en hjemmeside, et netblad, en mailruppe og en blog

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "en hjemmeside, et netblad, en mailruppe og en blog"

Transkript

1 enhjemmeside,etnetblad, enmailruppeogenblog Bagenhvertilfreds modeljernbanemandstår entålmodigkvinde. Enmor,ensøster,en veninde,enkæreste,en koneellerendatter MBPnetbladnr.27,vinter2010 Tidligeredobbelthus,hvordetenehuserrevetnedfornylig. Pågavlensesresteraftapetetinabohuset. Hvordanvilmanholdevarmen,nårdetbliverkoldttilvinter? LæsomgavlepåhuseogmodelhuseidettenummerafMBP ogfåinspirationtilatlavestilsvarendeimodel. MBPnr.27,side1

2 netbladetoghjemmesiden, ModelBane Piger, redigeresafmeretenærum Pedersen. piger.dk Vedalleindlægangivesnavnpåforfatteren. Netbladnr.27,vinter2010 Indhold Særnummeromgavle...2 Gavleibybilledet...3 Huseneskedeligeside...3 Hjørnehusetsgavludmodsidegaden...4 Sparemur...5 Skorsten...6 Derevnabohusetned!...6 Isolering...7 Dekorationpågavlen...8 Gavlreklamer...8 Gavlmaleri...9 Modernegavle...9 Gavlepåmodelhuse...10 ModelBanePigersblok...10 Linkmedmereinspirationomgavle...11 Særnummeromgavle DettenummerafModelBanePigerblevvistetsærnummerom gavlerundtomibyen.eninspirationtilgavlenepåmodelbanens huse. MBPnr.27,side2

3 Gavleibybilledet. Huseneskedeligeside Byhusenes facader ud mod gaden erhusenespæneside.igammeltid var facaden ofte grundmuret medens bagsiden af huset og gavlene,blevbyggetmeddetendel billigere bindingsværk. Både facaden og husenes bagsider var forsynet med vinduer, medens gavlene, der lå ud mod nabogrundene tæt ved, var uden vinduer, så man ikke kunne kigge indtilnaboerne.dissevinduesløse gavlmure er meget kedelige at se på, og det undre mig derfor at de fleste modelhuse er borsynet med sådanne gavle. Gavl og bindingsværkbilledernetilhøjrevisertoikkesærligspændende MBPnr.27,side3

4 gavle, en i mursten og en nypudset. Lidt mere spændende er gavlenpåbilledttilvenstre,derviserengavlmedbindingsværk (maletimodernefarver). Hjørnehusetsgavludmodsidegaden I storbyernes gader ligger husene tæt.deharfacadeudmedgaden ogafsluttesmedengavl,deroftest går helt ud til nabogrundene og støderoptilnabohusene.foratfå så lang en facade som muligt, når facaderne også helt ud til hjørnet ved sidegaderne, hvor endegavler er udenellerkunmedfåvinduermod sidegaden. På øverste billede fortsætter facadens lyse striber omkring hjørnet og videre på den næstenvinduesløsegavlogfacaden modsidegaden.idettommeområde findes på muren husets navn samt enenkeldekoration. MBPnr.27,side4

5 På den noget finere bygning på nederste foto er rammerne i cementarbejde omkring vinduerne fortsat omkring hjørnet skønt derikkefindesvindueridenenerækkerammer. Sparemur Selvomhelehusetvargrundmuret, sparede man stadig på de dyre mursten. Man lavededele af gavlen meddobbeltmurmedensdermellem de bærende dobbeltmure blev fyldt udmedetenkeltlagsten.påøverste billedesesengavlmedmurafetlag sten mellem de bærende områder med dobbeltmur. På højre billede ses de tyndere områderaf muren, som på dette hus indgårien dekoration afgavlen. Nederst ses,atder er sparet påmurenihusetsøversteetage.deter sikkert også tilfældet i den nederste etage, hvor muren ligger helt op til gavlenidennogetlaverenabobygning. MBPnr.27,side5

6 Skorsten Enkeltestedererderstorforskel på højden af to nabohuse. Hvad man laver i den meget lave bygning til venstre på billeder er ukendt,menselvetlavthusskal haveenskorsten,dernåropover nabohusets tag. Her er gavlen i rødestenmedensskorsteneneri gule. Over det lille hus på højre billede er der oven i købet to meget høje skorstene op over kantenafnabohusetstag. Derevnabohusetned! I byen, hvor husene ligger tæt, gavl modgavl,skerdetindimellematet elleretparhuserivesnedforatgive mulighed for mere moderne bebyggelse. Nogle steder har der værettogavlmuretætopafhinanden. Manharsparetpåmaterialernevedat lave de murstykker, der ikke var bærendetyndereendrestenafmuren eller man har brugt billigere sten de steder,hvormurenikkevarsynlig. MBPnr.27,side6

7 Billigeuregelmæssigtfarvedesten,somblevbrugttilgavlmurene, kommer til syne, der hvor nabohusetsgavlerfjernet.imidten ses den tilbageblevne gavl efter nedrivningafethalvdobbelthus. Pådenfællesbrandmur,dernustår blottet, kan man se resterne af stuevæggene i det nedrevne hus. Vægge med tapet, maling, falmedeområderefterbillederpå væggeneellerfliserfrakøkkenet. Denne højre gavl viser tydeligt spareområderne, der er blevet kalket hvide og viser, hvor den nedrevne naboejendoms forskelligerumharligget.nederst ses et stykke af samme gavls mur, hvor skyggerne får fordybningenimurentilattrædefrem.dentyndedelafmurener her kalket grå, formentlig for at dække uregelmæssigt eller beskadigetmurværk. Isolering Nårnabohusetforsvandt,blerdetendelkoldereistuerneud moddennuuisoleredemur.derforisoleredemandissemure efter bedste evne. Et lag rockuld beklædt med tagpap, så ikkesærligpæntudidetlangeløb,menholdtpåvarmenog blev brugt flere steder. MBPnr.27,side7

8 Senerebeklædtemanmurenemedetlagmodernebølgeblik medprofiler,somblevmaletienpassendefarve. Dekorationpågavlen Pågavleudmodsidegadenharmanoftekunfåellersletingen vinduer.denstorebarefladeerdablevetdekureretpåforskellig vis.idemerevelhavendekvartereerdeudsmyggetmedrammeri mursten eller cementarbejde og nogle steder ses figurer fra mytologien. Gavlreklamer I forretningskvarterer blev de baregavlelejetudtilreklamer af forskellig firmaer og forretninger. Boghandleren er væk,menvikanstadigglæde osoverreklamen.selvenhalv gavlkansomhergivepladstil enreklame. MBPnr.27,side8

9 Gavlmaleri Enkelte steder har man ladet kunstnere lave gavlmalerier på de kedelige gavle. Det er ikke reklamer, blot et lyspunkt i hverdagen. Modernegavle ModernegavleNyeregavlekanvære ligesåkedeligesomdegamlegavle. Gavler her til venstre virker da temmelig trist. Den højre gavl er da lidtmerespændendemedstriberneafrødemurstenpådenellers gulegavl.flerehøjhuseer,som øvrigehuse blevetdekoreret medetgavlmalerialleredevedopførelsen.absolutetgodtinitiativ. MBPnr.27,side9

10 Gavlepåmodelhuse Hvadhar altdet omgavle såmed modelbaneatgøre.tjadeterenlille opfordring til at modelhusene ikke bliver lige såkedelige som det der sespåbilledether. Enkelte bare gavle er vel i orden, menmankandaligesågodtbruge lidttidpåatfåenrigtigflotgavludaf det. Demangeeksemblerovenforskulle vel kunne give inspiration til dekoration af gavlene på modelbanen. Til flere af gavlene ovenfor vil det væreengodideatlavegavleni2 lag.sparemurhvordetinderstelag er med gule sten eller grå cement og det yderste lag, hvori der er skåretendelvæk,lavesaftyndtpap beklædtmedrødemursten. Enstørrebeskrivelseaf,hvordande forskellige gavle kan laves, vil komme på Den lille husbyggers hjemmeside. ModelBanePigersblok Som jeg skrev i forrige nummer af modelbane Piger har jeg oprettetenblokpåmbpshjemmeside. OmdeterfordiIikkeharopdagetblokken,derkunerenenkelt tilmeldtvedjegikke,menderharikkeværetdenstoreinteresse forbloggen. Detvilfortsatværemuligtattilmeldesigpåblokken,læsmerei MBPnr26omblokkenoghvorfordenblevoprettet. MBPnr.27,side10

11 Linkmedmereinspirationomgavle HolmbladsgadeII påamager: syd.htm Gablewalldecoration,Folkvarsvej19 21,2001: Gavlmalerierog reklamermv.iårhusogomegn: ModelBane Piger harenhjemmesidemedadressen: piger.dk blog:http://blog.modelbane piger.dk e piger.dk piger.dk MBPnr.27,side11

ModelBane Piger og drengene.

ModelBane Piger og drengene. et netblad, en hjemmeside og en mailruppe MBP netblad nr. 3, forår 2002 Bag enhver tilfreds modeljernbane mand står en tålmodig kvinde. En mor, en søster, en veninde, en kæreste, en kone eller en datter

Læs mere

Sløjdforløb målrettet til en 6.klasse, eller et udskolingsvalghold

Sløjdforløb målrettet til en 6.klasse, eller et udskolingsvalghold Sløjdforløb målrettet til en 6.klasse, eller et udskolingsvalghold Jeg har i år fået mulighed for at få sløjd i 7.klasse, så denne klasse nu har haft sløjd siden 5.klasse. Tidligere havde de kun i 5-6

Læs mere

Analyse af Björn Borg reklame

Analyse af Björn Borg reklame Analyse af Björn Borg reklame Side 1 Indhold Genre: Afsender produkt udgivelsesår målgruppe Værk Placering Beskrivelse: Tekstelementer Billedeelementer Eventuelt Komposition: Billede/Tekst Tekst: Dublerer,

Læs mere

Morten Kolberg. Lånene er dyre

Morten Kolberg. Lånene er dyre ABFnyt nr. 1, februar 2015: Morten Kolberg. Lånene er dyre Morten Kolberg minder meget om alle andre 41-årige danskere. Han er gift, far til to, og da han og hans hustru for seks år siden ventede deres

Læs mere

HISTORICISME 1 MIDDELALDERLIG OG NORDISK INSPIRATION

HISTORICISME 1 MIDDELALDERLIG OG NORDISK INSPIRATION HISTORICISME 1 MIDDELALDERLIG OG NORDISK INSPIRATION Historicismen var en stilperiode, hvor industrialiseringens nye byggetekniske og industrielle landvindinger, sammen med romantikkens fokus på arkitekturhistorieog

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Lectio. Spørgeskema. 1. udgave august 2007 OD

Lectio. Spørgeskema. 1. udgave august 2007 OD Lectio Spørgeskema 1. udgave august 2007 OD Indledning Lectio kan anvendes til mere end notering af fravær, studieplan, studierapport og undervisningsbeskrivelse. Det kan også bruges til at lave spørgeskemaundersøgelser

Læs mere

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN 1 INDLEDNING Som bekendt skal I snart igennem en større renovering af jeres afdeling. Denne lille folder er lavet til jer, Ryhavens beboere, i forbindelse med informationsmødet,

Læs mere

Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke

Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke I denne gennemgang lægger vi vægt på hjemmesidens opbygning. For at få det optimale udbytte af en hjemmeside skal mange elementer spille sammen.

Læs mere

NYHEDSBLAD FRA GI. Nr. 1 2012 TEKNIKERSERVICE. Erfarne folk hjælper dig i gang med dit projekt. Gratis!

NYHEDSBLAD FRA GI. Nr. 1 2012 TEKNIKERSERVICE. Erfarne folk hjælper dig i gang med dit projekt. Gratis! NYHEDSBLAD FRA GI Nr. 1 2012 TEKNIKERSERVICE Erfarne folk hjælper dig i gang med dit projekt Gratis! Af kommunikationskonsulent Bo Bjerre Hansen Foto: Peter Jakobsen, GI Få pejling på dit problem Teknikerservice

Læs mere

Grafisk Design. Trine Dichmann Knudsen

Grafisk Design. Trine Dichmann Knudsen Trine Dichmann Knudsen Opgaven Designe et layout til en hjemmeside for Højen & Magic Fyrværkeri ApS. Designkrav & ønsker Baggrundsbilleder Tiltalende Moderne Anderledes Mere liv Der udover havde jeg frie

Læs mere

Energikonsulenten. Opgave 1. Opvarmning, energitab og energibalance

Energikonsulenten. Opgave 1. Opvarmning, energitab og energibalance Opgave 1 Opvarmning, energitab og energibalance Når vi tilfører energi til en kedel vand, en stegepande eller en mursten, så stiger temperaturen. Men bliver temperaturen ved med at stige selv om vi fortsætter

Læs mere

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Af arkitekt MAA Jan Arnt I efteråret 2006 skete der oversvømmelse af en villa på Søbækvej 1A. Dette uheld var årsag til, at offentligheden

Læs mere

Introduktion til EXCEL med øvelser

Introduktion til EXCEL med øvelser Side 1 af 10 Introduktion til EXCEL med øvelser Du kender en almindelig regnemaskine, som kan være til stort hjælp, når man skal beregne resultater med store tal. Et regneark er en anden form for regnemaskine,

Læs mere

Vejledning til at ligge billeder ind på Jerslev gruppes hjemmeside.

Vejledning til at ligge billeder ind på Jerslev gruppes hjemmeside. Vejledning til at ligge billeder ind på Jerslev gruppes hjemmeside. Først skal du åbne Windows Internet Explorer da dette program kan køre gruppen hjemmeside 100 %, du skal kigge ind på www.spejdernet.dk/jerslev

Læs mere

Hjælp dit barn med at lære

Hjælp dit barn med at lære Lidt om dit barns sprog når det er 6 måneder Dit barn viser hvad det føler og gerne vil ved at bruge lyde, ansigtsudtryk og bevægelser. Nogle børn begynder at sige lyde, der ligner ord, som da og ma Dit

Læs mere

Revit LT 2013 Parcelhus

Revit LT 2013 Parcelhus Revit LT 2013 Parcelhus Frede Uhrskov Forord Dette kursus gennemgår de helt grundlæggende elementer i Revit LT 2013. For at få det rette udbytte af Revit LT 2013, er det meget vigtigt, at man følger et

Læs mere

Du finder Olines univers på www.dr.dk/oline Du kan læse mere om Medierådets arbejde på www.medieraadet.dk. Projektet er støttet af TRYG FONDEN

Du finder Olines univers på www.dr.dk/oline Du kan læse mere om Medierådets arbejde på www.medieraadet.dk. Projektet er støttet af TRYG FONDEN Du finder Olines univers på www.dr.dk/oline Du kan læse mere om Medierådets arbejde på www.medieraadet.dk Projektet er støttet af TRYG FONDEN Layout & illustration: venomyum.com Oline har fået en computer,

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 Kursusmappe Uge 2 Emne: Her bor jeg Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge2_herborjeg.indd 1 06/07/10 11.20 Uge 2 l Her bor jeg Første gang, Hipp og Hopp

Læs mere

ANALYSE OG GENTEGNING

ANALYSE OG GENTEGNING ANALYSE OG GENTEGNING 17-12-2014 Det arkitektoniske værk Schröder House blev bygget i 1924 i Utrecht af den hollandske arkitekt Gerrit Rietveld til Fru- Schröder-Schräder og hendes 3 børn. Efter hendes

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN

TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN Willemoesgade 35, 2100 København Ø Ejer: Andelsforeningen a/b Willemoesgade 35. Kontaktperson Xxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx Gennemgangen er udført den 7. og

Læs mere

Tak for et godt år jeg ser frem til det næste.

Tak for et godt år jeg ser frem til det næste. Formandens beretning Jeg skal nu holde en beretning som formand. Da jeg sammen med Mette (nuværende næstformand) hørte at klubben stod tæt for at stoppe var vi begge ærgerlige. På det tidspunkt gik Birte

Læs mere

Sådan gør du i GeoGebra.

Sådan gør du i GeoGebra. Sådan gør du i GeoGebra. Det første vi skal prøve er at tegne matematiske figurer. Tegne: Lad os tegne en trekant. Klik på trekant knappen Klik på punktet ved (1,1), (4,1) (4,5) og til sidst igen på (1,1)

Læs mere

En differentiabel funktion hvis afledte ikke er kontinuert Søren Knudby

En differentiabel funktion hvis afledte ikke er kontinuert Søren Knudby 24 En differentiabel funktion hvis afledte ikke er kontinuert Søren Knudby Det er velkendt for de fleste, at differentiabilitet af en reel funktion f medfører kontinuitet af f, mens det modsatte ikke gælder

Læs mere

VERSION TEGNET I GIMP. Responsiv webdesign. Rapport udarbejdet. side 1 af 16 Andreas Heise, Jonas Johansen & Henrik Pedersen

VERSION TEGNET I GIMP. Responsiv webdesign. Rapport udarbejdet. side 1 af 16 Andreas Heise, Jonas Johansen & Henrik Pedersen VERSION TEGNET I GIMP Responsiv webdesign Rapport udarbejdet af: 1 af 16 Andreas Heise, Jonas Johansen & Henrik Pedersen Formål... 3 De 6 faser... 3 Problemanalyse... 3 K-strategi... 5 Idéudvikling...

Læs mere

Boligforeningen VesterBo, afd. 8, Nydamsparken

Boligforeningen VesterBo, afd. 8, Nydamsparken Boligforeningen VesterBo, afd. 8, Nydamsparken Undersøgelse af murværk i ydervægge udført d. 29. oktober 2002 Generelt: Undersøgelsen har omfattet i alt 14 ophugninger for en konstatering af ydervæggenes

Læs mere

Problemformulering AT. SÅDAN! Mette Morell Kilder: Lars Ingesman/Rune Richtendorff

Problemformulering AT. SÅDAN! Mette Morell Kilder: Lars Ingesman/Rune Richtendorff Problemformulering AT SÅDAN! Mette Morell Kilder: Lars Ingesman/Rune Richtendorff Den gode problemformulering En god problemformulering kommer sjældent ud af den blå luft, og den er heller ikke bare resultatet

Læs mere

Lær at tackle jobsøgningsstress 2!

Lær at tackle jobsøgningsstress 2! Lær at tackle jobsøgningsstress 2! Min forrige artikel tog udgangspunkt i, hvordan du kunne tackle de krav, der bliver stillet fra forskellige sider, inklusive fra dig selv, samt at du skulle anse din

Læs mere

Indhold Formål:... 3 De 6 faser:... 3 Fase 1: Problemanalyse... 3 Fase 2: K-strategi... 3 Fase 3: Idéudvikling... 4 Fase 4: Medieproduktion...

Indhold Formål:... 3 De 6 faser:... 3 Fase 1: Problemanalyse... 3 Fase 2: K-strategi... 3 Fase 3: Idéudvikling... 4 Fase 4: Medieproduktion... Indhold Formål:... 3 De 6 faser:... 3 Fase 1: Problemanalyse... 3 Fase 2: K-strategi... 3 Fase 3: Idéudvikling... 4 Fase 4: Medieproduktion... 4 Fase 5: Test... 5 Fase 6: Offentliggørelse... 5 Kanyle-modellen:...

Læs mere

Kommunikation/IT A 2014

Kommunikation/IT A 2014 Kommunikation/IT A 2014 Facebook side projekt Forside Indholdsfortegnelse Formål:... 3 KIE-modellen:... 3 Fase 1: Problemanalyse... 3 Fase 2: K-strategi... 4 Fase 3: Idéudvikling... 4 Fase 4: Medieproduktion...

Læs mere