Installation instruction

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Installation instruction"

Transkript

1 GB DE DK NO FI Installation instruction 1 Installationsanleitung 20 Monteringsvejledning 40 Installasjonsanvisning 60 Asennusohje 80 Installation instruction C 460

2 40 PRÆSTATIONSERKLÆRING Nr. C460-CPR SE-1 PRODUKT Produkttype Brændeovn fyret med fast biobrændsel Typebetegnelse Contura 460 Serienummer Se mærkeskilt på brændeovnen Tiltænkt anvendelse Rumopvarmning i boliger Brændsel Brænde PRODUCENT Navn NIBE AB / Contura Adresse Box 134, Skulptörvägen 10 SE Markaryd, Sverige KONTROL I henhold til AVCP System 3 Europæisk standard EN 13240:2001 / A2:2004 Testinstitut Rein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle, NB 1625, har udført kontrol af erklæret præstation og udfærdiget testrapport nr. RRF ERKLÆRET PRÆSTATION Væsentlige egenskaber Præstation Harmoniseret teknisk specifikation Reaktion ved brandpåvirkning A1 WT Mindste afstand til brændbart materiale 50 mm til bagsiden 330 mm til siden Øvrige sikkerhedsafstande i henhold til monteringsvejledningen Risiko for at gløder falder ud Godkendt Emissioner fra forbrændingen CO 0,12% NOx 25 mg/m 3 OGC 84 mg/m 3 PM 67 mg/m 3 EN 13240:2001 / A2:2004 Overfladetemperaturer Godkendt Rengøringsmuligheder Godkendt Mekanisk styrke Godkendt Udslip af farlige stoffer Godkendt Nominel effekt 7 kw Virkningsgrad 80% Røggastemperatur i tilslutningsstuds ved nominel 255 C effekt Undertegnede bærer ansvaret for fremstilling og overensstemmelse med erklæret præstation. Niklas Gunnarsson, Forretningsområdechef for NIBE STOVES Markaryd den 1. juli 2013

3 41 Velkommen til Contura Velkommen til Contura-familien! Vi håber, at du får stor glæde af din nye brændeovn. Som ny ejer af en brændeovn fra Contura er du sikret en brændeovn med et tidløst design og lang levetid. Contura har også en både miljøvenlig og effektiv forbrænding for at sikre det bedste varmeudbytte. Læs monteringsvejledningen nøje igennem, før installationen påbegyndes. I fyringsvejledningen kan du læse om den bedste måde at tænde op og fyre på. Indholdsfortegnelse Tekniske data 42 Monteringsafstand til vægge og loft 43 Tilførsel af forbrændingsluft 44 Udpakning 45 Montering af ildstedsbeklædning 46 Montering af røgplade 46 Montering af stråleplade 47 Hultagning i loft 47 Montering af bagvæg C Montering af bagplade 48 Placering af pejseindsatsen 49 Montering af varmemagasin 49 Toptilslutning til stålskorsten 49 Afgangsrør bagtil til muret skorsten 50 Montering af betonindklædning Sådan fyrer man 58 OBS! Montering af en brændeovn skal meldes til de lokale myndigheder. Boligejeren er selv ansvarlig for, at de foreskrevne sikkerhedskrav er opfyldt, og for at monteringen besigtiges af en kvalificeret kontrollant. Skorstensfejeren skal informeres om monteringen, eftersom den medfører ændrede fejningsbehov. ADVARSEL! Brændeovnen bliver meget varm Under brug bliver visse af brændeovnens dele meget varme og kan forårsage forbrændinger ved berøring. Vær også opmærksom på den kraftige varmeudstråling gennem lågeglasset. Hvis der anbringes brændbart materiale nærmere end den angivne sikkerhedsafstand, kan det medføre brand. Hvis brændet kun ulmer, kan det forårsage en eksplosionsagtig antændelse af røggasserne med risiko for såvel materielle skader som personskader.

4 42 Tekniske data Effekt 3-9 kw Virkningsgrad, op til 80 % Vægt, høj model 370 kg Vægt, lav model 340 kg Vægt, forhøjningsdel 400 mm 20 kg Vægt, forhøjningsdel 100 mm 5 kg Vægt, ovnplade i marmor 26 kg Bredde 890 mm Dybde 700 mm Højde, høj model 2380 mm Højde, lav model 1590 mm Afgangsstuds Ø150 mm Typegodkendt iht.: Europæisk standard EN klasse 1 Svensk miljø- og kvalitetsmærkning, P-mærket cert. nr Svensk typegodkendelse, cert. nr. 0887/99 Norsk standard NS 3059, Cert. Nr Tysk standard DIN , RO Dansk standard 887-1, id nr. 598 Generelt Denne vejledning indeholder monterings- og installationsanvisninger for Contura 460. Sammen med ovnen leveres endvidere en fyringsvejledning og brugsanvisning. Vi tilråder, at De gennemlæser hele denne vejledning omhyggeligt og opbevarer den til evt. fremtidig brug. Ovnen er typegodkendt og kan tilsluttes til en skorsten, der er dimensioneret til en røggastemperatur på 350 C. Afgangsrørets udvendige diameter er 150 mm. Der skal kunne tilføres forbrændingsluft fra det fri. Som tilvalg kan pejseovnen forsynes med en konvektionsblæser. Såfremt De ønsker yderligere råd og anvisninger angående installationen af pejseovnen, anbefaler vi, at De rådfører Dem med den lokale skorstensfejer. Byggelov Ved montering af ovnen og opførelse af skorsten kræves i visse tilfælde tilladelse fra den tekniske forvaltning på det lokale rådhus. Skorstenen skal endvidere godkendes af skorstensfejeren. Vi anbefaler derfor, at De rådfører Dem med Deres skorstensfejer eller Teknisk Forvaltning på rådhuset. Bærende underlag Placeres pejseovnen på et trægulv, skal en autoriseret håndværker godkende gulvets bæreevne. Hvis pejseovnens og skorstenens totalvægt ikke overstiger 400 kg, er det normalt ikke nødvendigt at forstærke gulvet ekstra. Gulvplade under ovnen For at beskytte gulvet mod udfaldende gløder, skal pejseovnen altid være placeret på et brandsikkert underlag. Er gulvet brændbart, skal det brandsikre underlag derfor have en sådan størrelse, at gulvet er dækket mindst 300 mm ud foran pejseovnen og 150 mm ud fra pejseovnens sider. Vi anbefaler derfor, at De rådfører Dem med Deres lokale skorstensfejer. Skorsten Pejseovnen kræver et minimumtræk på mindst 12Pa. Trækket i skorstenen påvirkes primært af længden og lysningen på røgkanalen. Kortest anbefalede skorstenslængde er 3,5 m, og tværsnitsarealet på røgkanalen skal være 175 cm² (diameter 150 mm). Vær omhyggelig med at kontrollere, at skorstenen er tæt, og at der ikke forekommer falsk træk ved røgdæksler, renselemme og rørsamlinger. Vær opmærksom på, at røgkanaler med skarpe knæk og vandret føring reducerer trækket i skorstenen. Maksimal vandret røgkanallængde er 1 m, forudsat at den lodrette skorstenslængde er mindst 5 m. Røgkanalen skal kunne renses i hele sin længde, og renselemmene skal sidde let tilgængeligt. Ildstedsbeklædning Eldstadsbekl dnad Røgplade R khylla Plateprofiler tprofiler Brændestop Brasbegr nsare Rund Rostertallrik askerist Bund af Gjutgodsbotten støbejern TDækstykker ckbitar Askeskuffe Askl da

5 43 Monteringsafstand til vægge og loft Placér gulvskabelonen (se side 48) der hvor pejseovnen skal stå. Kontrollér, at de mål, der er angivet på tegningerne, ikke underskrides. I skabelonen er der et hul, der markerer skorstenens centrum. Skabelonens bagkant skal stå på linie med betonindklædningen s bagkant. Mindste afstand fra ovnens åbning til brændbare bygningsdele eller møbler skal være 1 m. Mod brændbar væg Mod brændbar væg med varmeafskærmning Centermakering af skorsten Brændbar væg Centermakering af skorsten Brændbar væg 1200 (min 900) Brandsikkert underlag (ekstratilbehør) Mod ikke-brændbar væg Friskluftsstuds Ø Friskluftsstuds Ø Ø Min Min. mm 2200 til loft mm Bagvæg C460 (ekstratilbehør) 250 OBS! Min. 20 mm 1040 Brandsikkert underlag (ekstratilbehør) Brandsikkert underlag (ekstratilbehør) Brandsikker væg Centermakering af skorsten Brændbar væg Brandsikkert underlag (ekstratilbehør) Friskluftsstuds Ø Friskluftsstuds Ø

6 44 Tilførsel af forbrændingsluft Forbrændingsluften kan tilføres direkte via en kanal udefra eller indirekte via en ventil i ydervæggen i det lokale, hvor ovnen er placeret. Forbrændings lufts lange leveres som tilbehør. Nedenfor vises forskellige installationsalternativer. Tilslutningsstudsen på ovnen har en udvendig diameter på 64 mm. Vigtigt! I varme rum skal kanalen isoleres mod kondens med min. 30 mm mineraluld, som udvendigt beklædes med aluminiumtape. I gennembrydningen er det vigtigt at tætne mellem røret og væggen (alternativt gulvet) med tætningsmasse. Ved længere rørføring end 1 m skal rørdiameteren øges til 100 mm, og man skal vælge en tilsvarende større ventil. Indirekte gennem ydervæg Gennem ydervæg 30 mm Gennem gulv og krybekælder. Gennem gulv og plade på jord.

7 DK 45 Udpakning For at gøre det lettere at løfte og bære pejseovnen, kan støbejernslågen og støbejernsbunden afmonteres. 1 1 Løft og transportér indsatsen iht. illustrationerne Alle medfølgende dele tages ud af pejseindsatsen; pladeprofiler og plader lægges til side. Skru pejseovnen fri fra pallen og påmontér forlængerbenene. (Montér forlængerbenene mens pejseovnen endnu står på pallen derved undgår man, at gulvet ridses). Skru forlængerbenene fast ved hjælp af de med følgende unbrakoskruer. Løft pejseindsatsen 87 mm og tilspænd låsemøtrikkerne Den runde askerist udtages ved at løfte i kanten modsat reguleringsstangens fastgørelseshul. Tag de støbte dækstykker under sideglassene ud. Skru derefter pladeprofilerne langs side glassenes bagkant løs. Løft derefter støbejernsbunden ud ved at holde i dens ene side og træk den diagonalt ud gennem ovnlågen.

8 DK 46 Løft lågen opefter, så den går fri af de nederste hængseltappe. Før underdelen ud til siden, så den går fri af hængseltappene og løft derefter lågen nedefter. Montering af ildstedsbeklædning Skru pladeprofilerne langs sideglassenes bagkant løs og tag de støbte dækstykker under sideglassene ud. Skru derefter pladeprofilerne langs side glassenes bagkant løs. Vermiculit-holdere Vermiculitehållare Montér den bageste plade. Montér de to forreste plader. Skru pladeprofilerne fast igen og læg dækstykkerne på plads igen. Montering af røgplade Før den bukkede forkant på røg hylden op over støttetappene på siderne. Løft derefter røghyldens bagkant op over vermiculit- holderen.! Røghylden skal hælde opad mod forkanten, når den placeres oven på støttetappene. Stödtapp, sida Støttetapp, side Vermiculitehållare Vermiculit-holdere

9 47 Montering af stråleplade Strålingspladen udgør en skabelon for placering af indsatsen, betonindramningen og hultagning i loftet. Beton afskærmningens bagkant skal senere placeres over strålingspladen. Iht. kravene til monteringsafstand (se side 43) placeres strålingspladen på gulvet med en passende af stand fra væggen til hullet i strålingspladen, der markerer skorstenens centrum. Skal der anvendes en sikkerhedsvæg, monteres strålingspladen på sikkerhedsvæggen. Fastskru strålingspladen i gulvet ved hjælp af en skrue. c:a 50 Hultagning i loft Ved toptilslutning af skorstenen skal der foretages hultagning i loftet. Vær omhyggelig med at placere hullet nøjagtigt over skabelonens centermarkering. For installation af skorstenen henviser vi til skor stenens installationsanvisning. På dette tidspunkt monteres kun den bageste del af loftstætningen. Det er vigtigt, at loftstætningen er centreret over hullet i loftet Montering af bagvæg C-460 Fastskru de ydre stålprofiler med en afstand på mm. Vær omhyggelig med at montere brandvæggen lodret. Udluftningshullerne skal placeres ved gulv og loft. Højden på de to profiler er mm. Ved lavere loftshøjde afskæres profilerne (ved hjælp af en nedstryger/vinkelsliber) til den ønskede længde; udstansningen svarer til 100 mm. Se fig. Placér de to tilbageværende profiler, så de ligger mellem de ydre. Tilskær mineritpladerne til den ønskede bredde. Placér mineritpladerne kant mod kant med en akrylfuge i spalten, og skru dem fast med de medfølgende skruer. Vent med at montere den øverste plade, indtil den bageste del af loftstætningen er monteret. Utstansning Udstansningen

10 DK 48 Montering af bagplade Indklædning Bagplade Montér indklædningen på bagpladen. Bagpladen skrues fast på indsatsens støtteprofiler.

11 49 Placering af pejseindsatsen Pejseindsatsen placeres på strålepladen med de forreste ben centreret iht. markeringshullerne i stråle pladen. Montér ventilatoren (tilbehør) iht. monteringsvejledningen for Fläkt 2000/C460 (Ventilator 2000/C460). Montering af varmemagasin Placér de syv olivinsten, som udgør varme magasin et, oven på indsatsen i henhold til figuren. Toptilslutning til stålskorsten Følg vejledning på side 47 vedrørende hultagning til skorstenen i loft og tag. Afgangsrøret føres ind på studsen. Sørg for at pakningen på studsen ikke flytter sig herved. Hvis der er behov for yderligere tætning, kan ovnkit påsmøres.

12 DK 50 Afgangsrør bagtil til muret skorsten Afmærk centrum for hullet til røgkanalen på væggen. Gennembryd muren og udhug et hul med en diameter på ca. 180 mm. Mur derefter indmuringsstudsen fast med ildfast mørtel (medfølger ikke). Kontrollér, at skorstenshullets højde stemmer overens med højden på pejseovnens afgangsrør. Lad den ildfaste mørtel tørre, inden pejseovnen tilsluttes til skorstenen. I posen med denne monteringsvejledning ligger to fløjskruer til dækslet. Udskæringsplade Brytlock Dækplade Täcklock Ved tilslutning bagtil klippes udskærings pladen ud af bagpladen og strålepladen. Ved levering er indsatsen forberedt for toptilslutning. Ved tilslutning til pejseovnens bagside, skal studsen og pladen skifte plads. Afgangsrøret føres ind på studsen. Sørg for at pakningen ikke flytter sig herved. Hvis der er behov for yderligere tætning, kan ovnkit påsmøres. Tætn med tætningsgarn mellem indmuringsstudsen og afgangsrøret.

13 51 Montering af betonindklædning Kontrollér, at der ikke findes tynde, gennemgående sprækker i de enkelte betondele, inden disse monteres. Ved montering af indklædningen anvendes den medfølgende betonlim (fix) til sammenføjning af de enkelte betondele. Bland en del vand til to dele betonlim. Det er vigtigt, at de enkelte betondele monteres helt vandret og lodret. Betonlimen placeres i klatter, da dette letter den vandrette montering. Inden den endelige montering bør der foretages prøvemontering af de enkelte betondele for at kontrollere, om disse passer sammen, og om fugerne er tætte. Overflader, der skal sammenføjes, skal fugtes for at fremme vedhæftningsevnen. Fugetykkelsen skal være ca. 1 2 mm, når de enkelte dele er monteret og evt. overskydende af betonlim er presset ud. Kappe, Kåpa øverste övre del Kappe, midterdel Kåpa mitt Täckplatta Dækplade Den medleverede silikone bruges til at fastgøre marmorhylderne og til at fastgøre betondelene til væggen bagved. Ved fugning af samlingen mod væggen bagved skal man bruge den akrylfuge, der kan males over. Ujævnheder mellem de enkelte blokke og eventuelle skader udbedres nemt ved hjælp af betonlimen. Efter opvarmning udvider ildstedspladen sig det er derfor vigtigt, at betonindklædningen ikke berører selve ildstedet. Kontrollér, at der er en sprække på mindst 2 3 mm mellem ildstedet og betonindklædningen. Kappe, Kåpa nedre nedre del Øverste Övre marmorhylla marmorhylde Kaminhylde Hylla Sidestykke Sidstolpe Nedre marmorhylla Nederste marmorhylde Dækstykke Passbit foran asklåda askeskuffe Sokkel Sockel Dækstykke, Passbit sokkel sockel

14 52 Eventuelle ujævnheder på lågens indvendige kanter fjernes med en fil. Skru hængselbeslaget fast i de borede huller på lågen, og fastgør derefter hængslet i hængselbeslaget. Placér klappen i åbningen på soklen og afmærk borehullerne.! Hvis der skal anvendes ventilator, foretages enten hultagning for ledning erne i væggen eller i soklens bagkant. Træk ledningerne inden soklen placeres på strålepladen. Bor iht. markeringen med et 5 mm bor. Sæt i ekspanders i hullerne og skru hængslerne fast. Tilpás klappen i åbningen på soklen ved at skrue på hængslernes justérskruer. Vælg den egnede justérskrue iht. de afmærkede retningspile, der er placeret på hængslerne. Placér soklen på strålingspladen. Soklens bagkant skal flugte med strålingspladens bagkant. Soklens passtykke placeres løst eller fastgøres ved hjælp af små klatter akrylfuge i hullet på soklen. Passtykkerne skal være udtagelige af hensyn til rengøring og evt. service af ventilatoren.

15 53! Samlingen mellem udtaget i betondelene og bagpladen skal omhyggeligt tætnes med silikone. Dette hindrer at den varme konvektionsluft undviger ad forkerte veje. Brug rigeligt med silikon e langs kanten ved bagpladen. Evt. overskydende silikone vil blive presset ud, når betondelene placeres. Overskydende silikon e fjernes med en finger fugtet med sæbevand. Fastlim sidestykkerne til soklen ved hjælp af betonlimen. Montér hylden til sidestykkerne ved hjælp af beton limen. Anvend gevindstykkerne til at fastgøre hylden til soklen. Sørg for, at gevindstykkerne er korrekt placeret i sporene, og at de rektangulære skiver ligger helt på plads over sporene, inden møtrikkerne tilspændes.

16 54 Placér betonlim på hylden og løft kappen op på plads.! Brug silikone til at fastgøre kappen til væggen bagved.! Her er det meget vigtigt, at man opnår en tæt fuge mellem betonindklædningen og bagpladen, da der vil findes varm luft i denne del. Tætningsplade Strålingsafskærmning Skru strålingsafskærmningen fast til tætningspladen. Tætningspladen placeres i sædet på kappen, og pladen fastskrues til bagpladen. Klip udskæringspladen fri, hvis pejseovnen skal toptilsluttes. Tætningspladen skal isoleres ved hjælp af de medfølgende isoleringsstykker. Ved lav model anvendes kun det ene isoleringsstykke. På den lave model fastgøres marmorpladen sluttelig til kappen ved hjælp af silikone.

17 55 Læg den første isoleringsplade oven på tætningspladen. Kontrollér omhyggeligt, at isoleringen slutter tæt til ind mod afgangsrøret og betonindramningen. Læg den anden isoleringsplade på. Denne skal have et større hul i midten og skal slutte tæt til mod det første skorstensmoduls yderside. Montér det nederste skorstensmodul. Skorstensmodul Skorstensmodul Overgangsisolering Övergångsisolering Stopplade Stoppbricka Isoleringsplade Isoleringsskiva Isoleringsplade Isoleringsskiva Afgangsrør Startrör Avtätningsplåt Tætningsplade Spalte Spalt 4-5 mm Skru den forreste del af loftstætningen fast, så der efterlades en spalte på 4 5 mm ind mod skorstenskappen. Sørg for, at loftstætningen slutter tæt op mod loftet. Hold gummilisten med lamellerne vendende ind mod skorstenskappen, og tryk den fast i spalten rundt om skorstenen. Tætn og isolér oven for loftstætningen i etageadskillelsen med isolérplader.

18 56 Fastlim de resterende betondele og evt. forhøjningsstykker. Der skal være et spil mellem kappens øverste del og loftet på mindst 20 mm.! De to ekspansionsfuger i kappen skal fyldes med akrylfuge. Marmorpladerne på hyldeplanen fastgøres ved hjælp af silikone.

19 57 Samlingerne mellem de forskellige dele på kåben spartles med kakkelklæber, brug glasfiberstrimler til at armere kakkelklæberen. Udspartel også fugen mellem kåben og hyldens marmorplader med kakkelklæber. Fugen mellem betonkåben og marmorhylden fyldes med akrylfuge. Fugen mellem betonkappen og sikkerhedsvæggen samt sikkerhedsvæggens pladeprofiler fuges med akrylfuge. Inden fugningen påbegyndes skal pladeprofilerne afrenses med terpentin eller et tilsvarende opløsningsmiddel. Når betonlimen og akrylfugen er tørret, males betonkappen og sikkerhedsvæggen med strukturfarve. Malingen skal tørre i mindst et døgn, hvorefter der males med latexmaling i glans nr. 7. Husk at beskytte pejseindsatsen mod malingsstænk. Ristene placeres løst i hullerne på kappen. Inden ildstedet af plade (tilbehør) lægges rundt om soklen, klippes det inderste pladestykke af og evt. grater fjernes (med en fil). Ildstedsomkransning af marmor (tilbehør) placeres løst rundt om soklen eller fast limes til underlaget. Hvis men foretrækker en glat kåbe, kan nichen skjules med dækpladen. Montér dækpladen i plan med kåbens ydre kontur, og fastgør den med kakkel klæber. Spalten rundt om dækpladen fuges med akrylfuge.! Den samlede pejseovn skal have lov til at tørre i mindst en uge, inden der tændes op.

20 58 Således fyrer man Anbefalet brændemængde ved normalfyring er 2 kg/time. Størst tilladte mængde brænde er 3,5 kg/time. De fleste træsorter kan anvendes som brændsel. Løvtræ er bedst, da det brænder mere roligt. Det er vigtigt, at brændet er tørt og har en passende størrelse: ca cm langt og 7 9 cm i diameter. Lågen åbnes og lukkes altid forsigtigt for at forhindre udslip af røg forårsaget af trykforandringer i brændkammeret. 1. Åbn forbrændingsluftspjældet ved at skubbe spjældets håndtag til højre. 2. Placér nogle sammenkrøllede aviser eller optændingsblokke samt 3 3,5 kg fintkløvet brænde i midten af brændkammeret. Brændet skal altid stables liggende, på kryds og tværs med luft imellem. 3. Tænd op. 4. Skub lågen til uden at lukke den helt. Når ilden er i gang, efter ca minutter, lukkes lågen. 5. Læg 3 4 stykker brænde med en samlet vægt på ca. 2 2,5 kg på, når ilden har dannet en god glødebund. Når reguleringshåndtaget trækkes ud, åbnes der for den runde askerist. Askeristen må kun stå åben nogle få minutter ved ilægning af brænde for at opnå en hurtig antændelse af brændet, samt når asken skal rages ned i askeskuffen. Hvis den runde askerist står åben hele tiden, mens der er ild i pejseovnen, kan såvel ovnen som skorstenen tage skade på grund af overophedning. Vigtigt! Det er vigtigt, at brændet hurtigt begynder at brænde. Hvis brændet kun ulmer, giver det kraftig røgudvikling, som i værste fald kan forårsage en eksplosionsagtig antændelse af røggasserne med skader på pejseovnen til følge. Hurtig antændelse af brændet opnås ved at åbne den runde askerist et kort stykke tid ved ilægning af brænde eller ved at lade lågen stå på klem, indtil brændet er antændt.! Gennemlæs nøje den separate fyrings- og brugsvejledning, inden De begynder at fyre. ÅBEN ÖPPET Ryster Roster Forbrændingsluft Förbränningsluft ÖPPET ÅBEN Illustrationer af Lars-Erik Karlsson Dok. skapat

21

22

23

24 NIBE AB Box Markaryd Sweden IAV EX C Contura reserves the right to change dimensions and procedures described in these instructions at any time without special notice. The current edition can be downloaded from

Monteringsvejledning C 586. www.contura.eu

Monteringsvejledning C 586. www.contura.eu Monteringsvejledning C 586 www.contura.eu 62 CERTIFIKAT PRÆSTATIONSERKLÆRING Nr. C586-CPR-130601-SE-1 PRODUKT Produkttype Brændeovn fyret med fast biobrændsel Typebetegnelse Contura 586 Serienummer Se

Læs mere

Monteringsvejledning C 850. www.contura.eu

Monteringsvejledning C 850. www.contura.eu Monteringsvejledning C 850 www.contura.eu 62 CERTIFIKAT PRÆSTATIONSERKLÆRING Nr. C850-CPR-130610-SE-1 PRODUKT Produkttype Brændeovn fyret med fast biobrændsel Typebetegnelse Contura 850 Serienummer Se

Læs mere

Monteringsvejledning C 750 C 750A. www.contura.eu

Monteringsvejledning C 750 C 750A. www.contura.eu Monteringsvejledning C 750 C 750A www.contura.eu 62 CERTIFIKAT PRÆSTATIONSERKLÆRING Nr. C750 / C750A-CPR-130612-SE-1 PRODUKT Produkttype Typebetegnelse Serienummer Tiltænkt anvendelse Brændsel Brændeovn

Læs mere

Monteringsvejledning C 510. www.contura.eu

Monteringsvejledning C 510. www.contura.eu Monteringsvejledning C 510 www.contura.eu 62 CERTIFIKAT PRÆSTATIONSERKLÆRING Nr. C510-CPR-130601-SE-1 PRODUKT Produkttype Brændeovn fyret med fast biobrændsel Typebetegnelse Contura 510 Serienummer Se

Læs mere

Installation instructions

Installation instructions Installation instructions 611359 IAV 0347-3 2000-11-22 DK NO NL Monteringsanvisning 1 Installasjonsveiledning 16 Installatie-instructies 31-00 -00 Handöl 10 Handöl 10T DK Kære Handöl-ejer! Vi hilser Dem

Læs mere

Monteringsvejledning C 850W.

Monteringsvejledning C 850W. Monteringsvejledning C 850W www.contura.eu 34 CERTIFIKAT PRÆSTATIONSERKLÆRING Nr. C850W-CPR-130610-SE-1 PRODUKT Produkttype Typebetegnelse Serienummer Tiltænkt anvendelse Brændsel Brændeovn fyret med fast

Læs mere

Monteringsvejledning C 720T.

Monteringsvejledning C 720T. Monteringsvejledning C 720T www.contura.eu 82 CERTIFIKAT PRÆSTATIONSERKLÆRING Nr. C720T-CPR-160329-SE-1 PRODUKT Produkttype Typebetegnelse Serienummer Tiltænkt anvendelse Brændsel Brændeovn fyret med fast

Læs mere

Monteringsvejledning C 510.

Monteringsvejledning C 510. Monteringsvejledning C 510 www.contura.eu 82 CERTIFIKAT PRÆSTATIONSERKLÆRING Nr. C510-CPR-130601-SE-1 PRODUKT Produkttype Brændeovn fyret med fast biobrændsel Typebetegnelse Contura 510 Serienummer Se

Læs mere

Monteringsvejledning C 556.

Monteringsvejledning C 556. Monteringsvejledning C 556 www.contura.eu 62 CERTIFIKAT PRÆSTATIONSERKLÆRING Nr. C556-CPR-130601-SE-2 PRODUKT Produkttype Brændeovn fyret med fast biobrændsel Typebetegnelse Contura 556 Serienummer Se

Læs mere

Monteringsvejledning C 590T.

Monteringsvejledning C 590T. Monteringsvejledning C 590T www.contura.eu 82 CERTIFIKAT PRÆSTATIONSERKLÆRING Nr. C590T-CPR-130601-SE-1 PRODUKT Produkttype Typebetegnelse Serienummer Tiltænkt anvendelse Brændsel Brændeovn fyret med fast

Læs mere

Monteringsvejledning C 520.

Monteringsvejledning C 520. Monteringsvejledning C 520 www.contura.eu 82 CERTIFIKAT PRÆSTATIONSERKLÆRING Nr. C520-CPR-130601-SE-2 PRODUKT Produkttype Brændeovn fyret med fast biobrændsel Typebetegnelse Contura 520 Serienummer Se

Læs mere

Monteringsvejledning C 596T.

Monteringsvejledning C 596T. Monteringsvejledning C 596T www.contura.eu 82 CERTIFIKAT PRÆSTATIONSERKLÆRING Nr. C596T-CPR-3060-SE-2 PRODUKT Produkttype Typebetegnelse Serienummer Tiltænkt anvendelse Brændsel Brændeovn fyret med fast

Læs mere

Monteringsvejledning C 586W. www.contura.eu

Monteringsvejledning C 586W. www.contura.eu Monteringsvejledning C 586W www.contura.eu 14 CERTIFIKAT EC-overensstemmelseser klæring Producent navn Adresse Produktionssted NIBE AB/Contura Box 134, Skulptörvägen 10, SE-285 23 Markaryd Markaryd, Sweden

Læs mere

Monteringsvejledning C 655.

Monteringsvejledning C 655. Monteringsvejledning C 655 www.contura.eu 82 CERTIFIKAT PRÆSTATIONSERKLÆRING Nr. C655-CPR-130608-SE-1 PRODUKT Produkttype Brændeovn fyret med fast biobrændsel Typebetegnelse Contura 655 Serienummer Se

Læs mere

Handöl 21, 22 and 23T. Installation Instructions DK IT FR NL FI

Handöl 21, 22 and 23T. Installation Instructions DK IT FR NL FI Installation Instructions 511294 IAV EX 0543-2 DK IT FR NL FI Monteringsvejledning 2 Istruzioni per l installazione 18 Instructions d installation 36 Installatievoorschriften 54 Asennusohjeet 72 Handöl

Læs mere

Monteringsvejledning C 556 C 586. Monteringsvejledning 2 Asennusohje 15 Guide d installation 29 Istruzioni di montaggio 43 Installatie instructies 57

Monteringsvejledning C 556 C 586. Monteringsvejledning 2 Asennusohje 15 Guide d installation 29 Istruzioni di montaggio 43 Installatie instructies 57 FI FR IT NL Monteringsvejledning 2 Asennusohje 15 Guide d installation 29 Istruzioni di montaggio 43 Installatie instructies 57 Monteringsvejledning C 556 C 586 www.contura.eu 2 EC-overensstemmelseser

Læs mere

SILVIA. Installation instructions. FI Asennusohjeet 1. IT Istruzioni per l installazione 17. DK Monteringsanvisning 33. NL Installatie-instructies 49

SILVIA. Installation instructions. FI Asennusohjeet 1. IT Istruzioni per l installazione 17. DK Monteringsanvisning 33. NL Installatie-instructies 49 -97 Installation instructions 011081 IAV 084-7 FI Asennusohjeet 1 IT Istruzioni per l installazione 17 DK Monteringsanvisning NL Installatie-instructies 49 SILVIA Producentgaranti Fremstillingen af dette

Læs mere

Monteringsvejledning. C26K Høj. www.contura.eu

Monteringsvejledning. C26K Høj. www.contura.eu Monteringsvejledning C26K Høj www.contura.eu DK 82 CERTIFIKAT PRÆSTATIONSERKLÆRING Nr. C26K-CPR-130617-SE-1 PRODUKT Produkttype Typebetegnelse Serienummer Tiltænkt anvendelse Brændsel Brændeovn fyret med

Læs mere

Monteringsvejledning. C 26K Lav. www.contura.eu

Monteringsvejledning. C 26K Lav. www.contura.eu Monteringsvejledning C 26K Lav www.contura.eu DK 82 CERTIFIKAT PRÆSTATIONSERKLÆRING Nr. C26K-CPR-130617-SE-1 PRODUKT Produkttype Typebetegnelse Serienummer Tiltænkt anvendelse Brændsel Brændeovn fyret

Læs mere

Handöl 24. Installation Instructions DK IT FR NL FI

Handöl 24. Installation Instructions DK IT FR NL FI Installation Instructions 511296 IAV EX 0541-1 DK IT FR NL FI Monteringsvejledning 2 Istruzioni per l installazione 14 Instructions d installation 28 Installatievoorschriften 42 Asennusohjeet 56 Handöl

Læs mere

Monteringsvejledning. C i4.

Monteringsvejledning. C i4. Monteringsvejledning C i4 www.contura.eu 62 CERTIFIKAT PRÆSTATIONSERKLÆRING Nr. Ci4-CPR-130619-SE-1 PRODUKT Produkttype Typebetegnelse Serienummer Tiltænkt anvendelse Brændsel Indsats fyret med fast biobrændsel

Læs mere

Installation instruction

Installation instruction NL IT FI NO Monteringsvejledning 2 Installatie instructies 37 Istruzioni di montaggio 73 Asennusohje 109 Installasjonsanvisning 145 Installation instruction Surround C 11 Surround C 21 www.contura.eu 2

Læs mere

Monteringsvejledning Fyringsvejledning

Monteringsvejledning Fyringsvejledning Monteringsvejledning Fyringsvejledning C i5 www.contura.eu 66 CERTIFIKAT PRÆSTATIONSERKLÆRING Nr. Ci5-CPR-130622-SE-1 PRODUKT Produkttype Typebetegnelse Serienummer Tiltænkt anvendelse Brændsel Indsats

Læs mere

Monteringsvejledning. Drejeplade C780 C880. www.contura.eu

Monteringsvejledning. Drejeplade C780 C880. www.contura.eu Monteringsvejledning Drejeplade C780 C880 www.contura.eu 63 Generelt Denne vejledning indeholder instruktioner vedrørende montering af brændeovnen med en drejeplade. Gennemlæs vejledningen omhyggeligt,

Læs mere

811004 IAV DK/FI 0746-1. Installation Instructions DK FI. Monteringsvejledning 2 Asennusohjeet 32 LEK. Contura 500

811004 IAV DK/FI 0746-1. Installation Instructions DK FI. Monteringsvejledning 2 Asennusohjeet 32 LEK. Contura 500 Installation Instructions 811004 IAV DK/FI 0746-1 DK FI Monteringsvejledning 2 Asennusohjeet 32 Contura 500 Kære Contura-ejer Vi byder Dem velkommen i Contura-familien og håber, at De får stor glæde af

Læs mere

Monteringsvejledning. Drejeplade C500/C600.

Monteringsvejledning. Drejeplade C500/C600. Monteringsvejledning Drejeplade C500/C600 www.contura.eu 63 Generelt Denne vejledning indeholder instruktioner vedrørende montering af brændeovnen på en drejeplade. Gennemlæs vejledningen omhyggeligt,

Læs mere

Contura 580W. Installation Instructions SE DK NO GB

Contura 580W. Installation Instructions SE DK NO GB Installation Instructions 511911 IAV SE/EX 0740-1 SE DK NO GB Installationsanvisning 2 Monteringsvejledning 10 Installasjonsanvisning 20 Installation Instructions 30 Contura 580W Kære Contura-ejer Vi vil

Læs mere

Monteringsvejledning C 32 C 32A. www.contura.eu

Monteringsvejledning C 32 C 32A. www.contura.eu Monteringsvejledning C 32 C 32A www.contura.eu 82 CERTIFIKAT EC-overensstemmelseser klæring www.contura.eu Producent navn Adresse Produktionssted NIBE AB/Contura Box 134, Skulptörvägen 10, SE-285 23 Markaryd

Læs mere

Monteringsvejledning Fyringsvejledning

Monteringsvejledning Fyringsvejledning Monteringsvejledning Fyringsvejledning C i5 www.contura.eu 66 CERTIFIKAT PRÆSTATIONSERKLÆRING Nr. Ci5-CPR-130622-SE-1 PRODUKT Produkttype Typebetegnelse Serienummer Tiltænkt anvendelse Brændsel Indsats

Læs mere

Monteringsveiledning T T.

Monteringsveiledning T T. Monteringsveiledning 50 51 52 52T 53 54 54T www.contura.eu 66 EC-overensstemmelseser klæring www.contura.eu Producent navn Adresse Produktionssted NIBE AB/NIBE STOVES Box 134, Skulptörvägen 10, SE-285

Læs mere

Monterings- vejledning

Monterings- vejledning Monterings- vejledning C i10/ C i www.contura.eu 82 CERTIFIKAT EC-overensstemmelseser klæring www.contura.eu Producent navn Adresse Produktionssted NIBE AB / Contura Box 134, Skulptörvägen 10, SE-285 23

Læs mere

monterings- Monteringsvejledning 2 Asennusohje 25 Istruzioni di montaggio 49 Notice d installation 73 Installatie-instructies 97 VEJLEDNING 34T 35T

monterings- Monteringsvejledning 2 Asennusohje 25 Istruzioni di montaggio 49 Notice d installation 73 Installatie-instructies 97 VEJLEDNING 34T 35T DA FI IT FR NL Monteringsvejledning 2 Asennusohje 25 Istruzioni di montaggio 49 Notice d installation 73 Installatie-instructies 97 monterings- VEJLEDNING 34T 35T Eu-overensstemmelseserklæring Produkt,

Læs mere

INSTRUCTIONS. Installation 51 52 52T 53 54 54T

INSTRUCTIONS. Installation 51 52 52T 53 54 54T FI FR IT NL Monteringsveiledning 2 Asennus Ohjeet 17 Instructions d*installation 33 Instructions Istruzioni Per l installazione 49 Installatie Voorschriften 65 Installation INSTRUCTIONS 50 51 52 52T 53

Læs mere

Aduro 5-1. Indbygningsvejledning. www.aduro.dk / www.aduro.no

Aduro 5-1. Indbygningsvejledning. www.aduro.dk / www.aduro.no Aduro 5-1 Indbygningsvejledning www.aduro.dk / www.aduro.no Installation af pejseindsatsen Du må gerne selv installere din pejseindsats det kan dog anbefales at tage din skorstensfejer med på råd. Du kan

Læs mere

Lighting Instructions

Lighting Instructions SE DE NO FR GB DK FI IT NL Eldningsinstruktion 2 Heizinstruktionen 5 Fyringsinstruksjon 9 Instructions d allumage 13 Lighting Instructions 17 Fyringsvejledning 21 Lämmitysohjeet 25 Istruzioni per l accensione

Læs mere

Monteringsvejledning Fyringsvejledning

Monteringsvejledning Fyringsvejledning Monteringsvejledning Fyringsvejledning C i6 www.contura.eu 66 CERTIFIKAT PRÆSTATIONSERKLÆRING Nr. Ci6-CPR-130904-SE-1 PRODUKT Produkttype Typebetegnelse Serienummer Tiltænkt anvendelse Brændsel Indsats

Læs mere

RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404

RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404 RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404 RAIS A/S Industrivej 20, 9900 Frederikshavn. Danmark Telefon 98 47 90 33 Telefax 98 47 92 91 E-mail: info@rais.dk Website: http://rais.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

RAIS 86-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 090204

RAIS 86-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 090204 RAIS 86-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 090204 RAIS A/S Industrivej 20, 9900 Frederikshavn. Danmark Telefon 98 47 90 33 Telefax 98 47 92 91 E-mail: info@rais.dk Website: http://rais.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Aduro Stålskorsten Monteringsanvisning

Aduro Stålskorsten Monteringsanvisning Aduro Stålskorsten Monteringsanvisning www.aduro.dk Monteringsanvisning - Aduro Stålskorsten Det er vigtigt, at du læser denne monteringsanvisning grundigt igennem, inden du påbegynder monteringen af din

Læs mere

SE DE NO DK IT FR NL GB FI

SE DE NO DK IT FR NL GB FI LEK BAV SE/EX 0841-3 511299 SE DE NO IT FR NL GB FI Eldningsinstruktion och bruksanvisning för Handöl 20-serien 2 Heizinstruktionen und Gebrauchsanweisungen für Kaminöfen von Handöl 20 5 Fyringsinstruksjon

Læs mere

NYE BRÆNDEOVNE OG INDSATSE

NYE BRÆNDEOVNE OG INDSATSE 2016 NYE BRÆNDEOVNE OG INDSATSE 11 højdepunkter i hjemmet 1 Velkommen hjem til varmen Varmen fra en brændefyret ovn giver hygge og fællesskab. En brændeovn er også en klog og moderne energiløsning, der

Læs mere

INSTRUCTIONS. Installation 31 31A 32 32A 33T

INSTRUCTIONS. Installation 31 31A 32 32A 33T FI FR IT NL Monteringsveiledning 2 Asennus Ohjeet 21 Instructions d*installation 41 Instructions Istruzioni Per l installazione 61 Installatie Voorschriften 81 Installation INSTRUCTIONS 31 31A 32 32A 33T

Læs mere

Aduro Stålskorsten. Monteringsanvisning. www.aduro.dk / www.skorstensberegning.dk

Aduro Stålskorsten. Monteringsanvisning. www.aduro.dk / www.skorstensberegning.dk Aduro Stålskorsten Monteringsanvisning www.aduro.dk / www.skorstensberegning.dk Indhold 1. Produktinformation Side 2 2. Klassificering Side 2 3. Lovkrav Side 2 4. Anmeldelse af skorsten Side 3 5. Hvor

Læs mere

GB Lighting and Maintenance Instructions for Handöl Woodstoves and Fireplaces 2

GB Lighting and Maintenance Instructions for Handöl Woodstoves and Fireplaces 2 411967 BAV 0741-8 GB Lighting and Maintenance Instructions for Handöl Woodstoves and Fireplaces 2 DE Heizinstruktionen und Gebrauchsanweisungen für Kamin- und Kachelöfen von Handöl 5 FR Instructions d'allumage

Læs mere

ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 1700 Brusevæg med fast panel og svingdør Med bund- og topskinne

ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 1700 Brusevæg med fast panel og svingdør Med bund- og topskinne ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 1700 Brusevæg med fast panel og svingdør Med bund- og topskinne M-1700-1 Tillykke med din nye Royal Scandinavian Dusch - Serie 1700 brusedør. Læs venligst

Læs mere

Skydepartier. Udv. karmbredde/-højde = mål på rammeudskæring. Tolerance højde:

Skydepartier. Udv. karmbredde/-højde = mål på rammeudskæring. Tolerance højde: Skydepartier Tjek altid at du har modtaget det rigtige antal komponenter, inden du begynder at montere. Se komponentliste på næste side. OBS! Næsten alle skruer er Torx-skruer. De skal bruge en T20 Torx-bit

Læs mere

Aduro 5. Indbygningsvejledning. /

Aduro 5. Indbygningsvejledning.  / Aduro 5 Indbygningsvejledning www.aduro.dk / www.aduro.no Installation af pejseindsatsen Du må gerne selv installere din pejseindsats det kan dog anbefales at tage din skorstensfejer med på råd. Du kan

Læs mere

Glastag. Taghældning minimum 6 = 105 mm/m.

Glastag. Taghældning minimum 6 = 105 mm/m. Glastag Taghældning minimum 6 = 105 mm/m. Denne vejledning skal følges for at opfylde garantibetingelserne. Tjek altid at du har modtaget det rigtige antal komponenter, inden du begynder at montere. Se

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING. Monterings- og brugsanvisning. Rockford kulgrill. Tegninger og billeder er ikke i henhold til skala.

MONTERINGSVEJLEDNING. Monterings- og brugsanvisning. Rockford kulgrill. Tegninger og billeder er ikke i henhold til skala. MONTERINGSVEJLEDNING Monterings- og brugsanvisning Rockford kulgrill Tegninger og billeder er ikke i henhold til skala. Model: KG030 ADVARSEL Kun til udendørs brug. Ikke beregnet til kommerciel brug. Læs

Læs mere

ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 2200 Femkantet brusehjørne med svingdør

ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 2200 Femkantet brusehjørne med svingdør ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 2200 Femkantet brusehjørne med svingdør M-2200-1 Tillykke med din nye Royal Scandinavian Dusch - Serie 2200 brusedør. Læs venligst denne monteringsvejledning

Læs mere

Morsø Systemskorsten (CE-mærket)

Morsø Systemskorsten (CE-mærket) Opstillingsvejledning Morsø Systemskorsten (CE-mærket) Læs denne vejledning grundigt inden skorstenen monteres MORSØ JERNSTØBERI A/S. DK-7900 NYKØBING MORS E-Mail: stoves@morsoe.com Website: www.morsoe.com

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL BOX modeller

RENGØRINGSMANUAL BOX modeller RENGØRINGSMANUAL BO modeller SARA ERIKA ALESSIA I den følgende manual vil der hovedsagelig kun være illustrationer af SARA, da ERIKA og ALESSIA ikke adskiller sig væsentligt i opbygning af ovn korpus.

Læs mere

StålSkorSten til pilleovne

StålSkorSten til pilleovne Stålskorsten til pilleovne Model varde Pl400 skorstenspakken består af: i H A B C Startfod 1 x 2,0 m pejserør 1 x 0,9 m isoleret startelement D G 444 cm D 1 x 1,0 m isoleret element E 1 x 0-10 graders

Læs mere

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Personskade

Læs mere

Contura 650, 660, 670

Contura 650, 660, 670 511885 IAV EX 0835-3 DK IT FR NL FI Monteringsvejledning 2 Istruzioni per l installazione 26 Instructions d installation 52 Installatievoorschriften 78 Asennusohjeet 104 Contura 660 Contura 650, 660, 670

Læs mere

Aduro 2. Monterings og betjeningsvejledning. For brændeovn. Læs betjeningsvejledningen før brændeovnen monteres og tages i brug. www.aduro.

Aduro 2. Monterings og betjeningsvejledning. For brændeovn. Læs betjeningsvejledningen før brændeovnen monteres og tages i brug. www.aduro. Monterings og betjeningsvejledning For brændeovn Aduro 2 Læs betjeningsvejledningen før brændeovnen monteres og tages i brug. www.aduro.dk - 1 - 1. Montering 1.1 Generelt Aduro brændeovnene er godkendt

Læs mere

Opstillings- og betjeningsvejledning / Installation and Operating Instructions. Morsø 1540

Opstillings- og betjeningsvejledning / Installation and Operating Instructions. Morsø 1540 Opstillings- og betjeningsvejledning / Installation and Operating Instructions Morsø 1540 MORSØ JERNSTØBERI A/S. DK-7900 NYKØBING MORS E-Mail: stoves@morsoe.com Website: www.morsoe.com 1 2 Til lykke med

Læs mere

STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02

STIGA COLLECTOR 30 B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 S SVENSKA 1. 2. 3. 4. SVENSKA S 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. S SVENSKA 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. DANSK DK SIKKERHEDSFORSKRIFTER 1. Lad aldrig nogen bruge

Læs mere

Svendsen I med vandtank

Svendsen I med vandtank Tekniske data: Ydelse ved nominel fyring: mellem 3 og 3,5 kw på vandsiden med 2-2,5 kg. brænde i timen. Total ydelsen på ENDSEN I med Vandtank er ca. 10 kw ved 2-2,5 kg. brænde i timen. Virkningsgrad ca.

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL GREENFIRE

RENGØRINGSMANUAL GREENFIRE RENGØRINGSMANUAL GREENFIRE RENGØRING OG VEDLIGEHOLD Ovnen behøver ikke megen rengøring, hvis de anvendte piller er af en god kvalitet. Før der foretages nogen form for rengøring og/eller vedligehold på

Læs mere

ELEMENTPEISER. Element model: Nominell effekt: Effekt: [ min - max ] Virkningsgraden: Vekt: Røystuds:

ELEMENTPEISER. Element model: Nominell effekt: Effekt: [ min - max ] Virkningsgraden: Vekt: Røystuds: Element model: Nominell effekt: Effekt: [ min - max ] Virkningsgraden: Vekt: Røystuds: Linear S / 600 5 kw 4,2-6,5 kw 80 kg Linear M / 700 7 kw 4,9-9,1 kw 95 kg Linear L / 800 10 kw 7-13 kw 110 kg Linear

Læs mere

Montage - og brugervejledning til "BONFILS" ildsted

Montage - og brugervejledning til BONFILS ildsted Holte maj 2008 Montage - og brugervejledning til "BONFILS" ildsted Erklæring: Alle lokale forordninger, inklusive dem der henviser til nationale og europæiske standarder, skal overholdes ved installation

Læs mere

Tillykke med din nye unica line bruseløsning. Håndtering

Tillykke med din nye unica line bruseløsning. Håndtering vejledninger unica line bruseløsning Tillykke med din nye unica line bruseløsning Når du har valgt en unica line løsning i glas, har du valgt at kombinere moderne design og kvalitet. Vi er sikre på, at

Læs mere

SCAN DSA 6 & DSA 7-5 EN 13240. Til denne Brugsanvisning hører også en generel monteringsvejledning. Udgave 17.09.2010 - DK MONTERINGSVEJLEDNING

SCAN DSA 6 & DSA 7-5 EN 13240. Til denne Brugsanvisning hører også en generel monteringsvejledning. Udgave 17.09.2010 - DK MONTERINGSVEJLEDNING Genere le råd og anvisninger.2-3 Monteringsvejledning.4-7 Brugs- og fyringsanvisning.8-10 Fejlsøgning. 1 med brugs- og fyringsanvisning Indhold: Reklamationsret Type- og miljøgodkendelse Udpakning Tilbehør

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA RENGØRINGSMANUAL RENGØRING OG VEDLIGEHOLD Før der foretages nogen form for rengøring og/eller vedligehold på ovnen, kontroller følgende: - sørg for at ovnen er slukket - sørg for at hovedafbryderen bag

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Monteringsvejledning Brændeovn og skorsten DanskPejsecenter.dk CE godkendt skorsten Side 1 Monteringsvejledning / DP Skorsten Opstilling af ildstedet: Før montering af skorstenen påbegyndes, må det sikres,

Læs mere

Installations og betjeningsvejledning: Denne ovn må kun monteres på ikke brandbare bygningsdele. TT40W (EN 13240/CE mærket)

Installations og betjeningsvejledning: Denne ovn må kun monteres på ikke brandbare bygningsdele. TT40W (EN 13240/CE mærket) Installations og betjeningsvejledning: Denne ovn må kun monteres på ikke brandbare bygningsdele TT40W (EN 13240/CE mærket) Tillykke med din nye TermaTech brændeovn. For at få størst mulig glæde af din

Læs mere

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7 AMICO K 20 Knækarms markise Side 1 ud af 7 Placering og montering af markise 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at terrassedøren kan åbnes efter montage. Elektriske

Læs mere

Morsø Systemskorsten (CE-mærket)

Morsø Systemskorsten (CE-mærket) Opstillingsvejledning Morsø Systemskorsten (CE-mærket) MORSØ JERNSTØBERI A/S. DK-7900 NYKØBING MORS E-Mail: stoves@morsoe.com Website: www.morsoe.com Indhold 1.0 Montering af skorsten Side nr.1 Opstilling

Læs mere

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO DELLE LAVATRICI INTEGRABILI ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR BUILT-IN WASHING MACHINES MONTAGEANLEITUNG FÜR EINBAUBAREWASCHMASCHINEN

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO DELLE LAVATRICI INTEGRABILI ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR BUILT-IN WASHING MACHINES MONTAGEANLEITUNG FÜR EINBAUBAREWASCHMASCHINEN ISTRUZIONI DI MONTAGGIO DELLE LAVATRICI INTEGRABILI ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR BUILT-IN WASHING MACHINES MONTAGEANLEITUNG FÜR EINBAUBAREWASCHMASCHINEN INSTRUCTIONS DE MONTAGE DES LAVE-LINGE INTÉGRABLES

Læs mere

Verdens mest populære brændeovn nu helt i Ny låge i støbejern se mere af ilden. Mange personlige valgmuligheder Håndtag, der ikke bliver varmt NYHED!

Verdens mest populære brændeovn nu helt i Ny låge i støbejern se mere af ilden. Mange personlige valgmuligheder Håndtag, der ikke bliver varmt NYHED! NYHED! Tak fordi du vælger svanemærket! Verdens mest populære brændeovn nu helt i Ny låge i støbejern se mere af ilden Mange personlige valgmuligheder Håndtag, der ikke bliver varmt Velkommen hjem til

Læs mere

Spa-Kompagniet. Monteringsvejledning for saunaovne

Spa-Kompagniet. Monteringsvejledning for saunaovne Spa-Kompagniet Monteringsvejledning for saunaovne 1. Introduktion a. Denne monteringsvejledning angiver hvorledes Spa-Kompagniets saunaovne skal monteres og installeres. For optimal installering skal vejledningen

Læs mere

Bygningsreglement for småhuse, om: Pejse- og brændeovne

Bygningsreglement for småhuse, om: Pejse- og brændeovne Bygningsreglement for småhuse, om: Pejse- og brændeovne Denne pjece fortæller om de bestemmelser i småhusreglementet*, der skal overholdes, når der opsættes en pejs eller en brændeovn. Ifølge småhusreglementet

Læs mere

Scan-Line 41 & 44. Betjeningsvejledning. www.heta.dk

Scan-Line 41 & 44. Betjeningsvejledning. www.heta.dk Scan-Line 41 & 44 Betjeningsvejledning www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig hvis De følger

Læs mere

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland. DK Monteringsvejledning Markise Elektrisk MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.dk Sikkerhedsforskrifter 1. Det anbefales at markisen monteres

Læs mere

C E N T R A L S T Ø V S U G E R E

C E N T R A L S T Ø V S U G E R E Centralvac A5 DK Sep 2007 11/09/07 9:52 Side 1 Lette at installere lette at bruge Diskret og upåfaldende installation Centralstøvsugere fra NILFISK er lige så lette at installere i eksisterende huse som

Læs mere

Monteringsanvisning. Santex E-line. Skydepartier. Udv. karmbredde/-højde = mål på rammeudskæring Tolerance bredde: Tolerance højde:

Monteringsanvisning. Santex E-line. Skydepartier. Udv. karmbredde/-højde = mål på rammeudskæring Tolerance bredde: Tolerance højde: Monteringsanvisning Santex E-line Skydepartier Udv. karmbredde/-højde = mål på rammeudskæring Tolerance bredde: +5 5 mm Tolerance højde: +7 7 mm Tjek altid at du har modtaget det rigtige antal komponenter,

Læs mere

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Tillykke med din nye solfanger. Med den rette placering får du glæde af den i mange år fremover. Den medfølgende kontakt placeres på loftet eller på vægen

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL ELENA ELENA STEEL ELENA AIR PLUS

RENGØRINGSMANUAL ELENA ELENA STEEL ELENA AIR PLUS RENGØRINGSMANUAL ELENA ELENA STEEL ELENA AIR PLUS I den følgende manual vil der hovedsagelig kun være illustrationer af ELENA, da ELENA Steel og ELENA Air plus ikke adskiller sig væsentligt i opbygning

Læs mere

Monteringsanvisning. Glastag til udestuer/vinterhaver VIGTIGT!

Monteringsanvisning. Glastag til udestuer/vinterhaver VIGTIGT! 6690DK Monteringsanvisning Glastag til udestuer/vinterhaver 2017-08 VIGTIGT! Læs hele monteringsanvisningen inden du påbegynder monteringen! Hvis anvisningerne ikke følges, fungerer glastaget måske ikke

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Introduktion Figur 1, Systemoversigt og individuelle komponenter -2- Introduktion INTRODUKTION Liste over dele Antal/højde Kilde: 1,0 m 1,5 m 2,0 m 3,0 m Produktbeskrivelse A1 1

Læs mere

Norsk English svensk dansk. Designed for care

Norsk English svensk dansk. Designed for care MONTERINGSANVISNING INDBYGGET CISTERNE Designed for care www.banodk.dka aug. 2011 LØSE CISTERNEDELE 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 DETTE MEDFØLGER TIL BANO CISTERNE 01 Beskyttelsesboks

Læs mere

REFLECTION HARMONY RELAXATION

REFLECTION HARMONY RELAXATION REFLECTION HARMONY RELAXATION WIKING Volcanic 2 m. fedtsten Miljøomtanke Fyring med træ er en alternativ energiform, og afbrænding af træ er en CO 2 neutral proces. Et WIKING brændkammer er udviklet med

Læs mere

FLAME. Brugsvejledning

FLAME. Brugsvejledning FLAME Brugsvejledning 10.2004 1 2 Indholdsfortegnelse Dansk Brugsvejledning Placering af løsdele...5 Montering og brugsvejledning...6 Fyringsvejledning...7 Generelt om fyring...8 Skorstenen...9 Brændeovnens

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING SCAN LINE 6. www.heta.dk

BETJENINGSVEJLEDNING SCAN LINE 6. www.heta.dk BETJENINGSVEJLEDNING SCAN LINE 6 www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig hvis De følger nedenstående

Læs mere

3310 Koksovn DS/EN 13240

3310 Koksovn DS/EN 13240 Opstillings- og betjeningsvejledning 3310 Koksovn DS/EN 13240 MORSØ JERNSTØBERI A/S. DK-7900 NYKØBING MORS E-Mail: stoves@morsoe.com Website: www.morsoe.com Til lykke med Deres nye Morsø ovn! Morsø, som

Læs mere

Lad en ny generation vise ilden

Lad en ny generation vise ilden 700 Lad en ny generation vise ilden MILJÖMÄRKT 378 001 1 Lad den nye Contura 700 skabe lys i dit hjem Med Contura 700 tager vi skridtet ind i et nyt årti. Det moderne design af den kendte svenske formgruppe

Læs mere

REDSKABSHUS. Brugervejledning og samleinstruktioner. Mål: H. 181/159 x B. 226.5 x D. 119 cm. Best.nr. HN8922

REDSKABSHUS. Brugervejledning og samleinstruktioner. Mål: H. 181/159 x B. 226.5 x D. 119 cm. Best.nr. HN8922 REDSKABSHUS Best.nr. HN8922 Brugervejledning og samleinstruktioner Mål: H. 181/159 x B. 226.5 x D. 119 cm. OBS: Man skal være mindst to til at samle skuret og man må påregne en arbejdstid hertil på 2-3

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Vejledning vedr. montering af dreje/kip vinduer

Vejledning vedr. montering af dreje/kip vinduer Vejledning vedr. montering af dreje/kip vinduer Det er vigtigt at Deres nye vinduer og døre monteres korrekt, og ved at gennemgå nedennævnte vejledning har de et godt udgangspunkt herfor. Vi gør opmærksom

Læs mere

Spa-Kompagniet. Monteringsvejledning for store saunaovne

Spa-Kompagniet. Monteringsvejledning for store saunaovne Spa-Kompagniet Monteringsvejledning for store saunaovne 1. Introduktion a. Denne monteringsvejledning angiver hvorledes Spa-Kompagniets saunaovne skal monteres og installeres. For optimal installering

Læs mere

KHN-PELLETBURNER Model 9,0 Brugsvejledning / Installationsvejledning

KHN-PELLETBURNER Model 9,0 Brugsvejledning / Installationsvejledning KHN-PELLETBURNER Model 9,0 Brugsvejledning / Installationsvejledning Tillykke med din nye pillebrænder. For at få mest mulig glæde af din nye pillebrænder er det vigtigt, at du gennemlæser denne betjeningsvejledning

Læs mere

Glaskeramiske kogeplader KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216

Glaskeramiske kogeplader KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216 Monteringsanvisning Glaskeramiske kogeplader KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216 Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation

Læs mere

Faste partier og profilskårne partier.

Faste partier og profilskårne partier. Faste partier og profilskårne partier. Udv. karmbredde/-højde = mål på rammeudskæring Tolerance bredde: +0 5 mm Tolerance højde: +5 5 mm Tjek altid at du har modtaget det rigtige antal komponenter, inden

Læs mere

Aduro 1. Monterings og betjeningsvejledning. For brændeovn. Læs betjeningsvejledningen før brændeovnen monteres og tages i brug. www.aduro.

Aduro 1. Monterings og betjeningsvejledning. For brændeovn. Læs betjeningsvejledningen før brændeovnen monteres og tages i brug. www.aduro. Monterings og betjeningsvejledning For brændeovn Aduro 1 Læs betjeningsvejledningen før brændeovnen monteres og tages i brug. www.aduro.dk - 1 - 1. Montering 1.1 Generelt Aduro brændeovnene er godkendt

Læs mere

Brugsanvisning & Monteringsvejledning til JBM kulisseskinne

Brugsanvisning & Monteringsvejledning til JBM kulisseskinne Version 2.0 Danske kvalitetsprodukter siden 2004 Side 1 Brugsanvisning & Monteringsvejledning til JBM kulisseskinne Danske kvalitetsprodukter siden 2004 Side 2 Indhold Formål og anvendelse... 3 Vigtigt/

Læs mere

KDIX Monteringsvejledning

KDIX Monteringsvejledning KDIX 8810 Monteringsvejledning Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine 4 Krav vedrørende installation 5 Anvisninger vedrørende installation 7 Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine Din egen og andres sikkerhed

Læs mere

Nyhed! WIKINGs store NYHED! WIKING Automatic. På de følgende sider ses WIKING modellerne...med Automatic og Svanemærkede.

Nyhed! WIKINGs store NYHED! WIKING Automatic. På de følgende sider ses WIKING modellerne...med Automatic og Svanemærkede. WIKINGs store NYHED! Nyhed! Alle WIKING modeller leveres nu med automatisk styring af forbrændingsluften. En automatisk styring af forbrændingsluften betyder at bålet ikke får for meget luft, og at dit

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

Hygiejne: Du kan evt. sætte dig på et håndklæde og tage et ekstra med ind til at tørre sig med.

Hygiejne: Du kan evt. sætte dig på et håndklæde og tage et ekstra med ind til at tørre sig med. Brug af sauna Brug: Brug saunaen så længe du finder det behageligt. Anbefalet maksimalt ophold på 60 minutter, efter en pause med f.eks. kropsnedkøling og noget kold at drikke kan saunaopholdet genoptages.

Læs mere