Tækkevejledningen. 5. udgave

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tækkevejledningen. 5. udgave"

Transkript

1 Tækkevejledningen 5. udgave

2 Udgivet af: Dansk Tækkemandslaug Copyright udgave, 1. oplag Udgivet: Januar 2009 Oplag: Tryk: Elbo Opsætning/Dtp: Dansk Byggeri, Ditte Brøndum Tegning: Jens Clausen Foto: John Ricky Molloy, Simon Ladefoged, Petter Astrup, Ulrik Samsøe Figen, Carlo Christensen, Søren Vodder

3 2 Forord Tækkevejledningen udgave 5, januar Tækkevejledningen er det tekniske grundlag for at planlægge og udføre et korrekt tækkearbejde. I tækkevejledningen er beskrevet og illustreret de mest anvendte tækkemetoder, krav til materialer, til tagets underlag og dets opbygning, herunder lægtearbejde, vindskeder, kviste, tagets afslutninger, brandsikring, isolering mv. De nedskrevne metoder og det øvrige tekniske grundlag i vejledningen bygger bl.a. på fagets egne erfaringer opsamlet gennem en århundrede gammel tradition, tilpasset og moderniseret i overensstemmelse med de krav, der i dag stilles fra samfundet og myndighedernes side til et tag. Tækkevejledningen blev udarbejdet første gang i midten af 1980 erne, da tækkemændene fandt sammen, først i landsdelslaug og efterfølgende i et fælles landsdækkende tækkemandslaug. Dansk Tækkemandslaug (DTL) står i dag som udgiver af Tækkevejledningen. Alle medlemmer af DTL er som minimum forpligtigede til at følge tækkevejledningen, der er resultatet af et godt og konstruktivt samarbejde imellem DTLs medlemmer. Forpligtigelsen til at følge vejledningen giver en sikkerhed for kvalitet i tækkearbejdet samtidig med, at DTLs medlemmer er dækket ind under BYG-GARANTIORDNING som medlem af Dansk Byggeri. Som en forudsætning for et godt udført tækkearbejde hører også et godt arbejdsmiljø, der er beskrevet i fagets branchevejledning: "Pas på - når du er højt på strå". Tækkevejledningen er primært tænkt og skrevet for tækkemanden og de tekniske rådgivere, dvs. arkitekter samt ingeniører. Vejledningen kan også med fordel anvendes af planlæggere, administratorer og bygherre som beslutningsgrundlag for valg af et stråtækket tag. Dansk Tækkemandslaug ønsker læseren god fornøjelse med resultatet af denne udgivelse og håber, at mange vil benytte dette smukke tag, bygget af naturens eget produkt, med dets mange muligheder, også i nybyggeriet. Med venlig hilsen Dansk Tækkemandslaug 3

4 4

5 2 Dansk Tækkemandslaugs Tækkevejledning Side 6 2 Afsnit 1 Indledning Tækkevejledningens formål Grundlag Forudsætninger for et sundt stråtag Undtagelser fra tækkevejledningen Kundens forventninger 8 2 Afsnit 2 Tømmer og murværk Konstruktionsforudsætninger Tagkonstruktionens hældning Lægter, lægtedimensioner, befæstelse- og hjælpespær Lægteafstande, planhed og tolerancer Sternbræt Skalk Muret gesims Vindskeder Opspænding Hældning på valm Kviste og ovenlys i stråtaget Skorstene Inddækninger Andre gennemføringer 27 2 Afsnit 3 Tækkematerialet Tagrør Halmtækkede tage Tækkemiscanthus 29 2 Afsnit 4 Bindematerialet Bindemateriale til syet og bundet tag Kæppe til kæppetækning 30 2 Afsnit 5 Bindemetoder Fastbinding med kæp/stang Side 32 2 Afsnit 6 Tækningen Fasthed Slidlag Tagtykkelse Opspænding Tagskæggets udformning Rørenes retning Finish på tagfladen Sortering af rør 36 2 Afsnit 7 Rygning Traditionelle rygningstyper Rygninger i andre materialer 40 2 Afsnit 8 Brandsikring og fugtforhold Brandsikring Fugtforhold og stråtage 42 2 Afsnit 9 Drift og vedligehold m.v Drift, vedligehold samt insekter Insekter og skadedyr i stråtage Svampeangreb i stråtage 44 2 Afsnit 10 Opmåling af stråtag 45 2 Afsnit 11 Arbejdsmiljø 46 2 Afsnit 12 Kvalitetssikring checkliste(r) Før tilbudsgivning Modtagekontrol Udførelseskontrol (proceskontrol) 49 2 Afsnit 13 BYG GARANTI på nyt stråtag

6 2 Afsnit 1 Indledning 1.1 Formål Tækkevejledningens formål er, at:..sikre, at stråtaget fortsat er et naturligt valg af tag ved ældre tidligere stråtækkede bygninger og ved nye bygninger i gamle stråtækkede bebyggelser...medvirke til, at stråtaget er et brugbart alternativt ved valg af tag, ved moderne byggeri...beskrive, hvordan et korrekt stråtag bør være, og hvordan arbejdet bør udføres for at opfylde nutidens krav...følge udviklingen inden for stråtagets muligheder og beskrive de tekniske løsninger, der er forbundet hermed...imødekomme stråtagsejeres og udøveres krav til en bedre dokumentation for teknisk korrekte udførelser. Tækkevejledningen er et fælles teknisk minimums regelsæt i tækkebranchen, og medlemmer af Dansk Tækkemandslaug (DTL) er forpligtet til at anvende vejledningen som deres tekniske grundlag. 1.2 Grundlag Der har fra gammel tid været traditioner for udførelsen af tækkearbejde, som var egnstypiske f.eks. tagtykkelse, udførelse af vindskeder, facon på kviste, rygningstyper og vinkel på tagkanter, og den enkelte tækkemands måde at udføre arbejdet på varierede også meget inden for samme egn. Kundernes krav til stråtagets udseende er også blevet større, stråtaget skal ikke længere blot være tæt. Det har bl.a. medført, at forskellene i tækkearbejdets udførelse er blevet øget (fx varierer tækketykkelsen meget). Nogle tækkemænd ønsker at følge med i tidens krav og udvikling og honorere de nye og større krav. Andre er blevet ved med at tække, som de altid har gjort. Dette har medført et behov for en vejledning, der med udgangspunkt i gældende danske bygningsreglement anviser brugbare løsninger. Tækkevejledningen er fagets opfyldelse af dette behov. Det skal understreges, at tækkevejledningen ikke er et forsøg på at standardisere stråtaget og håndværket. Tværtimod er det vigtigt at bibeholde egnstypiske præg så længe som muligt. Vejledningen går derfor kun meget lidt på det stilmæssige, men forholder sig til det rent håndværksmæssige og de tekniske forudsætninger for et stråtag og underlaget herfor. 6

7 1.3 Forudsætninger for et sundt stråtag Et stråtaget er et naturprodukt, der arbejder og nedbrydes forskelligt. Det er derfor vigtigt, man ikke kun sikrer, at taget har et godt og sundt underlag, gode materialer samt et godt håndværk. Man skal også være opmærksom på, under hvilke vilkår stråtaget skal leve, fx om der er megen skygge og lidt luft omkring taget. Et træ bliver eksempelvis ikke ved med at være lille og overskueligt det vil under et stråtags levetid på ca. 30 år*) eller mere - vokse sig stort og vil naturligt kaste skygge og andet biologisk materiale på tagfladen samt danne læ. Et træ eller andet, der er placeret for tæt på en bygning med stråtag, kan derfor være en medvirkende årsag til en for hurtig nedbrydning af stråtaget. *) de angivne 30 år eller mere er under forudsætning af, at taget har de rigtige forudsætninger, herunder sikring mod fugt der kommer inde fra boligen, taghældning, lys og luft samt omgivelser, der ikke giver nedbrydende forurening. 1.4 Undtagelser fra tækkevejledningen Reparationsarbejder Ved udførelsen af reparationsarbejde på eksisterende stråtag kan det være umuligt at overholde tækkevejledningens regler, specielt hvad angår tagtykkelse og slidlag. Her må det først og fremmest være tækkemandens opgave at udføre reparationsarbejdet, så det fremstår så diskret som muligt og i en holdbarhed som det omliggende tag. Specielle krav: Kunden kan stille specielle krav eller konstruktionen kan være så speciel, at der ikke er nogen forsvarlig løsning på tækkearbejdet. I disse tilfælde (fx ved kviste med for lav hældning) må kunden gøres opmærksom herpå. Konsekvensen, der typisk er nedsat holdbarhed, må også indskærpes. 1.5 Kundens forventninger Hvis en kunde vil sikre sig den størst mulige overensstemmelse mellem egne forventninger og ønsker og det som tækkemanden står for med hensyn til udformning mv. af et stråtag, anbefaler Dansk Tækkemandslaug kunderne at besigtige tidligere arbejder, tækkemanden har udført, før der indgås en aftale. 7

8 2 Afsnit 2 Tømmer og murværk 2.1 Konstruktionsforudsætninger Et stråtag regnes som et tungt tag, > 0,55 kn/m2 ( > 55 kg/m2) inkl. lægter, og den underliggende konstruktion skal være dimensioneret herefter. tækkerørenes hældning i taget 2.2 Tagkonstruktionens hældning Et stråtags holdbarhed er længere, jo større tagkonstruktionens hældning er. Med en hældning under 45 grader reduceres holdbarheden væsentligt. Ved nybyggeri, anbefales en taghældning på 50 grader og der over. En tagflade bør ikke være under 45 grader. Se fig. 2.2 Fig. 2.2a taghældning > 45 8

9 2.3 Lægter, lægtedimensioner, befæstelse- og hjælpespær Tabel 2.1 Største spændvidde for taglægter med tungt tag; > 0,30 kg/m2 < 0,60 kg/m 2 Spændvidde, mm Max lægteafstand, mm Lægtedimension mm x x x x x x Lægtedimensioner Som underlag for stråtag anvendes ved nybyggeri og renovering T1-mærkede lægter, normalt i dimensionen 38 x 73 mm for spærafstand på 1 m. Jf. TOP Træpjece Træ 51, Taglægter De to nederste lægter, der bindes på, udsættes for et stærkt træk udefter, og bør derfor være fejlfrie. Eventuelt kan der anvendes en kraftigere dimension til de to nederste lægter. Se tabel 2.1 Alle lægtedimensioner skal være T1 mærkede. Tabel 2.2 Sømtype Mellemlagstype Søm i normalspær Søm i gavlspær Lægtesøm 4,5 x 90 Uden undertag 1 2 4,5 x 110 Op til 35 mm 1 2 4,5 x130 Op til 50 mm 1 2 Maskinsøm 3,1 x 90 Uden undertag, eller i fastgjort 34 mm afstandsliste 1* 2 3,1 x 98 Op til 35 mm 1* 2 4,2 x 130 Op til 50 mm 1* 2 *) I terrænkategori 1. (hede og åbne landskaber) skal der dog anvendes min. 2 søm pr. samling Befæstelse af lægter Sømdimensioner til fastgørelse af taglægter 38 x 73 mm for lægteafstande op til 500 mm og en bygningshøjde op til 16 m. Mellemlagstykkelsen er den samlede tykkelse af undertag og afstandslister. se tabel 2.2 De nederste lægter og de yderste fastgørelser på gavlspær mod gavle skal min. fastgøres med to ringede maskinsøm. Ved lægtning på gamle spær er det nødvendigt at undersøge, om der er en sund bund med den fornødne udtræksstyrke. Såfremt der er en svag bund, er det nødvendigt at 9

10 laske en planke på siden af spærene med en brede på min. 45 mm x højden pr. 300 mm med min. 3,1 x 90 mm ringende maskinsøm Spærafstand og hjælpespær Hvis spærafstanden overstiger den normale lægtes spændvide, kan der monteres hjælpespær" i form af lægter på højkant, der sømmes til lægterne midt i hvert fag. Jf. TOP Træpjece Træ 51, Taglægter, kan man anvende den samme lægtedimension som mellemspær på fladen. Se tabel 2.3. Lægter skal fastgøres med 2 ringede 3,1 mm maskinsøm, der når min. 30 mm ned i spær og "mellemspæret". Ved spærafstande over 185 cm samt i terrænkategori 1. (hede og åbne landskaber) skal der dog anvendes min. 3 søm pr. samling. Tabel 2.3 Dimension på lægte og mellemspær Max lægteafstand Max spærafstand 38 x 56 mm 350 mm 1200 mm 38 x 73 mm 350 mm 1600 mm 45 x 73 mm 350 mm 1900 mm 45 x 95 mm 350 mm 2080 mm Tabel 2.3 angiver lægtedimensioner ved max spærafstande kombineret med "hjælpespær" Forskydning af lægter Lægter medvirker til at optage vindlast, stabilisere tagkonstruktionen og det enkelte spær. Lægtesamlinger skal derfor forskydes. Første lægtestød må først placeres på 2. normalspær fra gavl, og øvrige lægtestød skal forskydes:..ved husbreder op til 10 m - højst 3 nabolægter støder over samme spær...ved husbreder op til 15 m højst 2 nabolægter støder over samme spær...ved husbreder over 15 m skal alle lægtestød forløbes, så der ikke forekommer stød over hinanden på samme spær. Jf. TOP Træpjece Træ 51, Taglægter, kan man støde lægter over samme spær, såfremt man anvender mellemlægter over min. 3 spær som forstærkning af lægtestød, under følgende forudsætninger:..ved husbreder op til 10 m 1 stk. mellemlægte i hver 3. mellemrum...ved husbreder op til 15 m 1 stk. mellemlægte i hver 2. mellemrum...ved husbreder over 15 m 1 stk. mellemlægte i alle mellemrum. Mellemlægter fastgøres til spær med enten 4,5 mm lægtesøm eller 2 stk. 3,1 mm ringende maskinsøm i længde som for øvrige lægter på taget. 10

11 Kiplægte Sidste bindelægte Rygningslægte cm cm Lægteafstand variabel cm 15 cm 20 cm 2. bindslægte 1. bindslægte Sternbrædt Synlig skalk Fig. 2.4 Lægteafstande Forstræket tagskægslægt 2.4 Lægteafstand, planhed og tolerancer Med lægteafstand menes afstanden fra overkant til overkant. Den normale lægteafstand er vist på fig Det anbefales, at den 3. lægte placeres min. 35 cm oppe og at efterfølgende lægter med en afstand på cm. Den endelige lægteafstand skal fastsættes i samråd med tækkemanden eller alternativt, at lægtearbejdet udføres af denne. Det anbefales ligeledes, at det er tækkemanden, der monterer vindskeder og kviste for at få den optimale sammenhæng med stråtaget. Lægtningstolerancer er afhængig af den enkelte tagkonstruktion og ønsket til det færdige udseende af stråtaget, der bør være aftalt med kunden. Der kan derfor ikke fastlægges egentlige tolerancekrav til lægtningens planhed og indbyrdes afstande, som f.eks. anført i TOP byggeblad Træ BB

12 2.5 Sternbræt På mange gamle bygninger samt på sommerhuse er det almindeligt, at tagskægget hviler på et sternbræt Stern, vandret Da tækkerørene bliver spændt ned mod sternbrættet, skal dette kunne tåle et kraftigt tryk. Vandret stern kræver et ekstra solidt sternbræt, hvis det kun hviler på bjælkeenderne. Som vandret stern, bør der anvendes brædder i min. 32 mm tykkelse. Se fig. 2.5a Fig. 2.5a Vandret stern Stern, skrå/vinkelret på tagfladen En stern, der står vinkelret på tagfladen, vil bedre kunne tåle det lodrette tryk fra tagdækningen. Det skal sikres, at der er stærk fastgørelse mellem stern og spærender. Som lodret stern bør der anvendes brædder i min. 25 mm tykkelse. Se fig. 2.5b Fig. 2.5b Skrå stern Hvor der er stor afstand mellem spær, fx er der på gamle huse ofte 1,5 til 2,0 m, bør sternen have ekstra støtte for ikke at komme til at hænge, hvilket særligt gælder for den vandret stern. 12

13 Max 1/3 af længden uden understøtning Fig. 2.6a Skalk Fig. 2.6b Synlig skalk 2.6 Skalk På sjællandske og fynske bindingsværkshuse bæres tagskægget (udhænget) oftest af en skalk (knægt) som vist på fig. 2.6a. Dette giver større udhæng på huset og dermed beskyttes de kalkede facader bedre. Huse med muret gesims har ofte en skjult skalk over gesimsen. Hermed kompenseres for et ellers alt for voldsomt opspænd. Skalken skal monteres forsvarligt fast og have den fornødne bæreevne, da den udsættes for et kraftigt belastning (tryk). Hvor der er stor spærafstand ved tagkant, skal der udføres en forstærkning af nederste lægte af hensyn til nedbøjning mellem skalke. Fig. 2.6b og 2.6c viser hhv. en synlig og en skjult skalk. Fig. 2.6c Skjult skalk Fig. 2.6d viser en forstærket tagskægslægte. Fig. 2.6d Forstærket tagskægslægte 13

14 2.7 Muret gesims Gesims og gavl opmures efter, at tagtømmeret er rejst og lægtet. Det er således murerens opgave at opbygge det fornødne opspænd, som svarer til spændet ved vindskede og sternbræt, normalt mellem 3-10 cm opspænd (alt efter egnsskik) og efter aftale med tækkemanden. Se fig. 2.7a. Ved gavle (vindskeden) mures opspændet ved at tildanne murstenene med fald ind mod lægterne, således tagrørene hviler på yderkanten af muren. Se fig. 2.7b. Opspænd Fig. 2.7a Muret gesims Man skal være opmærksom på, at gavlens opspænd mødes med gesimsens opspænd. Gavlens opspænd må gerne falde et par cm op mod toppen. Overgangen fra gavlgesims til valm kan afrundes. Se fig. 2.7c. Opspænd 4-12 cm Fig. 2.7b Opspænd ved gavl Fig. 2.7c Opspænd ved overgang gavl/valm. Tegning udføres til kip i baggrunden, og muret for til. Retning på rørene tilrettes. 14

15 2.8 Vindskeder Fig. 2.8a Vindskede Vindskeder På gavle hviler stråtagets udhæng ofte på et bræt, vindskeden, se fig. 2.8a. Brættet bør være min. 25 mm tykt og fastgøres solidt, så det kan tåle både et kraftigt tryk og et kraftigt vrid. Hvis der anvendes kraftig opspænding ved tækkede vindskeder, kan det være en fordel at lade vindskedens opspænding falde mod toppen til ca. 5 cm i toppen. Det letter udførelsen af en korrekt afslutning på en spidsgavl. Foroven afrundes vindskeden. Fig. 2.8b Fig. 2.8c Vindskede med dækbrædt Tækket vindskede uden dækbrædt Træ-vindskede En træ-vindskede består af et bræt, sædvanligvis 25x175 mm, sømmet på enden af lægterne i gavlene. Vindskedebrættet kan være forsynet med et dækbræt i forskellig brede. Taget tækkes stramt op mod vindskedebrættet og op mod dækbrættet. Se fig. 2.8b. Taget kan også tækkes lidt ud over kanten af vindskeden, se fig. 2.8c, således at taget beskytter overkanten. 15

16 2.9 Opspænding Opspænding uden skalk Af hensyn til solid fastgørelse af rørene skal sternbræt være hævet i forhold til lægteplanet. Opspændingen/indbind måles som afstanden fra lægteplanet til overkant af sternbræt. Spændets størrelse afhænger af tagrørenes længde. Normalt opspænd er 3 10 cm. Se fig. 2.9a. Fig. 2.9a Opspænd Opspænding med synlig eller skjult skalk Ved huse med synlig eller skjult skalk justeres opspændingen ved henholdsvis at rejse nederste lægte på højkant, eller at muren er lidt højere end lægteplanet. Se fig. 2.9b. Her skal opspændingen ikke være så stor dvs. 2-5 cm. Fig. 2.9b Opspænd med synlig eller skjult skalk Opspænding ved valme Er der valme på huset, afrundes overgangen fra vindskeden til valmens sternbræt. Hvis der ikke er en afrunding, bliver spændet for stort i selve valmhjørnet, og derved bliver det ikke muligt at give hjørnets tagskæg den korrekte tykkelse. Ved alle udadgående hjørner (forneden på grater) bør hjørnet afrundes, således at spændet mindskes. Se fig. 2.9c. Fig. 2.9c Opspænd ved valme 16

17 2.10 Hældning på valm Valmen bør være samme hældning eller lidt større end tagsidens hældning. Se fig. 2.10a - b. Fig. 2.10a Halvvalme Fig. 2.10b Helvalm 2.11 Kviste og ovenlys i stråtaget Kviste Når en kvist placeres i et stråtag, vil der ikke altid være overensstemmelse mellem bygherrens ønsker og stråtagets tekniske muligheder. Kviste bør placeres og udføres efter nedenstående retningslinier: Krav til konstruktion og placering af kvisten der bør overholdes, herunder:..kvisten bør gå ind i tagfladen så langt nede, at mønningens underkant ikke berøres...kviste skal fastgøres forsvarligt til tagkonstruktionen og evt. understøttes af en tværbjælke eller stol...oven på kvisten bør tømmeret ikke have mindre fald end 30 grader gerne mere...en placering af kvistvinduet ca. 80 cm over færdigt gulv vil i de fleste tilfælde være passende...for at kunne tække op under kvistvinduet, skal kvisten trækkes frem i forhold til lægteplanet, så der er cm mellem lægteplan og bagkanten på kvistvinduet...tømmerkonstruktionen til kvisten bør laves så enkel og spinkel som muligt. Ellers bliver forholdet mellem lysningsareal og vinduesareal for stort. Se fig. 2.11a til 2.11c på de næste sider. 17

18 min. 30 Spejl cm 25 cm Bæreklodser Spejl udveksling Afstanden bør tilstræbes 80 cm mulighederne og kundens ønsker. min. 30 min. 80 cm Fig. 2.11a Snit 1 i en kvist Der bør tilstræbes en harmonisk placering af kviste i tagfladen, f.eks. ca. 80 cm fra kip til kvisttagets begyndelse. Ved smalle huse er det ofte ikke muligt. Fig. 2.11b Snit 2 i en kvist 18

19 Fig. 2.11c Eksempler på kviste (front) Under planlægning af et kvistvindues placering nær ved en skotrende skal man tage højde for, at en kvist med en vinduesbredde på f.eks. 120 cm vil fylde ekstra cm i hver side målt fra kanten af udvendig karmside. Dertil skal lægges tagets tykkelse i skotrenden cm målt vandret. Det indebærer, at kvistvinduet ikke bør placeres nærmere end 2 m fra kehlspæret (målt vandret). Denne min. afstand gælder også fra kvistvindue til gavlmur, mellem kviste samt ved ovenlysvinduer. Se fig. 2.11d. Kviste kan placeres på mange måder, men overordnet bør en kvist(e) udformes og placeres i taget under hensyn til husets arkitektur. Det skal sikres, at de eksisterende spær ved siden af kvisten(e) kan klare belastningen fra de udvekslinger, der evt. kan blive nødvendige ved placering af kvistvinduer i en eksisterende tagflade Ovenlysvinduer Ovenlys i tagflader eller som rytterlys i tagrygningen er, hvor det passer med bygningsarkitekturen og funktionaliteten, et moderne alternativ til kvistvinduet 2 m 2 m 2 m Fig. 2.11d Vinduers placering i tagfladen 19

20 Ovenlys Ovenlys som eksempelvis Velux vinduer kan placeres i tagfladen, hvor det ønskes, hvis følgende retningslinier overholdes:..ovenlys bør placeres min. 2 m til nærmeste kant/hjørne fra skotrender og grater og min. 1 m fra skorsten og rygning. Se fig. 2.11d. Monterings-eksempel:..Vinduet hæves fra lægteplanet ved at placere en 45 x 95 mm. tømmer på højkant op langs vinduets sider, se fig. 2.11e. Her på fastmonteres vinduet inkl. inddækninger. Dette bevirker, at vinduet bliver hævet ensartet fra lægteplanet, og at det er muligt at bruge Velux's standard lysning indvendigt, se fig. 2.11f...Inddækningerne skal have fuld tømmermæssig bæring. Fig. 2.11e Ovenlys på lægteplanet mm Det er tækkemandens opgave at understøtte inddækningen med tækkerør, efterhånden som tækningen skrider frem mm Fig. 2.11f Snit i ovenlys 20

21 Fig. 2.11g Brandredningsåbning i et rektangulært vindue Fig. 2.11h Brandredningsåbning i et buet vindue Vinduer som brandredningsåbninger Jf. BR 08 (Bygningsreglement 2008) skal boligrum have redningsåbninger, der skal opfylde nedenstående krav, såfremt der ikke findes anden lovlig flugtvej. "Vinduer der fungerer som redningsåbninger, skal uanset typen kunne åbnes så meget, at der fremkommer en åbning, hvor summen af h og b er mindst 1,5 m. Desuden må hverken h eller b være mindre end 0,5 m. Er underkanten af redningsåbningen over 2,0 m fra terrænet skal h dog være mindst 0,6 m". Se fig. 2.11g Krav til vinduers isoleringsevne og indbygning Bygningsreglementet fastsætter krav til vinduers isoleringsevne inkl. sammenbygning med øvrige konstruktioner. Der henvises til BR 08 afsnit Vinduers lysareal Bygningsreglementet BR 08 afsnit 6 har ikke opstillet krav til det enkelte boligrums vinduesareal, men det anbefales, at man tilstræber gode og velbelyste rum Skorstene Ved buede kvistvinduer skal man tage højde for, at BRS beskriver et rektangulært mål til redningsåbningernes størrelse, se fig. 2.11h. "Højden fra gulv til underkanten af redningsåbningen må ikke være over 1,2 m". "Over døre og andre redningsåbninger skal stråtaget sikres mod nedskridning ved brand" jf. BR 08. Det mindste buede standardvindue, med godkendt redningsåbning er 150 x 90 cm. med løs post. 21

22 Rytterlys Rytterlys placeres midt over rygningen og i en højde over lægteplan, der - såfremt det er muligt - flugter med underkant rygning. Den lave placering medvirker til, at rytterlyset ikke virker dominerende i tagfladen. Lyskassens sider bør være lodrette eller have undersmig. Lyskassen skal isoleres, hvor den passerer tagkonstruktion, tagdækning samt, hvor den vender ud mod det fri, fx opbygget med 2 x krydsfiner med min. 100 mm mineraluld imellem. Lyskassen afsluttes 15 til 20 cm over lægteplanet (alt efter stråtagets tykkelse og vinduesprofilernes højde), og bør have samme hældningsgrad som det afsluttende lag strå. Herved bliver lyskassen højere nedefter i forhold til lægteplanet. Lyskassen skal på siderne være forsynet med en inddækning, der ligger oven på tækkerørene, men under rygningsmaterialet. Ved lyskassens overgang til tagfladen monteres vandbrædder efter samme princip som ved skorsten. Inddækningen ligger her oven på det første vandbræt. Lyskassen inkl. den samlede vindueskonstruktion skal være isoleret i overensstemmelse med BR 08, som beskrevet i pkt

23 23

24 Traditionel udkravet skorsten En traditionel muret skorsten opføres i facadesten (aldrig i cellesten). Skorstenen føres lodret op gennem lægteplanet til en højde, der svarer til 3-4 skifter over lægteplanet, målt på hjørnerne af skorstenen. Derpå udkraves 1/2 sten ud mod hver tagside. Dette skift mures plant med det forrige skift på de sider, der går på tværs af taget. (Ved udkragning mindre end en ½ sten bør der overvejes en anden form for inddækning). Næste skifte mures ligeså. (Hvis skorstenen ikke står midt i taget, må man acceptere, at dette giver forskellig højde i hver side.) Det følgende skifte mures plant med de 2 sider parallel med tagfladen, men udkraves med hjørnestenene mod de tværgående sider. Resten mures plant med forrige skifte. Herfra mures udkravningen med aftrapning op over taget på de 2 sider, der går på tværs af taget. Udkravningen holder en afstand til lægterne, der svarer til det færdige tags tykkelse inkl. mønning (ca. 30 cm). Når udkravningen er sluttet af, mures endnu 1 eller 2 skifter ovenpå. De næste 2 skifter kraves nu 1/4 sten ind hele vejen rundt. Derpå mures min. 8 skifter op, hvoraf de 2 sidste udkraves med 1/4 sten hele vejen rundt. Se fig. 2.12a cm Fig. 2.12a min. 80 cm Traditionel udkravet skorsten min. 11 cm Med monierpuds min. 8 cm Skorstenen afdækkes foroven med beton. Udkravningen i skorstenspibens sider har traditionelt trappeform. Set nede fra kan denne form bevirke, at det syner, som om der er hul" på hver side af vandbrættet. Denne Fig. 2.12b Skorsten med glatte sider 24

25 virkning kan elimineres ved at bortskære udkravningens spidser med en vinkelsliber. For at fastholde de ca. 30 cm mellem lægteplan og udkravning skal man derfor påbegynde første udkravning et skifte tidligere Skorsten med glatte sider Hvor der ønskes en skorsten med glatte sider, kan man mure lige op gennem lægteplanet og lave en inddækning, se fig. 2.12b, omkring skorstenen i stedet for en udkravning. Inddækningen udføres i samråd med tækkemanden Stålskorstene Generelt kan det ikke tilrådes, at der mon- 30 mm monierpuds min. 30 cm min. 100 cm teres en stålskorstene med gennemføring i stråtaget. Det anbefales i stedet at placere skorstenen på siden af huset, således at gennemføringen undgås. Såfremt der skal monteres en stålskorsten i stråtaget, er det vigtigt, at forslag til sikring ved gennemføring udvikles i tæt samarbejde med tækkemanden og godkendes af skorstensfejeren før og efter, at arbejdet er udført Brandsikring af skorstene igennem stråtag I Bygningsreglementet BR 08 er anført, at:..skorstenspiben altid skal føres min. 80 cm over overkant mønning/rygning af ethvert stråtag inden for en afstand af 6 m...skorstene, der føres gennem stråtag, skal fra mindst 300 mm under taget, udføres af minimum 230 mm murværk, der under taget og op igennem dette skal omgives med mindst 30 mm monierpuds (kyllingetråd armeret bastard-mørtel)...renselemmen på loftet må ikke placeres nærmere end 1 m målt vinkelret på undersiden af taget. Se fig. 2.12c. Det er af stor betydning ved et stråtag, at skorstenen er lovlig og intakt. Kontakt derfor altid den stedlige skorstensfejer for et eftersyn, før et tækkearbejde skal påbegyndes. Renselem Fig. 2.12c Brandsikring af skorsten gennem stråtag 25

26 2.13 Inddækninger Træinddækning Bruges der brædder til inddækning (vandbrædder) under kvist og skorsten, skal disse altid være behandlede og bør vedligeholdes som andet udvendigt træværk. Brædderne skal vendes med "marvsiden" opad for at undgå vindridser og flækning ved udtørring. Fig Vandbrædderne under kviste bør dække så meget, at de fanger tagdryp fra overkant af kvist. Vandbrædder Kobberindækninger mv. En skorstensinddækning kan udføres ved, at skorsten opmures med udkravning eller opmures med plane sider med indskårne inddækninger af bly eller kobber. Som alternativ til bly kan der anvendes forskellige erstatningsprodukter, fx beskrevet i By og Byg anvisning 201 under betegnelsen "Formstabil polymerinddækning med metalforstærkning" i dag benævnt "Perform". På grund af syre i tækkerør frarådes det at anvende zink som inddækningsmateriale Andre gennemføringer Ved andre gennemføringer som fx ventilationshætter, faldstammeudluftninger og antenner mv. bør det tilstræbes, at de placeres så tæt på kip som muligt, og at de holdes væk fra skotrender. Det bør samtidig tilstræbes, af hensyn til husets arkitektur, at der er en ensartethed i materialer, som fx mellem inddækninger og udluftningshætter mv., og at div. hætter udformes ensartet. 26

27 2 Afsnit 3 Tækkematerialet Tækkestrå er et biologisk materiale, der nedbrydes, når de rette forhold er til stede. Nedbrydningen forårsages af svampe og bakterier, der er til stede i hvilestadier i og på stråene fra naturens side. Nedbrydningen af tækkestrå er normalt sat i stå eller foregår meget langsomt og naturligt under normale klimatiske forhold - men den accelererer, når fugtigheden og den nødvendige temperatur er til stede over en længere tidsperiode. Tækkemanden har selv ansvaret for, at hans materialer er egnede til det givne arbejde, derfor er modtagekontrollen af væsentlig betydning. For tækkematerialet betyder det:..at rørene er visuelt sunde og godt rensede...at rørene mht. stråtykkelse, længde, ensartethed, rørstruktur i de enkelte bundter er afpasset efter bygningen og årets rørhøst. Det vil sige, at rørene har en passende fordeling mht. disse faktorer efter bygningens fordeling af rene flader, kanter, kviste, valme, skotrender osv. Der bør derfor stilles krav til tækkematerialets kvalitet, længde og tykkelse over for leverandøren ved ordreafgivelse. Herunder, fx at tækkematerialet: 1. skal være afskåret i umiddelbar nærhed af roden. 2. er rensede for blade, ukrudt og til dels bladskeder. 3. er pakket i ruller med max 50 bundter. 4. skal være tørret (have under 16 % vandindhold), når de pakkes. 5 skal opbevares tørt, fri for jordkontakt og under tag, når de er pakket i ruller, så de er uden gråsorte misfarvninger og fri for nedbrydende svampeangreb, når de leveres. 6 skal holdes afdækkede på byggepladsen. 7 i bundter skal måle 60/62 cm i omkreds ved rodenden. Variationer i tagfladen Tækkematerialet er et naturprodukt, og der vil derfor kunne forekomme farveforskelle og variationer i tagfladens struktur på grund af materialets egenskaber. 3.1 Tagrør Det væsentligste tækkemateriale i dag er tagrør. Tagrørene er et naturprodukt, som vokser i vådområder og strandenge over hele landet. Naturen bestemmer, hvordan årets høst bliver, og de brugbare stykker bliver afhøstet hvert år. Der produceres ikke tagrør nok i Danmark, derfor er det nødvendigt at importere størstedelen af vores forbrug fra resten af verden. 27

Foto: Anders Bach, Simon Ladefoged, John Ricky Molloy

Foto: Anders Bach, Simon Ladefoged, John Ricky Molloy Tækkevejledningen Udgivet af: Dansk Tækkemandslaug Udgivet: Marts 2006 www.taekkelaug.dk Oplag: 1.000 email: taekkelaug@taekkelaug.dk Copyright 2005 Tryk: Elbo Opsætning/Dtp: Dansk Byggeri, Ditte Brøndum

Læs mere

Kvalitetsstyringshåndbog for Stråtag.nu aps

Kvalitetsstyringshåndbog for Stråtag.nu aps Stråtag.nu aps Kattehalevej 51 3460 Birkerød Kvalitetsstyringshåndbog for Stråtag.nu aps Kattehalevej 51 3460 DK-Birkerød 4021 7270 4814 3101 fleming@groefte.dk www.stråtag.nu 1. Virksomhedsbeskrivelse.

Læs mere

Tækning af mansardtage og lodrette flader

Tækning af mansardtage og lodrette flader Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Tækning af mansardtage og lodrette flader Copyright Februar 2015 Undervisningsministeriet. Undervisningsmaterialet er udviklet af Efteruddannelses-udvalget

Læs mere

DANROOF PRIMA/SUPER MONTERINGSVEJLEDNING. 1 Principskitse, undertag/ventilation. 2 Tagfod med udhæng. 3 Tagfod uden udhæng.

DANROOF PRIMA/SUPER MONTERINGSVEJLEDNING. 1 Principskitse, undertag/ventilation. 2 Tagfod med udhæng. 3 Tagfod uden udhæng. 1 Principskitse, undertag/ventilation 2 Tagfod med udhæng Afstandsliste Butyltape Rendejern 18 mm krydsfinerplade Min. 30 mm Isolering Forskalling Dampspærre Danroof Prima og Super undertag er diffusionsåbent

Læs mere

Isola To-lags Dækning

Isola To-lags Dækning Isola To-lags Dækning Isola Kraftunderlag Light Isola Kraftunderlag SBS Isola Svejseoverlag Light Isola Svejseoverlag SBS Tørre og sunde huse! Mekanisk fastgørelse Generelt Tagbelægningerne består af kraftige

Læs mere

Oplægningsvejledning

Oplægningsvejledning Oplægningsvejledning Cassius tagsten Januar 2010 Mat sort engoberet Wienerberger A/S Rørmosevej 85 3200 Helsinge Tlf.: 70131322 Fax.: 70131321 info@wienerberger.dk www.wienerberger.dk 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

KOMPROMENT U N D E R TA G

KOMPROMENT U N D E R TA G KOMPROMENT U N D E R TA G KOMPROMENT type 150 KOMPROMENT Viking type 280 ML MH Testet af Teknologisk Institut Få yderligere informationer på www.komproment.dk Undertaget er en udsat bygningsdel der i mange

Læs mere

PROJEKTERING FASTLÆGGELSE AF TAGFLADENS HØJDE LÆGTNING

PROJEKTERING FASTLÆGGELSE AF TAGFLADENS HØJDE LÆGTNING PROJEKTERING FASTÆGGESE AF TAGFADENS HØJDE Generelt Under projekteringen bør det tilstræbes, at tagfladen går op med antal hele tagsten. Det kan ske ved at foretage mindre ændringer i udhængets størrelse

Læs mere

Isola Undertag. Til fast underlag. Tørre og sunde huse!

Isola Undertag. Til fast underlag. Tørre og sunde huse! Isola Undertag Til fast underlag Isola Isokraft Høj Normal Tørre og sunde huse! Isola Isokraft Fast underlag af brædder eller tagkrydsfiner Generelt om undertag Isola Isokraft er et ekstra kraftigt og

Læs mere

Et stråtag er vejer fra30 50 kg. Pr. m2 inklusiv lægter og henregnes i forhold til bygningsreglementet som et tungt tag.

Et stråtag er vejer fra30 50 kg. Pr. m2 inklusiv lægter og henregnes i forhold til bygningsreglementet som et tungt tag. STRÅTAGE Nytækning. Det tækkede tag er en væsentlig og karaktergivende del af landbebyggelses i Danmark. Man har tidligere tækket med de materialer man kunne hente i nærområdet og derfor varierer tækketraditionen

Læs mere

Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue.

Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue. Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue. Væg på baghave siden og front siden. Plantegning 1 sal.

Læs mere

Oplægning med rygningsindlæg. Indhold

Oplægning med rygningsindlæg. Indhold Oplægningsvejledning Laumans IDEALSUPRA Vingefalstagsten Oplægning med rygningsindlæg Indhold Rygningsindlæg 2 Tekniske data 3 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 4 Tagfladens højde og lægtning 5

Læs mere

Isola Selvbygger 3. Til skråt tag ned til 3 graders taghældning. Stærkt, sikkert enkelt at montere. Tørre og sunde huse!

Isola Selvbygger 3. Til skråt tag ned til 3 graders taghældning. Stærkt, sikkert enkelt at montere. Tørre og sunde huse! Selvbygger 3 Til skråt tag ned til 3 graders taghældning Stærkt, sikkert enkelt at montere Tørre og sunde huse! Sikker tagdækning med lang levetid Selvbygger 3 er en moderne tagbelægning med stor fleksibilitet

Læs mere

HÅNDBOG Lægningsvejledning

HÅNDBOG Lægningsvejledning HÅNDBOG Lægningsvejledning Indhold Afstandslister... side 3 Lægter... side 3 Ventilation... side 4-5 Fastlæggelse af tagfladens længde... side 6 Oplægning - binding... side 7 Rygningslægninger... side

Læs mere

Aduro Stålskorsten. Monteringsanvisning. www.aduro.dk / www.skorstensberegning.dk

Aduro Stålskorsten. Monteringsanvisning. www.aduro.dk / www.skorstensberegning.dk Aduro Stålskorsten Monteringsanvisning www.aduro.dk / www.skorstensberegning.dk Indhold 1. Produktinformation Side 2 2. Klassificering Side 2 3. Lovkrav Side 2 4. Anmeldelse af skorsten Side 3 5. Hvor

Læs mere

Kvalitetsstyringshåndbog for en tækkevirksomhed med medarbejdende mester.

Kvalitetsstyringshåndbog for en tækkevirksomhed med medarbejdende mester. MASTER TIL EN KVALITETSSTYRINGSHÅNDBOG FOR EN LILLE HÅNDVÆRKERVIRKSOMHED - TÆKKEFAGET) Kvalitetsstyringshåndbog for en tækkevirksomhed med medarbejdende mester. Firma: Navn: Adresse: Postnr. og by: Telefon:

Læs mere

Ordliste fagudtryk tag

Ordliste fagudtryk tag Ordliste fagudtryk tag Afstandsliste Gennemgående træliste (trykimprægneret) placeret ovenpå spær. Den skal sikre afstand mellem undertag og lægter, så vand på undertaget uhindret kan løbe til tagrenden.

Læs mere

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B.

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B. RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 13 B. RENDSAGERVEJ 2-100. SUCCES-HUSENE Farve Husets gavl, stern og udhæng A skal males i èn af de nedenstående farver. Husets carporte, garager,

Læs mere

Vingefals tagsten. hf 14

Vingefals tagsten. hf 14 Vingefals tagsten hf 14 A S B y g g e m a t e r i a l e r s i d e n 1 9 0 7 BRANDENBURGER serien produceres på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i mere end 1 år. Produktionen

Læs mere

Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. [før]

Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. [før] 0 Færdig på en weekend Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. Sværhedsgrad: LeT svært Du skal have målt op og bestilt pladerne, så du har alle

Læs mere

Letvægts fals tagsten. Ravensberger Light

Letvægts fals tagsten. Ravensberger Light Letvægts fals tagsten Ravensberger Light B y g g e m a t e r i a l e r s i d e n 1 9 0 7 A S MEYER HOLSEN producerer Ravensberger Light på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i

Læs mere

Halotén 2000. Montagevejledning Undertag. www.cembrit.dk

Halotén 2000. Montagevejledning Undertag. www.cembrit.dk Halotén 2000 Montagevejledning Undertag Indhold Produktinformation 2 Undertagets opbygning 3 Undertagets udførelse 4 Montering 5 Detaljer 6 Vedligeholdelse 7 Service og forhandling 7 www.cembrit.dk Produktinformation

Læs mere

Dobbelt vinge fals tagsten. Zwilling

Dobbelt vinge fals tagsten. Zwilling Dobbelt vinge fals tagsten Zwilling B y g g e m a t e r i a l e r s i d e n 1 9 0 7 A S MEYER HOLSEN producerer Zwilling på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i mere end 150 år.

Læs mere

Ud over at kunne glæde sig over at stråtage er smukke, er der i dag tre nye forhold, man kan glæde sig over i forbindelse med stråtage.

Ud over at kunne glæde sig over at stråtage er smukke, er der i dag tre nye forhold, man kan glæde sig over i forbindelse med stråtage. Til den ansvarlige for kommunens byggesagsbehandling 23. juni 2016 Orientering om nye muligheder for byggeri med stråtag Smukke stråtage af god kvalitet og med lang levetid Ud over at kunne glæde sig over

Læs mere

flad fals tagsten piano

flad fals tagsten piano flad fals tagsten piano B y g g e m a t e r i a l e r s i d e n 1 9 0 7 A S MEYER HOLSEN producerer Piano på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i mere end 150 år. Produktionen

Læs mere

MELODIE. Vingefals tagsten. Byggematerialer siden 1907

MELODIE. Vingefals tagsten. Byggematerialer siden 1907 MELODIE Vingefals tagsten 50 ÅRS PRODUKTGARANTI 5 ÅRS TOTALGARANTI CREATON er Tysklands største tagstensproducent, og har mere end 125 års erfaring i branchen. Den store viden har virksomheden brugt på

Læs mere

MFS - MONIER FORSTÆRKNINGSSYSTEM TIL GITTER-SPÆR

MFS - MONIER FORSTÆRKNINGSSYSTEM TIL GITTER-SPÆR MFS - MONIER FORSTÆRKNINGSSYSTEM TIL GITTER-SPÆR Vejledning Denne vejledning skal anvendes som hjælp til at udfylde formularen på side 4 og 5 med korrekte oplysninger. Som en forudsætning for at spærene

Læs mere

TAG SHINGLES. Spændende og elegant tagløsning

TAG SHINGLES. Spændende og elegant tagløsning TAG SHINGLES Spændende og elegant tagløsning Opnå nemt en spændende og elegant tagløsning Vælg en tagløsning, der fuldender din bolig... Tagshingles forbedrer udseendet på de fleste hustyper og gør det

Læs mere

B skal males i. C skal males

B skal males i. C skal males RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 21 C. RENDSAGERVEJ 11-283. SUCCES-HUSENE Farve Husets gavl, stern og udhæng A skal males i èn af de nedenstående farver. Husets carporte, garager,

Læs mere

Aduro Stålskorsten Monteringsanvisning

Aduro Stålskorsten Monteringsanvisning Aduro Stålskorsten Monteringsanvisning www.aduro.dk Monteringsanvisning - Aduro Stålskorsten Det er vigtigt, at du læser denne monteringsanvisning grundigt igennem, inden du påbegynder monteringen af din

Læs mere

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 6 A. LØKKETOFTEN 1-55 OG 2-60 SAMT RENDSAGERVEJ 102-170. DESITA-HUSENE Farve Husets gavl og rem A skal males i èn af de nedenstående grundfarver.

Læs mere

monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui ssuntiam utempor rem venis alis

monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui ssuntiam utempor rem venis alis monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui Selvbærende undertage fra Phønix Tag entiantio Materialer eo experovid qui tem comnis ssuntiam utempor rem venis alis Indholdsfortegnelse

Læs mere

Overdækningen er bygget, så den passer til huset, fordi vi har brugt samme materiale og malet med samme farve.

Overdækningen er bygget, så den passer til huset, fordi vi har brugt samme materiale og malet med samme farve. LET SVÆRHEDSGRD: Opgaven er ikke svær. Du skal bare bruge vaterpas og tommestok flittigt. TIDSFORRUG: Selve arbejdet kan udføres på to enkelte arbejdsdage med flere dages mellemrum (tørretid for stolpebetonen).

Læs mere

Taglægter og. afstandslister. 1. udgave 2009. Side 8, 15, 17 og 31: Rettelser Marts 2013. Side 32-33: Nye snelaster pr. 1. marts 2013 Marts 2013

Taglægter og. afstandslister. 1. udgave 2009. Side 8, 15, 17 og 31: Rettelser Marts 2013. Side 32-33: Nye snelaster pr. 1. marts 2013 Marts 2013 Taglægter og 1. udgave 2009 afstandslister Side 8, 15, 17 og 31: Rettelser Marts 2013 Side 32-33: Nye snelaster pr. 1. marts 2013 Marts 2013 Side 16, 32-35: Supplement: 3,8 130 mm ringede maskinsøm Marts

Læs mere

Quinntus New Classic Montagevejledning.

Quinntus New Classic Montagevejledning. Quinntus New Classic Montagevejledning. 1) Kvistene passer til et frit spærmål på hhv. 93,7, 113,7 og 133,7 cm i bredden. Se nedenstående skema. Der er 3 udgaver af kvistsystemet de passer til forskellige

Læs mere

stråtage Knauf Danogips 9,5 mm vindtæt gipsplade kaldet Clima Board kan anvendes ved brandsikring af stråtage.

stråtage Knauf Danogips 9,5 mm vindtæt gipsplade kaldet Clima Board kan anvendes ved brandsikring af stråtage. LETTE INDERVÆGGE MED GIPSPLADER Brandbeskyttelse / Brandsikring stråtage Knauf Danogips 9,5 mm vindtæt gipsplade kaldet Clima kan anvendes ved brandsikring af stråtage. Gipspladen kan brandteknisk bruges

Læs mere

Træspær 2. Valg, opstilling og afstivning 1. udgave 2009. Side 2: Nye snelastregler Marts 2013. Side 3-6: Rettelser og supplement Juli 2012

Træspær 2. Valg, opstilling og afstivning 1. udgave 2009. Side 2: Nye snelastregler Marts 2013. Side 3-6: Rettelser og supplement Juli 2012 Træspær 2 Valg, opstilling og afstivning 1. udgave 2009 Side 2: Nye snelastregler Marts 2013 Side 3-6: Rettelser og supplement Juli 2012 58 Træinformation Nye snelaster pr. 1 marts 2013 Som følge af et

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING FOR

MONTERINGSVEJLEDNING FOR MONTERINGSVEJLEDNING FOR Stenfacade StenfacadeQuader 1200 og stenfacadecross er udført i calsiumfri pvcplast. Under produktionen tilsættes naturlige stengranulater til kunststoffet og forener sig med dette.

Læs mere

Tagfoden opbygges i samarbejde mellem tømrer og tagdækker.

Tagfoden opbygges i samarbejde mellem tømrer og tagdækker. Afstandsliste Min. 30 mm Butyltape Rendejern 18 mm krydsfinerplade Isolering Dampspærre Forskalling Tyvek er diffusionsåbent og må lægges direkte på isoleringen. Det anbefales at etablere en luftspalte

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelse den: 10. februar 2015 kl. 10.30. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager)

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelse den: 10. februar 2015 kl. 10.30. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) SKØNSERKLÆRING Besigtigelse den: 10. februar 2015 kl. 10.30 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) Klagers advokat: (I det følgende betegnet som klagers advokat) Beskikket bygningskyndig:

Læs mere

gennemfarvet facadeplade

gennemfarvet facadeplade power board gennemfarvet facadeplade POWER BOARD POWER BOARD C facadeplader gennemfarvet fibercementplade i 3 farver Bredde mm 1200 Længde mm 2400 Tykkelse mm 8 Vægt kg pr. plade 33,41 Vægt kg pr. m 2

Læs mere

8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering. 8.5 Tagafvanding

8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering. 8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering I Bygningsreglementet (BR 95) kap. 7. stk. 4 står der om tagvand: Tage skal have en sådan hældning, at regn og smeltevand fra sne, på forsvarlig måde kan løbe af. Tagvand

Læs mere

WinTagfod. til banevare, pladeundertag og gesims. Fås i alu, zink og sort. - vi ændrer vaner

WinTagfod. til banevare, pladeundertag og gesims. Fås i alu, zink og sort. - vi ændrer vaner WinTagfod til banevare, pladeundertag og gesims Fås i alu, zink og sort. - vi ændrer vaner Banevare Fordele Ingen krydsfiner Nedfældning af rendejern ikke nødvendig Ingen montering af alu tagfod Diffusionsåben

Læs mere

Ventilation af tagkonstruktioner

Ventilation af tagkonstruktioner Ventilation af tagkonstruktioner Morten Hjorslev Hansen BYG-ERFA / DUKO København 14. maj 2014 Ventilation af tagkonstruktioner med lille og stor taghældning 2 Erfaringsblade : (27) 130605 (27) 131105

Læs mere

1. Tage med hældning på under 15 grader

1. Tage med hældning på under 15 grader 1. Tage med hældning på under 15 grader 1.1. Arbejde ved tagkant på tage med en hældning på under 15 grader Ansatte, der arbejder og færdes på tage med en hældning på under 15 grader, skal sikres mod nedstyrtning

Læs mere

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Løbende reparationer og vedligeholdelse af taget er nødvendige for at bevare ejendommens værdi og undgå vandskader, råd- og svampeangreb. Her er nogle gode

Læs mere

Eter-Color. et naturligt og stærkt valg. Gennemfarvet fibercement. Stærk kvalitet naturlige, spændende farver. Minimal vedligeholdelse

Eter-Color. et naturligt og stærkt valg. Gennemfarvet fibercement. Stærk kvalitet naturlige, spændende farver. Minimal vedligeholdelse August 2012 2.122 DK Eter-Color et naturligt og stærkt valg Gennemfarvet fibercement Stærk kvalitet naturlige, spændende farver Minimal vedligeholdelse Til alle slags facader Eter-Color er en vejrbestandig

Læs mere

Materialeliste 2. Generel vejledning til afsætning 3-5. Montageforløb og arbejdsvejledning 6-9. Detaljetegninger: Plan, snit, facade og detail 11-16

Materialeliste 2. Generel vejledning til afsætning 3-5. Montageforløb og arbejdsvejledning 6-9. Detaljetegninger: Plan, snit, facade og detail 11-16 Side 1 af 17 INDHOLD Materialeliste 2 Generel vejledning til afsætning 3-5 Montageforløb og arbejdsvejledning 6-9 Detaljetegninger: Plan, snit, facade og detail 11-16 Monteringsvejledning Trapez-tagpladerne

Læs mere

TILLYKKE MED DERES NYE CARPORT. Lynge Carport 1.0 Tegningsmateriale og arbejdsvejledning Side 1 af 9

TILLYKKE MED DERES NYE CARPORT. Lynge Carport 1.0 Tegningsmateriale og arbejdsvejledning Side 1 af 9 Side 1 af 9 TILLYKKE MED DERES NYE CARPORT Inden byggeriet påbegyndes, anbefaler vi at der foretages kontrol af de leverede materialer i henhold til materialelisten. Side 2 af 9 PLANTEGNING Side 3 af 9

Læs mere

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 1B

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 1B Hæfte 1B Huse med grundmur og bræddebeklædte gavltrekanter Kategori 1B Stråtækt heltag med spidsgavle Fra omkring år 1800 gik man over til at grundmure de nye huse og modernisere de ældre huse, hvor bindingsværket

Læs mere

Monteringsvejledning Pandeplade

Monteringsvejledning Pandeplade Monteringsvejledning Pandeplade Profilmetal a/s Telefon: 56630222 Skovsøviadukten 3 CVR: 26137063 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side 2 Monteringsvejledning, ansvar og anvendelse

Læs mere

Finansieret af BG Håndværks- og Industrifond

Finansieret af BG Håndværks- og Industrifond Stråtage Før og Nu Finansieret af BG Håndværks- og Industrifond Titel Stråtage før og nu Redaktion Fleming Grøfte Arne Høi Tekst og grafik/billeder Fleming Grøfte Udgiver Raadvad-Centret www.raadvad.dk

Læs mere

Afsætning Skur / carport Tegningsmateriale og arbejdsvejledning side 1

Afsætning Skur / carport Tegningsmateriale og arbejdsvejledning side 1 Afsætning Tegningsmateriale og arbejdsvejledning side 1 Generel vejledning til afsætning af hjørner og vandret plan på grund Når du har sikret dig, at bygningens placering er i overensstemmelse med love,

Læs mere

Højslev Dyb Falstagsten Lille Model Hillerød

Højslev Dyb Falstagsten Lille Model Hillerød Oplægningsvejledning Højslev Dyb Falstagsten Lille Model Hillerød Oplægning med Rund rygningssten med horn Indhold 2 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 3 Tagfladens højde og lægtning 4 Mål vedrørende

Læs mere

MONTERING DETAILTEGNINGER

MONTERING DETAILTEGNINGER MONTERINGSVEJLEDNING MONTERING DETAILTEGNINGER Skitser og uddybende beskrivelser Indholdsfortegnelse Dampbremse Side 3 Inddækning Side 4 Snitteknik, udvendigt hjørne Side 5 Snitteknik, indvendigt hjørne

Læs mere

AFDELING 5 OG 6 INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Bebyggelsen. 1 Baggrund 1. 2 Bebyggelsen 1. 3 Tagene 3

AFDELING 5 OG 6 INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Bebyggelsen. 1 Baggrund 1. 2 Bebyggelsen 1. 3 Tagene 3 HEJREVANGENS BOLIGSELSKAB AFDELING 5 OG 6 VURDERING AF TAGDÆKNING ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Bebyggelsen

Læs mere

TILLYKKE MED DERES NYE CARPORT! Lynge Carport 2.1 Tegningsmateriale og arbejdsvejledning Side 1 af 11

TILLYKKE MED DERES NYE CARPORT! Lynge Carport 2.1 Tegningsmateriale og arbejdsvejledning Side 1 af 11 Side 1 af 11 TILLYKKE MED DERES NYE CARPORT! Inden byggeriet påbegyndes, anbefaler vi at der foretages kontrol af de leverede materialer i henhold til materialelisten. PLANTEGNING Lynge Carport 2.1 Side

Læs mere

VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold

VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold I overensstemmelse med: Bygningsreglement 1995 Tekniske forskrifter Indholdsfortegnelse Generelt Brandkam og brandkamserstatning.

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

Facade Nr. 5.1.55 Dato 02/06. Mere fritid med... Facadebeklædning. ivarplank. fibercement. inspireret af naturen. minimal vedligeholdelse

Facade Nr. 5.1.55 Dato 02/06. Mere fritid med... Facadebeklædning. ivarplank. fibercement. inspireret af naturen. minimal vedligeholdelse Facade Nr. 5.1.55 Dato 02/06 Mere fritid med... Facadebeklædning ivarplank fibercement inspireret af naturen minimal vedligeholdelse Her er mere fritid Minimal vedligeholdelse ivarplank kræver ikke den

Læs mere

Juni 2009 2.132 DK ivarplank. Få mere fritid. stærk fibercementplanke med minimal vedligeholdelse...

Juni 2009 2.132 DK ivarplank. Få mere fritid. stærk fibercementplanke med minimal vedligeholdelse... Juni 2009 2.132 DK ivarplank Få mere fritid stærk fibercementplanke med minimal vedligeholdelse... ivarplank fibercement med mini Med ikilauta ivarplank er er det det slut med at bruge kostbar fritid og

Læs mere

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Læs hele monteringsvejledningen igennem, inden du begynder at montere. Dette er en generel monteringsvejledning for Santex Udestue 80-86,

Læs mere

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse GLAS TIL ELEVATORER Valg af glas til elevatorstolens vægge, elevatordøre og skaktvægge VEJLEDNING 1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse af elevatorer.

Læs mere

Bygherrevejledning. Renovering af tage med tagpap og folie. Udarbejdet i samarbejde med Energistyrelsen

Bygherrevejledning. Renovering af tage med tagpap og folie. Udarbejdet i samarbejde med Energistyrelsen Bygherrevejledning Renovering af tage med tagpap og folie Energibesparelse og efterisolering Udarbejdet i samarbejde med Energistyrelsen 2 Indledning Ca. 40% af Danmarks energiforbrug anvendes til bygningers

Læs mere

SmartWood Bjælkesystem Detaljer

SmartWood Bjælkesystem Detaljer SmartWood Bjælkesystem Detaljer Oversigt med positioner T-02 T-03 T-01 V-04 V-03 V-02 V-01 Detalje T-01 type A Detalje T-01 type B Detalje T-01 type C Detalje T-02 type A Detalje T-02 type B Detalje T-03

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14058

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14058 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14058 Besigtigelsesdato: Mandag den 14.07.2014, kl. 10 00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

PERFORM Form og Fals

PERFORM Form og Fals PERFORM Form og Fals Tips til... Inddækning mod mur Gode råd og nyttig viden Inddækning ved skorsten ved rygning på tagfladen falsede samlinger limede samlinger Miljørigtige inddækninger PERFORM flexibel

Læs mere

Undertage. Sikring mod brandspredning. Rettelsesblad til DBI vejledning 36. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Udgivet af

Undertage. Sikring mod brandspredning. Rettelsesblad til DBI vejledning 36. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Udgivet af Rettelsesblad til DBI vejledning 36 Undertage Sikring mod brandspredning Udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: 36 34 90 00, Fax: 36 34 90 01 E-mail: dbi@dbi-net.dk

Læs mere

Montagevejledning Attic Group A/S Maj 2009

Montagevejledning Attic Group A/S Maj 2009 Montagevejledning Attic Group A/S Maj 2009 1 Montagebeskrivelse Forberedelse: 1. Kontroller at produktet er i overenssteelse med ordrebekræftelsen. 2. Mål kvistens bredde på trækonstruktionen (kaldes k-br

Læs mere

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 E/F Vendsysselgade 24-26 c/o formand Ruben Nielsen Vendsysselgade 24, 2. th. 9000 Aalborg Råd til byggeri. Aalborg, den 19.06.2015 Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 For Ejerforeningen

Læs mere

Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 19

Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 19 Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 19 Profilmetal a/s Skovsøviadukten 3 4200 Slagelse Telefon: CVR: 56630222 26137063 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side 2 Monteringsvejledning, ansvar og

Læs mere

Fibercement Bølgeplader, Type 146/48, 1090x1180 på lægter

Fibercement Bølgeplader, Type 146/48, 1090x1180 på lægter Bygningsbeskrivelse Side : 1/7 Udarbejdet: SLa Kontrolleret: MBM Godkendt: MBM Fibercement Bølgeplader, Type 146/48, 1090x1180 på lægter Ansvarsfraskrivelse Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet

Læs mere

TILLYKKE MED DERES NYE DOBBELT CARPORT! Lynge Carport 2.0 Eksklusiv Tegningsmateriale og arbejdsvejledning Side 1 af 9

TILLYKKE MED DERES NYE DOBBELT CARPORT! Lynge Carport 2.0 Eksklusiv Tegningsmateriale og arbejdsvejledning Side 1 af 9 Side 1 af 9 TILLYKKE MED DERES NYE DOBBELT CARPORT! Denne eksklusive model er uden stolper i midten. Dette giver en meget enkelt og stilren carport og den øgede bredde og længde gør den ideel til familie

Læs mere

Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 35

Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 35 Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 35 Profilmetal a/s Telefon: 56630222 Skovsøviadukten 3 CVR: 26137063 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side 2 Monteringsvejledning, ansvar og

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13025

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13025 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13025 Besigtigelsesdato: Fredag den 17. maj 2013. Kl. 10.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

icopal Listedækning Vi beskytter din bygning smukke vertikale linier

icopal Listedækning Vi beskytter din bygning smukke vertikale linier icopal Listedækning smukke vertikale linier Vi beskytter din bygning kvalitet og godt design Listedækning er en klassisk tagdækning, der er kendetegnet ved smukke vertikale linier. Listedækning udstråler

Læs mere

BB Top 280. Ekstra stærkt undertag Montagevejledning

BB Top 280. Ekstra stærkt undertag Montagevejledning BB Top 280 Ekstra stærkt undertag Montagevejledning kls. MH Vælg det rigtige undertag Undertaget er en bygningsdel som i løbet af året udsættes for store belastninger: Fygesne, slagregn, vindbelastninger

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. xx

SKØNSERKLÆRING J.nr. xx SKØNSERKLÆRING J.nr. Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som den bygningssagkyndige / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Til 50mm hytter. Har du grunden, så har vi huset...

Til 50mm hytter. Har du grunden, så har vi huset... Montagevejledning Til 50mm hytter Bjælkehytter Bjælkehuse Træhuse Sommerhuse Fritidshuse Kolonihavehuse Jagthytter Anneks Campinghytter Redskabsrum Lysthuse Har du grunden, så har vi huset... Montagevejledning

Læs mere

Oplægning med topsten samt Rund rygningssten med horn Indhold

Oplægning med topsten samt Rund rygningssten med horn Indhold Oplægningsvejledning Højslev Dyb Falstagsten LT6 Oplægning med topsten samt Rund rygningssten med horn Indhold 2 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 3 Tagfladens højde og lægtning 4 Mål vedrørende

Læs mere

Tækkeudtryk før og nu. Stråtage før og nu. Tækkeordbogen 2003. 1 bundt Bundt Knippe Kerre Neg Dukke Dok rør Tagneg

Tækkeudtryk før og nu. Stråtage før og nu. Tækkeordbogen 2003. 1 bundt Bundt Knippe Kerre Neg Dukke Dok rør Tagneg Tækkeordbogen 2003 Betegnelser for rør og halm i bundter med en omkreds på 60 cm. I dag er et bundt altid 60 cm (19 20 cm i diameter) i omkreds målt ved rodende. Leveres i dag i en rulle. Omkring 1900

Læs mere

Shingle Den lette tagløsning

Shingle Den lette tagløsning Shingle Den lette tagløsning den lette tagløsning Produktet Shingle Uovertruffen holdbarhed Med Shingle tilbyder Metrotile et produkt der har sat byggetraditioner og arkitektur i højsædet. Samtidig har

Læs mere

Derbigum, varmt tag, fladt Indledning

Derbigum, varmt tag, fladt Indledning Bygningsbeskrivelse Side : 1/7 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Derbigum, varmt tag, fladt Indledning NOTE Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet i Byggecentrums beskrivelsesprogram Ludoc i henhold

Læs mere

Fald fra højden ved arbejde på tage

Fald fra højden ved arbejde på tage De vigtigste regler om sikkerhedsforanstaltninger mod nedstyrtning og gennemstyrtning fra arbejde og færdsels på tage på byggepladser. Vejledningen handler om de sikkerhedsforanstaltninger, som arbejdsgiveren

Læs mere

Monteringsvejledning Tagstensplade

Monteringsvejledning Tagstensplade Monteringsvejledning Tagstensplade Profilmetal a/s Skovsøviadukten 3 4200 Slagelse Telefon: CVR: 56630222 26137063 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side 2 Monteringsvejledning, ansvar og anvendelse

Læs mere

Corus ByggeSystemer A/S. ClickFals

Corus ByggeSystemer A/S. ClickFals Corus ByggeSystemer A/S ClickFals Stående fals: Økonomisk attraktivt 1. Corus ByggeSystemer A/S sætter standarden - vi har markedets førende produkter 2. Stærke produktkoncepter til byggeriet - Corus ByggeSystemer

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING FOR DASATOP

MONTAGEVEJLEDNING FOR DASATOP MONTAGEVEJLEDNING FOR DASATOP Formål For at beskytte konstruktionen mod fugtskader skal der indbygges en dampspærre. Med DASATOP kan dette lade sig gøre udefra i forbindelse med tagudskiftning. DASATOP

Læs mere

Tætte tage Her går det ofte galt i praksis!

Tætte tage Her går det ofte galt i praksis! Tætte tage Her går det ofte galt i praksis! Dorte Johansen Byggeskadefonden Burcharfol fra 2003 Levetid max 5 år 1 Delamineret undertag levetiden er ukendt. Reklamation overfor producenten! Duko har medført

Læs mere

SCAN alu-profiler beskyttelse af dit træ- og murværk

SCAN alu-profiler beskyttelse af dit træ- og murværk SCAN alu-profiler beskyttelse af dit træ- og murværk Scan Alu-profiler Flot og vedligeholdelsesfri beskyttelse af dit træ- og murværk. Scan Alu-profiler er en bred vifte af standard profiler, der er med

Læs mere

4. Tage med en hældning på over 60 grader

4. Tage med en hældning på over 60 grader 4. Tage med en hældning på over 60 grader 4.1. Arbejde ved tagfod og på tagfladen på tage med en hældning på over 60 grader Ansatte, der arbejder og færdes på tage med en hældning på over 60 grader, skal

Læs mere

Montagevejledning for OP-DECK

Montagevejledning for OP-DECK Montagevejledning for OP-DECK Forberedelse før montering af OP-DECK sandwich paneler Generelt skal de nødvendige sikkerhedsmæssige foranstaltninger tages inden montagestart. (kantbeskyttelse, net osv.)

Læs mere