Boligudvalget BOU alm. del Bilag 22 Offentligt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 22 Offentligt"

Transkript

1 Boligudvalget BOU alm. del Bilag 22 Offentligt Mulig køber Tlf.: mail nr. Mail BYGKON Højbjerg, den 1. november 2010 Vedrørende Gxxxxvej, 8660 Skanderborg bygningsrapport Bygningsrapport omfattende 5 sider Besigtigelsesdato 1. november 2010 Deltagere Mulig køber: navn Ejendomsmægler Bygkon: Anders Petersen Generelt Gennemgangen af ejendommen er sket med udgangspunkt i tidligere udarbejdet tilstandsrapport (TR). En TR er en individuel bedømmelse, hvorfor der naturligt vil forekomme variationer af nogle bedømmelser. Gennemgang for nærværende bygningsrapport beror endvidere på en gennemgang, som ikke er helt så detaljeret som ved udarbejdelse af en TR, der udføres af undertegnede. Ved gennemgangen forelå TR for ejendommen H x-0064 dateret 27. oktober Energimærke blev fremlagt under gennemgangen. De enkelte punkter efterfølgende refererer til positioner i en TR. Den skrevne tekst er dog ikke nødvendigvis tilegnet en TR. De anførte beløb er skønnet og anført som grove overslag og er incl. moms og dækker ikke entreprenørs grundudgifter som kørsel etc. ved mindre arbejder. Indledning Udarbejdet TR har nogle faktuelle fejl og eller tekst, der ikke syntes at være korrekt. På side 6 under Bemærkninger pos. 2: Der er her en grov og ikke berettiget undtagelse vedrørende besigtigelse af tagrum. Forbeholdet er beskrevet ikke fyldestgørende, idet det anfører, at der alene er besigtiget i begrænset omfang ved besigtigelse fra loftslemmen. Der er faktuelt skønnet gangbro i 60 % af tagrummets længde i hovedfløjen, og der er yderligere ikke særlig risiko ved, at gå på spærfødder. Når der er taget et forbehold, har sælger fortsat 10 års ansvar for forhold i tagrummet, og køber har ikke forsikringsdækning. Forbeholdet bør fjernes, før ejendommen handles. På side 12 under pos. 0.4 mangler der anførelse af arbejder der er anført arbejder, som ikke er anført under korrekt position. Side 1 af 5

2 På side 14 mangler der specielt for bygning B nogle materialeangivelser som f. eks. gulv og skillevæg. På side 14 under pos. 9, er der fejl i angivelse af opbygning, idet der er bad og toiletrum samt bryggers, hvor vægge er af ikke organisk materiale. Under pos. 10 mangler der anført, at der i en garage er opstillet en gammel kedel for fast brændsel. Kommentar til tilstandsrapport/faktiske forhold Bygning A 1. Fundamenter /sokler 2. Kældre/krybekældre/terrændæk Der er udlagt fugttæt gulvbelægning på kældergulv i gildesal. Note: Der er ikke konstateret fugt i belægningen, men konstruktionen er uhensigtsmæssig, da det ikke kan udelukkes, at der kan ske fugtophobning fra undergulvets konstruktion. Denne fugt kan/vil koncentrere sig i vægge. Da disse er med beklædning, kan der være fugtrelateret påvirkning. I note anføres ikke kan udelukkes. Med denne tekst anføres det, at der kan være alvorlig fejl, hvorfor karakteren bør være UN og ikke k1. Konkret er beklædning ikke udført fugttæt, så fare for skimmel er forøget. Det samme forhold gør sig gældende for TR-beskrivelsen under pos Ydre- og indervægge Det vurderes, at der for inderste vindue til garage er revne i fuge med rust i overligger, K2 er ikke anført. 4. Vinduer og døre Der er alene beskrevet nedbrydning i de to vinduer i sydgavlen. Dette er kraftigt misvisende, idet der umiddelbart med K2 er nedbrydning yderligere i: Sydligt stuevindue nederst/yderst, og hvor bund-alulister for de 2 stuevinduer er delvist løse og fugtåbne. Kældervindue tættest mod trappe for terrasse. 2 vinduer for garagen. Køkkenvindue. Nordlige vindue i midten. Døre/porte: Der mangler anført med K2, at yderste dør til terrassen i bundramme har åbne sprækker, og at yderste port for garagen, som har karmtræ tæt mod sokkel, har hhv. nedbrydning i yderste karm og inderst træ udskiftet med betonpuds. 2

3 Fuger: Fuger er alene beskrevet med K2 at have revner. Faktisk er der flere steder fugtåben sprække mod karmtræ, og der er fuge som decideret er løs og afskallet. Fakta er det, at fuger med sprække giver fugt for nedbrydning hvilket kan forklare de relativt mange steder med nedbrydning. 5. Lofter/etageadskillelser 6. Gulvkonstruktion og gulve 7. Indvendige trapper 8. Tagkonstruktion Østligt mod sydgavl er der tagsten, som ligger uden tætte samlinger. Disse sten bør tilrettes. Forholdet er ikke anført. Det er med undren, at konsulenten under pos. 8.1 beskriver tagstenene at være med tætningsbånd. K21 blev produceret i udgaver med eller uden fugebånd. På side 16 under pos. 8 er stenene beskrevet som værende Vingetegl. K21 er netop karakteriseret ved, at de er dobbelt-falset!!! Nederst i nordlig skotrende, nordlig tagflade 3 sten op er en tagsten skåret. K- 3 er ikke anført. Pos. 8.4 hætter og aftræk I tagrummet er der tæt ved skorstenen en frit afsluttet kanal, hvor det kan ses, at længden er ned gennem stueplan. I kælder/garage kan kanalen genkendes p. g. a. de kabler, som er ført i den. I garagen er denne kanal ikke tæt lukket. Det kan forventes, at f. eks. en våd bil vil afgive fugt til tagrummet via kanalen. K3 er ikke anført Udvendigt træværk Det er anført, at der er nedbrydning i stern mod syd. Faktuelt har taget ikke sternopbygninger. Mod syd og vest er der vindskeder, som steder har træ med nedbrydning, K2 - alene delvist beskrevet Undertag/understrygning Det er her ikke anført, at undertag/lægtning er udført uden brug af ventilerende lister. Forholdet er ikke usædvanligt for husets alder men burde være anført. Undertaget har generelt huller fra tagbindere. Mod skotrender er undertaget løsnet, og nederst mod skotrende(r) er undertag ikke monteret fugtafvisende over for træopbygning, der har præg af lejlighedsvis opfugtning. Forholdet er delvist/muligvis beskrevet under pos. 8.3, men ikke i et sprogbrug, der oplyser informerende om forholdet. K3- er ikke anført. Under pos er der for skorsten anført løse og udfaldne fuger med K1. Løse og udfaldne fuger er ofte korrekt karakteriseret ved K3 fugtåbne. Når det anføres, at skorstenen ikke er i brug, strider det mod, at der er en kedel for fast brændsel, som er tilsluttet. 9. Bad, toilet og bryggers 3

4 10. Vvs-installationer Under køkkenvasken er der et rør med tegn på tæring. K2 - forholdet er ikke anført. 11. Elinstallationer Konklusion Ejendommen skønnes generelt set at være sund. Der er dog nogle forhold, som bør udbedres/afhjælpes. Der er forhold, som ikke er beskrevet i den udarbejdede tilstandsrapport, og som bør kræves tilrettet faktiske forhold dette eventuelt via henvendelse på Udbedringsforslag Forslag er skønnede og pris er incl. moms. Pos. Bemærkning Beløb 2 Der bør foretages en undersøgelse ved måling. Ud fra vurdering af øvrige vægge skønnes det, at det ikke er et reelt problem 3 Overligger skiftes inden for ca. 7 år Nedbrudt træ i vinduer og port skiftes partielt. Løse bundglaslister ommonteres. Dør til terrasse renoveres. 4 Fuger skiftes/udbedres Tagsten skiftes Kanal afblændes Vindskeder skiftes Principielt er undertaget uden funktion specielt de kritiske steder op mod skotrender. Det er alene muligt at udskifte undertag ved nedtagning af tagsten og lægter. Dette kan gøres partielt, men er relativt kostbart. Anførte pris omfatter udskiftning af undertag op mod skotrender, og hvor prisen i parentes anfører total udskiftning ( ) 8.16 Skorsten udbedres Rør skiftes 500 Su m ( ) Energimærket Det anføres, at facader er med 75 mm mineraluld. Det er således en kompakt opbygning, da den anførte 29 cm facade alene tillader 70 mm isolering. Det bør nærmere vurderes, om der faktuelt er anført korrekt tykkelse. Forslag til efterisolering af facader vurderes ud fra almindelige krav til forslag om isolering yderligere at være yderst minimale, da der mangler forslag om udvendig isolering, der teknisk set er bedre. 4

5 Det er til undren, at det er vurderet, at den blyindfattede 1- lags rude ved hoveddøren ikke er rentabel at udskifte. Lofter mod kælder er generelt betonstøbte eller af dækelementer dog uden karakteristiske samlingsspor af elementer. Det er anført, at loft mod kælder er betonstøbt og med 50 mm mineraluld (med fri overflade). Det er til undren, at det ikke er rentabelt at isolere de 2 lofter mod garager. Det anføres, at beholder for varmt brugsvand er med elpatron. Dette vurderes ikke at være korrekt. Undertegnede bemærkede ikke kabeltilslutning. Ellers vurderes det, at det ikke er rentabelt at opvarme varmt vand med en elpatron, når der i øvrigt er fjernvarme Dato Anders Petersen, bygningssagkyndig Firmastempel 5

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Bagenkop. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr. H-14-00365-0026. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Bagenkop. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr. H-14-00365-0026. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Naturstyrelsen dresse Vestervej 9 Postnr. 5935 Dato 08-09-2014 By Bagenkop Udløbsdato 08-03-2015 H-14-00-0026 Kommunenr./Ejendomsnr. 482-5998 Matrikel/Ejerlav: 13 Bagenkop By, Magleby

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jørgen Johannes Nielsen. By Nyborg. Udløbsdato 30-04-2014. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jørgen Johannes Nielsen. By Nyborg. Udløbsdato 30-04-2014. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Jørgen Johannes Nielsen dresse Skovgyden 31 Postnr. 5800 Dato 30-10-2013 By Nyborg Udløbsdato 30-04-2014 H-13-0-0035 Kommunenr./Ejendomsnr. 450-3752 Matrikel/Ejerlav: 8B unslev By,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Energinet.dk v/lis Kasten. By Kjellerup. Udløbsdato 24-10-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Energinet.dk v/lis Kasten. By Kjellerup. Udløbsdato 24-10-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Energinet.dk v/lis Kasten dresse Højtoftevej 2 Postnr. 8620 Dato 24-04-2015 By Kjellerup Udløbsdato 24-10-2015 H-15-0-0097 Kommunenr./Ejendomsnr. 740-26374 Matrikel/Ejerlav: 1B strup

Læs mere

Byggeteknisk tilstandsrapport

Byggeteknisk tilstandsrapport For ejendommen Åbrovej 6, Bjerring, 6100 Haderslev Ejer: Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste (FBE) Dato: 02.07.2013 Rapporten er udarbejdet af Boligeftersyn og omhandler gennemgang af: Bygning

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Maria & Jonas Lindhardsen. By Slagelse. Udløbsdato 26-07-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Maria & Jonas Lindhardsen. By Slagelse. Udløbsdato 26-07-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Maria & Jonas Lindhardsen dresse Rosenkildevej 29 Postnr. 4200 Dato 26-01-2015 y Slagelse Udløbsdato 26-07-2015 H-15-0-0010 Kommunenr./Ejendomsnr. 330-23481 Matrikel/Ejerlav: 19U

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Søby Ærø. Udløbsdato 27-05-2015. Lb. nr. H-14-03497-0178. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Søby Ærø. Udløbsdato 27-05-2015. Lb. nr. H-14-03497-0178. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Ærø Kommune dresse Østerbro 31 Postnr. 5985 Dato 27-11-2014 By Søby Ærø Udløbsdato 27-05-2015 H-14-0-0178 Kommunenr./Ejendomsnr. 492-3125 Matrikel/Ejerlav: 11K Søby By, Søby Internt

Læs mere

DISCIPLINÆR-OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR-OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR-OG KLGENÆVNET FOR 8ESKIKKEDE BYGNINGSSGKYNDIGE L nssagkyndig Dato: J. nr.: fgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kalundborg. Udløbsdato 11-07-2015. Lb. nr. H-15-01989-0003. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kalundborg. Udløbsdato 11-07-2015. Lb. nr. H-15-01989-0003. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Rikke Sundby dresse Valentin Jensensvej 22 Postnr. 4400 Dato 11-01-2015 By Kalundborg Udløbsdato 11-07-2015 H-15-0-0003 Kommunenr./Ejendomsnr. 326-26022 Matrikel/Ejerlav: 7G Kalundborg

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løkken. Udløbsdato 30-12-2015. Lb. nr. H-15-02574-0052. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løkken. Udløbsdato 30-12-2015. Lb. nr. H-15-02574-0052. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Hjørrin Kommune dresse Lyngbyvej 140 Postnr. 9480 Dato 30-06-2015 By Løkken Udløbsdato 30-12-2015 H-15-0-0052 Kommunenr./Ejendomsnr. 860-27944 Matrikel/Ejerlav: 1c LYNGBY BY, LYNGBY

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Lystrup. Udløbsdato 17-04-2013. Lb. nr. H-12-02698-0148. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Lystrup. Udløbsdato 17-04-2013. Lb. nr. H-12-02698-0148. Kommunenr./Ejendomsnr. Huseftersyn Tilstandsrapport for ejendommen Sælger: Århus Kommune Adresse Asmusgårdsvej 4 Postnr. 8520 Dato 17-10-2012 HE nr. 2698 By Lystrup Udløbsdato 17-04-2013 Lb. nr. H-12-02698-0148 Kommunenr./Ejendomsnr.

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Nørresundby. Udløbsdato 16-10-2015. Lb. nr. H-15-02518-0176. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Nørresundby. Udløbsdato 16-10-2015. Lb. nr. H-15-02518-0176. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: alborg kommune dresse Thistedvej 82 Postnr. 9400 Dato 16-04-2015 y Nørresundby Udløbsdato 16-10-2015 H-15-0-0176 Kommunenr./Ejendomsnr. 851-308393 Matrikel/Ejerlav: 39S Lindholm

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Fårvang. Udløbsdato 03-10-2014. Lb. nr. H-14-02683-0017. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Fårvang. Udløbsdato 03-10-2014. Lb. nr. H-14-02683-0017. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Dorthe Lysdahl dresse Teglgårdsparken 144 Postnr. 8882 Dato 03-04-2014 By Fårvang Udløbsdato 03-10-2014 H-14-0-0017 Kommunenr./Ejendomsnr. 740-717 Matrikel/Ejerlav: 11FM Truust By,

Læs mere

TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN. Fors i de. Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen

TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN. Fors i de. Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN OISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET FOR ROSKIKKEDE BYGNNGSSAGKYNDC-E Fors i de Revisionsoversigt ontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Stikprøve

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Odense SV. Udløbsdato 18-07-2013. Lb. nr. H-13-02700-0022. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Odense SV. Udløbsdato 18-07-2013. Lb. nr. H-13-02700-0022. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Mie Cecilie Ottesen dresse Sanderumvej 180 Postnr. 5250 Dato 18-01-2013 By Odense SV Udløbsdato 18-07-2013 Kommunenr./Ejendomsnr. 461-340768 Matrikel/Ejerlav: 27M Sanderum By, Sanderum

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Silkeborg. Udløbsdato 08-07-2013. Lb. nr. H-13-01740-0004. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Silkeborg. Udløbsdato 08-07-2013. Lb. nr. H-13-01740-0004. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Silkeborg Kommune dresse Virklundvej 39 Postnr. 8600 Dato 08-01-2013 By Silkeborg Udløbsdato 08-07-2013 H-13-0-0004 Kommunenr./Ejendomsnr. 740-16938 Matrikel/Ejerlav: 9Æ Virklund

Læs mere

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE EYGNINGSSAGKYNDIGE

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE EYGNINGSSAGKYNDIGE DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE EYGNINGSSAGKYNDIGE Beskikket bygningssagkyndig Dato: J.nr.: Afgørelse teknisk revision at tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Tranekær. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Tranekær. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Skov- og Naturstyrelsen dresse Houvej 22 Postnr. 5953 Dato 08-09-2014 By Tranekær Udløbsdato 08-03-2015 H-14-00-0028 Kommunenr./Ejendomsnr. 482-11662 Matrikel/Ejerlav: 23D Østerhuse

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter Jørgen Hambro Danchell V/ Carsten Leth. By Aarhus C. Udløbsdato 16-07-2013

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter Jørgen Hambro Danchell V/ Carsten Leth. By Aarhus C. Udløbsdato 16-07-2013 for ejendommen Sælger: Boet efter Jørgen Hambro Danchell V/ Carsten Leth dresse Niels W.Gades Vej 9 Postnr. 8000 Dato 16-01-2013 By arhus C Udløbsdato 16-07-2013 H-13-0-0005 Kommunenr./Ejendomsnr. 751-328729

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Hampen. Udløbsdato 12-08-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Hampen. Udløbsdato 12-08-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Skov- og Naturstyrelsen dresse Palsgårdvej 10 Postnr. 7362 Dato 12-02-2015 By Hampen Udløbsdato 12-08-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 756-1624 Matrikel/Ejerlav: 1g Palsgård, Nr. Snede

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Gitte & Jesper Kinch Amossen. By Hillerød. Udløbsdato 03-10-2014. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Gitte & Jesper Kinch Amossen. By Hillerød. Udløbsdato 03-10-2014. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Gitte & Jesper Kinch mossen dresse Petersborgvej 20 Postnr. 3400 Dato 03-04-2014 By Hillerød Udløbsdato 03-10-2014 H-14-0-0086 Kommunenr./Ejendomsnr. 219-61390 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: KØBENHAVNS KOMMUNE. By København S. Udløbsdato 06-07-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: KØBENHAVNS KOMMUNE. By København S. Udløbsdato 06-07-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: KØBENHVNS KOMMUNE dresse Ove Billes Vej 12 Postnr. 2300 Dato 06-01-2015 By København S Udløbsdato 06-07-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 101-423034 Matrikel/Ejerlav: 928 Sundbyvester,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Svendborg. Udløbsdato 11-06-2015. Lb. nr. H-14-01441-0193. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Svendborg. Udløbsdato 11-06-2015. Lb. nr. H-14-01441-0193. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Svendborg Kommune dresse Gyldenbjergsvej 29 Postnr. 5700 Dato 11-12-2014 By Svendborg Udløbsdato 11-06-2015 H-14-0-0193 Kommunenr./Ejendomsnr. 479-35822 Matrikel/Ejerlav: 70L Sørup,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Dødsbo v/ Christian & Peter Helleberg Olsen. By Næstved. Udløbsdato 03-12-2015

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Dødsbo v/ Christian & Peter Helleberg Olsen. By Næstved. Udløbsdato 03-12-2015 for ejendommen Sælger: Dødsbo v/ Christian & Peter Helleberg Olsen dresse bildhøj 10 Postnr. 4700 Dato 03-06-2015 y Næstved Udløbsdato 03-12-2015 H-15-0-0112 Kommunenr./Ejendomsnr. 370-10978 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Lisbeth Malene Montell. By Langå. Udløbsdato 28-10-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Lisbeth Malene Montell. By Langå. Udløbsdato 28-10-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Lisbeth Malene Montell dresse Skovstien 1 Postnr. 8870 Dato 28-04-2015 By Langå Udløbsdato 28-10-2015 H-15-00-0098 Kommunenr./Ejendomsnr. 730-32777 Matrikel/Ejerlav: 5FN Langå By,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi. By Sydals. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi. By Sydals. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi dresse Skovsholm 1 Postnr. 6470 Dato 30-03-2015 By Sydals Udløbsdato 30-09-2015 H-15-0-0100 Kommunenr./Ejendomsnr. 540-19322 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEOE BYGNINGSSAGKYNDIGE Dato: J. nr.: I Afaorelse teknisk revision af tilstandsraodorten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten retningslinjerne for

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Lejre. Udløbsdato 19-12-2015. Lb. nr. H-15-02897-0098. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Lejre. Udløbsdato 19-12-2015. Lb. nr. H-15-02897-0098. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Poul Rævdal dresse Rødkildebanken 13 Postnr. 4320 Dato 19-06-2015 By Lejre Udløbsdato 19-12-2015 H-15-0-0098 Kommunenr./Ejendomsnr. 350-11887 Matrikel/Ejerlav: 4DO Højby By, Rorup

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter John Josef Kønig. By Svendborg. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter John Josef Kønig. By Svendborg. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Boet efter John Josef Kønig dresse Birke lle 3 Postnr. 5700 Dato 31-03-2015 By Svendborg Udløbsdato 30-09-2015 H-15-0-0014 Kommunenr./Ejendomsnr. 479-5818 Matrikel/Ejerlav: 31D Thurø

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Aalestrup. Udløbsdato 11-09-2015. Lb. nr. H-15-02698-0017. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Aalestrup. Udløbsdato 11-09-2015. Lb. nr. H-15-02698-0017. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Ejvind og nn Hald dresse Kløvervangen 10 Postnr. 9620 Dato 11-03-2015 By alestrup Udløbsdato 11-09-2015 H-15-0-0017 Kommunenr./Ejendomsnr. 820-20885 Matrikel/Ejerlav: 6bh LESTRUP

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder

Årlig besparelse i energienheder Energimærkning SIDE 1 F 6 Energimærkning for følgende ejendom: dresse: Skinkelsvej 36 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-009348 Energimærkning nr.: 100034210 Gyldigt 5 år fra: 19-06-2007 Energikonsulent:

Læs mere