Støvring Brandstations Nyheds-noter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Støvring Brandstations Nyheds-noter"

Transkript

1 November 2013 November gav 5 udkald, og er dermed en gennemsnitlig måned - målt på antal udkald - i dette år med få udrykninger. Lidt usædvanligt var 3 af udkaldene til forureninger af vejbane eller å-løb og de 2 sidste til færdselsuheld. Altså ingen brande i vores slukningsdistrikt. Det første udkald kom ved midnat, og var en forurening af vejbane med tyktflydende minkfoder. En lidt usædvanlig opgave, som krævede yderligere assistance fra en vejservice maskine, som kan spule med varmt vand og suge vand og opløst materiale op med en støvsuger efterfølgende. Efter et par timer var det glatte foder væk fra vejbanen, og vi kunne kom hjem i kassen og knurre igen. Det andet udkald var til et solo uheld på E45 før Haverslev, hvor en bilist var kommet ud i rabatten og derpå trillede rundt med bilen. Pga. uklarhed om position for uheldet blev Aars kaldt først, men da uheldet var i sydgående før Haverslev var det i vores område, og vi blev derpå kaldt, da Aars ellers skulle helt til Støvring og vende for at komme til uheldsstedet. Da Aars kommer til afkørselsrampen ved Haverslev og kan se uheldsstedet samt at trafikken er stoppet, vælger de at køre ned til den forulykkede bil mod kørselsretningen. Bilisten var således frigjort umiddelbart før vores ankomst. Vi overtog derpå ansvaret på ulykkesstedet, og Aars kunne så returnere til deres station. Den næste store opgave var en fredag aften ved halv ni tiden, hvor vi blev kaldt til færdselsuheld på Hobrovej i Støvring. En ung mand fra lokalsamfundet var forulykket, og var blevet kastet ud af bilen og døde desværre kort efter. Vores opgave bestod i sikring af skadested, assistance til ambulancemandskab samt oprydning på skadestedet. Dette er en af de slags udkald, vi frygter mest, når udkaldet omfatter lokale, som vi personligt kender fra skole, arbejde eller bopæl. Vi har på stationen en fast procedure, hvor vi laver en defusing eller snak blandt alle de involverede, således at der kommer ord på det hændte, og vi får en fælles forståelse. Dette sikrer, at ingen tager hjem uden lejlighed til at tale og få luft for de tanker og oplevelser vi hver især har behov for at dele, og er der behov, er alle indstillede på at mødes igen nogle dage senere. Det sidste udkald i måneden var til en forurening af vandløb med spildevand fra en produktionsvirksomhed i Støvring. Der var ved et uheld udledt spildevand i vandløb med forbindelse til Lindenborg Å systemet, og vores opgave bestod i at assistere med belysning, inddæmning og opsamling. Indsatslederen fik ud over vores assistance hjælp fra NKI med slamsugere, Rebild Forsyning og Miljøvagten. Således på vej ind i julemåneden et godt råd om at have en røgdetektor med friske batterier opsat samt en vandforstøver klar i alle hjem med levende lys, hvis der ved et uheld skulle blive antændt en juledekoration.

2 Oktober 2013 Oktober var en meget stille måned med kun et udkald. Vi er efter oktober oppe på 47 brande i år, og det kan meget vel ende med, at vi kommer under det rekord lave antal udkald på 60, som vi så i Det ene udkald kom under den store oktoberstorm, der som bekendt var nådig mod Nordjylland. I den kraftige kuling havde ejeren til en skorsten i Aarestrup opdaget, at der var brand i hans skorsten. Det er sin sag at stå på et tag i den vindstyrke, på et regnglat underlag, og så feje en skorsten. Indsatslederen vurdere at vi kunne slukke ilden og rense skorstenen fra en renselem inde på loftet. Dette lykkedes til fulde, og dermed undgik vi at kravle til vejrs på udvendig side. Vi har desværre ikke billeder fra denne indsats. I mangel af øvrige nyheder bringes en beskrivelse af brandøvelsen i september - især overtændingscontaineren. Øvelsen foregår i en modificeret 40 fods skibscontainer, som i den ene ende beklædes indvendigt med spånplader, og der sættes en kurv op med pindebrænde i den ene ende som arnested. Vi sidder så på gulvet (der er meget varmere længere oppe), iført komplet røgdykkerudstyr og observerer brandens forløb, herunder dannelsen af røggasserne. På et tidspunkt begynder gasserne over os at brænde, og så er overtændingen en realitet. Vi øver derefter forskellige discipliner, såsom temperaturkontrol og køling af røggasser - sidstnævnte en teknik der anvendes, når vi er nødt til at befinde os inde i et brændende hus, f.eks. under eftersøgning af nødstedte. Vi kan med denne teknik sikkert trænge frem uden at risikere, at vores vej ud er blokkeret af brand. Denne øvelse er ret fascinerende, og varm, og man møder ikke en brandmand, som bagefter er uden et stort smil. En anden god øvelse var indtrængning i et 3-etagers brandhus, hvor der var røg og ild på alle etager. Vi skulle her eftersøge en tilskadekommen og være opmærksom på særlige forhold, f.eks. gasflasker. Det er en øvelse, hvor man går 2 mand i af gangen, starter i kælderetagen, afsøger denne og tager derefter de andre etager opad. Der startes altid nedefra da ild bevæger sig væsentligt hurtigere opad end nedad (tænk på brændeovnen), og vi har ved eftersøgning og slukning i nedre etager først sikret at vi ikke bliver fanget i et ildhav på vejen ud. Den sidste øvelse var redning og førstehjælp efter eksplosionsulykke med 3 tilskadekomne. En øvelse hvor vores lærdom og evne til systematisk af få overblik, evakueret truede patienter, prioriteret tilskadekomne, opstartet livreddende førstehjælp og kommunikere med vagtcentral virkelig blev testet. Et meget realistisk scenarie, hvor de fejl og mangler, som manglende rutine i denne type indsats afstedkommer, blev tydelige - og genstand for læring i den efterfølgende debriefing. En forudgående repetition inden øvelseselementet kunne overvejes en anden gang, men det er nok en smagssag.

3 September 2013 Bipperen kaldte på os 5 gange i september og vi var derudover på skift i Rørdal over 6 aftener, hvor årets store brandøvelse sammen med Jammerbugt skulle afvikles. Emnerne var overtændingscontainer, brandhus og førstehjælp efter eksplosionsulykke. Udkaldene var til 2 ABA, 1 industribrand, 1 oprydning efter færdselsuheld og 1 skorstensbrand. Optakten til industribranden skal også med. Vi var 5 mand afsted med A-sprøjten til en demo af brandimprægneret træ vs. Ikke-brandimprægneret træ ifm. Keflicos 60 års jubilæum. Der er efterfølgende lagt en film på youtube (http://www.youtube.com/watch?v=hjmba3ibh2i) hvor demo en kan ses. Under oprydning efter demo blev vi bippet til industribranden, hvor der var ildløs i filterposerne i et sandblæsningsanlæg. Det blev til en ret beskidt omgang, da indholdet i filteret blev blæst ud på røgdykker holdene under slukningsarbejdet. Efter endt arbejde spulede vi røgdykkerne med HT-slangen før dragterne blev lagt i de poser vi har fået udleveret til dette. Meningen hermed er at reducere risikoen for helbredsmæssige konsekvenser, som følge af udsættelse for sundhedsskadelige partikler og stoffer. Natten efter industribranden blev vi kaldt på motorvejen, hvor en bil havde påkørt en kronhjort ved Haverslev. Vi var nødt til at spærre motorvejen kortvarigt, mens kølervædske og plastikstumper blev opsuget og fjernet. Selve kronhjorten (død) blev afhentet af Falck s dyreambulance. Den 20/9 kom der lidt over 8 et udkald til en skorstensbrand. Fremme på adressen blev det vurderet at en slukning ville kræve assistance af lift, hvorfor Hobro s lift blev tilkaldt. Efter et par timer var branden slukket og skorstenen renset igennem.

4 Støvring Brandstations Nyheds-noter Nyhedsnoterne har haft en sommerferie, og vender nu tilbage med opsamling af juni, juli og august. Juni bød på 3 udkald og en fælles brandøvelse med Terndrup, juli på 6 udkald og august på 9 udkald. Vi er dermed oppe på 41 udkald samlet i år, hvilket er nogenlunde normalt antal på denne tid af året. Udkaldenes art har været spredt bredt over de typer vi normalt kaldes ud til, dog ingen færdselsuheld med frigørelser trods sommerens rejsetrafik. I starten af juli havde vi en større gårdbrand med dyrehold i Sønderup. Der var gået ild i et fyldt halmloft over en stald med en del kalve i. Grundet konstruktionen med Bauta-dæk valgte indsatsleder i samråd med dyrelæge ikke at evakuere. Et halvloft er ret besværlig at slukke, og vi valgte derfor at fjerne tag og spær med kran, grabbe halmet ned på jorden og slukke ild og gløder bid for bid. I de første timer havde vi assistance af fuldslukningstog fra Aars samt tankvogne fra Arden og Farsø. Det blev en lang og udmattende brand på 8½ time, men heldigvis kun med materiel skade. I starten af August blev vi kaldt til en større markbrand ved Aarestrup, som på grund af vinden og halm der var revet sammen klar til presning udviklede sig meget hurtigt. Vi fik assistance af Arden med fuld slukningstog og tankvogn fra Terndrup. En tur med tankvognen gennem røgen og om foran ilden, hvor vandkanonen blev betjent iført røgdykkerudstyr, bremsede ildens fremmarch effektivt, og således i kontrol kunne vi begynde at slukke og efterslukke fra en kant. I slutningen af august blev vi kaldt ud til en lastbil brand på motorvejen. Fremme på stedet kunne vi konstatere at det var en lastbil designet til opstregning af vejbaner, og at det var den indkapslede kedel hvor malingen tilvirkes der var i brand. På ladet var der 3 pallefulde maling i pilleform og adskillige gasflasker a 45 kg stykket. Så ud over selve branden var der også såkaldte særlige farer. Under slukning af brand blev gasflaskerne indledningsvist fjernet, og metalbeklædning på kedelhuset fjernet således vi kunne komme ind til den brændende isolering. Efter et par timers indsats kunne vi forlade stedet igen og returnere til stationen, hvor aftensmaden blev indtaget. I september afvikles brandøvelsen over 10 dage i Rørdal sammen med andre brandsstationer i bl.a. Rebild og Jammerbugt kommune. Vi drager da afsted 2-3 mand ad gangen og kommer i brandhus, overtændingscontainer osv. - Det er som regel en garanti for svedig kluns, men også et gensyn med gode kolleger fra andre stationer.

5 5. Juni 2013 Maj gav os 6 udkald fordelt på 6 typer alarmering; Fyrrum, Gylle, bilbrand, Villa, skorsten og gårdbrand. Sidstnævnte var i øvrigt en blind en af slagsen, da det viste sig at være et udkald udløst af en anmeldelse fra bilist på motorvejen, som havde observeret røg fra lade. Da vi endelig fandt adressen vidste det sig at være støv fra en igangværende sandblæsning! Branden i fyrrummet var på en gård uden dyrehold, og var opstået i et kombineret raps og træpillefyr. Selve fyrrummet var udbrændt, men ilden havde ikke spredt sig til andre rum. Der blev slukket ned, udluftet med overtryksventilator og eftersøgt for brandlommer mv. Efter minutter var vi færdige på stedet og returnerede til stationen. Gylleudslippet bippede ind kl 5:50 om morgenen og skyldes at en tankbil med gylle var kommet ud i en blød rabat med det resultat, at den var væltet om på siden. Der blev ikke behov for den store indsats fra mandskabet, som stod standby indtil en tilkaldt stor gyllespreder samt en slamsuger havde fået pumpet så meget over direkte fra tankbilen, at aktionen kunne afblæses. Det er heldigvis ikke ofte vi får disse udkald, og vi var hjemme i morgenbadet efter et par timer. De resterende 3 udkald - skorstensbranden, bilbranden og Villabrand var uden den store dramatik. Bilbranden var lidt røg fra motorrummet på en bil, som så fik lidt vand og villabranden var røg fra transformator indbygget i armatur til lysstofrør i udbygning. Slutteligt skal der lyde et tillykke til Jesper, som har gennemgået en komplet brandmands uddannelse, og derfor må virke på alle positioner, herunder som røgdykker. Jesper arbejder (udover deltidshvervet som brandmand) som pædagog i en døgninstitution. TILLYKKE

Støvring Brandstations Nyheds-noter

Støvring Brandstations Nyheds-noter Støvring Brandstations Nyheds-noter 04-08-2012 Juli bød på 5 udkald; 2 bilbrande og 3 færdselsuheld. 5 udkald er ikke unormalt for en juli måned og vi har dermed været kaldt ud 36 gange i år, hvilket til

Læs mere

Skagen Kommune Brand- og Redningsberedskab

Skagen Kommune Brand- og Redningsberedskab Skagen Kommune Brand- og Redningsberedskab BRANDMANDSKABET: 2005 ÅRSBERETNING 2004 ØVELSESPLAN 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Organisationsplan for Skagen kommunes beredskab Side 3 Frivillige brandmænd

Læs mere

Årsberetning 2009. www.vestbrand.dk

Årsberetning 2009. www.vestbrand.dk Årsberetning 2009 Årsberetning 2009 Årsberetning 2009 Årsberetning 2009 Årsberetning 2009 www.vestbrand.dk 1 Borgmester Søren Enemark forord 2009 På Vestegnen har vi et dygtigt og ansvarsbevidst brandvæsen

Læs mere

TØNDER BRANDVÆSEN. Årsberetning 2014

TØNDER BRANDVÆSEN. Årsberetning 2014 TØNDER BRANDVÆSEN Årsberetning 2014 Beredskabschefens beretning Indsatser 2014 har været et godt år for Tønder Brandvæsen. Vi kan se tilbage på, at vi - ansatte såvel som frivillige - har leveret tryghed

Læs mere

Årsberetningen 2006. www.vestbrand.dk

Årsberetningen 2006. www.vestbrand.dk Årsberetningen 2006 www.vestbrand.dk Forord Side : 1 2006 har været et spændende år for Vestegnens Brandvæsen. Vi har haft stor fokus på øvelser, hvilket er med til både at motivere mandskabet og til at

Læs mere

UNDGÅ BRAND DERHJEMME

UNDGÅ BRAND DERHJEMME UNDGÅ BRAND DERHJEMME - og hvad gør jeg, hvis det alligevel brænder samt andre råd og oplysninger Orientering fra Viborg Brandvæsen 1 2 Hvorfor skal jeg læse dette hæfte? Alt for ofte ser vi i Brandvæsenet,

Læs mere

Tusind tak for det enorme engagement, som jeres mange input vidner om.

Tusind tak for det enorme engagement, som jeres mange input vidner om. Forslag til besparelser og refleksioner, som de er indsendt til beredskabsdirektør Kasper Sønderdahl efter de tre informationsmøder, der blev afholdt i juni måned 2015 for medarbejdere og frivillige i

Læs mere

BRANDVÆSEN. Skæreslukker reddede bygning med tyverisikring. Fokus på skæreslukkere side 16-21. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer

BRANDVÆSEN. Skæreslukker reddede bygning med tyverisikring. Fokus på skæreslukkere side 16-21. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer NR. 3 April 2013 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Skæreslukker reddede bygning med tyverisikring Fokus på skæreslukkere side 16-21 Foto: Mads Binger BRANDVÆSEN NR. 3 April

Læs mere

BRANDVÆSEN. 20.000 liter koncentreret syre

BRANDVÆSEN. 20.000 liter koncentreret syre NR. 7 august 2007 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer 20.000 liter koncentreret syre Miljøet var truet, og træernes blade blev brune, da næsten 20.000 liter koncentreret salpetersyre

Læs mere

Hvorfor skal jeg læse dette hæfte?

Hvorfor skal jeg læse dette hæfte? Hvorfor skal jeg læse dette hæfte? Alt for ofte ser vi i Brandvæsenet, hvor galt det kan gå ved ildebrand, og alt for ofte kan vi bagefter se, at med en smule opmærksomhed og omtanke fra de implicerede,

Læs mere

FRIVILLIG. Januar 2015. Politi- og Brandlinien nu en realitet på Midtfynsk efterskole

FRIVILLIG. Januar 2015. Politi- og Brandlinien nu en realitet på Midtfynsk efterskole FRIVILLIG Januar 2015 Stormen Egon gav arbejde til mange frivillige landet over Flot indsats! Politi- og Brandlinien nu en realitet på Midtfynsk efterskole Jeg er næsten en Robust Borger beretning fra

Læs mere

undgå brand derhjemme - og hvad gør jeg, hvis det alligevel brænder samt andre råd og oplysninger

undgå brand derhjemme - og hvad gør jeg, hvis det alligevel brænder samt andre råd og oplysninger undgå brand derhjemme - og hvad gør jeg, hvis det alligevel brænder samt andre råd og oplysninger københavns brandvæsen forebyggende afdeling Hvorfor skal jeg læse dette hæfte? Alt for ofte ser vi i Brandvæsenet,

Læs mere

BRANDPUNKT. Nødbehandling, frigørelse og sikkerhed på skadestedet

BRANDPUNKT. Nødbehandling, frigørelse og sikkerhed på skadestedet BRANDPUNKT Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA. Nr. 3/2010 Nødbehandling, frigørelse og sikkerhed på skadestedet DEN FUTURISTISKE SPEJDER BEVÆGELSE Viser potentialet i, at formalisere uddannelsen

Læs mere

Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA. Kommunalt Beredskab

Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA. Kommunalt Beredskab Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA 2009 Kommunalt Beredskab Velkommen til dit nye fagblad Af: Reiner Burgwald, Formand for Teknik- og Servicesektoren Du sidder nu med dit nye fagblad i hånden,

Læs mere

BRANDVÆSEN. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer

BRANDVÆSEN. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer NR. 1 februar 2009 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Ingen anede, om og hvor mange mennesker, der lå under sammenstyrtede betonelementer i Rødovre. Side 6-7 BRANDVÆSEN NR.

Læs mere

Tema: Brand, side 4-11

Tema: Brand, side 4-11 nummer 2 marts 2010 Tema: Brand, side 4-11 sforlig, side 13-19 Udsendt til Haiti, side 24 Leder Ny minister, nyt forlig Indhold Brandteknikeren arbejder baglæns...4 Nyt ungdomsbrandvæsen...6 et har fået

Læs mere

BRANDVÆSEN. Redningsberedskaber. frigørelsen. Hurtig respons redder liv. Fokus på Vestjylland. Brandmanden kommer med mad

BRANDVÆSEN. Redningsberedskaber. frigørelsen. Hurtig respons redder liv. Fokus på Vestjylland. Brandmanden kommer med mad BRANDVÆSEN NR. 8 OKTOBER 2006 Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Redningsberedskaber får frigørelsen Alt tyder på, at ansvaret for svær frigørelse ved færdselsuheld pålægges de kommunale

Læs mere

FRIVILLIG 2012. April. Sønderborg - Ek aktivt frivillig-beredskab med Søredningstjeneste og mange frivillige - et portræt af Sønderborg SØNDERBORG

FRIVILLIG 2012. April. Sønderborg - Ek aktivt frivillig-beredskab med Søredningstjeneste og mange frivillige - et portræt af Sønderborg SØNDERBORG FRIVILLIG 2012 April SØNDERBORG Sønderborg har en aktiv kreds af frivillige, der støtter og supplerer Beredskabet i Sønderborg Brand og Redning. FRIVILLIGPRISEN 2011 Det er en fornem anerkendelse at modtage

Læs mere

ER DU EL-SIKKER? 5._6. SPÆNDING, BRAND OG GEAR ER DU EL-SIKKER?

ER DU EL-SIKKER? 5._6. SPÆNDING, BRAND OG GEAR ER DU EL-SIKKER? ER DU EL-SIKKER? SPÆNDING, BRAND OG GEAR ER DU EL-SIKKER? 5._6. Undervisningsmaterialet er udarbejdet af Sikkerhedsstyrelsen i samarbejde med Elmuseet. Materialet er støttet af Undervisningsministeriets

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Fyrværkeriulykken i Kolding 2004

Fyrværkeriulykken i Kolding 2004 Fyrværkeriulykken i Kolding 2004 - En teknisk beredskabsfaglig erfaringsopsamling Kontaktudvalget for udredning og analyse Forsidefoto: Stillet til rådighed af Finn Hansen, Kolding Redningsberedskab Udgivet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Udgiver: Mediaboost, design og kommunikation www.mediaboost.dk T: 7572 0010. Ansvh. redaktør: Lene Brøndum

Indholdsfortegnelse. Udgiver: Mediaboost, design og kommunikation www.mediaboost.dk T: 7572 0010. Ansvh. redaktør: Lene Brøndum Indholdsfortegnelse Når skaden er sket, introduktion........... 3 Hvad sker der, og hvad gør vi nu........... 4 Personlige papirer, hvordan får vi dem igen...... 5 Advokatens råd................... 6 Forsikringsbranchens

Læs mere

BEREDSKAB. DØDSBRANDE ER FOR ENLIGE Se mere på side 4-6 ÅRETS FRIVILLIG- PRISER 2011 TEMA. Ringsted Brandvæsen har fået nye brandfolk

BEREDSKAB. DØDSBRANDE ER FOR ENLIGE Se mere på side 4-6 ÅRETS FRIVILLIG- PRISER 2011 TEMA. Ringsted Brandvæsen har fået nye brandfolk BEREDSKAB FAGMAGASIN FRA BEREDSKABSFORBUNDET NUMMER 02 / MARTS 2012 ÅRETS FRIVILLIG- PRISER 2011 forsvarsministeren overrakte på Kastellet Se mere på side 18-19 Ringsted Brandvæsen har fået nye brandfolk

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen til nyhedsbrev nummer 10 Jeanne Roager. Egons hjørne. Social arbejdsdag på havnen Velkommen!

Nyhedsbrev. Velkommen til nyhedsbrev nummer 10 Jeanne Roager. Egons hjørne. Social arbejdsdag på havnen Velkommen! Nyhedsbrev Foreningen Kulhuse Havn. Juni 2007. Nummer 10. Velkommen til nyhedsbrev nummer 10 Jeanne Roager Siden sidste nyhedsbrev i december 2006, er der afholdt generalforsamling samt foregået en hel

Læs mere

FRIVILLIG. 200 frivillige til døgnøvelse. september 2013. Den Nationale Flagdag 2013. Forplejning til 3.000 personer

FRIVILLIG. 200 frivillige til døgnøvelse. september 2013. Den Nationale Flagdag 2013. Forplejning til 3.000 personer FRIVILLIG september 2013 200 frivillige til døgnøvelse Den Nationale Flagdag 2013 Forplejning til 3.000 personer FRIVILLIG Et månedligt nyhedsbrev fra alle frivillige i Beredskabsforbundet Beredskabsforbundet

Læs mere

Tine Tangdal LÆSEPRØVE TÆM DIN STRESS. 37 øvelser til ro, livsglæde og overskud

Tine Tangdal LÆSEPRØVE TÆM DIN STRESS. 37 øvelser til ro, livsglæde og overskud Tine Tangdal LÆSEPRØVE TÆM DIN STRESS 37 øvelser til ro, livsglæde og overskud Indledning Hvorfor er det, at jeg har skrevet denne bog? Der findes så mange andre bøger, der handler om stress og om at få

Læs mere

FOR SIKKERHEDENS SKYLD. 10 historier. fra det virkelige liv. Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord

FOR SIKKERHEDENS SKYLD. 10 historier. fra det virkelige liv. Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord FOR SIKKERHEDENS SKYLD 10 historier fra det virkelige liv Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord Den dag min bror døde Jes blev kun 12 år. Han var en stor, god dreng. En mild, glad og stærk bror. Jeg kunne

Læs mere

Fru Jensen og den nydelige mand

Fru Jensen og den nydelige mand Fru Jensen og den nydelige mand Af Der sad en mand i hendes køkken, da hun kom hjem. "Goddag, fru Jensen," sagde han. "Ved De, hvor jeg kan finde Deres søn?" Han var en nydelig mand. I begyndelsen af 50'erne

Læs mere

www.norkrim.dk www.facebook.com/norkrim.dk Millionarv årsag til drab Foto: www.politi.dk fra Nordisk Kriminalreportage 2007

www.norkrim.dk www.facebook.com/norkrim.dk Millionarv årsag til drab Foto: www.politi.dk fra Nordisk Kriminalreportage 2007 www.norkrim.dk www.facebook.com/norkrim.dk Foto: www.politi.dk Millionarv årsag til drab november 2012 Millionarv årsag til drab Af kriminalassistent Hans Ole Andersen, Odense. Det at arve kan være en

Læs mere