Bilag. Region Midtjylland. Orientering om status for det nationale fællesindkøb af kræftscannere. til Regionsrådets møde den 17.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag. Region Midtjylland. Orientering om status for det nationale fællesindkøb af kræftscannere. til Regionsrådets møde den 17."

Transkript

1 Region Midtjylland Orientering om status for det nationale fællesindkøb af kræftscannere Bilag til Regionsrådets møde den 17. december 2008 Punkt nr. 30

2 Regionsrådet Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Aktivitets- og Investeringsplanlægning Skottenborg Viborg Tel Status for nationalt fællesindkøb af kræftscannere Proces omkring national fællesindkøb Danske Regioner og regeringen indgik den 12. oktober 2007 en aftale om akut behandling af kræftpatienter. Som en del af aftalen er der afsat en yderligere låneramme på 850 mio. kr. til investering i apparatur til kræftbehandling. I forbindelse med brugen af lånerammen blev regionerne ifølge aftalen forpligtiget til at udnytte de fordele, der er ved fælles indkøb på området. Dato Journalnr Anders Ryelund Tel Side 1 Danske Regioner besluttede derfor at igangsætte et nationalt udbud af kræftscannere, og samtidig besluttede Danske Regioner at nedsætte en styregruppe til at lede processen. Styregruppen består af to personer fra hver region, hvor af den ene er sundhedsdirektør. Der blev samtidig oprettet et sekretariat til at koordinere og drive den daglige proces herunder skabe fælles retningslinier. Sekretariatet er placeret i Region Hovedstaden. Danske Regioner og styregruppen for landsdækkende udbud af kræftscannere udarbejdede herefter en samarbejdsaftale, som har udgjort det juridiske grundlag for fælles udbud på tværs af regionerne for sundhedsområdet. Regionsrådet i Region Midtjylland godkendte samarbejdsaftalen på Regionsrådsmødet den 21. maj Det nationale udbud blev opdelt i fire selvstændige udbud for hver af de fire modaliteter af kræftscannere (CT-, -, PET/CT- og SPECT/CT scannere). Region Midtjylland blev udpeget som ansvarlig region for gennemførslen af CT udbuddet med assistance fra Region Nordjylland. Region Sjælland blev ansvarlig for udbuddet af scannere. Region Hovedstaden blev ansvarlig for PET/CT udbuddet og Region Syddanmark blev ansvarlig for SPECT/CT udbuddet. For hvert af de fire udbud blev der nedsat en brugergruppe. Brugergrupperne består af 3-5 klinikere (radiologer, radiografer, sygeplejersker og fysikere) fra hver region samt medico-ingeniører, indkøbere og projektleder fra den udbudsansvarlige region. Hen over foråret og forsommeren 2008 er der blevet afholdt en række møder i disse

3 brugergrupper. Brugergruppernes opgave på disse møder var at udforme og godkende de endelige kravspecifikationer for de enkelte scanner. Bekendtgørelsen for CT udbuddet blev offentliggjort til leverandørerne den 13. juni Bekendtgørelsen for udbuddene for de 3 øvrige modaliteter (-, PET/CT- og SPECT/CT) blev udsendt i slutningen af maj og starten af juni måned. Tilbudsfristen for CT udbuddet var den 5. august 2008 og friste for de tre andre udbud var ligeledes kort efter sommerferien. I slutningen af august og starten af september måned blev der gennemført en række besigtigelsesture til installationer af samme type, som var blevet tilbudt af de forskellige leverandører. For hvert af de 4 udbud (CT-, -, PET/CT- og SPECT/CT) blev de indkomne tilbud herefter evalueret med udgangspunkt i de opstillede kravspecifikationer samt tidligere udarbejdede evalueringskriterier. Valget af leverandør skete ud fra det økonomisk mest fordelagtige tilbud, og tilbudene blev evalueret således at økonomi vægtede 40 procent og kvalitet og funktionalitet vægtede 60 procent. For CT udbuddet blev evalueringskriterierne for kvalitet og funktionalitet yderligere differentieret således at kvalitet vægtede 40 procent og funktionalitet vægtede 20 procent. På baggrund af evalueringen indsendte hver af de 4 brugergrupper en indstilling til styregruppen med en udpegning af de leverandører, som havde opnået den højeste score i evalueringen. På styregruppemødet den 9. oktober 2008 bliver indstillingerne fra de sidste 2 brugergrupper godkendt. Dermed har styregruppen uden korrektioner godkendt indstillingerne fra alle fire brugergrupper. Der er dermed udpeget leverandører til indkøbet af 3 PET/CT scannere, 4 SPECT/CT scannere, 18 scannere og 18 CT scannere. Danske Regioner har i forbindelse med offentliggørelsen af valget af leverandører anslået den samlede besparelse ved brugen af nationalt fællesindkøb til 100 mio. kroner for de første 43 scannere. Der er i medierne blevet sået tvivl om størrelsen af denne besparelse. Det forventes at der i forbindelse med den samlede evalueringen af det nationale fællesindkøb vil blive udarbejdet et mere præcist estimat af den opnåede besparelse ved et fælles nationalt udbud. Med udpegning af leverandørerne overgår den videre indkøbsproces til de enkelte regioner. Det nationale udbud har sat rammerne for leverandørvalget og scannertyper. De enkelte regioner er herefter ansvarlige for at få udarbejdet kontrakterne for hver enkelt scanner. Dette arbejde indebærer blandt andet valg af den konkrete bestykning, tilvalg af softwarepakker samt øvrige lokalespecifikke konfigurationsovervejelser for hver enkelt scanner. Resultat af nationale udbud i Region Midtjylland For Region Midtjyllands vedkommende har vi haft indkøbet af 4 CT scannere og 5 scannere involveret i det nationale fællesindkøb i Det drejer sig om CT scannere til Regionshospitalerne i Horsens, Randers og Herning samt en scanner til Århus Universitetshospital, Århus Sygehus. De 5 scannere er fordelt på Regionshospitalerne i Viborg, Silkeborg, Randers og Herning samt en scanner til Århus Universitetshospital, Skejby Sygehus. Side 2

4 Den konkrete fordeling af leverandører, scannermodeller, budgetter og tidsplaner kan ses i bilaget Resultat af national fællesudbud. Kritik af udbudsprocedure og rokade af CT scannerindkøb på Århus sygehus Det er første gang i Danmark at man har anvendt en udbudsstrategi med nationale fællesudbud af scannerapparatur. Dette har medført uforudsete udfordringer. Den oprindelige udformning af udbudsproceduren og kriterierne for hvordan kravspecifikationerne skulle udarbejdes har medført enkelte uhensigtsmæssigheder, som ikke blev forudset. Konkret har den anvendte udbudsstrategi betydet at high-end scannere med den nyeste og mest avancerede teknologi har haft vanskeligt ved at score højt i evalueringen, og dermed er denne type scanner ikke blevet udpeget som vinder af udbudene. Denne strategi har for de fleste installationssteder ikke haft negativ betydning. De fleste hospitaler har behov for at gennemføre mange generelle diagnostiske undersøgelser af patienter med relativt ukomplicerede sygdomsbilleder. Der er med andre ord fokus på stabil produktion på disse hospitaler. Til dette formål er der behov for moderne scannerudstyr, men der er også et behov for kendt og gennemprøvet teknologi. For CT området betyder dette, at man på de fleste hospitaler har ønsket 64-slice scannere som minimumskrav. 64-slice teknologien betragtes i øjeblikket som standard teknologien indenfor CT området, et teknologisk niveau, der opfylder langt de fleste behov på hospitalerne i Region Midtjylland. Enkelte hospitaler og afdelinger har dog mere specielle opgaver indenfor det diagnostiske område. Specielle opgaver, som diagnosticering af komplicerede patienter og decideret forskning i nye diagnostiske metoder, kræver den nyeste teknologi indenfor scannerområdet. Radiologisk afdeling på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus varetager denne type opgaver, og i forbindelse med bevillingen af ekstra ressourcer til apparatur på kræftområdet i 2008 er det blevet prioriteret, at udskifte en af de gamle CT-scannere på Århus sygehus. Idet radiologisk afdeling på Århus Sygehus er en højt specialiseret afdeling har det fra starten af året været prioriteret, at afdelingen skulle have den nyeste teknologi indenfor CT-området. Der er blevet afsat budgetmidler til indkøb af den nyeste teknologi og gennem hele forløbet med det nationale fællesindkøb er ønsket om en high-end scanner til radiologisk afdeling på Århus sygehus blevet fastholdt. Det nationale fællesindkøb resulterede imidlertid i en situation hvor radiologisk afdeling på Århus sygehus blev tilbudt en standard 64-slice frem for den teknologisk nyere 128/256-slice scanner. For at undgå situationen, hvor radiologisk afdeling på Århus sygehus får installeret en scanner, der ikke lever op til de aktuelle behov for en højt specialiseret afdeling, har administrationen arbejdet på flere forskellige løsningsmuligheder, der kan tilfredsstille de opstillede behov. Resultatet er blevet en løsning, hvor den tilbudte 64-slice scanner fra det nationale fællesindkøb bliver installeret på skadestuen på Århus sygehus i stedet for på radiologisk afdeling. Løsningen betyder at Århus Sygehus fremskynder eksisterende planer for anskaffelse af en ny skanner på skadestuen. Der vil samtidig blive udarbejdet et nyt udbud, med det formål at sikre indkøb af en high-end 128/256-slice scanner til radiologisk afdeling. Løsningen betyder, at anskaffelsen af en high-end scanner til radiologisk afdeling bliver udskudt i forhold til den oprindelige plan, men samtidig sikre aftalen indkøbet af en scanner med den nyeste teknologi til radiologisk afdeling. Side 3

5 Resultat af national fællesudbud af kræftscannere Installationssted Leverandør Konfiguration/ Model Endelig Kontrakt Budget apparatur Forventet forbrug apparatur Budget bygning Forventet forbrug bygning Samlet budget Tidsplan idriftsættelse Bemærkninger CT-scannere: Herning Philips Brilliance 64 12/ ,0 4,7 1,0 (1,0) 9,0 uge Randers Philips Brilliance 64 21/ ,7 4,4 0,0? 4,7 Horsens Philips Brilliance 64 6,9 4,7 1,0 1,2 7,9 april 2009 Århus Philips Brilliance 64 9,0 5,0 4,5 (4,5) 13,5 Sommeren 09 Mindre forbrug på apparatur skal anvendes i 2009 til High-end scanner TOTAL CT 28,6 18,8 6,5 6,7 35,1 -scannere: Magnetom 21/ ,0 9,1 2,6 2,6 14,6 Januar 2009 Viborg Siemens Avento 1,5 Magnetom 21/ ,0 9,3 0,4 0,4 10,4 Februar 2009 Silkeborg Siemens Avento 1,5 Opgradering 1,5 5,3 (4,5) (0) 5,3 Januar 2009 Randers GE T Magnetom 10,0 (9,0) (1,0) 10,0 Maj 2009 Herning Siemens Avento 1,5 Magnetom 12,0 (10,0) 1,0? 13,0 Sommeren 09 Skejby Siemens Avento 1,5 TOTAL 49,3 41,9 4,0 4,5 53,3 TOTAL ALLE 77,9 60,7 10,5 11,2 88,4 Værdierne er opgjort i hele mio. kr

6 Regionsrådet Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Aktivitets- og Investeringsplanlægning Skottenborg Viborg Tel Spørgsmål fra Poul Müller til Bent Hansen omkring scannerindkøb Kære Bent Hansen Efter at have læst Århus Stiftstidende i dag og seneste nummer af dagens medicin samt i det hele fulgt sagen i pressen er jeg ret meget i tvivl om vores indkøb af scannere. Dato Anders Ryelund Tel Side 1 Jeg vil derfor gerne have en redegørelse om følgende: 1: Hvor mange scannere omfattet af udbuddet har Region Midtjylland købt/ eller har option på i 2009 og 2010? 2: Ifølge oplysningerne i medierne har vi tilsyneladende købt en scanner til Århus Universitetshospital, som ikke er velegnet til formålet. Derfor vil jeg gerne bede om en redegørelse herom. Samtidig hører jeg gerne, om der er tilsvarende problematikker om andre af de scannere Region Midtjylland har købt/forpligtet sig til at købe 3: Hvad er besparelsen på de indkøbte scannere omfattet af udbuddet? Hvilken indflydelse får det på besparelsen og økonomien, at i hvert fald Århus scanneren ikke er egnet til den afdeling, den var tænkt til. 4: Hvad skal den scanner som var tiltænkt til Århus Sygehus i stedet for bruges til? Afløser den i givet fald en eksisterende scanner eller skal den bruges til kapacitetsudvidelse? 5: Er det fortsat opfattelsen, at processen vedrørende indkøb har lidt af mangel på faglig ekspertise fra lægeside, herunder evt i Region Midtjylland? I givet fald skal jeg bede om, at dette uddybes. Med venlig hilsen Poul Müller Ad 1: Indkøb og optioner For Region Midtjyllands vedkommende indeholder det nationale fællesudbud af kræftscannere for 2008 indkøb af 4 CT scannere og 5 scannere, som forventes installeret i starten af Derudover indeholder 2008 udbuddet optioner på indkøb af yderligere 5 CT

7 scannere, 4 scannere, 3 PET/CT scannere og 2 SPECT/CT scannere. Der er ikke truffet beslutning om, hvor vidt optionerne vil blive benyttet, eller om behovet for nye scannere vil indgå i et nyt fælles udbud. Indkøb: Fordeling på matrikler af scannerindkøb Scannertype Matrikel CT Regionshospitalet Horsens, Brædstrup, Odder CT Regionsenhed Vest, Regionshospitalet Herning CT Regionshospitalet Randers CT Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Regionshospitalet Viborg Regionshospitalet Silkeborg Regionshospitalet Randers Hospitalsenhed Vest, Regionshospitalet Herning Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Optioner: Fordeling på matrikler af scanneroptioner Scannertype Matrikel CT Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Skive CT Regionshospitalet Silkeborg CT Århus Universitetshospital, Skejby Sygehus CT Århus Universitetshospital, Århus Sygehus CT Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Regionshospitalet Randers Århus Universitetshospital, Skejby Sygehus Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Århus Universitetshospital, Århus Sygehus PET/CT PET/CT PET/CT Regionsenhed Vest, Regionshospitalet Herning Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Århus Universitetshospital, Århus Sygehus SPECT/CT SPECT/CT Regionshospitalet Viborg Regionsenhed Vest, Regionshospitalet Holstebro Ad 2: CT scanner på Århus Sygehus Udskiftningen af CT scanneren på radiologisk afdeling på Århus sygehus har været planlagt over en længere periode. Den nye scanner skal blandt andet bruges både til forskningsformål og til komplicerede tilfælde af kræftdiagnostik. Radiologisk afdeling, hospitalsledelsen på Århus sygehus og administrationen har derfor gennem hele processen været enige om, at radiologisk afdeling skulle have en high-end scanner. Side 2

8 Resultatet af det nationale fællesudbud blev imidlertid at radiologisk afdeling på Århus sygehus fik tilbudt en standard 64-slice scanner frem for en high-end scanner. Baggrunden for dette resultat kan findes i retningslinierne for processen omkring nationale udbud, og specielt 3 elementer i retningslinierne for processen skal fremhæves. 1. I den indledende fase af udbudsprocessen arbejdede klinikerne fra hvert installationssted med at opstille de funktionelle og kvalitetsmæssige krav, der skulle være gældende for det enkelte installationssted. Opstillingen af kravspecifikationerne har primært været baseret på de lægefaglige ønsker til de enkelte scannere. I løbet af processen med udarbejdelsen af kravspecifikationerne videreformidlede den nationale styregruppen og det nationale sekretariat for fællesudbudet dog en række retningslinier for udarbejdelsen af kravspecifikationerne. Disse retningslinier begrænsede brugergruppernes, og dermed klinikernes, muligheder for at opstille A-krav i kravspecifikationerne. I udbudssammenhæng er A-krav ensbetydende med krav til den enkelte scanner, som skal opfyldes af leverandøren, for at komme i betragtning i forbindelse med udbuddet. B-krav derimod udelukker ikke leverandørerne, men i forbindelse med evalueringen af et tilbud vil leverandører, som har en høj opfyldelse af B-kravene score højt, mens leverandører med begrænset opfyldelse af B-krav vil score lavt på det pågældende krav. Et af hovedformålene ved at lave et nationalt udbud frem for enkeltudbud af scannerne var at sikre en bedre pris på hver enkelt scanner ved at opnå en høj grad af konkurrence imellem leverandørerne. Den nationale styregruppe og sekretariatet havde derfor et ønske om at undgå for mange specifikke A-krav idet A-kravene sætter begrænsninger for hvor mange leverandører, som har mulighed for at afgive tilbud på den enkelte installation. Få leverandører betyder begrænset konkurrence. For radiologisk afdeling på Århus sygehus betød dette at kravet om en high-end scanner med høj opløsning (128/256 slice frem for 64 slice) blev gjort til et B-krav. Set i lyset af det endelige resultat af det nationale udbud, må det konstateres, at kravet om en high-end scanner burde være fastholdt som A-krav for scanneren på radiologisk afdeling. At ønsket om en high-end scanner blev ændret fra et A-krav til et B-krav skyldes ikke manglende kompetencer fra radiologisk afdeling. Baggrunden for ændringen fra A til B-krav skal findes i retningslinierne for udarbejdelse af kravspecifikationerne, som blev videreformidlet fra sekretariatet og styregruppen for det nationale fællesudbud. 2. Tendensen mod en harmonisering af A-kravene, for at sikre konkurrencen, blev yderligere forstærket af at styregruppen og sekretariatet for det nationale udbud fastsatte retningslinier for antallet af delaftaler. En delaftale er ensbetydende med at en række installationssteder bliver grupperet sammen, således at alle installationssteder indenfor en delaftale i sidste ende får den samme scanner. Ønsket om bedre konkurrence var dermed det grundlæggende argument for at gruppere mange scannere i få delaftaler. Håbet var at leverandørerne, ved udsigten til at kunne vinde en pulje af scannere i en delaftale, ville give en stor mængderabat. Side 3

9 Scanneren på radiologisk af deling på Århus Sygehus endte med at stå i en delaftale for sig selv, men hele processen med grupperingen af scannere i delaftaler skabte en yderligere harmonisering af A-kravene. 3. Da valget af en standard scanner var en realitet viste der sig endnu en åbning i forhold til anskaffelsen af en high-end scanner. Indeholdt i vindertilbuddet om standard scanneren var en option på opgradering af standardscanneren til en high-end scanner. Danske Regioners advokat konkluderede dog, at det vil være i strid med udbudsreglerne at anvende denne option. En udnyttelse af optionen vil reelt betyde at der indkøbes en anden scanner, end den der er blevet evalueret på, og dette vil stride mod udbudsreglerne. Samlet set var resultatet af det nationale fællesudbud, at Århus sygehus fik tilbudt en standard CT scanner i stedet for den ønskede high-end scanner. Administrationen var relativt tidlig i processen klar over, at der var risiko for at Århus sygehus vil få tilbudt en standard scanner frem for en high-end scanner. I første omgang forsøgte administrationen at påvirke udbudsprocessen, men samtidig blev der også arbejdet på en alternativ plan, med en rokade af CT scannere på Århus sygehus, således at ønsket om en high-end scanner til radiologisk afdeling kunne fastholdes. Som følge af rokaden vil 64-slice scanneren blive installeret på skadestuen, og der vil blive lavet et nyt indkøb af en 128/256 slice scanner til radiologisk afdeling. Den nye 128/256 slice scanner forventes i drift i starten af Århus sygehus var det eneste installationssted i Region Midtjylland, som havde fået tilsagn om en high-end scanner, og derfor står vi ikke med lignende problemer for de øvrige installationssteder. Ad 3: Besparelser ved nationalt fællesindkøb I forbindelse med det nationale fællesudbud vil der på landsplan blive indkøbt 43 scannere. Danske Regioner har anslået den samlede besparelse til at være omkring 100 mio. kr. i forhold til en situation, hvor scannerne blev købt enkeltvis. Den endelige opgørelse over de samlede besparelser vil blive udarbejdet i forbindelse med evalueringen af det nationale udbud. Der er endnu ikke udarbejdet en opgørelse over besparelsen i Region Midtjylland. Besparelsen i Region Midtjylland forventes kvalificeret nærmere i forbindelse med evalueringen af hele processen omkring det nationale fællesudbud. Ad 4: Fremrykning af CT scanner installation på skadestuen på Århus Sygehus Det nationale fællesindkøb resulterede i en situation hvor radiologisk afdeling på Århus sygehus blev tilbudt en standard 64-slice CT scanner frem for den teknologisk nyere 128/256- slice scanner. For at undgå situationen, hvor radiologisk afdeling på Århus sygehus ikke får installeret den lovede high-end scanner, har administrationen arbejdet på en alternativ løsning. Resultatet er blevet en løsning, hvor den tilbudte 64-slice scanner fra det nationale fællesindkøb bliver installeret på skadestuen på Århus sygehus i stedet for på radiologisk afdeling. Løsningen betyder at Århus Sygehus fremskynder eksisterende planer for anskaffelse af en ny skanner på skadestuen. Side 4

10 64-slice scanneren vil blive anvendt som traume scanner på skadestuen, hvor scanneren med den rette bestykning forventes at leve fuldt ud op til de kliniske krav. Den nye 64-slice scanner på skadestuen vil frigøre kapacitet på radiologisk afdeling, idet traumepatienter tidligere blev scannet på radiologisk afdeling. Scannerindkøbet på skadestuen forventes dermed at give et løft i kapaciteten på radiologisk afdeling samt et kvalitetsmæssigt løft for traumepatienterne. Ad 5: Faglig ekspertise i nationale fællesindkøb Det er ikke administrationens opfattelse, at processen omkring det nationale fællesudbud har været begrænset af manglende kvalitet i inputtet fra de kliniske repræsentanter i de nationale brugergrupper. Det lægefaglige personale har ydet en stor og fagligt højt kvalificeret indsats i forbindelse med hele projektet omkring det nationale fællesudbud. På trods af de gode intentioner har det nationale fællesudbud dog resulteret i enkelte uhensigtsmæssige konsekvenser, som har været genstand for en del opmærksomhed i medierne. Det er administrationens umiddelbare opfattelse, at de enkelte uhensigtsmæssige konsekvenser af de nationale udbud primært skyldes en kombination af den relativt store forskel (både pris og teknologi), der er på scanner apparatur, og de opstillede retningslinier for de nationale fællesudbud. De fleste hospitaler og radiologiske afdelinger har behov for standard scannere og det er da også denne type scannere, som har vundet i forbindelse med de nationale udbud. Retningslinierne for processen omkring de nationale fællesudbud har ikke været gearet godt nok til at sikre indkøb af scannere, hvor scannerkravene divergerede væsentlig fra en standardscanner. Retningsliniernes betydning for hvilke type scannere, som vinder udbudene vil indgå i den samlede evaluering af det nationale scannerindkøb. Side 5

Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S. Overliggernotat til Region Midtjyllands ansøgning om specialfunktioner

Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S. Overliggernotat til Region Midtjyllands ansøgning om specialfunktioner Regionshuset Viborg Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Overliggernotat til Region

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024699 (Poul Holm) 2. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024699 (Poul Holm) 2. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024699 (Poul Holm) 2. september 2011 K E N D E L S E GE Healthcare Danmark A/S (advokat Søren Hilbert, København) mod Region Midtjylland (advokat Tina Braad, Århus) Denne

Læs mere

Notat. Reumatologisk kapacitet og ventetider i Region Midtjylland

Notat. Reumatologisk kapacitet og ventetider i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Notat Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.regionmidtjylland.dk Reumatologisk kapacitet og ventetider i Region

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om status på akut kræft i Region Midtjylland per 1. september 2008

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om status på akut kræft i Region Midtjylland per 1. september 2008 Region Midtjylland Orientering om status på akut kræft i Region Midtjylland per 1. september 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 24. september 2008 Punkt nr. 31 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning

Læs mere

Supplerende bilag 2 til punkt 2 - regionsrådets møde den 22. juni 2011

Supplerende bilag 2 til punkt 2 - regionsrådets møde den 22. juni 2011 Supplerende bilag 2 til punkt 2 - regionsrådets møde den 22. juni 2011 Til Sekretariatet for hospitalsplanlægning, Viborg d. 10.06.2011 Hospitalsledelsen, Neurologisk afdelingsledelse, Formanden for Det

Læs mere

# $ Anæstesiologi med intensiv afdeling niveau 2 Diagnostisk radiologi Klinisk biokemi

# $ Anæstesiologi med intensiv afdeling niveau 2 Diagnostisk radiologi Klinisk biokemi !!" # $ # %&$ Jf. Hospitalsplan for Region Midtjylland vil der være reumatologisk speciallægedækning på samtlige hospitaler med fælles akutmodtagelse, enten i form af en egentlig afdeling/funktion eller

Læs mere

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk 0. Baggrund

Læs mere

Bilag 1: Uddybende beskrivelse af vedligeholdelses- og driftsnødvendige projekter og el-projekter

Bilag 1: Uddybende beskrivelse af vedligeholdelses- og driftsnødvendige projekter og el-projekter Bilag 1: Uddybende beskrivelse af vedligeholdelses- og driftsnødvendige projekter og el-projekter Regionshuset Viborg Sundhedsstaben Sundhedsplanlægning Aktivitets- og Investeringsplanlægning Skottenborg

Læs mere

DAGSORDEN. HMU-møde. Mandag 21. marts 2011 kl. 12.00 16.00. Regionshospitalet Holstebro, mødesal 2, 1. sal, indgang U. til

DAGSORDEN. HMU-møde. Mandag 21. marts 2011 kl. 12.00 16.00. Regionshospitalet Holstebro, mødesal 2, 1. sal, indgang U. til Hospitalsenheden Vest HR Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 9912 5000 Fax. +45 9912 6090 post@vest.rm.dk www.vest.rm.dk DAGSORDEN til HMU-møde Dato 18-03-2011 Bent Nørgaard Tanderup Tel. 45 9912 6053

Læs mere

Hvad er der ikke fundet plads til af nye initiativer i 2009

Hvad er der ikke fundet plads til af nye initiativer i 2009 Regionshuset Viborg Sundhedsstaben Sundhedøkonomi Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Hvad er der ikke fundet plads til af nye initiativer i 2009 Dette notat søger

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om status på hospitalernes implementering af de fem første pakkeforløb for kræftpatienter

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om status på hospitalernes implementering af de fem første pakkeforløb for kræftpatienter Region Midtjylland Orientering om status på hospitalernes implementering af de fem første pakkeforløb for kræftpatienter Bilag til Regionsrådets møde den 20. august 2008 Punkt nr. 38 Regionshuset Viborg

Læs mere

Principper for betalingsparkering, Region Midtjyllands hospitaler.

Principper for betalingsparkering, Region Midtjyllands hospitaler. Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Aktivitets- og Investeringsplanlægning Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Principper for betalingsparkering,

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om udmøntning af 5 mio. kr. i budget 2008 til uddannelse af flere anæstesisygeplejersker i Region Midtjylland

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om udmøntning af 5 mio. kr. i budget 2008 til uddannelse af flere anæstesisygeplejersker i Region Midtjylland Region Midtjylland Orientering om udmøntning af 5 mio. kr. i budget 2008 til uddannelse af flere anæstesisygeplejersker i Region Midtjylland Bilag til Forretningsudvalgets møde 8. januar 2008 Punkt nr.

Læs mere

Dagens program. Indkøb og Logistik

Dagens program. Indkøb og Logistik Udbudspræsentation 2010/S 9-010796 Udbud af patientkaldesystem Til Region Midtjylland, Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup www.regionmidtjylland.dk Dagens program Gennemgang af opmærksomhedspunkter

Læs mere

Regionshuset Viborg. Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.

Regionshuset Viborg. Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland. Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Udvikling vedrørende aktiviteten på sterilisationer, refertilisationer

Læs mere

Høringssvar om Region Midtjyllands spareplan 2015-19

Høringssvar om Region Midtjyllands spareplan 2015-19 4. maj 2015 Høringssvar om Region Midtjyllands spareplan 2015-19 Silkeborg Kommune har læst Region Midtjyllands spareplan 2015-19, og vi takker for muligheden for at kunne afgive høringssvar herom forud

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt N O T A T Bidrag til ministerens besvarelse af spørgsmål 30, som folketingets Sundheds og Ældreudvalg

Læs mere

Notat. Udredning omkring bassinleje i Region Midtjylland

Notat. Udredning omkring bassinleje i Region Midtjylland Notat Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbus Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Udredning omkring bassinleje i Region Midtjylland Der har i de tidligere amter, der

Læs mere

Region Midtjylland. Udmøntning af differentierede produktivitetskrav til budget Bilag. til Regionsrådets møde den 16. januar Punkt nr.

Region Midtjylland. Udmøntning af differentierede produktivitetskrav til budget Bilag. til Regionsrådets møde den 16. januar Punkt nr. Region Midtjylland Udmøntning af differentierede produktivitetskrav til budget 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 16. januar 2008 Punkt nr. 9 NOTAT Regionshuset Viborg Sundhedsstaben Sundhedsøkonomi

Læs mere

Orienteringsnotat til Økonomiudvalget vedr. indgåelse af kontrakt om Mentorordning 2015-18

Orienteringsnotat til Økonomiudvalget vedr. indgåelse af kontrakt om Mentorordning 2015-18 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Sikker By NOTAT Til Økonomiudvalget Orienteringsnotat til Økonomiudvalget vedr. indgåelse af kontrakt om Mentorordning 2015-18 Jf. vedlagte indstilling

Læs mere

Evaluering af ordningen med direkte henvisning og visitation fra praktiserende læger og kiropraktorer til billeddiagnostiske undersøgelser

Evaluering af ordningen med direkte henvisning og visitation fra praktiserende læger og kiropraktorer til billeddiagnostiske undersøgelser Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Evaluering af ordningen med direkte henvisning og visitation fra praktiserende læger og kiropraktorer til billeddiagnostiske undersøgelser Skottenborg 26 DK-8800

Læs mere

Baggrundsnotat om specialeplanlægningen

Baggrundsnotat om specialeplanlægningen Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg DK-8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Baggrundsnotat om specialeplanlægningen Sundhedsstyrelsen udsendte i november/december 2008

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om status på Akut Kræft, Region Midtjylland den 1. marts 2008

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om status på Akut Kræft, Region Midtjylland den 1. marts 2008 Region Midtjylland Orientering om status på Akut Kræft, Region Midtjylland den 1. marts 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 19 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Regionsrådet

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Psykiatri

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Psykiatri Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Psykiatri Region/privat udbyder: Region Midtjylland Dato: 7. januar 2016 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning

Læs mere

$ % Jf. hospitalsplan for Region Midtjylland indgår IM: Lungemedicin i Region Midtjyllands planer for fælles akutmodtagelser.

$ % Jf. hospitalsplan for Region Midtjylland indgår IM: Lungemedicin i Region Midtjyllands planer for fælles akutmodtagelser. ! ""# $ % $ &'% Jf. hospitalsplan for Region Midtjylland indgår IM: Lungemedicin i Region Midtjyllands planer for fælles akutmodtagelser. Med Hospitalsplan for Region Midtjylland er det besluttet, at der

Læs mere

Bilag vedr. orientering om resultater for kvaliteten i behandlingen af patienter med lungekræft 2011

Bilag vedr. orientering om resultater for kvaliteten i behandlingen af patienter med lungekræft 2011 Bilag vedr. orientering om resultater for kvaliteten i behandlingen af patienter med lungekræft 2011 Regionshuset Viborg Kvalitet og Sundhedsdata Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0007 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Fremtidens akutstruktur

Fremtidens akutstruktur Oplæg d. 16. juni, DI. Nye hospitaler i Region Midtjylland. V. Kontorchef i Sundhedsplanlægning, Region Midtjylland, Flemming Bøgh. www.regionmidtjylland.dk Fremtidens akutstruktur 5 akuthospitaler 4 akutklinikker,

Læs mere

Referat Beredskabsrådsmøde

Referat Beredskabsrådsmøde Hospitalsenheden Vest Plan og strategi Gl. Landevej 61 7400 Herning www.regionmidtjylland.dk Referat Beredskabsrådsmøde Mandag d. 12. sep 2012 kl. 13.30 15.30 Mødelokale: Udvalgsværelse 1, Herning Dato

Læs mere

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen af Sekretariat for administration af tilskudsordning 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

Spørgsmål og svar EU-udbud 2014/S 183-322628 CT-Scanner til Regionshospitalet Holstebro. Spørgsmål og svar 1 af 7. oktober 2014

Spørgsmål og svar EU-udbud 2014/S 183-322628 CT-Scanner til Regionshospitalet Holstebro. Spørgsmål og svar 1 af 7. oktober 2014 Spørgsmål og svar EU-udbud 2014/S 183-322628 CT-Scanner til Regionshospitalet Holstebro 1. 1.23 Tilbudspræsentation og Besigtigelse af referenceinstallationer. Tilbudsgiver skal derfor sammen med tilbuddet

Læs mere

Ekspertudvalget vedrørende sygehusinvesteringer

Ekspertudvalget vedrørende sygehusinvesteringer Regionshuset Viborg Ekspertudvalget vedrørende sygehusinvesteringer Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Ansøgninger til foreløbigt tilsagn

Læs mere

Høringssvar fra Ringkøbing-Skjern Kommune på Region Midtjyllands spareplan 2015-2019 på sundhedsområdet

Høringssvar fra Ringkøbing-Skjern Kommune på Region Midtjyllands spareplan 2015-2019 på sundhedsområdet Region Midtjylland Koncernøkonomi Sagsbehandler Kirsten Bjerg Direkte telefon E-post kirsten.bjerg@rksk.dk Dato 4. maj 2015 Sagsnummer 15-011296 Høringssvar fra Ringkøbing-Skjern Kommune på Region Midtjyllands

Læs mere

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 5/2011 om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 5/2011 om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen Holbergsgade 6 DK-1057 København K Ministeren for sundhed og forebyggelse Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk

Læs mere

Ansøgning fra Region Midtjylland til finanslovspuljen (2. runde). Til Indenrigs- og sundhedsministeriet Att: Fuldmægtig Erich Erichsen

Ansøgning fra Region Midtjylland til finanslovspuljen (2. runde). Til Indenrigs- og sundhedsministeriet Att: Fuldmægtig Erich Erichsen Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Ansøgning fra Region Midtjylland til finanslovspuljen (2. runde). Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020464 (Michael Kistrup, Vibeke Steenberg, Gorm K. Elikhofer) 25. oktober 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020464 (Michael Kistrup, Vibeke Steenberg, Gorm K. Elikhofer) 25. oktober 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020464 (Michael Kistrup, Vibeke Steenberg, Gorm K. Elikhofer) 25. oktober 2010 K E N D E L S E Coloplast Danmark A/S (advokat Malene Lystoft Zabel, København) mod Region

Læs mere

Region Midtjylland. Region Midtjylland har 1,28 millioner indbyggere Det svarer til 23 procent af den samlede befolkning i Danmark

Region Midtjylland. Region Midtjylland har 1,28 millioner indbyggere Det svarer til 23 procent af den samlede befolkning i Danmark Indkøb & Medicoteknik i Region Midtjylland V/Afdelingschef Frank Neidhardt www.regionmidtjylland.dk Region Midtjylland Region Midtjylland har 1,28 millioner indbyggere Det svarer til 23 procent af den

Læs mere

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum Regionshuset Viborg Regionssekretariatet NOTAT Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske

Læs mere

Notat - Fortroligt. Forslag om lægebemanding af akutbilen i Lemvig

Notat - Fortroligt. Forslag om lægebemanding af akutbilen i Lemvig Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Notat - Fortroligt Forslag om lægebemanding af akutbilen i Lemvig Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 87285000 www.regionmidtjylland.dk Baggrund Forretningsudvalget

Læs mere

INDHOLD. Indledning 2

INDHOLD. Indledning 2 INDHOLD Indledning 2 Tabel 1: Anmeldelser fordelt på dækningsområder 4 Tabel 2: på udvalgte områder 5 Tabel 3: på offentlige hospitaler 6 Tabel 4: fordelt på private hospitaler 7 Tabel 5: fordelt på afgørelsestyper

Læs mere

Status på ventetid på hjerteundersøgelse og behandling i Danmark hvordan går det efter indførelse af hjertepakkerne

Status på ventetid på hjerteundersøgelse og behandling i Danmark hvordan går det efter indførelse af hjertepakkerne Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del Bilag 111 Offentligt 16. december 2010 Status på ventetid på hjerteundersøgelse og behandling i Danmark hvordan går det efter indførelse af hjertepakkerne Ventelisteundersøgelse

Læs mere

Regionshuset Viborg. Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel

Regionshuset Viborg. Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Udvikling vedrørende aktiviteten på sterilisationer, refertilisationer

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Tabel 1 Genindlæggelser af, 2004 Region Nordjylland 5.966 76 1,3 Sygehus Thy - Mors 701 8 1,1 Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 4. KVARTAL 2009 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 14. januar 2010 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Åbent referat. af mødet i Samarbejdsudvalget på psykologområdet 21. januar 2009 kl. 09:30 i Regionshuset Viborg, lokale A6

Region Midtjylland Sundhed. Åbent referat. af mødet i Samarbejdsudvalget på psykologområdet 21. januar 2009 kl. 09:30 i Regionshuset Viborg, lokale A6 Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 5. februar 2009 /METGRE Åbent referat af mødet i Samarbejdsudvalget på psykologområdet 21. januar 2009 kl. 09:30 i Regionshuset Viborg, lokale A6 Mødedeltagere: Region

Læs mere

Tilstedeværelse af specialet patologisk anatomi og cytologi er imidlertid ikke påkrævet på matrikler med fælles akutmodtagelser.

Tilstedeværelse af specialet patologisk anatomi og cytologi er imidlertid ikke påkrævet på matrikler med fælles akutmodtagelser. !!" # $ # %&$ Med akutplan for Region Midtjylland er det fastlagt, at der skal være fælles akutmodtagelser 5 steder i regionen på Regionshospitalet Horsens, Regionshospitalet Randers, Regionshospitalet

Læs mere

Forslag til principper for takststyringsmodel 2008 i Region Midtjylland

Forslag til principper for takststyringsmodel 2008 i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Sundhedsstaben Sundhedsøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Forslag til principper for takststyringsmodel 2008 i Region Midtjylland

Læs mere

Evaluering Kursus: Pleje af patient med IV adgang, infusionsterapi og IV medicinering

Evaluering Kursus: Pleje af patient med IV adgang, infusionsterapi og IV medicinering Evaluering Kursus: Pleje af patient med IV adgang, infusionsterapi og IV medicinering Regionshospitalet Viborg Viborg HR-afdelingen Uddannelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Indledning...3

Læs mere

RUNDEN SIDEN SIDST. Ibrugtagning af BlueLine afvigelseshåndteringssystem ( december 2008 )

RUNDEN SIDEN SIDST. Ibrugtagning af BlueLine afvigelseshåndteringssystem ( december 2008 ) RUNDEN SIDEN SIDST Århus Sygehus Radiologisk afdeling ( NBG og THG ) Vi arbejder med BlueLine som ønskes bibeholdt i kombination med e-dok. Der er endnu ikke truffet endelig beslutning om, hvordan fordelingen

Læs mere

Tillæg til vagtaftalen mellem Region Midtjylland og praksisudvalget i Region Midtjylland om et udvidet samarbejde på akutområdet

Tillæg til vagtaftalen mellem Region Midtjylland og praksisudvalget i Region Midtjylland om et udvidet samarbejde på akutområdet Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 5000 www.regionmidtjylland.dk Tillæg til vagtaftalen mellem Region Midtjylland og praksisudvalget

Læs mere

Region Midtjylland. Godkendelse af etableringen af budgettet for Indkøb og Logistik. Bilag. til Regionsrådets møde den 22. august Punkt nr.

Region Midtjylland. Godkendelse af etableringen af budgettet for Indkøb og Logistik. Bilag. til Regionsrådets møde den 22. august Punkt nr. Region Midtjylland Godkendelse af etableringen af budgettet for Indkøb og Logistik Bilag til Regionsrådets møde den 22. august 2007 Punkt nr. 31 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Skottenborg 26 Postboks

Læs mere

UDVALG FOR KVALITETSFORBEDRINGER Tirsdag den 13. marts 2012. Kl. 15.00 til 17.00 på Regionsgården lokale H3. Møde nr. 2. Mødet slut kl.

UDVALG FOR KVALITETSFORBEDRINGER Tirsdag den 13. marts 2012. Kl. 15.00 til 17.00 på Regionsgården lokale H3. Møde nr. 2. Mødet slut kl. K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN UDVALG FOR KVALITETSFORBEDRINGER Tirsdag den 13. marts 2012 Kl. 15.00 til 17.00 på Regionsgården lokale H3 Møde nr. 2 Mødet slut kl. 17 Medlemmer: Kirsten Lee

Læs mere

Generelle vilkår for Tilbudsafgivelse. Touchskærme til 72 arbejdsenheder i Sundhed og Omsorg

Generelle vilkår for Tilbudsafgivelse. Touchskærme til 72 arbejdsenheder i Sundhed og Omsorg Sundhed og Socialservice Generelle vilkår for Tilbudsafgivelse Touchskærme til 72 arbejdsenheder i Sundhed og Omsorg Udbud på touchskærme og pocket pc er til 72 arbejdsenheder i Sundhed og Omsorg Side

Læs mere

Referat fra TR-møde i Region Midtjylland d. 23/4-2009.

Referat fra TR-møde i Region Midtjylland d. 23/4-2009. Referat fra TR-møde i Region Midtjylland d. 23/4-2009. Dagsorden for den fælles del: 1) Status på 3-partsforhandlingerne i region og kommunerne 2) Status på genoptræningsområdet 3) Danske fysioterapeuters

Læs mere

med Regionshospitalet Viborg) Hospitalsenheden Vest (Regionshospitalet Herning) Århus Universitetshospital, Århus Sygehus

med Regionshospitalet Viborg) Hospitalsenheden Vest (Regionshospitalet Herning) Århus Universitetshospital, Århus Sygehus !!" # $% &# Jf. hospitalsplanen, indgår geriatri i Region Midtjyllands planer for fælles akutmodtagelser enten i form af egentlig afdeling/funktion eller i form af aftaler om assistance fra andre hospitaler.

Læs mere

Punkt 5. Form af tildelingsmodel af langturskoncessioner på Gudenåen

Punkt 5. Form af tildelingsmodel af langturskoncessioner på Gudenåen Punkt 5. Form af tildelingsmodel af langturskoncessioner på Gudenåen Baggrund På Gudenåkomitéens møde, blev det besluttet, at Sekretariatet til indeværende møde skulle undersøger hvorvidt en godkendelsesmodel

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026813 (Poul Holm) 13. september 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026813 (Poul Holm) 13. september 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026813 (Poul Holm) 13. september 2012 K E N D E L S E Kardex Danmark AB (advokat Jens Peter Henriksen, Odense) mod Region Syddanmark, (advokat Tina Braad, Aarhus) Ved

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse KERTEMINDE Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen

1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen 7.9.2015 1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen Indledning I dag førstebehandler regionsrådet budget 2016. På sundhedsområdet

Læs mere

Notat vedr. energimærke. Region Midtjylland har primo 2010 indgået aftale med Moe & Brødsgaard A/S om energimærkning af regionens bygninger.

Notat vedr. energimærke. Region Midtjylland har primo 2010 indgået aftale med Moe & Brødsgaard A/S om energimærkning af regionens bygninger. Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Notat vedr. energimærke. Region Midtjylland har primo 2010 indgået aftale med Moe

Læs mere

2. Formål 3. Ansvarsfordeling 4. Parter 5. Ledelsesstruktur

2. Formål 3. Ansvarsfordeling 4. Parter 5. Ledelsesstruktur Hovedaftale vedrørende samarbejde om forskning, talentudvikling, uddannelse og videnudveksling på sundhedsområdet mellem Faculty of Health Sciences (Health), Aarhus Universitet og Region Midtjylland 1.

Læs mere

Sundhedsstyregruppen. Notat om den fremtidige neuro-rehabiliteringsindsats i Region Midtjylland

Sundhedsstyregruppen. Notat om den fremtidige neuro-rehabiliteringsindsats i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Sundhedsstyregruppen Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat om den fremtidige neuro-rehabiliteringsindsats i

Læs mere

10-09-2012 Informationsmøde: Udbud af PC er til Region Syddanmark

10-09-2012 Informationsmøde: Udbud af PC er til Region Syddanmark 10-09-2012 Informationsmøde: Udbud af PC er til Region Syddanmark Velkomst og praktiske detaljer Der laves en gennemgang af de vigtigste punkter i udbudsmaterialet. Efterfølgende vil der være mulighed

Læs mere

Notat vedr. registrering af lægers bibeskæftigelse 2015

Notat vedr. registrering af lægers bibeskæftigelse 2015 Regionshuset Viborg Koncern HR Notat vedr. registrering af lægers bibeskæftigelse 2015 Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0700 konchr@rm.dk www.rm.dk Baggrund Regionsrådet vedtog i februar 2010 Retningslinjer

Læs mere

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:32512-2012:text:da:html DK-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2012/S 20-032512

Læs mere

Sagsnr. 08/5078 Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af bleer og inkontinensprodukter. Indholdsfortegnelse 1

Sagsnr. 08/5078 Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af bleer og inkontinensprodukter. Indholdsfortegnelse 1 KRAVSPECIFIKATION Offentligt udbud til Region Hovedstaden Region Sjælland Region Nordjylland Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 KRAVSPECIFIKATION... 2 1.1 Indledning... 2 1.2

Læs mere

! 25. marts 2008 Dorte Qvesel Dorte.qvesel@stab.rm.dk 1-01-72-102-07

! 25. marts 2008 Dorte Qvesel Dorte.qvesel@stab.rm.dk 1-01-72-102-07 Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord! 25. marts 2008 Dorte Qvesel Dorte.qvesel@stab.rm.dk 1-01-72-102-07 Referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Henvendelse fra regionsrådsmedlem Ulla Fasting om colon og rectum kirurgi på privathospitaler

Bilag. Region Midtjylland. Henvendelse fra regionsrådsmedlem Ulla Fasting om colon og rectum kirurgi på privathospitaler Region Midtjylland Henvendelse fra regionsrådsmedlem Ulla Fasting om colon og rectum kirurgi på privathospitaler Bilag til Regionsrådets møde den 24. september 2008 Punkt nr. 26 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning

Læs mere

Midtjyske virksomheder lidt mindre optimistiske

Midtjyske virksomheder lidt mindre optimistiske 4. januar 2008 Midtjyske virksomheder lidt mindre optimistiske Erhvervskonjunkturer. Færre små og mellemstore virksomheder i region midtjylland forventer vækst og flere ansatte nu end i august måned 2007.

Læs mere

Patientsikkerhedsrunde

Patientsikkerhedsrunde Hospitalsenheden Vest Rapport Patientsikkerhedsrunde Teknisk Afdeling Regionshospitalet Herning Den 24. september 2008 Indhold Side Sammenfatning 2 Generelt om patientsikkerhed i Teknisk Afdeling 3 Område

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S.

Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S. Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8221 (Kirsten Thorup) 18. november 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8221 (Kirsten Thorup) 18. november 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8221 (Kirsten Thorup) 18. november 2014 K E N D E L S E AV Form A/S (advokat Torkil Høg, København) mod Skive Kommune (advokat Henrik Holtse, København) Klagenævnet har

Læs mere

2013-2014. Halvårlige Nøgletal. Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer. Steffan Vinther Hansen Miriam Mogensen Koncernøkonomi, august 2014

2013-2014. Halvårlige Nøgletal. Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer. Steffan Vinther Hansen Miriam Mogensen Koncernøkonomi, august 2014 Halvårlige Nøgletal 2013-2014 Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer Steffan Vinther Hansen Miriam Mogensen Koncernøkonomi, august 2014 Side 1 af 59 Indhold Udvikling i KMF for hhv. ambulant og stationær

Læs mere

Et stramt budget 2015

Et stramt budget 2015 Budget 2015 Et stramt budget 2015 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2015. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

Implementering af beskæftigelsesreformen

Implementering af beskæftigelsesreformen Den 18. september 2015 Implementering af beskæftigelsesreformen Regeringen indgik den 18. juni 2014 forlig med Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti om en reform af den aktive beskæftigelsesindsats

Læs mere

Udbud. Coaching- og træningsopgaver (merkantile områder) i forbindelse med det bevilgede socialfondsprojekt Fremtidens IT-kompetencer.

Udbud. Coaching- og træningsopgaver (merkantile områder) i forbindelse med det bevilgede socialfondsprojekt Fremtidens IT-kompetencer. Udbud af Coaching- og træningsopgaver (merkantile områder) i forbindelse med det bevilgede socialfondsprojekt Fremtidens IT-kompetencer til Akademikernes A-kasse CVR-P nummer 1001450820 Navn Akademikernes

Læs mere

Spørgsmål / svar vedr. EU-udbud 2010/S 185-282532. pr. 5. november 2010: Lukket veneblodprøvetagningssystem til Region Midtjylland

Spørgsmål / svar vedr. EU-udbud 2010/S 185-282532. pr. 5. november 2010: Lukket veneblodprøvetagningssystem til Region Midtjylland Spørgsmål / svar vedr. EU-udbud 2010/S 185-282532 pr. 5. november 2010: Lukket veneblodprøvetagningssystem til Region Midtjylland Spørgsmål 1 Spørgsmål 1 - Kontraktbilag 1 2.2/2.3 Findes specifikke ønsker

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med høring af COWI s rapport Nyt Hospital i Vestjylland Beslutningsgrundlag

Spørgsmål og svar i forbindelse med høring af COWI s rapport Nyt Hospital i Vestjylland Beslutningsgrundlag Spørgsmål og svar i forbindelse med høring af COWI s rapport Nyt Hospital i Vestjylland Beslutningsgrundlag Regionshuset Viborg Sundhedsstaben Sundhedsplanlægning Aktivitets- og Investeringsplanlægning

Læs mere

Opfølgning pr. 1. marts 2015. Resultatkontrakt. Smart Energy i Midten. 15. august 2014 1. maj 2015 Journalnummer: 1-30-76-30-12. Kontraktens parter

Opfølgning pr. 1. marts 2015. Resultatkontrakt. Smart Energy i Midten. 15. august 2014 1. maj 2015 Journalnummer: 1-30-76-30-12. Kontraktens parter Opfølgning pr. 1. marts 2015 Resultatkontrakt Smart Energy i Midten 15. august 2014 1. maj 2015 Journalnummer: 1-30-76-30-12 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland (RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Specialeansøgning. Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Oto-rhino-laryngologi. Dato: 15. maj 2009

Specialeansøgning. Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Oto-rhino-laryngologi. Dato: 15. maj 2009 Specialeansøgning Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Oto-rhino-laryngologi Dato: 15. maj 2009 Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. Oto-rhino-laryngologi 1 1 Generelle overvejelser

Læs mere

Indkøb af CPAP-maskiner og forbrugsvarer.

Indkøb af CPAP-maskiner og forbrugsvarer. Indkøb af CPAP-maskiner og forbrugsvarer. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/37195900.aspx Ekstern udbuds ID 88554-2013 Udbudstype Udbud Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse Udbudsprocedure

Læs mere

1. Region Midtjyllands monitorering af kræftpakker

1. Region Midtjyllands monitorering af kræftpakker OrOrientering om arbejdet med kræftpakker Regionshuset Viborg Kvalitet og Sundhedsdata Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0007 www.regionmidtjylland.dk 1. Region Midtjyllands monitorering af kræftpakker

Læs mere

Vakanceopgørelse pr. 1. 10. 2010. Der fortages halvårlige vakanceopgørelser i Region Midtjylland. Vakanceopgørelserne

Vakanceopgørelse pr. 1. 10. 2010. Der fortages halvårlige vakanceopgørelser i Region Midtjylland. Vakanceopgørelserne Vakanceopgørelse pr. 1. 10. 2010 Der fortages halvårlige vakanceopgørelser i Region Midtjylland. Vakanceopgørelserne gennemføres via en elektronisk (webbaseret) spørgeskemaundersøgelse, og deres sigte

Læs mere

Spørgsmål og svar EU-udbud 2015/S 155-285470

Spørgsmål og svar EU-udbud 2015/S 155-285470 Spørgsmål og svar EU-udbud 2015/S 155-285470 1. I udbuddet efterspørges et antal mammografiapparater, samt leverance optioner. Er det muligt at tilbyde Mammografisystemer, uden at kunne tilbyde alle Leverance

Læs mere

Indstillingsskema til Vækstforum

Indstillingsskema til Vækstforum Indstillingsskema til Vækstforum Projekt We Know How You Grow With Less Energy 1. Indstilling: Ansøgt beløb Indstillet beløb Den Europæiske Socialfond Den Europæiske Regionalfond 7.149.841,25 kr. 7.149.841,25

Læs mere

Endelig opfølgning og regnskab pr. 1. december 2010 for. Resultatkontrakt. Vedrørende

Endelig opfølgning og regnskab pr. 1. december 2010 for. Resultatkontrakt. Vedrørende Endelig opfølgning og regnskab pr. 1. december 2010 for Resultatkontrakt Vedrørende Udvikling af multifunktionsmøbel Projekt under pulje til Offentlig-Privat innovation (OPI) [01.07.2009-01.12.2010] Journalnummer:

Læs mere

POLITIKERSPØRGSMÅL. 4. Hvor meget lyder den udgift på årligt? 5. Hvornår besluttes det hvor båndet skal indplaceres?

POLITIKERSPØRGSMÅL. 4. Hvor meget lyder den udgift på årligt? 5. Hvornår besluttes det hvor båndet skal indplaceres? Center for Økonomi Budget og Byggestyring Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød POLITIKERSPØRGSMÅL Opgang Blok A Afsnit 1. sal Telefon 38 66 50 00 Mail oekonomi@regionh.dk Web www.regionh.dk CVR/SE-nr: 30113721

Læs mere

Generelle vilkår for tilbudsafgivelse

Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Beskæftigelsesmin., sagsnr. 2010-0003721 17. maj 2010 1. Indledning/generelle forhold 1.1. Konkurrenceudsat udbud Dette udbud gennemføres i henhold til afsnit 2 i

Læs mere

Aftaleudkast for underarbejdsgruppe vedrørende genoptræning

Aftaleudkast for underarbejdsgruppe vedrørende genoptræning 23. november 2006 Jnr: 2-08-0056-06 Aftaleudkast for underarbejdsgruppe vedrørende genoptræning 1.0 Indledning Efter Sundhedslovens bestemmelser skal region og kommuner indgå obligatoriske sundhedsaftaler.

Læs mere

Kontrakten vedrører udlicitering af regelmæssig gennemførelse af uddannelser indenfor AMU kurser rettet imod transporterhvervet i Region MIDT.

Kontrakten vedrører udlicitering af regelmæssig gennemførelse af uddannelser indenfor AMU kurser rettet imod transporterhvervet i Region MIDT. Indledning: DEKRA AMU CENTER MIDTJYLLAND ApS inviterer hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at afgive tilbud på undervisning i specifikke AMU transportuddannelser. Baggrund og formål

Læs mere

Der er vedlagt et skema med de krav, de private sygehuse og klinikker stilles over for.

Der er vedlagt et skema med de krav, de private sygehuse og klinikker stilles over for. N O T A T Bilag 1 til henvendelse fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet om Danske Regioners initiativer vedrørende kvalitetskrav i aftalerne med private sygehuse og klinikker Kvalitets- og dokumentationskrav

Læs mere

Høringssvar til Statsrevisorernes beretning nr. 7/2013 om regionernes præhospitale indsats

Høringssvar til Statsrevisorernes beretning nr. 7/2013 om regionernes præhospitale indsats Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K Høringssvar til Statsrevisorernes beretning nr. 7/2013 om regionernes præhospitale indsats Region Nordjylland har den 18. februar

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034726

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034726 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034726 (Kirsten Thorup, Kirsten Thøgersen) 29. oktober 2013 K E N D E L S E Vand og Teknik A/S (advokat Ole Møller Jespersen, Horsens) mod Ringkøbing-Skjern Vand A/S

Læs mere

Sikrede er en betegnelse for en borger, der er tilmeldt en praktiserende læge.

Sikrede er en betegnelse for en borger, der er tilmeldt en praktiserende læge. Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Årlig lægedækningshøring 2016 Der skal ifølge overenskomsten om almen praksis foretages

Læs mere

Ministeren for sundhed og forebyggelse. Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K

Ministeren for sundhed og forebyggelse. Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K Holbergsgade 6 DK-1057 København K Ministeren for sundhed og forebyggelse Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk

Læs mere

GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK

GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK GULDBORGSUND KOMMUNE JANUAR 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Formål med indkøbs- og udbudspolitikken... 4 3. Principper for udbud og indkøb...

Læs mere

Potentialeafklaring for etablering af frit valg på genoptræningsområdet.

Potentialeafklaring for etablering af frit valg på genoptræningsområdet. Potentialeafklaring for etablering af frit valg på genoptræningsområdet. Indhold 1. Baggrund og formål... 3 2. Beskrivelse af opgaven... 3 3. Reglerne på området... 4 4. Frit valg scenarier... 5 5. Økonomi...

Læs mere

Et stramt budget 2016

Et stramt budget 2016 Budget 2016 Et stramt budget 2016 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2016. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

Dansk Radiologisk Selskabs svar på Sundhedsstyrelsens: Høring om dimensioneringsplan for speciallægeuddannelsen 2013-2017

Dansk Radiologisk Selskabs svar på Sundhedsstyrelsens: Høring om dimensioneringsplan for speciallægeuddannelsen 2013-2017 Dansk Radiologisk Selskabs svar på Sundhedsstyrelsens: Høring om dimensioneringsplan for speciallægeuddannelsen 2013-2017 Svaret er udarbejdet Dansk Radiologisk Selskabs UddannelsesRåd, hvor medlemmerne

Læs mere

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet Budget 2008 Plads til ambitioner I Region Midtjylland har vi ambitioner. Ambitioner om at udvikle et sundhedsvæsen på højt internationalt niveau. Ambitioner om at sikre tidssvarende og højt specialiserede

Læs mere

UDSKRIFT. Sundheds- og forebyggelsesudvalget. Tirsdag den 6. marts 2007 kl. 16.30. Tandklinikken på Marienlystskolen

UDSKRIFT. Sundheds- og forebyggelsesudvalget. Tirsdag den 6. marts 2007 kl. 16.30. Tandklinikken på Marienlystskolen UDSKRIFT Sundheds- og forebyggelsesudvalget Tirsdag den 6. marts 2007 kl. 16.30 Tandklinikken på Marienlystskolen Mødedeltagere: Allan Madsen, Pia Adelsteen, Carsten Cederholm, Grethe Olsen, Bente Nielsen

Læs mere