Områder med lettere forurenet jord

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Områder med lettere forurenet jord"

Transkript

1 Teknik og Miljø Områder med lettere forurenet jord

2 Forureningen skyldes bl.a. at skorstensrøg fra tidligere industri, røg fra kakkelovne, bilos, bålpladser, fyrværkeri og havegødskning har forurenet overfladejorden. Jorden vil typisk være lettere forurenet med tjærestoffer og tungmetaller.

3 Indholdsfortegnelse Side Agersø. 7 Bisserup. 11 Boeslunde. 15 Dalmose. 21 Eggeslevmagle.. 29 Flakkebjerg.. 33 Frølunde. 39 Gerlev.. 43 Gimlinge. 47 Gryderup 51 Havrebjerg 55 Hyllested 59 Høve.. 63 Kirke Stillinge. 67 Kirkehavn.. 75 Korsør 79 Lundforlund. 95 Ny Halseby 99 Rosted. 103 Rude Skælskør 111 Skørpinge. 131 Slagelse. 135 Slots Bjergby. 173 Stigsnæs 179 Svenstrup. 183 Sørbymagle. 191 Vasebro Feriecenter. 199 Vemmelev. 203 Jernbanearealer 221 Bilag 1 Kriteriedokument. 225

4

5 Områdeklassificering i Slagelse Kommune Indledning Den 1. januar 2008 trådte en ændring af jordforureningsloven i kraft. Med den ændring blev al jord i byzone områdeklassificeret som lettere forurenet og dermed omfattet af anmeldepligten for flytning af jord efter jordflytningsbekendtgørelsen. Områdeklassificering af byzoner er en meget grov definition på, hvor der findes lettere forurenet jord. Slagelse Kommune har derfor besluttet at tilrette og nuancere områdeklassificeringen. Nuanceringen er foretaget på baggrund af de kriterier, bilag 1, der blev anbefalet og vedtaget af udvalget for Natur og Miljø i oktober Hensigten med at udpege lettere forurenede områder er: at undgå, at lettere forurenet jord bliver kørt bort til arealer, der ikke er forurenede. at målrette generel rådgivning om, at bo og opholde sig på lettere forurenet jord. Nuancering af Områdeklassificering Nuancering af områdeklassificering er et administrativt arbejde, hvor kommunen har brugt sin viden om byerne og deres udvikling gennem tiden. Det er altså ikke en detaljeret udpegning på ejendomsniveau, men en udpegning af større sammenhængende områder, som bliver undtaget eller inddraget i områdeklassificeringen. I forbindelse med områdeklassificeringen er det som udgangspunkt områder i byzonen, industriområder, jernbanestrækninger og landsbyer, der er vurderet. Det er generelt alderen og størrelsen på byerne fra omkring år 1954, der har haft betydning i forbindelse med vurderingen. Der er lavet en grov vurdering af virksomhederne og deres branchetype. Den endelige vurdering er sammenholdt med kommunens viden om den aktuelle virksomhed og type af anvendte energikilde. I enkelte tilfælde har anden viden også haft betydning, f.eks. har kommunens medarbejdere og borgere med lokalkendskab om tidligere fyldpladser, industri, m.m. haft betydning for afgrænsning af nogle områder. Alle aktive og nedlagte jernbanestrækninger bliver omfattet af områdeklassificeringen, da jernbaner med god dokumentation har bidraget til den diffuse jordforurening. Det skal understreges at områdeklassificeringen ikke er et nyt kortlægningssystem, hvor enkelte ejendomme bliver kortlagt som muligt forurenet eller konstateret forurenet, som det kendes fra regionens kortlægningsarbejde. Offentlig høring Inden den nuancerede områdeklassificering blev vedtaget endeligt, var den i offentlig høring i fra den 3. juli 14. august Alle henvendelser vedrørende vurderingerne af områder omfattet af områdeklassificeringen, kan rettes til Teknik og Miljø 5

6 Lettere forurenet jord Ved lettere forurenet jord forstås jord, der typisk vil være lettere forurenet med tjærestoffer og tungmetaller. Forureningen skyldes længere tids påvirkning, som har forurenet overfladejorden og kan bl.a. være: skorstensrøg fra tidligere industri røg fra kakkelovne bilos bålpladser fyrværkeri og havegødskning Endelig ses lettere forurenet jord i fyldjord, som er samlet fra forskellige områder, hvor der har været mindre forurenende aktiviteter. De lettere forurenede områder er typisk ældre byområder samt områder, der er påvirket af mange års høj trafikbelastning og industriel aktivitet. 6

7 Agersø 7 Meters

8 Agersø Age-01 Lilla = områdeklassificeret. Grøn = undtaget fra områdeklassificeringen. Blå = inddraget i områdeklassificering. Orange = byzone. Område Beskrivelse Age-01 Age-01 er områdeklassificeret. Alder Størstedelen af området blev bebygget før Størrelse Området er 22,5 ha. Anvendelseshistorie Området anvendes til blandet bolig og erhverv. Gennemgang af historiske planer, topografiske kort og luftfotos viser, at anvendelsen har været ensartet siden området blev bebygget. Forureningsoplysninger I området er der registreret en enkelt virksomhed, der vurderes at være potentielt diffust forurenende. Der er registreret flere forurenede og potentielt forurenede lokaliteter i området. Opfyldning Der har fundet opfyldning sted i havneområdet. Opfyldningsmaterialerne er af 8

9 ukendt oprindelse, og det vurderes, at de kan være diffust lettere forurenede. Trafikanlæg Der er ikke større veje eller trafikanlæg i området. Samlet vurdering Området er et ældre blandet bolig- og erhvervsområde, der dækker den oprindelige landsby. Bebyggelsens alder og anvendelse betyder, at overfladejorden kan have været udsat for længerevarende påvirkning fra diffuse forureningskilder i form af blandt andet trafik og anvendelse af faste brændsler. Dette medfører risiko for, at området generelt er diffust forurenet. Forekomsten af opfyldningsmaterialer kan have påvirket overfladejordens forureningsgrad i en del af området. Der er ikke oplysninger, der giver en rimelig sikkerhed for, at jorden i området generelt er ren. Området forbliver områdeklassificeret. En del af området ligger udenfor byzonen, og dette areal inddrages i områdeklassificeringen. To mindre ubebyggede områder indenfor byzone undtages af områdeklassificeringen, da der ikke er oplysning som giver anledning til at antage, at områderne er lettere forurenet. 9

10 10

11 Bisserup 11 Meters

12 Bisserup Bis-01 Lilla = områdeklassificeret. Orange = byzone. Område Beskrivelse Bis-01 Bis-01 er områdeklassificeret. Alder En stor del af området blev bebygget inden Den øvrige del af området er bebygget løbende fra 1960 erne og frem. Størrelse Området er 49,8 ha. Anvendelseshistorie Området anvendes til blandet bolig og erhverv. Gennemgang af planer, topografiske kort og luftfotos viser, at anvendelsen har været ensartet siden området blev bebygget. Forureningsoplysninger I området er der registreret en enkelt virksomhed, der vurderes at være potentielt diffust forurenende. Der er registreret en enkelt forurenet lokalitet i området. Opfyldning Der foreligger ikke oplysninger om nogen større udbredelse af opfyldningsmaterialer. 12

13 Trafikanlæg Der er ikke større veje eller trafikanlæg i delområdet. Samlet vurdering Området er et ældre blandet bolig- og erhvervsområde, der dækker den oprindelige landsby. Bebyggelsens alder og anvendelse betyder, at overfladejorden kan have været udsat for længerevarende længerevarende påvirkning fra diffuse forureningskilder i form af blandt andet trafik og anvendelse af faste brændsler. Dette medfører risiko for, at området generelt er diffust forurenet. Der er ikke oplysninger, der giver en rimelig sikkerhed for at jorden i området generelt er ren. Området forbliver områdeklassificeret. 13

14 14

15 Boeslunde 15 Meters

16 Boeslunde Boe-01 Lilla = områdeklassificeret. Grøn = undtaget fra områdeklassificeringen. Blå = inddraget i områdeklassificering. Orange = byzone. Område Beskrivelse Boe-01 Boe-01 er områdeklassificeret. Alder Størstedelen af området blev bebygget inden Størrelse Området er 25 ha. Anvendelseshistorie Området dækker den gamle bykerne og anvendes til blandet bolig og erhverv. Gennemgang af historiske planer, topografiske kort og luftfotos viser, at anvendelsen har været ensartet siden området blev bebygget. Forureningsoplysninger Der er i området ikke registreret virksomheder, der vurderes at være potentielt diffust forurenende. Der er registreret mange forurenede og potentielt forurenede lokaliteter i området. Opfyldning Der foreligger ikke oplysninger om nogen større udbredelse af opfyldningsmaterialer. 16

17 Trafikanlæg Der er ikke større veje eller trafikanlæg i området. Samlet vurdering Området er bebygget før 1954 og dækker den oprindelige bykerne. Bebyggelsens alder og anvendelse betyder, at overfladejorden kan have været udsat for længerevarende påvirkning fra diffuse forureningskilder i form af blandt andet trafik og anvendelse af faste brændsler. Dette medfører risiko for, at området generelt er diffust forurenet. Der er ikke oplysninger, der giver en rimelig sikkerhed for at jorden i området generelt er ren. Området forbliver områdeklassificeret. 17

18 Boeslunde Boe-02 Lilla = områdeklassificeret. Grøn = undtaget fra områdeklassificeringen. Blå = inddraget i områdeklassificering. Orange = byzone. Område Beskrivelse Boe-02 Boe-02 undtages fra områdeklassificeringen. Alder Området er løbende blevet bebygget siden 1960 erne. Størrelse Delområdet er 30 ha. Anvendelseshistorie Området anvendes til boliger, erhverv og offentlige formål. Gennemgang af historiske planer, topografiske kort og luftfotos viser, at anvendelsen har været ensartet siden området blev bebygget. Forureningsoplysninger Der er i området ikke registreret virksomheder, der vurderes at være potentielt diffust forurenende. Der er registreret flere forurenede lokaliteter i området. Opfyldning Der foreligger ikke oplysninger om nogen større udbredelse af opfyldningsmaterialer. Trafikanlæg Der er ikke større veje eller trafikanlæg i området. 18

19 Samlet vurdering Størstedelen af bebyggelsen er af yngre dato, og aktiviteter i forbindelse med arealanvendelsen vurderes ikke at være tilstrækkelig diffust forurenende til at sandsynliggøre en generel lettere forurening af området. Der er ikke oplysninger om virksomheder, forureninger, opfyldningsmaterialer eller trafikanlæg, der giver anledning til at antage, at delområdet generelt er lettere forurenet. Området undtages fra områdeklassificeringen. 19

20 20

21 Dalmose 21 Meters

22 Dalmose Dal-01 Lilla = områdeklassificeret. Grøn = undtaget fra områdeklassificeringen. Blå = inddraget i områdeklassificering. Orange = byzone. Område Beskrivelse Dal-01 Dal-01 er områdeklassificeret. Alder En stor del af området er bebygget inden Størrelse Området er 13 ha. Anvendelseshistorie Området anvendes blandet bolig og erhverv. Gennemgang af planer, topografiske kort og luftfotos viser, at anvendelsen har været ensartet siden området blev bebygget. Forureningsoplysninger I området er der registreret en enkelt virksomhed, der vurderes at være potentielt diffust forurenende. Der er registreret mange forurenede og potentielt forurenede lokaliteter i området. Opfyldning Der foreligger ikke oplysninger om nogen større udbredelse af opfyldningsmaterialer. 22

23 Trafikanlæg En jernbanestrækning og stationen indgår i området. Samlet vurdering Området er et ældre blandet bolig- og erhvervsområde, der dækker den oprindelige landsby. Bebyggelsens alder og anvendelse betyder, at overfladejorden kan have været udsat for længerevarende påvirkning fra diffuse forureningskilder i form af blandt andet trafik og anvendelse af faste brændsler. Dette medfører risiko for, at området generelt er diffust forurenet. I området er der desuden mange forurenede og potentielt forurenede lokaliteter, hvilket giver yderligere anledning til at antage, at området generelt er lettere forurenet. Diffus forurening fra stationen og jernbanestrækningen vurderes ligeledes at have påvirket overfladejordens forureningsgrad i en del af området. Der er ikke oplysninger, der giver en rimelig sikkerhed for at jorden i området generelt er ren. Området forbliver områdeklassificeret. En del af området er inddraget i områdeklassificeringen fra landzone. 23

24 Dalmose Dal-02 Lilla = områdeklassificeret. Grøn = undtaget fra områdeklassificeringen. Blå = inddraget i områdeklassificering. Orange = byzone. Område Beskrivelse Dal-02 Dal-02 er områdeklassificeret. Alder Området er et erhvervsområde, der er udbygget fra 1970 erne og frem. Der er enkelte ældre boliger i området. Størrelse Området er 28,5 ha. Anvendelseshistorie Området anvendes til erhvervsområde, der domineres af en stor korn- og foderstofvirksomhed. Gennemgang af historiske planer, topografiske kort og luftfotos viser, at anvendelsen har været ensartet siden området blev bebygget. Forureningsoplysninger I området er der registreret flere virksomheder, der vurderes at være potentielt diffust forurenende. Der er registreret flere forurenede og potentielt forurenede lokaliteter i området. Opfyldning Der foreligger ikke oplysninger om nogen større udbredelse af opfyldningsmaterialer. 24

25 Trafikanlæg Området grænser op til en jernbanestrækning. Samlet vurdering Området er et erhvervsområde etableret før 1980, hvilket giver anledning til at antage, at delområdet generelt er lettere forurenet. I området er der flere diffust forurenende virksomheder og mange forurenede og potentielt forurenede lokaliteter, hvilket giver yderligere anledning til at antage, at området generelt er lettere forurenet. Diffus forurening fra stationen og jernbanestrækningen vurderes ligeledes at have påvirket overfladejordens forureningsgrad i en del af området. Der er ikke oplysninger, der giver en rimelig sikkerhed for at jorden i området generelt er ren. Området forbliver områdeklassificeret. En del af området er inddraget i områdeklassificeringen fra landzone. 25

26 Dalmose Dal-03 Lilla = områdeklassificeret. Grøn = undtaget fra områdeklassificeringen. Blå = inddraget i områdeklassificering. Orange = byzone. Område Beskrivelse Dal-03 Dal-03 undtages fra områdeklassificeringen. Alder Området er bebygget i 1970 erne og senere. Størrelse Området er 57,6 ha. Anvendelseshistorie Området anvendes overvejende til boliger. Gennemgang af historiske planer, topografiske kort og luftfotos viser, at anvendelsen har været ensartet siden området blev bebygget. Forureningsoplysninger Der er i området ikke registreret virksomheder, der vurderes at være potentielt diffust forurenende. Der er registreret en enkelt forurenet lokalitet i området. Opfyldning Der foreligger ikke oplysninger om nogen større udbredelse af opfyldningsmaterialer. Trafikanlæg Området gennemskæres af en mindre jernbanestrækning. 26

27 Samlet vurdering Bebyggelsen er af yngre dato, og aktiviteter i forbindelse med arealanvendelsen vurderes ikke at være tilstrækkelig diffust forurenende til at sandsynliggøre en generel lettere forurening af området. Der er ikke oplysninger om virksomheder, forureninger, opfyldningsmaterialer eller trafikanlæg, der giver anledning til at antage, at området generelt er lettere forurenet. Området undtages fra områdeklassificeringen. En del af området ligger udenfor byzonen. Dette areal er vurderet men ikke inddraget i områdeklassificeringen. 27

28 28

29 Eggeslevmagle 29 Meters

30 Eggeslevmagle Egm-01 Blå = inddraget i områdeklassificering. Område Beskrivelse Egm-01 Egm-01 er områdeklassificeret. Alder Størstedelen af området blev bebygget før Størrelse Området er 21,7 ha. Anvendelseshistorie Området anvendes til boliger og landbrugsbygninger. Gennemgang af historiske planer, topografiske kort og luftfotos viser, at anvendelsen har været ensartet siden området blev bebygget. Forureningsoplysninger Der er i området ikke registreret virksomheder, der vurderes at være potentielt diffust forurenende. Der er registreret flere forurenede og potentielt forurenede lokaliteter i området. Opfyldning Der foreligger ikke oplysninger om nogen større udbredelse af opfyldningsmaterialer. Trafikanlæg 30

31 Området gennemskæres af landevejen. Samlet vurdering Området er en ældre landsby. Bebyggelsens alder og anvendelse betyder, at overfladejorden kan have været udsat for længerevarende påvirkning fra diffuse forureningskilder i form af blandt andet trafik og anvendelse af faste brændsler. Dette medfører risiko for, at området generelt er diffust forurenet. Der er ikke oplysninger, der giver en rimelig sikkerhed for at jorden i området generelt er ren. Området inddrages i områdeklassificeringen. 31

32 32

33 Flakkebjerg 33 Meters

34 Flakkebjerg Fla-01 Lilla = områdeklassificeret. Grøn = undtaget fra områdeklassificeringen. Orange = byzone. Område Beskrivelse Fla-01 Fla-01 er områdeklassificeret. Alder Størstedelen af området blev bebygget inden Størrelse Området er 17,4 ha. Anvendelseshistorie Området anvendes til boliger, butikker og offentlige formål. Gennemgang af planer, topografiske kort og luftfotos viser, at anvendelsen har været ensartet siden området blev bebygget. Forureningsoplysninger Der er i området ikke registreret virksomheder, der vurderes at være potentielt diffust forurenende. Der er registreret flere forurenede og potentielt forurenede lokaliteter i området. Opfyldning Der foreligger ikke oplysninger om nogen større udbredelse af opfyldningsmaterialer. Trafikanlæg 34

35 Der er ikke større veje eller trafikanlæg i delområdet. Samlet vurdering Området er et ældre blandet bolig- og erhvervsområde, der dækker den oprindelige landsby. Bebyggelsens alder og anvendelse betyder, at overfladejorden kan have været udsat for længerevarende påvirkning fra diffuse forureningskilder i form af blandt andet trafik og anvendelse af faste brændsler. Dette medfører risiko for, at området generelt er diffust forurenet. Der er ikke oplysninger, der giver en rimelig sikkerhed for at jorden i området generelt er ren. Området forbliver områdeklassificeret. 35

36 Flakkebjerg Fla-02 Lilla = områdeklassificeret. Grøn = undtaget fra områdeklassificeringen. Orange = byzone. Område Beskrivelse Fla-02 Fla-02 undtages fra områdeklassificeringen. Alder Området er løbende blevet bebygget siden 1960 erne. Størrelse Området er 29,3 ha. Anvendelseshistorie Området anvendes til boliger og grønne områder. Gennemgang af planer, topografiske kort og luftfotos viser, at anvendelsen har været ensartet siden området blev bebygget. Forureningsoplysninger Der er i området ikke registreret virksomheder, der vurderes at være potentielt diffust forurenende. Der er ikke registreret forurenede eller potentielt forurenede lokaliteter i området. Opfyldning Der foreligger ikke oplysninger om nogen større udbredelse af opfyldningsmaterialer. Trafikanlæg Der er ikke større veje eller trafikanlæg i delområdet. 36

37 Samlet vurdering Bebyggelsen er af yngre dato og aktiviteter i forbindelse med arealanvendelsen vurderes ikke at være tilstrækkelig diffust forurenende til at sandsynliggøre en generel lettere forurening af området. Der er ikke oplysninger om virksomheder, forureninger, opfyldningsmaterialer og trafikanlæg som giver anledning til at antage, at delområdet generelt er lettere forurenet. Området undtages fra områdeklassificeringen. 37

38 38

39 Frølunde 39 Meters

40 Frølunde Frø-01 Blå = inddraget i områdeklassificering. Område Beskrivelse Frø-01 Frø-01 er områdeklassificeret. Alder En større del af området blev bebygget før I en del af området blev der i 2006 bygget boliger på et tidligere landbrugsareal. Størrelse Området er 15,8 ha. Anvendelseshistorie Området anvendes til blandet bolig og erhverv. Gennemgang af historiske planer, topografiske kort og luftfotos viser, at anvendelsen har været ensartet siden området blev bebygget. Forureningsoplysninger I området er der registreret en virksomhed, der vurderes at være potentielt diffust forurenende. Der er registreret en potentielt forurenet lokalitet i området. Opfyldning Der foreligger ikke oplysninger om nogen større udbredelse af opfyldningsmaterialer. Trafikanlæg 40

41 Der er ikke større veje eller trafikanlæg i området. Samlet vurdering Området er en ældre landsby. Bebyggelsens alder og anvendelse betyder, at overfladejorden kan have været udsat for længerevarende påvirkning fra diffuse forureningskilder i form af blandt andet trafik og anvendelse af faste brændsler. Dette medfører risiko for, at området generelt er diffust forurenet. Der er ikke oplysninger, der giver en rimelig sikkerhed for at jorden i området generelt er ren. Området inddrages i områdeklassificeringen. 41

42 42

43 Gerlev 43 Meters 0 37,

44 Gerlev Ger-01 Blå = inddraget i områdeklassificering. Orange = byzone. Område Beskrivelse Ger-01 Ger-01 er områdeklassificeret. Alder Størstedelen af området blev bebygget før Størrelse Området er 13,1 ha. Anvendelseshistorie Området anvendes til boliger og landbrugsbygninger. Gennemgang af historiske planer, topografiske kort og luftfotos viser, at anvendelsen har været ensartet siden området blev bebygget. Forureningsoplysninger Der er i området ikke registreret virksomheder, der vurderes at være potentielt diffust forurenende. Der er registreret en enkelt forurenet lokalitet i området. Opfyldning Der foreligger ikke oplysninger om nogen større udbredelse af opfyldningsmaterialer. Trafikanlæg Der er ikke større veje eller trafikanlæg i området. 44

45 Samlet vurdering Området er en ældre landsby. Bebyggelsens alder og anvendelse betyder, at overfladejorden kan have været udsat for længerevarende påvirkning fra diffuse forureningskilder i form af blandt andet trafik og anvendelse af faste brændsler. Dette medfører risiko for, at området generelt er diffust forurenet. Der er ikke oplysninger, der giver en rimelig sikkerhed for at jorden i området generelt er ren. Området inddrages i områdeklassificeringen. 45

46 46

47 Gimlinge 47 Meters

48 Gimlinge Gim-01 Blå = inddraget i områdeklassificering. Område Beskrivelse Gim-01 Gim-01 er områdeklassificeret. Alder Størstedelen af området blev bebygget før Størrelse Området er 24,2 ha. Anvendelseshistorie Området anvendes til boliger og landbrugsbygninger. Gennemgang af historiske planer, topografiske kort og luftfotos viser, at anvendelsen har været ensartet siden området blev bebygget. Forureningsoplysninger Der er i området ikke registreret virksomheder, der vurderes at være potentielt diffust forurenende. Der er registreret enkelte forurenede lokaliteter i området. Opfyldning Der foreligger ikke oplysninger om nogen større udbredelse af opfyldningsmaterialer. Trafikanlæg Der er ikke større veje eller trafikanlæg i området. 48

49 Samlet vurdering Området er en ældre landsby. Bebyggelsens alder og anvendelse betyder, at overfladejorden kan have været udsat for længerevarende påvirkning fra diffuse forureningskilder i form af blandt andet trafik og anvendelse af faste brændsler. Dette medfører risiko for, at området generelt er diffust forurenet. Der er ikke oplysninger, der giver en rimelig sikkerhed for at jorden i området generelt er ren. Området inddrages i områdeklassificeringen. 49

50 50

51 Gryderup 51 Meters

52 Gryderup Gry-01 Blå = inddraget i områdeklassificering. Område Beskrivelse Gry-01 Gry-01 er områdeklassificeret. Alder En stor del af området er bebygget før 1954, og erhvervsbygningerne er etableret før Størrelse Området er 9,2 ha. Anvendelseshistorie Området anvendes til boliger, landbrug og erhverv. Forureningsoplysninger I området er der registreret to virksomheder, der vurderes at være potentielt diffust forurenende. Der er registreret flere forurenede lokaliteter i området. Opfyldning Der foreligger ikke oplysninger om nogen større udbredelse af opfyldningsmaterialer. Trafikanlæg Der er ikke større veje eller trafikanlæg i området. 52

53 Samlet vurdering Området er et ældre blandet bolig- og erhvervsområde, der dækker den oprindelige landsby. Bebyggelsens alder og anvendelse betyder, at overfladejorden kan have været udsat for længerevarende påvirkning fra diffuse forureningskilder i form af blandt andet trafik og anvendelse af faste brændsler. Dette medfører risiko for, at området generelt er diffust forurenet. Der er i området registreret to potentielt diffust forurenende virksomheder, hvilket giver yderligere anledning til at antage, at området generelt er lettere forurenet. Der er ikke oplysninger, der giver en rimelig sikkerhed for at jorden i området generelt er ren. Området inddrages i områdeklassificeringen. 53

54 54

55 Havrebjerg 55 Meters

56 Havrebjerg Hav-01 Lilla = områdeklassificeret. Blå = inddraget i områdeklassificering. Orange = byzone. Område Beskrivelse Hav-01 Hav-01 er områdeklassificeret. Alder En stor del af området blev bebygget før Størrelse Området er 28,2 ha. Anvendelseshistorie Området anvendes til boliger, håndværksvirksomheder og enkelte butikker. Gennemgang af historiske planer, topografiske kort og luftfotos viser, at anvendelsen har været ensartet siden området blev bebygget. Forureningsoplysninger Der er i området ikke registreret virksomheder, der vurderes at være potentielt diffust forurenende. Der er registreret flere mindre forurenede lokaliteter i området. Opfyldning Der foreligger ikke oplysninger om nogen større udbredelse af opfyldningsmaterialer. 56

57 Trafikanlæg Området gennemskæres af jernbanen, og stationen indgår i området. Der er ikke større veje i området. Samlet vurdering Området er et ældre blandet bolig- og erhvervsområde, der dækker den oprindelige landsby. Bebyggelsens alder og anvendelse betyder, at overfladejorden kan have været udsat for længerevarende påvirkning fra diffuse forureningskilder i form af blandt andet trafik og anvendelse af faste brændsler. Dette medfører risiko for, at området generelt er diffust forurenet. Diffus forurening fra jernbanen kan have påvirket overfladejordens forureningsgrad i en del af området. Der er ikke oplysninger, der giver en rimelig sikkerhed for at jorden i området generelt er ren. Området forbliver områdeklassificeret. Størstedelen af området er inddraget i områdeklassificeringen fra landzone. 57

58 58

59 Hyllested 59 Meters

60 Hyllested Hyl-01 Blå = inddraget i områdeklassificering. Område Beskrivelse Hyl-01 Hyl-01 er områdeklassificeret. Alder Størstedelen af området blev bebygget før Størrelse Området er 12,3 ha. Anvendelseshistorie Området anvendes til boliger, erhverv og landbrugsbygninger. Gennemgang af historiske planer, topografiske kort og luftfotos viser, at anvendelsen har været ensartet siden området blev bebygget. Forureningsoplysninger I området er der registreret enkelte virksomheder, som vurderes at være potentielt diffust forurenende. Der er registreret en forurenet lokalitet og flere potentielt forurenede lokaliteter i området. Opfyldning Der foreligger ikke oplysninger om nogen større udbredelse af opfyldningsmaterialer. 60

61 Trafikanlæg Der er ikke større veje eller trafikanlæg i området. Samlet vurdering Området er en ældre landsby. Bebyggelsens alder og anvendelse betyder, at overfladejorden kan have været udsat for længerevarende påvirkning fra diffuse forureningskilder i form af blandt andet trafik og anvendelse af faste brændsler. Dette medfører risiko for, at området generelt er diffust forurenet. Der er ikke oplysninger, der giver en rimelig sikkerhed for at jorden i området generelt er ren. Området inddrages i områdeklassificeringen. 61

62 62

63 Høve 63 Meters 0 37,

64 Høve Høv-01 Blå = inddraget i områdeklassificering. Område Beskrivelse Høv-01 Høv-01 er områdeklassificeret. Alder Størstedelen af området blev bebygget før Størrelse Området er 15,1 ha. Anvendelseshistorie Området anvendes til boliger og landbrugsbygninger. Gennemgang af historiske planer, topografiske kort og luftfotos viser, at anvendelsen har været ensartet siden området blev bebygget. Forureningsoplysninger Der er i området ikke registreret virksomheder, der vurderes at være potentielt diffust forurenende. Der er ikke registreret forurenede eller potentielt forurenede lokaliteter i området. Opfyldning Der foreligger ikke oplysninger om nogen større udbredelse af opfyldningsmaterialer. Trafikanlæg 64

65 Der er ikke større veje eller trafikanlæg i området. Samlet vurdering Området er en ældre landsby. Bebyggelsens alder og anvendelse betyder, at overfladejorden kan have været udsat for længerevarende påvirkning fra diffuse forureningskilder i form af blandt andet trafik og anvendelse af faste brændsler. Dette medfører risiko for, at området generelt er diffust forurenet. Der er ikke oplysninger, der giver en rimelig sikkerhed for at jorden i området generelt er ren. Området inddrages i områdeklassificeringen. 65

66 66

67 Kirke Stillinge 67 Meters

68 Kirke Stillinge Oversigtskort over Kirke Stillinge. Lilla = områdeklassificeret. Grøn = undtaget fra områdeklassificeringen. Blå = inddraget i områdeklassificering. Orange = byzone. 68

69 Kirke Stillinge Kir-01 Lilla = områdeklassificeret. Grøn = undtaget fra områdeklassificeringen. Blå = inddraget i områdeklassificering. Orange = byzone. Område Beskrivelse Kir-01 Kir-01 er områdeklassificeret. Alder En stor del af området blev bebygget før Størrelse Området er 23,6 ha. Anvendelseshistorie Området anvendes til blandet bolig og erhverv. Gennemgang af historiske planer, topografiske kort og luftfotos viser, at anvendelsen har været ensartet siden området blev bebygget. Forureningsoplysninger Der er i området ikke registreret virksomheder, der vurderes at være potentielt diffust forurenende. Der er registreret mange forurenede og potentielt forurenede lokaliteter i området. Opfyldning Der foreligger ikke oplysninger om nogen større udbredelse af opfyldningsmaterialer. 69

70 Trafikanlæg Der er ikke større veje eller trafikanlæg i området. Samlet vurdering Området er et ældre blandet bolig- og erhvervsområde, der dækker den oprindelige landsby. Bebyggelsens alder og anvendelse betyder, at overfladejorden kan have været udsat for længerevarende påvirkning fra diffuse forureningskilder i form af trafik og anvendelse af faste brændsler. Dette medfører risiko for, at området generelt er diffust forurenet. Der er ikke oplysninger, der giver en rimelig sikkerhed for at jorden i området generelt er ren. Området forbliver områdeklassificeret. Størstedelen af området er inddraget i områdeklassificeringen fra landzone. 70

71 Kirke Stillinge Kir-02 Område Kir-02 Beskrivelse Kir-02 undtages fra områdeklassificeringen. Alder Området er generelt bebygget efter En stor del af området er bygget efter Størrelse Området er 28,2 ha. Anvendelseshistorie Området anvendes til boliger og sportshal. Forureningsoplysninger Der er i området ikke registreret virksomheder, der vurderes at være potentielt diffust forurenende. Der er ikke registreret forurenede eller potentielt forurenede lokaliteter i området. Opfyldning Der foreligger ikke oplysninger om nogen større udbredelse af opfyldningsmaterialer. Trafikanlæg Der er ikke større veje eller trafikanlæg i området. 71

72 Samlet vurdering Bebyggelsen er af yngre dato, og aktiviteter i forbindelse med arealanvendelsen vurderes ikke at være tilstrækkelig diffust forurenende til at sandsynliggøre en generel lettere forurening af området. Der er ikke oplysninger om virksomheder, forureninger, opfyldningsmaterialer eller trafikanlæg, der giver anledning til at antage, at området generelt er lettere forurenet. Området undtages fra områdeklassificeringen. En del af området ligger udenfor byzonen. Dette areal er vurderet men ikke inddraget i områdeklassificeringen. 72

73 Kir-03 Lilla = områdeklassificeret. Blå = inddraget i områdeklassificering. Orange = byzone. Område Beskrivelse Kir-03 Kir-03 er områdeklassificeret. Alder Området er et erhvervsområde bebygget før Størrelse Området er 5,6 ha. Anvendelseshistorie Området anvendes til industri. Forureningsoplysninger I området er der registreret en virksomhed, der vurderes at være potentielt diffust forurenende. Størstedelen af området er registreret som potentielt forurenet. Opfyldning Der foreligger ikke oplysninger om nogen større udbredelse af opfyldningsmaterialer. Trafikanlæg Der er ikke større veje eller trafikanlæg i området. Samlet vurdering Området er et ældre erhvervsområde fra før 1980 med en potentielt diffust forurenende virksomhed og et stort potentielt forurenet område, hvilket giver anledning til at antage, at delområdet generelt er lettere forurenet. 73

74 Der er ikke oplysninger, der giver en rimelig sikkerhed for at jorden i området generelt er ren. Området forbliver områdeklassificeret. 74

75 Kirkehavn 75 Meters

76 Kirkehavn Kih-01 Lilla = områdeklassificeret. Orange = byzone. Område Beskrivelse Kih-01 Kih-01 er områdeklassificeret. Alder En større del af området er bebygget før Størrelse Området er 12,3 ha. Anvendelseshistorie Området anvendes til blandet bolig og erhverv, ferieboliger og lystbådehavn. Forureningsoplysninger Der er i området ikke registreret virksomheder, der vurderes at være potentielt diffust forurenende. Der er registreret en stor potentielt forurenet lokalitet i området. Opfyldning Der er sandsynligvis sket en form for opfyldning i forbindelse med etablering af havnen. Trafikanlæg Der er ikke større veje eller trafikanlæg i delområdet. Samlet vurdering Området er en lille ældre havneby med blandet bolig og erhverv. 76

77 Det vurderes, at tilkørte opfyldningsmaterialer kan have forårsaget, at havneområdet er lettere forurenet. Der er ikke oplysninger, der giver en rimelig sikkerhed for at jorden i området generelt er ren. Området forbliver områdeklassificeret. 77

78 78

79 Korsør Meters 0 237,

80 Korsør Oversigtskort over Korsør. Lilla = områdeklassificeret. Grøn = undtaget fra områdeklassificeringen. Blå = inddraget i områdeklassificering. Orange = byzone. 80

81 Korsør Kor-01 Lilla = områdeklassificeret. Grøn = undtaget fra områdeklassificeringen. Blå = inddraget i områdeklassificering. Orange = byzone. Område Beskrivelse Kor-01 Kor-01 er områdeklassificeret. Alder Størstedelen af området blev bebygget inden Størrelse Området er 297,3 ha. Anvendelseshistorie Området dækker den gamle bykerne og anvendes til blandet bolig og erhverv. Dele af området anvendes til havneområder, egentlige erhvervsområder med værksteder, fremstillingsvirksomheder, etc. De industrilignende aktiviteter er ældre end Gennemgang af historiske planer, topografiske kort og luftfotos viser, at anvendelsen har været ensartet siden området blev bebygget. Forureningsoplysninger I området er der registreret 39 virksomheder, der vurderes at være potentielt diffust forurenende. 81

82 Der er registreret mange forurenede og potentielt forurenede lokaliteter i området, særligt i den nordlige del. Opfyldning Der har fundet opfyldning sted langs den del af området, der grænser til Noret og havneområdet. Opfyldningsmaterialerne er af ukendt oprindelse og det vurderes, at de kan være diffust lettere forurenede. Trafikanlæg Nogle ældre stærkt trafikerede veje går gennem området. Nedlagte jernbanestrækninger, rangerarealer og en station indgår i den nordlige del af området. Vejene og jernbanearealerne er kilde til diffus forurening og det vurderes, at påvirkning fra vejene har kunnet forurene jorden i området. Samlet vurdering Området er bebygget før 1954, hvilket betyder at overfladejorden kan have været udsat for længerevarende påvirkning fra diffuse forureningskilder i form af blandt andet trafik og anvendelse af faste brændsler. Dette medfører risiko for, at området generelt er diffust forurenet. Diffus forurening fra de ældre veje vurderes at have påvirket overfladejordens forureningsgrad i en del af området. Diffus forurening fra stationen og jernbanearealerne vurderes at have påvirket overfladejordens forureningsgrad i en væsentlig del af området, særligt i den nordlige del. I området er der desuden mange potentielt diffust forurenende virksomheder, hvilket giver yderligere anledning til at antage, at området generelt er lettere forurenet. Forekomsten af opfyldningsmaterialer kan have påvirket overfladejordens forureningsgrad i en del af området. Der er ikke oplysninger, der giver en rimelig sikkerhed for at jorden i området generelt er ren. Området forbliver områdeklassificeret. 82

83 Korsør Kor-02 Lilla = områdeklassificeret. Grøn = undtaget fra områdeklassificeringen. Orange = byzone. Område Beskrivelse Kor-02 Kor-02 undtages fra områdeklassificeringen. Alder Området er løbende blevet udbygget siden 1960'erne Størrelse Området er 151,1 ha. Anvendelseshistorie Området anvendes til boliger og er offentlige rekreative formål. Gennemgang af historiske planer, topografiske kort og luftfotos viser, at anvendelsen har været ensartet siden området blev bebygget. Forureningsoplysninger I området er der registreret 1 enkelt virksomhed, der vurderes at være potentielt diffust forurenende. Der er ikke registreret forurenede eller potentielt forurenede lokaliteter i området. Opfyldning Der foreligger ikke oplysninger om nogen større udbredelse af opfyldningsmaterialer. 83

84 Trafikanlæg Området gennemskæres af den ældre hovedfærdselsåre Skovvej. Vejen er kilde til diffus forurening og det vurderes, at påvirkning herfra har kunnet forurene jorden i en del af området. Samlet vurdering Bebyggelsen er af yngre dato og aktiviteter i forbindelse med arealanvendelsen vurderes ikke at være tilstrækkelig diffust forurenende til at sandsynliggøre en generel lettere forurening af området. Diffus forurening fra landevejen vurderes at have påvirket overfladejordens forureningsgrad i en mindre del af området langs med vejen. Der er ikke oplysninger om virksomheder, forureninger, opfyldningsmaterialer og trafikanlæg som giver anledning til at antage, at området generelt er lettere forurenet. Området undtages fra områdeklassificeringen. 84

85 Korsør Kor-03 Lilla = områdeklassificeret. Blå = inddraget i områdeklassificering. Orange = byzone. Område Beskrivelse Kor-03 Kor-03 er områdeklassificeret. Alder Området er løbende blevet udbygget siden 1960'erne og et mindre kvarter længst mod vest er ældre end Størrelse Området er 163,8 ha. Anvendelseshistorie Området anvendes til boliger, offentlige formål, havneformål og rekreative formål. Gennemgang af historiske planer, topografiske kort og luftfotos viser, at anvendelsen tidligere har været kraftigt præget af havne- og jernbaneanlæg i forbindelse med Storebæltsfærgerne. Forureningsoplysninger I området er der registreret et større kraftvarmeværk, der vurderes at være potentielt diffust forurenende. Der er registreret enkelte forurenede og potentielt forurenede lokaliteter i området. 85

86 Opfyldning Der har fundet opfyldning sted langs en del af området i forbindelse med havneområdet og nogle tidligere råstofgrave. Opfyldningsmaterialerne er af ukendt oprindelse og det vurderes, at de kan være diffust lettere forurenede. Trafikanlæg Nedlagte jernbanestrækninger og rangerarealer indgår i den nordlige del af området. Jernbanearealerne er kilde til diffus forurening og det vurderes, at påvirkning fra disse har kunnet forurene jorden i en væsentlig del af området. Samlet vurdering Området er hovedsageligt bebygget efter 1954, hvilket ikke i sig selv medfører risiko for, at området generelt er diffust forurenet. Diffus forurening fra stationen og jernbanearealerne vurderes dog at have påvirket overfladejordens forureningsgrad i en væsentlig del af området, særligt i den nordlige del. Forekomsten af opfyldningsmaterialer kan have påvirket overfladejordens forureningsgrad i en del af området. Der er ikke oplysninger, der giver en rimelig sikkerhed for at jorden i området generelt er ren. Området forbliver områdeklassificeret. 86

87 Korsør Kor-04 Lilla = områdeklassificeret. Grøn = undtaget fra områdeklassificeringen. Blå = inddraget i områdeklassificering. Orange = byzone. Område Beskrivelse Kor-04 Kor-04 er områdeklassificeret. Alder Området er et ældre industriområde, der løbende er blevet udbygget siden 1970'erne. Størrelse Området er 38,3 ha. Anvendelseshistorie Området er et ældre erhvervsområde, der anvendes til industriformål. Gennemgang af historiske planer, topografiske kort og luftfotos viser, at anvendelsen har været ensartet siden området blev bebygget. Forureningsoplysninger I området er der registreret 6 virksomheder, der vurderes at være potentielt diffust forurenende. Der er registreret flere forurenede og potentielt forurenede lokaliteter i området. Opfyldning Der foreligger ikke oplysninger om nogen større udbredelse af opfyldningsmaterialer. 87

88 Trafikanlæg Området grænser til en nedlagt jernbanestrækning. Jernbanen er kilde til diffus forurening og det vurderes, at påvirkning herfra har kunnet forurene jorden i en del af området. Samlet vurdering Området er et erhvervsområde med op imod år gamle industrivirksomheder, hvilket giver anledning til at antage, at området generelt er lettere forurenet. Der er ikke oplysninger, der giver en rimelig sikkerhed for at jorden i området generelt er ren. Området forbliver områdeklassificeret. 88

89 Korsør Kor-05 Lilla = områdeklassificeret. Grøn = undtaget fra områdeklassificeringen. Blå = inddraget i områdeklassificering. Orange = byzone. Område Beskrivelse Kor-05 Kor-05 er områdeklassificeret. Alder Området har spredt bebyggelse, der overvejende er yngre end Centralt i området ligger et område med kolonihaver, der er ældre end Størrelse Området er 188,4 ha. Anvendelseshistorie En del af området er udlagt til erhvervsformål, men anvendes kun delvist hertil. Området omfatter en motorvejsstrækning og landanlægget til Storebæltsbroen. En stor del af området er ubebygget. Forureningsoplysninger I området er der registreret 1 enkelt virksomhed, der vurderes at være potentielt diffust forurenende. Der er registreret enkelte forurenede og potentielt forurenede lokaliteter i området. Opfyldning Der foreligger ikke oplysninger om nogen større udbredelse af opfyldningsmaterialer. 89

90 Trafikanlæg Området gennemskæres af motorvejen og en nedlagt jernbanestrækning og grænser til en jernbanestrækning mod nord. En nyere station er omfattet af området. Motorvejen og jernbanearealerne er kilde til diffus forurening og det vurderes, at påvirkning herfra har kunnet forurene jorden i en stor del af området. Samlet vurdering Bebyggelsen er af såvel ældre som yngre dato og aktiviteter i forbindelse med bebyggelsen vurderes ikke at være tilstrækkelig diffust forurenende til at sandsynliggøre en generel lettere forurening af området. Diffus forurening fra motorvejen, landanlægget, stationen og jernbanearealerne vurderes dog at have påvirket overfladejordens forureningsgrad i en stor del af området. Der er ikke oplysninger, der giver en rimelig sikkerhed for at jorden i området generelt er ren. Området forbliver områdeklassificeret. En del af området er inddraget i områdeklassificeringen fra landzone. 90

91 Korsør Kor-06 Grøn = undtaget fra områdeklassificeringen. Område Beskrivelse Kor-06 Kor-06 undtages fra områdeklassificeringen. Alder Området er løbende blevet bebygget siden år Størrelse Området er 29,3 ha. Anvendelseshistorie Området anvendes til boliger og rekreative formål. Gennemgang af historiske planer, topografiske kort og luftfotos viser, at anvendelsen har været ensartet siden området blev bebygget. Forureningsoplysninger Der er i området ikke registreret virksomheder, der vurderes at være potentielt diffust forurenende. En del af vejarealerne er registreret som forurenet lokalitet i området som følge af anvendelse af slagger ved anlæg af vejene. Forureningen er begrænset til vejarealerne. Opfyldning Bortset fra slagger i vejarealerne foreligger der ikke oplysninger om nogen større udbredelse af opfyldningsmaterialer. 91

92 Trafikanlæg Der er ikke større veje eller trafikanlæg i området. Samlet vurdering Bebyggelsen er af yngre dato og aktiviteter i forbindelse med arealanvendelsen vurderes ikke at være tilstrækkelig diffust forurenende til at sandsynliggøre en generel lettere forurening af området. Der er ikke oplysninger om virksomheder, forureninger, opfyldningsmaterialer og trafikanlæg som giver anledning til at antage, at området generelt er lettere forurenet. Området undtages fra områdeklassificeringen. 92

93 Korsør Kor-07 Lilla = områdeklassificeret. Grøn = undtaget fra områdeklassificeringen. Blå = inddraget i områdeklassificering. Orange = byzone. Område Beskrivelse Kor-07 Kor-07 undtages fra områdeklassificeringen. Alder Området er hovedsageligt ubebygget, dog med få yngre bygninger. Størrelse Området er 60 ha. Anvendelseshistorie Området er udlagt som fyldplads for uforurenet affald og til rekreative formål, herunder go-kartbane og køreteknisk anlæg. Området anvendes til disse formål samt delvist til landbrugsformål og skov. Forureningsoplysninger I området er der på et fælles areal registreret go-kartbane og køreteknisk anlæg, der begge vurderes at være potentielt diffust forurenende. Der er registreret en enkelt forurenet lokalitet i området. 93

94 Opfyldning En del af området har fungeret som fyldplads for jord. Der har været tilført overskudsjord fra bl.a. vejarbejder og andet overskydende jord og materiale, som ikke kan betragtes som uforurenet. Trafikanlæg Området grænser mod nord til motorvejen. Motorvejen er kilde til diffus forurening og det vurderes, at påvirkning herfra har kunnet forurene jorden i en del af området. Samlet vurdering Bebyggelsen er af yngre dato og aktiviteter i forbindelse med arealanvendelsen vurderes ikke at være tilstrækkelig diffust forurenende til at sandsynliggøre en generel lettere forurening af området. De to potentielt diffust forurenende virksomheder giver anledning til at antage, at en del af området er lettere forurenet. Diffus forurening fra motorvejen vurderes at have påvirket overfladejordens forureningsgrad i den nordlige del af området. Forekomsten af opfyldningsmaterialer vurderes at have påvirket overfladejordens forureningsgrad i en stor del af området. Det er dokumenteret, at jorden i området generelt ikke er ren. Området forbliver områdeklassificeret. 94

95 Lundforlund 95 Meters

96 Lundforlund Lfl-01 Blå = inddraget i områdeklassificering. Område Beskrivelse Lfl-01 Lfl-01 er områdeklassificeret. Alder Størstedelen af området blev bebygget før Størrelse Området er 13,8 ha. Anvendelseshistorie Området anvendes til boliger og landbrugsbygninger. Gennemgang af historiske planer, topografiske kort og luftfotos viser, at anvendelsen har været ensartet siden området blev bebygget. Forureningsoplysninger Der er i området ikke registreret virksomheder, der vurderes at være potentielt diffust forurenende. Der er registreret enkelte forurenede eller potentielt forurenede lokaliteter i området. Opfyldning Der foreligger ikke oplysninger om nogen større udbredelse af opfyldningsmaterialer. 96

97 Trafikanlæg Området gennemskæres af landevejen. Samlet vurdering Området er en ældre landsby. Bebyggelsens alder og anvendelse betyder, at overfladejorden kan have været udsat for længerevarende påvirkning fra diffuse forureningskilder i form af blandt andet trafik og anvendelse af faste brændsler. Dette medfører risiko for, at området generelt er diffust forurenet. Der er ikke oplysninger, der giver en rimelig sikkerhed for at jorden i området generelt er ren. Området inddrages i områdeklassificeringen. 97

98 98

99 Ny Halseby 99 Meters

100 Ny Halseby Nha-01 Lilla = områdeklassificeret. Grøn = undtaget fra områdeklassificeringen. Blå = inddraget i områdeklassificering. Orange = byzone. Område Beskrivelse Nha-01 Nyh-01 undtages fra områdeklassificeringen. Alder Området er bebygget efter 1954 med undtagelse af enkelte ældre bygninger. Størrelse Området er 20,7 ha. Anvendelseshistorie Området anvendes til skole og boliger. En større del af området er ubebygget. Gennemgang af historiske planer, topografiske kort og luftfotos viser, at anvendelsen har været ensartet siden området blev bebygget. Forureningsoplysninger Der er i området ikke registreret virksomheder, der vurderes at være potentielt diffust forurenende. Der er ikke registreret forurenede eller potentielt forurenede lokaliteter i området. Opfyldning Der foreligger ikke oplysninger om nogen større udbredelse af opfyldningsmaterialer. 100

101 Trafikanlæg Der er ikke større veje eller trafikanlæg i området. Samlet vurdering Bebyggelsen er af yngre dato, og aktiviteter i forbindelse med arealanvendelsen vurderes ikke at være tilstrækkelig diffust forurenende til at sandsynliggøre en generel lettere forurening af området. Der er ikke oplysninger om virksomheder, forureninger, opfyldningsmaterialer eller trafikanlæg, der giver anledning til at antage, at området generelt er lettere forurenet. Området undtages fra områdeklassificeringen. En del af området ligger udenfor byzonen. Dette areal er vurderet, men ikke inddraget i områdeklassificeringen. 101

102 102

103 Rosted 103 Meters 0 37,

104 Rosted Ros-01 Lilla = områdeklassificeret. Blå = inddraget i områdeklassificering. Orange = byzone. Område Beskrivelse Ros-01 Ros-01 er områdeklassificeret. Alder Størstedelen af området blev bebygget før Størrelse Området er 18,2 ha. Anvendelseshistorie Området anvendes til blandet bolig og erhverv. Gennemgang af historiske planer, topografiske kort og luftfotos viser, at anvendelsen har været ensartet siden området blev bebygget. Forureningsoplysninger I området er der registreret en enkelt virksomhed, der vurderes at være potentielt diffust forurenende. Der er ikke registreret forurenede eller potentielt forurenede lokaliteter i området. Opfyldning Der foreligger ikke oplysninger om nogen større udbredelse af opfyldningsmaterialer. 104

105 Trafikanlæg Området grænser op til landevejen. Samlet vurdering Området er et ældre blandet bolig- og erhvervsområde, der dækker den oprindelige landsby. Bebyggelsens alder og anvendelse betyder, at overfladejorden kan have været udsat for længerevarende påvirkning fra diffuse forureningskilder i form af blandt andet trafik og anvendelse af faste brændsler. Dette medfører risiko for, at området generelt er diffust forurenet. Diffus forurening fra landevejen kan have påvirket overfladejordens forureningsgrad i en del af området. Der er ikke oplysninger, der giver en rimelig sikkerhed for at jorden i området generelt er ren. Området forbliver områdeklassificeret. Størstedelen af området er inddraget i områdeklassificeringen fra landzone. 105

106 106

107 Rude 107 Meters

108 Rude Rud-01 Lilla = områdeklassificeret. Orange = byzone. Område Beskrivelse Rud-01 Rud-01 undtages fra områdeklassificeringen. Alder Størstedelen af området er bebygget fra 1960 erne og frem. Området var kun spredt bebygget i 1954 med omkring seks gårde og enkelte parcelhuse. Størrelse Området er 17,6 ha. Anvendelseshistorie Området anvendes til blandet bolig og erhverv. Gennemgang af planer, topografiske kort og luftfotos viser, at anvendelsen har været ensartet siden området blev bebygget. Forureningsoplysninger Der er i området registreret en virksomhed, der vurderes at være potentielt diffust forurenende. Der er registreret enkelte forurenede lokaliteter i området. Opfyldning Der foreligger ikke oplysninger om nogen større udbredelse af opfyldningsmaterialer. 108

Skals Oversigtskort over Skals Rød Lys blå Gul Mørk blå

Skals Oversigtskort over Skals Rød Lys blå Gul Mørk blå Skals Oversigtskort over Skals Rød = områdeklassificeret. Lys blå = undtaget fra områdeklassificering. Gul = inddraget i områdeklassificeringen. Mørk blå = byzone. 1 Ska-01 Rød = områdeklassificeret. Lys

Læs mere

Mønsted Oversigtskort over Mønsted Rød Lys blå Gul Mørk blå

Mønsted Oversigtskort over Mønsted Rød Lys blå Gul Mørk blå Mønsted Oversigtskort over Mønsted Rød = områdeklassificeret. Lys blå = undtaget fra områdeklassificering. Gul = inddraget i områdeklassificeringen. Mørk blå = byzone. 1 Møn-01 Rød = områdeklassificeret.

Læs mere

Ørum Oversigtskort over Ørum Rød Lys blå Gul Mørk blå

Ørum Oversigtskort over Ørum Rød Lys blå Gul Mørk blå Ørum Oversigtskort over Ørum Rød = områdeklassificeret. Lys blå = undtaget fra områdeklassificering. Øru-01 Rød = områdeklassificeret. Lys blå = undtaget fra områdeklassificeringen. Område Øru-01 Beskrivelse

Læs mere

Karup Oversigtskort over Karup Rød Lys blå Gul Mørk blå

Karup Oversigtskort over Karup Rød Lys blå Gul Mørk blå Karup Oversigtskort over Karup Rød = områdeklassificeret. Lys blå = undtaget fra områdeklassificering. Gul = inddraget i områdeklassificeringen. Mørk blå = byzone. Kar-01 Rød = områdeklassificeret. Lys

Læs mere

Løgstrup. Oversigtskort over Løgstrup Rød = områdeklassificeret. Lys blå = undtaget fra områdeklassificering. Mørk blå = byzone.

Løgstrup. Oversigtskort over Løgstrup Rød = områdeklassificeret. Lys blå = undtaget fra områdeklassificering. Mørk blå = byzone. Løgstrup Oversigtskort over Løgstrup Løg-01 Område Løg-01 Beskrivelse Løg-01 er områdeklassificeret. Alder En stor del af området blev bebygget inden 1954. Størrelse Området er 20,6 ha. Anvendelseshistorie

Læs mere

Frederikssund Kommune. Oversigtskort Skibby med delområder. Forslag af 6. november 2008 til. Vurdering af gældende byzone. KS: Jacob Steffensen

Frederikssund Kommune. Oversigtskort Skibby med delområder. Forslag af 6. november 2008 til. Vurdering af gældende byzone. KS: Jacob Steffensen Frederikssund Kommune Forslag af 6. november 2008 til Vurdering af gældende byzone For Grontmij Carlbro: Bjarke Korsager KS: Jacob Steffensen By: Skibby Oversigtskort Skibby med delområder Figur 1: Oversigtskort

Læs mere

Allerød Kommune. Forslag af 4. december 2008 til. Vurdering af gældende byzone. KS: Jacob Steffensen. Lynge. By: KMS

Allerød Kommune. Forslag af 4. december 2008 til. Vurdering af gældende byzone. KS: Jacob Steffensen. Lynge. By: KMS Allerød Kommune Forslag af 4. december 2008 til Vurdering af gældende byzone For Grontmij Carlbro: Bjarke Korsager KS: Jacob Steffensen By: Lynge Figur 1: Oversigtskort over Lynge-området i Allerød Kommune.

Læs mere

Frederikssund Kommune

Frederikssund Kommune Frederikssund Kommune Forslag af 6. november 2008 til Vurdering af gældende byzone For Grontmij Carlbro: Bjarke Korsager KS: Jacob Steffensen By: Frederikssund Oversigtskort Frederikssund med delområder

Læs mere

Teknik og Miljø. skorstensrøg. fyrværkeri. havegødskning bålpladser udstødningsgas fra. Regulativ. Lettere forurenet jord

Teknik og Miljø. skorstensrøg. fyrværkeri. havegødskning bålpladser udstødningsgas fra. Regulativ. Lettere forurenet jord Teknik og Miljø røg fra kakkelovne skorstensrøg fyrværkeri havegødskning bålpladser udstødningsgas fra biler Regulativ Lettere forurenet jord Forureningen skyldes bl.a. at skorstensrøg fra tidligere industri,

Læs mere

Regulativ for områdeklassificering i Odsherred Kommune

Regulativ for områdeklassificering i Odsherred Kommune Regulativ for områdeklassificering i Odsherred Kommune 2 Regulativ for områdeklassificering i Odsherred Kommune Baggrund for regulativet: Alle områder i byzone betragtes som lettere forurenet. Pr. 1. januar

Læs mere

Dokumentationsrapport for områdeklassificering i Lejre Kommune. Rekvirent. Rådgiver. Lejre Kommune Center for Byg og Miljø Lejrevej 15 4320 Lejre

Dokumentationsrapport for områdeklassificering i Lejre Kommune. Rekvirent. Rådgiver. Lejre Kommune Center for Byg og Miljø Lejrevej 15 4320 Lejre Rekvirent Lejre Kommune Center for Byg og Miljø Lejrevej 15 4320 Lejre Michael Wurm Pedersen Telefon 46 46 46 46 E-mail mwpe@lejre.dk Rådgiver Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde Telefon 46 30 03

Læs mere

Kriteriedokument. Kriterier for inddragelse og undtagelse fra områdeklassificeringen. Godkendt : 1 GENERELT OM OMRÅDEKLASSIFICERING

Kriteriedokument. Kriterier for inddragelse og undtagelse fra områdeklassificeringen. Godkendt : 1 GENERELT OM OMRÅDEKLASSIFICERING Kriteriedokument Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 Kriterier for inddragelse og undtagelse fra områdeklassificeringen i Guldborgsund

Læs mere

Gennemgang og klassificering af byzoner og kommuneplanlagte områder i Randers Kommune

Gennemgang og klassificering af byzoner og kommuneplanlagte områder i Randers Kommune Bilag 1 Gennemgang og klassificering af byzoner og kommuneplanlagte områder i Randers Kommune Områder fra den tidligere Randers Kommune Byzone Randers, Dronningborg, Vorup og Kristrup Randers byzone er

Læs mere

Dokumentationsrapport for områdeklassificering i Hillerød Kommune. Rekvirent. Rådgiver. Hillerød Kommune Teknik Trollesmindealle 27 3400 Hillerød

Dokumentationsrapport for områdeklassificering i Hillerød Kommune. Rekvirent. Rådgiver. Hillerød Kommune Teknik Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Rekvirent Hillerød Kommune Teknik Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Stine Røtzler Møller Telefon 7232 2162 E-mail srm@hillerod.dk Rådgiver Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde Telefon 46 30 03 10 E-mail

Læs mere

Område B15: Sydligt boligområde (18 ha) Område B16: Sydvestligt boligområde (101 ha) Område B17: Østligt boligområde (66 ha)

Område B15: Sydligt boligområde (18 ha) Område B16: Sydvestligt boligområde (101 ha) Område B17: Østligt boligområde (66 ha) Aalestrup Der er i Aalestrup identificeret 3 større sammenhængende områder, som kan udtages af områdeklassificeringen. Områderne er hovedsageligt afgrænset af lokalplaner og zonegrænser: Område B15: Sydligt

Læs mere

Boligprogram 2013. Planlægning

Boligprogram 2013. Planlægning Boligprogram 2013 Planlægning Februar 2013 Boligprogram 2013 Planlægning Lone Wind lwnie@slagelse.dk 7. februar 2013 Der er udarbejdet boligprogram for 2013 for Slagelse Kommune. Der er taget udgangspunkt

Læs mere

Kriteriedokument. Kriterier for inddragelse og undtagelse fra områdeklassificeringen. : Susanne Andrup Kristensen 1 GENERELT OM OMRÅDEKLASSIFICERING

Kriteriedokument. Kriterier for inddragelse og undtagelse fra områdeklassificeringen. : Susanne Andrup Kristensen 1 GENERELT OM OMRÅDEKLASSIFICERING Kriteriedokument Nupark 51 7500 Holstebro Danmark T +45 9612 7575 F +45 9612 7576 www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 Kriterier for inddragelse og undtagelse fra områdeklassificeringen i Holstebro

Læs mere

OMRÅDEKLASSIFICERING I FAXE KOMMUNE

OMRÅDEKLASSIFICERING I FAXE KOMMUNE OMRÅDEKLASSIFICERING I FAXE KOMMUNE 1. Indledning Fra 1. januar 2008 er alle arealer inden for byzone klassificeret som lettere forurenede også kaldet områdeklassificeret. Faxe Kommune har bedt NIRAS A/S

Læs mere

Regulativ for områdeklassificering og jordflytning i Norddjurs Kommune

Regulativ for områdeklassificering og jordflytning i Norddjurs Kommune Regulativ for områdeklassificering og jordflytning i Norddjurs Kommune Maj? 2010 Indholdsfortegnelse 1. Formål 1 2. Lovgrundlag 1 3. Gyldigheds- og anvendelsesområde 1 4. Anmeldelse af jordflytninger 1

Læs mere

, -' ' *. # 0 % 0.&2,

, -' ' *. # 0 % 0.&2, Regulativ for jord Roskilde Kommune Gældende fra 1. januar 2012 ! "!##$ %!$&'& (!&& ) *&+&, -' ' *. # /# 01$,...5 0 % 0.&2, 1 Regulativet har til formål at: - Inddrage og undtage områder fra områdeklassificeringen

Læs mere

Nyborg Kommune. Regulativ for jordflytning i Nyborg

Nyborg Kommune. Regulativ for jordflytning i Nyborg Nyborg Kommune Regulativ for jordflytning i Nyborg Kommune Februar 2008 Nyborg Kommune Regulativ for jordflytning i Nyborg Kommune Februar 2008 Ref 07727085 J00004-4-KATN(4) Version 4 Dato 2008-01-21 Udarbejdet

Læs mere

NOTAT Dato

NOTAT Dato NOTAT Dato 10.04.2008 Regulativ om jordstyring i Nordfyns Kommune Sagens problematik hvad drejer det sig om (faktum) Ny lovgivning Den 1. januar 2008 trådte 50 a i Jordforureningsloven i kraft, hvorefter

Læs mere

Kriterierne fremgår af Grontmij Carl Bros notat vedr. Områdeklassificering i Frederikssund Kommune af 19. november 2007.

Kriterierne fremgår af Grontmij Carl Bros notat vedr. Områdeklassificering i Frederikssund Kommune af 19. november 2007. Nupark 51 7500 Holstebro Danmark T +45 9612 7575 F +45 9612 7576 www.grontmij-carlbro.dk Til: Frederikssund Kommune Sektionen for Natur og Miljø Att.: Camilla Blankholm Lophaven CVR-nr. 48233511 12. marts

Læs mere

Nordligt boligområde (44 ha) Østligt boligområde (34 ha)

Nordligt boligområde (44 ha) Østligt boligområde (34 ha) Farsø Der er i Farsø identificeret 4 større sammenhængende områder, som kan udtages af områdeklassificeringen. Områderne er hovedsageligt afgrænset af lokalplaner og zonegrænser: Område B1: Område B2:

Læs mere

Teknisk notat. : Camilla Bjerg Pedersen 1 OMRÅDEKLASSIFICERING

Teknisk notat. : Camilla Bjerg Pedersen 1 OMRÅDEKLASSIFICERING Teknisk notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F www.grontmij-carlbro.dk Områdeklassificering i Frederikssund Kommune. Kriterier for inddragelse og undtagelse fra områdeklassificeringen

Læs mere

Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk

Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Afdeling: Byg og Miljø Dato: MÅNED ÅÅÅÅ TEKNIK OG MILJØ Regulativ for områdeklassificering og jordstyring i Norddjurs Kommune Ændringer skrevet med rødt. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.: 89

Læs mere

1. Baggrund for og formål med områdeklassificeringen og udpegning af analysefrizoner

1. Baggrund for og formål med områdeklassificeringen og udpegning af analysefrizoner NOTAT 12. november 2007 Journal nr. 029799-421201 Bilag 1: Baggrundsnotat om områdeklassificering af lettere forurenede arealer, udpegning af analysefri zoner og anmeldelse og dokumentation i forbindelse

Læs mere

Regulativ for jord Roskilde Kommune Udkast

Regulativ for jord Roskilde Kommune Udkast Regulativ for jord Roskilde Kommune Udkast Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Områdeklassificering... 2 5. Analysefrie delområder...

Læs mere

1 of 10. Regulativ for jordstyring

1 of 10. Regulativ for jordstyring 1 of 10 Regulativ for jordstyring Marts 2014 2 of 10 Indholdsfortegnelse 1. Formål 2 2. Lovgrundlag 2 3. Definitioner 2 4. Gyldigheds- og anvendelsesområde 2 5. Anmeldelse af jordflytninger 2 5.1 Anmeldelse

Læs mere

Regulativ for jordflytning

Regulativ for jordflytning Regulativ for jordflytning Februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål 2 2. Lovgrundlag 2 3. Gyldigheds- og anvendelsesområde 2 4. Anmeldelse af jordflytninger 2 4.1 Anmeldelse af jord 3 4.2 4.3 Iværksættelse

Læs mere

SLAGELSE KOMMUNE. Beretning til planstrategi

SLAGELSE KOMMUNE. Beretning til planstrategi SLAGELSE KOMMUNE Beretning til planstrategi Kommuneplan 2013 Forord Slagelse Kommune er, i lighed med landets øvrige kommuner, i gang med at revidere sin kommuneplanstrategi. Det første skridt i det arbejder

Læs mere

Undtagelse af 3 områder fra områdeklassificering i Greve Kommune

Undtagelse af 3 områder fra områdeklassificering i Greve Kommune Bilag 2 til Regulativ for jord: Undtagelse af 3 områder fra områdeklassificering i Greve Kommune De 3 områder beskrevet i dette udkast, Tune Nordøst, Tværhøjgård og Langagergård, ønskes alle undtages fra

Læs mere

Screeningsskema til vurdering af sommerhuse og kolonihaver

Screeningsskema til vurdering af sommerhuse og kolonihaver Screeningsskema til vurdering af sommerhuse og kolonihaver NOTAT Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø Miljøscreeningen er gennemført på baggrund af notat om sommerhuse, doknr. 7101/13 udarbejdet af Linda

Læs mere

Sydvestligt boligområde (24,6 ha) Sydøst boligområde (11,6 ha)

Sydvestligt boligområde (24,6 ha) Sydøst boligområde (11,6 ha) Gedsted Der er i Gedsted identificeret 3 større sammenhængende områder, som kan udtages af områdeklassificeringen. Områderne er hovedsageligt afgrænset af lokalplaner og zonegrænser: Område B5: Område

Læs mere

Jordforureningsattest

Jordforureningsattest Den 16-07-2013, kl. 08:58 Jordforureningsattest Denne jordforureningsattest er baseret på de informationer, der er registreret i den fællesoffentlige landsdækkende database på jordforureningsområdet, DKjord.

Læs mere

Vandkvalitet i vandløb, Skørping Kommune

Vandkvalitet i vandløb, Skørping Kommune Amtsgården Skørping Kommune Skørpingvej 7 9575 Terndrup Niels Bohrs Vej 30 Postboks 8300 9220 Aalborg Øst Telefon 9635 1000 - Telefax 9815 6089 Teknik og Miljø Vandmiljøkontoret E-mail nja@nja.dk Den 1.

Læs mere

Regional Udvikling Miljø og Råstoffer. Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg

Regional Udvikling Miljø og Råstoffer. Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg Regional Udvikling Miljø og Råstoffer Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg Marts 2014 2 Titel: Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg Udgivet af: Region Syddanmark, Miljø og Råstoffer

Læs mere

OMRÅDEKLASSIFICERING ANNO 1 STATUS OG ERFARINGER

OMRÅDEKLASSIFICERING ANNO 1 STATUS OG ERFARINGER OMRÅDEKLASSIFICERING ANNO 1 STATUS OG ERFARINGER Geolog Bjarke Korsager Geolog Jacob Steffensen Grontmij Carl Bro A/S Vintermøde om jord- og grundvandsforurening Vingstedcentret 10. 11. marts 2009 RESUMÉ

Læs mere

Jordforureningsattest

Jordforureningsattest Den 16-02-2016, kl. 11:38 Jordforureningsattest Denne jordforureningsattest er baseret på de informationer, der er registreret i den fællesoffentlige landsdækkende database på jordforureningsområdet, DKjord.

Læs mere

Regulativ for jord. Læs om: Regler for jord, som er affald herunder områdeklassificering og flytning af jord. Oktober

Regulativ for jord. Læs om: Regler for jord, som er affald herunder områdeklassificering og flytning af jord. Oktober Regulativ for jord Læs om: Regler for jord, som er affald herunder områdeklassificering og flytning af jord Oktober 2016 1 1 Formål 1.1 Affaldshåndtering Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler

Læs mere

Miljøcenter Århus. Afsluttende kortlægning Brædstrup og Våbensholm. Kortlægning af arealanvendelse og forureningskilder

Miljøcenter Århus. Afsluttende kortlægning Brædstrup og Våbensholm. Kortlægning af arealanvendelse og forureningskilder Miljøcenter Århus Afsluttende kortlægning Brædstrup og Våbensholm Projektnr.: 30.6514.03 August / 2008 Miljøcenter Århus Afsluttende kortlægning Brædstrup og Våbensholm Kortlægning af arealanvendelse og

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: Lokalplan nr. 900.3160 L09 og kommuneplantillæg nr. 15 Kontor/team: Sagsbehandler: Team Plan og Erhvervsudvikling

Læs mere

Helsingør Kommune. Regulativ for jordstyring. inklusive områdeklassificering. Januar 2008 Opdateret juni 2013

Helsingør Kommune. Regulativ for jordstyring. inklusive områdeklassificering. Januar 2008 Opdateret juni 2013 Regulativ for erhvervsaffald Helsingør Kommune - 2013 Helsingør Kommune Regulativ for jordstyring inklusive områdeklassificering Januar 2008 Opdateret juni 2013 Udarbejdet af: Helsingør Kommune Center

Læs mere

Information. Rettigheder

Information. Rettigheder Information Rettigheder - til ejere af forurenede grunde Københavns Kommune Miljø- og Forsyningsforvaltningen Miljøkontrollen Kortlægning af jordforurening Derfor gør vi det Kortlægning I Danmark har der

Læs mere

Jordforureningsattest

Jordforureningsattest Jordforureningsattest Denne jordforureningsattest er baseret på de informationer, der er registreret i den fællesoffentlige landsdækkende database på jordforureningsområdet, DKjord. Attesten er baseret

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Nye vejanlæg i Aalborg Syd - Egnsplanvej og Ny Dallvej. Aalborg Kommune. VVM undersøgelse - forurenet jord

Indholdsfortegnelse. Nye vejanlæg i Aalborg Syd - Egnsplanvej og Ny Dallvej. Aalborg Kommune. VVM undersøgelse - forurenet jord Aalborg Kommune Nye vejanlæg i Aalborg Syd - Egnsplanvej og Ny Dallvej VVM undersøgelse - forurenet jord COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk

Læs mere

Skema til brug for VVM-screening (afgørelse om VVM-pligt)

Skema til brug for VVM-screening (afgørelse om VVM-pligt) Skema til brug for VVM-screening (afgørelse om VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Slagelse Kommune Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Etablering af støjvold i fredsskovsarealet mellem motorvejen

Læs mere

Planlægning. Planlægning. November 2011. Januar 2013. Tillæg nr. 29. Til Kommuneplan 2009 FORSLAG. Plan for opførelse af små vindmøller - under 25 m.

Planlægning. Planlægning. November 2011. Januar 2013. Tillæg nr. 29. Til Kommuneplan 2009 FORSLAG. Plan for opførelse af små vindmøller - under 25 m. Planlægning Januar 2013 Planlægning November 2011 Tillæg nr. 29 Til Kommuneplan 2009 FORSLAG Plan for opførelse af små vindmøller - under 25 m. 2 Indholdsfortegnelse INDHOLD Indledning... 5 Retningslinjer...

Læs mere

Regulativ for jordstyring

Regulativ for jordstyring Regulativ for jordstyring Februar 2012 Regulativ for jordstyring i Nyborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Lovgrundlag 3. Gyldigheds- og anvendelsesområde 4. Områder omfattet af områdeklassificeringen

Læs mere

Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD

Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD 1. Formål Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejer og virksomheder i Tønder Kommune. Regulativet

Læs mere

Regulativ for områdeklassificering og analysefri områder. Godkendt af Randers Byråd den 22. september 2008

Regulativ for områdeklassificering og analysefri områder. Godkendt af Randers Byråd den 22. september 2008 Regulativ for områdeklassificering og analysefri områder Godkendt af Randers Byråd den 22. september 2008 Regulativ for områdeklassificering og analysefri områder Regulativ for områdeklassificering og

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk 17. juni 2008 J.nr.: NKN-261-00093 ssc Afgørelse i sagen om miljøvurdering af Københavns

Læs mere

Harridslev. 14. Rammer, Harridslev. Harridslev set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet.

Harridslev. 14. Rammer, Harridslev. Harridslev set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet. 14. Rammer, set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet. set fra sydøst med byens nyeste boligområde ved Bækkevejen og Kildevældet i forgrunden. 101 14. Rammer, N Blandet bolig og erhverv Boligområde

Læs mere

KORTLÆGNING, VÆRDITABSORDNINGEN, DEN NYE ½ METERS REGEL

KORTLÆGNING, VÆRDITABSORDNINGEN, DEN NYE ½ METERS REGEL KORTLÆGNING, VÆRDITABSORDNINGEN, DEN NYE ½ METERS REGEL Advokat (L) Anne Sophie Vilsbøll Bech Bruun Advokatfirma ATV Jord og Grundvand Miljøjura for enhver Schæffergården, Gentofte 17. juni 2008 JORDFORURENINGSLOVEN

Læs mere

Kulturhistorisk rapport

Kulturhistorisk rapport NORDJYLLANDS HISTORISKE MUSEUM Kulturhistorisk rapport Frejlevgaard, Frejlev Boplads med langhuse fra ældre jernalder og stenbygget grav fra romersk jernalder. J.nr. ÅHM 6120 Februar 2014 Ved Museumsinspektør

Læs mere

Regulativet er udarbejdet i henhold til gældende miljølovgivning, herunder navnlig:

Regulativet er udarbejdet i henhold til gældende miljølovgivning, herunder navnlig: Regulativ for jord - Jordhåndtering - Områdeklassificering - Skema til anmeldelse af jordflytning Gældende fra den 5. april 2012 REGULATIV FOR JORD 1 Formål 1.1 Jordhåndtering Formålet med dette regulativ

Læs mere

Landzonetilladelse til at opføre en carport på ejendommen matr.nr. 4c Snekkerup By, Vigersted, beliggende Snekkerupvej 64, 4140 Borup.

Landzonetilladelse til at opføre en carport på ejendommen matr.nr. 4c Snekkerup By, Vigersted, beliggende Snekkerupvej 64, 4140 Borup. Morten Albrektsen Snekkerupvej 64 4140 Borup Sendt på mail: albrektsenmorten@gmail.com Landzonetilladelse til at opføre en carport på ejendommen matr.nr. 4c Snekkerup By, Vigersted, beliggende Snekkerupvej

Læs mere

Baggrundsnotat for områdeklassificering i Vordingborg Kommune

Baggrundsnotat for områdeklassificering i Vordingborg Kommune Baggrundsnotat for områdeklassificering i Vordingborg Kommune Baggrundsnotet for områdeklassificering i Vordingborg Kommune Udgivet af Vordingborg Kommune 2011 Udarbejdet af: Jeanet Severin, Torsten Tejlgaard

Læs mere

Projektområdet til skovrejsning ligger syd for Hedehusene, Øst for Reerslev. Det er på ca. 300 ha.

Projektområdet til skovrejsning ligger syd for Hedehusene, Øst for Reerslev. Det er på ca. 300 ha. Notat Landskabsanalyse for skovrejsningsområdet ved Solhøj Fælled, Skov- og Naturstyrelsen, Østsjælland Natur og Friluftsliv J.nr. Ref. kve Den 7. marts 2008 Projektområdet til skovrejsning ligger syd

Læs mere

Miljøstyrelsen Strandgade 29 1002 København K. Vedr. supplerende spørgsmål ang. Collstrop i Horsens

Miljøstyrelsen Strandgade 29 1002 København K. Vedr. supplerende spørgsmål ang. Collstrop i Horsens Regionshuset Horsens Miljøstyrelsen Strandgade 29 1002 København K Jord og Råstoffer Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Tel. +45 8728 5199 www.jordmidt.dk Vedr. supplerende spørgsmål ang. Collstrop i

Læs mere

ORIENTERING OM SORTERING OG BORTSKAFFELSE AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD

ORIENTERING OM SORTERING OG BORTSKAFFELSE AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD ORIENTERING OM SORTERING OG BORTSKAFFELSE AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD Denne orientering indeholder en vejledning om bortskaffelse af bygge- og anlægsaffald samt andre praktiske oplysninger herom. Formålet

Læs mere

Københavns Universitet. Undervisningsnote om jordflytning Baaner, Lasse. Publication date: 2015

Københavns Universitet. Undervisningsnote om jordflytning Baaner, Lasse. Publication date: 2015 university of copenhagen Københavns Universitet Undervisningsnote om jordflytning Baaner, Lasse Publication date: 2015 Citation for published version (APA): Baaner, L. (2015). Undervisningsnote om jordflytning:

Læs mere

Glenn Sandbeck Fjellebrovang 30 4100 Ringsted Sendt på mail: sandbeck@mail.com

Glenn Sandbeck Fjellebrovang 30 4100 Ringsted Sendt på mail: sandbeck@mail.com Glenn Sandbeck Fjellebrovang 30 4100 Ringsted Sendt på mail: sandbeck@mail.com Lovliggørende landzonetilladelse til opført garage- og udhusbygning på ejendommen matr.nr. 3ai Fjællebro, Kværkeby, beliggende

Læs mere

Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering...

Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering... Regulativ for jord Holbæk Kommune Gældende fra 28.6 2012 Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering...

Læs mere

Regulativ om jord Glostrup Kommune. Regulativ om jord. Glostrup Kommune

Regulativ om jord Glostrup Kommune. Regulativ om jord. Glostrup Kommune Regulativ om jord Glostrup Kommune Center for Miljø og Teknik Marts 2012 Indholdsfortegnelse Generel del 3 1 Formål 3 2 Lovgrundlag 3 3 Definitioner 4 4 Anvendelsesområde 4 5 Gebyr 4 6 Klage m.v. 4 7 Overtrædelse

Læs mere

BRUG AF TUNGMETALHOLDIGE PESTICIDER I FRUGTPLANTAGEN GULDBORGHAVE

BRUG AF TUNGMETALHOLDIGE PESTICIDER I FRUGTPLANTAGEN GULDBORGHAVE BRUG AF TUNGMETALHOLDIGE PESTICIDER I FRUGTPLANTAGEN GULDBORGHAVE Cand.pharm. Abelone Christensen Skude & Jacobsen A/S ATV JORD OG GRUNDVAND VINTERMØDE OM JORD- OG GRUNDVANDSFORURENING VINGSTEDCENTRET

Læs mere

Jordforureningsloven Simpel eller kompliceret? Session 3C, 30. maj 2013 Ulla Højsholt, Jord & Affald, Miljøstyrelsen

Jordforureningsloven Simpel eller kompliceret? Session 3C, 30. maj 2013 Ulla Højsholt, Jord & Affald, Miljøstyrelsen Jordforureningsloven Simpel eller kompliceret? Session 3C, 30. maj 2013 Ulla Højsholt, Jord & Affald, Miljøstyrelsen Disposition 1. Hvad er forenkling? 2. Kan myndighedsadministrationen gøres lettere?

Læs mere

HVAD BETYDER DE ÆNDREDE JORDHÅNDTERINGSREGLER I PRAKSIS FOR BYGHERRE OG ENTREPRENØR?

HVAD BETYDER DE ÆNDREDE JORDHÅNDTERINGSREGLER I PRAKSIS FOR BYGHERRE OG ENTREPRENØR? HVAD BETYDER DE ÆNDREDE JORDHÅNDTERINGSREGLER I PRAKSIS FOR BYGHERRE OG ENTREPRENØR? Cand.scient. Morten Kjærgaard GEO ATV JORD OG GRUNDVAND VINTERMØDE OM JORD- OG GRUNDVANDSFORURENING VINGSTEDCENTRET

Læs mere

LOKALPLAN 75 FOR ET OMRÅDE VED GERLEV KRO

LOKALPLAN 75 FOR ET OMRÅDE VED GERLEV KRO LOKALPLAN 75 FOR ET OMRÅDE VED GERLEV KRO INDHOLD: INDHOLD:...2 LOKALPLAN 75 REDEGØRELSE...3 LOKALPLANENS BAGGRUND...3 LOKALPLANENS FORMÅL...3 EKSISTERENDE FORHOLD...4 Lokalplanområdets beliggenhed og

Læs mere

8. Fyns Amts praksis ved behandlingen af udvalgte sagstyper

8. Fyns Amts praksis ved behandlingen af udvalgte sagstyper 8. Fyns Amts praksis ved behandlingen af udvalgte sagstyper edenfor er beskrevet Fyns Amts praksis ved behandling af udvalgte sagstyper, enten fordi de afviger fra de generelle principper, eller fordi

Læs mere

Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune

Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNISK OG MILJØ Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune Januar 2012 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Gyldighed og anvendelsesområde... 3 3 Lovgrundlag og definitioner... 3 4 Områdeklassificering...

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 31 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 31 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE FORSLAG TIL TILLÆG NR. 31 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE PROMENADEBYEN / TOLDBODGADE ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 1 SKIBHUSKVARTERET SKIBHUSENE VOLLSMOSE STIGE Ø HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I

Læs mere

Jordregulativ. Dato XXXX

Jordregulativ. Dato XXXX Jordregulativ Dato XXXX Indholdsfortegnelse 1. Formål, lovgrundlag og definitioner... 3 Formål... 3 Lovgrundlag... 3 Definitioner... 3 2. Gyldigheds - og anvendelsesområder... 3 Ordning for jord som er

Læs mere

Fyldjord og fyldpladser Erfaring og teori

Fyldjord og fyldpladser Erfaring og teori Fyldjord og fyldpladser Erfaring og teori Jacqueline Anne Falkenberg NIRAS ATV Vintermøde 2017 Fagsession 2 Håndtering af usikkerheder i forbindelse med regionernes indsats - Geostatistik Konceptuelle

Læs mere

Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2006

Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2006 T E K N I K O G M I L J Ø Indsatsplan på Jordforureningsområdet i 2006 Titel: Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2006 Udgiver: Nordjyllands Amt Grundvandskontoret Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst

Læs mere

Notat. Klient: Vejdirektoratet. Projekt: 0410 Udvidelse af Motorring 4

Notat. Klient: Vejdirektoratet. Projekt: 0410 Udvidelse af Motorring 4 Notat November 2011 Ejlskov A/S Graham Bells Vej 23A 8200 Århus N Danmark www.ejlskov.com Sag: 11080 phk@ejlskov.com Tel: 87310063 Klient: Vejdirektoratet Projekt: 0410 Udvidelse af Motorring 4 Opgave:

Læs mere

Landzonetilladelse. Slagelse HundeCenter Slagelse Landevej 116 4241 Vemmelev

Landzonetilladelse. Slagelse HundeCenter Slagelse Landevej 116 4241 Vemmelev Slagelse HundeCenter Slagelse Landevej 116 4241 Vemmelev Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse CVR nr.: 29 18 85 05 Slagelse

Læs mere

Jordforureningsattest

Jordforureningsattest Jordforureningsattest Denne jordforureningsattest er baseret på de informationer, der er registreret i den fællesoffentlige landsdækkende database på jordforureningsområdet, DKjord. Attesten er baseret

Læs mere

Planlægning. Plan og Erhvervsudvikling December 2013. November 2011. Tillæg nr. 4

Planlægning. Plan og Erhvervsudvikling December 2013. November 2011. Tillæg nr. 4 Plan og Erhvervsudvikling December 2013 Planlægning November 2011 Tillæg nr. 4 Til Kommuneplan 2013 Oplevelsesstier i det åbne land Dette afsnit indeholder de vigtigste eksisterende stier i kommunen af

Læs mere

T I L L Æ G N R. 2 2. Wittrupvej, Vejle Ø Hører til lokalplan nr. 1192 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025

T I L L Æ G N R. 2 2. Wittrupvej, Vejle Ø Hører til lokalplan nr. 1192 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025 T I L L Æ G N R. 2 2 Wittrupvej, Vejle Ø Hører til lokalplan nr. 1192 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025 Endelig vedtaget den 20.05.2015 Offentliggjort den 26.05.2015 T i l l æ g n r. 2 2 2 Forord Byrådet

Læs mere

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027 MILJØVURDERING Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027 Faxe Graveområde, mindre udvidelse mod sydvest Faxe Kommune Side 1 Beskrivelse af området Det foreslåede nye råstofgraveområde omfatter

Læs mere

Lovbekendtgørelse om forurenet jord nr. 282 af 22. marts 2007.

Lovbekendtgørelse om forurenet jord nr. 282 af 22. marts 2007. Regulativ for Jordstyring I Halsnæs Kommune Januar 2008 Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Lovgrundlag 3. Gyldigheds- og anvendelsesområde 4. Anmeldelser af jordflytninger/anmeldepligt

Læs mere

Der er kommet indsigelser mod forslag til Lokalplan nr. 926 fra myndigheder og naboer. Indsigelserne er kommenteret herunder og berører temaerne:

Der er kommet indsigelser mod forslag til Lokalplan nr. 926 fra myndigheder og naboer. Indsigelserne er kommenteret herunder og berører temaerne: Bilag 3 Tematiseret opsamling af indsigelsernes indhold Der er kommet indsigelser mod forslag til Lokalplan nr. 926 fra myndigheder og naboer. Indsigelserne er kommenteret herunder og berører temaerne:

Læs mere

Forurenet jord og grundvand - et idékatalog

Forurenet jord og grundvand - et idékatalog Klimaændringer Stege, Møn. Foto: Colourbox Forurenet jord og grundvand - et idékatalog Region Sjælland har ansvaret for at kortlægge, undersøge og oprense forurenet jord for at sikre rent grundvand og

Læs mere

Lokaiplan nr. 9-1. Lokalpian nr. 9-1

Lokaiplan nr. 9-1. Lokalpian nr. 9-1 Lokaiplan nr. 9-1 Lokalpian nr. 9-1 Marstal Kommune Lokalplan nr. 9-1 Indhoidsfortegnelse lndhold side 2 Forholdet til den øvrige planlægning 2 Lokalpianens retsvirkninger 4 1. Formål~ 5 2. Område og zonestatus~

Læs mere

Tillæg nr. 50 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 50 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Tillæg nr. 50 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde E7 for et område til transport- og logostikerhverv Tillæg nr. 50 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Redegørelse Herning Kommune ønsker at skabe

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 07-330 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 07-330 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 07-330 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Offentlig og Privat service - Øster Højst Børnecenter Skolegade, Øster Højst 330.71.1 330.71.2 330.11.4 TØNDER KOMMUNE Teknisk

Læs mere

Tim Kirkevej 8 6980 Tim Usikkerhed ved Reflab 4 analyse Tlf: 9734 1177

Tim Kirkevej 8 6980 Tim Usikkerhed ved Reflab 4 analyse Tlf: 9734 1177 Tim Kirkevej 8 6980 Tim Usikkerhed ved Reflab 4 analyse Tlf: 9734 1177 Mob: 2337 1277 www. kogsgaard.dk CVR: 30600355 Indhold af biogene kulbrinter koster grundejere mange penge, når overskudsjord skal

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 8. Anmeldepligtige ejendomme udenfor områdeklassificeringen

Indholdsfortegnelse. 8. Anmeldepligtige ejendomme udenfor områdeklassificeringen Regulativ for jordflytning og områdeklassificering. Februar 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Formål 3. Lovgrundlag 4. Gyldigheds- og anvendelsesområde 5. Jordflytninger 6. Områdeklassificering

Læs mere

Billige boliger, forureningsforhold på de 7 kommunale arealer

Billige boliger, forureningsforhold på de 7 kommunale arealer )&-)*) 15. februar 2006 Journalnr. PPE/HWN Billige boliger, forureningsforhold på de 7 kommunale arealer Dette notat er udarbejdet med det formål, at give et overblik over jordforureningen på de kommunale

Læs mere

Hvad omfatter en basistilstandsrapport, tilhørende undersøgelse sig fra traditionelle forureningsundersøgelser?

Hvad omfatter en basistilstandsrapport, tilhørende undersøgelse sig fra traditionelle forureningsundersøgelser? Hvad omfatter en basistilstandsrapport, og adskiller den tilhørende undersøgelse sig fra traditionelle forureningsundersøgelser? Kontorleder, cand. scient. Astrid Zeuthen Jeppesen NIRAS A/S asje@niras.dk

Læs mere

VVM-afgørelse. Torben Clausen A/S Oksbølvej 14 6100 Haderslev. Att: Helge Godtfeldt hg@torbenclausen.dk

VVM-afgørelse. Torben Clausen A/S Oksbølvej 14 6100 Haderslev. Att: Helge Godtfeldt hg@torbenclausen.dk Torben Clausen A/S Oksbølvej 14 6100 Haderslev Att: Helge Godtfeldt hg@torbenclausen.dk Haderslev Kommune Teknik- og Miljøservice Miljø og Industri Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 8. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025

FORSLAG. Tillæg 8. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 FORSLAG Tillæg 8 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 1. november 2013-8. januar 2014 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 8 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg

Læs mere

Arkitektgruppen Slagelse A/S Nytorv 9B, 4. 4200 Slagelse. Landzonetilladelse og dispensation fra søbeskyttelseslinjen

Arkitektgruppen Slagelse A/S Nytorv 9B, 4. 4200 Slagelse. Landzonetilladelse og dispensation fra søbeskyttelseslinjen Arkitektgruppen Slagelse A/S Nytorv 9B, 4. 4200 Slagelse Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse og dispensation fra søbeskyttelseslinjen

Læs mere

10 Brændkjær - Dalby - Tved. 1013 Højhusene. 1014 Brændkjærgård. 1015 Mariesminde SÆRLIGE ANVENDELSES- BESTEMMELSER

10 Brændkjær - Dalby - Tved. 1013 Højhusene. 1014 Brændkjærgård. 1015 Mariesminde SÆRLIGE ANVENDELSES- BESTEMMELSER Bydelen markerer sig med Brændkjærkirkens stejle tagform og højhusene ved fjorden. Herfra breder bebyggelsen sig op over terrænet til den højtliggende Agtrupvej og videre mod syd til Dalby Møllebæk. Bydelens

Læs mere

Julianelund Grundejerforening - Lovliggørelse

Julianelund Grundejerforening - Lovliggørelse 1 Nr. : Julianelund Grundejerforening - Lovliggørelse Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 08/2808 Ejendoms- og Miljøudvalget Julianelund Grundejerforening Notat Julianelund Grundejerforening - Kommentarer

Læs mere

REGULATIV FOR JORDSTYRING Forslag til revideret områdeklassificering

REGULATIV FOR JORDSTYRING Forslag til revideret områdeklassificering REGULATIV FOR JORDSTYRING Forslag til revideret områdeklassificering Teknik & Miljø, september 2009 Udarbejdet af: Faxe Kommune Teknik & Miljø Frederiksvej 9 4690 Haslev Telefon: 5620 3000 www.faxekommune.dk

Læs mere

Jord, jordforurening samt materialeforbrug og affald Vendesporsanlæg i Roskilde 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet. 25.

Jord, jordforurening samt materialeforbrug og affald Vendesporsanlæg i Roskilde 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet. 25. 17 Jord, jordforurening samt 5. sporsløsningen København-Ringsted projektet 25. juni 2008 3 Jord, jordforurening samt Forord Forord Dette fagnotat omhandler jord, jordforurening samt materialeforbrug

Læs mere

Historiske kort på Horsens Kommunes kortportal: WebKort http://webkort.horsens.dk/

Historiske kort på Horsens Kommunes kortportal: WebKort http://webkort.horsens.dk/ Historiske kort på Horsens Kommunes kortportal: WebKort http://webkort.horsens.dk/ Indholdsfortegnelse Historiske kort på WebKort... 2 Temagruppen Historiske baggrundskort... 3 Rytterdistriktkort - 1722-23

Læs mere

Bårse lokalområde 23

Bårse lokalområde 23 Bårse lokalområde 23 Kulturmiljøer Faksinge Sanatorium Even Sø området Landskab: Ådal, skov Tema: Rekreation, infrastruktur. Emne: Vejanlæg, sanatorium, natur Tid: Oldtid, 1906-1958. Even er en markant

Læs mere