DEN NYE KAKKELOVNSKROG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEN NYE KAKKELOVNSKROG"

Transkript

1 DEN NYE KAKKELOVNSKROG DEMONSTRATIONSPROJEKT ABSALONSGADE 24 Rapport Sept Byens Tegnestue Stig Lindholm

2 sag Den nye kakkelovnskrog Absalonsgade 24 dato Sept emne Rapport side 1 0. Forord Indholdsfortegnelse: 1. Projektresumè 2. Fakta om projektet 3. Projektbeskrivelse Baggrund Formål Målgruppe 4 Forsøgsprocessen Beskrivelse af systemet/radiatoren Beskrivelse af byggeprocessen 5 Projektets resultater Æstetisk vurdering Vurdering af målinger Anlægsudgifter/drift (vurderet i forhold til traditionelle anlæg) 6 Erhvervsmæssig perspektivering Bilag 1 Notat vedr. målinger, By og Byg, 23. august Bilag 2 Tegninger 1:100 af Absalonsgade 24. Bilag 3 Tegninger af radiatorer 1:10. Bilag 4 Bilag 5 Brugervejledning. Anvendelse af skorstene i ældre etageboliger til friskluftindtag - en forundersøgelsesrapport, marts 1998

3 sag Den nye kakkelovnskrog Absalonsgade 24 dato Sept emne Rapport side 2 Forord Vinteren 1996/97 udskrev Byfornyelse København og teknologirådet en konkurrence om Design af miljørigtige bygningsdele i byfornyelsen I april 1997 blev projektforslaget Den nye kakkelovnskrog udarbejdet af Byens Tegnestue og ingeniør Stig Lindholm tildelt 1. præmie for et forslag til et kombineret varme- og ventilationsanlæg med centralt placerede radiatorer. Byens Tegnestue og Ingeniør Stig Lindholm udarbejdede efter konkurrencen en forundersøgelse for at afklare de eksisterende skorstenes anvendelighed til projektet, se Anvendelse af skorstene i ældre etageboliger til friskluftindtag, marts Byfornyelse København havde allerede på dette tidspunkt et demonstrationsprojekt i gang med centralt placerede radiatorer. Dette blev rettet til, så det kan betragtes som generation 1 i udviklingen af varme- og ventilationsanlæg med centralt placerede radiatorer. (Projektet blev udført på arbejderboligerne, Vigerslev Allè i Valby, se rapporten Industrielt design og udvikling af centralt placerede varmeanlæg, September 1998). I september 1998 godkender Boligministeriet nærværende demonstrationsprojekt, som er en afprøvning af demonstrationsprojektet i forbindelse med en byfornyelse af ejendommen Absalonsgade 24 på Vesterbro i København. Byggeriet blev udført i Projektleder for udviklingsprojektet er Byfornyelse København, ved Helle Drechsel. Projektgruppen består foruden projektlederen, af Byens Tegnestue, ved arkitekt Jens Harild og Ingeniørfirmaet Stig Lindholm. Projektets følgegruppe har været: Civilingeniør Niels Bergsøe, By og Byg Arkitekt Ole Svensson, By og Byg John Sandersen, Ribe Jernindustri Klaus M. Hansen, Claus E Gregersen Kjeld Christiansen, Dominia Ole Iversen, Ai-gruppen Niels Herskind, Byens tegnestue Christian Duch, Byfornyelse København Civilingeniør Niels Bergsøe, By og Byg har foretaget efterfølgende målinger af temperatur, ventilation og fugtforhold i ejendommen. København februar 2003

4 sag Den nye kakkelovnskrog Absalonsgade 24 dato Sept. 033 emne Rapport side 3 1. Projektresumé Temaet i demonstrationsprojektet var at afprøve muligheder og konsekvenser ved et kombineret varme og ventilationsanlæg med centralt placerede radiatorer i forbindelse med etablering af nye varmeanlæg i etageejendomme, specielt ved byfornyelse af ældre etageejendomme. Det overordnede mål for den oprindelige arkitektkonkurrence og senere demonstrationsprojektet var at udvikle veldesignede miljøvenlige bygningsdele. I dette tilfælde et smukt energivenligt varme- og ventilationsanlæg. Udgangspunktet var dels de skæmmende radiatorer og varmerør foran ofte fine vinduespaneler, som man ser ved nyetablerede centralvarmeanlæg i ældre ejendomme, dels de problemer ventilationsanlæg giver med træk, støj og højt energiforbrug. Den nye kakkelovnskrog i Absalonsgade 24. De vigtigste temaer, der skulle afprøves, var udvikling af en veldesignet radiator, om varmerør og ventilationsrør rent fysisk kan rummes i skorstenen, om varmefordeling ved placering af radiatorer ved skorsten midt i boligen er god nok, om ventilationen giver støj- eller trækproblemer, samt om etablerings- og driftsomkostningerne kan konkurrere med traditionelle anlæg. Ved at tage udgangspunkt i en traditionel billig masseproduceret radiator, blev anlægsomkostningerne for radiatoranlægget holdt nede. Ved at forlænge radiatorens

5 sag Den nye kakkelovnskrog Absalonsgade 24 dato Sept emne Rapport side 4 forplade og designe en speciel radiatorrist, havde man et design, der passede til et hjørne, som de fleste radiatorer står i. Demonstrationsejendommen er en byfornyelsesejendom på Vesterbro med én opgang og 12 stk 3-værelses lejligheder á 62 m2. Ejendommen er særdeles velegnet til forsøget, med én centralt placeret skorsten, der havde betjent alle 3 værelser pr lejelighed. Varmerør og ventilationsrør kunne uden problemer indpasses i skorstenene. Anlægsudgiften for radiatoranlægget svarer nogenlunde til et traditionelt anlæg. Føringsvejene er billigere, til gengæld er der gjort mere ud af radiatorens design. Ventilationsanlægget er dyrere i anlæg, da det er mere omfattende. Varmegenindvindingen er et ekstra element i forhold til et normalt udsugningsanlæg. Om denne ekstra udgift svarer til besparelsen på varmen, kan vi med vort talmateriale ikke sige med sikkerhed. Målinger af temperatur- og fugtforhold viser normale forhold, dvs svarende til forhold ved traditionelle anlæg. Der blev konstateret at der sker luftoverførsel mellem lejlighederne, men årsagen kunne ikke afdækkes. Radiatoranlægget har helt klart en højere kvalitet end et traditionelt anlæg æstetisk og funktionelt. Det er lidt dyrere, men udgiften spares ind indenfor 10 år.

6 sag Den nye kakkelovnskrog Absalonsgade 24 dato Sept emne Rapport side 5 2. Fakta om projektet Tidsforløbet: April 1997 Konkurrence om Design af miljørigtige bygningsdele i byfornyelsen afgøres. Marts 1998: Rapport om Anvendelse af skorstene i ældre etageboliger til friskluftindtag. August 1998: Prissat projektforslag for byfornyelse og demonstrationsprojekt i Absalonsgade 24 godkendes af kommunen. September 1998: Ansøgning om midler til udførelse af demonstrationsprojektet godkendes af Boligministeriet. Januar 1999: Samarbejde med Ribe Jernindustri om udvikling af radiatorer igangsættes. Juni 1999: Prototype på radiator færdig. Juni 1999: Licitation Januar 2000: Byggeri igangsættes. Oktober 2000: Følgegruppemøde. Oktober 2000: Byggeri afleveres. April 2002: Målinger gennemføres af By og Byg. Demonstrationsprojektets deltagere: Ribe Jernindustri havde produceret radiatorer til 1. generationsprojektet på Vigerslev Allè, hvorfor det var naturligt at involvere dem i 2. generation også. Det viste sig at de havde et produkt der passede til projektet, de har derfor været med i udviklingen af prototypen på radiatoren, og senere produceret radiatorer til anlægget i Absalonsgade 24. Claus E Gregersen vandt licitationen og har været hovedentreprenør på byfornyelsen og demonstrationsprojektet. Jagtvejens vvs var underentreprenør for CEG vedrørende vvs-entreprisen. Fra start involveredes Per Aarsleff i projektet, idet deres Strømpelining var foreslået anvendt i konkurrenceprojektet til foring af de gamle skorstene, der skulle fungere til ventilationsindtag. De har også udført strømpeliningen på Absalonsgade 24. Absalonsgade 24 Demonstrationsprojektet er udført på ejendommen Absalonsgade 24, som ligger på indre Vesterbro i København. Ejendommen er ejet af en andelsboligforening og alle lejligheder er andele. Ejendommen er opført i 1871 og har een opgang med 12 stk 3- værelsesboliger.

7 sag Den nye kakkelovnskrog Absalonsgade 24 dato Sept emne Rapport side 6 Ejendommen ligger i en karrè (Skydebanekarreen), hvor der foreligger en udarbejdet og besluttet byfornyelsesplan. Byens Tegnestue er rådgivere for ejendommen. Ejendommen var velegnet til demonstrationsprojektet, idet alle lejligheder skulle indrettes med nye baderum og køkkener, og i hver lejlighed er der een centralt placeret skorsten, der betjener 3 værelser i hver bolig. Endvidere er alle 3 værelser i hver lejlighed udstyret med nogle meget smukke paneler på ydervæggene, der æstetisk ville være problematiske at placere varmeapparater og -rør på. Absalonsgade 24. Gårdfacade.

8 sag Den nye kakkelovnskrog Absalonsgade 24 dato Sept emne Rapport side 7 3. Projektbeskrivelse Projektet er et kombineret varme- og ventilationsanlæg, hvor varmen fra ventilationsluften indvindes i en krydsvarmeveksler og den friske forvarmede luft sendes gennem de gamle skorstene ind i boligerne. Ved at lade den forvarmede friske luft passere gennem en radiator placeret ved skorstenen bliver boligerne varmet op. De gamle skorstene benyttes også til føring af stigeledninger for varmerør. Målet med nærværende demonstrationsprojekt var at udvikle teknikken i at bruge den eksisterende skorsten som kanal for friskluftindtag, samt at videreudvikle designet af selve radiatoren, som inventar i boligen. De vigtigste effekter af denne type anlæg er at: 1. varmeudgifterne falder, 2. trækproblemer i forbindelse med almindelige ventilationsanlæg minimeres, 3. kvaliteten af friskluftindtaget/luftudskiftningen forbedres, 4. de skæmmende radiatorrør mv omkring vinduer forsvinder. Baggrund for projektet I de ældre ejendomme indlægges i forbindelse med byfornyelse/modernisering mekanisk ventilationsanlæg for at forbedre luftskiftet. Dette medfører en række problemer, hvoraf de væsentligste er: der forgår et stort varmetab ved at sende store mængder opvarmet luft ud, det er svært at styre luftindtaget (der opstår undertryk og dermed trækproblemer i boligerne, selvom isolering forbedres væsentligt), der kommer grimme rør på meget synlige steder omkring vinduerne, ved gennemføringerne i etagedæk opstår lydproblemer. Hovedideen i projektet er at genbruge varmen fra ventilationsluften ved at føre den gennem en krydsvarmeveksler på loftet, og derfra sende frisk opvarmet luft ned gennem de eksisterende skorstene og ud i boligen. Ved at placere radiatorerne ved skorstenene bliver luften yderligere opvarmet inden den cirkulerer gennem boligen og ud igen gennem ventilationventiler i bad og emhætte i køkken. Nedenstående teser blev opstillet inden demonstrationsprojektet blev udført: 50% energibesparelse i forhold til en almindeligt byfornyet ejendom. Krydsveksleren genindvinder op til 70% af varmen fra ventilationsluften. I store dele af året vil anlægget være selvforsynende. Trækproblemerne forsvinder, fordi luftindtaget kan kontrolleres, så der kan etableres et lille overtryk i boligen. De gamle skorstene udnyttes og holdes i funktion. Efter indlæggelse af traditionelt centralvarmeanlæg står de gamle skorstene tilbage ubrugte og giver ofte problemer med træk, lugt og fugt, samt med løbesod.

9 sag Den nye kakkelovnskrog Absalonsgade 24 dato Sept emne Rapport side 8 Isolering mod trafikstøj forbedres. De fleste byfornyelsesejendomme ligger i støjbelastede områder (specielt trafikstøj). Ved at få friskluft-indtaget gennem skorstenen kan åbninger og ventiler i facader og vinduer undgås og dermed støj gennem disse, og det æstetiske problem med montering af nye friskluftventiler i de ældre ejendommes facader undgås. De panelbeklædte vindueslysninger bevares. De æstetiske problemer med den normale radiatorplacering under vinduerne løses. De ældre ejendommes smukke paneler bevares synlige, og skæmmende rørføringer, op og ned af vægge og paneler samt gennem stukke, undgås. Ved at lægge varmerørerne ind i skorstenen undgås helt synlige rørføringer. Når radiatorer fjernes fra vinduesbrystninger forbedres vindueslysningernes mikroklima. Udtørring og ødelæggelse af træværk undgås, samtidig forbedres planters fugtforhold. Støjproblemer mellem boligerne i forbindelse med rørgennemføringer gennem etagedæk i stuer og soveværelser forsvinder. Lugtproblemer mellem boligerne mindskes. P.g.a. undertrykket i boligerne kan der sive luft fra bolig til bolig gennem sprækker og rørgennemføringer med lugtproblemer til følge. Man udnytter ejendommenes oprindelige varmeanlægs struktur og bevarer kakkelovnskrogen på en ny og effektiv måde. Økonomien forbedres. Radiatoranlægget bliver billigere (kun een radiator i hvert rum mod normalt een under hvert vindue). Ventilationsanlægget bliver i anlæg mere omfattende og dyrere, men dette opvejes af varmebesparelsen. Reparationsarbejderne i boligen omkring skorstenene er ikke væsentligt anderledes, end de arbejder der normalt udføres ved nedlæggelse af petroleums- og brændeovne. Centralvarmeanlægget forbedres. Ved at føre radiatorstigstrengen i ubrudte pexrør direkte mellem boligen og kælderen kan alle varmemålere placeres her. Dette giver nemmere aflæsning og mulighed for mere præcis styring af varmeanlægget. Hvis der samtidig efterisoleres, som man normalt gør i byfornyelsesejendomme, dvs brystninger isoleres og vinduer får U-værdi på 1,2-1,4, vil der ikke være komfortproblemer med kuldenedslag fra vinduer. Den forbedrede varmefordeling i boligerne betyder, at radiatorer i køkkener og baderum ikke er nødvendige. Demonstrationsprojektets formål Demonstrationsprojektet kan ses som et 2. generationsprojekt, idet man bygger videre på de erfaringer, som høstes i forbindelse med demonstrationsprojektet Centralt placerede varmeanlæg. I dette projekt indgår ikke brug af eksisterende skorstene til føring af varmerør.

10 sag Den nye kakkelovnskrog Absalonsgade 24 dato Sept emne Rapport side 9 Nærværende demonstrationsprojekts formål, er at vise at kombinationen af brugen af de gamle skorstene til friskluftindtag og føring af varmerør til centralt placerede radiatorer giver reduceret varmeforbrug, bedre luft /ventilation i boligen, bedre lydisolering og samtidig en æstetisk mere tilfredsstillende varmeinstallation. På længere sigt forventes også at installationomkostningerne til varmeanlægget vil blive lavere end til traditionelle varmeanlæg. De konkrete tekniske mål er at afprøve renoveringen af skorstenene med en strømpe, så de kan anvendes til ventilationskanaler og føring af varmerør. Derudover ønskes at videreudvikle og få igangsat produktionen af en velegnet, såvel teknisk som æstetisk, radiatortype. Endvidere ville man udvikle filtre til ventilationsindtaget, så den friske luft bliver af endnu højere kvalitet. Der vil både blive arbejdet med centralt placerede filtre ved ventilator på loft, og med decentrale filtre i de enkelte lejligheder, måske som specielle filtre til eventuelle allergikere. De øvrige tekniske dele af anlægget er afprøvede standardelementer, såsom pexrør med fittings til varmerør og ventilationsanlægget. Målgruppe Den primære målgruppe er rådgivere, entreprenører, producenter og håndværkere i byfornyelsen, og sekundært dermed også de øvrige aktører i byfornyelsen, såsom byfornyelsesselskaber og ejere af ejendomme. Men vi ser også at erfaringerne med systemet kan bruges indenfor nybyggeri i en måske endnu mere rationel udformning, så aktørerne ved nyt boligbyggeri er også en potentiel målgruppe.

11 sag Den nye kakkelovnskrog Absalonsgade 24 dato Sept emne Rapport side Forsøgsprocessen Demonstrationsprojektet består byggeteknisk af et varmeanlæg tilsluttet fjernvarme og et ventilationsanlæg med indtag og udsug og genindvinding af varmen fra ventilationsafkastet til luftindtaget. Ved udarbejdelsen af ideprojektet forventedes, at man var nødt til at udvikle en speciel lyd- og brandsluse ved luftindtaget til hver enkelt lejlighed. Det viste sig, at der ikke var noget myndighedskrav om dette. Ud over den specielle sammenstilling af de tekniske komponenter var der dele, der skulle udvikles. Det var primært nedenstående: - Udvikling/design af en radiator, der skulle placeres inde i boligen i stedet for under et vindue. - omdannelse/foring af det eksisterende skorstensrør til friskluftkanal. - Føring af radiatorrør i skorstenen. Radiator: Radiatoren skulle udvikles og afprøves inden projektet blev udført. De andre dele kunne først afprøves i forbindelse med udførelsen. Da Ribe Jernindustri havde været med til at udføre systemets 1. generation var det naturligt at involvere denne producent igen. Et af formålene med projektet var at udvikle en radiator, der prismæssigt kunne accepteres til brug i støttede byfornyelsesejendomme. Man tog derfor udgangspunkt i at radiatoren skulle kunne produceres på fabrikkens samlebånd. En radiator, der uden større omkostninger kunne indgå i fabrikkens program. Ved at arbejde med frontpladen på radiatoren kom man frem til et enkelt design, der kunne indplaceres i et hjørne. Fabrikken havde sammen med et svensk firma et produkt der styrede friskluftindtag gennem facaden bag radiatoren, når denne er ophængt på udvendig væg under et vindue. Dette ventilationssystem viste sig uden større ændringer at kunne bruges, som kobling mellem ventilationen friskluft tilførslen gennem skorstenen og radiatoren. Prøveradiator uden rist. Prøveradiator med filter taget op.

12 sag Den nye kakkelovnskrog Absalonsgade 24 dato Sept emne Rapport side 11 Der udførtes en prøve som blev ophængt primært for at afprøve det visuelle design. Forskellige riste blev afprøvet. Prøven viste at den forlængede forplade uden problemer skjulte radiatorens termostatventil, selvom den monteredes på traditionel vis og uden det gik ud over betjeningen. Derfor var det ikke nødvendigt at udforme speciel termostatventil eller betjeningspanel, som ville fordyre radiatoren. Ventil på radiatorprøve Bund af prøveradiator. Radiatorprøve med rist. Radiatorprøve med rist. Det viste sig ved detailprojekteringen, at det var nødvendigt at kunne ophænge radiatoren på plan væg også. At det var nødvendigt at udvikle et design på en type radiator, der ikke hang i et hjørne, men på en plan væg. Man valgte at bruge samme type radiator, med forlænget forplade, og så designe specielle gavle og rist til at inddække radiatoren.

13 sag Den nye kakkelovnskrog Absalonsgade 24 dato Sept emne Rapport side 12 Man lagde sig fast på at radiatoren skulle være 65,5 cm høj (en af fabrikkens standardhøjder), hvilket gav en ønsket lav højde svarende til borde, så radiatoren ikke dominerede. En lav radiator udnytter også varmen bedre end en høj. Størrelsen på radiatorpladen er afhængig af det rum, der skal varmes op. Til et hjørne er det naturligt at have en forholdsvis dyb 3 pladers radiator, som samtidig gør radiatoren forholdsvis lille at se på. Der er altså ikke tale om, at man har designet én bestemt radiator med ét udseende og én størrelse. Der er ligesom til traditionelle radiatoranlæg tale om at radiatorerne kan variere i størrelser ud fra tekniske krav. Dette og variationen af skorstensstørrelser og udformninger gør, at det vil blive nødvendigt at udvikle flere typer riste og ophængsmuligheder, end de der er afprøvet i Absalonsgade 24. Radiatoren ophænges på en træplade (af mdf) så dels den rigtige afstand til hjørnet opnås, dels opnås mulighed for at trække rør skjult bag radiatoren. Hvis radiatoren sidder lige ud for skorstenen er der ikke behov for at skjule rør, men i nogle tilfælde har det vist sig nødvendigt at trække ventilationsrør bag radiatoren. Til radiatoren designedes en rist som ophængtes over radiatoren. Hullet bag radiatoren blev lukket ind mod væggen med en granitplade. Dermed fik man et sammenhængende design, der havde et moderne udtryk, men samtidig var anvendt gedigne materialer som i de gamle kakkelovne og kaminer. Alle typer riste er ophængt uden at belaste radiatoren, dvs den er ophængt på væg og/eller mdf-bagplade. Risten skal aht inspektion og udskiftning af filtre være nem at demontere. Den ligger løst i nogle beslag på væg og bagplade. Hjørnetypen har pga de afskårne hjørner vist sig at have et problem. Den har tendens til at vippe forover. Et mere stabilt beslag skal udvikles. I Absalonsgad 24 var der tre ophængssituationer: Type A: indadgående hjørne. Type B: udadgående hjørne i stor stue. Type C: radiator ophængt på lige væg.

14 sag Den nye kakkelovnskrog Absalonsgade 24 dato Sept emne Rapport side 13 Type A: indadgående hjørne: (Radiator: Rio PK III x 655 x (500/700) Type B: udadgående hjørne i stor stue: (Radiator: Rio PK II x 655 x (1000/1200):

15 sag Den nye kakkelovnskrog Absalonsgade 24 dato Sept emne Rapport side 14 Type C1: Ophæng på lige væg: stor i lejlighed 1. tv, hvor væg var nedrevet: Rio PK III x 655 x (100/1200) Type C2: Ophæng på lige væg: mindre i tagboligers stue med lige væg ved skorsten men samme størrelse som i små værelser i stuer nedenunder: Rio PK III x 655 x(500/700) Radiatornavnet betyder, at det er en Rio radiator, type PK med 1, 2 eller 3 plader (I, II, III). 655 angiver radiatorens højde i mm. Tallene i parentes angiver bagpladernes henholdsvis forpladens bredde i mm.

16 sag Den nye kakkelovnskrog Absalonsgade 24 dato Sept emne Rapport side 15 Man kan altså variere radiatorens størrelse i højde, bredde og antal plader, så den passer til den ydelse rummet kræver og til placeringen. Type A er lille og kompakt for at få den langt ind i hjørnet mens type B er valgt meget bred med kun to plader. I Absalonsgade 24 var der i de 9 lejligheder kun behov for type A og type B radiatorer. Pga en nedrevet væg mellem to stuer og to specielle tagboliger blev der udført to yderligere variationer type C1 og C2 begge på lige vægge hvor der monteredes gavle i tynd stålplade: Der er kun brugt 3 forskellige radiatorstørrelser. Der er brugt en type rist til Type A, en til Type B og to størrelser af samme type til Type C. Byggeprocessen Demonstrationsprojektet blev udført på ejendommen Absalonsgade 24 på Vesterbro i København i forbindelse med en almindelig byfornyelsessag. Ejendommen har én opgang med 12 boliger og er ejet af en andelsboligforening. Alle beboere var genhuset under byggeriet. Projektet indeholdt foruden forsøgsprojektet tagrenovering, istandsættelse af kælder og fugtforanstaltninger, facaderenovering, udskiftning af vinduer undtagen sal mod gade, hvor vinduer blev renoveret og forsynet med koblede rammer. Mod gård blev etableret franske altandøre. Alle lejligheder fik nyt bad og køkken. Alle installationer blev fornyet. Der blev isoleret mod kælder og taget blev isoleret. Brystninger blev ikke isoleret. Alle vinduer og altandøre blev forsynet med energiglas. Vindue isoleret med Optoglas. Nye altandøre og vægpaneler.

17 sag Den nye kakkelovnskrog Absalonsgade 24 dato Sept emne Rapport side 16 Boligerne er 3-værelses boliger. Strukturen i lejlighederne blev bevaret, de oprindelige beboelsesrum ændredes ikke, det nye baderum indrettedes i det gamle køkken og entre. Ejendommen har kun een skorsten i hver side, centralt placeret således at alle tre rum kan koble kakkelovn og nu radiator til samme skorsten. Det var derfor kun nødvendigt at etablere 3 radiatorer med indblæsning af ventilationsluft i hver bolig. Efter ønske fra beboerne etableredes traditionelle radiatorer i køkken og bad. Alle boliger har varmemålere i kælder. Den koncentrerede rørføring gjorde at der fra hver bolig kun skulle føres én varmeledning til måler i kælder. Også varmeapparater i køkken og bad kunne uden synlige føringer kobles til. Dvs at der nederst i skorstenen var 7 ledninger. Varmerørene førtes i præisolerede pexrør. I tilfælde af defekt kan de udskiftes. Efter varmerør var trukket blev skorstene foret ved strømpelining. Denne teknik er udviklet til at tætne/modernisere kloakrør uden at grave op. Den er også tidligere brugt til skorstene til aftræksventilation. Teknikken var afprøvet før (dog uden varmerør), og det viste sig at forløbe uden problemer. Princippet i foringen er, at man langsomt kommer en strømpe af epoxy ned i røret. Strømpen kan formes mens den er varm, og den holdes varm af varmt vand. Under processen afgives giftige dampe, hvorfor processen udførtes under foreskrevne sikkerhedsforanstaltninger (bla var der ikke andre håndværkere på pladsen). Så snart strømpen bliver kold størkner den og afgiver iflg undersøgelser ikke giftstoffer se bilag. De to skorstene blev foret på én dag. Da miljøet har høj prioritet bør det undersøges om der findes alternative løsningsmuligheder, der kan konkurrere økonomisk med den valgte løsning. Efter foringen boredes huller i skorstenen og ventilation og varmerør kunne kobles til når radiator ophængtes. Radiator type B Radiator type A Ophængsplade, huller for ventilation og varmerør kan ses. Den meget store ventilator og megen rørføring i forbindelse med genindvinding af varmen fra afkastluften og mekanisk indtag af frisk luft gav et pladsmæssigt problem, som nok må siges at være generelt for byfornyelsesejendomme. Ejendommen har

18 sag Den nye kakkelovnskrog Absalonsgade 24 dato Sept emne Rapport side 17 saddeltag og ventilatoren blev placeret på hanebåndsloftet, som nu er svært fremkommeligt og gav problemer med placering af renselemme. De blev løst men der skal tages højde for ved projekteringen at det fylder meget, ligesom monteringen krævede at to spær demonteredes midlertidigt.

19 sag Den nye kakkelovnskrog Absalonsgade 24 dato Sept emne Rapport side Projektets resultater Æstetisk vurdering Som udgangspunkt var der i programmet opstillet en række ønsker, som overvejende var æstetiske: - Placeringen af varmekilden fastholdes på den gamle kakkelovns placering, som de gamle bygninger er designet til. - De gamle træpaneler om vinduer bevares og er synlige. - Træpanelerne beskadiges ikke af den stærke varme fra radiatorer i vinduerne. - Nye installationsrør til den moderne varmeinstallation kan ikke ses. - Den nye varmekilde/radiatoren skal være et møbel i boligen. Den skal have et design, der kan leve op til de gamle kaminer og kakkelovne, uden at være kopier. - Den skal stadig signalere kakkelovnskrog et sted hvor man kan gå hen og varme hænderne og have ting stående på kaminhylden. Om de 4 første punkter kan man konstatere at det er udført som sådan: Der var ingen problemer med at få placeret radiatorerne, lejlighederne havde i forvejen for de flestes vedkommende varmekilder på samme sted, og døre med videre var placeret under hensyntagen til dette. Radiator i tagetage. Radiator i stue. I Absalonsgade 24 er der i alle lejligheders værelser både mod gade og gård - meget flotte træpaneler fra gulv til loft på de udvendige vægge. De kommer stadig fuldt ud til deres ret uden genererne rør og radiatorer.

20 sag Den nye kakkelovnskrog Absalonsgade 24 dato Sept emne Rapport side 19 Endvidere har det vist sig at sammentrækninger og revner i træet er minimeret. Der er ingen synlige varmerør i værelserne. Danfoss termostatventilen er diskret gemt bag radiatorens forplade og varmeføleren ligger skjult under radiatoren. Dette gælder også de tre radiatorer, som ikke er placeret i et hjørne, men på en lige væg. Ved at vælge en lidt traditionel riflet radiatorforplade har man fastholdt et signal om at det er en gedigen jernradiator. Rist er også udført i jern og har stor tyngde. Radiator og rist har man valgt at male i en mørkegrå metallak, ikke langt fra en kakkelovns ovnsværte. Endelig signalerer granithylden kvalitet det er et møbel, hvor man ikke bare har valgt den billige løsning, men ofret noget. Det er også lykkedes at udføre radiatorernes forplader i ønskede højder og i gode dimensioner - de fleste er kvadratiske ca 70x70 cm. Dog er det udadgående hjørne lidt problematisk, da det giver en meget stor forplade. Det kunne overvejes at placere radiatoren anderledes, så den kan gøres mindre. Konklusionen må dog være, at radiatoren er blevet et moderne møbel/installation, der gerne må ses uden at den dominerer.

21 sag Den nye kakkelovnskrog Absalonsgade 24 dato Sept emne Rapport side 20 Vurdering af målinger Nedenstående ville man gerne have testet af målingerne: - Temperaturfordelingen i stuen er jævn. Der er ikke komfortproblemer med kulde fra vinduer fx - Der er ikke træk fra døre og vinduer. Overtrykket i boligen skabt af indblæsningsluften minimerer træk fra utætte døre og vinduer. Derudover forventedes at - Luft i boligen bliver renere, da den friske luft kommer højt oppefra/over tag. - Lugtproblemer mellem lejligheder mindskes. - Støj mellem boliger mindskes. - Støj udefra mindskes. Ejendommen Absalonsgade 24 består af en trappe med 12 lejligheder. I én lejlighed på hver etage i alt 6 lejligheder er der gennemført målinger af temperatur og relativ fugtighed ved hjælp af programmerbare dataloggere og af ventilationen ved hjælp af den såkaldte PFT-metode. Desuden er der gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt beboerne i alle 12 lejligheder. Undersøgelserne er gennemført i perioden 9. april 17. april Lejlighederne Lejlighederne består af 3 rum samt entré, køkken og bad. De tre opholdsrum er i det følgende betegnet rum 1, rum 2 og rum 3, idet de ikke har samme anvendelse i alle lejligheder. Rum 1 er beliggende i tilknytning til køkkenet og med franske altandøre mod ejendommens bagside. Rummet anvendes i de fleste lejligheder som kombineret spisestue og stue. Rum 2 ligger i forlængelse af rum 1 og med ét vindue mod Absalonsgade. Rum 3 ligger nærmest trappen med 2 vinduer mod Absalonsgade. I nogle lejligheder er døren mellem rum 2 og 3 blændet og i én lejlighed er skillevæggen mellem rum 2 og 3 fjernet. Temperatur- og fugtmålinger Foruden målinger af temperatur og fugt i udvalgte rum er der foretaget målinger ved en eller flere radiatorer. Tabel 1 og tabel 2 viser resultaterne af målingerne. I lejligheden 3. th. er der i rum 3 foretaget målinger såvel ved indvendig væg som ved ydervæg. Der er meget lille forskel på målingerne, og i tabellen er alene vist resultaterne af målingen ved den indvendige væg.

22 sag Den nye kakkelovnskrog Absalonsgade 24 dato Sept emne Rapport side 21 Tabel 1. Resultater af temperaturmålinger. I tabellen er vist middeltallet og standardafvigelsen for måleperioden Rum 1 [ C] Rum 2 [ C] Rum 3 [ C] Radiator Rum 1 [ C] st. tv. 3,5 ± 0,9 2,5 ± 0,7 5,9 ± 4,9 Radiator Rum 2 [ C] Radiator Rum 3 [ C] 1. tv. 0,7 ± 0,7 0,1 ± 0,4 0,0 ± 2,9 0,6 ± 0,4 2. tv. 2,1 ± 0,5 8,4 ± 3,4 3. th. 0,3 ± 0,8 3,3 ± 4,7 4. th. 9,5 ± 1,3 6,8 ± 3,7 3,5 ± 2,8 5. th. 1,4 ± 0,9 5,0 ± 6,0 3,7 ± 5,1 Tabel 2. Resultater af luftfugtighedsmålinger. I tabellen er vist middeltallet og standardafvigelsen for måleperioden Rum 1 [RF] Rum 2 [RF] Rum 3 [RF] Radiator Rum 1 [RF] st. tv. 0,7 ± 4,1 3,2 ± 3,4 1,1 ± 3,9 Radiator Rum 2 [RF] Radiator Rum 3 [RF] 1. tv. 7,8 ± 3,5 6,1 ± 5,5 8,6 ± 4,8 2,3 ± 7,4 2. tv. 1,9 ± 4,4 9,0 ± 4,8 3. th. 7,0 ± 6,4 5,9 ± 10,5 4. th. 9,5 ± 7,1 0,0 ± 7,5 5,3 ± 8,1 5. th. 3,9 ± 5,9 5,1 ± 12,1 6,5 ± 10,6 Resultaterne bør sammenholdes med figurer, som er vist i By og Byg notat af 23. august Generelt viser måleresultaterne normale temperatur- og fugtforhold og ofte med typiske døgnsvingninger. Den højere standardafvigelse på resultaterne af målingerne af temperaturen ved radiatorerne viser, at varmeafgivelsen reguleres kontinuert over døgnet. Dette gælder dog ikke radiatoren i rum 2 i lejligheden 1. tv., hvor radiatoren tilsyneladende ikke har været i brug. I visse lejligheder fx 1. tv., rum 3, som er et soverum, og i 4. th. er rumluftens vanddampindhold til den høje side. Rumluftens vanddampindhold, som kan beregnes på grundlag af sammenhørende værdier af temperatur og relativ fugtighed, bør være under ca. 7 gh 2 O/kg luft svarende til ca. 45 %RF ved C, for at begrænse husstøvmideforekomsten. Ventilationsmålinger Resultaterne af ventilationsmålingerne gør det ikke muligt at udtale sig om ventilationen i de enkelte lejligheder. Årsagen er, at der i betragteligt omfang forekommer luftoverføring mellem lejlighederne. Ved PFT-metoden, som blev anvendt ved ventilationsmålingerne, tilføres en lille smule af en kendt og målbar luftart (sporgas) til rumluften i lejlighederne, og den resulterende koncentration måles.

BBR-nr.: 580-022566 Energimærkning nr.: 200012763 Gyldigt 5 år fra: 23-04-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 580-022566 Energimærkning nr.: 200012763 Gyldigt 5 år fra: 23-04-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kallemosen 22 Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-022566 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Agenda. EUDP-projektet formål Proces Prøvelejlighed Byfornyelsesprojekt Målinger. Spørgsmål og diskussion

Agenda. EUDP-projektet formål Proces Prøvelejlighed Byfornyelsesprojekt Målinger. Spørgsmål og diskussion Agenda EUDP-projektet formål Proces Prøvelejlighed Byfornyelsesprojekt Målinger Spørgsmål og diskussion 2 22 MAJ 2013 BYFORNYELSE PÅ RYESGADE 30 - UDFØRSEL OG ERFARINGER EUDP projekt: "Udvikling og 1:1

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hallssti 37 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8000 Århus C BBR-nr.: 751-155514 Energikonsulent: Jens Kierstein Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Vestre Ringgade og Gustav Wiedsvej, Århus C 188-1

Vestre Ringgade og Gustav Wiedsvej, Århus C 188-1 SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Vestre Ringgade og Gustav Wiedsvej, Århus C 188-1 8000 Århus C BBR-nr.: 751-534930 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Clemensgade 8 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 6000 Kolding BBR-nr.: 621-029215 Energikonsulent: Flemming Rigenstrup Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

1 Udskiftning af glas i hoveddøre 1050 kwh Fjernvarme 470 kr.

1 Udskiftning af glas i hoveddøre 1050 kwh Fjernvarme 470 kr. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vestre Ringgade, Århus C 178 - Postnr./by: 8000 Århus C BBR-nr.: 751-534922 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Valborghus 03.2095.40 Bygningsdel/foranstaltning 01 - Tag I forbindelse med besigtigelsen den 17. september 2010 vurderes det, at den udførte tagfod ikke er tæt, hvilket medfører

Læs mere

Beboermøde Ryesgade 25

Beboermøde Ryesgade 25 Beboermøde Ryesgade 25 Beboermødet afholdes på tirsdag den 27. november kl. 19-21 i baghuset Ryesgade 30 (indgang gennem porten i passagen) Oplæg på mødet: 1. Kommunens ønsker til byfornyelsen og til projektet

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer.

Energimærke. Lavt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Padborgvej 3 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8600 Silkeborg BBR-nr.: 740-011161 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Programversion: EK-Pro,

Læs mere

Boligventilation Nr.: 1.04

Boligventilation Nr.: 1.04 Side 1/5 Tema: Boligventilation Nr.: Boligventilation med VGV, etageejendomme Dato: May, 2004. Rev. maj 2012 Keywords: Residential ventilation, system layout, humidity control, heat recovery. Resume Der

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 61 MWh Fjernvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 61 MWh Fjernvarme SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Egilsgade 7 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2300 København S BBR-nr.: 101-112497 Energikonsulent: Mads Lange Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering.

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering. Eksempel Energirenovering etageboliger VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944 UDGIVET DECEMBER 2014 Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering Beboerne i 189 lejligheder i boligforeningen Vivabolig i Aalborg

Læs mere

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hostrups Have 1-29 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-128131 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Termografisk inspektion af bygning.

Termografisk inspektion af bygning. Termografisk inspektion af bygning. Bygnings data: Boligareal i undersøgt bygning: 158 m² Inde temperatur målt i bygning: Ca. 23 C Ude temperatur: Målt til ca. -6 C Temperatur differences inde - ude Δt:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rynkebyvej 4 Postnr./by: 5750 Ringe BBR-nr.: 430-015032 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Faaborg

Læs mere

BBR-nr.: 580-005931 Energimærkning nr.: 200012202 Gyldigt 5 år fra: 01-04-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 580-005931 Energimærkning nr.: 200012202 Gyldigt 5 år fra: 01-04-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Thøgersens Gård 5 Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-005931 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Tårnvej 2 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-055010 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 47 Adresse: Koppen 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2990 Nivå BBR-nr.: 210-012079-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

BBR-nr.: 461-047122 Energimærkning nr.: 100111036 Gyldigt 5 år fra: 12-02-2009 Energikonsulent: Lars Christensen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 461-047122 Energimærkning nr.: 100111036 Gyldigt 5 år fra: 12-02-2009 Energikonsulent: Lars Christensen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lettebækvænget 1 Postnr./by: 5250 Odense SV BBR-nr.: 461-047122 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapport Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapporten omhandler bebyggelsen Willemoesgade 32-36, matr.

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder

Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Adresse: Digestykket 73 Postnr./by: 2730 Herlev BBR-nr.: 163-019477-021 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Nye toiletter. 18 m³ vand 1080 kr. 13290 kr. 12.3 år

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Nye toiletter. 18 m³ vand 1080 kr. 13290 kr. 12.3 år SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skolegade 42 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-000699 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Adresse: Aarestrupvej 23 Postnr./by: 7470 Karup J BBR-nr.: 791-212031-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Trompeterbakken 11 Postnr./by: 6000 Kolding BBR-nr.: 621-144316 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 01 - Tag Karakter 2-3 Eftergang af tag Eftergang af inddækninger, taghætter og murværk på tag B 5 25-30 år 5 02 - Kælder og fundament Karakter 3-7

Læs mere

BBR-nr.: 851-186859 Energimærkning nr.: 200003331 Gyldigt 5 år fra: 24-10-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-186859 Energimærkning nr.: 200003331 Gyldigt 5 år fra: 24-10-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Louisegade 12 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-186859 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

BBR-nr.: 851-186840 Energimærkning nr.: 200003315 Gyldigt 5 år fra: 23-10-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-186840 Energimærkning nr.: 200003315 Gyldigt 5 år fra: 23-10-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Louisegade 11 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-186840 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

BBR-nr.: 851-040234 Energimærkning nr.: 200004224 Gyldigt 5 år fra: 03-01-2008 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-040234 Energimærkning nr.: 200004224 Gyldigt 5 år fra: 03-01-2008 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Dalgasgade 9 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-040234 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Hobrovej 29 8900 Randers 730-012357-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter

Læs mere

Hovedprojekt. Nydamsparken. Indholdsfortegnelse: Nydamsvej. Ventilation og afløb Ventilation og afløb, Spejlvendt variation

Hovedprojekt. Nydamsparken. Indholdsfortegnelse: Nydamsvej. Ventilation og afløb Ventilation og afløb, Spejlvendt variation 2 4 D 6 8 10 12 C 14 16 Nydamsvej 18 Randersvej 43 41 53 51 49 47 45 55 59 57 65 63 61 G 75 73 71 69 67 H 129 127 125 123 B 121 119 Vorregårds allé 117 115 A Indholdsfortegnelse: Side 1: Side 2: Side 3:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Allegade 31 Postnr./by: 4690 Haslev BBR-nr.: 320-000043 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Præstevænget 115 Postnr./by: 7280 Sønder Felding BBR-nr.: 657-910590 Energikonsulent: Gunner Lund Sørensen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

BBR-nr.: 461-587119 Energimærkning nr.: 100110587 Gyldigt 5 år fra: 06-02-2009 Energikonsulent: Henning Tinggaard Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 461-587119 Energimærkning nr.: 100110587 Gyldigt 5 år fra: 06-02-2009 Energikonsulent: Henning Tinggaard Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Munkemaen 51 Postnr./by: 5270 Odense N BBR-nr.: 461-587119 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter (a d) 5. Energiråd 1. Generel info

Læs mere

Høring om byfornyelse. Byfornyelsen omfatter følgende vedligeholdelsesarbejder: Hvad skal istandsættes i Bjarkeshus? Hvad koster det?

Høring om byfornyelse. Byfornyelsen omfatter følgende vedligeholdelsesarbejder: Hvad skal istandsættes i Bjarkeshus? Hvad koster det? HØRING OM BYFORNYELSE BJARKESHUS DECEMBER 2011 / JANUAR 2012 Bjarkesvej 6, Aksel Møllers Have 32 2000 Frederiksberg Høring om byfornyelse Bjarkeshus blev opført i 1918 og trænger til at blive renoveret

Læs mere

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 Eksempel Energirenovering etageboliger KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 UDGIVET DECEMBER 2014 UDGIVET DECEMBER 2014 Renovering skal tiltrække nye beboere Ghettoblokken Korskærparken under Boligkontoret

Læs mere

118.586 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

118.586 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Schaldemosevej 1 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Carsten Elleby Engell- Kofoed Firma: OBH Ingeniørservice A/S

Carsten Elleby Engell- Kofoed Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Provstegade 1C 3700 Rønne BBR-nr.: 400-190054 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Transmissionstab er udregnet for hver enkel boligblok. Varmetab fra rørinstallationer er udregnet samlet og placeret under bygning 1.

Transmissionstab er udregnet for hver enkel boligblok. Varmetab fra rørinstallationer er udregnet samlet og placeret under bygning 1. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skæring Parkvej, Egå 114-1 Postnr./by: 8250 Egå BBR-nr.: 751-891482 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Svinget 4 Postnr./by: 6261 Bredebo BBR-nr.: 550-001075 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

BBR-nr.: 851-000000 Energimærkning nr.: 200003904 Gyldigt 5 år fra: 07-12-2007 Energikonsulent: Henrik Gøthgen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-000000 Energimærkning nr.: 200003904 Gyldigt 5 år fra: 07-12-2007 Energikonsulent: Henrik Gøthgen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Præstemarken 46b Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-000000 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet og varmeforsyning 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter

Læs mere

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand Eksempel Energirenovering etageboliger RINGGÅRDEN ÅRHUS - OPFØRT 1939-1941 UDGIVET DECEMBER 2014 Lyst, lunt og populært Ombygningen af seks boligblokke i den almennyttige boligforening Ringgården i Århus,

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+-boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

BBR-nr.: 851-097473 Energimærkning nr.: 200002556 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-097473 Energimærkning nr.: 200002556 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Gustav Thostrups Vej 1-38 Postnr./by: 9210 Aalborg SØ BBR-nr.: 851-097473 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

BBR-nr.: 751-339178 Energimærkning nr.: 200021560 Gyldigt 5 år fra: 30-09-2009 Energikonsulent: Mogens Thomsen Firma: Ingeniørfirma Graugaard AS

BBR-nr.: 751-339178 Energimærkning nr.: 200021560 Gyldigt 5 år fra: 30-09-2009 Energikonsulent: Mogens Thomsen Firma: Ingeniørfirma Graugaard AS SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ny Munkegade 75 Postnr./by: 8000 Århus C BBR-nr.: 751-339178 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

BBR-nr.: 580-016532 Energimærkning nr.: 200012544 Gyldigt 5 år fra: 16-04-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 580-016532 Energimærkning nr.: 200012544 Gyldigt 5 år fra: 16-04-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Dravengvej 14 Postnr./by: 6360 Tinglev BBR-nr.: 580-016532 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energirigtig boligventilation

Energirigtig boligventilation Energirigtig boligventilation Om energirigtig boligventilation Hvorfor boligventilation Tekniske løsninger Fire ventilationsløsninger Økonomi Kontakter Til et murstensbyggeri fra 1950 erne i Gladsaxe er

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+ boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort 99.50.20-A Clorius Energistyring Besparelser med optimal komfort En vejledning til hvordan du kan holde varmen og samtidig belaste miljøet og din økonomi mindst muligt! Gælder for 1-strengede anlæg. Indholdsfortegnelse

Læs mere

BBR-nr.: 101-262502 Energimærkning nr.: 200000943 Gyldigt 5 år fra: 27-04-2007 Energikonsulent: Carl Ove Hansen Firma: Wormslev BygningsDrift A/S

BBR-nr.: 101-262502 Energimærkning nr.: 200000943 Gyldigt 5 år fra: 27-04-2007 Energikonsulent: Carl Ove Hansen Firma: Wormslev BygningsDrift A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ingerslevsgade 108 Postnr./by: 1705 København V BBR-nr.: 101-262502 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

BBR-nr.: 580-008835 Energimærkning nr.: 100110677 Gyldigt 5 år fra: 09-02-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 580-008835 Energimærkning nr.: 100110677 Gyldigt 5 år fra: 09-02-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lillevang 15 Postnr./by: 6230 Rødekro BBR-nr.: 580-008835 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt!

Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt! lindab ventilation Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt! BR10 krav og løsninger Bygningsreglementet BR10, 2013 stiller følgende krav til ventilation: 6.3.1.2. Beboelsesbygninger

Læs mere

Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx

Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx 7/11-2010 Nr 18. Skunk i lille rum IR000293.IS2 Her ses skunken i det lille rum. I skunken var der fugtig luft, og der måltes en ligevægtsfugtighed (træfugtighed)

Læs mere

Korsholm Skole. Projektkatalog. Answers for energy

Korsholm Skole. Projektkatalog. Answers for energy Korsholm Skole Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ryparken Bygningsdel 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 01. Tagværk - - 100 100 150 150 200 200 300 300 02. Kælder/fundering - - 100 100 - - - - - -

Læs mere

ALBERTSLUND VEST 2010.06.21

ALBERTSLUND VEST 2010.06.21 , PLAN klinker indblæsning udsugning ventilationsanlæg nedhængt loft FORSLAG TIL VENTILATION EKSISTERENDE FORHOLD 9,6 m 2 19,6 m 2 7,0 m 2 4,1 m 2 12,3 m 2 11,9 m 2 7,8 m 2 12,4 m 2 Plan mål 1:50 GÅRDHAVE-FACADER

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af gulve 12 MWh Fjernvarme 5660 kr. 87225 kr. 15.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af gulve 12 MWh Fjernvarme 5660 kr. 87225 kr. 15. SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Katsund 3 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-006553 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

BBR-nr.: 461-047122 Energimærkning nr.: 200010710 Gyldigt 5 år fra: 18-02-2009 Energikonsulent: Lars Christensen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 461-047122 Energimærkning nr.: 200010710 Gyldigt 5 år fra: 18-02-2009 Energikonsulent: Lars Christensen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lettebækvænget 5 Postnr./by: 5250 Odense SV BBR-nr.: 461-047122 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning nr.: 100133504 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2009 Energikonsulent: Bjarne Jensen Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen

BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning nr.: 100133504 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2009 Energikonsulent: Bjarne Jensen Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grænsevej 50 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Møllebankevej 2 Postnr./by: 4840 Nørre Alslev BBR-nr.: 376-014415 Energikonsulent: Søren Surrow Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Preben

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skovvej 14 Postnr./by: 2635 Ishøj BBR-nr.: 183-015834 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 7

Energimærkning SIDE 1 AF 7 SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Søren Møllers Gade 42 8900 Randers 730-018398-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

BBR-nr.: 430-023832 Energimærkning nr.: 200010250 Gyldigt 5 år fra: 28-01-2009 Energikonsulent: Lars Christensen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 430-023832 Energimærkning nr.: 200010250 Gyldigt 5 år fra: 28-01-2009 Energikonsulent: Lars Christensen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hemmegårdsvej 2 Postnr./by: 5863 Ferritslev Fyn BBR-nr.: 430-023832 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Termografisk inspektion af bygning.

Termografisk inspektion af bygning. Termografisk inspektion af bygning. Bygnings data: Boligareal i undersøgt bygning: 177 m² Inde temperatur målt i bygning: Ca. 20 C Ude temperatur: Målt til ca. -10 C Temperatur differences inde - ude Δt:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bjolderupvej 32A Postnr./by: 6392 Bolderslev BBR-nr.: 580-012115 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy Lilleåskolen Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Store Klingbjerg 3 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-009701 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

BEBOERINFORMATION OM UDSKIFTNING AF RADIATOR I AFD. 16

BEBOERINFORMATION OM UDSKIFTNING AF RADIATOR I AFD. 16 BEBOERINFORMATION OM UDSKIFTNING AF RADIATOR I AFD. 16 26. marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Hvorfor skal radiatorene skiftes?... 1 Hvornår begynder renoveringen?... 1 Tidsplan...2-3 Hvordan kommer håndværkerne

Læs mere

BBR-nr.: 851-573186 Energimærkning nr.: 200002183 Gyldigt 5 år fra: 27-07-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-573186 Energimærkning nr.: 200002183 Gyldigt 5 år fra: 27-07-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Stillekrogen 62-80 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-573186 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Sennelsgade 6 8900 Randers 730-017226-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 6

Energimærkning SIDE 1 AF 6 SIDE 1 AF 6 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Von Hattenstræde 10B 8900 Randers 730-019891-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 10 Adresse: Østerhøjvej 66 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2750 Ballerup BBR-nr.: 151-143865-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling

Læs mere

BBR-nr.: 580-001798 Energimærkning nr.: 100118918 Gyldigt 5 år fra: 30-04-2009 Energikonsulent: Lars Petz Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 580-001798 Energimærkning nr.: 100118918 Gyldigt 5 år fra: 30-04-2009 Energikonsulent: Lars Petz Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ringgade 43 Postnr./by: 6330 Padborg BBR-nr.: 580-001798 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Termografisk inspektion af bygning, med undertryk af. www.termo-service.dk

Termografisk inspektion af bygning, med undertryk af. www.termo-service.dk Termografisk inspektion af bygning, med undertryk af Bygnings data: Boligareal i undersøgt bygning: 140 m² Inde temperatur målt i bygning: Ca. 20 C Ude temperatur: Målt til ca. 0,5 C Temperatur differences

Læs mere

Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 704. Fiolstræde 4-6. EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Tlf.: 33 11 14 14 Fax: 33 93 13 29

Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 704. Fiolstræde 4-6. EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Tlf.: 33 11 14 14 Fax: 33 93 13 29 Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 704 Fiolstræde 4-6 EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Tlf.: 33 11 14 14 Fax: 33 93 13 29 Side: 1.1 INGENIØRSYN 2013 Adresse: Fiolstræde 4-6, 1171

Læs mere

Opfølgning fra Projekt færdiggørelse fra 2010

Opfølgning fra Projekt færdiggørelse fra 2010 Opfølgning fra Projekt færdiggørelse fra 2010 Udbedring af uafsluttet skjulte fejl observeret efter gennemførslen af Projekt færdiggørelse fra 2010, samt renovering af 2 ventilationsanlæg. E/F Krudttårnsbakken,

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Søren Møllers Gade 44 8900 Randers 730-018399-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA

BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA HVORFOR HAVE ET GODT INDEKLIMA? FORDI VI MENNESKER OPHOLDER OS INDENDØRE 90 % AF TIDEN, OG INDEKLIMAET HAR DERFOR STOR BETYD- NING FOR VORES SUNDHED, KOMFORT

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Vester Altanvej 12 8900 Randers 730-019446-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 9.4 MWh Fjernvarme. 668 MWh fjernvarme. 73 MWh. Fjernvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 9.4 MWh Fjernvarme. 668 MWh fjernvarme. 73 MWh. Fjernvarme SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Njalsgade 20 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2300 København S BBR-nr.: 101-392708 Energikonsulent: Mads Lange Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

INFORMATIONSMØDE TIRSDAG 8. APRIL, KL. 19 I BEBOERLOKALET BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF RADIATOR I AFDELING 4

INFORMATIONSMØDE TIRSDAG 8. APRIL, KL. 19 I BEBOERLOKALET BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF RADIATOR I AFDELING 4 INFORMATIONSMØDE TIRSDAG 8. APRIL, KL. 19 I BEBOERLOKALET BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF RADIATOR I AFDELING 4 Marts 2014 Afdelingen har besluttet, at der skal foretages en udskiftning af varmerør og

Læs mere

Eksempel. ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus. Rådhus i røde teglsten og med fladt tag

Eksempel. ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus. Rådhus i røde teglsten og med fladt tag Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus UDGIVET DECEMBER 2012 Rådhus i røde teglsten og med fladt tag Ombygning og energirenovering af Gladsaxe Rådhus Nænsom

Læs mere

Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Energimærke. Lavt forbrug.

Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Energimærke. Lavt forbrug. SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vølundsvej 5 Postnr./by: 3650 Ølstykke BBR-nr.: 240-013249 Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug

Læs mere

Termografi Af Beboelse

Termografi Af Beboelse Rolighedsvej 11 5600 Faaborg Termografi Af Beboelse Kunde: xxxx xxxxxx xxx 12/3-2010 Termografisk inspektion af bygning. xxxxxx Bygnings data: Grundareal i undersøgt bygning/lejlighed: 96m² og 60m² 1.

Læs mere

BBR-nr.: 580-000959 Energimærkning nr.: 200013943 Gyldigt 5 år fra: 20-05-2009 Energikonsulent: Lars Petz Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 580-000959 Energimærkning nr.: 200013943 Gyldigt 5 år fra: 20-05-2009 Energikonsulent: Lars Petz Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Jernbanegade 12A Postnr./by: 6330 Padborg BBR-nr.: 580-000959 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af varmerør i kælder. 2.3 MWh Fjernvarme 1290 kr. 2760 kr. 2.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af varmerør i kælder. 2.3 MWh Fjernvarme 1290 kr. 2760 kr. 2. SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Englandsvej 29 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2300 København S BBR-nr.: 101-125068 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro,

Læs mere

254.611 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

254.611 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Ved Amagerport 14 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

BBR-nr.: 219-152752 Energimærkning nr.: 100041877 Gyldigt 5 år fra: 14-08-2007 Energikonsulent: Ole Holck Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 219-152752 Energimærkning nr.: 100041877 Gyldigt 5 år fra: 14-08-2007 Energikonsulent: Ole Holck Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Strøvej 94 Postnr./by: 3330 Gørløse BBR-nr.: 219-152752 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Bygningsfornyelse 2012

Bygningsfornyelse 2012 Bygningsfornyelse 2012 INDSATSOMRÅDE: Gl. Valby Bilag 2 ROSKILDEVEJ SØNDRE FASANVEJ SØNDERMARKEN CÆCILIAVEJ GADEKÆRVEJ VALBY LANGGADE VALBY TINGSTED TOFTEGÅRDS ALLÈ VALBY STATION INDHOLD Gl. Jernbanevej

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Vester Altanvej 16 8900 Randers 730-019448-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

BBR-nr.: 740-005853 Energimærkning nr.: 100088999 Gyldigt 5 år fra: 09-07-2008 Energikonsulent: Finn Kjeld Jensen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 740-005853 Energimærkning nr.: 100088999 Gyldigt 5 år fra: 09-07-2008 Energikonsulent: Finn Kjeld Jensen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Dalvejen 36 Postnr./by: 8600 Silkeborg BBR-nr.: 740-005853 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Jagtvej 141 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2200 København N BBR-nr.: 101-271455 Energikonsulent: Ejvind Endrup Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8102 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Ulovlige og uautoriserede el-installationer. 2. Ulovlige og uautoriserede vvs-installationer. 3. Defekt faldstamme (revnet og

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bygaden 56 D Postnr./by: 2630 Taastrup BBR-nr.: 169-180008 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Hjortevej 31 6400 Sønderborg 540-026923-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

BBR-nr.: 851-570616 Energimærkning nr.: 200003919 Gyldigt 5 år fra: 10-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-570616 Energimærkning nr.: 200003919 Gyldigt 5 år fra: 10-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Omegavej 2 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-570616 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

PETER FABERSGADE, KØBENHAVN - OPFØRT 1899

PETER FABERSGADE, KØBENHAVN - OPFØRT 1899 Eksempel Energirenovering etageboliger PETER FABERSGADE, KØBENHAVN - OPFØRT 1899 UDGIVET DECEMBER 2014 Nye lejligheder på loftet Nyt skifertag og 16 nye moderne to-etagers taglejligheder med egen terrasse.

Læs mere