behandles at: J.H.

SAGSNOTAT TEKNISK FORVJ4LTNING. De Svenske træhuse. Nexø. den 12. august 1992 NK Jour.nr. 01.10 P 21 Denne sag behandles at: J.H. SAGSNOTAT TEKNISK FORVJ4LTNING Nexø. den 12. august 1992 NK Jour.nr. 01.10 P 21 Denne sag behandles at: J.H. Kofod/im Til Teknik- og Miljøudvalget Sag DE SVENSKE TRÆHUSE Baggrund Sagsfremstilling I 1987

Læs mere

Indhoids fortegnelse

Indhoids fortegnelse i Indhoids fortegnelse LOKALPLAN NR. 4.58 side Lokaiplanens offentlighedsperiode - 2 REDEGØRELSE i. Lokalplanens baggrund - 3 2. Lokalplanens forhold til anden planlægning - 4 3. Beskrivelse af lokaiplanen

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN

TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN Willemoesgade 35, 2100 København Ø Ejer: Andelsforeningen a/b Willemoesgade 35. Kontaktperson Xxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx Gennemgangen er udført den 7. og

Læs mere

ADRESSE BESKRIVELSE ANSØGER Tilsagn Landsbypuljen 2014 3. runde

ADRESSE BESKRIVELSE ANSØGER Tilsagn Landsbypuljen 2014 3. runde 1 of 6 Notat Ansøgninger til Landsbypuljen 2015. Forslag til prioritering. ADRESSE BESKRIVELSE ANSØGER Tilsagn Landsbypuljen 2014 3. runde Ebeltoftvej 5, Mørke Nimtofte Mejeri, Stationsvej 9, 8581 Nimtofte

Læs mere

BE VAR I NG I G L. S KO V LU N DE

BE VAR I NG I G L. S KO V LU N DE BE VAR I NG I G L. S KO V LU N DE Vejledning til bevaring af landsbymiljøet Indhold Bevaring i Gl. Skovlunde Udgivet januar 2009 By og Erhvervsudvikling Ballerup Kommune Foto: By og Erhvervsudvikling Grafik:

Læs mere

Del 3. - Stilblade - Aktuel SAVE-registrering (2013)

Del 3. - Stilblade - Aktuel SAVE-registrering (2013) Del 3 - Stilblade - Aktuel SAVE-registrering (2013) Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø

Læs mere

LANGELANDSGADE 208, 8200 AARHUS N

LANGELANDSGADE 208, 8200 AARHUS N Colliers Byggerådgivning A/S, Silkeborgvej 2, 8000 Aarhus C LANGELANDSGADE 208, 8200 AARHUS N VEDLIGEHOLDELSESPLAN Dato: 01.08.2013 PROJEKTOPLYSNINGER Adresse: Rekvirent: Ejendomstype: Dato for gennemgang

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Silkeborg. Udløbsdato 08-07-2013. Lb. nr. H-13-01740-0004. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Silkeborg. Udløbsdato 08-07-2013. Lb. nr. H-13-01740-0004. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Silkeborg Kommune dresse Virklundvej 39 Postnr. 8600 Dato 08-01-2013 By Silkeborg Udløbsdato 08-07-2013 H-13-0-0004 Kommunenr./Ejendomsnr. 740-16938 Matrikel/Ejerlav: 9Æ Virklund

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

Lokalplan nr. Facader og skilte. + tillæg nr 1. Hillerød Kommune - Teknik

Lokalplan nr. Facader og skilte. + tillæg nr 1. Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. 322 Facader og skilte + tillæg nr 1 Hillerød Kommune - Teknik Hillerød Kommune - Teknik nr. 322 Generel lokalplan information Generel lokalplan information Hvad er en lokalplan? En lokalplan

Læs mere

E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE

E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE Irlandsvej 5 2300 København S Tlf 32 97 01 07 Fax 32 97 01 37 www.eibyeogholmsgaard.dk SAG NR. 99.507 A DECEMBER 1999 E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE 1-3 1721 København V. T I L S T A N D S V U

Læs mere

Ekstraordinært afdelingsmøde den 17. juni 2010, kl. 19.00 i Tune Menighedscenter.

Ekstraordinært afdelingsmøde den 17. juni 2010, kl. 19.00 i Tune Menighedscenter. Til: Boligtagerne. 23. juni 2010 JR Afdeling 7 Elkærparken. Ekstraordinært afdelingsmøde den 17. juni 2010, kl. 19.00 i Tune Menighedscenter. Referat. 1. Valg af dirigent, stemmetællere og referent. Kim

Læs mere

Byens Tegnestue ApS Tilstandsrapport Side: 1/10 Sags nr.: 369 00 Nørrevold, Kbh. K Maj 2002

Byens Tegnestue ApS Tilstandsrapport Side: 1/10 Sags nr.: 369 00 Nørrevold, Kbh. K Maj 2002 Byens Tegnestue ApS Tilstandsrapport Side: 1/10 Sags nr.: 369 00 Nørrevold, Kbh. K Maj 2002 Vedr. Ejendommen Matrikel Nr. : Nørrevold, København K : Nørrevold kvt. Bygningskarakteristik: Ejendommen er

Læs mere

TAGPAKKE. Pakkeløsning for energirigtig tagmodernisering, hus med høj rejsning

TAGPAKKE. Pakkeløsning for energirigtig tagmodernisering, hus med høj rejsning TAGPAKKE Pakkeløsning for energirigtig tagmodernisering, hus med høj rejsning Tagpakke 2 INDHOLD Beskrivelse af pakkeløsning... Brug alle fordele... AFKRYDSNINGSSKEMA... SALGSVÆRKTØJ... Eksempel på finansiering...

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Lærkevej 99 5578 Lærkeby

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Lærkevej 99 5578 Lærkeby VEDLIGEHOLDELSESPLAN Lærkevej 99 5578 Lærkeby Om denne rapport Indhold i denne Vedligeholdelsesplan Indhold i denne Vedligeholdelsesplan... 2 Om denne Vedligeholdelsesplan fra Byggesagkyndig.nu... 3 Hvad

Læs mere