Installation instruction

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Installation instruction"

Transkript

1 GB DE DK NO FI Installation instruction 1 Installationsanleitung 20 Monteringsvejledning 40 Installasjonsanvisning 60 Asennusohje 80 Installation instruction C 460

2 40 PRÆSTATIONSERKLÆRING Nr. C460-CPR SE-1 PRODUKT Produkttype Brændeovn fyret med fast biobrændsel Typebetegnelse Contura 460 Serienummer Se mærkeskilt på brændeovnen Tiltænkt anvendelse Rumopvarmning i boliger Brændsel Brænde PRODUCENT Navn NIBE AB / Contura Adresse Box 134, Skulptörvägen 10 SE Markaryd, Sverige KONTROL I henhold til AVCP System 3 Europæisk standard EN 13240:2001 / A2:2004 Testinstitut Rein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle, NB 1625, har udført kontrol af erklæret præstation og udfærdiget testrapport nr. RRF ERKLÆRET PRÆSTATION Væsentlige egenskaber Præstation Harmoniseret teknisk specifikation Reaktion ved brandpåvirkning A1 WT Mindste afstand til brændbart materiale 50 mm til bagsiden 330 mm til siden Øvrige sikkerhedsafstande i henhold til monteringsvejledningen Risiko for at gløder falder ud Godkendt Emissioner fra forbrændingen CO 0,12% NOx 25 mg/m 3 OGC 84 mg/m 3 PM 67 mg/m 3 EN 13240:2001 / A2:2004 Overfladetemperaturer Godkendt Rengøringsmuligheder Godkendt Mekanisk styrke Godkendt Udslip af farlige stoffer Godkendt Nominel effekt 7 kw Virkningsgrad 80% Røggastemperatur i tilslutningsstuds ved nominel 255 C effekt Undertegnede bærer ansvaret for fremstilling og overensstemmelse med erklæret præstation. Niklas Gunnarsson, Forretningsområdechef for NIBE STOVES Markaryd den 1. juli 2013

3 41 Velkommen til Contura Velkommen til Contura-familien! Vi håber, at du får stor glæde af din nye brændeovn. Som ny ejer af en brændeovn fra Contura er du sikret en brændeovn med et tidløst design og lang levetid. Contura har også en både miljøvenlig og effektiv forbrænding for at sikre det bedste varmeudbytte. Læs monteringsvejledningen nøje igennem, før installationen påbegyndes. I fyringsvejledningen kan du læse om den bedste måde at tænde op og fyre på. Indholdsfortegnelse Tekniske data 42 Monteringsafstand til vægge og loft 43 Tilførsel af forbrændingsluft 44 Udpakning 45 Montering af ildstedsbeklædning 46 Montering af røgplade 46 Montering af stråleplade 47 Hultagning i loft 47 Montering af bagvæg C Montering af bagplade 48 Placering af pejseindsatsen 49 Montering af varmemagasin 49 Toptilslutning til stålskorsten 49 Afgangsrør bagtil til muret skorsten 50 Montering af betonindklædning Sådan fyrer man 58 OBS! Montering af en brændeovn skal meldes til de lokale myndigheder. Boligejeren er selv ansvarlig for, at de foreskrevne sikkerhedskrav er opfyldt, og for at monteringen besigtiges af en kvalificeret kontrollant. Skorstensfejeren skal informeres om monteringen, eftersom den medfører ændrede fejningsbehov. ADVARSEL! Brændeovnen bliver meget varm Under brug bliver visse af brændeovnens dele meget varme og kan forårsage forbrændinger ved berøring. Vær også opmærksom på den kraftige varmeudstråling gennem lågeglasset. Hvis der anbringes brændbart materiale nærmere end den angivne sikkerhedsafstand, kan det medføre brand. Hvis brændet kun ulmer, kan det forårsage en eksplosionsagtig antændelse af røggasserne med risiko for såvel materielle skader som personskader.

4 42 Tekniske data Effekt 3-9 kw Virkningsgrad, op til 80 % Vægt, høj model 370 kg Vægt, lav model 340 kg Vægt, forhøjningsdel 400 mm 20 kg Vægt, forhøjningsdel 100 mm 5 kg Vægt, ovnplade i marmor 26 kg Bredde 890 mm Dybde 700 mm Højde, høj model 2380 mm Højde, lav model 1590 mm Afgangsstuds Ø150 mm Typegodkendt iht.: Europæisk standard EN klasse 1 Svensk miljø- og kvalitetsmærkning, P-mærket cert. nr Svensk typegodkendelse, cert. nr. 0887/99 Norsk standard NS 3059, Cert. Nr Tysk standard DIN , RO Dansk standard 887-1, id nr. 598 Generelt Denne vejledning indeholder monterings- og installationsanvisninger for Contura 460. Sammen med ovnen leveres endvidere en fyringsvejledning og brugsanvisning. Vi tilråder, at De gennemlæser hele denne vejledning omhyggeligt og opbevarer den til evt. fremtidig brug. Ovnen er typegodkendt og kan tilsluttes til en skorsten, der er dimensioneret til en røggastemperatur på 350 C. Afgangsrørets udvendige diameter er 150 mm. Der skal kunne tilføres forbrændingsluft fra det fri. Som tilvalg kan pejseovnen forsynes med en konvektionsblæser. Såfremt De ønsker yderligere råd og anvisninger angående installationen af pejseovnen, anbefaler vi, at De rådfører Dem med den lokale skorstensfejer. Byggelov Ved montering af ovnen og opførelse af skorsten kræves i visse tilfælde tilladelse fra den tekniske forvaltning på det lokale rådhus. Skorstenen skal endvidere godkendes af skorstensfejeren. Vi anbefaler derfor, at De rådfører Dem med Deres skorstensfejer eller Teknisk Forvaltning på rådhuset. Bærende underlag Placeres pejseovnen på et trægulv, skal en autoriseret håndværker godkende gulvets bæreevne. Hvis pejseovnens og skorstenens totalvægt ikke overstiger 400 kg, er det normalt ikke nødvendigt at forstærke gulvet ekstra. Gulvplade under ovnen For at beskytte gulvet mod udfaldende gløder, skal pejseovnen altid være placeret på et brandsikkert underlag. Er gulvet brændbart, skal det brandsikre underlag derfor have en sådan størrelse, at gulvet er dækket mindst 300 mm ud foran pejseovnen og 150 mm ud fra pejseovnens sider. Vi anbefaler derfor, at De rådfører Dem med Deres lokale skorstensfejer. Skorsten Pejseovnen kræver et minimumtræk på mindst 12Pa. Trækket i skorstenen påvirkes primært af længden og lysningen på røgkanalen. Kortest anbefalede skorstenslængde er 3,5 m, og tværsnitsarealet på røgkanalen skal være 175 cm² (diameter 150 mm). Vær omhyggelig med at kontrollere, at skorstenen er tæt, og at der ikke forekommer falsk træk ved røgdæksler, renselemme og rørsamlinger. Vær opmærksom på, at røgkanaler med skarpe knæk og vandret føring reducerer trækket i skorstenen. Maksimal vandret røgkanallængde er 1 m, forudsat at den lodrette skorstenslængde er mindst 5 m. Røgkanalen skal kunne renses i hele sin længde, og renselemmene skal sidde let tilgængeligt. Ildstedsbeklædning Eldstadsbekl dnad Røgplade R khylla Plateprofiler tprofiler Brændestop Brasbegr nsare Rund Rostertallrik askerist Bund af Gjutgodsbotten støbejern TDækstykker ckbitar Askeskuffe Askl da

5 43 Monteringsafstand til vægge og loft Placér gulvskabelonen (se side 48) der hvor pejseovnen skal stå. Kontrollér, at de mål, der er angivet på tegningerne, ikke underskrides. I skabelonen er der et hul, der markerer skorstenens centrum. Skabelonens bagkant skal stå på linie med betonindklædningen s bagkant. Mindste afstand fra ovnens åbning til brændbare bygningsdele eller møbler skal være 1 m. Mod brændbar væg Mod brændbar væg med varmeafskærmning Centermakering af skorsten Brændbar væg Centermakering af skorsten Brændbar væg 1200 (min 900) Brandsikkert underlag (ekstratilbehør) Mod ikke-brændbar væg Friskluftsstuds Ø Friskluftsstuds Ø Ø Min Min. mm 2200 til loft mm Bagvæg C460 (ekstratilbehør) 250 OBS! Min. 20 mm 1040 Brandsikkert underlag (ekstratilbehør) Brandsikkert underlag (ekstratilbehør) Brandsikker væg Centermakering af skorsten Brændbar væg Brandsikkert underlag (ekstratilbehør) Friskluftsstuds Ø Friskluftsstuds Ø

6 44 Tilførsel af forbrændingsluft Forbrændingsluften kan tilføres direkte via en kanal udefra eller indirekte via en ventil i ydervæggen i det lokale, hvor ovnen er placeret. Forbrændings lufts lange leveres som tilbehør. Nedenfor vises forskellige installationsalternativer. Tilslutningsstudsen på ovnen har en udvendig diameter på 64 mm. Vigtigt! I varme rum skal kanalen isoleres mod kondens med min. 30 mm mineraluld, som udvendigt beklædes med aluminiumtape. I gennembrydningen er det vigtigt at tætne mellem røret og væggen (alternativt gulvet) med tætningsmasse. Ved længere rørføring end 1 m skal rørdiameteren øges til 100 mm, og man skal vælge en tilsvarende større ventil. Indirekte gennem ydervæg Gennem ydervæg 30 mm Gennem gulv og krybekælder. Gennem gulv og plade på jord.

7 DK 45 Udpakning For at gøre det lettere at løfte og bære pejseovnen, kan støbejernslågen og støbejernsbunden afmonteres. 1 1 Løft og transportér indsatsen iht. illustrationerne Alle medfølgende dele tages ud af pejseindsatsen; pladeprofiler og plader lægges til side. Skru pejseovnen fri fra pallen og påmontér forlængerbenene. (Montér forlængerbenene mens pejseovnen endnu står på pallen derved undgår man, at gulvet ridses). Skru forlængerbenene fast ved hjælp af de med følgende unbrakoskruer. Løft pejseindsatsen 87 mm og tilspænd låsemøtrikkerne Den runde askerist udtages ved at løfte i kanten modsat reguleringsstangens fastgørelseshul. Tag de støbte dækstykker under sideglassene ud. Skru derefter pladeprofilerne langs side glassenes bagkant løs. Løft derefter støbejernsbunden ud ved at holde i dens ene side og træk den diagonalt ud gennem ovnlågen.

8 DK 46 Løft lågen opefter, så den går fri af de nederste hængseltappe. Før underdelen ud til siden, så den går fri af hængseltappene og løft derefter lågen nedefter. Montering af ildstedsbeklædning Skru pladeprofilerne langs sideglassenes bagkant løs og tag de støbte dækstykker under sideglassene ud. Skru derefter pladeprofilerne langs side glassenes bagkant løs. Vermiculit-holdere Vermiculitehållare Montér den bageste plade. Montér de to forreste plader. Skru pladeprofilerne fast igen og læg dækstykkerne på plads igen. Montering af røgplade Før den bukkede forkant på røg hylden op over støttetappene på siderne. Løft derefter røghyldens bagkant op over vermiculit- holderen.! Røghylden skal hælde opad mod forkanten, når den placeres oven på støttetappene. Stödtapp, sida Støttetapp, side Vermiculitehållare Vermiculit-holdere

9 47 Montering af stråleplade Strålingspladen udgør en skabelon for placering af indsatsen, betonindramningen og hultagning i loftet. Beton afskærmningens bagkant skal senere placeres over strålingspladen. Iht. kravene til monteringsafstand (se side 43) placeres strålingspladen på gulvet med en passende af stand fra væggen til hullet i strålingspladen, der markerer skorstenens centrum. Skal der anvendes en sikkerhedsvæg, monteres strålingspladen på sikkerhedsvæggen. Fastskru strålingspladen i gulvet ved hjælp af en skrue. c:a 50 Hultagning i loft Ved toptilslutning af skorstenen skal der foretages hultagning i loftet. Vær omhyggelig med at placere hullet nøjagtigt over skabelonens centermarkering. For installation af skorstenen henviser vi til skor stenens installationsanvisning. På dette tidspunkt monteres kun den bageste del af loftstætningen. Det er vigtigt, at loftstætningen er centreret over hullet i loftet Montering af bagvæg C-460 Fastskru de ydre stålprofiler med en afstand på mm. Vær omhyggelig med at montere brandvæggen lodret. Udluftningshullerne skal placeres ved gulv og loft. Højden på de to profiler er mm. Ved lavere loftshøjde afskæres profilerne (ved hjælp af en nedstryger/vinkelsliber) til den ønskede længde; udstansningen svarer til 100 mm. Se fig. Placér de to tilbageværende profiler, så de ligger mellem de ydre. Tilskær mineritpladerne til den ønskede bredde. Placér mineritpladerne kant mod kant med en akrylfuge i spalten, og skru dem fast med de medfølgende skruer. Vent med at montere den øverste plade, indtil den bageste del af loftstætningen er monteret. Utstansning Udstansningen

10 DK 48 Montering af bagplade Indklædning Bagplade Montér indklædningen på bagpladen. Bagpladen skrues fast på indsatsens støtteprofiler.

11 49 Placering af pejseindsatsen Pejseindsatsen placeres på strålepladen med de forreste ben centreret iht. markeringshullerne i stråle pladen. Montér ventilatoren (tilbehør) iht. monteringsvejledningen for Fläkt 2000/C460 (Ventilator 2000/C460). Montering af varmemagasin Placér de syv olivinsten, som udgør varme magasin et, oven på indsatsen i henhold til figuren. Toptilslutning til stålskorsten Følg vejledning på side 47 vedrørende hultagning til skorstenen i loft og tag. Afgangsrøret føres ind på studsen. Sørg for at pakningen på studsen ikke flytter sig herved. Hvis der er behov for yderligere tætning, kan ovnkit påsmøres.

12 DK 50 Afgangsrør bagtil til muret skorsten Afmærk centrum for hullet til røgkanalen på væggen. Gennembryd muren og udhug et hul med en diameter på ca. 180 mm. Mur derefter indmuringsstudsen fast med ildfast mørtel (medfølger ikke). Kontrollér, at skorstenshullets højde stemmer overens med højden på pejseovnens afgangsrør. Lad den ildfaste mørtel tørre, inden pejseovnen tilsluttes til skorstenen. I posen med denne monteringsvejledning ligger to fløjskruer til dækslet. Udskæringsplade Brytlock Dækplade Täcklock Ved tilslutning bagtil klippes udskærings pladen ud af bagpladen og strålepladen. Ved levering er indsatsen forberedt for toptilslutning. Ved tilslutning til pejseovnens bagside, skal studsen og pladen skifte plads. Afgangsrøret føres ind på studsen. Sørg for at pakningen ikke flytter sig herved. Hvis der er behov for yderligere tætning, kan ovnkit påsmøres. Tætn med tætningsgarn mellem indmuringsstudsen og afgangsrøret.

13 51 Montering af betonindklædning Kontrollér, at der ikke findes tynde, gennemgående sprækker i de enkelte betondele, inden disse monteres. Ved montering af indklædningen anvendes den medfølgende betonlim (fix) til sammenføjning af de enkelte betondele. Bland en del vand til to dele betonlim. Det er vigtigt, at de enkelte betondele monteres helt vandret og lodret. Betonlimen placeres i klatter, da dette letter den vandrette montering. Inden den endelige montering bør der foretages prøvemontering af de enkelte betondele for at kontrollere, om disse passer sammen, og om fugerne er tætte. Overflader, der skal sammenføjes, skal fugtes for at fremme vedhæftningsevnen. Fugetykkelsen skal være ca. 1 2 mm, når de enkelte dele er monteret og evt. overskydende af betonlim er presset ud. Kappe, Kåpa øverste övre del Kappe, midterdel Kåpa mitt Täckplatta Dækplade Den medleverede silikone bruges til at fastgøre marmorhylderne og til at fastgøre betondelene til væggen bagved. Ved fugning af samlingen mod væggen bagved skal man bruge den akrylfuge, der kan males over. Ujævnheder mellem de enkelte blokke og eventuelle skader udbedres nemt ved hjælp af betonlimen. Efter opvarmning udvider ildstedspladen sig det er derfor vigtigt, at betonindklædningen ikke berører selve ildstedet. Kontrollér, at der er en sprække på mindst 2 3 mm mellem ildstedet og betonindklædningen. Kappe, Kåpa nedre nedre del Øverste Övre marmorhylla marmorhylde Kaminhylde Hylla Sidestykke Sidstolpe Nedre marmorhylla Nederste marmorhylde Dækstykke Passbit foran asklåda askeskuffe Sokkel Sockel Dækstykke, Passbit sokkel sockel

14 52 Eventuelle ujævnheder på lågens indvendige kanter fjernes med en fil. Skru hængselbeslaget fast i de borede huller på lågen, og fastgør derefter hængslet i hængselbeslaget. Placér klappen i åbningen på soklen og afmærk borehullerne.! Hvis der skal anvendes ventilator, foretages enten hultagning for ledning erne i væggen eller i soklens bagkant. Træk ledningerne inden soklen placeres på strålepladen. Bor iht. markeringen med et 5 mm bor. Sæt i ekspanders i hullerne og skru hængslerne fast. Tilpás klappen i åbningen på soklen ved at skrue på hængslernes justérskruer. Vælg den egnede justérskrue iht. de afmærkede retningspile, der er placeret på hængslerne. Placér soklen på strålingspladen. Soklens bagkant skal flugte med strålingspladens bagkant. Soklens passtykke placeres løst eller fastgøres ved hjælp af små klatter akrylfuge i hullet på soklen. Passtykkerne skal være udtagelige af hensyn til rengøring og evt. service af ventilatoren.

15 53! Samlingen mellem udtaget i betondelene og bagpladen skal omhyggeligt tætnes med silikone. Dette hindrer at den varme konvektionsluft undviger ad forkerte veje. Brug rigeligt med silikon e langs kanten ved bagpladen. Evt. overskydende silikone vil blive presset ud, når betondelene placeres. Overskydende silikon e fjernes med en finger fugtet med sæbevand. Fastlim sidestykkerne til soklen ved hjælp af betonlimen. Montér hylden til sidestykkerne ved hjælp af beton limen. Anvend gevindstykkerne til at fastgøre hylden til soklen. Sørg for, at gevindstykkerne er korrekt placeret i sporene, og at de rektangulære skiver ligger helt på plads over sporene, inden møtrikkerne tilspændes.

16 54 Placér betonlim på hylden og løft kappen op på plads.! Brug silikone til at fastgøre kappen til væggen bagved.! Her er det meget vigtigt, at man opnår en tæt fuge mellem betonindklædningen og bagpladen, da der vil findes varm luft i denne del. Tætningsplade Strålingsafskærmning Skru strålingsafskærmningen fast til tætningspladen. Tætningspladen placeres i sædet på kappen, og pladen fastskrues til bagpladen. Klip udskæringspladen fri, hvis pejseovnen skal toptilsluttes. Tætningspladen skal isoleres ved hjælp af de medfølgende isoleringsstykker. Ved lav model anvendes kun det ene isoleringsstykke. På den lave model fastgøres marmorpladen sluttelig til kappen ved hjælp af silikone.

17 55 Læg den første isoleringsplade oven på tætningspladen. Kontrollér omhyggeligt, at isoleringen slutter tæt til ind mod afgangsrøret og betonindramningen. Læg den anden isoleringsplade på. Denne skal have et større hul i midten og skal slutte tæt til mod det første skorstensmoduls yderside. Montér det nederste skorstensmodul. Skorstensmodul Skorstensmodul Overgangsisolering Övergångsisolering Stopplade Stoppbricka Isoleringsplade Isoleringsskiva Isoleringsplade Isoleringsskiva Afgangsrør Startrör Avtätningsplåt Tætningsplade Spalte Spalt 4-5 mm Skru den forreste del af loftstætningen fast, så der efterlades en spalte på 4 5 mm ind mod skorstenskappen. Sørg for, at loftstætningen slutter tæt op mod loftet. Hold gummilisten med lamellerne vendende ind mod skorstenskappen, og tryk den fast i spalten rundt om skorstenen. Tætn og isolér oven for loftstætningen i etageadskillelsen med isolérplader.

18 56 Fastlim de resterende betondele og evt. forhøjningsstykker. Der skal være et spil mellem kappens øverste del og loftet på mindst 20 mm.! De to ekspansionsfuger i kappen skal fyldes med akrylfuge. Marmorpladerne på hyldeplanen fastgøres ved hjælp af silikone.

19 57 Samlingerne mellem de forskellige dele på kåben spartles med kakkelklæber, brug glasfiberstrimler til at armere kakkelklæberen. Udspartel også fugen mellem kåben og hyldens marmorplader med kakkelklæber. Fugen mellem betonkåben og marmorhylden fyldes med akrylfuge. Fugen mellem betonkappen og sikkerhedsvæggen samt sikkerhedsvæggens pladeprofiler fuges med akrylfuge. Inden fugningen påbegyndes skal pladeprofilerne afrenses med terpentin eller et tilsvarende opløsningsmiddel. Når betonlimen og akrylfugen er tørret, males betonkappen og sikkerhedsvæggen med strukturfarve. Malingen skal tørre i mindst et døgn, hvorefter der males med latexmaling i glans nr. 7. Husk at beskytte pejseindsatsen mod malingsstænk. Ristene placeres løst i hullerne på kappen. Inden ildstedet af plade (tilbehør) lægges rundt om soklen, klippes det inderste pladestykke af og evt. grater fjernes (med en fil). Ildstedsomkransning af marmor (tilbehør) placeres løst rundt om soklen eller fast limes til underlaget. Hvis men foretrækker en glat kåbe, kan nichen skjules med dækpladen. Montér dækpladen i plan med kåbens ydre kontur, og fastgør den med kakkel klæber. Spalten rundt om dækpladen fuges med akrylfuge.! Den samlede pejseovn skal have lov til at tørre i mindst en uge, inden der tændes op.

20 58 Således fyrer man Anbefalet brændemængde ved normalfyring er 2 kg/time. Størst tilladte mængde brænde er 3,5 kg/time. De fleste træsorter kan anvendes som brændsel. Løvtræ er bedst, da det brænder mere roligt. Det er vigtigt, at brændet er tørt og har en passende størrelse: ca cm langt og 7 9 cm i diameter. Lågen åbnes og lukkes altid forsigtigt for at forhindre udslip af røg forårsaget af trykforandringer i brændkammeret. 1. Åbn forbrændingsluftspjældet ved at skubbe spjældets håndtag til højre. 2. Placér nogle sammenkrøllede aviser eller optændingsblokke samt 3 3,5 kg fintkløvet brænde i midten af brændkammeret. Brændet skal altid stables liggende, på kryds og tværs med luft imellem. 3. Tænd op. 4. Skub lågen til uden at lukke den helt. Når ilden er i gang, efter ca minutter, lukkes lågen. 5. Læg 3 4 stykker brænde med en samlet vægt på ca. 2 2,5 kg på, når ilden har dannet en god glødebund. Når reguleringshåndtaget trækkes ud, åbnes der for den runde askerist. Askeristen må kun stå åben nogle få minutter ved ilægning af brænde for at opnå en hurtig antændelse af brændet, samt når asken skal rages ned i askeskuffen. Hvis den runde askerist står åben hele tiden, mens der er ild i pejseovnen, kan såvel ovnen som skorstenen tage skade på grund af overophedning. Vigtigt! Det er vigtigt, at brændet hurtigt begynder at brænde. Hvis brændet kun ulmer, giver det kraftig røgudvikling, som i værste fald kan forårsage en eksplosionsagtig antændelse af røggasserne med skader på pejseovnen til følge. Hurtig antændelse af brændet opnås ved at åbne den runde askerist et kort stykke tid ved ilægning af brænde eller ved at lade lågen stå på klem, indtil brændet er antændt.! Gennemlæs nøje den separate fyrings- og brugsvejledning, inden De begynder at fyre. ÅBEN ÖPPET Ryster Roster Forbrændingsluft Förbränningsluft ÖPPET ÅBEN Illustrationer af Lars-Erik Karlsson Dok. skapat

21

22

23

24 NIBE AB Box Markaryd Sweden IAV EX C Contura reserves the right to change dimensions and procedures described in these instructions at any time without special notice. The current edition can be downloaded from

Monteringsvejledning C 750 C 750A. www.contura.eu

Monteringsvejledning C 750 C 750A. www.contura.eu Monteringsvejledning C 750 C 750A www.contura.eu 62 CERTIFIKAT PRÆSTATIONSERKLÆRING Nr. C750 / C750A-CPR-130612-SE-1 PRODUKT Produkttype Typebetegnelse Serienummer Tiltænkt anvendelse Brændsel Brændeovn

Læs mere

Monteringsvejledning. C26K Høj. www.contura.eu

Monteringsvejledning. C26K Høj. www.contura.eu Monteringsvejledning C26K Høj www.contura.eu DK 82 CERTIFIKAT PRÆSTATIONSERKLÆRING Nr. C26K-CPR-130617-SE-1 PRODUKT Produkttype Typebetegnelse Serienummer Tiltænkt anvendelse Brændsel Brændeovn fyret med

Læs mere

Monteringsvejledning. C 26K Lav. www.contura.eu

Monteringsvejledning. C 26K Lav. www.contura.eu Monteringsvejledning C 26K Lav www.contura.eu DK 82 CERTIFIKAT PRÆSTATIONSERKLÆRING Nr. C26K-CPR-130617-SE-1 PRODUKT Produkttype Typebetegnelse Serienummer Tiltænkt anvendelse Brændsel Brændeovn fyret

Læs mere

Contura 580W. Installation Instructions SE DK NO GB

Contura 580W. Installation Instructions SE DK NO GB Installation Instructions 511911 IAV SE/EX 0740-1 SE DK NO GB Installationsanvisning 2 Monteringsvejledning 10 Installasjonsanvisning 20 Installation Instructions 30 Contura 580W Kære Contura-ejer Vi vil

Læs mere

Monterings- og brugsvejledning Pejseindsats Unico. Version 2, 30/08-2014

Monterings- og brugsvejledning Pejseindsats Unico. Version 2, 30/08-2014 Monterings- og brugsvejledning Pejseindsats Unico Version 2, 30/08-2014 Indledning Tillykke med din nye Lotus-pejseindsats Vi håber og tror, at den vil give dig mange varme stunder. Men før du rigtig

Læs mere

Varde Thurø 11. Installations og Brugervejledning. 1. udgave 01.06.2012 FOR-1141 DK

Varde Thurø 11. Installations og Brugervejledning. 1. udgave 01.06.2012 FOR-1141 DK Varde Thurø 11 Installations og Brugervejledning 1. udgave 01.06.2012 FOR-1141 DK 1 2 Tillykke med Deres nye brændeovn Varde Ovne A/S er et dansk firma, der har specialiseret sig i funktionelle, miljørigtige

Læs mere

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3)

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) Service Reservedele NH Bioservice SCANINCO Viborgvej 52 Krøsbærvej 17 8766 Nørre Snede 7330 Brande Tlf 21662288 Tlf. - 61123446 Installations-, funktions-

Læs mere

Panorama & panorama xl Pejseindsats. Betjeningsvejledning. Opstillings og. www.heta.dk

Panorama & panorama xl Pejseindsats. Betjeningsvejledning. Opstillings og. www.heta.dk Panorama & panorama xl Pejseindsats Opstillings og Betjeningsvejledning www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye pejseindsats, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres

Læs mere

BRUGERMANUAL/ BRUKERVEILEDNING

BRUGERMANUAL/ BRUKERVEILEDNING BRUGERMANUAL/ BRUKERVEILEDNING RAIS RIVA NORDISK MILJØMÆRKNING 578 005 1 FYR MILJØVENLIGT! 5 Miljøvenlige råd til fornuftig fyring - sund fornuft for både miljø og pengepung. 1. Effektiv optænding. Brug

Læs mere

MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING. Scan DSA 12

MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING. Scan DSA 12 MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING Scan DSA 12 Tillykke med din nye Scan indbygningsovn Du har valgt et produkt fra en af Europas førende producenter af brændeovne, og vi er overbeviste om, at du vil få stor

Læs mere

Monteringsvejledning. Drejeplade C780 C880. www.contura.eu

Monteringsvejledning. Drejeplade C780 C880. www.contura.eu Monteringsvejledning Drejeplade C780 C880 www.contura.eu 63 Generelt Denne vejledning indeholder instruktioner vedrørende montering af brændeovnen med en drejeplade. Gennemlæs vejledningen omhyggeligt,

Læs mere

Model: SL-350TRS-CE-D. Installationsvejledning ADVARSEL

Model: SL-350TRS-CE-D. Installationsvejledning ADVARSEL Model: SL-350TRS-CE-D Installationsvejledning 0086 ADVARSEL: Hvis oplysningerne i denne vejledning ikke følges nøje, kan det resultere i brand eller eksplosion og tingskade, personskade eller død. Undgå

Læs mere

Scan Line 25 og 25 S. Betjeningsvejledning. www.heta.dk

Scan Line 25 og 25 S. Betjeningsvejledning. www.heta.dk Scan Line 25 og 25 S Betjeningsvejledning www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig hvis De

Læs mere

Scan-Line 10/20/30 20B/30B. Betjeningsvejledning. www.heta.dk

Scan-Line 10/20/30 20B/30B. Betjeningsvejledning. www.heta.dk Betjeningsvejledning Scan-Line 10/20/30 20B/30B www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig hvis

Læs mere

BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04

BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04 Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04 Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller Afsnit Bruger og brugerens ansvar (1) Automatiseringsmuligheder (2) Installationsanvisninger (3) Tekniske

Læs mere

MONTAGEANVISNING. Dobbeltvægget isoleret sektionsskorsten

MONTAGEANVISNING. Dobbeltvægget isoleret sektionsskorsten MONTAGEANVISNING Dobbeltvægget isoleret sektionsskorsten Topmontering eller Bagudmontering Gå til det kapitel, der vedrører netop den monteringsmetode, som du skal anvende i din installation. Topmontering

Læs mere

Kølig luft trækkes ind gennem panelets bagside. Luften varmes op. Den lune luft blæses ind i kælderen.

Kølig luft trækkes ind gennem panelets bagside. Luften varmes op. Den lune luft blæses ind i kælderen. 0 Færdig på en weekend Kølig luft trækkes ind gennem panelets bagside. Sværhedsgrad: LeT svært Du skal måle grundigt op. Og du må hellere købe et anlæg, der er lidt for stort, end et, der er for lille.

Læs mere

1. ANVISNINGER FOR BRUG. 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK. 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER. 6 4. BRUG AF APPARATET. 7 5. 7 6. 7 7.

1. ANVISNINGER FOR BRUG. 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK. 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER. 6 4. BRUG AF APPARATET. 7 5. 7 6. 7 7. Indholdsfortegnelse 1. ANVISNINGER FOR BRUG... 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK... 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER... 6 4. BRUG AF APPARATET... 7 5. LÆR DIT APPARAT AT KENDE... 7 6. INDEN

Læs mere

Før De tager Deres nye køleskab i brug

Før De tager Deres nye køleskab i brug Køleskabet DA Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

Montagevejledning. Til 28mm hytter. Har du grunden, så har vi huset...

Montagevejledning. Til 28mm hytter. Har du grunden, så har vi huset... 28 Montagevejledning Til 28mm hytter Bjælkehytter Bjælkehuse Træhuse Sommerhuse Fritidshuse Kolonihavehuse Jagthytter Anneks Campinghytter Redskabsrum Lysthuse Har du grunden, så har vi huset... Kære kunde

Læs mere

Forord. Med venlig hilsen Finn Switzer Haagensen Montagechef

Forord. Med venlig hilsen Finn Switzer Haagensen Montagechef Udgave 12 - juli 2013 Forord Tips og tricks er IKKE en norm for montagen, men anviser mulige løsninger på de udfordringer, man kan komme ud for under montagen. Denne publication er en anvisning og viser

Læs mere

Den originale Aspirotor. Installationsmanual CALORINOX Ø244 / Ø150

Den originale Aspirotor. Installationsmanual CALORINOX Ø244 / Ø150 Den originale Aspirotor Installationsmanual CALORINOX Ø244 / Ø0 1. udgave 1.9.2006 Indholdsfortegnelse Side Emne 3 Produktbeskrivelse 3 Udfyldning af produktskilt 4 Godkendelser og certifikater 5 Opmåling

Læs mere

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side DK/137344/11/11-05-2009 1 INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT TYPE Afsnitsfortegnelse Afsnit Betjening og brugerens opgave/ansvar

Læs mere

Væghængt centralvarmekedel for olie

Væghængt centralvarmekedel for olie Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side 1 DK/137544/02/26-04-2005 Væghængt centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af

Læs mere

Din brugermanual VOSS ELK7070-AL http://da.yourpdfguides.com/dref/949768

Din brugermanual VOSS ELK7070-AL http://da.yourpdfguides.com/dref/949768 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i VOSS ELK7070-AL i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!...

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!... Køle/fryseskab Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køle/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et skab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

Bruger manual til Ekoheat pillefyr

Bruger manual til Ekoheat pillefyr Bruger manual til Ekoheat pillefyr Kære Kunde Tillykke med det nye Ekoheat pillefyr fra Ekopower. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt igennem, inden installationen påbegyndes. Side 2 : Montering

Læs mere

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING R 24 TC 3 2 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING 2 14 2 38 50 2 74 Kære kunde Hjertelig tillykke med

Læs mere

køkkenmontering Tips og tricks Specielle løsninger Tips & Tricks Bordplademontage Vordingborg Plus

køkkenmontering Tips og tricks Specielle løsninger Tips & Tricks Bordplademontage Vordingborg Plus køkkenmontering Tips og tricks Specielle løsninger Tips & Tricks Bordplademontage Vordingborg Plus Udgave 10 - august 2010 Mekanisk fotografisk eller anden gengivelse af dette værk eller dele af det, er

Læs mere