BEDØMMELSESREGLEMENT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BEDØMMELSESREGLEMENT 2013-2014"

Transkript

1 BEDØMMELSESREGLEMENT

2 BEDØMMELSESREGLEMENT SIDE 1 ARTIKEL 1 MÅL OG HENSIGT: 1.1 Formålet med dette bedømmelsesreglement er: At tilvejebringe en objektiv og ensartet vurdering af alle Sports Acrobatik arrangementer på nationalt plan At bidrage til stadig at forbedre dommernes indsigt og rutine At forsyne acrobater og trænere med nyttige retningslinier i forbindelse med forberedelserne til konkurrencerne og sammensætningen af rutinen. ARTIKEL 2 TYPER AF SPORTS ACROBATIK KONKURRENCER. 2.1 Der afvikles konkurrencer i Sports Acrobatik i: Drenge/Mænds-par Pige/Kvinde-par Mix-par Pige/Kvinde-gruppe Drenge/Mænds-gruppe. 2.2 Komposition af par og grupper I mix-par skal bunden være en drenge/mand og toppen en pige/kvinde Pige/Kvinde-gruppe består af 3 piger/kvinder Drenge/Mænds-gruppe består af 4 drenge/mænd I par kan bunden og toppen ikke bytte position midt i en rutine. Dvs. bunden kan ikke være top i et moment og bund i næste moment. I pige/kvinde-gruppe er der 2 bunde og én top. Toppen i pige/kvinde-gruppe vil altid være top En acrobat kan kun stille op engang i samme konkurrence. 2.3 Såfremt der ikke kan opnås en udgangskarakter på 9.0 for par, 11.0 for gruppe kan man ikke deltage i Danmarksmesterskaberne, men det er muligt at deltage i SM, FM og JM, hvis der opnås en udgangskarakter på minimum 7.0.

3 BEDØMMELSESREGLEMENT SIDE 2 ARTIKEL 3 PÅKLÆDNING VED KONKURRENCER. 3.1 Kvinder skal være iklædt: Gymnastikdragt / Heldragt Det er tilladt at have ben i dragten og/eller shorts/cykelshorts. I alle tilfælde skal det være tætsiddende. 3.2 Mænd skal være iklædt: Trikot eller T-shirt Shorts eller lange bukser. 3.3 Det er tilladt at konkurrere med eller uden fodtøj. 3.4 Brug af smykker, blomsterdekorationer eller palietter er ikke tilladt Løsthængende tøj er ikke tilladt i konkurrence på grund af sikkerheden Overdommerne er ansvarlige for at advare acrobaterne om, at deres beklædning ikke opfylder kravene før starten på deres rutine. Herefter vil der blive givet fradrag ifølge Artikel og Par og gruppe-konkurrencedeltagere skal have ens eller matchende beklædning. 3.6 Hvis hårspænder skal anvendes, skal de være sikre (sidde fast). 3.7 Fabrikantlogo er tilladt på deltagernes tøj i op til 5 x10 cm. ARTIKEL 4 KONKURRENCEDELTAGERNES RETTIGHEDER OG PLIGTER. 4.1 Konkurrencedeltagernes rettigheder At gentage en øvelse, når denne ikke har kunnet fuldføres på grund af årsager, som konkurrencedeltageren ikke har indflydelse på. Efter henstilling fra træneren kan overdommeren tillade et nyt forsøg i slutningen af deres afdeling.

4 BEDØMMELSESREGLEMENT SIDE Konkurrencedeltagernes forpligtelser: At kende og overholde bestemmelserne At optræde venligt og korrekt At være parat til at konkurrere 30 minutter før det i programmet fastsatte tidspunkt At aflevere 1 kopi af en illustreret beskrivelse af deres øvelse til den dommeransvarlige senest mandagen før konkurrencestart. Hele øvelsen skal illustreres på 1 A4 side. Bagsiden kan ikke benyttes. Der skal være påført navn, forening og række samt beregnet udgangskarakter. Såfremt en konkurrence afholdes over to eller flere runder, skal der afleveres en kopi til hver runde At følge Dommerkomitéens instruktioner At medbringe 2 eksemplar af musikken på 2 forskellige medier (CD/Digitalt). 4.3 Startrækkefølge Startrækkefølgen i den første konkurrence bestemmes ved udgangskarakteren. Den laveste udgangskarakter starter først Deltagere med den laveste placering starter i de efterfølgende konkurrencer I tilfælde af samme placering til flere konkurrencedeltagere, vil startrækkefølgen blive afgjort ved en lodtrækning foretaget af Dommerkomitéen. ARTIKEL 5 APPELPROCEDURE: 5.1 Appellen skal være skriftlig og skal være underskrevet af træneren, senest 15 minutter efter afslutning på den afdeling, appellen vedrører. 5.2 Appellen skal skrives på hvidt papir. 5.3 Appellens beskrivelse skal være detaljeret, og må relatere til beregningen af den endelige sværhedsgrad. 5.4 Appeller gives til konkurrencens overdommer. Appeller bliver afvist af overdommeren, såfremt de omhandler andre forhold end de ovenfor citerede.

5 BEDØMMELSESREGLEMENT SIDE Umiddelbart efter konkurrencen samles Dommerkomitéen og evt. det berørte dommerpanel for at overveje sagen Dommerkomitéen har ret til at gense øvelsen på video med det formål at afgøre overskridelse af gulvarealet, sværhedsgrad, fejl på faciliteterne, eller årsager i forbindelse med Artikel Dommerkomitéen må ikke dømme imod tid og fejl i øvelsen eller det generelle indtryk ud fra video. 5.6 Den ansvarlige overdommer nedskriver beslutningen og får denne underskrevet af Dommerkomitéen. 5.7 Den endelige beslutning forelægges instruktøren, for de acrobater appellen vedrører, samt afsenderen af appellen, af dommerkomitéen. Herefter offentliggøres beslutningen. 5.8 Dommerkomitéens beslutninger er endelige. 5.9 Dommerkomitéen skal sørge for at dokumentere alle ændringer, på baggrund af en appel, med en objektiv begrundelse, og gøre den tilgængelige for alle foreninger Dommerkomitéens overvejelser og diskussionen omkring en appel skal ske i et lokale hvor trænere, deltagere, tilskuere og alle andre personer ikke har adgang. ARTIKEL 6 REGLER FOR BEDØMMELSE. 6.1 Bedømmelse ved en konkurrence er normalt lukket, hvor kun den endelige karakter vises til publikum og deltagere Overdommeren lægger niveau og viser øvelsens udgangskarakter, fra hvilken dommerne fratrækker fejl. 6.2 For alle konkurrencer, skal en øvelse evalueres med en nøjagtighed på 0.1 fra hver dommer. 6.3 Slutkarakteren for udførelsen af en øvelse udregnes med 0,01 nøjagtighed på følgende måde: Når der er 4 dommere, bortfalder højeste og laveste karakter og slutkarakteren er da gennemsnittet af de 2 midterste. 6.4 Tolerancegrænse for de midterste karakterer for alle øvelser må ikke overstige 0.5 i alle konkurrencer. Såfremt dette er tilfældet, skal overdommeren indkalde til dommersammentræde. 6.5 Såfremt forskellen mellem dommernes karakterer er 1.0 eller over, skal overdommeren indkalde til et dommersammentræde eller henvende sig til den dommer, det vedrører.

6 BEDØMMELSESREGLEMENT SIDE Hvis der ikke kan opnås enighed om en afgørelse, er det op til overdommeren at træffe en afgørelse. 6.7 Efter de første 2 deltager i en konkurrence har afsluttet sin øvelse, kan overdommeren indkalde til dommersammentræde for at lægge niveau for denne konkurrence. ARTIKEL 7 GENERELT. 7.1 Sværheden af en øvelse er defineret på den måde, hvorpå denne bliver udført og ikke ved den illustrerede beskrivelse, der er fremsendt. 7.2 Den totale sum af fradrag for fejl i forbindelse med udførelse af et enkelt moment kan ikke overstige 1.0. Fejl i forbindelse med landingen og tidsfejl i momenter bedømmes særskilt. Fradrag for spring gives som maks 0.5 pr. springer pr. spring/springserie. 7.3 Rutinen der indsendes til DM2 skal have samme udgangskarakter som den opnåede udgangskarakter ved DM1. Ved DM2 har alle rutiner udgangskarakteren 10.0 Er den indsendte udgangskarakter til DM2 lavere end ved DM1, reduceres udgangskaraktern 10.0 med samme forskel. Højere udgangskarakter til DM2 end ved DM1, giver ikke yderligere værdi. ARTIKEL 8 BEDØMMELSE AF ØVELSERNE. 8.1 I par og gruppeøvelser bliver følgende vurderet: Sværheden Komposition Udførelsen (inkl. landingen) Generelt indtryk (inkl. koreografi, kunstnerisk dygtighed og musik) Øvelsens længde Balancers varighed. 8.2 Slutkarakteren for en øvelse fremkommer ved at trække fradrag for fejl i udførelsen, komposition og generelle indtryk fra udgangskarakteren. 8.3 Fradraget på 1.0 for ikke at opfylde et eller flere af de specielle krav, trækkes fra udgangskarakteren af overdommeren inden udgangskarakteren vises til dommerne.

7 BEDØMMELSESREGLEMENT SIDE 6 ARTIKEL 9 BEDØMMELSE AF SVÆRHEDSGRAD. 9.1 Udgangskarakteren findes ved at finde summen af øvelsernes værdi og finde den endelige karakter i skemaet i Artikel ARTIKEL 10 GENERELLE REGLER Den første bevægelse udført af en eller flere deltagere fra deres startstilling betragtes som øvelsens begyndelse, øvelsen skal afsluttes med en statisk stilling Alle øvelser skal laves og udføres til musik Overdommeren er front Rutinen kan påbegyndes, efter at gymnasterne har markeret til overdommeren og fået klarsignal herfra Man må selv vælge, hvor man vil starte og slutte på gulvet Identiske momenter eller sammenkædninger giver kun værdi en gang i den samme øvelse. Der kan maximalt værdisættes 2 balancemomenter hvor bund eller top står i samme position. Et evt. 3. balancemoment med samme position vil ikke blive værdisat. Der kan maximalt værdisættes 2 tempomomenter hvor bønderne står i samme startposition. Et evt. 3. tempomoment med samme position vil ikke blive værdisat. Minimum et tempomoment skal gribes i flyvefasen Balancemomenter i en rutine skal holdes i mindst 3 sekunder hver For hvert manglende sekund fratrækkes 0.5 point af overdommeren Et balancemoment vurderes ikke-gennemført, hvis stillingen holdes i mindre end 1 sekund, og momentværdien tabes For at kunne dømme en tidsfejl i et balancemoment skal overdommeren og mindst 2 af sidedommerne markere tidsfejl i bedømmelsen Hvis et moment mislykkes uden behersket landing, fratrækkes Alle individulle momenter, der indeholder en balance, skal holdes stille i mindst 2 sek For hvert manglende sekund fratrækkes 0.5 point af overdommeren Et individuelt moment med en balance vurderes ikke-gennemført, hvis stillingen holdes i mindre end 1 sekund, og momentværdien tabes.

8 BEDØMMELSESREGLEMENT SIDE De individuelle momenter bedømmes, hvis de udføres samtidigt eller umiddelbart efter hinanden Hvis der udføres forskellige individuelle momenter med forskellige værdier fra samme kategori, er det summen af momenterne delt med antallet af deltagere rundet ned til helt tal, der giver den endelige værdi. Eks. hvis et par laver et moment til 2 og 3 giver det (2+3)/2 = 2.5 = 2. Eks. hvis en gruppe laver et moment til 2 x 4 og 1 giver det (4+4+1)/3 = Hvis man springer samme springserie i par eller trio, må man springe samtidig, ellers skal springserier udføres umiddelbart efter hinanden Hvis man springer forskellige spring samtidig, giver det et overdommerfradrag på 0.5 point Med mindre andet er anført, skal man hos begge køn, i alle divisioner sikre landingen efter kast Længden af en rutine må maksimum være 3 minutter. Momenter lavet efter 3 minutter giver ikke værdi til sværhedsgraden Så snart der er valgt min. 10 momenter, kan der sammensættes en serie til musik. Valg af musik er frit. Momenterne må sammenkædes på en hvilken som helst måde, der kan forøge præstationen kvalitetsmæssigt. Selvom det er muligt at indføje ekstra momenter, bør man erindre, at disse vil kunne forårsage tekniske fejl i udførelsen (Fradrag). ARTIKEL 11 ØVELSESSAMMENSÆTNING 11.1 Hver rutine skal indeholde mindst 10 og max. 12 værdisatte momenter/spring/springserier Et maximum på 12 momenter/spring/springserier fastsætter rutinens udgangskarakter Acrobaterne må gerne lave forskellige individuelle momenter fra samme kategori Rutinens værdi er summen af det totale antal momenter De momenter som er udført, har en værdi. Værdien af momenterne lægges sammen og udgør rutinens totale sum. Denne sum refererer til tabel Rutiner udført med mindre end 7 godkendte momenter/spring/springserier vil ikke blive bedømt.

9 BEDØMMELSESREGLEMENT SIDE Hvis et moment ikke godkendes, vil momentets værdi i den totale sum for rutinen blive trukket fra og der findes en ny udgangskarakter. MOMENTER KRAV Balance Minimum 3 momenter Maksimum 4 momenter Tempo Minimum 3 momenter Maksimum 4 momenter Kategori 1 1 moment Kategori 2 1 moment Kategori 3 Maksimum 3 spring. Der skal være springserie med min 2 spring Forskel i sum mellem balance og tempo større end 10 point værdisættes ikke Det samme moment / spring kan kun værdisættes én gang Kategori 3 består af forlæns og baglæns spring: Forlæns spring: mølle, kraftspring og forlæns saltoer. Baglæns spring: rondat, flikflak og baglæns saltoer. For både forlæns og baglæns spring gælder det, at de kan laves med to, en eller uden arme, med samlede eller skilte ben. Der kan kun laves skruer i saltoerne. Der skal udføres maksimum 3 spring incl. en springserie. Chasse må gerne bruges i en springkombination, men chasse giver ingen værdi. Maks 3 spring kan værdisættes i en hel rutine Udføres det samme spring mere end en gang i samme springserie, divideres dets værdi med 2 pr. gang det gentages (f.eks ) Udgangskarakterstabel. Udgangskarakter Point Udgangskarakter Point 7,0 20 9,3 43 7,1 21 9,4 44 7,2 22 9,5 45 7,3 23 9,6 46 7,4 24 9,7 47 7, ,6 26 9,9 49 7, ,0 50 7,8 28 osv. osv. 7,9 29 8,0 30 8,1 31 8,2 32 8,3 33 8,4 34 8,5 35 8,6 36 8,7 37 8,8 38 8,9 39 9,0 40 9,1 41 9,2 42

10 BEDØMMELSESREGLEMENT SIDE 9 ARTIKEL 12 FEJL I PAR- OG GRUPPEØVELSER. For at beregne karakteren for udførelsen af en par- eller gruppeøvelse: 12.1 Overdommerfradrag Hvis krav til rutinen ikke opfyldes Hvis forskellige spring springes samtidig Overskridelse af tid for en rutine (0.1 pr. sekund - maks 1.0). Overskridelse af gulvarealets grænser med en fod Overskridelse af gulvarealets grænser med to fødder Ukorrekt påklædning Tekniske fejl trækker fra Alvorlige fejl Betydelige fejl Mindre fejl Tekniske fejl inkluderer: Fejl i landingen Opgang og nedgang til momenterne Stabiliteten i balancer Graden og effektiviteten af flyvemomenter Korrektheden i form og linje Præcision i udførelsen Brug af hjælpemidler (bælter, modtager, måtte) Fald og styrt i momenter Det generelle indtryk og kompositionen af øvelsen, kan give maksimalt et fradrag på 0.5 pr. rutine eller op til plus 0.5 pr. rutine Alvorlige fejl Betydelige fejl Mindre fejl Fejl i komposition og generelt indtryk inkluderer: Manglende udnyttelse af hele gulvarealet Manglende brug af de forskellige niveauer: høj, middel, lav Manglende variation i øvelserne: langsom, hurtig, udholdende Manglende harmoni mellem musik og bevægelse Ikke logisk sammenfald i partnernes størrelse og modenhed Alle sværhedsmomenter koncentreret i en del af øvelsen. Artikel 12.5 bruges også hvis rutinen viser det modsatte og giver et positivt indtryk.

11 BEDØMMELSESREGLEMENT SIDE 10 TEKNISKE FEJL: SPECIFIKKE FRADRAG 12.6 MINDRE FEJL (FRADRAG 0.1) Mindre afvigelser fra den ideelle udførelse: Ukorrekt position af partnerne i udførelsen af et moment Mindre ustabilitet i balancer Små tillægsskridt i tempomomenter Lille bøjning eller spredning af arme og ben Lille hop eller skridt i nedstigninger BETYDELIGE FEJL (FRADRAG ) Klar afvigelse fra den ideelle udførelse: Synlig anstrengelse i styrkemomenter Tydelig spredning eller bøjning af arme og ben for at holde balancen Tab af balance med ikke mere end 2 skridt Klar bøjning af armene i håndstand Let berøring af partner eller gulv for at holde balancen Betydeligt tab af tempo Kort flyvefase i tempomomenter og nedgange Manglende samarbejde løbeskridt efter landing ALVORLIGE FEJL (FRADRAG 0.5) Tydelig fravigelse fra korrekt teknik: Mere end 2 løbeskridt efter nedgange Mere end 3 skridt for at holde balancen Tydelig eller klar anstrengelse i styrkemomenter og tab af tempo Glidning eller fald ned på et knæ FEJL (FRADRAG 1.0) - OVERDOMMER FRADRAG Udførelse uden musik under hele rutinen Yderligere støtte af partner eller modtager Forvrængning af moment Manglende flyvefase i nedgange og tempomomenter Udførelse af styrkemomenter med et sving Fald i landingen.

12 BEDØMMELSESREGLEMENT SIDE 11 FEJL I KOMPOSITION OG GENERELLE INDTRYK MINDRE FEJL (FRADRAG 0.1) Manglende brug af alle 4 hjørner af gulvarealet Uensartet fordeling af sværhedsgraden af momenterne Manglende brug af alle bevægelsesniveauer - høj, mellem, lav Gentagelse af ensartede poseringer eller momenter Lille synlig uoverensstemmelse mellem musik og øvelse Små afvigelser i synkroniserede bevægelser Rettelse på dragt under udførelsen (0.1 hver gang) Lille ufuldkommenhed i reproduktionen af musik BETYDELIGE FEJL (FRADRAG 0.2) Kun halvdelen af gulvarealet anvendt Den overvejende del af øvelsen er udført i ét niveau - høj, mellem, lav Manglende temposkift i rutinen Klar afvigelse i synkroniserede bevægelser Klar manglende harmoni mellem bevægelse og musik Stor forskel i konkurrencedeltagernes modenhed Ringe og tydelig ufuldkommenhed i reproduktionen af musik ALVORLIGE FEJL (FRADRAG 0.3) Manglende harmoni mellem musik og bevægelser gennem hele øvelsen Store afvigelser i synkroniserede bevægelser Anvendelse af kun en hastighed i bevægelserne (langsom, middel, hurtig) Den overvejende del af par-/gruppemomenter er af samme sværhedskarakter Manglende eller ringe variation og kvalitet i koreografien Alvorlig ufuldkommenhed i reproduktionen af musik Brug af ekstra måtter Tilstedeværelsen af en modtager på gulvarealet Hjælp fra sidelinjen Rutinen afsluttes efter at musikken er slut Karakteren for det generelle indtryk gives for hele rutinen, men den totale sum af fradragene må ikke overstige 0.5 point og positive ting i det generelle indtryk kan ikke overstige et plus 0.5 point. Dvs. der kan gives fra -0.5 til +0.5 i gennerelt indtryk.

BEDØMMELSESREGLEMENT 2015-2016

BEDØMMELSESREGLEMENT 2015-2016 BEDØMMELSESREGLEMENT 2015-2016 BEDØMMELSESREGLEMENT SIDE 1 ARTIKEL 1 MÅL OG HENSIGT: 1.1 Formålet med dette bedømmelsesreglement er: 1.1.1 At tilvejebringe en objektiv og ensartet vurdering af alle Sports

Læs mere

BEDØMMELSESREGLEMENT 2014-2015

BEDØMMELSESREGLEMENT 2014-2015 BEDØMMELSESREGLEMENT 2014-2015 BEDØMMELSESREGLEMENT SIDE 1 ARTIKEL 1 MÅL OG HENSIGT: 1.1 Formålet med dette bedømmelsesreglement er: 1.1.1 At tilvejebringe en objektiv og ensartet vurdering af alle Sports

Læs mere

SPORTS ACROBATIK BEDØMMELSESREGLEMENT

SPORTS ACROBATIK BEDØMMELSESREGLEMENT SPORTS ACROBATIK BEDØMMELSESREGLEMENT 2010-2011 BEDØMMELSESREGLEMENT SIDE 1 ARTIKEL 1 MÅL OG HENSIGT: 1.1 Formålet med dette bedømmelsesreglement er: 1.1.1 At tilvejebringe en objektiv og ensartet vurdering

Læs mere

Kombinerede rutiner: Generelle krav til både par og grupper: Individuelle:

Kombinerede rutiner: Generelle krav til både par og grupper: Individuelle: Kombinerede rutiner: Generelle krav til både par og grupper: 15.3 Rutinen skal starte fra en statisk position, være koreograferet hele vejen i et flow og slutte i en statisk position. 16.1 Rutinen må maximalt

Læs mere

TEKNISKE REGLER 2013-2014

TEKNISKE REGLER 2013-2014 TEKNISKE REGLER 2013-2014 TEKNISKE REGLER SIDE 1 ARTIKEL 1 1.1 DOMMERKOMITÉENS FUNKTIONER. 1.1.1 Dommerkomitéen er ansvarlig for definitionen af reglerne. Komitéen vedligeholder de tilstedeværende regelsæt

Læs mere

Sektion 5. Struktur og opbygning af rutiner

Sektion 5. Struktur og opbygning af rutiner Sektion 5 Struktur og opbygning af rutiner Artikel 15: Struktur af rutine Generelle principper 15.1 Gymnasterne skal udføre en kombineret rutine bestående af balance og tempomomenter. 15.2 Rutinen skal

Læs mere

Det Danske Trinsystem for Kvindelig Idrætsgymnastik Januar 2013

Det Danske Trinsystem for Kvindelig Idrætsgymnastik Januar 2013 Det Danske Trinsystem for Kvindelig Idrætsgymnastik Januar 2013 Det danske program består af 9 trin Trin 7-9, frie øvelser: Trin 7 er introduktionen til de frie øvelser. I disse øvelser ligges der vægt

Læs mere

Danmarks Gymnastik Forbund REGLEMENT2013 2017. Version: 17/08/2015

Danmarks Gymnastik Forbund REGLEMENT2013 2017. Version: 17/08/2015 Danmarks Gymnastik Forbund REGLEMENT2013 2017 Version: 17/08/2015 Følgende reglement er en dansk oversættelse af det FIG udskrevne reglement. Der er tilføjet små tilpasninger til danske forhold. Yderligere

Læs mere

Reglement for TeamGym begynder-konkurrence 2012-2013

Reglement for TeamGym begynder-konkurrence 2012-2013 Reglement for TeamGym begynder-konkurrence 2012-2013 Vedtaget og udgivet august 2012 Med virkning til August 2012 Af Udvalget for TeamGym 2 1 Konkurrencebestemmelser 1.1 Hvad er en begynder-konkurrence

Læs mere

SPORTS ACROBATIK REGLER FOR DOMMERE

SPORTS ACROBATIK REGLER FOR DOMMERE SPORTS ACROBATIK REGLER FOR DOMMERE 2009-2010 REGLER FOR DOMMERE SIDE 1 ARTIKEL 1 DOMMERKOMITÉ. 1.1 Dommerkomitéen består af 5 personer. Et medlem udpeges direkte af den siddende projektgruppe, og 4 vælges

Læs mere

Reglement Efterskole-DM i Rytme (revideret august 2014)

Reglement Efterskole-DM i Rytme (revideret august 2014) Reglement Efterskole-DM i Rytme (revideret august 2014) Holdene: Et hold består af 6 til 10 gymnaster (piger og/eller drenge), sammensat af elever fra samme efterskole. Altså 9. eller 10. klasse-elever.

Læs mere

REGLER FOR DOMMERE 2014-2015

REGLER FOR DOMMERE 2014-2015 REGLER FOR DOMMERE 2014-2015 REGLER FOR DOMMERE SIDE 1 ARTIKEL 1 DOMMERKOMITÉ. 1.1 Dommerkomitéen består af 5 personer. Et medlem udpeges direkte af den siddende udvalg, og 4 vælges af foreningerne på

Læs mere

Reglement 2016. Indhold

Reglement 2016. Indhold Reglement 2016 Indhold Rækkeinddeling.... 2 Ændringer i reglement 2016... 2 Indberetning af spring til indledende og Master... 3 Rettidigt... 3 For sent... 3 Spring i finalen:... 3 Prøvespring... 3 Afvikling...

Læs mere

Sammendrag af reglement for AGG Æstetisk Gruppe Gymnastik

Sammendrag af reglement for AGG Æstetisk Gruppe Gymnastik Sammendrag af reglement for AGG Æstetisk Gruppe Gymnastik Sammendrag af IFAGG reglement, children categories, version 22.09.2012 Sammendrag af IFAGG reglement, junior & senior, version 19.03.2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Begynder Bedømmelsesreglement for

Begynder Bedømmelsesreglement for Begynder Bedømmelsesreglement for Vedtaget og udgivet august 2014, mindre korrektur januar 2015 Af Udvalget for TeamGym Alle dele af reglementet kan findes på GymDanmark s hjemmeside Copyright GymDanmark,

Læs mere

SPORTS ACROBATIK TEKNISKE REGLER

SPORTS ACROBATIK TEKNISKE REGLER SPORTS ACROBATIK TEKNISKE REGLER 2010-2011 TEKNISKE REGLER SIDE 1 ARTIKEL 1 1.1 DOMMERKOMITÉENS FUNKTIONER. 1.1.1 Dommerkomitéen er ansvarlig for definitionen af reglerne. Komitéen vedligeholder de tilstedeværende

Læs mere

SpringCup 2012 Stævneinfo og Reglement 3. udgave, 26.11.2012

SpringCup 2012 Stævneinfo og Reglement 3. udgave, 26.11.2012 Indledning Alle vigtige informationer til brug ved SpringCup 2012 er forsøgt samlet i dette dokument. Tidsplanen og karakterlister skal hentes i separate dokumenter, men øvrige informationer findes her.

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 1 December 2016

Nyhedsbrev nr. 1 December 2016 Nyhedsbrev nr. 1 December 2016 Repræsentantskabsmøde 30. oktober 2016. Referat fra mødet findes her: http://www.gymtranet.dk/media/2915/acro-referat.pdf Der var god debat i forsamlingen, og vi er gode

Læs mere

POWER TUMBLING REGLEMENT

POWER TUMBLING REGLEMENT Danmarks Gymnastik Forbund POWER TUMBLING REGLEMENT 2013 2017 Følgende reglement er en dansk oversættelse af det FIG udskrevne reglement. Der er tilføjet små tilpasninger til danske forhold. Yderligere

Læs mere

SpringCup 2015 Reglement 2. udgave, 29/11-2015

SpringCup 2015 Reglement 2. udgave, 29/11-2015 Indledning Hermed reglement for SpringCup 2015. Der er få ændringer i reglementet ift. sidste år. Disse ændringer er markeret med rødt. Nye tiltag i 2015: Dommer: Dommerne afgiver kun udførselskarakter

Læs mere

FREMAD OG BAGUDSVING I RINGENE MED HOFTE I RINGEHØJDE TRIN

FREMAD OG BAGUDSVING I RINGENE MED HOFTE I RINGEHØJDE TRIN GULV Følgende er gældende for øvelser på gulv: Vendinger og ophop må ske til valgfrie sider (hø. og ve.) Øvelse 1 5 udføres efter frem tilbage - frem princippet start i valgfrit på gulvet Øvelse 6 10 må

Læs mere

REGLEMENT FOR DANMARKS GYMNASTIK FORBUNDS

REGLEMENT FOR DANMARKS GYMNASTIK FORBUNDS REGLEMENT FOR DANMARKS GYMNASTIK FORBUNDS GRAND PRIX KONKURRENCER Mikro, Mini Mono og Mini 2013-2014 Revideret d. 5. november 2013 Mikro, Mini Mono og Mini 1 Indholdfortegnelse 1. FORORD... 3 2. KONKURRENCESTRUKTUR

Læs mere

Begynder Bedømmelsesreglement for

Begynder Bedømmelsesreglement for Begynder Bedømmelsesreglement for Vedtaget og udgivet august 2014, mindre korrektur januar 2015 og tilføjelser september 2016 Af Udvalget for TeamGym Alle dele af reglementet kan findes på GymDanmark s

Læs mere

Danmarks Gymnastik Forbund Trampolin. Konkurrenceregler 2009 Mesterskabsreglement 2009

Danmarks Gymnastik Forbund Trampolin. Konkurrenceregler 2009 Mesterskabsreglement 2009 Danmarks Gymnastik Forbund Trampolin Konkurrenceregler 2009 Mesterskabsreglement 2009 TTU/okt-2009 Danmarks Gymnastik Forbund Trampolin Konkurrenceregler Gyldige fra 1. januar 2009 Disse regler følger

Læs mere

Det Danske Trinsystem for Kvindelig Idrætsgymnastik Januar 2013

Det Danske Trinsystem for Kvindelig Idrætsgymnastik Januar 2013 Det Danske Trinsystem for Kvindelig Idrætsgymnastik Januar 2013 Revideret maj 2015 Trin 7-9, frie øvelser: Trin 7 er introduktionen til de frie øvelser. I disse øvelser ligges der vægt på fradrag, artistisk

Læs mere

Det Danske Trinsystem for Kvindelig Idrætsgymnastik Januar 2018 Trin 1-6 Beskrivelse af øvelser

Det Danske Trinsystem for Kvindelig Idrætsgymnastik Januar 2018 Trin 1-6 Beskrivelse af øvelser Det Danske Trinsystem for Kvindelig Idrætsgymnastik Januar 2018 Trin 1-6 Beskrivelse af øvelser 1.1 Indledning Generelt trin 1-6 Materialet er opdelt i kapitler, hvor kapitel 2 beskriver de generelle fradrag.

Læs mere

Øvelser i Begynderklassen.

Øvelser i Begynderklassen. Øvelser i Begynderklassen. 1 Her starter banen! Tidtagningen begynder, når dommeren kommanderer "Fremad". 2 Banen er slut - Tidtagningen stoppes 3* Højre sving. 90 skarp drejning til højre. Som ved normal

Læs mere

flyt fødderne og løb let!

flyt fødderne og løb let! Dansk Håndbold Forbund s Håndboldskoler for børn og unge 2002 flyt fødderne og løb let! - koordinations- og bevægelsestræning - DET TEKNISKE SATSNINGSOMRÅDE 2002: Koordinations- og bevægelsestræning Som

Læs mere

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING B-KLASSEN B-Klassen

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING B-KLASSEN B-Klassen DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING B-KLASSEN B-KLASSEN 1. Fri ved fod 10 x 2 = 20 2. Stå 10 x 1 = 10 3. Sid 10 x 1 = 10 4. Dæk 10 x 1 = 10 5. Apport 10 x 1,5 = 15 6. Spring 10 x 1,5 = 15 7. Fremadsendelse

Læs mere

REGLEMENT FOR GymDanmarks Efterskole DM i Rytme

REGLEMENT FOR GymDanmarks Efterskole DM i Rytme REGLEMENT FOR GymDanmarks Efterskole DM i Rytme Indhold Reglement... 3 Serie 1 (u/håndredskab)... 4 Serie 2 (m/håndredskab)... 4 Tekniske muligheder Redskabstekniske sværheder... 4 Bold... 4 Tov... 4 Tøndebånd...

Læs mere

Regelsæt. Regler for National Hip Hop Udgivet den 1. september 2014 af De Danske Danseskoler. De Danske Danseskoler D.D.D.

Regelsæt. Regler for National Hip Hop Udgivet den 1. september 2014 af De Danske Danseskoler. De Danske Danseskoler D.D.D. Regelsæt Regler for National Hip Hop Udgivet den 1. september 2014 af De Danske Danseskoler De Danske Danseskoler D.D.D. REGLER FOR DE DANSKE DANSESKOLERS HIP HOP TURNERINGER 1. Deltagelse: Turneringerne

Læs mere

Start. 1 Her starter banen! Hunden behøver ikke at sidde inden start, men skal være i pladspositionen. Tidtagningen starter på dommerens kommando fx.

Start. 1 Her starter banen! Hunden behøver ikke at sidde inden start, men skal være i pladspositionen. Tidtagningen starter på dommerens kommando fx. Start. 1 Her starter banen! Hunden behøver ikke at sidde inden start, men skal være i pladspositionen. Tidtagningen starter på dommerens kommando fx. Fremad. Stå. Teamet stopper og hunden dirigeres til

Læs mere

AFAs konkurrencebetingelser

AFAs konkurrencebetingelser AFAs konkurrencebetingelser Generelt: 1) Billeder, som deltager i konkurrencer, skal være optaget af den der indleverer billederne. Billeder kan afleveres som enkeltstående billeder eller indgå i en serie.

Læs mere

Rytmisk Sports Gymnastik

Rytmisk Sports Gymnastik Rytmisk Sports Gymnastik Demi grupper nationalt reglement 2014-2015 Indhold Nationalt reglement RSG demi grupper...3 Aldersgrupper...3 Antal gymnaster...3 Antal øvelser og varighed...3 Gulvareal...3 Musik...3

Læs mere

Ny-C program 2009. NY C-KLASSEN 2009.

Ny-C program 2009. NY C-KLASSEN 2009. NY C-KLASSEN 2009. 1.LINEFØRING... 10 x 2,0 = 20 point 2.STÅ... 10 x 1,5 = 15 point 3.SID...10 x 1,5 = 15 point 4.DÆK... 10 x 1,5 = 15 point 5.APPORT m/valgfri apport /genstand... 10 x 2,0 = 20 point 6.SPRING...

Læs mere

POWER TUMBLING REGLEMENT

POWER TUMBLING REGLEMENT Danmarks Gymnastik Forbund POWER TUMBLING REGLEMENT 2009-2012 Følgende reglement er en dansk oversættelse af det FIG udskrevne reglement. Der er tilføjet små tilpasninger til danske forhold. Yderligere

Læs mere

Rally Lydighed Øvelsesbeskrivelser 2014 Begynderklassen

Rally Lydighed Øvelsesbeskrivelser 2014 Begynderklassen 1. Start Rally Lydighed Begynderklassen I begynderklassen er hunden i snor og skal føres i løs line. På hele banen bliver kontakten mellem hund og fører bedømt, herunder at hunden holder pladspositionen.

Læs mere

Materiale fra U-8 Inspirationskurset i Hobro d. 6.-7. september 2013 Udviklingskonsulent Anna Heide, JHF Kreds 4

Materiale fra U-8 Inspirationskurset i Hobro d. 6.-7. september 2013 Udviklingskonsulent Anna Heide, JHF Kreds 4 Motorisk træning Materiale fra U-8 Inspirationskurset i Hobro d. 6.-7. september 2013 Udviklingskonsulent Anna Heide, JHF Kreds 4 Hermed inspiration til motorisk træning og forskellige rammer, man kan

Læs mere

Forsvarstræning med 5 stationer

Forsvarstræning med 5 stationer Forsvarstræning med 5 stationer Intervaltræning arbejde 30 sek / hvile 30 sek. Sammen 2 og 2. God i forbindelse med opvarmning. Ved alle øvelser arbejdes der med mindst én fod i gulvet ( slæbende ), lidt

Læs mere

RAM SPANDEN Ærteposer, spande og vand bliver til vanvittig sjove aktiviteter

RAM SPANDEN Ærteposer, spande og vand bliver til vanvittig sjove aktiviteter RAM SPANDEN Ærteposer, spande og vand bliver til vanvittig sjove aktiviteter Til fødselsdagsselskabet, beach party, picnic, familiedagen eller på legepladsen til enhver tid. Fra 6 til 90 år. Indeholder

Læs mere

Konkurrence regler Heelwork to Music

Konkurrence regler Heelwork to Music Konkurrence regler Heelwork to Music Generelle regler Hunde skal være vaccineret og forsikret i henhold til DKKs regler for deltagelse i udstilling, agility eller lydighed. Deltagende hunde skal være mindst

Læs mere

REGLER FOR DGF`S ROPE SKIPPING KONKURRENCER HOLD OG INDIVIDUELT 2015

REGLER FOR DGF`S ROPE SKIPPING KONKURRENCER HOLD OG INDIVIDUELT 2015 REGLER FOR DGF`S ROPE SKIPPING KONKURRENCER HOLD OG INDIVIDUELT 2015 DGF Rope Skipping Udvalget (RSU) 1 GENERELLE REGLER... 4 ALDER OG RÆKKER... 4 KATEGORI... 6 ANTAL SJIPPERE... 6 DISCIPLINER I KONKURRENCEN...

Læs mere

Rally Lydighed Oversigt 2014

Rally Lydighed Oversigt 2014 Det primære i øvelserne er markeret med fed og kursiv. Nr. Skilt 1 2 3* 4* 5* 6* 7* 8* 9 10 11 Øvelse Begynderklassen Start. Her starter banen! Hunden behøver ikke at sidde inden start, men skal være i

Læs mere

SOFT-RUGBY er en tilpasset form for rugby, som kan spilles og nydes af alle. I dette hæfte vil vi gennemgå reglerne for spillet, samt komme med

SOFT-RUGBY er en tilpasset form for rugby, som kan spilles og nydes af alle. I dette hæfte vil vi gennemgå reglerne for spillet, samt komme med 1 2 SOFT-RUGBY er en tilpasset form for rugby, som kan spilles og nydes af alle. I dette hæfte vil vi gennemgå reglerne for spillet, samt komme med forslag til træningsøvelser og planlægning af lektioner

Læs mere

Træning til klatring i klubben.

Træning til klatring i klubben. Træning til klatring i klubben. En måde at opnå nye resultater i din klatring. Af Thomas Palmkvist Jørgensen. 1. udgave 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE. Junior program / for dig der gerne vil i gang med at klatre

Læs mere

BEDØMMELSESKRITERIER I KØRESTOLSSPORTSDANS

BEDØMMELSESKRITERIER I KØRESTOLSSPORTSDANS BEDØMMELSESKRITERIER I KØRESTOLSSPORTSDANS 4.1 Generelle regler 4.1.1 Bedømmelse af et par begynder, når de indtager deres danseposition og slutter først, når musikken stopper. Dommeren skal under hele

Læs mere

Regler for Dansk Mesterskaber i Trylleri.

Regler for Dansk Mesterskaber i Trylleri. Regler for Dansk Mesterskaber i Trylleri. Om deltagelse: a) Den der anbefales af en magisk forening i Danmark (eller har fået en direkte invitation) kan deltage i Danske Mesterskaber i Trylleri (DM). b)

Læs mere

Det Danske Trinsystem for Kvindelig Idrætsgymnastik Januar 2013

Det Danske Trinsystem for Kvindelig Idrætsgymnastik Januar 2013 Det Danske Trinsystem for Kvindelig Idrætsgymnastik Januar 2013 Revideret februar 2014 Trin 1-6 Generelt Trin 1-6: Bogen er opbygget med forslag til træning af kondition og smidighed i starten af bogen.

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE I NYCIRKUS

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE I NYCIRKUS OPVARMNINGSØVELSER & LEGE I NYCIRKUS Titel på øvelse: Push and pull (Se demonstration i videomateriale) Deltagere: min. 3 personer, men kan også udføres med en stor gruppe. Det vil umiddelbart være en

Læs mere

Rally Lydighed Øvelsesvejledning

Rally Lydighed Øvelsesvejledning Det primære i øvelserne er markeret med fed og kursiv. Begynderklassen 1 Her starter banen! Hunden behøver ikke at sidde inden start, men skal være i pladspositionen. Tidtagningen starter på dommerens

Læs mere

Årsmøde Idrættens Hus Brøndby Søndag den 25. oktober 2015 Kl. 10.00

Årsmøde Idrættens Hus Brøndby Søndag den 25. oktober 2015 Kl. 10.00 Årsmøde Idrættens Hus Brøndby Søndag den 25. oktober 2015 Kl. 10.00 Hermed indkaldes til Årsmøde i Sports Acro Udvalget Søndag den 25. oktober 2015 kl. 10.00 Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Fremlæggelse

Læs mere

1. Almindelig trillebør (husk at tage fat over knæet).

1. Almindelig trillebør (husk at tage fat over knæet). 3.1. Styrke Parøvelser styrkeprogram 1 Øvelse 3.1.1. Programmet gentages to gange med ca. 5 minutters pause mellem hver omgang. Der holdes en pause på ca. 1 minut mellem hver deløvelse. Øvelserne gennemføres

Læs mere

Appendix A1 Rytmesværheder og tegn

Appendix A1 Rytmesværheder og tegn Appendix A1 Rytmesværheder og tegn 1.0 Generelt For at udførte momenter regnes forskellige, skal de have forskellig koder. Tegningerne skal ikke opfattes som endegyldige for, hvordan momentet skal se ud.

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

Udspring. - Inspiration til udspringsaktiviteter (svømmeskolen, tweens og teens)

Udspring. - Inspiration til udspringsaktiviteter (svømmeskolen, tweens og teens) Udspring - Inspiration til udspringsaktiviteter (svømmeskolen, tweens og teens) - Sikkerhed: Det første, man starter med at gøre, når man skal lave udspring med en gruppe, er at definere nogle færdselsregler,

Læs mere

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING C-KLASSEN C-Klassen

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING C-KLASSEN C-Klassen DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING C-KLASSEN C-KLASSEN 1. Lineføring 10 x 2 = 20 2.Stå 10 x 1,5 = 15 3.Sid 10 x 1,5 = 15 4.Dæk 10 x 1,5 = 15 5.Apport 10 x 2 = 20 6.Spring 10 x 1,5 = 15 7.Rundering 10 x

Læs mere

Danmarks Gymnastik Forbund REGLEMENT

Danmarks Gymnastik Forbund REGLEMENT Danmarks Gymnastik Forbund REGLEMENT 2013 2017 Følgende reglement er en dansk oversættelse af det FIG udskrevne reglement. Der er tilføjet små tilpasninger til danske forhold. Yderligere rettelser kan

Læs mere

Regelsæt. Regler for National Disco og Hip Hop. Udgivet den 1. september 2015 af De Danske Danseskoler. De Danske Danseskoler D.D.D.

Regelsæt. Regler for National Disco og Hip Hop. Udgivet den 1. september 2015 af De Danske Danseskoler. De Danske Danseskoler D.D.D. Regelsæt Regler for National Disco og Hip Hop. Udgivet den 1. september 2015 af De Danske Danseskoler De Danske Danseskoler D.D.D. REGLER FOR DE DANSKE DANSESKOLERS NATIONALE DISCO TURNERINGER 1. Deltagelse:

Læs mere

Nationalt Reglement

Nationalt Reglement Nationalt Reglement Dansk Udviklings Plan 2017-2020 Par: Dame/pige par - Drenge/mens par - Mix par Grupper: Trio/Dame gruppe Senest opdateret: 16.11.2016 DK 3 Rutineskemaet DK 1 - DK2 Variationer DK 3

Læs mere

A: 1) En rytmisk serie med musikledsagelse eventuelt brug af rytmeinstrument(er)

A: 1) En rytmisk serie med musikledsagelse eventuelt brug af rytmeinstrument(er) Gymnastik Mænd, kvinder, drenge og piger. Gymnastikprøven kan tages på en af følgende måder: A: 1) En rytmisk serie med musikledsagelse eventuelt brug af rytmeinstrument(er) - (pinde, tromme, tamburin

Læs mere

DKK Rally-lydighed, Øvede-klassen. 40. Fristende 8-tal

DKK Rally-lydighed, Øvede-klassen. 40. Fristende 8-tal DKK Rally-lydighed, Øvede-klassen. 40. Fristende 8-tal Øvelsen består af 2 madskåle eller lignende fristelser samt 2 kegler, stolper eller personer og der skal gås et 8-tal rundt om de to yderste kegler.

Læs mere

Få dit livs fladeste, flotteste og stærkeste mave

Få dit livs fladeste, flotteste og stærkeste mave 24 JULE PLANKER Få dit livs fladeste, flotteste og stærkeste mave Plejer din mave også at få en ekstra delle eller to i december? Bare rolig, i år kommer I FORM dig til hjælp. Redningen hedder PLANKEN

Læs mere

Danmarks Gymnastik Forbund Trampolin

Danmarks Gymnastik Forbund Trampolin Danmarks Gymnastik Forbund Trampolin Konkurrenceregler 2013 TTU/november-2013 KONKURRENCEREGLER Disse regler følger i vid udstrækning de internationale regler, der gælder i FIG, men er tilpasset danske

Læs mere

Teknisk Regulativ for TeamGym 2015-2016 Vedtaget 25. oktober 2015 på TeamGyms aktivitetsmøde

Teknisk Regulativ for TeamGym 2015-2016 Vedtaget 25. oktober 2015 på TeamGyms aktivitetsmøde Teknisk Regulativ for TeamGym 2015-2016 Vedtaget 25. oktober 2015 på TeamGyms aktivitetsmøde 1 Indhold 1 Konkurrencer... 4 1.1 Rækker og aldersbestemmelser... 4 1.1.1 Seniordamer, seniorherrer, seniormix...

Læs mere

Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Sektion Artikel 1: Formål og Mål... 4 Sektion Artikel 2: Afvikling af konkurrencer...

Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Sektion Artikel 1: Formål og Mål... 4 Sektion Artikel 2: Afvikling af konkurrencer... Internationalt Reglement Code of Points 2016-2017 Indledning Sports Acrobatik Udvalget under GymDanmark er glade for at kunne præsentere et fastlagt reglement til implementering fra d. 1 november 2016

Læs mere

BALANCE. Træningsprogram. Svimmel genfind balancen. Udarbejdet i samarbejde mellem Rigshospitalet og Dansk Acusticusneurinom Forening

BALANCE. Træningsprogram. Svimmel genfind balancen. Udarbejdet i samarbejde mellem Rigshospitalet og Dansk Acusticusneurinom Forening BALANCE Træningsprogram Svimmel genfind balancen Udarbejdet i samarbejde mellem Rigshospitalet og Dansk Acusticusneurinom Forening Udarbejdet af Fotos Layout Trykt og udgivet af Der er ydet støtte til

Læs mere

REGLEMENT FOR STREETRACE ALMINDELIGE BESTEMMELSER

REGLEMENT FOR STREETRACE ALMINDELIGE BESTEMMELSER DANSK DANSK AUTOMOBIL AUTOMOBIL SPORTS SPORTS UNION UNION REGLEMENT TEKNISKE REGLEMENT FOR STREETRACE DRAGRACING REGLEMENT FOR STREETRACE. ALMINDELIGE BESTEMMELSER REGLEMENT FOR STREETRACE ALMINDELIGE

Læs mere

Koncept for. Danmarksmesterskaberne i Folkedans for hold under Folkedans Danmark Deltagere: Danmarksmesterskabet udskrives i 3 rækker.

Koncept for. Danmarksmesterskaberne i Folkedans for hold under Folkedans Danmark Deltagere: Danmarksmesterskabet udskrives i 3 rækker. Koncept for Danmarksmesterskaberne i Folkedans for hold under Folkedans Danmark 2017 Deltagere: Danmarksmesterskabet udskrives i 3 rækker. Række 1: Hold, der tidligere har deltaget i række 1 ved DM i folkedans

Læs mere

BESTEMMELSER FOR GRUNDOFFICERSUDDANNELSENS 1. DAGSTEST

BESTEMMELSER FOR GRUNDOFFICERSUDDANNELSENS 1. DAGSTEST Bilag 4 Hold PLØGER 2013 BESTEMMELSER FOR GRUNDOFFICERSUDDANNELSENS 1. DAGSTEST 1. GENERELT. 1.1. Grundofficersuddannelsens 1. dagstest består af Forsvarets Fysiske Test, deltest A og C. 1.2. 1. dagstesten

Læs mere

Stafet eller bare lille leg. Gå med lukkede øjne og sådan man sætter foden ned umiddelbart foran den anden. (Hæl rører anden fods tå).

Stafet eller bare lille leg. Gå med lukkede øjne og sådan man sætter foden ned umiddelbart foran den anden. (Hæl rører anden fods tå). Motorik - aktiviteter Her er forskellige udfordrende og sjove øvelser/aktiviteter, som også kan bruges til at krydre andre aktitviteter med. f.eks. gøre dem sjovere eller sværere. De er gode og kan bruges

Læs mere

IPO-forprøve - IPO-Vorstufe (IPO-V)

IPO-forprøve - IPO-Vorstufe (IPO-V) IPO-forprøve - IPO-Vorstufe (IPO-V) Prøven består af 3 grupper A sporarbejde 100 point B lydighedsarbejde 100 point C forsvarsarbejde 100 point 300 point Almindelige bestemmelser: IPO-V er udarbejdet af

Læs mere

Retningslinier for trekkies.dks DM, version 5 oktober 2006

Retningslinier for trekkies.dks DM, version 5 oktober 2006 Retningslinier for trekkies.dks DM, version 5 oktober 2006 Danmarksmesterskab i Star Trek er en konkurrence, der afholdes af foreningen trekkies.dk. Konkurrencen afholdes årligt den sidste lørdag i oktober

Læs mere

ØLSTYKKE FODBOLD CLUB AF

ØLSTYKKE FODBOLD CLUB AF Den Gule Linie Målet og Vejen Tekniktræning og talentudvikling i ØFC ØLSTYKKE FODBOLD CLUB AF 1918 Egedal Teknikmærke Egedal Teknikmærke er et begyndermærke, der i sin grundstruktur svarer til DBU s Bronzemærke,

Læs mere

Praktisk træning. Bakke. & bagpartskontrol. 16 Hund & Træning

Praktisk træning. Bakke. & bagpartskontrol. 16 Hund & Træning Praktisk træning Tekst: Karen Strandbygaard Ulrich Foto: jesper Glyrskov, Christina Ingerslev & Jørgen Damkjer Lund Illustrationer: Louisa Wibroe Bakke & bagpartskontrol 16 Hund & Træning Det er en fordel,

Læs mere

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder.

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder. s Grundtræning 7-12 måneder. Indledning. Vi har under hvalpe træningen lagt vægt på at præge hvalpen i rigtig retning og forberede den til dens fremtidige arbejdsopgaver. Vi skal nu i gang med at indarbejde

Læs mere

DGI TRÆNERGUIDEN BALANCE & MOTORIK DGI TRÆNERGUIDEN BALANCE & MOTORIK

DGI TRÆNERGUIDEN BALANCE & MOTORIK DGI TRÆNERGUIDEN BALANCE & MOTORIK Nr.1605 Alder: 10-12 år - Tid: 6 min. Nr.1603 Flamingoen spiller kaster bolden til makkerens hoved. Spilleren, som står på et ben, header tilbage. Drillepinden med en bold mellem knæene. Den anden spiller

Læs mere

Vejledende regler for åbne stævner og indledende skydninger til Internetskydning. Pistol 15 m

Vejledende regler for åbne stævner og indledende skydninger til Internetskydning. Pistol 15 m Vejledende regler for åbne stævner og indledende skydninger til Internetskydning Pistol 15 m Pistol 15 m Opdateret september 2014 Generelle bestemmelser 1. Tilmeldelse 1.1. Deltagerberettigede er alle,

Læs mere

BEGYNDERPRØVER ABC. DanskeSportshunde.dk BEGYNDERPRØVE B, AB OG ABC

BEGYNDERPRØVER ABC. DanskeSportshunde.dk BEGYNDERPRØVE B, AB OG ABC DanskeSportshunde.dk BEGYNDERPRØVER ABC BEGYNDERPRØVE B, AB OG ABC I programmet er kun ABC prøven beskrevet. Begynderprøve B skal udføres og bedømmes som beskrevet i Begynderprøve ABC gruppe B. Begynderprøve

Læs mere

BEDØMMELSESREGLEMENT FOR GymDanmarks GRAND PRIX RYTME KONKURRENCER

BEDØMMELSESREGLEMENT FOR GymDanmarks GRAND PRIX RYTME KONKURRENCER BEDØMMELSESREGLEMENT FOR GymDanmarks GRAND PRIX RYTME KONKURRENCER Grand Pri Rytme Konkurrencer Indhold Dommerkollegiet... 3 Karakterafgivning... 3 Antal gymnaster... 3 Vindere... 4 Fradrag... 4 Dommerteam

Læs mere

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder.

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder. s Grundtræning 7-12 måneder. Indledning. Vi har under hvalpe træningen lagt vægt på at præge hvalpen i rigtig retning og forberede den til dens fremtidige arbejdsopgaver. Vi skal nu i gang med at indarbejde

Læs mere

Spilleregler for FLU Futsal. 1 Banen

Spilleregler for FLU Futsal. 1 Banen 1 Spilleregler for FLU Futsal 1 Banen Dimensionerne Banen skal være rektangulær. Banens længde skal altid overstige bredden. Længde: Minimum 25 m. Maksimum 42 m Bredde: Minimum 15 m. Maksimum 25 m I FLU

Læs mere

Anmeldelsesfristen er aftalt til mandag d. 20/8 2012 og prøven finder sted på Vilhelmsborg, lørdag d. 22/9 2012.

Anmeldelsesfristen er aftalt til mandag d. 20/8 2012 og prøven finder sted på Vilhelmsborg, lørdag d. 22/9 2012. Propositioner for Fælles 1' dags materialprøve for Heste/Ponyer af forskellig race 2012 Anmeldelsesfristen er aftalt til mandag d. 20/8 2012 og prøven finder sted på Vilhelmsborg, lørdag d. 22/9 2012.

Læs mere

Konkurrence regler Heelwork to Music

Konkurrence regler Heelwork to Music Konkurrence regler Heelwork to Music Generelle regler Hunde skal være vaccineret og forsikret i henhold til DKKs regler for deltagelse i udstilling, agility eller lydighed. Deltagende hunde skal være mindst

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Generelle regler for konkurrencepløjning SIDE

Indholdsfortegnelse. 1. Generelle regler for konkurrencepløjning SIDE 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle regler for konkurrencepløjning SIDE 1.1. Plove 2 1.2. Typer af pløjejord 2 1.3. Afsætning af pløjestykker 2 1.4. Pløjetid 4 1.5. Furestørrelse 5 1.6. Forseelser fradrag

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

REGELBOG FOR SOLOLØB KONKURRENCEREGLER SÆSON 2015-2016

REGELBOG FOR SOLOLØB KONKURRENCEREGLER SÆSON 2015-2016 REGELBOG FOR SOLOLØB KONKURRENCEREGLER SÆSON 2015-2016 Redaktion: Dansk Skøjte Union, Teknisk Udvalg 39. udgave 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 OVERSIGT OVER INTERNATIONAL JUDGING SYSTEM... 4 2.0 ALDERS-

Læs mere

REGLER FOR DGF`S ROPE SKIPPING KONKURRENCER HOLD OG INDIVIDUELT 2016

REGLER FOR DGF`S ROPE SKIPPING KONKURRENCER HOLD OG INDIVIDUELT 2016 REGLER FOR DGF`S ROPE SKIPPING KONKURRENCER HOLD OG INDIVIDUELT 2016 GymDanmark Rope Skipping Udvalget (RSU) 1 GENERELLE REGLER... 4 ALDER OG RÆKKER... 4 KATEGORI... 6 ANTAL SJIPPERE... 6 DISCIPLINER I

Læs mere

Stigeøvelser anno 2008 HEST

Stigeøvelser anno 2008 HEST Stigeøvelser anno 2008 HEST STIGE 1: Øvelse 2: Tilløb indspring over måtte ophop på springbræt landing på springbræt. Arme ved ører, hulning i kropsposition, let knæbøjning i afsæt og landing. Bemærk korrekt

Læs mere

Ændringer i TeamGym reglementer gældende for sæson 2013-2014

Ændringer i TeamGym reglementer gældende for sæson 2013-2014 Ændringer i TeamGym reglementer gældende for sæson 2013-2014 Ændringer er forsøgt gengivet i følgende, men kig i det enkelte reglement for den specifikke ordlyd af punkterne. Tilpasninger for efterskoledm

Læs mere

Energizere bruges til at: Ryste folk sammen Få os til at grine Hæve energiniveauet Skærpe koncentrationen Få dialogen sat i gang

Energizere bruges til at: Ryste folk sammen Få os til at grine Hæve energiniveauet Skærpe koncentrationen Få dialogen sat i gang FORSKELLIGE ENERGIZERS ENERGIZER Energizere er korte lege eller øvelser, som tager mellem to og ti minutter. De fungerer som små pauser i undervisningen, hvor både hjernen og kroppen aktiveres. Selv om

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

Goalball Gældende fra 1. september 2000

Goalball Gældende fra 1. september 2000 1. Alment om goalball. 1.1. En kamp spilles af 2 hold, som hver består af tre(3) spillere, og med et maksimum af tre(3) udskiftningsspillere på hvert hold. Der spilles i en sportshal/gymnastiksal på en

Læs mere

Foreningen Fortællinger i Lejre. FortællerSlam

Foreningen Fortællinger i Lejre. FortællerSlam Foreningen Fortællinger i Lejre FortællerSlam Afholdelse af Danmarksmesterskabet i fortællerslam følger de nordiske regler, der er aftalt Nordgruppen 1, og som mesterskaberne i Norge og Sverige samt de

Læs mere

REGLEMENT FOR DANMARKS GYMNASTIK FORBUNDS

REGLEMENT FOR DANMARKS GYMNASTIK FORBUNDS REGLEMENT FOR DANMARKS GYMNASTIK FORBUNDS GRAND PRIX KONKURRENCER Pige og Tweensrækken Revideret d. 29. juni 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. PIGE OG TWEENSRÆKKE GRAND PRIX... 4 Struktur...

Læs mere

FÆRDSELSPRØVEBESKRIVELSE

FÆRDSELSPRØVEBESKRIVELSE DanskeSportshunde.dk FÆRDSELSPRØVEBESKRIVELSE FÆRDSELSPRØVE Færdselsprøven består af to dele, en lydighedsdel Del A og en praktisk færdselsdel Del B. Ved starten af hver del, skal HF melde sig til dommeren

Læs mere

Øvelser der forebygger alvorlige knæskader indenfor ungdomshåndbold

Øvelser der forebygger alvorlige knæskader indenfor ungdomshåndbold 2 Øvelser der forebygger alvorlige knæskader indenfor ungdomshåndbold Skader er en uundgåelig del af et aktivt håndboldliv. Skaderne spænder fra lette muskelskader til alvorlige vridskader i knæet, hvor

Læs mere

2) I træningen af finteteknikken sættes der fokus på at angrebsspilleren:

2) I træningen af finteteknikken sættes der fokus på at angrebsspilleren: 4.2. Finter Ideen med fintespillet er, at angrebsspilleren kan finte sig på kant af sin direkte forsvarsspiller ved anvendelse af mindst mulig plads og dermed få skabt en overtalssituation. Angrebsspillet

Læs mere

Modul 1 (døren). Strygning, lakering, liste Dag 1 til 4

Modul 1 (døren). Strygning, lakering, liste Dag 1 til 4 Modul 1 (døren). Strygning, lakering, liste Dag 1 til 4 Indeholder Dør med liste og spejl Påfør et eller to lag(vandbaseret primer grundmaling) som kræves før påføring af den valgte slut emalje. Slib,

Læs mere

Skifteplaner og opgørelsesmetoder

Skifteplaner og opgørelsesmetoder 1 I det følgende forklares de mest almindelige skifteplaner og opgørelsesmetoder. Udtrykket Balance bruges en del gange. Det fortæller om en skifteplans retfærdighed. Hvis et par altid spiller kortene

Læs mere

FYSISK-MOTORISK BASISTRÆNING I BADMINTON

FYSISK-MOTORISK BASISTRÆNING I BADMINTON FYSISK-MOTORISK BASISTRÆNING I BADMINTON KOM I GANG KOM I GANG! Motorisk udvikling sker over et helt livsforløb. I børneårene op til puberteten er den motoriske udvikling essentiel, da indlæring af bevægelser

Læs mere