Installation instruction

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Installation instruction"

Transkript

1 GB DE DK NO FI Installation instruction 1 Installationsanleitung 20 Monteringsvejledning 40 Installasjonsanvisning 60 Asennusohje 80 Installation instruction C 460

2 40 PRÆSTATIONSERKLÆRING Nr. C460-CPR SE-1 PRODUKT Produkttype Brændeovn fyret med fast biobrændsel Typebetegnelse Contura 460 Serienummer Se mærkeskilt på brændeovnen Tiltænkt anvendelse Rumopvarmning i boliger Brændsel Brænde PRODUCENT Navn NIBE AB / Contura Adresse Box 134, Skulptörvägen 10 SE Markaryd, Sverige KONTROL I henhold til AVCP System 3 Europæisk standard EN 13240:2001 / A2:2004 Testinstitut Rein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle, NB 1625, har udført kontrol af erklæret præstation og udfærdiget testrapport nr. RRF ERKLÆRET PRÆSTATION Væsentlige egenskaber Præstation Harmoniseret teknisk specifikation Reaktion ved brandpåvirkning A1 WT Mindste afstand til brændbart materiale 50 mm til bagsiden 330 mm til siden Øvrige sikkerhedsafstande i henhold til monteringsvejledningen Risiko for at gløder falder ud Godkendt Emissioner fra forbrændingen CO 0,12% NOx 25 mg/m 3 OGC 84 mg/m 3 PM 67 mg/m 3 EN 13240:2001 / A2:2004 Overfladetemperaturer Godkendt Rengøringsmuligheder Godkendt Mekanisk styrke Godkendt Udslip af farlige stoffer Godkendt Nominel effekt 7 kw Virkningsgrad 80% Røggastemperatur i tilslutningsstuds ved nominel 255 C effekt Undertegnede bærer ansvaret for fremstilling og overensstemmelse med erklæret præstation. Niklas Gunnarsson, Forretningsområdechef for NIBE STOVES Markaryd den 1. juli 2013

3 41 Velkommen til Contura Velkommen til Contura-familien! Vi håber, at du får stor glæde af din nye brændeovn. Som ny ejer af en brændeovn fra Contura er du sikret en brændeovn med et tidløst design og lang levetid. Contura har også en både miljøvenlig og effektiv forbrænding for at sikre det bedste varmeudbytte. Læs monteringsvejledningen nøje igennem, før installationen påbegyndes. I fyringsvejledningen kan du læse om den bedste måde at tænde op og fyre på. Indholdsfortegnelse Tekniske data 42 Monteringsafstand til vægge og loft 43 Tilførsel af forbrændingsluft 44 Udpakning 45 Montering af ildstedsbeklædning 46 Montering af røgplade 46 Montering af stråleplade 47 Hultagning i loft 47 Montering af bagvæg C Montering af bagplade 48 Placering af pejseindsatsen 49 Montering af varmemagasin 49 Toptilslutning til stålskorsten 49 Afgangsrør bagtil til muret skorsten 50 Montering af betonindklædning Sådan fyrer man 58 OBS! Montering af en brændeovn skal meldes til de lokale myndigheder. Boligejeren er selv ansvarlig for, at de foreskrevne sikkerhedskrav er opfyldt, og for at monteringen besigtiges af en kvalificeret kontrollant. Skorstensfejeren skal informeres om monteringen, eftersom den medfører ændrede fejningsbehov. ADVARSEL! Brændeovnen bliver meget varm Under brug bliver visse af brændeovnens dele meget varme og kan forårsage forbrændinger ved berøring. Vær også opmærksom på den kraftige varmeudstråling gennem lågeglasset. Hvis der anbringes brændbart materiale nærmere end den angivne sikkerhedsafstand, kan det medføre brand. Hvis brændet kun ulmer, kan det forårsage en eksplosionsagtig antændelse af røggasserne med risiko for såvel materielle skader som personskader.

4 42 Tekniske data Effekt 3-9 kw Virkningsgrad, op til 80 % Vægt, høj model 370 kg Vægt, lav model 340 kg Vægt, forhøjningsdel 400 mm 20 kg Vægt, forhøjningsdel 100 mm 5 kg Vægt, ovnplade i marmor 26 kg Bredde 890 mm Dybde 700 mm Højde, høj model 2380 mm Højde, lav model 1590 mm Afgangsstuds Ø150 mm Typegodkendt iht.: Europæisk standard EN klasse 1 Svensk miljø- og kvalitetsmærkning, P-mærket cert. nr Svensk typegodkendelse, cert. nr. 0887/99 Norsk standard NS 3059, Cert. Nr Tysk standard DIN , RO Dansk standard 887-1, id nr. 598 Generelt Denne vejledning indeholder monterings- og installationsanvisninger for Contura 460. Sammen med ovnen leveres endvidere en fyringsvejledning og brugsanvisning. Vi tilråder, at De gennemlæser hele denne vejledning omhyggeligt og opbevarer den til evt. fremtidig brug. Ovnen er typegodkendt og kan tilsluttes til en skorsten, der er dimensioneret til en røggastemperatur på 350 C. Afgangsrørets udvendige diameter er 150 mm. Der skal kunne tilføres forbrændingsluft fra det fri. Som tilvalg kan pejseovnen forsynes med en konvektionsblæser. Såfremt De ønsker yderligere råd og anvisninger angående installationen af pejseovnen, anbefaler vi, at De rådfører Dem med den lokale skorstensfejer. Byggelov Ved montering af ovnen og opførelse af skorsten kræves i visse tilfælde tilladelse fra den tekniske forvaltning på det lokale rådhus. Skorstenen skal endvidere godkendes af skorstensfejeren. Vi anbefaler derfor, at De rådfører Dem med Deres skorstensfejer eller Teknisk Forvaltning på rådhuset. Bærende underlag Placeres pejseovnen på et trægulv, skal en autoriseret håndværker godkende gulvets bæreevne. Hvis pejseovnens og skorstenens totalvægt ikke overstiger 400 kg, er det normalt ikke nødvendigt at forstærke gulvet ekstra. Gulvplade under ovnen For at beskytte gulvet mod udfaldende gløder, skal pejseovnen altid være placeret på et brandsikkert underlag. Er gulvet brændbart, skal det brandsikre underlag derfor have en sådan størrelse, at gulvet er dækket mindst 300 mm ud foran pejseovnen og 150 mm ud fra pejseovnens sider. Vi anbefaler derfor, at De rådfører Dem med Deres lokale skorstensfejer. Skorsten Pejseovnen kræver et minimumtræk på mindst 12Pa. Trækket i skorstenen påvirkes primært af længden og lysningen på røgkanalen. Kortest anbefalede skorstenslængde er 3,5 m, og tværsnitsarealet på røgkanalen skal være 175 cm² (diameter 150 mm). Vær omhyggelig med at kontrollere, at skorstenen er tæt, og at der ikke forekommer falsk træk ved røgdæksler, renselemme og rørsamlinger. Vær opmærksom på, at røgkanaler med skarpe knæk og vandret føring reducerer trækket i skorstenen. Maksimal vandret røgkanallængde er 1 m, forudsat at den lodrette skorstenslængde er mindst 5 m. Røgkanalen skal kunne renses i hele sin længde, og renselemmene skal sidde let tilgængeligt. Ildstedsbeklædning Eldstadsbekl dnad Røgplade R khylla Plateprofiler tprofiler Brændestop Brasbegr nsare Rund Rostertallrik askerist Bund af Gjutgodsbotten støbejern TDækstykker ckbitar Askeskuffe Askl da

5 43 Monteringsafstand til vægge og loft Placér gulvskabelonen (se side 48) der hvor pejseovnen skal stå. Kontrollér, at de mål, der er angivet på tegningerne, ikke underskrides. I skabelonen er der et hul, der markerer skorstenens centrum. Skabelonens bagkant skal stå på linie med betonindklædningen s bagkant. Mindste afstand fra ovnens åbning til brændbare bygningsdele eller møbler skal være 1 m. Mod brændbar væg Mod brændbar væg med varmeafskærmning Centermakering af skorsten Brændbar væg Centermakering af skorsten Brændbar væg 1200 (min 900) Brandsikkert underlag (ekstratilbehør) Mod ikke-brændbar væg Friskluftsstuds Ø Friskluftsstuds Ø Ø Min Min. mm 2200 til loft mm Bagvæg C460 (ekstratilbehør) 250 OBS! Min. 20 mm 1040 Brandsikkert underlag (ekstratilbehør) Brandsikkert underlag (ekstratilbehør) Brandsikker væg Centermakering af skorsten Brændbar væg Brandsikkert underlag (ekstratilbehør) Friskluftsstuds Ø Friskluftsstuds Ø

6 44 Tilførsel af forbrændingsluft Forbrændingsluften kan tilføres direkte via en kanal udefra eller indirekte via en ventil i ydervæggen i det lokale, hvor ovnen er placeret. Forbrændings lufts lange leveres som tilbehør. Nedenfor vises forskellige installationsalternativer. Tilslutningsstudsen på ovnen har en udvendig diameter på 64 mm. Vigtigt! I varme rum skal kanalen isoleres mod kondens med min. 30 mm mineraluld, som udvendigt beklædes med aluminiumtape. I gennembrydningen er det vigtigt at tætne mellem røret og væggen (alternativt gulvet) med tætningsmasse. Ved længere rørføring end 1 m skal rørdiameteren øges til 100 mm, og man skal vælge en tilsvarende større ventil. Indirekte gennem ydervæg Gennem ydervæg 30 mm Gennem gulv og krybekælder. Gennem gulv og plade på jord.

7 DK 45 Udpakning For at gøre det lettere at løfte og bære pejseovnen, kan støbejernslågen og støbejernsbunden afmonteres. 1 1 Løft og transportér indsatsen iht. illustrationerne Alle medfølgende dele tages ud af pejseindsatsen; pladeprofiler og plader lægges til side. Skru pejseovnen fri fra pallen og påmontér forlængerbenene. (Montér forlængerbenene mens pejseovnen endnu står på pallen derved undgår man, at gulvet ridses). Skru forlængerbenene fast ved hjælp af de med følgende unbrakoskruer. Løft pejseindsatsen 87 mm og tilspænd låsemøtrikkerne Den runde askerist udtages ved at løfte i kanten modsat reguleringsstangens fastgørelseshul. Tag de støbte dækstykker under sideglassene ud. Skru derefter pladeprofilerne langs side glassenes bagkant løs. Løft derefter støbejernsbunden ud ved at holde i dens ene side og træk den diagonalt ud gennem ovnlågen.

8 DK 46 Løft lågen opefter, så den går fri af de nederste hængseltappe. Før underdelen ud til siden, så den går fri af hængseltappene og løft derefter lågen nedefter. Montering af ildstedsbeklædning Skru pladeprofilerne langs sideglassenes bagkant løs og tag de støbte dækstykker under sideglassene ud. Skru derefter pladeprofilerne langs side glassenes bagkant løs. Vermiculit-holdere Vermiculitehållare Montér den bageste plade. Montér de to forreste plader. Skru pladeprofilerne fast igen og læg dækstykkerne på plads igen. Montering af røgplade Før den bukkede forkant på røg hylden op over støttetappene på siderne. Løft derefter røghyldens bagkant op over vermiculit- holderen.! Røghylden skal hælde opad mod forkanten, når den placeres oven på støttetappene. Stödtapp, sida Støttetapp, side Vermiculitehållare Vermiculit-holdere

9 47 Montering af stråleplade Strålingspladen udgør en skabelon for placering af indsatsen, betonindramningen og hultagning i loftet. Beton afskærmningens bagkant skal senere placeres over strålingspladen. Iht. kravene til monteringsafstand (se side 43) placeres strålingspladen på gulvet med en passende af stand fra væggen til hullet i strålingspladen, der markerer skorstenens centrum. Skal der anvendes en sikkerhedsvæg, monteres strålingspladen på sikkerhedsvæggen. Fastskru strålingspladen i gulvet ved hjælp af en skrue. c:a 50 Hultagning i loft Ved toptilslutning af skorstenen skal der foretages hultagning i loftet. Vær omhyggelig med at placere hullet nøjagtigt over skabelonens centermarkering. For installation af skorstenen henviser vi til skor stenens installationsanvisning. På dette tidspunkt monteres kun den bageste del af loftstætningen. Det er vigtigt, at loftstætningen er centreret over hullet i loftet Montering af bagvæg C-460 Fastskru de ydre stålprofiler med en afstand på mm. Vær omhyggelig med at montere brandvæggen lodret. Udluftningshullerne skal placeres ved gulv og loft. Højden på de to profiler er mm. Ved lavere loftshøjde afskæres profilerne (ved hjælp af en nedstryger/vinkelsliber) til den ønskede længde; udstansningen svarer til 100 mm. Se fig. Placér de to tilbageværende profiler, så de ligger mellem de ydre. Tilskær mineritpladerne til den ønskede bredde. Placér mineritpladerne kant mod kant med en akrylfuge i spalten, og skru dem fast med de medfølgende skruer. Vent med at montere den øverste plade, indtil den bageste del af loftstætningen er monteret. Utstansning Udstansningen

10 DK 48 Montering af bagplade Indklædning Bagplade Montér indklædningen på bagpladen. Bagpladen skrues fast på indsatsens støtteprofiler.

11 49 Placering af pejseindsatsen Pejseindsatsen placeres på strålepladen med de forreste ben centreret iht. markeringshullerne i stråle pladen. Montér ventilatoren (tilbehør) iht. monteringsvejledningen for Fläkt 2000/C460 (Ventilator 2000/C460). Montering af varmemagasin Placér de syv olivinsten, som udgør varme magasin et, oven på indsatsen i henhold til figuren. Toptilslutning til stålskorsten Følg vejledning på side 47 vedrørende hultagning til skorstenen i loft og tag. Afgangsrøret føres ind på studsen. Sørg for at pakningen på studsen ikke flytter sig herved. Hvis der er behov for yderligere tætning, kan ovnkit påsmøres.

12 DK 50 Afgangsrør bagtil til muret skorsten Afmærk centrum for hullet til røgkanalen på væggen. Gennembryd muren og udhug et hul med en diameter på ca. 180 mm. Mur derefter indmuringsstudsen fast med ildfast mørtel (medfølger ikke). Kontrollér, at skorstenshullets højde stemmer overens med højden på pejseovnens afgangsrør. Lad den ildfaste mørtel tørre, inden pejseovnen tilsluttes til skorstenen. I posen med denne monteringsvejledning ligger to fløjskruer til dækslet. Udskæringsplade Brytlock Dækplade Täcklock Ved tilslutning bagtil klippes udskærings pladen ud af bagpladen og strålepladen. Ved levering er indsatsen forberedt for toptilslutning. Ved tilslutning til pejseovnens bagside, skal studsen og pladen skifte plads. Afgangsrøret føres ind på studsen. Sørg for at pakningen ikke flytter sig herved. Hvis der er behov for yderligere tætning, kan ovnkit påsmøres. Tætn med tætningsgarn mellem indmuringsstudsen og afgangsrøret.

13 51 Montering af betonindklædning Kontrollér, at der ikke findes tynde, gennemgående sprækker i de enkelte betondele, inden disse monteres. Ved montering af indklædningen anvendes den medfølgende betonlim (fix) til sammenføjning af de enkelte betondele. Bland en del vand til to dele betonlim. Det er vigtigt, at de enkelte betondele monteres helt vandret og lodret. Betonlimen placeres i klatter, da dette letter den vandrette montering. Inden den endelige montering bør der foretages prøvemontering af de enkelte betondele for at kontrollere, om disse passer sammen, og om fugerne er tætte. Overflader, der skal sammenføjes, skal fugtes for at fremme vedhæftningsevnen. Fugetykkelsen skal være ca. 1 2 mm, når de enkelte dele er monteret og evt. overskydende af betonlim er presset ud. Kappe, Kåpa øverste övre del Kappe, midterdel Kåpa mitt Täckplatta Dækplade Den medleverede silikone bruges til at fastgøre marmorhylderne og til at fastgøre betondelene til væggen bagved. Ved fugning af samlingen mod væggen bagved skal man bruge den akrylfuge, der kan males over. Ujævnheder mellem de enkelte blokke og eventuelle skader udbedres nemt ved hjælp af betonlimen. Efter opvarmning udvider ildstedspladen sig det er derfor vigtigt, at betonindklædningen ikke berører selve ildstedet. Kontrollér, at der er en sprække på mindst 2 3 mm mellem ildstedet og betonindklædningen. Kappe, Kåpa nedre nedre del Øverste Övre marmorhylla marmorhylde Kaminhylde Hylla Sidestykke Sidstolpe Nedre marmorhylla Nederste marmorhylde Dækstykke Passbit foran asklåda askeskuffe Sokkel Sockel Dækstykke, Passbit sokkel sockel

14 52 Eventuelle ujævnheder på lågens indvendige kanter fjernes med en fil. Skru hængselbeslaget fast i de borede huller på lågen, og fastgør derefter hængslet i hængselbeslaget. Placér klappen i åbningen på soklen og afmærk borehullerne.! Hvis der skal anvendes ventilator, foretages enten hultagning for ledning erne i væggen eller i soklens bagkant. Træk ledningerne inden soklen placeres på strålepladen. Bor iht. markeringen med et 5 mm bor. Sæt i ekspanders i hullerne og skru hængslerne fast. Tilpás klappen i åbningen på soklen ved at skrue på hængslernes justérskruer. Vælg den egnede justérskrue iht. de afmærkede retningspile, der er placeret på hængslerne. Placér soklen på strålingspladen. Soklens bagkant skal flugte med strålingspladens bagkant. Soklens passtykke placeres løst eller fastgøres ved hjælp af små klatter akrylfuge i hullet på soklen. Passtykkerne skal være udtagelige af hensyn til rengøring og evt. service af ventilatoren.

15 53! Samlingen mellem udtaget i betondelene og bagpladen skal omhyggeligt tætnes med silikone. Dette hindrer at den varme konvektionsluft undviger ad forkerte veje. Brug rigeligt med silikon e langs kanten ved bagpladen. Evt. overskydende silikone vil blive presset ud, når betondelene placeres. Overskydende silikon e fjernes med en finger fugtet med sæbevand. Fastlim sidestykkerne til soklen ved hjælp af betonlimen. Montér hylden til sidestykkerne ved hjælp af beton limen. Anvend gevindstykkerne til at fastgøre hylden til soklen. Sørg for, at gevindstykkerne er korrekt placeret i sporene, og at de rektangulære skiver ligger helt på plads over sporene, inden møtrikkerne tilspændes.

16 54 Placér betonlim på hylden og løft kappen op på plads.! Brug silikone til at fastgøre kappen til væggen bagved.! Her er det meget vigtigt, at man opnår en tæt fuge mellem betonindklædningen og bagpladen, da der vil findes varm luft i denne del. Tætningsplade Strålingsafskærmning Skru strålingsafskærmningen fast til tætningspladen. Tætningspladen placeres i sædet på kappen, og pladen fastskrues til bagpladen. Klip udskæringspladen fri, hvis pejseovnen skal toptilsluttes. Tætningspladen skal isoleres ved hjælp af de medfølgende isoleringsstykker. Ved lav model anvendes kun det ene isoleringsstykke. På den lave model fastgøres marmorpladen sluttelig til kappen ved hjælp af silikone.

17 55 Læg den første isoleringsplade oven på tætningspladen. Kontrollér omhyggeligt, at isoleringen slutter tæt til ind mod afgangsrøret og betonindramningen. Læg den anden isoleringsplade på. Denne skal have et større hul i midten og skal slutte tæt til mod det første skorstensmoduls yderside. Montér det nederste skorstensmodul. Skorstensmodul Skorstensmodul Overgangsisolering Övergångsisolering Stopplade Stoppbricka Isoleringsplade Isoleringsskiva Isoleringsplade Isoleringsskiva Afgangsrør Startrör Avtätningsplåt Tætningsplade Spalte Spalt 4-5 mm Skru den forreste del af loftstætningen fast, så der efterlades en spalte på 4 5 mm ind mod skorstenskappen. Sørg for, at loftstætningen slutter tæt op mod loftet. Hold gummilisten med lamellerne vendende ind mod skorstenskappen, og tryk den fast i spalten rundt om skorstenen. Tætn og isolér oven for loftstætningen i etageadskillelsen med isolérplader.

18 56 Fastlim de resterende betondele og evt. forhøjningsstykker. Der skal være et spil mellem kappens øverste del og loftet på mindst 20 mm.! De to ekspansionsfuger i kappen skal fyldes med akrylfuge. Marmorpladerne på hyldeplanen fastgøres ved hjælp af silikone.

19 57 Samlingerne mellem de forskellige dele på kåben spartles med kakkelklæber, brug glasfiberstrimler til at armere kakkelklæberen. Udspartel også fugen mellem kåben og hyldens marmorplader med kakkelklæber. Fugen mellem betonkåben og marmorhylden fyldes med akrylfuge. Fugen mellem betonkappen og sikkerhedsvæggen samt sikkerhedsvæggens pladeprofiler fuges med akrylfuge. Inden fugningen påbegyndes skal pladeprofilerne afrenses med terpentin eller et tilsvarende opløsningsmiddel. Når betonlimen og akrylfugen er tørret, males betonkappen og sikkerhedsvæggen med strukturfarve. Malingen skal tørre i mindst et døgn, hvorefter der males med latexmaling i glans nr. 7. Husk at beskytte pejseindsatsen mod malingsstænk. Ristene placeres løst i hullerne på kappen. Inden ildstedet af plade (tilbehør) lægges rundt om soklen, klippes det inderste pladestykke af og evt. grater fjernes (med en fil). Ildstedsomkransning af marmor (tilbehør) placeres løst rundt om soklen eller fast limes til underlaget. Hvis men foretrækker en glat kåbe, kan nichen skjules med dækpladen. Montér dækpladen i plan med kåbens ydre kontur, og fastgør den med kakkel klæber. Spalten rundt om dækpladen fuges med akrylfuge.! Den samlede pejseovn skal have lov til at tørre i mindst en uge, inden der tændes op.

20 58 Således fyrer man Anbefalet brændemængde ved normalfyring er 2 kg/time. Størst tilladte mængde brænde er 3,5 kg/time. De fleste træsorter kan anvendes som brændsel. Løvtræ er bedst, da det brænder mere roligt. Det er vigtigt, at brændet er tørt og har en passende størrelse: ca cm langt og 7 9 cm i diameter. Lågen åbnes og lukkes altid forsigtigt for at forhindre udslip af røg forårsaget af trykforandringer i brændkammeret. 1. Åbn forbrændingsluftspjældet ved at skubbe spjældets håndtag til højre. 2. Placér nogle sammenkrøllede aviser eller optændingsblokke samt 3 3,5 kg fintkløvet brænde i midten af brændkammeret. Brændet skal altid stables liggende, på kryds og tværs med luft imellem. 3. Tænd op. 4. Skub lågen til uden at lukke den helt. Når ilden er i gang, efter ca minutter, lukkes lågen. 5. Læg 3 4 stykker brænde med en samlet vægt på ca. 2 2,5 kg på, når ilden har dannet en god glødebund. Når reguleringshåndtaget trækkes ud, åbnes der for den runde askerist. Askeristen må kun stå åben nogle få minutter ved ilægning af brænde for at opnå en hurtig antændelse af brændet, samt når asken skal rages ned i askeskuffen. Hvis den runde askerist står åben hele tiden, mens der er ild i pejseovnen, kan såvel ovnen som skorstenen tage skade på grund af overophedning. Vigtigt! Det er vigtigt, at brændet hurtigt begynder at brænde. Hvis brændet kun ulmer, giver det kraftig røgudvikling, som i værste fald kan forårsage en eksplosionsagtig antændelse af røggasserne med skader på pejseovnen til følge. Hurtig antændelse af brændet opnås ved at åbne den runde askerist et kort stykke tid ved ilægning af brænde eller ved at lade lågen stå på klem, indtil brændet er antændt.! Gennemlæs nøje den separate fyrings- og brugsvejledning, inden De begynder at fyre. ÅBEN ÖPPET Ryster Roster Forbrændingsluft Förbränningsluft ÖPPET ÅBEN Illustrationer af Lars-Erik Karlsson Dok. skapat

21

22

23

24 NIBE AB Box Markaryd Sweden IAV EX C Contura reserves the right to change dimensions and procedures described in these instructions at any time without special notice. The current edition can be downloaded from

Monteringsvejledning C 750 C 750A. www.contura.eu

Monteringsvejledning C 750 C 750A. www.contura.eu Monteringsvejledning C 750 C 750A www.contura.eu 62 CERTIFIKAT PRÆSTATIONSERKLÆRING Nr. C750 / C750A-CPR-130612-SE-1 PRODUKT Produkttype Typebetegnelse Serienummer Tiltænkt anvendelse Brændsel Brændeovn

Læs mere

Monteringsvejledning C 586W. www.contura.eu

Monteringsvejledning C 586W. www.contura.eu Monteringsvejledning C 586W www.contura.eu 14 CERTIFIKAT EC-overensstemmelseser klæring Producent navn Adresse Produktionssted NIBE AB/Contura Box 134, Skulptörvägen 10, SE-285 23 Markaryd Markaryd, Sweden

Læs mere

Monteringsvejledning. C26K Høj. www.contura.eu

Monteringsvejledning. C26K Høj. www.contura.eu Monteringsvejledning C26K Høj www.contura.eu DK 82 CERTIFIKAT PRÆSTATIONSERKLÆRING Nr. C26K-CPR-130617-SE-1 PRODUKT Produkttype Typebetegnelse Serienummer Tiltænkt anvendelse Brændsel Brændeovn fyret med

Læs mere

Monteringsvejledning. C 26K Lav. www.contura.eu

Monteringsvejledning. C 26K Lav. www.contura.eu Monteringsvejledning C 26K Lav www.contura.eu DK 82 CERTIFIKAT PRÆSTATIONSERKLÆRING Nr. C26K-CPR-130617-SE-1 PRODUKT Produkttype Typebetegnelse Serienummer Tiltænkt anvendelse Brændsel Brændeovn fyret

Læs mere

Handöl 24. Installation Instructions DK IT FR NL FI

Handöl 24. Installation Instructions DK IT FR NL FI Installation Instructions 511296 IAV EX 0541-1 DK IT FR NL FI Monteringsvejledning 2 Istruzioni per l installazione 14 Instructions d installation 28 Installatievoorschriften 42 Asennusohjeet 56 Handöl

Læs mere

Monteringsvejledning. Drejeplade C780 C880. www.contura.eu

Monteringsvejledning. Drejeplade C780 C880. www.contura.eu Monteringsvejledning Drejeplade C780 C880 www.contura.eu 63 Generelt Denne vejledning indeholder instruktioner vedrørende montering af brændeovnen med en drejeplade. Gennemlæs vejledningen omhyggeligt,

Læs mere

Contura 580W. Installation Instructions SE DK NO GB

Contura 580W. Installation Instructions SE DK NO GB Installation Instructions 511911 IAV SE/EX 0740-1 SE DK NO GB Installationsanvisning 2 Monteringsvejledning 10 Installasjonsanvisning 20 Installation Instructions 30 Contura 580W Kære Contura-ejer Vi vil

Læs mere

RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404

RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404 RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404 RAIS A/S Industrivej 20, 9900 Frederikshavn. Danmark Telefon 98 47 90 33 Telefax 98 47 92 91 E-mail: info@rais.dk Website: http://rais.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Aduro 5-1. Indbygningsvejledning. www.aduro.dk / www.aduro.no

Aduro 5-1. Indbygningsvejledning. www.aduro.dk / www.aduro.no Aduro 5-1 Indbygningsvejledning www.aduro.dk / www.aduro.no Installation af pejseindsatsen Du må gerne selv installere din pejseindsats det kan dog anbefales at tage din skorstensfejer med på råd. Du kan

Læs mere

StålSkorSten til pilleovne

StålSkorSten til pilleovne Stålskorsten til pilleovne Model varde Pl400 skorstenspakken består af: i H A B C Startfod 1 x 2,0 m pejserør 1 x 0,9 m isoleret startelement D G 444 cm D 1 x 1,0 m isoleret element E 1 x 0-10 graders

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA RENGØRINGSMANUAL RENGØRING OG VEDLIGEHOLD Før der foretages nogen form for rengøring og/eller vedligehold på ovnen, kontroller følgende: - sørg for at ovnen er slukket - sørg for at hovedafbryderen bag

Læs mere

ELEMENTPEISER. Element model: Nominell effekt: Effekt: [ min - max ] Virkningsgraden: Vekt: Røystuds:

ELEMENTPEISER. Element model: Nominell effekt: Effekt: [ min - max ] Virkningsgraden: Vekt: Røystuds: Element model: Nominell effekt: Effekt: [ min - max ] Virkningsgraden: Vekt: Røystuds: Linear S / 600 5 kw 4,2-6,5 kw 80 kg Linear M / 700 7 kw 4,9-9,1 kw 95 kg Linear L / 800 10 kw 7-13 kw 110 kg Linear

Læs mere

Glastag. Taghældning minimum 6 = 105 mm/m.

Glastag. Taghældning minimum 6 = 105 mm/m. Glastag Taghældning minimum 6 = 105 mm/m. Denne vejledning skal følges for at opfylde garantibetingelserne. Tjek altid at du har modtaget det rigtige antal komponenter, inden du begynder at montere. Se

Læs mere

C E N T R A L S T Ø V S U G E R E

C E N T R A L S T Ø V S U G E R E Centralvac A5 DK Sep 2007 11/09/07 9:52 Side 1 Lette at installere lette at bruge Diskret og upåfaldende installation Centralstøvsugere fra NILFISK er lige så lette at installere i eksisterende huse som

Læs mere

FLAME. Brugsvejledning

FLAME. Brugsvejledning FLAME Brugsvejledning 10.2004 1 2 Indholdsfortegnelse Dansk Brugsvejledning Placering af løsdele...5 Montering og brugsvejledning...6 Fyringsvejledning...7 Generelt om fyring...8 Skorstenen...9 Brændeovnens

Læs mere

OBS! På huse med stråtag SKAL skorstenspiben føres mindst 80 cm. over tagryg.

OBS! På huse med stråtag SKAL skorstenspiben føres mindst 80 cm. over tagryg. Spørgsmål & Svar sp: Hvor høj skal en skorsten være? sv: I det nugældende Bygningsreglement er der ikke angivet en mindstehøjde i cm. Der opereres med et "funktionskrav" som siger at en skorsten skal have

Læs mere

Verdens mest populære brændeovn nu helt i Ny låge i støbejern se mere af ilden. Mange personlige valgmuligheder Håndtag, der ikke bliver varmt NYHED!

Verdens mest populære brændeovn nu helt i Ny låge i støbejern se mere af ilden. Mange personlige valgmuligheder Håndtag, der ikke bliver varmt NYHED! NYHED! Tak fordi du vælger svanemærket! Verdens mest populære brændeovn nu helt i Ny låge i støbejern se mere af ilden Mange personlige valgmuligheder Håndtag, der ikke bliver varmt Velkommen hjem til

Læs mere

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Tillykke med din nye solfanger. Med den rette placering får du glæde af den i mange år fremover. Den medfølgende kontakt placeres på loftet eller på vægen

Læs mere

Monteringsanvisning. Santex E-line. Skydepartier. Udv. karmbredde/-højde = mål på rammeudskæring Tolerance bredde: Tolerance højde:

Monteringsanvisning. Santex E-line. Skydepartier. Udv. karmbredde/-højde = mål på rammeudskæring Tolerance bredde: Tolerance højde: Monteringsanvisning Santex E-line Skydepartier Udv. karmbredde/-højde = mål på rammeudskæring Tolerance bredde: +5 5 mm Tolerance højde: +7 7 mm Tjek altid at du har modtaget det rigtige antal komponenter,

Læs mere

Bygningsreglement for småhuse, om: Pejse- og brændeovne

Bygningsreglement for småhuse, om: Pejse- og brændeovne Bygningsreglement for småhuse, om: Pejse- og brændeovne Denne pjece fortæller om de bestemmelser i småhusreglementet*, der skal overholdes, når der opsættes en pejs eller en brændeovn. Ifølge småhusreglementet

Læs mere

Pejse og brændeovne. Bygningsreglement for småhuse 1998

Pejse og brændeovne. Bygningsreglement for småhuse 1998 Pejse og brændeovne Bygningsreglement for småhuse 1998 Forord Bygningsreglement for småhuse (småhusreglementet), der trådte i kraft den 15. september 1998, indeholder i afsnit 8 en række byggetekniske

Læs mere

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7 AMICO K 20 Knækarms markise Side 1 ud af 7 Placering og montering af markise 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at terrassedøren kan åbnes efter montage. Elektriske

Læs mere

Gode Råd og vejledninger. Dobbeltvægget isoleret Sektionsskorstene

Gode Råd og vejledninger. Dobbeltvægget isoleret Sektionsskorstene Gode Råd og vejledninger Dobbeltvægget isoleret Sektionsskorstene Gode råd og vejledninger Generelt Det til enhver tid gældende Bygningsreglement skal respekteres nøje. Underlaget for dette afsnit er BR08,

Læs mere

Kølig luft trækkes ind gennem panelets bagside. Luften varmes op. Den lune luft blæses ind i kælderen.

Kølig luft trækkes ind gennem panelets bagside. Luften varmes op. Den lune luft blæses ind i kælderen. 0 Færdig på en weekend Kølig luft trækkes ind gennem panelets bagside. Sværhedsgrad: LeT svært Du skal måle grundigt op. Og du må hellere købe et anlæg, der er lidt for stort, end et, der er for lille.

Læs mere

Monteringsanvisning på enkelt modulskorstene

Monteringsanvisning på enkelt modulskorstene Monteringsanvisning på enkelt modulskorstene Montageanvisning for enkelt modul skorstene CE-mærket Certifikat Producent Er godkendt til følgende temperaturklasser: T400 = Godkendt til 400 C T450 = Godkendt

Læs mere

Eurothane G Indvendig isolering

Eurothane G Indvendig isolering Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Savning og skæring af Eurothane G plader 3. Placering af Eurothane G plader 3,1 Generelt 3,2 Montering på træstruktur 3,3 Montering med klæber 3,4 Montering imod inderside

Læs mere

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Læs hele monteringsvejledningen igennem, inden du begynder at montere. Dette er en generel monteringsvejledning for Santex Udestue 80-86,

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

DANSTRUP Skydedøre Monteringsvejledning

DANSTRUP Skydedøre Monteringsvejledning DANSTRUP Skydedøre Monteringsvejledning VIGTIG INFORMATION: Læs monteringsanvisningen grundigt igennem inden montering. Følg anvisningerne i manualen og opbevar den til senere brug ADVARSEL VEDRØRENDE

Læs mere

Monterings- og brugsvejledning Pejseindsats Unico. Version 2, 30/08-2014

Monterings- og brugsvejledning Pejseindsats Unico. Version 2, 30/08-2014 Monterings- og brugsvejledning Pejseindsats Unico Version 2, 30/08-2014 Indledning Tillykke med din nye Lotus-pejseindsats Vi håber og tror, at den vil give dig mange varme stunder. Men før du rigtig

Læs mere

Betjeningsvejledning. Scan-Line 400 410/411 og 420. www.heta.dk

Betjeningsvejledning. Scan-Line 400 410/411 og 420. www.heta.dk Betjeningsvejledning Scan-Line 400 410/411 og 420 www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig

Læs mere

Vejledning vedr. montering af facade døre og udadgående terrassedøre.

Vejledning vedr. montering af facade døre og udadgående terrassedøre. Vejledning vedr. montering af facade døre og udadgående terrassedøre. Det er vigtigt at Deres nye vinduer og døre monteres korrekt, og ved at gennemgå nedennævnte vejledning har de et godt udgangspunkt

Læs mere

Monterings- og brugsvejledning. Pejseindsatse, Lotus H470W H570W. (Lotus H470W, H570W) Version 4, 23/08-2014

Monterings- og brugsvejledning. Pejseindsatse, Lotus H470W H570W. (Lotus H470W, H570W) Version 4, 23/08-2014 Monterings- og brugsvejledning Pejseindsatse, Lotus H470W H570W (Lotus H470W, H570W) Version 4, 23/08-2014 Indledning Tillykke med din nye Lotus-pejseindsats Vi håber og tror, at den vil give dig mange

Læs mere

StålSkorSten MonteringSanviSning

StålSkorSten MonteringSanviSning Stålskorsten Monteringsanvisning 02 indhold 04 Før du går i gang 05 Klassificering Ø150 mm 10 Lovkrav 11 Skorstenens højde 12 Rensning/skorstensfejning 13 Topmontering 15 Bagudmontering 16 Brændsel 17

Læs mere

Scan-Line 10/20/30 20B/30B. Betjeningsvejledning. www.heta.dk

Scan-Line 10/20/30 20B/30B. Betjeningsvejledning. www.heta.dk Betjeningsvejledning Scan-Line 10/20/30 20B/30B www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig hvis

Læs mere

HL Muffer danner en 100% tæt overgang mellem kloakrør i beton, ler og støbejern og pvc/pp.

HL Muffer danner en 100% tæt overgang mellem kloakrør i beton, ler og støbejern og pvc/pp. HL Muffer danner en 100% tæt overgang mellem kloakrør i beton, ler og støbejern og pvc/pp. EKSPANSIONSMUFFEN: Indvendig foring, der gør at kloakmesteren nemt og hurtigt løser opgaver f.eks. ind under sokler

Læs mere

Rigitone BIG system Monteringsvejledning

Rigitone BIG system Monteringsvejledning Rigitone BIG system Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse / anvendelse Rigitone BIG med kant A1 er et fuldperforeret akustikloft, der fremstår som en ubrudt flade uden synlige samlinger.

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Monteringsanvisning på dobbelt modulskorstene

Monteringsanvisning på dobbelt modulskorstene Monteringsanvisning på dobbelt modulskorstene Montageanvisning for dobbelt modul skorstene CE-mærket Certifikat 0036 CPD 90219 001 Producent Schiedel Skorstene A/S Industrivej 23 DK-7470 Karup T450 = temperaturklasse

Læs mere

Pejse og brændeovne. Bygningsreglement 2010

Pejse og brændeovne. Bygningsreglement 2010 Pejse og brændeovne Bygningsreglement 2010 Forord Bygningsreglement 2010, der trådte i kraft den 1. december 2010, indeholder i afsnit 8 en række byggetekniske be stemmelser, der skal overholdes, når der

Læs mere

Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte BV-Trappen A/S som leverandør af Deres nye trappe.

Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte BV-Trappen A/S som leverandør af Deres nye trappe. Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte som leverandør af Deres nye trappe. Denne monteringsvejledning er ment som en hjælp til samling og montering af Deres trappe. Den dækker de almindelige ting

Læs mere

StålSkorSten MonteringSanviSning

StålSkorSten MonteringSanviSning Stålskorsten Monteringsanvisning indhold 04 Før du går i gang 05 Klassificering Ø150 mm 10 Lovkrav 11 Skorstenens højde 12 Rensning/skorstensfejning 13 Topmontering 15 Bagudmontering 16 Brændsel 17 Reklamationsret

Læs mere

Monteringsanvisning. Sanitetsafløb FURO 007. KUNSTSTOFGULVE alt. stålslebne betongulve VINYLGULV PÅ BETON- ELLER TRÆGULV

Monteringsanvisning. Sanitetsafløb FURO 007. KUNSTSTOFGULVE alt. stålslebne betongulve VINYLGULV PÅ BETON- ELLER TRÆGULV Ar t nr 1MONT 007 DK Monteringsanvisning Sanitetsafløb FURO 007 2005-09-01 KLINKEGULV K1 KLINKEGULV K2 KLINKEGULV K3 KLINKEGULV K4 KLINKEGULV K5 KUNSTSTOFGULVE alt. stålslebne betongulve VINYLGULV PÅ BETON-

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Brugsvejledning Aduro 2

Brugsvejledning Aduro 2 Brugsvejledning Aduro 2 Ecolabel - Sintef 110-0256 - EN 13240 www.aduro.dk - 1 - Tillykke med din nye Aduro brændeovn! For at få mest mulig glæde og nytte af din nye Aduro-brændeovn, er det vigtigt, at

Læs mere

StålSkorSten til brændeovne

StålSkorSten til brændeovne Stålskorsten til brændeovne Model varde V350 H G skorstenspakken består af: A B 1 x 1,5 m pejserør 1 x 0,9 m isoleret startelement C F C 1 x 1,0 m isoleret element D 1 x 0-10 graders loftkrave med gummipakning

Læs mere

Scan Line 25 og 25 S. Betjeningsvejledning. www.heta.dk

Scan Line 25 og 25 S. Betjeningsvejledning. www.heta.dk Scan Line 25 og 25 S Betjeningsvejledning www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig hvis De

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Hvis der ikke er stabilt grundlag må du lave fundament.

Hvis der ikke er stabilt grundlag må du lave fundament. Læg an sørg for at målene er helt nøjagtige også med diagonalmål ellers kommer du i problemer senere. Her bygges ovnen på en solidt anlagt terrasse. Sørg for at bygge ovnen på et stabilt underlag! Efter

Læs mere

- den naturlige løsning

- den naturlige løsning 937020072 02 Montering og Rengøring af Caesarstonebordplader - den naturlige løsning SPEKVA A/S Kærmindevej 2. DK-6580 Vamdrup Telefon 7558 2511. Fax 7558 3611 www.spekva.dk Indholdsfortegnelse Caesarstone...

Læs mere

Assembly instructions

Assembly instructions EN Assembly instructions DE Montageanleitung DA Montagevejledning FR Notice de Montage SV Monteringsanvisning NL Montage Instructies NO Montasjeveiledning FI Kokoonpano-ohjeet Ida / Iris 3300 007.0.503

Læs mere

Brandisolering af ventilationskanaler

Brandisolering af ventilationskanaler Revideret Oktober 2010 Brandisolering af Montagevejledning iht. DS 428, 3. udgave 2009 Det er lettere at isolere med ISOVER Indhold Side Brandklassifikationssystem 3 ULTIMATE Protect - Effektiv brandisolering

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING (DK)

MONTAGEVEJLEDNING (DK) MONTAGEVEJLEDNING (DK) Tillykke med Deres nye møbel fra dk3 ROYAL SYSTEM reolen blev tegnet i 1948 af den legendariske danske designer og producent Poul Cadovius. Det var ét af verdens første væghængte

Læs mere

MILJØRIGTIGE BRÆNDEOVNE I DANSK DESIGN

MILJØRIGTIGE BRÆNDEOVNE I DANSK DESIGN 2014/201 MILJØRIGTIGE BRÆNDEOVNE I DANSK DESIGN DEN NYE APP FRA VARDE SE OVNEN I DIT HJEM FØR DU KØBER! Hos VARDE ved vi, at den helt rigtige brændeovn skal have den bedste placering i dit hjem og aldrig

Læs mere

Energibesparende Reducer varmeregningen på mindst mulig plads Reducerer CO 2 udslippet

Energibesparende Reducer varmeregningen på mindst mulig plads Reducerer CO 2 udslippet fermacell Varmvæg 2 Fermacell Varmvæg Pladsbesparende indvendig efterisolering Maksimal isoleringsevne på mindst mulig plads Effektiv efterisolering af kolde ydervægge Man sparer op til 50 mm plads i forhold

Læs mere

Installations vejledning ARUBA. Faldarms markise. Side 1 ud af 8

Installations vejledning ARUBA. Faldarms markise. Side 1 ud af 8 ARUBA Faldarms markise Side 1 ud af 8 Markisens beslag 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at vinduet kan åbnes efter montage. Elektriske installationer skal udføres

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Stålskorsten Monteringsanvisning

Stålskorsten Monteringsanvisning Stålskorsten Monteringsanvisning Indholdsfortegnelse: Klassificering Ø100/Ø150 mm s. 3 Anvendelse s. 4 Klassificering Ø200 mm s. 6 Lovkrav s. 8 Skorstenens højde s. 9 Rensning/skorstensfejning s. 10 Opstilling

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse!

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse! Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse! Generelt Kontroller altid bordpladen ved modtagelsen. Ved modtagelse af din

Læs mere

DUKA VILLAVENTILATION PRAKTISK MONTERINGSEKSEMPEL

DUKA VILLAVENTILATION PRAKTISK MONTERINGSEKSEMPEL DUKA VILLAVENTILATION PRAKTISK MONTERINGSEKSEMPEL Husk altid at læse alle medfølgende vejledninger inden du går i gang med arbejdet!!! Varerne leveres på installations-stedet DUKA VillaVentilations pakken

Læs mere

Ko m bi ke dle r TRÆPILLER TRÆPILLER TRÆ FYRINGSOLIE

Ko m bi ke dle r TRÆPILLER TRÆPILLER TRÆ FYRINGSOLIE TRÆPILLER TRÆPILLER TRÆ FYRINGSOLIE Ko m bi ke dle r Randersvej/Drejøvej 14 9500 Hobro Tlf. 9852 1000 Fax 9852 3500 info@titanheating.dk www. titanheating.dk Træpillefyr D15P, D20P, D30P og D45P Er bygget

Læs mere

Monteringsanvisning Aduro Robust stålskorsten

Monteringsanvisning Aduro Robust stålskorsten Monteringsanvisning Aduro Robust stålskorsten Monteringsanvisning Det er vigtigt, at du læser denne monteringsanvisning grundigt igennem, inden du begynder med monteringen af din nye skorsten. Er der tvivlsspørgsmål

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

OURA SERIEN BETJENINGSVEJLEDNING

OURA SERIEN BETJENINGSVEJLEDNING OURA SERIEN BETJENINGSVEJLEDNING www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig hvis De følger nedenstående

Læs mere

Gør-Det-Selv. Vinduer og Døre. www.bedst-billigst.dk

Gør-Det-Selv. Vinduer og Døre. www.bedst-billigst.dk Gør-Det-Selv MONTERINGSVEJLEDNING Vinduer og Døre Inden du starter: 1. Hvad skal man bruge af værktøj og redskaber: Herunder er afbilledet de redskaber vi anbefaler, at man som forbruger benytter til selve

Læs mere

Vordingborg Bad. plejeanvisninger

Vordingborg Bad. plejeanvisninger Vordingborg Bad Montage og plejeanvisninger Montagevejledning af dit bad arrangement. Før du påbegynder montage af dine bad skabe, så pak dem ud og gå for synlige skader. Skader på allerede monterede skabe

Læs mere

ønsker tillykke med din nye port som du selv ønsker at montere. For at få et godt resultat, følg denne Monterings og brugervejledning

ønsker tillykke med din nye port som du selv ønsker at montere. For at få et godt resultat, følg denne Monterings og brugervejledning Nordisk Port Import ønsker tillykke med din nye port som du selv ønsker at montere. For at få et godt resultat, følg denne Monterings og brugervejledning Læs denne vejledning igennem inden du starter Vigtige

Læs mere

Aduro 9 Brugsvejledning Ecolabel - Sintef 110-0332 - EN 13240 www.aduro.dk / www.aduro.no

Aduro 9 Brugsvejledning Ecolabel - Sintef 110-0332 - EN 13240 www.aduro.dk / www.aduro.no Aduro 9 Brugsvejledning Ecolabel - Sintef 110-0332 - EN 13240 www.aduro.dk / www.aduro.no Tillykke med din nye Aduro brændeovn! For at få mest mulig glæde og nytte af din nye Aduro brændeovn, er det vigtigt,

Læs mere

Santex Udestue 81 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende

Santex Udestue 81 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Santex Udestue 81 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Læs hele monteringsvejledningen igennem, inden du begynder at montere. Dette er en generel monteringsvejledning for Santex Udestue 81, med Synlig

Læs mere

11711 DK 11/04 LIN Monteringsanvisning murgrill art.nr 11711 Læs monterings- og brugsanvisningen grundigt igennem, inden du tager din Landmann-Grill i brug. Anvendes grillen efter foreskrifterne, er funktionsforstyrrelser

Læs mere

Monteringsanvisning for Snorudløb type 1

Monteringsanvisning for Snorudløb type 1 1.1 Montering af betjeningssnor på hjul Figur 1 Hvis betjeningssnor med hjul ikke er monteret på glasset gøres dette med en unbrako nøgle. Se efter at snorens længde er den rigtige til glassets højde.

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

Monterings og Brugervejledning

Monterings og Brugervejledning Monterings og Brugervejledning Version 3 den 4 november 2006, ifølge den nye fælles Europæiske norm DS/EN 13240 For Svendsen Pejse type: Svendsen 3. Indledning / vigtig. Det er en vanskelig beslutning

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

før [version 1.0 ] Engang var det topmoderne, men nu er køkkenet nedslidt. Lågerne hænger, og der er slidt hul i laminatet flere steder.

før [version 1.0 ] Engang var det topmoderne, men nu er køkkenet nedslidt. Lågerne hænger, og der er slidt hul i laminatet flere steder. LET SVÆRHEDSGRAD: Det er ikke særligt svært at sætte et køkken op. TIDSFORBRUG: Regn med en uges tid. SVÆRT Indretningen var helt perfekt, men efter knap 0 år kunne køkkenet ikke mere. Se, hvordan det

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere

CALIDUS P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke)

CALIDUS P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke) TEKNISKE DETALJER Farve Type Vvs-nr. Central/fjernvarme CHC1045 CKC1045 CHC1060 CKC1060 CHC1075 CKC1075 CHC1345 CKC1345 CHC1360 CKC1360 CHC1375 CKC1375 CHC1745 CKC1745 CHC1760 CKC1760 CHC1775 CKC1775 331202.140

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Nødvendigt værktøj Fundament Kontrol af pakkens indhold Kantramme og strøer Vægge Dør og vinduer Gavltrekant Tag Forankring af tag Gulv Overfladebehandling Vedligeholdelse

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Wakaflex inddækningssystem til vægge og skorstene

Wakaflex inddækningssystem til vægge og skorstene Monteringsvejledning Wakaflex inddækningssystem til vægge og skorstene ROOFS FOR LIVING ROOFS FOR LIVING INDHOLD GENERELT Pakken indeholder materialer til inddækning af skorsten (72x72 cm) på en tagkonstruktion

Læs mere

Stærk. tømrerløsning. Nye flotte tagrender på en weekend. Gør det selv og spar over 8000,-

Stærk. tømrerløsning. Nye flotte tagrender på en weekend. Gør det selv og spar over 8000,- Gør det selv og spar over 8000,- LET SVÆRT SVÆRHEDSGRAD: Ved du, hvordan du betjener din overfræser, er der ingen problemer i jobbet her. Øv dig evt. på en stump plade i forvejen. TIDSFORBRUG: Du skulle

Læs mere

Robert Bosch GmbH. Mål!-væg. Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjemme i haven.

Robert Bosch GmbH. Mål!-væg. Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjemme i haven. Mål!-væg Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjee i haven. 1 Indledning Målvæggen er klassikeren for alle fodboldfans. Vi viser dig en model i stabil Birk-multiplex, som kan adskilles

Læs mere

Den originale Aspirotor. Installationsmanual CALORINOX Ø244 / Ø150

Den originale Aspirotor. Installationsmanual CALORINOX Ø244 / Ø150 Den originale Aspirotor Installationsmanual CALORINOX Ø244 / Ø0 1. udgave 1.9.2006 Indholdsfortegnelse Side Emne 3 Produktbeskrivelse 3 Udfyldning af produktskilt 4 Godkendelser og certifikater 5 Opmåling

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

KUGLEGRILL 56 CM BRUGSANVISNING. Fremstillet i P.R.C. EU-Importør: HP Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. 2005 HP Værktøj A/S

KUGLEGRILL 56 CM BRUGSANVISNING. Fremstillet i P.R.C. EU-Importør: HP Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. 2005 HP Værktøj A/S M O D E L 8695 1 86951 KUGLEGRILL 56 CM Fremstillet i P.R.C. EU-Importør: HP Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark 2005 HP Værktøj A/S Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet i denne vejledning må ikke gengives,

Læs mere

Brugs- og monteringsvejledning. TT22 / TT22S CE godkendt efter: EN13240 DIN+ og 15A (Østrig) + LRV (Schweiz) - Opfylder BImSchV 1+2 NS3058 (Sintef)

Brugs- og monteringsvejledning. TT22 / TT22S CE godkendt efter: EN13240 DIN+ og 15A (Østrig) + LRV (Schweiz) - Opfylder BImSchV 1+2 NS3058 (Sintef) Brugs- og monteringsvejledning TT22 / TT22S CE godkendt efter: EN13240 DIN+ og 15A (Østrig) + LRV (Schweiz) - Opfylder BImSchV 1+2 NS3058 (Sintef) Denne installations og brugsvejledning med tilhørende

Læs mere

Scantool TSM 1050/1300

Scantool TSM 1050/1300 Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Tlf.: 98 23 60 88 Fax: 98 23 61 44 Manual Scantool TSM 1050/1300 Pladesaks EU overensstemmelseserklæring SCANTOOL A/S Industrivej 3-9 9460 Brovst www.scantool-group.dk Tlf:

Læs mere

MONTAGEANVISNING. Dobbeltvægget isoleret sektionsskorsten

MONTAGEANVISNING. Dobbeltvægget isoleret sektionsskorsten MONTAGEANVISNING Dobbeltvægget isoleret sektionsskorsten Topmontering eller Bagudmontering Gå til det kapitel, der vedrører netop den monteringsmetode, som du skal anvende i din installation. Topmontering

Læs mere

(( ( ( Loftsbjælke. Loftsbrædder. Indskudsbræt Pudslag. Indskudsler. 15-20 m² tager 2-3 dage, eksklusive spartle- og malerarbejdet.

(( ( ( Loftsbjælke. Loftsbrædder. Indskudsbræt Pudslag. Indskudsler. 15-20 m² tager 2-3 dage, eksklusive spartle- og malerarbejdet. LeT Sværhedsgrad: Det specielle stålsystem gør det enkelt at konstruere det nedhængte lydloft, men du skal være omhyggelig, når det gælder opmåling og placering af alle systemets dele. tidsforbrug: 5-0

Læs mere

Brændeovne til ethvert hjem FRITSTÅENDE BRÆNDEOVNE

Brændeovne til ethvert hjem FRITSTÅENDE BRÆNDEOVNE Brændeovne til ethvert hjem FRITSTÅENDE BRÆNDEOVNE Der findes ikke noget mere hyggeligt end en varmende ild. Det ved alle vi, der bor, hvor vi har efterår, vinter og forår. Men varmen fra ilden er ikke

Læs mere

Forskrift for brug af brændeovne m.v.

Forskrift for brug af brændeovne m.v. Forskrift for brug af brændeovne m.v. Forskrift nr. 1/2009 Teknik og Miljø Baggrund 1. Som hjælp til borgerne, har Sønderborg Kommune udarbejdet denne forskrift. Den indeholder regler for korrekt brug

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

VARIGHED: LANGT FORLØB. Byg EN NEM HULE. Gå ind på dr.dk/byg og find flere seje byggeprojekter.

VARIGHED: LANGT FORLØB. Byg EN NEM HULE. Gå ind på dr.dk/byg og find flere seje byggeprojekter. VARIGHED: LANGT FORLØB Byg EN NEM HULE Byg EN NEM HULE Varighed: Langt forløb Denne hule kan du bygge derhjemme, evt. sammen med en voksen. Husk at få hjælp af en voksen, når der skal bruges stiksav og

Læs mere

Brugervenlig betjening

Brugervenlig betjening Træpiller er nemt Påfyldning af piller skal kun foretages 2 3 gange om ugen for en familie på fire med et almindeligt forbrug af varmt vand. Ønsker du kun at fylde træpiller på en enkelt gang om ugen,

Læs mere