Legal Risk Management

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Legal Risk Management"

Transkript

1 K o n f e r e n c e København 24. og 25. november 2009 Tilmeld dig direkte på: Legal Risk Management Hvorfor Legal Risk Management? Legal Risk Management i praksis hvad og hvordan? Hvilke erfaringer har større danske virksomheder gjort sig? Samspillet med virksomhedens øvrige risikostyring Hvilke konkrete værktøjer kan anvendes? Hvordan udnyttes de sparsomme juridiske ressourcer optimalt? Fokus på dialog og erfaringsudveksling For advokater: 12 lektioner Hør følgende talere: General Counsel Jon Iversen DSB Vice President, Assistant General Counsel Søren Thor Jensen Novo Nordisk A/S Global Head of Legal Michael V. Møller Saxo Bank A/S Amerikansk advokat (taler annonceres senere) Novo Nordisk A/S Head of Group Legal, advokat Christian Kledal A.P. Møller-Mærsk A/S Mediepartnere: General Counsel, advokat Jens Ole Legart Royal Unibrew A/S Group General Counsel Søren Lundsberg-Nielsen G4S plc (UK) Senior Consultant, direktør Tine Weirsøe Scandinavian Information Audit

2 Legal Risk Management Hvorfor er Legal Risk Management relevant og aktuelt? Et stadigt stigende fokus på Corporate Governance (CG), risikostyring, etik og compliance sætter Legal Risk Management (LRM) på dagsordenen såvel internationalt som i Danmark. Baggrunden er bl.a. stigende krav fra virksomheders stakeholders og øget fokus på fx Corporate Social Responsibility (CSR). forebyggelse og struktur LRM er en integreret del af CG og Enterprise Risk Management (ERM) og fokuserer på forebyggende juridisk arbejde og medvirker til på en struktureret måde at identificere, prioritere og håndtere juridiske risici og muligheder i et samspil med de øvrige afdelinger i virksomheden. LRM fremmer vidensopbygning og -deling samt øger fokus på arbejdet med standarder, juridiske retningslinier og best practices. cost-effective LRM medvirker til at udnytte virksomhedens ressourcer til juridisk rådgivning optimalt og sikrer derved, at juristerne indgår på den mest cost-effective måde i virksomhedens processer og værdistrømme. ansvar og implementering Ansvaret for implementering af et LRM-system er typisk placeret i virksomhedens juridiske funktion. Brug af relevante LRM-værktøjer kan medvirke til, at de ansvarlige jurister kommer i gang med arbejdet på en fornuftig og struktureret måde.

3 Hvorfor deltage i konferencen? Konferencen giver et unikt indblik i relevante erfaringer som andre danske virksomheder har gjort sig med LRM. Du vil som deltager derfor blive klædt på til enten selv at gå i gang med eller videreudvikle LRM i din egen virksomhed Deltagelse i konferencen giver dig: Grundlæggende og praktisk indføring i en række yderst relevante LRM-emner fra virksomhedsjurister med stor praktisk erfaring Indsigt i, hvordan en række større danske virksomheder fra forskellige brancher arbejder med LRM, og hvilke faldgrupper man bør være opmærksom på Erfaringsudveksling med andre advokater og virksomhedsjurister, der til daglig arbejder med forskellige aspekter af LRM Praktisk indføring i, hvordan LRM gribes an og styres Kendskab til værktøjer, der kan benyttes i arbejdet med LRM Hvad adskiller konferencen fra andre juridiske seminarer? Konferencen har fokus på erfaringsudveksling såvel blandt deltagerne som mellem talere og deltagere i modsætning til de fleste seminarer, der er baseret på envejskommunikation med enkelte spørgsmål til slut. Talerne har alle stor praktisk erfaring med forskellige aspekter af LRM og kan bidrage med praktiske eksempler og værktøjer, som deltagerne kan lade sig inspirere af fremadrettet i arbejdet med LRM. Fokus på dialog og erfaringsudveksling Konferencen har fokus på tovejskommunikation med aktivering af og spørgsmål til/fra deltagerne. Deltagerne vil blive opfordret til at redegøre for, hvordan de har grebet arbejdet med forskellige aspekter af LRM an i den virksomhed, de kommer fra. Derved sikres, at deltagerne ikke blot lærer fra talerne, men også fra hinanden. Et stærkt talerpanel Alle talere er erfarne eksperter og/eller virksomhedsjurister med ledelsesansvar fra større danske virksomheder fra forskellige brancher og har indgående praktisk erfaring med forskellige aspekter af LRM. Jon Iversen, der også har medvirket i udformningen af programmet, er forfatter til flere bøger og en række artikler om LRM og har i de senere år undervist i LRM på diverse konferencer og seminarer. Jeg ser frem til at byde velkommen til et par interessante dage med fokus på Legal Risk Management vel mødt! Med venlig hilsen Rikke Ryge Casper Senior Project Manager IBC Euroforum

4 T a l e r l i s t e : Vice President, Assistant General Counsel Søren Thor Jensen Novo Nordisk A/S Global Head of Legal Michael V. Møller Saxo Bank A/S Amerikansk advokat (taler annonceres senere) Novo Nordisk A/S Head of Group Legal, advokat Christian Kledal A.P. Møller-Mærsk A/S General Counsel, advokat Jens Ole Legart Royal Unibrew A/S Group General Counsel Søren Lundsberg-Nielsen G4S plc (UK) Senior Consultant, direktør Tine Weirsøe Scandinavian Information Audit General Counsel Jon Iversen DSB O r d s t y r e r : General Counsel Jon Iversen, DSB Jon Iversen er leder af DSB s koncernjuridiske afdeling. Jon er uddannet jurist på Aarhus Universitet og har erhvervet en LL.M. i international og EU-ret fra Vrije Universiteit Brussel samt en MBA fra INSEAD. Jon er uddannet advokat hos Bech-Bruun og har tidligere været ansat som Senior Manager i PricewaterhouseCoopers Governance, Risk and Compliance-sektion og som Head of Legal med juridisk ansvar for Østeuropa og Asien i medicinalfirmaet Actavis. Jon Iversen er desuden forfatter til bogen Legal Risk Management i private virksomheder og medforfatter til bogen Juridisk risikostyring i kommuner samt til en række artikler i fagblade om LRM og emner relateret hertil. M å l g r u p p e f o r k o n f e r e n c e n Virksomhedsjurister, Compliance Officers, Risk Managers, direktører og advokater samt andre der beskæftiger sig med eller interesserer sig for Legal Risk Management, Enterprise Risk Management og/eller Corporate Governance.

5 Advokaters obligatoriske efteruddannelse K O N F E R E N C E 1 2 L E K T I O N E R IBC Euroforums juridiske konferencer herunder Legal Risk Management opfylder kvalitetskravene for advokaters efteruddannelse. Efter endt konference udleverer vi deltagerbevis til brug for senere dokumentation. Vi gør opmærksom på, at konferenceprogrammet skal gemmes sammen med deltagerbeviset. Spørgsmål kan rettes til Advokatsamfundet

6 Dag 1 T i r s d a g d e n 2 4. n o v e m b e r L e g a l R i s k M a n a g e m e n t Udlevering af navneskilte og deltagermateriale Morgenkaffe/-te Åbning af konferencen Senior Project Manager Rikke Ryge Casper, IBC Euroforum Introduktion ved ordstyreren General Counsel Jon Iversen, DSB legal Risk Management i praksis i et Enterprise Risk Management setup Indlægget vil behandle følgende emner: Risk Management historik og tendenser Enterprise Risk Management analyse og organisation Legal Risk Management - internt i virksomhedens juridiske afdeling - i samspil med virksomhedens øvrige afdelinger og eksterne advokater Virksomhedens overordnede risikostrategi og den juridiske risikostrategi Implementering af et Legal Risk Management system Vice President, Assistant General Counsel Søren Thor Jensen, Novo Nordisk A/S Pause opbygning og løbende justering af juridisk afdeling Organisation og placering af jurister - Central eller decentral placering, fordele og ulemper ved flad struktur, second in command? Fordele og ulemper ved teams, insourcing eller outsourcing? Videndeling Hvad er en god juridisk afdeling? - Fungerer den socialt? Hvor mange har deres chef tilstede? Hvor mange har personaleansvar? Er du en god chef? Har du en god chef? Hvordan får du det bedste ud dine medarbejdere? Var du den bedste ekspert? Uddelegering? Giver du plads? Nyansættelser - Samtaler, hvad leder du efter ved nye folk? Referencer, Get the right people on board, personlighedstests, aktivt brug af personligheder Konflikter - Hvem er ikke konfliktsky? Hvordan tackler du mobning, hvad gør du med medarbejdere/kolleger, der ikke trives? Har du prøvet at have skuffede/kyniske medarbejdere? Alle andre afdelinger er naturligvis idioter og ingen forstår juristerne fortjener vi forståelse? Them versus os mentalitet hvordan kommer man det til livs? Performance evaluering - Husker du at føre en sort bog? Promotions Afskedigelser - Hvordan er det at fyre folk? Og hvordan håndteres fyringer? Global Head of Legal Michael V. Møller, Saxo Bank A/S

7 Dag 1 T i r s d a g d e n 2 4. n o v e m b e r L e g a l R i s k M a n a g e m e n t Frokost Management of litigation and external counsel The presentation will focus on management of litigation and external counsel and will address: Litigation management - Case assessment and cost/benefit evaluation - Litigation plans - Litigation procedures and governance - Reporting - Legal discovery in US cases - Settlement and alternative dispute resolution External Counsel Management - Hiring and evaluation of counsel - Setting expectations and monitoring case - Preferred partners - Alternative fee arrangements - Engagement letters and billing guidelines - Litigation budgets - Electronic billing software Amerikansk advokat fra Novo Nordisk A/S (taler annonceres senere) Indlægget holdes på engelsk Pause Valg af selskabsstrukturer og brug af selskabsdatabaser (Structural Risk Management) Hensyn bag selskabsstrukturer - Historiske hensyn, skattemæssige hensyn, hæftelsesbegrænsning, gennemsigtighed og lokale krav? Konglomerater divisionsstruktur eller regionsstruktur? - Selskabsdatabaser - Hvilke data bør de indeholde? Ansvar og processer for opdatering Styring af datterselskaber - Retningslinier for tegningsregler, bestyrelsessammensætning mv. Head of Group Legal, advokat Christian Kledal, A.P. Møller-Mærsk A/S opsummering af konferencens første dag ved ordstyreren Konferencens første dag slutter

8 Dag 2 O n s d a g d e n 2 5. n o v e m b e r L e g a l R i s k M a n a g e m e n t Morgenkaffe/-te Ordstyreren introducerer dagens indlæg etiske retningslinier og anti-koruptionspolitikker At forudse, styre og dermed begrænse etiske risici er et vigtigt element i den juridiske funktions arbejde, eftersom disse kan være både meget dyre for en virksomhed og give betydelige ridser i en virksomheds omdømme. Uanset om en virksomhed har en compliance afdeling, en separat CSR afdeling eller en Ethics Officer eller ingen af disse, er det nødvendigt for advokater og jurister og især den juridiske funktion i en virksomhed at være på forkant med etiske problemstillinger som en central del i arbejdet med Legal Risk Management. Hvorfor er etiske retningslinjer, herunder bl.a. antikorruptionspolitikker, vigtige? Hvem bør være involveret i det etiske arbejde bl.a. se på den juridiske funktions rolle i arbejdet med etiske problemstillinger? Hvad er de centrale elementer i en etisk politik eller et antikorruptionsprogram? Hvordan etableres og vedligeholdes et effektivt etisk program? Case stories vil blive brugt til at eksemplificere etiske problemstillinger General Counsel, advokat Jens Ole Legart, Royal Unibrew A/S Pause Implementering af Contract Risk Management i en decentraliseret global koncern Indlægget handler om, hvordan man i en global virksomhed, der har valgt en decentraliseret ledelsesstruktur, hvor Contract Risk Management ikke håndteres centralt, kan sikre at udvikling af relevante praktiske politikker og effektiv lokal implementering: Hvordan er det muligt at fastlægge globale politikker og retningslinjer med en rimelig forventning om, at de kan implementeres globalt? Hvordan er det muligt at gennemføre en global implementering, som i praksis efterleves lokalt? Hvordan er det muligt at dokumentere, at globale politikker bliver effektivt implementeret og efterleves lokalt? Group General Counsel Søren Lundsberg-Nielsen, G4S plc (UK) Frokost

9 Dag 2 O n s d a g d e n 2 5. n o v e m b e r L e g a l R i s k M a n a g e m e n t Styring og håndtering af forretningskritisk dokumentation Indlægget omhandler systemer og metoder til dokumenthåndtering, sagsstyring og klassifikation af forretningskritisk dokumentation. Følgende emner vil blive behandlet: Best practice for håndtering af juridisk dokumentation, Management og Records Management i relation til det daglige arbejde i juridisk afdelinger eller på et advokatkontor Records Management i forbindelse med retssager og ediscovery Internationale standarder for styring af forretningskritisk dokumentation, herunder ISO Information and dokumentation Records Management Udarbejdelse og brug af Records Retention schedules Senior Consultant, direktør Tine Weirsøe, Scandinavian Information Audit Pause Lean og Legal Risk Management Indlægget handler om, hvordan den juridiske funktion med risikostyring for øje kan prioritere og udnytte de ofte sparsomme juridiske ressourcer på den mest effektive og cost-effective måde. Bl.a. vil følgende emner blive behandlet: Hvad giver værdi for kunden? Hvordan kan juristerne med fordel indgå i virksomhedens arbejdsprocesser og værdistrømme? Hvordan identificeres spild, og hvordan elimineres det? Hvordan forankres juridisk viden i virksomheden? Hvordan udnyttes juristernes ressourcer på den for virksomheden mest værdiskabende måde? Hvordan sikres løbende forbedringer af LRM-systemet (Kaizen)? General Counsel Jon Iversen, DSB Opsummering af konferencen ved ordstyreren Konferencen slutter

10 IBC Euroforum IBC Euroforum er en konference- og kursusarrangør, der arrangerer og afholder konferencer og kurser inden for aktuelle emner og problemstillinger. Gennem tæt kontakt til det danske erhvervsliv er det vores mål at skabe kvalitetskonferencer og kurser, der udvikler den enkelte deltagers kompetencer. Vi arrangerer konferencer og kurser inden for salg, økonomi, jura, administration, markedsføring, IT, personaleforhold og ledelse. Arrangementernes indhold er en kombination af strategiske, taktiske og operationelle tilgange til den aktuelle problemstilling. IBC Euroforum ApS, Blegdamsvej 104 A, Postboks 801, 2100 København Ø, Telefon , Fax , Danske Bank Reg Konto , CVR-nr N å d i n m å l g r u p p e i e t n y t f o r u m Du har nu en unik mulighed for at blive eksponeret over for dine potentielle kunder på en af IBC Euroforum s konferencer. I modsætning til traditionelle medier, hvor du kun har få sekunder til at kommunikere et budskab til din målgruppe, kan du nu sikre dig op til flere dages dialog med relevante beslutningstagere inden for netop din målgruppe. Kontakt salgschef Anne-Berit Andersson for en uforpligtende snak om, hvordan vi kan skræddersy en løsning, som netop afdækker din virksomheds behov på telefon eller 10

11 P r a k t i s k e o p l y s n i n g e r Afholdelsesdato og -sted Konferencen Legal Risk Management afholdes den november 2009 på Radisson SAS Falconer Hotel & Conference Center, Falkoner Allé 9, 2000 Frederiksberg C, telefon Overnatning Overnatning er ikke inkluderet i konferenceprisen. IBC Euroforum henviser til Radisson SAS Booking for bestilling af hotelværelser. Kontakt bookingen på og oplys CFT-nummer: Parkering Der er betalingsparkering på Falkonér Plads bagved hotellet eller i parkeringsanlægget Falkoner Plads (under Frederiksberg Gymnasium og nabo til Radisson SAS Falconer Hotel & Conference Center). Desuden er der i receptionen på Radisson SAS Falkoner Hotel mulighed for at købe dagslicenser til kr. 35,-, som kan bruges, hvor der er 2-timers parkering på Frederiksberg. Vi gør desuden opmærksom på, at Metroen stopper på Frederiksberg Station, som ligger tæt ved hotellet. IBC Euroforum fralægger sig ansvaret for parkering i forbindelse med arrangementet. Konferencepris Alle priser er ekskl. moms. Tilmelding senest 25. september Spar Tilmelding senest 6. november Spar Tilmelding efter 6. november Konference , , , , ,- Prisen inkluderer forplejning på konferencedagene samt uddybende dokumentation fra de forskellige talere. Faktura og bekræftelse på din tilmelding vil blive fremsendt ved tilmelding. Tilmelding Send, ring eller fax din tilmelding til IBC Euroforum. Du kan også tilmelde dig på eller Tilmelding er bindende! Afbestilling Afbestilling skal ske skriftligt. Ved afbestilling indtil 14 dage før afholdelsen tilbageholdes et gebyr på 10 %. Sker afbestillingen mindre end 14 dage før afholdelsen, tilbageholdes 50 %, og ved afbestilling senere end 2 dage før afholdelsen, betales fuld pris. Er du selv forhindret, har du også mulighed for at overdrage deltagelsen til en kollega. Er du forhindret i at deltage på konferencen? Så har du mulighed for at købe talernes præsentationsmateriale. Bestil via brochurens bagside (pris kr ,- ekskl. moms). Vi tager forbehold for ændringer i programmet og evt. trykfejl. Har du spørgsmål vedrørende konferencen, er du meget velkommen til at kontakte Senior Project Manager Rikke Ryge Casper, IBC Euroforum, telefon , 11

12 IBC Euroforum ApS Blegdamsvej 104 A Postboks København Ø Tilmelding til IBC Euroforum Konferencen Legal Risk Management København Konference den 24. og 25. november 2009 Navn Stilling Afdeling Ønsker du at modtage information om kommende arrangementer via ? Ja tak Nej tak Firma Adresse Postnr. og by Telefon (omstilling) Hvis offentlig: Notér EAN nr./ordrenr. Sekretær Nærmeste chef Jeg er forhindret i at deltage og ønsker derfor at rekvirere talernes præsentationsmateriale fra konferencen (kr ,- ekskl. moms). Alle priser er ekskl. moms. Tilmelding senest 25. september Spar Tilmelding senest 6. november Spar Tilmelding efter 6. november Konference , , , , ,- S å d a n k a n d u t i l m e l d e d i g : Venligst oplys tilmeldingskode se adressefelt Fax www ö IBC Euroforum Blegdamsvej 104 A København Ø 15243

Køb & salg af virksomheder

Køb & salg af virksomheder K o n f e r e n c e København 9. og 10. marts 2010 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/dd SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 8. januar Køb & salg af virksomheder Hvordan forbereder man sig

Læs mere

Compliance i forsikringsog pensionssektoren

Compliance i forsikringsog pensionssektoren SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 6. marts Konference Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/comf K ø b e n h a v n 27. og 28. a p r i l W o r k s h o p 28. a p r i l 2 0 0 9 Compliance i forsikringsog

Læs mere

Master Data Management

Master Data Management SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 3. april Konference Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/data K ø b e n h a v n 27. og 28. M A J W o r k s h o p 26. maj 2 0 0 9 Master Data Management et strategisk

Læs mere

Rekonstruktion i en krisetid

Rekonstruktion i en krisetid TILMELD DIG DIREKTE PÅ www.ibceuroforum.dk/res KONFERENCE KØBENHAVN 24.-25. M ARTS 2009 Rekonstruktion i en krisetid Krisens rekonstruktioner få indblik i de aktuelle udfordringer og seneste erfaringer

Læs mere

Intern Revision med fokus på praktisk erfaring

Intern Revision med fokus på praktisk erfaring K o n f e r e n c e København 4. og 5. november 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/aud SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 18. september Intern Revision med fokus på praktisk erfaring

Læs mere

Business Cases. kr. 1.500,- K o n f e r e n c e København 23. og 24. november 2009. www.ibceuroforum.dk/bca

Business Cases. kr. 1.500,- K o n f e r e n c e København 23. og 24. november 2009. www.ibceuroforum.dk/bca K o n f e r e n c e København 23. og 24. november 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/bca SPAR kr. 1.500,- ved tilmelding senest 9. oktober Business Cases Business case modellen et væsentligt

Læs mere

IT-kontrakter. bliv klædt på til 2010. kr. 2.000,- SPAR. K o n f e r e n c e København 18. og 19. november 2009. www.ibceuroforum.

IT-kontrakter. bliv klædt på til 2010. kr. 2.000,- SPAR. K o n f e r e n c e København 18. og 19. november 2009. www.ibceuroforum. K o n f e r e n c e København 18. og 19. november 2009 P R E - W O R K S H O P 17. november 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/itk SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 9. oktober bliv klædt

Læs mere

Kreditporteføljestyring

Kreditporteføljestyring K o n f e r e n c e København 3. og 4. marts 2010 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/kps SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 22. januar Kreditporteføljestyring Hør Finanstilsynets anbefalinger

Læs mere

Transfer Pricing 2009

Transfer Pricing 2009 KONFERENCE TILMELD DIG DIREKTE PÅ www.ibceuroforum.dk/tp KØBENHAVN 25. og 26. MARTS 2009 SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 13. februar WORKSHOP 24. MARTS 2009 Transfer Pricing 2009 KEYNOTE SPEAKER:

Læs mere

Vækst gennem salg til det offentlige

Vækst gennem salg til det offentlige K o n f e r e n c e Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/dsv K ø b e n h a v n 17.- 18. j u n i 2 0 0 9 Vækst gennem salg til det offentlige Vend krisen til vækst få del i de offentlige indkøbskroner

Læs mere

Fremtidens sundhedsforsikringer

Fremtidens sundhedsforsikringer K o n f e r e n c e København den 23. og 24. november 2009 S E M I N A R : den 25. november 2009 SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 2. oktober Fremtidens sundhedsforsikringer Hvilken udvikling ser

Læs mere

Ledelse af forskellige persontyper

Ledelse af forskellige persontyper k u r s u s T i l m e l d d i g d i r e k t e p å www.ibceuroforum.dk/en k ø b e n h a v n Kursus 1: 30. april - 1. maj 11. - 12. juni Kursus 2: 15.- 16. september 27. - 28. oktober 2 0 0 9 Ledelse af

Læs mere

Talent Management & Succession Planning Fornyet fokus i en tid med manglende arbejdskraft

Talent Management & Succession Planning Fornyet fokus i en tid med manglende arbejdskraft SPAR kr. 1.500,- ved tilmelding senest 10. oktober Konference Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/talent K ø b e n h a v n 3. 4. d e c e m b e r W o r k s h o p 2. december 2 0 0 8 Talent Management

Læs mere

Kliniske lægemiddelforsøg

Kliniske lægemiddelforsøg K o n f e r e n c e København 24. og 25. november 2009 W O R K S H O P 23. november 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/klf SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 9. oktober Kliniske lægemiddelforsøg

Læs mere

Operational Risk Management i den finansielle sektor

Operational Risk Management i den finansielle sektor K o n f e r e n c e København 8. og 9. december 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/orm SPAR kr. 1.500,- ved tilmelding senest 30. oktober Operational Risk Management i den finansielle sektor

Læs mere

Effektive Eventkoncepter

Effektive Eventkoncepter K o n f e r e n c e Tilmeld dig DIREKTE www.ibceuroforum.dk/event K ø b e n h a v n 27. og 28. februar 2 0 0 7 Effektive Eventkoncepter Best Practices fra A til Z Projektledelse sådan styres eventen fra

Læs mere

Controllerkonferencen 2007

Controllerkonferencen 2007 KONFERENCE København 23. 24. OKTOBER SPAR kr. 2.000 ved tilmelding senest 31. august WORKSHOP 25. OKTOBER 2007 Bliv opdateret om de nyeste trends og tendenser inden for økonomistyring Fokus på fremtidens

Læs mere

Controllerkonferencen

Controllerkonferencen K o n f e r e n c e København den 23. og 24. juni 2009 W o r k s h o p den 22. juni 2009 SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 7. maj Controllerkonferencen 2 0 0 9 Få indsigt i den finansielle krises

Læs mere

Asset Allocation. 28. og 29. Hør om udvikling, trends og brug af nye aktivklasser

Asset Allocation. 28. og 29. Hør om udvikling, trends og brug af nye aktivklasser Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/asset K o n f e r e n c e K ø b e n h a v n 28. og 29. O k t o b e r 2 0 0 8 SPAR kr. 2.500,- ved tilmelding senest 5. september Asset Allocation 2008 Hør om

Læs mere

Kommunikations- og marketingkurser få konkrete værktøjer med hjem SOCIALE MEDIER MÅLRETTET WEBKOMMUNIKATION SEM, SEO & SOCIAL. mellem 3 kurser.

Kommunikations- og marketingkurser få konkrete værktøjer med hjem SOCIALE MEDIER MÅLRETTET WEBKOMMUNIKATION SEM, SEO & SOCIAL. mellem 3 kurser. Vælg mellem 3 kurser TILMELD DIG DIREKTE PÅ www.ibceuroforum.dk Kommunikations- og marketingkurser få konkrete værktøjer med hjem SOCIALE MEDIER FÅ EN RELATIONSOPBYGGENDE VÆRKTØJSKASSE UNDERVISER: Jonas

Læs mere

Økonomi for ikke-økonomer

Økonomi for ikke-økonomer K u r s u s 2 0 1 0 København 16. - 17. marts 9. - 10. juni 25. - 26. august 8. - 9. december Århus 5. - 6. maj 17. - 18. november Kursus i København og Århus 2010 Økonomi for ikke-økonomer Opnå bedre

Læs mere

Receptionisten. K o n f e r e n c e. V e j l e 22. og 23. september Valgfri Workshop 24. september 2008

Receptionisten. K o n f e r e n c e. V e j l e 22. og 23. september Valgfri Workshop 24. september 2008 K o n f e r e n c e Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/rec_vejle www.ibceuroforum.dk/rec_kbh V e j l e 22. og 23. september Valgfri Workshop 24. september 2008 K ø b e n h av n 19. og 20. november

Læs mere

Kvalitetssikring i medicinalindustrien fokus på aktuelle GMP/GDP udfordringer

Kvalitetssikring i medicinalindustrien fokus på aktuelle GMP/GDP udfordringer Konference T i l m e l d d i g d i r e k t e p å : www.ibceuroforum.dk/compha K ø b e n h a v n 25. og 26. F e b r u a r SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 19. december W o r k s h o p 24. f e b r

Læs mere

Værdipapirhandel. c l e a r i n g s e t t l e m e n t c u s t o d y. kr. 2.000,- SPAR. K o n f e r e n c e København 2. og 3.

Værdipapirhandel. c l e a r i n g s e t t l e m e n t c u s t o d y. kr. 2.000,- SPAR. K o n f e r e n c e København 2. og 3. K o n f e r e n c e København 2. og 3. december 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/csc SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 16. oktober Værdipapirhandel c l e a r i n g s e t t l e m e

Læs mere

It-kontrakter 2006. Få styr på juraen i it-kontrakter. Forskellige kontrakttypers indbyggede udfordringer. Udfordringer ved strukturreformen

It-kontrakter 2006. Få styr på juraen i it-kontrakter. Forskellige kontrakttypers indbyggede udfordringer. Udfordringer ved strukturreformen K O N F E R E N C E TILMELD DIG DIREKTE PÅ www.ibceuroforum.dk/itk KØBENHAVN 30. 31. J A N U A R 2 0 0 6 It-kontrakter 2006 Få styr på juraen i it-kontrakter Forskellige kontrakttypers indbyggede udfordringer

Læs mere

Nødlidende ejendomme. Få indsigt i gældende regler og metoder

Nødlidende ejendomme. Få indsigt i gældende regler og metoder K u r s u s Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/ne K ø b e n h a v n 17. og 18. Marts og 9. og 10. S e p t e m b e r 2 0 0 9 Nødlidende ejendomme Få indsigt i gældende regler og metoder Hvad karakteriserer

Læs mere

Lean ledelse. Uddan dig selv og dine ledere i. Bliv din organisations rollemodel i udøvelse af Lean ledelsesadfærd

Lean ledelse. Uddan dig selv og dine ledere i. Bliv din organisations rollemodel i udøvelse af Lean ledelsesadfærd K u r s u s T i l m e l d d i g d i r e k t e p å www.ibceuroforum.dk/ulas K ø b e n h a v n 8. - 9. j u n i 24. - 25. n o v e m b e r 2 0 0 9 Uddan dig selv og dine ledere i Lean ledelse Bliv din organisations

Læs mere

EU-UDBUD 2015 UDBUDSLOVEN PÅ SPIDSEN, UNIK INDSIGT I AKTUEL RETSPRAKSIS OG MEGET MERE

EU-UDBUD 2015 UDBUDSLOVEN PÅ SPIDSEN, UNIK INDSIGT I AKTUEL RETSPRAKSIS OG MEGET MERE PRE-WORKSHOP KØBENHAVN 13. april 2015 KONFERENCE KØBENHAVN 14. & 15. april 2015 EU-UDBUD 2015 UDBUDSLOVEN PÅ SPIDSEN, UNIK INDSIGT I AKTUEL RETSPRAKSIS OG MEGET MERE Direktør Agnete Gersing, Konkurrence-

Læs mere

Tilmeld dig direkte på. En styrket virksomhedsrådgivning. Styrk dine forudsætninger for at føre en kompetent økonomisk dialog på højt niveau

Tilmeld dig direkte på. En styrket virksomhedsrådgivning. Styrk dine forudsætninger for at føre en kompetent økonomisk dialog på højt niveau K u r s u s Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/ofj K ø b e n h av n 12. - 13. M A j 18. - 19. N o v e m b e r 2 0 0 9 Økonomi for jurister En styrket virksomhedsrådgivning Styrk dine forudsætninger

Læs mere

Online marketing. fokus på sociale medier, ROI & best practice. kr. 2.000,- SPAR

Online marketing. fokus på sociale medier, ROI & best practice. kr. 2.000,- SPAR K o n f e r e n c e København 15.-16. september 2009 Workshop: 17. september 2009 T i l m e l d d i g d i r e k t e p å : www.ibceuroforum.dk/oma SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 3. juli 2009 Online

Læs mere