EJ LÆNGERE GYLDIGT. Anvendelsesklasser DUKO Dansk Undertagsklassifikationsordning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EJ LÆNGERE GYLDIGT. Anvendelsesklasser DUKO Dansk Undertagsklassifikationsordning"

Transkript

1 Anvendelsesklasser DUKO Dansk Undertagsklassifikationsordning Anvendelsesklasserne relateres til den konkrete tagkonstruktion efter en metode, hvor forskellige forhold omkring tagkonstruktionen fører til et kravniveau. Metoden til bestemmelse af kravniveauet for en given tagkonstruktion, fremgår nedenfor. Der tages udgangspunkt i fem parametre, der hver især bidrager til et samlet kravniveau, som igen fører til en gruppering i fire anvendelsesklasser (Høj, MiddelHøj, MiddelLav og Lav). De fem parametre kan kort beskrives ved: Tagdækning Tagdækningen inddeles i tre grupper: Lukket, mindre åben og mere åben. Definitionen af tagdækningernes åbenhed er vist i tabel 2. Taghældning Der er valgt tre intervaller for taghældningen: Under 35, fra 35 til 45, 45 eller derover. Kompleksitet Inddeling i hhv. høj og lav kompleksitet efter tagets form og omfanget af gennemføringer. Lav kompleksitet er kendetegnet ved et simpelt tag med enkle gennemføringer, mens et tag med høj kompleksitet har store gennemføringer og relativt svære detaljer, se tabel 3. Tilgængelighed Tilgængeligheden vurderes efter, hvor let det er at inspicere undertaget. Adgang til inspektion af undertaget har betydning for risiko og omfang ved eventuelle svigt i undertaget. Tilgængeligheden inddeles i to niveauer: Tilgængelig, dvs. vandret isolering og fri adgang til undertaget, og svært tilgængelig, hvor der ikke umiddelbart er adgang til inspektion, se tabel 4. Klimapåvirkning Vil næsten altid være normal, men særlige vindforhold omkring bygningen skal vurderes i hver enkelt situation. Det er både kraftig vindpåvirkning og meget lille vindpåvirkning, der har indflydelse. Kraftig vindpåvirkning øger mængden at slagregn og fygesne, mens meget lav vindpåvirkning hindrer bortventilering af fugt fra i tagkonstruktionen. Definitionen af hvilke forhold, der medfører særlig stærk klimapåvirkning, er vist i tabel 5. De enkelte parametre vurderes som angivet i Tabel 1. Ved vurdering af kravniveauet for kompleksiteten og tilgængeligheden ganges med en faktor 2. Tabel 1. Inddeling i kravniveauer for de fem parametre. Parametrene er vægtet indbyrdes således, at kompleksitet og tilgængelighed tæller med en faktor 2, mens de øvrige parametre tæller med faktoren 1. Faktor Kravniveau Tagdækning 1 Mere åben Mindre åben Lukket Taghældning 1 < 35 35, <45 45 Kompleksitet 2 Høj - Lav Tilgængelighed 2 Svært tilgængelig - Tilgængelig Klimapåvirkning 1 Særligt stærk - Normal 2. udgave, 30. juni 2004 Side1af9

2 En præcisering af kravniveauet for tagdækning, kompleksitet, tilgængelighed og klimapåvirkning er vist i tabellerne 2-5 nedenfor. Det samlede kravniveau for en given tagkonstruktion findes efter tabellen ovenfor, hvor kravniveauet for hver af de fem parametre lægges sammen. Derved opnås et mindste kravniveau på 0 for lukket tagdækning, hældning over 45, lav kompleksitet, tilgængeligt tagrum, normalt klima. Det maksimale kravniveau bliver 14 for åben tagdækning, taghældning under 35, høj kompleksitet, svært tilgængeligt tagrum, særligt stærk klimapåvirkning. Normalt vil den maksimale værdi dog være 12, idet der generelt regnes med normale klimaforhold. Når kravniveauet for den givne tagkonstruktion er fastlagt, kan anvendelsesklassen findes ud fra følgende sammenhæng mellem kravniveau og anvendelsesklasse: Kravniveau L ML MH H Anvendelsesklasse (lav) (middellav) (middelhøj) (høj) 2. udgave, 30. juni 2004 Side2af9

3 Tabel 2. Præcisering af definitionen for åbne og lukkede tagdækninger. Tagdækning Mere åben Mindre åben Lukket Tegl Vingetegl, stor og lille Dobbelt S-vinge, stor oglille Bæverhaler Falstagsten Andre, vurderes i det konkrete tilfælde Beton Falstagsten Fibercement Diagonalskifer Skiferplader Bølgeplader Metalplader Stålprofil-tagsten Stålprofil-plader Tabel 3. Definition af høj kompleksitet. Kompleksitet Følgende detaljer medfører hver især høj kompleksitet Skotrende Stor ventilationskanal Skorsten Kvist OBS: Kompleksiteten kan reduceres til alene at gælde for de spærfag, der indeholder en kompleks gennemføring. Det betyder, at en ellers simpel tagkonstruktion kan regnes for ukompliceret uden for de spærfag, hvor der er enkelte komplicerede gennemføringer i taget. Når der indgår komplekse gennemføringer i taget, bør det altid overvejes at regne hele taget for komplekst. Tabel 5. Faktorer der øger klimapåvirkningen. Klimapåvirkning Klimapåvirkningen er primært relateret til vindpåvirkningen og vurderes for hver enkelt sag. Følgende beliggenheder øger klimapåvirkningen. I kystnært område På toppen af bakke Enkeltstående, høj bygning For enden af en gade (tunneleffekt) I meget beskyttet område (dårlig ventilation) Tabel 4. Definition af svær tilgængelighed. Tilgængelighed Følgende forhold medfører hver især svær tilgængelighed Paralleltag dvs. at isoleringen helt eller delvist føres parallelt med undertaget Meget lave taghældninger (<25 ) Andre forhold, der gør, at undertaget ikke umiddelbart kan inspiceres. 2. udgave, 30. juni 2004 Side3af9

4 Eksempler på anvendelsesklasser: Alle eksempler er vist for normalt klima. 1: Anvendelsesklasse H Kravniveau, sum 12 Tagdækning Skiferplader Mindre åben 1 Taghældning 20 < 35 2 Kompleksitet Skotrende Høj 4 Tilgængelighed Lav taghældn. Svært tilgængelig 4 2: Anvendelsesklasse H Kravniveau, sum 11 Tagdækning Diagonalskifer Mere åben 2 Kompleksitet Stor vent.kanal Høj 4 Tilgængelighed Udn. tagetage Svært tilgængelig 4 3: Anvendelsesklasse H Kravniveau, sum 11 4: Anvendelsesklasse H Kravniveau, sum 10 Tagdækning Falstagsten Mindre åben 1 Kompleksitet Stor vent.kanal Høj 4 Tilgængelighed Udn. tagetage Svært tilgængelig 4 5: Anvendelsesklasse H Kravniveau, sum 10 Kompleksitet Kvist Høj 4 6: Anvendelsesklasse H Kravniveau, sum udgave, 30. juni 2004 Side4af9

5 Tagdækning Stålprofil-tagsten Lukket 0 Tilgængelighed Udn. tagetage Svært tilgængelig 4 7: Anvendelsesklasse MH Kravniveau, sum 9 Tagdækning Falstegl Mindre åben 1 Kompleksitet Kvist Høj 4 8: Anvendelsesklasse MH Kravniveau, sum 9 Taghældning 20 < 35 2 Tilgængelighed Lav taghældn. Svært tilgængelig 4 9: Anvendelsesklasse MH Kravniveau, sum 8 Tagdækning Skiferplader Mindre åben 1 Taghældning 20 < : Anvendelsesklasse MH Kravniveau, sum 7 Tagdækning Diagonalskifer Mere åben 2 11: Anvendelsesklasse MH Kravniveau, sum 7 Tagdækning Diagonal skifer Mere åben 2 Kompleksitet Skotrende Høj 4 12: Anvendelsesklasse MH Kravniveau, sum 8 2. udgave, 30. juni 2004 Side5af9

6 Tagdækning Skiferplader Mindre åben 1 13: Anvendelsesklasse MH Kravniveau, sum 7 Kompleksitet Stor vent.kanal Høj 4 14: Anvendelsesklasse MH Kravniveau, sum 7 Kompleksitet Kvist Høj 4 15: Anvendelsesklasse MH Kravniveau, sum 8 Taghældning 20 < 35 2 Tilgængelighed Lav taghældn. Svært tilgængelig 4 16: Anvendelsesklasse ML Kravniveau, sum 6 Tagdækning Falstagsten Mindre åben 1 17: Anvendelsesklasse ML Kravniveau, sum 6 Tagdækning Stålprofil Lukket 0 Taghældning 40 35, < : Anvendelsesklasse ML Kravniveau, sum 5 2. udgave, 30. juni 2004 Side6af9

7 Tilgængelighed Udn. tagetage Svært tilgængelig 4 19: Anvendelsesklasse ML Kravniveau, sum 6 Tagdækning Falstegl Mindre åben 1 20: Anvendelsesklasse ML Kravniveau, sum 5 21: Anvendelsesklasse ML Kravniveau, sum 6 Tagdækning Falstagsten Mindre åben 1 Kompleksitet Stor vent.kanal Høj 4 22: Anvendelsesklasse ML Kravniveau, sum 6 Tagdækning Stålprofil Lukket 0 23: Anvendelsesklasse ML Kravniveau, sum 5 Tagdækning Diagonalskifer Mere åben 2 Kompleksitet Skotrende Høj 4 24: Anvendelsesklasse ML Kravniveau, sum 6 2. udgave, 30. juni 2004 Side7af9

8 Tagdækning Betonfals Mindre åben 1 25: Anvendelsesklasse ML Kravniveau, sum 5 26: Anvendelsesklasse ML Kravniveau, sum 4 Tagdækning Skiferplader Mindre åben 1 Kompleksitet Brandkam Lav 0 27: Anvendelsesklasse ML Kravniveau, sum 3 Taghældning 40 35, < 45 1 Kompleksitet Lav 0 28: Anvendelsesklasse ML Kravniveau, sum 3 29: Anvendelsesklasse ML Kravniveau, sum 4 Kompleksitet Skotrende Høj 4 30: Anvendelsesklasse ML Kravniveau, sum 4 2. udgave, 30. juni 2004 Side8af9

9 31: Anvendelsesklasse L Kravniveau, sum 2 Tagdækning Falstagsten Mindre åben 1 32: Anvendelsesklasse L Kravniveau, sum 2 Tagdækning Stålprofil Lukket 0 Kompleksitet Spring i tagflade Lav 0 33: Anvendelsesklasse L Kravniveau, sum 1 Tagdækning Bæverhaler Mere åben 2 34: Anvendelsesklasse L Kravniveau, sum 2 Tagdækning Betonfals Mindre åben 1 Kompleksitet Brandkam Lav 0 35: Anvendelsesklasse L Kravniveau, sum 1 Tagdækning Stålprofil Lukket 0 36: Anvendelsesklasse L Kravniveau, sum 0 2. udgave, 30. juni 2004 Side9af9

Divoroll og Veltitech Undertag klassificeret af DUKO

Divoroll og Veltitech Undertag klassificeret af DUKO MONTERINGSANVISNING Divoroll og Veltitech Undertag klassificeret af DUKO more power to your roof Indhold Fra understrygning til undertag 4 Klassifikation af undertagsprodukter på det danske marked 5 Diffusionsåbne

Læs mere

GODE TAGE DIN GENVEJ TIL GOD TAGRENOVERING

GODE TAGE DIN GENVEJ TIL GOD TAGRENOVERING GODE TAGE DIN GENVEJ TIL GOD TAGRENOVERING BvB BYGGETEKNIK TEMAHÆFTE MAJ 2005 1 GODE TAGE din genvej til god tagrenovering En vejledning for bygherrer, rådgivere og entreprenører. Udgiver: BvB (Byggeskadefonden

Læs mere

B Y G G E S K A D E F O N D E N

B Y G G E S K A D E F O N D E N B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E STATISTIK OM TAGE BvB STATISTIK MAJ 24 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N

Læs mere

Gode & brandsikre tage

Gode & brandsikre tage Vejledning om brandsikring ved renovering af tage DBI Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: 36 34 90 00 Fax: 36 34 90 01 E-mail: dbi@dbi-net.dk www.dbi-net.dk Udgivet

Læs mere

1. udgave Juni 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Undertage. Sikring mod brandspredning. DBI vejledning 36

1. udgave Juni 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Undertage. Sikring mod brandspredning. DBI vejledning 36 1. udgave Juni 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Undertage Sikring mod brandspredning DBI vejledning 36 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...4 1.1 Anvendelsesdiagram og eksempler...6

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2013. Konkurrencen på skadesforsikringsområdet. Sammenfatning

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2013. Konkurrencen på skadesforsikringsområdet. Sammenfatning Konkurrencen på skadesforsikringsområdet Sammenfatning I denne artikel beskrives konkurrenceforholdene på det danske skadesforsikringsmarked, og der sammenlignes på de områder, hvor talgrundlaget er til

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Solcelleanlæg. Baggrundsrapport for montage- og installationsvejledninger. - En anvisning til de mest gængse tagtyper. april 2013 version 1

Solcelleanlæg. Baggrundsrapport for montage- og installationsvejledninger. - En anvisning til de mest gængse tagtyper. april 2013 version 1 Solcelleanlæg Baggrundsrapport for montage- og installationsvejledninger - En anvisning til de mest gængse tagtyper april 2013 version 1 Solcelleanlæg Baggrundsrapport for montage- og installationsvejledninger

Læs mere

Sne og is på tage. Tidligere Chalmers Tekniske Universitet Bygg og Miljöteknologi Byggnadsteknologi Göteborg Sverige

Sne og is på tage. Tidligere Chalmers Tekniske Universitet Bygg og Miljöteknologi Byggnadsteknologi Göteborg Sverige Sne og is på tage Professor Anker Nielsen Statens Byggeforskningsinstitut Aalborg Universitetet Dr. Neergårdsvej 15 DK-2970 Hørsholm Danmark E-mail: ani@sbi.dk Tidligere Chalmers Tekniske Universitet Bygg

Læs mere

Vejledning om håndtering af fugt i byggeriet

Vejledning om håndtering af fugt i byggeriet Vejledning om håndtering af fugt i byggeriet Eva B. Møller (Red.) Statens Byggeforskningsinstitut, SBi, Aalborg Universitet December 2010 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 4 1

Læs mere

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Indledning: Afdeling Byg oplever ofte i kontakten med sommerhusejere, der i en eller anden anledning har et ærinde hos bygningsmyndigheden, at der findes vidt

Læs mere

Omfanget af svigt, fejl og mangler i dansk byggeri 2001-2008

Omfanget af svigt, fejl og mangler i dansk byggeri 2001-2008 Omfanget af svigt, fejl og mangler i dansk byggeri 2001-2008 Erhvervs- og Byggestyrelsen, 2010 Kolofon Titel: Omfanger af svigt, fejl og mangler i dansk byggeri 2001-2008 Undertitel: Resume: Rapporten

Læs mere

Undertag Produkt- og montagevejledning

Undertag Produkt- og montagevejledning Knut Ivar Edvardsen Sertifiseringsleder Undertag Produkt- og montagevejledning EU-Not ifie d Body No. 1071 PROD 007 SERTIFIKAT - FABRIKKPRODUKSJONSKONTROLL 1071 CPD 1046 Norges byggforskningsinstitutt

Læs mere

LEKTION 12 SIMPLE INDMELDINGER

LEKTION 12 SIMPLE INDMELDINGER LEKTION 12 SIMPLE INDMELDINGER Indtil nu har det været sådan, at den side, der åbnede meldingerne, meldte uden indblanding til den endelige kontrakt. Det er imidlertid ikke et realistisk billede af, hvordan

Læs mere

Gode ledere og gode medarbejdere

Gode ledere og gode medarbejdere Gode ledere og gode medarbejdere Lederes og medarbejderes vurdering af, hvad der kendetegner den gode leder og den gode medarbejder i den private sektor Lederne Oktober 2013 Introduktion Hvad kendetegner

Læs mere

Notat vedr. af schweizerfranc i låneporteføljen

Notat vedr. af schweizerfranc i låneporteføljen Den 28. januar 2010 Notat vedr. af schweizerfranc i låneporteføljen Norddjurs Kommune har i øjeblikket et lån 1 i schweizerfranc 2 på ca. 87,9 mio. kr. (ekskl. evt. kurstab) ud af en samlet låneportefølje

Læs mere

FORORD INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning. side 1. Ydre påvirkninger 2A. Aput = sne 2B. Sialuk = regn 2C. Seqineq = sol 2D.

FORORD INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning. side 1. Ydre påvirkninger 2A. Aput = sne 2B. Sialuk = regn 2C. Seqineq = sol 2D. FORORD Denne udgave af "GTO's anvisning i udformning af bygningers tage" er udfærdiget af Grønlands tekniske organisation, Danmarksafdeling af Bygge- og Anlægsafdelingens Ingeniørkontor. Anvisningen handler

Læs mere

BYGNINGSREGLEMENT 2010. Den lille lune. - for byggefagfolk

BYGNINGSREGLEMENT 2010. Den lille lune. - for byggefagfolk BYGNINGSREGLEMENT 2010 Den lille lune - for byggefagfolk Februar 2012 Ny udgave af Den lille lune Indhold Side: Den lille lune har i over 36 år været danske håndværkeres fortrukne guide, når det drejer

Læs mere

DISCUS A/S. UNDERSØGELSE af fleksjob i København med fokus på de afbrudte fleksjob SAMLET KONKLUSION MED GUIDELINES

DISCUS A/S. UNDERSØGELSE af fleksjob i København med fokus på de afbrudte fleksjob SAMLET KONKLUSION MED GUIDELINES UNDERSØGELSE af fleksjob i København med fokus på de afbrudte fleksjob SAMLET KONKLUSION MED GUIDELINES August 2003 Indholdsfortegnelse 1. Samlet konklusion s. 3 Indledning med læsevejledning s. 3 Afbrydelser

Læs mere

Sikre Beregninger. Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Sikre Beregninger. Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Sikre Beregninger Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet 1 Introduktion I denne note skal vi kigge på hvordan man kan regne på data med maksimal sikkerhed, dvs. uden at kigge på de tal

Læs mere

Danske forbrugerforhold 2011. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08.11

Danske forbrugerforhold 2011. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08.11 Danske forbrugerforhold 2011 Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08.11 Forord Gode forbrugerforhold er en vigtig drivkraft for vækst og nye muligheder for forbrugerne. Når der er gode forbrugerforhold, er

Læs mere

Vingefals tagsten. hf 14

Vingefals tagsten. hf 14 Vingefals tagsten hf 14 A S B y g g e m a t e r i a l e r s i d e n 1 9 0 7 BRANDENBURGER serien produceres på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i mere end 1 år. Produktionen

Læs mere

Energibesparelser i kommunerne med ESCO

Energibesparelser i kommunerne med ESCO Offentliggjort januar 2011 Energibesparelser i kommunerne med ESCO Resume I de seneste år er ESCO blevet udråbt til drivkraft i gennemførelse af energibesparelser i kommunerne. For at undersøge udbredelse

Læs mere

Kontakt Frank Skov, analysechef T. 41 77 45 78 E. fs@cevea.dk. Notat Tema: Ulighed Publiceret d. 12-04-2015

Kontakt Frank Skov, analysechef T. 41 77 45 78 E. fs@cevea.dk. Notat Tema: Ulighed Publiceret d. 12-04-2015 Stor ulighed i skolebørns trivsel på Sjælland De danske skolebørn trives heldigvis generelt godt. Der er dog forskel på trivslen fra kommune til kommune. Blandt andet er der i nogle kommuner cirka 9 ud

Læs mere

Målsætning. Se hovedmål for scenariet og hovedmål for færdighedslæring her. Økonomi

Målsætning. Se hovedmål for scenariet og hovedmål for færdighedslæring her. Økonomi Målsætning Økonomiske beregninger som baggrund for vurdering af konkrete problemstillinger. Målsætningen for temaet Hvordan får jeg råd? er, at eleverne gennem arbejde med scenariet udvikler matematiske

Læs mere

Virksomheder med udvidet socialt ansvar

Virksomheder med udvidet socialt ansvar September 2013 Virksomheder med udvidet socialt ansvar Rasmus Højbjerg Jacobsen CEBR CENTRE FOR ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH EN DEL AF COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Nørresundby. Udløbsdato 15-02-2015. Lb. nr. H-14-02518-0277. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Nørresundby. Udløbsdato 15-02-2015. Lb. nr. H-14-02518-0277. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: alborg kommune dresse Sydvestvej 4 Postnr. 9400 Dato 15-08-2014 y Nørresundby Udløbsdato 15-02-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 851-299890 Matrikel/Ejerlav: 39U Lindholm y, Lindholm Internt

Læs mere

Generelt deler vi visionen om elektronisk handel, også til offentlige virksomheder.

Generelt deler vi visionen om elektronisk handel, også til offentlige virksomheder. Helle Schade-Sørensen IT - og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø hss@itst.dk Hellerup, den 12. september 2007 Høringssvar til Høring af Revisions- og opdateringsstrategi for OIOUBL Med økonomistyringssystemerne

Læs mere

FØR DU TESTER TILGÆNGELIGHED PÅ HJEMMESIDER

FØR DU TESTER TILGÆNGELIGHED PÅ HJEMMESIDER FØR DU TESTER TILGÆNGELIGHED PÅ HJEMMESIDER VEJLEDNING Vejledning til tilgængelighedstest Digitaliseringsstyrelsen 2012 Design: www.kopilot.dk 1 Før du tester tilgængelighed på hjemmesider Det er ofte

Læs mere

EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0)

EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) Til Ministeriet for Børn og Undervisning Dokumenttype Rapport Dato November 2011 EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) INDHOLD 1. Resumé 1 2. Indledning 4 2.1

Læs mere