idealet for det produktive møde Side 6

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "idealet for det produktive møde Side 6"

Transkript

1 & Gør mødet til spar tid og penge dagens oplevelse med virtuelle møder Side 17 Side 14 Mødekulturens 5 bud Side 10 Med nogle få greb kommer du tættere på idealet for det produktive møde Side 6 Tema Mødeledelse og -kultur Kompetenceguiden Kursuscenterguiden TIDSSKRIFT OM uddannelse & udvikling

2 Medarbejdere er ikke dit vigtigste aktiv... De rigtige medarbejdere er! Derfor er det vores konsulenters fornemste opgave at skabe værdi for din virksomhed og undgå dyre fejlansættelser. Med solid faglig baggrund inden for specifikke fagområder og erfaring i udvælgelse af kandidater på alle niveauer rekrutterer vi nye medarbejdere til virksomheder i hele landet. TEMP-TEAM tilbyder en bred palette af serviceydelser Rekruttering Projektansættelser Profilanalyser Vikarassistance Outplacement Lønadministration Try & hire Fagrelevante test International rekruttering Drag fordel af vores mangeårige erfaring og omfattende netværk og lad os finde kvalificerede medarbejdere og effektive vikarer med den helt rette personlighed, når du skal ansætte. Vi hjælper dig, hvad enten du har behov for en vikar en enkelt dag, en ny fast medarbejder eller et helt team til et længerevarende projekt. København Aalborg Herlev Allerød København Vest Odense Esbjerg Herning Holstebro Horsens Kolding Viborg Aarhus

3 LEder Er møder spild af tid? I langt de fleste virksomheder er møder en del af dagligdagen, men møder er arbejdstid, og arbejdstid er penge. En times møde hver dag for flere af virksomhedens medarbejdere kan dermed hurtigt blive omkostningsfuld. Derfor er det vigtigt at have fokus på mødets effektivitet, så tiden bliver brugt optimalt. Vi har nok alle prøvet at gå fra et møde med følelsen af mere eller mindre at have spildt tiden, som kunne have været brugt på noget andet langt mere effektivt. At holde effektive møder og undgå spildtid betyder imidlertid ikke, at man nødvendigvis skal skære ned på mødetiden. Det handler i højere grad om at have fokus på at bruge tiden mere effektivt. Som mødeleder er det for eksempel vigtigt inden mødet at gøre sig selv klart og melde ud til deltagerne, om det er et informationsmøde eller et møde med plads til debat, forslag og diskussion. Det er også vigtigt at have en dagsorden, og så holde sig til den for at sikre, at diskussionerne ikke løber løbsk. Diskussion og videndeling er vigtig i enhver virksomhed, men det er væsentligt at klarlægge hvornår, når der afholdes møder. Med teknologien har vi mulighed for at udføre arbejdet på distancen og meget kan klares med kollegaerne over videomøder, chat og . Online møder er en måde at spare tid og penge på. Dog er det væsentligt at huske på, at online møder ikke kan erstatte fysiske møder. Hvis mødedeltagerne ikke har mødtes før, hvis det er følsomme emner, der skal diskuteres eller hvis det er et omfangsrigt emne med mange beslutninger, der skal tages, så bør man altid prioritere det fysiske møde. Desuden skal online møder også ledes med fokus på effektivitet for at få det optimale ud af dem. For at vende tilbage til spørgsmålet om møder er spild af tid; Nej, møder er ikke spild af tid. Møder er afgørende for, at vi kan skabe resultater, fastlægge strategier, involvere vores medarbejdere, skabe engagement og ejerskab. Møderne skal bare holdes med fokus på, at de ikke bliver spildtid. På den måde kan møderne bidrage til at skabe resultater på bundlinjen i stedet for at være en omkostningssluger. God læselyst. Chairman Kim Staack Nielsen, MBA, BA, DANSK HR januar 2014 Uddannelse & Udvikling 3

4 Indhold TEMA: Mødeledelse og -kultur 03 Leder 06 Tema: At skabe produktive møder 10 Tema: Mødekulturens fem bud 14 Tema: Gør mødet til dagens oplevelse 17 Møder i organisationer ledes ofte tilfældigt og uhensigtsmæssigt. Vi savner ganske enkelt et nyt ideal for det gode møde. Med nogle få greb kommer du tættere på idealet for det produktive møde. Tema: Spar tid og penge med virtuelle møder 20 Fra Skolebænken Lone Bidstrup Tikkanen, Parker Hannifin Danmark 6 22 Nyt&Tal Møder koster tid, og tid er penge. Derfor fokuserer Alka Forsikring på at gøre møderne så rige, kreative og effektive som muligt. Seneste tiltag er it-afdelingens fem mødebud, der har medført et idékatalog, som alle medarbejdere har glæde af Artikel: Organisationsudvikling uden brug af kostbar ledelsestid 28 Bogmarkedet 30 Artikel: Gamification Kompetenceguiden 38 Kursuscenter i fokus: Bojesen på Axelborg 41 Kursuscenterguiden Forskning viser, at medarbejdere og ledere oplever, at 21 % af mødetiden er spildt. Meget beklageligt, når det sammenholdes med, at mange nøglemedarbejdere bruger mere end halvdelen af deres tid på at gå til møder. Så hvad kan vi gøre for at gøre mødet til dagens oplevelse? REDAKTION Marie Korsgaard Communikation Manager ANNONCESALG Pernille P. Mønsted Sales Manager GRAFISK DESIGNER Dorethe Nielsen 4 Uddannelse & Udvikling januar 2014 TRYK VIBLA Jegstrupvej 4M, 7800 Skive ISSN UDGIVER DANSK HR Brunbjergvej 10A, 8240 Risskov Tlf årgang Tidsskriftet Uddannelse & Udvikling udsendes som en del af medlemskabet af DANSK HR. Medlemskab koster 3320 plus moms. Kan tegnes på tlf.: Uddannelse & Udvikling kan også købes særskilt som årsabonnement til en pris på kr. 395,00 pr. år excl. moms og forsendelse for to numre Ansvarshavende redaktør Chairman Kim Staack Nielsen, MBA, BA

5 Allerede tilmeldte udstillere på træfpunkt 2014: udstil på træfpunkt 2014 human ResouRces danmarks største og mest velbesøgte Hr-messe og mød over 2200 HR-ansvarlige S O F T W A R E T I L H R bestil stand? Kontakt Sarah Elhauge % besøgende % 7% HR-direktører HR-direktører HR-chefer / HR-konsulenter Uddannelse / træning Linje- og funktionsledere/konsulenter Andre 8% 65% HR-chefer/HR-konsulenter Uddannelse /træning Linje- og funktionsledere/konsulenter Andre HUMAN RESOURCES 2014 Vi glæder os til at byde dig velkommen som udstiller på Træfpunkt Human Resources Kim Staack Nielen Chariman, MBA, BA DANSK HR Øksnehallen i københavn den 1. og 2. oktober guldsponsorer ArrAngør I samarbejde med mediepartnere

6 Tema: Mødeledelse og -kultur At skabe produktive møder Møder i organisationer ledes ofte tilfældigt og uhensigtsmæssigt. Vi savner ganske enkelt et nyt ideal for det gode møde. Med nogle få greb kommer du tættere på idealet for det produktive møde. Af Bjarne Stark, chefkonsulent, ATTRACTOR/Rambøll Vi kender alle forskellen på møder, som er givtige, og den nedslående oplevelse af et ufokuseret møde, der dræner deltagerne for energi og tager alt for lang tid. Det kan undre, at mødeafholdelse kan være forbundet med så store frustrationer; de fleste mødedeltagere vil jo gerne bidrage, og ingen ønsker et negativt udfald, mindst af alle mødelederen. Man kunne måske tale om, at det er mødet i sig selv, der tager magten; det bliver mødet, der styrer deltagerne i stedet for omvendt. En hypotese kunne være, at der i mange organisationer mangler et mødeledelsesideal og klarhed over, hvordan møder i praksis kan ledes, så der opstår et produktivt flow. Skiftende mødeideal Over tid har det typiske møde forandret sig; for år tilbage eksisterede der et ideal, hvor den formelle leder sad for bordenden og styrede mødet med fast hånd. Indholdet var styrende, og mødet var en kommunikationsarena, hvor opgaven var at formidle information ned i de organisatoriske lag. Dette blev gradvist afløst af et medarbejder- og deltagerstyret møde; der opstod møder, hvor det var fælleskabet der tog beslutningerne, og alle skulle høres. Idealet blev en demokratisk tilgang, og modus operandi var: Vi kan vel tale om det, indtil vi bliver enige!. Ingen af disse tilgange bliver i dag set som ideelle, men hvad er så det nye mødeideal? Det er ofte meget utydeligt. Bjarne Stark er chefkonsulent i Rambøll/ATTRACTOR, hvor han arbejder med et bredt udsnit af faciliteringsopgaver i såvel den private som den offentlige sektor, er medforfatter på bogen: Systemisk Projektledelse, Samfunds-litteratur Ressourcetung aktivitet Møder handler også om ressourcer. Undersøgelser gennemført af Rambøll i 2012 viser, at medarbejdere i moderne vidensorganisationer i gennemsnit bruger otte timer om ugen på møder. Deltagernes gene- 6 Uddannelse & Udvikling januar 2014

7 Tema: Mødeledelse og -kultur relle tilfredshed er middel. Afhængig af indstilling kan man sige, at møder i danske organisationer har det halvgodt eller halvskidt. Nærmere undersøgelser viste, at tallene dækker over en stor variation i møderne. Nogle er gode, andre opleves som meget frustrerende. Sidstnævnte er et særskilt problem. Amerikanske undersøgelser peger på, at medarbejdere i situationer præget af frustration påvirkes således, at arbejdstempoet falder i adskillige timer efterfølgende. Møder er altså en aktivitet af betydeligt omfang, og viden tilgængelig på området indikerer, at der er god grund til at tage fat på at skabe bedre møder. Integration af viden Moderne organisationer skal agere i et videnssamfund; det betyder, at en organisation må være dygtig til at udnytte medarbejdernes viden for at være konkurrencedygtig. Ligeledes stilles der store krav til opgaveløsningens kvalitet. Denne kan oftest kun tilvejebringes ved inddragelse af en række faglige såvel som organisatoriske perspektiver. Møder skal altså ikke bare afvikles uden bøvl, de skal være situationer, hvor viden bliver delt, og den bedste vej videre fundet. Et møde kan således anskues som en arena for integration af viden. Bedre møder er således ikke blot et spørgsmål om at få styr på indholdet, men i lige så høj grad et spørgsmål om at får styr på processen. Vi må i forlængelse af dette i stigende grad betragte mødet som organisationens mest udbredte proces og mødeledelsesopgaven som en faciliteringsopgave. Et nyt mødeledelsesideal kunne således lyde: En faciliteret, involverende proces. Alene den klarhed vil være hjælpsom for mange mødeledere, eller rettere mødefacilitatorer. At facilitere et møde Facilitering af møder handler om, at mødelederen tager ansvar for processen. Denne bestræbelse kræver, at en del af mødefacilitatorens opmærksomhed flyttes fra mødets indhold til mødets proces. Facilitatoren må konstant spørge sig selv: Hvordan har dette møde det, og gør vi det på en hensigtsmæssig måde?. Første opgave bliver at skabe en god opstart; mødets indhold er ofte givet, en dagsorden er sendt ud, og den første mødeaktivitet er at jaunuar 2014 Uddannelse & Udvikling 7

8 Tema: Mødeledelse og -kultur afstemme denne: Er der nogen, der har noget at tilføje, Hvad skal udbyttet være af de forskellige punkter?. Denne opstartsprocedure tjener til at skabe ejerskab til indhold og ud-bytte blandt mødedeltagerne. Mødet om mødet Når mødets indhold er afklaret, følger nogle procesovervejelser: Hvordan prioriterer vi tiden, hvilke punkter er vigtigst og mest tidskrævende?. Procesovervejelser adresserer, hvordan vi taler om indholdet. Der kan være en stor gevinst ved at afklare, hvordan punkterne er forskellige, samt hvorledes de bedst håndteres, så der skabes en procesmæssig klarhed: Hvilke punkter er enkle, hvilke har beslutningskarakter, er der udviklingsorienterede emner, der kalder på en brainstorm etc.? Særligt vigtigt er det at definere temaer, der involverer en mere kompleks stillingtagen. Det gode møde starter altså med et møde om mødet, hvor der etableres en fælles proceskontrakt, der gør det tydeligt for alle, hvad mødet handler om, og hvordan de enkelte punkter håndteres. Et sådant fælles billede af det gode møde gør det muligt for deltagerne at bidrage og hjælpe med faciliteringen og øger sandsynligheden for, at idealet bliver til konkret virkelighed. Komplekse punkter kræver beslutninger En særlig udfordring er beslutningsemner, der rummer mere kompleks stillingtagen, hvor mange perspektiver bør høres for at tilvejebringe en bæredygtig konklusion. Udfordringen for facilitatoren er at sikre, at punktet foldes ud, men også at det bliver lukket igen med en konkret beslutning om, hvordan man kan gå videre. Komplekse punkter kan med fordel deles ind i tre mindre faser. Første fase er subjektiv, her kan alle bidrage med deres personlige og faglige perspektiv; facilitatoren sikrer, at alle bliver hørt, samt at ingen kommenterer på det, der bliver sagt; viden inddrages, og kompleksiteten bliver tydelig. Næste fase er refleksiv, her er fokus på at udforske scenarier for, hvordan punktet kunne håndteres, flere forslag kan overvejes og vurderes indbyrdes, tilløb til beslutning holdes tilbage. Når et scenarie begynder at tegne sig som særligt attraktivt, bringes punktet til konklusion. Denne afrunding udgør således den sidste fase i håndteringen af komplekse punkter. Faseinddelingen bidrager til, at alle taler om det samme på samme måde, en koordinering, der er en effektiv forebyggelse af frustration og ukonstruktiv brug af tid. Hyppigt sker det, at enkelte deltagere gerne vil hurtigt frem til den konklusion, de selv er overbevist om, er den rigtige, men ofte er der perspektiver, de ikke inddrager, og de deltagere, der endnu ikke er blevet hørt, frustreres: Det er facilitatorens opgave at orkestrere punktet, så deltagerne følges ad. Det lyder måske som en tidskrævende tilgang, men erfaringer peger på det modsatte; at det sparer tid og gør mødet produktivt. Visuel mødefacilitering En generel udfordring i møder er, at individer og faggrupper indirekte kæmper en indbyrdes kamp om at få beslutninger trukket i deres retning. Enhver mødedeltager har sit eget personlige perspektiv begrundet i faggruppe og egen interesse. I mange organisationer opstår der derfor let en kultur, hvor deltagerne føler sig både forpligtet og berettiget til at bruge deres stemme til at påvirke udfaldet. Møder bliver dermed let en kamparena, hvor deltagere forsøger at gøre deres indflydelse gældende med afsæt i egen oplevelse af virkeligheden. Udfordringen er, at samtalen gerne skulle munde ud i fælles konklusioner. Facilitatoren kan med fordel gøre møderne visuelle gennem brug af whiteboards eller flipovers, hvor centrale stikord og mindmaps skrives op. Denne visualisering skaber fokus og har tillige den indirekte funktion, at der skabes et konkret fælles billede af indholdet; det bliver tydeligere, hvordan bidrag passer ind i det allerede sagte.

9 Tema: Mødeledelse og -kultur At skabe gode møder Møder i organisationer handler om at bruge den viden, der er til stede, samt at håndtere processen, så der opstår fremdrift og gode beslutninger. Vigtige elementer er en procesfokuseret opstart, en faseinddeling i punkterne, så mødedeltagerne følges ad. Brug af fælles plancher flytter fokus fra diskussion til dialog små interventioner, som de her foreslåede, kan gøre en stor forskel og gøre møder til en attraktiv og produktiv aktivitet, i stedet for noget, der stjæler medarbejdernes energi. Visuel facilitering medvirker til at skabe en dialogorienteret mødekultur, hvor deltagernes bevidsthed holdes fokuseret på det fælles, og facilitatoren vil oftest opleve, at bidrag automatisk former sig mere konstruktivt i forlængelse heraf.

uforløste potentiale Side 6

uforløste potentiale Side 6 22014 AstraZeneca skulle lære at lede og samarbejde på ny Side 10 Læringsarbejdets uforløste potentiale Side 6 Summen af viden eller summen af kompromisser? Side 14 Kompetenceudvikling skal smitte af på

Læs mere

Ledelse i udvikling. Lykkelige organisationer? TEMA

Ledelse i udvikling. Lykkelige organisationer? TEMA 2 2015 Ledelse i udvikling TEMA Skab motivation hver dag Nøglen til de bedste resultater findes blandt motiverede medarbejdere Pernille Erichsen, Implement Consulting Group side 6 Lykkelige organisationer?

Læs mere

TEMA. Danmark og Nordens største HR-messe. Vælg dine foredragsholdere med ro i maven

TEMA. Danmark og Nordens største HR-messe. Vælg dine foredragsholdere med ro i maven Tilmeld dig GRATIS på www.pid.dk eller www.traefpunkt-hr.dk ATIS Øksnehallen i København den 5. og 6. oktober 2011 GLæD DIG til DEN årlig tilbagevendende HR-bEGIvENHED! PID Personalechefer I Danmark slår

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Human Resources. Ubrugt HRpotentiale. nye medier. Møder er spild af tid. Skat på aftenskole. Apple gør det igen. Indflydelse og indsigt

Human Resources. Ubrugt HRpotentiale. nye medier. Møder er spild af tid. Skat på aftenskole. Apple gør det igen. Indflydelse og indsigt 5. september 2011 I Nr: 13 Årgang 21 Human Resources NYT OM VIDEREUDDANNELSE, LEDELSE OG LÆRING Ubrugt HRpotentiale i nye medier FOKUS: Sociale medier er et område i vækst ude i virksomhederne. Samtidig

Læs mere

Kan du holde fast i dine medarbejdere? og tør du involvere dem?

Kan du holde fast i dine medarbejdere? og tør du involvere dem? tidsskrift om personaleledelse I udgivet af Dansk HR 12015 Kan du holde fast i dine medarbejdere? og tør du involvere dem? Anders Holm Pallesen, HR-chef, Elbek & Vejrup A/S side 12 Er du klar til paradigmeskifte

Læs mere

Vidensdeling i danske virksomheder. - En kvalitativ undersøgelse af danske virksomheders fokus mod medarbejdernes interne vidensdeling.

Vidensdeling i danske virksomheder. - En kvalitativ undersøgelse af danske virksomheders fokus mod medarbejdernes interne vidensdeling. Vidensdeling i danske virksomheder - En kvalitativ undersøgelse af danske virksomheders fokus mod medarbejdernes interne vidensdeling. Fremforsk, Center for fremtidsforskning Praktikant Julie Nygaard,

Læs mere

Ny lærer. En evaluering af nyuddannede læreres møde med folkeskolen DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Ny lærer. En evaluering af nyuddannede læreres møde med folkeskolen DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ny lærer En evaluering af nyuddannede læreres møde med folkeskolen 2011 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ny lærer 2011 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Rosendahls - Schultz Grafisk Eftertryk med kildeangivelse

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Erfaringer med omstillinger og forandringer - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Resumé Den første del af rapporten peger på nogle mere generelle opmærksomhedspunkter

Læs mere

Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser

Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser Flemming Nielsen & Vibeke Andersen, DTU Management Juli 2008 Forord Denne

Læs mere

Gå tværfagligt og koordineret til sagen! Casebaseret håndbog i tværfagligt og koordineret samarbejde om beskæftigelse til udsatte ledige

Gå tværfagligt og koordineret til sagen! Casebaseret håndbog i tværfagligt og koordineret samarbejde om beskæftigelse til udsatte ledige Håndbog til kommunale ledere og praktikere Gå tværfagligt og koordineret til sagen! Casebaseret håndbog i tværfagligt og koordineret samarbejde om beskæftigelse til udsatte ledige Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

Lærende møder og konferencer i praksis

Lærende møder og konferencer i praksis Lærende møder og konferencer i praksis Steen Elsborg og Ib Ravn Lærende møder og konferencer i praksis People s Press Lærende møder og konferencer i praksis Steen Elsborg og Ib Ravn, 2006 1. udgave, 1.

Læs mere

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel Skab robuste forandringer med fokus på trivsel Indhold Forord... 3 Principper for robuste forandringer... 4 PLANLÆGNINGSFASEN... 5 Vurdér de forventede reaktioner og behov... 6 Overvej graden af kommunikation

Læs mere

JP HumanResource. HR som strategisk. HR-funktionen skal gøre sig fortjent til det strategiske niveau, mener HR-direktør Per Krogager

JP HumanResource. HR som strategisk. HR-funktionen skal gøre sig fortjent til det strategiske niveau, mener HR-direktør Per Krogager JPHumanResource 03. udgave aug. 2011 Vis jeres værd HR-funktionen skal gøre sig fortjent til det strategiske niveau, mener HR-direktør Per Krogager HR som strategisk ressource Mindre danske virksomheder

Læs mere

DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET KOMPETENCE- UDVIKLING

DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET KOMPETENCE- UDVIKLING Kompetence opdatering Få opdateret virksomhedens kompetencer DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET Decentralisering af HR Opnå fordele med decentrale løsninger af HR KOMPETENCE- Nr. 1 / Maj 09 UDVIKLING

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Anerkendende HR og Organisationsudikling

Anerkendende HR og Organisationsudikling (2008) Maja Louise Haslebo & Danielle Bjerre Lyndgaard Anerkendende HR og Organisationsudikling Den 09-03-2012 Søren Moldrup side 1 af 14 sider 1: INDLEDNING Denne bog er en praksisorienteret brugsbog

Læs mere

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer At lykkes som leder for fagprofessionelle Når man selv er djøfer Indhold 5 Dit ledelsesrum i et fagprofessionelt miljø Introduktion til pjecens fokus, målgruppen, og hvordan begreberne fagprofessionel

Læs mere

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Væksthus for Ledelse, 2012 Projektledelse: Magnus Bryde, KL Nicolaj

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ARTIKEL. Facilitering

ARTIKEL. Facilitering ARTIKEL Facilitering En artikel med inspiration, værktøjer og tips til at skabe øget dynamik, ejerskab og kvalificerede resultater i gruppeprocesser gennem bevidst design FACILITERING ARTIKEL Facilitering

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE Maj 2013 10. årgang Udsendes til knapt 5.900 Kære læser! Der er mange, der stadig hænger fast i krisen. Og så er der dem, der er kommet videre. Ulrik Hartmann, direktør og ejer af

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE

IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE 2013 Februar 2014 Indhold 1. Baggrund for medlemsundersøgelsen og dens formål... 3 2. Hovedtendenser... 3 3. Opdelt gennemgang af medlemsundersøgelsen... 6 3.1 Respondenternes

Læs mere