DEN NYE KAKKELOVNSKROG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEN NYE KAKKELOVNSKROG"

Transkript

1 DEN NYE KAKKELOVNSKROG DEMONSTRATIONSPROJEKT ABSALONSGADE 24 Rapport Sept Byens Tegnestue Stig Lindholm

2 sag Den nye kakkelovnskrog Absalonsgade 24 dato Sept emne Rapport side 1 0. Forord Indholdsfortegnelse: 1. Projektresumè 2. Fakta om projektet 3. Projektbeskrivelse Baggrund Formål Målgruppe 4 Forsøgsprocessen Beskrivelse af systemet/radiatoren Beskrivelse af byggeprocessen 5 Projektets resultater Æstetisk vurdering Vurdering af målinger Anlægsudgifter/drift (vurderet i forhold til traditionelle anlæg) 6 Erhvervsmæssig perspektivering Bilag 1 Notat vedr. målinger, By og Byg, 23. august Bilag 2 Tegninger 1:100 af Absalonsgade 24. Bilag 3 Tegninger af radiatorer 1:10. Bilag 4 Bilag 5 Brugervejledning. Anvendelse af skorstene i ældre etageboliger til friskluftindtag - en forundersøgelsesrapport, marts 1998

3 sag Den nye kakkelovnskrog Absalonsgade 24 dato Sept emne Rapport side 2 Forord Vinteren 1996/97 udskrev Byfornyelse København og teknologirådet en konkurrence om Design af miljørigtige bygningsdele i byfornyelsen I april 1997 blev projektforslaget Den nye kakkelovnskrog udarbejdet af Byens Tegnestue og ingeniør Stig Lindholm tildelt 1. præmie for et forslag til et kombineret varme- og ventilationsanlæg med centralt placerede radiatorer. Byens Tegnestue og Ingeniør Stig Lindholm udarbejdede efter konkurrencen en forundersøgelse for at afklare de eksisterende skorstenes anvendelighed til projektet, se Anvendelse af skorstene i ældre etageboliger til friskluftindtag, marts Byfornyelse København havde allerede på dette tidspunkt et demonstrationsprojekt i gang med centralt placerede radiatorer. Dette blev rettet til, så det kan betragtes som generation 1 i udviklingen af varme- og ventilationsanlæg med centralt placerede radiatorer. (Projektet blev udført på arbejderboligerne, Vigerslev Allè i Valby, se rapporten Industrielt design og udvikling af centralt placerede varmeanlæg, September 1998). I september 1998 godkender Boligministeriet nærværende demonstrationsprojekt, som er en afprøvning af demonstrationsprojektet i forbindelse med en byfornyelse af ejendommen Absalonsgade 24 på Vesterbro i København. Byggeriet blev udført i Projektleder for udviklingsprojektet er Byfornyelse København, ved Helle Drechsel. Projektgruppen består foruden projektlederen, af Byens Tegnestue, ved arkitekt Jens Harild og Ingeniørfirmaet Stig Lindholm. Projektets følgegruppe har været: Civilingeniør Niels Bergsøe, By og Byg Arkitekt Ole Svensson, By og Byg John Sandersen, Ribe Jernindustri Klaus M. Hansen, Claus E Gregersen Kjeld Christiansen, Dominia Ole Iversen, Ai-gruppen Niels Herskind, Byens tegnestue Christian Duch, Byfornyelse København Civilingeniør Niels Bergsøe, By og Byg har foretaget efterfølgende målinger af temperatur, ventilation og fugtforhold i ejendommen. København februar 2003

4 sag Den nye kakkelovnskrog Absalonsgade 24 dato Sept. 033 emne Rapport side 3 1. Projektresumé Temaet i demonstrationsprojektet var at afprøve muligheder og konsekvenser ved et kombineret varme og ventilationsanlæg med centralt placerede radiatorer i forbindelse med etablering af nye varmeanlæg i etageejendomme, specielt ved byfornyelse af ældre etageejendomme. Det overordnede mål for den oprindelige arkitektkonkurrence og senere demonstrationsprojektet var at udvikle veldesignede miljøvenlige bygningsdele. I dette tilfælde et smukt energivenligt varme- og ventilationsanlæg. Udgangspunktet var dels de skæmmende radiatorer og varmerør foran ofte fine vinduespaneler, som man ser ved nyetablerede centralvarmeanlæg i ældre ejendomme, dels de problemer ventilationsanlæg giver med træk, støj og højt energiforbrug. Den nye kakkelovnskrog i Absalonsgade 24. De vigtigste temaer, der skulle afprøves, var udvikling af en veldesignet radiator, om varmerør og ventilationsrør rent fysisk kan rummes i skorstenen, om varmefordeling ved placering af radiatorer ved skorsten midt i boligen er god nok, om ventilationen giver støj- eller trækproblemer, samt om etablerings- og driftsomkostningerne kan konkurrere med traditionelle anlæg. Ved at tage udgangspunkt i en traditionel billig masseproduceret radiator, blev anlægsomkostningerne for radiatoranlægget holdt nede. Ved at forlænge radiatorens

5 sag Den nye kakkelovnskrog Absalonsgade 24 dato Sept emne Rapport side 4 forplade og designe en speciel radiatorrist, havde man et design, der passede til et hjørne, som de fleste radiatorer står i. Demonstrationsejendommen er en byfornyelsesejendom på Vesterbro med én opgang og 12 stk 3-værelses lejligheder á 62 m2. Ejendommen er særdeles velegnet til forsøget, med én centralt placeret skorsten, der havde betjent alle 3 værelser pr lejelighed. Varmerør og ventilationsrør kunne uden problemer indpasses i skorstenene. Anlægsudgiften for radiatoranlægget svarer nogenlunde til et traditionelt anlæg. Føringsvejene er billigere, til gengæld er der gjort mere ud af radiatorens design. Ventilationsanlægget er dyrere i anlæg, da det er mere omfattende. Varmegenindvindingen er et ekstra element i forhold til et normalt udsugningsanlæg. Om denne ekstra udgift svarer til besparelsen på varmen, kan vi med vort talmateriale ikke sige med sikkerhed. Målinger af temperatur- og fugtforhold viser normale forhold, dvs svarende til forhold ved traditionelle anlæg. Der blev konstateret at der sker luftoverførsel mellem lejlighederne, men årsagen kunne ikke afdækkes. Radiatoranlægget har helt klart en højere kvalitet end et traditionelt anlæg æstetisk og funktionelt. Det er lidt dyrere, men udgiften spares ind indenfor 10 år.

6 sag Den nye kakkelovnskrog Absalonsgade 24 dato Sept emne Rapport side 5 2. Fakta om projektet Tidsforløbet: April 1997 Konkurrence om Design af miljørigtige bygningsdele i byfornyelsen afgøres. Marts 1998: Rapport om Anvendelse af skorstene i ældre etageboliger til friskluftindtag. August 1998: Prissat projektforslag for byfornyelse og demonstrationsprojekt i Absalonsgade 24 godkendes af kommunen. September 1998: Ansøgning om midler til udførelse af demonstrationsprojektet godkendes af Boligministeriet. Januar 1999: Samarbejde med Ribe Jernindustri om udvikling af radiatorer igangsættes. Juni 1999: Prototype på radiator færdig. Juni 1999: Licitation Januar 2000: Byggeri igangsættes. Oktober 2000: Følgegruppemøde. Oktober 2000: Byggeri afleveres. April 2002: Målinger gennemføres af By og Byg. Demonstrationsprojektets deltagere: Ribe Jernindustri havde produceret radiatorer til 1. generationsprojektet på Vigerslev Allè, hvorfor det var naturligt at involvere dem i 2. generation også. Det viste sig at de havde et produkt der passede til projektet, de har derfor været med i udviklingen af prototypen på radiatoren, og senere produceret radiatorer til anlægget i Absalonsgade 24. Claus E Gregersen vandt licitationen og har været hovedentreprenør på byfornyelsen og demonstrationsprojektet. Jagtvejens vvs var underentreprenør for CEG vedrørende vvs-entreprisen. Fra start involveredes Per Aarsleff i projektet, idet deres Strømpelining var foreslået anvendt i konkurrenceprojektet til foring af de gamle skorstene, der skulle fungere til ventilationsindtag. De har også udført strømpeliningen på Absalonsgade 24. Absalonsgade 24 Demonstrationsprojektet er udført på ejendommen Absalonsgade 24, som ligger på indre Vesterbro i København. Ejendommen er ejet af en andelsboligforening og alle lejligheder er andele. Ejendommen er opført i 1871 og har een opgang med 12 stk 3- værelsesboliger.

7 sag Den nye kakkelovnskrog Absalonsgade 24 dato Sept emne Rapport side 6 Ejendommen ligger i en karrè (Skydebanekarreen), hvor der foreligger en udarbejdet og besluttet byfornyelsesplan. Byens Tegnestue er rådgivere for ejendommen. Ejendommen var velegnet til demonstrationsprojektet, idet alle lejligheder skulle indrettes med nye baderum og køkkener, og i hver lejlighed er der een centralt placeret skorsten, der betjener 3 værelser i hver bolig. Endvidere er alle 3 værelser i hver lejlighed udstyret med nogle meget smukke paneler på ydervæggene, der æstetisk ville være problematiske at placere varmeapparater og -rør på. Absalonsgade 24. Gårdfacade.

8 sag Den nye kakkelovnskrog Absalonsgade 24 dato Sept emne Rapport side 7 3. Projektbeskrivelse Projektet er et kombineret varme- og ventilationsanlæg, hvor varmen fra ventilationsluften indvindes i en krydsvarmeveksler og den friske forvarmede luft sendes gennem de gamle skorstene ind i boligerne. Ved at lade den forvarmede friske luft passere gennem en radiator placeret ved skorstenen bliver boligerne varmet op. De gamle skorstene benyttes også til føring af stigeledninger for varmerør. Målet med nærværende demonstrationsprojekt var at udvikle teknikken i at bruge den eksisterende skorsten som kanal for friskluftindtag, samt at videreudvikle designet af selve radiatoren, som inventar i boligen. De vigtigste effekter af denne type anlæg er at: 1. varmeudgifterne falder, 2. trækproblemer i forbindelse med almindelige ventilationsanlæg minimeres, 3. kvaliteten af friskluftindtaget/luftudskiftningen forbedres, 4. de skæmmende radiatorrør mv omkring vinduer forsvinder. Baggrund for projektet I de ældre ejendomme indlægges i forbindelse med byfornyelse/modernisering mekanisk ventilationsanlæg for at forbedre luftskiftet. Dette medfører en række problemer, hvoraf de væsentligste er: der forgår et stort varmetab ved at sende store mængder opvarmet luft ud, det er svært at styre luftindtaget (der opstår undertryk og dermed trækproblemer i boligerne, selvom isolering forbedres væsentligt), der kommer grimme rør på meget synlige steder omkring vinduerne, ved gennemføringerne i etagedæk opstår lydproblemer. Hovedideen i projektet er at genbruge varmen fra ventilationsluften ved at føre den gennem en krydsvarmeveksler på loftet, og derfra sende frisk opvarmet luft ned gennem de eksisterende skorstene og ud i boligen. Ved at placere radiatorerne ved skorstenene bliver luften yderligere opvarmet inden den cirkulerer gennem boligen og ud igen gennem ventilationventiler i bad og emhætte i køkken. Nedenstående teser blev opstillet inden demonstrationsprojektet blev udført: 50% energibesparelse i forhold til en almindeligt byfornyet ejendom. Krydsveksleren genindvinder op til 70% af varmen fra ventilationsluften. I store dele af året vil anlægget være selvforsynende. Trækproblemerne forsvinder, fordi luftindtaget kan kontrolleres, så der kan etableres et lille overtryk i boligen. De gamle skorstene udnyttes og holdes i funktion. Efter indlæggelse af traditionelt centralvarmeanlæg står de gamle skorstene tilbage ubrugte og giver ofte problemer med træk, lugt og fugt, samt med løbesod.

9 sag Den nye kakkelovnskrog Absalonsgade 24 dato Sept emne Rapport side 8 Isolering mod trafikstøj forbedres. De fleste byfornyelsesejendomme ligger i støjbelastede områder (specielt trafikstøj). Ved at få friskluft-indtaget gennem skorstenen kan åbninger og ventiler i facader og vinduer undgås og dermed støj gennem disse, og det æstetiske problem med montering af nye friskluftventiler i de ældre ejendommes facader undgås. De panelbeklædte vindueslysninger bevares. De æstetiske problemer med den normale radiatorplacering under vinduerne løses. De ældre ejendommes smukke paneler bevares synlige, og skæmmende rørføringer, op og ned af vægge og paneler samt gennem stukke, undgås. Ved at lægge varmerørerne ind i skorstenen undgås helt synlige rørføringer. Når radiatorer fjernes fra vinduesbrystninger forbedres vindueslysningernes mikroklima. Udtørring og ødelæggelse af træværk undgås, samtidig forbedres planters fugtforhold. Støjproblemer mellem boligerne i forbindelse med rørgennemføringer gennem etagedæk i stuer og soveværelser forsvinder. Lugtproblemer mellem boligerne mindskes. P.g.a. undertrykket i boligerne kan der sive luft fra bolig til bolig gennem sprækker og rørgennemføringer med lugtproblemer til følge. Man udnytter ejendommenes oprindelige varmeanlægs struktur og bevarer kakkelovnskrogen på en ny og effektiv måde. Økonomien forbedres. Radiatoranlægget bliver billigere (kun een radiator i hvert rum mod normalt een under hvert vindue). Ventilationsanlægget bliver i anlæg mere omfattende og dyrere, men dette opvejes af varmebesparelsen. Reparationsarbejderne i boligen omkring skorstenene er ikke væsentligt anderledes, end de arbejder der normalt udføres ved nedlæggelse af petroleums- og brændeovne. Centralvarmeanlægget forbedres. Ved at føre radiatorstigstrengen i ubrudte pexrør direkte mellem boligen og kælderen kan alle varmemålere placeres her. Dette giver nemmere aflæsning og mulighed for mere præcis styring af varmeanlægget. Hvis der samtidig efterisoleres, som man normalt gør i byfornyelsesejendomme, dvs brystninger isoleres og vinduer får U-værdi på 1,2-1,4, vil der ikke være komfortproblemer med kuldenedslag fra vinduer. Den forbedrede varmefordeling i boligerne betyder, at radiatorer i køkkener og baderum ikke er nødvendige. Demonstrationsprojektets formål Demonstrationsprojektet kan ses som et 2. generationsprojekt, idet man bygger videre på de erfaringer, som høstes i forbindelse med demonstrationsprojektet Centralt placerede varmeanlæg. I dette projekt indgår ikke brug af eksisterende skorstene til føring af varmerør.

10 sag Den nye kakkelovnskrog Absalonsgade 24 dato Sept emne Rapport side 9 Nærværende demonstrationsprojekts formål, er at vise at kombinationen af brugen af de gamle skorstene til friskluftindtag og føring af varmerør til centralt placerede radiatorer giver reduceret varmeforbrug, bedre luft /ventilation i boligen, bedre lydisolering og samtidig en æstetisk mere tilfredsstillende varmeinstallation. På længere sigt forventes også at installationomkostningerne til varmeanlægget vil blive lavere end til traditionelle varmeanlæg. De konkrete tekniske mål er at afprøve renoveringen af skorstenene med en strømpe, så de kan anvendes til ventilationskanaler og føring af varmerør. Derudover ønskes at videreudvikle og få igangsat produktionen af en velegnet, såvel teknisk som æstetisk, radiatortype. Endvidere ville man udvikle filtre til ventilationsindtaget, så den friske luft bliver af endnu højere kvalitet. Der vil både blive arbejdet med centralt placerede filtre ved ventilator på loft, og med decentrale filtre i de enkelte lejligheder, måske som specielle filtre til eventuelle allergikere. De øvrige tekniske dele af anlægget er afprøvede standardelementer, såsom pexrør med fittings til varmerør og ventilationsanlægget. Målgruppe Den primære målgruppe er rådgivere, entreprenører, producenter og håndværkere i byfornyelsen, og sekundært dermed også de øvrige aktører i byfornyelsen, såsom byfornyelsesselskaber og ejere af ejendomme. Men vi ser også at erfaringerne med systemet kan bruges indenfor nybyggeri i en måske endnu mere rationel udformning, så aktørerne ved nyt boligbyggeri er også en potentiel målgruppe.

11 sag Den nye kakkelovnskrog Absalonsgade 24 dato Sept emne Rapport side Forsøgsprocessen Demonstrationsprojektet består byggeteknisk af et varmeanlæg tilsluttet fjernvarme og et ventilationsanlæg med indtag og udsug og genindvinding af varmen fra ventilationsafkastet til luftindtaget. Ved udarbejdelsen af ideprojektet forventedes, at man var nødt til at udvikle en speciel lyd- og brandsluse ved luftindtaget til hver enkelt lejlighed. Det viste sig, at der ikke var noget myndighedskrav om dette. Ud over den specielle sammenstilling af de tekniske komponenter var der dele, der skulle udvikles. Det var primært nedenstående: - Udvikling/design af en radiator, der skulle placeres inde i boligen i stedet for under et vindue. - omdannelse/foring af det eksisterende skorstensrør til friskluftkanal. - Føring af radiatorrør i skorstenen. Radiator: Radiatoren skulle udvikles og afprøves inden projektet blev udført. De andre dele kunne først afprøves i forbindelse med udførelsen. Da Ribe Jernindustri havde været med til at udføre systemets 1. generation var det naturligt at involvere denne producent igen. Et af formålene med projektet var at udvikle en radiator, der prismæssigt kunne accepteres til brug i støttede byfornyelsesejendomme. Man tog derfor udgangspunkt i at radiatoren skulle kunne produceres på fabrikkens samlebånd. En radiator, der uden større omkostninger kunne indgå i fabrikkens program. Ved at arbejde med frontpladen på radiatoren kom man frem til et enkelt design, der kunne indplaceres i et hjørne. Fabrikken havde sammen med et svensk firma et produkt der styrede friskluftindtag gennem facaden bag radiatoren, når denne er ophængt på udvendig væg under et vindue. Dette ventilationssystem viste sig uden større ændringer at kunne bruges, som kobling mellem ventilationen friskluft tilførslen gennem skorstenen og radiatoren. Prøveradiator uden rist. Prøveradiator med filter taget op.

12 sag Den nye kakkelovnskrog Absalonsgade 24 dato Sept emne Rapport side 11 Der udførtes en prøve som blev ophængt primært for at afprøve det visuelle design. Forskellige riste blev afprøvet. Prøven viste at den forlængede forplade uden problemer skjulte radiatorens termostatventil, selvom den monteredes på traditionel vis og uden det gik ud over betjeningen. Derfor var det ikke nødvendigt at udforme speciel termostatventil eller betjeningspanel, som ville fordyre radiatoren. Ventil på radiatorprøve Bund af prøveradiator. Radiatorprøve med rist. Radiatorprøve med rist. Det viste sig ved detailprojekteringen, at det var nødvendigt at kunne ophænge radiatoren på plan væg også. At det var nødvendigt at udvikle et design på en type radiator, der ikke hang i et hjørne, men på en plan væg. Man valgte at bruge samme type radiator, med forlænget forplade, og så designe specielle gavle og rist til at inddække radiatoren.

13 sag Den nye kakkelovnskrog Absalonsgade 24 dato Sept emne Rapport side 12 Man lagde sig fast på at radiatoren skulle være 65,5 cm høj (en af fabrikkens standardhøjder), hvilket gav en ønsket lav højde svarende til borde, så radiatoren ikke dominerede. En lav radiator udnytter også varmen bedre end en høj. Størrelsen på radiatorpladen er afhængig af det rum, der skal varmes op. Til et hjørne er det naturligt at have en forholdsvis dyb 3 pladers radiator, som samtidig gør radiatoren forholdsvis lille at se på. Der er altså ikke tale om, at man har designet én bestemt radiator med ét udseende og én størrelse. Der er ligesom til traditionelle radiatoranlæg tale om at radiatorerne kan variere i størrelser ud fra tekniske krav. Dette og variationen af skorstensstørrelser og udformninger gør, at det vil blive nødvendigt at udvikle flere typer riste og ophængsmuligheder, end de der er afprøvet i Absalonsgade 24. Radiatoren ophænges på en træplade (af mdf) så dels den rigtige afstand til hjørnet opnås, dels opnås mulighed for at trække rør skjult bag radiatoren. Hvis radiatoren sidder lige ud for skorstenen er der ikke behov for at skjule rør, men i nogle tilfælde har det vist sig nødvendigt at trække ventilationsrør bag radiatoren. Til radiatoren designedes en rist som ophængtes over radiatoren. Hullet bag radiatoren blev lukket ind mod væggen med en granitplade. Dermed fik man et sammenhængende design, der havde et moderne udtryk, men samtidig var anvendt gedigne materialer som i de gamle kakkelovne og kaminer. Alle typer riste er ophængt uden at belaste radiatoren, dvs den er ophængt på væg og/eller mdf-bagplade. Risten skal aht inspektion og udskiftning af filtre være nem at demontere. Den ligger løst i nogle beslag på væg og bagplade. Hjørnetypen har pga de afskårne hjørner vist sig at have et problem. Den har tendens til at vippe forover. Et mere stabilt beslag skal udvikles. I Absalonsgad 24 var der tre ophængssituationer: Type A: indadgående hjørne. Type B: udadgående hjørne i stor stue. Type C: radiator ophængt på lige væg.

14 sag Den nye kakkelovnskrog Absalonsgade 24 dato Sept emne Rapport side 13 Type A: indadgående hjørne: (Radiator: Rio PK III x 655 x (500/700) Type B: udadgående hjørne i stor stue: (Radiator: Rio PK II x 655 x (1000/1200):

15 sag Den nye kakkelovnskrog Absalonsgade 24 dato Sept emne Rapport side 14 Type C1: Ophæng på lige væg: stor i lejlighed 1. tv, hvor væg var nedrevet: Rio PK III x 655 x (100/1200) Type C2: Ophæng på lige væg: mindre i tagboligers stue med lige væg ved skorsten men samme størrelse som i små værelser i stuer nedenunder: Rio PK III x 655 x(500/700) Radiatornavnet betyder, at det er en Rio radiator, type PK med 1, 2 eller 3 plader (I, II, III). 655 angiver radiatorens højde i mm. Tallene i parentes angiver bagpladernes henholdsvis forpladens bredde i mm.

16 sag Den nye kakkelovnskrog Absalonsgade 24 dato Sept emne Rapport side 15 Man kan altså variere radiatorens størrelse i højde, bredde og antal plader, så den passer til den ydelse rummet kræver og til placeringen. Type A er lille og kompakt for at få den langt ind i hjørnet mens type B er valgt meget bred med kun to plader. I Absalonsgade 24 var der i de 9 lejligheder kun behov for type A og type B radiatorer. Pga en nedrevet væg mellem to stuer og to specielle tagboliger blev der udført to yderligere variationer type C1 og C2 begge på lige vægge hvor der monteredes gavle i tynd stålplade: Der er kun brugt 3 forskellige radiatorstørrelser. Der er brugt en type rist til Type A, en til Type B og to størrelser af samme type til Type C. Byggeprocessen Demonstrationsprojektet blev udført på ejendommen Absalonsgade 24 på Vesterbro i København i forbindelse med en almindelig byfornyelsessag. Ejendommen har én opgang med 12 boliger og er ejet af en andelsboligforening. Alle beboere var genhuset under byggeriet. Projektet indeholdt foruden forsøgsprojektet tagrenovering, istandsættelse af kælder og fugtforanstaltninger, facaderenovering, udskiftning af vinduer undtagen sal mod gade, hvor vinduer blev renoveret og forsynet med koblede rammer. Mod gård blev etableret franske altandøre. Alle lejligheder fik nyt bad og køkken. Alle installationer blev fornyet. Der blev isoleret mod kælder og taget blev isoleret. Brystninger blev ikke isoleret. Alle vinduer og altandøre blev forsynet med energiglas. Vindue isoleret med Optoglas. Nye altandøre og vægpaneler.

17 sag Den nye kakkelovnskrog Absalonsgade 24 dato Sept emne Rapport side 16 Boligerne er 3-værelses boliger. Strukturen i lejlighederne blev bevaret, de oprindelige beboelsesrum ændredes ikke, det nye baderum indrettedes i det gamle køkken og entre. Ejendommen har kun een skorsten i hver side, centralt placeret således at alle tre rum kan koble kakkelovn og nu radiator til samme skorsten. Det var derfor kun nødvendigt at etablere 3 radiatorer med indblæsning af ventilationsluft i hver bolig. Efter ønske fra beboerne etableredes traditionelle radiatorer i køkken og bad. Alle boliger har varmemålere i kælder. Den koncentrerede rørføring gjorde at der fra hver bolig kun skulle føres én varmeledning til måler i kælder. Også varmeapparater i køkken og bad kunne uden synlige føringer kobles til. Dvs at der nederst i skorstenen var 7 ledninger. Varmerørene førtes i præisolerede pexrør. I tilfælde af defekt kan de udskiftes. Efter varmerør var trukket blev skorstene foret ved strømpelining. Denne teknik er udviklet til at tætne/modernisere kloakrør uden at grave op. Den er også tidligere brugt til skorstene til aftræksventilation. Teknikken var afprøvet før (dog uden varmerør), og det viste sig at forløbe uden problemer. Princippet i foringen er, at man langsomt kommer en strømpe af epoxy ned i røret. Strømpen kan formes mens den er varm, og den holdes varm af varmt vand. Under processen afgives giftige dampe, hvorfor processen udførtes under foreskrevne sikkerhedsforanstaltninger (bla var der ikke andre håndværkere på pladsen). Så snart strømpen bliver kold størkner den og afgiver iflg undersøgelser ikke giftstoffer se bilag. De to skorstene blev foret på én dag. Da miljøet har høj prioritet bør det undersøges om der findes alternative løsningsmuligheder, der kan konkurrere økonomisk med den valgte løsning. Efter foringen boredes huller i skorstenen og ventilation og varmerør kunne kobles til når radiator ophængtes. Radiator type B Radiator type A Ophængsplade, huller for ventilation og varmerør kan ses. Den meget store ventilator og megen rørføring i forbindelse med genindvinding af varmen fra afkastluften og mekanisk indtag af frisk luft gav et pladsmæssigt problem, som nok må siges at være generelt for byfornyelsesejendomme. Ejendommen har

18 sag Den nye kakkelovnskrog Absalonsgade 24 dato Sept emne Rapport side 17 saddeltag og ventilatoren blev placeret på hanebåndsloftet, som nu er svært fremkommeligt og gav problemer med placering af renselemme. De blev løst men der skal tages højde for ved projekteringen at det fylder meget, ligesom monteringen krævede at to spær demonteredes midlertidigt.

19 sag Den nye kakkelovnskrog Absalonsgade 24 dato Sept emne Rapport side Projektets resultater Æstetisk vurdering Som udgangspunkt var der i programmet opstillet en række ønsker, som overvejende var æstetiske: - Placeringen af varmekilden fastholdes på den gamle kakkelovns placering, som de gamle bygninger er designet til. - De gamle træpaneler om vinduer bevares og er synlige. - Træpanelerne beskadiges ikke af den stærke varme fra radiatorer i vinduerne. - Nye installationsrør til den moderne varmeinstallation kan ikke ses. - Den nye varmekilde/radiatoren skal være et møbel i boligen. Den skal have et design, der kan leve op til de gamle kaminer og kakkelovne, uden at være kopier. - Den skal stadig signalere kakkelovnskrog et sted hvor man kan gå hen og varme hænderne og have ting stående på kaminhylden. Om de 4 første punkter kan man konstatere at det er udført som sådan: Der var ingen problemer med at få placeret radiatorerne, lejlighederne havde i forvejen for de flestes vedkommende varmekilder på samme sted, og døre med videre var placeret under hensyntagen til dette. Radiator i tagetage. Radiator i stue. I Absalonsgade 24 er der i alle lejligheders værelser både mod gade og gård - meget flotte træpaneler fra gulv til loft på de udvendige vægge. De kommer stadig fuldt ud til deres ret uden genererne rør og radiatorer.

20 sag Den nye kakkelovnskrog Absalonsgade 24 dato Sept emne Rapport side 19 Endvidere har det vist sig at sammentrækninger og revner i træet er minimeret. Der er ingen synlige varmerør i værelserne. Danfoss termostatventilen er diskret gemt bag radiatorens forplade og varmeføleren ligger skjult under radiatoren. Dette gælder også de tre radiatorer, som ikke er placeret i et hjørne, men på en lige væg. Ved at vælge en lidt traditionel riflet radiatorforplade har man fastholdt et signal om at det er en gedigen jernradiator. Rist er også udført i jern og har stor tyngde. Radiator og rist har man valgt at male i en mørkegrå metallak, ikke langt fra en kakkelovns ovnsværte. Endelig signalerer granithylden kvalitet det er et møbel, hvor man ikke bare har valgt den billige løsning, men ofret noget. Det er også lykkedes at udføre radiatorernes forplader i ønskede højder og i gode dimensioner - de fleste er kvadratiske ca 70x70 cm. Dog er det udadgående hjørne lidt problematisk, da det giver en meget stor forplade. Det kunne overvejes at placere radiatoren anderledes, så den kan gøres mindre. Konklusionen må dog være, at radiatoren er blevet et moderne møbel/installation, der gerne må ses uden at den dominerer.

21 sag Den nye kakkelovnskrog Absalonsgade 24 dato Sept emne Rapport side 20 Vurdering af målinger Nedenstående ville man gerne have testet af målingerne: - Temperaturfordelingen i stuen er jævn. Der er ikke komfortproblemer med kulde fra vinduer fx - Der er ikke træk fra døre og vinduer. Overtrykket i boligen skabt af indblæsningsluften minimerer træk fra utætte døre og vinduer. Derudover forventedes at - Luft i boligen bliver renere, da den friske luft kommer højt oppefra/over tag. - Lugtproblemer mellem lejligheder mindskes. - Støj mellem boliger mindskes. - Støj udefra mindskes. Ejendommen Absalonsgade 24 består af en trappe med 12 lejligheder. I én lejlighed på hver etage i alt 6 lejligheder er der gennemført målinger af temperatur og relativ fugtighed ved hjælp af programmerbare dataloggere og af ventilationen ved hjælp af den såkaldte PFT-metode. Desuden er der gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt beboerne i alle 12 lejligheder. Undersøgelserne er gennemført i perioden 9. april 17. april Lejlighederne Lejlighederne består af 3 rum samt entré, køkken og bad. De tre opholdsrum er i det følgende betegnet rum 1, rum 2 og rum 3, idet de ikke har samme anvendelse i alle lejligheder. Rum 1 er beliggende i tilknytning til køkkenet og med franske altandøre mod ejendommens bagside. Rummet anvendes i de fleste lejligheder som kombineret spisestue og stue. Rum 2 ligger i forlængelse af rum 1 og med ét vindue mod Absalonsgade. Rum 3 ligger nærmest trappen med 2 vinduer mod Absalonsgade. I nogle lejligheder er døren mellem rum 2 og 3 blændet og i én lejlighed er skillevæggen mellem rum 2 og 3 fjernet. Temperatur- og fugtmålinger Foruden målinger af temperatur og fugt i udvalgte rum er der foretaget målinger ved en eller flere radiatorer. Tabel 1 og tabel 2 viser resultaterne af målingerne. I lejligheden 3. th. er der i rum 3 foretaget målinger såvel ved indvendig væg som ved ydervæg. Der er meget lille forskel på målingerne, og i tabellen er alene vist resultaterne af målingen ved den indvendige væg.

22 sag Den nye kakkelovnskrog Absalonsgade 24 dato Sept emne Rapport side 21 Tabel 1. Resultater af temperaturmålinger. I tabellen er vist middeltallet og standardafvigelsen for måleperioden Rum 1 [ C] Rum 2 [ C] Rum 3 [ C] Radiator Rum 1 [ C] st. tv. 3,5 ± 0,9 2,5 ± 0,7 5,9 ± 4,9 Radiator Rum 2 [ C] Radiator Rum 3 [ C] 1. tv. 0,7 ± 0,7 0,1 ± 0,4 0,0 ± 2,9 0,6 ± 0,4 2. tv. 2,1 ± 0,5 8,4 ± 3,4 3. th. 0,3 ± 0,8 3,3 ± 4,7 4. th. 9,5 ± 1,3 6,8 ± 3,7 3,5 ± 2,8 5. th. 1,4 ± 0,9 5,0 ± 6,0 3,7 ± 5,1 Tabel 2. Resultater af luftfugtighedsmålinger. I tabellen er vist middeltallet og standardafvigelsen for måleperioden Rum 1 [RF] Rum 2 [RF] Rum 3 [RF] Radiator Rum 1 [RF] st. tv. 0,7 ± 4,1 3,2 ± 3,4 1,1 ± 3,9 Radiator Rum 2 [RF] Radiator Rum 3 [RF] 1. tv. 7,8 ± 3,5 6,1 ± 5,5 8,6 ± 4,8 2,3 ± 7,4 2. tv. 1,9 ± 4,4 9,0 ± 4,8 3. th. 7,0 ± 6,4 5,9 ± 10,5 4. th. 9,5 ± 7,1 0,0 ± 7,5 5,3 ± 8,1 5. th. 3,9 ± 5,9 5,1 ± 12,1 6,5 ± 10,6 Resultaterne bør sammenholdes med figurer, som er vist i By og Byg notat af 23. august Generelt viser måleresultaterne normale temperatur- og fugtforhold og ofte med typiske døgnsvingninger. Den højere standardafvigelse på resultaterne af målingerne af temperaturen ved radiatorerne viser, at varmeafgivelsen reguleres kontinuert over døgnet. Dette gælder dog ikke radiatoren i rum 2 i lejligheden 1. tv., hvor radiatoren tilsyneladende ikke har været i brug. I visse lejligheder fx 1. tv., rum 3, som er et soverum, og i 4. th. er rumluftens vanddampindhold til den høje side. Rumluftens vanddampindhold, som kan beregnes på grundlag af sammenhørende værdier af temperatur og relativ fugtighed, bør være under ca. 7 gh 2 O/kg luft svarende til ca. 45 %RF ved C, for at begrænse husstøvmideforekomsten. Ventilationsmålinger Resultaterne af ventilationsmålingerne gør det ikke muligt at udtale sig om ventilationen i de enkelte lejligheder. Årsagen er, at der i betragteligt omfang forekommer luftoverføring mellem lejlighederne. Ved PFT-metoden, som blev anvendt ved ventilationsmålingerne, tilføres en lille smule af en kendt og målbar luftart (sporgas) til rumluften i lejlighederne, og den resulterende koncentration måles.

B Y F O R N Y E L S E. Varme- og ventilationsanlæg Udnyttelse af skorstensskakte i ældre etageejendomme

B Y F O R N Y E L S E. Varme- og ventilationsanlæg Udnyttelse af skorstensskakte i ældre etageejendomme B Y F O R N Y E L S E Varme- og ventilationsanlæg Udnyttelse af skorstensskakte i ældre etageejendomme Den Nye Kakkelovnskrog Rapporten er udgivet af: Velfærdsministeriet Rapporten er udarbejdet af: Byens

Læs mere

Eksempel. ENERGIRENOVERING Nyere muret byggeri (1920-1960) Bindeledet, Bagsværd - mindre andelsejendom med 2 opgange. Renoveringen

Eksempel. ENERGIRENOVERING Nyere muret byggeri (1920-1960) Bindeledet, Bagsværd - mindre andelsejendom med 2 opgange. Renoveringen Eksempel 1 ENERGIRENOVERING Nyere muret byggeri (1920-1960) UDGIVET JUNI 2012 Bindeledet, Bagsværd - mindre andelsejendom med 2 opgange Dette eksempel viser, hvordan beslutningen om energirenoveringen

Læs mere

Ryesgade 30 > Ryesgade 25

Ryesgade 30 > Ryesgade 25 Ryesgade 30 > Ryesgade 25 BEVARE + tilføje nye kvaliteter RENOVERE + innovere SPARE ENERGI + bedre komfort Leif Rønby Pedersen ark.maa. og civ.ing. rönby.dk / e+as www.ronby.dk / www.e plus.dk Ryesgade

Læs mere

Energirenovering af Ryesgade 30

Energirenovering af Ryesgade 30 EUDP projekt 9: Udvikling og 1:1-demonstration af koncepter til renovering af ældre etageboliger til lavenergiklasse 1 9 13 Partnere i udviklingsprojekt: Støtte til udviklingsprojekt: Parter i byfornyelsesprojekt

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1 Montering af termostatventiler 2,81 GJ fjernvarme 400 kr. 5.500 kr.

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1 Montering af termostatventiler 2,81 GJ fjernvarme 400 kr. 5.500 kr. SIDE 1 AF 52 Adresse: Fiskenes Kvarter 153 Postnr./by: 6710 Esbjerg V BBR-nr.: 561-273456-001 Energikonsulent: Mona Alslev Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hallssti 37 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8000 Århus C BBR-nr.: 751-155514 Energikonsulent: Jens Kierstein Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Valborghus 03.2095.40 Bygningsdel/foranstaltning 01 - Tag I forbindelse med besigtigelsen den 17. september 2010 vurderes det, at den udførte tagfod ikke er tæt, hvilket medfører

Læs mere

NOTAT. 1. Baggrund for notat. 2. Rumopvarmning

NOTAT. 1. Baggrund for notat. 2. Rumopvarmning NOTAT Projekt Stevns Rådhus Kunde Stevns kommune Notat nr. 1 Dato 2017-10-02 Til Flemming Andersen, Stevns kommune Fra Rune Meier Sørensen, Projektleder Rambøll Kopi til - 1. Baggrund for notat Udfordringer

Læs mere

BBR-nr.: 580-022566 Energimærkning nr.: 200012763 Gyldigt 5 år fra: 23-04-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 580-022566 Energimærkning nr.: 200012763 Gyldigt 5 år fra: 23-04-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kallemosen 22 Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-022566 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Agenda. EUDP-projektet formål Proces Prøvelejlighed Byfornyelsesprojekt Målinger. Spørgsmål og diskussion

Agenda. EUDP-projektet formål Proces Prøvelejlighed Byfornyelsesprojekt Målinger. Spørgsmål og diskussion Agenda EUDP-projektet formål Proces Prøvelejlighed Byfornyelsesprojekt Målinger Spørgsmål og diskussion 2 22 MAJ 2013 BYFORNYELSE PÅ RYESGADE 30 - UDFØRSEL OG ERFARINGER EUDP projekt: "Udvikling og 1:1

Læs mere

Carsten Elleby Engell- Kofoed Firma: OBH Ingeniørservice A/S

Carsten Elleby Engell- Kofoed Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Holger Lundgrens Vej 1 Postnr./by: 3700 Rønne BBR-nr.: 400-231443 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort 99.50.20-A Clorius Energistyring Besparelser med optimal komfort En vejledning til hvordan du kan holde varmen og samtidig belaste miljøet og din økonomi mindst muligt! Gælder for 1-strengede anlæg. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Høring om byfornyelse. Byfornyelsen omfatter følgende vedligeholdelsesarbejder: Hvad skal istandsættes i Bjarkeshus? Hvad koster det?

Høring om byfornyelse. Byfornyelsen omfatter følgende vedligeholdelsesarbejder: Hvad skal istandsættes i Bjarkeshus? Hvad koster det? HØRING OM BYFORNYELSE BJARKESHUS DECEMBER 2011 / JANUAR 2012 Bjarkesvej 6, Aksel Møllers Have 32 2000 Frederiksberg Høring om byfornyelse Bjarkeshus blev opført i 1918 og trænger til at blive renoveret

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2270 kwh Fjernvarme. 5970 kwh Fjernvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2270 kwh Fjernvarme. 5970 kwh Fjernvarme SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Willemoesgade 25 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8200 Århus N BBR-nr.: 751-552270 Energikonsulent: Jens Kierstein Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Energirigtig boligventilation

Energirigtig boligventilation Energirigtig boligventilation Om energirigtig boligventilation Hvorfor boligventilation Tekniske løsninger Fire ventilationsløsninger Økonomi Kontakter Til et murstensbyggeri fra 1950 erne i Gladsaxe er

Læs mere

Vestre Ringgade og Gustav Wiedsvej, Århus C 188-1

Vestre Ringgade og Gustav Wiedsvej, Århus C 188-1 SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Vestre Ringgade og Gustav Wiedsvej, Århus C 188-1 8000 Århus C BBR-nr.: 751-534930 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug,

Læs mere

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hostrups Have 1-29 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-128131 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

BBR-nr.: 851-033602 Energimærkning nr.: 200004243 Gyldigt 5 år fra: 04-01-2008 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-033602 Energimærkning nr.: 200004243 Gyldigt 5 år fra: 04-01-2008 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Beatesmindevej 6 Postnr./by: 9210 Aalborg SØ BBR-nr.: 851-033602 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

BBR-nr.: 580-008331 Energimærkning nr.: 200014422 Gyldigt 5 år fra: 02-06-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 580-008331 Energimærkning nr.: 200014422 Gyldigt 5 år fra: 02-06-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Callesensvej 1A Postnr./by: 6230 Rødekro BBR-nr.: 580-008331 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Clemensgade 8 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 6000 Kolding BBR-nr.: 621-029215 Energikonsulent: Flemming Rigenstrup Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rynkebyvej 4 Postnr./by: 5750 Ringe BBR-nr.: 430-015032 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Faaborg

Læs mere

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 47 Adresse: Koppen 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2990 Nivå BBR-nr.: 210-012079-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

A/B Nørre Farimagsgade 17 / Schacksgade 1 Side: 1 Tilstandsrapport Dato: februar 2013 rev april 2014. nr Tilstand Afhjælpning 0-5 år 5-20 år Forbedr.

A/B Nørre Farimagsgade 17 / Schacksgade 1 Side: 1 Tilstandsrapport Dato: februar 2013 rev april 2014. nr Tilstand Afhjælpning 0-5 år 5-20 år Forbedr. A/B Nørre Farimagsgade 17 / Schacksgade 1 Side: 1 Tilstandsrapport Dato: februar 213 rev april 214 nr Tilstand Afhjælpning -5 år 5-2 år Forbedr. Priser er anslåede håndværkerudgifter incl moms, finansiering,

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 01 - Tag Karakter 2-3 Eftergang af tag Eftergang af inddækninger, taghætter og murværk på tag B 5 25-30 år 5 02 - Kælder og fundament Karakter 3-7

Læs mere

Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx

Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx 7/11-2010 Nr 18. Skunk i lille rum IR000293.IS2 Her ses skunken i det lille rum. I skunken var der fugtig luft, og der måltes en ligevægtsfugtighed (træfugtighed)

Læs mere

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 Eksempel Energirenovering etageboliger KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 UDGIVET DECEMBER 2014 UDGIVET DECEMBER 2014 Renovering skal tiltrække nye beboere Ghettoblokken Korskærparken under Boligkontoret

Læs mere

BBR-nr.: 851-167633 Energimærkning nr.: 200003584 Gyldigt 5 år fra: 09-11-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-167633 Energimærkning nr.: 200003584 Gyldigt 5 år fra: 09-11-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Korsgade 27 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-167633 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

BBR-nr.: 461-642853 Energimærkning nr.: 200010914 Gyldigt 5 år fra: 25-02-2009 Energikonsulent: Lars Christensen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 461-642853 Energimærkning nr.: 200010914 Gyldigt 5 år fra: 25-02-2009 Energikonsulent: Lars Christensen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Guldsmedevænget 41 Postnr./by: 5260 Odense S BBR-nr.: 461-642853 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Termografisk inspektion af bygning.

Termografisk inspektion af bygning. Termografisk inspektion af bygning. Bygnings data: Boligareal i undersøgt bygning: 158 m² Inde temperatur målt i bygning: Ca. 23 C Ude temperatur: Målt til ca. -6 C Temperatur differences inde - ude Δt:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skovgyden 2 Postnr./by: 5642 Millinge BBR-nr.: 430-008056 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

AB Solbjerg. Forslag til udnyttelse af tagetage marts 2004. Rådgivende Ingeniører F.R.I. i samarbejde med Thomas Kullegaard AS Arkitekter

AB Solbjerg. Forslag til udnyttelse af tagetage marts 2004. Rådgivende Ingeniører F.R.I. i samarbejde med Thomas Kullegaard AS Arkitekter AB Solbjerg Forslag til udnyttelse af tagetage marts 2004 Rådgivende Ingeniører F.R.I. i samarbejde med Thomas Kullegaard AS Arkitekter Notat Forord Andelsboligforeningen Solbjerg står i nær fremtid overfor

Læs mere

BBR-nr.: 580-005931 Energimærkning nr.: 100115820 Gyldigt 5 år fra: 01-04-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 580-005931 Energimærkning nr.: 100115820 Gyldigt 5 år fra: 01-04-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Thøgersens Gård 1 Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-005931 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering.

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering. Eksempel Energirenovering etageboliger VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944 UDGIVET DECEMBER 2014 Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering Beboerne i 189 lejligheder i boligforeningen Vivabolig i Aalborg

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hans Tausensgade 1 Postnr./by: 5550 Langeskov BBR-nr.: 440-006644 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Boligventilation Nr.: 1.04

Boligventilation Nr.: 1.04 Side 1/5 Tema: Boligventilation Nr.: Boligventilation med VGV, etageejendomme Dato: May, 2004. Rev. maj 2012 Keywords: Residential ventilation, system layout, humidity control, heat recovery. Resume Der

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bjørnø 19 Postnr./by: 5600 Faaborg BBR-nr.: 430-011467 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Faaborg

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet og varmeforsyning 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter (a d) 5. Energiråd 1. Generel info

Læs mere

BBR-nr.: 740-002339 Energimærkning nr.: 200020637 Gyldigt 5 år fra: 18-09-2009 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 740-002339 Energimærkning nr.: 200020637 Gyldigt 5 år fra: 18-09-2009 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Søndergade 4 Postnr./by: 8883 Gjern BBR-nr.: 740-002339 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer.

Energimærke. Lavt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Padborgvej 3 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8600 Silkeborg BBR-nr.: 740-011161 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Programversion: EK-Pro,

Læs mere

Termografisk inspektion af bygning.

Termografisk inspektion af bygning. Termografisk inspektion af bygning. Bygnings data: Boligareal i undersøgt bygning: 177 m² Inde temperatur målt i bygning: Ca. 20 C Ude temperatur: Målt til ca. -10 C Temperatur differences inde - ude Δt:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Torshaven 75 Postnr./by: 4500 Nykøbing Sj. BBR-nr.: 306-019777 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Korsholm Skole. Projektkatalog. Answers for energy

Korsholm Skole. Projektkatalog. Answers for energy Korsholm Skole Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Præstevænget 115 Postnr./by: 7280 Sønder Felding BBR-nr.: 657-910590 Energikonsulent: Gunner Lund Sørensen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

BBR-nr.: 461-197191 Energimærkning nr.: 200011330 Gyldigt 5 år fra: 11-03-2009 Energikonsulent: Lars Christensen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 461-197191 Energimærkning nr.: 200011330 Gyldigt 5 år fra: 11-03-2009 Energikonsulent: Lars Christensen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ravnholtvænget 9 Postnr./by: 5230 Odense M BBR-nr.: 461-197191 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

BBR-nr.: 461-587119 Energimærkning nr.: 100110587 Gyldigt 5 år fra: 06-02-2009 Energikonsulent: Henning Tinggaard Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 461-587119 Energimærkning nr.: 100110587 Gyldigt 5 år fra: 06-02-2009 Energikonsulent: Henning Tinggaard Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Munkemaen 51 Postnr./by: 5270 Odense N BBR-nr.: 461-587119 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

BBR-nr.: 430-023734 Energimærkning nr.: 200010284 Gyldigt 5 år fra: 29-01-2009 Energikonsulent: Lars Christensen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 430-023734 Energimærkning nr.: 200010284 Gyldigt 5 år fra: 29-01-2009 Energikonsulent: Lars Christensen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Åløkken 35 Postnr./by: 5792 Årslev BBR-nr.: 430-023734 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

1 Udskiftning af glas i hoveddøre 1050 kwh Fjernvarme 470 kr.

1 Udskiftning af glas i hoveddøre 1050 kwh Fjernvarme 470 kr. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vestre Ringgade, Århus C 178 - Postnr./by: 8000 Århus C BBR-nr.: 751-534922 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

BBR-nr.: 851-186859 Energimærkning nr.: 200003331 Gyldigt 5 år fra: 24-10-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-186859 Energimærkning nr.: 200003331 Gyldigt 5 år fra: 24-10-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Louisegade 12 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-186859 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Carsten Elleby Engell- Kofoed Firma: OBH Ingeniørservice A/S

Carsten Elleby Engell- Kofoed Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Provstegade 1C 3700 Rønne BBR-nr.: 400-190054 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Viborgvej 36 8900 Randers 730-019722-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

BBR-nr.: 580-005931 Energimærkning nr.: 200012202 Gyldigt 5 år fra: 01-04-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 580-005931 Energimærkning nr.: 200012202 Gyldigt 5 år fra: 01-04-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Thøgersens Gård 5 Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-005931 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Hovedprojekt. Nydamsparken. Indholdsfortegnelse: Nydamsvej. Ventilation og afløb Ventilation og afløb, Spejlvendt variation

Hovedprojekt. Nydamsparken. Indholdsfortegnelse: Nydamsvej. Ventilation og afløb Ventilation og afløb, Spejlvendt variation 2 4 D 6 8 10 12 C 14 16 Nydamsvej 18 Randersvej 43 41 53 51 49 47 45 55 59 57 65 63 61 G 75 73 71 69 67 H 129 127 125 123 B 121 119 Vorregårds allé 117 115 A Indholdsfortegnelse: Side 1: Side 2: Side 3:

Læs mere

BBR-nr.: 461-658881 Energimærkning nr.: 200011136 Gyldigt 5 år fra: 04-03-2009 Energikonsulent: Lars Christensen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 461-658881 Energimærkning nr.: 200011136 Gyldigt 5 år fra: 04-03-2009 Energikonsulent: Lars Christensen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Solsikkemarken 1 Postnr./by: 5260 Odense S BBR-nr.: 461-658881 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Nye toiletter. 18 m³ vand 1080 kr. 13290 kr. 12.3 år

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Nye toiletter. 18 m³ vand 1080 kr. 13290 kr. 12.3 år SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skolegade 42 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-000699 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2.9 MWh Fjernvarme, 570 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2.9 MWh Fjernvarme, 570 kwh el SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Grønnegade 2A 8600 Silkeborg BBR-nr.: 740-016429 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Programversion: EK-Pro,

Læs mere

BBR-nr.: 461-651917 Energimærkning nr.: 200010830 Gyldigt 5 år fra: 23-02-2009 Energikonsulent: Lars Christensen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 461-651917 Energimærkning nr.: 200010830 Gyldigt 5 år fra: 23-02-2009 Energikonsulent: Lars Christensen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Pæregrenen 2 Postnr./by: 5220 Odense SØ BBR-nr.: 461-651917 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+-boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3 MWh Fjernvarme, 1752 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3 MWh Fjernvarme, 1752 kwh el SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skolegade 43 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8600 Silkeborg BBR-nr.: 740-014451 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Programversion: EK-Pro,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Udsigtshøjen 001 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-111625 Energikonsulent: Jens Thøger Hjortshøj Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

A/B Lyksborg Svanevej 25 27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPORT

A/B Lyksborg Svanevej 25 27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPORT A/B Lyksborg Svanevej 25 27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPORT September 2015 Birger Lund ApS Garderhøjvej 5 2820 Gentofte telefon 36 70 28 29 E-mail: blu@birgerlund.dk Indhold Stamdata 3 Eftersynsrapport

Læs mere

BBR-nr.: 580-003419 Energimærkning nr.: 100120457 Gyldigt 5 år fra: 14-05-2009 Energikonsulent: Lars Petz Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 580-003419 Energimærkning nr.: 100120457 Gyldigt 5 år fra: 14-05-2009 Energikonsulent: Lars Petz Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Jaruplundvej 14 Postnr./by: 6330 Padborg BBR-nr.: 580-003419 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Hovedprojekt. Nydamsparken. Indholdsfortegnelse: Nydamsvej. Ventilation og afløb Ventilation og afløb, Spejlvendt variation

Hovedprojekt. Nydamsparken. Indholdsfortegnelse: Nydamsvej. Ventilation og afløb Ventilation og afløb, Spejlvendt variation 2 4 D 6 8 10 12 C 14 16 Nydamsvej 18 Randersvej 43 41 53 51 49 47 45 55 59 57 65 63 61 G 75 73 71 69 67 Illerupvej H 129 127 125 123 B 121 119 Vorregårds allé 117 115 A Indholdsfortegnelse: Side 1: Side

Læs mere

BBR-nr.: 851-000000 Energimærkning nr.: 200003904 Gyldigt 5 år fra: 07-12-2007 Energikonsulent: Henrik Gøthgen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-000000 Energimærkning nr.: 200003904 Gyldigt 5 år fra: 07-12-2007 Energikonsulent: Henrik Gøthgen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Præstemarken 46b Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-000000 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energirigtig boligventilation

Energirigtig boligventilation Energirigtig boligventilation Om energirigtig boligventilation Hvorfor boligventilation Tekniske løsninger Fire ventilationsløsninger Økonomi Kontakter løsninger til energirigtig boligventilation, der

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Adresse: Aarestrupvej 23 Postnr./by: 7470 Karup J BBR-nr.: 791-212031-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ryparken Bygningsdel 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 01. Tagværk - - 100 100 150 150 200 200 300 300 02. Kælder/fundering - - 100 100 - - - - - -

Læs mere

15.964 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

15.964 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Adresse: Lyngbyvej 49 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapport Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapporten omhandler bebyggelsen Willemoesgade 32-36, matr.

Læs mere

ALBERTSLUND VEST 2010.06.21

ALBERTSLUND VEST 2010.06.21 , PLAN klinker indblæsning udsugning ventilationsanlæg nedhængt loft FORSLAG TIL VENTILATION EKSISTERENDE FORHOLD 9,6 m 2 19,6 m 2 7,0 m 2 4,1 m 2 12,3 m 2 11,9 m 2 7,8 m 2 12,4 m 2 Plan mål 1:50 GÅRDHAVE-FACADER

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Rouloen 31 Postnr./by: 8250 Egå BBR-nr.: 751-387571-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig og

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+ boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

Bondehuset. Energirigtig

Bondehuset. Energirigtig Energirigtig renovering Bondehuset Se hvor bondehuset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge på varmeregningen hvert år Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke og en

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 7

Energimærkning SIDE 1 AF 7 SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Lille Voldgade 22 8900 Randers 730-014404-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Tårnvej 2 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-055010 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

BBR-nr.: 851-040196 Energimærkning nr.: 200004073 Gyldigt 5 år fra: 19-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-040196 Energimærkning nr.: 200004073 Gyldigt 5 år fra: 19-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Dalgasgade 7 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-040196 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

BBR-nr.: 851-110577 Energimærkning nr.: 200003323 Gyldigt 5 år fra: 24-10-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-110577 Energimærkning nr.: 200003323 Gyldigt 5 år fra: 24-10-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Tove Ditlevsens Vej 36 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-110577 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

BBR-nr.: 580-003421 Energimærkning nr.: 100119638 Gyldigt 5 år fra: 06-05-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 580-003421 Energimærkning nr.: 100119638 Gyldigt 5 år fra: 06-05-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Centrumsgaden 57 Postnr./by: 6330 Padborg BBR-nr.: 580-003421 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Darumvej 22 Postnr./by: 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-021031 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Svinget 4 Postnr./by: 6261 Bredebo BBR-nr.: 550-001075 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Snubbekorsvej 58 Postnr./by: 2620 Albertslund BBR-nr.: 165-014294 Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bygaden 56 D Postnr./by: 2630 Taastrup BBR-nr.: 169-180008 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

10 års vedligeholdelsesplan

10 års vedligeholdelsesplan 10 års vedligeholdelsesplan Side 1/8 AB Strand 10. april 2015 Bygningsdel 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 01. Tagværk - 4.180 - - - - - - - - 02. Kælder/fundering - - - - - - - - - -

Læs mere

Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37

Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37 Sags nr.: 267500 Dato: 2016-11-10 Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37 Renovering af kvindehuset i Gothersgade 37 Huset bliver i dag brugt til flere forskellige funktioner blandt andet butik, cafe,

Læs mere

BBR-nr.: 376-001355 Energimærkning nr.: 100126271 Gyldigt 5 år fra: 03-07-2009 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Firma: RL Byggerådgivning ApS

BBR-nr.: 376-001355 Energimærkning nr.: 100126271 Gyldigt 5 år fra: 03-07-2009 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Firma: RL Byggerådgivning ApS SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vestensborg Alle 23 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-001355 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at

Læs mere

BBR-nr.: 461-047122 Energimærkning nr.: 100111036 Gyldigt 5 år fra: 12-02-2009 Energikonsulent: Lars Christensen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 461-047122 Energimærkning nr.: 100111036 Gyldigt 5 år fra: 12-02-2009 Energikonsulent: Lars Christensen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lettebækvænget 1 Postnr./by: 5250 Odense SV BBR-nr.: 461-047122 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Kære nabo til prøveopgangen

Kære nabo til prøveopgangen Maj 2016 Helhedsplan lundevaenget.fsb.dk Maj 2016 Kære nabo til prøveopgangen Ryparken 204 er prøveopgang for Lundevængets helhedsplan. Det betyder, at håndværkerne snart begynder at renovere og ombygge

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste beboere, at Saltværkshuse er et dejligt sted at bo. Det skal det også være i fremtiden. Derfor er der siden

Læs mere

BBR-nr.: 615-114693 Energimærkning nr.: 200004551 Gyldigt 5 år fra: 29-01-2008 Energikonsulent: Ib Frandsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 615-114693 Energimærkning nr.: 200004551 Gyldigt 5 år fra: 29-01-2008 Energikonsulent: Ib Frandsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Spedalsø 11 Postnr./by: 8700 Horsens BBR-nr.: 615-114693 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

BBR-nr.: 751-339178 Energimærkning nr.: 200021560 Gyldigt 5 år fra: 30-09-2009 Energikonsulent: Mogens Thomsen Firma: Ingeniørfirma Graugaard AS

BBR-nr.: 751-339178 Energimærkning nr.: 200021560 Gyldigt 5 år fra: 30-09-2009 Energikonsulent: Mogens Thomsen Firma: Ingeniørfirma Graugaard AS SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ny Munkegade 75 Postnr./by: 8000 Århus C BBR-nr.: 751-339178 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Gedser Fjernvarmes gode råd om opvarmning

Gedser Fjernvarmes gode råd om opvarmning Gedser Fjernvarmes gode råd om opvarmning FJERNVARME ET GENBRUGSSYSTEM BOLIGENS RUM BRUG ALLE RADIATORER Princippet i en fjernvarmeforsyning er enkelt. Fra varmeværket pumper man opvarmet fjernvarmevand

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder

Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Adresse: Digestykket 73 Postnr./by: 2730 Herlev BBR-nr.: 163-019477-021 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Opfølgning fra Projekt færdiggørelse fra 2010

Opfølgning fra Projekt færdiggørelse fra 2010 Opfølgning fra Projekt færdiggørelse fra 2010 Udbedring af uafsluttet skjulte fejl observeret efter gennemførslen af Projekt færdiggørelse fra 2010, samt renovering af 2 ventilationsanlæg. E/F Krudttårnsbakken,

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Nørrebrogade 57B 8900 Randers 730-015899-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Nørrebrogade 13A 8900 Randers 730-015865-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Beboerinformation Åbent hus & Informationsmøde om helhedsplan for Møl evangen 7. & 8. November 2015

Beboerinformation Åbent hus & Informationsmøde om helhedsplan for Møl evangen 7. & 8. November 2015 Beboerinformation Åbent hus & Informationsmøde om helhedsplan for Møllevangen 7. & 8. November 2015 Invitation Kære beboer i Møllevangen, Som tidligere oplyst, er du inviteret til Åbent hus og informationsmøde

Læs mere

HOLD ØJE MED FORBRUGET AF VARME

HOLD ØJE MED FORBRUGET AF VARME KONTROLBOG HOLD ØJE MED FORBRUGET AF Det kan spare dig for mange penge Mindst én gang om ugen bør du aflæse og notere forbruget af varme i din ejendom. Så får du god kontrol med ejendommens varmeforbrug

Læs mere

Ventilation. Ventilation kan etableres på to forskellige måder:

Ventilation. Ventilation kan etableres på to forskellige måder: Rum, som benyttes af personer, skal ventileres så tilfredsstillende komfort og hygiejniske forhold opnås. Ventilationen bevirker, at fugt og forurening (partikler, CO 2, lugt mm.) fjernes fra opholdsrummene

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug. Energimærkningen omfatter ejendommen Usserød Kongevej 87, 2970 Hørsholm, matr.nr. 6bg Usserød By.

Lavt forbrug. Højt forbrug. Energimærkningen omfatter ejendommen Usserød Kongevej 87, 2970 Hørsholm, matr.nr. 6bg Usserød By. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Usserød Kongevej 87 Postnr./by: 2970 Hørsholm BBR-nr.: 223-000000 Energikonsulent: Martin Dahl Thomsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere