Research Danmark Skrøbeligt dansk opsving

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Research Danmark Skrøbeligt dansk opsving"

Transkript

1 25. september 2014 Research Danmark Skrøbeligt dansk opsving Danmark befinder sig i begyndelsen af et økonomisk opsving, men de økonomiske nøgletal understreger, at opsvinget er svagt og skrøbeligt, og at der ikke skal meget til, før det kører af sporet. Selvom de økonomiske nøgletal har været skuffende på det seneste, mener vi imidlertid ikke, at opsvinget er slået helt ud af kurs. Som følge af de skuffende nøgletal har vi dog nedjusteret vores vækstskøn. Vi forventer nu en vækst på 0,8 % i 2014 og 1,8 % i Der er altså ikke lagt op til imponerende vækst i de kommende år, men vi venter, at Danmark også i 2015 vil overholde EU-kravene til størrelsen af underskuddet på den offentlige saldo. Selvom opsvinget er svagt og skrøbeligt, er der grund til at forvente fremgang på de to måske vigtigste parametre for almindelige danskere; ledigheden ventes således at falde og huspriserne ventes at stige. Det er godt nyt for det private forbrug, der langsomt er ved at komme op i gear. Eksporten holdes nede af, at Europa har taget sig en puster, men også her venter vi fremgang i prognoseperioden. Ændringer i forhold til seneste prognose Nuværende prognose Tidligere prognose % å/å BNP 0,8 1,8 1,5 2,0 Privatforbrug 0,8 1,8 1,6 1,7 Offentligt forbrug 0,8 0,8 0,7 0,8 Faste bruttoinvesteringer 2,7 2,3 2,3 3,2 Eksport 2,7 3,2 3,2 3,8 Import 4,3 2,9 3,1 3,4 Bruttoledighed (1000 personer) Inflation 0,6 1,0 0,7 1,4 Offentlig saldo, % af BNP -0,4-3,0-1,2-2,9 Betalingsbalance, % af BNP 6,6 5,9 6,6 5,8 Anm.: Ændringen for privatforbrug i 2014 afspejler primært en ændret opgørelsesmetode, der øger forbruget i 2013 og derfor giver en lavere vækstrate i Det påvirker ikke BNP-væksten, da der er en modgående ændring i importtallet. 1. halvår skuffede, men vi forventer fremgang på ny Dansk økonomi blev hårdt ramt af finanskrisen og har længe haft svært ved at komme op i omdrejninger. I starten af året begyndte de økonomiske nøgletal dog at udvikle sig i en gunstig retning, og vi vovede inden sommerferien at konstatere, at det økonomiske opsving havde bidt sig fast. Siden har de økonomiske nøgletal imidlertid generelt været skuffende, og man kan dermed sætte spørgsmålstegn ved vores konklusion. Vi mener imidlertid ikke, at de økonomiske nøgletal har været så svage, at det får os til at ændre på vores konklusion fra før sommerferien tegner til at blive det første år siden 2011, hvor vi vil opleve realfremgang i dansk økonomi, så selvom væksten over de kommende år tegner til at blive mindre end tidligere skønnet, er der trods alt tale om fremgang, og da både beskæftigelsen, boligmarkedet og det private forbrug fortsat er stigende, tør vi fortsat godt kalde det et opsving. Selvom dansk økonomi har skuffet, og vi i den forbindelse har nedjusteret vores vækstskøn, er vi således stadigvæk forsigtige optimister på vegne af dansk økonomi. Der var flere forklaringer på den skuffende vækst i 2. kvartal, og efter vores opfattelse var der i vid udstrækning tale om midlertidige forhold, som ikke vil fortsætte ind i 2. halvår. Vigtigst er det, at den europæiske stagnation næppe fortsætter. Danmark er en lille, åben økonomi, og væksten herhjemme hænger uløseligt sammen med den aktuelle økonomiske situation i Europa, der udgør vores største eksportmarked. Men det er ikke den eneste forklaring. Vi ser nu også underliggende fremgang i 1. halvår skuffede, men vi forventer fremgang på ny Cheføkonom Steen Bocian Privatøkonom Las Olsen Analytiker Mikael Olai Milhøj Assisterende analytiker Mikkel Rud Bjørndal 25. september 2014

2 forbruget, og dermed er der udsigt, til at dansk økonomi ikke kun vil trække på en motor. Dansk økonomi følger den europæiske Kombinationen af højere beskæftigelse, højere realløn som følge af den lave inflation og et mere stabilt boligmarked har været med til endelig at sætte lidt gang i privatforbruget, efter at det har ligget stille i flere år. Saldoen på de offentlige finanser ventes at ligge tæt på den famøse 3%- grænse i De offentlige finanser er meget afhængige af såvel de økonomiske konjunkturer som udviklingen på de finansielle markeder. Selvom vi vurderer, at væksten i 2015 bliver lavere, end regeringen regner med, mener vi ikke nødvendigvis, at 3%-grænsen overskrides. Det skal blandt andet ses i lyset af, at regeringen gennem de seneste år har overvurderet underskuddets størrelse, da en lang række forhold har styrket de offentlige finanser. Det er bestemt ikke utænkeligt, at det også vil være tilfældet i Regeringen venter eksempelvis en halvering af pensionsafkastskatten fra 2014 til 2015 fra 32 mia. kroner til 16 mia. kroner. Provenuet fra pensionsafkastskatten er meget vanskeligt at skønne om, og hvis provenuet overrasker i den ene eller den anden retning, kan det nemt overskygge effekterne af et eventuelt fejlskøn på de økonomiske konjunkturer. Det er vigtigt at tage et væsentligt forbehold for vores vækstskøn i denne prognose, idet Danmarks Statistik endnu ikke har offentliggjort de kvartalsvise nationalregnskabstal baseret på 2010-hovedrevisionen. Vi kender dermed reelt ikke forløbet i dansk økonomi igennem 2013 og ind i Når man ikke kender fortiden, er det naturligvis endnu sværere at sige noget om fremtiden. Privatforbrug på vej op Gennem hvert af de første to kvartaler af 2014 har vi set en vækst i privatforbruget på 0,3 procent opgjort efter den gamle metode, men eksklusiv effekten på forsikringsforbruget af stormene i Det er i tråd med forventningerne og en klar forandring i forhold til sidste år, hvor forbruget praktisk taget ikke bevægede sig overhovedet. Tallet for det samlede forbrug er endda trukket ned af specielle forhold. Den milde vinter gav et lavere energiforbrug end normalt, og i 2. kvartal var der et kraftigt fald i anskaffelsen af køretøjer på 9,3 procent. En del af forklaringen på det synes at være, at flere biler bliver leaset i stedet for købt af husholdningerne. Ved køb tæller hele udgiften med som privatforbrug med det samme, mens køb af leasingbiler er en investering hos leasingselskabet, og kun viser sig i privatforbruget i form af den løbende leasingydelse. Forbruget trækkes op af stigende realindkomst, idet både realløn og beskæftigelse er stigende. Formentlig er forbruget endda steget lidt mindre end indkomsten i første halvår, men forklaringen er altså til dels teknisk, og vi regner med lidt højere forbrugsvækst i de kommende kvartaler og således ind i Set i forhold til indkomsten er forbruget forholdsvis lavt sammenlignet med tidligere perioder. Det kunne tale for et mere kraftigt forbrugsopsving, især fordi forbrugertilliden er meget høj, og huspriserne igen er stigende. Men det vil kræve, at husholdningerne igen øger deres bruttogæld. Selv på de nuværende niveauer er husholdningernes finansielle Kilde: Danmarks Statistik, Eurostat og Danske Bank Begyndende vending Kilde: Danmarks Statistik. Baseret på den gamle nationalregnskabsstandard, men renset for effekten på forsikringsforbruget af stormene i 2013 Stadig begrænset opsparing i husholdningerne Kilde: Danmarks Statistik. Korrigeret for skat af konverterede kapitalpensioner i september 2014

3 opsparing ikke helt stor nok til at dække nettoindbetalingerne til pension. Bruttogælden er fortsat stor oven på stigningen i perioden frem til 2007, selv om den er faldet i procent af indkomsten. Vores bedste bud er, at husholdningerne fortsat vil ønske at holde igen med gælden, og at forbrugsvæksten derfor nogenlunde vil svare til indkomstvæksten. Inflationen igen lavere end ventet Inflationen bliver ved at være overraskende lav, om end af forskellige grunde. I 2013 blev den trukket ned af energipriserne, i første halvår i år af fødevarepriserne og senest af store prisfald på mælk og daginstitutioner, der igen sendte den årlige inflation ned på blot 0,5 % i august. Vi regner stadig med, at inflationen vil stige i takt med, at flere af disse midlertidige effekter glider ud af beregningen, men stigningen bliver meget behersket. Der er planlagt nye afgiftslettelser på energiområdet i 2015, som formentlig vil reducere inflationen med cirka 0,2 procentpoint, og vi regner med prisstigninger på 1,0 % for 2015 som helhed. For husholdningerne bliver de lavere energiafgifter opvejet af højere bundskat og en mindre grøn check, men der er stadig udsigt til en pæn stigning i realindkomsten. Den sæsonkorrigerede lønvækst for privatansatte kom op på 0,4 % k/k i 2. kvartal, og vil formentlig accelerere lidt yderligere i takt med, at beskæftigelsen også stiger. Vi regner således med lønstigninger på 1,8 % i 2015, hvilket også efter skat giver en realindkomststigning i underkanten af en procent. Dertil kommer effekten af større beskæftigelse og stigende indkomster i andre dele af økonomien. Fortsat stor optimisme på boligmarkedet Fremgangen på boligmarkedet er en af de positive historier i dansk økonomi, og boligmarkedet har siden sidste prognose fortsat med at klare sig godt. Huspriserne på landsplan har nu været stigende siden 2. kvartal 2012, og voksede med yderligere 2,8% i 2. kvartal i år ifølge Danmarks Statistik. Vi forventer, at boligmarkedet vil fortsætte med at klare sig pænt med prisstigninger på 3,2% både i år og næste år. Fremgangen understøttes primært af to forhold. For det første har renterne i år været på rekordlave niveauer, og danskerne har bl.a. haft mulighed for at optage 30-årige realkreditlån med en fast rente på bare 2,5%, hvilket aldrig er sket før. Med den seneste aggressive pengepolitiske lempelse fra ECB vil de lave renter fortsat holde hånden under boligmarkedet et godt stykke tid endnu. Alt i alt trækker den fortsat lave rente i retning af højere efterspørgsel og dermed højere priser. For det andet bidrager også fremgangen på arbejdsmarkedet til højere boligpriser, idet den seneste tids stigende beskæftigelse betyder, at de danske husholdninger føler sig mere sikre på deres privatøkonomi. Større jobsikkerhed betyder, at folk tør mere med deres privatøkonomi, og dermed øges lysten til at købe bolig. Den stigende købelyst kan allerede ses i tallene, idet der i 2. kvartal blev solgt over boliger det højeste antal i næsten 4 år. Inflationen stiger kun langsomt og lidt Boligmarkedet i klar bedring september 2014

4 Siden sidste prognose har vi desuden set, at fremgangen på boligmarkedet har spredt sig til flere dele af landet. De seneste tal fra Boligmarkedsstatistikken viser, at der i 2. kvartal var prisvækst i samtlige landets 11 landsdele. Mere interessant viste tallene også, at de største prisstigninger denne gang var i udkantsområderne. Således er priserne i Nordjylland, Vest- og Sydsjælland og Bornholm steget med 4-5 % på kvartalet, hvorimod priserne i Københavns by kun steg 2,5 %. Når det er sagt, er huspriserne stadigvæk steget mest i og omkring København, når man betragter årsvæksten. At stigningen i huspriserne har spredt sig til flere dele af landet skyldes bl.a., at huspriserne er ved at komme så højt op i og omkring de store byer, at folk vælger at købe hus lidt længere ude, hvor pengene rækker til lidt mere. Det er positivt for dansk økonomi, at fremgangen på boligmarkedet ikke længere er isoleret til bestemte områder i Danmark, da det kan være med til at understøtte bedringen i økonomien over hele landet. Når det er sagt, er det stadigvæk vores forventning, at huspriserne vil klare sig bedst i og omkring de store byer hen over prognoseperioden. Det er også værd at holde øje med ejerlejlighedsmarkedet, hvor aktiviteten har været endnu højere, og hvor der især er fart på i København i øjeblikket. Ejerlejlighedspriserne i København har været uafbrudt stigende siden 1. kvartal 2012 og er samlet set steget med 25 % siden da. Det er dog værd at huske på, at priserne fortsat ligger 13,1 % under priserne på toppen i 4. kvartal 2006, hvilket vel og mærke er uden at tage højde for, at indkomstvæksten i storbyområderne har været pæn trods krisen. Meget tyder på, at fremgangen på det københavnske ejerlejlighedsmarked vil fortsætte i de kommende år. Selvom der er en stor tilflytning til København, skyldes de høje prisstigninger især de rekordlave renter, som gør det billigt at finansiere boligkøb. Det har været oppe at vende, hvorvidt der er opstået en ny boligprisboble på ejerlejlighedsmarkedet i København eller ej. Det er efter vores vurdering ikke tilfældet på nuværende tidspunkt. De høje vækstrater på nær ved tocifrede niveauer er ikke holdbare over en længere periode, og udviklingen på markedet bør derfor følges tæt. I den forbindelse er det positivt at konstatere, at luften er gået en smule af ballonen i løbet af første halvår i år. Fremgangen på boligmarkedet har spredt sig til hele landet Kilde: Realkreditforeningen m.fl. og Danske Bank Ingen ejerlejlighedsprisboble i København Kilde: Realkreditforeningen m.fl. og Danske Bank Eksporten har klaret sig værre end ventet Eksporten har siden sidste prognose vist sig at være den største skuffelse i dansk økonomi. BNP faldt i 2. kvartal med 0,3 %, især drevet af et fald i eksporten på 1,6 %, der isoleret set var med til at trække væksten 0,9 procentpoint ned. At eksporten viste sig at være den primære årsag bag faldet i BNP i 2. kvartal skyldes, at den økonomiske aktivitet på vores eksportmarkeder har vist sig svagere end ventet. Europa oplevede økonomisk stilstand i 2. kvartal, hvilket har haft en negativ effekt på efterspørgslen efter danske eksportvarer. Europa er blevet ramt af, at den globale vækst i 1. kvartal var svag, bl.a. pga. den hårde vinter i USA, der medførte lageropbygning i Europa, da de europæiske virksomheder ikke kunne afsætte deres varer i 1. kvartal i samme tempo, som de producerede dem. Dertil har styrkelsen af euroen i starten af 2014 også haft en negativ effekt på eksporten, fordi europæiske varer er blevet relativt dyrere. Begge dele har Eksporten ventes at vokse igen september 2014

5 været med til at sænke aktiviteten i 2. kvartal. Når det er sagt, er vi forsigtige optimister på vegne af dansk eksport fremover. Den økonomiske vækst på vores eksportmarkeder tegner fortsat til at blive relativt pæn, omend lidt svagere end tidligere ventet. Selvom væksten i Europa ventes at blive svag på kort sigt, er der udsigt til en ny fremgang mod slutningen af Dette er baseret på, at den økonomiske vækst i Europa vil nyde godt af højere vækst i USA samt fortsat lave renter. Dertil kommer, at euroområdet også vil få gavn af en svagere euro som følge af ECB s store pengepolitiske lempelser. Da Danmark fører fastkurspolitik over for euroen, vil dette også betyde en svagere dansk krone. Det vil gavne de danske eksportvirksomheders afsætning på vigtige eksportmarkeder uden for euroområdet. Her drejer det sig specielt om Sverige, Norge og Storbritannien, som alle er store danske eksportmarkeder. Derudover ligger Danske Banks eksportbarometer, der er en blød indikator for den aktuelle økonomiske aktivitet på vores eksportmarkeder, fortsat på et fornuftigt niveau. Selvom eksportbarometret har været faldende siden årsskiftet, har det ligget over 50 i alle måneder siden 2013, hvilket indikerer øget økonomisk aktivitet på vores eksportmarkeder. Når Danske Banks eksportbarometer er over 50, betyder det almindeligvis, at den danske vareeksport vokser. Samlet set venter vi en stigning i eksporten på 2,7 % i år stigende til 3,2 % næste år. Der bliver talt meget om den geopolitiske situation i Rusland og Ukraine, der naturligvis har været med til at skabe øget usikkerhed. Her skal man dog huske, at vareeksporten til Rusland udgør under 2 % af Danmarks samlede vareeksport, hvorfor situationen omkring Ukraine overordnet set ikke burde have den store betydning for hverken dansk eksport eller dansk industri som helhed, selvom den kan ramme enkelte brancher og virksomheder hårdt. Der er dog risiko for, at dansk økonomi rammes hårdere, hvis konflikten eskalerer yderligere, og dermed påvirker vores europæiske eksportmarkeder hårdt. Betalingsbalanceoverskuddet er ikke et sundhedstegn Danmark har et solidt overskud på betalingsbalancens løbende poster, og hvis man summerer over det seneste år, var overskuddet i juli på 130,3. mia. kr. Betalingsbalancen svarer til forskellen mellem, hvor meget, der spares op, og hvor meget, der investeres i Danmark. Det høje betalingsbalanceoverskud er altså et udtryk for, at aktiviteten i dansk økonomi er lav, idet der bliver sparet meget op, mens investeringslysten er lille. Betalingsbalanceoverskuddet består både af et solidt overskud på handelsbalancen og af en stor formueindkomst. Formueindkomsten består af det positive nettoafkast, som fås fra danskejede aktiver i udlandet. Danmark har haft overskud på betalingsbalancens løbende poster hvert år siden 1990 med undtagelse af 1998, hvilket betyder, at Danmark over tid har akkumuleret udenlandske aktiver. Danmark nyder med andre ord godt af, at vi nu har en nettoformue over for udlandet frem for en nettogæld. Den positive nettoformue betyder også, at Danmarks BNI i øjeblikket er højere end BNP, da vi har fordringer på den udenlandske produktion. Vi venter, at overskuddet vil falde til 6,6 % af BNP i 2014 og 5,9 % af BNP i 2015 som følge af højere økonomisk aktivitet. Vækst på eksportmarkeder vil smitte af på dansk eksport Anm.: Vægtet gennemsnit af BNP-væksten på vores fem største eksportmarkeder Kilde: Macrobond og Danske Bank Eksportbarometret peger på eksportfremgang Anm.: Vareeksporten er vareeksporten fra Danmarks Statistiks månedlige statistik for udenrigshandlen. Kilde: Danmarks Statistik, Macrobond og Danske Bank september 2014

6 Betalingsbalanceoverskuddet udgjorde 7,4 % af BNP i 2013, hvilket betyder, at gennemsnittet for betalingsbalancen over de seneste tre år endte på 6,4 % af BNP i Dette er over den øvre grænse på 6 %, der af EU bliver betragtet som en ustabilitet ifølge deres procedure for overvågning af landenes makroøkonomiske ubalancer. Danmark risikerer derfor at få en ny henstilling fra EU om at reducere overskuddet. Det er dog svært at se, hvilke initiativer regeringen skal tage for at bekæmpe overskuddet. Danmark kan pga. fastkurspolitikken ikke føre lempelig pengepolitik i et forsøg på at øge forbrugs- og investeringslysten, ligesom Danmark heller ikke kan føre en mere lempelig finanspolitik, da vi allerede befinder os på grænsen af det tilladte ifølge EU. Arbejdsmarkedet klarer sig bedre end ventet Den gode historie i dansk økonomi er stadigvæk, at beskæftigelsen er stigende, selvom væksten har været svag. Ifølge de gamle kvartalsvise nationalregnskabstal er beskæftigelsen ekskl. orlov steget med omkring personer siden årsskiftet I år har det primært været beskæftigelsen inden for industri, handel og transport og erhvervsservice, der er steget, mens den offentlige beskæftigelse er faldet. Antallet af præsterede timer er ikke steget lige så meget som beskæftigelsen, hvilket indikerer, at deltidsbeskæftigelsen er stigende, og at fremgangen i antallet af beskæftigede overvurderer den faktiske stigning i efterspørgslen efter arbejdskraft. Én af årsagerne er, at antallet af deltidsbeskæftigede er stigende i f.eks. detailbranchen, hvor åbningstiderne er blevet udvidet, men hvor arbejdet fordeles over flere personer. Samlet set klarer arbejdsmarkedet sig dog bedre, og det er vores forventning, at beskæftigelsen vil fortsætte med at stige i prognoseperioden. Dette understøttes bl.a. af Dansk Jobindex, der viser, at antallet af nye jobannoncer er stigende. Også forbrugerne forventer, at ledigheden vil falde over det kommende år. Det er dog ikke sikkert, at beskæftigelsesfremgangen vil fortsætte i samme tempo som tidligere, hvilket skyldes, at virksomhederne allerede har ansat en del af den arbejdskraft, der skal til for at dække den forventede højere produktion i fremtiden. Vi forventer, at den samlede beskæftigelse vil stige med i år og godt næste år. Det er primært den private beskæftigelse, der er med til at trække stigningen, og vi forventer, at den private beskæftigelse vil stige med godt personer i år og til næste år. Det er positivt nyt for dansk økonomi, at beskæftigelsen fortsætter med at vise pæne takter, selvom væksten er moderat. Højere beskæftigelse kan være med til at udløse et højere privatforbrug og dermed bidrage til et nyt selvbærende opsving. Bruttoledigheden er faldet med personer siden årsskiftet. Faldet er sammenfaldende med implementeringen af kontanthjælpsreformen, der bl.a. erstatter kontanthjælp med en uddannelseshjælp for unge under 30 år. I 2. kvartal i år modtog personer uddannelseshjælp, hvoraf kun omkring 10 % er blevet erklæret åbenlyst uddannelsesparate og dermed indgår i bruttoledigheden. Vi forventer, at ledigheden vil falde yderligere de kommende år, om end ikke i samme tempo som beskæftigelsen, da vi vurderer, at flere vil træde ind i arbejdsstyrken igen i takt med, at jobudsigterne bliver bedre. Selvom niveauet stadigvæk er lavt, er et øget Danmarks betalingsbalance udgør en ustabilitet Kilde: EU, Danmarks Statistik og Danske Bank Beskæftigelsen vil stige i de kommende par år Bruttoledigheden forventes at falde yderligere september 2014

7 antal virksomheder begyndt at melde, at arbejdskraftmangel er en produktionsbegrænsning, og i takt med at opsvinget bider sig fast, kan manglen på kvalificeret arbejdskraft blive en udfordring. Manglen på arbejdskraft ventes dog ikke at være en stor udfordring i prognoseperioden. Virksomhederne vil begynde at investere mere Vi forventer, at investeringerne vil stige i prognoseperioden. Det skyldes, at der er bedre udsigter for virksomhedernes fremtidige afsætnings- og indtjeningsmuligheder som følge af den forventede konjunkturfremgang både herhjemme og globalt. Desuden er renterne meget lave og sammen med et mere stabilt bankudlån giver det en mulighed for, at investeringerne kan vokse over de kommende år. Vi forventer, at det hovedsageligt er de private investeringer, der vil bidrage til væksten, hvor især erhvervsinvesteringerne vil være med til at trække læsset i Samlet set forventer vi, at de faste bruttoinvesteringer vil stige med 2,7 % i år og 2,3 % til næste år. Erhvervsinvesteringerne vil vokse med 1,9 % i år og 3,5 % næste år. Boliginvesteringerne ventes at stige i år, hvilket hænger sammen med skadesudbedringerne i forbindelse med orkanerne Allan og Bodil. Udløbet af BoligJobOrdningen fremrykker boliginvesteringer fra begyndelsen af 2015 til slutningen af 2014, men vi forventer, at boliginvesteringerne vil vokse i løbet af 2015 som følge af fremgangen på boligmarkedet. Fremrykkede offentlige investeringer bidrager til væksten i år, men vil trække ned i Det offentlige underskud på grænsen af det tilladte Vi forventer, at det offentlige forbrug vil vokse med 0,8 % i år og 0,8 % næste år, hvilket for i år er lidt under regeringens eget skøn. Væksten i det offentlige forbrug er af en sådan størrelse, at man ikke kan forvente nogen stor stigning i den offentlige beskæftigelse. Underskuddet på den offentlige saldo forventes at blive på 7,0 mia. kr., hvilket svarer til et underskud på 0,4 % af BNP. At underskuddet i år ikke bliver større skal ses i sammenhæng med engangsindtægter fra pensionsomlægninger og flere indtægter fra pensionsafkastskatten (PALskatten) som følge af stigende aktiekurser og faldende renter. Pensionsselskaberne skønner, at PAL giver en offentlig indtægt på mia. kr. i år. I forbindelse med regeringens finanslovsforslag blev det klart, at regeringen forventer at benytte sig af hele det finanspolitiske råderum næste år, ved at lade det offentlige underskud gå lige til grænsen på 3,0 % af BNP. Man kan godt stille spørgsmålstegn ved, om det er hensigtsmæssigt at gå helt til grænsen, men uanset om man havde planlagt efter et underskud på kun 2,9 % af BNP, ville der være en betydelig risiko for, at man overskred 3 %- grænsen, da de offentlige finanser er meget følsomme over for såvel de økonomiske konjunkturer som udviklingen på de finansielle markeder. Vi venter, at underskuddet i 2015 vil ligge på netop 3 % men reelt kan man ikke afvise, at underskuddet kan blive på 2,5 % eller 3,5 %. Investeringstørken ser ud til at være ovre Det offentlige forbrug vil stige i de kommende år Det offentlige underskud ventes at gå til grænsen september 2014

8 Danmark: Prognosen i tal Prognose Forsyningsbalance mia. kroner (årets priser) % å/å Privatforbrug inkl. NPISH 912,1 0,2 0,1 0,8 1,8 Offentligt forbrug 502,1 0,0 0,1 0,8 0,8 Faste bruttoinvesteringer 345,0 0,5 0,6 2,7 2,3 - Erhvervsinvesteringer 1,9 3,5 - Boliginvesteringer -8,0-4,9 4,2 1,9 - Offentlige investeringer 3,7-3,0 Væksbidrag fra lagerændringer -0,6 0,1 0,0-0,1 Eksport 1004,9-0,1 1,2 2,7 3,2 - Vareeksport 620,8-1,3 1,6 0,2 3,9 - Tjenesteeksport 384,1 1,9 0,7 6,5 2,2 Import 905,9 0,7 2,2 4,3 2,9 - Vareimport 571,0 0,6 3,6 2,6 3,1 - Tjenesteimport 334,9 0,8-0,1 7,3 2,5 Vækstbidrag fra nettoeksporten -0,4-0,4-0,7 0,3 BNP 1863,4-0,8-0,1 0,8 1,8 Økonomiske nøgletal Betalingsbalancen, mia. kr. 109,2 136,0 125,0 115,0 - % af BNP 6,0 7,3 6,6 5,9 Offentlig sektors saldo, mia. kr. -71,9-17,2-7,0-58,0 - % af BNP -3,9-0,9-0,4-3,0 Offentlig bruttogæld, mia. kr. 828,8 826,9 826,4 837,7 - % af BNP 45,4 44,5 43,9 43,3 Beskæftigelse, ekskl. orlov (1000 pers.) 2728,2 2729,7 2753,2 2767,3 Bruttoledigheden (1000 pers.) 161,7 153,0 134,9 127,1 - % af arbejdsstyrken (DST definition) 6,1 5,8 5,1 4,8 Oliepris - dollar pr. tønde Huspriser, % å/å -3,3 2,7 3,2 3,2 Lønniveau i den private sektor, % å/å 1,5 1,2 1,4 1,8 Forbrugerpriser, % å/å 2,4 0,8 0,6 1,0 Finansielle nøgletal mdr. +6 mdr. +12 mdr. Repo-rente 0,20 0,20 0,20 0,20 2-årig swap-rente 0,49 0,35 0,35 0,35 10-årig swap-rente 1,50 1,42 1,47 1,57 EUR/DKK 7,444 7,45 7,45 7,45 USD/DKK 5,79 5,86 5,91 5,96 Kilde: Danmarks Statistik, Nationalbanken, Macrobond, Danske Bank september 2014

9 Disclosure Denne analyse er udarbejdet af Danske Bank Markets, en division af Danske Bank. Danske Bank er under tilsyn af Finanstilsynet. Danske Bank har udarbejdet procedurer, der skal forhindre interessekonflikter og sikre, at de udarbejdede analyser har en høj standard og er baseret på objektiv og uafhængig analyse. Disse procedurer fremgår af Danske Banks Research Policy. Alle ansatte i Danske Banks analyseafdelinger er bekendt med, at enhver henvendelse, der kan kompromittere analysens objektivitet og uafhængighed, skal overgives til analyseledelsen og til Bankens Compliance afdeling. Danske Banks analyseafdelinger er organiseret uafhængigt af og rapporterer ikke til Danske Banks øvrige forretningsområder. Analytikernes aflønning er til en vis grad afhængig af det samlede regnskabsresultat i Danske Bank, der omfatter indtægter fra investment bankaktiviteter, men analytikerne modtager ikke bonusbetalinger eller andet vederlag med tilknytning til specifikke corporate finance- eller kredittransaktioner. Danske Banks analyser udarbejdes i overensstemmelse med Finansanalytikerforeningens etiske regler og Den danske Børsmæglerforenings anbefalinger. Finansielle modeller og/eller metoder anvendt i denne analyse Beregninger og præsentationer i denne analyse er baserede på standard økonometriske modeller og metoder såvel som på offentligt tilgængelige data på alle værdipapirer, udstedere og/eller lande. Dokumentation kan fremskaffes ved henvendelse til analysens forfattere. Risikoadvarsel Væsentlige risikofaktorer i forbindelse med anbefalingerne og holdningerne i denne analyse, herunder en følsomhedsanalyse af relevante forudsætninger, er angivet i analysen. Første offentliggørelsesdato Se forsiden af denne analyse for første dato for offentliggørelse. Disclaimer Denne publikation er udarbejdet af Danske Bank Markets alene til orientering. Publikationen vil kunne underbygge kortsigtede investeringsstrategier, som afviger fra bankens anbefalinger ifølge andre analysepublikationer. Publikationen er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Efter bankens opfattelse er publikationen korrekt og retvisende. Banken påtager sig imidlertid ikke noget ansvar for publikationens nøjagtighed og fuldkommenhed, ligesom Banken heller ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle tab, der følger af dispositioner foretaget på baggrund af publikationen. Danske Bank og dens datterselskaber samt medarbejdere i banken kan udføre forretninger, have, etablere, ændre eller afslutte positioner i værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter eller på anden måde have interesse i investeringerne (herunder derivater) eller i et udstedende selskab nævnt i publikationen. Danske Banks aktie- og kreditanalytikere må ikke investere i værdipapirer, som dækkes af den pågældende eller af den analysesektion, som den pågældende er tilknyttet. Denne publikation er ikke beregnet til brug for detailkunder i Storbritannien eller til personer i USA. Danske Bank Markets er en division af Danske Bank A/S. Danske Bank A/S er underlagt Finanstilsynet i Danmark og er endvidere underlagt regler fra relevante myndigheder i alle andre retskredse, hvor Danske Bank A/S udøver forretning. Herudover er Danske Bank A/S underlagt begrænset tilsyn af det engelske finanstilsyn, Financial Conduct Authority og Prudential Regulation Authority. Enkeltheder vedrørende omfanget af dette tilsyn kan fås ved henvendelse til banken. Copyright Danske Bank A/S. Danske Bank A/S har ophavsretten til publikationen, som er til kundens personlige brug og må ikke offentliggøres uden forudgående tilladelse september 2014

homes kvartalsfokus Store prisstigninger på ejerlejligheder i 2014

homes kvartalsfokus Store prisstigninger på ejerlejligheder i 2014 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. januar 2015 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Store prisstigninger på ejerlejligheder i 2014 homes ejerlejlighedsprisindeks for hele landet viser, at

Læs mere

homes kvartalsfokus Huspriser og salg tabte pusten i 1. kvartal

homes kvartalsfokus Huspriser og salg tabte pusten i 1. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12.april 2016 HUSE homes kvartalsfokus Huspriser og salg tabte pusten i 1. kvartal homes husprisindeks viser, at priserne på landsplan faldt med 0,2 % fra februar

Læs mere

Research Danmark Et svagt opsving blev svagere

Research Danmark Et svagt opsving blev svagere Investeringsanalyse generelle markedsforhold 7. januar 2016 Research Danmark Et svagt opsving blev svagere Danmark er i opsving med vækst høj nok til, at flere kommer i arbejde, og det ser ud til at fortsætte

Læs mere

homes kvartalsfokus Største prisstigning på huse siden 2006

homes kvartalsfokus Største prisstigning på huse siden 2006 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. januar 2016 HUSE homes kvartalsfokus Største prisstigning på huse siden 2006 homes prisindeks for hele landet viser, at boligpriserne i gennemsnit steg

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. marts 2016 homes ejerlejlighedsprisindeks Lille prisfald i februar homes ejerlejlighedsprisindeks faldt med 0,3 % fra januar til februar (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. juni 2016 homes ejerlejlighedsprisindeks Uændrede lejlighedspriser på landsplan stigninger i Aarhus og København homes ejerlejlighedsprisindeks var uændret

Læs mere

homes kvartalsfokus Prisrekord trods fald i salg

homes kvartalsfokus Prisrekord trods fald i salg Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. april 2016 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Prisrekord trods fald i salg homes ejerlejlighedsprisindeks viser, at ejerlejlighedspriserne på landsplan

Læs mere

homes kvartalsfokus Flere handler og højere priser i 3. kvartal

homes kvartalsfokus Flere handler og højere priser i 3. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. oktober 2015 HUSE homes kvartalsfokus Flere handler og højere priser i 3. kvartal homes husprisindeks viser, at priserne på landsplan steg med 0,7 % fra

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 15. februar 2016 homes ejerlejlighedsprisindeks Stort set uændrede priser i januar homes ejerlejlighedsprisindeks steg med 0,2 % fra december til januar (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedsmarkedet bragede derudad i 2015

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedsmarkedet bragede derudad i 2015 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. januar 2016 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Ejerlejlighedsmarkedet bragede derudad i 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks for hele landet viser, at priserne

Læs mere

Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd

Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd Investment Research General Market Conditions 25. marts 2015 Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd Euroen og dermed kronen er blevet svækket. Det er en fordel for dansk økonomi, men

Læs mere

home husprisindeks Huspriserne starter året med fald (3-mdr. glidende gennemsnit)

home husprisindeks Huspriserne starter året med fald (3-mdr. glidende gennemsnit) Investeringsanalyse generelle markedsforhold homes husprisindeks Huspriserne starter året med fald homes husprisindeks viser, at priserne på enfamiliehuse på landsplan faldt med 1,4 % i januar (sæsonkorrigeret)

Læs mere

Research Danmark Lidt mere kød på opsvinget

Research Danmark Lidt mere kød på opsvinget Investeringsanalyse generelle markedsforhold 22. juni 2016 Research Danmark Lidt mere kød på opsvinget Opsvinget fortsætter, med lidt mere BNP-vækst, og med Brexit som trussel. Ændringer i forhold til

Læs mere

Stigende handelsaktivitet

Stigende handelsaktivitet Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. oktober 2014 HUSE homes kvartalsfokus Højere handelsaktivitet homes prisindeks for hele landet viser, at huspriserne på landsplan faldt med 2,1 % (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. august 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Prisfald på ejerlejligheder i juli homes ejerlejlighedsprisindeks faldt 2,0 % fra juni til juli (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. november 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Priserne stiger igen homes ejerlejlighedsprisindeks steg med 2,4 % fra september til oktober (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. september 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Priserne faldt for 3. måned i København homes ejerlejlighedsprisindeks steg med 0,2 % fra juli til august

Læs mere

homes kvartalsfokus Højere huspriser i 2014

homes kvartalsfokus Højere huspriser i 2014 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. januar 2015 HUSE homes kvartalsfokus Højere huspriser i 2014 homes prisindeks for hele landet viser, at boligpriserne i gennemsnit er steget med 2,8 % i

Læs mere

Research Danmark Så er opsvinget her

Research Danmark Så er opsvinget her 25. juni 2014 Research Danmark Så er opsvinget her Vi har ventet længe, men nu er opsvinget her. Dansk økonomi er kommet godt fra start i det nye år og voksede med 0,9 % i 1. kvartal. Pæne nøgletal i 2.

Læs mere

homes kvartalsfokus Lavere priser og færre salg i 3. kvartal

homes kvartalsfokus Lavere priser og færre salg i 3. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. oktober 2015 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Lavere priser og færre salg i 3. kvartal homes ejerlejlighedsprisindeks viser, at selvom ejerlejlighedspriserne

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 9. december 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Priserne steg i november homes ejerlejlighedsprisindeks steg med 0,9 % fra oktober til november (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. maj 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Prisrekord i København Aarhus er ekstremt tæt på homes ejerlejlighedsprisindeks steg 2,6 % fra marts til april (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes kvartalsfokus Projektsalg trækker ejerlejlighedspriserne markant op

homes kvartalsfokus Projektsalg trækker ejerlejlighedspriserne markant op Investeringsanalyse generelle markedsforhold 16. april 2015 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Projektsalg trækker ejerlejlighedspriserne markant op homes prisindeks for hele landet viser, at ejerlejlighedspriserne

Læs mere

EJERLEJLIGHEDER. Ejerlejlighedspriserne steg i 3. kvartal. Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12.

EJERLEJLIGHEDER. Ejerlejlighedspriserne steg i 3. kvartal.  Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. oktober 2016 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsætter op Færre handler men højere priser homes ejerlejlighedsprisindeks viser,

Læs mere

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsætter op

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsætter op Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. juli 2016 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsætter op homes ejerlejlighedsprisindeks viser, at ejerlejlighedspriserne på landsplan

Læs mere

homes husprisindeks Huspriserne var uændrede i oktober

homes husprisindeks Huspriserne var uændrede i oktober Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. november 2017 homes husprisindeks Huspriserne var uændrede i oktober homes husprisindeks viser, at huspriserne på landsplan var uændrede fra september til

Læs mere

homes husprisindeks Huspriserne steg en anelse i november

homes husprisindeks Huspriserne steg en anelse i november Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. december 2017 homes husprisindeks Huspriserne steg en anelse i november homes husprisindeks viser, at huspriserne på landsplan steg med 0,1 procent fra

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13.september 2016 homes ejerlejlighedsprisindeks Ejerlejlighedspriserne fortsætter op homes ejerlejlighedsprisindeks steg med 2,0 % fra juli til august (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes kvartalsfokus Ejerlejligheder fik god start på 2017

homes kvartalsfokus Ejerlejligheder fik god start på 2017 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. april 2017 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Ejerlejligheder fik god start på 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks for hele landet viser, at priserne i

Læs mere

homes kvartalsfokus Fart på huspriserne i 2. kvartal

homes kvartalsfokus Fart på huspriserne i 2. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. juli 2017 HUSE homes kvartalsfokus Fart på huspriserne i 2. kvartal homes prisindeks for hele landet viser, at boligpriserne i gennemsnit steg med 3,2 %

Læs mere

homes kvartalsfokus Huspriserne mistede pusten i 2. kvartal

homes kvartalsfokus Huspriserne mistede pusten i 2. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 16.juli 2015 HUSE homes kvartalsfokus Huspriserne mistede pusten i 2. kvartal homes husprisindeks viser, at priserne på landsplan faldt med 0,4 % fra maj til

Læs mere

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsatte op i 2. kvartal

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsatte op i 2. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. juli 2017 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsatte op i 2. kvartal homes ejerlejlighedsprisindeks for hele landet viser, at

Læs mere

Research Danmark Økonomien klar til temposkift

Research Danmark Økonomien klar til temposkift Nordic Outlook 26. juni 2013 Research Danmark Økonomien klar til temposkift Dansk økonomi står i øjeblikket stille. Den indenlandske efterspørgsel viser godt nok bedringstegn, men til gengæld har eksporten

Læs mere

Dansk Jobindex Arbejdsmarkedet løfter sig ikke

Dansk Jobindex Arbejdsmarkedet løfter sig ikke Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. oktober 20 Arbejdsmarkedet løfter sig ikke har været karakteriseret af lette hop på stedet over det seneste år. Denne tendens er fortsat i september, hvor

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. juni 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Aldrig har lejligheder været dyrere i København og Aarhus homes ejerlejlighedsprisindeks steg 2,2 % fra april til

Læs mere

homes kvartalsfokus Huspriserne faldt i 3. kvartal

homes kvartalsfokus Huspriserne faldt i 3. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. oktober 2016 HUSE homes kvartalsfokus Huspriserne faldt i 3. kvartal homes husprisindeks viser, at priserne på landsplan faldt med 0,1 procent fra august

Læs mere

Research Danmark Faldende råvarepriser skjuler eksportfremgang i 2014

Research Danmark Faldende råvarepriser skjuler eksportfremgang i 2014 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 10. februar 2015 Research Danmark Faldende råvarepriser skjuler eksportfremgang i 2014 Med gårsdagens offentliggørelse af tal for udenrigshandel til og med

Læs mere

homes kvartalsfokus 2016 endnu et solidt år for husejerne

homes kvartalsfokus 2016 endnu et solidt år for husejerne Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. januar 2017 HUSE homes kvartalsfokus 2016 endnu et solidt år for husejerne homes prisindeks for hele landet viser, at boligpriserne i gennemsnit steg med

Læs mere

Fremgang at spore flere steder i den private sektor

Fremgang at spore flere steder i den private sektor Investment Research General Market Conditions 3. august 1 Skrøbelig bedring på arbejdsmarkedet er svagt stigende fra det meget lave niveau, som antallet af nye jobannoncer lagt på nettet nåede ned på,

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. september 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne fortsætter op homes ejerlejlighedsprisindeks steg 1,5 % fra juli til august (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. marts 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne steg kraftigt i februar homes ejerlejlighedsprisindeks steg 1,9 % fra januar til februar (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. december 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne i København og Aarhus tog sig en puster i november homes ejerlejlighedsprisindeks steg 0,2

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. december 2016 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne holdt sig i ro i november homes ejerlejlighedsprisindeks var uændret fra oktober til november

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. november 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne fortsætter op homes ejerlejlighedsprisindeks steg 0,5 % fra september til oktober (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. maj 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne faldt i april Projektlejligheder trak priserne ned homes ejerlejlighedsprisindeks faldt 0,5 %

Læs mere

Research Danmark Stærk medvind på den finansielle cykelsti for Danmark

Research Danmark Stærk medvind på den finansielle cykelsti for Danmark Investeringsanalyse generelle markedsforhold 18. marts 2015 Research Danmark Stærk medvind på den finansielle cykelsti for Danmark For bedre at kunne vurdere de kortsigtede forudsætninger for vækst i dansk

Læs mere

homes kvartalsfokus Store stigninger i prisen på ejerlejligheder i 2016 men et faldende antal handler

homes kvartalsfokus Store stigninger i prisen på ejerlejligheder i 2016 men et faldende antal handler Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. januar 2017 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Store stigninger i prisen på ejerlejligheder i 2016 men et faldende antal handler homes ejerlejlighedsprisindeks

Læs mere

Dansk Jobindex Bredt baseret fremgang på arbejdsmarkedet

Dansk Jobindex Bredt baseret fremgang på arbejdsmarkedet Investment Research General Market Conditions 13. maj 2011 Bredt baseret fremgang på arbejdsmarkedet har været svagt stigende siden efteråret sidste år og den tendens synes bekræftet med tallene for april,

Læs mere

Research Danmark Kina har stigende betydning for dansk økonomi

Research Danmark Kina har stigende betydning for dansk økonomi Investeringsanalyse generelle markedsforhold 28. juli 2015 Research Danmark Kina har stigende betydning for dansk økonomi Kina er kommet i fokus, efter at vi på det seneste har set en kombination af svage

Læs mere

Fem kvartaler i træk med positiv vækst i dansk økonomi

Fem kvartaler i træk med positiv vækst i dansk økonomi Chefanalytiker Frederik I. Pedersen Økonomisk kommentar: Foreløbigt Nationalregnskab 3. kvt. 2014 Fem kvartaler i træk med positiv vækst i dansk økonomi De foreløbige Nationalregnskabstal for 3. kvartal

Læs mere

Økonomisk Prognose, februar 2016

Økonomisk Prognose, februar 2016 Økonomisk Prognose, februar 2016 Dansk økonomi fastlåst i lavvækst Den globale økonomiske usikkerhed er tiltaget over de seneste måneder, og selvom den indenlandske del af dansk økonomi fortsat ser ud

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af 2. september 2010 (Alm. del - 7).

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af 2. september 2010 (Alm. del - 7). Finansudvalget 2009-10 FIU alm. del, endeligt svar på 7 spørgsmål 269 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg Finansministeren 7. september 2010 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af

Læs mere

Research Danmark Mark Carney er godt nyt for dansk økonomi

Research Danmark Mark Carney er godt nyt for dansk økonomi Investment Research General Market Conditions 1. juli 2013 Research Danmark Mark Carney er godt nyt for dansk økonomi Den britiske centralbank får ny chef i dag, og det kan det betyde et skifte i britisk

Læs mere

Pejlemærke for dansk økonomi, juni 2016

Pejlemærke for dansk økonomi, juni 2016 Pejlemærke for dansk økonomi, juni 16 Ligesom verdensøkonomien, er dansk økonomi aktuelt i bedring. I verdensøkonomien er det navnlig i USA og EU, der er tegn på fremgang. Derimod oplever BRIK landene

Læs mere

Renteprognose Centralbankerne har nu sat retningen for 2016

Renteprognose Centralbankerne har nu sat retningen for 2016 Investeringsanalyse 21. december 2015 Renteprognose Centralbankerne har nu sat retningen for 2016 Verdens centralbanker har i december sat retningen for de globale obligationsmarkeder i 2016. Slut med

Læs mere

Research Danmark Væksten skuffer igen

Research Danmark Væksten skuffer igen Investeringsanalyse generelle markedsforhold 30. marts 2016 Research Danmark Væksten skuffer igen BNP-væksten skuffede fælt i anden halvdel af 2015, og det trækker også væksttallet for 2016 ned under én

Læs mere

Research Danmark Moderat vækst trods ekstremt lave renter

Research Danmark Moderat vækst trods ekstremt lave renter Investeringsanalyse generelle markedsforhold 25. marts 2015 Research Danmark Moderat vækst trods ekstremt lave renter At den danske fastkurspolitik er ufravigelig, blev understreget i januar og februar,

Læs mere

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Investeringsanalyse generelle markedsforhold 8. januar 2015 Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Dansk økonomi er på rette vej. Selvom væksten ikke imponerede i 2014, så

Læs mere

Research Danmark Fremgangen har bidt sig fast i dansk økonomi

Research Danmark Fremgangen har bidt sig fast i dansk økonomi Investeringsanalyse generelle markedsforhold 25. juni 2015 Research Danmark Fremgangen har bidt sig fast i dansk økonomi Fremgangen har bidt sig fast i dansk økonomi, og vi befinder os i begyndelsen af

Læs mere

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter Jyske Bank 9. december Dansk økonomi fortsat lovende takter Fortsat lovende takter Fremgangen er vendt tilbage til l dansk økonomi i løbet af. Målt på BNP-væksten er. og. kvartal det bedste halve år siden.

Læs mere

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170 Status på udvalgte nøgletal maj 216 Fra: 211 Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet fortsatte med endnu en stigning i beskæftigelsen og et fald i ledigheden i marts. Forbrugertilliden

Læs mere

Research Danmark Global uro tager pynten af dansk opsving

Research Danmark Global uro tager pynten af dansk opsving Investeringsanalyse generelle markedsforhold 24. september 2015 Research Danmark Global uro tager pynten af dansk opsving Lavere vækst i omverdenen vil trække væksten lidt ned i Europa og dermed også i

Læs mere

Research Danmark Godt nyt for eksporten gemt i eurostyrkelse

Research Danmark Godt nyt for eksporten gemt i eurostyrkelse Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. februar 2013 Research Danmark Godt nyt for eksporten gemt i eurostyrkelse Siden august sidste år er den effektive danske kronekurs styrket med knap 4 procent.

Læs mere

Research Danmark Selvstændig dansk renteforhøjelse er rykket nærmere

Research Danmark Selvstændig dansk renteforhøjelse er rykket nærmere Investment Research 17. december 215 Research Danmark Selvstændig dansk renteforhøjelse er rykket nærmere Vi har set en ny udstrømning af valuta fra Danmark efter Den Europæiske Centralbanks rentemøde

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 3. KVARTAL 2015 NR. 3 NYT FRA NATIONALBANKEN SKÆRPEDE KRAV TIL FINANSPOLITIKKEN Der er gode takter i dansk økonomi og udsigt til fortsat vækst og øget beskæftigelse de kommende år. Men hvis denne udvikling

Læs mere

Research Danmark Nu er væksten kommet

Research Danmark Nu er væksten kommet 1. oktober 2013 Research Danmark Nu er væksten kommet Den økonomiske krise er på tilbagetog, og dansk økonomi er begyndt at vokse igen. Det har allerede givet anledning til svag fremgang på arbejdsmarkedet.

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18. juni 2014 Norge

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18. juni 2014 Norge Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18. juni 214 Norge Nøgletal for Danmark Juni 214 Forventet BNP-udvikling i 214 1,6 % Forventet Inflation i 214 1,2 % Forventet Ledighed 214 5,5 % Nationalbankens

Læs mere

Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje

Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje Investeringsanalyse generelle markedsforhold 29. april 2015 Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje Der er i kølvandet på de ekstremt lave renter kommet øget fokus på risikoen

Læs mere

Dansk Jobindex Ingen tegn på bedring

Dansk Jobindex Ingen tegn på bedring Investment Research General Market Conditions 9. juli 9 Dansk Jobindex Ingen tegn på bedring Dansk Jobindex viser, at der endnu ikke er tegn på en bedring på arbejdsmarkedet virksomhederne er fortsat ikke

Læs mere

Renteprognose Centralbankerne udstikker retningen i 2016

Renteprognose Centralbankerne udstikker retningen i 2016 Investeringsanalyse 21. oktober 2015 Renteprognose Centralbankerne udstikker retningen i 2016 Vi har tidligere forventet den første renteforhøjelse i USA til december i år. Men den aftagende jobvækst,

Læs mere

Research Danmark På vej ud af krisen

Research Danmark På vej ud af krisen 19. december 2013 Research Danmark På vej ud af krisen Dansk økonomi har gennem de seneste kvartaler oplevet økonomisk vækst og stigende beskæftigelse. Vi venter, at fremgangen kommer til at fortsætte

Læs mere

Dansk økonomi Eksportanalyse: Kina

Dansk økonomi Eksportanalyse: Kina Tyskland Sverige UK USA Norge Holland Frankrig Italien Kina Polen Finland Spanien Japan Rusland Hong Kong Belgien Canada Irland Singapore Schweiz Investeringsanalyse generelle markedsforhold 17. november

Læs mere

Research Danmark Vækst men ingen job

Research Danmark Vækst men ingen job 19. marts 2013 Research Danmark Vækst men ingen job 2012 blev et år med økonomisk tilbagegang. Særligt havde eksporten det svært sidste år, hvor europæisk økonomi generelt gik tilbage. Det gik blandt andet

Læs mere

3.2 Generelle konjunkturskøn

3.2 Generelle konjunkturskøn 2005 2005 2006 2006 2007 2007 2008 2008 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 Budgetforslag 2015-18 3.2 Generelle konjunkturskøn Den generelle samfundsøkonomi har betydning for Egedal Kommunes

Læs mere

Bolig. Tålmodighed kan være en dyd. Danske Analyse. 13. marts 2007

Bolig. Tålmodighed kan være en dyd. Danske Analyse. 13. marts 2007 Danske Analyse Bolig 13. marts 27 Tålmodighed kan være en dyd Steen Bocian, afdelingsdirektør +45 33 44 21 53 stbo@danskebank.dk Christian Heinig, analytiker +45 33 44 5 73 chei@danskebank.dk Vindene er

Læs mere

Dansk økonomi Eksportanalyse: Polen

Dansk økonomi Eksportanalyse: Polen Tyskland Sverige UK USA Norge Holland Frankrig Italien Kina Polen Finland Spanien Japan Rusland Hong Kong Belgien Canada Irland Singapore Schweiz Investeringsanalyse generelle markedsforhold 1. november

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015

Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015 Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015 For spørgsmål eller kommentarer kontakt: Kim Fæster 89 89 71 67/60 75 62 90 kf@jyskebank.dk

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

USA: Hvad bremser opsvinget?

USA: Hvad bremser opsvinget? USA: Hvad bremser opsvinget? Opdatering efter BNP for 2. kvartal 2013 Side 1/10 USA: Hvad bremser opsvinget? Her 5 år inde i opsvinget kigger vi på, hvad der har bremset opsvinget Opsving har været ganske

Læs mere

P E R I S K O P E T F I N A N S U G E N

P E R I S K O P E T F I N A N S U G E N Første kvartal, 2014 P E R I S K O P E T Redaktion Cheføkonom Lone Kjærgaard Chefanalytiker Bjarne Kogut Senioranalytiker Thomas Germann Opsvinget vokser sig stærkere Udsigterne er gode for amerikansk

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 10.-11. marts 2016 Stockholm

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 10.-11. marts 2016 Stockholm Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 1.-11. marts 216 Stockholm Nøgletal for Danmark marts 216 Forventet BNP-udvikling i 216 1,1 % Forventet Inflation i 216 1,1 % Forventet Ledighed 216,5 % Nationalbankens

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 1 og 2. marts 2012 i Århus

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 1 og 2. marts 2012 i Århus Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 1 og 2. marts 2012 i Århus NBO, Nordiska kooperativa och allmännyttiga bostadsorganisationer www.nbo.nu Økonomisk udvikling BNP De nyeste tal fra nationalregnskabet

Læs mere

Renteprognose Fortsat pres for lavere obligationsrenter i 2. kvartal

Renteprognose Fortsat pres for lavere obligationsrenter i 2. kvartal Investeringsanalyse 22. marts 2016 Renteprognose Fortsat pres for lavere obligationsrenter i 2. kvartal ECB annoncerede en række nye lempelser på mødet i marts, herunder flere rentenedsættelser, en udvidelse

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. maj 2016 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne steg i april homes ejerlejlighedsprisindeks steg med 1,1 % fra marts til april (sæsonkorrigeret)

Læs mere

Research Danmark Krisen slipper langsomt sit tag

Research Danmark Krisen slipper langsomt sit tag 20. December 2012 Research Danmark Krisen slipper langsomt sit tag Dansk økonomi har balanceret på kanten af recession i over to år men når vi kigger fremad, så forventer vi, at krisen langsomt slipper

Læs mere

Valutarelaterede obligationer

Valutarelaterede obligationer Valutarelaterede obligationer Strategi Uge 24 Se aktuelle anbefalinger på: Vi ser stadig potentiale i EM landene https://markets.sydbank.dk Vigtige kommende nøgletal: Tyrkiet 17/06 Rentemøde 30/06 Handelsbalancen

Læs mere

Stor fremgang i friværdierne i 2015 især i dele af landet

Stor fremgang i friværdierne i 2015 især i dele af landet 23. november 2015 Stor fremgang i friværdierne i 2015 især i dele af landet Fremgangen på boligmarkedet gennem 2015 sætter sine tydelige positive spor i danskernes friværdier. Alene i årets første halvår

Læs mere

Research Danmark Et underligt opsving

Research Danmark Et underligt opsving Investment Research General Market Conditions 28. marts 2017 Research Danmark Et underligt opsving Vi er langt inde i et økonomisk opsving, men virksomhedernes omsætningsvækst minder mere om stagnation.

Læs mere

UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER-

UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER- 24. oktober 2008 af Signe Hansen direkte tlf. 33 55 77 14 UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER- Resumé: HED FOR DANSK ØKONOMI Forventningerne til såvel amerikansk som europæisk økonomi peger

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 19.-20 november 2015 Oslo

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 19.-20 november 2015 Oslo Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 19.-2 november 21 Oslo Nøgletal for Danmark oktober 21 Forventet BNP-udvikling i 21 1,7 % Forventet Inflation i 21 1, % Forventet Ledighed 21 4,6 % Nationalbankens

Læs mere

Research Danmark Jobopsvinget er taget til

Research Danmark Jobopsvinget er taget til Investeringsanalyse generelle markedsforhold 23. september 2016 Research Danmark Jobopsvinget er taget til Vækst i både job og BNP er taget til, men BNP-væksten er fortsat skuffende, og der er god grund

Læs mere

Spareplaner truer over 55.000 danske job

Spareplaner truer over 55.000 danske job Spareplaner truer over 55. danske job De økonomiske spareplaner i EU og Danmark kan tilsammen koste over 55. job i Danmark i 213. Det er specielt job i privat service, som er truet af spareplanerne. Private

Læs mere

USA: BNP for 1. kvt. 2014

USA: BNP for 1. kvt. 2014 USA: BNP for 1. kvt. 2014 Langsommere end snegletempo Kim Fæster Seniorøkonom Jyske Markets kf@jyskebank.dk +45 8989 7167 Side 1/15 USA: USA: Langsommere end snegletempo Konklusion: Væksten var ganske

Læs mere

Ti års vækstkrise. Ti år med vækstkrise uden udsigt til snarlig bedring DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV 2016 # 5 AF CHEFØKONOM STEEN BOCIAN, CAND.

Ti års vækstkrise. Ti år med vækstkrise uden udsigt til snarlig bedring DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV 2016 # 5 AF CHEFØKONOM STEEN BOCIAN, CAND. 1967 1969 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 Ti års vækstkrise AF CHEFØKONOM STEEN BOCIAN, CAND. POLIT RESUMÉ Dansk

Læs mere

Behov for en stram finanslov

Behov for en stram finanslov EØK ANALYSE november 15 Behov for en stram finanslov Regeringen har lagt op til at stramme finanspolitikken i 16 og indlægge en sikkerhedsmargin til budgetlovens grænse. DI bakker op om at stramme finanspolitikken

Læs mere

Finansudvalget (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt. Det talte ord gælder.

Finansudvalget (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt. Det talte ord gælder. Finansudvalget 2014-15 (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Det talte ord gælder. 1 Af Økonomisk Redegørelse der offentliggøres senere i dag fremgår det, at dansk økonomi er

Læs mere

Renteprognose. Renterne kort:

Renteprognose. Renterne kort: 08.02.2016 Renteprognose Renterne kort: De korte renter: Inflationsforventningerne er faldet yderligere med de faldende oliepriser. De medfører, at vi ser større sandsynlighed for, at ECB vil sænke renten

Læs mere

Øjebliksbillede. 4. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 4. kvartal 2013 Øjebliksbillede. kvartal 13 DB Øjebliksbillede for. kvartal 13 Det afsluttende kvartal for 13 viste ikke tegn på fremgang, her faldt BNP med, % og efterlader 13 uden det store løft. Dog er der flere nøgletal,

Læs mere